Wydarzenia i komentarze, 21 maja 2011r


Znany krakowski działacz społeczny Tadeusz Chołda zagrożony psychiatrykiem!

Tadeusz Chołda

O sprawie Tadeusza Chołdy odbywającego wyrok 8 miesięcy więzienia już pisaliśmy, powstał też reportaż 11 Minut.
Przypomnę, że Tadeusz Chołda był organizatorem wielu akcji przeciwko bezprawiu. Dał się poznać jako bardzo dobry organizator i działacz społeczny i polityczny. Pisano o nim w prasie. Uczestniczył także aktywnie w akcji antyszczepionkowiej w 2009 roku, dzięki czemu Polska zaoszczędziła kilkaset milionów dolarów. Robił w Polsce to, co w Zachodniej Europie robiła dziennikarka austriacka Jane Burgermeister, którą również próbowano ubezwłasnowolnić poprzez umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym – nie udało się to tylko dzięki poparciu opinii publicznej.
W postępowaniu przeciwko Tadeuszowi Chołdzie widać działalność podobnych sił jak w przypadku dziennikarki austriackiej. Tak więc i tu musimy zrobić wszystko by Tadeusz Chołda nie znalazł się pod igłą następców doktora Mengele.
Nie jest tajemnicą, że właśnie w szpitalach psychiatrycznych umieszczano opozycję polityczną w nazistowskich Niemczech i stalinowskiej Rosji. Jest bardzo niepokojące, że Polska zbliża się do standardów tych krajów, że bezkarni i niekontrolowani przez jakiekolwiek instytucje sędziowie mogą swoimi zarządzeniami ubezwłasnowolniać obywateli RP.
Będąc w psychiatryku, Tadeusz Chołda będzie praktycznie zostany pozbawiony możliwości obrony i kontaktu ze światem zewnętrznym. Nie będzie mógł też ujawnić sobie tylko znanych faktów na temat nieprawidłowości czy może nawet przestępstw jakie były dokonane przez jego oskarżyciela – krakowskiego adwokata oraz Sąd.
Aby zapobiec nieuzasadnionemu uwięzieniu Tadeusza Chołdy w więziennym szpitalu psychiatrycznym na Montelupich w Krakowie, powinniśmy od razu zaapelować w listach otwartych do organizacji międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka. Polska idzie bowiem prostą drogą do stalinizmu, a ten wiemy czym się skończył.

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu, które się ujęło za Tadeuszem Chołdą nie otrzymało na razie żadnego wyjaśnienia jakie są efekty działań urzędów, do których się zwrócono.Dlatego też apel w.s. Tadeusza Chołdy zamieścił portal Stowarzyszenia http://www.aferyibezprawie.org:

Alarm na forach internetowych. Obawiamy się o życie i zdrowie  Tadeusza Chołdy. Nie wiemy czym mogą  faszerować w zakładzie psychiatrycznym zdrowego człowieka, wmawiając mu psychiatryczną chorobę.

Nie wiemy czym mogą faszerować w zakładzie psychiatrycznym zdrowego człowieka, wmawiając mu psychiatryczną chorobę.
Zwracamy się do wszystkich aby wstawiali  tą wiadomość na swoich indywidualnych  tablicach oraz grupach na FB oraz wysyłali e- maile do Rzecznika Praw Obywatelskich – na formularzach skargowych. Proponowana treść poniżej.

W dniu 19 maja 2011 r. zarządzeniem sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie – Bogusława Kleszcza ( sygn. V. KOW 339/11/PR), Tadeusz Chołda został skierowany do zakładu karnego na oddział psychiatryczny – w Krakowie ul. Montelupich 7.

UZASADNIENIE
Badający go lekarz ze specjalnością psychiatrii na terenie dotychczasowego zakładu karnego w Nowej Hucie, wykluczył upośledzenie psychiczne w zakresie psychozy i upośledzenia umysłowego.

Niemniej jednak wg. zarządzenia sędziego B. Kleszcza, nie można wykluczyć urojenia niektórych faktów, a ich wykrycie nie jest możliwe w badaniach ambulatoryjnych ZK w Nowej Hucie. Dalej ten znakomity sędzia pisze: „W powyższej sytuacji, istnieje niemożność dalszego odbywania kary pozbawienia wolności w zwykłym zakładzie karnym i zarządza przeniesienie Tadeusza Chołdy do szpitala psychiatrycznego w Zakładzie Karnym w Krakowie, ul. Montelupich 7”, w którym przetrzymuje się osoby z najcięższymi wyrokami.

