Do Białorusinów: Nie powtarzajcie polskich błędów!

(…)Różne lumpy polityczne, szubrawcy żądni władzy oraz nasłani agenci zachodnich wywiadów i Mossadu Izraele, opanowali kierownictwo powstającego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego i skierowali Związek do walki o obalenie istniejącego wówczas, prospołecznego ustroju, przychylnego ludziom pracy, zwłaszcza robotnikom, bo zagrażał on swym istnieniem zachodnim kapitalistom (…)

======================================================================
DO BIAŁORUSINÓW i ZAMIESZKAŁYCH NA BIAŁORUSI POLAKÓW – NIE POWTARZAJCIE POLSKICH BŁĘDÓW!

W LATACH 90-TYCH XX WIEKU POLSKA ZANOTOWAŁA NAJWIĘKSZY WZROST UBÓSTWA SPOŚRÓD WSZYSTKICH 175 PAŃSTW SKLASYFIKOWANYCH PRZEZ ROZWOJU UNDP. KOJARZYŁA SIĘ Z BIEDNYMI KRAJAMI AFRYKI.

Z uwagą i uznaniem, ale z mieszanymi uczuciami i niepokojem myśląca i życzliwa Białorusinom część społeczeństwa polskiego obserwuje protesty i awantury części Białorusinów i zamieszkujących tam Polaków. Zmiany społeczne, ekonomiczne, polityczne są pożądane i nieodzowne ale Polacy obawiają się, że buntujący się ludzie na Białorusi mogą pójść podobnie błędną drogą, jak uczyniło to społeczeństwo polskie 30 lat temu, i zamiast polepszyć sytuację w swoim kraju, nieodwracalnie ją pogorszą, jak stało się to w Polsce. Dlatego Polacy dobrze życzący Białorusinom i zamieszkującym tam naszych rodakom, apelują o zastanowienie się, czy społeczeństwo białoruskie jest już przygotowane do tak nagłych, szerokich, niebezpiecznych, ryzykownych, nieprzygotowanych, nie przemyślanych zmian? Zastanówcie się czy w ferworze emocji i amoku protestów, nie intencjonalnie, nie świadomie, nie utorujecie drogi do objęcia władzy w waszym kraju przez różne męty polityczne, społeczne, przez złodziei, oszustów, karierowiczów, gangsterów, bandytów żądnych władzy, jak stało się to w Polsce?
Nawet arcybiskup Józef Życiński, przeciwnik wszelkich przemian, swego czasu stwierdził, że po 1989 roku, władzę w Polsce objęły i rządzą „pętaki”, a Wałęsa nazwał ich „popaprańcami”. Ja te rządzące ekipy lumpów nazywałem także dosadnie: „gówniarzami”: nie ze względu na wiek, ale na niedojrzałość umysłową i intelektualną tych ludzi . Dlatego apeluję w imieniu własnym i Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu do protestujących i niezadowolonych o skorzystanie z głęboką rozwagą z przykrego, tragicznego doświadczenia polskiego i klęski jaką poniósł cały naród polski w wyniku powrotu do prymitywnego kapitalizmu i cofnięciu państwa cywilizacyjnie, gospodarczo i kulturalnie o 100 i więcej lat, do poziomu społecznego XIX wieku.

Warto się zastanowić: co np. Polska zyskała, a co straciła w wyniku tzw. transformacji ustrojowej? Zyskała setki tysięcy bezrobotnych, bezdomnych wegetujących w kanałach, na ogródkach działkowych, w przytułkach, na dworcach, na klatkach schodowych, setki tysięcy eksmitowanych lub zagrożonych eksmisją na bruk (oficjalnie jest prawie 10 proc. bezrobotnych), miliony migrujących w poszukiwaniu pracy, chleba i godnych warunków życia, zwłaszcza młodych, zdolnych, wykształconych i potrzebnych w kraju obywateli, 40 % dzieci codziennie przychodzących do szkoły głodnych, dziesiątki tysięcy mieszkańców, których nie stać na opłacenie czynszu mieszkaniowego, dziesiątki tysiące ludzi mających już odcięty prąd i gaz, setki tysięcy chorych nie wykupujących podstawowych lekarstw ratujących zdrowie i życie i umierających w bólach. Czy chcecie, by także u was tak się stało? Czy chcecie by i u was wprowadzono także legalnie masową eutanazję, jak ma to miejsce od kilku w Polsce, gdzie np. odmawia się ratowania i leczenia ludzi po 65 roku życia? Chcecie powrotu do chorób nędzy, takich jak gruźlica, świerzb, wszawica, które przyniósł kapitalizm ? Chcecie by ludzie, jak psy szukali pożywienia w śmietnikach i żebrali na ulicach, pod kościołami i cerkwiami?
Dziś nikt się nie czyje odpowiedzialny za sprowadzenie tej nędzy w Polsce, ani była Solidarność, ani nawet Kościół. A co wam dziś obiecują za wyrażenie zgody na wprowadzenie kapitalizmu, za oddanie majątku obcym i masowej nędzy? To, że będziecie mieli werbalną wolność, demokrację i iluzoryczną sprawiedliwość? Jaką wartość mają te imponderabilia dla człowieka żyjącego w skrajnej nędzy, w poniżeniu, zepchniętego na margines życia społecznego?
Większość Polaków jest dziś gotowa oddać te fetyszyzowane wartości za przywrócenie im godziwych, bezpiecznych warunków życia: za zapewnienie pracy, za tanie czynsze mieszkaniowe, niskie opłaty innych świadczeń, dostępną opiekę lekarską, bezpłatne szkolnictwo wszystkich szczebli, tanie przedszkola, sanatoria, wczasy, masowe kolonie dla dzieci, sprawny i sprawiedliwy system stypendialny dla niezamożnej, ale zdolnej i pracowitej młodzieży, za upowszechnienie świetlic, klubów i domów kultury, ośrodków zdrowia i izb porodowych na wsi, bibliotek, tanich książek, podręczników, za uczciwy wymiar sprawiedliwości, zwłaszcza nieskorumpowane sądy. Postęp społeczny jest konieczny i nieuchronny ale powinien być przemyślany, przynosić ludziom pożytek, a nie straty, cierpienia, poniżenia. Powinien doskonalić, ubogacać rzeczywistość, a nie deformować jej. Nawet Papież Jan Paweł II, na którego autorytet wielu Polaków tak często lubi się powoływać, skrytykował i skarcił ekipy rządowe rodowodu „Solidarności”. W listopadzie 2003 roku w Watykanie ostro krytykował przybyłych na audiencję 2500 aktywistów tego obozu, i niemal krzyczał: „co uczyniliście z tego kraju? To także moja Ojczyzna”.

Jeden z powszechnie znanych w Polsce publicystów i działaczy przedsierpniowej opozycji, Janusz Korwin Mikke jeszcze ostrzej ocenia rządy w posierpniowej Polsce, nazywając je bandyckimi:

Cyt. „Ja naprawdę uważam, że rządzą nami bandyci, złodzieje, oszuści i agenci bezpieki ” .

Zdaniem autora właściwie rządzi w Polsce „trochę Rząd, trochę mafia, trochę Kościół Rzymsko-katolicki, trochę związki zawodowe, trochę masoneria, trochę Sejm, trochę konfederacje pracodawców, trochę sądy, trochę Senat…(…) Jeśli więc mówię, że jesteśmy rządzeni przez bandytów – to dotyczy to większości wymienionych powyżej ciał – nie tylko P.T. Członków Rządu!” Tygodnik „Angora” (nr 32/ 99)

Cytowany wyżej Janusz Korwin Mikke jeszcze ostrzej ocenia polskie elity polityczne i parlament , cyt. „80 proc. obecnych tzw. polityków, to banda oszustów i złodziei. Powinni siedzieć w więzieniach, a nie w ławach poselskich czy senackich. Kandydaci PO do parlamentu – przypadkowa zbieranina. „Okrągły stół”? – Komu będzie przekazywana władza, decydował przy nim generał Czesław Kiszczak (minister polskiego KGB) i jego mocodawcy. I jak każdy dobry minister spraw wewnętrznych przekazywał władzę, po prostu swojej agenturze. Cała ich wspólna taktyka jest taka, że głupi Polacy mają glosować na zmianę: raz na komunistów, raz na ich agentów. Żeby wyborcom się wydawało, że mają jakiś wybór.” Janusz Korwin Mikke o klasie politycznej („Magazyn Tygodniowy” 10.8,001).

Czy podobne zmiany jak w Polsce chcecie wprowadzić także na Białorusi? Oczywiście, uważacie, że nie dopuścicie do takich deformacji, że jesteście mądrzejsi niż Polacy, Bułgarzy i inni…

Niestety, Polacy też tak myśleli. Bo tak miało być. Ale po zakończeniu strajków w sierpniu 1980 roku ruszyła w teren silna wataha bandziorów politycznych pod formalnym przewodnictwem Lecha Wałęsy i pod różnymi pretekstami i zmyślonymi zarzutami usunęła wszystkich uczciwych ale niewygodnych, a na ich miejsce wprowadziła swoich posłusznych, karierowiczów, różne męty bez zasad moralnych. Robotnikom obiecywano Raj na ziemi, dobrobyt podobny poziomowi elit pracowniczych na Zachodzie i w Ameryce, a naiwni Polacy uwierzyli, a teraz słono płacą za tę lekkomyślność i łatwowierność.
Robotnicy są warstwą społeczną szczególnie upokarzaną i dyskryminowaną w Polsce. Czy tego chcecie dla własnego kraju? Dla własnej klasy robotniczej, dla ludzi pracy na Białorusi? Nie odstraszają was klęski w Polsce ludzi pracy i państw, które dały się namówić przez agentów Zachodu na ów obiecany kapitalistyczny Raj na ziemi?

Nie uda wam się obronić przed gangsterami politycznymi, wspieranymi przez Zachód, światowe banki, wywiady, propagandę. A więc zmiany – tak, naciski na władzę – tak, ale mądrze, powoli, z rozwagą, nie niszcząc dotychczasowego dorobku społeczeństwa ale budując, pomnażając dobro; najpierw trzeba przygotować społeczeństwo do mających nastąpić zmian, wykreować i sprawdzić w działaniu kadrę przewodnią która potrafi zorganizować skuteczną obronę przed potencjalnymi bandami, wspólnymi wrogami Białorusi, Polski, Ukrainy i ludzi pracy przed kanibalami kapitalistycznymi.
30 lat temu, w sierpniu 1980 roku ludzie pracy w Polsce wybrali słuszną drogę protestując przeciw narastającemu złu, lekceważeniu ich praw i potrzeb, w nadziei, że uda się wywalczyć pozytywne zmiany społeczne, zwłaszcza polepszenie warunków życia ludzi pracy. Wymuszono wówczas na władzy ważne ustępstwa ujęte w formie 21 postulatów robotniczych. Było to rzeczywiście największe zwycięstwo w całej historii ludzi pracy w Polsce: m.in. zagwarantowano utworzenie niezależnego od partii ruchu związkowego, prawa do strajku, wolności zrzeszeń, zgromadzeń.

Ale, niestety ludzie pracy przegrali owe epokowe zwycięstwo oddając kierownictwo nowego Związku w ręce jego zaciętym wrogom. W ciągu niemal kilkunastu godzin po zakończeniu strajków, zwycięzcy doznali największej klęski w dziejach narodu polskiego. Różne lumpy polityczne, szubrawcy żądni władzy oraz nasłani agenci zachodnich wywiadów i Mossadu Izraele, opanowali kierownictwo powstającego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego i skierowali Związek do walki o obalenie istniejącego wówczas, prospołecznego ustroju, przychylnego ludziom pracy, zwłaszcza robotnikom, bo zagrażał on swym istnieniem zachodnim kapitalistom. Żeby to zrealizować usunięto z tego ruchu pracowniczego wszystkich uczciwych działaczy opozycji, organizatorów strajków. Ostentacyjnie zerwano umowy z Rządem o realizacji korzystnych dla ludzi pracy 21 postulatów. Wreszcie w grudniu 1981 roku, w Radomiu, kierownictwo „Solidarności” postanowiło, że 17 grudnia 1981 roku rozpocznie strajk powszechny i przejmie władzę w Polsce. Rząd uprzedził „Solidarność” i ogłosił stan wojenny 4 dni wcześniej, 13 grudnia 1981 roku.

Co Zachód, światowe banki, zmiana ustroju uczyniły z Polską i jej majątkiem narodowym świadczą fakty, które powinny być przestrogą dla buntujących się Białorusinów.

ETAPY NISZCZENIA POLSKI – ( Władysław Wally – Okradziona Polska)

… Wysprzedawania naszego majątku narodowego, przy szumnej reklamie prywatyzacyjnej, dokonywał ówczesny minister przekształceń własnościowych Janusz Lewandowski. Sprzedał: Hutę Warszawa włoskiej firmie Luc-chiniego za 18,4 mln USD; samo jej zbudowanie kosztowałoby ok. 4 mld USD. Najlepsza polska fabrykę czekolady „E. Wedel” – koncernowi amerykańskiemu „Pepsi-Cola”; J. Lewandowski zobowiązał sie do bezpłatnego przekazania „Pepsi-Coli” 100 tysięcy akcji Wedla o wartości ponad 3 mld USD jako rzekomą rekompensatę za poniesione wydatki związane ze zrzeczeniem się spółki „Agros LTD” używania znaku firmowego „E. Wedel” oraz udzielił jej ulgi podatkowej na sumę 28,5 mln USD plus 1 mln USD funduszu depozytowego; w sumie „Pepsi-Cola” przejęła jedno z najlepszych przedsiębiorstw w charakterze darowizny, za co dopłacono jej jeszcze 7,5 mln USD.

Cementowanie w Gorażde i w Strzelcach Opolskich sprzedano Belgom za 103 mln USD, a oni z kolei odsprzedali 42,6% udziałów Niemcom za 659 mln USD. Zakłady papiernicze w Kwidzynie, wybudowane przez firmę kanadyjską za sumę 400 mln USD, sprzedano amerykańskiemu koncernowi J. R za sumę 120 mln USD. Malborska fabrykę makaronów wyceniono na 23 mld starych złotych, a za połowę tej sumy sprzedano Francuzowi M. Marlotowi. Dwa łódzkie zakłady „Bostona” i „Polten”, stanowiące największy kompleks włókienniczy w Polsce, sprzedano włosko-polskiej firmie „Legler-Polonia” za 2 mld USD, co stanowiło 8 % ich szacunkowej wartości. Następny minister przekształceń własnościowych, Wiesław Kaczmarek, sprzedał 35 % przedsiębiorstw państwowych, obejmujących najlepsze i najbardziej dochodowe firmy o ogólnej wartości 130 mld USD -za jedyne 1,2 mld USD, tj. za niecały 1 % ich wartości. Sprzedano też za niezwykle niskie ceny: raciborską „Pollenę” i Zakłady „Pollena” w Helenówka niemieckiemu koncernowi „Henkel”, „Polcolor” w Piasecznie francuskiej firmie „Thompson”, fabrykę opon w Dębicy, wrocławskie „Elwro”, Elbląski „Zamech”, „Eltre” w Łodzi, Zakłady Radiowe Kasprzaka i Fabrykę Lamp im. R. Luksemburg w Warszawie, „Exbud” w Kielcach, Śląską Fabrykę Kabli, Krośnieńską Fabrykę Szkła, dawnego Norblina, podwarszawską „Laminę”, Zakłady Jedwabiu Naturalnego w Milanówku i in.

