Okupacja wewnętrzna, czyli system kastowy w Polsce

Nie to nie pomyłka – poniższe opracowanie zamieściłem w kategorii „ludobójstwo” i „depopulacja”. W Polsce mamy do czynienia z celowym niszczeniem narodu Polskiego. Można to dowieść na podstawie dostępnych danych. Opracowanie dotyczy tylko małego skrawka morderczej dla narodu rzeczywistości – tak ustawionych praw i tak działających instytucji państwowych i prywatnych, by osiągnąć jak największy współczynnik śmiertelności. Od wymiaru sprawiedliwości, przez edukację, po system opieki zdrowotnej i emerytury – są to wszystko elementy machiny WIELKIEGO MORDERSTWA dokonywanego planowo głównie na Słowianach, którzy stanowią trzon narodu. Jest to oczywiście temat tabu, media współpracują z ludobójcami, a być może to w mediach można znaleźć tych, którzy kontrolują cały ten morderczy system.
Skończmy z hipokryzją – czas zacząć nazywać to co się dzieje po imieniu, póki jeszcze wolno nam wyrażać swoje opinie. Bowiem jest to tylko kwestią czasu, że grupa trzymająca władzę (która wykonuje zresztą zalecenia międzynarodowej sitwy) powołując się na rzekome zagrożenie terroryzmem, położy też łapę na tym co mówimy i myślimy.

OKUPACJA WEWNĘTRZNA CZYLI SYSTEM KASTOWY W POLSCE
autorzy opracowania: Aśka, Peryskop,monitorpolski
   

Od pradawnych czasów we wszystkich bodaj kulturach obowiązek opieki nad staruszkami spadał na młodsze pokolenia, co integrowało rodziny. W XIX wieku wraz z rozwojem kapitalizmu, ukształtowaniem się stałych źródeł zarobkowania oraz wobec postępów nowej ekonomii powstał pomysł, aby upowszechnić kasy chorych i fundusze emerytalne po to, aby każdy obywatel mógł zabezpieczyć swoje potrzeby bytowe na czas choroby i na starość. Czyli obywatele – a przynajmniej ich znaczna część – kumulowali część uzyskiwanych zarobków na bankowych kontach za pośrednictwem specjalizowanych kas chorych oraz towarzystw asekuracyjnych i w ten sposób przestali być ciężarem dla swoich dzieci.

W ostatnich latach TAK NAGROMADZONE FUNDUSZE ZOSTAŁY ZDEFRAUDOWANE. Czyli wykorzystane na inne cele niż pierwotnie zadeklarowane. Historycznie rzecz biorąc pionierem w rabowaniu funduszy socjalno-emerytalnych jest administracja Billa Clintona, która dzięki zredukowaniu zasobów Social Security poprawiła na pewien czas stan zadłużenia USA.Po tej operacji poszły mu w górę słupki, bo ucieszyły się głupki! A potem ten model „zwalczania deficytów budżetowych” został zastosowany z powodzeniem w wielu innych krajach doradzanych przez progresywnych ekonomistów, którzy doszli do wniosku, że jeśli i tak ma kiedyś nastąpić koniec świata, jak oznajmia pismo święte i apokalipsa, to ostatnie pokolenie nie będzie już korzystało ze świadczeń emerytalno-rentowych, a więc tę między-pokoleniową piramidkę Ponzi’ego jako nieefektywną można – i należy – ściąć.

U nas też ścięto za filarami. Ażeby jakoś ludziom to wytłumaczyć wymyślono POWTÓRNIE obowiązek dzieci i wnuków w finansowaniu emerytów, ale tym razem z ROZWODNIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI. Bo „reformowany” system jest „społeczny”, a więc anonimowy i nie wiadomo kto ile dokłada do „wspólnego” garnuszka. I czy ten wielo-filarowy garnuszek jest pod rzetelną kontrolą. Wiadomo już, że będzie chudy, bo przyrost naturalny spada (a więc SAMI SOBIE JESTEŚCIE WINNI!) oraz że służy do manipulacji w wykazywaniu/kamuflowaniu zadłużenia publicznego.

Wiadomo również, że zgodnie z Konstytucją RP nie można odbierać „praw nabytych” służbom mundurowym – z prokuratorią, sądownictwem itp., chociaż uprzywilejowane uprawnienia emerytalne tych grup zostały wprowadzone ukradkiem i z pogwałceniem konstytucyjnej zasady równości. A więc czy mantra o „prawach nabytych” służb około-mundurowych nie jest demagogią?! W imię czego setki tysięcy ludzi posiada przywilej przechodzenia na emerytury i w inne „stany spoczynku” już po kilkunastu latach służby, z dostępem do specjalnych odpraw i umarzanych pożyczek? Jak wielkie jest to obciążenie dla pozostałej niemundurowej części społeczeństwa?

Ale to dopiero początek.

Aby okrągły stoliczek nakrył się dla niektórych „wybranych” kreatywnie podwyższono wynagrodzenia w resortach około-mundurowych (toga to też około-mundur!) w ten sposób, że bez zwiększania resortowych środków budżetowych podniesiono pensje w efekcie likwidacji ustawowego obowiązku odprowadzania części składek ZUS. I w ten prosty sposób, który także jest pogwałceniem zasad konstytucyjnych, przerzucono obowiązek utrzymywania względnie młodej emerytalnej około-mundurówki na niemundurową część społeczeństwa.

Czyż nie jest to nowoczesna forma OKUPACJI?

A przecież z tej okupacji wewnętrznej wynikają m.in. tajniki preferencji wyborczych, a także trójkąty bermudzkie, w których znikają publiczne środki! Odrębnym problemem jest KRUS, ogromne koszty obsługi wypłat rent i emerytur, oraz od lat wprowadzana „informatyzacja”.

Czy ktoś słyszał aby o tych sprawach otwarcie i rzeczowo wypowiedzieli się „nasi” politycy?

Pan Tusk? Pan Komorowski? Pani Fedak? Pan Boni? Pan Pawlak? Pan Buzek? Pan Kaczyński? Pan Balcerowicz? Pan Belka? Pani Gilowska? Pan Kwaśniewski? Pan Miller? Pan Wałęsa?

KTOKOLWIEK?

Pan Jan Krzysztof Bielecki wypowiedział się niedawno w TV, że z uwagi „na prawa nabyte” ograniczenie mundurowych przywilejów emerytalnych mogłyby dotyczyć w przyszłości tylko osoby wchodzące w ten system. A dlaczego ani słowa jakim cudem te „przywileje „nabyto”?

Jak w każdej patologii i tu doszło już do przesilenia. Otóż pomimo deficytów budżetowych oraz wzrostu zadłużenia wewnętrznego i zagranicznego ostatnio z okazji – a raczej pod pretekstem – „Polskiej Prezydęcji” (w „nadzieji” na sukces) zakupiono kilkanaście nowych Range Roverów dla naszej armii „okupacyjnej”, po kilkadziesiąt tysięcy sztuka, wyposażonych m.in. w skórzane fotele i kanapy oraz 11-głośnikowe systemy audio. Czy nie są to podobne przejawy zaniku umiaru, które doprowadziły do upadku Imperium Rzymskie i następne? Przecież armia mogłaby z łatwością utajnić tę nonszalancję, a jeśli jest odwrotnie, to czy ten brak dyskrecji nie ma na celu skłócanie ze sobą poszczególnych grup społeczeństwa?

Podnoszenie wieku emerytalnego to kolejny przekręt, prawdopodobnie dla wzmocnienie alibi po defraudacji funduszy, poprzez wbicie ludziom w głowy, że muszą tyrać aż do śmierci, bo młodych zabrakło do płacenia składek. Ale przecież młodzi nie płacą, bo pozostają często bezrobotni, albo pracują na tzw. umowach śmieciowych. Ta forma wyzysku jest tolerowana, podczas gdy etaty są często blokowane przez seniorów mających już prawa do emerytury.

Ponadto w ten sposób redukuje się pomoc babć i dziadków w opiece nad wnukami, oraz przyspiesza zgony, bo przepracowani przecież wcześniej tracą zdrowie i życie. A jeśli widać już oznaki, że utrzymane zostaną przywileje wczesnych emerytur około-mundurowych, to wobec podniesienia wieku pozostałym będzie faktycznym zwiększeniem przywilejów służb.

Trzeba tu także przypomnieć całą plejadę „weteranów” wielce zasłużonych dla zbrodni komunistycznych, a czerpiących ze wspólnego garnuszka. M.in. brat Adama Michnika – Stefan Michnik nadal spokojnie żyje w Szwecji i pobiera za zbrodnie na Polakach wysoką polską emeryturę, opłacaną mu z podatków ściąganych między innymi z jego ofiar, czy ich rodzin!!!

W kontekście powyższych przekrętów i ich skali niedawno znalezioną pomyłkę w dwukrotnym naliczeniu kwot zadłużenia w systemie niemieckich finansów na kwotę ok. 55 mld euro należy nazwać niewielką pomyłką.

A teraz o minimach, które zabezpiecza państwo na egzystencję obywateli.

Składki ZUSowskie są szalonym obciążeniem środków uzyskiwanych za pracę, ale i tak ludzie płacący duże składki mają pracę i dochody. Problem zaczyna się kiedy ta praca jest, ale po odliczeniu składek i in. danin, wypłata wynosząca 1032 zł netto (bo taka jest akceptowana przez państwo minimalna pensja) nie wystarcza na zabezpieczenie PODSTAWOWYCH wydatków tj.: czynszu, prądu, gazu, żywności, komunikacji, lekarstw, środków czystości, nauki (o drobnych naprawach, odpoczynku, odzieży, czy kulturze trudno już wspominać), albo tego zarobku w ogóle nie ma i wówczas państwo zapewnia środki socjalne na skandalicznie niskim poziomie, tj. zasiłek dla bezrobotnych przez pierwsze trzy miesiące pobierania w zależności od stażu pracy (do 5, do 20 i powyżej 20 lat) wynosi netto odpowiednio 538,37 zł, 660,87 zł, 784,47 zł. Po czym na następne trzy miesiące pętla się jeszcze bardziej zaciska i zasiłki wynoszą odpowiedni do stażu pracy 435,69 zł, 529,09 zł, 625,92 zł. Pracy w Polsce nie ma. Bezrobocie jest rzędu 12% (wiele ludzi nie zgłasza się do urzędów pracy i szuka pracy na własną rękę, więc ta kwota jest faktycznie wyższa). Jeżeli osobie po półrocznym okresie poszukiwania pracy nie uda się znaleźć pracy, państwo mówi, że nic jej się nie należy. Czyli co ma zrobić osoba postawiona pod murem? Ma umierać?

Problem zaczyna się robić również wtedy, kiedy mamy pracę, ale niestety stan zdrowia nie pozwala na jej wykonywanie. Wówczas państwo akceptuje porażająco niskie uposażenie w wysokości 80% pensji. W jakiej sytuacji są postawieni ludzie, którzy zarabiają min. tj. 1032 zł? W czasie choroby, kiedy wiadomo jest, że środków finansowych potrzeba więcej niż w normalnym życiu, bo dodatkowo trzeba zakupić lekarstwa, zabiegi, lepiej się odżywiać, państwo takiej osobie zabezpiecza 80% wynagrodzenia. W przypadku osób zarabiających minimum 1032 zł. wysokość uposażenia w tym okresie wynosi 825,60 zł netto. Dla porównania czynsz średnio wynosi ok. 450 zł. Pozostanie tej osobie 375,60 na zapłacenie – prądu, gazu, żywności, komunikacji, lekarstw, środków czystości. Skandal!!!! My państwa nie mamy! Obywatele pozostawieni są zgodnie z prawem na zagładę!

Co ci ludzie mają robić? Ilu ich jest? Czy to nie jest ekonomiczna okupacja? I systemowa eutanazja? Jak nazwać ten proceder, który za zgodą państwa odbywa się zgodnie z prawem?

W czasach poprzedniej epoki, minimalną pensję otrzymywały osoby podejmujące swoją pierwszą pracę i osoby objęte nałogiem alkoholizmu. Obecnie minimalną pensję otrzymuje znaczna część społeczeństwa. Jaka? Trudno znaleźć te informacje.

Państwo, które polikwidowało zakłady produkcyjne, polikwidowało tym samym miejsca pracy, teraz gwarantuje osobom bez pracy świadczenia, które wystarczą tylko na czynsz i prąd.

To jeszcze nie wszystko!
Trwają rozmowy, żeby jeszcze pomniejszyć świadczenia dla bezrobotnych.

http://www.biznes.banzaj.pl/Nowy-pomysl-na-zasilek-dla-bezrobotnych-38685.html

Według Grażyny Spytek-Bandurskiej – zastępcy dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy PKPP Lewiatan – propozycja Konfederacji jest efektem doświadczeń międzynarodowych. Jej zdaniem 12-miesięczne uprawnienie do pobierania zasiłku w powiązaniu z wysoką stopą bezrobocia skutecznie zniechęca do podejmowania pracy, a zachęca do pozostawania w rejestrach urzędów pracy – poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”.

Skrócenie okresu pobierania zasiłku, a także zmiana zasad jego wyliczania miałyby zmusić bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy. PKPP Lewiatan proponuje, żeby w pierwszych trzech miesiącach pobierania zasiłku jego wysokość była równa 25% płacy minimalnej (obecnie 1386 zł) plus 15% wynagrodzenia indywidualnego. W kolejnych trzech miesiącach wynosiłaby odpowiednio 15% plus 15%.”

Czyli PKPP Lewiatan proponuje się, żeby osoby bez pracy otrzymywały przez pierwsze trzy miesiące 296,70 zł netto, a przez następne trzy miesiące – 178,02 zł netto. Czy to nie jest organizacja przestępcza mająca na celu wyniszczenie Narodu polskiego?

System opieki społecznej również nie funkcjonuje. Osoby, które nie mają na zapewnienie podstawowych egzystencjalnych potrzeb nie mają się gdzie udać. MOPS zasiłki oferuje tylko osobom z rodzin patologicznych lub osobom. Jeżeli zgłosi się do MOPS osoba, która nie jest z rodziny patologicznej, to ten wysyła ją po środki do swojej rodziny. Tak więc np. 40-60 letnia osoba odsyłana jest do swoich rodziców, jeżeli oni jeszcze żyją, aby ci ich dofinansowali. Wniosek takiej osoby rozpatrzony jest bowiem dopiero po sprawdzeniu dochodów jej rodziców.

Podajmy jeszcze wysokości tych zasiłków:

– zasiłek rodzinny w wysokości 68/91/98 zł netto w zależności od wieku dziecka (przysługuje kiedy dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł netto, co oznacza, że jeżeli osoba pracująca ma na utrzymaniu 1 dziecko, to zarabiając minimalną pensję 1032 zł netto, jej zasiłek się nie należy, ponieważ na osobę ma 516 zł netto). Jeszcze raz w tym miejscu przypomnijmy wydatki miesięczne: czynsz ok. 450, prąd ok. 140, gaz ok. 60, żywność, komunikacja, lekarstwa, środki czystości, nauka (bez odzieży, drobnych napraw itp.).

I dodatki do zasiłku rodzinnego:

1) podczas przebywania na urlopie wychowawczym 400 zł netto;

2) urodzenie dziecka – świadczenie jednorazowe 1000 zł (dostają i ci co mają min. pensję, i ci bogatsi);

3) samotne wychowywanie dziecka – 170 lub 250 zł miesięcznie (w mediach trwa nagonka na instytucję rodziny, więc tych samotnych rodziców jest coraz więcej);

4) ale za to z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego (przyrost naturalny coraz mniejszy, prasa donosiła, ze Polki rodzą, ale za granicą, gdzie zarobki są wyższe i opieka socjalna jest dużo lepsza);

5) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 60 lub 80 zł miesięcznie (szczepionki, chemtraile, żywność na pograniczu GMO, ponieważ zwierzęta karmione są paszami GMO, więc coraz więcej mamy dzieci cierpiących na alergie, autyzm, mukowiscydozę i inne choroby oraz niepełnosprawnych);

6) rozpoczęcie roku szkolnego – 100 zł raz w roku do zakończenia danego okresu zasiłkowego (gdy same podręczniki dla jednego dziecka kosztują więcej niż oferowana kwota, co ma zrobić rodzic, który otrzymuje minimalną pensję?);

7) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 90 lub 50 zł przez 10 miesięcy.

Sami powiedzcie, czy ten system nie jest systemem prowadzącym do zagłady polskiego Narodu?

Czy inne kraje UE również dążą do wyniszczenia swoich populacji narodowych? Zob:

płace minimalne w Europie

W lipcu 2010 ( 1€ = 4,15 zł)
* Luksemburg 1725€ = ok. 7154 zł
* Irlandia 1462€ = ok. 6063 zł
* Belgia 1388€ = ok. 5756 zł
* Francja 1344€ = ok. 5573 zł
* W. Brytania 1169€ = ok. 4848 zł
* Turcja 392€ = ok. 1626 zł
* Polska 317,58€ = 1317 zł
* Czechy 311€ = ok. 1290 zł
* Słowacja 308€ = ok. 1277 zł
* Estonia 278€ = ok. 1153 zł
* Węgry 257€ = ok. 1066 zł
* Bułgaria 123€ = ok. 510 zł

dla porównania:
* USA 1024€ = ok. 4247 zł

W Niemczech na pewno nie narzekalibyśmy na wynagrodzenia gdyż minimalne zarobki kształtują się tam na poziomie 10 euro za godzinę, co w przeliczeniu na pracę po 8 godzin 5 dni w tygodniu daje ok. 1700 euro miesięcznie.Przykładowe zarobki:
# Lekarz ze specjalizacją – 4500 euro
# Cieśla/zbrojarz/dekarz – 2800 euro
# Nauczyciel – 2700 euro
# Hydraulik – 2600 euro
# Pielęgniarka – 2500 euro
# Ratownik – 2400 euro
# Opiekunka – 2350 euro
# Sprzedawca w sklepie odzieżowym – 2200 euro
# Murarz 2000 euro
# Pracownik sezonowy – 1800 euro

Osoby pracujące w Niemczech mogą liczyć także na miłe gratyfikacje w postaci „trzynastek” oraz „czternastek” czyli premii wypłacanych przed świętami Bożego Narodzenia oraz przed urlopem. Mogą liczyć także na różnego rodzaju premie w trakcie całego roku.

http://wiadomosci.onet.pl/1736154,12,item.html
PAP, PKo /18:58 23.04.2008
Litr mleka w Niemczech tańszy niż w Polsce

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/553068,polacy_placa_za_jedzenie_wiecej_niz_niemcy.html
4 października 2011
Tematy: ceny, przemysł spożywczy, żywność
Polacy płacą za jedzenie więcej niż Niemcy

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/521821,w_polsce_mamy_najdrozszy_prad_w_europie.html
9 czerwca 2011
Tematy: ceny, energetyka, prąd
W Polsce mamy najdroższy prąd w Europie
Nawet najgorzej opłacanego Francuza stać na kupno cztery razy więcej prądu niż Polaka. Ceny prądu w Polsce – w odniesieniu do zarobków – biją już europejskie rekordy – donosi za raportem UOKiK dzisiejszy „Fakt”.

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/536561,polak_placi_za_prad_trzy_razy_wiecej_niz_niemiec.html
6 sierpnia 2011
Polak płaci za prąd trzy razy więcej niż Niemiec

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/498578,mamy_najdrozszy_cukier_w_europie.html
23 marca 2011 r.
Mamy najdroższy cukier w Europie

http://biznes.onet.pl/niemcy-podwyzka-zasilkow-dla-bezrobotnych,18563,3738958,1,news-detal
Niemcy: podwyżka zasiłków dla bezrobotnych
20 paź 10, 13:52 PAP
Niemiecki rząd przyjął w środę projekt ustawy, która przewiduje podwyższenie zasiłków dla osób długotrwale bezrobotnych o 5 euro – do 364 euro miesięcznie – poinformowała minister pracy Ursula von der Leyen. Według niej zwiększone zostanie także wsparcie na edukację dla około 1,7 mln dzieci bezrobotnych rodziców. Wdrożenie całego pakietu będzie kosztować 900 mln euro.

http://biznes.onet.pl/niemcy-kompromis-w-sprawie-reformy-zasilkow-dla-be,40690,4190200,1,news-detal
Niemcy: kompromis w sprawie reformy zasiłków dla bezrobotnych
21 lut 2011, 17:02 PAP
Po dwóch miesiącach negocjacji rządzący w Niemczech chadecy i liberałowie porozumieli się w poniedziałek z opozycyjną SPD w sprawie reformy systemu zasiłków dla bezrobotnych. Zgodnie z kompromisem zasiłki wzrosną o 5 euro w tym roku i o dalsze 3 euro w 2012 roku.
Obecnie podstawowa stawka zasiłku w tzw. pakiecie Hartz-IV wynosi 359 euro miesięcznie. Ze świadczeń tych korzysta 4,7 mln dorosłych mieszkańców Niemiec.

http://biznes.onet.pl/niemcy-reforma-zasilkow-dla-bezrobotnych-uchwalona,40690,4194532,1,news-detal
Niemcy: reforma zasiłków dla bezrobotnych uchwalona
25 lut 2011, 15:02 PAP
Po dwóch miesiącach sporów między chadecko-liberalnym rządem Niemiec a opozycją druga izba niemieckiego parlamentu, Bundesrat, uchwaliła w piątek reformę systemu zasiłków dla bezrobotnych, Hartz-IV. Świadczenia dla 4,7 mln dorosłych mieszkańców Niemiec, korzystających z pakietu Hartz-IV, wzrosną w sumie o 8 euro, do 367 euro miesięcznie w 2012 roku. Pobierający zasiłki zachowają też dodatki na opłacenie czynszu i kosztów ogrzewania.

Reforma przewiduje także, że niemieckie gminy otrzymają w latach 2011-2013 dodatkowo 400 mln euro rocznie na wdrożenie programu wsparcia edukacji 2,3 mln dzieci rodziców bezrobotnych i o niskich zarobkach. W sumie tzw. pakiet edukacyjny ma opiewać na 1,5 mld euro rocznie. Środki te mają zostać przeznaczone np. na korepetycje, zajęcia pozaszkolne, zakup pomocy naukowych czy sfinansowanie posiłków w szkołach.
[…] Reforma pakietu Hartz-IV jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przed rokiem nakazał on zmianę zasad naliczania zasiłków dla dorosłych i dzieci, tak by świadczenia te zapewniały „egzystencję na wystarczającym poziomie”
i były obliczane na podstawie przejrzystych przepisów.

http://biznes.onet.pl/w-niemczech-spadla-stopa-bezrobocia-w-lutym-2011-r,40690,4197242,1,news-detal
W Niemczech spadła stopa bezrobocia w lutym 2011 roku.
1 mar 2011, 10:31 PAP
Stopa bezrobocia w Niemczech w lutym 2011 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,3 proc. wobec 7,4 proc. w styczniu – poinformował we wtorek Federalny Urząd Pracy w komunikacie.
I nie mówcie, że Niemcy to bogaty kraj i że go stać.
To co zapewnia Polska prowadzi w prostej drodze do eutanazji poprzez brak środków na życie. Polskę jednak stać na to, aby finansować różne akcje za granicą, jak np. te: http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/Lista_20projektow_Wyniki_konkursu_2007_alfabetycznie.pdf
http://www.polskapomoc.gov.pl/Konkursy,na,realizacje,projektow,14.html
Tak więc powinno ją stać na to, by każdy kto chce i może pracować – godnie żył i nie musiał dokonywać co miesiąc wyboru, czy zapłacić rachunki, czy kupić żywność, lekarstwa i odzież w lumpexie.

