Fukushima – sytuacja 27 listopada 2011r.

Minęło ponad 8 miesięcy od katastrofy elektrowni atomowej w Fukushima. Choć wiele wskazuje na to, że nie była to zwykła katastrofa, lecz kolejna operacja fałszywej flagi, zmierzająca do wyludnienia Ziemi, to trudno jest to udowodnić bazując na szczątkowych i niesprawdzonych informacjach, które mogą być celowo puszczane by skompromitować alternatywnych mediów. Dlatego warto się skupić na faktach. A te są zatrważające. Ponieważ temat nie będzie wygasał, wręcz przeciwnie, czekają nas coraz gorsze wieści odnośnie skażenia spowodowanego katastrofą w elektrowni Fukushima, postaram się co jakiś cza publikować informacje o aktualnej sytuacji w Japonii i na świecie. Dzisiaj pierwsza dawka.

Możliwy „chiński syndrom” – projektant reaktora nr. 3 ostrzega przed wielką eksplozją

Ta informacja ukazała się 19 listopada na blogu Fukushima Diary. Uehara Haruo, były rektor Uniwersytetu Saga, który był projektantem reaktora nr. 3, oświadczył, że tłumaczenia TEPCO, firmy zarządzającej elektrownią, odnośnie tego co się dzieje, nie mają sensu. Uważa on, że nastąpi tzw. „chiński syndrom” czyli wtopienie się stopionego paliwa nuklearnego w ziemię, a następnie opadanie wgłąb. Po 8 miesiącach musiało już nastąpić przetopienie obudowy reaktora. Takie paliwo musi napotkać wkrótce żyłę wodną, i po odpowiednio długim okresie nagrzewania, nastąpi eksplozja hydrowulkaniczna. Spowoduje ona bardzo poważne skażenie gleby oraz oceanu na dużej powierzchni.
Podobnego zdania jest radiobiolog dr Ian Fairlie, były sekretarz naukowy rządu brytyjskiego oraz doradca naukowy Parlamentu Europejskiego. Już w lipcu w programie dr Caldicott, uznał, że paliwo musi się przetopić przez dolną obudowy, a ponieważ pod elektrownią nie brakuje pokładów wody gruntowej, to musi nastąpić zetknięcie z nią, co spowoduje natychmiastowe uwolnienie się dużej ilości pary i jej eksplozja.
„Chiński Syndrom” był tematem filmu katastroficznego z 1979 roku o tym samym tytule (zob. trailer: http://www.youtube.com/watch?v=6PJ-BzXAN1c)

Pracownik elektrowni – „Nic już nie możemy zrobić”

Informacji tych nie znajdziesz w codziennej prasie – okazuje się, że TEPCO, firma która zarządza ruinami elektrowni, redukuje liczbę pracowników, gdyż nie ma już żadnej możliwości powstrzymania ciągnącej się katastrofy. Jedyną formą powstrzymywania wycieków byłoby sprawdzanie ciśnienia w obudowach reaktorów, wykrywanie miejsc wycieków skażonej wody i ich powstrzymywanie, jednak nie wiadomo jak to zrobić. Wnętrza reaktorów, szczególnie nr. 3, są tak skażone, że żaden człowiek nie jest w stanie do nich wejść. Można jedynie analizować gaz z wnętrza kontenerów. Ludzie mogą jedynie wykonywać takie czynności jak oczyszczanie ze śmieci, usuwanie zniszczonych fragmentów budynków czy kontrola systemów oczyszczania wody.

