Tembatsu? Apokaliptyczny pluton w wyścigu F1, dr Maciej Pokora

Apokaliptyczny pluton w wyścigu F1
(…) blokowanie informacji oznacza stratę czasu w akcji ratowniczej oraz wystawianie ludzi na dodatkowe zagrożenia zdrowia i życia. (…)  W Fukushima Daiichi występują dwa źródła plutonu: (1) reaktor nr 3 został załadowany w 6% paliwem MOX na 4 miesiące przed katastrofą, która się zdarzyła gdy reaktor miał być już wyłączony – co LWH określił jako samo w sobie dziwne…

Apokaliptyczny pluton w wyścigu F1

dr Maciej Pokora*

Shintaro Ishihara, popularny prawicowy burmistrz Tokio od 12 lat, w dniu 14 marca 2011 stwierdził, że tsunami to tembatsu tzn. „kara boska”, bowiem japońska polityka została skażona egoizmem oraz populizmem. „Musimy wykorzystać tsunami aby pozbyć się egoizmu, który przez długi okres czasu przywiązał się jak rdza do mentalności Japończyków.”

http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/15/tokyo-governor-tsunami-punishment

Realizacja tego apelu nie będzie łatwa, bo mentalność przerdzewiała na całym świecie. Po katastrofie w F1 uaktywnili się zwolennicy atomistyki, a po publikacji artykułu pt. Genzai bakudan przyczyną zamachu na Japonię? rzekomy znawca języka japońskiego postawił zarzut jakoby zwrot genzai bakudan nie miał związku z japońską bombą atomową.

Merytoryczną uwagę przesłał mi znany fizyk jądrowy – oficjalnie przeciwnik energetyki atomowej – aby “nie mylić Pu (pluton) do bomb z Pu z odzysku: Ten drugi ma ogromną ilość wyższych izotopów, bardzo alfa-radioaktywnych. One NIE NADAJĄ SIĘ DO BOMB. MOX to próba spalenia plutonu w reaktorach, nie tajna produkcja Pu dla Bomb.” Przytoczone uwagi profesora są w zasadzie zgodne z wiedzą książkową, która jednak rozmija się z praktyką – częściowo z uwagi na ukrywanie istotnych danych, a częściowo ze względu na postęp techniki. Rzeczywiście pluton z prętów wypalonych w reaktorze ma niską zawartość izotopu 239Pu, z którego tradycyjnie budowano ładunki jądrowe i na tej podstawie niektórzy twierdzą, że japoński pluton z reaktorów nie będzie użyteczny. Ale bodajże Brytyjczycy jako pierwsi dokonali udanej próby z zastosowaniem ładunku produkcji Magnox zawierającego pluton ze zużytego paliwa nuklearnego. Potem według ‘Nuclear Weapons Program’ w 1962 roku też Amerykanie do próby jądrowej wykorzystali tego typu materiał (reactor grade) będący w cywilnym obrocie handlowym. Oficjalnie w celu zniechęcenia innych krajów do korzystania z plutonu z wypalonych prętów jako paliwa do głowic nuklearnych prezydent Jimmy Carter w 1976 roku odtajnił wyniki tej próby, ale efekt jest odwrotny od deklarowanego! Zaledwie siedem do ośmiu kg plutonu wystarcza dla wykonania bomby o sile podobnej do zrzuconej na Nagasaki.

http://www.ricin.com/nuke/bg/bomb.html

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/japan/nuke.htm

Oprócz wygody jaką jest łatwość ukrycia, mniejsza masa potrzebna do wybuchu jądrowego oraz mniejsza niż uranu intensywność promieniowania – pluton nie wymaga tak jak uran kosztownego wzbogacania przy pomocy wirówek. Choć bardziej kłopotliwy w obróbce (6 faz metalicznych) jako odpad z reaktora pluton jest tani, a emitowane cząstki alfa wywołują nowotwory jeśli przedostaną się do wnętrza ciała – np. do płuc. W marcu 2008 przestrzegano przed planami użycia paliwa MOX (mixed oxide) w siłowni Fukushima m.in. z uwagi na ryzyko stopienia rdzenia, gdy temperatura topnienia uranu to ok. 1132 °C, a dla plutonu 639 °C.

http://www.japan-press.co.jp/modules/news/index.php?id=383

Obecna sytuacja w Japonii i USA doskonale ilustruje manowce energetyki atomowej i zbrojeń nuklearnych. Kiedy pojawiła się potrzeba utylizacji starych głowic amerykańskich i rosyjskich, wzrosło zagrożenie kradzieży materiałów rozszczepialnych przez „terrorystów” i nasiliły się naciski ekologów na utylizację odpadów z siłowni atomowych – postanowiono połączyć te zadania w celu ‘pokojowego’ zagospodarowania na początek 43 ton amerykańskiej nadwyżki plutonu (weapons-grade) wystarczającej na 10.000 głowic nuklearnych. Administracja Billa Clintona 11 lat temu zawarła kontrakt z firmą powiązaną z francuskim gigantem nuklearnym Areva na budowę w Aiken nad rzeką Savannah w Południowej Karolinie przetwórni plutonu na paliwo MOX, która według poprzednich planów miała pracować na potrzeby zbrojeniowe. Wobec sprzeciwu władz lokalnych i mieszkańców pomimo kuszących subsydiów inwestycja ślimaczy się i jest dopiero na półmetku, a jej koszt zbliża się do 5 miliardów $. W artykule z 10 kwietnia 2011 ujawniono niektóre kulisy tej sprawy gdy katastrofa w Fukushima odnowiła stare spory o zasadność przedsięwzięcia w Aiken – także w kontekście nieudanej próby z paliwem MOX sprzed trzech lat i wzrostu krytycyzmu na tle bezpieczeństwa i odmiennego interpretowania doświadczeń przez zwolenników i przeciwników atomistyki.

