Uwaga na „zamach” jutro i pojutrze!

(… Nic nie wskazuje, żeby w Polsce miał nastąpić jakikolwiek „zamach” czy „atak”. Zatem ćwiczenia, o których mowa poniżej, szczególnie przed wyborami mogą mieć charakter zastraszenia opozycji politycznej, lub wręcz przejęcia totalnej kontroli nad państwem. W warunkach gdy PiS w niezależnych sondażach wyprzedza PO o co najmniej 20% (…)   

Z ostatniej chwili: Jane Burgermeister skwitowała doniesienia Min. Rostowskiego – „Wyraźnie chcą wywołac wojnę między Wschodem i Zachodem, a Polska jak zwykle leży pomiędzy”.
Max Keiser, znakomity finansista, który jest również dziennikarzem twierdzi, że Europa rozpadnie się na dwie strefy. Kwestią jest tylko w jaki sposób – czy na północną i południową czy też nastąpi oddzielenie Niemiec. Niemcy pozostają jedynym silnym krajem na naszym kontynencie, w związku z czym cała strefa Euro może być wkrótce przez nie administrowana.

Uważam, że jest to poważna sprawa. Nic nie wskazuje, żeby w Polsce miał nastąpić jakikolwiek „zamach” czy „atak”. Zatem ćwiczenia, o których mowa poniżej, szczególnie przed wyborami mogą mieć charakter zastraszenia opozycji politycznej, lub wręcz przejęcia totalnej kontroli nad państwem. W warunkach gdy PiS w niezależnych sondażach wyprzedza PO o co najmniej 20%, trudno będzie zmanipulować wybory. Koalicja rządząca ma powody by obawiać się przejęcia steru władzy przez inne opcje, bowiem może dojść do rozliczeń i śledztw, z badaniem zamachu smoleńskiego włącznie. Jedyną możliwością utrzymania obecnego status quo, są albo wygrane wybory przez PSL, PO i SLD, albo wprowadzenie stanu wyjątkowego gdy do wyborów nie dojdzie, co więcej – może dojść do masowych aresztowań i „wyrzynania watahy”. Obserwując to co się dzieje z korupcją, bezprawiem i arogancją zdziczałych przedstawicieli władzy, można się spodziewać totalitarnych posunięć.

Jak wiadomo, większość zamachów terrorystycznych była operacjami „fałszywej flagi”, dokonywanych przez służby prawdziwych globalnych terrorystów – międzynarodowych bankierów oraz sitwy im służącej z kryminalnymi mediami na czele. Udowodnione jest to, że Al-Kaida była tworem CIA, Mossadu, MI5 i innych podległych globalistom służb. Zresztą niedawna operacja w Libii była prowadzona właśnie przez terrorystów z Al-Kaidy, czego nawet nie ukrywali.

Ten sam „modus operandi” obserwowaliśmy podczas zamachu na WTC i 7-7 w Londynie – w obu przypadkach na terenach gdzie doszło do „zamachów” prowadzone były intensywne ćwiczenia antyterrorystyczne o charakterze dokładnie takim samym jak zamachy. Pozwoliło to na ukrycie sprawców i dowodów. Podobna sytuacja była niedawno w Oslo, gdzie brygady antyterrorystyczne miały ćwiczenia w tych samych budynkach, gdzie wybuchły potem bomby.

Sytuacja w Warszawie przypomina tę w Hiszpanii, gdzie na 3 dni przed wyborami, 11 marca 2004 roku doszło do zamachu na kolejkę w Madrycie w 2004 roku. Zamach zmienił wyniki wyborów, jak pamiętamy zwyciężył wtedy Zapatero, a Hiszpania wycofała się z wojny w Iraku. Zapatero potem dokonał spustoszenia moralnego w ostoi katolicyzmu jaką była Hiszpania.

Wydarzenia ostatnich 2 lat w Polsce wskazują, że grasują u nas wrogie służby, wykonujące zadania nie mające nic wspólnego z interesem Polski i Polaków. Zamach smoleński czy niedawne morderstwo na czołowym polskim polityku, Andrzeju Lepperze, który miał szansę w tych wyborach wraz z Samoobroną zmienić układ polityczny w Polsce, dają powód do obaw, że działały tu „brygady śmierci” – tak samo jak w Iraku, Afganistanie, a obecnie Libii. Dowodem na to może być fakt, że nie przeprowadzono od razu sekcji zwłok szefa Samoobrony – jest to działanie niezgodne z procedurą i prawem, a więc ma charakter kryminalny.

Trudno przewidzieć jak się rozwinie sytuacja, być może ćwiczenia 15 i 16 września będą tylko rutynowymi ćwiczeniami i nic się nie wydarzy – nawet z poniższego „zarządzenia” nie wynika, że będą angażowane wojska, służby specjalne czy policja.
Władza w Polsce ma bardzo słabe argumenty – jeśli siły wrogie Polsce zdecydują, że należy przystąpić do ataku na nasze państwo za pomocą sztucznie stworzonego zagrożenia terrorystycznego, to można się liczyć z krwawą wojną domową, w której globalni terroryści mają niewielką szansę zwycięstwa, chyba że z zewnętrzną pomocą.

Oto dzisiejsze komentarze na ten temat:

adam 14 Wrzesień 2011 o 4:44 pm

GP-0050/1394/2011
ZARZĄDZENIE Nr 1394/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) , w związku z Programem szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2011 – 2016 oraz Programem Szkolenia Obronnego w mieście stołecznym Warszawa na lata 20011-2013 i Planem Szkolenia Obronnego w mieście stołecznym Warszawa na 2011 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w dniach 15 – 16 września 2011 roku w m.st. Warszawie, w ramach szkolenia obronnego, ćwiczenie obronne pod kryptonimem „STOLICA 2011”.

§ 2. Celem ćwiczenia obronnego jest osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej i realizacja wybranych przedsięwzięć wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym:

1) sprawdzenie rozwiązań wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, „Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy” oraz rozwiązań funkcjonujących w ramach Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
2) weryfikacja procedur reagowania kryzysowego stanowiących element składowy „Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy”;
3) sprawdzenie czasów reakcji podmiotów zaangażowanych w realizację zadań zarządzania kryzysowego;
4) ewaluacja działań służb oraz wyciągnięcie wniosków będących efektem analizy podejmowanych decyzji i koordynacji realizowanych przedsięwzięć;
5) sprawdzenie przygotowania kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
6) sprawdzenie funkcjonowania akcji kurierskiej na obszarze m.st. Warszawy;
7) sprawdzenie umiejętności do przekazywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa przez obsadę osobową Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) oraz obsady Punktów Kontaktowych (PK) w biurach i urzędach dzielnic;  sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Wojewody Mazowieckiego, Stały Dyżur Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
9) sprawdzenie gotowości do realizacji zadań obronnych Szpitala Bielańskiego – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 3. W ćwiczeniu wezmą udział dyrektorzy biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy oraz Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

§ 4.1. Kierowanie ćwiczeniem obronnym powierzam Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
2. Powołuję Zespół Autorski w składzie:
1) Elżbieta Szypuła – kierownik Zespołu;
2) Andrzej Kowalski – członek Zespołu;
3) Sławomir Nowicki – członek Zespołu;
4) Iwona Porowska – członek Zespołu;
5) Marcin Kamiński – członek Zespołu;
6) Anna Podgrudna – członek Zespołu;
7) Wojciech Poletyłło – członek Zespołu.

3. Zespół Autorski zobowiązuję do opracowania:
1) koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
2) planu przeprowadzenia ćwiczenia;
3) założenia do ćwiczenia;
4) planu podgrywki;
5) sprawozdania z ćwiczenia.

4. Kierownika Zespołu Autorskiego zobowiązuję do uzgodnienia koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

§ 5. Ćwiczenie obronne należy prowadzić metodą aplikacyjną oraz epizodów praktycznych w oparciu o ustalenia „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz przyjętych w koncepcji założeniach.

§ 6. Uczestników ćwiczenia obronnego zobowiązuję do przekazania opracowanej dokumentacji z przebiegu ćwiczenia do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie do dnia 23 września 2011 roku.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

§ 8.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia
i podsumowania ćwiczenia.

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

mlotnanwo 14 Wrzesień 2011 o 1:31 pm Wiem że to nie na temat ale proszę spójrzcie na to:
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,10283324,Warszawa_przygotowuje_sie_do_wojny__Na_wszelki_wypadek.html

Robi się gorąco.Obym się mylił.

sebecx 14 Wrzesień 2011 o 12:44 pm
http://www.tvn24.pl/12692,1717319,0,1,rostowski-straszy-wojna-w-europie,wiadomosc.html

..a że ludzie nie będą chcieli wojny to się zgodzą na podwyżkę – pewnie vatu.. a wojna będzie i tak tylko później jak już się wyciśnie ludzi do cna….
….Albert Pike coś o tym ogólnie wspominał…

theaspartam 14 Wrzesień 2011 o 12:00 pm UWAGA!!! UWAGA UWAGA!!! http://www.globalnaswiadomosc.com/apps/forums/topics/show/6025812-warszawa-przygotowuje-si-281-do-wojny-na-wszelki-wypadek- .

Reklamy

249 responses to “Uwaga na „zamach” jutro i pojutrze!

 1. Warszawiak 14 września 2011 o 5:58 pm

  Interesujący wywiad z uczestnikiem zeszłorocznej kontry Marszu Niepodległości:
  http://marszniepodleglosci.pl/2011/09/13/wywiad-z-uczestnikiem-zeszlorocznej-kontry-marszu-niepodleglosci/

  PS: Ludzie i tak nie posłuchają odnośnie tych zamachów… Mnie wyśmiewają…

  • sebecx 14 września 2011 o 8:49 pm

   ..mnie też wyśmiewają.. ale to bez znaczenia… ja na początku roku mówiłem, że będzie kryzys wywoływany w Polsce i drożyzna i inne jaja to też się śmiali…. i o franku mówiłem oczywiście już w lutym to pytali skąd wiem i mówili że w teorie spiskowe nie wierzą…
   ..ciekawe co sobie po cichu myślą teraz w łebkach…. i o wojnie też z listem A.Pike mejle wysłałem… to śmiechem rozmowy przez telefon odbierają… tak bardzo potrzebni światu i bezpieczni czują.. ..ale niektórym powoli zwieracze popuszczają.. bo się może okazać, że to za czym gonili i komu „służyli” może w jednej sekundzie zniknąć…

  • ... 14 września 2011 o 9:52 pm

   wojna prawdopodobnie UE z jakimis panstwami ze wschodu – KSIEGA DANIELA 8:1-26 – interpretacja : http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?t=4638

   • sebecx 14 września 2011 o 11:23 pm

    …a pewnie, że ze wschodu…. przecież mamy się bratać z muzułmanami…

    • peryskop 15 września 2011 o 10:03 pm

     Jeszcze o 9/11 – zwłaszcza dla Naszych Kibiców z:

     http://marucha.wordpress.com/2011/09/15/europejska-rzeczywistosc-%e2%80%93-w-czym-europa-wiedzie-swiatowy-prym-oszustwa/

     #2
     HERO NATHAN ECCLESTON – Bohater Nathan Eccleston

     http://aangirfan.blogspot.com/2011/09/hero-nathan-eccleston.html
     13.09.2011 tłumaczenie Ola Gordon

     Nathan – bohater

     Należący do Amerykanów klub piłkarski Liverpool [LFC] zamierza przeprowadzić śledztwo ws. wpisu Nathana na tweeterze odnoszący się do 11 IX.

     ‘Strzelec’ LFC jest jednym z porządnych facetów. Ten znakomity sportowiec napisał jasno, że 11 IX był robotą wewnętrzną.
     W dniu 14 września czytamy, jak Nathan skomentował 11 IX na tweeterze:

     „Nie daj się wrobić mediom, że dokonali tego terroryści. #O.T.I.S.”

     OTIS = ‘Only The Illuminati Succeed’ – to udaje się tylko illuminati.

     nigdy nie będziesz sam

     Teraz klub poinformował Nathana, że jego wpis będzie poddany śledztwu. Funkcjonariusz LFC powiedział:
     „Klub podchodzi do tej sprawy bardzo poważnie, i poinformował Nathana Ecclestona, że organizujemy dochodzenie ws. okoliczności tych wpisów i podejmiemy decyzję o odpowiednich działaniach”.

     Kibice LFC rozpoczęli akcję obrony Nathana w internecie.

     Aangrifan chciałaby, żeby głos w sprawie 11 IX zabrało więcej osobistości ze świata sportu.
     Liverpool należy do Fenway Sports Group.

  • Kozakus Killuminatus 15 września 2011 o 1:19 am

   Obawiam się, że atak nie nastąpi jutro ani pojutrze ale może być zamach w niedziele kiedy
   odbędą się Derby Warszawy, mogą zgonić na kibiców , którzy „mieli kontakt
   z Breivikiem” Osiągną cele : nagonka na kiboli , puste stadiony,
   PO pozostaje przy władzy, stan wojenny, itp.

   • sebecx 15 września 2011 o 12:59 pm

    ..a ja sobie patrzę i widzę, że… doda i nergal sa używani do „denerwowania” katolickjej części i tak już podburzonego społeczeństwa… no bo po co są wyciągane sprawy darcia biblii przez nergala i jakichś wypowiedzi dody z przed lat?.. (celowo używam pseudonimów).. dzielić i skłócać.. biskupi coś tam, coś tam żeby nergala z tvp usunąć a sądy że nie!!!! ..i katolickiej części społeczeństwa (mnie zresztą też) robi się niedobrze… promocja nizin intelektualnych jakie prezentuje ta istota jest zatrważająca, ale idzie to pełną parą… …..dalej patrząc pojawia – się Natanek – buntownik nacjonalista.. coraz więcej ludzi go słucha, a na tle byle jakiej rozmazanej medialnej papki nam serwowanej jawi się on jako radykalista…
    …i cóż długo szukać jak mówił Alef Stern …że łatkę za zamachy przypnie się radykalnym katolikom…i z Natanka pewnie będą chcieli zrobić przywódcę terroryzmu katolickiego…
    …@FAKIR dzwoń do Antymaterialnego…..

    • sebecx 15 września 2011 o 1:35 pm

     ..o atu jak na zamówienie znalazłem artykuł… hehe.. dziwny ten tefałen…
     http://www.tvn24.pl/-1,1717461,0,1,nergal-w-tvp-zagrozeniem-dla-ladu-demokratycznego,wiadomosc.html

  • O Rzesz 15 września 2011 o 6:49 pm

   Mówić, krzyczeć … nieważne czy uwierzą. Lepiej wyjść na głupka w sytuacji że nic się nie stało niż mieć cichą satysfakcję że znów miało się rację.
   Jedno jest pewne. Służby specjalne nie osiągną stuprocentowego zaskoczenia całego społeczeństwa.
   Jeśli wykręcą kolejny taki numer, jak choć by ten w Norwegii, tylko potwierdzą tym swój współudział w tworzeniu NWO!.

  • peryskop 15 września 2011 o 11:30 pm

   PILNE ! Kto nie słuchał jeszcze niedzielnego kazania ks. Natanka z 11.09.2011, już zdjętego ze strony http://gloria.tv , może jeszcze skorzystać z bufora „en cache”:

   http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9ttjPnrKfakJ:gloria.tv/%3Fmedia%3D193486+Kazanie+ks.+Piotr+Natanek+11+wrze%C5%9Bnia+2011+r.&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr

   • andzia 16 września 2011 o 10:43 am

    już nie ma tego kazania pod tym linkiem. Jak ktoś ma na dysku to niech wrzuci w wyslijto.pl i poda tu link (zainteresowani sobie sciagną).

   • andzia 16 września 2011 o 10:52 am

    gdzie to mozna jeszcze znaleźć?

    • peryskop 16 września 2011 o 2:10 pm

     PILNE !
     Kto nie słuchał jeszcze niedzielnego kazania ks. Natanka z 11.09.2011, już zdjętego ze strony http://gloria.tv i także z bufora „en cache”, ale może jeszcze skorzystać tu:

     http://www.swiadectwanawroconych.pl/kazania/78-kazanie-ks-piotra-natank/1276-kazanie-ogoszenia-ks-piotra-natanka-11092011.html

  • Paradoxxx 16 września 2011 o 8:08 pm

   Jak ja uwielbiam jak strony „dekonspiracyjne” same siebie dyskredytują. Cóż zamachów jak nie było tak nie ma. Musicie wiedzieć, że podawanie konkretnych dat zawsze niesie ryzyko narażenia się na śmieszność. Proszę mi nie zarzucać, że jestem zmanipulowany przez TV ale spójrzcie co Wy wyprawiacie. Tytuł niesamowity „Uwaga na zamach jutro i pojutrze”. Jak widać chwytliwy tytuł zadziałał bo sądząc po liczbie komentarzy stronka ma mnóstwo odsłon (czyżby o to chodziło?) a tu klapa zamachów BRAK! Sami siebie ośmieszacie. Niestety, bo niektóre tematy podejmujecie celnie i z odpowiednią powagą.

   • monitorpolski 29 września 2011 o 11:28 pm

    Ty czytasz artykuły czy tylko ich tytuły? Widziałeś to?: Nic nie wskazuje, żeby w Polsce miał nastąpić jakikolwiek „zamach” czy „atak”

 2. iHe 14 września 2011 o 6:08 pm

  Jest jeszcze 1 możliwość ,może lepiej ,żeby to nie była prawda ,ale trzeba rozważyć,w końcu partia rządząca rządzi w stylu po nas choćby potop.

  Może okazać się ,że tak naprawdę szykują się do ewakuacji miasta, a nie obrony,z wojskiem utrzymującym stan wojenny, a katastrofa komunikacyjna (Konarski linkował) to po prostu paniczna ucieczka ludności.
  Może nawet rozpoczną typowo jako walkę z epidemią lub krachem bankowo/internetowym.
  W końcu nawet Buffet zaczął inwestować w kolej, a zakładam ,że kolej to będzie najbezpieczniejsza możliwość ewakuacji. Zabezpieczona wojskiem i bez korków.
  No, ale ta analiza może człowieka wpędzić w markotny nastój.Trzeba zrobić zapasy endorfin.

  Interesujące,że tak od razu nie chcą zapaść się pod ziemie.Normalnie jak 2012r.
  Ktoś zostanie,żeby pomagać nam do końca..Ciekawe.. losowali czy dostali zniżkę na rodzinę.
  Jest jeszcze opcja,że pod tym całym super syfem czają się jakieś resztki człowieczeństwa.