Czy w podsumowaniu nie powinniśmy pójść o krok dalej, aby dojść do sedna?
Bo to nie tyle są niedostatki reformy emerytalnej albo nawet okupacja wewnętrzna, ale jest to system niewolniczy albo kastowy. Po co się dalej oszukiwać – zalegalizujmy wprowadzone po kryjomu kasty, jak w Indiach, 95% to niech będą pariasi, a pozostałe 5% można podzielić na kastę wojska i policji, kastę sądowo-prokuratorską, kastę artystyczno-mendialną, kastę rządowo-parlamentarną (tylko oni mają prawo być wybierani) oraz kastę bezkarnych nietykalnych -maharadżdżów i braminów, którą tworzy elitka finansowo-duchowna (biznesmani, oligarchowie, rabini, biskupi itp).

Proste i jasne. No i podatki ściągać należy przez naloty – za pomocą rabunku. Ci co nie mają, giną na miejscu, albo bierze się ich żywcem do szpitali – mordowni. Na narządy.

W ogóle o jakich emeryturach mamy mówić? Nie ma żadnych emerytur, nie będzie się utrzymywać darmozjadów, jeśli narządy są zużyte, to tacy idą na przemiał na hamburgery do Mac Donalda albo na paszę dla świń. Wszystko musi być zużyte, jak za Hitlera.

Czy są jeszcze jakieś wątpliwości?

Czy w poruszonych tu kluczowych dla Narodu kwestiach wypowie się Prezydent RP, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Posłowie i Senatorowie, Premier i czynniki rządowe według kompetencji, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Sądu Najwyższego, Episkopat Polski, Prokurator Generalny, przedstawiciele poszczególnych partii politycznych, Związków Zawodowych i Stowarzyszeń, Rzecznik Praw Dziecka, Fundacja Helsińska ?

autorzy opracowania: Aśka, Peryskop, monitorpolski

Reklamy

260 responses to “Okupacja wewnętrzna, czyli system kastowy w Polsce

 1. Extazed 5 listopada 2011 o 1:24 am

  Zenobiusz zadał dobre pytanie. Trochę je zmodyfikuje.
  Co byście zrobili gdyby nagle rozpętała się na świecie wojna albo nadciągał jakiś wielki kataklizm?

  • Ado 5 listopada 2011 o 1:39 am

   Trudno powiedzieć,nie wiadomo.

  • Bird2 5 listopada 2011 o 1:41 am

   Co zrobić?. A co możesz innego zrobić jak tylko czekać.
   Jeżeli nas napadną, walczyć?. Zabijać tam samo niewinnych ludzi?.

   Kataklizm to wolał bym od wojny. Zgromadzić jedzenie, zdobyć broń i czekać aż inni się wykończą a jak uda się to przeżyć to walczyć z tymi co wyjdą z bunkrów gdy będą dalej swoje plany realizować.

   „wiesz, kupiłeś sobie drogie auto, fajny dom. Miałeś super prace ale nie zwracałeś uwagi na filmiki które ci wysyłałem więc teraz twoja marna sytuacja to twój marny wybór”
   – i tyle w temacie

   • Bird2 5 listopada 2011 o 1:43 am

    aha i zbierać co się da.
    Cytat z gry Gothic3:
    – „wiesz jak to działa, bierz co dają i nie pozwól by ktoś ci to odebrał”

    Ale czegoś takiego w najbliższej przyszłości nie będzie no chyba jak tego swojego demona z Egiptu wezwą 11.11.11 i on nas rozwali

  • zenobiusz 5 listopada 2011 o 1:41 am

   Pytanie brzmi,co możemy zrobić teraz,nim do tego dojdzie.

   • Stirlitz 5 listopada 2011 o 4:25 am

    tylko modlitwa , nie ma innej opcji dla nas tylko ludzi…

   • kosiardeyablos 5 listopada 2011 o 7:27 am

    Siema Zeno ! Z pewnością wiesz cośo tym, nieistotne, na onecie pojawiło sie cuś takiego. Szczeże mówiąc ktoś czyni pewne przygotowania do obrządku ukarania kijem tudzieżpajczem po dupie ososby zakute w dyby, jak należy a oto zajawka z mOneta : Grodzka na liście neofaszystów. „Zdrajca rasy”.
    Neofaszyści, którzy prowadzą polską stronę ruchu Redwatch rozszerzają listę „zdrajców rasy” umieszczoną na swoim portalu. W ostatnich dniach pojawiły się na niej nowe osoby. Dopisano tam m.in. nowych posłów: działaczkę społeczną i transseksualistkę Annę Grodzką z Ruchu Palikota oraz czarnoskórego posła, ekonomistę Killiona Munzele Munyamę z PO – informuje radio TOK FM.

    Jak można przeczytać na stronie internetowej neofaszystów: „celem Redwatch Polska jest zbieranie wszelkich możliwych informacji (zdjęcia, adresy, nr telefonów, nr tablic rejestracyjnych samochodów etc.) na temat osób trudniących się działalnością antyfaszystowską, antyrasistowską, kolorowych imigrantów, działaczy lewackich stowarzyszeń i wszelkiego rodzaju sympatyków i aktywistów szeroko rozumianego lobby homoseksualnego oraz pedofilii”.

    W ostatnich dniach na witrynie pojawiło się nazwisko Anny Grodzkiej, która w ostatnich wyborach parlamentarnych została wybrana do Sejmu z list Ruchu Palikota. Grodzka założyła fundację Trans-Fuzja i jest działaczka na rzecz równouprawnienia m.in. osób
    Autorzy strony umieścili na niej zdjęcia Anny Grodzkiej, jej adresy mailowe, a także życiorys i opis posłanki przedstawiony w wulgarny sposób.
    I to mnie urzekło. Redwatch – ot ciekawostka o której na razie nikt tu nie wspomina…….ups. Musze śmigać do tyrki, na chleb zarobić, NARA!

    transseksualnych i transwestytów.

    • monitorpolski 5 listopada 2011 o 11:02 am

     Wszelkie grupy neofaszystowskie są sponsorowane przez tych samych ludzi, którzy sponsorują grupy antyfaszystowskie. Tak jak obie strony wojen światowych były sponsorowane przez te same banki i biznesy Rotszyldów, Warburgów, Oppenheimerów, itd.

     • AQQ 5 listopada 2011 o 11:11 am

      Oczywiście naszym kosztem. Co raz więcej fundacji i stowarzyszen „dla naszego dobra”.

     • Warszawiak 5 listopada 2011 o 3:35 pm

  • navajo88 5 listopada 2011 o 2:19 am

   No cóż ja bym napił się piwa ,a potem zabrał się za czyszczenie swego Colta .45 i spokojnie sobie czekał na dalszy rozwój wypadków ! hahahahaha
   J.M.H

   • Stirlitz 5 listopada 2011 o 4:23 am

    Polska prezydencja to ściema
    http://fakty.interia.pl/swiat/news/obama-pochwalil-sarkozyego-i-merkel-za-przywodztwo,1717333,4

    • Versus3 5 listopada 2011 o 7:42 am

     Sam pomysł „prezydencji” (nie tylko polskiej) to cyrk dla ludu, żeby się cieszyli i nie zadawali pytań.

     • iHe 5 listopada 2011 o 12:08 pm

      Po co mamy zadawać pytania skoro już się raz zgodziliśmy w referendum ..
      Dla polityków jak się raz powie „tak” to oznacza „tak” po wsze czasy..

      „Referendum w sprawie wprowadzenia w Polsce euro byłoby bezprzedmiotowe, ponieważ Polacy wypowiadali się już na ten temat w referendum dotyczącym przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – informuje Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.”

      http://biznes.onet.pl/mf-referendum-ws-wprowadzenia-euro-w-polsce-byloby,18543,4899195,1,news-detal

      A poza tym są różne metody liczenia jak sami wiemy.Nawet co2 liczy się zupełnie dowolnie 😀
      wg jakichś kretyńskich reguł.Kłamstwo goni kłamstwo i wszystko gra.

      ps.W temacie przygotowań lepiej chyba zaznajomić się z survivalem i działalnością AK czy historią krajów ogarniętych klęskami żywiołowymi.

      Ogólnie dziwi mnie ,że nie ma blogów falloutowych stricte surwiwalowych.Chyba ludzie nie chcą się demaskować przed wielkim bracholem.
      Agepo ,ale co jeszcze?:(Fora survivalu,ogrodnictwa,może nawet hodowcy drobiu czy ślimaków 😉

      Biorąc pod uwagę ,że nieszont zajmuje się wyburzaniem dolnych pięter piramidy,dolne piętra powinny sobie zdawać sprawę,że ewentulaną pomoc od nieszontu będzie przypominać tą dla powodzian czy dzieci w Somalii,może nieco lepiej opakowaną.

      Mi się wydaje ,że największym problemem wbrew pozorom może być brak czystej wody nawet nie prądu i żywności.(Takie cholerne testy z brudną wodą pewnie robili na Haiti zbaffcy ludzkości)
      Szczególnie,że geo engineering moim zdaniem mocno jest powiązany z bilansem wodnym i tlenowym.

      Dlatego tak ściemniają z tym co2.
      Uwaga tajna strategia NWO i „naszeGo” nieszontu:
      http://demotywatory.pl/2069618/KLAMSTWO
      😉
      http://demotywatory.pl/3110211/Tyle-samolotow-lata-nad-Europa

      • peryskop 5 listopada 2011 o 3:16 pm

       iHe – co do referendum np w Grecji lub w UK albo gdzie indziej, dot. wyjścia z euro i/lub z EU.

       Wczoraj Mike Rivero zadał pytanie: czy gdy skuszony rewelacyjnymi reklamami kupisz bilet
       i wejdziesz do kina, a po obejrzeniu kawałka filmu zorientujesz się, że to chała zupełnie niezgodna z tym co podano w reklamie – to czy musisz się męczyć i wysiedzieć do końca?

       Możesz wyjść!

       Coraz więcej ludzi dostrzega, że skuszono ich fałszywymi obietnicami i chcą wyjść.

      • Versus3 5 listopada 2011 o 4:02 pm

       iHe: blogi survivalowe jak najbardziej istnieją. Polecam gorąco:
       http://domowy-survival.pl/

       nie tylko o survivalu, ale tez jak sobie zaplanować zapasy, na co zwrócic uwagę, jak przygotować się zarówno na wielką katastrofę, jak i na małe trudności, np. brak prądu przez kilka dni.

   • brt 5 listopada 2011 o 12:16 pm

    Navajo, napisz coś do mnie proszę na bertwojtek@o2.pl , chciałbym Cie poznać bo masz mocne wstawki, na pewno picie piwa coś przyniesie. Ja pije pszeniczne, okocim, obolon bo bawarskie są drogie i staram sie nie wspierać obcych przemysłów.

    • monitorpolski 5 listopada 2011 o 1:29 pm

     Żaden Okocim, dotujesz globalistów, poza tym moim zdaniem jest gówno warte. Bardzo dobre i tanie są piwa browaru w Grybowie.
     A propos Okocimia:

   • mirek 5 listopada 2011 o 5:27 pm

    ta, piwo to dobry pomysł.

    „skąd się wzieły polityki-pasozyty” wykład dr.Murka

  • pola 5 listopada 2011 o 11:18 am

   To pytanie nie wiem dlaczego zadaję sobie od 15lat i wszystko co robię to pod tym kontem,niedługo jak dobrze pójdzie i Pan Bóg pozwoli przeprowadzam się w miejsce 7 cudu świata.

  • Madry Inaczej 5 listopada 2011 o 11:22 am

   W przypadku naprawdę poważnego kataklizmu ( to żywi będą zazdrościć martwym ). W Japoni padła jedna elektrownia a ile ich jest na zachodzie Europy, o okrętach atomowych nie wspomnę. Raczej na nic zapasy. Pozostaje modlitwa.

  • buholtz 5 listopada 2011 o 3:00 pm

   A wiec nad czym prosze panstwa mamy dyskutowac ..No nad czym?W moim pojeciu dyskusja jest zbyteczna tymbardziej jakakolwiek polemika na powyzsze tematy..A wiec rewolucja (wojna)..Oni tego chca chca nas fizycznie zniszczyc..Nie wyjdzie im to?…Kiepski biznes dla nas…..Wiec co ???..Cofnijmy sie do lat okupacji gdzie zycie i wolnosc byly ,reglamentowanbie.A za jakakolwiek sprzeciw obywatel stanal przed plutonem egzekucyjnym.Ewentualnie zeslali go do obozow smierci.Dzis to samo bedzie..I pytanie co zrobic.Na powyzsze pytanie niech kazdy sam sobie odpowie.Ja juz wiem co zrobic.???

  • lukas 5 listopada 2011 o 8:14 pm

   a ja tak z innej beczki, to jest ciekawe:
   http://wiadomosci.wp.pl/title,Sensacyjny-fakt-ws-Boeinga-767-Bez-komentarza,wid,13962150,wiadomosc.html

   • Wojox 6 listopada 2011 o 1:05 am

    Z tej wiadomosci wyłowiłem to :
    Na pokładzie było 220 pasażerów i 11 członków załogi…
    Nic wam nie mówią te liczby……..

 2. maran 5 listopada 2011 o 1:32 am

  Szatany szykuja napasc na Iran. Juz sie nawet z tym nie kryja.
  Zdrajca Rick Perry otwarcie i bezczelenie przyznaje ze mu wojna z Iranem nie przeszkadza, nawet jesli przeksztalci sie w globalna wojne. Tacy „Politycy „powinni byc postawieni przed sadami za zdrade stanu i wykopsani do wiezien na dlugie lata.
  http://thinkprogress.org/security/2011/11/04/361250/perry-israel-iran/

  • Stirlitz 5 listopada 2011 o 4:26 am

   Pełna zgoda, tylko dlaczego Rosja miczy

   • kosiardeyablos 5 listopada 2011 o 7:19 am

    Rosja czeka, nie musi nic mówić, czeka. Podniesiony stan gotowości bojowej w razie „W” drugiego stopnia, pozwala jeszcze chlapnąć wódeczkę. Na rauszu lepiej sie wojuje i ginie, bo nie ma myślenia i wyciągania wniosku, sumienie idzie się czesać. Dlatego nikt tam nie dopuszcza do kaca !

   • ARTUR 5 listopada 2011 o 12:57 pm

    Milczy bo wie że będzie zaatakowana przez Niemcy i Chiny .

    • heniek6619 5 listopada 2011 o 3:59 pm

     …zaatakowana przez Niemcy – no chyba,ze hakerami,bo Niemcy tez juz praktycznie bez armii

  • AQQ 5 listopada 2011 o 11:40 am

   Prezydent Aleksander Łukaszenka zarządził militaryzację aparatu państwowego i przygotowania do wojny partyzanckiej. Ma to być odpowiedź na zakusy Zachodu, który chce włączyć Białoruś do swojej strefy wpływów.
   http://www.sfora.pl/Bialorus-szykuje-sie-na-wojne-Pelna-mobilizacja-a37455

   • monitorpolski 5 listopada 2011 o 11:41 am

    Wszystko zaczyna się sprawdzać. Chcą wykorzystać „polskie bydło” do wyrżnięcia się nawzajem z Białorusinami.

    • peryskop 5 listopada 2011 o 3:19 pm

     Na Białorusi właśnie mianowono nowych dowódców okręgów.

     • monitorpolski 5 listopada 2011 o 3:24 pm

      Zapowiadali wojnę w 120 krajach – realizują to. A Ludzie kompletnie nie jarzą o co chodzi! Nie sądzę by dało się ten świat uratować. Inteligentne zło zwycięża. Jestem przekonany, że w wojnie przeciwko nam wykorzystywana jest sztuczna inteligencja i symulacje superkomputerów.

      • Wizzgaa 5 listopada 2011 o 3:35 pm

       Monitor teraz ty malkontencisz ! Można przegrywać bitwy a wojnę /cudem / wygrać . Nie mów tak ex catedra , że „inteligentne zło zwycięża” bo ciarki przechodzą . No i nie sądzę żeby sztuczna inteligencja wygrała WOJNĘ z żywą inteligencją a tym bardziej ze SPRAWCĄ WSZELAKIEJ INTELIGENCJI .

       • sebecx 5 listopada 2011 o 9:30 pm

        amen

     • AQQ 5 listopada 2011 o 3:35 pm

      W Mekce miliony się modlą…

      • jakisbuk 5 listopada 2011 o 8:28 pm

       może napisz jeszcze o co 🙂

       • peryskop 5 listopada 2011 o 10:45 pm

        i z twarzami zwróconymi w jakim kierunku magnetycznym 🙂

   • navajo88 5 listopada 2011 o 6:43 pm

    AQQ i bardzo dobrze ! ,tylko jest jedno ale !!!! żeby partyzantka mogła skutecznie działać to musi mieć zaplecze w postaci własnego narodu , ale czy w dzisiejszy czasach na Białorusi jaka kolwiek partyantka czy ruch partyancki będzie miał jaką kolwiek pomoc od społeczeństwa ????
    I tu dochodzimy do sedna sprawy , w czasach II Wojny Światowej byla calkiem inna sytuacja jak dzisiaj ,Białoróś nie jest dzisiaj przez nikogo zagrożona ,a jak już to tylko w umyśle Łukaszenki a po drugie społeczeństwo dzisiaj na Białorusi ci ci kiedyś walczyli w partyzantce to są praktycznie na wymarciu !!!! to są ludzie kturzy mają po 70,75 lat i więcej ,a młodzież dzisiaj ne ma najmniejszego zamiaru angażować się takie przygody ,jeszcze 40 lat temu to tak i nawet piszący tutaj w pewien sposób zwalczał partzantkę vietkongu i to nie była zabawa !!!,bo dobrze zorganizowana partzantka to zawsze jest prawdziwy koszmar dla majeżdców .
    Dzisiaj nikt nie ma zamiarów napadać na Białoróś ,no może poza polakami hahahahahah, czyli naszym kochanym żądem . Więc sam widzisz jak na dzień dzisiejszy sprawy się przdstawiają , i pamiętaj że jeżeli w Europie kiedykolwiek wybuchnie wojna to nie beńdzie miajsca na jakąkolwiek partyzantkę ,przynajmniej w fazie początkowej .
    Pozdrawiam J.M.H

    • heniek6619 5 listopada 2011 o 7:22 pm

     @navajo,
     siema Nav,
     no co Ty?:
     „nawet piszący tutaj w pewien sposób zwalczał partzantkę vietkongu i to nie była zabawa !!!”…
     a ja sie pytam,gdzie byli rodzice?no gdzie?
     Nie piszesz tego serio,albo?
     🙂
     pozdrawiam

     • navajo88 5 listopada 2011 o 7:42 pm

      wtedy miałem 19 lat i caly świat w dupie ,a liczyła się tylko przygoda ! ,a rodzice ??? a no byli w polsce a ja w Azji !!!!
      J.M.H

     • navajo88 5 listopada 2011 o 8:12 pm

      heniek6619!
      aha i jeszcze jedno byłem tam od 10.12.1970 do 28.03.1975 a zakończyłem wojaczkę w Kambodży w Pnom Pen i mialem wybór Afryka centralna ,w Namibi ,albo RPA ,ale wybrałem powrót do domu ,mam nadzieje że zaspokoiłem twoją ciekawość hahahahahahahah
      aha ale czy w to wierzysz czy nie to mało mie to obchodzi !
      J.M.H

      • heniek6619 5 listopada 2011 o 9:16 pm

       @Nav,
       dziekuje za odpowiedz,
       dlaczego nie mialbym nie wierzyc?
       to sporo gowna przezyles…
       pozdrawiam

       • navajo88 5 listopada 2011 o 9:49 pm

        to się zgadza sporo i jeszcze trochę ,ale nie byłem w US Army ,tylko jednym z wielu najemnikiem ALE TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ 40 LAT OD TEGO MINEŁO !!!! i starczy hahahaha ,pozdrawiam
        J.M.H

  • isar 5 listopada 2011 o 5:13 pm

   Czy USA zaatakują Iran?
   http://spodlasu.nowyekran.pl/post/36438,czy-usa-zaatakuja-iran
   Militarny potencjał Iranu zestawiony z innymi krajami bliskiego wschodu + Polską. Artykuł napewno wart przeczytania.

 3. maran 5 listopada 2011 o 1:33 am

  Podobna sytuacja w Wielkiej Brytanii.
  „But we actually have strong reason to believe that Fox was working intensively for Israel. He was enthusiastically advocating Israeli interests such as an attack on Iran. Together with his ‘best friend’ Adam Werritty, he was also funded by the Israeli lobby. We know also that Fox and his ‘flat mate’ Werritty were in direct contact with Mossad, and were even warned by MI6 about it.

  But Fox was not alone: with 80% of our leading party’s MP’s being Conservative Friends Of Israel’s (CFI) members, we have good reason to believe that treachery is now institutional amongst UK elected politicians.”
  http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-armageddon-ahead.html#entry13592319

 4. Pingback: Śladem bieda przyszła, śladem, Za zbytkami, za nieładem!!! Sugeruję ,wydrukować i kolportować.Póki jeszcze można. « Zenobiusz's Blog

 5. galluss 5 listopada 2011 o 1:38 am

  Ten wpis, który dałeś Marek jest jednym z najlepszych na twoim blogu:)

  ja też coś dodałem o tym, że CENY IDĄ W GÓRĘ O 30 %. Czyli, że w Polsce dojdzie do planowanych zamieszek. JA to pisałem Marek już kilka miesięcy temu na twoim blogu w komentarzach, że ceny pójdą ponowni w górę i teraz rzeczywiście to się spełnia.

  http://marszniepodleglosci.nowyekran.pl/post/36405,ceny-w-gore

  • alexirin 5 listopada 2011 o 5:27 pm

   ja uwazam ze zamieszki nic nie dają za dupe trzeba wziąć winnych co to da ze ludzie między sobą na ulicach zaczną się lać po mordach? złodzieje będą nie tknięci

 6. galluss 5 listopada 2011 o 1:54 am

  w poniedziałek będzie katasrofa na giełdach?
  tłumaczy Cezary Mech – Gospodarka, finanse, rynki kapitałowe
  http://mech.nowyekran.pl/post/36403,w-poniedzialek-bedzie-katastrofa-giulio-tremonti

  • monitorpolski 5 listopada 2011 o 6:13 am

   Dobry art.. ale Mech nic nie mówi o tym, że te „długi” są wielkim oszustwem. Skąd niby Włosi zadłużyli się na 1,4 biliona? Co, każdy obywatel z noworodkami włącznie „pożyczył” co najmniej 20,000 euro? No bo tak wyglądają obliczenia. To jest kompletna bzdura – ta suma wynika z wysokości sumy fikcyjnych pieniędzy stworzonych na rynku przez frakcyjny system rezerw. Jest to jedno wielkie oszustwo, a my dajemy sobie wmówić, że teraz te fikcyjne (bo nieistniejące) pieniądze musimy komuś zwracać.
   Bank pożyczając pieniądze np. na dom, tworzy z powietrza 9 razy tyle samo pieniędzy na pożyczki dla innych – nie mając w ogóle tej sumy. Nie byłoby to fajnie gdybyśmy mogli „pożyczyć” kumplom 10 razy tyle ile mamy i żądać od nich zwrotu tego?
   Oczywiście do tego dochodzi jeszcze lichwa, która rośnie z każdym rokiem coraz bardziej. Są jeszcze derywaty (derivatives) które stworzono na użytek giełdy – gra się tym jak w pokera. Celowo zaciemniono operacje finansowe, po to by przeciętny człowiek nie orientował się w kombinacjach jakie się odbywają. Giełdy to jeden wielki bandycki biznes, w którym wygrywają insiderzy. Dla przeciętnego gracza już lepsze jest kasyno, gdyż wiadomo, że pewna pula ludzi musi wygrać.
   W sumie kraje muszą oddać nawet 100 i więcej razy tyle ile pożyczyły. Nieistniejących pieniędzy. To jest istota oszustwa, ale NIKT się na tym nie skupia poza Islandią, która tych bandytów pogoniła.