http://www.nytimes.com/2011/04/11/us/11mox.html?_r=1&src=recg

W maju 2008 zaplanowane na 4 lata testowanie eksperymentalnych zestawów paliwowych MOX w elektrowni Catawba w Południowej Karolinie awaryjnie przerwano po dwóch cyklach trwających trzy lata i wycofano wszystkie 4 zestawy MOX spośród 189 uranowych (docelowo NRC przewiduje udział 30% MOX w paliwie). Okazało się, że wykonane ze stopu rurki osłonowe prętów kontrolnych, które służą do wyłączania reaktora, wydłużyły się ponad spodziewany limit, co zdaniem ekspertów grozi utratą możliwości wyłączenia reaktora. Krytycy, jak dr Edwin Lyman z Unii Zaangażowanych Naukowców (Union of Concerned Scientists) zarzucają, że w staraniach o uruchomienie programu utylizacji plutonu rząd USA podciął korzyści z nierozprzestrzeniania broni jądrowej poprzez wprowadzenie wyjątków od dodatkowych zabezpieczeń przy przerobie plutonu, zarekomendowanych przez Nuclear Regulatory Commission (NRC). Przykładowo uznano, że zamknięty w ciężkich osłonach MOX stałby się nieatrakcyjny dla terrorystów, a więc nie wymaga już tego samego poziomu bezpieczeństwa przy rejestrowaniu i przechowywaniu jak czysty pluton. UCS twierdzi również, że test MOX w elektrowni Catawba nie powiódł się i trzeba go zacząć od nowa, czemu lobbyści pro-atomowi oponują. Testowane w Catawba paliwo MOX wyprodukował ten sam francuski koncern Areva, który w 2010 roku dostarczył ten typ paliwa do reaktora nr 3 w Fukushima Daiichi. Teraz przedstawiciele agencji nuklearnych zgodnie zaprzeczają jakoby właśnie to paliwo MOX mogło być przyczyną katastrofy nuklearnej w Japonii o najwyższym 7 stopniu zagrożenia.

http://www.heraldonline.com/2008/08/05/726267/duke-halts-mox-testing-at-catawba.html

Przeciwnicy energetyki jądrowej i zbrojeń nuklearnych protestowali i protestują, ale mimo wielu ostrzeżeń politycy japońscy w obłąkańczym wyścigu konsekwentnie dążyli do zalegalizowania ambicji nuklearnych, posługując się rozmaitymi metodami tzw. ‘dyplomatycznymi’. Zacytowany na wstępie 78-letni burmistrz Tokio Ishihara zaledwie na trzy dni przed katastrofalnym tsunami w wywiadzie dla Independent uzasadniał prawo do posiadania głowic nuklearnych koniecznością obrony przed Chinami, Rosją i Północną Koreą. Były premier Japonii Eisaku Sato wypromował trzy zasady ograniczenia zbrojeń nuklearnych i głównie za to dostał pokojowego Nobla w 1974 roku wobec powszechnej dezaprobaty dla zbombardowania Hiroszimy i Nagasaki wskutek czego zginęło ćwierć miliona ludzi, głównie cywilów. Ale Ishihara przypomniał w tym wywiadzie, że gdy premier Sato oficjalnie wzywał do ograniczenia zbrojeń, to w tym samym czasie potajemnie zabiegał o pomoc USA w skonstruowaniu bomby atomowej! Inne źródła podają, że premier Sato wręcz wspierał te prace. Zatem wspomniana rdza na mentalności elit japońskich ma już wiele lat.
rys. Fat Man (grubas) bomba dla Nagasaki http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapon_design
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-must-develop-nuclear-weapons-warns-tokyo-mayor-2235186.html#

Wobec militarnego potencjału oraz niezwykle wysokiej toksyczności chęć ukrycia wykorzystywania oraz składowania dużych ilości plutonu jest zrozumiała ale blokowanie informacji oznacza stratę czasu w akcji ratowniczej oraz wystawianie ludzi na dodatkowe zagrożenia zdrowia i życia. Lucas Whitefield Hixson uważnie monitorujący z Chicago sytuację w Fukushima zwracając uwagę na duże trudności przy ustaleniu chronologii pojawiania się informacji o skażeniu plutonem podał następujące dane. W Fukushima Daiichi występują dwa źródła plutonu: (1) reaktor nr 3 został załadowany w 6% paliwem MOX na 4 miesiące przed katastrofą, która się zdarzyła gdy reaktor miał być już wyłączony – co LWH określił jako samo w sobie dziwne; (2) pluton wytwarzany w niewielkich ilościach w efekcie procesów rozszczepiania nuklearnego w zużytych prętach paliwowych, z czego większość była prawdopodobnie magazynowana w basenie nad reaktorem nr 4. Inną ważną okolicznością jest to, że w nadzór nad akcją ratowniczą i informowanie opinii publicznej o skażeniach i szczegółach katastrofy zaangażowane były następujące organizacje: TEPCO Tokyo Electric Power Company, IAEA International Atomic Energy Agency, JAIF Japan Atomic Industrial Forum, NRC Nuclear Regulartory Commission USA, DOE US Department of Energy, oraz francuski gigant nuklearny AREVA. Niestety ich przedstawiciele, a także różni eksperci wzięli udział w przemilczaniu skażenia plutonem. Michio Kaku wspomniał, że pluton może być uwolniony z paliwa MOX, a następnie gdy począwszy od 12 marca zaczęły się powtarzać eksplozje, wielu ekspertów potwierdziło fakt, że pluton jest produktem ubocznym procesu rozszczepiania jąder atomowych. Eksplozje wodoru (ewentualnie innych gazów i/lub pyłów) wystąpiły przynajmniej pięć razy w ciągu pierwszego miesiąca trwania katastrofy.

