Leuren Moret ujawnia prawdę o opryskach chemicznych: wojna totalna HAARP, cz.2

Leuren Moret

Ciąg dalszy skrótu tłumaczenia transkryptu rozmowy jaką 2 października przeprowadził Alfred Lambremont Webre z Leuren Moret. Artykuł nie zawiera wszystkich informacji jakie znalazły się w rozmowie, jednak jest na tyle szokujący, że wart był przetłumaczenia na język polski. Przed przeczytaniem tego fragmentu polecam zapoznać się z częścią pierwszą: >http://wp.me/pXVoU-31s

Ukrywanie wojny sejsmicznej za pomocą HAARP

W wywiadzie dla Exopolitics TV Leuren Moret omówiła opracowanie naukowe M. Hayakawy i Y. Hobary z października 2010 r.  p.t. „Bieżący status badań sejsmiczno – magnetycznych dla krótkoterminowych prognoz trzęsień ziemi”.   Wynika z niego, że „nowoczesne trzęsienia ziemi” charakteryzują się wysyłaną częstotliwością ULF, którą można wykryć aż do 12 dni przed trzęsieniem, 3-dniowym okresem ciszy przed trzęsieniem oraz transmisją fal o częstotliwości 2,5 Hz emitowanych przez HAARP podczas trzęsienia oraz zaraz po trzęsieniu gdy występują wstrząsy wtórne.
To nowe pole badań sejsmologicznych zbiega się w czasie z eksponencjalnym wzrostem ilości trzęsień ziemi o wielkiej magnitudzie, które rozpoczęło się od ok. 1965 roku.
Wszystko rozpoczęło się właściwie w latach 50-tych, gdy zaczęto dofinansowywać American Geophysical Union, w celu prac nad HAARP-em po przykrywką badań sejsmicznych.

Wysłanie satelity Demeter w 2004 roku

Moret podkreśla znaczenie francuskiego satelity Demeter, który jest komponentem broni opartej na HAARP i chemtrailach (w przestrzeni kosmicznej i w atmosferze). Nowa nauka – „Sejsmo – elektromagnetyka” (połączenie litosfery, atmosfery i atmosfery) jest dobrze finansowana, a zadaniem „Demeter” było dokładne monitorowanie sygnatur trzęsień ziemi, fal ULF (Ultra Low Frequency – o bardzo niskiej częstotliwości).
Opracowanie Hayakawy i Hobary zawiera spis „nowoczesnych” trzęsień ziemi (po 1965 roku), które zawierały anomalie w postaci fal ULF (Spitak w Armenii, Loma w Prieta, CA w USA oraz Kobe/Izu/Kagoshima/Iwate w Japonii). Zawiera też spis trzęsień, które nie zawierały tej anomalii (Northridge w Kalifornii , Okushiri i Erimo w Japonii). Z tego opracowania Moret wyciąga ważny wniosek, że za pomocą HAARP rządy pewnych krajów czynią wrogie działania wobec własnych obywateli, wywołując trzęsienia ziemi, które powodują straszne kataklizmy środowiskowe.

„Tatuś HAARP”

Badania, które wpłynęły na rozwój HAARP rozpoczęli już sowieci w latach 30-tych, a jeszcze wcześniej był Tesla z jego odkryciami dotyczącymi przebiegu fal. Najważniejsze dla bankierów jest cała dziedzina nauki, która prowadzi do rozwoju broni masowego rażenia (WMD – Weapons of Mass Destruction).
Nazwiska osób i korporacji zaangażowanych w rozwój HAARP Moret znalazła dzięki powiązaniom ich z nazwiskiem dr Hideki, zwanego „Tatusiem HAARP” (Daddy HAARP).  Wyszły one w korespondencji nt. HAARP, spisach naukowców i ich opracowaniach,w źródłach finansowania,w projektach międzynarodowych, a nawet w powiązaniach środowisk naukowych z korporacjami.

Nikon i jego związek z HAARP-em oraz chemtrailsami

Leuren Moret trafiła n swoich poszukiwaniach na artykuł na stronie Nikona „Rozwój technologii obserwacyjnych: odczytując wiatry Antarktyki. Historia światła i ludzi” (“Development of Observation Technology: Reading the winds from the Antarctic, The Story of Light and People”).
Uważa ona, że każde opracowania naukowe na temat przyrody, które są dotowane przez dziesiątki lat z pomocą dużych sum, są podejrzane. Można się domyśleć, że takie duże projekty jak HAARP będą w centrum zainteresowania międzynarodowych finansjerów i że ich kierunek będzie taki by był zgodny z ich interesem.
Niewinne z pozoru „badania” (takie jak np. aurora, fale grawitacyjne,polarne chmury stratosferyczne – ‚noctilucent clouds’, wiatry antarktyczne) są najczęściej przykrywką dla groźnych aplikacji i planów, które się później ujawniają.
Podobnie jak w przypadku nazwy satelity „Demeter” (bogini płodności ziemi ale także bogini narkotyków), otwarta w maju 2011 roku japońska stacja antarktyczna HAARP „PANSY”, której nazwa ponoć oznaczająca odmianę fiołka, odkrywa jej prawdziwy cel. Słowo „pansy” może też pochodzić też z francuskiego „penser”, co oznacza „myśleć” lub „myśl”. Ponieważ uniwersytety japońskie w Kioto i Tokio są powiązane z globalistycznym City of London (centralna, bankowa część Londynu), to niedługo wyjdzie jakie jest jej prawdziwe zastosowanie – jest to część planu broni masowego rażenia HAARP i chemtrailsów. Jest ona jedną z trzech stacji antarktycznych, które są od siebie oddalone dokładnie o 1000 mil i tworzą trójkąt równoramienny. Mogą one służyć o globalnego systemu kontroli umysłów.

Zintegrowany system: banki, korporacje i nauka

Leuren Moret uważa, że propaganda za pomocą publikacji naukowych ma za zadanie ukrycie prawdziwej roli jaką pełni system HAARP w połączeniu z chemtrailsami, którym jest tworzenie trzęsień ziemi, tych samych które są rzekomo badane. Moret cytuje wspomniany na wstępie artykułu ze strony Nikona:
„Człowiek rozwijając naukę zaczął badać różne zjawiska. Trzęsienie ziemi w Tohoku w marcu 2011 podważyło zaufanie w niektóre gałęzie nauki. Nie można jednak zaprzeczyć, że Japonia będzie kontynuować swoją czołową rolę w świecie jeśli chodzi o możliwości naukowe i technologiczne.
Projekt „PANSY” się rozpoczął. Jego nazwa to skrót od Program of the Antarctic Syowa MST/IS Radar. Jest to wielkoskalowy projekt, którego oficjalnym zadaniem jest badanie antarktycznych wiatrów.
Ludzkość będzie musiała zrozumieć nową rzeczywistość w jakiej się znajdzie. Japonia znów jako pierwsza będzie przecierać ten szlak.”

Więcej oszustw naukowych by ochronić Tepco (Fukushima)

Leuren Moret omówila następnie artykuł Takashi Hirose w Counterpunch  „Dlaczego oni nas oszukali z tym 9.0? Co ukrywaja Tepco i media?” (Why Did They Fake the “9.0”?: What TEPCO and the Media are Hiding).
Podkreśla rolę oszustwa, w którym ośrodki naukowe są na usługach korporacji takich jak TEPCO, która brała udział w konspiracji operacji fałszywej flagi jaka miała miejsce 11 marca 2011 r., w postaci ataku tektonicznego z promieniowaniem radioaktywnym. W artykule cytowany jest  były dyrektor Narodowego Instytutu Badań Polarnych Japonii, geolog Shimamura Hideki. Powiedział on m.in.: „Nigdy przedtem nie pojawiająca się magnituda 9,0 została wyprodukowana przez JMA poprzez arbitralne przerobienie skali”
Moret dodaje, że do oceny siły trzęsienia ziemi używa się różne rodzaje skal. W Japonii w przeszłości używano skali Mj. Jeśli by się przekalkulowało (skomplikowana procedura) wielkie trzęsienie w Tohoku do skali Mj to wyjdzie 8,3 do 8,4 – tak to wyliczył Shimamura. Na wzrost wielkości do 9,0 pozwoliło przeliczenie do skali Mw (magnituda chwilowa), która jest używana tylko przez naukowców.
Dzięki podniesieniu skali do 9,0 TEPCO mogło tłumaczyć fiasko wyjątkową wielkością trzęsienia, które występuje raz na 1000 lat i uniknąć odpowiedzialności za skutki trzęsienia, które tak naprawdę zostało sztucznie wytworzone przez tę kryminalną sieć.
Jest niesamowite, że siły, które stoją za TEPCO są w stanie zabezpieczyć swoje interesy poprzez kontrolę nad całą społecznością naukową w globalnej skali.

W artykule znajdują się linki do materiałów wykorzystanych przez dr Leuren Moret.
Cały wywiad znajduje się tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=tH0vJR8nLKw

Proszę dyskutować na temat główny – czy HAARP może być bronią masowej zagłady. Liczę na wasze mądre opinie. Można zauważyć, że wiele osób próbuje zmienić temat, najchętniej taki, który jest na rękę satanistom. Realizują przy tym założenia satanistycznych „Protokołów Mędrców Syjonu” – jak m.in. zastraszanie, rozbijanie, wewnętrzną destrukcję i niszczenie Kościoła Katolickiego – najczęściej pod hasłem obrony chrześcijaństwa.

Reklamy

370 responses to “Leuren Moret ujawnia prawdę o opryskach chemicznych: wojna totalna HAARP, cz.2

 1. sebecx 23 października 2011 o 7:00 pm

  …wczoraj brakowało wycinka kilku godzin z monitu HAARP…

  • Brus_Zły_Lis 23 października 2011 o 7:26 pm

   słyszeliście może o mapie gomberga – czyżby eurokołhoz w którym żyjemy planowany był już w 1942 roku??
   http://czerwonykiel.blogspot.com/2011/10/mapa-gomberga.html

   • BirD2 23 października 2011 o 7:32 pm

    ta mapa też jest opisana na Wiki.
    A dziwisz sie? Moim zdaniem to sięga długo wstecz

   • monitorpolski 23 października 2011 o 7:51 pm

    Izrael pod panowaniem Rosji, czy Rosja pod Izraelem? Nie, to nierealne…

    • O Rzesz 24 października 2011 o 11:12 am

     Planowanie strategiczne w Rosji Sowieckiej, początku lat 30′ wyznaczało jako głównego wroga Imperium Brytyjskie. Tak wynika z opracowań historyków rosyjskich i naszych.
     Stalin widział główny kierunek ekspansji (w pierwszym ruchu) właśnie w tamte rejony i stamtąd widział również największe zagrożenie atakiem brytyjsko-francuskim.
     Tajemnicze nieprzystosowanie niektórych nowoczesnych typów samolotów sowieckich do realiów wojny z 1941 roku (może o tym, monitor, nie słyszałeś ale tak było) wynikało nie tylko z ograniczeń konstrukcyjnych ale również z dostosowywania ich charakterystyk do parametrów sprzętu brytyjskiego.
     Dopiero pod koniec roku 1938 zaczęto zmieniać zasadnicze kierunki ekspansji sowieckiej dostosowując planowanie do rodzącej się sytuacji polityczno-militarnej w Europie i roli jaką zaczynały odgrywać Niemcy.
     Mimo to Stalin był do samego końca pewien że Hitler nie zdecyduje się na radykalne kroki. Uśpiło (?) go częściowo podpisanie paktu Ribbentrop – Mołotow.
     W świetle wcześniejszych zapatrywań nie dziwi też fakt że zignorował delegację brytyjsko- francuską która przybyła do ZSRR w podobnym czasie w którym odbywały się negocjacje sowiecko- niemieckie.
     Nie przeszkadzało mu to tworzyć, tak na wszelki wypadek, planów wyprowadzenia pierwszego uderzenia z zachodnich granic swojego państwa.
     Ciekawostką jest że Stalin nie był (według p. Poliszynela) stuprocentowym Gruzinem.
     Też miał, podobno, takie same konotacje pokrewieństw jak Hitler w kwestii rasowości.
     Jeśli to prawda to wszystko staje się właściwie jasne.

     To o czym wspomniałem nie zmienia niczego co wiemy o nadrzędnym planowaniu wojen światowych.
     Pokazuje jedynie że iluminaci są elastyczni w swoich zachowaniach i dopasowują się do sytuacji planując nie tylko strategicznie ale i na poziomie operacyjnym.
     Najważniejsze jest depopulowanie i czynienie ludzi nieszczęśliwymi więc każda okazja czy to wojna czy utrudnianie rozpowszechniania dobroczynnych technologii i wynalazków, działa na korzyść ich planów!.

   • Święty 23 października 2011 o 8:10 pm

    tu jest mapa w powiekszeniu http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Gomberg_map.jpg

  • karolpolak80 23 października 2011 o 7:27 pm

   …a dziś trzęsienie ziemi w turcji ok 100 km od granicy z iranem… czyżby nie udało się precyzyjnie trafić we właściwe miejsce???

   • BirD2 23 października 2011 o 7:34 pm

    u kebabów zawsze trzęsie to że mocniej nie powinno nikogo dziwić. Może było tylko spotęgowane HAARPem

   • monitorpolski 23 października 2011 o 7:49 pm

    Nie wszystkie trzęsienia muszą być wymuszane HAARP-em! Większość pewnie nie jest, nie dajmy się zwariować.

   • zenobiusz 23 października 2011 o 9:47 pm

    Kiedyś Haarp, złowrogi pomylił Fuji z Fiji ,więc mógł i teraz,

 2. Druzyna AA 23 października 2011 o 7:29 pm

  Stacje antarktyczne ułożone w trójkąt równoramienny (chyba powinno być „równoboczny”, nawiasem mówiąc), służące, być może, do kontroli umysłów… No i nazwa, która wprawdzie jest zwyczajnym angielskim słowem, ale przecież MOŻE POCHODZIĆ od zupełnie innego słowa i wtedy nabiera tak złowieszczego znaczenia, że ho, ho… Krótko mówiąc, kolejny zayebisty pomysł. Tak trzymać, monitor. Tak trzymać.

  • monitorpolski 23 października 2011 o 7:46 pm

   okej, ale czy trójkąt równoboczny nie jest równoramiennym? A ta druga część – ma się stosować niby do mnie? Odnieś się do oryginału, czy coś przekręciłem? „Mind control”…
   Tu masz patenty: http://www.cuttingedge.org/news/n1345.cfm

   • Sully 23 października 2011 o 9:17 pm

    Monitor….przespałeś matematyke…równoboczny to taki którego WSZYSTKIE boki mają taką sama długość, a równoramienny to taki którego CO NAJMNIEJ 2 boki są równej długości. Równoramienny może być równoboczny, ale nie musi;-)
    Czy macie jakąś stronkę z pomiarów sejsmicznych, bo moja przestała działać.

    • sebecx 23 października 2011 o 9:39 pm

     ..masz tutaj … http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml

    • Aśka 24 października 2011 o 2:32 pm

     Równoramienny może być równoboczny, ale równoboczny jest zawsze równoramiennym, a tym właśnie pisał Monitor. Taka dygresja, pomijając to, że tego typu uwagi nie są na miejscu, bo nie to jest tematem rozmowy – on jest dużo ważniejszy.

     • monitorpolski 24 października 2011 o 8:05 pm

      No właśnie. Równoramienne są szerszą klasą. Mogłem napisać po prostu trójkąt. Też bym się nie pomylił.

      • peryskop 25 października 2011 o 1:43 am

       @Monitor, nie daj się, proszę, wciągnąć w przepychanki o drobiazgi!

       Jak @Aśka zauważyła @trolle nie mają poważniejszych argumentów, więc przeszły na trójkąty.

       A skądinąd ciekawa dekonspiracja: ty tracisz czas i oczy tłumacząc dostępne teksty, a jaśnie wielmożne grono dyskutantów i krytykantów uprzejmie ci wytyka, że tu byłoby lepiej gdyby…

       Niezła perwersja niewdzięcznych ignorantów!

     • Sully 25 października 2011 o 1:41 pm

      Droga Asiu to czy są na miejscu czy nei to już ja ocenie, a Ty uwagi zwracać możesz zwracać swoim dzieciom jesli je masz, to taka dygresja apropos kultury dyskusji;-)

 3. Versus3 23 października 2011 o 7:55 pm

  Kim jest Leuren Moret? W sieci nie ma żadnej informacji. Tylko linki do jej wywiadów. Czy ktoś zna biografię? Skoro ma tytuł dr, to gdzie, kiedy i z czego robiła doktorat?
  Mnie niestety nic poważnego nie udało się znaleźć. Może ktoś tutaj miałby więcej szczęscia?
  ===================================================================
  monitorpolski: w kulki lecisz? Info na jej temat nie brakuje, choćby http://exopolitics.blogs.com/peaceinspace/2010/03/leuren-moret-biography-independent-scientist-expert-witness-at-the-tokyo-international-tribunal-for-war-crimes-in-afghanist.html
  Chyba nie chcesz żeby była ekspertem jakiegoś oficjalnego komitetu kryminalistów?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Leuren_Moret
  Mam dla ciebie dobrą radę – nie szukaj dziury w osobie, która przekazuje informacje – znajdź ją w samych informacjach. Masz spis artykułów, można pewnie się do niejednego przyczepić.

  • jakisbuk 23 października 2011 o 8:26 pm

   „monitorpolski 21 Październik 2011 o 11:41 pm
   Sam nie wiem. Nie akceptuję ataków na KRK, bo jest to strzelanie sobie samemu w plecy. Sądzę, że mamy tyle ważnych tematów do dyskusji, że sprawa KRK może być tu poruszana tylko marginalnie” – moim zdaniem to jest najwiekszy problem oswieconych z tego forum – widzicie źdźbło w oczach innych a nie widzicie belki we własnych – KRK powstało wyłacznie w celach politycznych – wystarczy poczytać troche historii. 99% ludzi nie ma o tym zielonego pojecia – ciągle tu piszecie jak to media oglupiają ludzi itp – a co robi KRK o 1700 lat ? – dokładnie to samo – czy KRK jest dla ludzi czy przeciwko nim ? – jest przeciwko o czym świadczy całą jego historia – ogłupienie mas dla władzy i kasy. KRK cofnął w rozwoj cywilizacji o wieki, przez setki lat kazał ludziom wierzyć w zabobony których w końcu obronić sie nie dawało wiec je wykreślał. i mogę ci tu przytoczyć tysiące przykładów kto jest najwiekszym ogłupiaczem ludzi w historii świata – jest nim włąśnie KRK. Jeżeli tego nie wiesz lub nie rozumiesz lub zrozumieć nie chcesz – mogę cie nazwać tylko ślepym głupcem. Ty i tobie podobni wszedzie szukacie spisku i kłamstwa – a sami wierzycie w najwieksze kłamstwo świata – to znaczy w nauki KRK . KRK – to zaprzeczenie tego czego nauczał Jezus – używacie go jako sztandaru – ale nie macie z nim nic wspólnego – to jest właśnie najwieksze oszustwo KRK. Krzyczycie tu na forum „ludzie otwórzcie oczy” – tak otwórzcie – ale najpierw własne !!! skoro sami nie widzicie że jesteście ślepcami jak możecie pouczać innych ? – skoro zaczynacie swoje wywody mając błedne założeniA jakim cudem chcecie dojść do jakiejkolwiek prawdy ? TO NIEMOŻLIWE

   powodzenia życzę w znalezieniu prawdy

   PS. nikogo niechce tym tekstem obrazić – ale prawda jest jaka jest – czy to sie komus podoba czy nie – nikt z was historii nie zmieni a jaka jest prawda o KRK – wystarczy poczytać

   jeżeli masz choć garstkę honoru i odwagi to myślę że puścisz tego posta – jeżeli nie – cóż – znasz odpowiedź

   • monitorpolski 23 października 2011 o 9:02 pm

    To czytaj, nikt ci nie przeszkadza wchodzić na satanistyczne fora, których jedynym zadaniem jest zniszczenie od środka jedności katolickiej. Jeszcze raz przypomnę – wszyscy ci, którzy się stosują do satanistycznych Protokołów Mędrców Syjonu są wrogami ludzkości. Nie chcę mieć wrogów ludzkości na tym blogu. Pomijam aspekt religijny, który jest nawet ważniejszy. Ale nie chce się wdawać w dysputy religijne, od tego są lepsi znawcy tematu.

    • jakisbuk 24 października 2011 o 2:03 am

     dzieki za publikacje – masz u mnie plusa 🙂

     ale nie wkrecaj mnie w jakiś satanistów i medrców syjonu itp – to co napisałem powie ci każdy historyk który nie ma klapek na oczach. Nie jestem rwnież wrogiem ludzkości – ale głupoty z pewnością 🙂

     • hjk 24 października 2011 o 12:30 pm

      „KRK – to zaprzeczenie tego czego nauczał Jezus – używacie go jako sztandaru – ale nie macie z nim nic wspólnego – to jest właśnie najwieksze oszustwo KRK.”

      Aha, znaczy ze ty znasz „prawdziwe” nauki Jezusa – to moze nas biednych oswiecisz? Z jakich źródeł, skąd, itd.
      Tylko zgodnie z dewizą blogu, nie pluj na KRK, tylko zaprezentuj nam te „prawdziwe” nauki, a wtedy wszyscy, którzy znają „nauki KRK” będą sobie mogli porównać…

      • jakisbuk 24 października 2011 o 4:55 pm

       przeczytaj biblie to sie dowiesz jakie są prawdziwe nauki Jezusa – a potem porównaj sobie je z tym czego naucza i robi KRK

       • monitorpolski 24 października 2011 o 7:25 pm

        Zacznę usuwać wszystkie wpisy, które są dystrakcją od głównego tematu. Napisz coś o swoim zdaniu na temat HAARP i ludobójstwa które się obecnie odbywa

        • hjk 24 października 2011 o 7:53 pm

         Dokładnie, wszelkie takie wpisy, poza moze jakimiś najbardziej istotnymi z innych dziedzin.
         Co jakiś czas wpadają (albo stale nadzorują) tu pseudoreligijne trolle i sekciarze i wpychają swoje nonsensy, odciągając uwagę od głównych topików albo spraw istotnych.
         ===================================================
         monitorpolski: Jestem zdania, że można tolerować i trolli, jeśli mają argumenty. Nikt nie powiedział, że racja jest po mojej czy twojej stronie. Ale monotonne odciąganie tematu na „winny wszystkiemu” Kościół Katolicki zaczyna być po prostu naiwne i męczące. Dlatego przywołałem „Protokoły, które są „przepisem na pączki” dla durni. I realizowanie tego przepisu im na pewno nie wyjdzie na dobre, skończy się Norymbergą2 za ludobójstwo, którego jesteśmy świadkami.

    • Druzyna AA 24 października 2011 o 11:16 am

     „Protokoły Mędrców Syjonu” jako wyznacznik prawd satanizmu… „Harry’ego Pottera” pewnie też wykląłeś, co?

     • monitorpolski 24 października 2011 o 11:47 am

      Harry Potter to fikcja, a „Protokoły” to rzeczywistść. Chociaż pewnie globalistyczna agentura najchętniej by wszystkich tych, którzy mieli Protokoły w rękach wymordowała… Stalin zresztą próbował. Znakomity historyk, br Dariusz Ratajczak przypłacił życiem swoją odwagę w publikacjach m.in. na ten temat: http://marucha.wordpress.com/2011/03/13/dariusz-ratajczak-protokoly-medrcow-syjonu-%E2%80%93-falszerstwo-oparte-na-faktach/

      • hjk 24 października 2011 o 12:35 pm

       Czary (i Magia) Portier jest owszem podobną „fikcją”, ale też opartą na faktach, czyli wprowadzeniem do magii i okultyzmu, czyli tak naprawdę satanizmu. To potężna akcja promocyjno – marketingowa, tym bardziej perfidna, ze skierowana do dzieci.
       Tym bardziej godna wyklęcia…

       • andzia 24 października 2011 o 8:26 pm

        tak, podobno zaklęcia z Harrego są zaczerpnięte z prawdziwych ksiąg do magii, okultyzmu – chyba średniowiecze.

      • kosiardeyablos 24 października 2011 o 12:37 pm

       mam to na składzie te ‚prokotokoły…”ale brak śrutu do druku. Można by je rzucać gdzie popadnie i wywieszać lub rozdawać w postaci ulotek……ale środki, środki finansowe są potrzebne – tusz kosztuje i papier też. Wszystko można.

       • Versus3 24 października 2011 o 12:53 pm

        Po co nam „Protokoły…” sprzed stu lat? – wystarczy posłuchać co mówią sami Żydzi TU I TERAZ.

        Menachem Begin – PREMIER IZRAELA, (urodzony w 1913 w Brześciu nad Bugiem jako Mieczysław Biegun)
        http://pl.wikipedia.org/wiki/Menachem_Begin
        „Nasza rasa (mówiąc o Żydach) jest Rasą Mistrzów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.”

        Prezydent Izraela Szymon Peres, podczas konferencji w Tel-Avivie:

        “Izraelska ekonomia jest w stanie rozkwitu. Izraelscy biznesmeni inwestują wszędzie na świecie. Izrael może poszczycić się niespotykanym sukcesem. Na dzień dzisiejszy, wygraliśmy ekonomiczną niezależność i wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry. […] Dla naszego małego kraju jak nasz, to jest naprawdę zadziwiające. Widzę, że wykupujemy Manhattan i wykupujemy Węgry i wykupujemy Rumunię i wykupujemy Polskę. To co widzę [pokazuje], że nie mamy z tym problemów. Dzięki naszemu talentowi, naszym kontaktom i naszemu dynamizmowi, [mamy] własności prawie wszędzie.”

        To są oryginalne wypowiedzi! PRZEŚLIJCIE DALEJ!

        • Versus3 24 października 2011 o 12:55 pm

         P.S.
         Szymon Peres mówil te slowa w 2007 roku!
         http://www.bibula.com/?p=1390

        • monitorpolski 24 października 2011 o 8:11 pm

         To są wszystko psychopaci. Protokoły są o tyle niebezpieczne, że są traktowane przez satanistów jak biblia i faktycznie realizowane. Dlatego nikt mi nie powie, żebym sobie dał spokój bo to jest „fałszywka”.

        • sebecx 24 października 2011 o 9:32 pm

         …a w Lubinie żydów w hu… to pewnie dlatego oko cadyka jest symbolem miasta
         http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=116705

        • kosiardeyablos 25 października 2011 o 2:29 pm

         No problema ! Ale czemu nie :plakatowanie tych tekstów w formacie nawet A4 – czy nie uważasz że jest dobrym pomysłem – jak znam życie znaleźliby się obrońcy i podnieśli larum, o antysemityzmie Polaków. Prowokacja ? Jakkolwiek tego nie nazwać, gra warta świeczki. to była by akcja uświadamiania ludzi, bo u mnie tu w mieścinie dużo jest różnowyznaniowców mających swój oczywisty pogląd na temat żydospryciarstwa !

      • vortex 24 października 2011 o 1:01 pm

       Rok 1543 Niemiecki lider reformacji Martin Luther napisal ksiazke
       „The Jews and the and Their Lies” ( Von den Juden und ihren Lügen)
       Do sciagniecia po pod tym linkiem
       http://www.megaupload.com/?d=189GVAR4

      • Druzyna AA 24 października 2011 o 8:21 pm

       „„Protokoły” to rzeczywistość”

       Tak właśnie myślał Hitler. I urządził Żydom holocaust. Gratuluję wzorców.

       • monitorpolski 24 października 2011 o 9:09 pm

        Czy wiesz, że głównym celem nazistów było zniszczenie chrześcijaństwa?

        • sebecx 24 października 2011 o 9:42 pm

         ..AA to chyba wypadkowa paszy sprzedawanej w marketach oraz szczepień…

        • kosiardeyablos 25 października 2011 o 2:31 pm

         I tak dzieje się teraz ! Czyli „planu” ciąg dalszy.