   Niewykluczone, że krach zaplanowali na 11.11.11 Mówi o tym Fulford:
   http://geraldcelentechannel.blogspot.com/2011/10/benjamin-fulford-worst-stock-market.html

   • FAKIR 5 listopada 2011 o 10:15 am

    Oczywiście
    Warto zapoznać się
    http://antymaterialny.nowyekran.pl/post/27428,chcesz-byc-politykiem-smialo-rznij-glupa

   • peryskop 5 listopada 2011 o 2:26 pm

    A wszystko zapowiadało się tak wspaniale i sprytnie jak nigdy dotąd…

    5.11.2011
    Kolebka ITI na celowniku G20
    http://monsieurb.nowyekran.pl

    Kolebka ITI, Panama, jest jednym z 11 rajów podatkowych, które zostaną „postawione pod pręgierzem społeczności międzynarodowej”, według oświadczenia wydanego wczoraj podczas szczytu G20 w Cannes.
    Ponadto, Szwajcaria i Liechtenstein nie zakwalifikują się do drugiej fazy „weryfikacji przejrzystości podatkowej”, jeśli nie zaradzą „pewnym wykrytym u nich nieprawidłowościom”.
    ITI uzywa kont bankowych UBS w Zurichu do swoich operacji finansowych. W Zurichu jest takze usytuowane centrum zarzadzania ITI. W Szwajcarii powstala przed 2 laty tajemnicza Fundacja Jana Wejcherta i do Szwajcarii przenoszone jest zarzadzanie aktywami Wdowy z St. Moritz, Aldony Wejchert
    (o tym wiecej w nastepnym odcinku).
    Z kolei dwie tajemnicze fundacje z Lichtensteinu figuruja na liscie rownie tajemniczych udzialowcow ITI.
    Szczyt G20 bierze wiec na celownik trzy raje podatkowe, scisle zwiazane z ITI.
    Komunikat G20 na linku ponizej:
    http://www.g20-g8.com/g8-g20/root/bank_objects/Tax_havens.pdf
    Panama, Lichtenstein i Szwajcaria nie zostaly wybrane przypadkowo przez dysponentow ITI. W latach 80-tych te obszary prawne zapewnialy pelna dyskrecje i nikt nie pytal sie skad pochodza deponowane fundusze.
    11 wrzesnia 2001 i kryzys finansowy 2008 zmienily obraz swiata.
    Globalna walka z praniem pieniedzy moze wiec z czasem dotrzec nawet do III RP.

 7. maran 5 listopada 2011 o 2:15 am

  Ludzie na calym swiecie czuja pismo nosem. Na angielsko jezycznych stronach nastroje coraz bardziej pesymistyczne. Czuje sie ta przepasc ,jaka dzieli rzadzacych od zwyklych obywateli.
  Ta kasta „nietykalnych” pasozytow, powiazana miedzynarodowymi nicmi czuje sie jak zwyciezcy.
  szykuja wojne, szykuja katastrofy, zeby jeszcze bardziej pograzyc ludzi i spowodowac strach, nedze i panike. W koncu ich celem jest depopulacja, a wojna swiatowa i katastrofy zalatwia to hurtowo.

  • navajo88 5 listopada 2011 o 2:25 am

   maran tylko że oni zapomnieli że tak zwana depopulacja działa jak pocisk wystrzelony z karabinu i nie zawsze trafi tam gdzie mierzy szczelec ,czasami zbacza z toru i wtedy mamy piękne niezamierzone BUM !!!! i tak może być i z tą depopulacją czy jak ją nazwiemy !!!!

   • maran 5 listopada 2011 o 2:59 am

    Duchem swietym nie jestem i nie wiem jak to wszytko sie zakonczy.
    Dobrze na pewno nie.
    Na przykladzie USa to widac, ze wiekszosc politykow jest tak ustawionych przez Izrael ,ze az zalosc bierze. Podejrzewam, ze maja na nich duze haczyki i trzymaja ich w niezlym szachu.
    I z tego powodu beda im z reki lizac, zeby nie stracic lask i nie zostac wyrzuconym z panskiego dworu. Nikt nie lubi z palacu ladowac do czworakow, zwlaszcza jak sie przywyczaji do palacowych wygod i troche czasu mu zajelo zeby sie tam dostac. Bedzei sie trzymal tych komnat rekami i pazurami, a i ogonem jak trzeba.

   • peryskop 5 listopada 2011 o 3:09 am

    @Navajo – zgoda.

    Zwłaszcza że należy się spodziewać większej odporności na rozmaite akcje depopulacyjne wśród społeczności żyjących „na niższych stopach życiowych” – np na wsi, a w skali globu – w krajch zacofanych. Tam ludzie mogą nawet nie zauważyć, że ktoś ich chce zdepopulować.

    A dla kontrastu w państwach najbogatszych już sama świadomość nowych zagrożeń może ludzi przerażać i przez to osłabiać im odporność psychiczną i ogólno-zdrowotną.

    A zatem – nie obrażając nikogo – prawdopodobnie nadchodzą dość paradoksalne czasy kiedy
    żeby przetrwać warto być zacofanym biedakiem i głupolem!

    • kosiardeyablos 5 listopada 2011 o 7:34 am

     imć panie Peryskop, dodałbym jeszcze „umiejętne palenie głupa, oddala nas od syndromu trupa”………hahaha, ale do rzeczy – Biorąc pod uwagę katastrofę i wojnę czyli mix-świx, ten czas chaosu należało by wykorzystać na sprzątanie „śmieci” i wyrywanie chwastów”. Jest i będzie to jedyna możliwa okazja by dokonać sądu na złodziejach, mordercach i oszustach. Ja nie insynuuje anie nie twierdze. Jestem wręcz przekonany !

    • monitorpolski 5 listopada 2011 o 10:55 am

     peryskop, nie bądź takim optymistą. I to przewidzieli. Bill Gates oświadczył, że poza miasta wypuszczają komary zarażone śmiertelnymi chorobami. Wszyscy będą spieprzali do miast. Gorączka Zachodniego Nilu była testem. Mówił o tym wczoraj Alan Watt w 27-godzinnej audycji Alexa Jonesa.

     • peryskop 5 listopada 2011 o 11:50 am

      Monitor, nie bądź takim pesymistą. Przewidzieli wszystko a nawet więcej. Ale nie wzięli pod uwagę, że Natura ma swoją siłę, którą nie jest łatwo kierować w dowolnie obranym kierunku. Przecież śmie(r)cionośne komary Billa Gatesa mogą być równie skuteczne jak jego Windows 7 i trudno wykluczyć, że któryś z nich pod postacią księcia Filipa do Billa przyleci i go bzyknie Zachodnim Nilem. Ci psychopaci nie biorą pod uwagę, że Natura to nie Rynki i zmanipulować się nie da.

     • Annah. 5 listopada 2011 o 12:45 pm

      Monitor, Alfa ma rację, witamina C jest skuteczna nawet na poważne choróbska ale najlepiej podana igłą i w dawkach rzędu kilku gram. Pytałam w aptece i wiem ze posiadają takie warianty, trzeba ją rozpuścić przed podaniem w soli fizjologicznej.

      • AQQ 5 listopada 2011 o 2:24 pm

       Alfa pisz i nformuj ludzi. Wit C jest podstawą zdrowia. Dzisiejsza mordercza-medycyna jest potrzebna na potrzeby biznesu lobby farmacji i dlatego nie mówi się o prostych przyczynach niedomagań.

     • Aśka 5 listopada 2011 o 1:03 pm

      ALFA, Ty w tym temacie jesteś najlepsza. Czy nie mogłabyś przygotować jednostronicowej ulotki nt. niezbędnych dawek wit. C i skutkach niedoboru, którą moglibyśmy drukować i rozdawać, np. lekarzom podczas wizyt, pielęgniarkom, znajomym i in., osobom.

      Zgadzam się z Markiem, pewnie nie na wszystkie choroby pomoże (zwłaszcza te wyprodukowane w laboratoriach), ale na wiele pomaga, a lekarze o tym nie wiedzą, bo na kursach i konferencjach nikt ich o tym nie informuje.
      Nie myślę, że lekarze wezmą sobie tę ulotkę do serca i zmienią swoje postępowanie, ale z pewnością jakieś światełko może im się zapalić.

      • Wizzgaa 5 listopada 2011 o 2:38 pm

       Aśka – Alfa to facet i rzeczywiście zainteresowany kwestiami medyczno- dietetycznymi . Jeśli chodzi o UŚWIADAMIANIE lekarzom , jaka jest wartość wit. C to rozbawiłaś mnie setnie . Po pierwsze oni świetnie o tym wiedzą i zapewniam cię , że w domu stosują . I odwrotnie – sporadycznie aplikują „swoim” antybiotyki” . Te zastanawiające kwestie komentowało się już na blogach . Lekarze to specyficzny gatunek /nad / ludzi . Nie masz pojęcia , jak wyglądało moje przekonywanie medyka iż NAPRAWDĘ mam wszelkie objawy boreliozy . Nie pomyślałam żeby swoje argumenty przedstawić mu w formie ulotki . Może by sobie wziął do serca .

       • Aśka 5 listopada 2011 o 7:30 pm

        ooo … facet, to jeszcze lepiej 🙂 przepraszam ALFĘ, że tak się walnęłam
        ale żarty na bok

        Skąd wiesz, że lekarze wiedzą?
        Jedni lekarze pewnie wiedzą, drudzy niekoniecznie. Sama kiedyś miałam przypadek (chyba opisywałam go już tutaj, albo na grypa666). Około 25 lat temu … straszne przeziębienie … wizyta u lekarza … zalecenia – wyleżeć. Kiedy mu powiedziałam, że nie mogę sobie ze względów zawodowych pozwolić na chorowanie (był to lekarz -b. dobry lekarz – zakładowy), to zaordynował mi taką kurację: ascalcin + jednorazowo 15 dużych wit. C , następne dawki to ascalcin + 3 wit c … choroba w oczach mijała.
        Ja wtenczas nie znałam się na naturalnych metodach leczenia. Coś tam o czosnku, miodzie i mleku słyszałam, ale jakoś w to nie wierzyłam. Dostępu to tych wszystkich cudownych kuracji i właściwości produktów naturalnych nie miałam. Wiem, wiem, teraz wiem, że ascalcin niekoniecznie może być OK (chociaż jakiś szkodliwych substancji się w nim nie doszukałam)i że wit. c powinna być naturalna, ale mimo to efekt był znakomity.
        Był to jeden jedyny lekarz, który taką kurację zlecił. Jeden jedyny miał odwagę? Jakoś trudno mi w to uwierzyć.

        Drugi przypadek, to ten, że musiałam udowadniać lekarzowi, że syn ma zapalenie wyrostka robaczkowego. Wyszczególniłam jej objawy, które zauważyłam u syna, a ona chciała mnie zbyt. Jako matka byłam przekonana, że to wyrostek, więc zaczęłam wymieniać także objawy, których nie miał, ale wiedziałam, że mogą być przy wyrostku. A ona nic. No to kolejne objawy, w końcu dała zlecenie badania krwi i moczu na cito. Wyniki wyszły oszałamiające, a ona na to, że wskaźnik OB jest za wysoki jak na wyrostek. Ale pewnie wiedziała, że mnie się nie pozbędzie, więc dała skierowanie do szpitala mówiąc, ze jakby coś się zaczęło dziać, to mam się zgłosić na dyżur. Łapnęłam to skierowanie i zaraz do szpitala na izbę przyjęć. Tam syna zostawili i oczywiści w tym samym dniu był zabieg, po którym lekarz operujący stwierdził, że wyrostek zaczynał się rozlewać.

        Niewiedza? Beztroska? Tak samo może być z wit. C. Ważne jest również w tym wszystkim to, żeby lekarze wiedzieli o tym, że my pacjenci wiemy o zbawiennym wpływie wit. C na leczenie wielu schorzeń i na zapobieganie chorobom.

        • jakisbuk 5 listopada 2011 o 8:10 pm

         Aska bo z lekarzmi jest tak samo jak z każdym innym zawodem – kilka % idze po to zeby zostać prawdziwym lekarzem z psją i ci zdobywają wiedze – a wiekszość idze dla kasy – jakoś studia odbębnią a potem leczą ludzi – choć na studiach mogli być totalnymi miernotami, niestety wśród ludzu utarło sie jakieś dziwne przekonanie że lekarze to prawie nadludzie ? a niby czmu ? wiekszość pedzi z byle pierdołą do lekarza i wierzy w niego prawie jak w boga a to ostatnia głupota 🙂 ich należy unikać jak zarazy i korzystać z ich usług tylko w ostateczości

         • peryskop 5 listopada 2011 o 8:54 pm

          jaki@sbuk – dzięki.

          Bez urazy, to dobry znak.
          Jednak widać, że Wigilia coraz bliżej, bo przemówiłeś dziś ludzkim głosem!

          Czy to nie pod wpływem treści artykułu?
          Prawda o ukrywanym aspołecznym stanie poraża.

         • jakisbuk 5 listopada 2011 o 11:14 pm

          przyznam ze włożyliście duzo pracy w dzisiejszy artykół – może ktoś to doceni 🙂 dla mnie ta wiedza nwością nie jest – ale może ktoś inny inaczej spojrzy na świat – niestety wygląda to nie ciekawie – brakuje mi tylko jednego – skoro opisujecie jak to wszystko wygląda – wskażcie również jakieś rozwiązania, bo wiesz – my polacy słyniemy z narzekania – no i co z tego że przeczytałem kolejny tekst jak to jest źle – słysze to wszedzie , w domu rodzinie mediach itd, tylko jak zapytam co ktoś proponuje w celu rozwiązania tych dylematów – cisza albo jakieś głupie teksty wywalić tego czy tamtego, zależy kto jest za kim – no i co ? w Polsce rządzili już wszyszy – no i co ? jest jak jest – prawie co roku jakieś igrzyska – jak nie na radnych to na prezydenta itd – gawiedź sie cieszy że wybrała 🙂 zawsze coś mają – nadzieje 🙂 a czyja to matka, to każdy wie.

          przypomniał mi sie kawał jak uczniowie mieli napisać wypracowanie pt. „Matka jest tylko jedna ” 🙂
          wiec jasio napisał takie opowaidanie
          „Siedze sobie przed telewizorem a matka z drugiego pokoju woła do mnie – jasiu przynieś 2 flaszki z lodówki, ide to lodwki otwieram i wołam – MATKA – JEST TYLKO JEDNA ” 🙂
          ale pewnie to znacie 🙂

         • monitorpolski 5 listopada 2011 o 10:59 pm

          Jakisbuk, jakoś rozsądnie dzisiaj dyskutujesz. Naprawili cię jednak. Gratulacje!

         • ALFA 5 listopada 2011 o 11:28 pm

          @jakisbuk nie wincie lekarzy ,bo to jest jak z każdą pracą oni chcieli by dobrze ale boją się.
          Więc musimy swoje zdrowie brać w swoje ręce.Szukajcie czytajcie w internecie dopóki macie jakiekolwiek informacje i drukujcie sobie .Nie wińcie ich ,teraz to medycyna akademicka inaczej uczą .Pozostało nam chodzić do lekarzy starszej daty oni byli inaczej uczeni. Teraz zrobisz badania i sam sobie możesz pomóc.Każdy lekarz wyniki badań bierze pod swoje wykształcenie ze specjalizacją. Ale pomyśl Krzem i wapń to pierwiastek życia .Już brak KRZEMU w organiżmie może prowadzić do zawału,wylewu.cukrzycy itd.Pozdrawiam i szukajcie sami.
          Poczytajcie o wolnych rodnikach.

         • jakisbuk 6 listopada 2011 o 12:05 am

          ja nie winie lekarzy – bo równie dobrze można to napisać o mechanikach samochodowych adwokatach , księżach itp 🙂 ilu z nich jest naprawdę dobrych ? kilka kilkanaście % a reszta ? no ale coś robić trzeba 🙂

        • Ania 5 listopada 2011 o 8:47 pm

         Pewnie cię ten artykuł zainteresuje.
         http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=pauling%20wit%20c&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faceci.com.pl%2Fpauling.html&ei=-4O1TqvbHeT74QSl_-DEAw&usg=AFQjCNH6Au2cbbobWsJUf93BkYExnDEpsQ&cad=rja
         =======================================================
         monitorpolski: Linus Pauling o witaminie C i nie tylko…

        • ALFA 5 listopada 2011 o 10:54 pm

         @Aśka witam nie przejmuj się ,lekarze wiedzą nie patrz na innych i zażywaj witC zyskasz, a nie stracisz .Ale naturalna .Więcej tu wam nie udzielę rad .Dzięki za wsparcie.

         • jakisbuk 5 listopada 2011 o 11:21 pm

          z witamin to jak narazie najwiecej zażywam piwo 🙂 jak mi żona truje że za dużo to mówie że przez wieki uważano je za lekarstwo 🙂 a ja starej medycynie wierze 🙂

         • Stirlitz 6 listopada 2011 o 12:06 am

          Wszystko jest zdrowe nawet piwo jak sobie to sam nawarzysz, wątpię że piwo ze sklepu z masowej obecnej produkcji , zmienionej około 10 lat temu na najnowsza technologię jest na co dzień takie zdrowe. Tylko ludzie myślący , szukający wiedzy wiedzą o tym wszystkim i kupują jajka od gospodarza , gdzie kurki hasając sobie i jedzą trawę , a nie z fabrycznego chowu i niusu.
          Jabłka z sadu na pobliskiej wsi, marchew też czy kapustę. Nie jeść wędliny , cukierków , nie zuć gumy – będziesz zdrowszy.

         • jakisbuk 6 listopada 2011 o 12:24 am

          Stirlitz- no niby to wszystko prawda co piszesz – ale ja nie mam zamiaru żyć wiecznie 🙂 – po drugie znam takich co nie pili nie palili i wąchają juz kwiatki od spodu 🙂

          mam sobie wszstkiego odmawiać bo szkodzi – to po cholere mam żyć ? w ascezie ? zeby świetym zostać ?
          gdybym wybrał takie życie to poszedłbym do klasztoru – nie wybrałem bo mi sie za dużo dziewuchy podobaly 🙂
          a to co ja w życiu przeżyłem zjadlem i wypiłem – starczyłoby na obdzielenie pary żyć takich ludzi co to od 7 do 15 w robocie- po tem do domciu TV i tak do emerytury – nigdzie nie byli nic nie widzieli nic nie zrobili podobno żyli itp – potem umarli 🙂 no i po co zyli ? ja już raczej za połową ale nie żałuje

         • ALFA 6 listopada 2011 o 1:02 am

          @jakisbuk i popukaj się w czółko ,już masz za dużo aspartamu zobacz czy ci GUZ już nie rośnie.
          O widać jesteś bohater wielki ,ale w gębie .Lepiej wąchaj kwiatki na grzędzie.

         • monitorpolski 6 listopada 2011 o 12:20 am

          jakisbuk, zbadaj się na aspartam – teraz to wszędzie ładują, nawet do piwa. Zauważyłeś, że się jakieś słodkie zrobiło, mówię o tych wysokonakładowych? I jak pobędzie godzinę w otwartej butelce czy puszce to się nie daje pić? To jest właśnie chemia. Nie ma co się dziwić, że dają to g. do piwa, bo to jest napój nr. 1 w Polsce (i nie tylko).W wodzie od razu byś wyczuł, tam zresztą są fluorki. Ostrzegam, jak ci się łapy zaczną trząść to już znaczy, że po ptokach. Może oczyszczenie metodą Ashkara by coś pomogło, ale nie mała ranką, a dużą.

         • jakisbuk 6 listopada 2011 o 12:39 am

          wklejam bo coś sie forum rozjechało ”
          narazie nic mi sie nie trzęsie 🙂 odpowiedziałem już Styrlicowi co ja o tym myśle – tak ogólnie to wisi mi co oni tam dodawają – bo fioła można przedzej dostać od samego sprawdazania niż od tego umrzeć – i predzej cie stres od takich myśli zabije niż aspartam czy jakieś inne świństwo

          nic nie badam od lat – wole nie wiedzieć 🙂 i jakoś sie trzymam – myśle jedynie o jakiejś głodówce bo mi bęben coraz wiekszy rośnie – ale może poczekam na jakiś artykól o niejedzeniu 🙂

          monitorpolski 6 Listopad 2011 o 12:20 am
          jakisbuk, zbadaj się na aspartam – teraz to wszędzie ładują, nawet do piwa. Zauważyłeś, że się jakieś słodkie zrobiło, mówię o tych wysokonakładowych? I jak pobędzie godzinę w otwartej butelce czy puszce to się nie daje pić? To jest właśnie chemia. Nie ma co się dziwić, że dają to g. do piwa, bo to jest napój nr. 1 w Polsce (i nie tylko).W wodzie od razu byś wyczuł, tam zresztą są fluorki. Ostrzegam, jak ci się łapy zaczną trząść to już znaczy, że po ptokach. Może oczyszczenie metodą Ashkara by coś pomogło, ale nie mała ranką, a dużą.