Najwyraźniej TEPCO wiedziało o wydostawaniu się izotopów plutonu co najmniej od 21 i 22 marca 2011, kiedy zostały one wykryte w glebie wokół reaktora nr 1 i jego infrastruktury, ale nie ujawniono tego wtedy. Faktyczne ujawnienie tych informacji dot. awarii oraz stanu reaktora nastąpiło dopiero w dniu 8 kwietnia na japońskiej stronie edukacyjnej, a także w informacji prasowej TEPCO w dniu 9 kwietnia. W dniu 23 marca gdy w telewizji i prasie pojawiły się pytania o niebieską poświatę neutronową eksperci stwierdzili, że być może jest to skutek obecności izotopów promieniotwórczych uranu i plutonu, a także wskaźnik osiągnięcia granicy spontanicznej losowej krytyczności w reaktorze. Pluton został wykryty 25 i 28 marca, ale wiemy to tylko z drobnego przypisu w dokumencie JAIF, który został niedawno ujawniony w dniu 8 kwietnia 2011. W dniu 26 marca 2011 w NRC (Nuclear Regulatory Commission USA) analizowano sytuację, ale nie powiedziano wprost o plutonie, chociaż z uwagi na słownictwo i chronologię wiedziano o jego wycieku. Bowiem zdaniem Lucasa Whitefielda pewne jest to, że 26 marca w raporcie NRC opisano źródło neutronów wyrzuconych na odległość do jednej mili i przykrycie ziemią tego wysoko promieniotwórczego materiału pomiędzy reaktorami 3 i 4. Oznacza to, że rząd USA o tym wiedział i milczał, a historię ujawnił dopiero The New York Times w dniu 6 kwietnia 2011. W dniu 30 marca przedstawiciele IAEA i Departamentu Energii USA w swoich wypowiedziach sygnalizowali ewentualne wydzielanie się plutonu do atmosfery.

http://lucaswhitefieldhixson.com/plutonium-and-uranium-detected-april-10-2011-update

Wśród wielu niedwuznacznych wypowiedzi polityków jest i ta przytoczona w blogu ‘Japan: The Sleeping Nuclear Giant’ Prezydenta Ichiro Ozawa, który wywołał poruszenie stwierdzając 6 kwietnia 2002 roku, że Japonia dla powstrzymania chińskiej presji może wyprodukować „tysiące głowic nuklearnych” z plutonu pochodzącego ze zużytego paliwa w swoich ponad 50 komercyjnych reaktorach. Ozawa powiedział: „jeśli Chiny staną się zbyt silne, Japończycy zareagują histerycznie. Byłoby to dla nas bardzo łatwe wytworzyć głowice jądrowe, mamy tyle plutonu w elektrowniach atomowych w Japonii, że wystarczy na kilka tysięcy takich głowic … jeśli mamy być poważni to nigdy nie będziemy pobici pod względem siły militarnej”.

O tym że sprawa jest bardzo trudna świadczy też pierwsze zdanie pogłębionej analizy Instytutu Dyplomacji Rozbrojeniowej ‘Acronym’ z 2009 roku pt ‘Japan’s Challenges and Dilemmas over Nuclear Disarmament’: Według źródeł zbliżonych do procesów wokół Przeglądu Postaw Nuklearnych (US Nuclear Posture Review) Japonia jest określana jako główna przeszkoda na drodze do świata wolnego od broni jądrowej

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message297600/pg1

http://www.acronym.org.uk/dd/dd91/91mt.htm
Ale nie tylko Rosja i Chiny stanową zagrożenie. Po licznych incydentach, z taranowaniem jednostek na morzu i przelotami rakiet północno-koreańskich nad wyspami, a także wobec wydatkowania przez Japonię bilionów na obronę rakietową, na brygadę lotniczą z czterema tankowcami i samolotami dalekiego zasięgu, oraz na flotę z łodziami podwodnymi oraz krążownikami wyposażonymi w systemy zintegrowanej obrony AEGIS – trudno z pewnością wykluczyć lub potwierdzić istnienie japońskich głowic nuklearnych. Jednak wobec dwuznacznych deklaracji polityków rozsądne będzie przyjąć za studium Nuclear Weapons Program, że Japonię należałoby traktować jako „państwo para-nuklearne” – co by to w istocie nie miało oznaczać…
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/japan/nuke.htm

Skłania do refleksji smutna okazja pierwszego miesiąca trwania największej w historii ‘pokojowej’ katastrofy nuklearnej za sprawą człowieka, który cokolwiek miałby czynić winien zachować roztropność i patrzeć końca. W mitologii rzymskiej Pluton to groźny bóg świata podziemnego, umarłych i bogactwa podziemnego, w tradycji greckiej jego odpowiednikiem jest bóg Hades – strażnik zmarłych, a na szczęście w tradycji egipskiej Serapis jest patronem podziemi ale też i przyrody oraz sprawcą cudownych uzdrowień. Japończycy płacą cenę za oszczędności jakie poczynili na pozyskiwaniu energii z atomu i na przetwarzaniu dzięki niej surowców w przedmioty, którymi posługuje się dziś cały świat. Za ten technologiczny sukces być może przyjdzie zapłacić cenę wyższą niż zyski osiągnięte dzięki pracowitości i innowacyjności kilku pokoleń. Niezależnie od animozji i podziałów społecznych wszystkim ofiarom kataklizmu, poszkodowanym bezpośrednio i pośrednio, należy się współczucie oraz pomoc. Ale światu należy się wytłumaczenie dlaczego doszło do skażenia globu i kto imiennie ponosi odpowiedzialność za dezinformację i opóźnienia w akcji ratowniczej. A odczytując niepokój na twarzy burmistrza Shintaro Ishihara zadajmy sobie dzisiaj podstawowe pytania:

 • czy przemilczanie zagrożeń zdrowotnych od skażenia F1 to nie jest sabotaż przeciwko człowieczeństwu?
 • czy nie pora by poważnie i uczciwie podejść do zagadnienia pozyskiwania energii ekologicznie zdrowej?
 • czy nie najwyższa już pora by przestać igrać z bronią nuklearną, biologiczną, pogodową, tektoniczną…?
 • czy zdołamy wykorzystać zaistniałe zagrożenie ażeby pozbyć się egoizmu, który przywiązał się jak rdza do mentalności nie tylko elit japońskich, ale do światowych elit politycznych, finansowych, naukowych?

Zatem cokolwiek czynimy, czyńmy roztropnie i patrzmy końca. Aby to nie był KONIEC ludzkiej Formuły.

