Leuren Moret ujawnia prawdę o opryskach chemicznych: wojna totalna HAARP, cz.2

Leuren Moret

Ciąg dalszy skrótu tłumaczenia transkryptu rozmowy jaką 2 października przeprowadził Alfred Lambremont Webre z Leuren Moret. Artykuł nie zawiera wszystkich informacji jakie znalazły się w rozmowie, jednak jest na tyle szokujący, że wart był przetłumaczenia na język polski. Przed przeczytaniem tego fragmentu polecam zapoznać się z częścią pierwszą: >http://wp.me/pXVoU-31s

Ukrywanie wojny sejsmicznej za pomocą HAARP

W wywiadzie dla Exopolitics TV Leuren Moret omówiła opracowanie naukowe M. Hayakawy i Y. Hobary z października 2010 r.  p.t. „Bieżący status badań sejsmiczno – magnetycznych dla krótkoterminowych prognoz trzęsień ziemi”.   Wynika z niego, że „nowoczesne trzęsienia ziemi” charakteryzują się wysyłaną częstotliwością ULF, którą można wykryć aż do 12 dni przed trzęsieniem, 3-dniowym okresem ciszy przed trzęsieniem oraz transmisją fal o częstotliwości 2,5 Hz emitowanych przez HAARP podczas trzęsienia oraz zaraz po trzęsieniu gdy występują wstrząsy wtórne.
To nowe pole badań sejsmologicznych zbiega się w czasie z eksponencjalnym wzrostem ilości trzęsień ziemi o wielkiej magnitudzie, które rozpoczęło się od ok. 1965 roku.
Wszystko rozpoczęło się właściwie w latach 50-tych, gdy zaczęto dofinansowywać American Geophysical Union, w celu prac nad HAARP-em po przykrywką badań sejsmicznych.

Wysłanie satelity Demeter w 2004 roku

Moret podkreśla znaczenie francuskiego satelity Demeter, który jest komponentem broni opartej na HAARP i chemtrailach (w przestrzeni kosmicznej i w atmosferze). Nowa nauka – „Sejsmo – elektromagnetyka” (połączenie litosfery, atmosfery i atmosfery) jest dobrze finansowana, a zadaniem „Demeter” było dokładne monitorowanie sygnatur trzęsień ziemi, fal ULF (Ultra Low Frequency – o bardzo niskiej częstotliwości).
Opracowanie Hayakawy i Hobary zawiera spis „nowoczesnych” trzęsień ziemi (po 1965 roku), które zawierały anomalie w postaci fal ULF (Spitak w Armenii, Loma w Prieta, CA w USA oraz Kobe/Izu/Kagoshima/Iwate w Japonii). Zawiera też spis trzęsień, które nie zawierały tej anomalii (Northridge w Kalifornii , Okushiri i Erimo w Japonii). Z tego opracowania Moret wyciąga ważny wniosek, że za pomocą HAARP rządy pewnych krajów czynią wrogie działania wobec własnych obywateli, wywołując trzęsienia ziemi, które powodują straszne kataklizmy środowiskowe.

„Tatuś HAARP”

Badania, które wpłynęły na rozwój HAARP rozpoczęli już sowieci w latach 30-tych, a jeszcze wcześniej był Tesla z jego odkryciami dotyczącymi przebiegu fal. Najważniejsze dla bankierów jest cała dziedzina nauki, która prowadzi do rozwoju broni masowego rażenia (WMD – Weapons of Mass Destruction).
Nazwiska osób i korporacji zaangażowanych w rozwój HAARP Moret znalazła dzięki powiązaniom ich z nazwiskiem dr Hideki, zwanego „Tatusiem HAARP” (Daddy HAARP).  Wyszły one w korespondencji nt. HAARP, spisach naukowców i ich opracowaniach,w źródłach finansowania,w projektach międzynarodowych, a nawet w powiązaniach środowisk naukowych z korporacjami.