         • navajo88 6 listopada 2011 o 1:11 am

          hahahahahahahaha jakisbuk , no co do głodówki to chodzi mi taki jeden pomysł a co ty na to żeby odbyć małą wycieszkę do Kl Auswitz do doktora Mengele !!!!! toż to specjalista od odchudzania hahahahahahaha, żartuję !!!! ale co do piwa to monitor ma rację ostatnio jak piłem piwko w domu to po dwóch łykach wszystko wylałem do zlewu bo takie było słodkie te cholerne piwo !!!! i pozostałe dwie pełne puszki wywaliłem w diabły do sypu i koniec picia piwka i jest faktem że ostatnio smak piwa tak się pogorszył że dla mnie to już nie jest piwo a szczyny dyrektora browaru !!!!! hahahahahahah i nie sam to chla !
          J.M.H

         • jakisbuk 6 listopada 2011 o 1:20 am

          navajo88 – lubiłem czasem mocnego stronga – chyba okocim – takie złoto czarne puszki – ale przestałem bo właśnie jakieś takie słodki sie zrobił i mój organizm tego nie trawił – testuje inne gatunki 🙂

         • navajo88 6 listopada 2011 o 2:00 am

          aha panimaju !!!! hahahahahahahahaha

         • jakisbuk 6 listopada 2011 o 2:17 am

          navajo88 – ujmuje mnie to twoje hahahahahaha 🙂 z tobą mógłbym sie piwa napić 🙂

         • navajo88 6 listopada 2011 o 4:11 am

          ale ja piję tylko mleko ?????? i to surowe i o mocy 2.3% ,,,, hahahahahaha

         • jakisbuk 6 listopada 2011 o 4:24 am

          jest to mozliwe tylo w przypadku że masz swoją krowe – hehhehehhehee 🙂

         • ALFA 6 listopada 2011 o 1:18 am

          @jakisbuk i cóż tu z tobą dyskutować aspartamu ,fluorków za dużo rączki ci się trzęsą i ptaka już nie ma i rana w mózgu wielka.

         • jakisbuk 6 listopada 2011 o 1:22 am

          „ALFA 6 Listopad 2011 o 1:18 am
          @jakisbuk i cóż tu z tobą dyskutować aspartamu ,fluorków za dużo rączki ci się trzęsą i ptaka już nie ma i rana w mózgu wielka.”

          a ty co kolejny jasnowidz ? to ci powiem że bardzo slaby – próbuj dalej może coś trafisz – bo narazie to same pudła 🙂

         • ALFA 6 listopada 2011 o 12:53 am

          @jakisbuk oo!!! piwo ,ale z butelki i czym słodzone trzeba uważać bo aspartam też się trafia.
          Wszystko z butelek nie z puszek czy butek plastikowych nawet dzieciom małym nie podawać jedzenia .Pamiętajcie wszystko z butelek szklanych.PLASTIKI SĄ RAKOTWÓRCZE.DZIECIOM PUPY MĄKĄ ZIEMNIACZANĄ PUDROWAĆ.zrobić samemu.Młodzi pytać rodziców jak co się robi.
          Wracajcie do starej tradycji .Pieluchy tetrowe używać, odrzucić pampersy posiadają metale ciężkie.Czytajcie nie trujcie swoich dzieci.Przygotowujcie świeże jedzenie ,soki -koktajle róbcie sami ,te kupne są bezwartościowe .Tylko świeże ,zdrowe to gwarancja zdrowia WASZEGO dziecka.

         • jakisbuk 6 listopada 2011 o 12:59 am

          ALFA – przeczytaj to co odpisałem STYRLITZ 🙂 pewnie sie załamiesz moim podejściem 🙂

         • ALFA 6 listopada 2011 o 1:06 am

          @ jakisbuk jesteś młody i ……!!!! nie ma co dyskutować .Widać aspartam wali.
          Chyba z piaskownicy niedawno wyszedłeś.

         • jakisbuk 6 listopada 2011 o 1:25 am

          jasnowidzem to ty nie zostaniesz 🙂 ja niedługo bedze dziadkiem

          a tobie pewnie szkoda 🙂 co już nic na P – bo ja jeszcze wszystko 🙂

         • ALFA 6 listopada 2011 o 1:34 am

          @jakisbuk ja stary ty młody to jeszcze możesz ,ale ja dalej mogę i tu jest różnica .A jak będziesz w moim wieku to już samo wapno.

         • jakisbuk 6 listopada 2011 o 1:39 am

          skoroś taki jasnowidz to napisz ile mam lat 🙂 – coś mi sie wydaje ze teraz żalujesz że sobie niepoużywałeć kiedy ciało na to pozwalało 🙂 ja nie musze być w twoim wieku żeby mieć co wspominać ja to mam już teraz 🙂

         • Aśka 6 listopada 2011 o 12:57 am

          Dlaczego nie udzielisz? 😦

         • Aśka 6 listopada 2011 o 1:00 am

          powyższe podpisywałam pod
          ALFA 5 Listopad 2011 o 10:54 pm
          @Aśka witam nie przejmuj się ,lekarze wiedzą nie patrz na innych i zażywaj witC zyskasz, a nie stracisz .Ale naturalna .Więcej tu wam nie udzielę rad .Dzięki za wsparcie.

     • Versus3 5 listopada 2011 o 4:21 pm

      Monitor: czy mógłbyś proszę podac link do tej audycji z Alanem Wattem?

    • Wizzgaa 5 listopada 2011 o 2:22 pm

     Peryskop – powiedziałabym : biedakiem , ubogim / przyzwyczajonym do redukowania potrzeb / ale NIE ZACOFANYM i nie GŁUPIM . Myślę ,że to wcale niemała grupa ludzi , takich ,co notują w swoim życiu powolną materialną jazdę w dół . Głów wszakże nie stracili i nie zapomnieli tego ,czego się nauczyli .

     • peryskop 5 listopada 2011 o 3:04 pm

      @Wizzgaa – chyba wiem co masz na myśli.
      Chciałem zwrócić uwagę na to, że ludzie ubodzy – oprócz kłopotów – mają też atut z tego tyułu.

      • Wizzgaa 5 listopada 2011 o 3:15 pm

       Mhm , pod warunkiem ,że zachowali jako taką równowagę psychiczną , nie ulegli ” z rozpaczy” nałogom , UPARLI SIĘ żyć ” normalnie” a przyzwyczajenie do aktywności nie pozwoli im na bierne -depresyjne wpatrywanie się w zacieki na syficie lub pajęczynę w kącie. No i wskazane żeby wierzyli w Boga.

       • peryskop 5 listopada 2011 o 3:23 pm

        Oczywiście – to ważne, żeby nie stracić nadziei i sensu życia.
        A w tym pomaga wiara w Boga.

        I DLATEGO LUCYFERIANIE STARAJĄ SIĘ ZA WSZELKĄ CENĘ ZNISZCZYĆ LUDZIOM RELIGIE!

        • Wizzgaa 5 listopada 2011 o 3:29 pm

         Lucyferianie niech się w d…ę pocałują . Póty życia – póki nadziei ….na owocną współpracę z Opatrznością .

        • ARTUR 5 listopada 2011 o 9:12 pm

         Kto przeciw nam jeśli Bóg z nami ?

 8. Konrad 5 listopada 2011 o 3:38 am


  Przygotowanie do wprowadzenia mikroczipow w USA dla ludzi ktorzy dostaja kartki na zywnosc

  • monitorpolski 5 listopada 2011 o 6:16 am

   Ciekawe czy nadal się będą pukać w głowę jak powiesz o czipowaniu ludzkości?
   Czipy oznaczają też wprowadzenie waluty bezgotówkowej. Niewygodni umrą z głodu,gdyż zostanie odcięty im dostęp do możliwości kupna czegokolwiek.

   • Konarski 5 listopada 2011 o 5:49 pm

    Microchip spełnia też funkcje dokumentu tożsamości, prawa jazdy…
    Co na dzień dzisiejszy człowiek może załatwić urzędowo bez dowodu osobistego? Nic.

    • stm 5 listopada 2011 o 7:20 pm

     Bez dowodu można dostać kartę kredytową albo wystartować w wyborach. Sprawdzone 😉

 9. Stanisław 5 listopada 2011 o 7:37 am

  Monitor ! dziękuję za tę jedną dobrą wiadomość – Wypuścili Goczyńskiego – teraz niech dojdzie do siebie po tych koszmarnych przeżyciach, daj Bóg by mógł w końcu spotkać się ze swoimi dziećmi.

 10. Versus3 5 listopada 2011 o 7:58 am

  Czy nie można by zrobić z tego artykułu np. listu otwartego do premiera czy sejmu? Dobrze by było też mieć wersję w PDF, żeby było łatwiej rozsyłać znajomym.

  • monitorpolski 5 listopada 2011 o 10:53 am

   doc z Wordpada wystarczy. Zamieszczę to.

 11. sosna 5 listopada 2011 o 8:13 am

  A wiec naco czekamy nato ze Pan Jezus i Maria przyjda i zrobia dla nas dobrze..Obudz sie glupcze
  PO,PIS,PSL,SLD i co tam jeszcze oni wszyscy zdradzili narod i Polske…O ni wszyscy juz nie powinni rzadzic..A my niepowinnismy wykonywac ich polecen ba nawet placic podatkow.I jazda z nimi..Obudzmy sie w koncu Polusy

  • centurion 5 listopada 2011 o 8:47 am

   Chocholi taniec nadal trwa w najlepsze.
   Smutne ale prawdziwe.

   • dziadek 5 listopada 2011 o 9:33 am

    Ktoś mi napisze co stało sie z tą stroną? wczoraj było ok .

    http://narodowcy.net/

 12. buholtz 5 listopada 2011 o 8:21 am

  Na dzis proponuje Beretta 160. Super cacko i chyba tylko na obrone moze by wystarczylo..Wladza za nic ma obywateli..

 13. zas 5 listopada 2011 o 9:23 am

  na dziś planowany jest atak na fb – jeśli się powiedzie „wolni demonstranci” stracą możliwość kontaktowania się – czy o to tu chodzi?

 14. a7137 5 listopada 2011 o 9:33 am

  Monitor, jak to? To trzesięnia nie wywołają już HAARPem?

  • monitorpolski 5 listopada 2011 o 10:44 am

   Nie wiem. Masz jakieś dane nt. pracy HAARP-a na El Hierro?

 15. No Tak 5 listopada 2011 o 9:35 am

  Po kolei.

  1. Luzie z NWO ne maja już kłopotu z biologicznym przedłużaniem życia.

  Dowód – Merkel. Depopulacja dla nich jest koniecznością.

  2. Każde zwierze – ludzie / świat zwierząt/ muszą mieć przywódcę.

  ON jego charyzma decyduje o losie stada.

  Starucha eliminują bo jest bardzo groźnym przywódcą.

  Ten blog przygotowuje do świadomej walki o swój byt.

  Szukajcie przywódcy. W pojedynkę nie przetrwacie.

  Ludzie to niestety zwierzęta.

 16. junixy 5 listopada 2011 o 9:49 am

  Niestety … a czy to co się dzieje z PIS-em to celowe odwracanie uwagi? Jarek ładnie obszedł się ze swoimi kolegami. Nie szukajmy więc przywódców na siłę, nie ma sensu.

  • AQQ 5 listopada 2011 o 11:32 am

   Od czasu wyborów w meNdia zajmują się pisem – chyba taka jego rola…

 17. Ktoś 5 listopada 2011 o 10:04 am

  W sumie skoro wiadomo, iż planowany marsz narodowców będzie zakłócony przez ekstremę nazistowsko-bolszewicką to już teraz organizator Marszu Niepodległości może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez lewicowo-pedalskie bojówki ściągane z całej Europy pod patronatem GW i podobnych tworów. Zawsze może się wzorem marszów z Irlandii doczeka solidnej obstawy policyjnej by we Warszawie parchy zamieszek nie wywołały bo skoro jest aż takie parcie na rozwalenie tego marszu to niewykluczone iż zamierzają oprócz narodowców pałować także policjantów czy podpalać samochody czy sklepy na trasie przemarszu. A tak zawiadomienie przebije piłeczkę z odpowiedzialnością za rozróby na stronę rządową. I nie będzie tłumaczenia iż nikt nic nie wiedział, że ekstrema nazistowsko-bolszewicka planowała spalić miasto.

  • monitorpolski 5 listopada 2011 o 10:51 am

   Należałoby zawiadomić, chociaż nie należy oczekiwać właściwej reakcji, wiedząc kto w Warszawie rządzi. Ale potem zawsze można to wykorzystać, gdy sytuacja się wymknie spod kontroli – że marsz nie był odpowiednio chroniony, mimo że złożone zostało zawiadomienie.

   • Ktoś 5 listopada 2011 o 12:31 pm

    Otóż to. Władza nie dopilnowała zamieszek.

 18. Ktoś 5 listopada 2011 o 10:14 am

  Złożenie przez organizatorów zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa związanego ze wszczynaniem zamieszek i podpaleń w trakcie Marszu Niepodległości przeciwko jego uczestnikom ze wskazaniem organizacji dążących do manifestacji tego rodzaju aktów terroru i przemocy w tym dniu powinno rozwiązać wiele waszych problemów.

  PS. Ciekawe co by mówili eksperci jakby samolot jednak się przy przyziemieniu rozbił. Ciekawe czy już był przygotowany „przeciek” do prasy wskazujący terrorystów odpowiedzialnych za uszkodzenie hydrauliki w Boeingu?

 19. zoska 5 listopada 2011 o 10:25 am

  Podczas mojej wieloletniej pracy zawodowej odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne
  rosły sukcesywnie i tak w latach 70-tych wynosiły 28 % wynagrodzenia, w latach 80-tych 38 % wynagrodzenia aż do 45% w czasach dzisiejszych. Jaka są tego przyczyny. Moim zdaniem wszyscy płatnicy ZUS utrzymują rolników, którzy nie ponosząc ciężaru składek przez okres co najmniej 30-letni otrzymali świadczenia rentowe i emerytalne, płacąc obecnie składki KRUS na poziomie wielokrotnie niższym niż składki ZUS. Natomiast płatnicy składek ZUS nie doczekają się swojej emerytury, bo muszą na nią pracować dwa pokolenie a i tak brakuje pieniędzy w tym złodziejskim systemie poprzez oddawanie wieloletnie gromadzonych środków obcym zagranicznym funduszom emerytalnym. Granda banda w biały dzień.

  • monitorpolski 5 listopada 2011 o 10:49 am

   Ilu jest tych rolników? Kto ma dostęp do danych ZUS, żebyśmy mogli ocenić jaki procent składek jest na nich przeznaczanych? Ja wietrzę w tym większy przekręt, zauważ, że tak duże składki nie potrafią sfinansować nawet szpitali?! Gdzie te pieniądze się podziewają?
   Podobnie z podatkami. Za Hitlera podatki i składki w sumie nie przekraczały 20%!

   • AQQ 5 listopada 2011 o 11:04 am

    Ludzie nie plujmy na prawdziwych-rolników! Kwartalna składka na KRUS wynosi 345,00, ale tę kwote płaci się do 50ha! i tu jest błąd., bo ten co ma 1ha musi też to płacić obowiązkowo.
    W takim kształcie KRUSu jest ukryta masa hochsztaplerów.

    • l 5 listopada 2011 o 5:58 pm

     ..ludzie opamiętajcie się! Niby piszecie na forum, że jesteście świadomymi ludźmi, a dajecie się podpuszczać i nastawiać przeciwko rolnikom jak naiwne baranki.
     W sytuacji, gdy złodziejski ZUS rozgrabia nasze pieniądze (najniższa składka prawie 1000 zl, a przysyłają, że będzie 200 zl emerytury), to LOGICZNIEJ by było walczyć o likwidację niegospodarnego i złodziejskiego ZUS i włączenie wszystkich do KRUS

     • alexirin 5 listopada 2011 o 6:07 pm

      nie jestem w temacie ale wydaje mi się że ZUS ma przerost administracji tak lekko 65% ludzi tam zatrudnionych jest zbytecznych i przejada składki emerytalno rentowe

   • AQQ 5 listopada 2011 o 11:29 am

    http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/ubezpieczeni-wedlug-powierzchni-gospodarstw-rolnych/
    do 50ha jest 98,2% rolników! powyżej 50ha 1,8% -widać teraz jaki przekręt.

  • pola 5 listopada 2011 o 11:32 am

   Wczoraj byłam ZUSie,niewielka poczekalnia a tam dwie plazmy nie wiem ile mogły mieć cali ale prztłaczały swoją wielkością to pomieszczenie ,pytam się pani kierownik ,ZUS nie ma pieniędzy a tu takie inwestycje na to ona że kasę to firma ma tylko rząd podbiera na swoje wydatki i dlatego jest jak jest ale plazmy są refundowane z unijnej kasy ale przecież te pieniądze musimy wpłacic aby je dostać z powrotem ,potem pani kierownik tak zaczeła nadawac na ten system że zgłupiałam czy przypadkiem nie jestem w innym wymiarze i nie słucham teorii spiskowych.

   • monitorpolski 5 listopada 2011 o 11:49 am

    Potrzebna broszurka czy lepiej filmik na DVD dla otwarcia oczu tym ludziom. Łże-media tak zaśmieciły im mózgi, że mają totalną sieczkę, nie informacje.

    • alexirin 5 listopada 2011 o 6:40 pm

     może pan ruszy ten wątek chodzi o to aby te 5% elity o dochodach ponad 100000 na miesiąc zmusić do płacenia 70% podatku dochodowego
     a ludzi o dochodach poniżej 3000 w ogóle zwolnić z płacenia podatków na wzór danii
     to lepsze niż mordobicie i burdy na ulicach

    • alexirin 5 listopada 2011 o 8:51 pm

     wszyscy niby walczycie z nwo i gangsterskimi elitami a przecież wysokie opodatkowanie ich to jedyny sposób na to

   • inter 5 listopada 2011 o 1:41 pm

    a mnie właśnie dopadli za składki z 2005 roku… nigdy nie dostane emerytury ale komornika jak najbardziej….

    • Aśka 6 listopada 2011 o 12:22 pm

     Składki z 2005 są już przeterminowane. Okres ściągalności wynosi 5 lat i jeżeli dopiero teraz ZUS podjął jakiekolwiek ruchy żeby to ściągnąć, to jest to niezgodne z prawem.

     • Aśka 6 listopada 2011 o 1:13 pm

      przepraszam, 5 lat było kiedyś, teraz jest 10, ale trwają prace nad zmniejszeniem tego okresu

  • ku pamięci 5 listopada 2011 o 6:10 pm

   zoska- pomyśl trochę o „spadku”, który przejęliśmy, to znaczy o finansowanych przez NAS KILKUTYSIĘCZNYCH emeryturkach dla byłych aparatczykow: wszelkiej maści UBeków, SBeków itd, którzy NIC nie włożyli do kasy, a teraz wyjmują pełnymi garściami.

   Przykład pierwszy z brzegu:
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Michnik

   http://www.bibula.com/?p=11619

   Rolnicy niewielkie składki płacą, ale też mikroskopijne emerytury dostają, a z tego co mi wiadomo-KRUS przyzwoicie gospodaruje kasą i nie ma problemów z wypłacaniem tych mikro-świadczeń.

  • szuwaxpl 5 listopada 2011 o 6:31 pm

   Zośka i inni – załamaliście mnie brakiem elementarnej wiedzy nt ZUS
   Wszystkie służby mundurowe tzn. każdy człowiek zatrudniony ww. jest podłączony do ZUSu, ale w czasie pracy[służby] co miesiąc państwo tj armia, policja etc.etc nie odprowadzały comiesięcznych składek zusowskich ! KRUS dla rolników oczywiście macie rację ! Ale mało kto wie, że będąc w KRUSie zwolnienie po 30 dniach choroby, samo chorobowe 10zł na dzień!!
   Sam miód . Na zakończenie – państwo dopłaca do ZUSU o wiele więcej w przeliczeniu na jednego ubezp. niż w KRUS. Pozdrawiam i dodam, że to kolejne hasło aby skłócać naród, w myśl zasady dziel i rządź…

   • peryskop 5 listopada 2011 o 6:49 pm

    @szuwaxpl – to dopowiedz, proszę, do końca kto skłóca naród? Czy ci którzy ustawili taki konfliktowy układ gdzie jedni żyją kosztem wyzysku drugich, czy ktoś kto ujawnia te szwindle?

    I nie zwalaj na @zośkę i innych dla zrobienia mętnej wody.

    • szuwaxpl 5 listopada 2011 o 7:47 pm

     Peryskop – to za ciężkie słowa o ludziach żyjących na koszt innych w temacie krus-zus .
     Moim zdaniem chodzi o podział społeczeństwa szczególnie w postaci braku dobrej informacji a wybiera się tematy zastępcze, które same w sobie oddalają główny wątek sprawy. W temacie zus np. gdyby redaktor wypisujący hasło na rolników oszustów okradających państwo polskie tylko dodał zbawienny wpływ mundurówki – wtedy uwaga zwrócona byłaby szybko kto bardziej oszukuje i oszukiwał państwo polskie ! Ale wybiera się kamień w postaci małej składki krusowskiej i to prawda w porównaniu z zusowską , ALE kilka spraw wymiwniłem …
     Wiecie, że tak dobrze jest na wsi, że niektórzy i jest ich nie mało, że nawet na ten krus trudno jest im nazbierać . Ale ludzie w mieście wiedzą lepiej, bo czasami widać bardzo bogatego gospodarza , ale w mieście są też bogaci ludzie i świetnie sobie radzą płacąc zus analogicznie . Są na tym świecie ludzie, którzy przyciągają bogactwo jak i jej przeciwieństwo.
     I nie zwalam na Zośkę etc.

     • peryskop 5 listopada 2011 o 8:30 pm

      @szuwaxpl: „to za ciężkie słowa o ludziach żyjących na koszt innych w temacie krus-zus…”

      Może i chciałeś coś wyjaśnić.
      Ale wygląda na to, że wciąż nie chcesz dostrzec, że ani wsiowi ani miastowi nie są tu winni, ale ci którzy ustawili ten konfliktogenny układ gdzie jedni żyją kosztem wyzysku drugich. I trzecich.

      I jeszcze nam wmawiają, że winnymi za nasze głodowe emerytury są następne pokolenia.

      Więc pytam: czy masz za zadanie rozmydlać tu ten PRZEKRĘT TYSIĄCLECIA?

      Dobrze że przestałeś zwalać na Zośkę i in., ale w takim razie co miałeś na myśli pisząc te słowa:
      „Zośka i inni – załamaliście mnie brakiem elementarnej wiedzy nt ZUS…”

      • szuwaxpl 5 listopada 2011 o 10:14 pm

       Peryskop – tak jestem agentem . Ale się uśmiałem. Czy naprawdę wyglądam na agenta lub czy wyczytać się dało z tego co napisałem ?
       Przeżyłem już trochę w tym kraju i już nic mnie chyba nie ździwi, ale agent w mojej osobie owszem 🙂
       Pozdrawiam serdecznie wyczulone oczy i nosy na a…

       • peryskop 5 listopada 2011 o 11:02 pm

        @szuwaxpl
        żeby rozmydlać wcale nie trzeba być agentem!
        Przecież to twoja własna interpretacja.

        Wystarczy ni e potrafić jasno formułować myśli.

        Albo mieć interes np. należeć do którejś z kast uprzywilejowanych. To nie musi ciebie dotyczyć.
        Ale na tym polega następny pośredni problem wynikający z obecnego systemu emerytalnego.