*artykuł jest publikowany za zgodą autora

Reklamy

50 responses to “Tembatsu? Apokaliptyczny pluton w wyścigu F1, dr Maciej Pokora

 1. hau hau 14 kwietnia 2011 o 10:34 am

  UWAGA !!! Żydowska sczekaczka na bologu ujada http://www.bibula.com/?p=17280

  robi HAU HAU i wyśmiewa HAARP jakoby takie coś nie istniało.

  Nagle wszyscy zwariowali i Havez i Minister obrony za Clintona

  Co do HAARPA sprawdźcie http://tnij.com/japanhaarp

 2. peryskop 14 kwietnia 2011 o 12:58 pm

  Sporo słusznych ocen ale jak pozyskiwać energię „zdrową ekologicznie”?

  Przecież siłownie wiatrowe okazały się mało wydajne, technologia pozyskiwania gazu łupkowego niszczy zasoby wody i wymaga tektonicznych wybuchów

  Emissions From Shale Gas Are Much Worse Than Coal, Apr. 13, 2011, http://www.businessinsider.com/emissions-from-shale-gas-worse-than-coal-2011-4

  A jest wiele innych pułapek, że wspomnę o zatruciu Zatoki Meksykańskiej corexitem.

  Kiedy opłacalne stanie się czerpanie energii słonecznej na dużą skalę?

  I czy możliwe będzie pozyskiwanie energii zawartej w próżni, albo w powietrzu?

  • kosiardeyablos 14 kwietnia 2011 o 4:35 pm

   Jest możliwe pozystkanie takiej energii. Nazywana FreeEnergy idea wykorzystania możłiwych do realizacji sposobów na wykorzystanie dostępnych środów do produkcji energi – Wolnej Energi. Temat ten jest ścigany już od dawna przez terrorystyczne ugrupowania naftowo-kopalne (!). Czym jest wolna energia? Darmową energią. NIestety monopal mafi nie pozwala na jej pozyskiwanie. Przykłądem jest „HHO”czyli pozyskiwanie wodoru z wody porzez jej elektrolize, czy Energia Punktu Zerowego czy takżę Energia Stalych Magnesów. Jest jeszcze kilka wynalazków, ale niestety „żsp” kladą na to łąpska, gdyż niekomercyjne pozyskiwanie energi rozwala ich „ekonomiczny ład”. Nie zamieszczam linków, wystarczy wpisać na przeglądarce. Idea Wolności Energetycznej to sól w oku – wiadomo kogo!!!

   • monitorpolski 14 kwietnia 2011 o 5:30 pm

    Wystarczyłoby opublikować schemat takiego silnika na „energię zerową” w necie i już byłoby po przemyśle naftowym. Widać, że nie jest to takie proste…

  • hjk 14 kwietnia 2011 o 4:55 pm

   kwestia nastawienia – jeśliby masowo zaczac stosowac technologie alternatywne (z wyjatkiem wiatru, aczkolwiek i ten by mozna na coś spożytkować), to automatyczie stalyby sie tansze. my problem mamy z głowy, gdzyz mamy gigantyczne złoza węgla, a nasi spece opracowali technologie jego gazyfikacji juz w złozu bez wydobywania…
   jak sie tak przyjrzec to chyba kazdy kraj coś tam ma, jak nie geotermie to rope, jak nie wegiel to gaz, albo wysokie gory i wodospady, albo pełno słonca jak w Afryce…

   No i faktycznie jest jeszcze free energy do masowego zastosowania, moze zimna fuzja zostanie dopracowana i sprzedawana na skale przemysłową……

  • kosiardeyablos 14 kwietnia 2011 o 7:22 pm

   a niech to! zaminieszczam adresik – http://wn.com/free_energia

 3. m75 14 kwietnia 2011 o 1:50 pm

  mamy największe zasoby wód geotermalnych, węgla kamiennego i brunatnego w Europie, mamy technologie czystego spalania węgla , uzyskiwania benzyny z węgla, same gorące wody zapewnią całkowite pokrycie potrzeb na 150 lat i dlatego jest bitwa o Polskę.

  • zenobiusz 14 kwietnia 2011 o 2:49 pm

   Peryskop o tym jakoś nie słyszał.Skąd piszesz Poryskop???

   • hjk 14 kwietnia 2011 o 4:55 pm

    pewnie słyszał, tylko judzi do syskusji… 🙂

  • monitorpolski 14 kwietnia 2011 o 5:34 pm

   Zgoda. Ale jest blokada. Spróbuj z tym wyjść, a załatwią cię jak Kozłowskiego

 4. peryskop 14 kwietnia 2011 o 3:17 pm

  Zeno, spod Wielkiej Wody pisuję, gdy jestem na ‚peryskopowej’.

  A Ty?

  Dałeś sobie odpocznienie z Nibiru i innymi dystraktorami?

  • zenobiusz 14 kwietnia 2011 o 3:41 pm

   Nibiru ,jest lansowana,mnóstwem materiałów, na równi z HAARP,złowrogim.Jeden mniej wiarygodny ,od drugiego.Nie pachnie to najładniej.Przyczyna kataklizmów,co 3600 lat ,które są niewątpliwe,może być inna,dla tego,nabrałem dystansu.

   • peryskop 14 kwietnia 2011 o 4:24 pm

    Zeno, Słusznie mówisz.

    A na Twoim miejscu nabrałbym jeszcze dystansu nawet do tych 3600 lat.

    A potem dystansu do dystansu.

    I tak stopniowo wrócisz do siebie!

    A HAARP jest rzeczywisty.
    Choć ułudny, bo nie widać jego oddziaływań, tylko niektórzy coś podobno słyszą. Ale wszyscy widzimy skutki zwalane sprytnie na siły Natury. Ulewy, huragany, erupcje, wstrząsy zawsze były. Ale teraz są w znacznej mierze sterowane przez bezwzględne człeko-podobne kreatury.

    Tak to widzę tu przez peryskop.

   • zenobiusz 14 kwietnia 2011 o 5:46 pm

    Poszukaj na Googlu 1600 pne. co się działo Egipt,Chiny Indie,nawet Polska.Upadek cywilizacji.Potem to samo 5200 pne.
    Dane dendrochronologiczne, sądzę to potwierdzają.

