komunikat: Protestujemy przeciw ustawie przemocowej

dotyczy tzw. ustawy „antyprzemocowej”. Ta sprawa jest naprawdę PILNA – proszę przekazać dalej!!!
Protestujemy przeciw ustawie przemocowej a tak naprawdę antyrodzinnej, która właściwie zabrania wychowywania własnych dzieci. Jeśli do 22 listopada uda się zebrać 100 tysięcy podpisów szkodliwymi zapisami zajmie się Sejm. Prosimy o rozesłanie informacji swoim znajomym i wysłanie protestu. Złożenie protestu jest bardzo proste. Wejdź na stronę http://www.rzecznikprawrodzicow.pl/20100225_sprzeciw.php
=============================================================
W systemie niewolniczym, nazywanym New World Order (NWO – Nowy Porządek Świata), który zaczyna dominować w świecie, z premedytacją wykorzystuje się chwyty psychologiczne. Podobnie jak w nazistowskich Niemczech kłamstwo staje się prawdą, a prawda kłamstwem, pozytywna terminologia przypisywana jest niecnym projektom – tu właśnie możemy mieć z tym podstępem do czynienia. Ustawa „przemocowa” ma się kojarzyć dobrze, z walką z przemocą w rodzinie. Natomiast widocznym jej celem może być naprawdę rozbicie rodziny. Podobne chwyty stosuje się w państwach które prostą drogą zmierzają do faszyzmu. „No child left behind” („nie pozostawimy żadnego dziecka”) w USA, w rzeczywistości  ma na celu nie poprawę, a obniżenie poziomu edukacji (http://nochildleft.com/). Ustawa przemocowa ma swój „sprawdzony” odpowiednik w Szwecji, gdzie przez ponad 30 lat spowodowała szkody nie do odrobienia. Warto by się przyjrzeć dokadniej tym „przyjaznym” ustawom by stwierdzić czy naprawdę stoją za nimi szlachetne idee. Warto by też uświadomić społeczeństwu kto za nimi stoi.
——————————————————————————
zob: Ukryte cele kasty szwindlerów
http://bgoczynski.wordpress.com/2010/11/17/ukryte-cele-kasty-szwindlerow-jak-dziala-%E2%80%9Edemokratyczne%E2%80%9D-panstwo/

Reklamy