  To taka analiza stanu wyjątkowego ukrytego pod histerią wojenną i możliwym supereventem.
  Oczywiście nie wykluczam prozaicznej przyczyny,przygotowywanej zwały ,aby zaprotokołować NWO po porodowych bullach.

  • monitorpolski 14 września 2011 o 6:20 pm

   Illuminaci, tam gdzie nie ma konfliktów (np. o charakterze rasowym) tworzą je sztucznie – np. podział na lewicę i prawicę, narodowcy i liberałowie itd. Obie strony są zawsze przez nich sterowane. Tak pewnie jest i w Polsce – uważać na liderów, szczególnie ich doradców…

   • iHe 14 września 2011 o 6:44 pm

    Jak najbardziej się zgadzam,i nie mam co do tego złudzeń,że jeśli podany przeze mnie 1 z czarnych scenariuszy jest rzeczywistością to banda4Ga go świetnie zna od lat.
    A wiele na to wskazuje ,że medialna rozgrywka pomiędzy PO,PiSem i SLD jest dobrze zaplanowanym spektaklem.
    Pisze to nie w celu budowania podziałów, tylko szukania tych ostatnich sprawiedliwych i solidarności na dołach ,skoro na górze prawdopodobnie panuje braterstwo.
    Nie ma Pisiaków,peowiaków,lsdowców,pastuchów,katoli etc.
    Są ludzie okłamywani we własnych partiach/strukturach czy zwykli wyborcy/obywatele/ludzie nie mający prawie żadnego wpływu na swoich przedstawicieli.
    Musimy znaleźć wyjście z tej pułapki na myszy.
    W końcu jesteśmy ludźmi a nie lemingami..
    http://demotywatory.pl/439231/Rozumowanie-leminga
    http://demotywatory.pl/1272688/Lemingi
    http://demotywatory.pl/155412/Serowa-pulapka-na-myszy-

    Do wyborów jeszcze trochę, zobaczymy czym nas PiS zaskoczy.Bo PO już nas niczym nie zaskoczy.MOże skalą problemów.
    Chyba inni nawet nie zostali zakwalifikowani:[ do wybiorów.Demokracja amerykańska..Pepsi czy kola?Escherichie proszę:(((

    • Joanna 15 września 2011 o 8:25 am

     Nie jestem za pisem ani za żadną inna partią spod i znad okrągłego mebla ale uważam, że należy głosować na pis, po której spodziewam się wykrycia i rozliczenia sprawców zamachu smoleńskiego. Dla Tuska i kolesiów wygrana po to być albo nie być.

     • monitorpolski 15 września 2011 o 9:10 am

      Dla mnie głównym wyznacznikiem jest głosowanie za ludobójstwem w postaci GMO. PiS był temu przeciwny. Być może jest to gra polityczna, ale PO było jawnie za ludobójstwem, więc nie ma żadnej nadziei. Poza tym co po sobie pozostawia? Kraj jest już nie w naszych rękach. Należy dokładnie zbadać legalność wszystkich umów jakie zawarli, sądzę że wiele nie jest zgodnych z prawem.

      • pola 15 września 2011 o 10:10 am

       Ja podchodzę do tego z ekonomicznej strony ,uważam że PIS będzie pilnował aby dochody firm nie zostały wyprowadzane po cichu z naszego kraju i rozliczy ludzi odpowiedzialnych za prywatyzację,która została tak poprowadzona że inne państwa skorzystały na tym.

       • Brat Brada Pitta 15 września 2011 o 12:52 pm

        Tak, tak, wyszukujecie nowe „racjonalne” powody, a tak naprawdę jesteście – wy, użytkownicy/czytelnicy tego bloga – zwykłym pisowskim betonem, najtwardszym z twardych. Zwłaszcza monitor, który innych ludzi uważa za swoich wrogów po byle cytacie, a kiedy Kaczyński opowiedział się za stworzeniem europejskiej armii, to rozpaczliwie domagał się „nagrania”. A jakby dostał nagranie, to by powiedział, że też zmanipulowane. Żadnych zamachów, stanów wojennych ani nic z tych rzeczy nie będzie. Po prostu po raz kolejny przerżniecie wybory. Zwykła rzecz.

        • monitorpolski 15 września 2011 o 1:43 pm

         Brat Brada Pitta, domagam się nagrania, bowiem media nie są już przekaźnikiem informacji, ale dezinformacji – popatrz choćby na komentarze o zamachu na WTC i tym co robili z Lepperem, Kaczyńskimi itd. A co jest złego w tym, że się domagam jakiegoś dowodu? Artykuły w mediach kryminalnych nie są dla mnie żadnym dowodem. Są mniej wiarygodne niż blog Wałęsy.

        • Joanna 15 września 2011 o 3:24 pm

         Lepsza europejska niż żadna. Polskiej armii nie mamy, a w traktacie lesbońskim łunia przywłaszczyła sobie wszystkie kompetencje prócz obrony państw. NATO obrony nie gwarantuje.

        • O Rzesz 15 września 2011 o 6:52 pm

         Będę głosował na PiS a mimo wszystko kocham cię bracie mój. Może być i tak że zamachów nie będzie bo się o tym tutaj pisze i wytrąca się wrogom oręż w postaci zaskoczenia. Tego nie wiesz i nigdy wiedział nie będziesz!.

      • Megi 15 września 2011 o 10:20 am

       Tym, którzy w tym momencie zastanawiają się, że „w takim razie może PSL”, przypomnijmy, ze głosowali zgodnie z PO za GMO i przeciwko ochronie życia poczętego.

      • iHe 15 września 2011 o 10:24 am

       Jeśli chodzi o PO, to samo już ustami Rostowskiego powiedziało ,że nie ma nadziei co do nich.
       (niby Go wyśmiano)
       Ich cała pro jewropej „cz” ska serwilistyczna polityka właśnie się wali na naszych oczach razem z unią i bankowym bankructwem.
       A poza tym to wcale nie tacy drobni z nich..
       http://demotywatory.pl/2548905/Polityk-jak-zlodziej
       http://markd.pl/afery-po/
       http://demotywatory.pl/27970/Polscy-politycy
       http://demotywatory.pl/289994/Donald-Tusk
       http://demotywatory.pl/1622911/Upadek

 3. bia 14 września 2011 o 6:16 pm

  Musimy w Polsce wrócić do Monarchii Króla wybierze na Bóg Izraela Chrystus Królem

  • andzia 14 września 2011 o 6:32 pm

   Napisz troche bardziej gramatycznie 🙂
   Nie wiem czy o to ci chodziło ale jeśli tak, to popieram. Tak! Należy ogłosić Chrystusa Królem Polski i wszystko sie unormuje. Bez tego nic dobrego nas nie czeka. Módlmy się o to!!

   • Wojtek 14 września 2011 o 6:38 pm

    Zeby wybrać króla to jeszcze kandydat powinien sie zgodzić. Pytał go ktoś?

    • andzia 14 września 2011 o 6:41 pm

     http://www.viviflaminis-deogracias.pl.tl/

     • Wojtek 14 września 2011 o 6:53 pm

      Jeśli Jezus jako król ma rozwiązać nasze problemy to mianujmy go królem Europy, albo świata, albo nawet układu słonecznego i żyjmy wszyscy w pokoju!!! Czemy jesteście tak samolubni?
      Nie tego nauczał Jezus i według mnie wstydzi się za wielu za was, „chrześcijanie”.

      • andzia 14 września 2011 o 6:59 pm

       ale On chce być Krolem Polski!! Poczytaj orędzia. Znam osobiscie Piotra i wiem ze nie kłamie w tym co pisze.

       • Wojtek 14 września 2011 o 7:24 pm

        Ręce opadają przy głupocie jaką prezentujesz swoją osobą. Ale to cecha wszystkich fanatyków.

        • andzia 14 września 2011 o 7:48 pm

         fanatyków hehe. Idąc Twoim tokiem rozumowania to 90% Polaków jest fanatykami takich czy innych poglądów, opcji politycznych czy religii, zwłaszcza w tych czasach.

        • Wojtek 14 września 2011 o 7:56 pm

         Dokładnie, to dlatego świat schodzi na psy.

        • andzia 14 września 2011 o 8:01 pm

         a możę komus o to własnie chodzi, żeby tworzyć podziały…

        • pola 14 września 2011 o 8:16 pm

         Głupotą można nazwać te wypowiedzi które wyśmiewają poczynania ludzi którzy próbują zrealizować to co mówił Pan Jezus w trakcie objawień dla Rozalii Celakówny .Jesteś strasznym ignorantem że zamiast zapoznać się dokładnie z tym o co chodzi zaczynasz od prześmiewania i lżenia ,można to złożyć na karb tego że jesteś osobą nie wierzącą i z tąt ta twoja ignorancja .Otóż ogłoszenie Pana Jezusa Królem Polski ma za zadanie wzmocnić duchowo naród Polski a Jezus jako Władca tego narodu będzie wspierał go i walczył razem z nim przeciwko złu jakie wchodzi w nasze serca (dusze),tylko poprzez dobre postępki i miłość do blizniego może odmienić oblicze tego świata i pan Jezus będzie nam przewodził co uratuje i wzmocni nas jako Naród.Jest to przepowiedziane nam w wielu przepowiedniach dla Polski.Ale łatwiej jest zrobić z kogoś pośmiewisko niż zagłębić się w przekazy które mogą odmienić nasze życie.
         ===============================================
         monitorpolski: stąd idzie taki nieuzasadniony atak na ks. Natanka – wychodzi na jaw kim są ci ludzie i jaki jest ich cel – to satanistyczna agentura w polskim KK. Ksiądz Natanek uderzył w sedno – Intronizację, zbroję dla Narodu Polskiego.

        • andzia 14 września 2011 o 8:21 pm

         dzieki Pola, tej wypowiedzi własnie brakowało, ale masz racje pewnie z tym ze jest niewierzący, dokładnie to samo pomyslałam

        • Wojtek 14 września 2011 o 8:31 pm

         @pola, Ja głupotą nazywam opieranie swojej wiary na doktrynach, orędzich, „objawieniach” które, są przeciwne temu co głosił Jezus z Nazaretu. Jeśli jestem takim ignorantem to zaakceptuję to, jeśli tylko mi wskarzesz na podstawie jakich nauk Chrystusa zapisanych w Piśmie Świetym mam poprzeć koronowanie go na króla czegokolwiek. Chętnie się czegoś nauczę.

        • zenobiusz 14 września 2011 o 9:54 pm

         http://intronizacjachrystusa.blogspot.com/
         Dramaturgię tego marszu ostatniej szansy Mesjasza-Króla na Jerozolimę najlepiej uwypukla Ewangelia według świętego Łukasza. Zapoznajmy się z fragmentami opisu tego wydarzenia: I przyprowadzili je(oślę) do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom”. Odrzekł: „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz (…) powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia” (Łk 19,35n).

        • andzia 14 września 2011 o 10:16 pm

         @wojtek, a NMP zaakceptowałes jako Krolwą Polski czy może też masz z tym problem?
         A wiara w orędzia nie jest czyms godnym politowania ani złym. Owszem, trzeba uważać.Sam Pan Jezus sam kazał się strzec fałszywych proroków, ale dał też wskazówkę jak ich rozpoznać, a mianowicie ” (…) po owocach (…)”. Póki co nic złego nie zauważyłam.
         A wiara to jeszcze co innego. Orędzia są dodatkiem do niej, swojego rodzaju pomocą do przetrwania w trudnych czasach jakie nas czekają. Można tylko same pozytywy z nich czerpac. Trzeba umieć to wykorzystac a nie tylko osmieszac.
         Co do intronizacji, to nie tylko Piotr o tym pisze, ja tylko podałam przykładową stronę. Zakładając ze to wszystko prawda, to chyba lepiej dla Polaków żeby tak sie stało, nie uważasz?

       • jerkey 14 września 2011 o 7:47 pm

        Teraz rozumiem dlaczego Jezus uciekł, gdy Żydzi chcieli obwołać go królem. Czekał na lepszą okazję 2000 lat później …
        🙂 🙂 🙂

        • Wojtek 14 września 2011 o 7:59 pm

         I postanowił to oznajmić panu Piotrowi bo jest fajny. 🙂
         =================================================
         monitorpolski: A wy skąd, że jesteście tacy żartobliwi? Jeszcze chyba niewiele w życiu widziałeś jeden z drugim. Czy sądzisz, że znasz całą rzeczywistość poprzez wąskie szparki, którymi są twoje zmysły?

        • andzia 14 września 2011 o 8:09 pm

         a czy to wazne komu? Wiele osob miało orędzia, np Faustyna Kowalska czy Ojciec Pio. Bog komunikuje sie z ludzmi przez drugiego człowieka. Możemy w to wierzyc lub nie, indywidualna sprawa każdego co nie zmienia faktu że każdy ma prawo do wyrażenia własnej opinii, a druga osoba nawet jeśli się z nia nie zgadza to nie nie ma prawa ubliżać drugiej, bo polemika na tym nie polega. Jeśli ktoś ubliżą, to jest prostakiem i tyle.

       • pola 14 września 2011 o 11:13 pm

        Czy sądzisz że osoba wierząca przyjmuje bez krytycznie wszystko co zostanie powiedziane,sądząc po sobie to nie jest tak do końca.Jak silny musi to być przekaz aby poruszyć rozum i serca tysięcy ludzi którzy zawierzą swoją przyszłość .Nie wiem jak to będzie odebrane ale Mojżesz zawierzył Bogu ,wyprowadził naród żydowski z ziemi niewoli po wielu latach naród ten był jednym z najpotężniejszych narodów i tylko dla tego że zawierzył Bogu ,pózniej było odstępstwo od Boga co doprowadziło do tego że niegdyś potężny naród został podbity i upokorzony przez innych ,to tak w skrócie i dla tego uważam że mówienie iż to jest jakaś bzdura jest nie poważne a ci co próbują ośmieszyć temat to ludzie nie wierzący lub złej woli a może tacy którzy jeszcze nie odnalezli drogi do Boga poprzez Chrystusa.Dla mnie aby to zrozumieć zajeło sporo czasu ,nie wiem ile dla innych.

        • jerkey 15 września 2011 o 12:41 pm

         Nie che się wdawać w wielkie dywagacje religijne, bo ten portal nie jest od tego. Nie pozwalaj się jednak tak łatwo oszukiwać. Jasne – każdy by chciał otrzymywać objawienia od samego Jezusa, ale ludzi, którzy twierdzą, że tak jest są na kopy.
         Złóż logicznie w jedną całość informacje, które daje ci Biblia na temat rządów Jezusa, które nazwał rządami Bożymi, czyli Królestwem Bożym. ZAWSZE potwierdzał trzy fakty: 1) jego rząd jest niebiański, a nie ziemski 2) z jego rządów ma korzystać cała ludzkość, a nie tylko jeden wybrany naród (NIGDY nie chciał być królem na ziemi w jakimś wybranym państwie, dlatego przytoczyłem wydarzenie o ucieczce, gdy chciano go wybrać na króla) 3) mówił, że kiedyś powróci na ziemie JUŻ jako potężny król, a nie, żeby dzielić ją na jakimś nędznym wycinku z Szatanem na spółkę.

         Powiedz mi więc jaki miałby być cel tego, że Jezus chce się stać królem Polski? Jeśli ktoś czegoś chce to chce to PO COŚ, w jakimś celu. Słucham – jaki jest ten cel? Rozumiem, że Polacy są mu niezbędni do zrealizowania jakiś jego potencjalnych planów, bo sam tego nie zrobi?

         Wiara w to, że Jezus chce królować nad jakimś jednym wybranym narodem na świecie w otoczeniu wszystkich innych – nie tylko jest sprzeczna z ideami tkwiącymi w Biblii – ale jest oznaką ignorancji, dyletanctwa, zwykłych mrzonek i dziecięcej naiwności. I nie należy mylić tego co chce Jezus, z tym czego pragną ludzie.

         Oszukujcie się tak dalej.

         PS. Czy nie jest dla was dziwne, że wraz z eksplozją różnego rodzaju channelingów od nie wiadomo kogo, które przeczą Biblii a wspierają New Age, nagle pojawiło się mnóstwo objawień od Maryi i Jezusa, które rozdawane są wręcz na prawo i lewo? Skąd macie pewność, że to od Jezusa? Bo Pan Piotr jest dobry i w to wierzy, a świadectwo ducha, który mówi mu i jemu podobnym „Jam jest Jezus/Maryja/Gabriel” przyjmuje w ciemno?
         PS2. A zarzuty o niewiarę lub złą wolę to prędzej przypisz sobie, a nie szafuj nimi w stosunku do ludzi, których nie znasz.

         • monitorpolski 15 września 2011 o 1:45 pm

          jerkey, nie podobają mi się tematy religijne na moim blogu. Od tego są inne, toleruję je, ale do pewnego stopnia – na pewno nie będę akceptował drwin. To nie jest do ciebie, nawiązuję tylko do tematu.

        • pola 15 września 2011 o 4:54 pm

         Jestem Katolikiem praktykującym,staram się nie wchodzić na żadne religijne blogi a jeśli już,to nie biorę udziały w dyskusjach,nie udzielam się tam i nikogo nie namawiam do niczego .Każdy z nas ma rozum i wolną wolę i to od niego zależy w jakim kierunku skieruje swoje kroki,taki przywilej otrzymał każdy z nas w dniu narodzin.
         Czy uważasz ze żyjąc tak jak robimy to do tej pory goniąc za dobrem materialnym i po trupach dążąc do celu jest zgodne z Nauką Chrystusa,wystarczy aby każdy z nas na co dzień stosował Dekalog,nawet nie wyobrażamy sobie jak może to odmienić zycie nas wszystkich i gdyby to było takie łatwe to na świecie mielibyśmy Królestwo Boże.
         O objawieniach jest mowa w W Starym i Nowym Testamencie i nikt nie wątpi w to co tam jest przedstawione,dlaczego nie mamy zawierzyć że sam Pan Jezus w czasach współczesnych mówi nam po przez Rozalię Celakówne aby doprowadzić do Jego Intronizacji.Zainteresował się tym sam Kardynał Hlond,kazał zrobić badania psychiatryczne czy aby jej umysł funkcjonuje prawidłowo aby wyeliminować wszelkie wątpliwości co do jej zdrowia psychicznego.
         Nie chodzi oto aby być narodem wybranym przyjmując Jezusa za Króla ale dać świadectwo, że można innaczej żyć że propagowanie miłości blizniego nie jest czymś czego trzeba się wstydzić,odpłacając dobrem za zło ,ile ludzi to potrafi. Zastanawiające jest dlaczego my Polacy mielibyśmy być tym Narodem ,a dlaczego by nie czy nasz Naród nie był doświadczany przez całe wieki i wyszedł z tego jeszcze bardziej wzmocniony.Może my Polacy mamy swoje wady ale gdy jesteśmy przyparci do muru potrafimy walczyć nawet wtedy gdy jest to bohaterszczyzna.
         Może to MY będziemy tą iskrą która roznieci ogień na całym świecie i swoim przykładem damy przykład innym narodom że zło zwycięża sie dobrem.
         Ogłoszenie Królem Chrystusa ma na celu duchowe oddanie się pod jego rządy ,władza jego sięga tam gdzie jest przyjęty,,Kto przyjmuje władzę Pana, uwolniony zostaje od wszelkich
         władz i zależności ziemskich, od władzy szatana i sług jego. Dla dobrowolnych poddanych Pana naszego nie istnieje już żadne zagrożenie na ziemi .Ten, którego królem jest Chrystus Pan, jest absolutnie niezależny, wolny w każdych okolicznościach, ponieważ to Pan sam walczy za niego — Pan, który broni swej własności swoją niezmierzoną mocą, i nigdy z obrony powierzającego Mu się człowieka nie zrezygnuje”.

