Interweniujcie w.s. Bogdana Goczyńskiego!

Bogdan Goczyński

NARODY CYWILIZOWANE POZNAJE SIĘ PO STANIE WIĘZIENNICTWA
Fiodor Dostojewski
Poniższy materiał otrzymałem od autorki, która podpisuje się „Rebeliantka”. O Bogdanie Goczyńskim pisałem już wiele razy, niestety mimo bezprawnego uwięzienia go, oraz fatalnego stanu zdrowia, nie został wypuszczony z zakładu karnego. Uwięzienie jest bezprawne bowiem Goczyński nie był obecny na rozprawie, podczas której odbyło się odwieszenie wyroku. Z informacji, które do mnie dotarły wynika też, że nie otrzymał on żadnego dokumentu, w którym podany byłby powód jego aresztowania. Niedawno został on przeniesienia do więzienia w Tarnowskich Górach – od tego momentu jego kontakt ze mną urwał się. Na szczęście, Rebeliantce udało się dotrzeć do Bogdana, ale nie przynosi dobrych wieści.
Jest bardzo możliwe, że mamy do czynienia z próbą planowego morderstwem sądowego w polskim więzieniu.
Oto co pisze „Rebeliantka”.
  

Napisałam do aresztu w Tarnowskich Górach ws Goczyńskiego. Was też proszę, interweniujcie.

Dziennikarz obywatelski i bloger Bogdan Goczyński nadal przebywa w więzieniu. Około 5 października przewieziono go z Warszawy do zakładu karnego w Tarnowskich Górach, mimo że 11 października Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi miał rozpatrywać wnioski Goczyńskiego o przerwę w karze, status więźnia politycznego i przedterminowe zwolnienie.

Goczyńskiego przetransportowano do Tarnowskich Gór w związku z zarządzeniem tarnogórskiego Sądu. To efekt prywatnego aktu oskarżenia wniesionego przez byłą żonę Goczyńskiego. Tym razem oskarża go ona o domniemane zniesławienie w internecie. Żona Goczyńskiego, mediator sądowa w śląskich sądach, jest niezadowolona z tego powodu, ze Goczyński podważa wyroki sądowe, w których pojawiła się ona, jako „oskarżycielka posiłkowa”. Sprawę opisywałam już kilkakrotnie.

Niepokojące jest, że Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach przyjął na wokandę prywatny akt oskarżenia, wniesiony przez Gaworek-Goczyńską, mimo że rzekomym „pokrzywdzonym” jest przecież w tym przypadku de facto Sąd, którego orzeczenia Bogdan Goczyński kwestionuje, a nie jego żona. Pani Goczyńska, polonistka z wykształcenia i mediatorka po kursach zawodowych, wymyśliła nawet, że Bogdan Goczyński – opisując w Internecie swoją drogę cierniową z wymiarem sprawiedliwości – popełnia wobec niej przestępstwo stalkingu. Mówiła o tym przedwczoraj w wywiadzie telewizyjnym udzielonym stacji telewizyjnej PolsatNews o 5.30 rano. Koszmar Goczyńskiego – jak się wydaje – będzie trwać nadal.

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że głównym powodem dla którego Goczyński zajmuje się błędami wymiaru sprawiedliwości są jego własne doświadczenia, a przede wszystkim fakt, iż przy pomocy postępowań karnych uniemożliwia się mu kontakt z dziećmi. Żona nie przejmuje się orzeczeniami sądu rodzinnego, regulującymi kontakty Goczyńskiego z córkami. Od 6 lat konsekwentnie ten kontakt uniemożliwia, a instytucje wymiaru sprawiedliwości jej na to zezwalają. Gdy Goczyński – mimo to – próbował zobaczyć się ze swoimi córeczkami, każda taka próba kończyła się inicjowaniem przeciwko niemu postępowania karnego. To właśnie z powodu chęci zabrania dzieci na ferie w 2007 roku, został pomówiony o przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej swojej teściowej i groźby karalne wobec byłej żony, a następnie w wątpliwym orzeczeniu sądowym skazany na karę więzienia w zawieszeniu. Kolejne „omyłki” sądowe pozwoliły odwiesić wyrok i zamienić go na karę bezwzględnego więzienia.

Polskie przepisy pozwalają na łatwe przedłużanie postępowań penitencjarnych. Wystarczy, że więźnia przewiezie się do innego zakładu karnego i całe postępowanie musi toczyć się od nowa.

Zakład karny w zasadzie nie może odmówić żądaniu sądu lub prokuratora, który zarządza przewiezienie osadzonego do innego zakładu karnego w związku z potrzebą uczestniczenia w jakichś czynnościach procesowych (może to być nawet postępowanie cywilne lub złożenie zeznań w charakterze świadka). Konsekwencją przewiezienia jest konieczność przekazania akt więźnia nowemu Sądowi Penitencjarnemu.

Taki właśnie manewr zastosowano wobec Bogdana Goczyńskiego.

Sąd w Tarnowskich Górach zażądał przewiezienia Goczyńskiego na swój teren do sprawy z oskarżenia prywatnego wniesionej przez jego eks-żonę.

Zakład Karny w Warszawie musiał wykonać to zarządzenie i około 5 października wykonano transport, pomimo tego, że 11 października Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi VIII Wydział Penitencjarny miał wydać Postanowienie w sprawie wniosków Goczyńskiego o przerwę w karze, status więźnia politycznego i przedterminowe zwolnienie. W tej sytuacji warszawski Sąd w dniu 11 października nie miał już innego wyjścia, tylko był zobowiązany wydać Postanowienie o przekazaniu sprawy wg właściwości terytorialnej do nowego Sądu Okręgowego, czyli Sądu Okręgowego w Gliwicach, jako tego, który sprawuje nadzór penitencjarny nad aresztem śledczym w Tarnowskich Górach.

Na szczęście akta przekazano szybko (monitowałam w tej sprawie w imieniu blogerów w Warszawie we wtorek 11.10). Już 13 października sprawa została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Gliwicach pod sygnaturą VII Kow 2290/11/WZ.

Teraz wszystko zależy od tego, jak szybko dokumentację dla VII Wydziału Penitencjarnego SO w Gliwicach przygotuje areszt śledczy w Tarnowskich Górach i jak szybko Sąd wyznaczy posiedzenie w sprawie Goczyńskiego oraz rozpatrzy jego wnioski. Sprawa jest pilna, gdyż Goczyński jest ciężko chory.

Z aresztem jestem w bezpośrednim kontakcie od 10 października. Poinformowałam areszt o tym, że Goczyński jest – wg naszej oceny – ofiarą pomyłek sądowych, że jest ciężko chory, że jest dziennikarzem obywatelskim i że jego losem i bezpieczeństwem interesują się setki blogerów.

W dniu 17 października złożyłam oficjalne pismo będące załącznikiem do wniosku o udzielanie informacji o stanie Goczyńskiego. Treść pisma poniżej:

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z poniedziałku 10 października zwracam się w imieniu setek blogerów interesujących się losami uwięzionego dziennikarza obywatelskiego i blogera – pana Bogdana Goczyńskiego o pilne wsparcie przez Zakład Karny wniosków Pana Goczyńskiego o przerwę w karze i przedterminowe zwolnienie oraz status więźnia politycznego, a także o umożliwienie uzyskiwania przez nas stałych informacji o stanie zdrowia i bezpieczeństwa Pana Goczyńskiego oraz o zaawansowaniu postępowania penitencjarnego zmierzającego do przedterminowego zwolnienia.

Na podstawie zweryfikowanego materiału aktowego jest nam wiadomo, że:

1.     Pan Bogdan Goczyński jest z wysokim prawdopodobieństwem osobą niewinną,   a wydany w stosunku do niego wyrok skazujący (6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby) oraz zarządzenie wykonania tej kary są rażącymi omyłkami sądowymi,

2.     Pan Bogdan Goczyński jest bardzo poważnie chory, m.in. na nadczynność tarczycy i schorzenia kręgosłupa,  a przebywanie w więzieniu pozbawia go dostępu do niezbędnego leczenia, w tym specjalistycznych zabiegów.

 Jednocześnie uprzejmie informuję, że pan Bogdan Goczyński – obywatel polski i australijski – dał się poznać w Polsce jako odważny i wybitny dziennikarz obywatelski, zajmujący się omyłkami w wymiarze sprawiedliwości.

Sprawą pana Bogdana Goczyńskiego interesują się setki blogerów.  Specjalnym monitoringiem objął ją portal „Nowy Ekran”, czego wyrazem są liczne publikacje i filmy poświęcone panu Goczyńskiemu. W imieniu blogera Joe Chala została złożona skarga do Amnesty International. Poniżej podaję przykłady publikacji internetowych:

Filmy z więzienia:

Prowadzone były także akcje informacyjne na ulicach Warszawy, w efekcie których rozdano tysiące ulotek o gehennie pana Bogdana Goczyńskiego:

Pan Bogdan Goczyński jest powszechnie postrzegany jako więzień sumienia:

Wybrane materiały o Bogdanie Goczyńskim – przypomnienie

Jeżeli nie możecie inaczej pomóc Goczyńskiemu, klikajcie w gwiazdki jego ostatniego artykułu:
>>TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W SŁUŻBIE SZWINDLERÓW

Bliższe informacje w sprawie:
Pan Bogdan Goczyński został zatrzymany  w dniu 27 lipca 2011 r. i przewieziony do więzienia na Służewcu bez podania przyczyn. Dopiero po 4 dniach, dzięki interwencji redakcji i blogerów „Nowego Ekranu”, udało się ustalić, że został uwięziony na 6-miesięcy za rzekome pobicie teściowej. Rzekome, bo fałszywość oskarżeń wykazał przed Sądem w Tarnowskich Górach (sygn. akt II K 856/07), m.in. poddając się badaniom wariograficznym, potwierdzającym jego prawdomówność, czego Sąd nie zechciał uwzględnić.

Następnie przebywał  w Warszawie w Zakładzie Karnym OZ Warszawa-Bemowo na ul. Kocjana 3.

Pan Bogdan Goczyński został blogerem i dziennikarzem obywatelskim, badającym przypadki błędnego funkcjonowania sądownictwa rodzinnego i karnego, zainspirowany własnymi  negatywnymi doświadczeniami. Jest on  m.in. autorem skargi konstytucyjnej, w której domagał się przywrócenia ławników do sądów, gdyż – w jego ocenie – polscy sędziowie zawodowi orzekają nierzadko nierzetelnie.

Pan Bogdan Goczyński, inżynier z zawodu, z tego co jest nam wiadomo, przez prawie 20 lat mieszkał w Australii, dorobił się i w latach 90-tych powrócił do Polski, wtedy też poznał swą żonę, a na świat przyszły 2 córeczki-bliźniaczki. Zakochany w rodzinie, starając się zapewnić jej jak najwyższy standard życia, nadal wyjeżdżał do pracy zagranicę. Podczas jednego z takich wyjazdów (w 2005 r.) dowiedział się, że żona związała się z azjatycką sektą i że dzieci wraz z  matką opuściły dom. Zrezygnował wówczas z pracy, wrócił do Polski i próbował wyjaśnić sytuację. Od tego czasu rozpoczęła się jego gehenna.

Żona, mediator sądowa, pracująca dla sądów rodzinnych, postanowiła wnieść o rozwód i alimenty. Doszło do rozwodu, a Sąd zasądził świadczenia na 7-letnie dzieci w absurdalnej wysokości 7 tys. złotych, mimo że pan Goczyński już wówczas nie pracował. Postanowienie wydała znana z innych nierzetelnych orzeczeń sędzia Dorota Kącka z Sądu Okręgowego w Warszawie. Pan Goczyński przedstawił dowody, iż sędzia fałszowała protokoły i wydała arbitralne postanowienie o alimentach bez weryfikacji sytuacji materialnej ojca, nie przeprowadziła rozprawy w kwestii opieki nad dziećmi, utrudniała też składanie zażalenia, nie przesyłając go do sądu apelacyjnego, co zostało sprostowane dopiero po 8 miesiącach, po interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mimo prawomocnych orzeczeń sądowych, ustalających kontakty z córkami, pan Bogdan Goczyński nigdy ich już nie zobaczył – warszawskie i śląskie sądy nie reagowały na informacje o łamaniu prawa przez byłą żonę, mimo że o nadużyciach były wielokrotnie informowane wszystkie stosowne instytucje w Polsce.

Była żona pana Goczyńskiego uzyskuje też stałe wsparcie sądów w systematycznym przejmowaniu jego majątku, gdyż zawiadomienia sądowe były – przez pomyłkę – wysyłane na błędne adresy.

W międzyczasie pan Goczyński był  szykanowany przy pomocy bezzasadnych zleceń poddawania go badaniom psychiatrycznym, które przeprowadzone przez niezależnych lekarzy wykazały niezbicie jego pełną poczytalność.

Był też dwukrotnie fałszywie oskarżony o przemoc domową. W obu postępowaniach został skazany, mimo przedstawienia dowodów niewinności, w tym okazania wyników badania wariograficznego potwierdzającego jego prawdomówność. Badanie wariografem  zostało wykonane przez najlepszego polskiego specjalistę w tym zakresie Dariusza Jeżewskiego, pracującego m.in. dla struktur kierowniczych Policji, ABW, etc. Warto wspomnieć, że w obu procesach świadkowie oskarżenia odmówili poddania się badaniu wariografem.