Radioaktywny cez znajduje się już w całej Japonii

Jest już potwierdzone, że radioaktywny cez-134 z reaktora nr. 1 elektrowni Fukushima, opadł na grunt we wszystkich 45 prefekturach Japonii. Ministerstwo nauki stwierdziło, że występują nawet nawet w Okinawie, 1700 kilometrów od Fukushimy. Jest to wynik kumulacji opadów pyłu. Pomiary zaraz po katastrofie 11 marca, nie wykazywały skażenia w innych prefekturach niż Fukushima.
Największe skażenie cezem-34 i cezem-137,odnotowano w prefekturze Ibaraki w mieście Hitachinaka. Wynosiło ono 40801 bekereli na metr kwadratowy. Kolejne w prefekturze Ymagata – 22570 bq/m2, potem w Tokio w Shinjuku Ward – 17354 b/m2.
W stolicy Japonii odnotowano opad dużej ilości pyłu radioaktywnego, lecz akumulacja cezu w glebie jest  niewielka, prawdopodobnie z uwagi na dużą powierzchnię, którą zajmują drogi i chodniki, skąd deszcz i wiatr z łatwością usuwają skażone cząstki. W okolicznych miejscowościach skażenie gleby jest o wiele gorsze.
Sytuacja wygląda znacznie lepiej w zachodniej Japonii – np. w prefekturze Kumamoto zanotowano tylko 0,378bq/m2. W Osace też niewielkie – 18,9bq/m2.
Jak silne jest skażenie pokazuje porównanie z poprzednimi latami. I tak w prefekturze Ibaraki jest ono większe od kumulatywnego skażenia rocznego w 2009 roku 970 tysięcy razy!
Skażenie w poprzednich latach pochodziło głównie z testów nuklearnych i zawierało gównie cez-137 o czasie połowicznego rozpadu 30 lat. Było ono niewielkie, poniżej 1bq/m2. W chwili obecnej dochodzi cez-134 o czasie połowicznego rozpadu 2 lata.
Ministerstwo nauki opublikowało mapy lotnicze skażenia cezem w 4 prefekturach – Aomori, Ishikawa, Fukui i Aichi. W żadnej z nich skażenie nie przekracza 10 tys bq/m2, wartości, która definiuje strefę skażoną wypadkiem nuklearnym. Potwierdza to tezę, że opady radioaktywne dotarły na zachód tylko do granicy z prefekturami Miyagi and Iwate. Granicę stanowiły góry, które spowodowały jednocześnie spiętrzenie skażenia w innych regionach – poprzez deszcz i inne czynniki. Do końca roku badania lotnicze obejmą 22 prefektury. Pozostałe prefektury zostaną objęte badaniami w przyszłym roku.
Należy dodać, że powietrze też jest skażone, np. w prefekturze Ibaraki wynosi 0,14 mikrosiwerta na godzinę, co jest równoważne granicy bezpieczeństwa ustalonej międzynarodowymi normami, która wynosi 1 milisiwertów rocznie.

50 miliardów bekereli dziennie spływa jedną rzeką do oceanu

skażona rzeka Abukumagawa

Wspólne badania uniwersytetów w Kyoto i Tsukuba ujawniły, że rzeka Abukumagawa płynąca przez prefekturę Fukushima jest poważnie skażona. Codziennie spływa nią 52,4 miliardów bekereli promieniotwórczości, która jest w radioaktywnym cezie.
Oznacza to, że w ciągu tylko dwóch  dni ilość radioaktywnego cezu, która w ten sposób spływa do oceanu, przekracza całkowitą ilość w kwietniu TEPCO wypompowało ze skażonej elektrowni.
Zbadano też skład skażenia radioaktywnego wody – cez-137 daje 29,1 miliarda bekereli, a cez-134 23,4 miliarda bekereli.  Pośrodku rzeki, w pobliżu miasta Date skażenie dzienne wynosi 92,5 miliarda bekereli cezu-137 i 83,8 miliarda bekereli cezu-134.
Badania wykazują, że skażenie jest spowodowane zmyciem opadłego cezu opadami, które spływają następnie do rzeki.  Skażenie rzeki może się jeszcze zwiększyć w procesie dekontaminacji oraz przygotowywania pól ryżowych do zasiania.

Brakuje chętnych do oczyszczania domów w prefekturze Fukushima

Proces oczyszczania skażonych domów może potrwać dłużej niż przewidywano. Ilość firm chętnych do przeprowadzenia dekontaminacji spadła z 33 do 2. Powodem jest przede wszystkim obawa skażenia radioaktywnego. Jak wykazują pomiary, poziom radioaktywności nie spada.
Oczyszczanie rozpoczęło się 18 października w dystrykcie Onami 35 mil od elektrowni. W planie było oczyszczenie 367 domów do końca roku, ale już wiadomo, że nie uda się tego zrealizować. Wszystkie firmy czyszczące, z wyjątkiem dwóch, zrezygnowały z pracy, z uwagi na zagrożenie zdrowia swoich pracowników.
Mieszkańcy mieli nadzieję wprowadzić się do domów przed pierwszym śniegiem, jednak będzie to raczej niemożliwe. Testowe pomiary oczyszczania wskazują na następujący spadek promieniowania:
70% przed wejściem, 70% na parkingach, 30% na dachach, 25% na asfalcie w podwórkach, 22% na drugim piętrze wewnątrz domów.
W Mainichi, gdzie też prowadzone jest oczyszczanie, problemem są kolejne skażenia. Każdy deszcz przynosi nową falę skażeń i, jak się okazuje, po dekontaminacji poziom skażenia jest wyższy niż przed. To zjawisko jest szczególnie widoczne w terenach górskich, praktycznie po każdym deszczu trzeba przeprowadzać oczyszczanie z radioaktywności. W dystryktach Onami i Watari po oczyszczeniu w lipcu i sierpniu, nastąpił wzrost radioaktywności – w jednym przypadku z 3,67 do 4,63 mikrosiwertów na godzinę. Problemem są tu prawdopodobnie lasy, które pochłaniają wodę, a ta następnie spływa do studzien.