Polska w okresie tzw. przemian strukturalnych poniosła jeszcze straty w wysokości ok. 155 mld USD: afera spirytusowa (35 mld USD), afera bankowa (50 mld USD), afera rublowa (28 mld USD), afera FOZ (40 mld USD).

Inne straty, to np. wynikłe ze złodziejskiej prywatyzacji zakładów państwowych 250 mld USD oraz z innych pomniejszych afer – ok. 120 mld USD (łącznie – 523 mld USD). Straty te są wciąż powiększane przez uporczywe realizowanie polityki wyprzedaży resztek polskich zakładów przemysłowych, a także restrykcyjna politykę finansowa L. Balcerowicza.

W równie zlej sytuacji, co polski przemyśl, znalazło się rolnictwo. W uzgodnieniach tzw. okrągłego stołu (5.04.1989 r.) zgodzono się na znaczne obniżenie produkcji rolnej, by Polska stała się importerem żywności z krajów zachodnioeuropejskich. Premier T.Mazowiecki doprowadził do znacznego obniżenia ceny zboża i żywności. Spowodowano również ogromne zadłużenie PGR-ów i spółdzielni produkcyjnych. Za rządów J. K. Bieleckiego i H. Suchockiej rolnictwo polskie zbliżyło sie do „poziomu produkcji trochę poniżej samowystarczalności”. W tym celu doprowadzono do ugorowania ziemi ornej, której areał w 1993 r. wyniósł 900 tys. ha, a w 1996 r. – już ponad półtora miliona ha.

Produkowaliśmy cukier, ale musieliśmy zamykać niektóre cukrowanie i zwalniać pracowników. Byliśmy w czołówce uprawy ziemniaków, dzisiaj sprowadzamy z zagranicy mączkę ziemniaczana i frytki. Nasz len miał światową renomę – zlikwidowano ponad 95%. suszami i płótno lniane sprowadza się z krajów zachodnich. Holendrzy wyparli nas całkowicie z rynku sprzedaży kwiatów. Szynkę „Krakus” prawie w całości importowała W. Brytania i St. Zjednoczone, ale sprzedano licencje na jej wyrób. Podobnie jest z produkcją bekonu i sprzedażą naszych owoców.

W październiku 1989 r. komisarz Izby Skarbowej w Warszawie, Michał Falzmann, przeprowadził rutynową kontrolę PHZ „Uniwersal” i wykrył fakt ukrytego wycieku z Polski dewiz. Odbywał się on za pomocą skomplikowanego mechanizmu kombinacji handlu i całego łańcucha pośredników.

Michał Falzmann trafił niechcący na trop gigantycznej afery, która nie została wyjaśniona do dzisiaj, a znana jest pod nazwą „afery FOZ2″. Kosztowała ona Polskę ok. 10 bilionów ówczesnych złotych.

Każdy, kto miał pewność polityczną, że kurs dolara nie ulegnie zmianie, mógł grabić Polskę, ile chciał. Wystarczyło wykorzystać w latach 1990 – 1991 tzw. sztywny kurs dolara, przy równoczesnym olbrzymim, przekraczającym 100% w skali rocznej, oprocentowaniu bankowym złotówki. Jeden dolar zamieniany na złotówki i ulokowany przez tamte dwa lata w polskim banku, dawał w efekcie 3,5 USD, czyli 2,5 dolara zysku na czysto. Co jeszcze było ważne, owe pieniądze można było szybko wywieźć za granice.

M. Falzmann szacował, że w samym tylko 1990 r. napłynęło do Polski ok. 3 mld USD, które nie miały pokrycia w eksporcie towarów i usług. Był to ów kapitał spekulacyjny, a w istocie rabunkowy, przez który odbywała sie grabież Polski.

Michał Falzmann zmarł nagle na zawał serca w sierpniu 1991 r. Tuż przed śmiercią powtarzał, aby nie pozwolić zatuszować sprawy, powiązanego z aferą FOZZ ( Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego), Banku Handlowego (BH), głównego banku dewizowego polskiego rządu, który według niego był bankrutem od początku lat 70. NIK (Najwyższa Izba Kontroli) przeprowadziła kontrolę operacji dewizowych Banku Handlowego S. A. za lata 1990-1992. Kontrole przeprowadzano od 1 do 29 lipca 1993 r., a protokół pokontrolny został podpisany 22. 10. 1993 r. przez prezesa BH, Cezarego Stypułkowskiego. Kontrola obejmowała m. in. transfery walut obcych za granicę, poręczanie przez BH, weksli FOZ2 oraz statusu prawnego filii BH w Luksemburgu. Przez rok po kontroli nie sformułowano wniosków pokontrolnych, nie opracowano informacji dla parlamentu o wynikach kontroli (termin obowiązujący – 21 dni). Nie sformułowano również wniosków pokontrolnych i nie opracowano informacji dla Sejmu z protokółu pokontrolnego pt. „Realizacja ustawowych żądań Ministra Finansów w latach 1989 -1991″, obejmującego również problem rozliczeń dewizowych państwa.

W wyniku nieprawidłowości w działalności dewizowej BH, Skarb Państwa poniósł olbrzymie straty, w latach 1990 – 1992 od 100 do 200 bilionów starych złotych. Kontrolę w BH przeprowadzała Hanna Ładomirska, doskonały praktyk w dziedzinie księgowości bankowej. Przez blisko 30 lat pracowała w bankowości, w tym w NBP, a do NIK została zaproszona przez poprzedniego byłego prezesa sp. Waleriana Pańkę, który rozpoczął tworzenie wyspecjalizowanego zespołu do systemowej analizy polskiej bankowości.– ( Władysław Wally )

„Liczba skarg na M. T. Falzmanna, jakie przesyłał prezes Banku Handlowego C. Stypułkowski oraz inne osobistości, przekraczała ludzkie wyobrażenia. Był moment, że nie wiedziałem, czy jest to „polowanie” na prezesa NIK. prof. dr. hab. W. Pańko. czy na mnie, czy tez na M. T. Falzmanna. Prezes C. Stypułkowski przeszedł samego siebie”.

Protokół NIK w sprawie Banku Handlowego liczył ok. 300 stron. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Handlowego był wówczas Andrzej Olechowski. Wicepremierem oskarżonym o współodpowiedzialność za podjecie decyzji umożliwiającej przepływ przez nasze granice strumienia nie oclonego alkoholu w latach 1988 – 1991, był Ireneusz Sekuła. Przedstawiono nawet w Sejmie wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu, zresztą w towarzystwie Leszka Balcerowicza i Marcina Święcickiego. Wniosek jednak upadł, a winnych afery nie znaleziono do dziś. Ireneusz Sekuła był pokazywany w mass mediach jako człowiek sukcesu. Jego firma „Polnippon” w pierwszym roku działalności (1990) przyniosła 1,4 mld zł strat, w drugim (1991) – 8 mld zł strat, w trzecim (1992) – 5,9 mld zł strat, w czwartym (1993) – 7,2 mld zł strat i w piątym (1994) – długi w PKO – 48 mld zł, Urząd Skarbowy – 1.3 mld zl. ZUS – 1 mld zl.

12.09.1994 r. Sad Gospodarczy w Warszawie ogłosił upadłość polsko-japońskiej spółki Polnippon, a z wnioskiem o upadłość wystąpiło PKO BF’ któremu Sekuła był winny ponad 50 mld starych zł. W 1993 r. Polnippon zaciągnął 2,5 mld zł kredytu od banku „Posnania”, zaś pieniądze, według bieglej rewidentki, trafiły na konto Sekuły, nie firmy. Mało tego, gdy Ireneusz Sekuła dostał kredyt 1,7 mln franków szwajcarskich i nadszedł czas spłaty, ten „człowiek sukcesu” został ministrem (zasztyletowali go wspólnicy). Kto spłaca jego długi? Śmiem twierdzić, że my wszyscy, „milionerzy” z budżetówki. Okoliczności śmierci Michała Falzmana, Waleriana Pańko i Ireneusza Sekuły do dnia dzisiejszego budzą wątpliwości.
Opracowane na podst. informacji prasowych – Redakcja

Nikt nie ma prawa pouczać Białorusinów jak mają żyć, jak mają się rządzić, jak walczyć o rozszerzenie swoich praw obywatelskich, układać się z własną władzą. Ja także nie śmiałbym tego robić. Dlatego protestuję przeciw wtrącaniu się obcych, także polskiego rządu i nasyłanych z polski agentów w wewnętrzne sprawy innych państw, w tym Białorusi. Niech rząd polski zajmuje się własnymi problemami, których ma bardzo wiele do rozwiązania np. naprawieniem zaległych krzywd i zahamowaniem mnożenia nowych, uobywatelnieniem społeczeństwa, bo dzisiejsza RP nie jest ani obywatelska ani państwem prawa i sprawiedliwości. Pragnę jednak swoją wypowiedzią przyjacielską przestrzec przed zagrożeniem na jakie może natrafić naród białoruski, jeśli pójdzie polską drogą. Ta droga nie przygotowanych przemian może doprowadzić Białoruś do podobnej katastrofy, jaka spotkała Polskę.

Czy tego chcą protestujący Białorusini dla własnego kraju? Nie odstraszają ich klęski ludzi pracy w Polsce i w innych państwach?

Podobnie, jak dziś protestujący Białorusini, należałem w przeszłości do nielicznej grupy buntujących się, już w 1968 roku (bunty studentów i inteligencji) i popadłem w konflikt z władzą, za co zostałem ukarany wyrzuceniem ze szkolnictwa z wilczym biletem (z kuratorium szkolnego). Drugi raz zbuntowałem się w połowie lat siedemdziesiątych domagając się przestrzegania przez rząd PRL podstawowych praw człowieka zagwarantowanych przez konwencje międzynarodowe i KBWE. Działałem w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Zostałem usunięty z pracy na uczelni ( z Politechniki Wrocławskiej), przerwano moją karierę naukową, uniemożliwiono mi habilitację, podlegałem do 1980 tzw. metodom Berufsverbote (zakazowi zatrudnienia na jakimkolwiek stanowisku, nawet robotnika fizycznego). Byłem przed sierpniem 1980 roku organizatorem Wolnych Związków Zawodowych na Dolnym Śląsku, współorganizatorem i członkiem Komitetu strajkowego we Wrocławiu w sierpniu 1980r. Po zakończeniu strajku wchodziłem w skład ścisłego prezydium powstałego Związku. Usunięto mnie ze wszystkich funkcji związkowych za sprzeciwianie się zrywaniu umowy z Rządem PRL i przekształcaniu nowego związku zawodowego w partię polityczną. Ponieważ nadal upierałem za apolitycznością ruchu związkowego i przestrzeganiem Umów Gdańskich i Szczecińskich, władze „Solidarności” skazały mnie publicznie na karę śmierci cywilnej.

Od 1988 roku przewodzę stowarzyszeniu, które sam założyłem – Komitetowi Pamięci Ofiar Stalinizmu, które domaga się bezskutecznie naprawienia krzywd ofiarom kolejnych reżimów, przynajmniej w sferze moralnej, i ukarania winnych, co jest traktowane przez kolejne ekipy rządowe rodowodu „solidarnościowego” za przejaw antysemityzmu ze strony Komitetu (sic).

Nie rozpaczam, że złamano mi karierę naukową, skazano na marną egzystencję, bo wybór swój traktuje jako dobrowolne spełnienie powinności obywatelskiej, ale ubolewam że tyle trudu społecznego, cierpień, ofiar poszło na marne i Polska poniosła tak sromotną klęskę, zadaną niestety rodzimymi rękoma.

Dlatego przesyłam też ten apel do Polaków na Białorusi. Nie zapominajcie, że stanowicie w tym kraju, liczną, ale jednak mniejszość narodową. Korzystajcie z przysługujących Wam praw obywatelskich, ale nie wychodźcie przed szereg. Mogłoby się zdarzyć, że na skutek powielenia nie udanej transformacji ustrojowej podobnej do polskiej, Białorusini mogliby winą obciążyć Was.

Wrocław 30 września 2011  – Leszek Skonka

PS.

Nie byłem nigdy członkiem PZPR ani faworytem rządów PRL. Mam niezmiennie poglądy lewicowe, prospołeczne, pro pracownicze. Nigdy nie współpracowałem z UB i SB. Przeciwnie: byłem przez lata represjonowany przez te instytucje. (zał. Status pokrzywdzonego wydany przez Instytut Pamięci Narodowej )

Załączniki (przesłane do monitorpolski e-mailem) :
1. Świętosław Małysz – Wróć Komuno, 2 Certyfikat IPN(Instytutu Pamięci Narodowej)

mail: pamiecnarodu1@yahoo.pl   lub ofiarystalinizmu@gmail.com

========================================================
LIST DO PREMIERA Donalda Tuska

(OD) Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych, Stowarzyszenie Ogólnopolskie
Adres korespondencyjny: 42-500 Będzin ul. Cynkowa 13 tel. 505770567
KRS 0000126722 NIP 954 250 03 24 Regon 277 886 339
E-mail: zygmunt.miernik@wp.pl  Katowice, 27 września 2011 r.

Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk

W związku z postępującym zubożeniem społeczeństwa, licznymi przypadkami skrajnej nędzy, ubóstwa, których konsekwencjami są nierzadko patologie społeczne, grożące niekontrolowanym wybuchem społecznym, chcielibyśmy spotkać się z Panem Premierem podczas trwającej kampanii wyborczej, aby omówić zasygnalizowane problemy.

Od momentu tzw. transformacji ustrojowej zapoczątkowanej reformą Balcerowicza w Polsce utorowano drogę do dzikiego kapitalizmu. Wspólne do niedawna środki produkcji, majątek wypracowany przez społeczeństwo w okresie PRL, zaczął trafiać w ręce wybranych przedstawicieli władzy. Oczywiście trudno było całkowicie zamknąć drogę nie uprzywilejowanej pozostałej części społeczeństwa, która chciała rozwijać swoją przedsiębiorczość w normalny sposób, ale znaleziono wiele możliwości, aby ten spontaniczny rozwój spowalniać. Pomimo tego małe i średnie przedsiębiorstwa wypracowują 80 % PKB i dają miliony miejsc pracy. A jaki wpływ na rządzenie krajem ma ta grupa przedsiębiorców ze swoimi rodzinami i zatrudnionymi pracownikami?