        A kolenym jest pojawianie się poczucia wyższości np. u prokuratorów i sędziow. Wtedy zaczyna się również PRZESTĘPCZOŚĆ ODWROTNIE ZORGANIZOWANA, jak pokazano na tym filmie:

        PAŃSTWO W PAŃSTWIE
        http://www.sekretyameryki.com/?p=6690

 20. OlO 5 listopada 2011 o 10:49 am

  gdzie i kim jesteśmy

  Lokalizacja Ziemi w kosmosie

  Wszechświat
  http://www.chromoscope.net/

  Mapa nieba
  http://my.sky-map.org/?locale=PL

  Święta Geometria
  http://www.swietageometria.darmowefora.pl/index.php

  Zorza polarna z pokładu ISS – Międzynarodowej Stacji Kosmicznej


  Ziemia z kosmosu

  Teoria budowy Ziemi

  Projektowanie przyszłości

  Napęd magnetyczno-słoneczny

  Nasz Układ Słoneczny
  http://www.solarsystemscope.com/

  Urantia

  • Demolay 5 listopada 2011 o 9:49 pm

   Swieta geometriia to herakletyjski Logos!
   Klucz do wszystkiego.
   ‚Pierwszą fizyką jest geometria’ (podobno) powiedzial Einstein
   Amen

 21. waryjat 5 listopada 2011 o 11:17 am

  Ciekawe: Magnet motor Free energy Perpetual motion

  • monitorpolski 5 listopada 2011 o 11:57 am

   Ciekawe tylko co robią te kabelki po prawej stronie. Na początku filmiku ich nie było. Poza tym nie ma całego planu – skąd my wiemy czy nie jest to po prostu silnik i prądnica w jednym?

 22. heniek6619 5 listopada 2011 o 11:55 am

  witam,
  jestem tutaj nowy,
  mieszkam w niemczech.Czytam blog Pana,Panie Marku juz od dluzszego czasu.Dziekuje za informacje,ktore otworzyly mi oczy na problemy swiata.Nie jestem zwolennikiem jakiejs partii,NWO,ONZ,PO,PiS,SLD,NE czy innych szumowin.Pozostaje przy tym: gdyby wybory w „demokratycznych” krajach mialy cos zmienic na lepsze,zostalyby zabronione…
  Mam tylko jeszcze pytanie:
  od kogo czy tez jakim sposobem dowiedzieliscie sie,ze minimalna placa w niemczech oscyluje w granicach 10 Eur/h?
  Mija to sie z prawda,minimalna placa wynosi na wschodzie niemiec 7,25 Eur i cos troche ponad 8 Eur na zachodzie.Wielu moich znajomych pragneloby miec te DYCHE na godzine.Mieszkam kolo Duesseldorf ponad 20 lat i wiem cos o placach.
  Serdecznie pozdrawiam
  heniek

  • Aśka 5 listopada 2011 o 1:33 pm

   podałam w artykule link do źródła o zarobkach w Niemczech
   http://www.niemcy.igns.pl/zarobki.html

   • heniek6619 5 listopada 2011 o 2:12 pm

    dziekuje za link,
    jesli sa to zarobki NETTO – to zyc nie umierac 🙂
    A i BRUTTO to tez bylyby super wysokie…Sprzedawca w sklepie odziezowym -2200 eur – no gratuluje fantazji autorowi/autorom tegoz artykulu 🙂
    Zgodzilbym sie z jedna pozycja: lekarz ok. 4500 eur,to moze sie zgadza,reszta utopia …
    Asiu – zycze milego weekendu 🙂

    • Aśka 5 listopada 2011 o 3:28 pm

     Mieszkasz w Niemczech (wiadomo, że we wschodnich Niemczech jest trochę taniej), to zrób zestawienie zarobków na poszczególnych stanowiskach i zestawienie cen najbardziej podstawowych produktów: mieszkanie (czynsz + ogrzewanie + ew. inne koszty administracyjne), prąd (kW, przesył), gaz, wybrane podstawowe produkty żywnościowe, komunikacja (ceny paliwa, biletów miejskich, kolejowych np. 100 km, rozmowy telefoniczne), lekarskie np. wizyta u dentysty (jeżeli nie ma refundacji). Zapomniała o czymś?
     Ja mogę bazować tylko na tym, co znajdę w internecie.

     • Aśka 5 listopada 2011 o 3:29 pm

      Zapomniałam – miało być

      • heniek6619 5 listopada 2011 o 4:05 pm

       @Aska,
       ok.,postaram sie,mam niewiele czasu wolnego,ale mysle,ze dam rade 🙂
       pozdrawiam

    • peryskop 5 listopada 2011 o 3:31 pm

     Może nie tyle utopia co zarobki maksymalne, które mogą się trafiać okazjonalnie.
     Bo czyżby agent w pośrednictwie pracy http://www.niemcy.igns.pl/ był nierzetelny?

     • heniek6619 5 listopada 2011 o 4:08 pm

      witaj peryskop :-),
      taa,z tym sie zgodze,agent jak najbardziej nierzetelny 🙂
      Niemcy: 4 Mio odbiorcow zasilku HartzIV
      5Mio bezrobotnych (nieoficjalnie),oficjalnie ok. 3 Mio
      ponad 2 Mio niewolnikow za tzw. 1 EuroJob …

      • peryskop 5 listopada 2011 o 4:31 pm

       @Heniek6619 – no i dotykamy kluczowej sprawy – wiarygodności danych.

       Potwierdza się smutny obraz totalnego zakłamania, gdy np. niemieckie instytucje rządowe, uważane do niedawna za wzór rzetelności, nagle odnajdują „omyłkowo” zaksięgowane miliardy. Niestety, statystyki też są dziś naciągane. Po świńskiej „pandemii” trudno już także wierzyć niegdyś szacownym międynarodowym organizacjom jak WHO, czy ONZ. No a na deser mamy pasztety fałszu serwowane cynicznie przez instytucje naukowe i religijne.

       Kiedy i jak zawali się ten nowoczesny wieżowiec kłamstwa na wzór biblijnej wieży Babel?

       A póki w tym układzie musimy żyć, to weryfikujmy napotykane dane w każdy możliwy sposób.

       Dlatego dziękuję za twoje uwagi.

       • heniek6619 5 listopada 2011 o 7:45 pm

        @peryskop,
        postaram sie w przyszlym tygodniu cos naszykowac na temat,
        poki co zycze milego weekendu

        • peryskop 5 listopada 2011 o 9:28 pm

         Dziękuję za życzenia i wzajemnie.

         Oraz za info m.in. o dzisiejszym trudnym stanie Bundeswhery. Znamy tragiczną aferę na okręcie szkoleniowym oraz z lewym doktoratem von zu Ministra, za którego Makrela najadła się wstydu.

         Ale wszelkiego żelastwa mają chyba sporo, i trochę fajerwerków – nawet z wolframem zamiast DU.

         Natomiast która teza jest według ciebie bliższa prawdy: czyNiemiaszkowie kręcą Ameryką – a w konsekwencji „resztką świata”, czy raczej odwrotnie? A może trochę tak i siak, albo w poprzek?

         Bo różne opinie krążą. Tzn. są krążone. A że dyskretnie grają ważne skrzypce nad rzeką Jangcy to bezsporne.

    • Aśka 5 listopada 2011 o 3:46 pm

     tutaj następny link nt. zarobków w Niemczech
     http://niemcy.job-europa.pl/index.php/zarobki.html

    • monitorpolski 5 listopada 2011 o 4:54 pm

     heniek6619 To są niuansy, czy jest 10 Euro czy 7 na godzinę. My tu mówimy o zarobkach 8-10-krotnie mniejszych niż w Niemczech, przy cenach porównywalnych, no może żarcie jest 2 razy tańsze.

     • AQQ 5 listopada 2011 o 5:11 pm

      Prosty przykład średnia pensja-cena paliwa,chleba,kurczak.
      PL-1300zł-ON-5,50, chleb-4zł, K-7/kg
      Nm-1700E-ON-1,20, chleb-? ,K-?

      • heniek6619 5 listopada 2011 o 8:08 pm

       witaj AQQ,
       ceny w niem.: chleb 1 kg – 3 eur -z piekarni – 1,80 eur z taniego marketu
       ON – 1,48 eur
       Super – 1,58 eur
       kurczak – 1,5 kg – „BIO” – ca. 10 eur , a „normalny” 1,5 kg ca. 5-6 eur

       Stan z dnia 5.11.11 – 🙂

       P.S.1700 eur NETTO sredniej pensji hmmm- powiem 1500 eur i to jest super zarobek…jak na dzien dzisiejszy,powiem Wam jedno -ogromna wiekszosc ludzi tuw niem. dorabia sobie drugim i nawet trzecim Job´em – bo nie wydoliliby,za co zaplacic mieszkanie,dom,prad,wode,gaz,oplaty za sciekowke,roznego rodzaju ubezpieczenia,wywoz smieci,TV,zakupy,itd.Mam 3 dzieci,a wiec jestesmy w piatke,raz w tygodniu robimy wieksze zakupy -tylko jedzenie i picie -koszt 90-100 eur …Zycie staje sie z dnia na dzien drozsze,ciekaw jestem,ile zostalo czasu systemowi,kiedy sie rozpier…i
       Sorry za epitet,ale czasami jestem wku….
       pozdrawiam

     • heniek6619 5 listopada 2011 o 7:53 pm

      witaj Marek,
      masz racje,jak tu porownywac zarobki – jako przyklad na samej benzynie – ponad 5 zl w PL i 1,57eur tutaj,a wiec prawie to samo…jednak gdzie by nie patrzec,masa jest wykorzystywana do potegi,obojetnosc ludzi przeraza mnie,dopoki piwo w lodowce i telewizor gra (jak nie mam TV)jest wsio ok.,oj obudza sie z reka w nocniku co niektorzy…

 23. AQQ 5 listopada 2011 o 11:57 am

  Bugaj o unii..i Chavezie. http://finanse.wp.pl/kat,61158,title,Bugaj-Mozna-sobie-wyobrazic-neoliberalna-autokracje,wid,13957643,wiadomosc.html?ticaid=1d53b

 24. waryjat 5 listopada 2011 o 12:05 pm

  W kokpicie Boeinga 767 technicy z USA zastali „wyciśnięty” bezpiecznik awaryjnego wypuszczenia podwozia. Możliwe, że albo uległ uszkodzeniu, albo nie aktywowała go załoga, która awaryjnie lądowała we wtorek na stołecznym lotnisku – informuje „Nasz Dziennik”.

  No to teraz wystarczy ustalić czy bezpiecznik mógł się sam „wycisnąć” i mamy winnego.

  • Ktoś 5 listopada 2011 o 12:48 pm

   Wiadomo, ze winny będzie pilot bo wylądował a nie rozbił się.

  • Ktoś 5 listopada 2011 o 1:19 pm

   Z drugiej strony jeśli „system AWARYJNEGO opuszczania podwozia” jest wrażliwy na uszkodzenie jednego elementu jakim jest BEZPIECZNIK to albo ktoś sobie medialnie jaja z czytelników robi, albo mityczne dublowanie systemów w samolotach to równie fantastyczny mit jak mitycznie plemię Nazistów odpowiedzialnych za okropieństwa 2 WŚ. I dziwne jest wymaganie od pilota by w chwili gdy mu coś w samolocie nawali zdejmował marynarkę wyciągał skrzynkę z narzędziami i szedł „wyklepać samolot”. Pachnie MCGuiverem czy podobnymi amerykańskimi supermenami robiącymi z zapałki czołg. Jeśli jest produkt i są do niego dostarczane awaryjne wzorce postępowania to powinno być w nich DOSŁOWNIE WSZYSTKO opisane jeśli ta czynność w jakimkolwiek stopniu ma pomóc w kryzysowej sytuacji. Wymaganie, że kapitan będzie pełnił role także naziemnych mechaników pachnie matactwem biznesowym byle tylko nie wyszedł sabotaż czy wada konstrukcyjna boeninga. Takie uwolskie zacieranie śladów.

   • atryda 5 listopada 2011 o 6:40 pm

    Za stroną pani M.K eCK
    „Panie Jezu – bardzo proszę powiedz, co się stało, że w samolocie, który przyleciał z Nowego Jorku do Warszawy nie otworzyło się podwozie i były trudności w lądowaniu, czy to był zamach?

    Pan Jezus:
    „Tak, to był perfekcyjnie przygotowany atak na Polskę. Wasi wrogowie będą chcieli zgładzać wasz naród różnymi sposobami przyczyniając się do olbrzymich strat w ludziach i finansowych. Wasi wrogowie chcą przejąć kontrolę nad waszym krajem ZUPEŁNIE a wrogów macie z czterech stron świata. Tymczasem wrogowie wasi są zjednoczeni a gdy ŁUP będzie bliski zdobycia – rozegrają między sobą walkę waszym kosztem, tak samo jak było w drugiej wojnie światowej. Wrogami się stali w momencie rozpoczęcia działań wojennych. Tym razem także powodem wojny będzie naród, który był wybrany przez Ojca Mego a potem zdradził Go. Ten naród zawsze chciał dominować nad światem i nad wszechświatem i teraz też są takie pragnienia jego. Ale powiadam wam – wszyscy wrogowie wasi zginą od własnych kul. Wrogowie wasi sami sobie wbiją nóż w plecy, jak to wy mówicie.
    DLATEGO JESZCZE NIE WSZYSTKO STRACONE.
    I mówię wam – wszystko może ulec zmianie, jeśli będę waszym KRÓLEM. …”

    No cóż nie ma obowiązku wierzyć ale myśleć już trzeba i nikt nie zaprzeczy, że w obecnym świecie korty zostały poukładane (bo nie tasowane) i następuje ich rozdawanie, tylko do kogo trafią asy, a kto otrzymał kolor atu?

    • jakisbuk 5 listopada 2011 o 8:21 pm

     i ty kobieto w takie bzdury wierzysz ?

     • atryda 5 listopada 2011 o 8:41 pm

      A ty chopie w to nie wierzysz?
      Otóż tak wiele rzeczy na tym świecie opiera się na wierze, bo wątpię czy jesteś w stanie wytłumaczyć teorię strun, a ktoś twierdzi, że to się trzyma kupy wierzyć czy nie wierzyć?
      Inni z kolei twierdzą, że człowiek pochodzi od małpy i tak od wielu lat czekają na dowody wierząc, z kolei wielu uwierzyło Donaldowi i taki ich trzyma do dzisiaj, choć minęło parę lat i jak jest to każdy widzi, chyba, że myśli.
      A w co wierzysz ty chłopie.
      Czy wierzysz w Ewangelię?
      To, jeśli w tedy Bóg komunikował się to, czemu nie dziś?
      I proszę przeczytać parę tekstów, które dokładnie opisują aktualny stan, w jakim znajduje się Polska i na przestrzeni lat opisuje kierunek, w którym podąża i nic, ale to nic się nie myli, to w takim wypadku ktoś mi wciśnie kichę, że to może sama z siebie jakaś gospodyni domowa.
      Dodam tylko, że dla p. Jackowskiego wierzy policja i prokuratura, a ten pan myli się dość często.
      Reasumując to ty chłopie ględzisz i marudzisz otóż na tej stronie zaraz po zamachu Smoleńskim zostało podane, że sprawa miała swój początek w powietrzu, że za zamachem stały trzy strony i że wszyscy zginęli, choć część jeszcze chwilę żyła na ziemi.

      • sebecx 5 listopada 2011 o 9:51 pm

       ..są i tacy co wierzą w Big Bang… hehehe.. to dopiero bzdura…

       • peryskop 5 listopada 2011 o 11:07 pm

        a jest też i taka sekta, której kapłani i wyznawcy wciąż wierzą w Big Bank…

      • jakisbuk 5 listopada 2011 o 11:48 pm

       atryda – z nawiedzonymi trudno dyskutować – piszesz że „ględze i marudze” – hmmm – ja tylko zadałem ci pytanie – wiec o czym piszesz ?
       no ale skoro ta twoja guru ma kontakty z samym jezusem – dlaczego jej „Jezus” odezwał sie po zamachu smoleńskim a nie przed ?
       to może niech go bardziej konkretnie zapyta o pewne sprawy – jak chcesz to ci tu podam liste pytań 🙂

       PS. z tego tekstu który wkleiłaś wynika ze Jezus w zasadzie nas szantażje – bede królem albo dupa blada 🙂 no no jak na świetego to nieźle 🙂

       a wg mnie to nie żadeń swięty przemawia przez tą twoją guru – tylko jej chory umysł (możliwenawet że nie jej – wg twoich wierzeń) taka moja rada – nie wierz ślepo w kazdą brednie którą ktoś napisze lub ci powie !!! wiesz ilu ludzi twierdzi dziś że są Jezusami ? o pośrednikach jak twoja guru już nie wspomnę 🙂

       • atryda 6 listopada 2011 o 12:26 am

        Nie wiem, czemu Bóg działa tak jak działa, weź tu i zrozum Boga, uważasz, że jest to możliwe by człowiek nadarzył za Bogiem.
        Łatwo jest kogoś posądzić o chorobę psychiczną i jeśli taka osoba ma władze może to się skończyć tak jak dla pana, Goczyńskiego, więc dyskutujmy o faktach, a nie oskarżajmy ludzi.
        Więc warto zadać pytania;
        Czy Rosja jest przyjacielem Polski?
        Czy Niemcy są przyjacielem Polski?
        Czy Francja jest przyjacielem Polski?
        Czy Izrael z USA jest przyjacielem Polski?
        O jakich bredniach kolega mówi czy lepiej wziąć coś na wiarę i co ma mocną logikę czy brać coś za prawdę, a co jest dobrze przygotowanym oszustwem mediów, czy służb państwowych.
        Co do choroby, wątpię by osoba chora potrafiła funkcjonować w świecie, prowadzić stronę internetową i na dodatek z logiką opisywać rzeczywistość i to przez kilka lat, nie ma takiej możliwości by osoba z problemami psychicznymi była w stanie tak funkcjonować.
        Zaś, co do oceny, w jaki sposób kolega opisuje te zjawisko, jakim jest ta strona i ta pani odnoszę wrażenie, że masz kolego jakiś problem w relacjach ziemia, niebo, zbawienie, chrześcijaństwo.
        Stawianie pytań tylko z czystej ciekawości jest nierozsądne i nigdy Bóg w takim wypadku nie będzie sługą stworzenia, pytania mają na celu dopomóc w zbawieniu osoby pytającej lub kogoś innego.
        Proszę nie mylić pojęć, wierzenie opisują relacje człowieka istniejącego w kulcie pogańskim, zaś w religii występuje wiara, zaś ja biorę pod uwagę możliwość prawdziwości przekazów, jakie podaje pani Kordas.
        Zbytnio się nie martwię, że słucham każdej bredni, bo w Polsce jest jeszcze parę milionów mi podobnych, czego efektem jest wynik PO i Palikota
        Otóż nie znam żadnego człowieka, który by twierdził, że jest Jezusem i proszę jaśniej, bo trudno nadążyć za kolegą i kolegi arogancji do pewnych zjawisk, których kolega nie rozumie, a stara się komutować.

        • jakisbuk 6 listopada 2011 o 12:52 am

         atryda – o jakiej ty logice mówisz ?- wybacz – ale to są jakieś chore bzdury – przeczytaj ten pierwszy tekst i pomyśl bez klapek na oczasch jaki on jest logiczny ? on z logiką nie ma nic wspólnego – to jest SZANTAŻ – dlatego właśnie na niego zareagowałem – bo mi takich ludzi jak ty po prostu szkoda

         i taka moja uwaga – odnoś sie do tego co napisalem – i nie zaczynaj nowych wątków w dyskusji – rosja niemcy PO Palikot Goszczyński – a co ma piernik do wiatraka ? jak bedze chciał o tym dyskutować to ci napisze

         mniej pisz ale konkretniej i na temat – skup sie na jednej sprawie a nie poruszaj 10 nowych

        • jakisbuk 6 listopada 2011 o 1:13 am

         PS . nie słyszałaś o polskim jezusie ?:) mówi to samo co ta twoja guru – możesz sbie go posłuchać i LOGICZNE ocenić czym sie różnią 🙂

         znajdziesz go na YT
         linku nie wkleje bo nie bede nawiedzonemu robił reklamy 🙂

         – a tak sie reklamuje – UZDROWICIEL EGZORCYSTA JASNOWIDZ ODPROWADZAM DO ŚWIATŁA OCZYSZCZAM UZDRA…
         BURZA W INTERNECIE 159 PRZESŁANIE PRAWDY MOJŻESZ BOGUSŁAW GAS

      • zenobiusz 6 listopada 2011 o 2:02 am

       Wybaczcie,ale jak poczytacie więcej ‚objawień” tej Pani dojdziecie do wniosku,że Jezus z nich ma mentalność podstarzałej prowincjonalnej plotkary.Otrząśnijcie się.

       • jakisbuk 6 listopada 2011 o 2:11 am

        no wprost nie mogę uwierzyć że Zenobiusz mnie poparł 🙂 to chyba pierwszy przypadek kiedy sie z tobą zgadam w 100 % 🙂

  • Extazed 5 listopada 2011 o 2:36 pm

   To szczyt bezczelności obwiniać pilota za to, że uratował ponad setkę ludzkich istnień od śmierci.

   • monitorpolski 5 listopada 2011 o 2:59 pm

    Masz do czynienia z satanizmem. Nie wiedziałeś, że są tak perfidni? Kto mordował świętych?

    • peryskop 5 listopada 2011 o 4:51 pm

     Monitor – zapracowałeś na podniesienie morale o co i @Wizzgaa już tu apelowała.

     Otóż każdy medalik ma co najmniej dwie stronki !

     Bez satanistów i morderców nie mielibyśmy tylu wspaniałych bohaterów uznanych za świętych !

     Bez Alefa S. nie wiedzielibyśmy na jakiej zasadzie działa wśród nas prorok w erze internetowej !

     Bez całego tego globalistycznego syfu nie byłoby Monitora Polskiego – a jest i robi dobrą robotę !

     Bez dobrych, czujnych, kreatywnych trolli każdy blog się w końcu sp… zdegeneruje i wyjałowi !

     Bez jak nie jeść? – a to już domena pewnej damy co była kiedyś pierwszą !

     • deotibigratia 5 listopada 2011 o 7:08 pm

      Po co jest szczupak w stawie ?
      – żeby karasie nie spały :))

      • peryskop 5 listopada 2011 o 11:34 pm

       I po co karasie nie śpią?
       Żeby szczupak miał coś świerzego, bo śnięte…

      • peryskop 5 listopada 2011 o 11:39 pm

       A po co karasie nie śpią?
       Żeby szczupak miał coś świerzego, bo śnięte…

 25. STAŁY CZYTELNIK 5 listopada 2011 o 12:36 pm

  TO JUŻ SETNE WIESZCZENIE KATAKLIZMU W TYM ROKU!!!!!!!!!!!
  ŻADEN SIĘ WAM NIE SPRAWDZIŁ!!!!!!!!!!!!!!
  PRZEPOWIADACZE KATAKLIZMÓW JAK Z KOZIEJ DUPY TRĄBKA !!!!!!!!!!!!

  PRZEPOWIADACZE OD SIEDMIU BOLEŚCI. RZYGAĆ MI SIĘ CHCE WASZYMI KATASTROFICZNYMI PRZEPOWIEDNIAMI. GÓWNO WIECIE CO ONI PLANUJĄ

  TO JEST CORAZ BARDZIEJ ŻAŁOSNE CO TU WYCZYTUJĘ

  • monitorpolski 5 listopada 2011 o 1:28 pm

   To jedź do Fukushimy na wakacje lecznicze jak wierzysz mediom. Zdasz nam relacją jak to fajnie było w czasie tsunami.

