Jane Burgermeister w opałach

„Jane, nie bój się, jest nas zbyt wielu by im się udało nas powstrzymać. (…) Próbowali mnie zabić, powstrzymać w moich dochodzeniach dziennikarskich, zakazywali publikacji moich książek. Jednak mamy teraz wielu sprzymierzeńców na całym świecie. Oni przegrają, nie mam wątpliwości”Bezpardonowa walka z opozycją polityczną nasila się nie tylko w Polsce. W Austrii poważne problemy z wymiarem nie-sprawiedliwości ma dziennikarka Jane Burgermeister – ta sama, która nagłośniła światu aferę skażonych szczepionek firmy Baxter. Austriacki sąd próbuje ją wrobić w sprawę kryminalna bazując na dokumentach w całkiem innej sprawie. Te same tricki znane są Stowarzyszeniu Przeciw Bezprawiu w Bielsku-Białej, można więc wnioskować, że sterowane jest to odgórnie, ponadrządowo. Jane odkryła oszustwa w dokumentach sądowych, które były spreparowane po to by pozbawić ją domu i mieszkania po ojcu. De facto jest teraz zupełnie pozbawiona dochodów i, jak napisała ostatnio stan jej konta wynosi 0 Euro. Na swoim blogu podaje numer konta, tak więc jeśli ktoś z was chciałby jej znów pomóc (neidawno otrzymala pomoc od Polaków gdy po powrocie z Polski gdzie relacjonowała pogrzeb ofiar katastrofy w Smoleńsku znalazła się w podobnej sytuacji). Tu jest podany numer konta:
http://birdflu666.wordpress.com/2010/07/30/appeal-for-donations/
Podaję też mail do Jane: jmburgermeister@gmail.com
O jej problemach sadowych napiszę później, teraz opublikuje ciekawy mail wysłany przez znanego publicystę i głownego inicjatora ruchu oporu wobec NWO w Japonii, Amerykanina Benjamina Fulforda.

Jane, nie bój się, jest nas zbyt wielu by im się udało nas powstrzymać. Ja jestem również licencjonowanym dziennikarzem z 25 letnim stażem pracy dla wielu najbardziej prestiżowych wydawnictw na świecie. Próbowali mnie zabić, powstrzymać w moich dochodzeniach dziennikarskich, zakazywali publikacji moich książek. Jednak mamy teraz wielu sprzymierzeńców na całym świecie. Oni przegrają, nie mam wątpliwości.
Niestety, Austria jest jednym z ich kluczowych bastionów. W chwili obecnej są zdesperowani i niebezpieczni. Radziłbym ci byś utworzyła plik, który można by łatwo rozpowszechnić na wypadek gdyby coś ci się stało. Powinny być w nim wymienione nazwiska i konkretne przestępstwa. Powinnaś także zaplanować szukanie dla siebie azylu politycznego. Wydaje mi się, że Anglia i Islandia mogłyby ci obecnie zapewnić ochronę. Możesz także spróbować w ambasadach Chin, Rosji i Japonii. Cały świat się obraca przeciwko nim.
Muszę dodać, że mój brat był szefem kompanii farmaceutycznej M&A w Niemczech. Ma zamiar zmienić pracę ponieważ cały przemysł farmaceutyczny jest w tarapatach i większość z nich straci niedługo biznes. Niezależnie od wszystkiego walcz dalej. Udało im się zabić Christophera Story (brytyjski publicysta, który ujawniał korupcję w UE, przyp. red.) ale na jego miescie jest już 100 zastępców. Pamiętaj, że nie jesteśmy sami, mamy poparcie na całym świecie. Możesz opublikować ten email jeśli zechcesz.
Bejamin Fulford
oryginalny tekst:
Jane,
Do not worry, there are too many of us for them to stop now. I am also a legitimate journalist with a 25-year track record of publishing in many of the world’s most prestigious publications. They have tried to kill me, prevent me from finding work, ban my books, kill me (many times) etc. However, we now have many strong allies all over the world. These people will lose, have no doubt about it.
Unfortunately, however, Austria is one of their key strongholds. They are desperate and dangerous right now. My advice is to create a file that is to be widely disseminated in case something happens to you. It should name names and specific crimes. You also need to make plans to seek political asylum. I believe England and Iceland are now two places that would provide you with protection. You may also try the Chinese, the Russians and the Japanese embassies. The whole world is turning against them.
My brother, by the way, was the head of pharmaceutical M&A for Deutschebank. He is getting ready to change jobs because he knows know the entire pharmaceutical industry is headed for major trouble and most of them will be out of business soon. No matter what, keep up the fight. They killed Christopher Story recently but already 100 replacements for him are standing by. Remember, you are not alone, you have supporters all over the world. Please feel free to publish this e-mail if you wish.
Benjamin Fulford 古歩道ベンジャミン

Reklamy