W trakcie tej rabunkowej transformacji nie wypracowano polityki społecznej, która by dawała ochronę tym, którzy jej potrzebują w każdym systemie i pod każdą szerokością geograficzną. Bezrobocie, bezdomność, cierpienie niewinnych dzieci w rodzinach i związkach patologicznych, ciągłe reformowanie Państwa i nieudolność w administrowaniu jego majątkiem, wciąż nie rozwiązane problemy publicznej służby zdrowia, powiększanie długu publicznego sprawiają, że zagrożone są coraz większe obszary społeczeństwa, a wręcz cały kraj i naród. Groźba niekontrolowanych wybuchów społecznych staje się całkowicie realna. Chcemy zwrócić na to uwagę podczas spotkania z Panem Premierem, zaproponować konkretne rozwiązania i przyjąć wspólne ustalenia.

Podobnej treści pismo skierowaliśmy w styczniu 2011 r. do Pani Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, ale zostaliśmy zignorowani. Prosimy w trybie pilnym o propozycję spotkania podczas Pana podróży po kraju, a najlepiej w Katowicach 6 lub 7 października 2011 r. przy okazji I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

(PREZES ZARZĄDU Zygmunt Miernik)

Reklamy

177 responses to “Do Białorusinów: Nie powtarzajcie polskich błędów!

 1. Kuba 2 października 2011 o 12:37 am

  http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/09/28/another-deadly-window-el-hierro-may-be-the-last-piece-in-the-puzzle-that-shows-earth-is-in-trouble-again/

  A ja o wulkanach ;]

  • jakisbuk 2 października 2011 o 3:03 am

   zakładam że wiekszoć piszących na tym blogu to wierzący – nie rozumiem więc czym wy sie przjmujecie 🙂 skoro Jezus powiedział :
   „Nie troszczcie się i nie mówcie: Co będziemy jedli? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień (dzisiejszy) swojego utrapienia (Mt 6:31-34) ”

   jaka więc jest wasza wiara ? wierzycie w te słowa czy nie ?

   • monitorpolski 2 października 2011 o 8:41 am

    Nie wiesz o czym mówisz, albo jesteś prowokatorem. Gdzie jest w Biblii napisane, że mamy popełniać samobójstwa?

    • seler 2 października 2011 o 11:37 am

     do >> Monitorpolski – odnośnie wpisu @Trzy Kropki – pytania Retoryczne – odpowiedzią niech będzie Sumienie

     1/ Czy Jezus popełnił samobójstwo Godząc się na – Zabójstwo ?!?
     2/ Gdzie user @Trzy Kropki nawołuje do Samobójstwa posiłkując się Biblią ?!?
     3/ Czy samobójstwem jest NIE przyjęcie poddaństwa szatanowi [przyjęciem znaku bestii] – czy może Godzeniem się na Zabójstwo ?!?
     4/ Czy TO jest samobójstwo ?!? – Czy tak naprawdę Ofiara za wierność Ojcu Prawdziwemu ?!?

     ” Wspomnijcie żonę Lota. (33) Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je ” EWANGELIA ŁUKASZA 17:32-33 „

     …albowiem prawdziwa wiara nie jest religią, a religia nie jest Bogiem, to jest istotny szczegół, a „diabeł” TKWI w szczegółach.
     Jezus powiedział: „Oto przykazanie Nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, …i będziesz miłował Boga Ojca swego z całej Duszy
     i całym Ciałem, a bliźniego swego jak siebie samego…” [cytuję z pamięci]

     5/ Czy do TEJ miłości potrzebna jest jakakolwiek Religia ?!? …a Uczynkiem jest Postępowanie wobec Ludzi, Zwierząt i Przyrody.

   • Święty 2 października 2011 o 10:50 am

    Wiara powiadasz? A co z uczynkami, wiara bez uczynkow jest martwa.Mozna wierzyc i byc religijnym, ale nie to cie zbawi. Szatan tez wierzy ze Bog istnieje. Bog zbawia przez swoja laske i dzieki naszym uczynkom mzoemy pokazac ze na nia zaslugujemy.

    • pola 2 października 2011 o 6:45 pm

     Gdyby ktoś nie wiedział to samobójstwo jest bluznierstwem przeciwko Bogu ,dlatego ten czyn jest potępiany.

   • Joanna 2 października 2011 o 9:13 pm

    Ty tylko udajesz głupiego? Czy innych za takich uważasz? Ja ci mogę zacytować również „kto nie pracuje, niech też i nie je” A lenistwo to grzech jak i inne zaniedbania. Pan Jezus na ziemi nie tylko nauczał, ale i działał. W świątyni lał przez łeb (z oryginalnego tłumaczenia)handlarzy i przegnał i stamtąd.
    Aby rozumieć nauki zawarte w PŚ nie wystarczy wyrywać cytaty w zależności od okoliczności. Bez odbioru.

   • Brus_Zły_Lis 3 października 2011 o 8:01 pm

    niestety tak to wygląda za rządów rudego parcha
    http://czerwonykiel.blogspot.com/2011/10/czerwone-dynastie-rodzina-torunczykow.html

 2. mike 2 października 2011 o 7:23 am

  1.Czemu ksiadz Natanek niewierzy w Maryję Matkę Boska,czy jego ideologia wywodzi sie z ewangelizmu? chyba to proste i nie obrazliwe pytanie.pozdrawiam

  • Annah. 2 października 2011 o 7:44 am

   Na południu Polski tak rzeczywiście jest pod wpływem uwarunkowań historycznych – nabożeństwo do Matki Najświętszej jest nieco słabsze, ale u Natanka nie zauważyłam, jest wielkim jej czcicielem, odwiedza sanktuaria i wierzy że Maryja jest Współwłaścicielką i daną nam przez Boga pośredniczką wszelkich łask, posłuchaj kazań. A propagowane przez niego Święto Dwojga Serc świadczyć może o wzniosłej roli Matki Bożej na równi z Synem szczególnie na nadchodzące czasy w których to Niewiasta Zwycięży Smoka.

   • raining 2 października 2011 o 8:43 am

    Nawroc sie.

   • raining 2 października 2011 o 8:59 am

    „Maryja jest Współwłaścicielką i daną nam przez Boga pośredniczką wszelkich łask”

    Wymysl ludzki bedacy herezja.

    • Annah. 2 października 2011 o 9:06 am

     nieprawidłowy adres strony 🙂

  • monitorpolski 2 października 2011 o 8:45 am

   Czy to jest ważne? Istotą jest ujawnianie zła, głoszenie prawdy. Czepianie się ks. Natanka świadczy o twoich złych intencjach, bowiem w ten sposób próbujesz go zdyskredytować. Szukasz dziury w całym. Uderz w jego przekaz, znajdź w nim błędy, pomówienia – na tym polega dyskusja. Jedną z najważniejszych metod dezinformacji jest atak ad hominem.

 3. Polak 2 października 2011 o 8:40 am

  Gdzies to uslyszal („mike”),wyczytal,ogladnal,ze ksiadz Natanek „nie wierzy w Maryje Matke Boska” ?
  Co to za „ziarno tu siejesz” (?) i to na portalu gdzie cenzorami sa „mocno wierzacy” jak chociazby Zenobiusz ,bo „monitor” troche w tym odstaje.

  • monitorpolski 2 października 2011 o 9:20 am

   Nie jestem zwolennikiem cenzury – to jest element totalitaryzmu. Ale powinienem ciąć wszelkie objawy ewidentnej destrukcji agenturalnej. Niestety, z powodu braku czasu wyłączyłem na razie moderację.

 4. theaspartam 2 października 2011 o 8:44 am

  Policja aresztuje 13-letnią dziewczynę – Protestujący Brooklyn Bridge – Albo Kettled http://www.youtube.com/watch?v=Acwm8qus4t0

  • Tomasz 2 października 2011 o 9:27 am

   Tu jeszcze masz jeden link,w koncu i NY Times zamiescil news jak sie juz zrobilo glosno.Wiekszosc z mediow do tej pory milczala

   http://cityroom.blogs.nytimes.com/2011/10/01/police-arresting-protesters-on-brooklyn-bridge/

  • iHe 2 października 2011 o 9:31 am

   http://wiadomosci.onet.pl/cnn/masowe-aresztowania-w-ny-zajmijmy-most,1,4867899,wiadomosc.html
   USA pokazuje coraz bardziej swoją prawdziwą twarz nawet w życzliwych mediach.

   „Policja rozpędziła w sobotę na nowojorskim Moście Brooklińskim demonstrację przeciwko rosnącej biedzie oraz chciwości i władzy banków. Ponad 700 uczestników protestu w Nowym Jorku zostało aresztowanych wczoraj wieczorem, głównie pod zarzutem blokowania ruchu. ”
   (zaaresztowali by mniej,ale z 800 szło chodnikiem;)

   „Podczas pochodu ludzie śpiewali piosenkę „The whole world is watching” (cały świat patrzy – red.). Było to wymowne zwłaszcza wtedy, gdy policja rozpoczęła aresztowania.”

   • monitorpolski 2 października 2011 o 4:26 pm

    Zajmę się tym dzisiaj wieczorem – boją się rewolucji w tym kraju, nie można mieć wątpliwości. This is the way to go!

    • Tomasz 2 października 2011 o 6:08 pm

     Polecam blog tego mlodego chlopaka Alexandra-wykonuje niezla robote.Znajdziesz duzo linkow i caly czas dochodza nowe z twittera.Pozdrawiam

     • Tomasz 2 października 2011 o 6:13 pm

      Choc za mlodego to moglby sie obrazic. Wyglada na powaznego goscia. Takie protesty mialy sie tez przeniesc do londynskiego City. Niestety ang strone dzis chyba zablokowano

      • Tomasz 2 października 2011 o 6:27 pm

       A jedna w Londynie tez szykuja protesty.Oby wiecej krajow przystapilo do protestow,moze ta ukladanka wielkim tego swiata sie rozsypie
       http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8794169/Protesters-plan-to-occupy-London-Stock-Exchange.html

    • iHe 3 października 2011 o 12:45 am

     Monitor odwalasz super robotę ,kiedy ty na to wszystko znajdujesz czas 🙂
     Lichwokracja pewnie będzie teraz drukować dwa razy tyle dla aparatu terroru kasy co zwykle.
     Ciekawe co z tymi osławionymi pochowanymi po USA wojskami ONZ no i czy nasze agatki już też tam są .Ciekawe jak będą się musieli mocno okłamywać.Może starczy chip w pusty beret.Potem powiedzą ,że rozkazy wykonywali i,że emerytura się należy..
     http://demotywatory.pl/1042552/Nowe-strefy-okupacyjne-w-Iraku
     http://demotywatory.pl/1913015/W-wojnie-domowej-linia-ognia-jest-niewidoczna
     http://demotywatory.pl/3116633/Wojna-domowa
     http://demotywatory.pl/3062801/ONZ

   • rabarbarek 2 października 2011 o 11:03 pm

    Problem w tym , ze swiadkowie zeznaja , ze policja celowo skierowala ludzi na pasy potem ich odgrodila od reszty pomaranczowa siatka i zaczela wylapywac po kolei. Ludzie ci nie mieli okazji , zeby przejsc w inne miejsce , bo zostali zablokowani. Jest to dokladnie ta sama metoda , ktorej uzyto w Toronto [ demodstracje przeciwko G20]

    Warto zwrocic jednak uwage na jedna wazna rzecz , a mianowicie niektore media zaczely podawac informacje na temat demonstracji w NJ . Od dwoch dni widze napisy o kilkuset demonstrantach na Wall Street. Jest to ewidentne klamstwo , poniewaz jesli aresztowano 700 osob , a byla to niewielka tylko czesc uczestnikow to prawdziwa liczba demonstrantow jest duzo , duzo wyzsza.
    W przyszlym tygodniu ma miec miejsce wielka demonstracja w Waszyngtonie. Kto moze powinien tam sie udac.

    Demonstracja w NJ ma poparcie wielu znaych osob , w tym niektorych , odwazych kongresmenow , ktorzy osobiscie stawili sie na Wall Street i glosno wyrazili swoje poparcie.

    http://www.reuters.com/article/2011/10/02/us-wallstreet-protests-idUSTRE7900BL20111002

    • rabarbarek 2 października 2011 o 11:14 pm

     Caly swiat patrzy! Caly swiat patrzy! skanduja demonstranci na Wall Street, kiedy policja aresztuje czesc z nich. Widac , ze narod przestal sie bac.

 5. centurion 2 października 2011 o 9:29 am

  Mała uwaga odnośnie Białorusi: skoro jest tam tak żle to dlaczego przez Białowieże i rzekę Bug nie uciekają do Polski miliony uciśnionych białorusinów?
  Natomiast faktem jest że z „demokratycznej” i „wolnej” Polskie wyjeżdżają miliony obywateli za normalnym życiem i pracą?

 6. theaspartam 2 października 2011 o 9:34 am

  Dla wszystkich wierzących w coś co narzucono im od dziecka nazywane religią, obejrzyjcie ten film i jeszcze raz przemyślcie na czym oparta jest wasza wiara. Religulous 01/11 (PL) – http://www.youtube.com/watch?v=UnQxMTxT1A0&feature=related polecam też film o podobnej tematyce pod tyt. Źródło wszelkiego zła cz 1 Bóg urojony- http://www.youtube.com/watch?v=4o6IRRr480A&feature=related i Wrogowie rozsądku cz 1 Niewolnicy Zabobonu- http://www.youtube.com/watch?v=WbVvVMuB83o&feature=related

  • monitorpolski 2 października 2011 o 4:25 pm

   Jesteś święcie przekonany, że tylko ty znasz prawdę o świecie? Jesteś nic nie wiedzącą mrówką – dopiero jak dostaniesz prawdziwą rzeczywistością w łeb to się ockniesz. Takie rzeczy się zdarzają – głównie tym najbardziej niewierzącym. Resztę życia poświęcają na głoszenie prawdy, nie spotkałeś się z czymś takim jeszcze?

   • Rodriguez7 2 października 2011 o 6:40 pm

    Popieram Marka,

    kojarzę Cię Aspartam z różnych stron poświęconych „satanistycznej” tematyce. I to co widzę to bardzo fajny gość, z prawem do tego by być wkurzonym ale… Jak dla mnie za głośno krzyczysz za mało wiedząc. Chcą zniszczyć kościół, bo wiesz może swojej roli już nie za bardzo pełni to jednak kościół musi być (oczywiście rekolekcje wewnętrzne by się przydały). Ty natomiast robisz kurewsko krecią robotę. Gówno wiesz, a jak przytaczasz masonów pokroju Dawkinsa to radzę jeszcze raz zredagować swoje poglądy. I nie wrzucam Ci, po prostu wiem że się mylisz. Nie jestem katolem, nie napierdalam co niedziela do kościoła ale chrześcijaństwo to nic innego jak etyka której ŻADNA inna wiara nie daje. Zastanów się kogo jedziemy w dupę – oświeconych czy Jezusa. Tylko jak byś zechciał odpowiedzieć to pls przytocz coś „hewi” bo Downkinsy czy Icki to nie są autorytety tylko przerośnięte egocentyczne humanoidy, którzy sami o sobie mówią że są Bogami a w ciemnym rogu nastukał bym obu aż miło. Bogowie… pfffffff,,,,

 7. iHe 2 października 2011 o 9:39 am

  „Jak widać demonstrują nie bezdomni czy czarni ,ale młodzi bez przyszłości. Europa powinna dostarczyć im broń i zrobić kilka nalotów na posterunki policji.”

