11-11-11 – Demonstracja Weteranów w USA w celu odtworzenia Republiki

(…) To nie są żarty. Według oficjalnych danych w USA, w 2010 roku było prawie 24 mln weteranów (…) Każdy z nich ma przeszkolenie wojskowe, niemal każdy posiada broń i wie jak się nią posługiwać. „Amerykański” rząd nie ma szans bezpośredniej konfrontacji, tym bardziej, że w przypadku gdy weterani otwarcie wystąpią przeciwko niemu, to i amerykańska armia się do tego przyłączy (…) 
Polacy będą jutro obchodzić Święto Niepodległości. Na ten temat jest dużo informacji na blogach i stronach internetowych, a także w mass-mediach. Natomiast nikt nie mówi o wielkim marszu przygotowywanym przez weteranów w Waszyngtonie. Aby w Polsce sytuacja się poprawiła, potrzeba zmian w układzie sił na świecie. NATO z USA sterowanym przez Izrael, stało się siłą destruktywną, która realizuje powstanie tzw. Nowego Ładu Światowego (NWO). W Europie objawia się to otwartą wojną z nacjonalizmem poszczególnych krajów członkowskich. Nie można mieć wątpliwości, że destrukcyjne demonstracje organizowane przez międzynarodowe organizacje pozarządowe, mają na celu spacyfikowanie Polaków i ustawienie ich w roli niewolników w nowej Unii Europejskiej – na wzór Związku Sowieckiego, lecz w nawet bardziej okrojonej formie narodowej. Anty-patriotyczne demonstracje mają być testem do kolejnych kroków wynaradawiania Polaków- usuwania flag narodowych, zakazu praktyk religijnych, z usuwanie krzyża włącznie, z likwidacją wszystkiego co świadczy o tym, że jesteśmy Polakami. Nie łudźmy się, po tym przyjdzie kolej na likwidację kultury, niszczenie historii, a w międzyczasie realizowane będzie (już jest) ukryte ludobójstwo na naszym narodzie. Walczymy więc o „być albo nie być”.
Dlatego tak ważna jest zmiana sytuacji w Stanach Zjednoczonych, które stały się narzędziem, do realizacji ultra-totalitarnego NWO. Jeśli w USA uda się odtworzyć Republikę Konstytucyjną, to fala wolności przeniesie się na pewno i do Europy.
Pamiętajmy – zdawałoby się niezniszczalne imperia upadały bardzo szybko. Tak samo i NWO może stać się szybko tylko jeszcze jedną zmorą historii. Ale to zależy też od naszej cywilnej odwagi – by mówić prawdę o tym co się dzieje. Jeśli sądzisz, że siedząc cicho uda ci się uniknąć represji, to grubo się mylisz.

11.11.11 – Waszyngton – Marsz Weteranów dla Obrony Republiki
http://www.veterandefenders.org/index.html
Nie tylko Polacy będą jutro demonstrować. W Waszyngtonie Zbiórka rano o godzinie 6:00 pod Washington Monument. Weterani w swojej Deklaracji Odtworzenia Republiki Konstytucyjnej (http://www.veterandefenders.org/DECLARATION-RESTORE-THE-CONSTITUTIONAL-REPUBLIC.pdf) na samym wstępie nawiązują do Deklaracji Niepodległości USA, cytując m.in. fragment: „Jeśli kiedykolwiek rząd stanie się skrajnie destruktywny, to Prawem Obywateli jest jego zmiana lub obalenie i powołanie nowego”.
Organizator Veterans Defender, wspólnie ze związkami zawodowymi weteranów – The United States Patriots Union, które ko-sponsorują demonstrację, wzywają do akcji pokojowego nieposłuszeństwa:

  1. Wzywamy każdego członka rządu federalnego, stanowego i lokalnego, organów legislacyjnych, wymiaru sprawiedliwości, egzekutorów prawa oraz wojska, który przyjął przysięgę na rzecz obrony Republiki Konstytucyjnej przed wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym, aby zaczął realizować przyrzeczenie w celu odtworzenia Republiki Konstytucyjnej
  2. Wzywamy wszystkich weteranów i ich organizacje w Ameryce, którzy nadal wierzą w swoją przysięgę by ochraniać bronić (Republikę), aby się do nas natychmiast przyłączyli – w duchu tej Deklaracji Odtworzenia Republiki Konstytucyjnej.
  3. Wzywamy wszystkich obywateli, którzy wciąż pragną wolności, by przyłączyli się do nas w tym proteście pokojowym, by naprawić krzywdy które wyrządzono naszemu narodowi w celu ochrony naszych wolności, prawa i praworządności.