         Wiem jedno że żyjąc według zasad Nauk Jezusa ,zawali się system ustrojowy który był budowany i istnieje do tej pory,korzystają z niego ludzie którzy zapanowali nad nim od pokoleń i go pielęgnują dając nam namiastkę wolności która wcale nią nie jest,ludzie zaczynają to rozumieć i zadawać pytania dlaczego tak się dzieje.I gdy większość ludzi sobie to uświadomi to odmieni oblicze całego świata.
         Napisałam jeszcze o trzeciej możliwości ale ją pominąłeś,więc nie wiem o co tak naprawdę tobie chodzi.
         Pierwszy raz jak usłyszałam o Intronizacji ,kazałam się popukać w głowę ale gdy zagłębiłam się w temat,to teraz sama się pukam że tak długo to zajęło mi czasu aby to zrozumieć .

   • bia 14 września 2011 o 9:24 pm

    Dobra dobra gramatyka do śmietnika liczy sie przekaz Być może mamy już króla ale o tym wiedzą tylko sataniści bo to oni go szukali i znaleźli wraz z Szatanem jako pierwsi

  • BirdDwa 14 września 2011 o 8:28 pm

   Andziu..
   „ale On chce być Krolem Polski!! Poczytaj orędzia.” – jakie orędzie?, ludzie jaki Piotr dostał znak z nieba od Boga że chce być królem.. matko boska o czym wy tu piszecie

   • andzia 14 września 2011 o 10:17 pm

    nie Piotr, tylko Jezus Chrystus (intronizacja)

   • zenobiusz 14 września 2011 o 10:26 pm

    http://zenobiusz.wordpress.com/2011/09/12/oredzie-zofii-nosko-dzieci-z-pod-znaku-bialego-orla-nie-beda-walczyc-wszystkie-narody-podziwiac-beda-ich-spokoj-i-zwyciestwo-ktore-aniolowie-bozy-dla-nich-przyniosa/
    Zresztą ,sądzę że ty to znasz ,ale może jednak nie ???

    • andzia 15 września 2011 o 6:40 pm

     słyszałam o tej osobie ale tego akurat nie czytałam 🙂 dziś to zrobię

 4. finito 14 września 2011 o 6:20 pm

  PO i PiS prowadzą miedzy sobą wojnę dzieląc w ten sposób polskę, Nie dbaja o nasze dobro. i ani jedni ani drudzy nie zaspokoją naszych oczekiwań. i co z tego ze PO ma władze ja tego w zaden sposób nie odczuwam, tyle tylko że w wiadomościach musze te gęby częściej oglądać.
  Pozdrawiam

  • monitorpolski 14 września 2011 o 6:25 pm

   Masz jakieś rozwiązanie? Uważam, że PiS-owi nie pozwolono na długie rządzenie. Było wykonanych wiele ciekawych ruchów, niestety – PO je natychmiast odkręciła.

   • Wojtek 14 września 2011 o 6:30 pm

    Oj monitor, zostaw komputer i jedz na wakacje z dala od cywilizacji, dobrze ci zrobi.

    • monitorpolski 14 września 2011 o 6:34 pm

     Nie bój się o mnie, pomyśl o sobie. Dobrze ci to zrobi.

     • andzia 14 września 2011 o 6:56 pm

      dobrze że są tacy ludzie jak Ty, że im się chce prowadzić takie strony. Trzymaj tak dalej 🙂

      Tylko niestety szkoda, ze niewiele ludzi coś sobie robi z tego typu teorii…

      • iHe 14 września 2011 o 7:59 pm

       Mieszkańcy prison planet tak mają.Niewiele ich obchodzi po co ten komin,lubią te napisy nad bramą do roboty,regularne zakupy w kantynie i telavizorki w celach..Pokojem odwiedzin też nie gardzą;)Nie mówię tego do żadnego uczestnika tego forum,tak po prostu jest.
       Czasem ktoś walnie się głowa o kratę i wtedy może nawet ma szanse jeszcze nas znaleźć w necie.

   • finito 14 września 2011 o 9:18 pm

    rozwiązania nie ma i nie będzie, może za kilkanaście lat gdy to młodsze pokolenie dojdzie do władzy, Ci ludzie żyją jeszcze starymi systemami i chcą coś naprawiać budować zmieniać. Ale jak to w życiu bywa człowiek na błędach się uczy i stąd to wszystko ten cały burdel.nie chce tu mówić kto miał szanse kto jej nie miał, kto jest lepszy a kto gorszy w rządzeniu, Polska sie zmienia nie przez władze tej czy innej partii lecz dlatego że biegnie i chce dorównać innym krajom. Zagraniczne inwestycje zagraniczni sponsorzy zagraniczne firmy tak naprawde to dzieki nim stajemy sie nowoczesni a która partia akurat rzadzi to nie ma znaczenia. Każdy da pozwolenie firmie która chce u nas zainwestować jakieś miliony. Dlatego ta ich „wojna” jest śmieszna. Pozdro Admin. http://www.youtube.com/watch?v=YWnQA3Hgi-A&feature=related

   • Brat Brada Pitta 15 września 2011 o 12:54 pm

    „Uważam, że PiS-owi nie pozwolono na długie rządzenie.”

    Chwała Bogu. Tylko dzięki temu jeszcze coś z tej Polski zostało.
    Co rozumiesz przez „ciekawe ruchy”? Zabicie Blidy? Zrobienie z Leppera „czy można zgwałcić prostytutkę, he, he” wicepremiera? A może zastopowanie 90% inwestycji?

    • sebecx 15 września 2011 o 2:31 pm

     „Tylko dzięki temu jeszcze coś z tej Polski zostało.”
     ….to co zostało to rynek zbytu…. rynek zbytuuuuuuuuu!!!!!… i szrotu!!!
     ..pomijam nielicznych którzy pracują dla siebie i we własnym interesie….

    • falszywyprorok 15 września 2011 o 6:51 pm

     Po co trzymacie tutaj onetowego trolla?
     „Zastopowanie 90% inwestycji” pokaż mi na to dowód, tzn. wiem że zaczniesz wyzywać od betonu pisowskiego bo tak was wytresowali. Większość co robi Tusk to dokańcza inwestycje pisowskie.
     A zastopował Tusk np. finansowanie z UE pod radiem maryja energi termicznej 🙂 Ku chwale trollom jak ty 😀

     „zabicie blidy” – kobita popełnia przestępstwo i samobójstwo, jak tu kaczyńscy są winni, to tylko chory zaprogramowny umysł leminga może dostrzec.

     „zrobienie z leppera wicepremiera” – Gowin przyznał się w zeszłym roku, że PLATFORMA świadomie kłamała i nie dopuściła do powstania koalicji POPIS, liczać na to że PIS szanując wole wyborców (wygrali wybory) poszuka innego koalicjanta.

     Gowin o tym normalnie mówi, że bydło źle odbierze leppera i kaczyński się skończy a Tusk wygra następne wybory…. Wiadomo bydło do was nie mówi, obywatele, elektorat 😀
     Ale tak naprawdę jesteś bydłem

    • Roman 15 września 2011 o 8:35 pm

     A może pokażesz które to inwestycje zastopowano?Z tego co wiem to tyko te które były związane ze Zbychem,Mirem i innymi ciemnymi typami.

 5. 92711 14 września 2011 o 6:32 pm

  Widzę że nikt nie wierzy że 27 września będzie pod fałszywą flagą atak hakerski na stany co spowoduje potężny chaos może przekona was to że jutro będzie przeogromne trzęsienie co jest jednym z punktów wielkiego planu końca.
  monitorpolski: pogrubiłem twoją przepowiednię. Jak się uwiarygodnisz to wyszukam wszystkie twoje komentarze i wsadzę jako artykuł pod tytułem „UWAGA 27 WRZEŚNIA BĘDZIE ZAMACH NA INTERNET!”

  • sebecx 14 września 2011 o 8:58 pm

   …latał na jewtubie film, że 17 anonimowi maja „pokojowo” Łolstrit zahakować….

  • Cupak 14 września 2011 o 9:05 pm

   Jutro ma być niby ten cykl 188 dni 😛 , a ty jestes pewnie 137-blackout 😛 ??

  • 44 14 września 2011 o 9:21 pm

   To może tak: ja uważam, że nic się nie stanie. Jeżeli tak będzie to się uwiarygodnię i oczekuję od Monitora wyszukania wszystkich moich komentarzy i umieszczenia ich jako artykuł pod tytułem „NIC SIĘ NIE STANIE”.

   • Demolay 14 września 2011 o 11:48 pm

    dobre. haha!

   • monitorpolski 15 września 2011 o 7:57 am

    Komentarze, z których nic nie wynika nie potrzebują nagłaśniania.

  • krist 14 września 2011 o 9:44 pm

   co to znaczy przeogromne? czyli ze co, powyzej 9 czy 10? jak dla mnie przeogromne to pow. 12 musiałoby być.
   a jak nie będzie przeogromnego trzęsienia to co wtedy?a moze 27 wrzesnia włączą skynet?!….
   a tak na poważnie, w terminatorze (trylogia) a w serialu kroniki sary connor data włączenia „skynetu” podana przez terminatora jest inna! i nie jest to chyba błąd a celowa powiedzmy „pomyłka” bo ta druga data przypada na…. i własnie kto zgadnie na kiedy?!!!!

  • krist 14 września 2011 o 11:00 pm

   jutro najdalej pojutrze bedzie rozbłysk na słoncu i to znaczny!!! a dopiero po nim 1-2 dni małe trzęsienie ot jakies 6.5 ….

  • luna 14 września 2011 o 11:10 pm

   Na stronie, która zajmuje się przewidywaniem trzęsień ziemi, czytałam jakiś czas temu, że ok 15 września +/- 3 dni spodziewają się kilku trzęsień ziemi w USA i Kanadzie. Nie pamiętam dokładnej lokalizacji, ale spodziewana siła ma podobno wynosić od 3 do 5 stopni. Następna seria była zapowiadana na ok 27 września………
   Gdzieś zgubiłam link do tej strony, a szkoda bo podobno mają 85 % skuteczności w prognozowaniu.

  • sebecx 15 września 2011 o 1:15 pm

   ..coś jakby trzęsło: http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml

 6. wojox 14 września 2011 o 7:03 pm

  ROSTOWSKI W Europarlamencie ostrzegał że w Europie bedzie wojna !!

  • monitorpolski 14 września 2011 o 7:37 pm

   I co, kto tu straszy?!

  • Joanna 15 września 2011 o 9:05 am

   I powiedział, że będzie ubiegał się w USA o zielone karty dla swoich dzieci. Podobno sala parlamentu świeciła pustkami- większość europosłów nie była zainteresowana, co ma do powiedzenia taki Rostkowski.

   • Brat Brada Pitta 15 września 2011 o 12:55 pm

    „I powiedział, że będzie ubiegał się w USA o zielone karty dla swoich dzieci”

    To ordynarne kłamstwo. Rostowski tak nie powiedział. Aż szkoda komentować.

    • Joanna 15 września 2011 o 3:28 pm

     Zwolennicy peło ordynarie łgają na okrągło jak ich guru, a mnie nie wolno przytoczyć innych informacji- skąd wiesz, że nie powiedział? Byłes tam, czy na łonecie przeczytałeś?

     • Brat Brada Pitta 15 września 2011 o 11:50 pm

      Ty nie „przytaczasz informacji”, tylko kłamiesz. To różnica. Wskaż jedno źródło, które podaje takie słowa Rostowskiego. Bez wycinania kawałków wypowiedzi. Aha, jakieś w miarę masowe źródło, nie swoją własną stronę WWW.
      A jeśli chodzi o kłamiących guru – to PiS naprawdę rządzi :-).

 7. Tomi 14 września 2011 o 7:05 pm

  coś na pewno się wydarzy takiego ,że nam „gały wyjdą” miedzy 15 a 30 wrzesnia

 8. mi461 14 września 2011 o 7:16 pm

  Wypowiedz Ministra Rostowskiego na temat mozliwej „wojny w Europie” poszla w swiat.
  Dyskusja jest juz na godlike productions :
  http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1637924/pg1

  • monitorpolski 15 września 2011 o 7:59 am

   I przy okazji wychodzi kto publikuje na godlikeproductions – antypolskie i rasistowskie hasła, złożyłem zawiadomienie do admina na ten temat. Nie ma co się dziwić, że jest tam tak mało na temat appartheidu izraelskiego.

   • mi461 15 września 2011 o 4:55 pm

    ja tez to widzialam dlatego podalam ten link do sprawdzenia.
    Zauwazyles tez ze roi sie od polskich symboli?

 9. Damian 14 września 2011 o 7:32 pm

  Co sądzicie o osłabieniu złotówki w stosunku do euro i dolara ??
  W ostatnich kilku dniach złotówka sporo straciła na wartości. Niby eksport będzie się bardziej opłacał, co niby może poruszyć naszą gospodarkę a w konsekwencji pozwoli nam więcej zarobić, ale czy na pewno….

  • monitorpolski 14 września 2011 o 7:40 pm

   Jak nie będzie jakiejś zadymy, to złoty powinien się podnieść. Nie ma powodu, chyba że szykują nam to co Grecji, na co wiele wskazuje. Tyle, że Polska ma 3 bln długu i jest krajem dużo większym. Nie jest jednak w strefie Euro. Te wszystkie długi to ściema – większość to odsetki z lichwy, która na start powinna być nielegalna. Pożyczki na lichwę niemal zawsze prowadzą do zniewolenia.

   • peryskop 14 września 2011 o 8:25 pm

    Przeklęta lichwa

    W Starym Testamencie pożyczek na procent surowo zakazywała Księga Wyjścia (22, 25), Kapłańska (23, 35-37), Powtórzonego Prawa (23, 19-25). W III Księdze Mojżeszowej czytamy: „Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, aby Twój brat mógł żyć obok ciebie”. W Księdze Ezechiela Stwórca oburza się: „Bierzesz odsetki i dopłatę i krzywdzisz gwałtem swego bliźniego, a mnie zapomniałeś”.

    W kolejnych stuleciach podobne było stanowisko ojców Kościoła. Święty Tomasz z Akwinu w „Summie Teologicznej” powiedział wprost, że wszelka interesowna pożyczka, mająca na celu zysk, jest lichwą, a więc grzechem, i to nie tylko wierzyciela, ale też dłużnika; nawet grzechem śmiertelnym.

    Dekret papieża Gracjana z XII w. wyjaśnia wyraźnie, że lichwa to żądanie zwrócenia większej kwoty niż pożyczona. Przeciwko pożyczkom na procent występowali św. Hieronim i św. Ambroży z Mediolanu. Drugi Sobór Laterański z 1139 roku odmówił nieżałującym za grzechy lichwiarzom pochówku w poświęconej ziemi i pozbawił ich świętych sakramentów. Pożyczek na procent zakazywał też Karol Wielki.

    Na czym właściwie polegał grzech lichwy? Była kradzieżą dokonaną na Bogu, bankier kradł bowiem czas należący do Stwórcy. Inne pojawiają się i znikają, lichwą grzeszy się nieustannie, nawet kiedy się śpi. Przywarą bankiera jest lenistwo – nie chce mu się godziwie pracować, więc pracują za niego jego pieniądze. Jakub z Vitry powiadał, że Bóg stworzył chłopów do pracy, rycerzy do obrony, a księży do modlitwy, lichwiarze zaś są dziełem szatana. Ilość odsetek, jakie zgromadzili w ciągu życia, odpowiada ilości drewna, które posłuży do ich spalenia w piekle.

    Lichwę potępiał Kodeks Prawa Kanonicznego z 1140 roku, a sobór ekumeniczny w Vienne (1311-1312) zalecał traktować pożyczających na procent jak heretyków. Kaznodzieje powiadali, że lichwiarze już na ziemi żyją w towarzystwie diabłów. Grzeszy nie tylko lichwiarz i jego dłużnik, ale też ten, kto lichwę toleruje. Sobór trydencki w 1563 roku zabronił pieniądzom, aby się same rozmnażały. Cóż miał więc zrobić bankier? Porzucić swoją profesję i pokutować – zalecał eksbankier Pandolfo Ruccelai (zm. 1497), który został dominikaninem. W średniowieczu spotykamy się – wprawdzie rzadko – ze zwrotami procentów w zapisach testamentowych. Słynny bankier Jakob Fugger zasięgał nawet rady teologów w sprawie szkodliwości oprocentowania. W 1577 roku genueński bankier Lazaro Doria wycofał się z interesów, dręczony wyrzutami sumienia. Według średniowiecznych penitencjałów, jedyny sposób pokuty to zwrot „zagrabionych” procentów. Starano się też godzić wymogi gospodarki z religią, więc na przykład Republika Genueńska zwracała się skutecznie w 1631 roku do papieża Urbana VIII o uznanie ricorsa – formy pożyczki długoterminowej.

    Papież Benedykt XIV jeszcze w 1745 roku potwierdził dawne ograniczenia dotyczące pożyczek oprocentowanych. Do argumentacji religijnej sięgnięto w pewnej sprawie sądowej we Francji w 1769 roku, gdzie roszczenia banku w stosunku do dłużników zostały oddalone pod pretekstem, że bank pożyczał na procent.