   • peryskop 14 kwietnia 2011 o 6:27 pm

    Zeno, ale dwa precedensy oddzielone tak dużymi okresami czasu wskazują raczej na przypadkowość niż na zjawisko cykliczne. Zwłaszcza że ta rzekomo powtarzalna cykliczność nie wykazuje zapaści średniowiecza.

   • zenobiusz 14 kwietnia 2011 o 7:36 pm

    Dwa incydenty?Nie zajrzałeś do Googla.
    Oj leniuszek,leniuszek.

 5. simplypixi 14 kwietnia 2011 o 4:10 pm

  http://simplypixi.wordpress.com

  • hjk 14 kwietnia 2011 o 5:03 pm

   chcesz sobie poprawić czytalność … 🙂
   napisz coś ciekawego, opisz ciekawe wydarzenie, zaproponuj czy zaprojektuj coś…
   ‚kreatywny nastolatek’ powinien coś pokazać i dopiero zaprosić do siebie 🙂

 6. kosiardeyablos 14 kwietnia 2011 o 4:26 pm

  Nie na temat trzesień ziemi ale ciekawa uwaga. Pochodzi z onet.pl (nie wklejałem adresu ze względów bezpieczeństwa) temat ten był już poruszany na blogu, a to jest ciekawostka do przemyśleń. Więc albo jest to info albo fakinfo. Ciagle poruszany jest temat Japoni i skutków. Tu może isnieć fizyczny problem, zajkim przyjdzie nam sie zmierzyć w przyszlości :

  USA: superwulkan okazał się być jeszcze większy
  51 minut temu GK / bbc.co.uk

  Według najnowszego badania geologów, podziemny superwulkan w parku Yellowstone w USA może być jeszcze większy niż sądzono i obejmować przestrzeń aż trzech stanów – informuje serwis bbc.co.uk

  Wulkan, który znajduje się w tym słynnym Parku Narodowym, nie ma tradycyjnego stożkowego kształtu. Znajduje się pod powierzchnią ziemi, a jego aktywność odnotowano ostatnio 70 000 lat temu.

  Dotychczasowe badania polegające na analizie fal sejsmicznych, dały w 2009 roku informację, że superwulkan rozciąga się na przestrzeni trzech amerykańskich stanów: Wyoming, Montana i Idaho. Niestety ta metoda nie mogła pokazać dokładniejszych wymiarów wulkanu.

  Najnowsze badania, których wyniki mają być opublikowane w czasopiśmie „Geophysical Research Letters” wykorzystują całkowicie odmienną metodę. – To tak jak porównywanie USG i RTG w organizmie człowieka. To całkiem inne technologie przetwarzania obrazu – mówi Michael Zdanow, profesor geofizyki Uniwersytetu Utah w Salt Lake City.

  Naukowcy wykorzystali przewodnictwo elektryczne, które wskazało, że superwulkan jest większy niż pierwotnie przypuszczano. Dzięki tej metodzie, która pozwala zbadać aż do 320 kilometrów wewnątrz ziemi, naukowcy odkryli, że rozszerzenie wulkanu może sięgać 640 kilometrów ze wschodu na zachód.

  Wulkan Yellowstone powstał najprawdopodobniej w wyniku trzech potężnych wybuchów kilka milionów lat temu. Ostatnio badacze wskazali, że w przypadku kolejnego wybuchu Stany Zjednoczone mogłyby przestać istnieć, a przez chmury pyłu wulkanicznego dostęp do światła słonecznego będzie odcięty na co najmniej kilka lat.
  Odwracanie uwagi Japonią może mieć na celu odwrócenie uwagi od innych ważnych tematów. Pozdro!

  • wielbicielka Wielkiego gerbera 14 kwietnia 2011 o 5:34 pm

   Nie sądzę, aby miało tu miejsce odwracanie uwagi bo kaldera Yellowstone jest chyba najdokładniej badanym od lat rejonem. Polecam film „Superwulkan”… pokuszono się w nim o zobrazowanie skutków ewentualnej eksplozji Yellowstone aczkolwiek nadal nie da się przewidzieć jak by w rzeczywistości wybuchł i czy uwolniłby zawartość całej komory magmowej. Sęk w tym, że z przewidywaniem erupcji jest o wiele trudniej niż z trzęsieniami ziemi. Jest od kilku lat metoda pozwalająca w przybliżeniu określić czas erupcji, ale w żaden sposób nie da się określić jej charakteru i rozmiarów. Aczkolwiek Yellowstone pulsuje… tylko że erupcja może nastąpić zarówno jutro, jak i za 1000 lat… z geologicznego punktu widzenia to pstryknięcie palcem 😉

   • monitorpolski 14 kwietnia 2011 o 5:40 pm

    Takie filmy zazwyczaj mają na celu zamącenie prawdy. Od kilku lat nas bombardują „naukowymi” filmami o skutkach globalnego ocieplenia. To jest tworzenie sztucznej rzeczywistości, nie ufam żadnym mediom i produkcjom opłacanym przez mafię globalnych ludobójców. Trzeba się przyglądać co tam się dzieje – może nic się nie wydarzy, a może to będzie początek depopulacji USA?

