Wydarzenia i komentarze, 23 kwietnia 2011r.

Wizja Zmartwychwstania Pańskiego, El Greco

Wesołego Alleluja!

Wszystkim czytelnikom bloga życzę Pogody w sercach i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.
Nie zapominajmy, że Święta Wielkanocne są świętami religijnymi i że obchodzimy je dlatego, że właśnie Chrystus Zmartwychwstał!
W tych trudnych czasach zaczynamy coraz bardziej skłaniać się ku Bogu – wiarą i modlitwą, a więc niech te Święta wzmocnią siłę naszych modłów, aby ludzkość wyszła z kryzysu satanizmu, a przyroda nie szykowała jej przykrych niespodzianek.

Ewangelia Św. Mateusza: Mt 28:1-10

 1. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.
 2. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi.
  Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.
 3. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg.
 4. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
 5. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
 6. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
 7. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem.
 8. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.
 9. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
 10.  Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

Piotr Bein – Fukushima, częśc 2 – izraelski wirus stuxnet przyczyną katastrofy?

Druga rozmowa z dr Piotrem Beinem nt. zagrożenia dla świata ze strony katastrofy japońskiej elektrowni nuklearnej w Fukushima. Okazuje się, że media nie informują o groźbie zachorowań, o tym że katastrofa w Japonii może się stać największą tragedią w historii ludzkości, że skażenie promieniotwórcze może objąć całą Ziemię i spowodować trudne dziś do oszacowania uszkodzenia zdrowia i życia milionów, o ile nie miliardów ludzi.
Trudna do znalezienia jest też informacja o tym, że katastrofę mógł bezpośrednio spowodować izraelski wirus komputerowy Stuxnet, a nie tsunami. Piotr Bein wyjaśnia kulisy ludobójczej działalności tzw. kompleksu jot, którego lobby atomowe jest jedynie małym fragmentem.

Reklamy