Agenda samodestrukcji

Poniższe opracowanie można powielać bez ograniczeń. Nie jest pełne, jest to raczej krótkie podsumowanie spostrzeżeń, które dokonałem w ostatnich kilku latach, potwierdzane jednak w innych publikacjach. Uważam, że zagrożenie największym ludobójstwem w historii ludzkości jest realne, że nie mamy innego wyjścia jak z nim walczyć wszelkimi dostępnymi środkami. NWO (New World Order – Nowy Porządek Światowy) istnieje, jest realnością.

Ratunek planety czy samodestrukcja?

Z niepokojem czytam polskie i polonijne publikacje. Nie widzę żeby wielu dziennikarzy, czy to prasowych czy blogerów orientowało się co się w ogóle dzieje na świecie. Owszem, jest kilka pomniejszych stron i blogów z publikacjami, które są istotne, jednak są one niszowe i wszystkie razem wzięte nie czyta nawet 1/10 tej liczby osób, które wchodzą na blog Kataryny. Popularne blogi i strony uważane za „ostre” publikują w istocie bzdurną papkę, która dostaje się w ręce ich autorów z kontrolowanych przez globalną mafię źródeł.
Ponad 8 lat szperania w necie, szczególnie w publikacjach angielskojęzycznych, nauczyło mnie odróżniać cenne źródła od dezinformacyjnego szumu.
Obecna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy przypomina kurę w stajni, która prosi o pomoc lisa przed szczekającym, choć nieszkodliwym ratlerkiem.
Bowiem dokładna analiza polityki prowadzonej przez tzw. „globalistów” prowadzi do jednoznacznego wniosku:  dla globalnej elity większość ludzkości jest już zbędna, dla dobra planety należy wszelkimi sposobami doporowadzić do eksterminacji 95-98% populacji, przy jak najmniejszych stratach własnych.

Obserwując w szerszej skali, nie tylko na podstawie wydarzeń w naszym kraju, choć i te są związane z ogólnoświatową polityką eksterminacji ludzkości, można wysunąć kilka ważnych wniosków:

