Straszne „reklamy” w MTV

Z opisu autora kanału YouTube wynika, że te „reklamy” emitowała telewizja MTV. Po co ktoś inwestuje w tego typu „dzieła”? Czy jest to przygotowanie Amerykanów na wprowadzenie stanu wyjątkowego? Z jakiego powodu? jakiego typu katstrofa czeka Ameryke (i być może cały świat), że będzie konieczne wprowadzenie tyranii obozów masowej zagłady? W klipach użyto wyraźnie słowa Holocaust, czyli ofiary całospalenia (zob. Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Holocaust ) tak więc są one dziłeme religinych fanatyków, którzy pragną zagłady dla spełnienia ofiary jakiemuś bóstwu! Jakiemu?! Wszystko to zakrawałoby na chore brednie, gdyby nie to, że w historii mieliśmy już do czynienia z wielkimi ludobójstwami, a wiele znaków na niebie i Ziemi mówi, że najorsze dopiero przed nami. Niektóre komentarze sugerują, że te „reklamy” są ostrzeżeniem dla pewnej grupy ludzi, która systematycznie dokonuje aktu niszczenia Stanów Zjednoczonych. Może być też tak, że ludzi straszy się holocaustem aby ukryć ważniejsze zagrożenie – jak ze strony nadaltujacego obiektu kosmicznego…

Reklamy