Rząd japoński dopuszcza skażenie krów do 100,000 impulsów na min.

Pomiary elektroniczne dotyczą skór zwierząt. Do wysyłki dopuszcza się zwierzęta, w przypadku gdy licznik wskazuje mniej niż 100,000 impulsów na minutę. Jest to skażenie tak wysokie, że w przypadku ludzi wymagana byłaby całkowita dekontaminacja ciała. Jak dotąd sprawdzono w ten sposób 12,000 krów – wszystkie przeszły test i zostały wysłane na rzeź…
Przed wysyłką nie bada się jednak skażenia mięsa. Jak się okazuje, w sianie, którym krowy są karmione skażenie cezem przekracza limit 300 bekereli na kilogram i wynosi ponad 75,000 bekereli/kg, co jest 250 razy ponad dozwoloną wartość.

Reklamy

217 responses to “Fukushima – sytuacja 27 listopada 2011r.

 1. OlO 27 listopada 2011 o 1:09 pm

  NIEAGRESJA

  • Brus_Zły_Lis 28 listopada 2011 o 7:23 pm

   następny potomek czerwonych – marek safjan
   http://czerwonykiel.blogspot.com/2011/11/czerwone-dynastie-marek-safjan-cz24.html

 2. iHe 27 listopada 2011 o 2:03 pm

  Kiedyś wyskoczyłem z taką teorią,że ta katastrofa oprócz całego wachlarza „+ów”dla globalistów jak trzymanie Japonii na kagańcu.
  (kontrola rezerw $ w tym kraju i rozwoju technologicznego,badania nad radiacją etc.no i oczywiście depopulacja)

  Może być 2 dno zupełnie podobne do dna na jakie przygotowuje się U.sa sp. zoo.
  (Ogólnie jakoś nam coraz bliżej do dna;)..kryzysu)
  Jest wielce prawdopodobne,że globaliści mogą być w posiadaniu wiedzy,że jakiś im znany kataklizm pozamiata wybrzeża Chin,Japonii czy głównej siedziby Zionu.

  W takim układzie trzeba wymyślić jakiś sprytny powód, jakby tu bez paniki tak na prawdę rozpocząć masowy exodus który obejmie cały naród naród.
  (Zaryzykowałbym tezę ,że NJ też jest do skreślenia
  (te słodkie sarkofagi pomnikowe chłodzone wodą)

  Każdy ma gdzieś uciec z wyjątkiem Japończyków.
  A nie mogą powiedzieć:pakujcie się idzie wielka woda,bo jest to niezgodne z przyjęta strategia długofalową.(wiemy jaką)
  Jednak fachowcy są potrzebni..No i szkoda takich dzielnych proli high tech.

  To by też tłumaczyło globalną cisze i sztamę w wielu sprawach – nawet najbardziej kontrowersyjnych,chucpowych czy wręcz totalitarnych rywalizujących ze sobą „wrogów”
  (w Polsce też mamy tego typu spektakl odnoszę często wrażenie).

  Nasuwa się pytanie kto przyjmie Japończyków na tej przeludnionej bez zasobów Ziemi..;(?
  Ciekawe gdzie mają alteratywę skoro problem już się pojawił..

  • hjk 27 listopada 2011 o 3:08 pm

   Polska, jak wiadomo, albo miasta – widma w chinach, tylko ze za bardzo się te nacje nie lubią…
   Dużo jest na ziemi terenów do skolonizowania, pomijajac fakt, ze w wielu krajach potrzeba specjalistów…

   • Peryskop 27 listopada 2011 o 4:33 pm

    A dlaczego mamy tzw. „chiński syndrom” ?