    • kosiardeyablos 24 października 2011 o 12:32 pm

     Z całym szacunkiem Mr.Monitor – nauki Jezusa a nauki KrK to dwie różne sprawy. Może idące tą samą drogą ale idee są niestety rozbieżne. Już to wspominałem i nie chodzi mi o dyskredytowanie chrześcijanizmu bo sam sie uważam za chrześcijanina. Ideą Syjoniaków jest upodlić Jezusa a nie KrK, gdyż syjjoniaki zawiadują tą stacją wiary. Upodlić czyli udowodnić że nie był mesjaszem i nie był godzien prawić morałów. KRK to instytucja religijno-gospodarczo-polityczna i tego nic nie zmieni. KrK dokonał już wielu złamań dogmacianych – dokonał grzechu i skalał się tym po uszy! I tu nie ma co dywagować. Jezus a KrK to opozycje wobec siebie no i ten kult Maryjny, no prosze !!!!, i problem z tym że ta ostania zwalczał tą pierwszą. W trakcie tłumaczeń bibli dokonano niestety wielu przeinaczeń tekstów na potrzeby KrK. Pierwsze tłumaczenie dla ludu – za Jakuba I Stuart’a, na ungielski co wywołało wrzawę w Watykanie i sprzeciw papieża. to była rewolta myślowo-papiernicza. Jako chrześcijanin – wolny od murów kościoła powiadam – KrK jest Mózgotrzepem dla potrzeb ideologicznych. I nie mam zamiaru nikogo obrażać ani powielać ataków na kościół. Po prostu dostrzegam niewole ludzi mających ograniczenia myślowe na temat wiary. Wiara jest wyznaniem wolnej formy odpowiedzi na miłość do Boga. I żadna instytucja nie będzie mi dyktować w co mam wierzyć, jak to czyni KrK. Na upartego dawno temu mogłem przejść na islam, ale szczerze? Lubie Piwo i nie lubię ograniczeń. Krocze ścieżką Buddy, Kosmos mym Ojcem a ziemia moją Matką. Zwróć uwagę na tematy religijne poruszane na twoim blogu – kij w mrowicho, uderzam w stół a zaraz szczypce sie łodezwom, haha….ok. Rozumiesz o co chodzi?

     • monitorpolski 24 października 2011 o 12:47 pm

      Prosiłem wiele razy – nie realizować postulatów Protokołów Mędrców Syjonu na tym blogu. Głównym celem satanistów jest obalenie Kościoła, wszelkimi metodami, głównie podstępem. Czy chcesz, żebyśmy zaczęli sądzić, że pracujesz dla satanistów?

      • jakisbuk 24 października 2011 o 5:10 pm

       Monitor sadzić sobie mozesz co chcesz i każdego uważać za satanistę – prawda jest niestety inna i nie po twojej myśli – „kosiardeyablos „- napisał prawde a jeżeli ty nie potrafisz jej strawić swiadczy to tylko o tobie – jesteś ograniczony – skoro nie widzisz prawd oczywistych. Gdybys tak gorliwie jak badasz różne spiski zbadał historie i nauki
       KRK – gwarantuje Ci że zostałbyś ich najwiekszym przeciwnikiem !!! OTWÓRZ OCZY !!!

       • monitorpolski 24 października 2011 o 7:24 pm

        Jakich „prawd oczywistych”? Nie masz kompletnie żadnych argumentów. Napisałem wyraźnie – atak na chrześcijaństwo, a szczególnie Kościół Katolicki jest głównym celem satanistów. Kontynuując temat stajesz po ich stronie. Chcesz żyć czy nie? To są sprawy życia i śmierci – przypomnę choćby niedawną akcję przymusowych szczepień, którą planowano. Też na bazie „Protokołów” (protokół X).

      • kosiardeyablos 24 października 2011 o 6:45 pm

       Ha ha ha, no nie no! to było mocne, bez kitu. Ja i praca dla satanioli, niezly żarcik, Mr. Monitor. Jeśli tak jest to nazywam się Kaczor Donald, ha ha ha. Sorry memory, ale jeśli uważasz że każda osoba która miała do czynienia z klerem w jakikolwiek sposób (może są tacy – co dają za snikersa) czy na przykład jak ja mógłbym być na ten przykład wyznawcą islamu bądź tzw wierzącym ateistą czyli bezwyznaniowiec mający swój osobisty pogląd na pewien stan rzeczy, jest osobą pracującą dla syjonistów? To nie dorzeczność- powtórzę ci jeszcze raz. Otwóż oczy i nie daj się mamić – jest zasadnicza różnica między naukami Jezusa Ch. a naukami kościoła KrK, nawet poprzez zarys historyczny. Jęsli nie wierzysz, oryginalną ścieżke nauk Jezusa traktują minisi z klasztoru blabla, zamieszkujący Etiopii, zapomniałem jak się to zowie. Zapytaj się ich i zwróć uwagę na historię powstania KrK. Ja nie walcze z KrK, po prostu nie lubie ściemy i wciskania ciemnoty, ja już sie zreformowalem! Zrozumiałeś ? Szanuje Cie i Twego Bloga. Ale nie wstawiaj mi takich tekstów bo tak miedzy nami „banitami” (tak to trza nazwać) robisz sobie siare. Z calym szacunkiem – Kosiar de Yablos czyli Maciej Józef Kosiacki !!! Na My Space mam swój profil – i zdjęcie. Jeśli uważasz roześlij moje zdjęcie i napisz – SZATANISTA!!! NO problem, aby udowodnić swoje masz moje nazwisko i imie, ja sie nie kryje a ksywka to moja ksywka artystyczna i jakkolwiek jestem pod nią znany i tyle w temacie. Ryzykuje? Oczywiście że tak, bo jestem tu, na miejscu i nie peniam, vive la morte, vive la guerre viva la sacre mercenaire!!! A co tam raz sie żyje!!!

       • kosiardeyablos 24 października 2011 o 7:00 pm

        Od kiedy Krk walczy z Islamem? W imie czego ?! Zważ że wchodzący tu są rożnych wyznań. Interesuje nas (ich) a mówie w „ich” imeniu geopolityka a nie łapanie amenków. Moj punkt widzenia wziął sie z życia. Jako niepraktykujący buddysta (teraz) (dla mnie Jezus był Buddą czyli nauczycielem) mam troche inne spojrzenie na ten świat niż wiekszość niereformowalnych wyznawców chorych idei – szatanizm wiedzie prym u żydospryciarstwa, sektyzm to paranoja i rycie mózgów. Otwarty umysł ? Napewno stoji o szczebel wyżej niż oklepana jak klacz forma Wiary – Dogmat. Religia to opium dla ludu i w tym jest dużo prawdy. Zajmijmy sie NWO i bandziorami, kryzysem i napieraniem na szabasgejów a nie pierdołami w co kto wierzy, bo to podlatuje mi zdeka, dyskryminacją. Salute!

        • kosiardeyablos 24 października 2011 o 7:22 pm

         A zapomnialem ! Nie mam bierzmowania! Ha ha ha.W 1984 roku postanowiłem przejść na islam co nawet zaaprobował proboszcz mojej parafii, uwierzycie? Ale dostałem wpierdol od starych – wybili mi to z głowy, hahaha. Więc zacząłem szukać, religie starosłowiańskie, dalekiego wschodu i dotarłem do sedna, zrozumiałem Matrix. Dzogczen to forma praktyki Buddyzmu który nie jest religią. Dotarłem dalej, szamanizm tybetański no i co? Historia buddyzmu w tybecie to dokładnie taki sam zarys historyczny (inkwizycje itd) jak KrK czasów średniowiecza. To otworzyło mi oczy na temat buddyzmu i dzisiejszego stanowiska np Dalej Lamy wobec NWO. Poczułem sie oszukany? Nie, otworzyłem oczy, szeroko! Na tym polega ścieżka nauk – reformowalność to ścieżka do urzeczywistnienia, zrozumienia nicości. I to byłoby na tyle. A Ojczyzna której złożyłem uroczyście przysięgę? to Ojczyzna – Polska. Hung !
         PS: Uderz w stół a nożyce sie odezwom…ahahahahaha…..to było dobre!!!

        • sara10 24 października 2011 o 7:58 pm

         Kosiar…
         Zwróć uwagę na swój nick! Nikt o zdrowych zmysłach (intencjach) nie podpisuje się imieniem: diabeł!
         Odfajkuj się gościu od naszego Koscioła!

       • monitorpolski 24 października 2011 o 7:14 pm

        kosiardeyablos, ty kompletnie nie rozumiesz. Ty już jesteś trup. Z takim podejściem do rzeczy – tracisz czas na naprawdę nieistotne sprawy, a lucyferianie tylko zacierają ręce. Nie marnuj czasu, walcz o swoje życie! I nie odciągaj innych od kluczowych spraw.

        • kosiardeyablos 24 października 2011 o 7:24 pm

         I tu sie myslisz! bez kitu…….rozumiem aż za bardzo. Tematyką którą poruszasz zajmowałem sie amatorsko…już w tamtym wieku! Tak że , hm….bez komentarza!

        • kosiardeyablos 24 października 2011 o 7:26 pm

         a i wyszłem na oszołoma ale to już inna historia!

        • sebecx 24 października 2011 o 9:52 pm

         …taa i trzasłem dźwiami…

   • zenobiusz 23 października 2011 o 9:12 pm

    ” Jeżeli tego nie wiesz lub nie rozumiesz lub zrozumieć nie chcesz – mogę cie nazwać tylko ślepym głupcem. Ty i tobie podobni wszedzie szukacie spisku i kłamstwa – a sami wierzycie w najwieksze kłamstwo świata – to znaczy w nauki KRK . KRK – to zaprzeczenie tego czego nauczał Jezus – używacie go jako sztandaru – ale nie macie z nim nic wspólnego – to jest właśnie najwieksze oszustwo KRK.”
    No i masz sekciarz, podnosi przyłbicę,jak na tresowanego trolla,idealny

    • jakisbuk 24 października 2011 o 1:59 am

     nie należe do żadnej sekty ani religii – ty Zenobiusz należysz za to do najwiekszego ogłupiacza na tym świecie – nie należe również do żadnej partii ani organizacji – kiedyś byłem katolikiem – ale jak poznałem historię kościoła przestałem !!! – moje sumienie i zycie w zgodzie ze samym sobą nie pozwoliło mi dłużej należeć do tej organizacji – to tyle i AŻ TYLE bo miAłem odwagę powiedzieć dość kłamstwu i obłudzie. Kogo z was na to stać ? wiekszość choć może myśli tak jak ja nie zrobi tego – bo co powiedzą znajomi i rodzina, prawda ? WIEC ODWAGI ŻYCZĘ ALBO –
     żyjcie sobie dalej w swoim zakłamaniu – mnie to zwisa 🙂
     JESTEM WOLNYM CZŁOWIEKIEM – MYŚLE SAMODZIELNIE – NIE MAM ŻADNYCH AUTORYTETÓW ANI WŚRÓD POLITYKÓW ANI PRZYWÓDCÓW RELIGIJNYCH – ponieważ żaden z nich na to nie zasłuzył

     AMEN 🙂

     • monitorpolski 24 października 2011 o 4:10 am

      jakisbuk, piszesz o „milionach” zamordowanych przez KK, nie będę takich głupot tu zamieszczał. Skup się na tych milionach, które zabiła mafia Rotszylda – wszystkie ofiary I i II wojny światowej, rewolucja sowiecka, chińska i jeszcze wcześniej – francuska, wszelkie „powstania”, skup się na tym. Jako wskazówkę gdzie szukać – blog Piotra Beina lub grypa666.wordpress.com

      • Ktoś 24 października 2011 o 6:01 am

       Zapominacie o przechrztach. Wiele łotrostw dzieje się właśnie przy pomocy delegowanych łotrów zmieniających wiarę, państwowość czy przynależność polityczna/społeczną aby tylko „broić” na cudzy rachunek. Zawsze potem w stosunku do takich przechrzt „media” wyciągają tylko wynikającą z chwilowej „zadaniowej” działalności przynależność pomijając jakość dziwnym trafem całe wcześniejsze życie takiego zwyrodnialca.

       Modelowym przykładem tu są odpowiedzialne za komunizm „rady komisarzy ludowych” w Rosji gdzie Rosjan z dziada pradziada jakoś tak ze świecą szukać by trzeba ale dziś po latach ich zbrodnie na Polakach są podstawa merdiastycznej nagonki na ruskich. Zwykłych szarych ruskich. Bo reszta gra w jednym obozie jako ten „dobry i zły policjant”.

      • navajo88 24 października 2011 o 5:17 pm

       monitor przypominam że KAŻDA REWOLUCJA WYMAGA OFIAR !!!!! I POŻERA SWOJE DZIECI !!!!!
       J.M.H

      • jakisbuk 24 października 2011 o 5:24 pm

       Monitor skoro ty sie babrzesz w historii sprzed 100- 50 lat to dlaczego ja mam nie wrócić do tej starszej np 500 lat – jaka różnica 🙂

       KK wyrżnął w pień prawie wszystkich indian – uważajac ich za zwierzęta – hiszpanie w imie boga zrobili to samo z cywilizacją Majów

       to historia nowsza o twojej wojennej – bo juz powojenna – tak KRK traktuje „innych”
       „Australijczycy oczekują, że Benedykt XVI przeprosi rdzennych obywateli Australii, Aborygenów, za nieludzką politykę państwa i Kościoła w latach 60. i 70. ub. wieku. Wtedy to odbierano rodzicom dzieci, umieszczano je w zastępczych rodzinach i poddawano przymusowej chrystianizacji. Wszystko po to, by zrobić z nich cywilizowanych Australijczyków. ” wiecej wyszperaj sobie w gogle 🙂

       • monitorpolski 24 października 2011 o 7:20 pm

        Nie myl kościoła z barbarzyńcami, którzy się na kościół powoływali! Czyż nie ma pierwszego przykazania NIE ZABIJAJ?

       • zenobiusz 24 października 2011 o 8:34 pm

        „KK wyrżnął w pień prawie wszystkich indian – uważajac ich za zwierzęta – hiszpanie w imie boga zrobili to samo z cywilizacją Majów”
        Czy ty skończyłeś szkołę podstawową z trudem,??

     • zenobiusz 24 października 2011 o 8:33 am

      Wyrazy współczucia.Jak b.Katolik,będziesz finalnie surowiej sądzony niż ateiści,czy poganie,bo miałeś dostęp do pełni prawdy,i z uwagi na pychę ,odrzuciłeś ją, idąc na pasku wroga.
      Nie znasz historii Kościoła,a jedynie jej paszkwil,Myślę że wielu będzie się za Ciebie modlić.

      • choice 24 października 2011 o 11:22 am

       mądrze Zenek cała ta nagonka nie ma sensu, jest dużo księży których szanuje i jest parę kościołów do których zaglądnę żeby posłuchać Słowa Bożego. Nikt nikomu na siłę nie każe całować i modlić się do obrazu czy wielbić księży i kościół czy wierzyć w przynależność do kościoła. Również dobrze mogę ciebie nazwać satanistą bo oglądasz horrory, słuchasz jazego czy sam twój nick który świadczy o totalnym braku szacunku dla mnie, bo jego podtekst ma na celu zaszydzić z mojej wiary. No ale tak działają trole albo sekta satanistyczna ateiści bo do nich się zaliczasz, albo jedno i drugie………..
       (kurde Marek wszamało mi post wisi u was w moderacji)

      • jerkey 24 października 2011 o 2:01 pm

       Zenobiusz – osąd kogokolwiek pozostaw Bogu.
       W ogóle to upatrywanie w kościele katolickim, prawosławnym, czy protestanckim gwarancji przed zawładnięciem ludzkości przez Szatana jest nieco śmieszne.
       Tą ostoją był, jest i będzie zawsze tylko sam Bóg. To On decyduje co jest prawdziwe, a co nie. Duża część z was jest wierzącymi chrześcijanami, ale w waszych wypowiedziach w ogóle tego nie widać. Przecież Bóg nie pozwoli na zniszczenie religii prawdziwej – tej niosącej prawdy o nim … prawda? Chciał stworzyć naród wybrany z nikogo (Abrahama)? Chciał i to zrobił. Chciał z niewielkiej grupki ludzi poprzez Jezusa stworzyć nową religię? Chciał i to zrobił. Z historycznego punktu widzenia zarówno w pierwszym, jak i drugim wypadku szanse powodzenia były nikłe lub wręcz żadne. Ale jak sam zauważył jeden z członków Żydowskiego Sanhedrynu w I wieku: „zostawcie ich w spokoju. Bo jeśli nie są oni od Boga to i tak upadną, a jeśli są od Boga to okaże się, że w istocie walczycie z Bogiem”.
       O co się więc wszyscy martwicie? Pozostawcie sprawy boże Bogu, bo z Szatanem i jego zastępami i tak nie wygracie – jesteście za słabi i głupi na to (włącznie ze mną oczywiście). Nie zapominajcie jednakże, że to co kiedyś było prawdziwe (np. naród i religia Izraelska), niekoniecznie musi być takie i teraz

       Jednak zapamiętajcie sobie jedno: Jeśli KRK, prawosławie, protestantyzm i inne religie zostaną zniszczone to znaczy, że ALBO Boga nie ma (przynajmniej takiego jak mówi Biblia) ALBO były to religie fałszywe. Czy wy myślicie, że sam wielki Bóg, Stwórca Wszechrzeczy pozwoliłby bez końca panoszyć się szatanowi, realizować jego plany w celu totalnego zniewolenia ziemskiego ukoronowania jego dzieła?
       Bój nie idzie o jedną, czy drugą organizację, ale o każdego człowieka z osobna. Walczycie o samych siebie. Bardzo możliwe, że moment zniszczenia religii świata – jeśli takowy się pojawi – będzie po to, aby każdy mógł się opowiedzieć, nie za organizacją tę, czy inną, ale za Bogiem lub przeciw niemu. Jeśli KRK zniknie, to znaczy, że Bóg nie wiązał z nim żadnych planów. A jeśli je wiąże, to możecie być pewni, że jakiekolwiek działania ludzi lub ich brak nie będzie miał na to żadnego wpływu.

       A’propos broni HAARP, to na wielką skalę nie zostanie odpalona na pewno. Podobnie jak nie dojdzie do depopulacji na dużą skalę w wykonaniu NWO, ponieważ wierzę, że Bóg ma plan w stosunku do ludzkości i go i tak zrealizuje. Zresztą casus broni atomowej – fakt, że nie została odpalona i użyta w ciągu tych 60 lat na tym zwariowanym świecie – nie świadczy o odpowiedzialności człowieka, lecz o tym, że Bóg czuwa nad ludzkością, a w zasadzie nad swoim planem w stosunku do ludzi.

       • Ktoś 26 października 2011 o 9:26 am

        Prawdziwy Jezus nie był żydem. Pierwotnie i wierzenia Słowian i Buddyzm i pierwotny Hinduizm i nawet najstarsze wierzenia Egipcjan maja te same wspólne korzenie i te samą piktografie. To na co się powołujesz to wydarzenia jakie miały miejsce ok 1500 roku pne kiedy wykiełkował satanizm których członków w biblii opisywano jako Amonitów. To wtedy mniej więcej w Egipcie nastąpiła „reforma religijna” z wprowadzeniem przymusowego składania całopalnych ofiar z niemowląt. I nie jest prawda iz to biedni żydzi jak to opisuje ST mieli być ofiara tych praktyk ale ci którzy ich przygarnęli – Egipcjanie. Nie dziwmy się iż spowodowało to buny reszty kapłanów i obalenie faraona który za podszeptami Amona starał się zmienić religie państwową. I dlatego żydzi zmuszeni byli uciekać ze swojego raju na pustynie – nie by chronić swoje dzieci ale wręcz przeciwnie – wypędzono ich by nie byli wstanie praktykować tego co stanowiło istotne powody ich średniowiecznych europejskich pogromów – zaginięcia dzieci w miejscach gdzie się pojawiali. Ten tak skwapliwie wyśmiewany dziś „mit” o „porywaniu dzieci na mace” nie wziął się znikąd tylko stanowił praktykę religijna tych najbardziej pobożnych, jadro ich systemu. Czy Mojżesz to tak naprawdę Amon? Wykopaliska wokoło Jerozolimy, wykopaliska wręcz naszpikowane spalonymi kośćmi niemowlaków, rozprzestrzeniające się wraz z żydami zezwierzęcenie i sadystyczna skłonność do zadawania cierpienia zwłaszcza ogniem zdaje się potwierdzać to przypuszczenie. Prawdy nie poznamy bo strategicznie spalili wszelkie biblioteki starożytne gdzie mogłyby być przechowywane informacje o ich pochodzeniu jak i tym skąd wywodzi się kult szatana.

        O kościele stanowi jakość jego wiernych, o jakości wiernych czystość ich serc. Nagonka na KK ma swoje plusy i minusy. Na pewno w KK Chrystus już dawno został wywalony poza obejście i najchętniej na kolejnym synodzie wymazany z Ewangelii. Ale tego jeszcze na tym etapie watykańczycy nie są wstanie zrobić bo cześć jeszcze świadomych wiernych zrobi im rozłam w mateczniku. A przecież KK powstał by wypaczać pierwotne nauki Chrystusa. Niszczyc oddanych mu wiernych skażając ślepym posłuszeństwem regułom KK. Z tego punktu widzenia walka z KK jest walką z antyChrystusowym odszczepieństwem.. Ale jest ale – walcząc z KK walczy się z podstawami swojej religijnej identyfikacji bo nie oszukujmy się dla większości BÓG jest w kościele a nie w ich sercach. Dla większości pobożność to chodzenie na „msze dla hostii” a nie przestrzeganie nauk Chrystusa. W tym momencie walcząc z KK wręcz wywłaszcza się z ich religijnych skorupek wystawiając na ogień satanistycznej demagogii. To dlatego hierarchowie kościoła są tacy jako tacy – oni po prostu kończą dzieło opisane m. innymi w Protokołach. Kończą niszczenie Kościoła Chrystusa. Niszczą jego dzieci by zwątpione w sens swojej wiary dały się łatwo przekabacić na różnego rodzaju wynaturzenia jak modny i bardzo agresywny dziś jehowizm. To dlatego w ‚polskojęzycznej ” prasie jest takie żarliwe szczekanie na budowniczych Pomnika Jezusa Chrystusa. Przecież jakby prawdziwy Jezus był istotnie żydem to całe zydowstwo powinno być murem za uhonorowaniem swojego krewniaka a nie przeciw. Nieprawdaż?

      • jakisbuk 24 października 2011 o 5:32 pm

       „zenobiusz 24 Październik 2011 o 8:33 am

       Wyrazy współczucia.Jak b.Katolik,będziesz finalnie surowiej sądzony niż ateiści,czy poganie,bo miałeś dostęp do pełni prawdy,i z uwagi na pychę ,odrzuciłeś ją, idąc na pasku wroga.
       Nie znasz historii Kościoła,a jedynie jej paszkwil,Myślę że wielu będzie się za Ciebie modlić.

       Zeno – znam ją pewnie lepiej niz ty – bo ja nie mam klapek na oczach jak ty który widzisz tylko to co ci pasuje – znam to z własnego doświadczenia – wiec żadnego kitu mi nie wciśniesz 🙂

       ty sie lepiej za siebie pomódl – bo zdaje sie ten cytat to o tobie : „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.”

      • monitorpolski 24 października 2011 o 8:15 pm

       Zauważcie – ale im się udało odciągnąć od głównego tematu!
       Ale wrócimy do niego, pewnie jeszcze nie jeden raz.

      • andzia 24 października 2011 o 8:39 pm

       znają historię taką, jaka im została przedstawiona, a ci ktorzy zabijali w imię koscioła wieki temu (czy nawet teraz), to już zostali przez Boga osądzeni… Nie można na kościol patrzeć przez pryzmat tylko złych księzy, trzeba iść do przodu i modlić się za księzy ktorzy upadają (bo tak naprawde to księża są wizerunkiem koscioła), biskupów współpracujących z masonerią itd. Niestety szatan zawsze atakował kościoł i nikt i nic tego nie zmieni…

     • choice 24 października 2011 o 10:55 am

      To jak powstał świat? jaką teorię podasz nam naszego istnienia tutaj. „nie należe do żadnej sekty ani religii” ateizm to sekta!.. Ja jestem chrześcijaninem i znam co wyrabiał kościół ale za jego upadkiem NIE JESTEM, chociaż przez pewną chwilę byłem, a to dlatego, że wtedy będzie dopiero nagonka na wszystkich i na wszystko a także na mnie. Zwiększy się strach lęk oraz zatracenie wartości ludzkich, powstanie więcej sekt, bo na zgliszczach tak potężnej religii każdy się będzie pastwił. „bo co powiedzą znajomi i rodzina,” ja odszedłem od kościoła a nie od BOGA i nikt mi nic nie powiedział, a i miałem wystarczająco argumentów żeby ich wiarę zwiększyć.
      „JESTEM WOLNYM CZŁOWIEKIEM – MYŚLE SAMODZIELNIE-…” a jak zjadłeś wszystkie rozumy świata to tak, troszkę sam jesteś zacietrzewiony a narzucasz to innym, przychodzisz na forum gdzie staramy się doszukać prawdy, powiedziałbym bym nawet że prawdę już znamy tylko nie znamy jej finiszu. Podane masz wszystko na tacy a ty na to patrzysz słuchasz i nic do ciebie nie dociera. Ja myślę ale bardziej staram się słuchać dobrych mądrych rad a takich najwięcej znalazłem w Biblii a i dlatego wierzę w słowo Boże i w Boga, bo tam są wartości jakich nigdzie nie spotkasz już nie mówię o proroctwach z 2500 proroctw wypełniło się 2000 reszta dotyczy czasów ostatecznych prawdopodobieństwo ich równoczesnego przypadkowego spełnienia jest mniejsze niż jeden do 10 do potęgi 2000, więcej pod tym linkiem.
      http://www.zbawienie.com/proroctwa.htm
      Cała historia która opisana jest w Biblii jest autentyczna, większość wykopalisk zostały przez archeologów odnalezione z dokładnością opisane i potwierdzone, lecz ci archeolodzy potwierdzenia badań swoich nad tymi pracami nie dostaną dlaczego?
      http://www.youtube.com/watch?v=8tDtYKuEMso….http://www.youtube.com/watch?v=x60cbKUg9pA&feature=related….http://www.youtube.com/watch?v=6iY_-miORZU&feature=results_main&playnext=1&list=PLFCCFC4A96F04594A….http://www.youtube.com/watch?v=OSl31lTNAOkhttp://www.youtube.com/watch?v=t-Ybn8Gx0AMhttp://www.youtube.com/watch?v=ogDPkDKALKshttp://www.youtube.com/watch?v=0dWdsnoeWA4… itd.. nie muszę udowadniać więcej i pokazywać dlaczego wierze w Boga po prostu jest za dużo dowodów o jego istnieniu albo inaczej nie ma dowodu potwierdzającego jego brak istnienia……

      Na sam koniec taki śmieszny filmik ale z sensem bo tak kończą osoby które obalają lucyferianizm Słowem Bożym.

      • O Rzesz 24 października 2011 o 2:17 pm

       „Wszystkie rozumy świata” zakładają jednostajny rozwój geologiczny i genetyczny sterowany jedynie sporadycznymi katastrofami o skali planetarnej.
       Swoje wnioski opierają prawdopodobnie na błędnych założeniach.
       O ile sprawa katastrof jest dziś ewidentnie udowodniona to problemem jest przyjęta metoda datowania.
       Możliwe że datowanie tempem rozpadu pierwiastków promieniotwórczych jest błędne z uwagi na wskazywaną zależność tego procesu od położenia pierwiastków względem Słońca.
       Nie pamiętam kto to odkrył ale jest o tym wzmianka w jednym z numerów NEXUS’a z tego roku w dziale „wieści z globalnej wioski”.

