Prześladowanie Janusza Górzyńskiego

noga po przesłuchaniach

Wracamy do tematu bezprawia. 18 stycznia w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przedsiębiorca Janusz Górzyński ujawnił kilka szokujących faktów.Zaznaczam, że nie odpowiadam za treść wypowiedzi p. Janusza Górzyńskiego. Bezpośredni link: http://www.youtube.com/watch?v=eZ6Xj25sQTk
=======================================================
PRZEKAŻ 1% PODATKU NA STOWARZYSZENIE PRZECIW BEZPRAWIU – do PIT-u wystarczy wpisać tylko: KRS – 0000273382


Tu więcej informacji na temat tej afery:

Pod Sądem Najwyższym

Z 18 stycznia pochodzi też nagranie z pikiety Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu z Bielska – Białej pod Sądem Najwyższym: http://www.youtube.com/watch?v=ecflriDJ4Bs

Reklamy

4 responses to “Prześladowanie Janusza Górzyńskiego

 1. Stanisław 6 lutego 2011 o 9:58 pm

  Jeżeli to co mówi p. Janusz jest prawdą, to ci wszyscy przez niego wymienieni powinni być postawieni pod prawdziwy i niezależny sąd , na który nie mają wpływu żadni kolesiowie po fachu.

  • monitorpolski 7 lutego 2011 o 10:15 am

   Powinni. Takich spraw są tysiące w Polsce, a kryminaliści nadal chodzą wolni…

 2. Stanisław 7 lutego 2011 o 3:16 pm

  Należy mieć nadzieję że w myśl przysłowia „nosił wilk razy kila, ponieśli też i wilka” prędzej czy później te „orły” temidy zostaną rozliczone ze świństw jakich dopuścili się na polskim narodzie.

 3. Sąd Najwyższy Sądem Bezprawia 20 marca 2011 o 2:41 pm

  Bezprawne wydali postanowienie z dnia 24 listopada 2010r. o sygn. akt V KK 65/10 SSN Henryk Gradzik, SSN Tomasz Grzegorczyk, SSN Dariusz Święcki chroniąc asesor sądu rejonowego w Kłodzku – Elizę Skotnicką, która dokonała OSZUSTWA w uzasadnieniu wyroku, poprzez stwierdzenie,że Ryszard Wąsek przedstawił sfałszowane pismo z dnia 7.01.94 r. co było nieprawdą, a stwierdziła to prokurator Beata Piekarska – Kaleta z-ca Prokuratora Rejonowego w Świdnicy zapoznając się wnikliwie z aktami sprawy między innymi I C 369/98 i VI K 131/07 orzekła, że Jadwiga Skobało przedstawiła między innymi w sprawie o sygn. akt I C 369/98 dokument z dnia 7.01. 94.w Sądzie Okręgowym w Świdnicy.Dlatego sędziowie udzielają pomocnictwa art. 18 par. 3, art. 20 k.k. w przestępstwie wówczas asesor Elizie Skotnickiej, która dokonała oszustwa w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 marca 2007r. o sygn. akt VI K 131/07. Również sędziowie Sądu Najwyższego winni stwierdzić nieważność wyroku z dnia 10 marca 2010r. gdyż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 października 2007r. o sygn. SK 7/06, iż asesorzy nie są władni orzekać i mimo wyroku nieprawomocnego . ponieważ wyroki prawomocne wydane przez asesorów do dnia 5 maja 2009r. są zasadne, a ten był nieprawomocny i powinna być stwierdzona jego nieważność. Nadto przekroczenie uprawnień przez skład orzekający w związku przyznaniem adwokatom zapłaty od skarbu państwa za czynności w postępowaniu kasacyjnym wobec stwierdzenia ,,oddala kasację jako oczywiście bezzasadną” . Jeśli według składu orzekającego oczywiste jest, iż skarga kasacyjna jest bezzasadna to nie należy się adwokatom zapłata, a w tym przypadku skład orzekający wyłudził środki finansowe od skarbu państwa, aby zapłacić za oczywiście niezasadną skargę kasacyjną. Oczywiście także należy zauważyć, iż Sąd Najwyższy nie jest uprawniony do wskazania imiennie adwokata, który będzie reprezentował z urzędu Ryszarda Wąska przed Sądem Najwyższym. Kompromitacja Sądu Najwyższego, iż rozpatruje wyrok wydany przez osobę nieuprawnioną i orzeka o oddaleniu skargi kasacyjnej jako oczywiście bezzasadnej od tego wyroku.
  Ryszard Wąsek stawia zarzut naruszenia art. 231 kk. przez skład orzekający w sprawie o sygn. akt V KK 65/10.
  Sędzia Henryk Gradzik rozpatruje skargę na siebie złożoną przez Ryszarda Wąska wbrew przepisom prawa. Nadto o braku rzetelności składu orzekającego albo celowego działania z premedytacją w celu mataczenia w rozpatrzeniu skargi kasacyjnej oraz w zarządzeniu z dnia 23 grudnia 2010r. świadczy powołanie się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 7/07 co jest nie prawdą, ponieważ adwokat powoływał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 7/06 z datą 24 października 2007r. do dnia dzisiejszego ten skład domniemuje przestępczy nie sprostował protokołu rozprawy z dnia 24 listopada 2010r. Również nie wydał uzasadnienia postanowienia z dnia 24 listopada 2010r. mimo złożenia wniosku przez Ryszarda Wąska o sporządzenie uzasadnienia w terminie.
  Oddalił skargę kasacyjną mimo przedawnienia rzekomego czynu karalnego, a dotyczącego art. 212 kk
  Jest to sąd korupcyjny w składzie przedstawionym powyżej chroniący osoby orzekające, które naruszyły normy prawne, a sędziowie Sądu Najwyższego nie stoją na straży praworządności państwa polskiego w myśl Konstytucji mając na uwadze art. 45 lecz korporacji sędziowskiej.W związku z przedstawionymi faktami powyżej to SSN Henryk Gradzik jednocześnie przewodniczący V wydziału Karnego, SSN Tomasz Grzegorczyk – jednocześnie profesor doktor habilitowany, SSN Dariusz Święcki – jednocześnie doktor to domniemani przestępcy naruszający art.231 k.k, art.271 kk, art.18i 20 k, art. 101 par. 2 k.k oraz 457 par. 3 kpk, którzy nic nie mają wspólnego z państwem prawa zawartego w art. 2 i 7 Konstytucji R.P. Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski stwierdził, iż nie ma uprawnień do nakazania sporządzenia uzasadnienia postanowienia, co jest nieprawdą