    Chciałbym zwócić uwagę na ten kolejny sprytny pijarowski trick – jak swoje zaniedbania i błędy przerzucić na przeciwnika po to, ażeby ciemny lud kojarzył właśnie z nim to co negatywne.

    Takim działaniem przenosi się w świadomości społecznej własne winy i ich skutki na kogoś innego, kogo w ten sposób ustawia się w złym świetle w ramach długofalowych przygotowań do ataku wprost. Tego typu pijarowskich zagrywek jest bardzo wiele.

    W tym konkretnym przypadku na bazie własnych awarii nuklearnych propagandyści amerykańscy przy pomocy dowcipu oraz atrakcyjnie podanej inscenizacji filmowej z pomieszaniem faktów z fantastyką – wykreowali pojęcie „chiński syndrom”, chociaż Chińczycy nie mieli nic wspólnego z doprowadzeniem do serii pomniejszych awarii, które poprzedziły katastrofę w reaktorach Three Miles Island w 1979 roku.

    Oto co podają nam na ten temat w wikipedii:

    „Termin chiński syndrom wywodzi się z żargonu techników jądrowych. Określa sytuację, w której w wyniku awarii systemów chłodzenia reaktora dochodzi do przegrzania rdzenia reaktora, a nadmiar ciepła powoduje roztopienie betonowego fundamentu reaktora. Istnieje wtedy możliwość, że reaktor zagłębi się we wnętrzu Ziemi. Żartowano, że w ten sposób reaktor przejdzie przez środek Ziemi aż do Chin (co jest fizycznie niemożliwe).

    Jak dotąd nie doszło do roztopienia betonowego fundamentu reaktora, lecz jest ono hipotetycznie możliwe. Do podobnej awarii jaką opisano w filmie Jamesa Bridgesa pt. Chiński syndrom, doszło wiosną 1979 roku w elektrowni jądrowej Three Miles Island, zaledwie w 12 dni po premierze filmu. Dzięki filmowi termin chiński syndrom upowszechnił się w społeczeństwie.”

    • Ktoś 28 listopada 2011 o 4:57 am

     Jeśli pod obudową (co jest mało prawdopodobne bo by grunt był niestabilny) znajdowałaby się wodna żyła to działałaby ona jako naturalne chłodziwo dla obudowy (wymiennika ciepła) reaktora. ponieważ nie wiadomo ile tak naprawdę żydostwo poumieszczało w Fukushimie kamer-bomb to straszenie „chińskim syndromem” może być kolejną operacja odwracania uwagi przed spodziewanym wybuchem kolejnej takiej nazistowskiej „kamerki”.

     • hjk 28 listopada 2011 o 12:20 pm

      to jest wybrzeze, nie musi być żadnej żyły, tylko na pewnej głebokości pojawia się wnikajaca w grunt woda morska – no chyba, ze tam dno morza i podłoze skaliste…

   • iHe 28 listopada 2011 o 2:00 am

    To nurtujące zagadnienie,wydaje mi się,że Japończycy za żadne skarby nie uciekną do Chin ani Rosji.Ciekawe co z Tajwanem?Musi trwać na posterunku do ostatniej chwili pewnie..

    Może „dobre” USA przyzna zielone karty i chipy Japończykom.Mogliby w ten prosty sposób pod pozorem porządku bezpieczeństwa i troski nad populacją autochtonów wprowadzić swój szatański pomysł z rfidem.

    A Japończycy jak nikt inny nie nadają się do takich trans humanistycznych eksperymentów.
    Własnym obywatelom się wmówi ,że w ten sposób poradzą sobie z kryzysem i bańka na nieruchomościach przestanie straszyć..

    To mogło by dać rade o ile sytuacja na świecie nie jest zupełnie podbramkowa i tak na prawdę chodziło tylko i wyłącznie o kaganiec.No ,ale raczej nie o to chodzi.
    Nie po to „ktoś” sobie zadaje tyle trudu,instalując problemy,żeby przed kulminacyjnym momentem zacząć je rozwiązywać – w dodatku funkcjonalnie ,a nie marksistowsko..

    ps.Z tą Polską to bardzo ciekawa opcja i chichot historii.W końcu chcieliśmy być 2 Japonią.
    Polska ciekawa sprawa :wiadomo,że tu będzie/jest sporo Judeopolonii,a ta Polonia na pewno śmielej się poczuje w bardziej międzynarodowym towarzystwie.
    Jak pójdzie na prawdę źle to będziemy unia w miniaturce .