    Kwestia przeklętych odsetek nie ominęła też protestantów. W Zjednoczonych Prowincjach dopiero w 1658 roku uznano, że oprocentowane pożyczki podlegają jedynie władzy świeckiej. Jan Kalwin w 1545 roku podzielił odsetki na dozwolone (do 5 proc.) oraz sprzeczne z zasadami miłosierdzia. Sam uważał zresztą, że bycie bankierem jest niegodne chrześcijanina i człowieka uczciwego. O Marcinie Lutrze nie warto nawet wspominać [a dlaczego nie warto? wręcz przeciwnie – przyp. Peryskop] – do bankierów ział nienawiścią: „Każdy lichwiarz wart jest szubienicy”.

    Wrogość do procentu jest jednak starsza od Kościoła. Już Arystoteles, Platon, Plutarch, Cyceron i Tacyt występowali przeciwko odsetkom. Arystoteles, na którego chętnie powoływał się później Kościół, przeciwstawiał się „osiąganiu zysku z samego pieniądza”, który w tym momencie mija się ze swym przeznaczeniem, stworzony został bowiem do wymiany, a nie po to, aby się samodzielnie rozmnażać. Państwa antyczne wykazywały pewną dozę rozsądku, ograniczając jedynie wysokość dozwolonych odsetek. Zakaz lichwy występował również w wielu pozaeuropejskich kulturach.

    http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,6095788,Przekleta_lichwa.html

    http://marucha.wordpress.com/2011/02/22/az-13-mln-polakow-moze-dotyczyc-problem-biedy/

   • waryjat 14 września 2011 o 9:52 pm

    Zgadza się. Dziś same odsetki, które MUSZĄ być zapłacone lichwiarskiej międzynarodówce to 38.000.000.000 zł. To całe roczne budżety policji, wojska i straż miejskich. To ok 6000zł/rocznie płacone przez przeciętną polską rodzinę. I tu już nie pomoże wzrost gospodarczy w wysokości 3%. Możliwy błąd statystyczny 3% 🙂

    • monitorpolski 15 września 2011 o 8:03 am

     Wszystko nielegalne. Można udowodnić, że osoby które pobrały w naszym imieniu pożyczki dla Polski zostały skorumpowane – można podliczyć ich majątki i szybko to wyjdzie. Pożyczkodawcy korumpują przedstawicieli społeczeństwa, którym są np. ministrowie, by uwalić kraj w niemożliwe do spłacenia długi. Jest to działalność kryminalna zgodnie z kodeksem karnym. Intencją jest przestępstwo i to najwyższego kalibru: ludobójstwo.
     Czy źle rozumuję?
     Wniosek jest następujący: długi są nielegalne, a ci, którzy nas w nie wciągnęli są przestępcami.

     • hjk 15 września 2011 o 5:00 pm

      oczywiście, gdyż nie można nakładać na kogoś długu, którego on nie zaciągał, bo dług to sprawa zbyt osobista. Dlatego niech go spłacają ci, co go zaciągali. I dlatego jak sugerował Mizia, gdyby nie płacić podatków, a jakoś zadbac o wszystkich zyjących z budzetu, banksterzy sami by powiesili za… polityków, którzy je pozaciągali…
      Inna metoda to jak w Irlandii czy na Węgrzech, wybrać pro-narodowy rząd, a nie pro-banksterski, a wtedy ogłosiłby „restrukturyzacje” długów i lustracje majątków…

      • peryskop 15 września 2011 o 11:33 pm

       ciekawy tekst na temat kredytów, franków szwajcarskich i banków:

       15.09.2011 Kiedrzyński oskarża banki: Gdzie są moje pieniądze?!

       http://www.fakt.pl/Kiedrzynski-oskarza-banki-Gdzie-sa-moje-pieniadze-,artykuly,114888,1.html

  • Ramires 14 września 2011 o 7:55 pm

   Gospodarka nie ruszy !. Importerzy Chińskich produktów mają nawet 1000% przebicia jak deko spuszczą i tak zarobią . Efekt dla nas to wysokie ceny paliw i innych importowanych surowców. Ktoś tu na tym forum pisał że jest nagonka na Chinoli i ich produkty. Odpowiadam , czy to takie dziwne że chcę kupić w Zakopanym ciupagę zrobioną przez miejscowego rzemieślnika a nie Chińską. No tak powinienem kupić Chińską i nie grymasić.!

   • pola 14 września 2011 o 8:31 pm

    Ramirez kto ci takich bredni naopowiadał ,importerzy z Chin ledwo przędą a że jeszcze nie ogłosili upadłości to tylko dla tego że maja silna pozycję którą wypracowali parenaście lat temu ,wiem coś na ten temat znam wielu z nich i gdyby nie kupcy z Ukrainy ,Białorusi i innych krajów to licząc na Polskiego kupca dawno musieliby pozamykać swoje firmy.A Chińczyk to bardzo pracowity człowiek od nich możemy nauczyć się wielu rzeczy i to pozytywnych.

    • pola 14 września 2011 o 8:37 pm

     A o takich przebitkach cenowych można pomarzyć.

     • Ramires 14 września 2011 o 9:05 pm

      Znajomy sprowadzał reprodukcje obrazów znanych mistrzów na płótnie. Produkcja to takie boxy pod dachem. Obraz jak ktoś jest dobry może namalować za ok. 2- 3 dni za to ok. 5- 10 USD. To samo w galerii w Pl. okolice 1000 Pln. Więżniowie szyją koszule i kurtki mają ok.1- 2 USD za dzień. W Pl taka kurtka ok. 200- 400 Pln. o ile ma wszytą firmową metkę. Fakt, vaty pity, city., zjedzą wszystko. Dalej jednak to napiszę!!!!!!!! W Polskich miastach chcę kupić Polską pamiątkę i zjeść Polskie jedzenie. A skoro to już jest zbrodnią to jest temat na artykuł na tym blogu. Pozdrawiam.

      • peryskop 15 września 2011 o 1:59 am

       @Ramires dlaczego sam nie napiszesz takiego artykułu tylko czekasz aż ktoś za ciebie to odwali?

       Chińczyk cię przecież nie wyręczy.

       Właśnie w oglądaniu się na innych i w narzekaniu na brak podhalańskiej ciupagi tkwi problem.

       Dlaczego nie weźmiesz kozika i nie wystrugacie z bacą nowego modelu jakiego Chiny nie znają?

       Zamiast narzekać pokaż, że jesteś bardziej pomysłowy i pracowity niż oni!

       • Ramires 15 września 2011 o 9:36 am

        Peryskop i tu doszedłeś do sedna problemu. Dlaczego nie wezmę kozika i nie zrobię konkurencji. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej nie zdążysz wrócić do domu i na stole będzie leżał kwit do zapłaty Zus ok. 1000 pln. (jakbyś nie wiedział co to, to wyjaśniam że to taka danina na urzędasów systemowych) Trzeba płacić ich nie interesuje skąd weżmiesz kasę. Dalej jak uda ci się że jakiś grosz zostanie to odpowiednio 18% PIT i 23% vat. O innych instytucjach które mają uprzykrzyć ci życie i zniechęcić do działania nie będę się rozpisywał. Bo naprawdę powstałby artykuł. Pozdrawiam.

        • peryskop 15 września 2011 o 1:01 pm

         @Ramires : „…Bo naprawdę powstałby artykuł…”

         I to będzie bardzo cenny artykuł!

         Więc pisz!

         Natchnienie weź ze strony M.Dakowskiego, który dziś podał, że będzie zniesiony przymus szczepionkowy.

         A więc takie blogi jak Monitor, petycje, protesty i wyroki sądowe zaczynają przynosić efekty!

         Porównaj składniki kosztów pracy w Chinach i PL.

         Porównaj koszty utrzymania. Taryfy celne. zwolnienia podatkowe, dotacje, subwencje, itp.

         Postaraj sie wytłumaczyć, w którym sześciokątnym trójkącie bermudzkim ginie ok. 30-%-wa różnica w relacjach zarobki-koszty-utrzymania pomiędzy EU-pierwszej-prędkości a PL.

         I podaj wnioski jakie ci się nasuną po konsultacji z bacą od ciupagi i innymi wystrychniętymi na dudków w snach o EU-raju.

      • pola 15 września 2011 o 11:04 am

       Ramirez ,również jestem za tym aby w naszym kraju rozwijał się nasz przemysł i nasze produkty były dostępne na każdej półce i aby każdego z nas stać było na nie ale jak wytłumaczysz matce która chce kupić dziecku buty na zimę a może na nie wydać 50zł ,co jej pozostaje tylko made in China a może już nawet nie ponieważ Chińskie produkty wcale nie są takie tanie.Może ciebie to zaskoczy ale Chińczycy zarabiają tyle samo co Polacy a może nawet lepiej ,niedawno czytałam że firma produkująca dzinsy ma problem z zatrudnieniem,płaci im na rękę 1800zł w przeliczeniu na złotówki a chętnych nie ma .
       Nic nie stoi na przeszkodzie aby wytwarzać rodzime produkty tylko ile osób je kupi,wszystko jest obłożone takimi podatkami że po przeliczeni nie zostaje tobie nic,dlatego wielu ludzi ucieka w szarą strefę i próbuje jakoś przeżyć bo gdyby nie to ,to Polskę czeka exodus którego nikt nie powstrzyma bo przecież jeść trzeba a każdy z nas chce żyć wygodnie i dostatnio.

       http://weblog.infopraca.pl/2010/10/jesli-chinczyk-pracuje-za-miske-ryzu-to-polak-za-pol-miski/

       • hjk 15 września 2011 o 2:21 pm

        trzeba się cofnąć do artykułu od „lesnego” i zacząc wymianę barterowa. Albo obalić ten system.
        Jesli zagranica nie płaci podatków, to dlaczego my mamy?

        • hjk 15 września 2011 o 2:22 pm

         aha, niektórzy rejstruja sie za granicą i tam płacą jakieś mniejsze podatki jak tu, tylko jak wszyscy tak zrobią zanikną wpływy do budzetu a wtedy krach!

   • sebecx 14 września 2011 o 9:00 pm

    ..nagonka na Chińczyków.. produkty sam dodałeś…

 10. Święty 14 września 2011 o 7:39 pm

  Planuja fałszywy zamach i stan wojenny żeby uniemożliwić zmianę władzy na wypadek kleski POPiSu w wyborach. Jesli chodzi im o to samo co w 1989 to bedzie problem. Ludzie pamietaja, wiedza, ze sa oszukani.

  • monitorpolski 14 września 2011 o 7:47 pm

   Jakiego POPiSu, czegoś takiego nie ma. Jeśli już to chcą zapobiec klęsce PO-paprańców.

 11. nowy84 14 września 2011 o 7:55 pm

  Oglądam sobie u znajomych wstęp do serialu komediowego: Teoria Wielkiego Podrywu który leci na Comedy Central, i leci sobie intro i co widzę: http://www.youtube.com/watch?v=Fpxlfk1vjx0&feature=related
  12 sekunda i trzeba szybko operować spacją bo jest to fragment z dużą ilością obrazów i szczególnie na jednym intro „trochę” zwolniło :/

  • luxjacek 14 września 2011 o 7:59 pm

   Piramidka jak z żurnala.

   • Hamerykanczyk 14 września 2011 o 8:18 pm

    Nie tyle co sama piramida, ale statek z znakiem masonkism, Albert Pike ( Osoba ktora wymyslila plan trzech Wojen Swiatowych ) oraz Roosevelt ( Byly prezydent USA oraz Ultra Mason ).

    • nowy84 14 września 2011 o 8:42 pm

     to samo tylko w HD i slow motion (sorry a dubel)

     • wojox 14 września 2011 o 9:01 pm

      Ciekawie się kończy, scena z jakiegoś filmu, jedzą pizzę, bawią się i robi się bardzo jasno,, BIG BANG….

    • wojox 14 września 2011 o 8:52 pm

     Statek mamy w 13 sekundzie…

 12. iHe 14 września 2011 o 8:17 pm

  http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/547392,bedzie_tarcza_antyrakietowa_w_rumunii_porozumienie_podpisane.html

  W sumie to akurat mnie cieszy ,że nie u nas.Niezbyt miło być 1 celem sabotażu lub większego bombardowania.No ale ktoś musiał przejąć naszą schedę najlepszeGo sojusznika.

  http://demotywatory.pl/19068/Tarcza-antyrakietowa
  http://demotywatory.pl/2643337/Po-nieuzbrojonych-rakietach-Patriot

  „Waszyngton i Bukareszt zawarły we wtorek umowę o rozmieszczeniu w Rumunii bazy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, który ma bronić Europy i USA przed rakietami balistycznymi z Bliskiego Wschodu.”

  „Jak poinformował Departament Stanu, oprócz wyrzutni rakiet SM-3 w bazie rumuńskiej znajdzie się radar wczesnego ostrzegania oraz centrum dowodzenia, kontroli i łączności. Rząd USA sfinansuje realizację tego projektu.”

  „Kilka dni temu w USA odbył się pierwszy test z antyrakietą SM-3. Zakończył się niepowodzeniem – nie trafiła ona w cel.”

  Ale uwaga:
  „Baza ta będzie się mieścić na terenie istniejącej już bazy sił powietrznych Deveselu koło miejscowości Caracal. W następnej fazie budowy tarczy antyrakietowej w Europie, około 2018 roku, baza antyrakiet SM-3 ma powstać w Polsce.”

  http://demotywatory.pl/2868449/1-rakieta-Tomahawk=1-400-000-USD

  • peryskop 15 września 2011 o 2:04 am

   Chodzą z tą „tarczą” (której faktycznie jeszcze nie ma) i szukają naiwnych.

   A po Rumunii jeszcze była Albania.

  • monitorpolski 15 września 2011 o 8:06 am

   Pretekst do wejścia do tego kraju obcych służb. Pewnie dlatego też się pozbyli Ceaucescu

 13. OlO 14 września 2011 o 8:25 pm

  oni z tymi ćwiczeniami to na serio? czy robią je aby się do czegoś przygotować czy narobić szumu w mediach?

  • BirdDwa 14 września 2011 o 8:38 pm

   Albo robią by się na przyszłość przygotować albo to prowokacja.
   U mnie już i w całym regionie na szkołach zamontowali już jakiś czas temu syreny i co kilka tygodni cholerstwo włączją. Zawsze jak śpie..

   Czy ma związek. Nie wiem, zobaczymy co przyniesie przyszłośc

 14. iHe 14 września 2011 o 8:31 pm

  Uwielbiam sondaże.Ciekawe czy kiedyś takie sługusy dostaną w skórę:

  „Sondaż GMF, zorganizowany wspólnie z Compagnia di San Paolo i współsponsorowany przez inne instytucje, bada opinię publiczną w USA, Turcji i 12 krajach-członkach Unii Europejskiej, w tym Polsce. „(inne instytucje..)

  „W Europie wysoko ocenia się też przywódczą rolę Ameryki – 75 procent mieszkańców przebadanych krajów Unii aprobuje politykę zagraniczną prezydenta Baracka Obamy. Z drugiej strony, różnie ocenia się w Europie poszczególne elementy tej polityki. Najwyższą ocenę zyskały dokonania prezydenta USA w walce z terroryzmem.”

  Pewnie gdyby nie POlska i Turcja to poparcie dla Obamy sięgałoby 100%?
  http://demotywatory.pl/1530107/Sondaze

  • peryskop 14 września 2011 o 8:39 pm

   @iHe „Pewnie gdyby nie POlska i Turcja to poparcie dla Obamy sięgałoby 100%?”

   Spokojnie ponad 100%!
   Przeciez to się sumuje, nie?

   • iHe 15 września 2011 o 9:05 pm

    🙂 zawsze byłem słaby z matematyki politycznej

    • peryskop 15 września 2011 o 9:27 pm

     @iHe – ja też.

     Ale jak widzisz podciągnąłem się, bo kupiłem na bazarze podciągi.
     Spróbuj i ty. Tylko nie przekaczaj 150%, bo na tym niektórzy się już poznają.

     • peryskop 15 września 2011 o 9:29 pm

      nie przekraczaj – bo tak jak jest, to wygląda na żart polityczny

 15. TS 14 września 2011 o 8:33 pm

  Zamach w metrze warszawskim przepowiadał Alef Stern, autor książki pt. „Pola Laska, czyli…..” na dzień 6 października 2011 roku
  http://fiatowiec.nowyekran.pl/post/21679,w-polsce-planowany-jest-zamach-terrorystyczny-i-stan-wojenny

 16. abrams 14 września 2011 o 9:02 pm

  Tureckie F-16 będą mogły atakować cele izraelskie
  Tureccy specjaliści samodzielnie opracowali system identyfikacji swój-obcy dla myśliwców F-16. Systemy dostarczane przez USA nie pozwalały atakować celów izraelskich.

  http://www.altair.com.pl/start-6823

 17. OlO 14 września 2011 o 9:03 pm

  Co najmniej 30 osób, w tym trzech generałów, zginęło w środę, gdy samolot transportowy lotnictwa wojskowego Angoli rozbił się na lotnisku w Huambo, 550 kilometrów na południowy zachód od stolicy kraju Luandy – poinformowały angolskie media.
  W samolocie było łącznie 36 osób – podały lokalne media. Ocalało 6 osób, w tym pilot i drugi pilot.
  Media donoszą, że na ziemię runęła maszyna Embraer 135, kupiona niedawno do transportu najważniejszych osób w armii.
  Według portugalskiej agencji Lusa, katastrofa nastąpiła około południa czasu lokalnego (godziny 13 czasu polskiego).
  Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana.
  http://www.tvn24.pl/-1,1717389,0,1,embraer-runal–zginelo-3-generalow,wiadomosc.html

  ale jaja przecież wybrali Miss Universum z Angoli,
  coś mi się zdaje że tak sataniści wybierają sobie ofiary w postaci państw

 18. jantar 14 września 2011 o 9:20 pm

  Rostowski ,chciał się wykazać najwyższym poddaństwem przed banksterami ,więc sobie pofantazjował .
  A że durnia i kretyna z siebie zrobił ,to inna sprawa .
  Zresztą wszyscy straszą ostatnio zapaścią ,celowe manipulacje wyborcze ,żeby tępy tłum nie ważył się oczekiwać żadnych zmian .
  Czyli przekaz socjotechniczny -Wybierzcie nas -PO PSL- SLD – bo może być bardzo źle .

  A po wyborach i tak będzie źle ,bo wszyscy dowiedzą się o kreatywnej księgowości Rostowskiego .

  A jemu to ja już życzę wyjazdu,ale nie do Usraela a do Izraela ,cóż przejęzyczył się tępy oszust .