  „Gdyby na Białorusi demostrowało 1500 obywateli
  nasze jaszczembie już by latały na Mińskiem, a NATO uchwalało rezolucje o potrzebie ochrony ludności cywilnej.”

  z onetu.

  • Tomasz 2 października 2011 o 11:01 am

   Na stronie Wideshut UK jeszcze dzis rano mozna bylo przeczytac ,ze taki protest ma byc w londynskim City. Teraz juz niestety strona sie nie otwiera.

 8. grawitacja44 2 października 2011 o 9:47 am

  Obłuda wieksza niż dług amerykanski- „DEMOKARACJA”

  LUDNOŚĆ CYWILNA W USA STANIE SIĘ TERRORYSTAMI -ZAKŁADNIKAMI w RĘKACH BANKOWYCH KARTELI.Najbardziej demokratyczny kraj , pouczajacy innych ,wprowadzajacy w innych krajach demokracje aresztuje ludzi za demonstracje ??? demokratyczny-marionetkowy prezydent ! Szok…haha ha obluda wieksza niz dlug
  amerykanski

  …”od dwóch tygodni protestują „. A w Polsce ~End of Matrix (media milczą jak zaklęte!!!)

  Więc zakłamane media piszą (muszą napisać po zmowie milczenia):

  „Policja rozpędziła w sobotę na nowojorskim Moście Brooklińskim demonstrację przeciwko rosnącej biedzie oraz chciwości i władzy banków. Jak poinformowały nowojorskie media, powołując się na policję, zatrzymano ponad 500 demonstrantów.Osoby biorące udział w demonstracji zostały aresztowane głównie za blokowanie ruchu ulicznego. Policja zgarniała demonstrantów gdy duża grupa osób oddzieliła się od reszty i wkroczyła na pasy ruchu kołowego.- Demonstranci, którzy szli chodnikiem, nie zostali aresztowani – zapewnił rzecznik nowojorskiej policji Paul Brown. Protest spowodował gigantyczne korki w okolicach Zatrzymania na Wall Street. „Zagłodzić bogatych”Około 80 osób wzywających do okupacji Wall Street zostało zatrzymanych w.. …”

  LUB

  „Setki aresztowanych po demonstracji w Nowym Jorku
  Niedziela, 2 października .Ponad 700 uczestników protestu w Nowym Jorku przeciw niesprawiedliwościom systemu gospodarczego zostało aresztowanych w sobotę wieczorem na Moście Brooklyńskim przez amerykańską policję.”

  ========================
  DOMEK KART BUDOWANY PRZEZ OŚWIECONYCH LUMINIARZY WŁASNIE SIĘ ROZPADA NA NASZYCH OCZACH. TO CO TERAZ WIDZICIE CALA TA TECHNOLOGIA RAZEM Z INTERNETEM PRZEMINIE. ŚWIAT NIE BEDZIE TAKI JAKI TERAZ JEST _ >>> TO WSZYSTKO POLECI „W DUPE”

  • maupa102 2 października 2011 o 3:14 pm

   >TO WSZYSTKO POLECI „W DUPE”< . . . . . I BARDZO DOBRZE ! CZAS NAJWYŻSZY 😉

 9. iHe 2 października 2011 o 9:53 am

  Jeszcze news z cyklu jak z USA zrobiono USSR(czyli pirson break barak)albo może bardziej Izrael.

  „Władze USA rozważają możliwość wzniesienia barier na granicy z Kanadą – informują kanadyjskie media. Powołują się na ujawniony w ostatnim tygodniu raport amerykańskich służb granicznych. ”
  „Kanadyjskie media podkreślają, że propozycje raportu ujawnione zostały w chwili, gdy Kanada i USA próbują zakończyć rozmowy o sprawach bezpieczeństwa granicznego przy jednoczesnym wprowadzeniu ułatwień w handlu między obu krajami. Po zamachach z 11 września 2001 przekraczanie granicy kanadyjsko-amerykańskiej stało się utrudnione.”

  Zion USA się uszczelnia i izoluje na rozprawę z amerykanami.Wewnętrzny wróg to przyszłość tego kraju.Bo zewnętrznych mają już prawie maxa.Mieli by więcej ,ale reszta to zastraszeni sojusznicy.

  • iHe 2 października 2011 o 9:53 am

   http://tvp.info/informacje/swiat/amerykanie-oddziela-sie-od-kanady-plotem/5379413

  • mi461 2 października 2011 o 4:03 pm

   @iHE – bzdura jakas Sama tez bylam ostatnio w NY i nie widzialam problemow
   .Nie ma utrudnien w przekraczaniu granicy z Kanady do USA.
   Kiedys wystarczylo pokazac prawo jazdy, po 11 wrzesnia trzeba pokazac paszport.
   Tylko taka jest zmiana.

   Wiesz ile dziennie przejezdza kanadyjskich „TIROW” (trucks) do USA i Mexico?
   wiem cos na ten temat, bo sie tym zajmuje.
   Nie maja jedynie wstepu osoby, ktore maja „nie czysty” kryminalny rekord, ale to bylo od dawna.

   • iHe 2 października 2011 o 5:11 pm

    Oni tam wyraźnie zaznaczają ,że docelowo nie chodzi im o utrudnienia w przewozie towarów co to to nie:).

 10. Tomasz 2 października 2011 o 10:06 am

  Tu jeszcze na temat elyty.Choc pewnie wiekszosc widziala

  • kefir2010 2 października 2011 o 11:05 am

   Kampania wyborcza 2011 chłodnym okiem cynika – czyli grzechy i grzeszki partii politycznych. jadę równo po wszystkich!

   link:

   http://kefir2010.wordpress.com/2011/10/02/kampania-wyborcza-2011-chlodnym-okiem-cynika-isc-glosowac-czy-prowadzic-akcje-bojkot-wyborow-2011-aktualnosci-2-pazdziernika-2011/

  • kosiardeyablos 3 października 2011 o 4:06 pm

   Filmidło w deche, bez komentarza! A czy pamięta z was któryś taką książeczke, wydaną w drugiej połowie 90t ych latek- tytuł brzmi ” Spowiedź Oszołoma”. Autora kurna nie pamiętam. Miałem ją na składzie, uratowałem przed młynem papierni, szła na przerób na papier toaletowy. Miałem kilka egzemplarzy ale ostałmi sie tylko jeden. Ma ją mój kamrat, ale wybył do Ungli, i zapomniał gdzie ją skitrał. niepamiętam kto ją napisał. Jest wyjebiacha, dokłądnie mowa o tym co w powyższym filmidle. Powtarzam „Spowiedź Oszołoma”, jeśli ktoś to pamięta, lub posiada niech da cynk, przerobi na html’ka i wciśnie na neta. Jest tam czarno na białym, jak to „mędy” rozpiżdzały majątek narodowy. Książeczka niewielka, wielkości zeszytowej, stanowi zaiste dowód grabierzy majątku narodowego i mega przekrętów w latach dziewiećdziesiątych!!! Pozdro!!!

 11. iHe 2 października 2011 o 10:56 am

  Jeszcze ciekawostka że banksterzy w usraelu z policji robią prywatnych ochroniarzy..
  Którzy nawet życie ryzykują dla „naszego” bezpieczeństwa..

  http://www.nakedcapitalism.com/2011/10/is-jp-morgan-getting-a-good-return-on-4-6-million-gift-to-nyc-police-like-special-protection-from-occupywallstreet.html

  ” JPMorgan Chase recently donated an unprecedented $4.6 million to the New York City Police Foundation. The gift was the largest in the history of the foundation and will enable the New York City Police Department to strengthen security in the Big Apple. The money will pay for 1,000 new patrol car laptops, as well as security monitoring software in the NYPD’s main data center.

  New York City Police Commissioner Raymond Kelly sent CEO and Chairman Jamie Dimon a note expressing “profound gratitude” for the company’s donation.

  “These officers put their lives on the line every day to keep us safe,” Dimon said. “We’re incredibly proud to help them build this program and let them know how much we value their hard work.”

  Z mądrości banksterskiej w krzywym sarkastycznym zwierciadle zgodnym z wyznawaną przez nich kryptoreligią:
  http://demotywatory.pl/511693/Pies-ktorego-karmisz
  KRYPTO- w złożeniach: ukryty; przykryty; niewidoczny; zamaskowany; tajny; zakonspirowany.

 12. Aśka 2 października 2011 o 10:58 am

  otrzymałam na skrzynkę:

  „19 października 2011 r. o godz. 9.00 w sali III w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie odbędzie się rozprawa przeciwko Arkadiuszowi Łygasowi fałszywie oskarżonemu o znieważenie narodu żydowskiego. Arkadiusz Łygas, narodowiec z Zamościa od kilku lat jest sądzony i prześladowany przez tzw. wymiar sprawiedliwości. Zarzuca mu się, że kilka lat temu rozwiesił w Hrubieszowie (woj.lubelskie) plakaty z treścią modlity Papieża Piusa V o nawrócenie Żydów. Zdaniem prokuratury słowa „wiarołomni Żydzi” i „lud zaślepiony” autorstwa Papieża wyczerpują dyspozycję art. 257 kk. Ten absurdalny proces i dręczenie niewinnego człowieka ma miejsce w sytacji, gdy niejaki Nergal nie tylko jest uniewinniany, ale i jest sowicie wynagradzany z naszych podatków, jako telewizyjny celebryta. Apelujemy o wsparcie Arkadiusza Łygasa poprzez udział w jego procesie w charakterze publiczności. Rozprawa jest jawna, wstęp wolny. (rm) „

  • monitorpolski 2 października 2011 o 4:29 pm

   Podaj mi do niego maila.

 13. Aśka 2 października 2011 o 11:08 am

  Przypomnę brzmienie tego artykułu KK:
  „Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

  a co z tą flagą w ku-pie?

 14. Benjamin 2 października 2011 o 11:13 am

  Marek, nie na temat ale zauwazylem ze jest wiele ludzi, ktorzy nosza symbole masonow, szatana, etc nie wiedzac nawet o tym. Moze juz o tym byla kiedys mowa, ale jezeli nie to warto byloby napisac cos na ten temat na okladce twojej strony. Na tej stronie sa niektore z nich. http://www.diecezja.waw.pl/dokument.php?id=1394

  • maupa102 2 października 2011 o 3:22 pm

   . . . „symbole masonow, szatana,” hahahahaha . . . koń by się uśmiał . . .

  • monitorpolski 2 października 2011 o 4:30 pm

   Ale to nie zwiększa potęgi masonów, może daje im satysfakcję. Jednakże stawiając znak plusa oni także niejako popierają chrześcijaństwo, bowiem znak plusa jest krzyżem….

   • kosiardeyablos 3 października 2011 o 4:14 pm

    A czy znasz historie o krzyżu celtyckim? Niejaki św. Patryk przekonał celtów irlandzkich w trakcie ich urabiania na chrześcijanizm i w ramach umowy religijnej dotyczącej symboliki, że przedłużyli dolne ramie troche bardziej, i tak zostało do dziś. Tak prawią Irole. Zacz sam symbol krzyża celtyckiego jest najstarszym znakiem, symbolem w historii.

 15. sulik 2 października 2011 o 11:34 am

  Kilka rzeczy o których ostatnio dowiedziałem się z tego bloga.
  Co się stanie gdy w grudniu 2011r euro będzie kosztowało ponad: 4,2 zł?
  Co zrobić aby dług publiczny w Polsce nie przekroczył progu ostrożnościowy 55 % Produktu Krajowego Brutto?

  Największym koszmarem Tuska jest drastyczne cięcie kosztów w roku odbywania się „Mistrzostw Euro” słynne przekroczenie progu ostrożnościowego 55% które zapisano w Konstytucji.
  Co zrobi? W grudniu wymieni miliardy Euro a Bank PBG ukryje tę informację (Sejm przyjął w trybie ekspresowym Ustawę o dostępie do informacji publicznej)

  Druzyna AA 1 Październik 2011 o 11:09 am napisał(a):
  Co zrobił rząd PO? Odpowiedź jest prościutka: bezboleśnie przeprowadził nas przez kryzys.

  zenobiusz 1 Październik 2011 o 10:15 am napisał(a):
  Za Rządów PIS zmniejszono deficyt finansów publicznych z około 4 proc. PKB do w 2006 do 3 proc. PKB

  blip 1 Październik 2011 o 1:45 pm napisał(a):
  Natomiast trzeba być prawdziwym idiotą, aby nabrać się na kolejną zmianę twarzy i nastawienie Kaczyńskiego…ale jeżeli odda głos na tę jego zakłamaną, łagodniejszą wersję, i będzie to jedyny powód, to gratuluję mu ynteligencji.

  Aśka 1 Październik 2011 o 2:21 pm napisała:
  blip, piszesz, że kryzysu w Polsce nie widać, a jak wypatrzyłeś ten kryzys na ulicach innych krajów EU

  Bez prawdy nie może powstać nic dobrego (prawda to podstawa).
  „Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!”

  • sulik 2 października 2011 o 4:26 pm

   pomyłka, chodziło o Bank Gospodarstwa Krajowego

  • monitorpolski 2 października 2011 o 4:34 pm

   sulik, a nie sądzisz, że sprawa z oddanie władzy PiS-owi jest już przesądzona? Nie wydaje mi się, żeby Tusk i reszta tej gawiedzi, która powinna rządzić, ale raczej na Rakowieckiej, ma odwagę stanąć przed narodem i powiedzieć, że „trzeba spłacić 3000 miliardów dolarów” czyli ok. 1 mln zł na rodzinę…

   • sulik 2 października 2011 o 6:15 pm

    PO najprawdopodobniej wygra, stawka jest za wysoka, „kryminalnie wysoka”. No i są różne sposoby, przecież pamiętasz sprawę Tymińskiego. Po wyborach zobaczysz jak szybko się zmieni (na gorsze), myślę że dług nadal będzie drastycznie rósł (jeszcze większa kreatywna księgowość, może likwidacja OFE) tylko tym razem nie będzie nad tym kontroli.

   • sebecx 2 października 2011 o 7:41 pm

    o czym ty piszesz Monitor?! ..jaki milion na rodzinę? …skąd to CI się wzięło????

 16. Polak 2 października 2011 o 11:50 am

  JUZ w niedziele 09.X.2011 r. mozesz banksterom powiedziec STOP gdy nie pojdziesz na wybory ,to oni sami nie beda mogli sie wybrac !

  „Olej wybory,bo nie ma reakcji „komory” !”

  „Harabio-matole,twoj fotel zabiora kibole !””

  • miziaforum 2 października 2011 o 1:01 pm

   bez względu na to czy pujdziesz czy nie – WYGRA PO – UPSS a po kilku miesiącach wybory przyśpieszone i wygra pis z namaszczeniem platformy….
   ==========
   łudź się nadal

   • monitorpolski 2 października 2011 o 4:35 pm

    Zostawiam to – zobaczymy. Mizia, masz swój blog, już dość mi krzywdy zrobiłeś, ja się ciebie nie czepiam.