    Wizja RP jako królowej narodów może nie jest wcale taka obca jeżeli zamiast się wzajemnie pozabijać uda nam się tutaj dogadać i pomóc wzajemnie.
    W tak ekstremalnych warunkach kryzysiści może już nie będą grali na chaos ,bo umrą z głodu.
    Tylko ,że taką Polskę pełną uchodźców ciężko będzie nazwać Polską,ale kto wie.
    I też (nie)wiadomo kto tu będzie rządził.
    Kurcze ,aż strach pomyśleć ,że ~ nasz sszont mógłby wzorem USsa wprowadzić rfidy jako wyjście kryzysowe i humanitarne ..

    Te puste miasta w Chinach obawiam się ,że są przewidziane tylko dla Chińczyków..
    Afganistan raczej też odpada.

    Jest jeszcze możliwość ,że szlachetne elity wybrały jakiś % który schowają do DUMBów.
    Ale jak wiemy nie jest to duży %.
    Te podwodne miasta z japońskich marzeń raczej odpadają na okoliczność trzęsień ziemi.

    Za to cover umierającej Japonii będzie rewelacyjny do przeprowadzenia takiej akcji.
    Nawet zasłużeni merdikarze mogą zacząć znikać..kto stwierdzi ,że to lipa.

    Na miejscu Japończyków już bym myślał o jakiejś Argentynie ,bo Australia ich nie przyjmie.
    Dbają o czystość rasy wbrew pozorom.A tacy z nich demokraci..

    Jeszcze jedna konkluzja mnie męczy czy w ogóle jest sens budować DUMBy w Japonii, bo chyba na tych wulkanach to nie najlepszy pomysł.(Pozostają nazi sojusznicy)

    ps2.Wybaczcie ten cyniczny ton ,jest mi bardzo żal Japończyków i szczerze mówiąc pisze to w takim stylu jedynie po to ,żeby pokazać jak władze są bezduszne i jak bardzo wzięły sobie do portfela hasło ,że wszystkich się nie da uratować.
    Za to wszystkich można okłamywać i okradać w imię kwestii bezpieczeństwa narodowego bardzo wąsko pojętego(czysty klasyk Urban)

    http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/155746,rzad-sie-wyzywi-urban-byl-prorokiem.html

 3. hjk 27 listopada 2011 o 2:21 pm

  Jeszcze o 2ch wątkach z oprzedniego wpisu karze śmierci i „wrodzonym ateizmie” – chyba admin nie wytrzymał szaleństw trolli i zamknął mozliwość wpisu 😦

  Przeczytałem sporą część wpisów i muszę przyznać, ze paradoksalnie wszyscy mają po części rację i przytaczane argumenty są zasadne. Oba wątki zresztą mają długa historię, bo jak pokazały wpisy na blogu, sprawa jest i ciekawa i skomplikowana. Wątek kary śmierci pojawia się nieustanie w teologii i moralnosci katolickiej. Dlaczego wszyscy maja jakąś rację, mimo, iż głosza przeciwne poglady, choć normalnie zasada niesprzeczności wymaga, by któreś były fałszywe?

  Rozwiązaniem (przynajmniej częściowym) kwestii kary śmierci jest zwrócenie uwagi, że zasadniczo jest to zagadnienie praktyczne, zwiazane ze sprawiedliwością i jej wymiarem, a nie teoretyczne. W dziedzinie teorii szukamy prawdy, zaś w dziedzinie praktycznej chodzi nam o dobro. Oczywiście to poszukiwanie dobra musimy oprzeć na prawdzie o rzeczach, o świecie o człowieku. Ale ostatecznie ktoś musi osądzić, co będzie dobrem, i to nie tylko „ogólnym”, ale w kwestiach szczegółowych.

  W dziedzinie działania czy moralności musimy brać pod uwagę nie tylko ogólne zasady i argumenty teoretyczne, ale musimy też liczyc się z konkretną sytuacja i realnymi stanami rzeczy. Gdybyśmy w praktyce chcieli się kierować tylko zasadmi czy tylko czystą teorią, nasze działania z powodu doktrynerstwa byłyby najczęściej całkowicie chybione. Chodzi o to, by owe zasady czy teorię umieć zastosować w praktyce tak, aby osiągnąć pewne konkrete dobro, a za to odpowiada specjalna sprawność, zwana roztropnością.