Na czy ma polegać to tzw. urojenie niektórych faktów? Ano na tym, że Tadeusz Chołda od 2004 r. głośno i otwarcie mówi, że wydany na niego wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności, do którego doprowadził znany adwokat krakowski, jest niezgodny z prawem. A kwestionowanie wyroku najjaśniejszego sądu RP, to urojenia faktów. Zatem uważajcie obywatele RP, nie krytykujcie wyroków naszych Sędziowskich Bożków, bo znajdziecie się w zamkniętym psychiatryku poddani badaniom pod kontem urojenia faktów.

Pan Tadeusz Chołda w dniu 24 maja miał stawać przed Sądem Penitencjarnym, w związku z wnioskiem o przedterminowe zwolnienie. Odsiedział bowiem już połowę kary i wniosek taki mógł złożyć. Zamiast rozpatrzyć wniosek SSO Bogusław Kleszcz zarządził umieszczenie go w najcięższym zakładzie karnym.

adres skargi elektronicznej do RPO:
https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?jezyk=0&poz=2
 

Zwracamy się z protestem oraz żądaniem natychmiastowej kontroli przez RPO rzeczywistych przyczyn i powodów zarządzenia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 maja 2011 – sygn. akt V KOW 339/11/ PR dotyczącego umieszczenia zdrowego człowieka – p. Tadeusza Chołdy w Zakładzie Karnym w Krakowie, ul. Montelupich 7 – na oddziale psychiatrycznym.
Tadeusz Chołda traktowany jest jak więzień polityczny z czasów stalinowskich.

Zob. też:

Koniec świata jest już dzisiaj!!!!

Cyrus Scofield

Tak twierdzą fanatycy religijni, którzy też sądzą, że zostaną wzięci żywcem do nieba…
Trudno to komentować bez uśmiechu na ustach, choć wcale nie jest to śmieszne. Cała ta panika oparta jest tzw. Biblii Scofielda, ordynarnym oszustwie dokonanym na Świętej Księdze. Nie będę tu się rozpisywał o szczegółach tego oszustwa, najważniejsze jest to, że służy ono wprowadzeniu rządu światowego i likwidacji wszystkich „niewiernych”, przy ich całkowitej zgodzie.
Cyrus Scofield był zwykłym oszustem, powiązanym z Illuminatami, który jako Adwokat Federalny w Kansas wspólnie z prawnikiem Johnem J. Ingallsem dokonali oszustwa w branży kolejowej. Będąc w więzieniu Scofield zainteresował się pracą Johna Darbyego, pioniera tzw. „Braterstwa Plymouth”, gdzie autor przekonywał, że lada moment może nastąpić tzw. „rapture”. Później, rezydując już w Lotus Club w Nowym Jorku, Scofield współpracował z całą syjonistyczną masonerią tamtych czasów w tym z Samuelem Untermeyerem, kóry był m.in. prezesem Komitetu Żydowskiego w Ameryce (American Jewish Committee). Pod wpływem Untermeyera i innych czołowych syjonitów tamtych czasów Scofield opracował tzw. Biblię Referencyjną, na której to opiera się do dzisiaj większość grup protestanckich w USA. W tej Biblii bardzo ważnym elementem jest dodany przez Scoffielda Efekt spreparowania tej Biblii widzimy dzisiaj bardzo wyraźnie – w postaci milionów ofiar agresji amerykańskiej na kraje Bliskiego Wschodu i represje jakie się wprowadza w saych USA.
Na szczęście oszustwo Scofielda jest szeroko omawiane, a wielu amerykańskich Chrześcijan rozumie jego istotę, choć nadal jest ok. 40 mln fanatyków, którzy pod wodzą takich oszołomów jak John Haggee przygotowują się do końca świata. Jeśli zrozumiemy istotę tego gwałtu na Biblii jakiej dopuścił się Scofield, to zrozumiemy też atak na nasze życie, który się obecnie rozgrywa i to kto za tym atakiem stoi – Illuminati – fanatyczna grupa czcicieli Lucyfera.

Reklamy