Pierwszy z wyroków (wydany przez Sąd w Tarnowskich Górach sygn. II K 856/07) określał karę na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Pan Goczyński dopiero niedawno dowiedział się, że wyrok został odwieszony zaocznie za rzekomy brak kontaktów z kuratorem. Jeszcze raz podkreślamy, że wykonanie kary zarządzono bez obecności Pana Goczyńskiego na posiedzeniu.

Zwraca uwagę, że odwieszenie wyroku 6 miesięcy pozbawienia wolności było nieobligatoryjne (Art. 75 § 2 Kodeksu karnego), zależało od uznania sądu i wyraźnie jest w tym przypadku widoczne naruszenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności.

Sąd wydał Postanowienie nie wysłuchując skazanego, do czego był zobligowany na mocy Art. 178 § 2 kkw, stanowiącego, iż: „Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary, sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę, chyba że zachodzą okoliczności zarządzenia wykonania kary określone w art. 75 § 1 Kodeksu karnego”.

Drugi wyrok (uprawomocniony po dwukrotnym postępowaniu apelacyjnym) wydany              28 września 2009 roku przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie sygn. akt V K 151/09, dotyczył rzekomego zdarzenia z dnia 25 lipca 2005 r., podczas którego pan Bogdan Goczyński miał pobić swoją żonę.

 Pan Goczyński miał spowodować obrażenia ciała swojej żony w postaci otarć w pobliżu kręgosłupa piersiowego, otarć naskórka na ramieniu prawym, otarcia i zasinienia w okolicy biodra, zasinienia pośladka lewego, pomimo tego, że żona w dniu domniemanego pobicia trafiła do szpitala (pogryzł ją pies), a karta informacyjna ze szpitala nie zawierała opisu żadnych innych obrażeń poza śladami ataku psa. Mimo to Sąd przyjął, że żona pana Goczyńskiego została pobita, gdyż uznano, że wiarygodna jest obdukcja medyczna, sporządzona 5 miesięcy po rzekomym zdarzeniu pobicia, całkowicie rozbieżna z kartą informacyjną ze szpitala. Nadto pominięto dowód z badania wariograficznego, któremu poddał się pan Goczyński i który potwierdzał jego prawdomówność, gdy jednocześnie świadkowie oskarżenia odmówili poddania się badaniu wariografem, a ponadto oddalono wniosek o przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego.

 Za rzekome pobicie żony pan Goczyński został skazany przez Sąd w Pruszkowie na grzywnę 1000 zł.

 W związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie pan Bogdan Goczyński wniósłskargę konstytucyjną(sygn. akt TS 180/10), w której domagał się stwierdzenia, iż skład sądu, który wydał wyrok, był nienależycie obsadzony, gdyż Sąd orzekał w składzie jednoosobowym bez udziału ławników, czyli niezgodnie z Konstytucją, która w Art. 182 statuuje udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

 Trybunał Konstytucyjny po wstępnym rozpoznaniu skargi na posiedzeniu niejawnympostanowił o nienadaniu jej dalszego biegu. Sędzia Wojciech Hermeliński uznał, iż w Art. 182 Konstytucji RP nie ma nakazu powszechnego wprowadzenia uczestnictwa obywateli do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, czy nawet sugestii konstytucyjnej, że należy preferować orzekanie z udziałem tego czynnika. Zdaniem Sędziego Konstytucja dopuszcza taki udział, ale do niego w żaden sposób nie zobowiązuje.

 Na Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego złożonozażalenie.

Negatywne doświadczenia pana Bogdana Goczyńskiego z funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości, spowodowały, że zaczął on interesować się szerzej jego ustrojem i zasadami działania. Pan Goczyński stał się jednym z najlepszych obywatelskich dziennikarzy, zajmujących się tą problematyką. Publikował na wielu portalach oraz prowadził własnyblog. Był zwolennikiem wprowadzenia ławy przysięgłych do polskiego sądownictwa. Uczestniczył w licznych konferencjach, obserwował prace sejmowe, zabierał głos jako uczestnik podczas publicznych wysłuchań w Sejmie m.in. 11 stycznia 2011 r. (wysłuchanie publiczne 11 stycznia 2011r. w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie rządowego projektu zmiany ustawy  Prawo o ustroju sądów powszechnych – druk nr 3655).

———————————————–

Wydaje się, że zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności może być odwetem na panu Bogdanie Goczyńskim za jego publiczną krytykę wymiaru sprawiedliwości, pracę blogerską i dziennikarza śledczego.

Opinia publiczna jest przekonana o prześladowaniu politycznym pana Goczyńskiego.

Z tego powodu w imieniu internautów zwracamy się z gorącą prośbą do o pomoc obywatelowi Australii i Polski panu Bogdanowi Goczyńskiemu w jak najszybszym opuszczeniu więzienia.

W dniu dzisiejszym kilka organizacji społecznych organizuje protest w obronie Bogdana Goczyńskiego w Tarnowskich Górach.

Z poważaniem

………………………
W poniedziałek 17 października Areszt Śledczy umożliwił widzenie z Bogdanem Goczyńskim przedstawicielom „Nowego Ekranu”, blogerów i stowarzyszeń społecznych, protestujących w sprawie Goczyńskiego pod aresztem i sądem.  Ze spotkania nakręcono film.

Goczyński naprawdę źle się czuje. Widzieliśmy to. Nadczynność tarczycy, na którą cierpi, jest ciężką, śmiertelną chorobą i powinien szybko opuścić więzienie w celu kontynuowania leczenia na wolności.

Z tego, co jest mi wiadomo, opinie zakładu karnego, są już opracowane i powinny być szybko przesłane do Sądu w Gliwicach. Wydaje się, że areszt śleczy podchodzi do sprawy pana Goczyńskiego w sposób rzeczowy. Do tej pory nie natrafiliśmy na żadne przeszkody, a rzecznik prasowy działa w spsób kompetentny i uprzejmy. Mimo to, kto chce może monitować dodatkowo w Areszcie w Tarnowskich Górach, wykorzystując informacje z powyższego pisma.

Monitujmy w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

Bardzo proszę, monitujcie do gliwickiego Sądu Okręgowego o szybkie i pozytywne rozpatrzenie wniosków Bogdana Goczyńskiego. Propozycja treści pisma:

Sąd Okręgowy w Gliwicach
VII Wydział Penitencjarny

__________________________

Dotyczy: sygn. akt VII KOW 2290/11/WZ

W nawiązaniu do internetowych informacji o ciężkiej chorobie uwięzionego dziennikarza obywatelskiego – Pana Bogdana Goczyńskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne i pozytywne rozpatrzenie wniosków Pana Goczyńskiego o przerwę w karze i przedterminowe zwolnienie oraz status więźnia politycznego.

Ze szczegółowych informacji podanych w Internecie wynika, że:

1.     Pan Bogdan Goczyński jest z wysokim prawdopodobieństwem osobą niewinną,   a wydany w stosunku do niego wyrok skazujący (6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby) oraz zarządzenie wykonania tej kary są rażącymi omyłkami sądowymi,

2.     Pan Bogdan Goczyński jest bardzo poważnie chory, m.in. na nadczynność tarczycy i schorzenia kręgosłupa,  a przebywanie w więzieniu pozbawia go dostępu do niezbędnego leczenia, w tym specjalistycznych zabiegów.

Sprawą pana Bogdana Goczyńskiego interesują się setki blogerów.  Specjalnym monitoringiem objął ją portal „Nowy Ekran”, czego wyrazem są liczne publikacje i filmy poświęcone panu Goczyńskiemu. W imieniu blogera Joe Chala została złożona skarga do Amnesty International.

Pan Goczyński dopiero niedawno dowiedział się, że wyrok został odwieszony zaocznie za rzekomy brak kontaktów z kuratorem. Zwraca uwagę, że odwieszenie wyroku 6 miesięcy pozbawienia wolności było nieobligatoryjne (Art. 75 § 2 Kodeksu karnego), zależało od uznania sądu i wyraźnie jest w tym przypadku widoczne naruszenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności.

Sąd wydał Postanowienie nie wysłuchując skazanego, do czego był zobligowany na mocy Art. 178 § 2 kkw, stanowiącego, iż: „Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary, sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę, chyba że zachodzą okoliczności zarządzenia wykonania kary określone w art. 75 § 1 Kodeksu karnego”.

Wydaje się, że zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności może być odwetem na panu Bogdanie Goczyńskim za jego publiczną krytykę wymiaru sprawiedliwości, pracę blogerską i dziennikarza śledczego.

Opinia publiczna jest przekonana o prześladowaniu politycznym pana Goczyńskiego.

Z tego powodu w imieniu internautów zwracamy się z gorącą prośbą o jak najszybsze wydanie orzeczenia , pozwalającego obywatelowi Australii i Polski panu Bogdanowi Goczyńskiemu opuścić więzienie.

/podpis/

Pozostałe informacje:

Bardzo proszę, nie pozostawmy Goczyńskiego osamotnionym wobec  bezdusznej machiny polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Rebeliantka: Istotne jest, aby wielu blogerów wysłało pisma do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Tu jest wzór do druku:

Uwaga: pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby interweniującej oraz może zawierać dodatkowe informacje wg uznania. Podaję adresy:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice, Adres e-mail : so.gliwice@gliwice.so.gov.pl
Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach

Ul. Opolska 17a
42-600 Tarnowskie Góry
Tel./Fax: tel. 32 392 75 00 fax. 32 382 01 51, E-mail: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl

Reklamy

192 responses to “Interweniujcie w.s. Bogdana Goczyńskiego!

 1. theaspartam 21 października 2011 o 9:52 pm

  Friday October 21 2011, 17:57:17 UTC 108 minutes ago Kermadec Islands Region 7.5 http://quakes.globalincidentmap.com/ Trochę trzęsie

  • monitorpolski 21 października 2011 o 10:18 pm

   Nieźle… dobrze, że w regionie niezamieszkałym. Tu macie ciekawe – 4,7 w Teksasie – tym razem przyczyna nie jest naturalna, wiercą…. Dutchsinse: http://www.youtube.com/watch?v=4PsjkgtzKPI

   • sebecx 22 października 2011 o 9:42 am

    …ciekawe ….JAJA SOBIE ROBIĄ? …CENZURA? …PRĄDU ZABRAKŁO? ..CZY KOMPUTER SIĘ ZAWIESIŁ? …http://www.haarp.alaska.edu/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi

    • Brus_Zły_Lis 22 października 2011 o 7:15 pm

     walczmy o Pana Goczyńskiego – tyle dobrego zrobił dla Polaków – demaskując tych przekręciarzy
     http://czerwonykiel.blogspot.com/2011/10/jak-nas-widza-raport-cia.html

 2. theaspartam 21 października 2011 o 9:55 pm

  http://www.emsc-csem.org/Earthquake/

  • kosiardeyablos 23 października 2011 o 9:41 am

   do ściągnięcia : http://torrenty.org/torrent/633072

 3. snajper-s 21 października 2011 o 9:59 pm

  Esencja:
  „Stacja przekazała również, że wdowa po Muammarze Kadafim jest dumna ze swojej rodziny. Stwierdziła, że jej mąż i dzieci przez pół roku dzielnie opierali się 40 państwom i ich agentom. Dodała, że uważa ich za męczenników.”
  http://konflikty.wp.pl/title,Dramatyczny-apel-zony-Kadafiego,wid,13918599,wiadomosc.html?ticaid=1d3dd

  • luxjacek 21 października 2011 o 10:35 pm

   POLECAM wszystkim.Czego dowiedziałem się na temat Libii

   ============================================
   monitorpolski: musisz mieć oryginalny link i wsadzić go w następnej linii po tekście

   • luxjacek 21 października 2011 o 10:37 pm

    Nie wiem jak wkleić okienko filmu.

   • monitorpolski 21 października 2011 o 10:51 pm

    Kopiować link i wysyłać znajomym, niech powoli zaczną myśleć: http://www.youtube.com/watch?v=0f_1bFSzSO4

    • Święty 22 października 2011 o 11:50 am

     K…a co oni zrobili z tego narodu!

     • luxjacek 22 października 2011 o 6:08 pm

      Normalnie k….a żallll.

  • snajper-s 21 października 2011 o 10:38 pm

   Esencja 2: „Satanistyczna Klika” w białych koszulach

   • maran 22 października 2011 o 3:09 am

    Bardzo dobry film.
    Konieczny do obejrzenia i rozpropagowania.

   • monitorpolski 22 października 2011 o 9:10 am

    Film zawiera sporo nieścisłości, ale jest ok. Np. ropa się wcale nie kończy, nie może się skończyć, bowiem jest ciągle wytwarzana pomiędzy płaszczem i jądrem Ziemi.

    • Versus3 22 października 2011 o 11:06 am

     Monitor: co Ty piszesz?! Skąd bierzesz takie rewelacje?!