   • wielbicielka Wielkiego gerbera 14 kwietnia 2011 o 6:41 pm

    Monitorze, ten film jest jedynie próbą zobrazowania czegoś, co tak naprawdę niezwykle trudno sobie wyobrazić. To raczej rodzaj symulacji niż wizja. Najmniej odległa erupcja superwulkanu (Toba) sprowadziła gatunek ludzki na skraj zagłady. Wierz mi, ze jest to siła tak potężna i mająca tak długotrwałe skutki, że tylko wariat mógłby próbować ją zainicjować. Aczkolwiek NIE MA WĄTPLIWOŚCI, ze Yellowstone wybuchnie. Taka jest kolej rzeczy co widać po obserwacjach… tu się nie da czymkolwiek manipulować 🙂
    Film jako taki uznałabym za w miarę optymistyczną próbę analizy, bo daje gatunkowi ludzkiemu szanse na przeżycie… tylko że wulkanologia jako nauka jest tak naprawdę w powijakach. Daje się zauważyć pewną regularność w przypadku wulkanów stożkowych, ale coś tak potężnego i rozległego jak kaldera Yellowstone to obiekt nie do ogarnięcia.
    Tak jak trzęsienie ziemi o sile 8.0- 9.0 ma zasięg lokalny z ogarnięciem obszaru kilku krajów, tak erupcja superwulkanu.. to zasięg globalny na dziesiątki lat… w najprostszym ujęciu tematu- to zagłada. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy wizja w filmie będzie się różniła jednym stopniem w skali, bo taka erupcja praktycznie wykracza poza skalę.
    ===================================
    Monitorpolski: toż to właśnie tłumaczymy od 2 lat, że mamy do czynienia z kompletnymi wariatami. O opcji Sampsona słyszałaś? O broni skalarnej, która może rozerwać Ziemię na kawałki? Im się wydaje, że Bóg im dał Ziemię i że nie pozwoli im zginąć. Że to jest ich powołanie wybić wszystkich gojów. Wystarczy poczytać „Protokoły”. Dziwię się, że ludzkość dała tak się wciągnąć w te pułapki, chyba jednak jest prawdą, że jesteśmy za głupi.

   • wielbicielka Wielkiego gerbera 14 kwietnia 2011 o 7:24 pm

    Tak dla uzupełnienia i próby porównania: największa erupcja historyczna wulkanu Tambora (1815r.)to ok. 70-90 tys. zabitych, „rok bez lata”, 100tys. ofiar tzw. zimy wulkanicznej, a to efekt wyrzuconych w powietrze „zaledwie” ok. 100km3… erupcja Toba to 2800km3. Toba znajduje się na Sumatrze… Yellowstone na kontynencie… skala kataklizmu jest właściwie niemożliwa do obliczenia, bo jeśli podane powyżej info o wielkości komory to prawda, to mamy pod ziemią gigantyczny potencjał nie do opanowania.
    Zakładanie, ze ktoś filmem manipuluje i zmniejszy lub zwiększy o trochę rozmiar takiej zagłady to jak pytanie z której strony ma Cię walec rozjechać: od strony głowy czy od strony nóg… efekt ten sam, tylko długość odczuwania inna.. o kilka sekund 😉

 7. K2 14 kwietnia 2011 o 4:30 pm

  UFO??? 1:39 sekunda filmu http://www.youtube.com/watch?v=EtkydnZ5xsY&feature=player_embedded#at=99

  • monitorpolski 14 kwietnia 2011 o 5:52 pm

   Co 1:39, nie rozumiem… nic nie widzę niezwykłego. Ale dziwi mnie, że kamera chodzi, a roboty ponoć wysiadają na skutek promieniowania.

 8. peryskop 14 kwietnia 2011 o 5:26 pm

  K2: pójdż się bawić w innej piaskownicy.

  „Serapis jest patronem podziemi ale też i przyrody oraz sprawcą cudownych uzdrowień.”

  Znalazłem, że na głowie ma naczynie z ziarnem, żeby odtwarzać życie.

  Na tym etapie gdy próbują nas zatruć GMO i Codex-Alimentem, to ten egipski Serapis może się nam bardzo przydać – pod warunkiem że będziemy się aktywnie bronić zamiast czekac na cud spod piramid.

 9. dr Strangelove 14 kwietnia 2011 o 6:17 pm

  Zobaczcie co mówi dr Busby o rosyjskim precedensie przy przeróbce plutonu:

  http://grypa666.wordpress.com/

  Dr Busby: eksplozje nuklearne w Daiiczi?
  Piotr Bein 13.4.2011

  W wywiadzie dla Alexa Jonesa, potwierdzonym bardziej szczegółowymi informacjami na piśmie, wiodący niezależny badacz skutków radioaktywności na zdrowie, Dr Chris Busby podejrzewa możliwość eksplozji nuklearnej w Daiiczi jak w Czarnobylu. Na niedawnej konferencji naukowej w Sankt Petersburgu, w której uczestniczył Busby, uczeni rosyjscy Sergiej A. Pachomow i Jurij W. Dubasow z miejscowego Instytutu Radonu im. W.G. Chlopina, przeanalizowali dane z Czarnobyla: proporcje izotopów ksenon-133 i ksenon-133m zmierzone przez nich spektrometrem gamma. Przecząc dotąd przedstawianej wersji, wykazali oni, że wybuch Czarnobyla wynikł z nuklearnej reakcji łańcuchowej, a nie głównie wodoru.

  Wg Busby, eksplozja reaktora 3 mogła też polegać na reakcji łańcuchowej, ale musimy poczekać na opublikowanie danych o stosunku izotopów kesenonu. Busby zauważył, że skażenie gruntu i dawki 60 km od Daiiczi (17.3.2011) przekroczyły te z Czarnobyla, a uszkodzone reaktory Daiiczi kontynuują rozszczepianie nuklearne. Miejmy nadzieję, że nie będzie separacji plutonu i możliwej eksplozji nuklearnej. Wydaje mi się to teraz nieprawdopodobne. Ale i bez tego reaktory są otwarte do atmosfery, ciągła reakcja rozszczepiania będzie emitować izotopy całymi latami, chyba że podejmą jakieś drastyczne kroki.

  Busby zauważył precedens Daiiczi: eksplozja nuklearna w zakładach utylizacji plutonu w Majaku w b. ZSRR (1957), druga najgorsza katastrofa atomowa w historii po Czarnobylu. Majak emitował 50-100 t wysoce radioaktywnych odpadów nuklearnych, skażając ogromną powierzchnię wsch. Uralu. Sowieci zataili katastrofę przez 30 lat. Wg raportu z niej, napromieniowaniu w wyniku Majaka uległo ok. 400 tys. osób w regionie.

  Dr Busby podkreślił, że bez rzeczywistych danych izotopowych, nie może on określić, czy w Daiiczi zaszły eksplozje nuklearne, choć myśli, że tak właśnie było.