       W obszarach odsłonecznych Ziemi (nocą) tempo rozpadu jest mniejsze a po stronie słonecznej szybsze.
       Już samo to wprowadza zamieszanie.
       Jeśli teraz uwzględnić zmienność aktywności słonecznej oraz ew. wpływ zmienności natężenia emisji promieniowania kosmicznego, niemożliwych do oszacowania w odległej skali czasowej to Wszechświat, nasz Układ Słoneczny i Ziemia mogą mieć równie dobrze pięćset milionów lat jak i dwadzieścia miliardów.

       Wszystko wskazuje na to że ewolucja która jest faktem, powstaje skokowo a nie drogą małych kroczków.
       W pewnej audycji w TV, mówiącej o geologii Ziemi usłyszałem niedawno stwierdzenie że (nie cytuję dosłownie ale zachowuję sens wypowiedzi): ” w jakiś sposób, doszło do powstania życia na Ziemi i następnie poprzez dobór naturalny jakoś powstają nowe gatunki” … sic!.
       To jest kolejna odsłona „wiary” ale w wersji ułomnej. Niepełnej.
       Robi się wszystko by nie dopuścić możliwości że ewolucja jest sterowana „z zewnątrz” i że za jej postęp odpowiadają specjalne programy, „nadistoty” stworzone właśnie w celu nadzorowania przebiegu tych procesów.
       Tak się min. nicuje życie z duchowości sprowadzając je do poziomu „naukowości” i „racjonalizmu”.
       Gdyby jednak tak było to „naukowcy” już dawno wyprodukowali by żywą istotę z samej tylko „gliny”. A to jak narazie im się, oficjalnie, nie udaje bo nie mają czynnika podstawowego czyli „słowa” czy „duszy” jak kto woli.
       Ktoś kiedyś jednak dokonał tego cudu czego przejawem jest, ponoć, cała masa ludzi bez duszy jak twierdzą niektórzy ezoterycy.
       Nie wiem jak jest dokładnie.
       Sam wiem, jak to już wspominałem kiedyś, że świat duchowy istnieje realnie i z tego interpoluję na swój użytek dowód na istnienie Boga i szatana (czy to jest pycha?. Według mnie nie. Czuję się szczęśliwy że otrzymałem taki dar i dowód bez którego był bym dziś może naiwnym ateistą!).
       Tym którzy nie mają takich dowodów pozostaje, w naszym kręgu kulturowym, wiara o której wiedza przekazywana jest poprzez Pismo Święte.
       Dlatego tak ważnym też jest by nie pozwalać na jego przeredagowywanie i usuwanie niewygodnych dla iluminatów treści bo to zmienia sens całego przekazu.
       Tym bardziej też nie wolno tej wiary tracić bo po drugiej stronie jest tylko czarna dziura będąca przeciwieństwem źródła boskiej energii.
       Bezdenna pustka która wchłania wszystko co dla nas naprawdę istotne.

       • peryskop 25 października 2011 o 1:51 am

        ORzesz – zgoda.

        Wiara jest wielkim skarbem – zwłaszcza w zestawieniu z brakiem wiary.

        Ale w swoim wywodzie trochę zaniedbałeś opcję kryzysu wiary i przejścia na ateizm.

        A to jest popularna dziś pokusa – misternie stymulowana przez wiadome „ciemnokręgi”.

        • O Rzesz 25 października 2011 o 7:36 pm

         Każdy musi się określić w odpowiednim czasie.
         Taki egzamin z życia i tego czy ktoś pojął co jest prawdziwe i wartościowe czy dał się złapać na lep blichtru i picu największego oszusta wszechczasów!.

      • Święty 24 października 2011 o 7:22 pm

       do choice, napiales „Na sam koniec taki śmieszny filmik ale z sensem bo tak kończą osoby które obalają lucyferianizm Słowem Bożym” filmik nie jest smieszny i obraza osobe ktora odsiaduje wyrok w wiezieniu za rzekome ‚oszustwa finansowe’. Tk na prawde to siedzi za wiare, za to ze glosno protestowal przeciw NWO, oszustwom w podrecznikach o wprowadzeniu ewolucji- odziwo nauka ta weszla w raz z rowojem komunizmu i bolszewizmu. Krotko mowiac choice nie masz prawa obrazac innych szeczac sam lucyferianizm, bo jak znterpretowac typ grosby tak osoby..

       • choice 24 października 2011 o 7:47 pm

        szanuje bardzo dr Hoving to on wyprowadził mnie na prostą a śmieszne jest to że jest teraz dodatkowa nagonka na niego a podejrzewam że na nim się nie skończy……..

        • jakisbuk 24 października 2011 o 7:55 pm

         obluda w którą do tej pory wierzłeś właśnie sie kończy – „Watykan zaapelował do rządów na świecie o reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego oraz powołanie „światowej władzy publicznej” zarządzającej finansami. Wezwanie to znalazło się w dokumencie Papieskiej Rady Iustitia et Pax”

         moze w końcu przejrzysz na oczy
         ==========================================================
         monitorpolski: Poczekaj jakisbuk – >>powołanie „światowej władzy publicznej” zarządzającej finansami<< To brzmi jak idea kredytu społecznego! Przecież właśnie o to chodzi by odebrać prawo kreacji pieniądza mafii Rotszyldów!

        • choice 24 października 2011 o 9:24 pm

         pierdolicie hipolicie do mnie jak tak to czy ślepe jesteście albo czytać nie umicie chyba że znowu trolujecie. Napisałem wyżej odnośnie mojej wiary a z krk walczyć nie zamierzam a ni z żadną inną religią! BÓG osądzi ich sam……..

       • choice 24 października 2011 o 9:36 pm

        święty@ Jeszcze dodam że niepotrzebny był krzyk z twojej strony jeżeli co chwile powoływałem na hovinga, a jeżeli jedno zdanie ci się nie spodobało wystarczyło się spytać co miałem na myśli. Odnośnie jego wyroku pisałem tu o tym więc wierzę w jego siłę że sobie poradzi a modlitwa za niego też się przyda.

     • Wojsat 24 października 2011 o 11:55 am

      polegając na zmysłach wcześniej bądż pózniej popełniamy błędy.odbieramy świadomie drobny procent otaczającej nas rzeczywistości to tak jakbśmy oglądali świat przez dziurkę od klucza z zamkniętego pokoju a wypowiadali się o całości.
      ”JESTEM WOLNYM CZŁOWIEKIEM – MYŚLE SAMODZIELNIE – NIE MAM ŻADNYCH AUTORYTETÓW ANI WŚRÓD POLITYKÓW ANI PRZYWÓDCÓW RELIGIJNYCH – ponieważ żaden z nich na to nie zasłuzył ‚
      błąd pychy
      pozdrawiam

      • hjk 24 października 2011 o 12:41 pm

       i potężnej ignorancji przy tym, bo choć moze obecni przywódcy nie sa idealni czy najlepsi, to przecież historia zna świetlane przykłady nie tylko przywódców ale choćby i ludzi nauki czy mądrości, którzy mogą być w pewnych sprawach autorytetami…

       • jakisbuk 24 października 2011 o 5:45 pm

        to wymień kogoś – najlepiej ze wspólczesnych bo ich miałem na myśli

        • hjk 24 października 2011 o 8:08 pm

         masz choćby 2 naszych błogosławionych – Jerzego Popiełuszkę wzor niezłomności i odwagi i Jana Pawła 2go – jednego z najmądrzejszych ludzi, masz choćby autora bloga, czy ini blogerzy, którzy cos chcą zrobić przeciw zalewowi NWO, jest wielu przywódców z czasów solidarności, w kraju i za granicą, był taki Z.Herbert,który nie poddawał sie komunie, jest W.Łysiak czy Cejrowski, którzy nie wahają sie powiedziec prawdy, nawet moze z kilku porządnych polityków by się znalazło…
         trzeba się rozejrzec wokół i trochę douczyć, to docenisz innych…

      • jakisbuk 24 października 2011 o 5:43 pm

       „błąd pychy” ? to moze wskaż mi parę autorytetów do naśladowania – czekam

       • Wojsat 24 października 2011 o 10:31 pm

        nie odniosłeś się nawet słowem do tego co napisałem i domagasz się wskazania
        autorytetów ok. jest jeden JEZUS i niech ci to wystarczy. byłem kiedyś taki jak ty szybki
        bystry w języku ale miałem przyjemność zobaczyć tą drugą stronę i wtedy zrozumiałem nie tędy
        droga. Pozdrawiam
        Wojsat

       • peryskop 24 października 2011 o 10:32 pm

        @jakisbuk: „błąd pychy” ? to moze wskaż mi parę autorytetów do naśladowania…”

        Posłuchaj co mówią i jak mówią prof. B. Wolniewicz, prof. W. Chrostowski, prof. R. Kozłowski…

        Wolniewicz o obsesji w upokarzaniu Rosjan, Chrostowski o dialogu z judaizmem, Kozłowski o naszym wielkim potencjale narodowym. Żaden z nich nie zrobił wielkiej kariery, bo nie nadają się na „polityków”, ponieważ są za inteligentni i za uczciwi.

        I to jest dramat naszych czasów!!!

        Bo do polityki i na kierownicze stanowiska prześlizgują się miernoty – dlatego rozumiem twoją frustrację w wołaniu o PRAWDZIWE AUTORYTETY!

        Ale słuchając/czytając opinie w/w osób postaraj się o obiektywizm, wygaś emocje i uprzedzenia. A wtedy wiele możesz skorzystać. Bo to są polscy patrioci – blokowani, zastraszani, ośmieszani…

        To nie sztuka szanować ludzi, którzy mają podobne zdanie do naszego.

        Jest miarą człowieka – i jego intelektu – przyznanie racji oponentom tam, gdzie ją mają.

        Dlatego masz u mnie plusa za danie plusa Monitorowi za to, że cię nie zbanował za ostrzejszą wypowiedź. Bo to jest jedyny właściwy kierunek działąnia – musimy nauczyć się szanować poglądy odmienne od naszych własnych, bo te mogą być omylne i wymagać przeróbek.

        • jakisbuk 24 października 2011 o 10:54 pm

         kiedyś miałem różne autorytety – te z pierwszysch stron gazet itp – niestety przyglądając im sie bliżej okazywało sie ze to w wiekszości moralne pokraki 🙂 – tak na dzień dzisiejszy olałem ten świat i jego „autorytety”- bo znalezienie wartościowego człowieka graniczy z cudem. Niewidzialna reka prowadzi mnie obecnie przez życie 🙂 i co mi podsunie to czytam lub oglądam. Bardziej mnie interesuje wiedza duchowa niż to ziemskie bagno 🙂 ale troszkę kontaktu ze światem lubie mieć – wiesz szanuje poglądy innych ale wybacz totalnej głupoty nie trawie

        • monitorpolski 24 października 2011 o 11:03 pm

         Im gorzej o tobie mówią lub nie mówią w ogóle w kryminalnych mediach, tym bardziej jesteś godny zaufania.

        • peryskop 25 października 2011 o 2:07 am

         @Monitor: „Im gorzej o tobie mówią lub nie mówią w ogóle w kryminalnych mediach, tym bardziej jesteś godny zaufania.”

         Piotr Szczepanik (ten od „Kormoranów”, „Żółtych kalendarzy” itd) w wywiadzie z cyklu „Pod prąd” powiedział dość prorocze słowa (cytuję z pamięci): – Gdy idę ulicą i nie spotykam porządnych ludzi, to dochodzę do wniosku, że porządni siedzą dziś w więzieniach.

         Rafał Gawroński, Tadeusz Chołda, Bogdan Goczyński…

         • monitorpolski 25 października 2011 o 4:11 am

          I wielu innych, o których nawet nie wiemy, gdyż nie mieli szczęścia by ktoś na ich temat publikował…

   • choice 24 października 2011 o 11:21 pm

    jakisbuk@ „Sam nie wiem. Nie akceptuję ataków na KRK, bo jest to strzelanie sobie samemu w plecy” no i wreszcie coś sensownego powiedziałeś.. ja jestem chrześcijaninem, wyszedłem z krk, znam ich historię bardzo dobrze, ale to nie znaczy że mam zrobić powtórkę z rozrywki z wyprawni krzyżowymi. PRAWDĘ możesz mówić ale osąd zostaw OJCU ŚWIĘTEMU! wszędzie znajdziesz dobrych ludzi lepszych ode mnie czy od ciebie…..

  • Versus3 23 października 2011 o 9:23 pm

   Kiedy właśnie bardzo trudno znaleźć info o niej. Strona na Wikipedii jest krótka i brakuje danych biograficznych typu data urodzenia, ukończone szkoły, tytuł i data obrony pracy doktorskiej, bieżace prace badawcze i najwazniejsze publikacje.

   Dlatego pytam tu na forum, bo wiem że ludzie tutaj są lepiej poinformowani ode mnie. I jak widać mam rację. Tylko dlaczego od razu z paszczą na mnie? Zapytać się nawet nie można??

   • monitorpolski 24 października 2011 o 8:51 pm

    Będzie o niej jeszcze mowa. Po angielsku jest sporo materiału, po polsku bardzo mało. Przeanalizujmy to co mówi – a daję sowo, że niniejszy tekst to jeden z jej lżejszych.

 4. Ania 23 października 2011 o 8:00 pm

  Każdy powinien to przeczytać. Każdy.
  http://astromaria.wordpress.com/2011/10/20/przerazajaca-inkwizycja-medyczna/

  • jakisbuk 23 października 2011 o 8:50 pm

   podoba mi sie ten fragment 🙂

   „„Niebezpieczne przekonania”

   Tyle podobnych historii zdarza się na całym świecie, że można nimi wypełnić całą książkę. Przypominają mi one to, co spotkało Giordano Bruno, włoskiego filozofa i uczonego. 400 lat temu Kościół Rzymsko-katolicki doprowadził do jego egzekucji za dopuszczenie się przestępstwa herezji. Władze kościelne tak się bały idei tego człowieka, znanego w całej Europie jako wybitny myśliciel, że katom wydano rozkaz związania mu języka przed spaleniem żywcem na stosie, tak by nie mógł przemówić do zgromadzonych ludzi.

   Bruno umieścił Słońce, nie Ziemię, w centrum Układu Słonecznego. Cóż za okropne przestępstwo! Odmawiał on wyrzeczenia się swych przekonań w ciągu ośmiu lat więzienia przez Inkwizycję. Kościół nigdy nie wybaczył mu jego niebezpiecznych przekonań. Jego prace figurują ciągle na watykańskiej liście zakazanych tekstów.

   Dopiero w 1992 roku Kościół Rzymsko-katolicki z niechęcią przyznał, że inny średniowieczny uczony, Galileo Galilei, miał rację twierdząc, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. W 1633 roku Inkwizycja, grożąc torturami, zmusiła Galilei, który miał wtedy 70 lat, do wyparcia się swych idei. Ortodoksyjna instytucja potrzebowała aż czterystu lat, by uznać rzeczywistość.”

   • zenobiusz 23 października 2011 o 9:16 pm

    Bruno był satanistą,a widzę że Giordanobrunizm,ma się dobrze.
    Ilu was jest w Polsce ?? czterech,czy sześciu, bo różnie mówią ???

    • Ktoś 24 października 2011 o 6:23 am

     Dajesz się robić w balona z satanizmem kultów solarnych. To jest zwykłe uzurpowanie prawdziwej wiary przez satanistycznego podszywańca. Zresztą takie z rozdwojeniem jaźni bo raz na przestrzeni wieków jego klerykalni słudzy kulty solarne zwalczali ogniem i mieczem a dwa – usilnie próbują podstawić jego osobę (szatana) jako cel modłów tych solarnych kultów. Z całym rytualnym dobrodziejstwem. Te wszystkie wyobrażenia relikwii kilku „topowych” religii to taka zabawa w maskaradę by fałszem przywdziać szaty BOGA.

     To jak z czczeniem soboty czy niedzieli. Święto prawdziwego BOGA było w niedziele. Szatan nie mógł tego ścierpieć wiec kazał stworzyć sobie swoje święto. W poniedziałek – w dniu po niedzieli nie mógł gdyż by był hołubiony po PRAWDZIWYM BOGU. Wiec kazał się bałwochwalczo czcić w SOBOTĘ – DZIEŃ PRZED. Cały judaizm jak i ?islam? świętują w sobotę. Watykańskie katoodstępstwa stworzone dla „zwiedzania” pogan z konieczności w obawie przed buntami oddaje na razie hołd Bogu w niedziele ale za to z satanistycznymi atrybutami czy nekromanckim rytem mszy „?świętej?”. Ale to się zmieni jak zostanie ukończona „świątynia szatana” dzielnie przez zydów wnoszona w issraelu. Tych bogobojnych do szpiku kości zydów. Wtedy należy się spodziewać wytęsknionej przez JP2 unifikacji kościołów pod jednym wspólnym duchowym przewodnictwem. Myślę, ze nie trzeba dodawać czyim.

     • Ktoś 24 października 2011 o 6:34 am

      Z teoriami solarnymi w kosmologi jest tak samo. Ziemiocentryczność była ukoronowaniem satanizmu religijnego. Heliocentryczność wskazywała, iż władcą świata nie jest szatan a jego …. ;D
      W czasach szalejącego satanizmu podważanie prawd pism świętych tak jak to zrobił Bruno było dla nich niewybaczalna zbrodnia. I dlatego dla odstraszenia innych by bali się głosić prawdę o świecie przykładnie spalono go na stosie. Z czarownicami czy „heretykami” postępowano z dokładnie takich samych pobudek dla takiego samego zastraszającego celu. Liczył się czysty sadyzm przy zakatowywaniu ofiary na śmierć. Sadyzm z którego na przestrzeni dziejów jedynie żydzi są niebywale dumni. Ale chyba wiadomo dlaczego. Prekursorstwo zobowiązuje do bycia zawsze i wszędzie historycznym sadystom nr 1.

      • choice 24 października 2011 o 11:00 am

       islam świętuje chyba w piątek?

       • peryskop 24 października 2011 o 2:00 pm

        @choice @Ktoś
        Nie chyba, ale na pewno piątek jest dniem świątecznym dla muzułmanów.

        @Ktoś – słusznie przypomniałeś problem przechrztów, przy czym nie wszyscy konwertowani są źli.

        Ale czy nie zagalopowałeś się w innych bardzo pewnych stwierdzeniach?
        „Ziemiocentryczność była ukoronowaniem satanizmu religijnego. Heliocentryczność wskazywała, iż władcą świata nie jest szatan a jego …. ;D” Czy masz rzetelne źródła dla takich założeń?

        Wobec powszechnej niewiedzy o tym jakie poglądy wyznawali Giordano Bruno i Galileusz, oraz za co zostali FAKTYCZNIE ukarani – należy zwątpić w rozpowszechniane mity o Inkwizycji. Musimy przy tym brać pod uwagę ograniczoną wiedzę ludzi średniowiecza, a także … naszą w XXI wieku.

   • monitorpolski 23 października 2011 o 9:55 pm

    A inny uczony, kanonik, Mikołaj Kopernik umieścił Słońce w środku Układu Słonecznego. Nie czepiaj się przeszłości, ludzie są ludźmi. Przyjrzyj się lepiej teraźniejszości i niedawnej historii. Chiny, Rosja – tam brak wiary, kościoła zrobił spustoszenie. Co tam jeden Bruno czy inne ofiary inkwizycji? To ziarno piachu naprzeciwko sahary zła.

    • jakisbuk 24 października 2011 o 2:22 am

     tak Kopernik umieścił – tylko że swoje odkrycia trzymał schowane do śmierci – bo inaczej to by skończył jako pochodnia. A co do chin to oni mają własną religie – nazywa sie komunizm z wodzem jako bgiem na czele 🙂 i oni w niego bardziej wierzą niż niejeden katolik w Boga . W Rosji natomiast prawosławie trzyma sie dobrze i Putin też w tym siedzi i robią wszystko aby nie wpuścic do nich KRK – bo po co im konkurencja 🙂 dlatego papamobile dawno tam nie jeździł 🙂

   • peryskop 24 października 2011 o 2:28 am

    @jakisbuk – A skąd ten fragment „Niebezpieczne przekonania” pochodzi?

    Losy ludzkie są zawiłe, a historia potrafi płatać figle.

    Trudno jednoznacznie ustalić za co tak na prawdę spalono Giordano Bruno, i jakie siły faktycznie stały za tym tragicznym wyrokiem Inkwizycji. Sporo do myślenia dają cztery końcowe cytaty podane na stronie: http://pl.wikiquote.org/wiki/Giordano_Bruno a zwłaszcza dwa ostatnie:

    “Muszą być ludzie, którzy maja odwagę mówić swobodnie.”

    “Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.”

    “Wy, którzy mnie skazujecie, bardziej być może boicie się tego wyroku niż ja.”

    “Żydzi są rasą działającą na podobieństwo dżumy i cholery, rasa dla ogółu tak niebezpieczna, że zasłużyła na wytępienie, zanim się jeszcze zrodziła. Żydzi są wyrzutkiem ludzkości, najbardziej zepsutym i niegodziwym narodem na świecie, o mentalności i skłonnościach najpodlejszych i najbrudniejszych.”

    • monitorpolski 24 października 2011 o 4:13 am

     To daje do myślenia czym naprawdę była „święta” Inkwizycja.

    • zenobiusz 24 października 2011 o 8:39 am

     peryskop @ poszerz źródła,bo licealiści Cię zawstydzą.
     W 1917 roku przypadały dwie rocznice, które Maksymilianowi dały wiele do myślenia – 400-lecie wystąpienia Marcina Lutra i 200-lecie powstania masonerii. Wrogowie kościoła wykorzystali to jako pretekst do zamanifestowania swojej nienawiści. Ówczesny burmistrz Rzymu, Żyd, Ernest Natan ogłosił się wielkim mistrzem masońskim. Zarządził on obchody z czarnym sztandarem giordanobrunistów2, na którym widniał znak Lucyfera depczącego św. Michała Archanioła. Podczas pochodu wołano: „Diabeł będzie rządził w Watykanie, a papież będzie jego sługą!”. Maksymilian patrzył na to z bólem. Drażniła go obojętność tłumu gapiów. Wypadki te natchnęły o. Maksymiliana do założenia bractwa, które skupiałoby tych wszystkich, którym sprawa królestwa Bożego na ziemi jest bliska.
     http://www.zsojaroslaw.edu.pl/gazetka_szkolna/1_2009_(15).pdf

     • peryskop 24 października 2011 o 3:58 pm

      @Zeno, dzięki za uzupełnienie.

      Inteligentny dominikanin Giordano Bruno od wieków był i wciąż jest wykorzystywany do niecnych celów.

   • hjk 24 października 2011 o 12:48 pm

    jesteś zwykłym trollem, odwracasz po 1sze uwagę od tematu blogu, a nawet od tematu zlinkowanego przez przedmówcę, który jakoś rozwija aktualny temat bloga, tylko kazdy temat jest okazją do szerzenia i sączenia antykatolickiego jadu.
    Widać watahy Palikota dostały rozkaz siania zarzewi wojen pseudoreligijnych w necie i na blogach, by odwracać uwagę od rzeczywistych sprawdzów obecnego bagna polityczno-ekonomicznego, ale takze – jak widac – i zdrowotnego.

    • choice 24 października 2011 o 1:30 pm

     co racja to racja, nie można zrzucać całej winy na krk bo jest tyle religii i sekt na świecie że każdy powinien się zastanowić i szukać prawdy.
     Poniżej wstrząsające wyznanie oczywiście z ambony w kościele o kulisach życia Leszka Dokowicza i jego droga dołączenia do techno-elity polecam!

    • peryskop 24 października 2011 o 2:09 pm

     @hjk – Twoja uwaga odnosi się do wpisu @zenobiusz, @monitor, @peryskop, jakisbuk,
     czy może jeszcze kogoś innego?

     • hjk 24 października 2011 o 3:07 pm

      do buka wyrwanego ze środka lasu 😉

      • jakisbuk 24 października 2011 o 6:00 pm

       jeżeli dla ciebie prawda jest jadem – cóż poradze ? moze po prostu musisz tą prawdę przyjąć

       z drugiej strony – wszystko to wola boska – wiec po co z nią walczysz ? przyjmuj zycie takie jakie jest 🙂
       Jezus powiedział: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?

       – Mateusza 6:25

       wątpisz w te słowa ?

       • hjk 24 października 2011 o 8:14 pm

        nie wątpię w słowa Ewangelii, tylko watpię w twoją interpretację i aplikację do obecnej sytuacji 🙂
        Popadasz w herezję, albo wręcz w głupotę, ze wszystko jest wolą Boską – czy również zło, które się dzieje? Nie, to tylko wola ludzka, bo Bóg nie moze chcieć, a tym bardziej czynić zła. Temu złu trzeba się przeciwstawiać czyniąc dobro, jak mówił św. Paweł i powtarzał potem, bł. J.Popiełuszko, również dla dobra czyniacych zło, bo „nie wiedzą, co czynią”…

    • jakisbuk 24 października 2011 o 2:15 pm

     udzieliłem kilu rzeczowych odpowiedzi jednak cenzura nie puściła – wiec szkoda mojego czasu – gotujcie sie w tym własnym piekiełku dalej 🙂 – każdy ma taki świat n jaki sobie zasłuzył – skoro chcecie widzęc wszędzie dookoła diabły to je widzicie 🙂

    • choice 24 października 2011 o 3:19 pm

     co racja to racja, nie można zrzucać całej winy na krk bo jest tyle religii i sekt na świecie że każdy powinien się zastanowić i szukać prawdy.
     Poniżej wstrząsające wyznanie oczywiście z ambony w kościele o kulisach życia Leszka Dokowicza i jego droga dołączenia do techno-elity polecam! http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4ju2KgXmJHs

   • Gavi 24 października 2011 o 1:46 pm

    taaaa…
    Ani Bruno, ani Galileo nie byli byli zastraszani torturami, poza tym Bruno zginął za panteizm a nie za heliocentryzm. Na rozprawie zapytany czy nie wierzy w Boga podniósł kawałek słomki z ziemi powiedział, iż wierzy, że nawet w tym co trzyma jest Bóg. Miał prawo wyprzeć się swoich poglądów, dali mu nawet całkiem sporo czasu. Sam zdecydował o swoim losie.

    • peryskop 24 października 2011 o 11:12 pm

     @kosiar…. „a i wyszłem na oszołoma ale to już inna historia!”

     Nie!
     Mylisz się, bo to jest ta sama historia.

     Po pierwsze nie wyszłem, a wyszedłem.

     Po drugie – gdybyś NAPRAWDĘ sporo wiedział, to wykazałbyś więcej POKORY.

     I wtedy np. wiedziałbyś, że istnieje taka teza (która mnie osobiście zafrapowała, bo tłumaczy wiele zawisk) – mianowicie że szatan jest elementem Boga.

     Bowiem jeśli Bóg jest wszechmogący (z definicji!), to znaczy, że kontroluje WSZYSTKO, a więc i szatana. I dopusza jego figle aby nas sprawdzić. Już św. Tomasz to wyczuł, i inni doktorzy kościoła, a papież Leon XIII potwiedził wobec ataku masonerii na KRK. Poczytaj w książce za jedyne 14 zł pt.: „Idź precz szatanie!”, autor Georges Huber, wydawnictwo Michalineum
     http://www.michalineum.pl/oferta.php?co=473&ro=

     Tylko nie traktuj, proszę, tej hipotezy jako bluźnierstwa, albo powodu ataku na Boga.
     Problem – ale i urok naszego życia! – polega na tym, że i Huber może się mylić! Albo mieć rację?

     Bo wciąż za mało wiemy jak ten Wszechświat jest zorganizowany!

     Czy ty to wiesz?

     • Wizzgaa 25 października 2011 o 2:00 pm

      To jasne Peryskop > kiedyś z własnej / niezakłóconej przez Boga / woli wpakowalismy się w życie śmiertelne i zosiosamostwo . Teraz z woli Boga musimy zdać ten ciężki życiowy egzamin wg praw fizyki i chemii . I nie zapominajmy ,że sami wybraliśmy szkołę więc nie ma co narzekać na egzaminy.

