Wydarzenia i komentarze, 14 czerwca 2011r

Spolszczona lista uczestników Bilderberga

„Dzięki fantastycznej pracy aktywistów, dziennikarzy i szwajcarskich mediów, uzyskaliśmy pełną listę oficjalnych uczestników spotkania Grupy Bilderberg. Rutynowo, część członków prosi aby ich nazwiska nie pojawiały się na żadnych dokumentach więc lista może nie być kompletna”.
Na pewno brakuje na liście polskich uczestników. Gdzie w tym czasie był Prezydent Komorowski?
Był jednak na pewno Richard Perle, były szef Radosława Sikorskiego z tzw. „American Enterprise Institute”.

Pierwsze konsekwencje Bilderberga

Izraelczyk na szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego?
Gubernator Banku Izraela Stanley Fisher nieoczekiwanie stał się jednym z koni trojańskich w walce o fotel szefa MFW. Podwójny obywatel Izraela i USA, w sobotę zgłosił swoją kandydaturę już po tym jak zamknięto listę kandydatów – było to możliwe na skutek opóźnień wynikłych z „ataków hackerów” na serwery MFW. Wygląda na to, że ten wielokrotny uczestnik tajnych zebrań Bilderberga został nagle zgłoszony po dyskusjach w St. Moritz.
Jak wiadomo, Izrael jest prywatnym państwem Rotszyldów, powstał na skutek ich inicjatywy by zainicjować realizację przepowiedni biblijnych, w tym Armagedonu, którego skutkiem ma być eksterminacja większości ludności świata.

Próby likwidacji skutków nagłośnienia Bilderberga w niezależnych mediach
Wg serwisu informacyjnego Bloomberga, Andrew Kakabadse, profesor w Cranfield University School of Management oświadczył, że Bilderberg nie jest wcale tajnym stowarzyszeniem. Zebrania z udziałem dyskusje bankierów i magnatów biznesowych mają na celu usprawnienia działania kapitalizmu.
Panowie Henry Kissinger, Bill Clinton, Prince Charles, Peter Mandelson, George Osborne, Tony Blair i Eric Schmidt są jedynie osobami organizującymi listę zaproszonych, a sama konferencja jest tylko i wyłącznie spotkaniem miłych panów i pań, którzy dzięki temu poznają się osobiście. Celem konferencji są ustalenia w jaki sposób można zapobiec wojnom i pomóc ludzkości.
Tego typu bzdury mają na celu uspokojenie osoby, które po raz pierwszy usłyszały o Bilderbergu z niezależnych mediów. Tajne spotkania elit światowych muszą budzić niepokój, szczególnie że od lat są wycieki na temat ustaleń na tych konferencjach, które są faktycznie realizowane.

Daniel Estulin wyjaśnia czym jest Bilderberg

Znakomity badacz światowego spisku oligarchów Daniel Estulin, udzielił długiego wywiadu czeskiej telewizji internetowej World News Television. Estulin z pochodzenia jest Litwinem, wychował się w Związku Radzieckim, a jego specjalizacją jest wywiad wojskowy. Był przeciwnikiem systemu komunistycznego i ZSRR. Obecnie mieszka w Hiszpanii. Na podstawie swoich badań, szczególnie wywiadu na temat Bilderberga, przewidział wiele wydarzeń, m.in. wojnę w Iraku, huśtawkę cen ropy naftowej, wzrost cen złota czy też kryzys rynku nieruchomości w USA.
Oto w punktach skrót wypowiedzi Estulina:

 • Bilderberg nie jest tajnym stowarzyszeniem.Tu nie ma żydowsko – masońskiej konspiracji,  związków z Egiptem, UFO itp, itd. Nie ma też nic wspólnego z rządem światowym czy też NWO.
 • Bilderberg uosabia międzynarodową korporację o wiele potężniejszą od jakiegokolwiek rządu. Widać to szczególnie w Europie, gdzie demokratycznie wybrani prezydenci Grecji czy Irlandii muszą wykonywać rozkazy Banku Światowego, Centralnego Banku Europejskiego czy Rezerwy Federalnej.
 • Struktury Bilderbergu były związane ze „starym NATO” – Zachodniej Europy, USA i Kanady. Od upadku Muru Berlińskiego dołączyły kraje takie jak Czechy, Węgry czy Polska, ale ich przedstawiciele w Bilderbergu nie reprezentują interesów tychże krajów, są zdrajcami. Pracują dla organizacji międzynarodowych, których działania są w sprzeczności z interesami tychże krajów. Epicentrum Bilderberga jest Wielka Brytania.
 • Na konferencjach co roku spotyka się 120-130 osób. Kraje reprezentowane są przez obecnych bądź też byłych prezydentów i premierów zachodnich krajów, mogą to być też ważni politycy. Uczestniczą oczywiście bankierzy banków centralnych, senatorzy Komisji Europejskiej, arystokracja europejska oraz kilkudziesięciu prezesów najważniejszych korporacji. Obecni są też reprezentanci międzynarodowych mediów – stąd zmowa milczenia i totalna dezinformacja.
 • Estulin ostrzega przed Unią Europejską, która doprowadza do destrukcji państw członkowskich. Zniszczone zostały waluty narodowe, niezależna polityka, wartości narodowe. Parlament Europejski nie reprezentuje interesów państw członkowskich, stąd np. postępująca destrukcja Islandii, Grecji Irlandii, Hiszpanii, krajów bałtyckich czy Węgier.
  Należy więc pamiętać o tym, że podczas wyborów w poszczególnych państwach nie powinno się głosować na ludzi maczających palce w brudnych interesach związanych z Unią Europejską.
 • „Zasługi” Biderberga to np. obecny kryzys finansowy, który jest realizowany z premedytacją. Chodzi o zniszczenie podstaw na których opiera się społeczeństwo, po to by w ostateczności doprowadzić do depopulacji. Kryzys finansowy rodzi kryzys ekonomiczny, a ten spowoduje destrukcję społeczną. Podobny kryzys sztucznie wytworzony przez rodziny bankierskie był w 1345 roku, po którym nastąpiła „czarna plaga”, która wybiła połowę populacji Europy. W średniowieczu odpowiednikiem Bilderberga była Wenecka Czarna Arystokracja (Venetian Black Nobility).
  Dlatego też aby uniknąć podobnej tragedii należy zrobić wszystko by zneutralizować elity Bilderberga, a to może być dokonane przez wzmocnienie państw narodowych. Wskazana jest ich współpraca, ale w interesie ich narodów.
 • Elity w pełni kontrolują finanse świata. Nie potrzebują zatem więcej pieniędzy. Jedynym ich celem obecnie jest likwidacja większości ludności świata – głównie w celu zachowania dla siebie surowców naturalnych, wody itp. Mniejsza ilość ludzi na świecie to też łatwiejsza ich kontrola. Europa jako centrum ekonomii i rozwoju musi być zniszczona. To pociągnie natychmiastowe zniszczenie reszty świata np. poprzez głód.
 • Opozycja wobec Bilderberga. Ani Brazylia ani Indie nie wchodzą w rachubę. Brazylia jest kontrolowana przez Imperium Brytyjskie, Indie są bez wody – aby uzyskać do niej dostęp na dużych głębokościach potrzebna jest energia nuklearna, a ta jest celowo niszczona. Największy opór idzie ze strony Chin i Rosji. Tu jednak następuje manipulacja cenami ropy, które jeśli są wysokie to niszczą ekonomię Chin, a jeśli są niskie to upada ekonomia Rosji. Tak właśnie się działo w ostatnich latach, gdzie cena wywindowana została do 150 dolarów za baryłkę, by zaraz potem spaść do 30. Metodę tę się stosuje, gdy któreś z tych państw staje się zbyt silne.