 • Plany eksterminacyjne istnieją od kilkuset lat, systematycznie są udoskonalane i dopasowywane do bieżącego poziomu nauki i techniki.
 • Nie są to działania jednopokoleniowe – ich przyczyną nie może być więc chęć zdobycia majątku, władzy, przewagi ekonomicznej. Muszą mieć przyczyny ponadjednostkowe – może to być więc albo fanatyzm religijny, narodowy, rasizm albo wielopokoleniowa mafia rodzinna. Wykorzystywane tu są prawdopodobnie organizacje o charakterze tajnym działające na terenie wielu krajów – większość ich członków nie musi znać celu ostatecznego, którym jest „wyczyszczenie” świata.
 • Oczywistym jest, że grupa, która chciałaby dokonać podobnego podboju musi mieć pod kontrolą wszystkie istotne elementy władzy, z których najważniejszymi są finanse, informacja (czyli media), rządy narodowe oraz struktury obronne poszczególnych krajów. Równie istotna jest kontrola nad edukacją i systemami dystrybucji informacji, opieką zdrowia, wymiarem prawa i rozrywką. Trzy ostatnie są istotne gdyż są elementem kluczowym w eliminacji niebezpiecznych jednostek oraz służą przejmowaniu mienia, kontrolują korupcję i wspomagają środki przymusu, z których jednym z najważniejszych jest szantaż.
 • Jednym z najistotniejszych elementów jest kontrola nad religią, a jeśli nie da się tego uczynić – jej likwidacja. Obecnie pozostało tylko kilka krajów, w których katolicyzm ma nadal mocną pozycję. Kraje te, w tym Polska, znajdują się pod najcięższym ogniem ataku agentów globalistycznych, zazwyczaj wewnętrznych wrogów, których trudno wyeliminować, szczególnie jeśli kontrolują media i rząd. Kraje, w których Prawosławie jest dominującą religią są główną obok islamskich przeszkodą dla globalizmu, dlatego też można przewidzieć, że kolejna wojna światowa będzie skierowna głównie przeciwko Rosji, odbywa się to zresztą już dzisiaj – od środka. Islam jest z kolei olbrzymią przeszkodą w dominacji na ponad miliardem ludzi, choć cała wierchuszka jest od dawna pod kontrolą. Obecna sytuacja wróży rozwiązanie „salomonowe” – stworzenie sztucznego konfliktu międzyreligijnego – wojny Chrześcijan z Muzułmanami. Należałoby się więc przyjrzeć bliżej kto stoi za imigracją Muzułmanów do Europy. Protestanci i Żydzi są w pełni kontrolowani, zatem nie ma potrzeby angażowania tam sił. Rasistowskie elementy tych religii mogą być jednak wykorzystane do walki z Katolikami i Muzułmanami co się rzeczywiście obserwuje. Szczególnie ciekawe jest połaczenie celów tzw. syjonistycznych Chrześcijan z Żydami w USA. W ukryciu pozostaje natomiast religia elit, którą jest „satanizm”.
 • Kontrola nad wszystkimi rządami świata byłaby bardzo trudna, o ile wręcz niemożliwa. Dlatego też plany od samego początku zakładały powołanie organizacji międzynarodowych, których ostatecznym celem byłoby powołanie tzw. „rządu światowego”. Miało to się odbywać etapami poprzez tworzenie „unii” i „bloków”. Mechanizmem zmuszającym kraje do wstąpienia w bloki jest nacisk finansowy – realizowany poprzez pożyczki czy też szantaż militarny.
 • Tzw. „Blok wschodni” krajów komunistycznych był nieudaną próbą konsolidacji, którą należało zaniechać gdyż eksperyment wymknał się spod kontroli. Zastosowano jednak skuteczny sposób przejęcia majątku tych krajów poprzez „prywatyzację”. Na skutek niskiej świadomości społeczeństw do dziś realizatorzy prywatyzacji uważani są za bohaterów narodowych. Ludzie, którzy byli i są na usługach globalistów z nielicznymi wyjątkami kontrolują te kraje i prowadzą je do wyniszczenia i wyludnienia. Wybitne jednostki, które mogłyby przeciwdziałać tej grabieży są represjonowane i niszczone za pomocą „prawa”.
 • Najskuteczniejszą formą wprowadzania zmian jest gradualizm, który polega na powolnym, ale systematycznym wprowadzaniu i egzekwowaniu niekorzystnych dla ludności poszczególnych krajów, czy w późniejszym etapie unii krajów przepisów i ustaw. Przykładem gradualizmu jest przekształcenie policji w siły represyjne – w sposób niezauważalny policja w wielu krajach coraz bardziej zaczyna przypominać niemieckie gestapo. Dodajmy do tego inne formacje jak straż miejska czy oddziały antyterrorystyczne, a będziemy mieć pełniejszy obraz celu, do którego te siły są przygotowywane – pacyfikacji społeczeństwa: łapanek czy sankcjonowanych mordów (masowe szczepienia itp.).
 • Głównym pretekstem dla wprowadzanych zmian jest terroryzm, który tak jak opozycja polityczna jest tworem sztucznym. Generalną zasadą odpowiedniego działania jest odpowiednie stworzenie sytuacji zagrożenia. W USA np. zamachy na WTC, które były przygotowane i wykonane przez globalistycznych agentów były przyczyną wprowadzenia tzw. „Patriot Act”, który ograniczył wolność Amerykanów do tego stopnia, że konstytucja tego kraju praktycznie już nie istnieje. Terroryzm jest też główną przyczyną prowadzonych obecnie wojen.
 • Ostateczna konsolidacja powinna się dokonać po wprowadzeniu wirtualnej waluty światowej, która obecnie dzięki komputeryzacji może przybrać formę informacji kodowanej w czipie, który się znajdzie np. w dowodzie osobistym lub prawie jazdy. Niewykluczone jest wszczepianie czipów wprost w ciała ludzi.
 • Znaleźliśmy się obecnie w ostatnim etapie podboju świata, wydarzenia nabrały niezwykłego tempa, gdyż działania globalistów coraz bardziej stają się jasne dla coraz większej grupy ludzi spoza ich kręgów. Dlatego też w niedługim czasie cel ludobójczy stanie się znany ogółowi, jednak globaliści dążą do stworzenia takiej sytuacji, że mimo otwartości ich działania nic nie będzie można zrobić by ich powstrzymać (jest to zresztą treścią jednego z postulatów tzw. „Illuminati”, tajnej organizacji, która zapoczątkowała program przejęcia kontroli nad światem).

Aby zrealizować powyższe cele należało stopniowo przygotować grunt. W ciągu kilkuset lat realizacji tych niecnych planów było kilka wpadek, jak m.in. przejęcie listu kurierskiego Rotszylda w 1786 roku, w którym znaleziono tajne plany Iluminatów, czy też opublikowanie przez Henry Forda przywiezionych z Rosji „Protokołów Mędrców Syjonu” (zdyskredytowanych później jako fałszywkę carskiej Ochrany, choć przedwojenne śledztwo w Szwajcarii wskazało na coś zupełnie innego). Tak więc nawet ujawnienie niecnych planów, łącznie z trzema wojnami światowymi, nie powstrzymało tej grupy ultrakryminalistów od działania. Było i jest to możliwie tylko dzięki ich szatańskiej wręcz inteligencji i umięjętności kontrolowania dużymi grupami ludzi. Są na tyle aroganccy, że potrafia przeprowadzić ogólnościatową akcję szczepień, która okazała się fiaskiem. Test się nie powiódł, jednak nikt z nich nie poniósł żadnych konsekwencji.
Obecnie globalni ludobójcy mają do pomocy narzędzia w postaci superkomputerów, ale przeciwnik czyli my wszyscy też stał się mocniejszy poprzez nieograniczony dostęp do informacji. Dlatego też jest jeszcze nadzieja.

Jak jawne są te plany pokażę na tylko jednym, bardzo ważnym przykładzie. Jest nią Agenda 21.

