Wydarzenia i komentarze, 25 listopada 2011r.

TEPCO w sądzie: radioaktywne izotopy nie należą do nas
Rząd australijski nie uzna ulg podatkowym rodzicom, którzy nie szczepią dzieci

TEPCO w sądzie: radioaktywne izotopy nie należą do nas

W procesie założonym przez dwie firmy golfowe posiadające pola w prefekturze Fukushima, firma zarządzająca elektrownią, TEPCO (Tokyo Electric Power Co.), zaskoczyła prawników oświadczeniem, że radioaktywne izotopy takie jak cez, które skaziły obszary pól nie należą do niej, lecz do ich właścicieli. Sąd nie uznał tych argumentów, ale wydana decyzja zwalnia w pewnym stopniu TEPCO od odpowiedzialności. Choć sąd uznał, że kompanie mogą się domagać dekontaminacji, to usuwanie skażonych materiałów, które opadły na teren pól golfowych będzie w gestii rządów – centralnego i lokalnych.
Chociaż sprawa będzie jeszcze rozpatrywana przez sądy wyższych instancji, to decyzja ta stanowi precedens, który może spowodować bankructwo rządów lokalnych. Podczas rozprawy TEPCO kwestionowało także szkodliwość skażeń, które miały nawet 51,1 mikrosiwertów na godzinę, twierdząc że są miejsca gdzie naturalne skażenie wynosi 10 mikrosiwertów na rok, tak więc nie musi ono pochodzić z elektrowni. Sąd nie podzielił jednak tego zdania uznając pomiary za wiarygodne. Jednak nie uznał żądań o odszkodowanie, gdyż jak stwierdzono, „pola golfowe mogły być otwarte, gdyż skażenie było poniżej 3,8 mikrosiwertów na godzinę” – to jest poniżej poziomu bezpieczeństwa ustalonego przez ministerstwo nauki w kwietniu. Pomiary zrobione 13 listopada wykazały skażenie cezem wynoszące 250,000 bekereli na kilogram trawy, tj. takie jak w strefie zakazanej zgodnie ze standardami ustalonymi po katastrofie w Czernobylu.
Firmy golfowe będą oczywiście walczyć dalej w sądach.

Rząd australijski nie uzna ulg podatkowym rodzicom, którzy nie szczepią dzieci

Ludobójstwo za pomocą szczepień występuje na całym świecie. Rząd lesbijki Julii Gillard, która jednocześnie przewodzi satanistycznej loży Alpha w Sydney, uznał, że może pozbawić benefitów podatkowych w wysokości łącznej 2100 dolarów rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Jak wynika z artykułu, 1 na 10 dzieci nie jest zaszczepione, chodzi zapewne o to by wszystkie dzieci dostały swoje obniżające inteligencję i niszczące zdrowie dawki.

Rząd australijski wyszedł z nowym programem szczepień, których będzie znacznie więcej. Od lipca 2013 roku, poza dotychczasowymi szczepionkami, dzieci będą „uodparniane” na ospę wietrzną, meningokowe zapalenie opon mózgowych typu C i pneumokoki. Do tego dostaną jeszcze szczepionkę kompleksową na kilka chorób. Szczepić się będzie dzieci półtoraroczne, zamiast jak dotąd 4-letnie. Widać, że 4-letnie lepiej sobie radziły z truciznami, które im wszczepiano.

To ludobójcze działanie rządu australijskiego jest godne potępienia, bowiem jest wystarczająco dużo dowodów na to, że szczepionki z adjuwantami rodzaju thimerosalu i innymi ukrytymi składnikami niszczą nie tylko zdrowie dzieci, ale obniżają ich inteligencję i powodują autyzm. W skrajnych przypadkach doprowadzają do śmierci. Szczepienia są więc doskonałą formą realizacji selektywnego ludobójstwa, bowiem od szczepień mogą być wyłączone pewne grupy, którym np. religia tego zabrania. Nie istnieją społeczne organizacje, które kontrolowałyby zawartość szczepionek, w związku z czym nie ma żadnej gwarancji, że ich skład jest taki sam dla różnych szczepionych grup. Wystarczy przypomnieć aferę jaka powstała w Niemczech po tym gdy rząd zakupił dla siebie inny rodzaj szczepionki na świńską grypę niż dla reszty kraju.

Wielu immunologów podkreśla, że szczepienia, poza kilkoma chorobami, nie dają praktycznie żadnych skutków pozytywnych. Zwiększenie długości życia i przeżywalności niemowląt i małych dzieci, cywilizacja zawdzęcza głównie poprawie higieny i odżywiania. Jak wiadomo, ludobójstwo za pomocą szczepionek jest zalecane przez satanistyczne Protokoły Mędrców Syjonu (Protokół X). Szczepienia mają również przyzwyczaić społeczeństwo do fizycznej ingerencji agentów rządowych w najbardziej prywatną sferę – ich własne ciała. Zaczipowanie tak zniewolonych ludzi nie będzie wówczas problemem.
Zob. też: http://www.fought4thinking.com/blog/australian-prime-minister-julia-gillard-head-satanic-lodge/

Reklamy