    • miziaforum 2 października 2011 o 5:24 pm

     ia nie czepiam – to przypomnij sobie kto pierwszy zaczoł i to odrazu z grubej rury – tylko uczciwie nie musisz tu pisać odpowiedz sobie sam przed lustrem jeśli odwagi nie masz – A MI TAM WSZYSTKO JEDNO – MAM W … CO KTO TAM SOBIE OGŁASZA JAKO PRAWDY
     dlamnie jest waśne że ja wiem i ty wiesz ….

     ps. a bloga no mam tyle że nie kiedy jak coś przeczytam dziwnego lub kuriozalnego to nie mogę się powstrzymać – A WIARA W UCZCIWOŚĆ ELYT III R.P – JEST WŁAŚNIE TAKIM KURIOZUM

 17. Aśka 2 października 2011 o 12:26 pm

  http://www.rp.pl/artykul/212825,725574-Szczepienia-wczesniaka-przeciwko-pneumokokom.html

  wchodzi bowiem w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych … obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom … obowiązek dotyczy wcześniaków i dzieci z niską wagą urodzeniową … szczepienia muszą nastąpić od 2 miesiąca do 12 miesiąca życia
  ____
  reklamy w telawizji nie wywołały strachu i nie było zmasowanego podawania się szczepieniom, to usłużni przemysłowi farmakologicznemu parlamentarzyści wprowadzili je ustawą, która obejmuje dzieci urodzone po 30.09.2011

  • 999AQQ 2 października 2011 o 12:47 pm

   To ze słynnej serii c.d. By żyło się lepiej…
   Czyim kosztem?-wszystkich podatników…a Ty zwykły Polaku -lecz się sam w prywatnych gabinetach, które powstają jak grzyby po deszczu
   Kto i ile wziął za uchwałe?-misio-kopaczki. Już chyba nikt nie ma wątpliwości w imię czego działa żont..
   a Ciemnogród niech dalej śpi…i płaci zdrowiem i zubożeniem.

  • monitorpolski 2 października 2011 o 4:37 pm

   To bardzo ważne – protokół 10 jest nadal realizowany. Rodzice powinni masowo protestować, jak wynika z ilości ofiar szczepień, jest to ewidentna depopulacja. Nie było szczepionek na jakieś pneumokoki i wszyscy byliśmy zdrowi – zobaczcie jak wygląda teraz zdrowie dzieciaków! Co drugie ma jakąś chorobę.

   • sebecx 2 października 2011 o 7:50 pm

    ..jeżeli prawnie nie powstrzymam szczepień i coś się stanie moim dzieciom, to niech Bóg ma w opiece tych co mnie przymuszą…

    • maupa102 2 października 2011 o 9:55 pm

     @sebecx, gdyby wszyscy rodzice tak myśleli jak Ty, to nikt nikogo by już nie przymuszał do „obowiązkowych” szczepień!

    • vortex 2 października 2011 o 10:52 pm

     Ja tam swojego syna nie szczepilem.Ma juz prawie 10 lat chodzi do szkoly i na nic powazniejszego mi nie chorowal.Nie szczepilem i nie zaszczepie a ta cala sluzbe zdrowia i propagande to mam gdzies.Kazdy jakby chcial moze sie postawic.
     Moje babcie i prababcie dozywaly do 90-tki i nikt ich nigdy nie szczepil.
     Lepiej niech usuna z wody nadchlorany,atrazyne,chlor i fluor (past do zebow) a z kosmetykow parabeny i inne swinstwa.Ten swiat jest wywrocony do gory nogami.Laduja do jedzenia tyle swinst ze jak wejdzie sie do sklepu to juz malo co mozna kupic.Jak zaczniesz czytac sklad to wszedzie mieso swinskie,maczki kukurydziana ,sojowa ziemniaczana.Biore takie powidla sliwkowe i co widze – syrop kukurydziany.Obled.

     • monitorpolski 2 października 2011 o 11:59 pm

      BĘDZIESZ MUSIAŁ. Będą zabierać dzieci jak rodzice się sprzeciwią. Czy ty jeszcze nie kumasz o co biega?! Co to jest tzw. „depopulacja”? Toż to jest rasistowski podbój świata przez hunów.

      • vortex 3 października 2011 o 12:19 am

       Tak piszesz jakbys chcial zeby tak bylo.Ja dobrze kumam o co chodzi.Wiem co to jest eugenika ,sam doszedlem do tego co tu sie szykuje.
       Syn jest wyedukowany.Da rade- ucieknie. Bo nikt mnie do szczepienia nie zmusi.Over my dead body.

     • 999AQQ 3 października 2011 o 12:11 am

      Młoda wykształcona powiedziała–dzięki szczepieniu/p.pneumokokom/ córeczka łagodniej zniosła TĘ chorobę…
      czy ona myślał co mówiła,czy to tele-Awiw-zor…mówił?
      Jest sprawdzone,że dzieci bogatszych i wykształconych rodziców…umierają częściej….

 18. ALFA 2 października 2011 o 12:26 pm

  Pogarda – Joanna Lichocka i Maria Dłużewska

 19. OlO 2 października 2011 o 12:27 pm

  Teraz na termometrze jest około 30 stopni ciepła, dziwne jak na październik

  • 999AQQ 2 października 2011 o 12:49 pm

   pasuje do teorii-ociEpLienia jak ulał….

   • sebecx 2 października 2011 o 10:24 pm

    …a u mojego sąsiada kwitną krokusy….

  • vortex 2 października 2011 o 11:01 pm

   Wczoraj bylem nad morzem.Tlumy ludzi.A dzis basen wyciagnalem w ogrodzie bo taki gorac ze nie sposob wytrzymac.Bardzo dziwne.Czy zbliza sie do nas rozbłysk słoneczny? Patrze jak rano samoloty opryskuja w kierunku wschodu slonca.
   Cos strasznie chuczy tak o 6-7 rano.Pozniej juz nie chociaz widac ze niebo jest mgliste ale nie lataja juz caly dzien tak jak kiedys.

  • kosiardeyablos 3 października 2011 o 4:22 pm

   Kiejdyś żem powiedzioł tak prawie na żarty, dawno dawno temu, w latach osimdzisiuntych że nie dlugo to w wakacje zakładać sie bedzie narty a na świeta cheja na plaże zakłądać kompielówki, do tego jeszcze małpy bedom biegać po ulicach, a żyrafy wcinać kwiotki z doniczek – balkonowych…..tak sie dzieje. Nastąpiło przesuniecie w trajektorii pór roku, to nie jest normalne ale możliwe( jak śnieg w maju zeszłęgo stulecia ). NIe zdziwta sie jak bedzie tutej równik przebiegał, czy cóś.

 20. OlO 2 października 2011 o 12:29 pm

  Co do pisanych listów do polityków to oni wszyscy mają to głęboko w dupie!

 21. Aśka 2 października 2011 o 12:43 pm

  Tutaj kzestawienie obowiązkowych szczepień dzieci wg kalendarza
  http://www.szczepienia.pl/KalendarzSzczepien.aspx
  Można tutaj także przeczytać o zalecanych szczepieniach, których jest b. dużo
  OBOWIĄZKOWE (tak mówią) są następujące szczepienia

  po urodzeniu: wzw B, gruźlica

  2 miesiąc: błonica, tężec, krztusiec (DTPw) Hib, wzw B, pneumokoki, rota wirusy

  3/4 miesiąc: błonica, tężec, krztusiec (DTPw) Hib, Polio (IPV), pneumokoki, rota wirusy

  5/6 miesiąc: błonica, tężec, krztusiec (DTPw) Hib, Polio (IPV), pneumokoki, rotawirusy

  7 miesiąc: wzw B

  13-14 miesiąc: odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, pneumokoki

  16-18 miesiąc: błonica, tężec, krztusiec (DTPw) Hib, Polio (IPV), pneumokoki

  24 miesiąc: wzw A

  2,5-3 lata: wzw A

  6. rok życia:
  – Błonnica, tężec, krztusiec,
  – Poliomyelitis

  10. rok życia:
  -Odra, świnka, różyczka

  14. rok życia:
  – WZW typu B
  – Błonica i tężec

  19. rok życia lub ostatni rok nauki w szkole
  -Błonnica i tężec

 22. PokójWam 2 października 2011 o 1:05 pm

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/10/01/nie-glosuje-bo-nie-kolaboruje-h-jezierski/

  • FAKIR 2 października 2011 o 1:30 pm

   Polecam wpisy Antymaterialnego na nowym ekranie.
   On Cię wyprowadzi z błędu:)
   Ten człowiek z filmiku gada jakieś brednie 🙂 Wystarczy przeczytać Biblię, czy znać kodeksy Majów, aby uznać Go za dezinformatora.

   • FAKIR 2 października 2011 o 1:34 pm

    Jeśli już debatuje nad „okręgiem solarnym” w Watykanie to warto podać słuchaczom informacje jakiego typu napisy są wyryte na obelisku w jego centrum :).

    • FAKIR 2 października 2011 o 1:41 pm

     Uważajcie na dezinformatorów, którzy podają Watykan jako źródło wszelkiego zła.
     Ci są najbardziej groźni.

   • monitorpolski 2 października 2011 o 4:44 pm

    A nawet jeśli tak jest, to kto w Watykanie jest ludobójcą, międzynarodowym mordercą, gdzie jest arsenał, gdzie sztab tych satanistów, gdzie bronie nuklearne, gdzie laboratoria broni biologicznej, chemicznej, gdzie te superkomuptery, które gromadzą informacje o ludzkości? itp, itd.
    Kompletne bzdury rozpowszechniane przez syjonistów. Wystarczy zerknąć do Protokołów by się zorientować, że Watykan i Kościół Katolicki są największymi wrogami satanistów. PokójWam, czy ty jesteś syjonistą – satanistą?!
    My tu nie potrafimy zgromadzić drobnych na działalność, a tamci mają filmy i to z tłumaczeniami. Wiecie ile to kosztuje? Kto im daje na to kasę?! Sami widzicie ile jest stron zwalczających KK i Watykan. Pokażcie mi jeden dobry film o satanizmie lub rasistowskim syjonizmie. No, może David Duke, ale ten facet się naprawdę temu poświęcił.

    • abrams 2 października 2011 o 7:24 pm

     Monitor Kościół Katolicki jak i Buddyjski czy Hinduistyczny itd. (jeśli tak to mogę nazwać) razem wzięte to po prostu jedna z sił tego świata która stoi na przeciw pozostałym zjednoczonym siłom Rządów i Bankierów (które to siły chcą się jej pozbyć). Ma po prostu inne cele jakie zdążyłeś zauważyć i jako jedyna się temu sprzeciwia mając jeszcze ogromne wpływy. Niemniej pytasz gdzie ludobójcy i mordercy … no dziś już ich tam nie ma ale w przeszłości krwawo rozprawiali się oponentami.

    • PokójWam 2 października 2011 o 8:41 pm

     KRK jest apokaliptyczną Wielką Nierządnicą (Wielkim Babilonem), która ujeżdża bestię – międzynarodowy syjonizm. Dobrze rozumiesz, że Watykan nie ma żadnych broni, on tak naprawdę jest bezbronny bez bestii!! Dlatego tak trafne jest określenie nierządnica – bezbronna kobieta która oddaje się nierządowi. W objawieniu Jana czytamy, że Bóg w czasach końca natchnie serca Syjonistów by zniszczyli Watykan. Bóg ich rękoma zniszczy KRK, dlatego jest na nich atak i są ujawniane skandale pedofilskie, które wraz z homoseksualizmem prowadzą wprost w SATANIZM

     Proszę też obejrzeć ten film, pajęcza sieć najwyższych władz i KRK

     • monitorpolski 3 października 2011 o 12:06 am

      No to nie rozumiem co złego jest z Watykanem? Z Kościołem Katolickim? Większość księży głosi Słowo Boże, kraje katolickie są jeszcze najmniej podatne na satanizm, rodzina najlepiej funkcjonuje… Dlaczego mamy więc atakować Kościół Katolicki, skoro prawdziwe i uzbrojone zło czai się gdzie indziej?!
      A co do filmu – znam sprawę od lat – sataniści dorwali się do katolickiego domu dziecka. Wiesz kto te dzieci ściągał helikopterem do Białego Domu? Satanistyczny Żyd G. Bush, Żyd Kissinger i reszta syjonistycznego towarzystwa.

      • Hamerykanczyk 3 października 2011 o 9:35 am

       Marku ten Kosciol Katolicki ktory znamy dzis nie jest tym Kosciolem o ktorym mowil Pan Jezus, obecnie Kosciolem rzadzi mamona i nie ma nawet sensu tego kryc bo prawda jest jaka jest i trzeba ja przyjac do zrozumienia. Nawet sam Nostradamus, pisal w swoich przepowiedniach ze w czasach ostatecznych Kosciol bedzie odebiegal od tego jaki powinien byc ( skromny, kaplan powinien byc przykladnym ojciem, wiara w Pana Boga a nie oddawanie czci bozka / ” swietym ” / czy nawet jakim kolwiek posaga ).

       • monitorpolski 3 października 2011 o 9:48 am

        Czy sądzisz, że ks. Piotrem Skargą, ks. Popiełuszką, ks. Natankiem i wieloma innymi wspaniałymi kapłanami, rządziła mamona? To dla niej misjonarze poświęcają całe swoje życie w krajach 3 świata, to dla niej św. Teresa robiła co mogła by świat był lepszy? Takich przykładów mógłbym mnożyć, ale ty chcesz jedno wiedzieć, że to Watykan i KK jest źródłem zła. Zostałeś już uwarunkowany jak pies Pawłowa na te słowa przez satanistyczne media, nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jeszcze raz apeluję – przeczytaj Protokoły Mędrców Syjonu, dowiesz się kto jest największym wrogiem syjonistów satanistycznych. To, że jakiś procent kapłanów jest skorumpowanych nie ma tu nic do rzeczy. Watykan też nie dysponuje własnym majątkiem – został on przejęty przez Rotszyldów, Papież Jan Paweł I zaczął to badać, dlatego zginął.

        • kosiardeyablos 3 października 2011 o 4:41 pm

         Monitor! To nie atak z mojej strony, ale przetraw se historie Kościoła Rzymsko- Katolickiego, różnice między protestantyzmem a katolicyzmem – Luter kontra Kalwin. Tak przy okazji. Przyjżyj sie histori tzw. chrztu Polski o tło tego przekrętu. Naszym rodzimą religia jest kult Światowida i takie tam, kult Celtów którzy odcisnęli swoje piętno na społeczeństwie słowiańskim. I zadaj sobie pytanie, kto stał za krucjatami, które bardziej były tym samym co hamerykańskie żydosprytki odwalają w Iraku i Afganistanie. Tam, nie chodziło o wiare a jedynie o zysk, z wiary. Mahomentanizm stał się przeciw wagą w stosunku do imperialistycnych posunięć Watykanu w ówczesnych czasach…..(!) Łaczmy sie jako ludzie, Słowianie, synowie i córki tej ziemi. ( tak przy okazji odnośnie Hunów, to wytłukli ponad 70% społęczeństwa uwczesnej Polski, a to co jest teraz to potomkowie osadników z zachodu Europy, czyli Germanie, Szkoci, Irlandczycy, Francuzi, Holendrzy, Turkowie itd i to jest fakt….bolesny?)

