Czy Polska ma szansę na cywilizowany wymiar sprawiedliwości?

11 stycznia w Sejmie odbyło się publiczne wysłuchanie n.t. zmian w rządowym projekcie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. Poza pracownikami wymiaru sprawiedliwości byli także przedstawiciele organizacji społecznych monitorujących nieprawidłowości: Inicjatywa Porozumienie Rawskie i Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu z Bielska Białej. Niestety, do głosu dopuszczono tylko dwóch mówców z organizacji społecznych, gdy na sali było już bardzo niewiele osób. Z uwagi na obszerność tematu, będzie on podzielony na części. Oto pierwsza z nich.

Zob też:  http://www.youtube.com/watch?v=_H_dfp4kn5g

Reklamy