     Ropa naftowa to przeformowane w wysokim ciśnieniu pod ziemią resztki ORGANICZNE (czyli zdechłe zwierzęta i rośliny z okresu karbonu). Ropa znajduje się w plytkich warstwach Ziemi, tam gdzie mniej więcej kości dinozaurów. Do jądra Ziemi jeszcze kawał drogi.

     Gdy wyzbieramy całą ropę to nic się juz nie wytworzy. Chyba że za miliony lat – z naszych własnych cmentarzy (w końcu też jesteśmy ze związków organicznych, jak dinozaury).

     • Wizzgaa 22 października 2011 o 12:22 pm

      Versus , czy nie jest tak ,że w historii ziemi dość „sukcesywnie” przez miliony lat wciąż coś zdycha , cała masa wszystkiego . Więc może kolejne PORCJE ropy dojrzewają niejako na bieżąco ?

      • Versus3 22 października 2011 o 5:11 pm

       Wizzgaa, oczywiście, że tak, masz rację. Tyle, że nie między jądrem a płaszczem Ziemi jak twierdzi Monitor, bo to w cholerę głęboko! Jądro znajduje się na głębokości 2885 km. Natomiast wszystko co zdycha, leży blisko powierzchni Ziemi, do kilku kilometrów głebokości.

       • monitorpolski 22 października 2011 o 5:34 pm

        No to w płaszczu, „Mantle” to jest płaszcz, prawda? http://freeenergynews.com/Directory/Theory/SustainableOil/

        • Versus3 22 października 2011 o 7:07 pm

         30 000 feet czyli stóp to ok. 10 000 metrów czyli zaledwie 10km. Najgłebszy odwiert jaki zrobiono to 12 km. Skorupa ziemska sięga 35 km. Płaszcz („mantle”) ziemski jest niżej, od 35 do ok. 2885 km.
         Ropa naftowa to zwiazki węgla. Wszystkie zwiazki węgla to chemia organiczna. Nie ma czegoś takiego jak ropa naftowa „nieorganiczna” czyli bez pierwiastków węgla.

        • pedros.lol 22 października 2011 o 9:06 pm

         Istnieje teoria o odnawianiu się zasobów ropy, także ze związków nieorganicznych. Ale nie pomiędzy płaszczem a jądrem, tylko w normalnych pokładach roponośnych. Nawet jeśli teoria jest prawdziwa, szybkość odnawiania jest zbyt mała, aby wyrównać prędkość wydobycia.
         Zresztą dowodem na to, że państwa zachodnie obawiają się zmniejszonej podaży ropy są właśnie ingerencje na bliskim wschodzie, jak choćby wspomniana przez Pana wcześniej napaść na Libię.
         Najważniejszym powodem ataku na Irak, Libię i pewnie wkrótce na Iran jest ropa naftowa. Ropa naftowa umożliwia wykładniczy wzrost gospodarki i nieustanne zadłużanie się państw a tym samym ograbianie społeczeństwa – cała bowiem gospodarka opiera się głównie na ropie. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych lat szczyt produkcji ropy stanie się poważnym problemem dla świata.

        • sebecx 22 października 2011 o 10:24 pm

         ..mamy 2011 rok.. po co spalać jakieś paliwa… auta elektryczne i już… np taki Tesla Roadster … super wyniki tylko cena jak zawsze zawyżona… a i rodzime produkcje zapewne też, by nie były gorsze… uwolnić wynalazki !!!!!!!!! silniki magnetyczne…. na wodę …itd….

        • peryskop 22 października 2011 o 11:35 pm

         @Versus3
         Nie bądź i w tej sprawie naiwny.
         Albo tak służbowy. Spocznij, przecież jest weekend!
         O ‚deep oil’ Alan Watt chyba także nie wspominał.

         Gwałtowna erupcja ropy z głębokiego na ok. 10 km odwiertu w Zatoce Meksykańskiej
         od kwietnia 2010 potwierdziła hipotezę ciągłego powstawania ropy wskutek jej syntezy
         w głębszych warstwach litosfery, w wysokich temperaturach i pod bardzo dużym ciśnieniem.
         Warto zauważyć, że ten wielki wyciek był bardzo dziwnie komentowany w mediach, co mogło wynikać z chęci ukrycia faktów przed opinią publiczną – niezależnie od zastosowanego silnie toksycznego corexitu dla strącania ropy na dno.

         Równie niewiarygodne są informacje jakoby tak zatopione tysiące ton ropy prawie całkiem zniknęły z dna, bo rzekomo zostały skonsumowane przez ropo-żerne bakterie. To co zniknęło, to kilka osób zaangażowanych w wyjaśnianie tych zagadek, a także wielkie ilości ryb, delfinów, żółwi i mięczaków żyjących w wodach Zatoki Meksykańskiej przed wyciekiem i przed akcją neutralizacji jego skutków ekologicznych.

         Historia poznawania zjawisk ‚deep oil’ przyspieszyła w latach 80. XX wieku, gdy zaobserwowano niespodziewane a bardzo wydatne doładowanie podmorskiego złoża Eugene Island 330 w pobliżu Luizjany, wtedy gdy wszelkie pomiary wskazywały, że eksploatacja złoża zbliża się już ku końcowi.
         rense.com/general91/d2se.htm

         Pojawiają się dowody, że konwencjonalne złoża ropy to nie efekt gnicia szczątków organicznych – jak się nas uczono i uczy się dziś młodzież w szkołach – lecz kumulowanie się przesączeń ropy z głębi Ziemi. Badania naukowe potwierdzają realność tych naturalnych procesów.
         pnas.org/content/101/39/14023.full

         Istnieje uzasadniione przypuszczenie, że nowe odkrycia wielkich pokładów ropy koło Norwegii też dotyczą ‚deep oil’. Oprócz bardzo głębokiego odwiertu rzeczywistym problemem technologicznym jest zapewnienie szczelności otworu oraz sprawności zastosowanej armatury tj. rur, pomp, zaworów itp. wobec ekstremalnie wysokich ciśnień oraz zwiększonej radioaktywności surowca.

         ‚Głęboka ropa’ jako nowsza zawiera więcej promieniotwórczego uranu i toru, których rozpad dostarcza energii potrzebnej do procesów syntezy ropy z węgla i wodoru, pozostawiając w ropie produkt rozpadu – hel. Ropę naftową z głębokich odwiertów czerpie m.in. Rosja oraz Wietnam, a podobny odwiert w Indiach został ponoć zniszczony poprzez sabotaż.
         rense.com/general75/zoil.htm

         Unikanie kwestii ‚głębokiej ropy’ i dezinformacja co do jej powstawania wynika z interesów. Dla utrzymania wysokich cen ropy lobby naftowe podsyca strach przed ‚peak oil’ czyli rzekomo nieodwracalnym wyczerpywaniem się jej zasobów. Wielonarodowy kompleks militarno-zbrojeniowy używa tych fobii w celu wymuszenia społecznego poparcia dla zaboru surowców poprzez zamachy, wojny i ‚przekształcenia własnościowe’.

         Międzynarodowe lobby biotechnologiczne wykorzystuje ‚peak oil’ dla promowania GMO w celu masowej produkcji etanolu jako domieszki do paliw, chociaż pod względem ekologicznym i energetycznym oraz dla bilansu żywieniowego planety – czyli dla nas – jest to nonsens.

         A wobec rzekomej plagi głodu, wyczerpywania się zasobów wody i surowców mineralnych oraz nośników energii – światowe elity za pośrednictwem podległych polityków i mediów uzasadniają plan depopulacji globu.

         W tym kontekście łatwiej jest zrozumieć cała farsę „globalnego ocieplenia”, prawdziwe przyczyny blokowania rozwijania i masowej produkcji samochodów z napędem elektrycznym, a także rzekomo koniecznej depopulacji.

         Pamiętajmy, że każdy zbrodniarz stara się podać jakieś uzasadnienie dla swoich czynów.

        • choice 23 października 2011 o 2:39 am

         „Spocznij, przecież jest weekend!” no właśnie peryskop teraz na baczność musi stanąć ale dla żony 🙂

        • Versus3 23 października 2011 o 1:31 pm

         @peryskop: „Deep Oil” dotyczy wierceń głebinowych, tj. 10 km, jakkolwiek jest to głęboko dla nas ludzików, to dla Ziemi jest to zaledwie wierzchnia warstwa naskórka. 🙂
         Chodziło mi jedynie o sprostowanie, że te 10 km to nie jest jądro Ziemi, że nie ma czegoś takiego jak ropa naftowa między jadrem Ziemi a plaszczem Ziemi (czyli na poziomie 2885 km pod powierzchnią). A Wy znowu się rzucacie na mnie bo nie zrozumieliście co piszę…….

        • peryskop 23 października 2011 o 8:06 pm

         @Versus3: „Chodziło mi jedynie o sprostowanie, że te 10 km to nie jest jądro Ziemi, że nie ma czegoś takiego jak ropa naftowa między jadrem Ziemi a plaszczem Ziemi (czyli na poziomie 2885 km pod powierzchnią). A Wy znowu się rzucacie na mnie bo nie zrozumieliście co piszę…….”

         Znowu się migasz!
         Bo pod naporem podanych argumentów i odnośników nie udało ci się wydrwić informacji o „Deep oil”.

         Powszechne zrozumienie „płaszcza ziemi” obejmuje zewnętrzną warstwę litosfery i Monitor doprecyzował, że miał na myśli właśnie głębokie złoża w „płaszczu”. Ich występowanie jest wciąż przemilczane w mediach.

         Napisałeś: „Ropa naftowa to zwiazki węgla. Wszystkie zwiazki węgla to chemia organiczna. Nie ma czegoś takiego jak ropa naftowa „nieorganiczna” czyli bez pierwiastków węgla.”

         Powtarzam: robisz profesjonalną robotę starając się sprawiać wrażenie, że twoje absurdy są od Monitora.

         Kpisz sobie z czytelników?
         Czy ktokolwiek – oprócz ciebie – wspominał tu o ropie bez atomów węgla, co swoim stwierdzeniem imputowałeś?

         Jesteś pewien że „Wszystkie związki węgla to chemia organiczna”? Azotu też?

         A skąd się wzięły pierwsze związki organiczne oparte na węglu, jeśli przedtem nie byłoby dostępnych zasobów węgla w postaci związków nieorganicznych?

         Może węgiel krążył nad ziemią jak dziś w postaci dwutlenku węgla? No ale skąd mógł się tam wziąć? A może właśnie przesączył się z głębi ziemi w postaci „Deep oil” do płytszych petro-oczek, a następnie lokalnie wypłynął na powierzchnię, jak i teraz się zdarza, i umożliwił pierwsze syntezy prostych związków organicznych? To według spiskowej teorii ewolucyjnej, natomiast…

         Tu też się też przejęzyczyłeś, bo pierwiastek węgla jest jeden, ale występuje w kilku wariantach izotopowych.

         Więc może to nie służbowo, a tylko ADHD?

        • Versus3 24 października 2011 o 11:17 am

         @peryskop: POWTARZAM:
         1. nazwa „Deep Oil” znaczy ropa naftowa z wiercen głebinowych. Czyli z głebokości 10-12km.
         2. Od powierzchni Ziemi do 35 km wgłab to Skorupa Ziemska, od 35 – 400 km to płaszcz górny, do 2885 km wgłąb jest płaszcz ziemski, głębiej już tylko jądro ziemskie.
         3. Najgłebsze odwierty sięgają 12 km głebokości. Czyli nadal w wartwie skorupy ziemskiej. Nigdy nie było odwiertów do płaszcza ziemskiego.
         4. Nie ma żadnych wyciekow z jądra ziemksiego. Pojęcie „Deep Oil” odnosi się wyłącznie do złóż glebinowych czyli tych na poziomie 10-12 km.

         http://www.wired.com/cars/energy/magazine/15-09/mf_jackrig?currentPage=all

         Today, deep-sea rigs are capable of reaching down 40,000 feet, twice as deep as a decade ago: plunging their drills through 10,000 feet of water and then 30,000 more feet of seabed.

         W tym artykule cieszą się jak dzieci, że udało im się wwiercić na głebokość 12 km (3km wody + 9km dna morskiego) w Zatoce Meksykańskiej.

    • snajper-s 22 października 2011 o 11:09 am

     Video robione jakieś 3 lata temu … prognozy się sprawdzają –
     Ropa tak to fakt że że się nie kończy , a całe to myslenie że się kończy to sprawka kryminalnych mediów-wałkowanie (wdrukowywanie) oszukańczej informacji na ten temat . Cała planeta to biologiczna maszyna (żywy organizm) a, jak widać ONZ wkręca nam eugeniczniną propagande typy „SAVE PLANET” a najlepiej to wytłumacza nasz George Carlin:


     Propaganda luminiarzy „… klimatgejty” i polityka rozmnażamia na wzór północnej korei … i oszczędzaj „q___a” na wszystkim bo nie przeżyjemy. Sam problem elektryczności która tak naprawde jest za free i te iluzyjne opłaty przesyłowe . Prawda taka że te turbiny na zaporach to takie jakby maszyny do produkcji free energy.