     • Ciekawska 3 października 2011 o 8:28 am

      Na temat Wielkiej Nierządnicy, polecam wpis na tablicy u Alefa Sterna.
      Osoba o nicku eonmark, przedstawia swoją ciekawą teorię, w której za WN uważa Arabię Saudyjską, „a ROPA (cytuję) jest owym WINEM ktorym upija sie w szalenczej Zabawie, wszystkich mieszkancow Planety Ziemia.”
      Pisze dalej -„Z poczatkiem 20 wieku na duza skale zaczela wchodzic w uzycie ROPA.Bardzo szybko ten nosnik energetyczny, oraz ‚dawca’ materjalowy zrobil zawrotna kariere, raz na zawsze zmieniajac oblicze Ziemi.
      Dzis malo przecietnych ludzi, a wiec my wszyscy, zdaje sobie sprawe ze ROPA napedza caly nasz Globalny System.
      Jej udzialem nie jest tylko Transport Samolotow, Statkow, Kolei, Samochodow, ale mnostwo pochodnych ROPY umozliwia funkcjonowanie Systemu zwanego KONSUMPCJONIZMEM GLOBALNYM.Systemu, ktory z racj swej bezwzglednej i nieodpowiedzialnej natury, jest sprawca niemal wszstkich problemow jakie trawia nasza Planete.
      ROPA to Przemysl Farmaceytyczny, Kosmetyczny, Komputerowy,Odziezowy.Plastyk, jako pochodna ROPY stal sie glownym elelmentem budujacym ‚Nowoczesny Swiat’.

      … A wiec Ropa umozliwila Transformacje na naszej Planecie, i stala sie narzedziem ktore lezy u podstaw Systemu ktory jest dowodem na odejscie od Tradycjonalizmu, konserwatyzmu i bogobojnosci, ktore z jednej strony utrzymywaly masy w ryzach moralnosci, oraz rownowadze symbiotycznej z Planeta, na rzecz szalenczej gonitwy za ‚lepszym zyciem’, projektowanym dla nas przez Potezne Sily, prowadzace GRE, ktore uzywajac kolejnych pokolen ‚posrednikow’
      emituja obrazy na szklanych ekranach, wtlaczajac nam w umysly wszystko czego nalezy pozadac.Cala szopka ‚Artystow’ w wielu przypadkach kompletnie nieswiadomych, z wyboru badz tez nie, ‚TOczy ten Kamien’ az do skutku.Juz spiewaja ze maja ‚Cale Pokolenie’.
      A jak to powiedzial kiedys Carling, trzymaj nas za jaja, a my nie robimy nic, spuszcamy glowy, odwracamy je, nie widzimy, nie chcemy widziec.Wolimy spac, wolimy sie bawic, w koncu tak ciezko pracujemy, to nam sie nalezy…”

      „O ile rope, wydobywa sie w wileu miejscach na Swiecie, o tyle Polwyaep Arabski jest Trzonem,swoistym Gniazdem.Bez surowca tego Regionu, Swiat nigdy by nie osiagnal obecnej formy, a teraz bez Ropy z tej czesci Swiata, porprosu System przestaje Istniec .

      Arabia Saudyjska, jej czesc polnocna, lezy w obrebie granic starego imperium Babilonskiego, natomiast jedna z glownych starych grup etnicznych sa potomkowie Chaldejczykow.
      Wielka Nierzadnica, w Starym Testamencie, nazywana jest Cora Chaldejska.
      W Bibli mowa o tym ze Wielka Nierzadnica to Krolestwo na piasku.
      Trudno o bardziej precyzyjny opis.Arabia Saudyjska to w wiekszosci Krolestwo na piasku.
      W 12 rozdziale Apokalipsy, jest opis zrzucenia Smoka z nieba na ziemie.Po tym wydarzeniu Smok zaczal najpierw scigac Niewiaste, pozniej mial walczyc z potomstwem Niewiasty, czyli z tymi ktorzy strzego przykazan Boga(Izraelici), oraz tymi ktorzy strzegoa slowa Jezusa(Chrzescijanie)…I gdzie stanal Smok?
      Stanal na ‚Piasku, nad brzegiem Morza’.
      Arabia Saudyjska jest Krolestwem na piasku i graniczy z morzem, nie byle jakim, bo Czerwonym.

      Mowa w Bibli, ze WN jest odziana w purpure.Kolor ten od zawsze symbolizowal wladze krolewska.

      Arabia Saudyjska jest Krolowa Nierzadnic i obrzydliwosci Ziemi.Inne kraje Polwyspu Arabskiego, choc rownierz sprzedaja ROPE, sa drugorzedne wzgledem potegi AS.

      Wielka Nierzadnica ma miec krew zydow, i chrzescijan na swoich rekach.Ma ich nienawidziec…

      Wielka nierzadnica ma uwielbiac wymyslny przepych…kto byl w krajach Polwyspu Arabskiego, ten wie jak bardzo tam kocha sie architektoniczny przepych, i nie tylko.Buduje sie tam Swiatowe centrum turystyczne, ktore rozmachem, kunsztem, wznisloscia form , ma przycmiewac wszystko inne na Ziemi(tyle jezeli chodzi o zalozenie)

      Ropa to wsyzstko umozliwila.
      Bez ROPY 1 i 2 wojna Swiatowa nie miala by nie tylko swego historycznego rozmachu, pod kazdym wzgledem, a glownie liczby ofiar, alebyc moze nigdy by nie miala miejsca.Podobnie wszystkie inne konflikty zbrojne 20 wieku, najbardziej krwawego okresu w obecnym cyklu cywilizacyjnym.”

      To tylko fragmenty, polecam cały wpis:
      http://www.alefstern.pl/tablica.html?page=12&submit=Wyświetl

      • Ciekawska 3 października 2011 o 8:35 am

       I jeszcze na zakończenie ostatni frag. z tej analizy:

       „O ile WN rzadzi Polwyspem Arabskim, to my w Europie, nie mamy z czego sie cieszyc, poniewaz UE, jest Biblijna Pierwsza Bestia, ktora wychodzi z Morza…

       USA jest Druga Bestia, tkzw. Falszywym Prorokiem…

       Rosja jest Szkarlatna Bestia…

       Dramat polega na tym, ze mieszkancy Polwyspu Arabskiego, ani Europy, USA czy Rosji nie sa winni temu co sie zbliza, gdyz jest to elementem GRY olebtrzymich sil, a z drugiej strony, wszyscy dajemy sie wciaz manipulowac , czego koncowym efektem moze byc Globalny konflikt.

       Wojna, bedzie przegrana Ludzkosci.Brat, brata bedzie zabijal.

       Naprawde, wszyscy w glebi naszej istoty jestesmy tacy sami, a ludzie nie sa z Natury zli.
       Jednak dziala na nas wielka moc zla…

       Nie jestem podroznikiem wielka geba, ale w paru miejscach bylem, i moje doswiadczenia nauczyly mnie , ze roznice kulturowe moga wywolywac szok, moga czasem wywolywac oburzenie, czy nieporozumienia, ale potworna bieda, oraz nadmiar przepychu, czesto popychaja ludzi w skrajnosci.A w czlowieku, niemal kazdym, jest olbrzymi potencjal dobra.I na dobra sprawe , wszyscy mieszkancy Swiata sa naturalna Rodzina.
       — eonmark Wed, 28 Sep 2011”
       http://www.alefstern.pl/tablica.html?page=11&submit=Wyświetl (ostatni wpis)

      • monitorpolski 3 października 2011 o 9:54 am

       Rotszyldzi manipulują historią. Mają Biblię, którą interpretują na własny, wygodny sposób. Do tego dorabiają wydarzenia „historyczne”, zresztą nie tylko do Biblii, ale i do wszelkich „przepowiedni” – w ten sposób przekonują głupią ludzkość o nieuchronności apokalipsy, znaku bestii itd. Jak się ma nieograniczoną fortunę to można zaaranżować prawie wszystko. Zobacz na niebo – skąd się biorą te smugi chemiczne? A GMO? Szczepionki? O tym nie ma wcale w Biblii, ale jest w „Protokołach”.

  • Annah. 2 października 2011 o 1:40 pm

   W Budapeszcie pod bazyliką świętego Stefana są symetrycznie aż dwa obeliski, jest też ogromne koło solarne a księża katoliccy nie są święci i wyznawcy są grzeszni. Czy wobec tego też mam opuścić mój Kościół jak prelegent ? Nie, nigdy tego nie zrobię bo umacnia moją miłość do Boga, bo daje mi Jezusa w sakramentach, bo mogę uczestniczyć w misterium życia i śmierci Jezusa bo jest moją MATKĄ.
   Czymże są wobec tego te masońskie sztuczki? Dla mnie tylko dowodem że jest wartością bezcenną o którą warto walczyć i to za najwyższe „ziemskie” dobro.

   • FAKIR 2 października 2011 o 1:47 pm

    Ten wykładowca miesza w ogóle pojęcia. Nic nie wspomina o najbardziej groźnej symbolice. To nie jest żadne „koło solarne” 🙂

    • FAKIR 2 października 2011 o 2:38 pm

     Wystarczy że człowiek w duszy wie za czym się opowiada, za dobrem czy za złem.
     Symbolika jest oczywiście ważną częścią niektórych rytuałów, gdyż w ten sposób możemy wywnioskować komu służy dana osoba.
     W dzisiejszych czasach wskutek ilość symboli, przenikania się kultur i religii coraz trudniej demaskować złą i dobrą symbolikę.
     Przykładowo przedstawiony element nie jest żadnym „kołem solarnym”, ale „kołem biegu życia”, znanym we wszystkich dawnych cywilizacjach. Można napisać o nim „kalendarz świata”, „kalendarz odnowy”, „kalendarz oczyszczenia” itd…
     Przedstawia on zmagania dobra ze złem wskutek którego świat jest niszczony i odnawiany od tysiącleci.

     • FAKIR 2 października 2011 o 2:45 pm

      Najbardziej smutne jest to, że zazwyczaj pod tego typu filmikami wypowiada się dość duża grupa zagubionych dzieci i młodzieży.
      Wystarczy kilku sprawnych dezinformatorów, aby zrobić zupełną papkę z mózgu ludziom.

     • monitorpolski 2 października 2011 o 4:49 pm

      Voila! Oczywiście, że tak jest. Sataniści chcą za wszelką cenę zniszczyć Kościół Katolicki, bo o tym mówią Protokoły. Przeczytajcie Protokoły, to dopiero będziemy dyskutować. Każdy kto mówi, że to jest fałszywka jest agentem satanistycznym – też świetny sposób identyfikacji.

      • vortex 2 października 2011 o 11:10 pm

       Odpowiedzcie mi na pytanie dlaczego w szkole katolickiej swietuje sie
       Dzien Wikingow ? Nie wspomne juz o 2 tygodniowym studiowaniu judaismu (talmud,manory itp) ,weszlo to dopiero w tym roku szkolnym.

       • monitorpolski 2 października 2011 o 11:57 pm

        To zmień szkołę, widocznie tę prowadzą żydzi.

        • vortex 3 października 2011 o 5:34 pm

         Tu byl moj koment jakos sie nieukazal ????????

  • vortex 2 października 2011 o 11:14 pm

   To ten sam co mowil o szkodliwosci MLEKA.

 23. Noni 2 października 2011 o 1:38 pm

  Witam chciałbym poinformować Monitora oraz wszystkich czytających blog o możliwości skorzystania z kursu „sztuki świadomego śnienia” kurs polega na nauczeniu się wielu przydatnych technik wykorzystywania snów by kształtować Swoją podświadomość i Swoje życie ku ludzkiej doskonałości. Sny są nie oddzielną częścią Nas i zajmują aż 1/3 Naszego życia! Czy warto marnować ten czas i tak wspaniałe dane Nam od Boga narzędzie?

  Cena kursu to przysłowiowe „CO ŁASKA” i będzie on publikowany na wielu forach o tej tematyce

  np. pod tym linkiem

  http://www.isen.pl/forum/showthread.php?tid=680

  • kosiardeyablos 3 października 2011 o 4:58 pm

   Do tego wystarczy konkretna medytacja, ukształtowana właściwym postępowaniem i zrozumieniem istoty KARMY. A co do snu? Wystarczy świadomość śnienia i do tego kursy nie są potrzebne. Mądrości Buddów się nie sprzedaje ani nie kupuje!!! Ją się nabywa. Jak ktoś już ma ochotę, to przykładowo niech sięgnie po Joe Karbo – „Jak stać się bogatym będąc leniwym”. Tyle w temacie. Instrukcja do radzenia sobie samemu z sobą. Istota Zrozumienia – konfiguracja postrzegania nierzeczywistego stanu będącego pustką!!!

 24. 999AQQ 2 października 2011 o 2:39 pm

  wp zauważa oznaki kryzysu.
  http://finanse.wp.pl/kat,58434,title,Polacy-juz-mniej-wydaja,wid,13852093,wiadomosc.html?ticaid=1d20e&_ticrsn=3
  domarilla napisał/a: Nie mam pojęcia skąd autor artykułu wziął takie dane. Prawda jest dużo bardziej gorzka. Inaczej w naszym kraju nie zaistniałyby te wszystkie zachodnie „tanie” dyskonty, sklepy z odzieżą używaną, gdzie w najtańsze dni toczą się bitwy i przepychanki o coś, co ktoś na zachodzie wyrzucił i szalone ceny na Allegro za używaną odzież i obuwie. Od wielu lat większość Polaków pracuje ciężko głównie na opłaty czynszowe i spłaty kredytów jedząc byle co, nie lecząc się i ubierając na śmietnikach europy. Trzeba być ślepym, żeby tego nie dostrzegać.

 25. Warszawiak 2 października 2011 o 2:47 pm

 26. OlO 2 października 2011 o 3:04 pm

  Galeria zdjęć UFO
  http://worldufophotos.org/site/#/gallery/ufo-1-to-500/

 27. pio9a 2 października 2011 o 3:15 pm

  • bia 3 października 2011 o 12:31 pm

   Dlaczego to kazanie nie jest całe to chyba jakiś spisek a nie zwykłe niedopatrzenie

 28. theaspartam 2 października 2011 o 3:19 pm

  PokójWam ma racje co do filmu który umieścił, dajcie innym własną wolą ocenić informacje zawarte w filmie ,nazywając go bezpodstawnie dezinformatorem ,chcecie to klękajcie przed Watykanem i jego naukami ślepo patrząc przez jego miłosierny pryzmat który jeszcze nic nie zapobiegł na świecie żadnej wojny nie powstrzymał jej swoimi modłami ignorancji na świat, żadnemu głodowi na świecie nie zapobiegł pajając się w złocie i dobrobycie żerując na ludzkiej naiwności zbawienia. Biedni ci którzy wzięli autorytet za prawdę zamiast prawdę za autorytet. link- http://www.globalnaswiadomosc.com/apps/photos/album?albumid=10707574 Uważacie że Jezus podawał by rękę tym zbrodniarzą jak Putin i Obama? Ślepi jesteście czy wasza wiara przysłania logikę?!!!