W sposób niewinny program ten opisano polsku na stronie Wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21. „Program ratowania planety” zawiera zestaw haseł, które kojarzą się z pozytywnymi zmianami jakie należy wprowadzić by żyło się lepiej i szczęśliwiej. Jest to zgodne z goebbelsowskim stylem prowadzenia propagandy. Szczytne hasła, odwrotny cel.  Tak naprawdę programy które ma realizować Agenda 21 mogą służyć przygotowaniu świata do depopulacji. Jeśli się im bliżej przyjrzymy to są to de facto scenariusze przejęcia kontroli nad naszym życiem – prywatnym i zawodowym, pozbawienie nas możliwości decydowania o otoczeniu, oddaniu go kontroli bliżej nieokreślonym agencjom o charakterze „ekologicznym”. Agenda 21 zaczyna być zauważalna w sposób bezpośredni, chociażby w postaci tzw. „smug chemicznych” (chemtrails) które zaczynają wywoływać kontrowersje, gdyż okazuje się, że pod pozorem ochrony przed globalnym ociepleniem jesteśmy po prostu powoli truci. Kolejnymi są Codex Alimentarius, wprowadzanie żywności GMO, ograniczanie dostępu do ziół i żywności organicznej, niszczenie rolnictwa poprzez wszelkie ograniczenia, podatki czy też dopłaty z nieuprawnianie żyznej ziemi.
Niektóre decyzje są tak absurdalne, że bulwersują niewyksztaconych i nieoczytanych, choć logicznie rozumujących rolników, jak ta by każda obora była wyłożona kafelkami. Krowy w takich oborach ciężko chorują, o co być może od początku chodziło. Miód wg. tych „ekologicznych” i „zdrowych” przepisów ma być podgrzewany do 60 stopni, co doskonale zniszczy w nim wszelkie wartościowe składniki.
W dalszym etapie Agenda 21 ma na celu całkowite przesiedlenie mieszkańców wsi do miast, a raczej specjalnych wielkich jednostek osiedlowych, w których każdy będzie totalnie inwigilowany, a ich opuszczenie będzie się mogło dokonywać tylko za specjalną zgodą. Mieszkańcy tych superosiedli będą zdani całkowicie na żywność dostarczaną im z zewnątrz. Już dzisiaj w USA penalizuje się drobnych rolników ogromnymi karami za sprzedaż nierejestrowanych produktów. W Europie, w tym w Polsce rolnictwo przestaje się po prostu opłacać. Wszystko to zmierza w kierunku totalnej kontroli nad dostawą żywności przez globalne firmy, a to w efekcie jak nietrudno się można domyśleć będzie narzędziem ludobójstwa poprzez sztuczny głód, jak to było na Ukrainie w latach 30-tych.

Zwracam uwagę na te problemy gdyż przy nich inne, te nawet które wydają się nam bardzo ważne jak kolejne rocznice stanu wojennego czy problemy z Palikotem (którego zresztą można zalidczyć do globalnych elit), bledną. Przyjrzyjmy się temu co się obecnie dzieje w świecie w kontekście planowanego ludobójstwa, a wiele zdarzeń stanie się łatwiejszych do wytłumaczenia, z katastrofą Smoleńską i zamachem na World Trade Center włącznie.

Materiały pomocnicze:
Największa w dziejach walka o człowieka, Henryk Wesołowski
Agenda 21, Wikipedia
UN Local Agenda 21 – The Smoking Cannon, Niki Raapana
YOU, Your Water & Agenda 21, Ted Twietmeyer
Club of Rome
Kataryna
, czyli poczytny blog z mało istotnymi tematami

Reklamy

19 responses to “Agenda samodestrukcji

 1. st.sierż.Chuchro 6 października 2010 o 2:25 pm

  Ojcem śmierci jest Szatan. Niczego innego nie można się po nich spodziewać: idee zawsze wyprzedzały rzeczywistość. Są maszyny do produkcji, zatem populacja jest darmozjadem, śmieciarzem i gdzieniegdzie wyrzutem sumienia,może potencjalnym zagrożeniem, co stoi w sprzeczności z niezakłóconą szczęśliwością na ziemi obiecaną Abrahamowi i jego potomkom na wieki. Już teraz na ziemi żyje około 2 mld ludzi głodnych i niedożywionych.

  Polubienie

 2. szfejk 6 października 2010 o 4:36 pm

  Co tu sie rozpisywac ludzie,obecna wladza to kryminalisci,,a wtóruja jej
  Policja CBA,Wojsko,tajne sluzby,,Ci ludzie sa na uslugach mieedzynarodowego
  syndykatu zbrodni(Bilderberg ,MFW,Komisja trojstronna,ONZ,itp).
  NIE MYSL OBYWATELU ZE ONI ROBIA COS DLA CIEBIE(zapomij o tym,)WSZYSCY
  OBYWATELE JESTESMY DO EKSTERMINACJI… KONIEC Z MONOPOLEM WLADZY NA
  NASZE ZYCIE PRYWATNE……..KONIEC TEGO KONIEC TEGO……………..
  ZYCZE WSZYSTKIM NAPRAWDE TOTALNEGO PRZEBUDZENIA…..POZDRAWIAM…..

  Polubienie

  • monitorpolski 6 października 2010 o 5:54 pm

   Mam nadzieję, że w służbach też są ludzie myślący i że bardziej niż my zdają sobie sprawę z zagrożenia. To, że niektórzy z rządzących są psychopatami nie musi oznaczać, że są wszechmocni. Władza się zmienia, służby zostają. Pamiętaj, że Polska była jedynym krajem, który nie zakupił szczepionek. Wcale nie wykluczam, że dlatego Prezydent i jego świta musieli zginąć.