  • monitorpolski 14 kwietnia 2011 o 8:23 pm

   Właśnie wybuchło. Niekontrolowana reakcja łańcuchowa w basenie ze zużytym paliwem w reaktorze nr 4:
   http://www.zerohedge.com/article/tepco-confirms-reactor-4-spent-fuel-pool-now-uncontrolled-open-air-fission-process
   Naprawdę radzę się zaopatrzyć w wodę i trwałą żywność.

   • zenobiusz 14 kwietnia 2011 o 10:12 pm

    http://english.kyodonews.jp/usage.html
    Nic nie wybuchło.

    • monitorpolski 14 kwietnia 2011 o 10:34 pm

     Link nie działa. Nie chodzi o wybuch, ale o reakcję łańcuchową, która tam zachodzi. Gundersen o tym mówił, że grozi to straszną emisją cząstek radioaktywnych. Niewykluczone, że zajdzie też gwałtowna reakcja łańcuchowa, czyli wybuch. Dlatego jest problem z gotującą się wodą – jak jej zabraknie to będzie po ptokach

   • zenobiusz 14 kwietnia 2011 o 10:55 pm

    Coś masz kłopoty ze sprzętem.Ja wchodzę bez problemu.

 10. krezus 14 kwietnia 2011 o 6:23 pm

  he he jednak Antymaterialny miał rację 🙂 NWO w natarciu. W Czechach kolejna awaria elektrowni atomowej, którą zapowiadał Anty 🙂
  Antymaterialny pisał że Klauss będzie następny po Kaczyńskim bo razem kombinowali jak wydymać NWO.
  Na razie trwa w światowych mediach jatka na Klaussa

  Przypominam że Czechy wskutek działań Klaussa nie podpisały EURO PLUS

  Spodziewane są wielkie niepokoje w Czechach

  Świat zupełnie zwariował!!!!

 11. krezus 14 kwietnia 2011 o 6:24 pm

  przypominam, że według noty dyplomatycznej Klauss miał prawo, baaa nawet powinien zabrać pióro!!! co za jełopy!!!

  • Wojwit 15 kwietnia 2011 o 7:28 pm

   Ale im pasuje podać, że ukradł. Kto zna protokół dyplomatyczny? I jest wiadomość z konotacją – nie chce się zgodzić na nasze (w domyśle bezgranicznie uczciwe) propozycje bo złodziej i pieniacz – pogonił kohna bandita, słynnego m.in. z tego, że szczycił się swoimi eksperymentami pedofilskimi, kiedy w latach siedemdziesiątych pracował w przedszkolu (sic!). A ten chorwacki generał, bohater narodowy skazany dziś na 25 lat przez trybunał „sprawiedliwości” w Hadze. Oczywiście za… ludobójstwo… Une gonią z NWO coraz szybciej, juz otwarcie (przez me(r)dia), bez żenady śmią żądać żeby rządzący niepodległym państwem Kadaffi oddał władzę i majątek, bo tak chcą o’bama, sarkozy i jeszcze „ktuś”. Dlatego starają się niszczyć najwybitniejszych, takich bez których narody będą tylko masami a z czasem stadem baranów (o co im zresztą chodzi – choc nie jest to cel ale środek do celu prowadzący).

 12. krezus 14 kwietnia 2011 o 6:28 pm

  Antymaterialny prosi żeby podjąć ten temat. Bardzo możliwe że w ten sposób, poprzez nagłośnienie sprawy uratujemy życie wielu osobom. Smoleńsk się może powtórzyć w Czechach
  http://polgej.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=409&Itemid=9

 13. krezus 14 kwietnia 2011 o 6:32 pm

  polgej, narkopolacy, normalnepanstwo..fundacja batorego….pierdu pierdu NWO w natarciu 🙂 …mamy was …oni zrobią coś szalonego…podpalą świat bo ludzie się budzą na potęgę!!!!

 14. krezus 14 kwietnia 2011 o 6:35 pm

  do was teraz piszę ścierwomedia WSI24 polsaciki lisy durnowateczoki łolejniki…będziecie się smażyć w piekle!!!!! tak wspaniałych ludzi wydajecie na śmierć!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • mag 14 kwietnia 2011 o 6:51 pm

   klauss, prawdziwy mąż stanu, super xiążkę napisał „niebieska planeta w zielonych okowach – co jest zagrożone klimat i wolność” – rozwala na cyce mit globalnego ocieplenia: on, łukaszenka i ahmadinejad według mnie to prawdziwi mężowie stanu !

   • peryskop 14 kwietnia 2011 o 9:03 pm

    A Hugo?

 15. Oskar 14 kwietnia 2011 o 6:57 pm

  HAARP AND FUKUSHIMA RADIOACTIVE TSUNAMI http://www.geraldcelentechannel.blogspot.com

 16. .Gallus. 14 kwietnia 2011 o 7:55 pm

  no to teraz już nie ma wątpliwośći, że wordpress blokuje poszczególnych uzytkowników, ponieważ nie mogłem pisac postów ani wejsć w okreslony temat na blogu.

  zjawisko ustapiło jak sobie usunąłem ciasteczka i porobiłem jeszcze pare machinacji w przęglądarce

  krezus

  cały pic polega na tym, że wiosna ludów ma dotrzeć do UE, a USA juz trzęsie portkami jak dojdzie do nich bo ich obywatele sa uzbrojeni.

  jak dojdzie do UE, to albo my wykończymy syjonistów, albo oni narzuca nam namiestnika obcego państwa podszywającego się za polaka jako przywódce rewolucji,
  przypomnę, że piłsudski również był syjonistą.

  w książce „kryptonim prawda” – czytamy na stronie 125:

  – Co to za wódz, który za austriackie srebrniki staje się agentem zaborcy?
  – Co to za wódz, który w sierpniu 1914 roku wyrusza podpalać polski dom po to, aby ogień przeniósł się na dom drugiego zaborcy?
  – Co to za wódz, który wyrusza na Kijów, aby kosztem 200 000 poległych Polaków realizować teutońską politykę okrążania Polski od wschodu?
  – Co to za wódz, który na trzy decydujące dni bitwy warszawskiej zrzeka się funkcji Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa i ucieka do swej konkubiny za Częstochowę?
  – Co to za wódz, który w maju 1926 roku wywołuje wojnę polsko-polską i polski żołnierz musi strzelać do polskiego żołnierza, aby ON stał się dyktatorem narodu?
  – Co to za wódz, który morduje najlepszych generałów, bo wiedzą o nim za dużo, innych rozpędza lub więzi i poniża, bo są mądrzejsi i nieposłuszni?
  – Co to za wódz katolickiego narodu, który oficjalnie wyrzeka się wiary katolickiej, aby ożenić się z protestancką rozwódką, z konkubiną ma nieślubne córki, na łożu śmierci odmawia przyjęcia księdza, by potem spocząć na Wawelu wśród katolickich królów Polski?