  • FAKIR 2 października 2011 o 3:32 pm

   Otóż zło panowało wiele razy przed tym jak powstał Watykan.
   Wielu chce się wypowiadać na temat Watykanu nie mając w ogóle podstawowego pojęcia na ten temat.
   Ja również taki byłem jakiś czas temu. Przyznaję się bez bicia 🙂
   Na szczęście Dobry Bóg postawił na mojej drodze odpowiednie osoby, które ukazały mi prawdę i ogromną skalę manipulacji.

   • FAKIR 2 października 2011 o 3:40 pm

    Jeszcze dodam, że nazywanie tego człowieka dezinformatorem jest całkowicie podstawne a nie bezpodstawne (nie wnikam czy robi to celowo dla kasy z premedytacją, czy po prostu coś mu się wydaje, że wie), gdyż opisuje on symbole o których jak widać nie ma zielonego pojęcia. Jeśli tak podstawowe symbole opisuje błędnie to jaki może być całokształt Jego twórczości???

   • Megi 2 października 2011 o 3:43 pm

    Podawałeś kiedyś link do materiału o manipulowaniu umysłem poprzez kółka i spirale. Czy mógłbyś podać jeszcze raz? Nie mogę tego znaleźć.

    • FAKIR 2 października 2011 o 3:48 pm

     opętanie i symbole NWO
     http://antymaterialny.nowyekran.pl/post/27817,psychomanipulacja-a-opetanie-baczek

     • jakisbuk 2 października 2011 o 4:21 pm

      Fakir – wg waszego myślenia to caly wszechświat też stworzył szatan – no bo przecież wiekszość galaktyk to spirale i kółka 🙂

      • FAKIR 2 października 2011 o 4:34 pm

       Albo udajesz głupiego i udajesz, że nie czujesz o co chodzi, albo …

       Czy widzisz to??? Napisz kogo przedstawia
       http://imageshack.us/photo/my-images/838/matak.jpg/

       a tutaj hymn ku czci

       • Ditka 2 października 2011 o 7:29 pm

        co niektórzy wśród młodzieży nazywają ją „Ruhana”

        • ARTUR 2 października 2011 o 10:21 pm

         Myślę że do jasnej sukienki nie zakłada się czarnych majtek .

       • Versus3 2 października 2011 o 8:43 pm

        Nie szalej, na obrazie jest Cernunnos – Celtycki bóg natury, zwierząt, rolnictwa i płodności.
        Opiekun pasterzy, czczony w Brytanii i na obszarze centralnej Francji zwłaszcza przez plemię Paryzjów. Prawdopodobnie także symbol dobrobytu.
        To że teraz rogi się źle kojarzą, to nie znaczy ze zawsze tak było. Michał Anioł wyrzeźbił figurę Mojżesza Z ROGAMI! Czy to znaczy że tak naprawdę wyrzeźbił diabła?

        • jakisbuk 2 października 2011 o 10:07 pm

         FAKIR – jedyne co ja czuje czytając to co piszesz – to to że ty masz już fioła

         dzieki bogu że nie urodziłeś sie 500 lat temu bo byś spalił na stosie 99 % ludzi 🙂

      • sebecx 2 października 2011 o 10:45 pm

       ..to HERN z robin huda…

       • kosiardeyablos 3 października 2011 o 5:01 pm

        w rzeczy samej….hahahaha!!!!!!

  • pola 2 października 2011 o 10:05 pm

   klęka sie tylko przed Panem Bogiem ,a kościół to ludzie tak samo mający słabą wolę i ulegający wszelkim pokusom,ale nie tobie czy mnie ich osądzać,Widzisz zdzbło w oku brata a belki w swoim nie zauważasz.

 29. Ciekawska 2 października 2011 o 3:58 pm

  Dzisiaj na żywo program Janusz Zagórskiego – godz. 20:00
  http://januszzagorski.pl/
  „W cotygodniowej niedzielnej audycji o 20.00 nadamy między innymi:
  – komentarz do bieżącej sytuacji w Polsce przed wyborami oraz w sprawie poszerzających się akcji protestacyjnych w USA i Europie przeciwko „mafii finansowej” i obecnemu porządkowi ekonomicznemu
  – telefoniczna rozmowa z Grzegorzem Janiczkiem, uczniem szkoły średniej, jednym z twóców Porozumienia 15 października i inicjatorów polskiej demonstracji 15 października w Warszawie wspierającej „ruch oburzonych” w Hiszpani i w innych krajach
  – rozmowa na żywo z Grzegorzem Braunem na temat obecnej sytuacji i sprawy tragedii smoleńskiej
  – rozmowa na żywo z Dariuszem Kwietniem na temat ostatnich przecieków Wiki Liks na temat Wernera von Brauna
  – druga część szokującego w swej treści wystąpienia Teresy Adamskiej na konferencji o wydobyciu gazu łupkowego na konferencji 13.X.2011 we Wrocławiu
  – masowe chemtrails nad południowo-zachodnią Polską 29 września 2011 roku
  – ogłoszenie programu konferencji Oblicza Duchowości 11.11.11 we Wrocławiu
  – wywiad ze znakomitym kręgarzem”

  • mi461 2 października 2011 o 8:37 pm

   @CIEKAWSKA nie odpowiedzialas na pytania nasze-
   z kad mialas ta wiedze ze w kosciach i tkankach s/p Wasermana byl
   „tlenek etylu tlenek propylenu azotan izopropylenu py; aluminium itd”
   mozesz podac zrodlo? bo link podalas niepelny, a to wazne.

   • mi461 2 października 2011 o 8:38 pm

    ma byc> pyl aluminium

    • Ciekawska 2 października 2011 o 9:49 pm

     Niestety więcej informacji nie mam, wiadomość znalazłam na forum niezależnej, pod artykułem „Sześć osób mogło przeżyć, nikt ich nie uratował” i skopiowałam w całości, teraz już nie pamiętam, czy wtedy link działał.
     Napisał to ktoś, kto napisał o sobie, że brał udział w badaniach i więcej szczegółów na razie nie może teraz podać. Informacji nie można sprawdzić, trzeba czekać .

   • Megi 2 października 2011 o 10:39 pm

    http://freeyourmind.salon24.pl/346931,w-poszukiwaniu-zeznan-jakubika-i-innych#comment_5065036

 30. mike 2 października 2011 o 4:13 pm

  niemam nic do Natanka tylko pytam czy to prawda ze chce Jezusa na króla polski i niemam zaco sie wstydzic nienawoluje do złego ani nieoczernaim nikogo

  • FAKIR 2 października 2011 o 4:26 pm

   Każdy fanatyzm jest złem i podszeptem złych mocy.
   Masoneria już przed I wojną światową posiadała doskonały plan na rozbicie KK w Ameryce Pn.
   Wywołała olbrzymie poróżnienie w KK. Nagle zaczęło się wyłaniać tysiące „guru”, którzy znajdowali swoich wyznawców. Wskutek tego obecnie tylko w USA istnieje około 1300 odłamów chrześcijaństwa i każdy z wyznawców twierdzi, że tylko on jest najlepszych chrześcijaninem. Najczęściej wszystko było sterowane. Jednak zdarzały się przypadki „nawiedzonych” fascynatorów, którzy potrafili pociągnąć za sobą wielkie rzesze ludzi.
   Jakikolwiek dialog między nimi jest więc teraz bezcelowy. Zachowują się dosłownie jak opętani
   Tego typu fascynatorzy często opierali swoje działania na prywatnych objawieniach, chanelingach itd…nie uznanych przez KK. Zamiast łączyć ludzi i rozsiewać miłość, doprowadzali do poróżnienia i wzrostu nienawiści.

   • FAKIR 2 października 2011 o 4:37 pm

    Polakom i innym narodom jest potrzebna obecnie najbardziej MIŁOŚĆ I DIALOG.
    W przeciwnym razie sami na własne życzenie doprowadzimy siebie i cały świat do ruiny.

   • Rodriguez7 2 października 2011 o 6:59 pm

    wdg śp Coopera ponad 4000…:)

   • eminem 2 października 2011 o 10:06 pm

    @ Fakir Cz wiesz dlaczego Maryja została Królową Polski ?

    1) Czy badałeś powyższy temat
    2) Czy badałeś objawienie Matki Bożej do Juliusza Mancinelli’ego z 1608 roku
    3) Czy badałeś okres dziejowy pomiędzy Polski pomiędzy 1600-1660
    4) Czy wiesz dlaczego Król Jan Kazimierz złożył śluby lwowskie
    5) Czy przeczytałeś choćby jedną książkę Rozalii Celakówny ?
    6) Czy wiesz o czym miała Rozalia Objawienia ?

  • pola 2 października 2011 o 10:10 pm

   mike poczytaj sobie o Rozalii Celakównie i będziesz wiedział o co chodzi,ponieważ za każdym razem tłumaczyć to ręce opadają.

 31. mike 2 października 2011 o 4:16 pm

  a jak byscie mnie wyzywali od popapranców to odrazu mówie ze na nich nieglosuje

 32. theaspartam 2 października 2011 o 4:38 pm

  o ile pamiętam Walter Veith był księdzem sługom bożym, po czym sam zaczął interpretować Biblie co zmieniło jego pogląd i sam zaczął szukać logicznego wyjaśnienia co doprowadziło go do tych wniosków jakie opisuje w filmie, a te symbole to symbole illuminati, to że Watykan twierdzi inaczej to oczywiste że się broni pod pretekstem umieszczania symboli, bo to symbol tego albo tamtego za bobonowego skojarzenia jakie narzuci na wiernych,oni i tak nigdy nie kwestionują autorytetu bo nie potrafią samodzielnie myśleć więc łykną każdy absurd w papierku słodki cud itp.symbol.Pamiętajcie że mówicie za milczącego boga dla tego bóg jest taki jacy wy jesteście dla siebie alleluja !!!

  • FAKIR 2 października 2011 o 4:47 pm

   „Sam zaczął interpretować Biblię”

   Również sam kiedyś interpretowałem. Okazało się, że moja interpretacja była błędna. Teraz uważam ją za nieźle śmieszną.
   Nie potrzeba żadnej interpretacji ale dobrego serca, które bez problemu zrozumie Ewangelię Jezusa bez nadmiernego wysiłku umysłowego.

   „szukał logicznego wytłumaczenia”

   Jakie logiczne wytłumaczenie??? W którym miejscu??? Ten człowiek bredzi.. Wywody o kołach solarnych?? Watykanie??

  • monitorpolski 2 października 2011 o 4:59 pm

   Veitha dorwali i zaczipowali. Nie widzisz tego po jego zachowaniu?! To było ja go zamknęli na kilka dni. Facet nie ma wyjścia, musi dla nich pracować. Proste.

   • FAKIR 2 października 2011 o 5:04 pm

    Nie wiem, bo nie znam jego historii.
    Najważniejsze, że bardzo dezinformuje
    Rzeczywiście oczy ma jakieś dziwne, podobne do tych które miał Kazio Marcinkiewicz przed tym jak rzucił rodzinę i zaczął romansować z Isabel i karierę w Goldman Sachs.

 33. Lutek 2 października 2011 o 4:51 pm

  Kongres Nowej Prawicy popiera niezależność Białorusi:

  http://www.youtube.com/watch?v=H9YttKD8EKM
  http://www.youtube.com/watch?v=fXXVh61KmQM

  http://www.youtube.com/watch?v=vUBGIOTjeVs

  i politykę Wiktora Orbana:

  http://www.youtube.com/watch?v=bImy_F4ljsY

 34. Stirlitz 2 października 2011 o 4:54 pm

  Monitorze mógłbyś to przetłumaczyć http://www.youtube.com/watch?v=dZu0MIgfmME&feature=related

  • FAKIR 2 października 2011 o 5:00 pm

   Tutaj cały film

   Najważniejsze przesłanie Coopera znajduje się w projekcie graficznym okładki jego ostatniej książki : „Strzeż się płowego konia”
   Mylił się w wielu kwestiach, ale był wielkim wojownikiem wolności.

   • Stirlitz 2 października 2011 o 5:24 pm

    Dzięki pierwszy raz się spotkałem z tym gościem na YT , jaki WEB jest pojemny , kilka lat czytam o 9/11 i teraz dopiero Cooper, aha nie głosujcie na PO i Palikota .głosujcie na całą resztę tylko nie na PO i Palikota

    • FAKIR 2 października 2011 o 5:34 pm

     Zgadzam się,.
     Dobrą drogą podążasz i czujesz klimat
     Nie daj się tylko zmamić pierdołami typu ataki na KK i Watykan.
     Cooper wiele mówił o Watykanie i nie zawsze prawdziwie,
     Był wspaniałym człowiekiem. Jeśli nie masz jeszcze dużo wiedzy, wtedy kieruj się sercem.

     • FAKIR 2 października 2011 o 5:37 pm

      Jeszcze należy wspomnieć o SLD.
      Te partie jak magnes przyciągają złych, lub zagubionych i są złem wcielonym.
      Głosuj na PIS, bo to jest obecnie najlepszy możliwy wybór, a potem będzie czas na jeszcze lepsze ruchy od PIS, wspólnie z innymi narodami takimi jak przykładowo Węgrzy.

  • monitorpolski 2 października 2011 o 5:02 pm

   To o zabójstwie Billa Coopera, są materiały na ten temat. Słuchałem wielu audycji Coopera – większość to ciężkie opracowania nt. symboliki. Cooper jednak był dość popularny i trafił w sedno z Osamą i zamachem na WTC. Przestraszyli się jego umiejętności wnioskowania i go sprzątnęli. Spuścizna po Cooperze teraz niewiele znaczy, być może tam coś jest, ale kto ma czas to analizować?

   • FAKIR 2 października 2011 o 5:09 pm

    Ja mam dużo czasu analizować…
    Był jednym z najmądrzejszych ludzi jakich spotkałem.
    W wielu kwestiach się mylił, ale odkryłem to dopiero po Jego śmierci.
    Ogólnie niósł przesłanie bardzo pozytywne…wolnościowe
    W jego życiu również było wiele etapów zmiany niektórych poglądów, począwszy od pracy dla wywiadu wojskowego, mistyfikacji z wojskowym ufo, do rozgryzania symboliki okultystycznej i NWO.

    • FAKIR 2 października 2011 o 5:14 pm

     Najważniejsze przesłanie Coopera jak wspomniałem znajduje się w jego książce „Strzeż się płowego konia” ,a szczególnie na okładce o czym wspominał przed śmiercią.
     Okładka wskazuje m.in. symbol tarczę NWO i ramię „koła życia” na niego wskazujące.