     • kosiardeyablos 25 października 2011 o 2:52 pm

      Aj sie czepiasz : wyszłem lub wyszedłem – jakbyś w chałupie miał same baby (żona i córka, na syna to musze poczekać….jak długo to zniose….AAAAAA!!!!) to zacząłbyś krakać jak one, hahahaha. Wyszedłem jest „odmianą” męską, wyszłem zaś damską jeśli ci chodzi o szczegóły. Identyczna sytuacja jak przy wieszaniu papieru toaletowego w BARDASZCE ( kibel – ubikacja – latryna itd), jakbyś nie wiedział też jest odmiana – listek z góry (męski wiecheć)albo z dołu (damski wiecheć)! Na początku XX wieku, pewni ludkowie zaczęli upiększać jezyk polski o różnego rodzaju duperele takie jak „ż” czy „rz”, „ó” i takie dam dyrdymały. Zwroty i wywroty. Tak postępująca ewolucja ortografii języka polskiego doczłapała się do czasów dzisiejszych. Super Orotograficzny Bajzel. Nazwijmy to nie-literówką ale obsówką odmiany czasownika. Zdarzyć się może. Nie istotna jest ortografia na zicher a przekaz myśli – imć panie „peryskop”

    • peryskop 24 października 2011 o 11:25 pm

     @Gavi, dzięki za komentarz, bo on potwierdza jak bardzo zmanipulowana jest powszechna wiedza o tych kluczowych sprawach dla naszej cywilizacji.

     Nie wiem kto z czytelników Monitora wie, że konfuzja naszego Kopernika wynikała też z faktu, że jego epokowe odkrycie było efektem polecenia otrzymanego od papieża, żeby młody i wszechstronnie uzdolniony astronom, wyedukowany na Uniwersytecie w Ferrarze, doktor prawa kanonicznego tamże, pomógł w opracowaniu prostej metody wyznaczania daty świąt Wielkiejnocy.

     No i nastąpiła „katastrofa” wspaniale opisana przez dr Thomasa Kuhna w książce pt: „Przewrót kopernikański”.

     Polecam!

     I oby tego typu „katastrof” Polacy dostarczyli porąbanej ludzkości więcej…

 5. Versus3 23 października 2011 o 8:02 pm

  Swoją drogą, skojarzyć nazwę PANSY z francuskim słowem „penser” (‚myśleć’) mogła tylko osoba angielsko-języczna (np. Amerykanin).
  Polak, Rosjanin czy Niemiec w życiu by tego nie wymyślili.
  My wymawiamy słowo „penser” jako ‚pąsee’ – nijak się to nie ma do PANSY.

  • monitorpolski 23 października 2011 o 9:10 pm

   Aleś się walnął. Właśnie słowo „pansy” pochodzi od „penser”.
   Middle English pancy, pensee, from Middle French pensée, from pensée thought, from feminine of pensé, past participle of penser
   http://www.wordswarm.net/dictionary/pansy.html
   Mówię ci, Leuren Moret jest znakomitym naukowcem, nie zrobiłaby takiego byka!

   • Versus3 23 października 2011 o 9:43 pm

    Hehe, ale fajnie.
    Swoją drogą czy ci Japończycy ze stacji arktycznej wiedzą, że słowo „pansy” oprócz ‚bratek’ ma też znaczenie ‚homoś’? Może ich wspólpracownicy z globalistycznego City of London chcieli dać im znać, co planują Japończykom zrobić …. 😉

    • peryskop 23 października 2011 o 11:18 pm

     Versus3
     Dziś miałeś mieć wolne, żeby odpocząć by nabrać energii i nowych pomysłów na destrukcję.

     Ale usiadłeś do roboty i PENSER!
     A tak nas zapewniałeś o znajomości języków i o ścisłym wykształceniu. Please believe me…

     Swoją drogą bardzo dużo ujawniasz z waszego „warsztatu”. Za to dzięki!

     Odezwał się sbuk, a co z gruszką?

     • monitorpolski 23 października 2011 o 11:38 pm

      • peryskop 24 października 2011 o 12:05 am

       @Monitor, nie rozśmieszaj mnie już bardziej, bo wystarczy Drużyna-z-extra-AAAAAAAwangardą!

       Tak się chłopcy rzucili na przynętę, że nawet przeoczyli rozpoznać połączenie dwóch atmosfer:
       …„Sejsmo – elektromagnetyka” (połączenie litosfery, atmosfery i atmosfery)…
       Może to @gruszka ma wyłączność na takie trudne połączenia?

       A Versus3 dla złapania czasu zainteresował się nagle dr Moret – czy nie za późno urodzona?

       • Versus3 24 października 2011 o 12:21 am

        Bo interesuje mnie kto to taki, czemu ją tak celebrujecie, a osoba jest całkowicie znikąd, nic o niej nie wiadomo, gdzie są jej publikacje naukowe?
        Jedyne co Monitor mi podesłał to ten artykuł
        http://exopolitics.blogs.com/peaceinspace/2010/03/leuren-moret-biography-independent-scientist-expert-witness-at-the-tokyo-international-tribunal-for-war-crimes-in-afghanist.html
        gdzie jest jak byk napisane:
        „She has completed all but her dissertation for a PhD in the geosciences at U.C. Davis.”
        (‚all but..’ = ‚wszystko oprócz..’)
        czyli, że nawet tego doktoratu NIE zrobiła. Czemu więc wprowadza ludzi w błąd uzywając tytułu doktorskiego do którego nie ma prawa? Kto to jest ta osoba?

        • Versus3 24 października 2011 o 12:33 am

         Co gorsza! W naukowych bazach danych (np. ScienceDirect Elsevier’a) nie ma ANI JEDNEGO artykułu naukowego Leuren Moret.

         A podobno taki z niej poważny naukowiec, jak twierdzi Monitor! Otóż udzielanie wywiadów prasie to NIE JEST praca naukowa. Gwiazdki tańczące na lodzie też udzielają wywiadów i nikt nie nazywa ich z tego powodu naukowcami.

         KIM JEST Leuren Moret i dlaczego oszukuje ludzi twierdząc że jest naukowcem?

       • choice 24 października 2011 o 11:30 am

        Peryskop masz poczucie mocne humoru a u mnie piwo 😀

        • rabarbarek 25 października 2011 o 3:22 am

         A u mnie dwa , najlepszej marki.

        • peryskop 25 października 2011 o 3:49 am

         No to szykuje się nam niezła balanga…

        • rabarbarek 25 października 2011 o 3:51 am

         Raczej skrzynka piwa. Do jutra pewnie sie uzbiera.

      • Versus3 24 października 2011 o 12:12 am

       Monitor, jak się robi takie fikuśne ikonki? Będę je wstawiać pod artykuły o chemtrailsach. 🙂

       A propos tłumaczeń: Ten fragment tekstu wymaga poprawki:
       „prawdziwej roli jaką pełni system HAARP w połączeniu z chemtrailsami, którym jest tworzenie trzęsień ziemi, tych samych które są rzekomo badane.”

       bo wynika z niego, że wg Leuren chemtrailsy powodują trzęsienia ziemi!

       • rabarbarek 24 października 2011 o 4:22 am

        Versus 3 , nawet jesli pani Moret podkolorowala troche swoj zyciorys , to nie ulega watpliwosci , ze duzo wie i stara sie ta wiedze przekazac. Co my z nia zrobimy to juz nasza sprawa. Mozna bez trudu znalezc jej dane. Jest wyksztalcona , pracowala w laboratoriach i wie o czym mowi. Nie sa to doktoraty jakie otrzymali ludzie pokroju Bolka , ktorzy tytulow doktorskich maja na peczki , a wiedzy zadnej.
        Czy pani Moret oszukuje? Zarzut powazny i nie poparty zadnymi dowodami. Jedno jest pewne , ktos usiluje zrobic nas w jajo i to z pewnoscia nie p. Moret.
        Przeczytaj , prosze dyskusje na forum Uniwersytetu Of California. Glosy sa podzielone jak to zwykle bywa w takich dyskusjach , ale niektore bardzo ciekawe. Zwlaszcza w drugiej czesci. Sa tez podane linki , mozna je przejrzec.
        Zwroc uwage na wpis zatytulowany , Rick Maybe you have not

        Rzad kontroluje przeplyw informacji uniwersyteckich, meteorologicznych i innych. Klania sie Homeland Security . Czy im mamy wierzyc?

        http://www.nuc.berkeley.edu/node/4248#comment-8697

        • Versus3 24 października 2011 o 10:44 am

         Skoro pani Moret nie mówi prawdy w sprawie tak prostej jak wlasna biografia, to na jakiej podstawie mamy wierzyc, że w innych sprawach nagle jest prawdomówna?

         Ewangelia uczy: „Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy.”

         Pani Moret potrafi wypuszczać takie kwiatki, np. że chemtrails powodują trzęsienia ziemi (patrzcie do artykułu Monitora). Dlaczego mam jej wierzyć?

        • hjk 24 października 2011 o 12:55 pm

         Zacinasz się w ignorancji, gdybyś trochę poczytał, to wiedziałbyś, ze nie chem-sy powodują trzęsienia, tylko co najwyżej HAARP, natomiast te są potrzebne do zwiekszenia przewodności czy własności „odbijających” atmosfery…
         Mniej ważne, KTO mówi, ale CO mówi…

        • Versus3 24 października 2011 o 1:13 pm

         @hjk: sprawdź prosze czy dobrze rozumiem Twoje wyjasnienie?

         HAARP wypuszcza wiązkę elektromagnetyczną do wywołania trzęsienia ziemi. Ta wiązka odbija się od sztucznych chmur (zrobionych chemtrailsami) i uderza w miejsce gdzie zaplanowano trzęsienie ziemi, tak? O to chodzilo?

         Bo mam pytanie:
         wiązka, która ma wywołać trzęsienie ziemi czyli poruszyc całą płytę kontynentalną, musi miec naprawdę dużą energię, coś w rodzaju kilku bomb atomowych na raz.

         Jak to możliwe, że tak potężna wiązka ODBIJA się od chmury nie robiąc jej krzywdy? To tak jakby kula z karabinu odbijała się od kartki papieru!

         Pomyśl chwilę: wiązka o tak wielkiej energii powinna przeleciec przez atmosfere, chmury itp bez trudu – tak jak kula karabinowa przelatuje przez kartkę papieru!

         (Dla zainteresowanych: Z porównania masy i energii: aby poruszyć masę płyty kontynentalnej, potrzeba proporcjonalnie dużo energii. Chmura o małej masie nie odbije wiązki o dużej energii, chmura potrzebowałaby propocjonalnie dużej masy aby odbić wiązkę energii, w przeciwnym przypadku zostanie zwyczajnie zniszczona.)
         ====================================================
         monitorpolski: Oczywiście, jak działa HAARP jest osobnym tematem. Tu zakładamy, że HAARP w połączeniu ze smugami chemicznymi (chemtrailsami) jest straszliwą bronią, która może wywoływać trzęsienia ziemi, powodować zmiany pogodowe czy nawet zestrzeliwać samoloty. Z tego co rozumiem, HAARP działa na zasadzie rezonansu, dlatego wystarczy niewielki bodziec.

        • peryskop 24 października 2011 o 2:29 pm

         @Versus3:
         „Skoro pani Moret nie mówi prawdy w sprawie tak prostej jak wlasna biografia, to na jakiej podstawie mamy wierzyc, że w innych sprawach nagle jest prawdomówna?”

         Otóż pani Leuren Moret, MA, PhD (ABT) napisała o sobie PRAWDĘ!

         Natomiast jej dane mylnie zostały odczytane podczas tłumaczenia. Skrót ABT jak słusznie zauważyłeś znaczy All But Thesis, czyli że jest w trakcie realizacji doktoratu. A więc @Rabarbarek też się pomyliła twierdząc, że „nawet jesli pani Moret podkolorowala troche swoj zyciorys…”. Również i ja przegapiłem znaczenie skrótu, a tobie należy się uznanie, że kwestię stopnia naukowego LM wyjaśniłeś, a Monitor to skorygował. Dzięki, bo to poprawia poziom tego bloga!

         Po weryfikacji wiarygodności doktoranki Moret pozostaje odnieść się do informacji przez nią podanych. A te wydają się być zgodne ze stanem mozolnie wyłuskiwanej wiedzy o świecie.

        • hjk 24 października 2011 o 3:16 pm

         V3 – rzniesz głupa czy nim faktycznie jesteś?
         A jak promień lasera odbija sie od zwierciadła nie robiąc mu krzywdy, tylko trafia w cel rozwala go w drobny mak?
         A jak zwierciadła – skupiające promienie słońca – same się nie stopią, tylko topi sie przedmiot na którym sa zogniskowane?
         A dlaczego to palec, który naciska spust nie strzela, tylko lufa wypełniona prochem?
         W tajemnicy powiem ci, ze niedopałkiem papierosa można wysadzić fabrykę, pod warunkiem, ze będą tam beczki z prochem albo choćby z benzyną, nie trzeba być Godzillą 😉
         Pomyśl albo sie dokształc, a potem coś napisz, bo się ośmieszasz…

        • peryskop 24 października 2011 o 3:52 pm

         @Versus3 zanim @hjk odpowie na twoje stwierdzenia przyjmij proszę co nieco z głębokości peryskopowej.

         Nie doczytałeś szczegółów, mylisz różne czynniki i upraszczasz zagadnienie sprowadzając je do absurdu.

         Typowe chemtrails służą m.in. do tworzenia nie „sztucznych chmur” ale stref atmosfery, w których m.in. poprawiona jest propagacja fal HAARP.

         Innego rodzaju „chemtrails” rozpylane z wahadłowców w górnych warstwach atmosfery mają za zadanie stworzenia stref dla rozmieszczania w nich plazmy, która umożliwia analizowanie stanów lokalnych jonosfery, a więc jeszcze dalej od Ziemi oddalonej strefy, która ma właściwości odbijania wiązek fal HAARP i kierowania ich z powrotem ku Ziemi. Problem polega na tym, że jonosfera pod wpływem oddziaływań od Słońca i z Kosmosu nie jest sferą o stałych kształtach, ale przypomina dużą bańkę mydlaną deformowaną wciąż dmuchnięciami. W efekcie „zajączek” odbitej wiązki HAARP wciąż się przemieszcza po powierzchni Ziemi, i jest bezużyteczny.

         Aby można go było ufiksować i dostarczyć energię HAARP tam gdzie trzeba w formie odpowiednio zmodulowanych oscylacji, robi się następujące zabiegi. Z wykorzystaniem wytworzonej w wysokich strefach plazmy monitoruje się aktualny kształt jonosfery i przy pomocy odrębnych wiązek fal z instalacji naziemnych oraz z satelitów dokonuje się korekt kształtu jonosfery w celu obniżenia jej zmienności.

         Innym trikiem jest śledzenie umiejscowienia „zajączka” odbitej wiązki HAARP przy pomocy satelitów i czujników naziemnych, oraz odpowiednie korygowanie kierunku emitowanej wiązki, aby po odbiciu od poprawionej jonosfery minimalizować pełzanie owego „zajączka” odbitej wiązki HAARP. Jest to realizowane automatycznie w pętlach sprzężeń zwrotnych, i z wykorzystaniem kilku nadajników HAARP, wielu naziemnych i nawodnych stacji „meteorologiczno-radarowych” oraz bardzo wielu satelitów badawczo-szpiegowskich. To m.in. dlatego rozgorzała nowa zimna wojna kosmiczna i jest tyle nieudanych startów.

         Oczywiście technologia skalarna opiera się na detalach, jak rozmieszczenie nadajników HAARP, ukierunkowanie anten i ich polaryzacja, ukierunkowanie, modulowanie i synchronizacja wiązek, a także takie ich formowanie, aby po odbiciu od jonosfery uzyskać koncentrację fal dla optymalizacji ich skutków.

         A robienie czytelnikom Monitora wody z mózgu kalkulacjami mas płyt kontynentalnych oraz energii koniecznej dla ich przemieszczania to typowe zagrywki dla dystrakcji uwagi. To triki skuteczne wśród miłośników onetów. HAARP wywołuje REZONANS, a w tych warunkach obowiązują inne wzory fizyczne.

         @Versus3 czy poczytałeś moje uwagi o „deep oil” z zapytaniem jak za spiskowej teorii ewolucji wziął się węgiel aby powstały pierwsze formy organiczne na Ziemi, a także m.in. ropa naftowa nazwana niegdyś bardziej prawidłowo jako „olej skalny”? Czy poczytałeś podane referencje dot. mistyfikacji „peak oil?

        • mi461 24 października 2011 o 4:53 pm

         panowie @peryskop i @Hjk daliscie swietna lekcje nie tylko Versus3
         nie jeden moze sie duzo nauczyc od waszych wpisow.

         Szczerze GRATULUJE 🙂
         =================================================
         monitorpolski: cieszę się, że mamy tu takiej klasy komentujących. Peryskopa znam osobiście i zaręczam, że niewiele osób w Polsce mogło by konkurować z jego wiedzą. Nie wyobrażam sobie przedstawić tak skomplikowany problem w tak niewielu słowach jak to zrobił peryskop.

        • Versus3 24 października 2011 o 7:13 pm

         Widzę, że ktoś się mocno napracował, żeby uwiarygodnić wasze fobie. To był jakiś cytat, czy sama to zredagowałaś?

         Plazmę rozpylaną w atmosferze powinno być widać, nie ma niewidzialnej plazmy – ma ktoś jakieś zdjęcia? Ale nie zdjęcia chemtrailsów, tylko zdjęcia tej plazmy od której ma się odbijać sygnał z HAARPA?

         ‚Technologia skalarna’ – kolejny mit, który krąży jedynie po ‚teoriach spiskowych’, w kontekscie „A słyszeliście, że podobno…?”. Nikt nie wie co to jest, ale wszyscy sie tego boją 🙂 Nie ma żadnego rzeczowego opracowania co by to mogło być. Nawet ‚spiskowego’.

         Rezonans – żeby wzbudzić rezonans też potrzebna jest ENERGIA. Mrówka biegnąca przez most nie zerwie mostu. Grupa podskakujących nastolatków już tak:

         No i jesteśmy z powrotem przy temacie: „Potrzebna jest duża energia”.

         @lasery i lustra: mocny laser do cięcia metali rozwaliłby lustro w proch i pył. I znowu chodzi o energię.

         @ Deep Oil – już odp. w innym wpisie.

        • hjk 24 października 2011 o 8:28 pm

         V3 chyba jesteś oporny na wiedzę, nawet po szczegółowym wyjasnieniu wypisujesz bajki i nie rozumiesz, o co tu moze chodzić…
         A z tego, że czegoś nie rozumiesz nie wynika, ze czegoś nie ma 🙂
         Nikt cię nie będzie obwoził po instalacjach i demonstrował ich możliwości, sam się wybierz w podróz, może cię ktoś wpuści do środka i da się „pobawić”, a jak nie, to przynajmniej zwiedzisz kawałek swiata 🙂

       • kosiardeyablos 24 października 2011 o 11:10 pm

        Jest taki fajny filmik pt : „Nie rozmawiaj o pogodzie” – : http://torrenty.org/torrent/417445. Sciągasz w RAR, rozpakowujesz i oglądasz. Oglądaj uważnie a nie pobierznie, to zmieni twój pogląd na HAARP i Chemiślady. I tyle w temacie.

        • Versus3 24 października 2011 o 11:13 pm

         Dzięki, już znam. Właśnie ten film mnie przekonał, że chemtrails to wymysły paranoika.

        • peryskop 25 października 2011 o 3:26 am

         @Versus3 – Teraz wygłupiasz się pytając „…ma ktoś jakieś zdjęcia? Ale nie zdjęcia chemtrailsów, tylko zdjęcia tej plazmy od której ma się odbijać sygnał z HAARPA?”

         Typowa manipulacja – mówię „A”, a ty mi imputujesz, że powiedziałem „B”.
         Gamoniowatość czy bezczelność?

         Bo przecież wyraźnie napisałem: „…stworzenia stref dla rozmieszczania w nich plazmy, która umożliwia analizowanie stanów lokalnych jonosfery, a więc jeszcze dalej od Ziemi oddalonej strefy, która ma właściwości odbijania wiązek fal HAARP…” A może nie uczono cię czytać ze zrozumieniem?

         Natomiast sam sobie poszukaj zdjęć świecących niżej ulokowanych fragmentów plazmy przed trzęsieniami ziemi w Chinach i Haiti, bo są w necie. Plazma w stanach wzbudzenia emituje światło i jest widoczna gołym okiem tylko przy odpowiednich warunkach oświetlenia. Ponadto jej główne strefy formowania to wysokie warstwy atmosfery. A więc łatwo je zakryć mgiełką zasianą chemtrailsami i to jest kolejne ich zastosowanie.

         Napisałeś: „…‘Technologia skalarna’ – kolejny mit, który krąży jedynie po ‘teoriach spiskowych’, w kontekscie „A słyszeliście, że podobno…?”. Nikt nie wie co to jest, ale wszyscy sie tego boją …”

         Nie wszyscy. I nie rób sobie, proszę, drwin z poważnych spraw.

         Czy słyszałeś o niewyjaśnionej śmierci w wypadku w 1978 roku generała dywizji prof. Sylwestra Kaliskiego, który prowadził badania nad maserami, graserami oraz mikrosyntezą termojądrową za pomocą lasera?

         A wierzysz, że najwyższy na świecie maszt (ponad 646 metrów wysokości) radiostacji w Gąbinie, który świetnie się nadawał także do badań nad emisją fal ULF, „zawalił się sam” po odłączeniu lin odciągowych podczas prac konserwacyjnych w 1991 roku?

         Oczywiście wszyscy już wiemy, że nie ma teorii spiskowej dziejów.

         A co jeszcze wiesz?

         @Versus3 – powtórz proszę na bieżącej stronie bloga swoją odpowiedź dot. „peak oil/deep oil”, bo wszystkich nas pasjonują czynniki kształtujące ceny paliw. A ponadto czytelnicy Monitora zapewne z ciekawością poznają twoje (a może i pułkownik prowadzący ci pomoże?) wytłumaczenie skąd wziąły się na Ziemi atomy węgla, jeśli według ciebie nie ma węgla innego niż w związkach organicznych, a teoria ewolucji przecież mówi, że życie powstawało stopniowo „z zupy” i z coraz bardziej skomplikowanej syntezy poszczególnych pierwiastków w coraz bardziej skomplikowane formy bio – aż do homo sapiens.

         I nie zapomnij proszę odnieść się do prac badawczych Jean Baptiste de Lamarck’a (1744-1829), Piotra Kropotkina (1842-1921) oraz Paula Kammerer’a (1880-1926) – oczywiście krytycznie, jeśli tego wymaga obrona twoich poglądów.

        • peryskop 25 października 2011 o 3:47 am

         Dzięki @mi461! Cieszę się, że trafio.

         @Versus3 pokazał bujany mostek ale bez przyłożenia się.

         Oto jak rezonans wywołany podmuchami wichury (bez HAARP!) zwalił nowy most tzw. „Galloping Gertie” w Tacoma w 1940 roku:

        • Versus3 25 października 2011 o 9:38 am

         @peryskop:
         1. Ty piszesz „…stworzenia stref dla rozmieszczania w nich plazmy,” – ja pytam gdzie można tę rozmieszczoną plazmę zobaczyć. Za trudne?

         2. Technologia skalarna – piszesz, że ktoś tam spec od laserów umarł, ale nie piszesz CO TO JEST technologia skalarna. Co ma piernik do wiatraka? Tylko zmiana tematu, bez ładu i składu.

         3. Definicja: Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel. Koniec definicji.

         4. Nie ma czegoś takiego jak ropa naftowa nieorganiczna, która „wycieka z jądra Ziemi” – ropa powstała z resztek organizmów żywych, w górnych warstwach skorupy ziemskiej. Źle sobie przetłumaczyłeś pojęcie „Deep Oil”.

         5. Filmik z Tacoma Bridge – brawo! Też mi sie podoba! Powiedz DLACZEGO ten most się rozbujał i zawalił? Bo ktoś kichnął? Nie, to WICHURA wzbudziła drgania. Powtarzam: wichura, czyli mocny wiatr, czyli…. DUŻO ENERGII !

         I jesteśmy z powrotem w temacie: Wzbudzenie Rezonansu w Płycie Kontynentalnej Wymaga Odpowiednio Dużej ENERGII, a nie jakiegoś tam promyka odbitego od niewidzialnej chmury.

        • Versus3 25 października 2011 o 9:48 am

         No i wyleciało z głowy „odniesienie się do prac badawczych” 🙂

         Peryskop: sypnąłeś nazwiskami od Sasa do lasa, powiedz w czym ma mi pomóc studiowanie prac „badawczych” guru anarchistów Kropotkina? Może w XIX wieku już pisał o HAARPie? 😉 Albo o „technologii skalarnej”, co?

         Zamiast Krammerera, poczytaj lepiej Wolfganga Pauliego (tego od fizyki kwantowej) i jego komentarze do Krammerera.

        • vortex 25 października 2011 o 1:13 pm

         @Versus3

         Cokolwiek i jak kolwiek wmawiasz sobie ze CHEMTRAILS to nie prawda to jestes w wielkim bledzie.Chemtrails to fakt i dzieje sie to na naszych oczach.Obserwuje to od jakis 6 lat.
         Mozna znalezc pojedyncze dowody na ze trwa to o wiele dluzej.Powiedzialbym ze juz od wojny w Wietnamie kiedy to armia amerykanska zaczela opryskiwac vietkong.Albo nawet dalej jak okres miedzy wojenny rok1931.Trudno moze w to uwierzyc ale wszystko na to wskazuje.Sa filmy i dowody.Sam to mozesz sprawdzic
         http://experimentalvaccines.org/
         A tu wazny dokument o chemtrails i chorobie Morgellons
         http://morgellonsresearchgroup.com/

 6. kaci 23 października 2011 o 8:18 pm

  tak na marginesie, przyszedł mi ciekawy i zarazem ciekawy pomysł, wprowadzić akcję na szeroką skalę aby zainterweniować w taki sposób aby firmę Mosako i jej patenty zgłosić do trybunału stanu za świadome ludobójstwo, ścigać prawnie, majątek zarekwirować na rzecz rodzin (np dla rodzin rolników z Indii) a skazańców osadzić w tureckim więzieniu na kilka lat

  • monitorpolski 23 października 2011 o 11:41 pm

   Też mieliśmy tu takie pomysły. Problem tylko, że w sądach i trybunałach siedzą ci sami ludobójcy… Zobacz kogo ściga Międzynarodowy Trybunał Karny – przywódców zaatakowanych bestialsko krajów. A masowi mordercy piją szampana.

   • hjk 24 października 2011 o 12:58 pm

    Dokładnie – zdaje się sa złożone dwa pozwy (no chyba, ze to w jednym) w sprawie kartelu farmaceutycznego przez dr Ratha i swińskiej grypy i to do międzynarodowego w Hadze i nic z tego nie wynika.

    • AQQ 24 października 2011 o 6:59 pm

     Lista zmarłych* niewygodnych dla systemu… http://www.infowars.com/list-of-dead-scientists/#at
     http://www.stevequayle.com/dead_scientists/UpdatedDeadScientists2.html

    • peryskop 25 października 2011 o 4:07 am

     Ale do czasu!!!

     Nagle okaże się, że to w co teraz wchodzimy, to zostanie uznane za „okres błędów i wypaczeń”.

     A jak wiadomo HISTORIA uczy jednego – że nigdy nikogo nic nie nauczyła…

  • vortex 24 października 2011 o 7:27 pm

   Mosako to mozesz i zglosic.
   Chodzilo ci chyba o MONSANTO.
   ….ktos wie ze dzwonia ale nie wie w ktorym……..

