Wydarzenia i komentarze, 28 czerwca 2011r

Tadeuszowi Chołdzie spadł dzisiaj kamień z serca

Tadeusz Chołda jest  niewinny!
Sąd Rejonowy w Krakowie – Krowodrza pod przewodnictwem SSR Moniki Prokopiuk uznał dzisiaj, że Tadeusz Chołda jest niewinny. Sprawa założona z oskarżenia prywatnego krakowskiego adwokata Włodzimierza T. dotyczyła utrudniania egzekucji należnego Włodzimierzowi T., wcześniej uznanego przez sąd w procesie cywilnym. Podobna sprawa karna, dotycząca jednak innego okresu, za który Chołda rzekomo utrudniał wyegzekwowanie długu, została zakończona skazaniem go na 8 miesięcy więzienia, z czego skazany odsiedział niemal 5 miesięcy.
Dlaczego więc tym razem doszło do wyroku uniewinniającego? Sędzia uznała, że doszły nowe dowody przemawiające za oskarżonym, jak zeznanie komornika, który wyegzekwował wcześniej część należnych pieniędzy dla Włodzimierza T.
Można więc mniemać, że adwokat Włodzimierz T. ukrył istotne dla sprawy dowody, przez co oskarżony Tadeusz Chołda, odsiedział bezpodstawnie 5 miesięcy w więzieniu – w efekcie czego doznał uszczerbku na zdrowiu. Dochodzi do tego umieszczenie go na oddziale psychiatrycznym – prawdopodobnie tylko dzięki interwencji stowarzyszeń i osób prywatnych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich nie doszło do nieobliczalnego w skutkach „leczenia”.
Sprawy założone przez Włodzimierza T. Tadeuszowi Chołdzie trwają już ok. 11 lat – przez ten czas oskarżony stracił pracę, źródła dochodu oraz zdrowie.

Jak uważa uniewinniony dzisiaj Tadeusz Chołda, podczas poprzednich rozpraw dochodziło do poważnych uchybień w pracy sądu – jak nieuwzględniania jego wniosków dowodowych, a dopiero gdy sprawa stała się głośna sąd rzetelnie podszedł do sprawy. Po ogłoszeniu wyroku, sędzia SSR Monika Prokopiuk otrzymała gromkie oklaski. Prokuratura wcześniej domagała się wyroku 1 roku więzienia bez zawieszenia, ze względu na to, że to nie było pierwsze takie przestępstwo oskarżonego – dowodem był poprzedni wyrok, za których Chołda został skazany na 8 miesięcy więzienia.
Wyrok uniewinniający, który jeszcze jest nieprawomocny, oczywiście stawia pod znakiem zapytania poprzedni, skazujący Chołdę.

Fort Cahoun z lotu ptaka

Fort Cahoun z lotu ptaka

Nuklearna Komisja Regulacyjna: reaktor w Fort Cahoun może się stopić
Związek Zaniepokojonych Naukowców (Union of Concerned Scientists, UCS) zazwyczaj jest ktytyczny wobec działań Nuklearnej Komisi Regulacyjnej (Nuclear Regulatory Commission, NRC). Jednak w przypadku elektrowni atomowej w Fort Cahoun w Nebrasce, naukowcy uważają, że NRC w 2010 wykonała świetną pracę wskazując na uchybienia w zabezpieczeniu elektrowni na wypadek potopu. Uznano, że poziom wody powyżej 1010 stóp n.p.m. spowoduje stopienie się reaktora. Szansa na to wynosiła wg. NRC 100%.
W cytowanym artykule podano tabelkę, w której porównano oszacowanie ryzyka wg. NRC i samej elektrowni. Ta ostatnia zaniżyła wyniki badań, podając że istnieje tylko 19% szansy na stopienie się reaktora gdy poziom wody przekroczy 1010 stóp n.p.m, a 23,9% gdy ten poziom osiągnie 1010.8 – 1014 stóp.
Badania NRC spowodowały, że właściciel elektrowni został zmuszony do działań prewencyjnych w przypadku możliwości zalania elektrowni – poprzez zainstalowanie nowych pomp, przygotowanie worków z piaskiem i in. Obecnie mamy do czynienia z zagrożeniem większym niż przewidywano w badaniach NRC, do wypełnienia się groźby brakuje jeszcze 3 stóp. W przypadku stopienia się rdzenia, skażeniem zagrożone zostaną okoliczne miasta w tym największe w Nebrasce – Omaha. Sytuacja może się nawet wymknąć spod kontroli jak w Japonii, wówczas duża część środkowych stanów z Chicago włącznie ulegnie skażeniu. Na ile poważnie elektrownia potraktowała ostrzeżenie NRC wkrótce się okaże…

Reklamy