   Polubienie

 3. Aśka 6 października 2010 o 11:10 pm

  http://piotrbein.wordpress.com/2010/09/13/geoinzynieria-atmosfery/
  Piotr Bein’s blog = blog Piotra Beina
  13/09/2010
  Geoinżynieria atmosfery
  Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 10:10
  Geoinżynieria atmosfery

  Julian Rose, Sierpień 2010, przekład Vismaya i Piotr Bein

  Przygotowując niniejszy artykuł korzystałem z badań Radi Ananda (Atmospheric Geoengineering, Weather Manipulation, Contrails and Chemtrails 30.7.2010 Global Research).

  W ostatniej dekadzie wielu ludzi zaintrygowała liczba pojawiających się niezwykłych formacji chmur i nienaturalnych smug, pozostawianych za samolotami na dużych wysokościach. Przez setki dni obserwowałem zjawisko zmiany chmur i formowania rozszerzających się białych śladów za przelatującymi odrzutowcami nad W. Brytanią i Polską. Niezwykle trudne usiłowania wyjaśnienia zjawiska przez źródła oficjalne kończyły się błahym stwierdzeniem “nic tutaj nadzwyczajnego”.

  To jednak okazuje się być dalekie od prawdy, jak zobaczymy z dowodów poniżej. W artykule skupiam się na tylko jednym niedawnym przykładzie profesjonalnych badań, lecz są setki oficjalnych i nieoficjalnych dokumentów ukazujących lotnictwo wojskowe i cywilne jako odpowiedzialne za rozsiewanie warstw toksycznych aerozoli (chemośladów) na niebie niemal każdego dnia w ciągu ostatnich 10 lat.

  O tych wydarzeniach milczą media i rządy, nie pozwalając opinii publicznej dowiedzieć się, że jesteśmy poddawani wielkiemu eksperymentowi geoinżynierii, który nadszarpuje nasze zdrowie i poważnie zakłóca środowisko naturalne. Tylko dzięki internetowi można wydobyć fakty i uzyskać jakiś dostęp do informacji o ogromnej i w dużej mierze tajnej wojskowej operacji na naszym niebie.

  Dzięki belgijskiej Grupie Belfort mamy materiały z ponad 7 lat badań i ustalania stanu faktycznego działań, które stały się szeroko znane jako chemoślady. Na międzynarodowym sympozjum na Universytecie Technologii Delft w Gandawie (29.5.2010), do rozwiązania tej kwestii Grupa Belfort włączyła starszego inżyniera aeronautyki, dra Coena Vemeerena. Podstawą jego prezentacji była 300-stronicowy raport naukowy Case Orange: Contrail Science, Its Impact on Climate and Weather Manipulation Programs Conducted by the United States and Its Allies (Kazus Orange: nauka o smugach kondensacyjnych, jej wpływ na klimat i programy manipulacji pogodą prowadzone przez USA i sojuszników) [1]. Prezentacja dra Vemeeren szczerze przyznaje istnienie “trwałych smug kondensacyjnych: …chemoślady istnieją, bo spryskujemy np. uprawy i wiemy, że są stosowane rozpylania do celów wojskowych. Więc chemoślady to nie nowość. Wiemy o tym.

  Raport Case Orange ujawnia istnienie dostępnych publicznie materiałów o tym, że “co najmniej od 60 lat” odbywają się różne formy geoinżynierii. Wczesne przykłady obejmują zasiewanie chmur: przez W. Brytanię w Niemczech podczas działań w II wojnie światowej i przez USA w wojnie w Wietnamie, gdy próbowało wyprzeć Wietnamczyków. Bledną one jednak w porównaniu z ekstensywnym charakterem bieżących działań.

  Kontrowersja wokół negatywnych skutków takich działań na środowisko i człowieka doprowadziła w 1987 r. do konwencji ONZ o zakazie broni modyfikującej środowisko (ang. En Mod). Nie jest jasne czy ten zakaz był kiedykolwiek w pełni wprowadzony. Jednak zainteresowanie En Mod wzrosło, gdy ostrzeżenia o “ociepleniu klimatu” i towarzyszące mu kwestie stresu na środowisko naturalne przyciągnęły uwagę naukowców na całym świecie. [2]

  Raport Case Orange przytacza patenty USA na “Specjalne urządzenie do wytwarzania smug, które produkuje smugę z proszku o maksymalnej zdolności rozpraszania promieniowania dla danej masy materiału. Materiał siewny składa się w 85% z drobin metalicznych i w 15% z koloidalnej krzemionki i żelu krzemionkowego w celu stworzenia smug, stabilnych przez 1 do 2 tygodni.”

