Czy polski sąd wsadzi Tadeusza Chołdę na dalsze lata do więzienia?

Słynne "czerwone koszulki" - postrach skorumpowanych sedziów i prokuratorów

Skandaliczne czynności sędzi podczas procesu przeciwko mgr. inż. Tadeuszowi Chołdzie 29 marca 2011 r.

Sędzia Monika Prokopiuk widząc, że tym razem na sali mogą być ludzie, którzy walczą czynnie o bezprawie w Polsce, utajniła rozprawę! Co więcej zrobiła to w sposób niezgodny z Kodeksem Postępowania Karnego utajniając sprawę już na wstępie – w ogóle nie wpuszczając publiczności na salę. Utajnienie powinno nastąpić w obecności publiczności.

Sprawa, która toczy się już ok. 3 lata nagle staje się niejawna, nie wiemy więc co się naprawdę dzieje w sądzie. Wg. kodeksu postępowania karnego sprawę można uczynić niejawną w wyjątkowych okolicznościach, których tu wyraźnie nie było – tym bardziej, że dotąd sprawa była jawna. Motywacja, że obecność pikiety pod sądem jest przyczyną utajnienia sprawy świadczy tylko o tym, że sędzia się po prostu boi obecności Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu oraz publikacji jakie się mogły ukazać po rozprawie. Jest to też obelżywe dla jawnie działającego stowarzyszenia, które ma na celu poprawę praworządności w Polsce.
Prezes Jerzy Jachnik udał się po rozprawie do Prezesa Sądu z protestem przeciw utajnieniu rozprawy.

Jak informowaliśmy wcześniej, sędzia Prokopiuk nie zgodziła się na obecność mediów. Zakaz dotyczył także relacji dla Kroniki Krakowskiej!

CZEGO OBAWIA SIĘ SĘDZIA MONIKA PROKOPIUK?!

A może tego, że wyjdą na jaw dokumenty na podstawie których skazuje się b. agenta ubezpieczeniowego, który popełnił błąd, że powiedział „nie” krakowskiemu prawnikowi, ponoć synowi sędziego ze stalinowskiej komuny?

Tadeusz Chołda został wprowadzony na salę rozpraw jak najgorszy przestępca

O skali terroru sądowego w Polsce świadczy fakt, że oskarżony został wprowadzony w kajdankach przez pluton policjantów. Drzwi na salę rozpraw blokował drugi pluton uzbrojonych najemników obecnego systemu totalitarnego także z plakietkami „Policja”. Na terenie sądu grasowali policjanci z psami – widać, żeby zupełnie zastraszyć zdezorientowanych petentów krakowskiego sądu.

Tadeusz Chołda zgodnie ze swoim prawem wyznaczył dwóch obserwatorów – Prezesa Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu z Bielska – Białej, Jerzego Jachnika Oraz Ireneusza Marczyka ze Stowarzyszenia Obrony i Rozwoju Polski w Rzeszowie. Niestety, żaden z nich

Jerzy Jachnik: "dość korupcji w sądach!"

nie mógł nam ujawnić przebiegu rozprawy. Wiemy tylko, że nie uzyskał nawet sędzi zgody na przekazanie Tadeuszowi Chołdzie tabliczki czekolady. Można mieć więc wrażenie, że sąd jest wyraźnie uprzedzony w stosunku do oskarżonego.

Największą korzyścią pikiety jest kontakt z poszkodowanymi przez wymiar „sprawiedliwości” w Krakowie. Kolejna demonstracja w maju zgromadzi o wiele więcej osób.
Eskalacja bezprawia ma więc też swój korzystny aspekt – ludzie zaczynają rozumieć, że jedynie aktywne działanie i współpraca z innymi może zmniejszyć korupcję oraz ewentualnie doprowadzić do ukarania skorumpowanych sędziów i prokuratorów. Można to zrobić tylko poprzez zbudowanie silnego ruchu społecznego, który się przekształci w prawdziwie polską i patriotyczną partię polityczną.
===========================================================

Tadeusz Chołda

Poniżej jest odpowiedź sądu na prośbę rejestrowania rozprawy oskarżonego Tadeusza Chołdy, który już odbywa wyrok 8 miesięcy więzienia za coś co w cywilizowanym świecie w ogóle nie powinno podlegać sądom karnym! Jak widać z treści poniższego postanowienia, Sąd nie sprawia wrażenia bezstronnego, co więcej, potwierdza, że sprawa jest polityczna, bowiem oskarżony śmie publikować w jakichś „Aferach Prawa” (najodważniejsza polska strona, która demaskuje bandytyzm w sądach i prokuraturach – link po prawej stronie). Co to ma do sprawy sądowej?!!!