  • Rodriguez7 15 września 2011 o 5:21 pm

   co jak co ale tępy to on nie jest heh ~~

 19. Totuś 14 września 2011 o 9:20 pm

  Trochę nie na temat, ale bardzo ważne:
  Całość: http://www.bibula.com/?p=43501
  „Głupota europejskich przepisów przestała już śmieszyć – Tomasz Sulewski
  Aktualizacja: 2011-09-14 8:49 am

  No więc okazuje się, że od siedmiu lat Polska nie ma dostępu do morza. Nie, nie mówię o Morzu Czarnym, ale o naszym, Bałtyckim. To znaczy już najwyraźniej nie naszym, gdyż jesteśmy aktualnie w świetle unijnej dyrektywy państwem śródlądowym. Co prawda w encyklopediach nie znajdą Państwo Polski w spisie krajów bez własnej linii brzegowej. Może dlatego, że ją mamy. Co więc, jeśli nie morze, znajduje się w miejscu, gdzie kończy się brzeg? Nie wiadomo. Tego unijni eksperci nie wyjaśniają. Ale proszę się nie martwić, na pewno prędzej czy później i to zostanie wyjaśnione, nazwane i opatrzone stosownymi wytycznymi. Biurokratyczny show must go on.”

  • peryskop 15 września 2011 o 9:40 pm

   Wzruszyła mnie ochrona EUraju nad dzikimi zwierzętami w cyrkach Jej K ewskiej Mości, których tam jednak już nie ma, bo w ramach tresury zostały oswojone!

   Tylko patrzeć jak komisje strasburskie skrzyżują portugalski owoc warzywny z francuską mięczakową rybą słodkowodną i przyrównają krzywiznę tego osiągnięcia do banana.

   Szkoda, że te zabawy są płatne z naszych podatków.

 20. pola 14 września 2011 o 9:32 pm

  Wojna! Bakałarz Rostowski już obłatwia sobie zieloną kartę! Tusk odkopuje hełm po dziadku! Monisia i Janka kopią schron!
  http://niepoprawni.pl/blog/162/wojna-bakalarz-rostowski-juz-oblatwia-sobie-zielona-karte-tusk-odkopuje-helm-po-dziadku-mon

 21. z4truty 14 września 2011 o 9:35 pm

  Komentarz osobisty do monitora. wczoraj zamieściłem tu link dotyczący zbrodnii przeciwko ludzkości popełnionych przez kościół katolicki a dokładniej przez benedykta XVI. (…)
  monitorpolski: puszczaj to sobie na forum GóWna lub łonetu. nie tu

 22. Ciekawska 14 września 2011 o 9:37 pm

  Coś dużo tych ćwiczeń…
  „Wirtualne ćwiczenia NATO w Szczecinie.
  650 żołnierzy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego uczestniczy w Szczecinie w ćwiczeniach Little Eagle II (Pustynny Orzeł II). Żołnierze z Danii, Litwy, Niemiec i Polski uczą się reagowania, w sytuacji, gdy fikcyjne państwa stanęły w obliczu wojny.”
  http://niezalezna.pl/16134-wirtualne-cwiczenia-nato-w-szczecinie

 23. Warszawiak 14 września 2011 o 9:51 pm

  W NIEDZIELĘ SĄ DERBY WARSZAWY :/

 24. Aśka 14 września 2011 o 10:17 pm

  http://m.onet.pl/lodz/4843350,galeria.html
  8 wrz 2011, 16:47
  Ćwiczenia antyterrorystyczne w Atlas Arenie

  Ćwiczenia służb ratunkowych w Łodzi. Ładunek, o którym poinformował telefonicznie anonimowy rozmówca, eksplodował w jednej z hal widowiskowo-sportowych – łódzkiej Atlas Arenie. Na szczę­ście wcześniej policyjni antyterroryści, zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń, skutecznie ewakuowali widzów między którymi prawdopodobnie był terrorysta, a straż pożarna niezwłocznie opanowa­na pożar. Fot. PAP/Grzegorz Michałowski(Onet.pl/ksi)

 25. pola 14 września 2011 o 10:26 pm

  Ćwiczą i to ostro ,jak im związkowcy z całej Europy się zjadą ,dopiero będzie zadyma.
  „Gazeta Wrocławska”: Nawet 30 tys. związkowców z całej Europy, zagraniczni ministrowie finansów ze swymi świtami, szefowie banków centralnych, a do tego prawie 30 tys. fanów George’a Michaela – wszyscy przyjadą do Wrocławia 17 września. Choć organizacja tych trzech imprez ma być dokładnie zaplanowana, komunikacyjny paraliż miasta jest pewny.

  http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/wroclaw/we-wroclawiu-bedzie-gigantyczna-

  • pola 14 września 2011 o 10:32 pm

   Poprawny link
   http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/wroclaw/we-wroclawiu-bedzie-gigantyczna-demonstracja,1,4831176,wiadomosc.html

   http://m.wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,106542,9758369.html

   • iHe 15 września 2011 o 10:45 am

    Dobra okazja dla pachołków NWO
    ,żeby zrobić coś głupiego..

 26. jantar 14 września 2011 o 10:27 pm

  Mafia bansterska boi się ,że Grecy nie odpuszczą z protestami i zażądają wyjścia z euro waluty ,wprowadzając swoją drahmę ,a wtedy staną się niezależni od nich .
  Mediom będzie trudno utrzymać cenzurę na wiadomości z Grecji ,bo jeździ tam wielu turystów ,a inne kraje widząc sukces Grecji mogą zechcieć podziękować mafijnej lichwie .
  Ile można ludziom robić wodę z mózgu bredząc o kryzysie i ukrywając rzeczywistą przyczynę kryzysu ,czyli lichwiarską pętlę permanentnego zadłużania społeczeństw ?

  Wojny żadnej nie będzie ,ale w najbliższym czasie ta sztucznie stworzona UE z jej walutą się rozpadnie ,bo ludzie tego zażądają .Człowiek dąży w swojej naturze do dobrobytu i szczęścia .klapki z oczu już ludziom spadają i tego nie da się powstrzymać — mafia benksterów o tym wie i będą starali się iść na ustępstwa .

  Rzecz w tym ,żeby im całkowicie pokazać środkowy palec i wprowadzić nowe zasady finansowe państw .
  polecam poczytać o zasadach Kredytu Społecznego .

 27. waryjat 14 września 2011 o 10:39 pm

  Mocny Korwin, ale czym więcej w TV tym bardziej czerwona lampka mi się zapala. Na dziś czym więcej Korwinów w sejmie, tym lepiej.
  Part 1 http://www.youtube.com/watch?v=Lw9aThnoVkk
  Part 2 http://www.youtube.com/watch?v=obwAsL75Mjw

  • peryskop 15 września 2011 o 2:16 am

   @waryjat
   Uważaj, bo jak tak będziesz mimo czerwonej lampki propagował zwolennika GMO, to czerwonki się nabawisz, która ma nienajmilsze objawy.

 28. Damian 14 września 2011 o 10:47 pm

  Zachowanie państw zachodnich po katastrofie smoleńskiej przypomina dyrektorowi Radia Maryja o. Tadeuszowi Rydzykowi ich postępowanie z 1939 roku – czytamy na blogu „Głos Rydzyka”. – Gdy Hitler na nas napadł, też tak samo się zachowali – powiedział redemptorysta na antenie radia.

  O. Rydzyk podzielił się ze słuchaczami swoją refleksją w programie z udziałem Małgorzaty Wassermann, córki Zbigniewa Wassermanna, który zginął w katastrofie tupolewa w Smoleńsku. – To wygląda tak, że to było zamierzone. Pozbyli się w sposób niezwykle brutalny ludzi i wiemy, że są takie siły, że po prostu nie boją się. Mogą wszystko zrobić – mówił o. Rydzyk.

  Dodał, że zachowanie Zachodu przypomina mu postępowanie „wszystkich naszych sprzymierzeńców w 1939 roku”. – Jesteśmy tylko im potrzebni do ich interesów. I też musimy o tym wiedzieć, żeby nie być naiwnym – mówił.

  Źródło:http://wiadomosci.wp.pl/kat,1017099,title,O-Rydzyk-gdy-Hitler-nas-napadl-zachowali-sie-tak-samo,wid,13787417,wiadomosc.html

 29. Aśka 14 września 2011 o 11:55 pm

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/wlochy-starcia-przed-parlamentem,1,4849381,wiadomosc.html
  Włochy: starcia przed parlamentem
  dzisiaj, 20:08 AAM / PAP 14.09.2011

  Przed siedzibą Izby Deputowanych w Rzymie, tuż przed oczekiwanym głosowaniem nad programem oszczędności rządu Silvio Berlusconiego, doszło do starć między manifestantami a policją. Demonstranci obrzucili gmach świecami dymnymi, petardami i farbą.

  Przed Palazzo Montecitorio demonstrację przeciwko rządowemu programowi cięć zorganizował autonomiczny, radykalny związek zawodowy USB. Manifestacja miała gwałtowny przebieg.

  Interweniowała policja, by odeprzeć napierających na gmach demonstrantów. Zostali oni zmuszeni do odsunięcia się w kierunku pobliskiego Panteonu.

  Autor: AAM Źródła: PAP

 30. Aśka 15 września 2011 o 12:08 am

  http://wiadomosci.onet.pl/fotoreportaze/Kraj/komorowski-i-merkel-na-plazy,4788091,0,fotoreportaz-maly.html
  Osiem zdjęć i podpis polskojęzycznych (och, ta stylistyka 🙂 🙂 🙂 cytuję oczywiście:
  „Prezydent Bronisław Komorowski z żoną Anną spacerował po plaży w Juracie z Angelą Merkel i jej mężem Joahimem Sauerem. Kanclerz Niemiec z mężem złożyła prywatną wizytę na Pomorzu, spotkała się w Gdańsku z prezydentem Bronisławem Komorowskim i jego żoną.”

  • OlO 15 września 2011 o 9:13 am

   Niemiecka kurwa nie szanuje Polskiej Ziemi, do gazu niemry i to w pierwszej kolejności

 31. monitorpolski 15 września 2011 o 12:24 am

  Dzięki, cieszę się, że przestałeś wyrażać nieprzemyślane opinie. Mamy naprawdę twardy orzech do zgryzienia, a będzie coraz gorzej. W Anglii już kryminalizują krytyków globalnego ocieplenia, można się też spodziewać, że za krytykę szczepień będą wsadzać do pudła w całej Europie – to ich główna broń bo jest selektywna. Swoim nie zrobią szkody.

  • Megi 15 września 2011 o 10:56 am

   Panie Marku, teraz wygląda jakby Pana komentarz był do mojego 🙂 . Kogo on dotyczy?

   • monitorpolski 15 września 2011 o 9:40 pm

    Coś się popsuło – mam trochę mało czasu, ale postaram się zamieścić nowy wątek

 32. Aśka 15 września 2011 o 12:36 am

  http://www.bibula.com/?p=43521
  Generał Wesley Clark o planie agresji na siedem państw
  Aktualizacja: 2011-09-14 4:47 pm

  Poniżej prezentujemy tłumaczenie fragmentu wystąpienia generała Wesleya Clarka, w którym przedstawia on plany przejęcia kontroli przez USA nad siedmioma krajami: Irakiem, Syrią, Libanem, Libią, Somalią, Sudanem i Iranem.

  Wystąpienie odbyło się 2 marca 2007 r. na podstawie zapisu, który przekazano generałowi w Pentagonie w 2001 roku.

  clarkClark : 10 dni po 11ym września 2001 r. poszedłem do Pentagonu gdzie spotkałem się z sekretarzem do spraw « obrony » Rumsfeldem i jego zastępcą Wolfowitzem. Po drodze poszedłem witać parę osób ze sztabu które ze mną współpracowały a jeden z generałów poprosił mnie do swego biura i mi powiedział:
  – Muszę Wam coś powiedzieć to potrwa minutę.
  – Clark: Jestem za bardzo zajęty
  – on na to : Nie, nie ! Powzięliśmy decyzję, że zaatakujemy Irak
  – Clark: Ale Dlaczego ?
  – On: nie wiem ! …Myślę, że nie wiedzą co wymyślić innego?
  – Clark: Czy oni znaleźli informacje łączące Saddam z Al Kaida?
  – On: Nie, nie ma nic nowego. Oni podjęli decyzję ataku na Irak bo nie wiedzą co robić z terroryzmem, ale za to mamy dobre wojsko i można obalać jakikolwiek rząd.
  Clark: Kilka tygodni później, poszedłem go odwiedzić a wtedy już bombardowaliśmy Afganistan i zapytałem go :
  – Czy nadal będziemy bombardować Irak ?
  – On na to: Dużo gorzej!
  Wziął kawałek papieru i powiedział: « Dostałem przed chwilą od sekretarza « obrony » to memorandum: mamy w ciągu następnych pięciu lat zdobyć 7 krajów: zacząć od Iraku, potem Syria, następnie Liban, Libia, Somalia, Sudan kończąc na Iranie.
  – Clark: A to tajne?
  – On : Tak proszę Pana!
  – Dziennikarka: proszę powtórzyć jakie kraje? Zaczniemy od Iraku, potem Syria, a następnie Liban a potem Libia, Somalia, Sudan i skończymy na Iranie.

  Wesley Clark, były dowódca US European Command (Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych), nadzorował wszystkie wojskowe akcje USA w 89 krajach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Był również naczelnym dowódcą sil wojskowych NATO od 1997 r. do 2001 r.

  Materiał został przygotowany w ramach programu analitycznego ECAG – Libia 2011.

  Za: Geopolityka.org (14 września)

  • monitorpolski 15 września 2011 o 7:28 am

   7 krajów? A co powiesz na 120?!
   http://www.thenation.com/article/162566/secret-war-120-countries

   • Aśka 15 września 2011 o 10:16 am

    Wiem, wiem, że tych zdemokratyzowanych krajów jest na dzień dzisiejszy więcej. Jednak liczba 120 i tak mnie szokuje.

 33. Orka 15 września 2011 o 12:46 am

  Przypomniał mi się taki kawał
  Pan Bóg wysłał Anioła na Ziemię aby zobaczył co się dzieje .
  Po powrocie Pan Bóg pyta Anioła:
  – Co słychać w USA ?
  – USA się zbroi i się nie boi – odpowiada Anioł.
  – A w Rosji ?
  – Rosja też się zbroi ale się boi.
  – A Polska ?
  – Polska się nie zbroi i się nie boi …
  I tak trzymać kochani , nie ma czego się bać , to nie jest nasz strach !

 34. Aśka 15 września 2011 o 12:48 am

  http://www.bibula.com/?p=43287
  Wikileaks: pracownicy administracji Obamy obwiniają Kościół w Polsce o szerzenie homofobii
  Aktualizacja: 2011-09-8 12:54 pm
  /fragment
  „„Kościół katolicki odgrywa znaczącą rolę w formowaniu i propagowaniu antygejowskich postaw w polskim społeczeństwie, szczególnie na terenach wiejskich” – głosi przesłana depesza zatytułowana „Prawa gejów w Polsce: długa droga”.

  W korespondencji wspomina się, że episkopat „potępił przemoc i dyskryminację wobec gejów i lesbijek”, jednak, jak zaznaczono, przesłanie to ignorują lokalni księża, którzy uczą, że seksualny pociąg do przedstawicieli tej samej płci jest „stanem dewiacji”. „

 35. barts 15 września 2011 o 1:16 am

  4 posty temu lilu wrzuciła posta,ale chyba mało osób ją czytało, jest BARDZO ważna!
  ja też dochodzę do wniosku że chyba wszystkie partie to jedno i to samo…
  bo bronią interesów państwa… do którego to przecież cały nasz rząd pojechał… się pokłonić…

  czyich interesów tak naprawdę bronią ci europosłowie (PIS, SLD, PO, PJN) ????
  ————————————————————————————————————–

  Polscy euro(p)osłowie wzywają do odrzucenia deklaracji utworzenia niepodległego Państwa Palestyńskiego

  Z wielkim smutkiem i głośno pragniemy zaprotestować przeciw haniebnej decyzji 16 polskich europosłów, którzy podpisali się pod apelem do szefowej dyplomacji UE Catherine Ashton wzywającym Parlament Europejski do odrzucenia pokojowych starań Narodu Palestyńskiego o niepodległość.

  Postawa Bogusława Sonika, Róży Thun, Tadeusza Zwiefki, Krzysztofa Liska, Jana Kozłowskiego, Filipa Kaczmarka, Jolanty Hibner, Pawła Zalewskiego, Marka Siwca, Wojciecha Olejniczaka, Ryszarda Zemke, Tadeusza Cymańskiego, Michała Kamińskiego, Ryszarda Czarneckiego, Jacka Włosowicza i Janusza Wojciechowskiego to niebezpieczny sygnał dla grup, które od lat działają na froncie walki z reżimem Apartheidu Izraela, że pokojowe formy politycznego nacisku nie mają szans przy sile izraelskiego lobby.

  Polscy reprezentanci Izraela w Parlamencie Europejskim swoją decyzję argumentowali „jednostronnością” dokumentu. Jednocześnie zapominając, że do tej pory Izrael jednostronnie ustalił granice swojego państwa budując nielegalne w świetle Prawa Międzynarodowego osiedla żydowskie na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu (Konwencja Genewska art. 49 paragraf 6 IV oraz regulacja Haska nr 1907.). Również stawianie 8 metrowego muru zamykającego mieszkańcom Palestyny możliwość swobodnego transportu, dostępu do wody pitnej czy pól uprawnych jest działaniem jednostronnym, przeciwko któremu nie słyszymy głosu sprzeciwu ze strony wymienionych europosłów.

  Nasza walka o wolność jest niczym więcej jak walką o godne życie i współistnienie podobne temu, jaką Polacy z heroizmem ponosili w czasach zaborów. Nikt nie ma prawa decydować o innych narodach, nikt nie ma prawa decydować o tych lepszych czy gorszych ludziach (wybranych lub nie wybranych, lepszej lub gorszej rasy czy religii). Wszyscy jesteśmy równi i mamy równe prawa walczyć o godność. W imieniu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej, Stowarzyszenia Palestyńczyków Polskich apelujemy o rozpoczęcie walki na polu politycznym wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z okupacją, kolonizacją, rasizmem, zbrodniami wojennymi, apartheidem Izraela.