   • zenobiusz 5 listopada 2011 o 7:24 pm

    Ja sugerował bym urlop na El Hierro. 🙂

  • atryda 5 listopada 2011 o 6:26 pm

   Boisz się?
   Powiedz. Prawda, że się boisz bo gdyby nie to by tak tobą nie trzepało 😉
   Wyluzuj, a na marginesie mam znajomego pod Bostonem, któremu w cale jest nie wesoło od tygodnia bez prądu, wody, telefonu, a władze nakazują by w tym czasie nie przebywać w domu tylko gdzieś gdzie można by oprzeć swe teraz o cywilizację.

 26. Święty 5 listopada 2011 o 2:06 pm

  Czy macie jakies konkretne pomysly jak przeciwdzialac depopulacji ludnosci w Polsce? Jesli powstalby jakis fundusz pomocy DLA NICH, to jak dotrzec do najbiedniejszych? Ponad polowa osob w POLSCE MA KONTA OSOBISTE. Kazdy z nas pracuje, badz sie uczy i ma rodziny/ czyli ma swoje wlasne obowiazki. CZY MACIE JAKIES POMYSLY? JESLI CHCEMY JAKOS PRZECIWDZIALAC ROZPADOWI PANSTWA TO TRZEBA SIE ZORGANIZOWAC. W POJEDYNKE NIC SE NIE ZDZIALA.

 27. wwr 5 listopada 2011 o 2:09 pm

  Waldewmar.m o zimnej fuzji
  http://manipulatorzy.salon24.pl/360716,rossi-a-bolotow-czyli-bariery-poznawcze-cz-1

  • peryskop 5 listopada 2011 o 5:20 pm

   @waldemar.m nie wysilił się.

   WM zastosował klasyczną defamację niewygodnych poglądów bez wnikania w szczegóły czyli z przeznaczniem dla swoich sprawdzonych i (łatwo)wiernych lemingów, których nie brakuje.

   I charakterystyczne, że łącząc „free energy” z „peak oil” wykazał, że ma na uwadze interes wiadomego lobby, a nie rzetelne wyjaśnienie obu tych jakże różnych kwestii naukowych.

 28. snajper-s 5 listopada 2011 o 2:49 pm

  ZAKON MALTAŃSKI-koligacje z watykanem,nazimem,komunizmem:
  http://grawitacja44.wordpress.com/2011/11/05/watykan-poganskie-miasto-slonca/

  USA pod władzą czarnej katomasonerii, lóż i zakonów typu Piszczelowcy, Opus Dei czy Zakon Maltański przeistaczają się pomału w Koree Północną lub Trzecią Rzeszę Hitlera z tą tylko różnicą, że Amerykanie trawy jeszcze jeść nie muszą, ale łagry i gułagi, obozy koncentracyjne oraz prawo do trzymania w nich ludzi już mają. Ciemne Siły Imperializmu po prostu bawią się, rządząc światem z USA.

  ===========================
  Masońska instytucja kontroli umysłów http://www.rmtgb.org/ a dotyczy to satanistycznej indoktrynacji-inicjacji chłopców i dziewczyn w Londynie( Czy ta pozorna i wiadomo jakiego pochodzenia organizacja może mieć powiązania z pedofilią dotycząca czołowych politykow ? )

  Kolejną organizacja klonopodobna występująca pod nazwą „Royal Masonic School for Girls” http://www.royalmasonic.herts.sch.uk/

  Wiele kontrowersji dowiadujemy się tutaj:
  http://tamrin.proboards.com/index.cgi?board=history&action=display&thread=268

  KONTROWERSYJNA ULOTKA :

  • monitorpolski 5 listopada 2011 o 3:02 pm

   Dajesz się manipulować i idziesz w złą stronę. To właśnie sataniści chcą byś wierzył, że całe zło idzie z Watykanu, z wszelkich zakonów, z Opus Dei itd. Sprawdź ilu jest katolików w Białym Domu, CFR czy Bilderbergu. Mała, bardzo mała mniejszość, a i ci to są prawdopodobnie przebierańcy. Co więcej, żaden katolik nie ma dużych mediów w swoich rękach, żaden prawosławny, żaden Arab. Nie trzeba wielkiej wyobraźni by się nie poddać tym dezinformacjom.

   • snajper-s 5 listopada 2011 o 3:55 pm

    Watykan lub jego organizacje jak i też inne organizacje z innych źródeł są częścią programu wielkiej zakulisowej kontroli . Lecz warto zwrócić uwage na fundamenty religi , hmm jeżli to można nazwać religią … , aby tu nie obrażać społeczności katolików w Polsce. To co czym jest w wilczej skórze wiekszość ludzi zwykłych którzy niemają internetu wiecie dostepu do tych kontrowersyjnych informacji, co oczywiście nie jest nowościa. Więc informacje dla ludzi nie wiedzących mogą być szokujące poprostu. Wiele organizacji (kiedyś kryminalnych) działa dzisja obecnie pod płaszczykim -parasolem „CARE-PROTECT- … my się tobą zaopiekujemy w trosce o twoje bezpieczeństwo ” . Tym czymś jest organizacja (i nie tylko) ORDER od MALTA która jest też w pewnym sensie pofragmentowana na wiele instytucji nawet jak DOMY SENIORA . Masońskie (satanistyczne) organizacje występują często pod parasolem „CARE” róznorakich fundacji, opieki seniorów (masonów_bezużytecznych w podeszłym wieku, którzy mogli mieć kiedyś jakięś mmniej istotne funkcje) przykładem tego jest http://www.rmbi.org.uk/ Czyli nic innego jak ta intytucja ( http://www.rmbi.org.uk) jest domem starości dla satanistów w podeszłym wieku, którzy się „wypalili-zużyli” (ŚWIADOMI LUB NIEŚWIADOMIE) w projektach tworzenia Nowego Porządku Świata…JUŻ OD 160 LAT !

    • Piotr 5 listopada 2011 o 4:25 pm

     Mam dla Ciebie propozycje…oglądnij sobie film „Rytuał” (The Rite) i postaraj się odpowiedzieć na pytanie, jakie przesłanie niesie ten film.
     To co przykre w obecnej sytuacji na świecie, to to, że ludzie sami odrzucają Łaskę, daną od Boga. Od dawna wiadomo, że nie ma przypadków, a są jedynie znaki, ale człowiek przestał je zauważać, i nie chodzi mi tu o jakieś niesamowite wydarzenia na świecie, ale o te najprostsze, codziennie występujące w naszym życiu…

    • monitorpolski 5 listopada 2011 o 4:48 pm

     Zapewniam cię, że te wszystkie organizacje „maltańskie” nie mają nic z białym niewolnictwem i wojnami, które są obecnie prowadzone. Nie zaprzeczam, że mogą i działają w nich agenci, np. wiadomo kto w Krakowie zinfiltrował prawicę, ale są to jednostki. My mówimy o imperium, zorganizowanej sile, która ma kilkusettysięczną zakamuflowaną na wysokich stanowiskach armię agentów na całym świecie. Jeszcze raz pytam: gdzie są ci „rycerze maltańscy” w Białym Domu, mediach, Kongresie USA, Bilderbergu, CFR, Sejmie, Knesecie itd. ?

     • snajper-s 5 listopada 2011 o 6:05 pm

      Jeden czlowiek (Joseph E. Schmitz)
      …a tyle powiązań,
      Szkoły:
      High School: Georgetown Preparatory School (1974)
      University: US Naval Academy (1978)
      Law School: JD, Stanford University (1986)
      Professor: Georgetown University

      Tytuły/fakultety

      Blackwater Worldwide CEO for the Prince Group (2005-)
      Patton Boggs
      Baker Botts
      Federalist Society
      John McCain 2008
      Knights of Malta 1999
      Santorum 2006
      US English Board of Directors, Counsel of Record
      German Ancestry

      Knights of Malta 1999 ?
      http://www.nndb.com/org/433/000053274/

      Sovereign Order of the Hospitallers of St. John of Jerusalem
      Name Occupation Birth Death Known for
      Richard V. Allen Government 1-Jan-1936 Reagan National Security Advisor
      Earl Blackwell Business 3-May-1913 1-Mar-1995 Celebrity publicist
      Lindy Boggs Politician 13-Mar-1916 Congresswoman from Louisiana, 1973-91
      Geoffrey T. Boisi Business c. 1948 Vice Chairman of JP Morgan Chase, 2000-02
      J. P. Bolduc Business c. 1941 CEO of W. R. Grace, 1993-95
      Pat Buchanan Columnist 2-Nov-1938 Crossfire
      William F. Buckley Columnist 24-Nov-1925 27-Feb-2008 National Review
      William R. Burleigh Business 6-Sep-1935 CEO of EW Scripps, 1996-2000
      Jefferson Caffery Diplomat 1-Dec-1886 13-Apr-1974 US Ambassador to Egypt, France, Brazil, Cuba
      Joseph Califano Government 15-May-1931 Carter’s HEW Secretary
      Frank Carlucci Government 18-Oct-1930 US Secretary of Defense, 1987-89
      William Casey Spy 13-Mar-1913 29-Jan-1987 CIA Director, 1981-87
      Gustavo Cisneros Business 1945 Billionaire Venezuelan media mogul
      John J. Danilovich Diplomat 1950 US Ambassador to Costa Rica, 2001-04
      Pete Domenici Politician 7-May-1932 US Senator from New Mexico, 1973-2009
      C. Burke Elbrick Diplomat 25-Mar-1908 1983 Career US Ambassador
      Frank Fahrenkopf Business 28-Aug-1939 CEO, American Gaming Association
      J. Peter Grace Business 25-May-1913 19-Apr-1995 W.R. Grace scion
      Alexander Haig Government 2-Dec-1924 20-Feb-2010 US Secretary of State, 1981-82
      Lee Iacocca Business 15-Oct-1924 Former chairman, Chrysler Corporation
      Carl Karcher Business 16-Jan-1917 11-Jan-2008 Founder of Carl’s Jr.
      Joseph P. Kennedy Business 6-Sep-1888 18-Nov-1969 Smuggler and patriarch of the Kennedy clan
      Thomas G. Labrecque Business 17-Sep-1938 16-Oct-2000 CEO of Chase Manhattan, 1990-96
      Clare Boothe Luce Politician 10-Apr-1903 9-Oct-1987 Congresswoman, wife of Henry R. Luce
      Cecil B. Lyon Diplomat 8-Nov-1903 6-Apr-1993 US Ambassador to Chile, Sri Lanka
      John McCone Government 4-Jan-1902 14-Feb-1991 CIA Director, 1961-65
      William J. McDonald Attorney 1928 19-Feb-1990 Chief Lawyer at Union Pacific, 1969-89
      Thomas Monaghan Business 25-Mar-1937 Domino’s Pizza founder, pro-life activist
      Christopher Monckton Politician 14-Feb-1952 Deputy Leader, UK Independence Party
      Jim Nicholson Government 4-Feb-1938 US Secretary of Veterans Affairs
      Michael Novak Religion 9-Sep-1933 The Spirit of Democratic Capitalism
      David M. O’Connell Educator 21-Apr-1955 President, Catholic University of America
      John Cardinal O’Connor Religion 15-Jan-1920 3-May-2000 Archbishop of New York, 1984-2000
      John C. Polanyi Chemist 23-Jan-1929 Infrared chemiluminescence
      Larry Pressler Politician 29-Mar-1942 US Senator from South Dakota, 1979-97
      John J. Raskob Business 12-Mar-1879 14-Oct-1950 Built the Empire State Building
      J. Donald Rauth Business 1918 28-Dec-2005 CEO of Martin Marietta, 1973-83
      Gerard R. Roche Business c. 1931 Chairman of Heidrick & Struggles
      Francis Rooney Business 4-Dec-1953 US Ambassador to the Vatican, 2005-08
      Frederic V. Salerno Business c. 1944 CFO of Verizon, 2000-02
      Joseph E. Schmitz Government c. 1956 Pentagon Inspector General, 2002-05
      Frank Shakespeare Diplomat 9-Apr-1925 US Ambassador to the Vatican, 1986-89
      William E. Simon Government 27-Nov-1927 3-Jun-2000 US Secretary of the Treasury, 1974-77
      John A. Volpe Politician 8-Dec-1908 11-Sep-1994 Twice Governor of Massachusetts
      William D. Walsh Business c. 1930 Sequoia Associates
      James Watkins Government 7-Mar-1927 US Secretary of Energy, 1989-93
      Edward Bennett Williams Attorney 31-May-1920 13-Aug-1988 Washington Superlawyer

     • Demolay 5 listopada 2011 o 10:01 pm

      Kiedys robilem ‚sledztwo’ na wlasna reke i wyszlo mi, ze maltanczycy naprawde maja realna wladze. Zajrzyjcie na ich oficjalna strone i zobaczcie przy jakich instytucjach maja swoich oficjalnych (!) ambasadorow…

      • monitorpolski 5 listopada 2011 o 10:33 pm

       Może i mają ambasadorów, Czechy też ich mają ale to nie do maltańczyków czy Czechów wszyscy się jadą kłaniać. Która z poniższych rodzin jest „maltańska”?
       http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/index.htm

   • PokójWam 5 listopada 2011 o 9:55 pm

    „To właśnie sataniści chcą byś wierzył, że całe zło idzie z Watykanu, z wszelkich zakonów, z Opus Dei itd”

    Albo właśnie odwrotnie – robią wszystko byle byś nie podejrzewał Watykanu i żebyś uważał go z papieżem na czele tylko jako ofiarę tego zamieszania.

    Większość w Białym Domu i tak dalej są Syjonistami (biblijną bestią) z Rotshilds na czele i to oni zniszczą Watykan z wyroku Boga, bo On „natchnie ich serca, by wykonali jego zamysł”

    Chociaż np. Tony Blair został nie tak dawno katolikiem i uważa się go za pracowitego w wprowadzaniu NWO, teraz ma podobną odegrać ważniejsze role. Z pewnością wiele innych twarzy jest katolikami, wystarczy poszukać dokładniej

    1:00 Jezuita i plakat z wszystko widzącym okiem

    http://www.tvn24.pl/12691,1723264,0,1,zaatakowali-koscioly-i-meczety-co-najmniej-67-ofiar-zamachu,wiadomosc.html

    • Demolay 5 listopada 2011 o 10:04 pm

     Wlasnie tak. Jezuici 😀
     I Bill Clinton to Jakub de Molay 🙂
     oficjalna informacja z arsregia.pl —> kto jeszcze nie poznal tej oficjalnej masonskiej strony niech to dla wiedzy swojej uczyni.

    • monitorpolski 5 listopada 2011 o 10:42 pm

     Kompletna bzdura – zobacz jaki atak idzie w mediach na księży, Watykan i wszystko co jest związane z katolicyzmem. Oczywistości nie zamydlisz. Czy widzisz e mediach jakieś informacje o 13 rodzinach satanistycznych? O Chabad Lubavitch? ZERO! A o Papieżu można mówić wszystko. W Polsce może trochę jest to mniej wyraźne, gdyż byłoby to zbyt oczywiste. A co d agentów w Kościele – oczywiście, że są! I się to wykorzystuje pięknie uogólniając, że to cały Kościół jest winien. Kto i na jakim szczeblu jest agentem? Trudno to powiedzieć, wychodzi z czasem. W Polsce to chyba wiemy, ks. Natanek to zresztą mówi wprost.
     DLATEGO TAK WAŻNA JEST INTRONIZACJA. Nie będą nami rządzić agenci, a Bóg.

     • Bird2 5 listopada 2011 o 11:40 pm

      A nie widzisz tego?. Sam tego pan bronisz a jeżeli jest faktem ze watykan współpracuje z NWO i te niby ataki na niego to tylko byście sądzili że papież (tfu) jest dobry a oni źli?

      Już takie teorie tu były przerabiane że to, o czym jest mowa to fakt.
      W tych czasach nikomu nie wolno ufać a tym bardziej tym co mają władze

     • Demolay 6 listopada 2011 o 9:44 am

      nie pisze o Watykanie. Pisze o Zakonie Maltanskim. Czy Panie Monitor zajrzal pan na arsregia.pl i na oficjalna strone Zakonu? Z szacunkiem prosze o odpowiedz. Jesli odp brzmi nie, podesle linki i wrocimy do pytania. Moze byc? kazdy moze cos przeoczyc. Nie atakuje kosciola. To nie moja sprawa. Pisze o Zakonie Maltanskim.

 29. pio9a 5 listopada 2011 o 3:45 pm

 30. diono 5 listopada 2011 o 4:02 pm

  Witam mialem 2dni temu mialem taki dziwny sen ze w 2012 roku w Anglii zniszcza Big Ben i napisali mi ze to illuminaci zniszcza i jakies karty mi wyslali na maila i zaczelem sie interesowac z tym NWO i illuminati nawet niewiedzialem co sie dzieje na tym swiecie… zyjemy w dziwnym swiecie uwierzcie mi i nie smiejcie sie ze mnie bo to sie zdarzy i ostrzegam was ! … ;// i tu od dzis zaczalem czytac prawde juz nie wierze w TV i to co dzis widze to wszystko klamstwo.. ;/// mam 19 lat


  • peryskop 5 listopada 2011 o 5:53 pm

   @diono – witaj w klubie!

   Poza czosnkiem Alefa S. zdemaskowany został również egzamin zdawany z uporem przez Państwo. Tu kolejna odsłona tego co wciąż jest starannie zasłonięte:

   KIM SĄ ORGANIZACJE PRZESTĘPCZE DZIŚ

   PAŃSTWO W PAŃSTWIE
   http://www.sekretyameryki.com/?p=6690

   • diono 5 listopada 2011 o 6:19 pm

    czy USA sa zli? bo czytalem ze USA sami wysadzili WTC i chcieli miec preteks na iran o rope po co im to potrzebne? moze mi ktos podac stronke o tym bo nigdzie nie moge znalesc …

 31. Stirlitz 5 listopada 2011 o 4:51 pm

  Anonimowi zamiast Facebooka zaatakowali Youtube i Gmail , nie działają

  • zenobiusz 5 listopada 2011 o 6:18 pm

   U mnie działają,za to cały dzień, miałem problem z T-mobile.Ktoś jeszcze ???

   • szuwaxpl 5 listopada 2011 o 6:47 pm

    Tak – miałem problem z T-mobilem

   • zenobiusz 5 listopada 2011 o 7:02 pm

    Alior bank nie przyjmuje hasła,wszyscy konsultanci zajęci.T-mobile od rana nie łączył internetu,nie pozwalał sprawdzić stanu konta na karcie,a przy próbach połączeń telefonicznych informował,zły numer,lub błąd.Ustąpiło po 16.00

 32. MamOczy 5 listopada 2011 o 5:15 pm

  http://wolnemedia.net/polityka/teheran-na-celowniku-usa-wielkiej-brytanii-i-izraela/

  Dlaczego min świat nienawidzi Iranu ?

  Iran jako jeden z nielicznych krajów przeciwstawia się narkomanom.Mają pilne strzeżone granice z Afganistanem i często łapią i każą na szubienicy przemytników . Zebrane towary palą .

  Wiemy, że to to jeden z biznesów USA w Afganistanie wykorzystywanie pół uprawnych pod heroinę ….
  Dadzą takiemu 30 dolarów , a ten przemyca towar warty kilka mil $… rząd też swoją część bierze.
  Dlatego będą chcieli przeciwstawić i postawić po swojej stronie Iran .
  Jak kogoś zainteresowałem to proszę poszukać sobie informacji na ten temat w internecie.

  • AQQ 5 listopada 2011 o 5:43 pm

   http://newworldorder.com.pl/artykul,3180,Iranska-Gielda-Naftowa-prawdziwy-powod-ataku-na-Iran

  • Stirlitz 5 listopada 2011 o 5:49 pm

   a jak się to ma do Rosji , czy w państwie Putina teraz łatwo o narkotyki????????

 33. nowy84 5 listopada 2011 o 5:25 pm

  Dziś „tatuś” wszystkich Superwulkanów dał znać o sobie, być może to skutek działania El Hierro;
  Wykresy z sejsmografów z Parku Yellowstone:
  http://www.isthisthingon.org/Yellowstone/daythumbs.php?glayout=1

 34. OlO 5 listopada 2011 o 6:16 pm

  Jak zablokować reklamy w przeglądarce Mozilla Firefox
  http://komputery.spryciarze.pl/zobacz/jak-blokowac-reklamy-w-przegladarce-mozilla-firefox

  • navajo88 5 listopada 2011 o 9:56 pm

   OLO wejdż w zakładi i przejdż do zakładki ad block

 35. snajper-s 5 listopada 2011 o 7:33 pm

  To tylko część wielkiej siatki http://mapper.nndb.com/start/?map=2568 ,to nie tylko powiązania Zakonu Maltańskiego i Fundacji Rockefelera.do których należał Michael Novak ( http://www.nndb.com/people/326/000116975/ ) ,ale M.Novaka układy dodtykaja Murray’a Rothbarda (
  http://www.nndb.com/people/313/000030223/ ) który siedzi po uszy w jakiejś innych organizacjach np.

  Cato Institute Co-Founder
  The Independent Institute Advisory Board In Memorium h
  Ludwig von Mises Institute Academic Vice-President
  Polish Ancestry
  Russian Ancestry
  Jewish Ancestry <<< http://www.nndb.com/lists/481/000045346/

  wszyscy w tym siedzą i żydzi,bikdebergi,firmy farmaceutyczne,mosady,tysiace fundacji pozakladanych przez elity które to z kolei sponsoruja znane nam marki firm …imiona -nazwiska , cały świat wykupiony przez "CIEMNĄ STRONE MOCY, …."PRZEMYSL ZBROJENIOWY lockhedmartin, nawet zobaczcie pentegram lucyfera ma jako logo firmy http://www.lockheedmartin.com/data/images/global/logo3d.gif

  To wszystko jest przypadek ?

  TO JEST WIERZCHOŁEK MEGA WIELKIEJ GÓRY LODOWEJ POD NAZWĄ OGÓLNOŚWIATOWA KONSPIRACJA W RĘKACH ZMANIPULOWANYCH LUMINIARZY MASONOW =nwo=

  • peryskop 5 listopada 2011 o 7:55 pm

   @snajper-s
   Wystarczy myszka, łącze i trochę oleju, a nitki wyłaniają się i wnioski zaczynają się nasuwać.

   • navajo88 5 listopada 2011 o 9:54 pm

    peryskop i zapomniałeś do tego wszystkiego dodać wyjątkowo wygłodzonego kota hahahahaha
    J.M.H

    • peryskop 5 listopada 2011 o 11:59 pm

     @Navajo, czy zamiast kota mógłbyś zaoferować kilka linków o Ameryce dla 19-latka?