     Zobaczcie tutaj jak za 2 tyś można sobie zrobić fotowoltaniczny system niezaleznej energi.
     http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=solar+cells&_sacat=See-All-Categories

     Materiały
     (1) 2 Panele do lutowania o mocy 300 W = 600 zł
     (2) Regulator ładowania Steca Solsum 8.8F 12V/24A =150 zł
     (3) Przetwornica 1000 W http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=72384 = 200 zł
     (4) (12 lat żywotności ) Akumulator żelowy HZY EV 6V- 225Ah http://www.akumulatory-zelowe.pl/akumulator-zelowy-hzy-ev-6v-225ah-p-217.html = 1000 zł

     2 tysie jak niezależne wyjsciowe rozwiązanie to nie dużo , jednak w polsce mamy zaprogramowane konsumpcyjne społeczeńswo poprostu wolą płacić characze mafiom energetycznym typu enion-vatefal-inne pasożyty

     Faktem jest że polsce 5 milonów społeczeństwa jest wykluczona … żyje na skraju nędzy i niestać ludzi nawet na takie rozwiązanie bo kryminalne mafie działające pod parasolem „legalnych instytucj” typu zusy/czynsz/sklepy-droga żywnośc/sondy-policja nie pozwolą na nic ! gdzie my ludzie mamy się podziać ?

     Smutne jest to że ludzie w polsce nie potrafią się zorganizować w społeczność funkcjonalną typu handel wymienny bo papierowy pieniadz czy też w wersji elektronicznej 0101011010101010101000011111010101010101 upadnie na naszych oczach (wiem to poprostu ) pomylcie o tym …… bo nowa rzeczywistość się wyłoni ….

     • Apsik 22 października 2011 o 1:17 pm

      Fajne, ciekaw jestem , co można zasilić takim zestawem w domu ?

      • snajper-s 22 października 2011 o 4:29 pm

       300 W =tv-laptop-telefon z WIFI-50 zarówek LED

       taki zestam mozna rozbudować na 3 KW (3000 W !) a na tym lecą smoki typu pralka-czajniku-kuchenki ____ tylko takie smoki to już pazerny konsumpcjonicm i marnotrastwo ALE OCZYWISCIE WSZYSCY LUBIA WYGODY WYPRODUKOWANE PRZEZ BEZMYŚLNYCH LUMIARZY CZY metoda myślenia więcej żreć i jecze więcej żreć …. i pasożytować-marnować.

       A zresztą cała ta elektrycznośc ludziowcą szkodzi bo ta technologia jest wykorzystywana przeciwko nam. Czy tak naprawde urządznia na prąd przynoszą nam korzyści ?

       Bo jak narazie to czlowiek człowiekowi robi szkode.

       Apropo „tej DARMOWEJ ENERGI” NIEMCY JAKO REGION eu W CAŁOŚCI A PRZYNAJMNIEJ MA TAKI CE PRZEJŚCIE NA „ZIELONE” – UTOPIA ?

       • Quick 22 października 2011 o 5:03 pm

        Dzięki za odpowiedź.
        Pralka to znowu nie taka wygoda, jeśli ktoś nie chce chodzić brudny i śmierdzący, to żaden luksus a raczej potrzeba i oszczędność czasu. Prądu nie trzeba oszczędzać jest dostępny bez ograniczeń w dowolnych ilościach, jesteśmy zanurzeni w oceanie energii, jak mawiał Tesla. Natura to dowód hojności i obfitość stwórcy z czego człowiek powinie do woli korzystać, nie szkodząc naturze, sobie ani nikomu.

       • Apsik 22 października 2011 o 5:05 pm

        No też dziękuję 🙂

       • sebecx 22 października 2011 o 8:34 pm

        …a no tylko do tych „smoków” lepiej zrobić 24 albo 48 V … bo prąd rozładowania akumulatora wpływa bardzo znacząco na jego żywotność … 3000 watt to tak 250A przy 12V… …silnik pralki pobiera „tylko” około 70 d0 150 watt a mógłby jeszcze mniej gdyby dać małą przekładnię …no i jakby ciepłą wodę podawać do pralki ….tak jak to kiedyś było …a wodę grzać na dachu „solarami” i ewentualnie dogrzać… większość prań idzie w 40 stopniach… itd…itp… gdyby jakby….
        …sam mam 5 baterii 30W i aku 115AH… .. a jak nie ma słońca ładuje w II taryfie ultipowerem….
        ..

     • Versus3 22 października 2011 o 7:27 pm

      Świetny skecz Carlina. Facet jak zwykle wyśmiewa wszystko.

     • Stirlitz 22 października 2011 o 11:36 pm

      zajebisty wykład , dał mi do zrozumienia ze ja tez przejąłem już w podstawówce tezy chorych ekoterrorystów

      • Versus3 23 października 2011 o 1:34 pm

       Ale zdajesz sobie sprawę, że to nie jest żaden wykład tylko skecz kabaretowy? Carlin jest komikiem, robi sobie jaja ze wszystkiego. Na jego występy przychodzą tłumy bo wyśmiewa dosadnie wszystko.
       Lepiej się nie powołuj na Carlina jako autorytet, bo to zaledwie skecz kabaretowy. Może Carlin robi ze wszystkich durnia? 😉

    • Święty 22 października 2011 o 12:02 pm

     Wkazdej chwili moga nam powiedziec ze ropa sie konczy. A jak sie ropa konczy to konczy, Wiec ceny do gory>O to im wlasnie chodzi

    • kosiardeyablos 23 października 2011 o 9:57 am

     i są na to dowody – patrz, czytaj, tłumacz – morze kaspijskie i rejony – wydobycie ropy. Niebede podawal dokładnych źródeł ale dla ciekawskiego nic trudnego. To ślad. Wyczerpalność surowców takich jak ropa to dezinfo w celach komercyjnych – co daje szanse na negocjacje cen ropy między kartelami oraz ich takie tam pierdu pierdu, czyli ściema rynkowa, mahloja w stylu tandeciarzy z Wall Street

     • AQQ 23 października 2011 o 10:13 am

      Wiadomo przecie, że koszer-procencik od dużej kwoty jest większy…

      • kosiardeyablos 23 października 2011 o 10:38 am

       w rzeczy samej!

 4. FAKIR 21 października 2011 o 10:17 pm

  Marek
  Czy w sprawie Chin chodziło Ci mniej więcej o to, że rzucili nas do powstającego wschodniego bloku NWO, razem z Rosją itd……>?

  • monitorpolski 21 października 2011 o 10:20 pm

   Gorzej, znacznie gorzej. Długi wywiad, ale wart przetłumaczenia. Wiele tłumaczy, nieźle namieszam publikując go.

   • FAKIR 21 października 2011 o 10:28 pm

    OK Czekam.
    Bardzo mnie ten temat ciekawi, bo od jakiegoś czasu widzę jakąś nową strategię dla Polski, którą wdraża NWO i jest to bardzo podejrzane.
    Zapytam brata, bo on ma teraz kontakt z antymaterialnym. Jestem bardzo ciekawy czy zmienił zdanie, bo zawsze lobbował za strategicznym partnerstwem z Chinami. Było to jeszcze przed Smoleńskiem i całym tym wcześniejszym zamieszaniem

    • FAKIR 21 października 2011 o 10:34 pm

     Powiem szczerze, że obserwując poczynania naszych wystraszonych „włodarzy” odniosłem wrażenie, że bardzo się motają nie wiedząc w którą stronę uderzyć, aby się odpowiednio ustawić, bo widać wyraźnie, że Polska została kolejny raz w historii strategicznie wydymana przez planistów NWO i już są chyba sprzedajki świadomi, że tym titanikiem długo nie popłyną.

     • sebecx 22 października 2011 o 9:25 am

      …nasi włodarze się miotają, bo załapali, że będą dymani w dupę.. bez względu w którą stronę się wypną… a i gęba pusta też nie zostanie….

      • Druzyna AA 22 października 2011 o 10:35 am

       O, widać fachowca. Kolega tak z autopsji o niepustej d**ie i gębie?

       • sebecx 22 października 2011 o 10:34 pm

        ..pomyliłeś strony ..wracaj na pudelka..

    • monitorpolski 22 października 2011 o 9:11 am

     Chiny są nową bazą dla NWO, społeczeństwo ma być wzorem dla społeczeństwa światowego. Cały atak idzie na USA, wykorzystują ten kraj do granic.

     • Aśka 22 października 2011 o 12:38 pm

      Też o tym czytałam/oglądałam (nie pamiętam gdzie i nie mogę tego znaleźć), że Chiny są pierwowzorem i zalążkiem NWO.

      • Aśka 22 października 2011 o 12:39 pm

       To było kilka lat temu.

       • peryskop 23 października 2011 o 12:31 am

        Rzeczywiście, Chiny jako model NoWegO Świata po „redukcji” do 1,3 miliarda mieszkańców?
        Czy uskośnianie oczu też będzie refundowane?

        @Monitor, kiedy ten wywiad nam pokażesz?

        • kosiardeyablos 23 października 2011 o 10:10 am

         zzz przyszłości : Rok 20?? Na granicz Polsko Cinskiej ynow dosylo do yamiesyek na tle towarowym…hahaha

 5. dziadek Piotr 21 października 2011 o 10:18 pm

  http://www.sekretyameryki.com/?p=6698
  Pod tym linkiem jest film, który mnie osobiście rozwalił, jestem wkurwiony i to mocno. Przepraszam za wyrażenie. Warto zobaczyć – o gazie łupkowym w Polsce

 6. Stanisław 21 października 2011 o 10:27 pm

  Dziękuję za wzory pism, myślę że poza e-mailem w miarę możliwości powinno się też wysłać list za potwierdzeniem odbioru.

 7. Ditka 21 października 2011 o 10:32 pm

  Żona mediatorka w sądzie rodzinnym i wszystko jasne

  • monitorpolski 22 października 2011 o 9:12 am

   Z tego co wiem to faktycznie jest wszystko jasne… Wkopał się, albo dał się wkopać. Facet był milionerem.

 8. snajper-s 21 października 2011 o 10:51 pm

  C.uj wam w d.pe NATO i EU !

  … celny strzał

  • kosiardeyablos 23 października 2011 o 10:12 am

   w bok w bok , coby im za dobrze nie bylo!

 9. maran 21 października 2011 o 11:25 pm

  Tu przepiekne , wzruszajace , krotkie opowiadenie na temat „bezdomych krzyzy”.
  Warto przeczytac. Wktotce moze do tego dojsc, ze za sam fakt posiadania krzyza ,czlowiek bedzie ukarany, uwieziony, stracony.
  Rzymskie imperium na nowo. Deja vu, tym razem jako imperium Lucyfera.
  http://fronda.pl/blogowisko/wpis/nazwa/bezdomne_krzyze_31075

  • Wizzgaa 22 października 2011 o 12:17 pm

   No tak , kilka lat temu uważałam noszenie krzyżyka na szyi za niepotrzebną ostentację. Ponieważ jednak dzieje się to ,co się dzieje > wróciłam do zwyczaju noszenia tego znaku na łańcuszku , na zewnątrz ubrania . Może przyszedł czas żebyśmy wszyscy „oznakowali” się tymi krzyżykami bo wkrótce przestanie to być przejawem „taniej odwagi „. Musimy być rozpoznawalni sami dla siebie przynajmniej . Jeżeli będą nas łapać i więzić , to cóż : KTO SIĘ MNIE NIE WYPRZE , TEGO I JA SIĘ NIE WYPRĘ . Czytałam wczoraj o tej akcji ze znaczkami pt. „nie wstydzę się Jezusa” . Po co to . Czy nie wystarczy krzyżyk lub jeśli ktoś woli – medalik.

   • Aśka 22 października 2011 o 1:25 pm

    Tutaj o akcji, która narodziła się po tym, jak kilku uczniów zażądało zdjęcia z klas krzyży w jednym z wrocławskich liceów.
    http://antymaterialny.nowyekran.pl/post/30780,sprawa-radwanskich
    youtube.com/watch?NR=1&v=Nq95UKtH84k
    youtube.com/watch?v=FWYQ32VMGCc&feature=related

    Spontanicznie zainicjowana wtedy akcja rozdawania breloczków z napisem: „Kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem” przerodziła się w ogólnopolską kampanię. Aby się w nią włączyć, trzeba zalogować się na stronie http://www.mt1033.pl i zamówić darmowy breloczek. Z jednej strony breloczka, która ma też zobowiązywać do wypełniania duchowych uczynków miłosierdzia, widnieje krzyż i napis: „Nie wstydzę się Jezusa”, z drugiej natomiast cytat z Ewangelii wg św. Mateusza.

    • Wizzgaa 22 października 2011 o 1:31 pm

     Dobrze -młodzi potrzebują adrenaliny i jaskrawszych manifestacji . Nam wystarczą krzyżyki noszone w widoczny sposób . Czy nie wystarczą ?

     • Aśka 22 października 2011 o 2:50 pm

      Wizzgaa, nie zrozumiałam, co tutaj do rzeczy ma młodość, czy starość.? Nie dzielmy się tylko łączmy.

  • kosiardeyablos 23 października 2011 o 10:15 am

   a ten do gury nogami tez ?