  Estulin potwierdza, że głównym celem jest obecnie Rosja – z uwagi na swoje możliwości militarne. Chiny są jedynie wrogiem ekonomicznym, ich możliwości militarne są jeszcze zbyt małe by budzić obawę. Aby być przygotowanym na konflikt z Rosją, USA buduje w Afganistanie 70 tajnych baz, których jedynym zadaniem będzie atak na południowe umocnienia wojsk rosyjskich, nie irańskich. Ludobójstwo na Rosjanach odbywa się już teraz – poprzez przemyt narkotyków z Afganistanu, które zabijają 30,000 Rosjan rocznie. Tak więc zimna wojna trwa, choć wygląda inaczej.
 • Estulin podaje sposoby na walkę z ideami, które reprezentuje Bilderberg. Po pierwsze należy zaprzestać poddawać się indoktrynacji mediów. Kolejną rzeczą jest zdanie sobie sprawy, że zagrożenie jest realne. A są wyraźne tego oznaki – jak np. to, że ekonomia jest niszczona. Należy powrócić do edukacji klasycznej – kultury opartej na Sokratesie i Platonie, które wymagają wyższego zaangażowania intelektu. To powoduje, że stajemy się ludźmi, a nie zwierzętami. Obecna młoda generacja nie ma przyszłości, jest zdegenerowana., nie ma celów istnienia. Staje się to jasne w momencie śmierci, gdy człowiek zapyta siebie – „co zrobiłem dla ludzkości?”.
  Destrukcja została dokonana w sposób sztuczny. Np. cała historia świata jest sfałszowana. Dotarcie do prawdy wymaga pracy i czasu – czego nam obecnie brakuje. Efektem jest to, że ludzie nie potrafią myśleć.
 • Demokracja jest tylko i wyłącznie systemem kontroli. Lewica, prawica są jedynie pozornymi siłami, a naprawdę reprezentują te same siły interesu. Tzw. demokracja prowadzi do destrukcji, jak w przypadku Grecji. Jako system powinno się rozważać wolność (Liberty), który to pięknie jest opisany w Konstytucji Amerykańskiej, w której preambule opisana jest koncepcja „general welfare” – społecznego dobrobytu.
 • Ekonomia świata już upadła. To co obecnie obserwujemy to są „wstrząsy” po kolapsie. Jedyną opcją uratowania świata jest wg. Estulina powrót do tzw. Glass-Steagall, ustawy, która ustalała granicę pomiędzy działalnością banków komercyjnych, a zwykłymi bankami, w których ludzie zaciągają pożyczki i trzymają pieniądze. Należy się pozbyć tych banków – pasożytów, które utraciły pieniądze, a teraz chcą je odzyskać naszym kosztem. Tzw. bail-outs – spłaty długów banków przez kraje, są działaniem przeciwko interesom tychże krajów. Ktokolwiek to proponuje jest tylko i wyłącznie zdrajcą i wrogiem narodowym. W Unii Europejskiej i USA próbuje się to teraz robić w stosunku do banków należących do Inter-Alpha Group, grupy biznesowej związanej z Bilderbergiem. Można bardzo łatwo przewidzieć więc przyszłość.
  Pieniądze udzielane jako bail-outy krajom takim jak Grecja, Irlandia czy Hiszpania uczynią z nich niewolników – nie będą one w stanie nigdy ich zwrócić. Nie ma bowiem możliwości ich zarobienia, szczególnie, że baza w postaci możliwości wytwórczych już nie istnieje. To samo będzie dotyczyć innych krajów. Na konferencji Bilderberga zdecydowano już o podziale Europy – na kraje pierwszej i drugiej ligi.
  Unie monetarne, które nie mogą się sprawdzić,  potrzebne były Biderbergowi tylko do stworzenia wielkiej korporacji światowej.Co to oznacza? Tyranię jakiej jeszcze świat nie zaznał. Tyranię, która skończy się wymordowaniem większości ludności świata.

http://www.youtube.com/watch?v=iF6UHq0UYr4

Reklamy