  Zwracano już od strożytności uwagę, ze kara śmierci tak naprawdę nie jest zadną karą, zwracajac uwagę na sens słowa kara. Zadaniem kary jest po pierwsze zadośćuczynienie za zło, a po drugie wychowanie sprawcy, na koniec odstraszenie ew. innych amatorów zakazanych owoców i pokazanie im, ze nie będzie pobłażania. „Kara” śmierci spełnia jedynie tylko 3ci warunek kary, a i tu są dyskusje, bo niektorzy zwracaja uwagę, ze tym bardziej rozzuchwala bandytów, którzy widzą, ze nie mają nic do stracenia i staja sie tym bardziej bezwzględni, a wiec paradoksalnie moze ich rozzuchwalać i przez to demoralizować, zamiast…odwodzić czy odstraszać od zła…

  Z drugiej strony wskazywano, ze jesli usuniemy ją z systemu prawa, to np. wojna obronna bedzie niemożliwa, ponieważ z punktu widzenie prawa żołnierz zabijając wroga de facto wykonuje karę śmierci, pod warunkiem, ze mamy do czynienia z tzw. wojna sprawiedliwą. A zatem wskazywano, ze są sytuacje, kiedy dopuszczalne jest zabijanie, wprawdzie nie jako głowny motyw działania, ale jako uboczna i niezamierzona konsekwencja realizacji własnego prawa do życia. W imię czego bowiem sprawca może zabijać, a ofiara nie ma prawa się bronić? A zatem wskazywano, ze w imię elementarnej sprawiedliwosci uzasadnione jest np. zabijanie w obronie własnej. Oprócz wojny, takim przypadkiem dopuszczalnosci była samoobrona kobiet w przypadku usiłowania gwałtu i własciciela majątku, który broni się przed pozbawieniem środków do życia, pod warunkiem, ze złodziej może pozbawić wszystkiego.

  Ponieważ wymiar sprawiedliwości w cywilizowanych krajach w dużym stopniu zastępuje prawo do osobistej obrony i wymierzania kary, zasadne wydaje sie wpisanie kary smierci do systemu prawa i uwzględnianie przypadków osobistej obrony koniecznej. Prawo ma bowiem bronić słabszych przed niegodziwością i niesprawiedliwoscia, w przeciwnym wypadku w społecznosci panowałoby prawo pięści (czy pałki i pistoletu) i rządy silniejszego, jak u barbarzyńców.

  Byłoby pięknie, gdybyśmy żyli w społeczeństwach idealnych, gdzie nie dochodziłoby do odrażających zbrodni, wtedy kara śmierci mogłaby zostać przeniesiona do lamusa i pozostawiona w muzeum. Jednak tak nie jest i zawsze znajdą się jednostki nieliczące sie z nikim i niczym. Dlatego zwracano uwagę, ze społeczeństwo ma prawo do obrony przed nimi. Natomiast w sytuacjach pewnej eskalacji zła, jak wojny, kleski, zamieszki, często nie ma innego wyjścia jak doraźne ferowanie kary śmierci w celu przywrócenia porzadku. Nawet w czasie okupacji były podziemne trybunały, które zasadzały wykonywane potem wyroki smierci na wyjatkowych okupacyjnych kanaliach i np. donosicielach czy szmalcownikach.

  Oczywiście w czasach pokoju nie mamy do czynienia z tak skrajnymi warunkami, jednak tu i ówdzie słyszy się o odrażających zbrodniach, które nawet stają się nagminne z powodu zorganizowanej przestępczości. Wydaje się, ze tylko bezwzgledne działania władz mogą taką falę zbrodni powstrzymac, gdy w zasadzie nie widać innych środków zapobieżenia złu. Widzimy to na przykłądzie niektórych krajów, które stosują karę śmierci za przemyt narkotyków czy korupcję. W tym ostatnim przypadku zdaje się Singapur ma znaczące osiągnięcia.