 10. rabarbarek 21 października 2011 o 11:40 pm

  Unia chce zabrac oszczednosci Polakow. To na dobry poczatek …. Moze juz bylo wstawione , ale warto to przypominac. Dlatego lepiej byloby gdyby te oszczednosci Polacy schowali w skarpete.

  http://supernowosci24.pl/unia-chce-zabrac-nasze-oszczednosci/

  • monitorpolski 22 października 2011 o 9:16 am

   Wstawiaj, wstawiaj, niech czytają. Jak to pokazuję ludziom, to głupieją. „Jak to zabrać”?!!
   A tak to! Jest to tak w oczy, że aż śmieszne. Jeśli zadłużenie Polski wynosi faktycznie 3 bln dolarów to każda rodzina jest winna bankom 1 mln złotych! Czujecie jaka to jest ściema?! Czy ktoś z was brał od banków milion złotych?!
   Nawet jeśli to jest 3 bln złotych, nie dolarów, to każdą rodzinę w Polsce wyrąbano na 300,000 zł!!!

   • Versus3 22 października 2011 o 11:35 am

    Wiadomo co robic? Musimy żądać wprowadzenia chroniących nas przepisów prawnych natychmiast:

    Ireneusz Jabłoński, ekspert z Centrum im. Adama Smitha:
    – Wprowadzenie regulacji, które przygotowała Komisja Europejska byłoby niebezpieczne. Takie rozwiązanie będzie sprzyjało rozprzestrzenianiu się kryzysu i przenoszeniu jego kosztów na inne kraje.
    Trzeba temu zapobiec i przygotować w Polsce przepisy, które zakażą przekazywania pieniędzy z oddziału polskiego banku do centrali tego banku zlokalizowanego za granicą.

    • kosiardeyablos 23 października 2011 o 10:44 am

     Revilta, revolta !!! Potrzebna jest revolta!

  • Versus3 22 października 2011 o 11:20 am

   To jest po prostu skandal! W skrócie: banki zagraniczne, które mają oddziały w Polsce (czyli większośc banków, bo który bank jest jeszcze polski, a nie wykupiony przez obcy bank??) – mogą ratować swoje finanse w Portugalii, Hiszpanii itp za pomocą lokat z Polski.

   Czyli trzymasz swoje oszczędności na lokacie, wierząc że są bezpieczne, a tu guzik. Okazuje się, że Twoje pieniadze poszły na „ratowanie” nierobów z południowej Europy. No skandal.

   Ludzie tylko oczy przecierają ze zdumienia, że to niemozliwe, że jak to, że ta Grecją z Portugalią sa daleko, a moje pieniądze są bezpieczne. Otóż nie są bezpieczne, bracie i siostro! A możliwe że już ich wcale nie ma, są tylko pustym zapisem na papierze, a Twoje pieniądze poszły się paść na plaże Hiszpanii…

   • monitorpolski 22 października 2011 o 11:28 am

    Niemożliwe jest tylko to, że Kopernik zmartwychwstanie, zresztą niekoniecznie, bo w dobie współczesnych mediów, to też można zaaranżować.

 11. maran 21 października 2011 o 11:46 pm

  a tu druga perelka warta przecztania.
  „List do feministki , Od matki Polki”.
  http://fronda.pl/blogowisko/wpis/nazwa/list_do_feministki_31077

 12. navajo88 21 października 2011 o 11:46 pm

  No widzę że zaczyna dominować nowy temat Chińczycy atakują hahahahaha, no to wstawię filmik !

  • luxjacek 22 października 2011 o 12:09 am

   Jaki filmik,,przecież nawet z linku wynika że to fota.

   • navajo88 22 października 2011 o 3:09 am

    Masz tu !

 13. Mariusz 22 października 2011 o 12:03 am

  My też wzięliśmy udział w rozbiorze LIbii

  Polskie firmy odbudują Libię
  Jak nieoficjalnie dowiedziały się „Wiadomości”, polskie firmy wkrótce podpiszą kontrakty na odbudowę Libii.
  Dostaniemy koncesję nie tylko gazową, ale też na wydobycie ropy i kopalin, odbudowę dróg, nowe technologie, gospodarowanie odpadami i nauczanie angielskiego Libijczyków.

  „Wiadomości” dotarły także do szczegółowej listy firm, które wezmą udział w odbudowie Libii.
  Będą to: PGNiG, Polimex-Mostostal, Gokart, Grupa Lotos, Petrolinvest, Kulczyk Holding, Synthos, Dolnośląskie Surowce Skalne, Impexmetal. Są to firmy wydobywcze, chemiczne, infrastruktury portowej, komunalnej, drogowej i nowych „zielonych” technologii.
  inanse.wp.pl/kat,104596,title,Polskie-firmy-odbuduja-Libie,wid,13918781,wiadomosc.html

  • Annah. 22 października 2011 o 12:15 am

   zrobili z nas kolonizatorów… niedobitków co przeżyją nierząd ześlą tam na przysposobione grunta;-)

  • snajper-s 22 października 2011 o 3:56 pm

   Polimex-Mostostal to mafia. Warto się zaiteresować tą kryminalną struktura Czyli kto i dla kogo paracuja. Bo wiem że uczestniczą w kryminalnym procederze wywłaszczania polskich domostw pod budowy dróg tranzytowych a tymi drogami są ograbiane czechy i inne słowiańskie państwa . Sam pracowałem prz budowie kilka miesięcy. Kryminaliści i wiem dokladnie kto ściagają ludzi fachowców ludzi zacej polski na południe polski a co jeszce bo ich nie wyplacają. Polimex-Mostostal to mafia razem z innymi kartelami podwykonawcami. Mógłbym tu ujawnić szczegóły jeśli trzeba …. jak ludzi robią w „h__a” ale nie potrzebuje problemow los sam na nich zemsci i wykona wyrok bez ręki ludzkiej

   • monitorpolski 22 października 2011 o 5:33 pm

    z kafejki, pod jakimkolwiek pseudonimem.

 14. Mariusz 22 października 2011 o 12:06 am

  @Ditka i KasiaS ws. objawów o których pisałyście ?

  • Ditka 22 października 2011 o 7:10 pm

   Ale o co konkretnie chodzi bo nie rozumiem?

   • Mariusz 22 października 2011 o 9:36 pm

    Chodzi o te drżenie, o którym pisałaś. Miałem, a może właściwiej – mam podobny problem, chciałem podzielić się doświadczeniami.

    • peryskop 23 października 2011 o 1:03 am

     @Ditka @KasiaS @Mariusz

     Oprócz diety, przyjmowanych medykamentów i stanu zrelaksowania warto też zastanowić się nad kosmetykami, bo mogą zawierać rozmaite substancje dające nieprzyjemne efekty.

     • choice 23 października 2011 o 2:50 am

      słuszna uwaga z kosmetykami sprawdzajcie firmy ponoć najlepsze są produkty kosmetyczne Polskie jak aa czy ziaja tak przynajmniej kobieta moja mówi, no dla mnie to wszystkie kobiety są piękne naturalne bez tapety oczywiście 🙂 ciao bella kobitki

 15. BirD2 22 października 2011 o 1:04 am

 16. rabarbarek 22 października 2011 o 2:36 am

  A tu dowod na to jak oficjalne media manipuluja opinia publiczna . Chodzi o wybory w USA. Ron Paul , ktory nawet w sondazach zbojeckich osiaga granice 11% , dostaje mniej niz 2% miejsca w informacjach dotyczacych kandydatow na prezydenta z ramienia partii republikanskiej.

  http://www.theatlanticwire.com/politics/2011/10/ron-paul-media-blackout-confirmed/43747/

  • monitorpolski 22 października 2011 o 9:18 am

   Skończy się tak, że Ron Paul będzie kandydował jako niezależny z Jesse Ventura jako kandydatem na wiceprezydenta. Uzbiera w kampanii rekordową ilość pieniędzy i wykupi wszystkie możliwe spoty reklamowe. Jest naprawdę olbrzymia szansa przełamać dominację globalistów.

   • reakcja 22 października 2011 o 9:31 am

    Nie takie to proste wygrac z bogatym w sadzie ale probowac trzeba.
    Szkoda,ze Ron Paul nie jest mlodszy i bardziej bogatszy.
    Stare konie zawsze przegrywaja wyscigi.
    Obama ma zapewniona II kadencje chyba,ze cos pierdyknie w tym swiecie.
    Tylu wariatow juz zdobylo ogromne majatki,ze wszystko mozliwe na tym swiecie .
    A cierpliwosc Boza konczy sie.

    • falszywyprorok 22 października 2011 o 1:30 pm

     Przepraszam za niewiedzę, ale jest w partii republikańskiej pewien kandydat czarnoskóry który naprawdę jest liberalny i antyglobalny – niestety nie pamiętam nazwiska ale słuchałem jego przemówień i gość jest zajebisty.. Ron Paul to bankster, nie bądźcie naiwni – jest sponsorowany przez wall street też.

     • rabarbarek 22 października 2011 o 10:38 pm

      Proroku jesli myslisz o panu Cain , [ tylko on jest czarny] , to bardzo sie mylisz. Pan Cain to taki sam jak reszta. Zreszta wez pod uwage , ze jego program to 9-9-9 . Odwroc dziewiatki i co Ci wyjdzie? Obiecywalam opisac , choc w skrocie kandydatow i zrobie to dzisiaj. Sa naprawde extra. Ron Paul nie jest sponsorowany przez Wall Street. Skad masz takie wiadomosci. Przeciez on podal Federal Reserve do sadu. Bankierzy go nienawidza i boja sie jak diabla. [ zle napisalam , bo akurat oni z diablem za pan brat]

      Wiesz jakie haslo pana Caina? Pokoj – sila. Czyli Pokoj osiagniemy jak jak puscimy w ruch maszynerie militarna. W czasie ostatniej debaty , ktora ogladalam , krzyczal , ze nie rozumie co protestujacy chca od bankierow a za biede winic powinni siebie. Czy juz teraz jasniej?

 17. rabarbarek 22 października 2011 o 2:54 am

  Dyrektywa Departamentu Obrony na temat ochrony danych dotyczacych patentow militarnych. Tylko Pan Bog wie co oni produkuja , wymyslaja, testuja.

  http://www.fas.org/irp/doddir/dod/d5535_02.pdf

  • kosiardeyablos 23 października 2011 o 10:56 am

   oj produkujom. technologie nie dostępne obywatelom wyprzedzajom to co mamy na widoku o kilkadziesiont lat do przoda. niestety, to fakt. niektorym wydac sie moze ze sf ale niestety jestesmy oszukiwani caly czas. Na psyklad wykupywanie pses USGuvernamend patentow mogoncyh stanowic zagrozenie dla proporcji sil w dziedzine technologii i bunkrowanie ich w sufladach……to dzis standart….kurka…seplenie pses klawiaturke….

 18. rabarbarek 22 października 2011 o 4:04 am

  Wedlug muzulmanskiego zwyczaju Kaddafi powinien zostac pochowany dzisiaj czyli nastepnego dnia po smierci. Jednak jego zabojcy w ramach pastwienia sie nad umarlym , przewiezli jego cialo z rodzinnego miasta do Misraty i tam wlozyli do lodowki i spokojnie naradzaja sie co zrobic ze zwlokami. Misrata to miasto , gdzie zaczela sie cala rebelia przeciwko Kaddafiemu i gdzie sciagnieto najemnikow , rozdano bron , aby rozpoczac atak na Libie. Widac , ze rebelianci i ich mocodawcy boja sie nawet umarlego Kadafiego i trzymaja go z dala od narodu.

  Plany pogrzebu sa przedmiotem sporu i rozpatrywanych jest kilka propozycji. Kadafi bedzie pochowany w nieznanym miejscu w Libii lub za granica , ale rozwaza sie tez wrzucenie go do morza. Podobnie jak to mialo miejsce w przypadku kukly bin Ladena. Taka jest moralnosc przywodcow swiata zachodniego . Ci ludzie sa ludzmi tylko z nazwy , to odczlowieczone monstra , ktore nie potrafia uszanowac innych za zycia i po smierci.

  Brak slow . Po prostu brak slow…

  http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-10/22/c_131205535.htm

  • Druzyna AA 22 października 2011 o 12:29 pm

   Jak to? Przecież niedawno pisaliście tu, na tym blogu, że to na pewno nie mógł być Hussejn, że to ściema, manipulacja, a prawdziwy Hussejn walczy z syjonazistami i walczyć będzie, bo naród go kocha… A teraz krokodyle łzy wylewacie nad pogrzebem? A właściwie nad jego opóźnieniem?

   • Stirlitz 22 października 2011 o 2:06 pm

    Drużyna AA : czy ty nie zauważasz że nawet moralność PRL-u nie pozwalałaby na prezentacje zdjęć zbezczeszczonych zwłok człowieka – czy rozumiesz że od szczurów rożni nas że nie zjadamy się nawzajem i mamy szacunek do rannych , jeńców i umarłych ciał ???

    a moralność demokratycznego kapitalizmu jaki hołduje NATo, Rosja , Niemcy ( gazeta FAKT, BILD)
    to prezentacja zmaltretowanych zwłok i filmów dla każdego , jak pies patrzącego się pseudoczłowieka”

    • Druzyna AA 22 października 2011 o 3:27 pm

     Przepraszam… Dlaczego w moim poście „Kadafi” automatycznie(?) zmienił się na „Hussejna”?
     @Stirlitz,
     Ja tylko wykazuję hipokryzję tutejszych pisarczyków. Zrobią wszystko, byle dopieprzyć „wrogowi”. I do diabła z logiką.