 7. Apsik 23 października 2011 o 8:32 pm

  Stacje Haarp na Polskę i Europę znajdują się w Szwecji i Norwegi , poniżej współrzędne, znajduje się przy szwedzkim brzegu morza bałtyckiego rzut kamieniem do naszego wybrzeża :
  55° 29′ 24.46″ N , 13° 26′ 49.78″ E – Szwecja , wystarczy przekopiować i wkleić do google map;
  13° 27′ 26.68″ N , 79° 10′ 30.74″ E- Afryka Południowa koło Madrasu,duża farma anten podobna do tej na Alasce;
  22° 58′ 03.2196″ S , 134° 26′ 52.5732″ E – w samym sercu Australii, anteny tylko rzucają cień

  Tego jest więcej, są dziesiątki takich stacji na całym globie. Haarp ma służyć również kontroli umysłów, także nie wiem , czy nie byłoby lepiej, gdyby na ziemi zaczęły się przesuwać lądy , żeby zatopić całą tą diabelską sieć.

  • Apsik 23 października 2011 o 8:44 pm

   Poprawka dla współrzędnych na Szwecję, powinno trafić w sam środek obiektu :
   55° 29′ 24.76″ N 13° 26′ 48.61″ E

  • Konrad 23 października 2011 o 11:08 pm

   http://www.sovereignindependent.com/?p=28702
   Norwegia slusznie ma najsilniejszy system HAAARP
   http://www.forbiddenknowledgetv.com/videos/haarp/leuren-moret-fukushima-tectonic-nuclear-warfare-monitored-by-world-haarp-partners.html

   • Stirlitz 24 października 2011 o 12:06 am

    Jak to jest z tym HAARP, z tego , co kiedyś wiedziałem to baza setek anten na Alasce programu eksperymentalnego Marynarki, tajnego projektu mającego na celu łaczność z amerykańskimi łodziami podwodnymi na całym świecie w sytuacji awaryjnej zniszczenia satelitów w trakcie wojny w kosmosie. A teraz czytam o stacji w Norwegi, w neutralnej Szwecji , czy to wojskowe bazy amerykańskie ??? może ktoś to wyjaśni…

    • peryskop 24 października 2011 o 3:13 am

     @Stirlitz – HAARP rzeczywiście umożliwia kontakt radiowy z zanurzonymi łodziami podwodnymi, i to zawsze, nie tylko w sytuacji zniszczenia satelitów, bo tylko fale długie (ULF) są słabo tłumione w wodzie, a zresztą satelity mają krótkie anteny, które są mało skuteczne dla emisji fal długich.

     Norwegia należy do NATO. A Szwecja jest powiązna z tym paktem i jej rozgłaszana „neutralność” okazała się dyskusyjna po upadku ZSRR, bo te powiązania istniały także wcześniej.

     A ponadto każdy z tch krajów nie chce być bezbronny i pozbawiony sprzętu oraz wiedzy o możliwościach HAARP.

     • zenobiusz 24 października 2011 o 9:02 am

      peryskop@ sugerowałbym zmianę optyki.Trzęsienia ziemi i kataklizmy,zapowiadane w Bibli i objawieniach,mają być sygnałem do refleksji i nawrócenia,Tymczasem dobrze skonstruowana koncepcja HAARP złowrogiego, jako ich przyczyny,skierowuje myśli ludzi w kierunku nienawiści do hipotetycznych realizatorów tego programu,z jednej strony,a niesie nadzieję,że można to wyłączyć z drugiej.Nie nie można,bo przyczyna leży poza ludzkimi możliwościami.Jedynie pomagacie głosić wszechwiedzę i wszechwładzę lucyferian,idąc na ich pasku.Pani Moret,wzbudza takie samo zaufanie jak niejaki Fulford,niegdyś podnoszony tu do rangi autorytetu.Nie wystarczy wam historii z wysadzeniem Fuji,czy zniszczenia Japoni wstrząsem wywołanym nuklearnymi eksplozjami??Macie nową zabawkę ,Japonię zniszczył HAARP.Najlepsze jest to, że podstawowym dowodem są zapisy aparatury tegoż HAARP,podawane publicznie.Bo Haarp, rejestruje te zjawiska,nie wywołuje,pisałem o tym wielokrotnie.Naukowcy związani z tym programem,muszą się zmierzyć z nagonką ,nie tylko na nich,ale i na ich rodziny ,w tym dzieci,Pani Moret przesuwa początki tego programu odnosząc się do mierzonych częstotliwości drgań,w lata 50te.Wcześniej nikt ich nie mierzył,o czym nie pisze.Dziwne jest że tak niewiele wam potrzeba,by z pani Moret,czynić autorytet,podczas gdy już samo posługiwanie się tytułem naukowym ,prawem kaduka,powinno uruchomić dzwonki ostrzegawcze.
      Pozdrawiam.

      • zenobiusz 24 października 2011 o 9:12 am

       W najbliższym czasie należy oczekiwać bardzo silnych wstrząsów,w rejonie Istambułu,w Rumuni,na Wyspach Kanaryjskich,Następnie aktywność powróci na drugą półkulę Ponownie Japonia,tym razem południowa,USA w paru miejscach powyżej na lądzie, Indonezja,i Indie.Następnie wahadło jądra ziemi powróci,nastąpi straszliwy wstrząs na środku Atlantyku,wybuchnie Islandia. Rosja i Chiny to końcówka i jeszcze trudno prognozować ale w trakcie przebiegunowania będzie tam masakra,także z przyczyn tektonicznych.
       Nie są to przepowiednie,ani nie jestem konsultantem HAARP złowrogiego.To wnioski z analizy tektoniki i narastających w niej trendów.Wolicie wersję pani Moret,że to rządy niszczą własnych obywateli i gospodarki,jak widzę.

      • monitorpolski 24 października 2011 o 10:04 am

       Dr Nick Begich w filmie „Angels don’t play this HAARP” jeszcze w 1995 roku (o ile pamiętam) wyjaśnił działanie HAARP i to jakie skutki przyniesie. Begicha ojca, który był senatorem zabito wypadkiem samolotowym. Omawia on patenty i działanie HAARP – to nie jest wcale urządzenie do „obserwacji”, ponieważ tylko jedna sieć anten na Alasce wysyła w jonosferę energię o mocy miliarda watów. Polecam obejrzenie tego filmu, nie znalazłem niestety wersji polskojęzycznej.
       „Angels don’t play this HAARP” http://www.youtube.com/watch?v=YT9rD-8dEIM
       Begich zrobił później uaktualnienie
       „Angels still dont play this haarp” http://www.youtube.com/watch?v=2ul7Q5Wcu0g
       Na HAARP są patenty i można je przeanalizować. Niestety, ale jest to broń masowego rażenia. Leuren Moret analizuje dokumenty i artykuły, które się ukazały – wszystkie są w przypisach do oryginalnego artykułu.
       Oczywiście, nie znaczy to, że ma rację mówiąc, że te wszystkie trzęsienia są spowodowane HAARP-em. Zamach na WTC zburzony bombami atomowymi, jest dziełem Mossadu, amerykańska armia już o tym wie i będą przykre konsekwencje dla Izraela, o tym napiszę kiedy indziej.

       • zenobiusz 24 października 2011 o 10:25 am

        Gdybyś chciał,zastraszyć przeciwnika,swoją wszechmocą,nie robił byś podobnie,?
        Oczywiście że są patenty,wypowiedzi,i publicznie dostępne zapisy pracy Haarp,nie dziwi cię to ostatnie.??Leonardo da Vinci zostawił projekty helikoptera i łodzi podwodnej.Jakoś nie słyszałem by je zrealizowano.Zauważam dziwną tendencję,do przyjmowania za prawdę czasem absurdalnych twierdzeń ,na zasadzie w internecie o tym było.To korona dowodów,filmik You Tube,artykulik,wywiadzik-,”energię o mocy miliarda watów” jednego gigawata,brzmi mniej groźnie ??

        • hjk 24 października 2011 o 1:38 pm

         tylko problem polega na tym, ze tu nie ma „przeciwnika” w tym sensie, ze każdy już ma taka aparaturę, kto mógłby byc potencjalnym przeciwnikiem, a wiec „strachy na lachy”…
         natomiast jedynym przeciwnikiem mogą być kraje, ktore wykazują niesubordynację albo ludnosc swiata, przeciw ktorej toczy się wojna na wielu frontach…

        • monitorpolski 24 października 2011 o 9:32 pm

         No to przetłumaczę kolejny wywiad z Moret, w którym mówi o programie rosyjskim – jak się okazuje jest najbardziej rozwinięty. I cisza, nikt o tym nie mówi! Niewykluczone, że to ruscy odwalili numer w Fukushimie!

      • peryskop 24 października 2011 o 7:45 pm

       @Zeno – wiemy, że jesteś reformowalny, co potwierdziłeś odwróceniem się od bzdur typu nibiru.

       Więc wierzę, że i teraz zmienisz optykę i z obecnego stanu dezinformacji wyjdziesz w dobrym stylu.

       Nie twierdzę, że Japonię w marcu załatwiono HAARPem, ale wiemy, że i HAARP był wtedy aktywny. Nie wykluczam, że zdetonowano silne ładunki dla wywołania tsunami, tak jak nie wykluczam, że w Fukushima dokonano lokalnych detonacji pozorując, żeby wyglądały na skutki awarii reaktorów, a nie przyczyną tych awarii, przetopień rdzeni i skażenia. Tylko ignorant uwierzy, że przyczyną japońskiej tragedii była sama natura, albo jakiś JEDEN czynnik techniczny.

       Nie robię z Moret alfy ani omegi, ale nie podważałbym jej twierdzeń, że już w latach 50-ych rozpoczęto badania pomocne w dzisiejszych technologiach broni skalarnych. Przecież idea Tesli znana była wcześniej, a pogoogluj i poczytaj o pierwszej sztucznie wywołanej ulewie w Południowej Kalifornii, z przerwaniem tamy na rzece, i z wielkimi stratami, a to miało miejsce gdy nas jeszcze na świecie nie było.

       Piszesz: „Dziwne jest że tak niewiele wam potrzeba,by z pani Moret,czynić autorytet,podczas gdy już samo posługiwanie się tytułem naukowym ,prawem kaduka,powinno uruchomić dzwonki ostrzegawcze.”

       Uruchomiło. To nie ona zrobiła z doktorantki doktora.

       • hjk 24 października 2011 o 8:43 pm

        Jeszcze mała uwaga – niestety współczesny potencjał naukowo – techniczny umożliwia dzisiaj ingerencję dość głęboką w procesy natury i niestety sa podstawy by podejrzewać, ze nie jest wykorzystywany w zbożnych celach. Najlepszym dowodem jest schemizowanie i sfarmaceutyzowanie medycyny, rolnictwa, kosmetyki i higieny, afery ze szczepieniami itd. Podobnie jest z manipulacją pogodą i innymi zjawiskami naturalnymi.
        Jesli wierzymy i wiemy, ze świat został stworzony przez Boga, to jako miejsce życia ludzi nie może być miejscem kataklizmów pogodowych, sejsmicznych, biologicznych czy kosmicznych na masową skalę, co najwyżej jakieś lokalne wypadki mogą się zdarzyć. Natomiast ludzie przez swą złosć i głupotę mogą to wszystko popsuć i jak pisał juz Arystoteles w „Polityce”, ze „najgorsza jest nieprawość uzbrojona, a człowiek jako wyjatkowy w naturze jest uzbrojony w rozum i różne sprawnosci, które mogą być nadużywane i wykorzystywane do zła. Wtedy w swej chciwosci, zarłocznosci i rozwiązłosci staje się gorszy niż najdziksze bestie.”
        I wykorzystując swe urządzenia mógłby zrobić wiele dobrego, ze ziemia mogłaby przypominać raj, a niestety widzimy coś odwrotnego, ze warynki zycia zamiast się poprawiać, relatywnie się pogarszają,..

        • peryskop 25 października 2011 o 3:39 am

         Dzięki @hjk.

         Warto tu przypomnieć taki cytat słynnego psychiatry Carla Gustava Junga:

         „Największym zagrożeniem dla człowieka jest on sam!”

  • kosiardeyablos 24 października 2011 o 11:23 pm

   Totalna rozpierducha geologiczna – jedyny sposób na oczyszczenie matki Ziemi z brudu ? „Choćby ludzie stanęli okoniem i za szable chwyciwszy Gadzine chcieć mieli przegonić, nie dadzą rady. Natłok ogłupiaczy nie tylko w tv, rozprasza myśl o wolności. Jeśli Gadziny zejdą w pośpiechu do dziur swych, jedyna nadzieja to bram tych piekieł pilnować tak, by żaden nie wyszedł, nie uciekł. Tylko który tych wrót, chciał pilnować ? Nawet jakby zamknąć, na wieki, to i tak wyjście znajdą, więc baczyć należało by wszędzie, by żaden z nich się nie ostał. Chwała tym którzy wytrwają w cierpieniu”. (ale mnie naszło na poemat….)

 8. Ramires 23 października 2011 o 8:33 pm

  Myślę że fajny koment. Zaczerpnięty z onet. Ja myślę tak samo.

  Najwyższy czas. Nie wiem jak daliśmy sobie wmówić, że sensem ludzkiej egzystencji jest praca dla kilku papierków raz w miesiącu. Trzeba się obudzić, ekonomia przynosi nam niewolnictwo, niszczenie środowiska, głód, góry niepotrzebnych śmieci. Wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi, to nie wyzysk i niewolnictwo powinny kształtować tą planetę, a współpraca i rozwój dla wspólnego dobra, nie dojdziemy do niczego ścigając się ze sobą i niewoląc się w imię posiadania. Mamy jedno życie i jesteśmy zmuszani do poświęcenia go dla zaspokojenia potrzeby posiadania wpajanej nam z każdej strony. Czemu musimy zapier.. w pocie czoła, żeby inni mogli siedzieć w domu i nic nie robić? Czym politycy różnią się od nas? Czemu stajemy się niewolnikami tysięcy otaczających nas przedmiotów? dlaczego wypruwamy sobie żyły żeby powiązać koniec z końcem i nie mamy czasu dla samych siebie dla własnych rodzin, własnych dzieci? Czemu żeby mieć dach nad głową muszę podpisać cyrograf z bankiem na 40 lat, a potem tyrać, bo jak nie wszystko mi zabiorą? Czemu wpaja nam się, że potrzebujemy 5 samochodów z domów z basenem najlepiej jeszcze na kredyt, a co z rozwojem duchowym? i nie chodzi mi o kościół który już dawno nie ma nic wspólnego z religią. Każą nam zatracić własne człowieczeństwo, robi się z ludzi roboty, wpaja się nieszczęśliwość i potrzebę budowania szczęścia na posiadaniu pustych przedmiotów, wysysa się z nas dusze, zabiera się nam czas wolny, każąc pracować więcej i więcej. Jesteśmy ludźmi! Bogowie których wyznajemy stworzyli nas równymi wobec siebie, a my tak chętnie oddajemy swoją wolność w ręce innych, narzucamy swoją władzę innym ludziom, lub dajemy ją sobie narzucić, a ostatecznie i tak zabierzemy stąd tyle ile mieliśmy ze sobą w czasie narodzin. Nic co można kupić, wyprodukować nie uczyni nas lepszymi ludźmi, lub w ogóle nie uczyni nas ludźmi.

  • Aśka 23 października 2011 o 9:47 pm

   Mój syn niedawno zadał mi retoryczne, ale jak ważne pytanie, czy godzina ludzkiego życia warta jest tylko osiem złotych (tyle pracodawcy najczęściej dają, albo jeszcze mniej).

  • jakisbuk 24 października 2011 o 2:38 am

   ja doszedłem do tego sam – ale trawało to ponad 40 lat 🙂 – teraz spokojnie oglądam wokół siebie ten wyścig szczurów 🙂

   • sebecx 24 października 2011 o 9:06 am

    …hehehehe….. a jak te szczurki przekonane o swej racji i słuszności wyścigu… ale teraz jakby nerwowe się robią, bo kryzys jakiś i dług straszy… u kogo? ..kto go ma? ..jak duży? ..a ja odpowiadam, że dług mają ” u tych” od teorii big bangu….. oj pojęcie o rzeczywistości bladziutkie mają…

    • peryskop 25 października 2011 o 4:19 am

     Dobre @sebecx!

     Uogólniłbym tak:
     Cykl Wszechświata – od teorii Big Bang do praktyki Big Bank!
     Autorzy – wciąż ci sami dobrze znani.

     Jeśli też zaoferujesz piwo, to dlaczego nie?
     Wypijemy za wypłacalność okredytowanych szczurków wyścigowych.

  • hjk 24 października 2011 o 1:42 pm

   ramirez, fajny koment, tylko znowu znalazłeś okazje żeby dop… pardon dołożyć KK. Własnie KK cały czas zwraca uwagę, ze „gdzie skarb twój tam serce twoje” i „z prochu powstałeś i w proch sie obrócisz”, i „co dasz w zamian za dusze” – idzie własnie 1 listopada – wszystkich swietych – czas na refleksję…

 9. iHe 23 października 2011 o 10:20 pm

  Niedawno w New Scientist ukazało się opracowanie szwajcarskich naukowców wskazujące na silną koncentrację własności w rękach wąskiej grupy instytucji, głównie banków. Po raz pierwszy do powszechnej świadomości przebija się to co dotychczas było uważane za „teorię spiskową” i dyskredytowane bez głębszego zastanowienia.
  Częściowe tłumaczenie artykułu można znaleźć na portalu Forsal. Konkluzją jest to, że własność większości największych przedsiębiorstw świata skoncentrowana jest w rękach 147 korporacji, z czego w szczególny sposób w rękach 50. Oto one:…
  http://bankowaokupacja.blogspot.com/2011/10/koncentracja-bogactwa.html

 10. bia 23 października 2011 o 10:36 pm

  Problem nie tkwi w tym jaką broń posiadają problem tkwi w tym kim są Synagoga Szatna jest najwyższym organem władzy na tej planecie Wszystkie oranizacje rządowe i pozarządowe są przez nich kontrolowane Cały przepływ informacji jest filtrowany i infiltrowany Mnie za to co widziałem i wiem zrobili waryjatem tyle mogli a chcieli znacznie więcej chcieli mnie wsadzić do więzienia podobnie jak Gorczyńskiego Wywiad w Polsce podobnie jak na całym świecie kontroluje handel narkotykami narkotyki są tak łatwo dostępne że muszą za tym stać służby bezpieczeństwa samofinansują się w ten sposób co prowadzi do pełnej kontroli społeczeństwa każdy głos prawdy jest tłumiony i ośmieszanuy a kiedy to nie skutkuje mamy przykład Gorczynskiego takich jak on są setki ale się o tym nie mówi bo częśc z tych ludzi sama nie wie w jak łatwy sposób została poprzez prowokację poddana ograniczeniu swobód obywatelskich Ja miałem spotkanie w agendzie Synagogi w Amsterdamie Na Leidseplain 12 mieści się teatr zobaczcie jakie sztuki tam grają Synagoga komentuje tam na bierząco sytuację polityczną na świecie Nic mi nie wyszło z rokowań z nimi dlatego po powrocie do Polski dałem się zamknąć w szpitalu mój błąd to był ale przyznam że nie wytrzymałem kotła jaki mi zgotowali po zerwaniu rozmów Na wejściu do szpitala zostalem przywiążany pasami do łożka i po jakiś dwóch godzinach pojawił się posłaniec z Synagogi który z triumfem w głosie obwieścił mi Jesteś za krótki chłopcze Załatwili cię w Beneluksie luksusowo Ja mu na to że metody się nie zmieniły psychuszka jak za Breżniewa Zdalem sobie jednak sprawę że to spotkanie nie pokazało mojej ale ich słabość Gdybym był taki krótki to po co przysyłac do mnie emisariuza z taką informacją tylko w celu zastraszenia i nic innego. No i tak był przez dwa lata względny spokój aż miesiąc temu grupa wykwalifikowanych złodziei zrobiła mi na spiocha mieszkanie ukradli grubo ponad dwadzieścia tysięy moim rodzicom To kolejna próba zastraszenia strach się bać widzieli w Amsterdamie jak działa Bóg skoro chcą zobaczyć to jeszcze raz to już ich sprawa Ja się zastraszyć nie dam

  Leidseplain 12 macie adres jedźcie sprawdźcie obejrzyjcie sobie stronke teatru

  http://www.boomchicago.nl/Now_Playing_by_date/

  to teatr synagogi tak jak cały Amsterdam wokół kościołow burdele narkotyki w całym centrum miasta a synagogi w spokojnej dzielnicy na obrzeżach

  • choice 24 października 2011 o 11:52 am

   takich jak ty jest tysiące tracą pracę są zastraszani zamykani, ale to brak strachu przed nimi doprowadza ich do szału. Trzeba być ślepcem żeby nie zauważyć kto za tym stoi.. pozdrawiam

  • bbbmmm 24 października 2011 o 2:27 pm

   zycze powodzenia w walce i pochwalam za odwage i wiare

   • peryskop 25 października 2011 o 1:33 am

    To żadna sztuka zrezygnować i poddać się.

    Zwłaszcza, że „oni” na to grają żeby nas zmęczyć, przestraszyć, zniechęcić, zatracić nadzieję…

    Ale jak słusznie zauważył red. Ziemkiewicz – Polacy są nie do zaje.ania!
    I także w tym tkwi problem NWO.

 11. Pingback: Leuren Moret ujawnia prawdę o opryskach chemicznych: wojna totalna HAARP, cz.1 « Monitorpolski's Blog

 12. snajper-s 23 października 2011 o 10:54 pm

  o manipulacjach

 13. Konrad 23 października 2011 o 10:56 pm

  http://presscore.ca/2011/?p=4801

  • peryskop 24 października 2011 o 12:22 am

   Konrad – dzięki za ciekawy link!

   Ponieważ coraz więcej „przebudzonych” zaczyna kojarzyć trzęsienia ziemi i inne kataklizmy z HAARPem i przelotami specjalnie wyposażonych satelitów – to będziemy coraz częściej świadkami prób zrzucania odpowiedzialności na „tamtych drugich” – tu na Niemców i ich satelitę ROSAT, który miał dziś spaść z orbity.

   • rabarbarek 24 października 2011 o 4:31 am

    http://www.n2yo.com/?s=20638

   • hjk 24 października 2011 o 2:18 pm

    gdyby to było z upadku satelity, musiałaby być najpierw niezła explozja i ktoś by to widział – ale inna sprawa, czy by doniesli…

 14. navajo88 24 października 2011 o 12:09 am

  na tym zdjęci pokazują że nawet armia chińska potrafi latać na miotłach hahahahaha

  • BirD2 24 października 2011 o 2:23 am

   co ty z tą armią chińską cały czas..

   • zenobiusz 24 października 2011 o 9:17 am

    Oj,stary wojak,wie co ważne.W niedalekiej przyszłości,zobaczysz że miał rację.

    • navajo88 24 października 2011 o 2:48 pm

     hahahahaha święte słowa panie zeno !!! i jeszcze wstawię świetny filmik jak by śpiewał Majkel Jakson gdyby był chińczykiem hahahahahaha

     Pozdrawiam J.M.H

     • Rodriguez7 24 października 2011 o 5:45 pm

      hahah solo WYMIATA !!! XDD

 15. Święty 24 października 2011 o 12:24 am

  • Święty 24 października 2011 o 7:51 pm

   Wcale nie wstawilem Chemtrails video, co to ma znaczyc?

 16. Święty 24 października 2011 o 12:57 am

  Ciekawy punkt widzenia maja niektorzy w Rosji na temat smierci Kadaffiego http://www.youtube.com/watch?v=LltMq5Pi2wo

  • rabarbarek 24 października 2011 o 5:09 am

   Za krotko opisales. Video naprawde ciekawe. Pod nim strony , na ktore mozna wejsc , i dowiedziec sie wiecej na temat sytuacji w Libii. Dzisiaj klamliwe media raczyly nas festynami w Libii z okazji przejecia wladzy przez zdrajcow wlasnego narodu. Nie wiem jakie techniki zastosowano tym razem , ale czesc tlumow byla oszustwem medialno – propagandowym. Oczywiscie ludnosc Bengazi ktore bylo kolebka calego przedstawienia pt. Ratujemy cywilow , stanela na wysokosci bojowego zadania i stawila sie licznie na powitaniu nowego rzadu. Natomiast w stolicy bylo pusto. Zdjecia obiegajace swiat zrobione podobno na Zielonym Placu w Tripolisie sa montazem , a plac wygladal tak jak na zdjeciu.
   Dzisiaj nowy rzad oglosil , ze w Libii bedzie obowiazywalo prawo szariatu. Czyli kolejny kraj przechodzi w rece fundamentalistow. Baby do garow , burka na glowe , a pan i wladca bedzie przygotowywaj jihad. Szkoly stana sie szkolami koranicznymi , gdzie nikt nie bedzie uczyl
   dzieci myslenia , rachowania i analizowania a tylko uczenia sie na pamiec … wiecie czego,

   Podobno srednia analfabetyzmu na Bliskim Wschodzie przekracza 60 %. Ciemnymi narodami latwiej rzadzic. Irak i Libia byly chlubnymi wyjatkami. Teraz ich kolej dobic do sredniej.

   Rozne watki wojny w Libii. Podobno dzisiaj jedni swietowali a inni gineli pod bombami natowskimi.

   http://natostop.pl.ua/blogs/primer-bloga-admina/masovka-v-tripoli-simuljacija-foto.html

   • Druzyna AA 24 października 2011 o 11:26 am

    Widzę o pani typową metodę działania czytelników monitorowego bloga: kłamstwo za kłamstwem, wrzuta za wrzutą, a wszystko na wszelki wypadek opatrzone magicznym słówkiem „podobno”. Wiarygodność w postaci czystej.

    • monitorpolski 24 października 2011 o 11:43 am

     Możesz podać gdzie są kłamstwa konkretnie, to zbanuję wstrętnego kłamcę. Rzucanie słów na wiatr nie jest tu mile widziane.

     • Ramires 24 października 2011 o 7:02 pm

      Panie Monitor pogoń troli typu drużyna anonimowych alkoholików.

      Oglądaj se cepie oficjalną stronę PO. Co za mało ? Weż więcej koksu , może zadziała. PO co taki syf tu miesza ! POwiem brzydko ‚ POSZED WON ‚!

      • jakisbuk 24 października 2011 o 7:16 pm

       jasne zbanujce wszystkich oprócz zenobiusza i paru innych – i zmieńcie nazwe bloga na kólko różańcowe 🙂

       • Ramires 24 października 2011 o 7:55 pm

        Fajne ! Niestety to nie moja strona i ja nikogo nie mogę bananować. Niemniej gość o ksywie drużyna aa na pewno na to zasługuje ale o tym ja nie mogę decydować. Puki co jeszcze każdy ma prawo do własnych poglądów. Ale skoro się nie zgadza z treścią tego bloga to po co tu wchodzi i co komu chce udowodnić?

        • Druzyna AA 24 października 2011 o 8:39 pm

         „Ale skoro się nie zgadza z treścią tego bloga to po co tu wchodzi”

         Lubisz ciepełko towarzystwa wzajemnej adoracji? Boisz się samodzielnego myślenia? Łykasz bezkrytycznie teoriospiskową papkę? W takim razie strona monitora jest dla ciebie. I nie zawracaj sobie swojej ślicznej główki takim indywiduum jak ja.
         Nawiasem mówiąc, czym niby zasługuję na bana? Tym, że piszę coś, co ci się nie podoba? Jak mi przykro…

        • sebecx 24 października 2011 o 10:16 pm

         ..nie banować AA… ..A studiować… tak działa zamiana naturalnych witamin na sztuczne… fluor oraz aspartam… szczepienia… zapewne także i krótka historia zamieszkiwania aglomeracji ma wpływ… test na postrzeganie rzeczywistości przez AA…. o co chodziło Sikorskiemu z „węgierskim winem” ? … podejmiesz rękawicę AA ?… WYTŁUMACZ MI ….