  W 2009 r. publikacja raportu Modification of Cirrus Clouds to Reduce Global Warming (Modyfikacja chmur pierzastych do redukcji globalnego ocieplenia) otworzyła drogę do dalszych strategii geoinżynierii. [3] To wszystko miało na celu wytworzyć warstwy chmur odblaskowych, odbijających promienie słoneczne, by zapobiec niechcianemu ociepleniu klimatu. Wg raportu, Międzynarodowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPCC) ustalił to samo co Patent Hughes Aircraft z 1991 r. Firmę Hughes kupiła później firma Raytheon, prywatny kontrahent militarny rządu USA, która uzyskała kontrakt na budowę HAARP w Gakona na Alasce.

  HAARP to duża sieć 180 anten, wysyłających potężny impuls elektromagnetyczny celem ogrzania określonych punktów jonosfery. To prowadzi do tworzenia elekromagnetycznych częstotliwości, które można odbić do żądanego miejsca na Ziemi, co powoduje poważne zakłócenie atmosferyczne oraz geofizyczne, nawet głęboko pod ziemią. HAARP może generować do 3,6 mld W, ogrzewając jonosferę do ponad 50 tys. stopni i “podnosząc 30 km kwadratowych powierzchni jonosfery, zmieniając system ciśnienia, a nawet trasę prądów strumieniowych”. [4)] [5]

  Raport Case Orange przytacza dowody, że Raytheon może opracować zdolność “wykonywania swego rodzaju całkowitej ‘kontroli pogody’ “. Jest to oczywiście podobne do ambicji koncernu Monsanto, by kontrolować “łańcuch pokarmowy”. Zauważmy, że w Waszyngtonie i Brukseli czeka na zatwierdzenie ponad 500 patentów na rośliny genetycznie zmodyfikowane, o genach przystosowanych do zmienionego klimatu. Wg obietnic ich twórców, te zmodyfikowane nasiona i rośliny mają dawać plony w warunkach powodzi i suszy.

  Grupa pilnująca praw człowieka i ochrony środowiska, ETC Group przewiduje nt. rozwoju geoinżynierii atmosfery:

  Umiejętnie wdraża się zastosowanie Planu B (wykorzystania geoinżynierii, jeśli inne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji okażą się nieskuteczne): wybitne grupy na wysokim szczeblu sponsorowane przez prestiżowe grupy, fala recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych oraz szereg spanikowanych polityków w krajach północnych, którzy potakują nerwowo naukowcom świadczącym o “potrzebie badań Planu B”.

  Rady Ananda stwierdza [6]:

  Sprawa Orange wiąże się z raportem (1997) wysokiej rangi wojskowych USA pt. Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 (Pogoda jako złożona siła, zawładnięcie pogodą do 2025 r.) [7] ze szczegółami (rządowy rozkład oprysków, chemiczne zamówienia, prawidłowe nazewnictwo w instrukcjach operacyjnych linii lotniczych, wzywanie do geoinżynierii przez ekonomistów) celem poparcia “dużego zaangażowania rządów na najwyższym poziomie w projektach kontroli klimatu”. […] zawładnięcie pogodą w 2025 r. wyznacza specjalny harmonogram użycia En Mod we współpracy z Weather Modification Association (Zrzeszenie Zmiany Pogody), grupy komercyjno-rządowej lansującej korzystne zastosowania modyfikacji środowiska [8]:

  * Lata 2000 – 2025. Wykorzystanie chemikalii w wysiewie do atmosfery przez lotnictwo cywilne (także wojskowe).
  * 2004 r. Tworzenie inteligentnych chmur przez nanotechnologię z naciskiem na ich wzrost od 2010 r.
  * 2005 r. Wprowadzenie pyłu czarnego węgla.
  * W 2007 r. Światowa Organizacja Meteorlogiczna ONZ opublikowała stwierdzenie zawoerające “Wytyczne planowania działalności modyfikacji pogody”. Ten dokument wyraźnie włącza ONZ w plany działalności rozpylania aerozoli na szeroką skalę.

  W rozdziale o podstawowej konieczności geoiżynieryjnej produkcji chmur dla przetrwania planety, autorzy raportu Case Orange piszą:

  Nasz zespół badawczy wnioskuje, że programy kontroli klimatu sterowane przez wojsko ale zatwierdzone przez rząd realizuje się po cichu, by uniknąć najgorszego, oczywiście niechcianego scenariusza. Dwa podstawowe instrumenty to kontrola temperatury przez tworzenie sztucznych chmur i manipulacja jonosferą przez jej nagrzewanie. Oba pozostają zasadniczo wojskowymi systemami walki, z opcją przejścia do ofensywy w razie konieczności. Kilka podgrzewaczy jonosfery zainstalowanych w różnych miejscach globu wskazuje na szeroką współpracę między rządami w osiągnięciu celów klimatycznych do 2025 r.: kontrola pogody i planety (podkreślenie autora).

  Wydaje się, że schematy oprysków zorganizowano logicznie tak, żeby pokryć całą Europę w ciągu 3 dni, sądząc z kolorowych map. Autorzy raportu piszą w zaleceniach: Trwałe chemoślady wpływają niszczycielsko na ekosystemy naszej planety i na jakość życia w ogólności. Autorzy wzywają do pełnego upublicznienia bieżącej działalności En Mod i przestrzegania prawa dot. lotnictwa cywilnego.