   • zenobiusz 22 października 2011 o 7:49 pm

    http://zenobiusz.wordpress.com/2011/10/22/how-many-of-gaddafi%E2%80%99s-doubles-did-they-actualy-kill/
    JESZCZE SIĘ ZDZIWISZ,I NIE TYLKO TY.

 19. Konrad 22 października 2011 o 5:38 am

  http://socioecohistory.wordpress.com/2011/10/22/high-class-terrorists-running-us-uk-and-france/

  • monitorpolski 22 października 2011 o 10:15 am

   Tu jest oryginał: http://rt.com/news/europe-usa-libya-gaddafi-425/

 20. pola 22 października 2011 o 8:47 am

  Co jest nie tak z ich pochodzeniem.
  ,,Mieszkańcy gruzińskiego Metekhi mają niezliczoną liczbę dowodów na to, że Władimir Putin mieszkał w ich wiosce. – Może i lepiej, że dziś nie przyznaje się do tego epizodu – przekonują. Wciąż nie mogą wybaczyć byłemu „sąsiadowi” agresji na Gruzję”
  http://przewodnik.onet.pl/reportaze/putinowo,1,4883942,artykul.html

  • monitorpolski 22 października 2011 o 9:19 am

   kompletna bzdura. Zacząć trzeba od tego, że to Izrael zaatakował rękami Gruzji.

   • Stirlitz 22 października 2011 o 2:31 pm

    A Rosja to potulny baranek i i w Gruzji nie dokonywała zbrodni ???

 21. Extazed 22 października 2011 o 11:00 am

  Witam wszystkich w tę jak że piękną sobotę : )
  Tak sobie siedzę przed TV, włączam jak zawsze tvn24 żeby sprawdzić co une puszczają w mass mediach i proszę bardzo w pasku napisane było:
  Po pierwsze Pan Belka: „Polska jest zdecydowana przystąpić do strefy euro”
  Po drugie ktoś się wypowiadał że Unia Europejska jest na dobrej drodze do stworzenia Europejskiego Rządu Gospodarczego. Fajnie to brzmi prawda? Bądź co bądź plany wdrożenia NWO są realizowane skrupulatnie, jednak w nieco innym scenariuszu niz wszyscy się spodziewali.
  Geh….
  Pozdrawiam

  • O Rzesz 22 października 2011 o 11:08 am

   I tak to się toczy. My się tu żołądkujemy, chandryczymy spierając o mniej czy bardziej istotne szczegóły a te ścierwa, z uśmiechem na ustach realizują swoje całkiem już jawne plany.
   Widać, słychać i czuć że siarką śmierdzi … a w tle przebija czosnek.
   Miłej soboty wszystkim.

   • Versus3 22 października 2011 o 11:42 am

    Mają nas gdzieś, nikt się nawet nie zająknął o referendum, czy choćby o opinię. Jesteśmy stawiani przed faktem dokonanym.
    1. Już chcą nas wciągnąć do Euro.
    2. Już budują elektrownię atomową, prace są zaawansowane – slyszeliście o tym? No pewnie że nie, bo jeszcze by się zachciało protestować. Elektrownia atomowa powstanie i już, bo tak postanowił Tusk z Sarkozym, a Wasze zdanie mają głeboko w ….

  • Wizzgaa 22 października 2011 o 11:56 am

   Nie „ktoś” się wypowiadał o tym rządzie gospodarczym tylko sam BUUUZEK . Mówili dziś rano w radio zet.

 22. PokójWam 22 października 2011 o 11:21 am

  http://poznajprawde.xtreemhost.com/aktualnosci/165-muammar-kaddafi-nie-zyje.html
  http://poznajprawde.xtreemhost.com/aktualnosci/166-lekarstwo-na-raka.html
  http://www.prisonplanet.pl/polityka/smierc_kadafiego_i,p1462610075
  http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/nadchodzacy_kryzys,p284253888

 23. snajper-s 22 października 2011 o 11:54 am

  Tusk zbroi sie przed polskim powstaniem
  Boi się powtórki z Grecji.Euro 2012 to tylko osłona ..Kryminaliści w uniformach zbroją się przed planowanym wprowadzeniem stanu wojennego , a pretekst to ŁOLIMPIADA 2012 >>>> http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wielkie-zakupy-policji-wydali-ponad-106-mln-zl,1,4887372,wiadomosc.html
  TO JEST TYPOWO OSZCZĘDNOŚĆ….. PRYMITYWY OSZCZĘDZAJĄ KOSZTEM BIEDNYCH, A WYDAJĄ PIENIĄDZE … Ktoś zrobił świetny interes za pieniądze podatników. W detalu taki Mercedes kosztuje około 100 tysięcy a tu przy hurtowym zakupie wychodzi 178 tysięcy za jednego. Za tą kwotę w hurcie to powinni byli dostać ponad 1000 takich aut. A teraz czekam na wyjaśnienia że kawałek siatki na szyby, kogut i radiostacja kosztują 70 tysięcy złotych

  … a piszą tak : ” Policjanci dostaną – przed przyszłorocznymi mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012 – 600 nowych furgonów – mercedesów sprinterów. Będą one służyć do przewozu policjantów z prewencji zabezpieczających m.in. mecze. Pierwsze 19 aut trafiło już do stołecznych policjantów. Cała inwestycja kosztowała 106 mln i 690 tys. złotych. ”

  I tak to „elity” zbroją mendy (armie szatana) nie przed euro tylko przed nadchodzącymi zamiedzkami,które nadchodzą!!!

  To z Waszych podatków – i co za tym idzie dalej?

  Humorystycznie z przymrużeniem oka powiem tak :

  „Blacharze, zacierajcie ręce.Mnóstwo roboty za dobrą kasę nadchodzi. Rdza mercedesy szybko zrżera ”

  HWDP-enjoj

  • AQQ 22 października 2011 o 3:58 pm

   Dziś rano do tv „wstajesz i łżesz” zaprosili jakiegoś młodego fizyka, który opowiadał o zderzaku Łągiewki..
   może do tych merców zamontują zderzak Łągiewki, i taka cena!

   • sebecx 22 października 2011 o 10:47 pm

    ..fizyczynę było by właściwie..

  • kosiardeyablos 23 października 2011 o 11:09 am

   🙂 oj sie bedzie działo. Wczoraj widziałem spęd dupowłazów u mnie w mieście. Zatarasowali brame szkoły, chodnikiem przejśc nie było można, goście hotelowi qrwa jego brać, delikwenty a psiarnia? Nic! straż miejska? NIc. Jak ja bym tak zaparkował wózek, to mandat jak nic. Szerzy sie burżujstwo i chamówa. Zwróć takiemu uwage to immunitetem sie zasłania. Ten immunitet to se mogą w kapcie schować. Przyjdzie dzień że nic mu nie pomoże, żadnemu. Dostanie po mordzie i sie skończy hulanka PełO-janka jak i reszty pyta-łahów.

 24. KrisT 22 października 2011 o 12:53 pm

  Natowskie psy nie przewidziały chyba jednego… co bedzie jak ludzie z Kaddafiego zrobią męczennika?!
  Teraz własnie zrobili go „niesmiertelnym”…. i chyba nie wiedzą jakie to przyniesie dla nich skutki…..
  W Libii dopiero się zacznie i nie zazdroszczę przedstawicielom nwo’wskiego złodziejskiego rządu….
  Ludzie zaczną się buntowac, dlaczego maja płacic za cos co było kiedys za darmo!

  • Stirlitz 22 października 2011 o 2:59 pm

   Zwycięstwo Satanistów

   właśnie chciałbym Wam przedstawić wyniki rundy , jest to pełne zwycięstwo satanistów , zamordowano jeńców wojennych , bestialsko rozprawiono się z ciałami umarłych , jak widać po analizie filmów : Kadafi Ojciec i syn zostali pojmani bardzo lekko ranni
   http://poznajprawde.xtreemhost.com/aktualnosci/165-muammar-kaddafi-nie-zyje.html
   potem zostali zamordowani
   ONZ juz planuje śledztwo w sprawie tej zbrodni wojennej
   jednakże cisza z ust Papieża mnie niepokoi i świadczyć to może o potędze satanistów , którzy potrafią nawet przyciszyć Głowę Kościoła Katolickiego

 25. snajper-s 22 października 2011 o 1:20 pm

  Zobaczcie to http://biznes.onet.pl/wygodne-jest-zycie-bankiera,18543,4887654,1,prasa-detal , a ludzie nie mają co do gara włożyć bo są okradani przez pasożytów :

  Chociaż świat protestuje przeciw bankierom, bieda im nie grozi. Nic dziwnego, gdyż ich zarobki miesięczne są niewyobrażalne dla zwykłych zjadaczy chleba – informuje „Gazeta Polska codziennie”. Gazeta podaje przykłady zarobków szefów banków w naszym kraju. Rekordzistą jest prezes BRE Banku Mariusz Grendowicz, który w ubiegłym roku zarobił blisko 500 tys. zł miesięcznie (z tytułu pensji i odprawy po zwolnieniu). Drugie miejsce w tym rankingu z miesięcznym zarobkiem 440 tys. zł zajmuje Krzysztof Rosiński z Getin Noble Banku. 63 proc. wynagrodzenia prezesów stanowi pensja zasadnicza, 21 proc. – premie i nagrody, 14 proc. – inne korzyści. Pozostałą część stanowią wynagrodzenia od spółek zależnych – ustaliła cytowana przez gazetę firma PricewaterhouseCoopers. Więcej w „Gazecie Polskiej codziennie”. ”

  to jest wierzchołek góry lodowej dotyczący 1%-ta chciwej populacji która uzbraja (korumpuje) te 99 % (nas) w tasery-pałki-rakiety-nieruchomości-przywileje-stanowiska

  Termin „666” zaczyna nabierać znaczenie , kiedyś ludzie tego nie kojarzyli ale woda opada i wychodzi cały syf na wierzch a każdy wybiera po jakiej stronie stoi.

  Internet dudni-trąbi wielka wojna informacyja jest – a niewidzialna to wojna jest .Co ciekawe w bibli pisze że człowiek jako człowiek nie wygra z tym GADZIM systemem ale obali to królestwo boże. Dla mnie to znaczy że bóg zniszczy ten system siłami natury …. wyobraście sobie że królowie tego świata (iluminaci czy jak ich tam zwą) mają dosłownie technologie nie z tego świata. Sam HAARP tyo małe dziecko. „Bedą mieli władze aby na oczach ludzi z nieba ścigąć ogień” … coś w tym stylu , lub „bedą mówili pokuj i bezpieczeńswo az przydzie na nich wielka zagłada ” lub bo chodzi o populacje ” 3 części zostną wzięte (nasza populacja) a dwie pozostawieni” TAK TO W BIBLI PISZE.

  NIEMAM ZAMIARU ŚRUBY WKRĘCAĆ NIKOMU ALE WARTO SIĘ NAD TYM ZASTANOWIĆ …

  CZY TE PROTESTY ŚWIATOWE DADZĄ COŚ ? ten system się nie sprawdza , bo zawsze posadzą jakąś marionetke do manipulascji.

  My ludziowcy powinniśmy się sami organizować coś tego typu aby stworzyć projekt z liczbą np 200 osób niech każdy da coś od siebie …. bo mysle tu o przemodelowaniu życia a zaczynając od samego siebie …. temat rzeka

 26. snajper-s 22 października 2011 o 3:02 pm

  Co do Pana Goczyńskiego jako czytelnicy tego bloga powinniście zaapelować jak na wstępie :

  ” Rebeliantka: Istotne jest, aby wielu blogerów wysłało pisma do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Tu jest wzór do druku:

  http://dl.dropbox.com/u/2346872/Goczynski-list-Gliwice.rtf

  Uwaga: pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby interweniującej oraz może zawierać dodatkowe informacje wg uznania. Podaję adresy:
  Sąd Okręgowy w Gliwicach
  VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
  Ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice, Adres e-mail : so.gliwice@gliwice.so.gov.pl
  Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach
  Ul. Opolska 17a
  42-600 Tarnowskie Góry
  Tel./Fax: tel. 32 392 75 00 fax. 32 382 01 51, E-mail: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl

  ten gość ma racje i ma argumentacje …..(Goczyński)
  Pomużcie mu … to niewiele trzeba aby wydrukować lub przepisać apelacje z pliku RTF

  ja to zrobiłerm a WY ?

 27. capslo 22 października 2011 o 3:17 pm

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0f_1bFSzSO4 – skąd macie te informacje czy mogę znaleźć ich źródło

  • monitorpolski 22 października 2011 o 5:36 pm

   Tu masz wypowiedź jednego z najlepszych dziennikarzy na świecie Theirry Meyssana: http://www.youtube.com/watch?v=pk9im8T-9fE

 28. snajper-s 22 października 2011 o 3:23 pm

  Co się dzieje z Piotrem Bein bo http://grypa666.wordpress.com/ zawisneło w czasie ? Facet inteligetny a tu cisza .. może go ktoś zastraszył co moze też czekać nasz „monitorpolski”. Monitor masz groźby ze strony NWO ?