       • rabarbarek 24 października 2011 o 8:14 pm

        Na szczescie slowo ” podobno” nie jest na liscie slow zakazanych. I jak najbardziej na miejscu wtedy gdy podaje wiadomosci na podstawie jednego zrodla. Gdyby tak druzyna sprawdzila analfabetym na BW z innego zrodla i okazaloby sie , ze tam podaja 58% a nie 60% to dopiero wtedy dostalabym po uszach za niewiarygodne informacje . A tak slowo” podobno” zamyka druzynie buzie. A , ze podaje linki? To juz chwyt druzyny ponizej pasa. Przeciez ja ni tworze historii , ani nie wymyslam zdarzen , ale opisuje je na podstawie pewnych dostepnych materialow , wiec linki sa konieczne aby inni tez mogli to skonfrontowac. Ataki druzyny na te strone i strone Zenobiusza znane sa nie od dzis wiec nalezy je traktowac z przymruzeniem oka.Napiszcie druzyno wreszcie cos ciekawego , bez szukania dziury w calym.

        • Druzyna AA 24 października 2011 o 8:41 pm

         Pisanie u monitora konkretów, które nie są po linii i na bazie jego bloga, mija się z celem. Podawałem linki, wykazywałem błędy w rozumowaniu… Zlewacie to ciepłym moczem i babrzecie się dalej w bezmyślnym monitorowym bagienku. A ja po prostu staram się korzystać z różnych źródeł informacji, w tym także z tego bloga – tyle że tu się coraz bardziej zbliżacie do kabaretu.

     • Druzyna AA 24 października 2011 o 8:36 pm

      „Możesz podać gdzie są kłamstwa konkretnie”

      O, choćby tutaj: „Zdjecia obiegajace swiat zrobione podobno na Zielonym Placu w Tripolisie sa montazem”. Nie musiałem specjalnie szukać.

      • peryskop 25 października 2011 o 5:23 am

       @DrużynaAA pod nieobecność @gruszki:
       „Zdjecia obiegajace swiat zrobione podobno na Zielonym Placu w Tripolisie sa montazem”

       W czym problem, DrużynaAA?
       Przecież to jest znana stara sprawa: al Jazeera stworzyła sobie taki poligon zapewne żeby reporterzy i kamerzyści mieli gdzie poćwiczyć. Każdy ma prawo do własnego Zielonego Placu – czyż nie?

       A czy widzieliście, DrużynaAA, jak pokazali demonstrację rzekomo w Libii z tłumami radośnie powiewającymi flagami w kolorach niby-rebelianckich? Ale przy bliższej analizie okazało się, że to Hindusi w Indiach z własnymi flagami narodowymi, a pomarańczowa barwa jednak odbiegała od czerwieni rebelianckiej. I to nie „podobno” odbiegała, ale na pewno! Widzieliście?

       Ten news akurat miał tylko komentarz kreatywny, ale obraz był całkiem ostry i stabilny. A czy waszą DrużynęAA zaopatrzyli już w NWO CAMERA z funkcją „parkinson”?

       Piszecie także: „Zlewacie to ciepłym moczem…”

       A wy tam tylko zimnym zlewacie? I jak to robicie? Podzielcie się z nami waszymi doświadczeniami.

 17. rabarbarek 24 października 2011 o 5:35 am

  HAARP nie HAARP . Faktem jest , ze Turcja zatrzeslo i faktem jest , ze nikt nie spieszy sie z pokazaniem trzesienia w TV. Moze jeszcze ekipy nie dojechaly , ala zazwyczaj zdjecia gotowe sa bardzo szybko. Przepraszam , ze uracze Was strona z socjalizmem w tle , ale artykul na temat Turcji, warto zobaczyc. Napisany byl dzien przed trzesieniem. Turcja wspolnie z NATO opracowala plan dokopania Syrii. Wczesniej nalozyla na Syrie sankcje, teraz przygotowala oddzialy ” uciekinierow” z Syrii , ktorzy przebywaja w obozach dla uciekinierow rozlokowanych po stronie tureckiej , przy granicy z Syria.
  Oddzialy uzbrojone sa przez Turcje i NATO. [ a moze jeszcze ktos sie tam dosiadl ?] Moze trzesieniem ziemii przypieczetowano kontrakt na kolejna wojenke?

  Minister Spraw Zagranicznych Syrii zapowiedzial , ze jesli Turcja wyda zgode na atak z jej terytorium to kontratak bedzie bolesny. Zapowiedz wycofania wojsk amerykanskich z Iraku , w obliczu nowej wojny w rejonie, brzmi zlowrogo.

  http://www.wsws.org/articles/2011/oct2011/syri-o22.shtml

  • hjk 24 października 2011 o 2:51 pm

   Raczej to ostrzeżenie lub „kara” za napięte stosunki z Izraelem…
   O ile faktycznie nie kataklizm…

 18. rabarbarek 24 października 2011 o 6:05 am

  Sytuacja na Bliskim Wschodzie robi sie coraz ciekawsza. Mam wrazenie , ze coraz silniej daja o sobie znac sily dazace do III Wojny Swiatowej. To co sie tam dzieje jest zupelnie irracjonalne . Nie ma w tamtych wydarzeniach zadnego sensu , poza checia sprowokowania wojny , ktora nie skonczy sie na Bliskim Wschodzie. Wydaje sie to logiczne patrzac na sytuacje finansowa i ekonomiczna na swiecie. PressTV donosi , ze w piatek Pakistanska delegacja przybyla do Teheranu i potwerdzila swoja gotowosc do wspolpracy militarnej na wypadek ataku na Iran. Co to oznacza mozna sobie wyobrazic. Pakistan ma bomby atomowe , ktorych Amerykanie nie potrafia przejac. W tym wypadku pomoc militarna oznacza przekazanie Iranowi atomowek . A jeszcze po drodze Syria i spodziewany atak ze strony Turcjii i NATO.
  Nawet ” niewdzieczny” Afganistan zglosil sie na ochotnika do wspolpracy z Pakistanem.

  http://presstv.com/detail/206076.html

  • zenobiusz 24 października 2011 o 9:16 am

   I oto dlaczego wojny nie będzie.Będą „pogłoski wojenne”. I tyle.Rząd USA,czeka na dopełnienie się własnego losu.Na 9 listopada,mają alarm ,a w ciągu miesiąca,okazja dla której sprawdzają sprzęt ,powali ich na kolana,choć kto wie ,czy nie będzie to wcześniej,między 5 a 15 listopada.

   • Versus3 24 października 2011 o 10:52 am

    O czym mówisz? Co ma byc 9 listopada?

    • zenobiusz 24 października 2011 o 11:06 am

     http://www.codepublishing.com/wa/Sumner/html/Sumner09/Sumner0910.html
     Tu szczegóły.Analiza ,prowadzi do ciekawych wniosków.Nowy York już ćwiczył częściową ewakuację pod pretekstem tornada.

     • Versus3 24 października 2011 o 11:23 am

      Uuuu, niezłe. Intrusion Alarms, będzie się dzialo. A skąd data 9 listopada? Podobno 5 listopada cos ma być.

    • hjk 24 października 2011 o 2:54 pm

     9 listopada to po prostu 9.11. 2011
     wszelkie podobienstwa przypadkowe…

    • vortex 24 października 2011 o 4:52 pm

     9 lisopada o godz 14.00 zostanie nadany System Ostrzegania Wyjatkowego poprzez TV,Radio,kablowke, radio sateltarne itp.Test bedzie trwal 3 min. w tym czasie wszystkie stacje przerwa normalny program.Taki 3 min stan wojenny.
     youtube.com/watch?v=fDegHl95L1I

   • raining 24 października 2011 o 1:58 pm

    Wojna bedzie. Kwestia miesiaca.

    • rabarbarek 24 października 2011 o 8:53 pm

     Nikt z nas nie chce wojny. Ale patrzac na to co wyrabiaja Neoconi, globalisci ,syjonisci czy jak ich tam jeszcze zwal , tracimy [ jako spolecznosc miedzynarodowa] nadzieje na pokojowe rozwiazanie problemow swiatowych , ktore w tej chwili przypominaja balon napompowany do granic mozliwosci . Jeszcze jeden dmuch i peknie.

     Osobiscie czuje lek obserwujac obecne wydarzenia i ciagle licze na powrot rozumu u szalencow , ale oni swoim szalestwem probuja zdominowac kazdy zakatek swiata. Wiadomo , ze jesli wojna wybuchnie to nie bedzie to wojna oparta na konwencjonalnych technikach i rodzajach broni , a uzyte w niej zostana najzmyslniejsze rodzaje broni , o ktorych nie mamy pojecia. Podejrzewam , ze nawet HAARP to zabawka w porownaniu z tym co wyprodukowano w zaciszach laboratoriow kompleksu militarnego.

     Opis sytuacji na swiecie i Bliskim Wschodzie od ktorego wszystko moze sie zaczac. Nie napawa to optymizmem .

     Naprawde ciekawe.

     http://disquietreservations.blogspot.com/2011/10/obama-is-very-clever-liar-more-clever.html

 19. snajper-s 24 października 2011 o 10:17 am

  SATANIŚCI ATAKUJĄ RODZINE A.LEPERA >>>>

  Po raz kolejny płonął majątek Lepperów. W sobotę paliła się stodoła. Policja ustala, czy było to podpalenie. W sobotę w Drozdowie spłonął majątek Lepperów. Kilkudziesięciu strażaków przez kilka godzin walczyło z ogniem, a cała wieś drżała ze strachu, obserwując, czy pożar nie przeniesie się na ich budynki. Policja nie wyklucza, że było to podpalenie – czytamy w „Super Expressie”.

  Spaliła się duża murowana stodoła, która należała do syna Andrzeja Leppera, Tomasza. Stodoła była wypełniona sianem. Akcję gaszenia pożaru prowadziło ponad 30 strażaków. Gasili pożar kilka godzin.

  Na miejscu znaleziono zapałki i jeden but.

  Tomasz Lepper, syn zmarłego szefa Samoobrony, jest właścicielem byłego PGR-u w Drozdowie. Znajdują się tu pomieszczenia magazynowe.

  Wcześniej już dwa razy wybuchały pożary u Lepperów – za pierwszym razem spłonęły bele słomy, za drugim natomiast budynek magazynowy.
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019387,title,Tajemnicze-podpalenie-majatku-Lepperow,wid,13920985,wiadomosc_prasa.html

  • choice 24 października 2011 o 12:07 pm

   Nie wiem czy pisaliście o tym ale napiszę jeszcze raz w sumie zastanawiało mnie dlaczego Leper ale to chyba jedyna osoba która mogła ponownie zerwać naród na blokadę GMO, co mogło by mieć skutki podczas wyborów..

   • hjk 24 października 2011 o 2:57 pm

    przynajmniej mieli praktykę i przecwiczone tego typu akcje…

  • kosiardeyablos 24 października 2011 o 11:36 pm

   SSABOTAŻ – proste jak konstrukcja cepa, samo sie nie zafajczyło, ewidenty numer z podpaleniem. Rozumiem w gorące lato ale kto sie nabierze na pożar sam z siebie!!! i to w dodatku teraz.

 20. pola 24 października 2011 o 11:51 am

  Dziś rano w Polskojęzycznej telewizji reklamowali książkę dwóch Francuskich autorów ,Jean-Paul Guichard i Antoine Brunet,na temat kryzysu gospodarczego na świecie.Przekonują oni że kryzys gospodarczy wywołały Chiny które manipulując juanem doprowadziły do tego że towar importowany z Chin jest konkurencyjny cenowo,co stało się przyczyną takiej sytuacji.
  Zadajmy sobie pytanie kto zmuszał firmy Amerykańskie czy Europejskie do przeniesienia swoich firm do tego kraju ,czy to nie przypadkiem zachłanność korporacji która poszukiwaniu większych zysków zaczęła przenosić swoje aktywa do państwa środka a może celowe działanie zabiegów politycznych zachęciło wiele firm do zainwestowania na wschodzie aby przy pomocy tego działania pózniej zdyskredytować ten kraj manipulując opinią typu>zobaczcie to przez nich nie macie pracy<Komu zależy na przekonaniu opinii publicznej do tego typu tezy i obarczeniu całej tej sytuacji tylko i wyłączne Chin które oczywiście mają swój udział w całej tej finansowej zawierusze ,ale kto doprowadził do tego aby taka sytuacja mogła zaistnieć.Czy na pewno Chiny?
  http://pressclub.pl/?page_id=1348

  • Apsik 24 października 2011 o 1:25 pm

   Istnieje taka instytucja, jak cła zaporowe. USA wprowadza cła i bardziej opłaca się produkować na jej terytorium niż w Chinach. Po drugie za kryzys w USA i na świecie w największym stopniu odpowiada, polityka kreacji pustego pieniądza, zadłużania narodów za pomocą takiego mechanizmu i finansowanie konfliktów pustymi pieniędzmi. Podstawowa przyczynna tego całego bajzlu, biedy, tkwi w niskiej stopie procentowej , sterowanej ręcznie. CO się zaczynało dziać za rządów Skrzypka w RPP ,choć są opinie, że Skrzypek nie chciał żydowskich kredytów na zadłużenie Polski, to kreował puste pieniądze, które windowały ceny nieruchomości do niebotycznych wysokości, szykowała się druga Hiszpania, kryzys na świecie nas uchronił, sprowadził jełopów rządzących trochę do realnego myślenia.

   • pola 24 października 2011 o 2:56 pm

    Kraje należące do WTO nie mogą nakładać na siebie niektórych ceł zaporowych jest to sprzeczne z regułą tej organizacji o czy mogło przekonać się USA ,nakładając na Chińską stal cło zaporowe.
    Co to jest WTO.
    http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http://www.thirdworldtraveler.com/WTO_MAI/The_WTO.html

    http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http://struggle.ws/nowto
    /brief_wrong.html

    • hjk 24 października 2011 o 3:02 pm

     Jest to świadoma polityka globalistyczna – kraje wysoko rozwinięte sprowadzić do parteru, a „dziadów” trochę zwindować, zeby zachłysnęli się „wolnością i demokracją” i tym łatwiej poddały się pod globalny „gułag” – wtedy wszędzie poziom się wyrówna i wszyscy będą równymi niewolnikami w globalistycznym kołchozie pracujacym na potrzeby (pseudo)elit…

    • Apsik 24 października 2011 o 3:22 pm

     To masz odpowiedź teraz, czym kończy się regulacja rynków, brakiem możliwości ochrony własnych gospodarek przez rządy , polityka regulacji nazwana odwrotnie liberalizmem handlu międzynarodowego, pewnie żeby dodatkowo namieszać we łbach.
     Główną przyczyną biedy jest, tak czy siak , kreacja pustego pieniądza i dmuchanie balonów spekulacyjnych.

  • kosiardeyablos 24 października 2011 o 11:38 pm

   To kolejna literacka ściema!

 21. OlO 24 października 2011 o 1:19 pm

  Haarp jednocześnie może pomóc i zabić a zależy co za łeb tym steruje. Technologia głównie opiera na elektryczności i energetyce. Ci co stworzyli te urządzenia powinni być osądzeni tak aby ludzie zrozumieli że byli zabijani a gównie weźcie za tych co rządzą tą technologią.
  Wojsko posiada bardzo dużo satelitów.

  Myślicie że powódź w 2010 roku na południu Polski była zemstą planety?

  • kosiardeyablos 24 października 2011 o 11:41 pm

   NIe była. Ewidentna interwencja w siły przyrody – manipulacja – HAARP ! Nic się nie dzieje przypadkiem – związek skutkowo przyczynowy.

 22. Wojox 24 października 2011 o 1:24 pm

  HAARP regularnie jest w użyciu. Teraz w momencie intensywnego „pompowania” fal do jonosfery nie działają komputery monitorujące stan systemu i jego aktywność.
  Dodatkowo twierdzę że wszyscy w tej dziedzinie współpracują. Ostatnio jeden z potężnych elementów, transportowano z Rosji na Alaskę, więc Rosjanie ściśle współpracują w tej dziedzinie z USA i innymi państwami. Głównym wrogiem całej tej kampani jest ziemska chołota która się burzy w miastach. Tak o nas myślą, goje się mnożą jak szczury, a trutki słabo działają więc trzeba ostrzej pojechać. Podejżewam że Japończycy sami sobie zrobili Fukushime, podobnie jak USA 911. To taka ofiara dla ich fałszywych bóstw…i prezesa Szatana…

  • Versus3 24 października 2011 o 1:45 pm

   Zwłaszcza te 15 tysięcy ofiar samo sobie zrobiło Fukushime. Po co tam łaziło, durne, a?

 23. bia 24 października 2011 o 1:24 pm

  Historia Chin ostanich trzydziestu lat przypomina to co działo sie z III Reszą nim powstała W czasie wielkiego kryzysu światwoego po roku 1929 Niemcy otrzyały 10 mld dolarów od bankierow z USA i Angli To samo teraz zrobiono z Chinami ktoś Chiny uczynił tym czym są i ma w tym jakiś cel Scenariusz jak do tej pory zawsze był taki rewolucja, kryzys, wojna rewolucja to 1989 kryzys 2008 a wojna to się zobaczy kiedy

 24. genovefi 24 października 2011 o 1:50 pm

  Oczywiscie ze sa regularnie w uzyciu wojox.Na geomapie jeszcze niecaly rok temu byly widoczne Haarp-ringi ,teraz mapka jest z opoznieniem a ringi sa zakamuflowane, jednakze wprawne oko wylowi te idealne zarysy 😀

 25. Roma 24 października 2011 o 1:53 pm

  bardzo ważna info bieżąca, dotyczy euro

  warto też wiedzieć, że Finlandia mysli o rezygnacji z waluty euro

  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Finlandia-jako-pierwsza-moze-zrezygnowac-z-euro-2425965.html
  Ostatni artykuł prezesa NBP Skrzypka (dla tych, co jeszcze nie czytali)
  pt. Nie spieszmy sie do wprowadzenia euro.
  http://www.bibula.com/?p=20400

  natomiast Brytyjczycy dziś zadecydują, czy chcą być nadal w Unii

  http://euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=2426276&type_id=1&display=1%202%204&priority=1-20&order=priority

 26. snajper-s 24 października 2011 o 2:18 pm

  Chemitrals w 2010 … i  Skorumpowane media na dzień dzisiejszy czyli końcówka 2011 milcza czyli radio:zet-rmf-eska-bielsko-r.katowice-r.maryja

  … mysle że kiedyś w przyszłości te stacje polecą na łepetyne za kłamstwa które nam wciskają czego dowodem jest że całe media światowe kontrolują sataniści i rządzą Polską a w tym siedza wszystkie KLONY: pisy-po-sld-pawlaki- .. i reszta dziadów w postaci świn do koryta które zmierzją do utworzenia ateistycznego rządu NWO. Jak narazie człowkek lub ci ludzie co rządzą nami rujniją wszystko dla chciwej korzyści dla swoich rodziń. Jak długo bedziecie spali ludziska ?

 27. OlO 24 października 2011 o 2:26 pm

  szukaj: Gaz łupkowy – przekręt rządów Platformy Obywatelskiej

  • Grafik 24 października 2011 o 2:45 pm

   Mam kolegę który pracuję w firmie NAFTA PIŁA – firma ta wydała miliony złotych na badania złóż łupków – zrobili około 900 odwiertów. I wiecie co? Kolega uświadomił mnie że mimo że POLSKA firma wydała miliony zł na badania i rysowanie map zasobów…to Amerykanie nie dość że wykupili łupki za bezcen to jeszcze otrzymali plany/mapy z odwiertami i wielkością zasobów.
   Widzicie co PO-paprańcy zrobili ? Rozsprzedali naród polski, Nasze dobra naturalne są oddawane kolekszkom za darmo, węgiel którego starczyło by nam na około 1000 lat, również trafia w prywatne ręce…śpijcie dalej ludzie…( to do tych spoza tego bloga)
   Chemitrails to wymysł psycholi, GMO jest cudem człowieka…etc…Młodzi bezrobotni narzekajcie na swoją ślepotę i prostolinijne myślenie…bo za kilka lat będzie was ludzi po studiach 3 miliony bezrobotnych.

   • Joanna 24 października 2011 o 4:22 pm

    Ja myślę, że te łupki oddane za darmo, bo za złotówkę trafiły w ręce Żydów, którzy się domagali odszkodowań. Trzeba czytać między wierszami, a truizmy w stylu amerykańskie firmy i rosyjskie firmy to handele między przedsiębiorcami wiadomego pochodzenia. Nagle zakwitła wielka miłość pomiędzy Tuskiem oraz Komorowskim z Izraelem, a sprawa odszkodowań przycichła. Robia Polaków sprzedawczyki w balona na całego, a Polakom nie chce się ruszyć 4 liter raz na cztery lata, by towarzystwo przepędzić i rozbić przynajmniej wewnętrznie.

    • kosiardeyablos 24 października 2011 o 11:58 pm

     Zadziałałoby jedynie POSPOLITE RUSZENIE. Prawdopodobnie nastąpiła by ingerencja w struktury dowodzenia tym ruszeniem tak jak w przypadku SOLIDARNOŚCI ale jest to na razie jedyna opcja. skutek uboczny – chaos i interwencja NATO albo sam chaos wymieszany z samosądami i linczem znanych nam szabasgejów i im podobnych, czyli rzeź jak w czasie Powstania Kościuszkowskiego. Tu także historia zatacza koło – powtórka TARGOWICY!

 28. snajper-s 24 października 2011 o 2:32 pm

  SATANISTYCZNE MEDIA OGŁOSIŁY:

  „Słońce „się obudziło”. Jego aktywność rośnie.- / PAP /Po raz pierwszy w tym cyklu aktywności słonecznej liczba Wolfa określająca liczebność plam na Słońcu przekroczyła bardzo wysoki poziom 200 – informuje serwis SpaceWeather.com. Najstarszym i bardzo prostym sposobem określania aktywności Słońca jest liczba plam, która jest opisywana tzw. liczbą Wolfa. Oblicza się ją w ten sposób, że do całkowitej liczby plam dodaje się liczbę grup plam pomnożoną przez dziesięć. W maksimum aktywności naszej dziennej gwiazdy liczba ta może wyraźnie przekraczać poziom 200, a w minimum spadać do zera.Po bardzo głębokim minimum, które obserwowano w latach 2008-2009, kiedy to tygodniami liczba Wolfa wynosiła zero, teraz Słońce „obudziło się” na dobre i jego aktywność od kilkunastu miesięcy jest spora. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/awantura-o-nowych-poslow-to-jest-otwarte-pytanie,1,4888974,wiadomosc.html . ”

  … O JEJEKU PO BLOGACH WAŁKUJĄ TO JUŻ OD 3 LAT , A TU DOPIERO SIĘ WYCHYLAJĄ BO LUDZIE MAJĄ JUŻ DOSYĆ CZYTANIA SPONSOROWANYCH PRZEZ „sanhedryn” ich zakłamanych wieści do nieczego zmierzających .

  • snajper-s 24 października 2011 o 2:43 pm

   … a tak wogóle to za kilka dni w Asyżu wielkie obrażanie Boga po raz trzeci.

   Plamy czyli znaki na słońcu można uważac za zwykły zbieg okoliczności.
   Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia, bo nasza duma ludzka nie pozwala nam przyznać się nawet przed samym sobą do tego, że być może całe życie żyliśmy w błędzie.
   Mnie się udało wyjść z błędu, dlatego polecam prawdę objawiona przez Boga w bibli ostrzegam przed piekłem w postaci zachipowania wszystkich ludzi na tej planecia przez rząd Reptilów pod agendą świątyni ONZ’tu

   • vortex 24 października 2011 o 5:11 pm

    przypomina mi sie o czym pisal Philip K. Dick w Trzech Stygmatach albo o czym mowil Dr. Moreau. No i jeden z nowych filmow Roland Emmerich ma tytul Hell.
    Co lonczy te trzy tytuly ? SLONCE !

    • kosiardeyablos 25 października 2011 o 12:03 am

     Dodaj jeszcze ten filmik : Księga Ocalenia -The Book of Eli. Wizja przyszłości w ryżu-serii Albert’a Hughes’a i Allen’a Hughes’a

 29. karolpolak80 24 października 2011 o 2:42 pm

  Że niby Watykan jako pierwszy będzie za powołaniem rządu światowego i jednolitego pieniądza??? Zaskoczenie!!!
  http://www.pb.pl/2508747,20214,watykan-za-swiatowym-bankiem-centralnym

  • andzia 24 października 2011 o 9:40 pm

   skoro antychryst podobno już jest w Watykanie, to jest to wielce prawdopodobne.

 30. pio9a 24 października 2011 o 2:47 pm

 31. Noni 24 października 2011 o 3:08 pm

  religie wypaczenie prawdy uniwersalnej

  • kosiardeyablos 25 października 2011 o 1:23 am

   To było w pyte!!! Przekaz jak tralala. Prawem Dhammy jest brak prawa, jest tylko zasada prawem zaś jest prawo karmy, nieuniknione i surowe – naturalne i urzeczywistnione w przestrzeni zwierciadło poczynań. Zgadzam się z tym co jest na tym filmie, bez dwóch zdań. Praktyka Dzogczen jest właśnie taką ścieżką ku urzeczywistnieniu. Dhamma to ścieżka, którą iść może każdy i każdy może urzeczywistnić swoj naturalny stan – pustkę. zrozumieć Matrix – każdy to może i nikt nie stawia nam warunków -jedynie my sami. To jest wolność i dane nam prawo wyboru – tzw boska cząstka jakby ktoś nie wiedział. To jest to co już tu napisałem. Czym jest religia ? Opium dla ludu. Religia jest narzędziem, do panowania nad tłumem, to wymysł po to byśmy mieli czego się bać. dlaczego wspomniałem że Jezus był jak Budda – urzeczywistniony Budda. Jego przekaz był zbyt ciężki dla zdeprawowanych Monoteizmem ludzi rejonu w którym się pojawił i gdzie się narodził. Dlatego wyglądał jak wyglądał i głosił co miał głosić. Byście mogli pomyśleć. NONI -dzięki za filmik!!!!

 32. Stirlitz 24 października 2011 o 3:11 pm

  Czy minister Sikorski dziś rozmawia w Libii z zbrodniarzami ?????

  http://www.rp.pl/artykul/629442,738672-Masowy-grob-zwolennikow-Kaddafiego-w-Syrcie.html

 33. PokójWam 24 października 2011 o 3:23 pm

  http://antymaterialny.nowyekran.pl/post/30780,sprawa-radwanskich

  http://www.tvn24.pl/-1,1721921,0,1,jesienia-radwanska-jest-najlepsza-na-swiecie,wiadomosc.html

  Jeśli spaść to z wysokiego konia – boję się że Illuminaci specjalnie tak kierują jej karierą, żeby ją niebawem zniszczyć, jej rodzinę i po prostu wykonać egzekucję. W ten sposób będą chcieli kolejny raz udowodnić kto tak naprawdę rozdaje karty i nawet najlepsi nie mogą im się narazić…

 34. Mariusz 24 października 2011 o 4:17 pm

  Watykan: Powołać Światowy Bank Centralny
  dodane 2011-10-24 15:32
  PAP/KAI/kab
  Watykan zaapelował w poniedziałek do rządów na świecie o reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego oraz powołanie „światowej władzy publicznej” zarządzającej finansami. Wezwanie to znalazło się w dokumencie Papieskiej Rady Iustitia et Pax.
  Henryk Przondziono/GN W 17-stronicowym dokumencie „O reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego w perspektywie władzy publicznej o uniwersalnej kompetencji”, rozpowszechnionym przez watykańskie biuro prasowe, zawarty jest apel o „multilateralizm” nie tylko w dyplomacji, ale także na rzecz „zrównoważonego rozwoju i pokoju”.
  Ostrzeżono jednocześnie przed „technokratami”, którzy ignorują dobro wspólne, oraz „bałwochwalstwem rynku”.
  Według Papieskiej Rady Sprawiedliwość i Pokój trzeba powrócić do „prymatu polityki” nad gospodarką i finansami, a także powołać „Światowy Bank Centralny”. Celem tych wszystkich działań ma być doprowadzenie do większej skuteczności systemów monetarnych i finansowych i utworzenia „wolnych i stabilnych rynków”, kierujących się zasadami prawa.
  Watykan położył nacisk na to, że „logika nakazuje”, by taka światowa władza zarządzająca finansami „miała za punkt odniesienia Organizację Narodów Zjednoczonych” i była bezstronna.
  http://info.wiara.pl/doc/992607.Watykan-Powolac-Swiatowy-Bank-Centralny

  • yaphoto 24 października 2011 o 8:12 pm

   To jest news dekady. Poczekajmy, moze katole z monitorem na czele jakos na to zareaguja 🙂 Jestem b. ciekawy ! 🙂

   • jakisbuk 24 października 2011 o 8:18 pm

    też czekam – cały wasz trud poszedł w ….. – jak pisałem że KRK to najwiekszy oszust na świecie to mi nikt nie wierzył dostawałem bany i inne obelgi – teraz macie dowód – i co wy na to parafianie ?