Nikon i jego związek z HAARP-em oraz chemtrailsami

Leuren Moret trafiła n swoich poszukiwaniach na artykuł na stronie Nikona „Rozwój technologii obserwacyjnych: odczytując wiatry Antarktyki. Historia światła i ludzi” (“Development of Observation Technology: Reading the winds from the Antarctic, The Story of Light and People”).
Uważa ona, że każde opracowania naukowe na temat przyrody, które są dotowane przez dziesiątki lat z pomocą dużych sum, są podejrzane. Można się domyśleć, że takie duże projekty jak HAARP będą w centrum zainteresowania międzynarodowych finansjerów i że ich kierunek będzie taki by był zgodny z ich interesem.
Niewinne z pozoru „badania” (takie jak np. aurora, fale grawitacyjne,polarne chmury stratosferyczne – ‚noctilucent clouds’, wiatry antarktyczne) są najczęściej przykrywką dla groźnych aplikacji i planów, które się później ujawniają.
Podobnie jak w przypadku nazwy satelity „Demeter” (bogini płodności ziemi ale także bogini narkotyków), otwarta w maju 2011 roku japońska stacja antarktyczna HAARP „PANSY”, której nazwa ponoć oznaczająca odmianę fiołka, odkrywa jej prawdziwy cel. Słowo „pansy” może też pochodzić też z francuskiego „penser”, co oznacza „myśleć” lub „myśl”. Ponieważ uniwersytety japońskie w Kioto i Tokio są powiązane z globalistycznym City of London (centralna, bankowa część Londynu), to niedługo wyjdzie jakie jest jej prawdziwe zastosowanie – jest to część planu broni masowego rażenia HAARP i chemtrailsów. Jest ona jedną z trzech stacji antarktycznych, które są od siebie oddalone dokładnie o 1000 mil i tworzą trójkąt równoramienny. Mogą one służyć o globalnego systemu kontroli umysłów.

Zintegrowany system: banki, korporacje i nauka

Leuren Moret uważa, że propaganda za pomocą publikacji naukowych ma za zadanie ukrycie prawdziwej roli jaką pełni system HAARP w połączeniu z chemtrailsami, którym jest tworzenie trzęsień ziemi, tych samych które są rzekomo badane. Moret cytuje wspomniany na wstępie artykułu ze strony Nikona:
„Człowiek rozwijając naukę zaczął badać różne zjawiska. Trzęsienie ziemi w Tohoku w marcu 2011 podważyło zaufanie w niektóre gałęzie nauki. Nie można jednak zaprzeczyć, że Japonia będzie kontynuować swoją czołową rolę w świecie jeśli chodzi o możliwości naukowe i technologiczne.
Projekt „PANSY” się rozpoczął. Jego nazwa to skrót od Program of the Antarctic Syowa MST/IS Radar. Jest to wielkoskalowy projekt, którego oficjalnym zadaniem jest badanie antarktycznych wiatrów.
Ludzkość będzie musiała zrozumieć nową rzeczywistość w jakiej się znajdzie. Japonia znów jako pierwsza będzie przecierać ten szlak.”

Więcej oszustw naukowych by ochronić Tepco (Fukushima)

Leuren Moret omówila następnie artykuł Takashi Hirose w Counterpunch  „Dlaczego oni nas oszukali z tym 9.0? Co ukrywaja Tepco i media?” (Why Did They Fake the “9.0”?: What TEPCO and the Media are Hiding).
Podkreśla rolę oszustwa, w którym ośrodki naukowe są na usługach korporacji takich jak TEPCO, która brała udział w konspiracji operacji fałszywej flagi jaka miała miejsce 11 marca 2011 r., w postaci ataku tektonicznego z promieniowaniem radioaktywnym. W artykule cytowany jest  były dyrektor Narodowego Instytutu Badań Polarnych Japonii, geolog Shimamura Hideki. Powiedział on m.in.: „Nigdy przedtem nie pojawiająca się magnituda 9,0 została wyprodukowana przez JMA poprzez arbitralne przerobienie skali”
Moret dodaje, że do oceny siły trzęsienia ziemi używa się różne rodzaje skal. W Japonii w przeszłości używano skali Mj. Jeśli by się przekalkulowało (skomplikowana procedura) wielkie trzęsienie w Tohoku do skali Mj to wyjdzie 8,3 do 8,4 – tak to wyliczył Shimamura. Na wzrost wielkości do 9,0 pozwoliło przeliczenie do skali Mw (magnituda chwilowa), która jest używana tylko przez naukowców.
Dzięki podniesieniu skali do 9,0 TEPCO mogło tłumaczyć fiasko wyjątkową wielkością trzęsienia, które występuje raz na 1000 lat i uniknąć odpowiedzialności za skutki trzęsienia, które tak naprawdę zostało sztucznie wytworzone przez tę kryminalną sieć.
Jest niesamowite, że siły, które stoją za TEPCO są w stanie zabezpieczyć swoje interesy poprzez kontrolę nad całą społecznością naukową w globalnej skali.

W artykule znajdują się linki do materiałów wykorzystanych przez dr Leuren Moret.
Cały wywiad znajduje się tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=tH0vJR8nLKw

Proszę dyskutować na temat główny – czy HAARP może być bronią masowej zagłady. Liczę na wasze mądre opinie. Można zauważyć, że wiele osób próbuje zmienić temat, najchętniej taki, który jest na rękę satanistom. Realizują przy tym założenia satanistycznych „Protokołów Mędrców Syjonu” – jak m.in. zastraszanie, rozbijanie, wewnętrzną destrukcję i niszczenie Kościoła Katolickiego – najczęściej pod hasłem obrony chrześcijaństwa.

Reklamy