Poniższe postanowienie powinno być wystarczającym powodem do wyłączenia całego sądu.

POSTANOWIENIE

Dnia 28 marca 2011 r.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział II Karny w składzie:
Przewodniczący:   SSR Monika Prokopiuk
Protokolant:            st. prot. Paweł Biel
Bez udziału Prokuratora oraz oskarżyciela posiłkowego Włodzimierza T.
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 28.03.2011 r. w Krakowie
sprawy Tadeusza Chołdy
oskarżonego z art.300§2 k.k.
na wniosek dyrektora redakcji „Nowiny Nyskie”
w przedmiocie rejestrowania rozprawy w sprawie o sygn.II K 47/08/K
na podstawie art.357§l k.p.k.

postanawia:

nie wyraża zgody na rejestrowanie przebiegu rozprawy w sprawie II K 47/08/K, albowiem żaden uzasadniony interes społeczny za tym nie przemawia. Oskarżony poprzez swoje wystąpienia nie związane z przedmiotem zarzutu robił niejednokrotnie „przedstawienia’ na sali rozpraw; które bynajmniej nie nadają się na upublicznianie w mediach, zaś jego działalność w krytyce organów wymiaru sprawiedliwości znana jest Sądowi z jego wystąpień na stronie internetowej „Afery Bezprawia”. Głośno krzycząc o łamaniu jego praw. w tym pozbawieniu prawa do obrońcy, jednocześnie nie przyjął obrońcy z urzędu na koszt Skarbu Państwa, wyznaczając obrońcę z wyboru, w sytuacji, gdy rzekomo wcześniej nie było go ponoć na niego stać. Oskarżony ma też zapewnioną „swoją” własną lojalną publiczność w postaci członków Stowarzyszenia Obrony i Rozwoju Polski Koło nr 1 w Krakowie, którego jest szefem i taka publiczność dla jego wywodów jest -w ocenie Sądu- wystarczająca, uwzględniając, iż wysłuchuje go też Sąd, Prokurator, protokolant i oskarżyciel posiłkowy oraz świadkowie, jeżeli się stawiają.
(…)

Pouczenie:
Postanowienie jest prawomocne

więcej n.t. Tadeusza Chołdy:

Jak być skazanym z art. 300 kk? Protest w Krakowie ws Tadeusza Chołdy
http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/8355,jak-byc-skazanym-z-art-300-kk-protest-w-krakowie-ws-tadeusza-choldy

Czy walka z zatrutymi szczepionkami to są prawdziwe przyczyny skazania Tadeusza Chołdy?
http://niepoprawni.pl/blog/1090/tadeusz-cholda-z-krakowa-wiezniem-politycznym-rp-rzecznik-praw-obywatelskich-prof-i-lipowi

Bestialskie zatrzymanie w więzieniu w Krakowie – chorego i niewinnego Tadeusza Chołdy – naszego przyjaciela i członka stowarzyszenia O i RP w Rzeszowie:
http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1423:bestialskie-zatrzymanie-w-wizieniu-w-krakowie-chorego-i-niewinnego-tadeusza-hody-dziaacza-stowarzyszenia-z-rzeszowa-i-naszego-przyjaciela-to-kolejna-sprawa-w-tygon

Pisz do RPO i Prok. w sprawie T. Chołdy http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1427:tadeusz-choda&catid=23:ogoszenia

Tadeusz Chołda z Krakowa – więźniem politycznym RP. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. I. Lipowicz MILCZY !!!!
http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1458:apel-o-uwolnienie-tadeusza-chody-st-przeciw-beprawiu&catid=10:ogolna&Itemid=2

Jeszcze raz o sędzi Monice Prokopiuk
http://kwiatpolburaczanych.salon24.pl/292116,jeszcze-raz-o-sedzi-monice-prokopiuk

Reklamy