 35. maran 24 października 2011 o 4:19 pm

  Wegrzy tez juz zaczynaja sie budzic i widze ze tylko w BOG, HONOR, OJCZYZNA lezy ich ocalenie.
  Kapitalny zespol Karpatia. Ich piosenki sa warte posluchania.

  • Sulik 24 października 2011 o 8:03 pm

   Viva Magyarországon!
   U nas bez zmian.

 36. maran 24 października 2011 o 4:21 pm

  Tutaj zas przepiekna piosenka o Palestynie, spiewana przez urocza , palestynska dziewczynke.

 37. maran 24 października 2011 o 4:24 pm

  Tutaj przyklad bardzo odwaznej, mlodej, 24 letniej amerykanskiej Zydowki, Morgan Bach, ktora zdecydowala sie po studiach przyjechac do malutkiej wioski w Palestynie, zagrozonej wyburzeniem przez osadnikow i wojska Izraelskie. Morgan uczy dzieci z wioski, a jednoczesnie jest jej obecnosc, (prowadzi tez blog),przyciaga uwage swiata do tej malenkiej wioski i niejako powstrzymuje Israelskie sily przed jej wyburzeniem.
  Morgan jest volunteer, korzysta ze skromnego jedzenia, jakie zapewniaja jej mieszkancy wioski.
  Stracila czesc swych „przyjaciol” w USA z powodu swych przekonan i dzialan, ale zyskala tez wielu nowych, na calym swiecie.
  http://mondoweiss.net/2011/10/endangered-palestinian-village-gets-intl-media-attention-except-from-the-u-s.html#comments

  • Stirlitz 24 października 2011 o 4:50 pm

   podobno pacyfiści z USA , Szwajcarii wymuszą niezależne śledztwo w sprawie mordów .Ciekawe że Polska uznała Rebeliantów już w lipcu przed upadkiem Trypolisu, Rosja 1 września a Watykan 21 października !!!!!!

   • Stirlitz 24 października 2011 o 4:50 pm

    http://konflikty.wp.pl/wiadomosc.html?title=Szokujace-odkrycie-zwiazano-im-rece-i-zastrzelono&wid=13923248&

    • Marcin 24 października 2011 o 7:05 pm

     Nie wiem czy ktoś wczesniej dawal linki do tych stron,ale jesli nie to zobaczcie kilka zdjęć i filmów z Libii.Ostrzegam,że są bardzo drastyczne.
     http://www.obamaslibya.com/
     http://www.federaljack.com/?page_id=37933

     • jakisbuk 24 października 2011 o 7:28 pm

      na tych filmach to nie ludzie tylko banda dzikusów

   • monitorpolski 24 października 2011 o 7:26 pm

    Straszny błąd ze strony Watykanu. Ktoś niszczy Watykan i Kościół od środka, Nie mam wątpliwości. NIE ZABIJAJ. A tam śmierć szaleje.

    • jakisbuk 24 października 2011 o 7:32 pm

     widze nadal nic nie rozumiesz – co robi KRK

     „Ktoś niszczy Watykan i Kościół od środka” ? kto niby ?

     • monitorpolski 24 października 2011 o 7:58 pm

      A kto w PL robi krecią robotę, jak nie „wybałuszasty”. Ludzie Rotszyldów oczywiście. JPI próbował się wyzwolić to go sprzątnęli. JPII niemal zabili, od momentu postrzału nie był już człowiekiem wolnym. Ta hydra jest wszędzie!

      • jakisbuk 24 października 2011 o 8:23 pm

       no to czekam jak papieżem zostanie jakiś pejsaty 🙂 bo ciebie to chyba już nic innego nie przekona 🙂

       • jakisbuk 24 października 2011 o 9:02 pm

        „”Totalna wartość złota Banku Watykańskiego rezerw jest uważana za większą,
        niż ilość złota, jakie kiedykolwiek posiadano w historii całego świata.””

        link do całości – z wyjaśnieniem kto rzadzi kasą 🙂 na świecie

        http://www.proroctwa.com/zloto-watykanu.htm

        • monitorpolski 24 października 2011 o 9:05 pm

         Bank watykański jest kontrolowany przez Rotszyldów. Zmień kierunek uwagi. http://www.rense.com/general77/POWERS.HTM

       • monitorpolski 24 października 2011 o 9:08 pm

        A nawet jeśli? Miałem okazję poznać wspaniałych ludzi – pejsatych. Słyszałeś o Neturei Karta?

     • andzia 24 października 2011 o 9:46 pm

      Masoneria, a niby kto inny?

 38. navajo88 24 października 2011 o 4:26 pm

  Witam powie mi ktoś co to ma znaczyć ???????
  http://wyborcza.pl/1,75248,10525919,Watykan_za_powolaniem_swiatowej_wladzy_zarzadzajacej.html
  J.M.H

  • Święty 24 października 2011 o 8:08 pm

   W oryginale było coś, co translator brzydko tłumaczy
   PRESS CONFERENCE PRESENTATION OF THE NOTE Pontifical Council for Justice and Peace: „FOR A REFORM OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF A PUBLIC AUTHORITY universal jurisdiction”

   ktos tak przetlumaczyl zeby bylo bardziej sensacyjnie, widac media nie daja sie nam nudzic i kreuja wlasna rzeczywistosc, A tak na powaznie to byla tylko PREZENTACJA KONFERENCJI PRASOWEJ Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju

  • Piotr 24 października 2011 o 8:14 pm

   To jest bardzo cwana zagrywka dyplomatyczna. Jeśli Benedykt XVI zaprzeczyłby temu, to w obecnej chwili zatrzęsłoby Watykanem i nie tylko, a KRK, w chwili obecnej nie jest na to gotowy. Benedykt XVI stara się robić drobne kroczki ku poprawie, ale widocznie ma silną opozycje. Sytuacja patowa

  • kosiardeyablos 25 października 2011 o 1:30 am

   Chodzi prawdopodobnie o projekt budowy wpłatomatów, na jedną walute. Taca idzie w odstawke.

   • kosiardeyablos 25 października 2011 o 1:58 am

    a tera ni z gruchy ni z pietruchy : Laurence Gardner (17 May 1943 – 12 August 2010). Czy ktoś z was zna tego koleszke? Autor Bloodline of The Holy Grail: The Hidden Lineage of Jesus Revealed (1996). Jest tego więcej i to w tłumaczeniu na PL. Zapraszam do szukania i czytania. Możecie mnie nazwać wywrotowcem ale literaturka niczego sobie. Many był badaczem genealogii rodzin królewskich i jakoś tak zaczął dłubać w temacie genealogi Jezusa Ch. Uwaga! Może zryć beret co poniektórym! Przerobiłem syćkie jego teksty, no prawie syćke. Nie jest jakimś tam leszczem barowym ale wartościowym badaczem historii. To troche wywali na glebe poglądy co nie których a co niektórych sprowokuje do myślenia, nie koniecznie inaczej.

    • kosiardeyablos 25 października 2011 o 2:06 am

     No to z grubej rury przeklejka (autor strony! ty sie nie obraź!) :Wszyscy wiemy, że rodzice Jezusa to Józef z Maria, choć nad ojcostwem Jezusa już się zastanawiamy mając na uwadze fakt niepokalanego poczęcia. Wydaje się, iż nie może być mowy o żadnych wątpliwościach co do tych osób. A jednak…
     .tekst pochodzi z : http://www.paranormalne.pl/topic/3662-zywot-jezusa/

     • choice 25 października 2011 o 8:56 am

      to z grubej rury ci odpowiem, jest cienka granica którą nie wypada przekraczać również dobrze mogę ci powiedzieć że religia buddyzmu to satanizm. „Wszyscy wiemy, że rodzice Jezusa to Józef z Maria,” skończ waś wstydu oszczędź. kosiar dejablos dwa głębokie wdechy i nie drąż dalej na paranienormalni.pl.Jestem chrześcijaninem więc tymi słowami ubliżyłeś mi kolego, co do twojego poglądu należy do skrajnej mniejszości tak samo mogę nakleić ci łatkę sekciarza…….

      • kosiardeyablos 25 października 2011 o 3:18 pm

       No to faktycznie jestem sekciarz – Sam jeden to juz sekta, brakuje jeszcze tylko wyznawców…hahaha . NO jasne że mój pogląd jest w mniejszości. Ja jestem w mniejszości bo ja jestem mniejszością. No i skoro zwracamy se uwagę na punkty widzenia pewnych wszechrzeczy to prosiłbym cię bardzo pisz Kosiar de Yablos a nie dejablos. Conprende? No i druga sprawa – paranormalne.?…..Książka Lorenca Gardnera „Genesis of the Grail Kings” wpadła mi do łapek jeszcze w tamtym wieku. Doczekałem sie tłumaczenia jego pierwszego dzieła, które znalazlo się w Nexusie- edycja polska. A to była jego druga kniga. A obrażanie się ? No „choice’sik”, obrażają się dzieci, foha walą starzy a my możemy dać se po mordzie i iść na piwo, celem dalszej konwersacji na temat wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy. A skoro sie obrażasz? Nikogo nie obrażam tylko sugeruje a to juz róznica ! Większość matariałów dostępnych którymi sie posługujesz niestety mogła być spreparowany na użytek wiadomo kogo, raczej czego, to nazywa się fałszowaniem historii . Zważ kwestie!

       • kosiardeyablos 25 października 2011 o 3:27 pm

        No to niech mi ktoś udowodni że Jack Sparrow nie był Polakiem ( Jacek Drozd vel Wróbel ):-)

       • choice 25 października 2011 o 7:37 pm

        Kosiar de Yablos wyjechałem ci tak a nie inaczej, żebyś zrozumiał że powyższym tekstem poszedłeś zdrowo po bandzie bo skierowałeś go do wszystkich następnym razem umieszczając coś takiego zrób zakres czyli ci co tak myślą lub w to wierzą, albo zapytaj się co myślicie o. Ciekawych rzeczy można dużo a znaleźć ale nie koniecznie zmierzających w dobrym kierunku, chyba rozumiesz co mam na myśli… obrażanie się nic z tych rzeczy nie miało miejsca. Już myślałem że ty się gdzie obraziłeś na mnie,trochę naskoczyłem, bo wiesz staram się zmienić ale jak w człowieku gra polotna nuta to jest ciężko „dać se po mordzie i iść na piwo,”- a to jak najbardziej 😀
        „Większość materiałów dostępnych…” wziąłem już to pod uwagę a co do wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy wiem chyba że wiem ale nie powiem żeby nie było krzyku 🙂

     • jerkey 25 października 2011 o 9:23 am

      Taaa …. naczytałem się takich rewelacji na innych stronach np. na forum projektu cheops. Te same – za przeproszeniem – bzdety. Tyle, że tam jedna z „oświeconych” sugerowała, że ta cała wiedza pochodzi „z jej wiedzy wewnętrznej” hahahahha….

      Cały tekst to zbiór oświadczeń i manipulacji. Np. to, że w „starych przekładach” nie mamowy o cieśli, ale o „Mistrzu Rzemiosła”. W jakich starych przekładach ja się pytam? Dostępnych jest kila tysięcy manuskryptów NT pisanych w starej grece i kilka tysięcy pisanych w innych językach, a Biblię tłumaczą nie tylko naukowcy katoliccy. Takich rzeczy nie dałoby się ukryć.
      Akurat tutaj ważna jest znajomość PO CO z Jezusa chcą zrobić kogoś wielce królewskiego i wykształconego na sposób świecki. Tak w ogromnym skrócie chodzi po prostu o udowodnienie tezy, że Jezus był protoplastą dzisiejszych rodów królewskich pospołu z Maria Magdaleną jako kolejną dziedziczką.

      Kolejne – określenie Nazereńczyk, a poprawnie Nazarejczyk. Wywodzące się z hebrajskiego „necer”, czyli latorośl. Myśl tę potwierdza fragment ewangelii, gdzie powołano się na proroctwa odnoszące się do niego jako latorośli z pnia Dawida. Dodanie informacji o sekcie Nazereńczyków, do których rzekomo należeli ap. Paweł i inni z Jezusem na czele to już zwykłe kłamstwo. Po drugie nawiązanie do nazwy miasteczka Nazaret jest zwykłą grą słów, gdzie to samo słowo znaczy latorośl, a jednocześnie sugeruje pochodzenie z miasteczka Nazaret, gdzie Jezus się wychował.

      Pojęcie „dziewicy”. Co nas obchodzi co powiedzieliby rzymianie??! Ważne co napisał ewangelista. A Mateusz odnosząc się ponownie do proroctwa mesjańskiego użył słowa partenos, czyli dziewica, a nie jakieś virgo. Po drugie Rzymianie posługiwali się łaciną, a NT został prawie cały spisany w grece.

      Kwestia miejscowości Nazaret. Pierwsze wzmianki w pismach żydowskich o tej miejscowości pochodzą chyba z III wieku n.e. Więc powiedzmy od razu, że miasto to nie istniało w ogóle. Skąd jest rok 60. jako data założenia to wielka tajemnica, którą zna chyba tylko autor publikacji. Niestety nie ma powodu, aby nie wierzyć, że go nie było, skoro wspominają o nim ewangeliści. Przecież w momencie spisywania ich takie jawne i bezczelne kłamstwo nigdy by nie przeszło.

      I tak dalej i tak dalej. Bzdura i przeinaczenia. Generalnie zwykłe kłamstwa z domieszką prawdy.

      Artykuły tego typu mają za wszelką ceną udowodnić, że Jezus miał okazać się jakimś spadkobiercą , a jednocześnie protoplastą starego rodu królewskiego, którego celem jest po prostu rządzenie. A dzisiejsze rody królewskie są spadkobiercami tego. Nie muszę chyba tłumaczyć komu zależy na takiej interpretacji. Jest to ideologia całkowicie sprzeczna z duchem Biblii i prawdami w niej przekazanymi, gdzie Jezus jest wybawcą danym przez Boga. Sataniści jak zwykle chcą zrobić z czegoś bożego coś dla swego niecnego celu. Wszystko odpowiednio podlane pseudo naukowością.

    • monitorpolski 25 października 2011 o 4:16 am

     Chrześcijaństwo w tym Kościół Katolicki opiera się na dogmatach. „Badając” te sprawy automatycznie stajesz w szeregu promotorów „Protokołów”, których celem jest obalenie chrześcijaństwa. Czy masz taki cel? Dogmaty to dogmaty, proponuje byś sobie dał spokój z obalaniem dogmatów, to nie prowadzi do niczego dobrego.

 39. Stirlitz 24 października 2011 o 4:44 pm

  NWO został poświęcony i namaszczony ???

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/watykan-ujawnil-plan-chce-swiatowej-wladzy-publicz,1,4888936,wiadomosc.html

 40. ojtamojtam 24 października 2011 o 5:11 pm

  monitor -> http://www.cnbc.com/id/45013499
  watykan wzywa do utworzenia swiatowego banku centralnego 😦

  • Święty 24 października 2011 o 8:14 pm

   Pamietacie jak J. Kaczynski napisal ze, wybor A. Merkel nie byl przypadkowy. Media chcialy zrobic z niego buntownika, sugerowaly nawet ze J. K powiedzial ze A. M wspólpracowala ze Stasi. To jest to do czego zdolne sa media,z przykladem Libijskim w tle. Dlatego uwazam, za prowokacje i atak na KK tego typu artykuly. Nie dajcie sie zwiesc.

 41. Jano 24 października 2011 o 5:20 pm

  i co Wy na to? czy ktoś jeszcze wątpi czy koścół jest narzędziem globalizmu? Oni służą temu samemu panu tylko z innej strony. Podchodzą ludzi z tej wrażliwszej strony, wrazliwszej na atak. Dlatego kościół to wielka nierządnica, to zdrajcy czlowieka wbijajacy cies ostatczeny w plecy… duzo mozna by pisac.

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/watykan-ujawnil-plan-chce-swiatowej-wladzy-publicz,1,4888936,wiadomosc.html

  • Święty 24 października 2011 o 8:24 pm

   Ha.. chcialbym przeczytac original i to wloski, bo to byla wloska konfewrencja, tlumaczona potem na angielski, a potem dopiero na j. polski. Tu jest info z tej konferencji, dlasze dywagacje to spekulacke i spiski. http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28268.php?index=28268&po_date=24.10.2011&lang=en

 42. vortex 24 października 2011 o 5:23 pm

  Ponizej to co znalazlem na temat Leuren Moret albo Leuren K Moret a moze pani Major Leuren Moret ?
  Z jej krotkiego bio wynika ze pracowala w Lawrence Livermore National Laboratory
  https://www.llnl.gov/ http://www.llnsllc.com/
  Tak to prawda ale tylko niecaly rok i nigdy nie byla (oficialna ) asystentka Marion Fulk (naukowiec zwiazany z Projektem Manhattan)
  Wspomina tez o wspolpracy z http://www.epa.gov/japan2011/
  Tu zebrane info o Major Leuren K Moret http://www.whale.to/a/moret_h.html

  Ponizszy wpis znalazlem na Archive.org (strona ktora przechowuje archiwa internetu)

  Leuren K Moret often asserts that she was a „nuclear scientist” at two DOE National Laboratories. This letter, obtained from the University of California operated Lawrence Livermore National Laboratory under the California Public Records Act shows that Moret was not a „scientist” and worked very briefly at the Laboratory. Moret was a Senior Scientific Technologist in the Center for Applied Scientific Computing for less than a year from 1989 to 1990. Moret also claims to have been trained in radiation detection by Manhattan Project Scientist Marion Fulk. Fulk’s employment from 1964 to 1984, a normal 20 year career, as a Chemist at the Laboratory is also addressed in this letter. The Manhattan Project ended in 1946 so it is very unusual for a Manhattan Project scientist to wait 18 years to begin a 20 year career at the Lab. Moret never worked with Fulk either since Fulk retired in 1984, five years before Moret began work at the Lab.
  zrodlo:
  ( http://www.archive.org/details/LeurenKMoret-RealJobAtLawrenceLivermoreNationalLaboratory )

  Artykul ktory znalazlem na blogu ( http://cassiopaea.org/forum/index.php?topic=6590.15 ) pochodzi ze szwajcarskiego pisma Zeitenschrift

  On September 11, 2001, a passenger plane Boeing 757 allegedly crashed into the Pentagon.Just minutes after the explosion at the Pentagon there was a radiation expert with a Geiger counter on-site and measured eight to ten times more radioactivity than normal. Even though the authorities were immediately informed (and confirmed the measurements), the issue of radioactivity is still ignored by the Bush administration and the 9-11 Commission as well as the mass media. Major Leuren Moret, who once ran the project for uranium coated projectiles in the Pentagon, said: „I am not an explosives expert or a crash expert, but I have excellent knowledge in the field of radioactive contamination and its causes. What happened at the Pentagon is highly suspicious and leads me to believe that there was a missile used with a warhead containing depleted uranium. ”
  zrodlo :
  http://www.zeitenschrift.com/magazin/48-pentagon.ihtml

  Tu potwierdzenie tego ze ma wojskowy (marines) background .Warto posluchac tego wykladu.Mowi tu tez o 9/11
  http://video.google.com/videoplay?docid=-8308261944057277769
  Scany w pdf
  http://tech.groups.yahoo.com/group/DUStory/files/ zeby sciagnac trzeba sie zalogowac jako : DUSeeker haslo: lurnnow

  Na koniec dodam ze Zbig Brzezinski w swojej ksiazce “BETWEEN TWO AGES” (@1970 The Viking Press)
  napisal :
  „Bedzie dostepna technologia dla przywódców największych państw, techniki prowadzenia tajnych działań wojennych, w których zostanie urzyte tylko minimum sił bezpieczeństwa ….. bo moga byc zastosowane techniki zmiany pogody do wywolania dłuższych okresow suszy lub burzy. ”
  „….systemu, który poważnie wpłynie na dzialanie ludzkiego umyslu”

  aaa I to tez ma zwiazek ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Erin_Brockovich )

  • Versus3 24 października 2011 o 7:28 pm

   Ha ha! Wyszło szydło z worka!
   Pani Moret nie jest żadną doktor naukowiec, ale jest panią MAJOR, hehe z Pentagonu. No kto by to wymyślił??

   I kogo teraz zatkało KAKAO? 😉

   • zenobiusz 24 października 2011 o 9:32 pm

    Versus3@.
    Dzięki że drążysz ten temat.Może haarpo entuzjaści zaczną weryfikować swoje poglądy.

    • Versus3 24 października 2011 o 10:35 pm

     @Zenobiusz: dzięki za wsparcie. Jednak trzeba drążyć, nie poddawać się. Szacunek dla Vortexa za wyszukanie tej perełki: pani Leuren MORET, z PENTAGONU, w stopniu majora !!!

     • vortex 24 października 2011 o 11:12 pm

      No worries.Na zachodnich blogach badaja LM od kilku lat.Nie wiem kto zna ten film „BEYOND TREASON” ( http://www.beyondtreason.com/ ) jest to dokument o zubozonym uranie ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Uran_zubożony ) ktorego to pani Moret jest niby expertem.Film opowiada o cierpieniach weteranow US Army.Szlachetne ale jakie sa kulisy np. sponsorzy sa bardzo ciekawi no i co robia w czasie wolnym pani Moret,Dr. Doug Rokke i producent David von Kleist. Materialu jest o wiele wiecej „takich kruczkow” ale od kiedy kolektyw apeluje do mnie o nie umieszczanie pewnych tresci to sie powstrzymam.
      Nie znaczy to ze te historie rozpuszczane przez pania major Moret sa nie prawdziwe.
      Moze biedula nie zalapala sie do schronu przeciw-atomowego i teraz sie odgryza .

     • vortex 24 października 2011 o 11:30 pm

      Popatzr na to :
      Leuren Moret podaje ze jej dziadek to US Army colonel Edwin Joseph McAllister, urodzony w Battle Creek in 1895.
      http://www.uruknet.info/?p=14485
      Problem w tym ze nikogo takiego nie ma.No moze tobie sie uda znalezc ?

   • kosiardeyablos 25 października 2011 o 12:11 am

    hahaha……kakao! hahahaha, oj jak ja lubie te sfary!

  • monitorpolski 24 października 2011 o 10:59 pm

   Okej, warto to przestudiować. Ale czy nie warto przejrzeć dokumenty na które się powołuje?
   Wielu byłych agentów działa teraz przeciwko temu syfowi, który się dzieje. Poczytaj lub posłuchaj Karen Kwiatkowski, która pracowała przez lata w Pentagonie. A Wayne Madsen pracował dla NSA. Mamy od niego najbardziej niesamowite informacje. Skąd niby ktoś miałby się dowiedzieć co się naprawdę dzieje, jeśli by nie miał wejścia w „biznesy” rządowe?! Czy Moret działa na korzyść rządu amerykańskiego publikując takie informacje jak powyższa?
   vortex – zastosowałeś stary chwyt – atak ad hominum, podobnie jak niedawno próbowano i mnie zdyskredytować, że jestem rzekomo agentem WSI. Znajdź na nią papiery, że jest agentem, że pracuje dla Pentagonu itd. Tych rzeczy się nie da sprawdzić, należy tylko analizować co ma do powiedzenia i czy można te rzeczy sprawdzić. Ja też mogę powiedzieć, że vortex to kpt. Sączek z kontrwywiadu, który ma za zadanie dyskredytować wszystkie informacje niekorzystne dla naszej współpracy z NATO. Tylko, ze kpt. Sączek ma rozkaz i go ślepo wykonuje, nie zdając sobie sprawy, że sam sobie szkodzi, bo przyjdzie moment, że z uwagi na jego wiedzę, będą musieli go też odstrzelić…
   Od razu znaleźli się i klakierzy!

   • Versus3 24 października 2011 o 11:08 pm

    Monitor: jest zasadnicza różnica: Karen Kwiatkowski MÓWIŁA o tym, że pracowała dla Pentagonu. Natomiast Leuren Moret ani słowa.

    Moret nie jest skruszoną agentką jak Karen, czy widzisz tę różnicę??

    A może nadal pracuje w Pentagonie, w infiltracji środowisk opozycyjnych i w dezinformacji? Skąd wiesz, że na pewno nie? Może już awasowała i powinnismy mówić o niej Colonel Moret?

   • vortex 24 października 2011 o 11:21 pm

    Ale smieszne.Pije wlasnie szkocka i pale fajke.
    Jestem wolnym niezaleznym centrum informacji.Przeszedlem wiele,znam wielu i tak juz pozostanie.Nie dzialam dla nikogo i nigdy nie bede.Period !

  • peryskop 25 października 2011 o 2:53 pm

   @vortex dzięki za wykopaliny, bowiem na ich tle możemy lepiej zobaczyć jak się robi „frame”
   na osobach, które rozpowszechniają informacje niewygodne dla establiszmentów tu czy tam.

   Nie wiem czy pamiętasz, że Saddam Hussein miał Weapons of Mass Destruction.

   A bł. ks. Jerzy Popiełuszko (którego miałem szczęście poznać osobiście i uścisnąć mu dłoń)
   miał garsonierę na mieście, a tam ukryty pistolet i walory dewizowe.

   Tak nas przecież informowały niezwykle wiarygodne źródła na podstawie niezbitych dowodów, a niezaprzeczalnie rzetelne media powieliły te cenne wiadomości i dostarczyły do każdej makówki. z

   Za niewygórowaną opłatą – więc głupotą byłoby oczekiwać coś więcej niż dobry żart.

 43. Apsik 24 października 2011 o 5:30 pm

  za onet :
  „Według Papieskiej Rady Sprawiedliwość i Pokój trzeba powrócić do „prymatu polityki” nad gospodarką i finansami, a także powołać „Światowy Bank Centralny”. Celem tych wszystkich działań ma być doprowadzenie do większej skuteczności systemów monetarnych i finansowych i utworzenia „wolnych i stabilnych rynków”, kierujących się zasadami prawa.”

  Co o tym myślicie ? Czy Watykan wspiera Rząd Światowy ?

  całość artykułu na stronie :
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/watykan-ujawnil-plan-chce-swiatowej-wladzy-publicz,1,4888936,wiadomosc.html

  • Grafik 24 października 2011 o 10:06 pm

   Nie zaczynają poczynać konkrety by wyjść z kryzysu 🙂

 44. superwirus 24 października 2011 o 6:15 pm

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/watykan-ujawnil-plan-chce-swiatowej-wladzy-publicz,1,4888936,wiadomosc.html

 45. Humanoid 24 października 2011 o 6:18 pm

  Ta teoria spiskowa to niedorzeczność. Wzmożona aktywność sejsmiczna (trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów) spowodowana jest zwiększeniem aktywności w głębi planety. HAARP byłby w tym przypadku całkowicie nieprzydatny, bo gdyby nawet mógł powodować wstrząsy to tylko na styku płyt tektonicznych ale nie gdzie indziej, więc jaka tu przydatność. Aktywność Ziemi związana jest z aktywnością słońca oraz cyklami superpiuropuszy gorąca, we wnętrzu Ziemi.
  Następuje wzmożony ruch płyt tektonicznych, topnienie wiecznych podziemnych i podwodnych zmarzlin z wydzielaniem się metanu, przebudzanie wulkanów które z kolei wyziewami zmieniają pogodę, jak również słońce dokłada jeszcze swego wzmożonego ciepła. Tworzą się współzależne zjawiska składające się na globalną zmianę klimatu i aktywności sejsmiczno-wulkanicznej. Takie zjawiska w dziejach geologicznych ziemi były powiązane z przebiegubowaniem Ziemi, czego nie zaprzeczy żaden geolog. Wiec HAARP może być po prostu chytrym odwróceniem uwagi od rzeczywistego problemu.