  Omar Faris w imieniu

  Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej
  Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich

  źródło: http://palestyna.wordpress.com/2011/07/13/polscy-europoslowie-wzywaja-do-odrzucenia-deklaracji-utworzenia-niepodleglego-panstwa-palestynskiego/

 36. BArtek 15 września 2011 o 4:47 am

  http://beforeitsnews.com/story/1086/780/British_Leader_Warns_Russia_Time_Of_End_Has_Come.html
  Ten artykul mozesz przeczytac w jezyku polski
  A jesli Rostkowski mial racje

  • monitorpolski 15 września 2011 o 7:30 am

   Dzięki za link

 37. mi461 15 września 2011 o 5:59 am

  MONITOR< COS SIE DZIEJE ."Obama ordered to Denver Bunker 27,28,29,30 of Sep. – Is something up? "

  http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1638994/pg1
  http://www.whatdoesitmean.com/index1520.htm
  przypomnijmy sobie film z NASA

  czy to ma jakis zwiazek? "ewakuacji "do Denver? bo cos sie kroi .
  Oby sie wszyscy [co pisza na god likeproductions] mylili.

  • monitorpolski 15 września 2011 o 7:34 am

   Wszystkie cytowane źródła w godlikeproductions, mają związek z whatdoesitmean.com, która jest stroną deiznformacyjną CIA:
   http://www.examiner.com/headlines-in-new-york/sorcha-faal-disinformation-on-net-neutrality-what-does-it-mean-really
   http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=94&contentid=5514
   Nie znaczy to jednak, że nie należy jej obserwować.
   Ten 2010TheCountdown (YouTube) też się okazał panikarzem lub dezinformatorem. W jednym ze swoich nagrań pokazał wnętrze swojego domu – jeden wielki śmietnik z tysiącami laleczek, szmat, ozdób – psychol.

   • mi461 15 września 2011 o 8:51 am

    mam nadzieje ze MASZ RACJE, jednak bede ich sledzic bo nigdy nic nie wiadomo.
    O Rostowskim tez pisali wiec cos tam jednak do nich przenika.
    Trzeba miec „reke na pulsie” lepiej wiedziec wiecej i byc ostroznym, niz mniej.
    Ale czy to cos pomoze …gdyby… to juz trudno przewidziec.
    Bedziemy obserwowac wszystko i wszystkich co sie da, pozniej wysnujemy >wnioski.
    Pozdrawiam

 38. Annah. 15 września 2011 o 8:39 am

  (…) Moje dzieci, modlitwa jest tak ważna. Musicie prosić Boga Ojca, aby zaakceptował wasze życzenie zapobiegnięcia prześladowaniom, które planowane są przez tych ludzi. Wystarczająca ilość modlitw może i będzie zapobiegać wielu okropnościom, które ci grzesznicy będą starali się zadać światu. Tak wielu z was jest ślepych na plan, który kreślony jest za waszymi plecami. Oznaki tego ujawniane są konsekwentnie, ale wam nie udaje się ich rozpoznawać.
  Moje dzieci, w miarę jak rośnie wasza wiara módlcie się, aby Duch Święty mógł zostać położony na tych grzeszników i ogarnąć ich dusze. Ja, wasz drogi Jezus, ochronię Moich umiłowanych wyznawców. Pod Moim przewodnictwem polecam wam modlić się nie tylko za te upadłe dusze, ale także, aby zostały wykluczone prześladowania zwykłych mężczyzn, kobiet i dzieci. Ci sprawcy, którzy będą się opierać Mojemu Ojcu i kontynuować terroryzowanie niewinnych ludzi poprzez nowe kontrole rozpętane na świecie, będą ukarani.
  Grzesznikom tym dane jest największe możliwe Miłosierdzie, od czasu Mojego Ukrzyżowania. Powinni skorzystać z Ostrzeżenia, gdyż jest to ostatni raz, gdy będzie im zaoferowana szansa ratunku. W przeciwnym razie grozi im straszna kara. Kara ta, która będzie zesłana poprzez rękę Boskiej Sprawiedliwości Mojego Przedwiecznego Ojca, nie jest pożądana. I chociaż ta Wielka Kara została przepowiedziana, może zostać złagodzona poprzez moc modlitwy.
  Wasz ukochany Zbawiciel
  Króla Miłosierdzia
  Jezus Chrystus
  Tłumaczył: Chrisgi
  http://dzieckonmp.wordpress.com/2011/09/15/kara-moze-byc-zlagodzona-poprzez-modlitwe/

  • BirdDwa 15 września 2011 o 4:28 pm

   Przestań czytać i wklejać te bzdury.
   „aby zaakceptował wasze życzenie zapobiegnięcia prześladowaniom”

   Życzenia to urodzinowe i nawet takie sie nie sprawdzają.

   Nasze życie jest już gdzieś zapisane (z mojego punktu widzenia). Wiadomo już że zamiast w prawo ktoś pójdzie w lewo zastanawiając się nad drogą.
   – jeżeli moje życie jest zapisane w „czymś” to zamiast w prawo pójdę w lewo” – to już wiadomo, że taką drogę wybierze.

   Te bzdury piszą ludzie którzy mają niepokolei w głowach. Mówiąc że sam Jezus im to przekazał.

   Żadne prośmy i życzenia nie będą spełnione bo gra toczy się już względem scenariusza który sami sobie wybraliśmy przez nakręceniem tego filmu.

   • BirdDwa 15 września 2011 o 4:35 pm

    A sam tytuł..

    „Kara może być złagodzona poprzez modlitwę” to już przegięcie.
    Kara jeszcze się nie zaczęła. Zacznie sie jak to wszystko runie, ale wtedy to będziesz mógł wybrać albo będziesz sługą i może przeżyjesz albo zginiesz jako wolny człowiek.

    Nie wierzcie tym bałwanom którzy poniekąd może zarabiają na takich różnych ciemniakach.

    Bóg to nie religia. Pomoże jak będzie to potrzebne.

 39. mi461 15 września 2011 o 8:56 am

  Czy ktos z UK wie gdzie jest krolowa? czy sa jakies plany niespodziewanej wizyty ? sledzcie, bo warto to tez wiedziec zeby polaczyc ogniwa.

  • BirdDwa 15 września 2011 o 4:29 pm

   Nic sie nie stanie (nie mówię tu tak bo wiem ale z mojego punktu widzenia)..

  • Kuba 15 września 2011 o 8:34 pm

   Pewnie siedzi w Denver czyDallas…. 300ft below the sea lvl :))

 40. ola 15 września 2011 o 10:09 am

  szydzenie z intronizacji Jezusa Chrystusa wynika z nieświadomości.Trudno popierać albo uwierzyć ,jeżeli nie ma się żadnej wiedzy.Większość ludzi nie wie co oznacza słowo intronizacja a jak się dowie i połaczy z Jezusem bez dalszego szukania to przerasta wyobraźnię większości. Większość katolików nie ma pojęcia o rędziach Pana Jezusa i Matki Boskiej ,jak słyszy to niedowierza .. Media zrobiły swoje ale i księża za mało serca wkładają w kazania ,tak jakby odpuścili ,zrezygnowali..Oczywiście nie wszyscy ale nie dzieje się dobrze.Trzeba księży podbudowywać ,prosić o pomoc ,o wsparcie ,trzeba wykorzystać internet. Im więcej nas będzie ,im więcej informacji będziemy przesyłać na przeróżnych forach ,im więcej będzie przekazów o intronizacji ,pełnych miłości do Pana Jezusa tym moc szatana i jego wiernych będzie się kurczyć .To próba dla całego narodu.Szukajcie wszystkiego o Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.To jest jedyna droga dla nas i naszych dzieci..

 41. Megi 15 września 2011 o 10:47 am

  W związku z informacjami o tym, że 27 coś może zacząć się dziać (Denver), chciałabym zachęcić wszystkich do szczególnej gorliwości w modlitwie za Ojczyznę, do której wzywa ksiądz Natanek (27 dzień każdego miesiąca). Przypominam: post o chlebie i wodzie, Komunia Św. i modlitwa za Ojczyznę. To już trzeci raz będziemy mieli do tego okazję. Podpowiem z praktyki, że warto nie zostawiać spowiedzi na ostatni dzień ponieważ szatan będzie robił wszystko żeby Wam to uniemożliwić.

  • Annah. 15 września 2011 o 12:06 pm

   Tak, modlitwa, a kto może niechaj pości w środy i w piątki o chlebie i wodzie w intencjach o pokój w sercach ludzkich, bo ten stan zaprowadzi ład w każdej dziedzinie życia naszego i innych ludzi, spłynie na świat Boże błogosławieństwo.
   Maryja w Medjugorie prosi o to od 30 lat.

 42. Warszawiak 15 września 2011 o 11:48 am

  W ch… karetek jeździ po mieście…. bez przerwy słychać sygnały…

 43. n1kt 15 września 2011 o 12:06 pm

  monitorpolski 12 Wrzesień 2011 o 8:14 pm
  A to co n1kt?

  o wtc do ciebie

  zapisany sejsmograf to nie diagram od wybuchu ladunkow nuklearnych bo trwa dokladnie tyle ile opadaly 2 wierze. Jak by tam byl ladunek to sejsmograf na samym poczatku namalowal by zdrowe trzepniecie wychodzace wiele ponad to co jest pokazane podczas trwania calego zawalania.

  • monitorpolski 15 września 2011 o 12:33 pm

   Tu masz dowody na wybuchy. http://www.american-buddha.com/WTO.4.htm
   Duża część energii podczas wybuchu podziemnego jest absorbowana, ale i tak widać wyraźny „spike”.
   Nie ma innej metody wyburzenia tych wież, chyba że jakiś HAARP…

 44. Aśka 15 września 2011 o 12:26 pm

  http://marucha.wordpress.com/2011/09/13/stan-wojenny-tuz-tuz-po-9-pazdziernika/
  czytać !!!!
  fragmenty
  ” Gdzie urządzenia LRAD zostały zakupione?

  Użytkownikami końcowymi zakupionych urządzeń są poniżej wymienione Oddziały Prewencji Policji:
  – Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
  – Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
  – Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
  – Komendy Stołecznej Policji w Warszawie,
  – Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
  – Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.”

  ” Syreny do wydawania komunikatów??
  21.03.2010

  O syrenim śpiewie słyszał każdy, nie każdy natomiast słyszał syreni głos. W stolicy trwa montaż nowych urządzeń alarmowych. W ciągu najbliższych 10 lat na nowoczesne syreny miasto może wydać nawet 20 milionów złotych.

  Gdzie będą (są) rozmieszczone syreny do wydawania „komunikatów”?

  Najwięcej, bo 13, znajdziemy w Śródmieściu. Pojedyncze egzemplarze działają też między innymi na Mokotowie i na Białołęce oraz w Rembertowie. Jeszcze w tym roku liczba nowoczesnych syren ma się zwiększyć do 60.
  – Docelowo chcemy, żeby w mieście funkcjonowało, tak jak za dawnych czasów, około 500 takich punktów i żeby wszystkie „mówiły” – mówi Marek Kujawa z Biura Bezpieczeństwa.”

  Projekt założeń do ustawy o środkach przymusu bezpośredniego

  Katalog środków przymusu obejmuje

  „Środki powodujące dysfunkcję niektórych zmysłów lub organów ciała, o właściwościach:
  a) obezwładniających,
  b) łzawiących,
  c) ogłuszających,
  d) olśniewających”

  • adam 15 września 2011 o 1:11 pm

   Są umieszczane na dachach urzędów miejskich, nawet na wydziale komunikacji przy Mariańskiej jest umieszczonych 6szt.

   • iHe 15 września 2011 o 6:53 pm

    Ciekawe czy użyją LARD na zjazd związkowców z EU we Wrocławiu.
    To by była „dobra” akcja :totalnie wkurzyć zachodnich związkowców.Stalibyśmy się znowu prymusem NWO.
    Powinni dostać jakieś ulotki co im grozi i ,że w świetle polskiego prawa jest to bezprawne,że użyje ulubionego słowa POlicji nielegalne nawet.
    Tak czy siak powinni wziąć korki do uszu i nauszniki.
    Mam nadzieje,że się dobrze przygotują .Polacy za to powinni kamerować całe to zdarzenie i wysyłać filmiki na yt etc.w razie jakichś dziwnych zachowań z obu stron.
    Oczywiście to opcja dla ludzi którzy coś robią.

 45. Ktoś 15 września 2011 o 12:36 pm

  Szykują zamach na Metro – stacje Ratusz i Politechnika były ostatnio wyłączone z ruchu. Eksplozji dokonają w takim momencie by wybory w Polsce mogły być odwołane poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego. Czyli październik niż wrzesień bo jeśli teraz trenują to pewnie ze tydzień czy dwa będą poprawiać „najsłabsze ogniwa”.

  Żydowski Bóg a Bóg Ojciec Jezusa Chrystusa to dwa odrębne byty. Ten pierwszy to ten szatan tak skrzętnie przywdziewający boże szatki. Nawet sobie święto ustanowił w przeddzień święta prawdziwego Boga.

  • monitorpolski 15 września 2011 o 1:46 pm

   Jak się o tym będzie głośno mówiło, to nie dojdzie do żadnego zamachu. Oni nic nie zrobią w momencie gdy społeczeństwo będzie czujne. To są tchórze i złodzieje, potrafią działać tylko w mroku.

   • Konarski 15 września 2011 o 7:10 pm

    Otóż to.
    Chciałbym tylko przypomnieć wywiad z Alefem Sternem:

    „Jesteś pewny, że się do tego posuną?
    – Tzw. Smoleńsk juz został zapomniany, więc czas umocnić swoją władzę, przygotowania do stanu wojennego zakończono, więc można uderzać.”

    „To powiedz kiedy? Podaj daty, może to pozwoli udaremnić plany złych ludzi.
    – W październiku, choć obawiam się, że możemy tym samym je przyspieszyć. Albo przełożyć. Tylko przełożyć.”
    http://fiatowiec.nowyekran.pl/post/21679,w-polsce-planowany-jest-zamach-terrorystyczny-i-stan-wojenny

    Chodzi o poniższy fragment „przełożyć, tylko przełożyć”

    „- W październiku, choć obawiam się, że możemy tym samym je przyspieszyć. Albo przełożyć. Tylko przełożyć.”

    A teraz w nawiązaniu do:
    Kolejne wybory w grudniu?
    To zakrawa trochę na science fiction, ale w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej jest to możliwe. W najnowszej historii Polski może dojść do sytuacji, że po 9 października wybory zostaną unieważnione. Wszystko przez bałagan w Państwowej Komisji Wyborczej.
    http://www.kworum.com.pl/art3859,ale_numer_kolejne_wybory_w_grudniu_.html

    „Razwiedka” i bezpieka rządząca Polską (nie politycy bo to ich marionetki) widocznie wpłynęła na to by mieć do dyspozycji opcję unieważnienia wyborów w sytuacji dla niej pożadanej/ korzystnej/ niekorzystnej.
    Wpłynięto na decyzję sędziego… 🙂 i jest możliwość nowych wyborów w grudniu po unieważnieniu październikowych.
    Podobnie z zamachami – jest możliwość przed wyborami – w październiku lub grudniu gdyby unieważniono… jest możliwość zamachów dokonanych przez służby specjalne (niekoniecznie polskie ale z polskimi we współudziale lub wiedzy i zgodzie – cel – zamordyzm i stan wojenny.)

    Dlaczego jest możliwość zamachu po wyborach? (październikowych lub grudniowych – gdyby te pierwsze unieważniono).
    By powołując się na „terroryzm” nie dopuścić do ukonstytuowania się nowego parlamentu i wyłonienia nowego rządu bez znaczenia na wyniki wyborów i bez znaczenia czy były one i w jakim stopniu sfałszowane czy nie.
    Wówczas obecna ekipa zachowuje „raz zdobytą władzę”, zamyka granice, wprowadza stan wojenny, pacyfikuje opozycję – bo przecież spec służby organizujące zamachy wystawiły by do wiatru i zrzuciły odpowiedzialność za zamach/y na „katoli”, „narodowców”, itp… wykorzystując do tego jakichś tresowanych pożytecznych idiotów typu Brevik.
    I zachowują już swą władzę cały czas w ramach nowo tworzonego reżymu, w którym jakiekolwiek „wybory” w przyszłości niczym nie będą różniły się od białoruskich czy stalinowskich (70-99% poparcia).

    Monitorpolski – dobrze byłoby gdybyś innym to rozłożył i rozjaśnił – mam na myśli wszystko co powyższe włączając wszelkie opcje możliwych wydarzeń (co do wyborów – ich unieważnienia, zamachów, stanu wojennego, skutków , innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na powyższe).

  • tajemniczybuk 15 września 2011 o 4:09 pm

   jeszcze napisz ze jezus był eskimosem a biblie napisali kosmici – bedzie komplet 🙂

   • Konarski 15 września 2011 o 7:27 pm

    Do mnie pijesz?

    • peryskop 15 września 2011 o 9:02 pm

     A może to dotrze do tajemniczego zbuka?

     UWAGA! Stary Wiarus z Australii pisze dziś tak:

     15.09.2011 A więc, chłopaki, przygotowania do wyborów są zaawansowane

     Otóż chłopaki, jako obywatel i stały mieszkaniec Zachodu od ponad ćwierć wieku, zapewniam was pod przysięgą, że w żadnym normalnym kraju nikt, nigdy i nigdzie w czasie pokoju nie ćwiczył, nie ćwiczy i nie będzie ćwiczył rekwirowania prywatnych samochodów przez wojsko prywatnym osobom i przymusowego kwaterowania wojska w prywatnych hotelach, pod pozorem testowania obrony cywilnej.

     Nie znam też żadnego kraju Pierwszego Świata, w którym armia jest tak uboga w środki transportu, że musi zabierać cywilom samochody.

     Nikomu też nie przyjdzie do głowy w Pierwszym Świecie wydanie komuś w czasie pokoju decyzji administracyjnej na piśmie, że ma oddać wojsku swój samochód, albo robić za szofera dla wojska (nota bene obecnie już zawodowego).

     LRAD-y już macie, 130-decybelowe syreny ECN na słupach też już macie, straż miejska i policja wyglądają u was jak komandosi z Afganistanu.

     Co u was nadchodzi?
     Nikt tego nie kwestionuje?

     http://wtemaciemaci.salon24.pl/

 46. adam 15 września 2011 o 1:06 pm

  „To, co jest naprawdę ważne i wielkie, jest wiecznie ukryte przed oczami słabych,

  choćby wyposażonych w najnowszą plazmę.

  To, co jest prawdą oczywistą dla idiotów, nie warte jest nawet jednego mojego kliknięcia w klawisze.”