     „diono 5 Listopad 2011 o 6:19 pm
     czy USA sa zli? bo czytalem ze USA sami wysadzili WTC i chcieli miec preteks na iran o rope po co im to potrzebne? moze mi ktos podac stronke o tym bo nigdzie nie moge znalesc …”

     @diono – Nie wszyscy Amerykanie są źli.
     Ale to społeczeństwo przywykło do komfortu, czerpie zyski z wojennych napadów, rząd jest pod silnym wpływem syjonistycznego lobby, żyli na kredyt i dali się mocno zadłużyć, po ropę napadli m.in. na Irak, a na Afganistan żeby ciągnąć zyski z uprawy narkotyków, teraz wykańczają „demokratyzację ” w Libii, a w kolejce czekają Syria i Iran. To tak w skrócie.

     Dlaczego tak się dzieje poczytaj tu: Sztuka wmawiania. Ojciec propagandy
     http://www.tygodnikforum.pl/forum/index.jsp?place=Lead10&news_cat_id=249&news_id=7814&layout=1&forum_id=5817&page=text

     i artykuł po angielsku z 18.06.2008:
     Tim O’Shea: The Doors of Perception. Why Americans Will Believe Almost Anything.
     http://www.bushstole04.com/media/doors_perception.htm

 36. luxjacek 5 listopada 2011 o 7:51 pm

  Hej ludziska czy może to ktoś przetłumaczyć mniej więcej bo z translatora googla wychodzą generalnie jakieś pierdoły a dostałem to na email”a wisiało w spamie(myślę że to ciekawe informacje. From: Mrs. Safiya Gaddafi

  I am Mrs. Safiya Gaddafi widow of Late President Moammar Gadhafi. Libya . I am moved to write you this letter, this was in confidence considering my present circumstance and situation. I escaped along with my daughter Aisha and two of our sons Mohammed and Hannibal and daughter Aisha. out of Libya) to Algeria. where my family and I settled, while we later moved to settled in Morocco before the death of my Husband we decided to changed most of my husband’s billions of dollars deposited in Swiss bank and other countries into other forms of money coded for safe purpose because the new Acting Prime Minister Mahmoud Jibrilhas made arrangement with the Swiss government and other European countries to freeze all my late husband’ treasures deposited in some European countries. hence my children and I decided laying low in Africa to study the situation till when things gets better, The Acting Prime Minister Mahmoud Jibril one of my late husband’s chateaux in southern France was c
  onfiscated by the French government, and as such I had to change my identity so that my investment will not be traced and confiscated. I have deposited the sum of one hundred million united state dollars (us$62,000,000,00.) with a security company , for safekeeping. the funds are security coded to prevent them from knowing the content. What I want you to do is to indicate your interest that you will assist us by receiving the money on our behalf in Europe.

  Acknowledge this message, so that i can introduce you to my son who is presently in waiting for my instructions and he has knows all modalities for the claim of the said funds. I want you to assist in investing this money, but I will not want my identity revealed. I will also want to buy properties and stock in multi-national companies and to engage in other safe and non-speculative investments. May I at this point emphasize the high level of confidentiality, which this business demands, and hope you will not betray the trust and confidence, which I repose in you. in conclusion, if you want to assist us , my son shall put you in the picture of the business, tell you where the funds are currently being maintained and also discuss other modalities including remuneration for your services. for this reason kindly furnish us your contact information, that is your personal telephone and fax number for confidential purpose and acknowledge receipt of this mail using the above email a
  ddress.
  Best regards

  Mrs. Safiya Gaddafi

  • luxjacek 5 listopada 2011 o 8:02 pm

   Kumam tyle o ile.

  • zenobiusz 5 listopada 2011 o 8:05 pm

   To jest fake,próba wciągnięcia w oszustwo,
   z podszywaniem się, pod rodzinę Kadafiego.Poproszą cię o nr konta.

   • luxjacek 5 listopada 2011 o 8:13 pm

    Dzięki za info.

    • peryskop 5 listopada 2011 o 8:44 pm

     Stary standard.
     Poprzednio bywał syn prezydenta z Afryki odsuniętego przez rebeliantów, a tam są diamenty gdzieś dobrze schowane i trzeba trochę gotówki, żeby je sciągnąc i się podzielić.

     • luxjacek 5 listopada 2011 o 9:11 pm

      Jednym słowem wykorzystywanie naiwności a nóż widelec ktoś da się naciągnąć,coś jak ze staruszkami i niby wnuczkami hehe.

 37. Lutek 5 listopada 2011 o 8:25 pm

  http://www.niepoprawnipolitycznie.pl/m/files/PodSzczin.pps

  To jest prawdziwa przyczyna ubóstwa w Polsce.

 38. zenobiusz 5 listopada 2011 o 9:22 pm

  http://zenobiusz.wordpress.com/2011/11/05/immediate-evacuation-called-at-la-restinga-%E2%80%98source-diario-el-hierro-due-to-the-stronger-coastal-activity-and-toxic-gases/
  Wydarzenia,przyspieszają,Dostanie się wody, w przestrzenie opróżnione przez wyrzucaną
  MAGMĘ GAZ I POPIÓŁ, DOPROWADZI DO POWSTANIA WYBUCHOWEJ „MIESZANKI”,GROŻĄCEJ POTĘŻNYMI EKSPLOZJAMI.

  • navajo88 5 listopada 2011 o 9:51 pm

   zeno ,ale nic nie przebije eksplodującego granatu wrzuconego nagle do okopu !!!!! hahahahaha
   J.M.H

   • zenobiusz 5 listopada 2011 o 10:22 pm

    navaho88@
    A granat wrzucony do latryny,pełnej użytkowników, ???
    hahahaha
    W.I.L.

   • KrisT 5 listopada 2011 o 10:24 pm

    hahahaaaha navajo przebije, przebije spoko! wrzucenie granatu do składu aminicji! hahahahahahahah okop to nic wrzuc granat do wozu opancerzonego i zamknij właz……ahahahahah
    dołozyłeś do pieca masz u mnie browca jak sie kiedys spotkamy w okopie…. 🙂

    • navajo88 5 listopada 2011 o 10:51 pm

     no nie ja chyba otruję się tym granatem hahahahahahahahahahahaha
     na razie panowie hahahahahaha
     J.M.H

 39. Aan 5 listopada 2011 o 9:56 pm

  Chcialam sie wypowiedziec na temat artykulu, mam trojke dzieci, kazde z nich ma orzeczenie o niepelnosprawnosci na rozne choroby przewlekle, przebywam na urlopie wychowawczym na srednie dziecko, lacznie otrzymuje lekko ponad 1300zl zasilkow lacznie. Moj maz zarabia 1813zl netto z czego placi 700zl alimentow na dwoje prawie pelnoletnich dzieci z poprzedniego zwiazku. Kilka razy probowalismy obnizyc te alimenty, bezskutecznie niestety. Dodam ze sprawa byla niby wygrana z gory, jego „byla” zarabia wiecej niz on, ma meza ktory zarabia wieeele wiecej, nie maja rozdzielnosci majatkowej. Niestety Polskie prawo nas „olalo” doslownie… Kilka pierwszych spraw prowadzil ten sam sedzia, ktory nie kryl podczas rozprawy ze zna i lubi „byla” 😦
  Dodam ze ona pracuje z Strazy Miejskiej, a jej maz w Policji.

  Czesc naszych rachunkow placi OPS, czesc my sami, zyjemy za jakies marne pieniadze, nie pijemy, nie palimy, nie cpamy. Jestesmy w 100% normalna rodzina dbajaca o swoje dzieci i o mieszkanie w ktorym mieszkamy. Kobieta z OPS mowi ze jestem jedyna osoba z ktora moze sie umowic bo reszta jej podopiecznych to czysta patologia.

  Moj maz po kilku prawie identycznych sprawach w sadzie na Kocjana w Warszawie i jednej odwolawczej z Solidarnosci ma dosc, nie chce wiecej sie sadzic o alimenty, czekamy az jego dzieci z poprzedniego zwiazku ukoncza pelnoletnosc i znow bedziemy skladali pozew do sadu z nadzieja na „ulaskawienie” z polowy a potem z drugiej tych alimentow.

  Sprawy byly prowadzone w skandaliczny sposob, sedzia jawnie obrazal mojego meza, ponizal go i osmieszal, na jednej ze spraw bylam i poklocilam sie z sedzia az bylo mu wstyd.

  Dodam ze ‚byla” w sadzie szczerze sie przyznala ze specjalnie zaszla w ciaze, oklamujac owczesnego partnera ze stosuje srodki antykoncepcyjne.

  Najbardziej boli mnie fakt ze nasze dzieci z malzenstwa maja mniejsze prawa niz te poprzednie. Oni moga wyjezdzac na zagraniczne wakacje, a my spokojnie mozemy zebrac w OPSie, i to dla sedziego jest w porzadku.

  Sedzia nawet zachecal mojego meza zeby wyjechal za granice do pracy…
  Ech duzo by pisac, szkoda klawiatury. Chcialam tylko powiedziec ze zgadzam sie w 100% z artykulem.

  Sorry za brak polskich znakow, mam windowsa z hameryki i nie wiem jak ustawic polski programisty.

  • monitorpolski 5 listopada 2011 o 10:40 pm

   Polecam blog Bogdana Goczyńskiego, tam powinien być jego mail, jeśli nie ma to napiszcie do mnie na monitorpolski@yahoo.com. Jedyne rozsądne wyjście w tej sytuacji, to utrzymywać kontakty z ludźmi w podobnej sytuacji. Tylko grupa można wyegzekwować pewne rzeczy. Co do sędzi to jest na to rada – zdobyć adres, jeśli się nie da bezpośrednio, to założyć mu sprawę cywilną, którą można (ale niekoniecznie) wycofać. Wtedy muszą udostępnić adres. Pojechać tam, porobić zdjęcia majątku, dać do wyceny i podliczyć ile zarabia. Sędziowie mają określone zarobki, jeśli majątek był niemożliwy do nabycia z tych zarobków to świadczy to jednoznacznie o korupcji. No i na podstawie tego można zacząć działać. Uderzenie w najsłabszy punkt tej machiny najlepiej działa. Jeśli jest grupa ludzi to można zrobić pikietę pod domem sędziego. Każda następna sprawa będzie prowadzona już uczciwiej.

  • jakisbuk 5 listopada 2011 o 10:43 pm

   kobieto – może i masz cieżki los – ale czyja to wina ? kto ci kazała brać rozwodnika ? nie wiedziałaś ze bedzie placił alimenty ? – to po pierwsze – a po drugie chcesz nam wmówić że jego poprzednia żona dała sobie zrobić dwójke dzieci niby po co ? robiac mu na złość czy jak ?

   po trzecie – masz trójke niepełnosprawnych dzieci ? masz może zamiar mieć następne ?

   • Aan 6 listopada 2011 o 7:25 pm

    Po pierwsze nie byl poprzednio zonaty, pierwsze dziecko sie ur jak mial 17 lat, drugie rok pozniej. Po drugie wiedzialam ze bedzie placil alimenty, ale sa granice rozsadku i prawa tak przynajmniej uwazalam po urodzeniu mojego drugiego dziecka. Jak sie okazalo prawo dziala tylko dla niektorych.

    Pisalam ze „byla” sie przyznala w sadzie ze zaszla w ciaze celowo i oklamujac partnera, nie dodalam ze powiedziala wprost ze po to „zeby wyjsc za maz i wyprowadzic sie od rodzicow”. To sa dokladnie jej slowa podczas rozprawy sadowej. Zreszta to samo mowila wczesniej matce swojego partnera.

    Jak dostala wezwanie na jedna ze spraw to przyjechala do nas do domu i przez domofon wrzeszczala ze nas pozalatwia bo nie strac jej teraz na lapowke. Potem wielokrotnie grozila ze mnie zalatwi nowa palka w ktora zostala wtedy wyposazona straz miejska…

    Wiesz w momencie kiedy „byla” ma dochod legalny miesieczny 10 tysiecy, a my 1813zl – 700zl almientow, myslam ze obnizenie alimentow to kwestia formalna, jak sie okazalo nie 😦

    A co do chorob dzieci to maja choroby przewlekle, wg prawa kazda choroba u dziecka ktora ciagnie sie nieprzerwanie ponad 12 miesiecy jest podstawa do orzeczenia o niepelnosprawnosci na jakis okres czasu, tu juz wedlug widzimisie orzecznika.

    W naszym przypadku choroby sa to astma, refluks zoladkowo przelykowy i lekka postac epilepsji. Jak wiec widzisz nie sa to wcale jakies totalne choroby chodzi o wykorzystanie przepisow w celu dluzszego osobistego zajmowania sie dziecmi poniewaz nie mam zadnej babci ani cioci do pomocy.

    Ech nie mialam zamiaru sie tlumaczyc z mojej sytuacji osobistej, nie narzekalam, po prostu wypowiedzialam sie na temat z artykulu.

 40. Konrad 5 listopada 2011 o 10:13 pm


  6 czesci dokumentow

 41. galluss 5 listopada 2011 o 10:40 pm

  Solidarni 2010 pytają Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych, co zrobił, żeby chronić uczestników Marszu Niepodległości 11.11.11 w Warszawie…

  http://marszniepodleglosci.nowyekran.pl/post/36502,jakie-dzialania-podjeto-aby-chronic-uczestnikow-marszu

 42. luxjacek 5 listopada 2011 o 11:30 pm

  • luxjacek 5 listopada 2011 o 11:31 pm

   Polecam jeśli ktoś jeszcze nie widział.

   • luxjacek 5 listopada 2011 o 11:35 pm

    posłuchajcie od 6:58 a pro po nagonki na LOT

    • jakisbuk 6 listopada 2011 o 12:07 am

     powiedzial co wiedział – równie dobrze mogł powiedzieć nigdy wiecej boeingiem 🙂

     • Stirlitz 6 listopada 2011 o 12:24 am

      takie filmy były też z lądowania w smoleńsku , ale jeszcze przez 97 lat albo 47 będą tajemnicą państwową o najwyższej klasie tajności czyli 5 osób tylko zna: Prezydent, premier, Marszałek sejmu oraz Senatu i ! Prezes Sadu Najwyższego.

      nasunął mi się ten wątek po obejrzeniu filmu

      http://wiadomosci.onet.pl/forum.html?discId=11728255&threadId=93302523&AppID=15#forum:MSwxNSwxMSw5MzMwMjUyMywyMzE3Mjk0ODcsMTE3MjgyNTUsMCxmb3J1bTAwMS5qcw==

 43. wwr 6 listopada 2011 o 12:00 am

  2 cz. Waldemar.m o zimnej fuzji
  http://electrino.nowyekran.pl/post/36509,rossi-a-bolotow-czyli-bariery-poznawcze-cz-2

 44. jakisbuk 6 listopada 2011 o 12:28 am

  PS. obserwująć śwait i ludzi wokoło – powiem ci jedno – najpredzej to cie wykończą nerwy – nie żarcie nie piwo i papierosy itp – ale stresicho

 45. Aśka 6 listopada 2011 o 1:02 am

  Coś się stało z blogiem – odpowiedzi wskakują na koniec, zamiast pod wpisem, na który się odpowiada.

 46. Józef Bizoń 6 listopada 2011 o 1:04 am

  Podniesione zagadnienie w „Okupacja wewnętrzna, czyli system kastowy w Polsce” jest niezwykle istotne, gdyż wszystko to prowadzi do opróżnienia terytorium polskiego z rdzennej ludności – z Polaków. Jednocześnie ukazuje to istotę wszelkich strategii i poczynań udokumentowanych na
  http://jozefbizon.wordpress.com

  Tragizm całej sytuacji polega na tym, że wysiłki przeróżnych grup i ludzi idą w kierunku utrzymania [czy obrony] takich czy innych funkcjonujących nam miłościwie partii, a nie w kierunku odkrywania prawdy [jej szerokiego rozpropagowania] kto za ten stan rzeczy jest odpowiedzialny [w tym personalnie] i w oparciu o tę wiedzę uruchomienia skutecznych procesów obronnych Narodu Polskiego w oparciu o ludzi i środowiska chcące autentycznie tego dokonać.
  Przy okazji proszę zauważyć, że żadna z partii [czy grup] ubiegających się o władzę nie wykorzystała nawet w najmniejszych stopniu przeciwko innej koterii materiałów zamieszczonych na
  witrynie http://jozefbizon.wordpress.com
  A nie uczyniła tego m.in. z tego powodu, że każda z nich ma swój udział [udokumentowany] w obecnym stanie rzeczy dotyczącym Polski i Narodu Polskiego.
  Z tych też powodów żadna z tych grup [partii] nie będzie nagłaśniać faktu istnienia niewygodnych dla nich materiałów [wręcz przeciwnie – będzie je zwalczać].
  W propagowaniu tych materiałów pozostaje zatem liczyć tylko na ludzi trzeźwo myślących i nie związanych w ślepo z żadną partią polityczną, a którym nie są obojętne zachodzące procesy w stosunku do Narodu Polskiego.

  • jakisbuk 6 listopada 2011 o 1:57 am

   no i co dalej – bo mam wrażenie jakby sie panu urwał wątek ?

   • zenobiusz 6 listopada 2011 o 2:14 am

    🙂

    • jakisbuk 6 listopada 2011 o 2:20 am

     też tak sądzę 🙂 nie wiem kurde co sie dzieje – ale zaczynam sie Zenobiusz z tobą zgadzać 🙂 czyżby to jakieś zapowaidane królestwo boże nastało w którym to wilk bedzie leżał koło owcy 🙂 ale lew zajadał sie trawą- no było by pięknie 🙂

   • Józef Bizoń 6 listopada 2011 o 6:23 pm

    Aby mogło być cokolwiek dalej pozytywnego dla Narodu Polskiego, to wpierw musi nastąpić poznanie przez całe rzesze ludzi rzeczywistego stanu rzeczy – inaczej będzie nadal to co jest i jeszcze gorzej. No i na początek wystarczy tylko nie przeszkadzać ludziom w rozpoznaniu rzeczywistego stanu rzeczy.

 47. Aśka 6 listopada 2011 o 1:22 pm

  opracowanie nt. minimalnego dochodu gwarantowanego – WARTO tam zajrzeć
  http://www.atd.org.pl/IMG/pdf/Minimalny_dochod_gwarantowany_EAPN.pdf

 48. Stirlitz 6 listopada 2011 o 2:34 pm

  Alfa , z tym aspartamem to tez nie przesadzaj , we wszystkim nie ma w Polsce aspartamu ….szczególnie ze od razu od aspartamu wyrośnie nowotwór czy od fluorku rana w mózgu , to naprawdę niestosowne teksty

  • hjk 7 listopada 2011 o 12:30 am

   stosowne – znany jest przypadek dziecka, któremu rodzice pozwalali na czipsy, kole i inne takie doprawiane aspartamem, MSG, itd i skonczyło z rakiem mózgu…

 49. Pingback: Ludobójstwo narodu Polskiego i system kastowy w III RP – jak zrównano z ziemią Polskę i jak niszczy się Polaków. Polityka, informacje, zarobki, zasiłki 6 listopada 2011 « Jarek Kefirek blog polityczny i informacyjny – blog anty NW

 50. KRYSTYNA 6 listopada 2011 o 11:09 pm

  DZISIEJSZE KAZANIE KS. PIOTRA NATANKA

  Link do VIDEO: http://www.tv-pustelnia.pl/av/2011-11-06_polska_potrzebuje_zertw_ofiarnych.wmv

  Link do AUDIO: http://www.tv-pustelnia.pl/av/2011-11-06_polska_potrzebuje_zertw_ofiarnych.mp3

  Link do tej STRONY: http://www.tv-pustelnia.pl/2011-11-06_polska_potrzebuje_zertw_ofiarnych.htm

 51. Aśka 7 listopada 2011 o 1:59 pm

  Na podsumowanie. Myślę, że żadne organizacje patriotyczne, żadne organizacje walczące z niesprawiedliwością nie są w stanie ruszyć do działania ludzi, którzy są zagonieni walką o przetrwanie. Tylko organizacja, stowarzyszenie, które zajmie się nędzą finansową Polaków jest w stanie przyciągnąć do siebie ludzi. Żadne wyższe cele nie istnieją, kiedy w garnku pusto, a mieszkanie nie dogrzane. Żadne inne cele nie istnieją, nawet gdy w sposób pośredni dążą do poprawienia sytuacji Polaków. Na to jest już za późno.

  http://blog.onet.pl/41784,archiwum_goracy.html
  Na czym oszczędzają Polacy?
  Oprac. Daria Loferska
  Na czym oszczędzać w ciężkich czasach?

  Ludzie zostawiają garnek i lekko odkręcony kran. Woda kapie, a garnek pomału się napełnia. Licznik wody nie chodzi. Lub cała rodzina, po kolei, kąpie się w tej samej, napuszczonej wodzie w wannie, poczynając od najmłodszych członków rodziny
  […] resztę artykułu pod wskazanym linkiem

  Poniżej podaję niektóre komentarze, które pojawiły się pod tym artykułem, bo są w temacie głównym.