  Jeszcze tylko dodajmy że był filosemitą i w 1926 nadał polskim „żydom” pełne prawa obywatelskie – i to chyba meritum, „ale przecież to nie ma znaczenia”

  tylko jeszcze dodajmy:

  Gdy w maju 1926 r. Józef Piłsudski dokonał w Polsce zamachu stanu, fakt ten został z zadowoleniem przyjęty przez większość polskich Żydów.Wywoływało to pogłoski o żydowskim pochodzeniu Piłsudskiego (faktycznie część litewskiej szlachty pochodziła z mieszanych małżeństw z Żydówkami) lub jego żony- Aleksandry Szczerbińskiej.

  Wielu najbliższych współpracowników Piłsudskiego było żydowskiego pochodzenia (np. minister i wicepremier Józef Beck, były adiutant Piłsudskiego). Najprawdopodobniej poparcie udzielane przez Piłsudskiego polskim Żydom wynikało z chęci ograniczenia wpływów narodowców.

  i to:

  Nacjonaliści podkreślali, że wśród Żydów jest znacznie więcej procentowo ludzi ze średnim i wyższym wykształceniem, niż wśród Polaków. W 1924 r. Żydzi stanowili 26% ogółu studentów i 23% uczniów szkół średnich w Polsce. Nacjonaliści domagali się, aby wprowadzić ograniczenie liczby studentów żydowskich do 10 %, czyli tyle, ile wynosił ich udział procentowy w ludności Polski

  i teraz już wiecie, czemu nacjonaliści – spadkobiercy dmowskiego i hallera – obóz narodowo radykalny jest szykanowany w państwie polskim.

  przypomnę tylko, że w miare upływu lat w 20 leciu międzywojennym liczba intelektualistów syjonistycznego pochodzenia ciągle rosła, później to już było w granicach 50 % w zależnosci od okręgu.

  mniejszość narodowa, ale wychowywana na elitę państwa,

  • .Gallus. 14 kwietnia 2011 o 7:56 pm

   tak więc jak rewolucja dojdzie do Europy, to my polacy słowanie walczmy, i nie pozwólmy aby obca osoba opłaca przez syjonistów narzuciła nam obcą władzę.

 17. navajo88 14 kwietnia 2011 o 8:14 pm

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/rzad-japonii-rozwaza-ewakuacje-tokio
  Ciekawa informacja ,a i jeszcze jedno na Sumatrze wystąpiło trzęsienie ziemi o sile 5,7 M ,TO NIE WIELE ! ,ale zamieszczam jako ciekawostkę

  • wielbicielka Wielkiego gerbera 14 kwietnia 2011 o 8:36 pm

   Można prosić o link do informacji o tym trzęsieniu?

   • navajo88 14 kwietnia 2011 o 8:48 pm

    wielbicielka podawali tą informację Chińczycy na CCTV NWES

 18. navajo88 14 kwietnia 2011 o 8:47 pm

  sorry to na Mindanao w Indonezji ,pomyłka z mojej strony wielbicielka !

  • wielbicielka Wielkiego gerbera 14 kwietnia 2011 o 9:08 pm

   🙂 Były też dzisiaj Filipiny, kilkakrotnie Japonia… i USA 😛 Aczkolwiek wszystko w standardowych rejonach. Ogólnie ponad 20 wstrząsów z pominięciem tych poniżej 4.5

 19. Pingback: Wydarzenia i komentarze 14 kwietnia 2011r « Monitorpolski's Blog

 20. navajo88 14 kwietnia 2011 o 9:37 pm

  ale zauważ że zawsze zaczyna się nie winie ,ale pożyjemy zobaczymy !!!!i nie ma co gdybac na zapas , J.M.H

 21. navajo88 14 kwietnia 2011 o 9:50 pm

  Bo to co na ziemi się dzieje to jest nierozerwanie związane z przeszczenią kosmiczną i od tego jakie tam zmiany zachodzą to u nas występują efekty tych zmian ,dzisiaj naukowcy spoglądają w kosmos na setki jeśli nie na miliony lat swietlny ,ale jednocześnie do końca sami nie rozumieją jakie zmiany zachodzą w obrębie ziemi i w naszym ukladzie słonecznym ,możemy sie zapewniać że żadnej katastrofy nie będzie i wszystko będzie szło swym torem jak do tychczas ,,ale tak na prawdę to nikt nie może dać stuorocentowej gwarancji na to że nic się nie wydaży !!!! NIKT !!! i pamiętaj wielbicielka że nie jest ważne jak zginiemy ,czy w płomieniach czy spadnie nam na głowe meteoryt ,czy coś innego !!!!bo to może stać się jutro ,jak i za 10000000 lat !!! ,ważne zeby ludzie otym rozmawiali i nie szkodzi że mają ruzne poglądy ,ważne zeby rozmawiali i byli przygotowani na ewentualną katastrofe . Nauka o śłońcu mówi że nasza gwiazda będzie niezmiennie świecić przez kolejne 6 miliardów lat ,ale nikt nie może nam ludziom zagwarantować że naprzyklad za miesiąc lib za rok słońce nie zacznie puchnąć i nas nie spali ,albo nie rozwali na asteroida ! ,dobra bendę kończyl i trzymaj się J.M.H