Nowy blog ujawniający szkodliwą działalność „wymiaru prawa”

Bogdan Goczyński

Niezależny dziennikarz Bogdan Goczyński, którego niedawno miałem przyjemność poznać przy realizacji reportażu na temat niezgodności polskich sądów karnych z Konstytucją RP, uruchomił własny blog: http://bgoczynski.wordpress.com
Sam, dotkliwie poszodowany przez tzw. „sąd rodzinny”, poświęca swój czas i środki by ujawniać niemal mafijne mechanizmy, kórymi kierują się sędziowie, prokuratorzy, a czasem nawet policja. Goczyński jest dziennikarzem z wyboru – przez wiele lat mieszkał w Australii pracując w zawodzie inżyniera. Był doceniany jako wyjątkowo zdolny fachowiec. Jest również wynalazcą o szerokim zakresie zainteresowań.
Niestety, po powrocie do Polski, podobnie jak wielu byłych emigrantów i ludiz z inwencja twórczą i biznesową, spotkał się z niszczycielską działalnością państwa, która jest szczególnie widoczna w przypadku wyjątkowo uzdolnionych osób (vide casus Kluski).
Polecam raz jeszcze reportaż 11 Minut z udziałem Bogdana Goczyńskiego: http://www.youtube.com/watch?v=QNOYGDxVqOk
Sądzę, że sposób rozwiązania problemu niekonstytucyjności polskich sądów karnych podany przez B. Goczyńskiego, jeśli by został nagłośniony szerszej opinii społecznej, mógłby stanowczo poprawić stan polskiego wymiaru prawa. Przykładem niech będzie system w USA, w którym system ław przysięgłych spełnia się zakomicie.
Bogdan Goczyński jak dotąd publikował w Polsce m.in. dla słynnych Afer Prawa (http://www.aferyprawa.com)

Reklamy