  Na czym ma zaoszczędzić człowiek który zarabia 1200 zł
  ewaceha dzisiaj, 08:06
  może mi ktoś podpowie?
  #

  Ludzie !!! wyjdźmy na ulicę strajkować, tak dalej być nie może!!!
  ~Donald dzisiaj, 09:58
  W innych krajach żyje się o wiele lepiej i tam już strajkują, a u nas co? Bieda z nędzą i najwyraźniej wszystko jest OK, Tak? Czy Nie? już nic nie rozumiem.
  #

  Chcieliście kapitalizmu, to go macie !
  !!
  ~Czerwona Daria 2011-11-07 10:11:04
  #

  w niemczech nie lepiej !
  woda droga, benzyna po 1,50 , chleb 2,80 …
  ~Jurgen Malünowski 2011-11-07 10:05:52
  woda droga,
  benzyna po 1,50 ,
  chleb 2,80
  czymsz min 500 + oplaty
  jak zarobisz 1300 na reke to jest git, nie daj boze
  auto ci padnie to na dzien dobry w warsztacie placisz 100 ,
  fryzjer 18 ,
  fajki 5 ,
  niemcy klepia biede az chuczy, jedynie staruchy co sie nachlapaly po 2 wojnie swiatowej to zyja w luksusie, folksdojcze i turki klepia z regoly biede i po 300 godzin w miesiacu pracujea aby wyzyc.
  #

  NIE OSZCZĘDZAJMY!Jak będziecie tak oszczędzać to wam dowalą w opłatach stałych
  ~cron dzisiaj, 10:05
  Jak się już ma medium w domu, to opłaca się korzystać z niego maksymalnie. Każda oszczędność powoduje ruch od strony producenta i dystrybutora i prowadzi do sytuacji, gdy będziemy siedzieć w zimnie i ciemnicy, a kasy nadal nie będzie starczało do pierwszego.
  #

  Policzcie i sprawdzcie, czy opłaca się oszczędzać np gaz czy prąd.
  Brednie…
  ~pejo dzisiaj, 08:43
  Opłaty stałe są tak duże, że takie pseudo-oszczędności dają tyle co kot, no dobra pies, napłakał..
  Jaki jest sens oszczędzać skoro opłaty stałe przesyłowe i inne to ponad 50% rachunku?
  #

  Wyborcy PO ! Dlaczego tak narzekacie??? Jedzcie dwa razy ten sam obiad i dalej
  ~Arepos55 dzisiaj, 10:05
  głosujcie na PO. Do lasu nie będziecie mogli wejść na darmowe grzyby, bo las dawno będzie „wykupiony”. Powinniście się cieszyć!
  #

  porownajmy z UK
  czytam Wasze komentarze i MASAKRA! z tego co mowicie w …
  ~Vorty 2011-11-07 10:02:51
  czytam Wasze komentarze i MASAKRA! z tego co mowicie w Polsce nie da sie zyc za mniej niz 3000.i to by sie zgadzalo, europejskie ceny, polskie zarobki…
  dla porownania zycie w Londynie(GBP)
  flat 1000,
  council tax 180,
  telefony x2 80,
  prad 40 lato 100 zima bo nie mamy gazu,
  internet 25,
  zakupy (ogolne z pieluchami i mlekiem) 200+100 biezace,
  auto w garazu stoi bo by mnie kosztowalo 100 ubezpieczenia i 100 paliwo wiec nie licze…
  to juz 1600 bez auta.a ja nawet tyle nie zarabiam… 😉
  #

  W Polsce ceny wody i prądu są tak skandalicznie wysokie, że aż śmieszne!
  ~bobo dzisiaj, 09:49
  Chyba najdroższe w całej Europie. Mieszkałem za granicą i nigdy nie myślałem o czymś takim jak „rachunki” – teraz w Polsce ciągle o ich myśle …
  #

  BURAKI CUKROWE
  ~oszczędny dzisiaj, 09:41
  My z rodziną od lat na obiad jemy surowe buraki cukrowe i zaoszczędzamy ok. 400 zł miesięcznie na jedzeniu. A buraki rosną w ogródku same, nasiona kupiliśmy od hodowcy.
  #

  Stosujcie gniazdka prądowe z wyłącznikiem
  ~SJ dzisiaj, 09:28
  Stosujcie gniazdka prądowe z wyłącznikiem – Offline. Polecam 🙂 Znane rozwiązanienp w Anglii dostępne już w PL
  #

  Ja oszczędzam na workach na śmieci,zamiast kupować
  ~Robert dzisiaj, 09:06
  niebieskie czy też czarne po 6-7pln za 20-30szt. kupuję w Lidlu albo w Kaufandzie torby za 0,07 pln za 1 szt. wychodzi taniej.
  #

  Jak oszczędzać?
  ~bea dzisiaj, 09:26
  1.Gotować w domu- np. gotuję rosół, robię sama kluseczki. Mięso mielę, dodaję warzywa, jajko- mieszam, piekę – mam 4 porcje pasztetu (zamiast świństwa w puszkach) lub wodnistej szynki. Gotuję zawsze większe porcje – są na 2, 3 obiady i nie wydaję potrójnie na prąd (mam kuchenkę z płytą ind.)
  Warzywa kupuję na giełdzie, włoszczyznę trę, pakuję w woreczki i mrożę- wtedy, gdy kosztuje grosze.
  W sezonie mrożę owoce, robię dżemy, soki, przetwory, kiszę kapustę i potem nie kupuję.
  Mięso kupuję tylko na promocjach, natychmiast „przerabiam” lub surowe mrożę.
  Dzięki temu, mam tanie, zdrowe i szybkie jedzenie i nie kupuję półproduktów biegnąc z pracy do domu.

  2. Ciuchy, biżuteria, buty, perfumy – tylko na wyprzedażach (czyli np.kozaki kupuję w styczniu lub lutym, a nie we wrześniu), czasem, ale rzadko, lumpeks.

  3. Założyłam licznik prądu dwutaryfowy i pranie, prasowanie i inne żrące prąd czynności wykonuję w weekendy (co jest i tak oczywiste, bo pracuję w tygodniu) i w nocy (pranie i zmywanie można zaprogramować na noc). Żarówki itp.- normalka.

  4. Rzuciliśmy palenie (co najmniej 600zł mies.) Rzadko kupujemy alkohol.

  5.Fryzjer – raz w miesiącu – fachowe strzyżenie-22zł, ale nie proszę o czesanie(min.20zł), bo wolę sama, a za to kupuję farbę (w promocji Garnier lub podobne) i farbuję w domu. Opłaca się i często słyszę pytania, kiedy od rana zdążyłam pójść do fryzjera. Nie byłam, ale musiałam wstać pół godziny wcześniej, by się uczesać. Poza tym trzeba znaleźć dobrego fachowca, a nie wypasiony salon, który zrobi fryz,nałoży”maskę”, pomacha fikuśnie nożycami i zażąda 200zł, a następnego dnia wyglądasz jak zombie.
  Kosmetyczka – przede wszystkim w promocjach i programy lojalnościowe.
  Dentysta- regularnie, planowo, raz w miesiącu jedna osoba, czyli każdy jest 3 razy w roku i nie doprowadza się do sytuacji awaryjnych i drogich.

  6. Auto – na gaz.

  7.Prezenty gwiazdkowe zbieramy cały rok w promocjach.(np. klocki L..zamiast 256zł- 70)

  8. Wakacje – samodzielne wynajmowanie apartamentów, samodzielne żywienie, karty turystyczne (np. w Austrii), bukowanie hoteli w promocjach już od września na następny rok.(Ale trzeba podszkolić język albo zaprzyjaźnić się z tłumaczem google)
  Na wypady weekendowe- czasem trafi się perełka w zakupach grupowych.
  Jeśli dostajemy od kogoś pieniądze na jakieś okazje, odkładamy do wspólnej, wakacyjnej koperty (zamieniamy na euro, żeby nie można było podebrać na bieżące wydatki)
  9. Książki – w promocjach i z koleżankami na spółę, potem sprzedajemy na Allegro i kupujemy nowe.
  10. Kino- tylko wartościowe.
  11. Wszystkie zasady dotyczą też dzieci.
  Niestety, takie oszczędzanie wymaga dyscypliny i zwiększonej pracy (np. w kuchni), ale jak ktoś jest leń, niech płaci.
  #

  nieoszczędzicie!
  ~biedatopewnik dzisiaj, 09:19
  ceny wody, gazu, prądu niezależnie od oszczędności, będą rosły bo te zakłady muszą się utrzymać NIE MA WYBORU. Jle zaoszczędzimy o tyle wzrosną ceny, przychód musi rosnąć, gwarant rozwoju zakładów-czyli nasza bieda
  #

  Ja próbowalem oszczedzać na prądzie.
  ~Oszukany dzisiaj, 07:01
  Znajomy elektryk powiedział, że licznik nie nalicza zużycia prądu przy mocy poniżej 5W. Wyłączyłem wszystkie urządzenia, żeby to z ciekawości sprawdzić, zostawiłem jedynie 3W żarówkę LED. Niestety naliczał, mało tego gdy wyłączyłem wszystkie urządzenia w domu i bezpieczniki to on nadal naliczał. Nie wiem czy jest jakieś przebicie czy zakład montuje ludziom wadliwe liczniki, żeby naliczały przez cały czas. U was tez tak jest?

  [
  Popatrz na swoją tablicę rozdzielczą. Tam pewnie świecą …
  … jakies kontrolki. No to już wiesz gdzie „uchodzi” prąd. Jesli jednak podejrzewasz, że prąd Ci ucieka mimo wyłączenia wszystkich odbiorników zgłos to do ZE. Niech …
  ~dnc dzisiaj, 07:08
  #
  nie wiem jaki masz typ licznika ale są takie mechaniczne …
  … co zatrzymują się dopiero za jakiś czas – poczekaj spokojnie
  ~znafc dzisiaj, 07:10
  #
  Bardzo zyskowne rozwiązanie dla Zakładu Energetycznego …
  … :o). Za to startuje chyba ciut szybciej od bolidu F1.
  ~RealTimedzisiaj, 08:14
  #
  Trzeba było nie przykładać magnesu. Mechanizm hamujący …
  … rozregulował się!!!
  ~jasio dzisiaj, 08:40
  #
  Jeśli masz zainstalowane zabezpieczenie …
  … przeciwprzepięciowe i jakieś kontrolki, czasówki, transformatory domofonu (dzwonka) ,to jest to zupełnie normalne. Szczególenie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe niskiej klasy …
  ~elektryk dzisiaj, 09:12
  ]

  Jak oszczędzać energię elektryczną ? Proste – stosuj gniazdka prądowe..
  ~Seb dzisiaj, 09:07
  Jak oszczędzać energię elektryczną ? Proste – Zastosuj gniazdka prądowe serii Offline z wyłącznikiem: www offline net pl
  Również na Alledrogo 🙂
  #

  http://blog.onet.pl/forum_serwis.html#forum:MSwzMTAsMTA3LDkzMzUxODIzLC0xLDExNzI2NDI0LDAsZm9ydW0wMDEuanM=
  Polacy, won z Polska, bo was tu nie stać na to, żeby żyć!
  ~chaim dzisiaj, 09:06
  Na wasze miejsca ma tu kto przybyć.
  #

  U nas zakład wodny podniósł cenę za wodę…gdyż z powodu oszczedności ludzi miał
  ~Lubelka dzisiaj, 09:05
  mniejsze zużycie i musiał sobie wyrównać „straty”. To samo w energetyce, ja oszczędzam, siedze przy świeczkach a PGE podnosi ceny. Tak się właśnie opłaca oszczędzać.
  #

  Na czym oszczędzać?
  ~Wyborca dzisiaj, 09:02
  Miał być dobrobyt unijny,a jest nędza!Będzie jeszcze większa,bo co nas czeka?Akcyza na węgiel,akcyza na paliwa,kary unijne i zakłamany pakiet ekologiczny!Tego sami chcieliście głupcy i dalej popieracie,głosując na sprzedawczyków i zdrajców Polski!
  #

  No i co młodzi? Wasi wybrańcy jak widać dymają was na okrągło 🙂
  ~PiKo dzisiaj, 08:32
  Zamiast wyjeżdżać z Polski cichcem, to do czasu wyjazdu utruć życie władzuchnie! Nie potraficie żyć bez netu? No to zamiast w necie, spotkajcie się pod sejmem!! Nie będzie abonamentów z netu, zużycie prądu zmaleje, co obniży dochody elektrowni. Sejmowe darmozjady będą mieli żywą manifestację ludzi „zadowolonych” z bezrobocia i przymusu szukania pracy poza granicami Polski!
  Zamiast biadolić w necie, ruszyć dooopy i pokazać pod sejmem ilu was jest! Ludzi młodych i chętnych do pracy, ale tej pracy nie ma! Lubicie drzeć paszcze, no to zrobić transparenty i drzeć paszcze pod sejmem! Na okrągło! Niech sejmowym ławkowcom pracuje się lepiej!!
  Tylko, że nikt z was doopy nie ruszy! Mocni jesteście tylko klepaniu pierdół na forach netowych! To wasza determinacja! 🙂 W sumie, to dobrze że wyjeżdżacie! Przynajmniej mniej „kłapaczy po próżnicy”
  #

  To nie oszczędzanie, tylko dziadowanie
  ~obywatel PP dzisiaj, 08:20
  nazywajmy rzeczy po imieniu. tyle na ten temat. pozdr dla ciułaczy 🙂
  #

  oszczedności
  ~Jola dzisiaj, 08:46
  Co to za oszczędnosć ,gdy to co zaoszczędzę na energii, zeżre mi nowa podwyżka. Systematycznie co pół roku wzrastają ceny za zużycie.
  #

  ~Hans dzisiaj, 08:36
  Takie mamy życie w tym kraju pracują 2 osoby w rodzinie i muszą oszczędzać, w takie sposoby jak wymienione w komentarzach.
  Gdzie jest sens normalnego życia w taki sposób?
  #

  polska to durny kraj
  ~wolny czlowiek dzisiaj, 08:32
  wyjechalem za granice i juz nie wyobrazam sobie pracy w polsce na wszystkim nas oszukuja poczawszy od pracodawcow poprzez zus i rzad
  gadki ze za granica duzo sie zarabia i drogie zycie to sa bajki dla ludzi
  w norwegii ubezpieczenie dla 5 os rodziny 2 rodzicow 3dzieci 450zl na polskie miesiecznie w anglii 25zl tygodniowo u nas 900zl miesiecznie jedna osoba bez zadnej gwarancji porzadnej emerytury
  prad w norwegii nie uwierzycie jakies 30gr kwh u nas ponad 60gr z tego co wiem
  w czechcach kolezanka pracujaca w kwiaciarni w hipermarkecie zarabia 2800zl na polskie jak byla na zasilku z dzieckiem miala w przeliczeniu 1800zl za miech
  polskie realia to dla wariatow ludzie nigdzie nie byli ic nie widzieli ale to sie zmieni i mam nadzieje ze bedzie rewolucja
  ja pracowalem w anglii teraz w norwegii nie wyobrazam sobie by zaplacic podatek w polsce pomimo ze zaplacil bym go mniej ale wiem ze te pieniadze zostaly by poprostu zmarnowane w polsce wiec place tu by nie poszly na marne oni nie zasluguja na to by placic im podaki tym bardziej zus
  #

  oszczednosci
  ~motto dzisiaj, 08:21
  może Związki zawodowe wezmą sie wreszcie za egzekwowanie od rzadu nalezytych wynagrodzeń.
  Powinna byc wyliczona płaca minimalna nie z sufitu tylko na podstawie kosztów: czynsz,opłaty,bilet miesieczny,faktyczne koszty utrzymania,leki. Wprowadzic taryfikatory płac wg których po kolejnych latach pracy ogółem płaca jest podwyższana. Tak było za PRL.Ludzie nie nażekali na płace tylko na braki w sklepach.
  #

  NIEDAWNO…
  ~colt 1911 dzisiaj, 08:17
  NIEDAWNO CZYTAŁEM,ŻE PONAD POŁOWA PRACUJĄCYCH W TYM KRAJU NIE MA ŻADNYCH OSZCZĘDNOŚCI..POWÓD : ZBYT MAŁE ZAROBKI.
  #

  w takim razie
  ~ja dzisiaj, 08:11
  po co żyć???????????
  #

  Pierwsze pytnie ? kiedy w tym kraju były lekkie czasy ?
  ~lilka dzisiaj, 08:11
  Po 22 latach transformacji ustrojowych słyszymy cały czas że kryzys ?!
  Ministrem pracy zostaje nadal Fedak ?
  czyli będzie coraz gorzej !!
  Podziękujcie za dobrobyt Tuskowi !
  A Polonia i tak zagłosowała na PiS i dla tego w mediach cisza !
  Ludzie z zagranicy też chcieli by żyć w Polsce ! Ale jak tu wracać ? i do czego ?
  #

  Wiesz dlaczego musisz oszędzać ?
  ~Gizzy dzisiaj, 08:01
  Jeszcze trochę i ten wspaniały kraj Ochów i Achów oraz powszechnego dobrobytu (no tak przynajmniej twierdzą ci co podobno rządzą)jakim jest Polska zwyczajnie was wykończy A tak poważnie to Polacy zawsze żyli biednie Czy to kiedyś czy to dzisiaj Tego nigdy nie dało się porównać do normalnie funkcjonujących państw europejskich I nigdy nie chciał Polak zrozumieć że w pierwszej kolejności to nie wina jakiegoś krwiożerczego okupanta czy zaborcy ale od zarania tego państwa najbardziej kantuje go jego własna władza i ziomkowie Najlepsze jest to jak w końcu zamieszkasz za granicą Polski i zdasz sobie sprawę z tego kontrastu Pytasz oszołomiony Jak to wogóle było możliwe żeby tak Polaków „robiono” A tak z ciekawości zapytuję To kiedy wreszcie się te ciężkie czasy skończą ?
  #

  Kapitalizm stworzył bezrobocie biedę dyskryminację ludzi.
  ~jh dzisiaj, 06:36
  nierówność dzielenia. np Bielecki 7ml. inni prezesi np.tpsa 3,5-4ml itd. przecież to się nadaje do kryminału co to za demokracja?
  #

  Od kiedy Wałęsa przeskoczył płot, słyszę o czekającym nas raju.
  ~kiki dzisiaj, 07:53
  Tymczasem tylko jest nakaz zaciągania pasa.
  #

  nawet były prezydent….
  ~Lester dzisiaj, 07:52
  nawet były prezydent,ten od drugiej Japoni oszczędza.Kiedyś przyznał że nawet jego Danusia nie jest w stanie utrzymać dom za te marne prezydenkie 10 tys.
  #

  Wodę w wannie po kąpieli zdezyfekować tabletką do
  ~Zenon dzisiaj, 07:23
  odkazania wody i kąpie sie następny i następny ,potem taką wodę używać do toalety.Jak gotujecie wodę na kawę czy herbatę elektrycznie to wlać tylko tyle wody ze szklanki lub filiżynki ile osób będzie piło.
  #

  Jak dostawcom spadają wpływy za wodę,energię,gaz,paliwo to oni
  ~jaguar303 dzisiaj, 07:01
  podnoszą ceny a nie szukają też oszczędności u siebie – oszczędzanie w Polsce to mrzonki i histeria
  #

  Ja idę dalej w oszczędzanie -ale czy popłaca?
  ~Wisłostrada dzisiaj, 07:01
  jem tylko szkielety z kurczaków ,czasem kupuję łapki,mleko kupuję na targu,kąpię się w wodzie po kimś tam,nawet jej nie wylewam, tylko prosto do pralki na wstępne pranie.Światło gaszę za każdym razem a i tak rachunki mam astronomiczne i nie wiem dlaczego.Ciuchy kupuję w ciucholandzie nawet buty, ale poderwałem okropną grzybicę wydałem już kupę kasy na leki.Czasem kupuję świńskiego ryja i robię z niego pierogi lub salceson.Na czym mam jeszcze zaoszczędzić ?Na autobusach? jak mnie bardzo bolą kolana i chodzić nie mogę?Nie o takiej „wolności” marzyłem,ja byłem wolnym człowiekiem.
  #

  Na czym oszczędzać w ciężkich czasach?
  ~Zyxryxy dzisiaj, 06:38
  oszczędzać,oszczędzać,oszczędzać,a gdzie życice normalne?

  #
  NIEWOLNICWO XXI wieku
  ~BLusman dzisiaj, 06:13
  JEsteśmy niewolnikami VAT , zakładów energetycznych i wodociągowych.
  #

  TRZECI ŚWIAT PEŁNA GĘBĄ.
  ~mickey dzisiaj, 07:05
  Głosujcie dalej na PO, to Afrykanie będą się składać na głodujące dzieci z Polski.
  #

  oszczędności
  ~xxl dzisiaj, 06:09
  W normalnym kraju wszystko funkcjonuje normalnie tylko u nas jest inaczej niz w reszcie świata ryży dobrze wie co robi aby zniszczyc i rozkraść to co pozpstało a ludzie ledwie wiązali koniec z końcem .pracuje sięza głodowe pieniądze .To jest skutek rządów bandy PO-paprańców i złodzieji

  ++++++

  niektórzy na wesoło chcą obudzić Naród

  tam to dopiero bida! Aż wyszli masowo na ulicę z ubóstwa, …
  … glodu i biedy. U Nas dobrobyt – nie musimy, mamy dobrze. Zobaczycie jak się ciężko żyje dopiero jak będziecie mieli takie wypłaty i socjale jak oni! Tragedia!
  ~west dzisiaj, 07:49

  Dobry żart tymfa wart:)
  ~monia dzisiaj, 11:55

  ++++++
  niektórzy dają recepty na rozwiązanie problemu, ale z pustego nawet Salomon nie naleje

  Właśnie tu jest pies pogrzebany.Takie „oszczędzanie” zabija rozwój.
  ~Statystyk dzisiaj, 07:57
  „W Polsce nie da się oszczędzać”, „ledwo wystarcza do pierwszego”, właśnie dlatego że Polacy w PRLu nauczyli się chować pieniądze do skarpety. Obecnie funkcjonuje pojęcie „pieniądz robi pieniądz”. Producent tapczanów nie zarobi dopóki ludzie będą trzymać stare tapczany, bo „służył przez 30 lat, szkoda wyrzucić”. Producent sera nie zarobi dopóki ludzie będą każdy kawałek oglądać ze wszystkich stron i na koniec wybiorą ten najtańszy – wyrób seropodobny. Błąd w myśleniu Polaków polega na tym że wydaje im się że pieniądze schowane pod materac to inwestycja na przyszłość, a pieniądze zapłacone za tapczan przepadły na zawsze jak krew w piach. Tymczasem pieniądze od producenta serów czy tapczanów wróciłyby z powrotem do was, bo producent tapczanów gdyby zarobił więcej to być może chodziłby częściej do dentysty, kupiłby dziecku rower, kupowałby kwiaty w twojej kwiaciarni.
  #
  [
  ~monia dzisiaj,
  Statystyk i tu się z Tobą zgadzam. Jednak, aby się ten cykl uruchomił potrzebne jest, żeby zdecydowana część społeczeństwa miała ok. 900-1000 zł netto na osobę. Zdecydowana część społeczeństwa w Polsce teraz zarabia minimum, a to jest na poziomie 1032 zł netto. Licząc, że każdy pracujący ma na swoim utrzymaniu 1 dziecko, to na osobę wychodzi 516 zł. Jak mają wymienić tapczan?
  Władza nasza celowo utrzymuje minimalną pensję na drakońsko niskim poziomie, aby rynek wewnętrzny padł, ludzie wyjeżdżali na zachód., a do Polski przyjeżdżali inni. Jak to napisał pod tym artykułem

  http://blog.onet.pl/forum_serwis.html#forum:MSwzMTAsMTA3LDkzMzUxODIzLC0xLDExNzI2NDI0LDAsZm9ydW0wMDEuanM=
  Polacy, won z Polska, bo was tu nie stać na to, żeby żyć!
  ~chaim dzisiaj, 09:06
  Na wasze miejsca ma tu kto przybyć.
  ]

  ++++++
  niektórzy wybiegają w przód widzą to, co nas niedługo spotka

  KTO JEST WINIEN TEMU,ŻE LUDZIE NIE MAJĄ PRACY,
  ~kos dzisiaj, 07:46

  GŁODOWE EMERYTURY, WYSOKIE OPŁATY ZA MEDIA? KOLEJNE RZĄDY! A CO POLACY ZROBIĄ JAK WPROWADZĄ PODATEK KATASTRALNY? NIEMCY TYLKO NA TO CZEKAJĄ! WESOŁO BĘDZIE POD MOSTAMI I W KANAŁACH TŁOCZNO!C ZY O TAKĄ POLSKĘ SIĘ BILIŚMY I TO NA WIELU FRONTACH ŚWIATA?! WIELU ZGINĘŁO BO CHCIAŁO DOBRZE DLA POLSKI I POLAKÓW, A CI CO OBECNIE RZĄDZĄ, TO CO ICH INTERESUJE? I NAJLEPSZE, ŻE NIKT SIĘ TYM NIE PRZEJMUJE, KOLEJNE PODWYŻKI MEDIÓW JUŻ NADCHODZĄ!!! CZY NASTANIE RZĄD, KTÓRY BĘDZIE WIDZIAŁ CZŁOWIEKA!