  W odpowiedzi na polityczne zainteresowanie geoinżynierią jako środkiem kontroli klimatu, pod-komisja ONZ Konwencji o Bioróżnorodności, zaproponowała (maj 2010) zakaz działań geoinżynierii [9]. Propozycję rozpatrzy X Konferencja Stron Konwencji ONZ o Bioróżnorodności w Nagoji (Japonia, październik 2010). Wg raportu Case Orange, w USA pozwala się badać broń chemiczną i biologiczną w środowisku naturalnym – wbrew prawu cywilnemu sparafrazowanemu w artykule: Sekretarz Obrony może prowadzić badania i eksperymenty z użyciem substancji chemicznych i biologicznych na ludności cywilnej. Wydaje się, że Prezydent może “bezpieczeństwem narodowym” odsunąć względy ekologiczne i zdrowia publicznego. Czy to też dotyczy Europy?

  Chciałem przedstawić ogólny zarys głównych dowodów w Case Orange, co stanowi ważny wkład do otwarcia skrytych programów, które nie powinny zaistnieć w demokracji. Na Global Research jest też ważny artykuł Ilyi Perlingieri The Consequences of Toxic Metals and Chemical Aerosols on Human health (Skutki toksycznych metali i chemicznych aerozoli na zdrowie człowieka).

Dr. Peringieri pisze:

  W ciągu ostatnich 10 lat, niezależne testy chemośladów w całym kraju wykazały niebezpieczny, niezwykle trującą mieszankę: bar, szklane włókna powlekane nano-aluminium (CHAFF), promieniotwórczy tor, kadm, chrom, nikiel, szuszona krew, zarodniki pleśni, żółte mykotoksyny grzybni, dwubarek etylenu i włókna polimerowe. Toksycznie, bar jest podobny do arsenu [10]. Znany jest jego negatywny wpływ na serce. Aluminium [glin] uszkadza mózg.

  Dwubarek etylenu to silnie trujący rolniczy pestycyd. W innym raporcie Dr Hildegarde Staninger pisze:

  Wystawienie na emisje nano-kompozytów prowadzi do zahamowania esterazów cholinowych [11]. Przewlekłe hamowanie tego enzymu (zwykle krążącego w krwinkach czerwonych) wskutek rozpylania aerozoli w chemośladach (celem zmiany pogody, lecz także do tępienia komarów i innych owadów) powoduje przewlekłe zatrucia. taka ekspozycja powoduje poważne zaburzenia neurologiczne w tym paraliże u ludzi.

  Mając te informacje, musimy działać. Ważne jest, byśmy poparli moratorium w Japonii w październiku br. Musimy połączyć siły wzywając do natychmiastowego przerwania bezprecedensowej formy ukrytego ludobójstwa. Pisz do swych posłów, że te globalne działania nie są teorią spiskową tylko się odbywają bez konsultacji i bez żadnej próby ostrzeżenia o prawdopodobnych skutkach

  Źródła:

  1. Dr Coen Vermeeren symposium speech, Delft University of Technology, 29 May 2010, http://www.ustream.tv/recorded/7299427 go 35 minutes in.

  2. Catherine Brahic: “Top science body calls for geoengineering ‘plan B’, New Scientist, 1/9/2009

  3. David L Mitchell and William Finnegan, “Modification of Cirrus Clouds to reduce global warming” Environmental Research Letters Vol 4. No 4, 30/10/2009. Subscription only: http://iopscience.iop.org/1748-9326/4/4/045102

  4. ‘About HAARP’ from a paper by Belitsos, Radical Wisdom, 14/7/2010. http://radwisdom.com/2010/07/14/chemtrails-aerosol-madness-above-the-earth/

  5. For further reading on HAARP see Prof. Michel Chossudovsky: “Owning The Weather” Global Research website.

  6. Rady Ananda, “Atmospheric Geoengineering: Weather manipulation, Contrails and Chemtrails” 30/07/2010. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20369

  7. Col Tamzy J.House, et al. “Weather as a Force Multiplier: “Owning the Weather in 2025”, Department of Defense U.S. Air Force, 17/06/1996. Publicly released August 1996. Reproduced at Federation of American Scientists: http://www.fas.org/spp/military/docops/usaf/2025/v3c15/v3c15-1.htm

  8. Weather Modification Website: http://www.weathermodification.org/

  9. Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice, “In-Depth Review of the Work on Biodiversity and Climate Change, Draft Recommendations, Convention on Biological Diversity, United Nationa Environmental Programme, UNEP/CBD/SBTTA/l.9, 15/05/2010. http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-14/in-session/sbstta-14-L-09-en.pdf

  10. See Pesticide Action Network North America (PANNA) http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC41174

  11. Sept. 7, 2009: http://www.hildegarde-staninger.com/exposureto-aerial-emissions-html (site no longer available) See papers of Dr Hildegarde Staninger on her web site.

  Polubienie

 4. Aśka 6 października 2010 o 11:12 pm

  http://piotrbein.wordpress.com/2010/09/13/geoinzynieria-atmosfery/
  […]
  Mając te informacje, musimy działać. Ważne jest, byśmy poparli moratorium w Japonii w październiku br. Musimy połączyć siły wzywając do natychmiastowego przerwania bezprecedensowej formy ukrytego ludobójstwa. Pisz do swych posłów, że te globalne działania nie są teorią spiskową tylko się odbywają bez konsultacji i bez żadnej próby ostrzeżenia o prawdopodobnych skutkach.