  Alef Stern

  http://alefstern.nowyekran.pl/post/18253,zakonczenie

  Tytuł: „Zakończenie”

  Data i godzina: 20.06.2011 00:06

  – zera pomijamy, 2+6+2+11+6=27
  – lub, 2+6+2+1+1+6=18

  Obie liczby dzielą się przez 3.
  27/3=9
  18/3=6

  6+6+6=18 (666)
  9+9+9=27 (999)

  W kontekście mapy i jej podziału jest to wystarczająco wymowne, ta sama siła zagraża nam z zachodu i ze wschodu. (IX 39 REAKTYWACJA) Z EURO w tle.

  Wczoraj Jacek R. wiedział co mówi.

  Wyjątkowo krótka notka AS, ale treściwa.

  Wczoraj Jacek R. wiedział co mówi.

 47. BArtek 15 września 2011 o 1:48 pm


  Benjamin Fulford Ostrzega

 48. vortex 15 września 2011 o 2:00 pm

  Dostalem na moj YT ten ponizszy filmik

  Wynika z niego ze Obama i wysokiej rangi sztab USA ma rozkaz stawic sie w bunkrze pod lotniskiem w Denver 27 wrzesnia 2011.
  http://www.eutimes.net/2011/09/obama-ordered-to-denver-bunker-by-us-military/
  Sily zbrojne Stanów Zjednoczonych rozpoczynaja cwiczenia DEFCON 1 “Cocked Pistol” .
  DEFCON 1 : Najwyższa gotowość bojowa; stopień ten jeszcze nigdy nie został ogłoszony, a zarezerwowany jest na wypadek ataku na siły USA poza granicami kraju, lub na wypadek ataku na terytorium USA.
  Rosjanie takze mowia cos o podziemnych wybuchach nuklearnych ktore mialy miejsce w sieci tuneli laczacych Washington DC i wlasnie Denver Airport.

  A z tego wynika ze odglosy piekiel o ktorych slyszelismy pochodzily z tych tuneli

  Kto preparuje (Sorcha Faal) takie wiadomosci i czy to prawda dowiemy sie juz 27 wrzesnia.
  Na forum ATS (ponadwszelkawatpliwosc) ukazal sie wpis ze to bujda (hoax)
  http://www.abovetopsecret.com/forum/thread744553/pg1

  • Cupak 15 września 2011 o 8:25 pm

   • peryskop 15 września 2011 o 9:48 pm

    A może ten cały spęd do Denver to kolejny hoax?

    Zasadzka, aby pod pozorem ochrony przez zagrożeniem zgromadzić tam kwiat narodu na czele z panem Prezydentem, z jego świtą, sztabem, i NASĄ z rodzinami, ażeby ich tam spacyfikować?

    Były pogłoski o pełzającym puczu, były agent rządowy o tym wspominał, a także Fulford.

    A może to być też zasadzka w drugą stronę: może chcą przez prowokację wykryć, kto do takiego puczu miałby ochotę przystąpić?

    Tak czy owak emocji nie zabraknie.

    • vortex 15 września 2011 o 10:39 pm

     Pojawia sie opcja o zabojstwie Obamy.Widzielismy to juz na kartach illuminati.
     Karta o tytule BACKLASH.
     Analizujac ta karte mozna sie spodziewac jakis wydarzen ale dopiero miedzy styczniem a lutym kiedy przypada era wodnika.

  • Versus3 15 września 2011 o 11:20 pm

   Twoje linki to jedna manipulacja. Tam podają informacje z 2005 roku! Nie ma słowa o 27.09.2011.

   • vortex 15 września 2011 o 11:43 pm

    A gdzie ja podalem taka date.Jaka manipulacja.Niby kim.Na karcie za Obama jest znak wodnika a to przelom stycznia i lutego.

   • peryskop 15 września 2011 o 11:44 pm

    @Versus3 Czy twój koment to nie jedna manipulacja?

    Przecież na klipie jest o Obamie, który w 2005 roku jeszcze nie był prezydentem.

    • vortex 16 września 2011 o 12:00 am

     Dokladnie.
     Z elementarza Hollywood : w kilku ostatnich katastoficznych produkcjach Hollywood wlasnie czarnoskory jest prezydentem i wtedy nadchodzi kataklizm.

     • peryskop 16 września 2011 o 3:52 am

      OK
      ale nie mówimy Hollywood tylko po naszemu – Święte Drzewo, żeby każdy wiedział o co chodzi.

      • Versus3 16 września 2011 o 11:24 am

       Ludzie kochani, mówię o linku podanym przez Vortexa, że niby Obama kazał przenieść rząd do Denver.
       http://www.eutimes.net/2011/09/obama-ordered-to-denver-bunker-by-us-military/
       Ale tam jest napisane (tyle, że po angielsku), że rozkaz przeniesienia siedzib do Denver był już w 2005. Proszę więc nie siać paniki i nie straszyć ludzi jakimiś pomieszanymi komentarzami sprzed 6 lat! Samo czytanie tytułów i nagłówków to nie jest informacja ale własnie desinformacja i manipulacja.

       • vortex 16 września 2011 o 12:33 pm

        Wytnij i wklej ten fragment ktory mowi o 2005 roku.Ta informacja jest nie tylko na tej stronie.
        A tak w ogole to czytasz to co sie pisze.Chyba nie ?
        „Kto preparuje (Sorcha Faal) takie wiadomosci i czy to prawda dowiemy sie juz 27 wrzesnia.”

 49. adam 15 września 2011 o 2:09 pm

  Uwaga na „zamach” jutro i pojutrze!

  Raczej około 27 09 na …zmianę zasięgu wpływów niemiecko-rosyjskiego partnerstwa.

  • mi461 15 września 2011 o 5:02 pm

   jezeli cos „pie**nie to napewno nie wtedy kiedy piszecie i kiedy jestesmy nastawieni na dana date. Tam tez sa analizy faktow i nastrojow spolecznych, nie sadze zeby ktos z nas „oddal celny strzal” nie przechytrzysz „lisa” jeszcze nie teraz.
   Trzeba raczej przygotowac „pulapke” na chytruska.

  • adam 16 września 2011 o 10:02 am

   Eurazjatyzm

   (z ros. jewrazijstwo) to oryginalnie rosyjska doktryna geopolityczna, przekształcona w ostatnich latach w ideologię stanowiącą uzasadnienie dla rosyjskich dążeń imperialnych.

   Termin e. został ukuty w 1915 roku przez rosyjskiego geografa V. Siemenow-Tian-Szanskijego używającego w swoich publikacjach terminu „Eurazja rosyjska” (Russkaja Ewrazja); e. jako doktryna geopolityczna został stworzony na początku lat 20-tych XX wieku, następnie zapomniany i odtworzony po upadku ZSRR przez rosyjskiego naukowca, geopolityka, filozofa i polityka Aleksandra Dougine’a (ur. 1962).

   E. to dzieło rosyjskich „białych” emigrantów (N. Troubetskoj, P. Savitski, N. Aleksjejew, L. Gumilew), którzy nie czuli jedności cywilizacji rosyjskiej z zachodnią. Stanowił doktrynę antyzapadnicką. Naprzeciw emigrantom krytykującym Rosję Radziecką z pozycji kultury zachodniej, eurazjaci stworzyli doktrynę głoszącą, że rosyjska kultura stanowi połączenie elementów słowiańskich i turko-muzułmańskich, co powoduje, że geopolitycznie i kulturowo Rosja stanowić by miała „trzeci kontynent” między materialistycznym i dekadenckim zachodem a orientem. Eurazjaci zajmowali niekonsekwentne stanowisko względem komunizmu; mimo że byli na emigracji, nie potępiali bolszewizmu widząc w nim pożądaną fuzję geopolityczną i doktrynalną między Europą i Azją, a konkretniej, przesunięcie cywilizacyjne Rosji z orientacji prozachodniej (carska Rosja XVIII i XIX wieku) na azjatycką. Wynikało to z koncepcji, że Rosja nie jest częścią cywilizacji zachodniej, lecz stanowi odrębną cywilizację wraz z tureckojęzycznymi nomadami Azji Centralnej. E. znajdował się w opozycji nie tylko wobec zapadników, ale także rosyjskich konserwatystów, zapadnictwu wrogich, gdyż odrzucał identyfikację kultury rosyjskiej z dziedzictwem bizantyjskim.

   Zdecydowanie nowe znaczenie e. nadał w obecnych czasach Aleksandr G. Dugin, który uczynił z e. ideologię antyzachodnią, skierowaną przeciw Stanom Zjednoczonym, które są tu zwalczane przez radykalną krytykę kultury anglosaksońskiej (protestanckiej), opartej na indywidualizmie, handlu, wytwórczości i kulcie pracy. Naprzeciw tej rzekomo zdegenerowanej cywilizacji wyspiarskiej, Dugin buduje mistyczną wizję cywilizacji eurazjatyckiej, opartej na wartościach duchowych i sakralnych. Współczesne wydarzenia są przedstawiane jako starcie między cywilizacją wyspiarzy-kupców i uduchowionych ludzi orientu.

   Skutkiem tej koncepcji jest uznanie za pozytywne wszystkich ideologii, religii i doktryn, które sprzeciwiają się amerykańskiemu stylowi życia. Dugin bez wahania czerpie wartości wspólnotowe i religijne z prawosławia i islamu, zasady gospodarcze z komunizmu, wizje ustrojowe z bizantynizmu, stalinizmu i teokracji wschodu. Głosi koncepcje neopogańskie (jest miłośnikiem włoskiego integralnego tradycjonalisty J. Evoli), zachwyca się antyzachodnią polityką i ideologią III Rzeszy, podbojami i modelem politycznym stalinizmu. Ideologia e., w ujęciu Dugina, stanowi mieszankę historycznych i obecnych religii i ideologii o nastawieniu antyindywidualistycznym, antyliberalnym i antydemokratycznym; stanowi przeciwieństwo tzw. społeczeństwa otwartego. Niekiedy Dugin uważany jest za tzw. narodowego bolszewika.

   Poglądy Dugina warunkowane są jego pochodzeniem z kręgów komunistycznych elit władzy; jego ojciec był oficerem KGB. Chodzi mu o odnowienie imperium radzieckiego pod sztandarem jakiejkolwiek ideologii lub religii antyliberalnej. Stąd jego przywiązanie do tradycjonalistycznego nurtu prawosławia. Najpierw działał w ultranacjonalistycznej Pamiać, a w IV 2001 roku stworzył własną partię polityczną Eurazja i stał się jedną z najbardziej wpływowych intelektualnie osób współczesnej Rosji, utrzymując żywe kontakty zagraniczne, szczególnie z przedstawicielami tzw. nowej prawicy. Jego otoczenie stworzyło jeden z najbardziej znanych rosyjskich think-tanków. Dugin był doradcą wielu rosyjskich polityków, w tym także Wladimira Putina.

 50. obrus 15 września 2011 o 2:16 pm

  http://demotywatory.pl/3447159/Wszystko-o-PO

 51. vortex 15 września 2011 o 3:47 pm

  To ze Obama wybiera sie do Colorado/Denver raczy sie potwierdzac.
  http://blogs.denverpost.com/thespot/2011/08/31/president-obama-to-come-to-colorado-sept-27th/37848/
  A moze to ma cos wspolnego z zydowskim nowym rokiem Rosh Hashanah,ktory przypada wlasnie na 28-30 wrzesnia.
  Rosz Haszana, Nowy Rok, Święto Trąbek – pierwszy dzień kalendarza żydowskiego. Upamiętnia stworzenie świata i przypomina o sądzie Bożym. Święto to trwa dwa dni w Izraelu, i w diasporze i otwiera ono okres pokuty – Jamim Noraim, trwający do święta Jom Kippur.
  W tym dniu naród żydowski staje ze skruchą przed Bogiem, oczekując przebaczenia i miłosierdzia, podczas gdy Szatan przedstawia dowody grzechów Izraela. W tym czasie Bóg otwiera księgi, w których zapisane są wszystkie czyny człowieka, by wydać na niego wyrok.
  Teraz juz wiemy dlaczego Psalm 46.

  • waryjat 15 września 2011 o 7:55 pm

   Ciekawe spostrzeżenie. Podobnie było z marcowym atakiem na Libię. Wtedy odbywało się święto purim.

 52. The Sign Painter 15 września 2011 o 3:53 pm

  Mogę się założyć o kopa w puzdro, że żadnego zamachu w PL nie będzie. 🙂

  • adam 15 września 2011 o 4:38 pm

   Z radością nadstawiam tyłek.

   • The Sign Painter 15 września 2011 o 4:50 pm

    Taka prawda… Jeśli zamach jednak będzie, to zostanę obwieszczony dezinformatorem i agentem. Jeśli go nie będzie to… zostanę obwołany dezinformatorem i agentem. 🙂

 53. Pingback: Alerty 15 września 2011 + afera szczepionkowa w toku. Stan wojenny już wkrótce? « Kefir 2010 – New World Order Resistance

 54. wojox 15 września 2011 o 5:50 pm

  A tu nowe wieści :
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/dziwne-kolorowe-obiekty-spadaly-wczoraj-terenie-stanow-zjednoczonych

  Elenin czy Nibiru ?? syfkiem pudruje ?? Na satelitę zwalają…

 55. sebecx 15 września 2011 o 6:14 pm

  ….tusk i łapy niedźwiedzia……
  http://www.tvn24.pl/0,1717484,0,1,proba-wywarcia-presji-czy-cos-oczywistego,wiadomosc.html

 56. nowy84 15 września 2011 o 6:28 pm

  DOWÓD NA KONTROLOWANE WYBURZANIE WTC 7:

  http://video.godlikeproductions.com/video/BREAKING_-_UNSEEN_FOOTAGE_-_VISIBLE_EXPLOSIONS_-_911_CONTROLLED_DEMOLITION_OF_WTC_7?id=ab4a4458657734bbf0f
  sorry ale tylko idiota może wierzyć w oficjalną wersję 911 :/

  • GdzieBylesJakCieNieBylo 15 września 2011 o 7:01 pm

   http://www.debunking911.com/

   Przeczytaj, pomyśl, wejdź pod stół i odszczekaj. Tyle tylko mogę ci powiedzieć.

   • monitorpolski 15 września 2011 o 8:34 pm

    A skądś ty się wziął z tą CIA-Mossadowską stroną? Tylko zerknąłem… jaki structural damage w WTC7?! To dlaczego budynki bliższe 1 i 2 nie ucierpiały?! Nawet się nie kwapią z wytłumaczeniem skąd się wzięła energia na rozwalenie tych budynków. Aj koleś, albos ty agent albo myślisz, że masz do czynieni z idiotami. W Nowym Jorku tylko nieliczni jeszcze sądzą, że to zrobili Arabowie.

 57. 123 15 września 2011 o 6:51 pm

  Zaczyna się?

  http://blogersek.nowyekran.pl/post/26876,podejrzana-aktywnosc-podwodna-u-wybrzezy-szwecji

 58. jantar 15 września 2011 o 8:01 pm

  Rolę pieniędzy w życiu społeczeństwa można przyrównać do tlenu we krwi człowieka .
  Każdy wie ,że potrzebuje oddychać czystym powietrzem ,inaczej organizm obumiera .
  Lichwa wprowadza w życie ludzi ,najpierw stagnację ,a potem śmierć ,w dosłownym znaczeniu .
  Wracam, do według mnie najważniejszej kwestii dnia dzisiejszego i jutrzejszego ,czyli kwestia jak działa dzisiejszy $$ystem finansowy .
  Jeżeli my ludzie nie zażądamy zakończenia współczesnego niewolnictwa dzisiaj ,to nie liczny ,że nasze wnuki będą z nas dumne .

  Tu na początek dwa linki , warto by było aby temat Kredytu Społecznego zaistniał na tej stronie w formie oddzielnej zakładki ,która będzie kompendium wiedzy w formie artykułów .

  -dlaczego wciąż nam brak pieniędzy ?-

  Czy widzicie ,że banksterzy w każdym państwie proponują ,abyśmy to my zaciskali pasa ,kosztem zdrowia i jakości życia ???

 59. BirdDwa 15 września 2011 o 8:08 pm

  Mam też coś ciekawego.. Zbadajcie to..

  • BirdDwa 15 września 2011 o 8:22 pm

   Troche ciarki mi przeszyły ale coś mi mówi że to niewypał choć na YT jest masa filmików dotyczących Baraka który wieje do swojej szopy pod ziemią.

   • peryskop 15 września 2011 o 9:20 pm

    A może ten cały spęd do Denver to kolejny hoax?

    Zasadzka, aby pod pozorem ochrony przez zagrożeniem zgromadzić tam kwiat narodu na czele z panem Prezydentem, z jego świtą, oraz NASĄ z rodzinami, ażeby ich tam spacyfikować?

    Były pogłoski o pełzającym puczu, były agent rządowy o tym wspominał, a także Fulford.

    A może to być też zasadzka w drugą stronę: może chcą przez prowokację wykryć, kto do takiego puczu miałby ochotę przystąpić? Tak czy owak emocji nie zabraknie.

    • 999AQQ 15 września 2011 o 9:44 pm

     A może UNE mają już dość Marionetek* więc zwołają je w podziemia i fruuuuuuuuuuu do góry!!!

     • peryskop 15 września 2011 o 11:39 pm

      No właśnie!
      BUUUUUUUUUM!

 60. Roman 15 września 2011 o 8:40 pm

  A tu są dowody na zamach https://picasaweb.google.com/111398247821991260361/RoznePrzypadki?authkey=Gv1sRgCP3jvKabhvjPbQ#5647450790308458626 ważne, wyjaśnienia są w opisach

 61. sono 15 września 2011 o 8:50 pm

  16-18 wrzesnia 1982 wojska israelskie, wspolnie a lebanskimi phalangistami, popelnily ogromna zbrodnie/maskare na niewinnej ludnosci Palestynskiej w obozach Sabra i Shatila ,dla uchodzcow w Libanie.
  Zamordowany w wyjatkowo okrutny i perfdny sposob ok 3500 tysiac osob, wiekszosc kobiety i dzieci.
  Winnych tej zbrodni NIE ukarano. Swiat nie obchodzi hucznie rocznic tej wyjatkowo krwawej zbrodnii.
  Faszystowski Israel jest witany na salonach z otwartymi ramionami przez lucyferianskich, swiatowych przywodcow.
  http://sabbah.biz/mt/archives/2006/09/15/sabra/

  • sono 15 września 2011 o 9:04 pm

   • jantar 15 września 2011 o 10:44 pm

    gdybyś jeszcze od siebie komentarz dodała ,to może bym i tam zobaczył ,a tak tylko kolejna migawka ….. których mam serdecznie dość .

    • sono 15 września 2011 o 11:57 pm

     komentarz ode mnie jest u gory.
     Palcem mam wskazac??
     A moze jeszcze mam na glos przeczytac i wytlumaczyc??

