ALARM!!! Nibiru nadchodzi <<<

Wenus nie ma takiego zabarwienia. Mars?

Która planeta tak wygląda?!

Coraz bardziej niepokojące nagrania pojawiają się na YouTube. Poniżej zamieściłem dwa, do których linki zamieściło UFO TV (http://ufo-tv.com). Zdjęcie po lewej przedstawia tajemnicze ciało niebieskie, które pojawiło się o zmierzchu  w USA, nie znana jest dokładna lokalizacja – tak nie wygląda żadna planeta! Nagranie nie wygląda na spreparowane, choć jeśli komuś zależy na dezinformacji to nie takie rzeczy można sfałszować.

SkyViewCafe pokazuje co innego

W komentarzach padają różne propozycje: wielki statek kosmiczny, balon pogodowy. Niestety nie podano lokalizacji miejsca, w którym dokonano nagrania aby móc dokładnie sprawdzić z mapą nieba.
Drugie – nocne, przedstawia planetę, która po powiększeniu ma dziwne fioletowe zabarwienie. W nocy tak jasny mógłby być jedynie Jowisz, jednak kolor i brak księżyców jest conajmniej zastanawiający. Co ciekawe, na Sky View Cafe według danych podanych przez osobę filmującą (29.11.2010, Apallachy w Pensylwanii) nie ma w ogóle Księżyca. Jest tylko Jowisz, a z tyłu za nim Uran.
Najbardziej niepokojący jest jeden z komentarzy pod drugim nagraniem:
„This isn’t Nibiru, listen for you Americans who want catch a peek of this mini solar system that is about to pass by us soon, that is massively covered by the gov to avoid panic. If you keep up with NASA daily frame shots, look around the sky when the frame shots are reduced. Usually its visible right when the sun is coming up in the morning. You should be able to see it with your see better since chemical trails screw up the scopes. This Dec. it will be very visible, it will probably hit news.”
„To nie jest Nibiru, słuchajcie Amerykanie, którzy chcecie obejrzeć jak wygląda ten miniaturowy układ planetarny, który niedługo koło nas przejdzie, jest to starannie ukrywane przez rząd by uniknąć paniki. Jeśli będziecie śledzić codziennie zdjęcia nieba NASA, spoglądajcie w niebo wtedy gdy na tych zdjęciach są zakryte fragmenty. Zazwyczaj widać go (ten mini układ) rano gdy Słońce wschodzi. Powinniście go zobaczyć gołym okiem, bowiem smugi chemiczne zakrywają teleskopy. W grudniu będzie już wyraźnie widoczny, prawdopodobnie zaczną o nim mówić w mediach.”

oto linki do tych nagrań:

Reklamy