  Polubienie

 5. glob-stop 6 października 2010 o 11:41 pm

  Monitorpolski słusznie zwraca uwagę na plany skłocenia Chrześcijan z Muzułmanami, abyśmy się nawzajem wytłukli ku uciesze pozostałych. Dlatego musimy zadbać o sojusz anty-depopulacyjny i nie ulegać prowokacjom. Każda uczciwa osoba niezależnie od przekonań i wyznawanej religii jest na celowniku globalistów. Wierzę, że wobec wspólnego zagrożenia dojdzie do sprzymierzenia się przeciwników psychopatycznego satanizmu.

  Polubienie

 6. Pingback: Agenda samodestrukcji « Dziennik gajowego Maruchy

 7. Rafal 7 października 2010 o 11:35 pm

  A ja myślę, że im się niestety to może udać. Ja wiem że trzeba działąć i innym uświadamiać to co się dzieje, w nadzieji że może co niektórzy się opamiętają. Jeżeli jednak to co mówi Biblia jest prawdą, to rząd światowy powstanie, królestwo, które podepcze całą Ziemię. Będzie to najgorszy okres w historii człowieka na Ziemi.

  Kiedy czytam statystyki, to włos mi na głowie staje. Dzisiaj czytałem, że w samych Indiach zniknęło 100 mln kobiet, sprzedanych do burdeli i jako utrzymanki seksualne. Niedawno czytałem, że może nawet 200 tyś Polek co roku wyjeżdża na zachód aby legalnie dokonać mordu swoich nienarodzonych dzieci zwanego aborcją. Wiele tego typu rzeczy to jawne pogwałcenie Bożego prawa, wołające o pomstę do nieba i myślę, że Bóg nie pozostawi tego bez kary. Zresztą czytając wiele miejsc w Biblii ostateczna zagłada świata jest pokazana jako kara za bezbożność ludzi. Tak zresztą ukazywane są przeróżne katastrowy na całych narodach jakie miały miejsce w hostorii, począwszy od Potopu, poprzez Sodomę i Gomorę, wielokrotnie Izrael i wiele innych. Bóg się nie zmienił i nie sądzę by teraz nagle miał postąpić inaczej. Ja w zasadzie nie pytam się o to czy Bóg ześle tragedię na świat, ale o to, kiedy to uczyni widząc to co się dzieje.

  Dzisiaj nie ma już praktycznie sprawiedliwości w tym kraju, sądy sa przekupne, jak ktoś jest biedny to nawet jak jest uciskany, to nie znajdzie sprawiedliwości. Prawda jest ukrywana. To co się stało w Smoleńsku, ale jeszcze bardziej obojętność narodku na to jak całą tę sprawę się wyciszyło pokazuje, że naród ten już jest martwy i można z nim zrobić co się chce. I oni to z nim zrobią, wkomponowując nasze ziemie jako jeden z kafelków do swojej układanki.

  Tak jak powiedziałęm to co można i trzeba robić, to mówić ludziom o tym co się zbliża, ale też uświadamiać im dlaczego ludzkość na to w pełni zasłużyła. Drogą ratunku jest nawrócenie i bezkompromisowe pójście za Jezusem w swoim życiu, nawet za cenę śmierci. Nie ma co się zastanawiać.

  Polubienie

 8. poliszynel 7 października 2010 o 11:35 pm

  Monitor, Belweder nie miał nic wspólnego z niezakupieniem szczepionek. To było w kompetencji gauleitera Tuska i min. Kopacz. A oni żyją!

  Polubienie

  • monitorpolski 8 października 2010 o 12:39 pm

   No więc musieli wcześniej wiedzieć, że akcja nie wypali i ustawili się po właściwej stronie. Albo wszystko jest zupełnie inaczej niż nam się wydaje!

   Polubienie

 9. glob-stop 8 października 2010 o 2:09 am

  Poliszynel, słusznie mówisz. Ale czyż w dzisiejszych realiach winny jest karany?

  Polubienie

 10. glob-stop 9 października 2010 o 3:17 am

  AGENDA 21 ujęta w cytatach:

  Polubienie

 11. glob-stop 9 października 2010 o 3:22 am

  W Austrii inicjatywa referendalna nt. wyjścia z EU:

  A group of Austrians have launched a referendum campaign to leave the EU, citing concerns about the loss of democracy, neutrality and control over the economy and agriculture (genetically contaminated food).

  http://eu-austritt.blogspot.com/

  Polubienie

 12. glob-stop 9 października 2010 o 3:26 am

  Inicjatywa Nigela Farage, żeby Brytyjczycy w referendum wypowiedzieli się nt. traconej suwerenności w ramach EU:

  Nigel Farage says UK needs referendum to exit EU

  http://www.ukip.org/content/latest-news/1913-sovereignty-clause-is-nonsense

  UKIP has dismissed William Hague’s Conservative Conference promise of a UK sovereignty clause as a platitude for the party faithful.

  “Hague’s claim that this will enable the UK to express its sovereignty over EU-made law is nonsense,” said UKIP Leading Spokesman Nigel Farage.