 62. Talbot 15 września 2011 o 8:50 pm

  Reaktywacja strony http://www.newworldorder.com.pl
  Wchodźcie na czat: http://newworldorder.com.pl/chat/

  • Rex 15 września 2011 o 10:35 pm

   Jednak nie działa ,,,, szkoda !!!

  • peryskop 16 września 2011 o 3:54 am

   Czy to twoja stronka, Talbot?

 63. z4truty 15 września 2011 o 8:59 pm

  Hmmm:
  http://tech.wp.pl/gid,13763065,kat,1009635,galeriazdjecie.html

 64. z4truty 15 września 2011 o 9:06 pm

  Tu też trzeba zajrzeć:
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/09/15/zydomasonska-rewolucja-w-kosciele-katolickim-plasajace-zakonniczki-w-„modlitewnym-szale”/#more-13345

 65. vortex 15 września 2011 o 9:09 pm

  Link do strony [www.theblaze.com] ktora podaje nitdiver5 pod tym video juz nie dziala.
  Rano jeszcze chodzilo.Wiec sprobujcie tak
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dkrBLFWw3mYJ:www.theblaze.com/stories/seius-stephen-lerner-invokes-bill-ayers-days-of-rage-to-take-down-wall-street-this-september/+seiu+wall+street+protest&cd=4&hl=en&ct=clnk&client=ubuntu
  Service Employees International Union planuje marsz “US Day of Rage?” na Wall Street
  na 17 wrzesnia http://www.usdayofrage.org/resources.html
  Wiele ma sie wydarzyc

 66. krist 15 września 2011 o 9:25 pm

  piszecie iz Obama bedzie w denver wraz z prac. NASA i masą innych ludzi, moze to ostatnie info o fragmentacji jadra elenin ma cos wspolnego?! jak wiemy wpierw elenin zmieniła trajektorie i sie rozpadła przez do konca nie wiadomo co (wybuch jądrowy??spec-satelita?), niestety cały ten syf leci juz w naszym kierunku. Oficjalnie kometa miała ominac ziemie, ale nikt nie pisze jak zmieniła się trajektoria lotu po jej rozpadzie! Jak wiemy ziemia nie mogła nijak wpłynąc na jej przelot ze wzgledu na ogromną mase i nikłe działanie naszego pola grawitacyjnego. niestety małe fragmenty mogą nie byc tak niewrazliwe (a w dodatku zmieniły kurs) i moze nam sie oberwac tym gruzem. W stanach zaobserwowano spadajace róznokolorowe meteoryty czyzby była to dopiero zapowiedz nadejscia głównej fali kosmicznego smiecia?
  teraz trochę pofantazjuję ostatnio takie spadajace meteoryty widziałem w filmie bitwa o los angeles! zobaczcie trailer na koncu jest podana data 03.11.11 ta data nie występuje we wszystkich trailerach! czyzby była to zapowiedz??

  • KarolPolak 15 września 2011 o 9:48 pm

   Obama podczas przemówienia w 10 rocznicę WTC cytował psalm 46, fragment
   „Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
   łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
   Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
   i góry zapadały w otchłań morza.
   Niech wody jego burzą się i kipią,
   niech góry się chwieją pod jego naporem”

   Teraz te doniesienia o jego wizycie w Denver (w tym samym tygodniu całe szefostwo NASA również tam będzie z powodu jakiś „naukowych spotkań” http://www.sacbee.com/2011/09/06/3888959/nasa-lands-in-colorado-with-international.html#storylink=scinlineshare) dodatkowo te dziwne obiekty nad kilkoma stanami ameryki o których donoszą nawet wielkie agencje newsowe, z dystansem podchodzę do tego typu doniesień ale jeśli coraz więcej układa się w teki schemat to może faktycznie coś wisi w powietrzu.

   • Mika 16 września 2011 o 9:34 pm

    Rzeczywiście dziwne. Akurat ten psalm. Illuminati „lubią” ogłaszać swoje plany.
    Miejmy jednak nadzieje, że nic złego się nie stanie. A propos dziwnych obiektów. Wieczorem (po 20-tej) w niedziele 11 września zaobserwowaliśmy całą rodziną (tj. rodzice, młodsza siostra i ja) dziwne obiekty. Poruszały się niezbyt szybko, świeciły żółtym światłem. Najpierw myśleliśmy, że to samoloty, ale nie wydawały żadnego dźwięku. Wyglądało to jak lecące w kluczu ptaki (z tym że to coś świeciło). Nie mam pojęcia co to było.

  • O Rzesz 16 września 2011 o 12:47 am

   Widziałem w swoim życiu kilkadziesiąt meteorów i cztery bolidy. Dwa w tym roku w odstępie miesiąca. Ostatni trzy tygodnie temu.

 67. iHe 15 września 2011 o 9:34 pm

  Na Urbasiu jest ostrzeżenie dla tych co jeszcze mają coś więcej w bankach niż długi..

  „Obawa przed upadłością banków powoduje, że proces wycofywania depozytów może przybrać charakter paniki. Wówczas jest określany jako run na banki. Wielokrotnie w historii towarzyszył głębokiemu kryzysowi gospodarczemu.”

  „Europejskie banki od kilkunastu miesięcy systematycznie tracą depozyty. Nie jest specjalnie zaskakujące, że dzieje się tak w bankach greckich. Jednak dobrze poinformowani inwestorzy wycofują depozyty również z banków niemieckich, francuskich, hiszpańskich i włoskich. Europejski Bank Centralny oraz narodowe banki centralne po cichu uzupełniają wyciekającą gotówkę. Usiłują stworzyć wrażenie, że wszystko jest w najlepszym porządku. Wybrańcy już uratowali swoje kapitały. Masy oszczędzających lepiej, aby o tym się nie dowiedziały.”

  „Nie tylko banki centralne ratują banki komercyjne na zachodzie. Bankierzy szukają głupiego Jasia gdziekolwiek. I czasami znajdują. Rząd Polski w lipcu 2011 r. złożył w bankach za granicą depozyty na rekordową kwotę 3 mld euro. I to w sytuacji gdy Polacy są wzywani do wyrzeczeń w imię zrównoważenia finansów publicznych. Jasiu głupi, przekupny, czy szantażowany?

  W imię czego rząd szafuje publicznymi pieniędzmi? Czy te 3 mld euro to cała tajna pomoc polskich polityków dla finansistów na zachodzie…?”

  http://urbas.blog.onet.pl/Run-na-banki-Tajna-akcja-pomoc,2,ID435737398,n

  • jantar 15 września 2011 o 10:51 pm

   Urbaś służy kamienicznikom . Nie daj się zwieść na słówka . on ma płacone .

   • 999AQQ 15 września 2011 o 10:55 pm

    Otóż to. A odczyty prowadzi w salach sponsorowanych przez…unych.

   • iHe 16 września 2011 o 12:27 pm

    Ja go czytam dość wybiórczo,jednak zapoczątkował parę nowych bardzo pozytywnych trendów w polityce na naszym grajdołku.Jakoś to się przesącza do innych partii choć głównie w sloganach.Niestety nie ma ludzi, których ktoś nie popiera z większymi pieniędzmi i układami na szerszej arenie.Już nie mówiąc ,że nie ma świętych:(
    Biorąc pod uwagę charakter działalności biznesowej powinno mu zależeć na pokoju w Polsce.
    Nie da się kamienic wywieźć do Izraela ,Uk czy do USA ,a kwestia ich odzyskania nie jest taka oczywista jakby co.
    W każdym razie na naszej scenie politycznej każdy ma jakieś + i -.Większe i mniejsze.
    Ciekawe ,że nie ma partii bez wad(vat;). Chociaż mogłaby być niekoniecznie jako rządząca ,ale jednak choćby jako think tank.
    Dużo bardzo istotnych rzeczy nagłaśniają,osobna kwestia co z tym zrobią.
    W sumie dyskusja o Urbasiu to temat na cały art.

 68. sono 15 września 2011 o 9:43 pm

 69. theaspartam 15 września 2011 o 9:56 pm

  Fiji region 7,2 Richtera ,Polska 3.9 Richtera http://quakes.globalincidentmap.com/ http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/list.php http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php

 70. Grafik 15 września 2011 o 10:01 pm

  http://www.sfora.pl/Kula-ognia-na-niebie-Tajemniczy-obiekt-nad-USA-g35951-73260

  cos się zaczyna dziać

  • FAKIR 15 września 2011 o 10:25 pm

   To znaczy konkretnie co?
   Od tysięcy lat się różne rzeczy dzieją

   • peryskop 16 września 2011 o 4:13 am

    Jak to co? Trwoga!

 71. 999AQQ 15 września 2011 o 10:23 pm

  Nie ma jeszcze oficjalnego raportu z realizacji reform w Grecji, co jest warunkiem dalszej pomocy UE, ale w Brukseli przeważa pogląd, że Grecja nie podoła warunkom unijnych pożyczkodawców. Rynek ocenia prawdopodobieństwo niewypłacalności Grecji na niemal 100 proc.

  W czwartek komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn tchnął nieco nadziei mówiąc, że w weekend grecki rząd zaproponował środki, które mogą go znacznie zbliżyć do spełnienia celów fiskalnych na ten rok, ale musi do tego przekonać partnerów z UE.

  Żeby zgodnie z planem naprawczym zwiększyć dochody budżetu, Grecja powinna pozyskać z prywatyzacji 1,7 mld euro do końca września, a 5 mld euro do końca roku. Dotąd pozyskała 400 mln euro ze sprzedaży udziału w państwowej firmie telekomunikacyjnej OTE. Tymczasem by dostać kolejne 8 ze 110 mld euro przyznanej w ub.r. pożyczki, Grecja musi uzyskać pozytywną ocenę realizacji programu od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Centralnego oraz Komisji Europejskiej (tzw. trojki) //wszystko jest możliwe//
  http://biznes.onet.pl/grecja-najpewniej-nie-podola-warunkom-unijnych-poz,18493,4851123,3219970,199,1,news-detal

 72. sono 15 września 2011 o 10:24 pm

  „Test czujności ”
  ks Pawla Siedlanowskiego z Frondy

  „W starożytnych bitwach stosowano następujący manewr: aby odciągnąć uwagę przeciwnika rzucano na dobrze wyeksponowane miejsce oddział żołnierzy, który „zajmował” uwagę całej armii, zaś w ciszy dowódca przegrupowywał wojsko tak, aby z wielką siłą uderzyć w innym miejscu. Tak wygrywano wielkie batalie. Skojarzenie to nieodparcie towarzyszy mi od początku „sprawy Nergala”. Medialna burza wokół osoby lidera zespołu Behemot, dzisiejsze cyniczne podziękowania biskupom za reklamę, bierność wielu środowisk wobec jego „bohaterstwa” polegającego na deptaniu świętości „katoli”, dyskusje o wolności artystycznej w TVP etc. nieodparcie prowadzą ku myśli, że jest to jedynie przykrywka. Szatan jest zbyt inteligentny, aby tak łatwo dać się demaskować. Działa inaczej. Skrycie, podstępnie, bezwzględnie. „Anioł ciemności przybiera postać anioła światłości”- jak napisał św. Paweł. Nergal tak naprawdę jest nikim. Jego pycha wprowadziła go na czołówki gazet, ona zaś wykorzystuje swoje pięć minut na maksa. Jest inteligentny i bezwzględny. Jest też z pewnością narzędziem w rękach złego – ma tego pełną świadomość. Ma do wykonania określone zadanie, ale skupianie na nim całej uwagi jest pomyłką. Odciąga naszą uwagę, wyprowadza na pola jałowej dyskusji. To swego rodzaju test naszej czujności. Zdwojony atak przyjdzie – a może już się zaczyna – z innej strony…

  Skąd nadejdzie? Co nowego nam szykuje zły? Dlaczego w takim czasie to się dokonuje? Co nam przyniesie przyszłość?

  Jedno jest pewne: nie możemy pozwolić na to, aby zapaść z sen. Od początku w Kościele chrześcijanie modlili się nocą. Wigilie ważnych wydarzeń przypominały, że wiara jest czuwaniem. Zapominamy o tym. Zbyt pewni, że to, co zgromadziliśmy i struktury świata, w którym żyjemy, nas ochronią.

  „Nie zwycięża się diabła diabłem” mówił św. o. Pio. Złego zwycięża się demaskując kłamstwo, pokorą i modlitwą.”

 73. 999AQQ 15 września 2011 o 10:32 pm

  P.MonitorPolski. przecież nie jestem aż tak głupia, aby panu owieczki straszyć…więc po co ta moderacja???

 74. Warszawiak 15 września 2011 o 10:46 pm

  ha ha ha …
  http://zgorzelec.naszemiasto.pl/artykul/1075953,zgorzelec-prowokator-w-t-shircie,id,t.html#adb328a8bba1d480,1,3,12

 75. ARTUR 15 września 2011 o 11:15 pm

  Obama może zejść do bunkra w prawie każdym miejscu USA gdyż cały kraj jest pocięty tunelami po ruchomych podziemnych rakietach międzykontynentalnych .Są one zabezpieczone na każdą ewentualność i niezniszczalne przez człowieka ,jednak w Biblii jest tekst który mówi iż przy końcu rzeczy ludzie będą z przerażenia chować się pod ziemię i tam wszyscy zginą .Ocaleć mogą jedynie ci co będą leżeć w polu pod krzakiem paproci /bez osłony/.

 76. O Rzesz 15 września 2011 o 11:56 pm

  Tyle tego plugastwa. Czasami ma się dość …

 77. ockamer 16 września 2011 o 12:14 am

  Podniecacie się dziwnymi teoriami. Ale przemilczacie fantastyczną i rewelacy(u)jną wiadomość.

  NASA mówiąc więcej o SLS pośrednio przyznała że ma dopracowany system napędu wodorowego. To ma znaczenie fundamentalne.

  Polityczne. Jest to odpowiedź dla Arabii ws ich zagrożenia dot. ropy naftowej w przypadku weta USA dla uznania Palestyny w ONZ. USA mówi: Nie straszcie, bo my już mamy całą nową technologię i tak naprawdę ropę trzymamy z powodów geopolitycznych.
  Można też zrozumieć, czemu pozbyto się dyktatorów utrzymujących spokój w krajach arabskich. Ropa nie jest już potrzebna i nie trzeba o nią tak mocno zabiegać. Zauważcie, że USA nie ma ochoty zajmować złóż w „nowych demokracjach” – oddaje je Europie. Można wnioskować, nie potrzebuje ich.

  Technologiczne i gospodarcze. W ciągu najbliższych 2-5 lat dojdzie do przełomu w energetyce, a więc we wszystkim co łączy się z dalszym postępem. Technologia była bardzo długo dopracowywana, w końcu segway – produkt uboczny projektu Ginger jest na rynku od 10 lat. Już przy wprowadzaniu pojazdu mówiło się, że US testuje samoloty bojowe na napęd wodorowy. Jak znam życie ogłoszenie o rewolucji energetycznej będzie jeszcze przed wyborami prezydenckimi US w 2012.

  • peryskop 16 września 2011 o 4:55 am

   @ockamer twoje rewelacje brzmią dyplomatycznie tzn tak jakby Hilaria postawiła to w Riadzie:
   – Uważajcie Saudi, ani mru mru, bo mamy H!

   Yankesi mają różne rzeczy- ostatnio także dopracowują tlen, bo nawarstwiły się im kłopoty z instalacjami podawania tlenu i wszystkie stealth’y – łącznie z B1 – zostały uziemione do odwołania. Słyszałeś?

   Słyszałeś o super-duper-okręcie skorodowanym po roku, bo zapomnieli dać ochronę anodową gdy zbudowali extra-kadłub częściowo ze stali a częsciowo z duralu – czyli zrobili bateryjkę?
   W tych reakcjach wodór też bierze udział, więc wygląda na to, że prawie dopracowali…

   Ale jak czytasz mainstream to wszystko jest tam GREAT! Nawet byli na Księżycu i witali się z tamtejszą gąską!!! (myślami)

   Jeśli są tacy WODOROWI i SUPER to dlaczego obrywają od Pusztunów z Jalalabadu i okolic?

   Pomyśl jak wiele zdobyli notoryczną blagą.

   • iHe 16 września 2011 o 12:13 pm

    Z tą ropą to sprawa nie jest taka całkiem oczywista,ropa to nie tylko paliwo,ale przede wszystkim surowiec.Jankesi się z niczego i nigdzie nie wycofali.Wręcz przeciwnie,a Jewropie dali tylko swoje łupy do pilnowania.I podzielili się długami i kontrolą pogody.
    Co do ich super hiper wynalazków to faktycznie są na prawdę dobrzy to oni są w ich utajnianiu.
    Nie puszczą ich na rynek zanim naziland NWO nie będzie miał zapewnionej totalnej kontroli i supremacji i „stosownych” reform.
    Po za tym nie zapominajmy o bezcennych agentach żydowskich, którzy grają na 2 strony i jak będzie trzeba to Ruskim czy Chińczykom w zębach to przyniosą.(historia bomby atomowej)
    Oni nie stawiają na 1 konia.
    Pomijając drobny szczegół,że część krypto nazi UE też jest na pewno świetnie poinformowana.
    USA to w końcu kolonia UK było nie było, banksterzy też w EU mieszkają.
    Niemcy i Japonia(co prawda Japonia strategicznie się nie liczy ze względu na realtywnie mały obszar i status kraju podbitego przez USA) też nie w ciemię bici.Ja bym też tak nie dramatyzował.
    Hitler przegrał mimo ,że praktycznie przez całą wojne miał przewagę technologiczną.
    usrael też zacznie mieć problemy jak 3Rzesza jak rozpęta piekło swoimi pachołkami lub własnoręcznie.

  • O Rzesz 16 września 2011 o 10:39 am

   W kraju w który utajnia się rocznie 5-6 tyś. patentów rocznie podając jako powód „bezpieczeństwo narodowe” można spodziewać się kilku wręcz egzotycznych wynalazków które wypuszczone w świat mogły by go zrewolucjonizować. U nas mamy min. p. Lucjana Łągiewkę którego prace choć nie utajnione to w zasadzie zostały przemilczane a on sam „subtelnie” ostrzeżony by się nie wychylał. Grupy interesów trzymają na wszystkim łapki i jeśli coś wypuszczą to tylko wtedy gdy będzie im to na rękę!. Pokerowej zagrywki też nie można wykluczyć.

 78. Franek 16 września 2011 o 12:57 am

  Kto tu rzadzi – Leon ,czy jego dzieci ???