 29. Konrad 22 października 2011 o 4:15 pm


  http://www.sovereignindependent.com/?p=25455
  Europa zostala pozbawiona demokracji. ESM- NOWY EUROPEJSKI DYKTATOR

  • peryskop 23 października 2011 o 8:34 pm

   @Konrad dzięki za filmik, który obudzi każdego śpiocha!

   Wygląda na to, że nasza Unia przechodzi do endgame, gwarantując oprawcom immunitet!

 30. No Tak 22 października 2011 o 4:23 pm

  Kadafi żyje i ma się dobrze / http://mathaba.net/news/?x=629081 /.

  • snajper-s 22 października 2011 o 4:51 pm

   Tak ma sie dobrze ale czy to prawda ? ::: http://www.tvn24.pl/-1,1721744,0,1,mowil–ze-mieszka-w-namiocie–a-widzicie-ten-przepych,wiadomosc.html

   … celny strzał,a mendia się bronią

   • Stirlitz 22 października 2011 o 5:10 pm

    tu syn Kadafiego po pojmaniu pod straza powstanców

    a na tym filmie duża otwarta rana kolo krtani ( postrzał czy sztylet ?)

   • monitorpolski 22 października 2011 o 5:27 pm

    I co, został z narodem do końca. Wielki człowiek, sądzę, że historia go umieści we właściwym miejscu – światowych bohaterów.

    • jakisbuk 22 października 2011 o 5:52 pm

     monitor zastanawia mnie jedno – skoro był taki „dobry” to skąd sie wzieło tylu ludzi w jego kraju którzy zrobili rewolucje ? i dlaczego tego „bohatera ” jego własny naród ciąga teraz jak zdechlego psa po ulicach ? bo ludzie na tych filmach które widzialem raczej na agentów FBI i zydów nie wyglądają – wiec dlaczego sie tak cieszą ze śmierci tego „bohatera ” ? oświeć mnie

     • monitorpolski 22 października 2011 o 8:06 pm

      W każdym kraju masz opozycję. Pamiętasz co zrobiono z polską opinią społeczną poprzez propagandę z Wolnej Europy? Spójrz obiektywnie na ten kraj – co Kaddafi osiągnął? Tu nie ma dyskusji, był bohaterem Afryki.

      • jakisbuk 22 października 2011 o 9:01 pm

       a co niby takiego siągnął dla Afryki ? bo dla siebie zrobił napewno wiele otaczając sie setkami kobiet i górą szmalu 🙂

       skromnością to on nie grzeszył – 2 miliony USD za występ gwiazdki

       „Amerykańska piosenkarka Beyonce dała godzinny koncert na prywatnym noworocznym przyjęciu zorganizowanym przez syna libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego – Hannibala.

       Gwiazda, ubrana w seksowny, obcisły trykot, pojawiła się na scenie w klubie nocnym Nikki Beach w St. Bart (Wyspy Kanaryjskie), by wykonać 5 piosenek. Śpiewała godzinę, inkasując za swój występ 2 miliony dolarów.

       Wśród słuchaczy znaleźli się m.in. mąż piosenkarki, raper Jay-Z, a także Usher i Lindsay Lohan. Źródła podają, że aby zdobyć stolik na ekskluzywnej imprezie, goście musieli wyłożyć 12 tysięcy dolarów. Gospodarzem przyjęcia był Hannibal Kaddafi, syn niepodzielnego władcy Libii – Muammara.”

       • Stirlitz 22 października 2011 o 11:45 pm

        ja nie rozpatruje Kadafiego ojca jak dobrego wujka, nie był Ministrem sportu kraju europejskiego , był Królem kraju afrykańskiego , kogoś tam zabił , jakiś poddanych , którzy mu się przeciwstawiali , jego syn był dyplomatom = chodzi o to że za pozwoleniem Rady Bezpieczeństwa cywilizowanych krajów grupa cywilów – opozycjonistów zabija jeńców i masakruje ciała – jeśli jest to dla Ciebie normalne , to zastanów się w jak cywilizowany sposób potraktowano Saddama Husejna czy Miloszewicza i Karadicza .
        po prostu pseudo islamska swołocz terrorystyczna zniszczyła Libię , bogaty kraj…

     • nowy84 22 października 2011 o 8:57 pm

      @jakisbuk

      Trypolis 1 Lipca br. Wiec poparcia dla Kadaffiego
      1.7mln. ludzi w stolicy czyli 1/3 populacji kraju:

      a dlaczego się cieszą???…bo „demokracja” dopiero do nich się wdarła i jeszcze będą płakać

      • jakisbuk 22 października 2011 o 9:11 pm

       u nas też były pochody -1-majowe 🙂 – a stalina do tej pory niektórzy wielbią w rosji 🙂 a hitler był dla niemców prawie bogiem – równie dobrze mogłeś taki filmik o hitlerze wkleić 🙂

       Kadafi prał mozgi przez 40 lat swojemu narodowi prawda ? to chyba idealne forum aby o tym napisać
       Ja nie jestem ani za ani przeciw – ale staram sie być obiektywny i patrzeć na go wszystko szerzej – a co bedzie w libii – pożyjemy zobaczymy

     • Sylu 22 października 2011 o 10:28 pm

      A widziales jak sa ubrani,ci rebelianci , jakie maja buty, bluzy. Same te ciuch mowia kto ich sponsorowal.

    • Święty 22 października 2011 o 8:20 pm

     Libia pozostawala JEDYNYM krajem świata bez długu publicznego

     • jakisbuk 22 października 2011 o 9:13 pm

      to po cholere zrobili sobie rewolucje skoro mnieli tak dobrze ?

      • sebecx 22 października 2011 o 10:56 pm

       …i tym zdaniem skwitowałeś swoją piramidalną niewiedzę o co chodzi z arabskimi rewolucjami…

      • liv 22 października 2011 o 11:44 pm

       „Sobie”… powiadasz??
       Nie ma omnipotentnych proroków. Są za to skrupulatnie realizowane plany oraz 122 tony złota na użytek globalnych banksterów.

       • liv 22 października 2011 o 11:49 pm

        Sorry!
        Chodzi o to video…Powyższe proszę wykasować..

        • kosiardeyablos 23 października 2011 o 11:33 am

         ciekawe! ciekawe! Czyżby wszystko szło se ze planem?

   • isar 22 października 2011 o 6:30 pm

    ….. media nie są wolne, są totalitarne. Reprezentują jedną stronę, klikę oszustów i manipulatorów. Atakują bezbronnych oraz tych którzy nie są w stanie przebić się przez bąbel medialnej propagandy, to szczyt podłości.
    Llibia, nie widziałem ani RAZU, ani JEDNEGO, upublicznionego w TV nagrania filmowego dokumentującego manifestacje które odbywały się masowo w wielu miastach całego kraju popierające Muammara i Jamahiriye. Brak obiektywizmu i bezstronności wyklucza media głównego nurtu jako źródło poważnych informacji na temat Libii.

 31. capslo 22 października 2011 o 4:40 pm

  Gdzie znajdę źródło potwierdzające te wiadomości jeżeli mam kogoś przekonać to musze mieć jakięs fakty nie tylko filmik http://www.youtube.com/watch?v=0f_1bFSzSO4

  • Stirlitz 22 października 2011 o 5:38 pm

   powiem tak , kiedyś jak będzie okazja to zapytam o to inżyniera który był na kontrakcie 2 lata , a ewakuowano go z Benghazi około 5 m-cy temu … na razie nie , gdyż sytuacja jest zbyt gorąca

   • FAKIR 22 października 2011 o 6:21 pm

    http://bibrus.nowyekran.pl/post/30916,kadafi-wiedzial-czym-jest-usa-ue-izrael

    Przeczytaj książeczkę Kaddafiego.
    Wszystko prawda w filmiku

 32. Ditka 22 października 2011 o 5:23 pm

  Mendia już się dogadały z niemcami co do blokady MN 11.11.11

  • Ditka 22 października 2011 o 7:08 pm

   Monitor, po kilkukrotnym obejrzeniu proszę o skasowanie tego postu. Niektóre osoby mogą go źle zrozumieć. Clip jest tak specjalnie wykreowany żeby z Polaków robić faszystów. Nie podoba mi się to

   • m 22 października 2011 o 7:29 pm

    eee, nie przesadzajmy.

 33. FAKIR 22 października 2011 o 5:26 pm

  http://antymaterialny.nowyekran.pl/post/30899,new-may-day-world-order

  • jakisbuk 22 października 2011 o 5:41 pm

   i co powinniśmy zrobić po przeczytaniu tego „artykułu” ? co niby mają ze sobą wspólnego prezentowane tam fotki ?

  • isar 22 października 2011 o 8:10 pm

   interesujący komentarz antymaterialnego pod jednym z artykułów na NowymEkranie… czyżby człowiek który pisze namiętne artykuły o NWO oraz fałszywych prorokach nie widział, tego co się dzieje na jego własnym podwórku…

   „- Dlaczego już dzisiaj nazywa Pan Sikorskiego mężem stanu?
   – Antymaterialny: „Bo to jest człowiek, który może zmienić losy Polski na lepsze. On się tym nie chwali, ale to Radosław Sikorski zabiegał przez dwa lata ze swoją żoną o to, żeby firmy amerykańskie wydobywały gaz łupkowy w Polsce dzięki czemu Polska będzie się liczyła na świecie, będzie partnerem dla UE i będzie jeszcze bliżej związana z USA. Nie będziemy potrzebowali tarczy, patriotów, bo to Amerykanie będą nas chronić , chroniąc swoje interesy w Polsce.”

   Radosław Sikorski może odegrać w przyszłości jeszcze większa rolę?
   – Antymaterialny: „Tak i tego boi się Donald Tusk. Premier wystawił Sikorskiego przeciwko Komorowskiemu w prawyborach PO, a sam poparł i grał na Komorowskiego, żeby osłabić Sikorskiego. Musze przyznać, ze Bronisław Komorowski coraz bardziej mi się podoba dzięki swoim odważnym i niezależnym od Donalda Tuska decyzjom. Widać, że Komorowski nie siedzi już pod żyrandolem Tuska, ale w dalszym ciągu uważam, że Sikorski byłby dużo lepszym prezydentem i nie miałby wpadek jak Komorowski. Jest znany i szanowany na świecie i mógłby bardzo pomóc Polsce swoimi kontaktami w USA. Polska będzie kiedyś stawiała pomniki Sikorskiemu, jeśli ruszy wydobycie gazu łupkowego.”

   • komi 22 października 2011 o 9:48 pm

    jaki antymaterialny to wywiad z WSIowym Petylickim. o czym ty bredzisz o co ci chodzi jaki masz cel w tej bezczelnej manipulacji?

   • isar 22 października 2011 o 10:03 pm

    ponownie sprawdziłem… masz rację to słowa Patelickiego, mój błąd. Zacytował wyłącznie pytania, dlatego pomyślałem że odpowiedzi wyszły od niego samego ^. Nie burz się ;P

   • isar 22 października 2011 o 11:01 pm

    Prześledziłem odpowiedzi innych blogerów pod komentarzem Antymaterialnego, i nie tylko ja błędnie odczytałem komentarz, dla części osób pewnie żadne to usprawiedliwienie. Nikogo celowo nie chciałem wprowadzić w błąd. Przepraszam 😦

 34. gruszka 22 października 2011 o 5:30 pm

  Czy Bogdan Goczyński nie ma adwokata ?

  • Ditka 22 października 2011 o 5:45 pm

   Żartujesz sobie? Cała Palestra jest na usługach rządu. Nie widziałam jeszcze adwokata który nie wywodziłby się z rodziny prawniczej, innym nie dają szans. Nepotyzm się szerzy od lat. Dogadują się z sędziami i prokuratorami w zaciszach służbowych pokoi.
   Przy okazji kawał jak nas mecenasi robią w … ale nie wymyślony tylko z życia:
   Klient: panie mecenasie, niech pan to jakoś załatwi
   Adwokat: za chwilkę wszystko załatwię
   Adwokacina wchodzi do pokoju sędziego, zamyka drzwi, klient pozostaje na korytarzu.
   Adwokat do sędziego: dzień dobry
   Sędzia oczywiście odpowiada przywitaniem
   Po chwili adwokat wychodzi i mówi do klienta: już jest wszystko załatwione

   Faktura pewnie też wypisana…

   • kosiardeyablos 23 października 2011 o 11:45 am

    …i schowana w Koperte bez znaczka pocztowego.

 35. theaspartam 22 października 2011 o 5:47 pm

  Śmiać się czy zachłysnąć piwem?Czytając takie bzdety TVN http://www.tvn24.pl/-1,1721758,0,1,nowy-smiertelny-wrog-zolnierzy-psy-i-koty,wiadomosc.html

 36. snajper-s 22 października 2011 o 5:57 pm

  Coś o LEGALIZACJI >>> MARICHUANA

  Rozpetala sie burza. A jakie sa efekty? Zachorowalnosc na HIV spadla o 17%, przypadkow smierci spowodowanej narkotykami jest o 50% mniej. Portugalia ma najmniejszy procent w Unii ludzi powyzej 15-go roku zycia uzywajacych marihuane.
  W USA natomiast sa chyba najsurowsze na swiecie kary za handel i uzywanie narkotykow (War on Drugs ogloszona jeszcze za Reagana) i nie przynosza wcale oczekiwanych efektow.
  Warto pomyslec a nie od razu potepiac.