  “This whole suggestion is a classic case of shutting the gate after the horse has already bolted into the distance.

  “Hague wants to talk tough for the Conference audience but when the lights are dimmed and the bunting taken down the Tories will simply return to their unnatural coalition that already shares Vince Cable’s duvet with the sleeping hulk of the EU.

  “The sovereignty clause means nothing and will amount to nothing.

  “What is really needed is a referendum on the UK’S EU membership and until this is delivered, the rest is all just hot air.”

  ——————————————————————————–

  Polubienie

 13. Pingback: „Afery Prawa” i „Radio Pomost” zaatakowane przez tych samych hackerów « Monitorpolski's Blog

 14. exhale 27 października 2010 o 6:11 pm

  ,,Kolejnymi są Codex Alimentarius, wprowadzanie żywności GMO, ograniczanie dostępu do ziół i żywności organicznej, niszczenie rolnictwa poprzez wszelkie ograniczenia, podatki czy też dopłaty z nieuprawnianie żyznej ziemi.”

  GMO to trucizna podana w eleganckim opakowaniu. Mamią nas hasłami o ulepszonej żywności, a dla rolników genetycznie modfikowane produkty mają być bramą do pomnożenia majątku. Fakty mówią co innego.

  W książce ,, Świat wg Monsanto” dziennikarki Marie-Monique Robin, która podjęła się dogłębnego paroletniego zbadania sprawy GMO, czytamy o wynikach eksperymentu rejestrującego przebieg upraw GMO, polegającego na nagraniu filmu przez sześć hinduskich niepiśmiennch wieśniaczek: ,,…od października 2001 roku do marca 2003 roku filmowały swoje comiesięczne wizyty u sześciu niewielkich producentów bawełny Bt w okręgu Warangal, zawsze w towarzystwie dwóch agronomów prowadzących badania. Rezultatem tych wizyt jest film stanowiący wyjątkowy dokument o klęsce upraw transgenicznych”. Pierwsze dwa miesiące upraw wydawały się spełniać obietnice firmy, po tym czasie jednak, rośliny porównywalnie do konwencjonalnie uprawianych, miały ubogie torebki nasienne, były od nich mniej liczne, miały niski wzrost, plony były bardzo niskie, torebki trudne do zbierania, włókna krótsze, dla przestraszonych rolników oznaczało to 20% niższą cenę! Przykład ankiety z 2002 roku przeprowadzonej przez agronomów: dr Abdula Quayuma oraz Kirana Sakhariego wykazał, że koszty upraw bawełny Bt są większe niż w przypadku bawełny konwencjonalnej. Ankieta przeprowadzana była od sierpnia 2002 roku do marca 2003 roku, czyli od momentu zasiewu plonów do wizytacji pól na zakończenie sezonu. 78% ankietowanych rolników, którzy spróbowali uprawy bawełny Bt oświadczyło, że rezygnują z jej uprawy w przyszłym sezonie. To badanie zostało potwierdzone kolejnym, zleconym przez zaniepokojony rząd Andhra Pradesh, które potwierdziło pierwotne wyniki badań autorstwa wspomnianego Quayuma i Sakhariego.

  Więcej można przeczytać a w artykule:

  http://polskaakcjaobywatelska.pl/index.php/porozmawiajmy-o-gmo-dlaczego-za-dlaczego-przeciw/

  O przestępstwach firmy ,,Monsanto”(światowego lidera w produkcji żwności GMO) można dowiedzieć się więcej w filmie:
  ,,Świat według Mosanto” (ukonorowanie śledztwa Robin w sprawie GMO):

  Kolejnym dowodem (a właściwie jednym z wielu) na nieekonomiczność upraw GMO jest Raport dr Charlesa Benbrooka wykazujący, że ,,ulepszone”, zmodyfikowane organizmy tworzą ,,ulepszone” super chwasty. Do ich likwidacji używa się coraz większą ilość środków chwastobójczych, czego konsekwencją jest poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego ( a także gospodarki rolnej), w tym dla ludzkiego zdrowia. Coraz większe dawki chemii używane do zwalczania super chwastów lądują na talerzach konsumentów.

  Do tego dodajmy już najważniejszą kwestię – zagrożenia GMO dla naszego zdrowia i życia. Znamy już szereg badań grzmiącch o szkodliwości GMO, w tym: ,, Biała księga GMO”, czy badania profesora Andrésa E. Carrasco.

  Trudno jest walczyć z wrogiem, który otruwa nasze pożywienie i powietrze którym oddychamy…

  Polubienie

 15. do poliszynela 29 października 2010 o 2:39 am

  Szczepionki nie były skuteczne więc jeśli chcesz się szczepić byle gównem to proszę bardzo.

  Polubienie

 16. exhale 25 listopada 2010 o 5:59 pm

  Jeszcze o GMO.Polecam też nowy filmik:

  I stronę:

  http://polskaakcjaobywatelska.pl/

  Polubienie

 17. Valdi 17 grudnia 2010 o 10:58 pm

  Szatan szaleje, bo wie że się zbliża Król królów i panów Pan zapraszam wszystkich do poznania prawdy http://www.piotrnatanek.pl/christus-vincit-tv

  Polubienie