  Podsumowując mozna powiedzieć, ze zasadniczo wszyscy są przeciwni karze śmierci i chcieliby, zeby ona nie musiała być stosowana, jednak z drugiej strony warunki i okoliczności czasami wymagają niestety jej stosowania i w przypadku niektórych krajów powinna ona byc w systemie prawa, jednak jej stosowanie powinno być ogledne i stosowane w skrajnych przypadkach przy niezachwianej i udowodnionej pewności winy sprawców. Czy Polska już doszła do takiego stanu, możecie osądzić sami. Dość powiedzieć, ze bandyci okupujący nasz kraj po wojnie z lubością w majestacie ówczesnego „prawa” stosowali te „karę” w stosunku do patriotów, a jak juz wikszość zlikwidowali, wypedzili lub spacyfikowali, łaskawie ją znieśli i stali się żarliwymi abolicjonistami, chyba w trosce o samych siebie…

  • Peryskop 27 listopada 2011 o 5:59 pm

   @Hjk – dziękuję za uporządkowanie wczorajszej ale ponadczasowo ważnej dyskusji.

   Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z przedstawioną argumentacją Sully, Wizzgaa i Extazed ponownie rozważą ten trudny dylemat bez zacietrzewienia i bez emocji. A zatem i bez pospiechu.

   Bo bardziej niż o wymuszanie zmiany poglądów chodzi tu o racjonalne pojmowanie naszej nowej rzeczywistości z dostrzeżeniem zagrożeń dla nas wszystkich jakie zostały umyślnie stworzone.

   • Sully 27 listopada 2011 o 6:35 pm

    Peryskop, o jakim zacietrzewieniu Ty mowisz. To temat z półki: trudne i niejednoznaczne w tym samym szeregu co: eutanazja i aborcja.Tak naprawdę każdy przypadek powinien być badany z osobna, ale patrząc na nasze sądy, to jest poprostu niewykonalne.
    Ostatnio taki film oglądałam, załoga samolotu zachorowała , jakiś wirus nowy…nie bardzo wiedzieli co mają zrobić z ludźmi, którzy są w jego środku i przyżyli…20 osób kontra świat…oczywiście wiadomo co się stało..

   • sebecx 27 listopada 2011 o 9:38 pm

    ..jest coś takiego jak sprawiedliwe PRAWO KARMY ..dla mnie to czysta Boska sprawiedliwość … Bóg działa poprzez doświadczanie …a doświadcza głównie tym czego nie rozumiemy bądź w swojej arogancji zrozumieć nie chcemy… tyle w tym temacie… kara śmierci, to porażka nas wszystkich – jako społeczeństwa ..co z wychowaniem i profilaktyką.. ..ale co tam najważniejszy jest podział na lepszych i gorszych, z dobrych domów i meneli… ..że zapytam jeszcze raz, a wychowanie …… jego mać? …cały czas jesteśmy kolonizowani – tak więc nie pozwólmy, aby manipulanci zamknęli nas we własnych więzieniach – naszej karmy…

    • Peryskop 28 listopada 2011 o 11:24 am

     Fragment komentarza w kwestii kary śmierci:

     http://breviarium.blogspot.com/2011/11/czy-kazimierz-kard-nycz-nie-zna.html

     Katechizm Kościoła Katolickiego:

     2267 Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. (…)

     • hjk 28 listopada 2011 o 12:15 pm

      @sully
      trochę strzeliłes kulą w płot z tą aborcją i eutanazją, bo to akurat jest jednoznaczne – mamy do czynienia z morderstwem (tj. planowanym zabójstwem z niskich – choć różnie przedstawianych – pobudek) nie dającym się niczym uzasadnić, bo coż wyższego mamy od człowieka na ziemi, w imię czego można by go poświęcić, tj. potraktować jak rzecz?

      Jedyna trudność jest z aborcją, tj. ze zrozumieniem, a nawet nie tyle z rozumieniem, a bardziej z uzasadnieniem teoretycznym, kim naprawdę jest człowiek i że jest nim od poczecia, czyli od powstania. Bo kazdy zdroworozsądkowo przecież rozumie, że wszystko jest sobą przez cały czas trwania.

      Jedyny problem może być z eutanazją, kiedy zaciera się granica między zabójstwem, a tzw. „zaprzestaniem uporczywej terapii” i ew. w przypadku „autoeutanazji”, czyli właściwie samobójstwa. Natomiast próby jej (podobnie aborcji) sankcjonowania prawem są skandalem, co najwyżej można w nim ścigać sprawców czy pomocników.