  Lekarz powiedział że oslepne (jaskry-zacmy-cisnienie wród gałkowe oczne) jak bede miał 18 lat teraz mam 33 i pale od 17 roku . Informatyke mam obtrzaskana w jednym palcu jak i tematyke „monitora” o systemie kryminalnym ONZ.

  OBADAJCIE TO LUDZISKA :>>> MARIHUANA ZIELE WARTE MILIARDY

  + 3 czesci dalej musicie poszukać na yTUBE

  Sataniści wycinają lasy a to taka trawka lecznicza produkuje 70 % celulozy (papier) a kiedys robili lina i żagle na statki i oczywiście ubrania. Niemówiac o samych nasionach ile posiadaja skladników odżywczych. I oczywiście THC zamiast alkoholu po którym ludzie zachowują się agresywnie. Może dym jest nie za zdrowy ale jak by takie TOPY rozpuszcać w nalewkach i traktowac jako lek . No ale oczywiście mam wprowadzony CODEX ALIMENTARIUS.

  nASINA KUPUJEMY LEGALNIE TUTAJ http://cannabis.fr.pl/ I SOBIE PO CICHU ROBIMY PARE ROŚLINEK DLA SIEBIE DO CELÓW LECZNICZYCH. A handel i zarabianiem na tym na tej roślinie od boga to profanacja. ….

  głupie to jest że jak ktioś pali marysie to sie to kojarzy z jakimiś heroinistami co oczywiscie jest bardzo szkodliwe (narciarstwo)

  Co wy na to ludziska moje ?

  • jakisbuk 22 października 2011 o 8:51 pm

   choć nie pale trawki jestem za – tego ziela ludzie używali na ziemi od tysiecy lat – a wykasował je jeden dupek który wynalazł nylon po to tylko zeby zbić na tym kase

  • gruszka 22 października 2011 o 10:14 pm

   no prawie przekonałeś mnie ,żeby sobie zajarać 🙂

   • Stirlitz 23 października 2011 o 12:19 am

    czy kupienie legalnych nasion i hodowanie 3 -4 doniczek w domu na własne potrzeby jest legalne \??? chyba nie . choć powinno

  • kosiardeyablos 23 października 2011 o 12:48 pm

   Jestem za legalizacją. A jaranie? Szczerze? Wole pifko, zdrowe niepasteryzowane pifko bez E??? Jaranie jeszcze nikomu nie zaszkodziło (nawet jak walnie z wiadra…hahahaha)!!! Łatwość w hodowli i pozytywne wyniki leczenia wszelkich choróbsk no i jak wspomnąłeś – świetny składnik budulcowy nie tylko na liny czy oleje. Tak to prawda. To oznacza możliwość rozwoju przemysłu opartej na hodowli konopi,to „zastrzyk” dla rolników jak i „działkowców” ( był kiedyś taki program na tvp1 -Tydzień na Działce….hahehehe….tak mie głupio kojarzy…hahaha) Komu to przeszkadzało? Farmaceutyciarzom i Chemikalizmerom. Lek na wszystko, dostępny dla wszystkich – to nie przynosi dochodu wazeliniarzom – dupowłazom. Więc co? My wiemy co! A propo Palikota, za to ma u mnie plusa. Szczerze, bo jednak co niektórzy politykierzy z innych opcji polit. nie doceniają możliwości tej rośliny danej nam przez Boga!!! NIech mu bedzie plusik, a co tam. W imie dobra społęczeństwa. Do emerytów!!! Po gandzi viagra nie bedzie potrzebna!!!

 37. mi461 22 października 2011 o 6:36 pm

  MONITOR mysle ze znales tego czlowieka
  LECH BUKOWSKI zmarl w Toronto 17 pazdziernika 2011 r [ * ]

  „Przez wiele lat był był korespondentem Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki, współpracował z polskim podziemiem w czasie stanu wojennego. Na emigracji był komentatorem polonijnej prasy, radia i telewizji”
  http://www.zycie.ca/2011/10/zmarl-lech-bukowski/

 38. luxjacek 22 października 2011 o 7:07 pm

  POLECAM zerknąć.Wolność – Dla tych, którzy jej nie mają, jest cenniejsza niż złoto.

  • Aśka 22 października 2011 o 11:29 pm

   tak … oglądnęłam i faktycznie polecam, bo dużo w nim mądrych, prostych przemyśleń (ale nie prostackich) … niektóre myśli z filmu:
   całkowita wolność nie jest lepsza od chaosu,
   moralność może nas uratować,
   mam nadzieję, że jakaś ludzka przyzwoitość zatriumfuje,
   pamiętam o moich wartościach, żeby moje działania nie krzywdziły innych,
   w chwilach niepewności – trzymałem się człowieczeństwa
   zwykli mężczyźni i kobiety muszą podjąć decyzję razem, jaką drogą pójdzie ludzkość

 39. luxjacek 22 października 2011 o 7:21 pm

  • Ditka 22 października 2011 o 7:37 pm

   No cóż, dodajmy do tego kto będzie tańczył w „tańcach z gwiazdami” itd. Codziennie rano śmieszy mnie ta polemika w pracy, co się wydarzyło w takich a takich programach, kto kogo zdradził w głupawych serialach, no szok jakie ogłupianie! I te obcojęzyczne nazwy niektórych programów: „must be the music”, „you can dance”, „voice of Poland”, „top model” itd. itp. Czy my już nie możemy mówić po polsku? Czy mi się tylko wydaje

   • luxjacek 22 października 2011 o 7:38 pm

    Witam w klubie:)

   • Ditka 22 października 2011 o 7:44 pm

    Aczkolwiek wulgaryzmów nie lubię (troszkę przesadził) Bądźmy dumnymi Polakami i skończmy z wulgaryzmem, alkoholem, dragami co nam narzucili syjoniści

    • luxjacek 22 października 2011 o 8:00 pm

     Właśnie w taki sposób najlepiej jest dotrzeć do tych wszystkich oświeconych przez TuskVisionNetwork i tym podobnych,w inny sposób nie dociera,a z tego się pośmieją i być może nawet pomyślą o czym ten gość gada.

     • Ditka 22 października 2011 o 8:07 pm

      Optymista. No oby tak było, najczęściej jest jednak tak, że obejrzą filmik, nie zastanawiają się i dalej szukają czegoś śmiesznego zapominając poprzedni

      • luxjacek 22 października 2011 o 8:10 pm

       Jeśli potraktują to jak serial to może nie,polecam słać znajomym,upartym i nieświadomym.

       • jakisbuk 22 października 2011 o 9:24 pm

        no ładny przykład – nie ma co – powinniście te filmiki puszczać swoim dzieciom – zaraz po przyjściu z religii 🙂 żeby z nieba zeszły na ziemie – paree „kur..ew ” przecież im nie zaszkodzi prawda ? 🙂

        to nie jest – „psychiatra naczelny” tylko „naczelny psychiczny”
        jak można w ogóle używać takiego jezyka ?

        ale wy ma cie zryte czaszki polecając coś takiego komukolwiek – jesteście chorzy

        • luxjacek 23 października 2011 o 2:13 am

         Bujaj się trolu!

        • choice 23 października 2011 o 3:03 am

         luxjacek nie tyle „bujaj się” co kolega wyżej teraz ma racje…ten typ używa takiego języka że jest dla mnie chamem i prostakiem a takich mądrych inaczej jest na pęczki na tym świecie.

        • kosiardeyablos 23 października 2011 o 7:21 pm

         Jak można takim językiem gadać? Normalnie, bo poprawnie to do nikogo nie dociera. Nie bądź taki prawy i czek. Nikt nie ma zrytego bereta a ni nikt nie jest chory. Mamy zrezane berety a nie zryte i to jest różnica. A Wulgaryzm to jest na Wiejskiej i Brukseli chopie. Tam dopiero mięcho leci. To co usłyszałeś to język potoczny. Wysublimowanym językiem, tym „ę” i „ą” to sie posługują geje i PrOstaki z liceum.

  • gruszka 22 października 2011 o 11:23 pm

   konkret 🙂

  • kosiardeyablos 23 października 2011 o 6:20 pm

   luxjacek!!! Skundrześ to wyrwał, uhahalem sie na maxa! „PN” doj…ał do pieca, hahaha i ma racje!!! Dekalog dla poiityka to tekst pierwsza klasa (pomysł). Ktoś sie tu obrazi? Dla spokoju ducha opowiem wam historyjke, krotka bedzie. W Szczecinie, w połowie XIX wieku, pewien urzędas wprowadził podatek, nie tyle podatek co podniósł ten podatek, nie tylko na rybki, którymi handlowano na Rynku Siennym ale też tym podatkiem obłożył knajpy i browarników miasta Szczecin. Podniosła się społeczna wrzawa, lud się wkurzył i co? Wpadli ludziska do ratusza, wyciągneli tego urzędasa za wsiarz, spuścili mu manto, i niejednemu jeszcze urzędasowi.(Podobno go powiesili ale czy to ważne, wiem że zakuli w dyby) NO i co? Dostali wpie…l i podatek znieśli, łącznie z innymi wymysłami. Taki był kiedyś Szczecin – miasto portowe – taki Rotterdam zachodniego Pomorza. Dało rade? Dało! Jak ktoś nie wierzy to niech sprawdzi. Mogłbym sie pomylić z datą dlatego podałem tylko wiek zdarzenia!!!

 40. Pingback: Najmądrzejszy wpis na blogach,w nasze czasy.Celny strzał snajpera.!!!! « Zenobiusz's Blog

 41. luxjacek 22 października 2011 o 8:10 pm

 42. ObamiecBaraniec 22 października 2011 o 8:33 pm

  Czy kosmici ekseprymentowali na Polakach?

  Co wy na to cwaniaczki spiskowe ?

  • choice 24 października 2011 o 4:44 pm

   ” Czy kosmici eksperymentowali na Polakach” TAK!! i porodziły się takie barano-pelikany jak ty czyli wiedza ograniczona ze skłonnościami łykania bez opamiętania……..

 43. OlO 22 października 2011 o 8:47 pm

  • Ditka 22 października 2011 o 9:26 pm

   hmm jeśli to ma być hydepark. To ja coś dodam. :Liroy to jest szmaciarz. Głosował i promował PO

   • OlO 22 października 2011 o 11:35 pm

    raczej coś pozytywnego na ten chory systemowy syf w tym kraju

   • kosiardeyablos 23 października 2011 o 6:24 pm

    No i plagiatował – Cypress Hill !!!

 44. Święty 22 października 2011 o 8:54 pm

  • kosiardeyablos 23 października 2011 o 6:31 pm

   Za ten tekst – szczery ukłon A.Lepperowi ! Pamięć o nim nie zginie!!!

 45. Ditka 22 października 2011 o 9:32 pm

  Jedzie ktoś na Marsz do Wawki? Czy mamy napinaczy i tchórzy?

 46. pola 22 października 2011 o 9:41 pm

  Putin skończy jak Kaddafi?
  Dyktatorzy wszystkich krajów, w tym Baszar al-Asad, a może i pan Putin, oraz niektóre osobistości chińskiej polityki, powinni się martwić… Myślę że to jest wiosna, ale nie tylko arabska” – powiedział amerykański senator John McCain w wywiadzie dla BBC.
  http://niezalezna.pl/17991-putin-skonczy-jak-kaddafi

 47. pola 22 października 2011 o 9:48 pm

  Izba Gmin będzie głosować w poniedziałek nad wnioskiem o wystąpienie do rządu z apelem o rozpisanie referendum w sprawie członkostwa W. Brytanii w UE. Sprawa stosunku do Unii głęboko dzieli Partię Konserwatywną.
  http://niezalezna.pl/17974-brytyjczycy-opuszcza-unie-europejska

 48. Roma 22 października 2011 o 10:44 pm

  http://bankowaokupacja.blogspot.com/2011/10/koncentracja-bogactwa.html

  w prosty sposób wyjaśnia to, co nie wszyscy jeszcze wiedzą
  na temat istniejącej koncentracji kapitału na świecie (tylko 4 firmy)
  a co za tym idzie, silnej grupy interesów, która chce rządzić całym światem
  grupie tej nteresy poszczególnych narodów przeszkadzają w ich planach NWO

 49. Święty 22 października 2011 o 11:27 pm

  The truth about Libya, Gaddafi and illuminati – Part 1

  • Święty 22 października 2011 o 11:29 pm

   Bardzo dobry material do obejrzenia az 4 cz.

 50. Damian 23 października 2011 o 5:20 am

  co sie dzieje?zadnego z filmow nie mozna obejrzec….SA tylko czarne plamy……cenzura zaczyna dzialac?

  • Versus3 23 października 2011 o 1:44 pm

   Pewnie sobie wyłączyłeś obslugę Javy. Wszystko działa normalnie.