GMO to śmierć, cz. 1 – Prof. dr hab. Jan Narkiewicz – Jodko

(…) Rząd RP otwiera drogę do szerokiego stosowania upraw roślin GMO. Przyzwolenie na zanieczyszczenie przez GMO naszych pól oznacza skazanie nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń na skażoną biologicznie żywność i środowisko oraz na niewolniczą zależność od korporacji, których jedynym celem jest szybki i jak największy zysk.Wykład prof. dr hab. Jana Narkiewicza Jodko na temat GMO (…)

Wzór listu do Prezydenta RP:
link wzoru do ściągnięcia: http://dl.dropbox.com/u/2346872/GMO-list%20do%20Prezydenta.doc

Warszawa, [data]
[nazwisko i imię]
[adres]
[kod pocztowy]

Prezydent RP
Bronisław Komorowski
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Apel

Niniejszym zwracam się do Pana z uprzejmym apelem o skorzystanie z prawa veta i odrzucenie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 o nasiennictwie. W moim głębokim przekonaniu ustawa ta narusza podstawowe prawa Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska i ochrony własności rolnej, w związku z wprowadzeniem w niej regulacji zezwalających na uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Podkreślam, iż w toku prac parlamentarnych nad przedłożeniem Rządu RP zawartym w druku sejmowym nr 4141 usunięto z dotychczas obowiązującej ustawy o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr. 137, poz. 1299, z późn. zm.) art. 5 ust. 4 w brzmieniu „Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru”.

Wykreślenie powyższego artykułu skutkuje prawnym przyzwoleniem na wpis do krajowego rejestru odmian roślin uprawnych zawierających sztuczną modyfikację genetyczną. Usunięto także zapisy regulujące komisyjne zasady podejmowania decyzji o wpisie nowych odmian roślin uprawnych do krajowego rejestru. Zatem zakaz upraw roślin GMO zawarty w obowiązującej dotychczas ustawie został zniesiony.

W zaistniałej sytuacji, wbrew oświadczeniu zawartemu w Ramowym Stanowisku Polski w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, Rząd RP otwiera drogę do szerokiego stosowania upraw roślin GMO. Przyzwolenie na zanieczyszczenie przez GMO naszych pól oznacza skazanie nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń na skażoną biologicznie żywność i środowisko oraz na niewolniczą zależność od korporacji, których jedynym celem jest szybki i jak największy zysk.

Nadmieniam, że obecnie już 9 krajów Unii Europejskiej wprowadziło zakazy upraw GMO, chroniąc swoje rolnictwo i swoich obywateli.

Nasza przyszłość – nasze dzieci, są szczególnie zagrożone na negatywne oddziaływanie GMO bowiem młode, rozwijające się organizmy wykorzystują więcej pożywienia do budowy organów i tkanek niż dorośli.

Dlatego jeszcze raz proszę Pana o zawetowanie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o nasiennictwie.

Z uszanowaniem,
[nazwisko i imię]
[tytuły, itd.]

Uwaga: Należy oczywiście zwiększyć odległości między liniami z adresem.
Dziękuję panu dr Maciejowi P.
za przesłanie wzoru listu

Reklamy