  • monitorpolski 24 października 2011 o 7:18 pm

   Humanoid, tak jest jak mówisz zakładając, że fizyka jest taka jakiej nas uczyli w szkołach. A na jej podstawie nie wytłumaczysz np. działania hamulca Łągiewki. To jak sobie wyobrażasz na podstawie tych ułomnych teorii wytłumaczyć trzęsienia ziemi? Moret w rozmowie tłumaczyła w jaki sposób jonosfera oddziałuje na litosferę i jak łatwo jest pobudzić trzęsienie w krytycznym miejscu. Oczywiście, nie wymusisz trzęsień w miejscach gdzie nie ma naprężeń.

   • Versus3 25 października 2011 o 10:03 am

    Łągiewka sam nie zrozumiał przykładu który sobie wymyślił:
    http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2645
    „Dogmatyczna fizyka z przykrością (bo fizyka lubi rewolucje) musi stwierdzić, że Lucjan Łągiewka nie pokonał mechaniki Newtona. Nie zostanie więc najwybitniejszym fizykiem XXI wieku. Zasada zachowania pędu wciąż działa i nic nie wskazuje na to, że działać przestanie. Doświadczenie mające wykazać jej nie spełnianie zostało przez Łągiewkę mylnie zinterpretowane. Fizycy znają wiele takich pozornych paradoksów związanych z trzecią zasadą dynamiki i z lubością dają je do rozwikływania swoim studentom i kandydatom na studia. Pytanie, które mi zadano podczas rozmowy kwalifikacyjnej na studia z fizyki brzmiało: Jeśli koń ciągnie wóz z taką sama siłą, z jaką wóz ciągnie konia, to czemu w ogóle się przemieszczają? Przecież koń nie powinien wozu ruszyć z miejsca.”

   • Wizzgaa 25 października 2011 o 2:29 pm

    Nie wiemy do końca , jakie są możliwości i przeznaczenie Haarpa / który niewątpliwie istnieje i jakoś tam działa / ale trzęsienia ziemi były zawsze > kiedy o haarpie nikt nie śnił , zatem nie jest chyba słuszne łączenie zjawiska trzęsień z aktywnością haarpa.

    • Versus3 26 października 2011 o 8:30 am

     O, wreszcie coś rozsądnego. Bo niektórzy tak się rozpędzają, że są gotowi uznać, że to HAARP zniszczył Pompeje. Przez tunel czasporzestrzenny.

  • zenobiusz 24 października 2011 o 9:43 pm

   Humanoid@
   Dziękuję,prezentuję identyczną ocenę sytuacji,wielokroć o tym ,bez echa,pisałem.
   ” Wiec HAARP może być po prostu chytrym odwróceniem uwagi od rzeczywistego problemu.’
   Oczywiście tak właśnie jest,i ponura prawda o planowanej depopulacji,tak właśnie wygląda.Na Pa Palma po 15 latach skradziono około 600 czujników z krateru Cumbre Vieja,mierzących poziom CO2,rok temu Obama obciął fundusze na system wczesnego ostrzegania o tsunami,
   „Obama slashed funds for an early warning system this last spring. As far as the conspiracy here? Based on fact: Canary/Spanish scientists issued a press release in Sept bemoaning the recent theft of the CO2 monitors around Cumbre Vieja (almost 600 had been there undisturbed for 15 yrs). Who would know the grid? How would they track them to steal?
   Sorry Tardis, that does sound suspicious and does sound like an inside job. Add it to the mounting absence of data and I dont like what I see.”
   http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1617390/pg227
   Dziwne są odczyty sejsmografów z Wysp Kanaryjskich.Na podanej stronie trwa dyskusja na ten temat.

 46. Mika 24 października 2011 o 6:28 pm

  Przepraszam, że znów piszę nie na temat, ale nie wiem czy zwróciliście na to uwagę. Mianowicie do kin wchodzi niedługo horror pod tytułem „11-11-11”. Nie będę przytaczać całego opisu. Powiem tylko że główny bohater po serii dziwnych zdarzeń zaczyna mieć obsesję na punkcie liczby 11, aż wreszcie odkrywa że 11-11-11 to data apokaliptyczna.
  Znając fioła iluminatów na punkcie liczb, a szczególnie tej 11 – tki to bardzo mnie to niepokoi.
  Aha i jeszcze opis tego filmu na stopklatce.pl :

  „Istnieje teoria, że na całym świecie istnieje 11 bram do Nieba. Mówi się, że 11:11 to oznaczenie miesiąca i dnia, kiedy ostatnia brama zostanie otwarta, przez którą do ziemskiego świata przedostanie się olbrzymia i tajemnicza moc. A wszystko to ma trwać przez 49 minut. ”

  Jak myślicie,czy oni mogą coś planować czy ja zaczynam popadać w paranoję?

  • Aranus 24 października 2011 o 6:57 pm

   Niestety popadasz w paranoje 😦
   Zadne daty jak do tej pory sie nie sprawdzily, a bylo juz ich i tutaj juz sporo.
   Nie trzeba czekac na zadne daty, a tym bardziej w nie wierzyc.
   Numerologia sie nie sprawdza – jesli idzie o przepowiadanie przyszlych wydarzen.

  • Ania 24 października 2011 o 7:31 pm

   Nie popadasz.
   Być może to jest ta 11 brama. javascript:__doPostBack(‚ctl00$MainMenuCtl$rptMainMenu$ctl03$lnkBtnMainMenu’,”)

   • Lucjan 24 października 2011 o 9:35 pm

    Ano faktycznie. „javascript:__doPostBack(‘ctl00$MainMenuCtl$rptMainMenu$ctl03$lnkBtnMainMenu’,”)” to jak najbardziej 11 brama. Jak do tego doszłaś?

 47. Katon Najmłodszy 24 października 2011 o 6:32 pm

  Paradoksalnie zatem, jakby dziwacznie nie miało to zabrzmieć, dla dobra dzisiejszej Polski lepiej byłoby, żeby polskiej lewicy przewodził Leszek Miller, pezetpeerowski aparatczyk, cyniczny czerwony książę od Mikołaja, niż zbieranina intelektualnych i seksualnych zboczeńców, którzy chcą rozpętać wojnę religijną za wszelką cenę i po trupach.
  http://katonisliwka.wordpress.com/

 48. jakisbuk 24 października 2011 o 6:35 pm

  NWO – nadchodzi 🙂 i co wy na to spiskowcy ? kto tu z kogo robi baranów ?

  Według Papieskiej Rady Sprawiedliwość i Pokój trzeba powrócić do „prymatu polityki” nad gospodarką i finansami, a także powołać „Światowy Bank Centralny”

  Watykan zaapelował do rządów na świecie o reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego oraz powołanie „światowej władzy publicznej” zarządzającej finansami

  całość w podanym linku

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/watykan-ujawnil-plan-chce-swiatowej-wladzy-publicz,1,4888936,wiadomosc.html

  • maran 24 października 2011 o 8:07 pm

   Bardzo niepokojaca wiadomosc.
   Potwierdza naocznie wszelkie me wczesniejsze podejrzenia.
   Przygotujamy sie na bardzo nieciekawe wydarzenia. Bo potacza sie wkrotce blyskawicznie.
   Gdybyn nie miala rodziny, to sama bym chyba wyjechala na ochotnika do jakies palestynskiej wioski. Jak juz umierac ,to przynajmniej z honorem i wiedzec za co.

   • Lucjan 24 października 2011 o 9:40 pm

    A widać że tęsknisz za piekłem na ziemi. po co odeszłaś ode mnie pani sono?

 49. vortex 24 października 2011 o 6:59 pm

  Leuren Moret podaje ze jej dziadek to US Army colonel Edwin Joseph McAllister, urodzony w Battle Creek in 1895.
  http://www.uruknet.info/?p=14485

  • monitorpolski 24 października 2011 o 10:52 pm

   A mój dziadek był granatowym policjantem w stopniu kapitana. I co z tego?!

   • vortex 24 października 2011 o 11:17 pm

    Moze to ze nie ma takiej osoby.Rozina McAllister to calkiem inne imiona.Mam scan starej gazety. I co Ty na to?

 50. Wijajpi 24 października 2011 o 7:00 pm

  Monitor to coś dla Ciebie. Bronisz kościół katolicki a tymczasem Watykan wzywa do ustanowienia NWO – Światowy Bank Centralny

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/watykan-ujawnil-plan-chce-swiatowej-wladzy-publicz,1,4888936,wiadomosc.html

  • felicyta 24 października 2011 o 10:06 pm

   A o tym slyszeliscie?
   „Watykan w czwartek uznał Tymczasową Radę Narodową Libii za prawowitego przedstawiciela libijskiego narodu, poinformował serwis prasowy Watykanu.”
   http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/10/21/stolica-apostolska-pospiesznie-uznaje-najemnikow-za-prawowity-rzad-libii/

 51. nowy84 24 października 2011 o 7:04 pm

  „Watykan zaapelował do rządów na świecie o reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego oraz powołanie „światowej władzy publicznej” zarządzającej finansami. Wezwanie to znalazło się w dokumencie Papieskiej Rady Iustitia et Pax.”

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/watykan-ujawnil-plan-chce-swiatowej-wladzy-publicz,1,4888936,wiadomosc.html

  • jakisbuk 24 października 2011 o 7:38 pm

   no to teraz spokojnie czekam co na to ZENOBIUSZ i jego wyznawcy 🙂

   • nowy84 24 października 2011 o 8:05 pm

    widz że moderacja dziś nie „wyrobiła” z info z Watykanu bo wysyp ego na blogu kosmiczny…. a co do tematu to jakoś zdziwiony nie jestem; to była kwestia czasu az prawda wyjdzie na jaw

   • jakisbuk 24 października 2011 o 8:11 pm

    załóż nowy wątek z tematem – za kim jest WATYKAN – bo to jest prawdziwa bomba w skali światowej

    • monitorpolski 24 października 2011 o 9:11 pm

     Zastanowię się. Temat będzie wałkowany na innych forach. Zastanawia mnie słowo „publiczny” – to jest to samo co „społeczny”. To może być przełom w kontroli syjonistycznej nad światem.

     • vortex 24 października 2011 o 11:27 pm

      Mam tego materialu kilka mega.chetnie sie podziele.

   • Lakme 24 października 2011 o 8:26 pm

    „coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta…”

    • seler 24 października 2011 o 8:36 pm

     do >> Lakme

     …pewny siebie, egocentryczny Watykan odkrywa karty – chwila przyjścia Jezusa jest bliska…

     1/ http://poznajprawde.xtreemhost.com/aktualnosci/170-watykan-odkrywa-karty-.html

     2/ http://radtrap.wordpress.com/2011/10/24/watykan-chce-powolania-swiatowej-wladzy-publicznej/

     • monitorpolski 24 października 2011 o 9:07 pm

      Zwróć uwagę na to słowo „publicznej” – nie prywatnej. Warto by to przeanalizować. Wynikałoby z tego, że Watykan chce usunięcia mafii Rotszyldów! Wszystkie banki centralne są obecnie prywatne, nie publiczne i powiązanie z mafią Rotszyldów.

      • seler 24 października 2011 o 9:19 pm

       do >> Monitorpolski

       „światowej władzy ” – kosmetyka słów, „maskowanie” ukrytych intencji, szczegół…
       prawdopodobnie demoniczny zabieg [gra słów].
       Ja ufam tylko Bogu i prawdziwemu Pasterzowi – Jezusowi. Bóg ten fałsz przewidział.
       pozdrawiam, i przepraszam że nie na Temat Główny, ale to JEST też ważna informacja

       • seler 24 października 2011 o 9:24 pm

        ??? „światowej władzy [?] publicznej” – zastanów się nad tym Zwrotem, Monitorze….

        • seler 25 października 2011 o 12:35 am

         jeszcze odnośnie Przewrotnego Zwrotu [tekstu] co zdradza… albo kogo

         „światowej władzy publicznej” – coś na wzór kominternu ?

         komintern – Międzynarodówka Komunistyczna

         http://www.google.pl/#hl=pl&sugexp=kjrmc&cp=6&gs_id=m&xhr=t&q=komintern&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=komint&aq=0&aqi=g4&aql=f&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=5bd9f39c71c49548&biw=1280&bih=664

         …szkoda słów

      • Aśka 24 października 2011 o 11:23 pm

       zastanawiający jest też ten fragment:
       „Nie należy obawiać się proponowania nowych rozwiązań, nawet jeśli mogą one zdestabilizować równowagę poprzednich sił, które dominują nad najsłabszymi” – stwierdzili autorzy dokumentu z Watykanu. Z niepokojem odnotowali, że kryzys doprowadził do wzrostu nierówności na świecie, co stanowi zagrożenie dla pokoju.

     • seler 24 października 2011 o 9:07 pm

      tym razem gówno wyborcze o W.

      „Watykan za powołaniem światowej władzy zarządzającej finansami

      http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10525919,Watykan_za_powolaniem_swiatowej_wladzy_zarzadzajacej.html

      Globalna polityka, globalne finanse, no i ten jakże niezależny ONZ… Zadziwiająco zgodnie ze scenariuszem.”

      ze strony http://newworldorder.com.pl/post,1580,0#20095 komentarz Uosho

      ONZ – kogo reprezentujesz ?

      http://radtrap.wordpress.com/2011/09/27/onz-kogo-reprezentujesz/

    • jakisbuk 24 października 2011 o 8:49 pm

     Apokalipsa 18:(1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. (2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

     Apokalipsa 18:(16) Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły; (17) w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo!

   • zenobiusz 24 października 2011 o 10:04 pm

    jakizbuk@
    Zauważam jedynie, wybuch entuzjazmu,na tle materiału na onecie,omawiającego dokument,jednej z komisji papieskich,co tryumfalnie obwieszcza się jako stanowisko Watykanu.Wszystkich entuzjastów informuję że pracująca w watykańskim szalecie Rosita, też jak onetowcy, w świetle dnia,po godzinach jest córą Koryntu.Do dzieła,cudownie rozmnożeni posłańcy, nowej mrożącej krew w żyłach wieści, dokopcie Watykanowi,blogosfera czeka.

   • Wizzgaa 25 października 2011 o 2:42 pm

    Jakisbuk : co prawda nie jestem wyznawcą Zena tylko Jezusa Chrystusa ale i tak odpowiem ci – truizmem zresztą , że KAŻDY Z NAS BĘDZIE ZDAWAŁ SPRAWĘ Z WŁASNEGO ŻYCIA . Nawet gdyby – powtarzam NAWET GDYBY Papież się mylił to nie ty -Jakisbuk , będziesz za to osądzony . Ty i my prośmy Jezusa o dobre oświetlenie na naszej trudnej ,mrocznej ścieżce życia i…….i tyle . Módlmy się i prośmy o pomoc a z pewnością nasze szczere intencje zostaną uwzględnione w ostatnim rozliczeniu . Podobnie będzie ze wszystkimi Papieżami w historii . Każdy INDYWIDUALNIE . Więc przestańcie już ekscytować się wieściami / może i rzetelnie przekazanymi / z Watykanu bo to nam / wam / w niczym nie pomoże . KAŻDY OBERWIE INDYWIDUALNIE WEDŁUG ZASŁUG.

 52. R4ithen 24 października 2011 o 8:03 pm

  Masoni pokazali dziś, że przejęli władzę w kościele katolickim, a tym samym mają w rękach cały chrześcijański Zachód. Nie czytałem całego oświadczenia, tylko te fragmenty z łonetu i czuć z nich swąd czegoś na wzór komunizmu. To jakiś koszmar!
  Do pełnego NWO pozostały jeszcze kraje muzułmańskie, Chiny i Rosja…

 53. Annah. 24 października 2011 o 8:12 pm

  Rozmowa z Anią Golędzinowską, polską modelką pracującą do niedawna we Włoszech, przyjaciółką Paolo Enrico Beretta, siostrzeńca premiera Włoch. Zawiedziona dotychczasowym życiem, nie zdradzając nikomu swoich zamiarów, opuściła Włochy i zamieszkała w jednej ze wspólnot w Medziugorju.
  http://dzieckonmp.wordpress.com/2011/10/24/ania-goledzinowska-odnalazla-dom-w-medziugorju/

 54. Lakme 24 października 2011 o 8:32 pm

 55. PokójWam 24 października 2011 o 9:16 pm

  MOŻE MI TO KTOŚ WYTŁUMACZYĆ???? NIE CHCĘ ATAKOWAĆ KK, TYLKO CHCĘ BY MI KTOŚ TO WYTŁUMACZYŁ

  http://www.tvn24.pl/12691,1721933,0,1,watykan-chce-swiatowego-banku-centralnego,wiadomosc.html

  • monitorpolski 24 października 2011 o 9:22 pm

   Miałem nadzieję, że słowo „publiczna” jest dobrym znakiem, ale nawoływanie do podporządkowania się satanistycznemu ONZ wygląda na dywersję wewnątrz Watykanu. Mówię to bez ogródek. Chyba, że ktoś coś przeinaczył w tłumaczeniu.

   • seler 24 października 2011 o 9:35 pm

    Monitorpolski
    cytat odnośnie ONZ
    „Według Papieskiej Rady Sprawiedliwość i Pokój trzeba powrócić do „prymatu polityki” nad gospodarką i finansami, a także powołać „Światowy Bank Centralny”. Celem tych wszystkich działań ma być doprowadzenie do większej skuteczności systemów monetarnych i finansowych i utworzenia „wolnych i stabilnych rynków”, kierujących się zasadami prawa.

    Watykan położył nacisk na to, że „logika nakazuje”, by taka światowa władza zarządzająca finansami „miała za punkt odniesienia Organizację Narodów Zjednoczonych” i była bezstronna.

    Wskazano zarazem, że przesłanką reformy systemu finansowego powinien być „podzielany przez wszystkich podstawowy zbiór koniecznych zasad zarządzania globalnym rynkiem finansów”.

    Przy okazji Watykan wyraził przekonanie, że z chwilą nastania kryzysu Międzynarodowy Fundusz Walutowy przestał odgrywać rolę stabilizującą światowe finanse.

    Wśród wymienionych w tekście postulatów jest rewizja zasad opodatkowania transakcji finansowych, form rekapitalizacji banków, także z publicznych pieniędzy oraz uzależnienie wsparcia od „zachowań szlachetnych i mających na celu rozwój realnej gospodarki”.

    http://wiadomosci.onet.pl/swiat/watykan-ujawnil-plan-chce-swiatowej-wladzy-publicz,1,4888936,wiadomosc.html

   • PokójWam 24 października 2011 o 9:59 pm

    To ja się zastanawiam co trzeba Ci jeszcze pokazać, że to nie jest żadna dywersja z wewnątrz, ale że papież i jego najbliżsi ludzie to wszystko wiedzą i planują, a masoneria nie opanowała KK tylko jest odwrotnie. „Po owocach ich poznacie”

   • Annah. 24 października 2011 o 10:03 pm

    Przypuszczam że to dywersja, Była tam chyba od dawna a ujawniała się w niespodziewanych śmierciach papieży i zdaje się innych purpuratów Dlatego boję się o Ojca Świętego. Oby nie usłyszał ultimatum: siedzisz cicho, albo ostatnia kawa do łóżka…

 56. Ditka 24 października 2011 o 9:16 pm

  Monitor nie na temat ale błagam nie kasuj tego. Mój syn był dzisiaj na filmie „Paranomal activity 3”. Wrócił zszokowany Zapytałam o fabułę, powiedział.że film jest ogólnie o szatanistach. Koleżanka która z nim była przez cały czas się trzęsła. I jeszcze jedno powiedział: nie pozwolę Ci na to iść, gdybyś chciała. Po takiej recenzji mimo darmowych biletów firmowych ja się nie piszę

  • rabarbarek 24 października 2011 o 9:22 pm

   Juz sam tytul niezwykle zachecajacy , czytaj odpychajacy.

   • Ditka 24 października 2011 o 10:01 pm

    @rabarbarek lubię wszystkie Twoje wpisy, tak ogólnie. Podziwiam wiedzę i mądrość

  • maran 24 października 2011 o 9:42 pm

   tu krotkie video na temat” Paranormal activity 1″ i satanistycznych symboli tam przedstawianych. Mnie tego typu filmy, osobiscie ,w ogole, wcale a wcale , nie interesuja.
   Ale wiem, ze mlodzi leca na takie filmiki, jak przyslowiowe muchy na lep.

   • Ditka 24 października 2011 o 9:58 pm

    Oj lecą, lecą. Sama jak byłam jeszcze nastolatką interesowałam się takimi sprawami. To chyba taki głupi wiek. Później człek dojrzewa i rozumie pewne sprawy. Mam nadzieję, że ja też syna nauczyłam czego trzeba.:) To było do Maran

  • Versus3 24 października 2011 o 10:43 pm

   „Paranomal activity 3″ to horror. Czyli film, w którym okropnie straszy. Co to za pomysł iść z dziewczyną do kina na horror o diabłach? No chyba po to, żeby dziewczyna go rzuciła. W diabły.

   • kosiardeyablos 25 października 2011 o 12:21 am

    ej Versus3 ! Od diabłów to sie odczep……hahaha….święcony byłem!

  • vortex 24 października 2011 o 11:36 pm

   Ja swojego nie puszczam na zadne takie.Przeciez to dzialanie podprogowe na rozne sposoby.Terminow jest teraz wiele. A nie lepiej razem obejrzec Paragon Gola ! albo Wakacje z Dochami . Naprawde doskonaly film polski to „Szatan z 7 Klasy” tylko ta stara wersja a nie te wypociny z Malajkatem.

 57. rabarbarek 24 października 2011 o 9:32 pm

  Monitor , zerknij na strone nizej. Tworzy sie ruch OccupyMarines. Beda oni wspoldzialali z WallStreet. Sluza pomoca prawna i podejrzewam , ze w razie proby pacyfikacji WallStreet przyjda im z pomoca. To jest ciekawe. Jeszcze nie zaglebialam sie w temat , ale warto to zrobic.

  http://www.politicususa.com/en/occupy-marines-nationwide

  • Versus3 24 października 2011 o 10:56 pm

   Korekta: OccupyMarines współdziałają z OccupyWallStreet, (a nie samo Wall Street).

   Mają profesjonalną stronkę:
   http://occupymarines.org/

   Co się dzieje?? Żołnierze przyłączają sie do protestujących? W historii to zawsze oznaczało rewolucję. Niepokoi mnie to, że Soros arcy-manipulator giełdowy, też wyraził poparcie dla protestujących… Czyżby rewolucja zaplanowana?
   Co o tym myślicie?

   • monitorpolski 24 października 2011 o 11:02 pm

    Spieszą się, bo ruch idzie przeciwko bankom centralnym (w USA FED), a tego nie chcą.

   • Roma 24 października 2011 o 11:34 pm

    @ Versus
    naprawdę nie wiem co o tym myśleć,
    po zobaczeniu tej strony http://www.occupymarines.org
    gdy piszą o umundurowaniu itd
    o zakresie ogólnokrajowym ruchu
    jestem w szoku
    to wygląda j jak przygotowanie do rewolucji

   • vortex 24 października 2011 o 11:46 pm

    Braki .Widze braki. A co powiecie na to ze ktos na tych wszystkich rewolucjach po prostu robi kase. Wszystkie drogi prowadza do CIA.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Otpor!

    The Revolution Business – World

    „The best way to control the opposition is to lead it ourselves.”
    Lenin

    • vortex 24 października 2011 o 11:57 pm

     Obejrzyjcie ten dokument to rozwieje watpilwosci. All is staged !

   • rabarbarek 24 października 2011 o 11:55 pm

    Versus dziekuje za poprawke , wiesz co mialam na mysli , ale musialam wyjsc i chcialam szybko wrzucic na strone. Nawet pospiech nie moze tlumaczyc takich jezykowych psikusow. .

 58. Święty 24 października 2011 o 9:32 pm

  Ciekawe czy w kryminalnych mediach pokazali wiec poparcia dla Kadaffiego. To teraz sa terrorysci, bo popierali rezim, az tylu ich jest..

  • Święty 24 października 2011 o 9:54 pm

   Tu jest Polska strona o Libji http://zielonalibia.blog.pl/.

 59. maran 24 października 2011 o 9:54 pm

  A tu bracia Wegrzy gorzko dopominaja sie o sprawiedliwosc.

 60. Konrad 24 października 2011 o 10:01 pm

  Bardzo ciekawy wywiad z Benjamin Fulford
  http://geraldcelentechannel.blogspot.com/2011/10/benjamin-fulford-worst-stock-market.html

 61. wwr 24 października 2011 o 11:15 pm

  Apel Stanisława Hellera
  http://stanislawheller.salon24.pl/357036,do-moich-najwierniejszych-czytelnikow

 62. wwr 25 października 2011 o 12:31 am

  http://pracownia4.wordpress.com/2011/10/24/izrael-i-ameryka-deklaruja-wojne-totalna-wobec-persji/

 63. Kropla 25 października 2011 o 3:07 am

  „Według przekazów, w wyznaczonym przez Boga czasie, nazwanym przez Biblię „czasem ostatecznym” lub „wielkim uciskiem”, duch Antychrysta, wcieli się w człowieka (za sprawą szatana), który obejmie panowanie nad ziemią 1260 dni (3,5 roku). Początkowo jako zwiastun pokoju, by później stać się dyktatorem i autorem nowego światowego porządku i systemu monetarnego ”
  Czyżby Mowa o Papiezu ?

 64. peryskop 25 października 2011 o 7:37 am

  Wobec podejrzeń co do doktorantki w stopniu majora na tle wzrostu napięcia na linii z Watykanu wystarczy sprawdzić czy Leuren Moret też bierze codziennie prysznic jak ta protestantka z Filadelfii:

  http://thinkprogress.org/politics/2011/10/22/350778/photos-signs-from-the-99-percent-protest-against-eric-cantor-would-be-speech-in-philadelphia/

  Jeśli LM nie wykaże, że SHE SHOWERS EVERY DAY TOO, to będzie znaczyć, że ten cały HAARP wyssała sobie z palca, wahadłowce latały żeby przesyłać pozdrowienia rodzinom, chemitrails służą do nawożenia trawników i kwietników naszych miast i wsi, a autostrady są już zbudowane ale zamaskowano je sztuczną murawą, żeby się nie starły przed euro 2012.

  Przecież to jasne!

  • vortex 25 października 2011 o 1:40 pm

   @ peryskop

   A co chcesz przez to powiedziec ? Bo jakos nie chwytam.

 65. peryskop 25 października 2011 o 2:35 pm

  @vortex: „A co chcesz przez to powiedziec ? Bo jakos nie chwytam.”

  Nie wiem czy już zauważyłeś, że żyjemy – ty też ! – w epoce postmodernizmu, w której fakty nabrały wtórnego znaczenia, bo ważniejsza stała się haggadah, czyli opowiadanie o faktach.
  (vide: New Vatican Central Public Bank)

  W ramach tej polityki musimy być kreatywni co najmniej jak banksterzy i proponować wciąż nowe, a więc wiadomo że lepsze kryteria oceny różnych zjawisk.

  Mi wpadła akurat w oko ta demonstrantka-okupantka ze swoimi dowodami, że jest wiarygodną przedstawicielką społeczeństwa. Więc niby dlaczego nie mielibyśmy z jej wzorca nie skorzystać w celu sprawdzenia, czy L. Moret mówi prawdę czy tyko uprawia haggadah?

  Bądź kreatywny i postępowy, bo inaczej zginiesz w rozentuzjazmowanym tłumie porąbanych!

  Czy teraz już chwytasz?