To nie są żarty. Według oficjalnych danych w USA, w 2010 roku było prawie 24 mln weteranów (z kobietami włącznie, zob. http://www.infoplease.com/spot/veteranscensus1.html).
Każdy z nich ma przeszkolenie wojskowe, niemal każdy posiada broń i wie jak się nią posługiwać. „Amerykański” rząd nie ma szans bezpośredniej konfrontacji, tym bardziej, że w przypadku gdy weterani otwarcie wystąpią przeciwko niemu, to i amerykańska armia się do tego przyłączy.
Ton w jakim napisana jest Deklaracja Odtworzenia Republiki Konstytucyjnej, wskazuje na to, że sytuacja w USA jest naprawdę napięta, i weterani zmęczeni względną biernością społeczeństwa, postanowili wziąć los kraju w swoje ręce. Nawiązują wyraźnie do okupacji bankierskiej, która istnieje w postaci upadku Republiki Konstytucyjnej „już od prawie 100 lat”. W 1913 roku bowiem, prywatna instytucja, tzw. Federal Reserve, podstępem przejęła kontrolę nad emisją dolara. FED i większość banków centralnych świata oraz rządy wielu państw, w tym głównie Izraela, USA i Wielkiej Brytanii, są w rękach kliki bankierskiej pod przewodnictwem rodziny Rotszyldów. Ten tajny układ kilkunastu rodzin bankierskich jest de-facto rządem światowym, który decyduje o destrukcji całych państw, jak to było w przypadku Jugosławii, Iraku, Afganistanu czy niedawno Libii. Weterani doskonale rozumieją, że ten chory układ może być obalony tylko przez zmianę rządu USA, przez akcję obywatelską.
Weterani podkreślają, że szczególnie ostatnie trzy lata administracji rządu Baracka Obamy, uwłaczają ideom na jakich oparte było powstanie Stanów Zjednoczonych. Rząd stał się de-facto totalitarną dyktaturą, która dopuściła się skandalicznych przestępstw wobec własnego narodu, stanów i Konstytucji, czego nie notowano od czasu powstania Republiki. Bezprawne akcje tego rządu urosły do takiego rozmiaru, że jest to jawna zdrada narodowa.
Deklaracja Odtworzenia Republiki Konstytucyjnej dokładnie wyszczególnia wszystkie przestępstwa jakich dopuściła się administracja Baracka Obamy, dodając że aby wymienić wszystkie niekonstytucyjne posunięcia potrzeba by „encyklopedii”.
Niestety, nie ma możliwości egzekucji prawa poprzez wymiar sprawiedliwości, bowiem ten upadł tak nisko, że prawdopodobnie „nie ma w kraju żadnego sądu, gdzie można by przedstawić te dowody”.
Tak więc normalny tryb, w którym można by rozwiązać problem, nie jest możliwy do realizacji. Wszystkie trzy gałęzie rządu federalnego ze sobą współpracują działając przeciwko obywatelom, wykraczając znacznie poza prawa jakie dała im Konstytucja.
Żądania weteranów wobec rządu są jednoznaczne:

  • Natychmiastowa i bezwarunkowa rezygnacja z urzędu Prezydenta Baracka Husseina Obamy II
  • Natychmiastowa i bezwarunkowa rezygnacja z urzędu wice-Prezydenta Josepha R. Bidena

Wyliczają też ludzi z grupy, która konspiruje razem z wyżej wymienionymi przeciwko interesom Republiki, oraz rząda rezygnacji całego Gabinetu Baracka Obamy w tym:

  • Administracji Białego Domu wraz z tzw. Czarami, którzy zostali powołani bez wyborów
  • Sekretarza Stanu Hillary Rodham Clinton
  • Sekretarza Skarbu Timothy F. Geithnera
  • Sekretarza Obrony Leona E. Panetty, itd

Weterani wyraźnie podkreślają, że rządy w USA przejęli komuniści. Dlatego też żądają identyfikacji i natychmiastowego usunięcia wszystkich prowodyrów komunistycznych i socjalistycznych z urzędów państwowych.
W tym krótkim artykule nie sposób przedstawić wszystkich żądań i proponowanych rozwiązań zawartych w Deklaracji Odtworzenia Republiki Konstytucyjne. Najważniejsze jest to, że weterani podkreślają, że Republika Konstytucyjna musi zostać odtworzona za wszelką cenę. Wzywają do natychmiastowej akcji wszystkich obywateli USA, w tym szczególnie wojsko i wymiar sprawiedliwości do natychmiastowej akcji odtworzenia Republiki Konstytucyjnej.
Czy nie jest to zapowiedź wojny domowej?

11-11-11 może być dla Iluminatów pierwszym gwoździem do trumny. Symbolika, którą się tak chętnie posługują, powinna się odwrócić przeciw nim samym.

Reklamy