     • FAKIR 2 października 2011 o 5:23 pm

      Tą symbolikę będziecie widzieć wszędzie. Ona nas po prostu zalewa i będzie zalewać coraz bardziej. Zwłaszcza w przemyśle muzycznym, reklamowym i gier komputerowych, a również zabawkowym. Tam gdzie mamy do czynienia z ogromnymi korporacjami, gdyż te wielkie korporacje są już od dawna w rękach tajnych stowarzyszeń, które pośrednio decydują o konkretnych projektach graficznych.
      Jeszcze jest jedna ważna sprawa. Spójrzcie na tą grafikę. Grafiki w tym stylu również nas zaleją
      http://imageshack.us/photo/my-images/195/z12bz.jpg/
      Chodzi o pewien styl „uwodzenia”. Rozpoznacie bez problemu o co chodzi.
      Nie doszukujcie się na siłę. Bez problemu rozpoznacie co jest przypadkiem, a co celowym działaniem korporacji.
      Żeby była jasność. Ja nie jestem jakiś bardzo „wymądrzony”.
      Spotkałem po prostu osoby które mnie naprowadziły i mam z nimi kontakt.

      • Stirlitz 2 października 2011 o 5:29 pm

       To tez jest ciekawe…

       • FAKIR 2 października 2011 o 6:51 pm

        Kiedyś otrzymałem taką odpowiedź, Coś w tym stylu

        „Główną przyczyną tego, że nie otrzymuje Pan żadnych, lub prawie żadnych prawd przekazywanych ode mnie jasno i bezpośrednio jest to, że nie jest Pan sam i jeszcze chciałbym mieć możliwość dłużej działać i przekazać wiedzę innym, którzy zrozumieją, bo kogo oni uznają za wiedzącego, lub chociaż zbliżonego, dłużej nauczać on nie może”

        • FAKIR 2 października 2011 o 6:54 pm

         Sądzę więc, że chodzi o jak najdłuższe zachowanie życia.
         Sam się zastanów co by było jeśli wypaplał by wszystko, albo prawie wszystko co wie tak po prostu bezpośrednio
         Zastanów się nad tym.
         Czy sądzisz, że nikt nie czyta tego co my teraz piszemy?

      • FAKIR 2 października 2011 o 5:49 pm

       Miałem tego nie pokazywać, ale Wam pokażę, bo już wcześniej Antymaterialny pozwolił.
       Nie mogę tylko niektórych spraw przekazywać wprost.
       Czy się domyślacie do jak wielkiego zwiedzenia szykują wszystkie narody na ziemi??

       http://imageshack.us/photo/my-images/265/divine3e.jpg/

       http://imageshack.us/photo/my-images/220/2012kukulkan.jpg/

       No nie udawajcie tylko, że nie kumacie
       Najważniejsza rada : „Jezus przychodzi drugi”
       Bierzcie do ręki Biblię i pokochajcie Jezusa jak swojego najlepszego Przyjaciela
       W KAŻDEJ „prawdziwej” religii chodziło i chodzi o to samo, o odwieczną walkę dobra ze złem.
       Nam przyjdzie, co jest bardzo prawdopodobne, oglądać rzeczy o których pisali prorocy.
       Trzeba robić swoje, być mimo wszystko pozytywnym dobrym człowiekiem i wytrzymać, choćby inni nie wytrzymywali.

       • Stirlitz 2 października 2011 o 6:30 pm

        Może coś wytłumaczysz bo takie teksty bardzo mi się nie podobają :uważasz się walczącego z konspiracja tajnych stowarzyszeń a Twój przekaz jest zakonspirowany właśnie: „ja wiem, anty-materialny pozwoli to sie kmioty może dowiecie”

        • FAKIR 2 października 2011 o 6:43 pm

         To nie tak
         Każdy człowiek w odpowiednim czasie zaczyna rozumieć.
         Jezus również opowiadał za pomocą przypowieści i różnych przenośni.
         Antymaterialny również nie przekazywał mi wiedzy wprost, albo bardzo rzadko wprost.
         Zapewniam Cię, że większość czytelników domyśla się o co chodzi, a co do Marka właściciela bloga jestem tego pewien.
         Jeśli się nie domyślasz, znaczy to, że nie nadeszła odpowiednia chwila.
         William Cooper zawarł dużą ilość niejasnych przekazów, których nie rozumiałem. Teraz większość rozumiem.
         Mógłbym wtedy być zły i narzekać, że gada dla mnie mało zrozumiale.

        • liv 2 października 2011 o 11:31 pm

         Tak czy inaczej, podążając tropem detali, strategia indoktrynacji jest niczym system naczyń połączonych… Zbieżność ideologiczna w elementach symboliki ma różne ekwiwalenty lecz jeden cel..
         W przemyśle muzycznym jeśli artysta chce być odpowiednio wypromowany podpisuje tzw. „baphomet oath” min. Kathy Perry, Lady Gaga, Rihanna, Eminem; więc mają swojego rain mana… vel celtyckiego bożka obfitości.
         Tak mi się skojarzyło..a ów kukulkan poniekąd z KKK, choć głównie werbalnie.
         Istotnie „diabeł siedzi w szczegółach” i nie lubi być demaskowany…
         Mesoamerican feathered-serpent god Kukulkan, the Hawai’ian/Maori god Kāne/Tāne and of course Satan!
         Skojarzeń jest całe mnóstwo…masońska piramida -> ankh -> „wszystko widzące oko” – mimo, że chodzi o tzw. oko Horusa…niewolnictwo w starożytnym Egipcie i niewolnicza praca za grosze, pod pręgierzem/okiem obecnych korporacji..

         http://www.venusilluminated.com/AnkhofTauTalismanNecklace.html

         Demagogiczny satanizm jest wszechobecny i służy wypieraniu Boga, wszelkich skrupułów, zakłada pogrzebanie imperatywu moralnego, owczy pęd za mamoną i rozbijanie ludzkich społeczności, wreszcie wyparcie nacjonalizmu na rzecz uniformizacji -> urawniłowki-> utopii…świata bez zasad, gdzie zło będzie nazywane dobrem, a wszystko co prawe wypaczane..

         Teotihuacan – miejsce w którym ludzie stali się bogami. Ale przedtem na okultystycznych obrządkach składali w ofierze swoich braci; szatanowi w masce bóstwa…

         Pan $ kuszący z drzewa „poznania dobra i zła” nie odpoczywa ani sekundy…

 35. pio9a 2 października 2011 o 5:29 pm

 36. Ania 2 października 2011 o 5:46 pm

  Stare, ale ciekawe, właśnie mi się napatoczyło.
  http://nowaatlantyda.com/2010/09/09/nephilims-synowie-diablow-cz-1-co-mowi-biblia/

  • FAKIR 2 października 2011 o 6:01 pm

   Giganci są opisywani nie tylko w Biblii, ale w ogromnej ilości ksiąg i podań w wielu miejscach na świecie. Prawda jest niewygodna i przemilczana głównie dlatego, że byłaby kolejnym potwierdzeniem słów Biblii, a na to złe siły rządzące na ziemi zgodzić się nie mogą.
   Olbrzymy i toczone z nimi walki przedstawiani są na malowidłach w kilkunastu krajach na świecie.
   Sam widziałem co nie co
   http://imageshack.us/photo/my-images/687/k21ej.jpg/

   • Stirlitz 2 października 2011 o 6:56 pm

    To wytłumaczenie pachnie mi sektą .chyba że wstydzisz sie tłumaczenia. Nie ma co porównywać się do Jezusa , naprawdę. A Marek też czasami ma rację. Wielu się myli jak ta historia z 27/09 , Zenobiusz wydał film o wybuchach jądrowych , Obamie w Denver ; końcu świata 27/09wyśmiałem go i miałem racje , a on obraźliwe rzeczy pisał…

    stało się coś 27/09 ?????????????????

    • FAKIR 2 października 2011 o 7:04 pm

     Nie chodzi o wywyższanie się ponad Jezusa.
     Porównywać się każdy może, jeśli chce zachowywać Jego wytyczne.
     Nie bardzo rozumiem co ma do tego Zenobiusz.
     Wiele razy polemizowałem z Zenobiuszem. Między innymi na temat orgonitów.
     Właśnie to nas odróżnia od Jezusa, że On się nie mylił, a my się mylimy.
     Ja przykładowo myliłem się w kilku sprawach, które Zenobiusz lepiej widział.
     Teraz widzę, że miał rację. Wszystko układa się w całość.
     Antymaterialny przestrzegał mnie przed popadaniem w „spiralę katastroficzną”, która polega na tym, że człowiek wypatruje kolejnych kataklizmów. Jeśli jeden się nie sprawdzi, wtedy wypatruje kolejnego.
     To jest droga na zatracenie.

     • FAKIR 2 października 2011 o 7:07 pm

      Pozytywne myślenie i uśmiech trzeba zachować mimo coraz bardziej zwariowanego świata.
      Trzeba walczyć ze złem, ale równocześnie dbać o zdrowy rozsądek i siły psycho-fizyczne.
      Wtedy istnieje szansa na pokrzyżowanie planów satanistom.

      • FAKIR 2 października 2011 o 7:10 pm

       Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei

       • Stirlitz 2 października 2011 o 7:25 pm

        To bardzo mądre przesłanie !!!!!!

        • FAKIR 2 października 2011 o 7:26 pm

         Wiedziałem, że Ci się spodoba.

    • zenobiusz 2 października 2011 o 7:30 pm

     Stirlitz,czytasz chyba jakiegoś innego Zenobiusza,albo nie rozumiesz co czytasz.

 37. Ditka 2 października 2011 o 7:45 pm

  Nie wiem czy ktoś już to wklejał. Golgota Beskidów. Wklejam link, faktycznie stacja IX przeraża
  http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2533&Itemid=56

 38. ALFA 2 października 2011 o 8:04 pm

  Światowa deklaracja wyzwolenia spod przestępczego Izraela
  Tylko jest pytanie ,które państwo ich przyjmie

 39. gruszka 2 października 2011 o 8:55 pm

  Hej wszystkim !
  Jeśli kto łaskaw , proszę napisać , czy można w Polsce w aptece kupić witaminę C bez sorbitolu i innego gówna ? czystą witaminę , która będzie mi pomagać a nie szkodzić ?

  • ALFA 2 października 2011 o 9:04 pm

   Acerola Plus – wzmacnia organizm szukaj w internecie

   • 999AQQ 3 października 2011 o 7:08 pm

    Acerola plus-100tbl./fajne do ssania jak cukierki-zwłaszcza dla maluchów/ w aptece kosztuje ok.25zł.

  • pola 2 października 2011 o 10:42 pm

   Kiwi a najwięcej witaminy c.

   • vortex 2 października 2011 o 11:57 pm

    Bzdura bo dzika roza,rzezucha,jarmuz i czarna pozeczka to u nas bo np gdzies dalej to zielone i czerwone chili a pozniej guava itd….

 40. jowram 2 października 2011 o 9:32 pm

  Trumna ze zwłokami ś.p. Wassermana …

  „Trumna ze zwłokami ś.p. Wassermana …
  zawierała różne DNA – obojga płci!
  Poza tym w tkankach oraz kościach stwierdza się obecność m.in. tlenek etylu, tlenek propylenu, azotan izopropylenu, pył: aluminium, cyrkonu, magnezu oraz octol (materiał wybuchowy) i hydrazyna (paliwo rakietowe). Więcej szczegółów na ten czas nie mogę udzielić.
  Wynik badań tylko potwierdza…
  Octol to mieszanka 75% HMX & 25% TNT, używana w inteligentnych pociskach zdalnie sterowanych, o małych gabarytach.
  Niewielka masa octolu daje wielką prędkość i moc detonacji i jest najsilniejszym środkiem wybuchowym o niewielkich rozmiarach i wadze.
  Znany jest i stosowany także we wschodniej Europie.
  Jeśli go znaleziono w trumnie to jest dowodem na wybuch. Piszę na podstawie przeprowadzonych badań których byłem uczestnikiem.”
  Expert (nv), czw., 29/09/2011 – 07:44 FoRUM Niezalezna.pl 2011-09-28 23:51
  http://wpolityce.pl/wydarzenia/15526-czy-kopacz-

  http://www.niepoprawni.pl/content/trumna-ze-zwlokami-sp-wassermana

 41. Ania 2 października 2011 o 9:49 pm

  U gajowego Maruchy znalazłam wierszyk prawdziwy cud-miód !
  Dzisiaj lud wam potrzebny, więc słychać skamlenie…
  Pyski dymią od kłamstwa i obietnic głośnych,
  gdy wybory uświęcą lichwiarskie rządzenie,
  odgryziecie te ręce, które was wyniosły!

  Wasze oczy od dawna wtopione w bezmyślność,
  wasze dłonie złodziejskie oblepione błotem,
  usta pełne słów wzniosłych w uśmiechach idiotów…
  Nie pozwolą nam ufać w sprawiedliwą przyszłość!

  Przyszłość jawi się ciemna, w samotnej agonii,
  tonąca wśród pomników fałszywych herosów,
  pośród jęku pokoleń, przeklętego losu…
  Dlaczego naród wierzy i pomaga w zbrodni?!

  Już nas nie uspokaja, nie napawa szczęściem,
  że was piekło pochłonie panowie, kamraci,
  że wasz grób pobielony nadmie się i pęknie,
  bo za grzechy nie swoje… znów Polska zapłaci!

  27 września 2011r.
  Lusia Ogińska

 42. antyilluminat 2 października 2011 o 9:55 pm


  Facet może nie pasuje do społeczności kibiców, ale bardzo mądrze prawi. Pamiętajcie: MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.11r. Mobilizujmy się wszyscy, bo jest o co walczyć.

 43. pola 2 października 2011 o 10:46 pm

  Zbigniew ZIOBRO kontra dziennikarka TVN

 44. gruszka 2 października 2011 o 11:36 pm

  Napiszcie wg Was w co lepiej zainwestować ?
  diamenty czy złoto ?

  • monitorpolski 2 października 2011 o 11:53 pm

   Konserwy. Jak masz nadmiar kasy to srebro. Złoto też ok, ale srebro może pójść bardziej do góry.

 45. obnie.pl 3 października 2011 o 12:07 am

  Palikot jak wielu przed nim lokowanych przez ukrytą władzę, został wytypowany już wiele lat temu do odegrania znaczącej roli w likwidacji Polski (Michnik, Kwaśniewski, Borowski, Hubner i wiele innych). Jeśli dla kogoś losy Polski nie są obojętne to proszę o rozpowszechnienie tych linków:
  Bohater z rodziny kolaborantów i degeneratów – poczytajcie sobie:
  1. Czy ojciec Palikota był zbrodniarzem wojennym ? http://24l.eu/ay
  2. Mieszkańcy Biłgoraja o Palikocie http://24l.eu/az
  3. Kim był Marian Palikot? http://24l.eu/b0
  4. Czy ojciec Palikota, herbu Dziurawa konewka był szmalcownikiem? http://24l.eu/b1