      Kara śmierci jest natomiast o tyle jasna, ze nikt by sobie jej nie życzył i ze jest zabójstwem, ale w niektórych przypadkach nie jest morderstwem i o tyle właśnie jest skomplikowana, ze „nieprzyjemna” i trudna w zastosowaniu, stanowi zawsze pewne „zło konieczne” w uzasadnionych okolicznościach, a czasem nawet jedyne wyjście, jak np. na wojnie. Stąd powyższe stanowisko Kościoła…

     • Wizzgaa 28 listopada 2011 o 12:39 pm

      Sam widzisz Peryskop : w cywilizowanym społeczeństwie ZAWSZE jest możliwość usunięcia czyli trwałego zamknięcia zbrodniarza w celu ochrony społeczeństwa . Co innego na małej wysepce zamieszkałej przez kilkaset osob ……czy na statku / być może / kosmicznym baaardzo dalekiego zasięgu a załoga skonstatowała, że mają mordercę na pokładzie.

      • Annah. 28 listopada 2011 o 1:23 pm

       „Co innego na małej wysepce zamieszkałej przez kilkaset osob ……czy na statku / być może / kosmicznym baaardzo dalekiego zasięgu a załoga skonstatowała, że mają mordercę na pokładzie.”

       Mam nieodparte skojarzenia z globalną wioską na której ostatnio przyszło nam żyć…. i wcale nie czuję że jednostka ludzka jest bezpieczna zwłaszcza wtedy gdy niewiele ma jeszcze do powiedzenia z powodu szeroko pojętego wieku czy choroby. Dzięki Bogu w Polsce jak dotąd nieprzyjaciele Boga i człowieka nie znajdowali szerokiego poparcia, ale obaczymy jak to dalej pójdzie.

       • Peryskop 28 listopada 2011 o 8:18 pm

        @Wizzgaa: Sam widzisz Peryskop…

        Owszem widzę, ale nie to co ty.

        Wczoraj znalazłem koment gdzieś na angiesko-języcznej stronie, że wobec wzrostu rozmaitych zagrożeń ze strony przestęczych sfer z inicjatywy ugrupowań prawicowo-konserwatywnych pojawił sie światowy trend do przywrócenia kary śmierci, a przeciwne temu jest liberalne lewactwo.

        Czy z „miłości bliźniego” ? Bardzo wątpię, choć tak deklarują.

        BIZNESY mają się kręcić i bez odpowiedzialności karnej za przekręty, a czasem w interesach zdarza się, że trzeba tego czy tamtego sprzątnąć. No i stąd bronimy morderców – u ciebie nawet na statkach kosmicznych!

 4. felicyta 27 listopada 2011 o 2:24 pm

  Dla kremlowców najważniejszym bogactwem jest człowiek, to znaczy jego organy
  27 Listopad 2011

  Źródło : http://www.3rm.info/17786-organy-pod-opekoj.html
  Data publikacji : 25.11.2011
  Tłum. z jęz. ros. RX
  (…)Nowa ustawa wyraźnie ma w zamyśle wykończenie ludności Federacji Rosyjskiej.
  DEMONICZNY DUET LUCYFERYCZNEGO „TRĄDU” ŚWIATOWEGO
  Ustawa ta przykładowo legalizuje handlowe macierzyństwo zastępcze zabronione w krajach europejskich, politykę kontroli dzietności jako państwową politykę planowanie rodziny (stosowaną w przeludnionych krajach do ograniczania ilości narodzin), zmuszanie do tzw. oświaty seksualnej nieletnich (tzw. prawo do informacji) bez zgody rodziców, prawo do pobierania organów, prawo dysponowania przez administrację zakładów opiekuńczych organami zmarłych, ograniczenie bezpłatnej pomocy medycznej i brak wyraźnych gwarancji do niej. Ponadto ustawa ta legalizuje jeszcze ograniczenie praw rodziców do kontroli zdrowia swoich dzieci, dziecięcą transplantologię, wymuszanie aborcji i sterylizacji na tych kogo urzędnicy zaliczą do niepoczytalnych a także jeszcze wiele innych działań. Wszystko oprócz troski o zdrowie.(…)
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/11/27/dla-kremlowcow-najwazniejszym-bogactwem-jest-czlowiek-to-znaczy-jego-organy/

  • monitorpolski 27 listopada 2011 o 10:22 pm

   To jest ostrzeżenie i dla nas Polaków. Wszystko wskazuje na to, że w Polsce też realizowane jest ludobójstwo. Robi się to perfidnie, stopniowo – za pomocą systemu represji, którym jest wymiar sprawiedliwości i kryminalnych mediów.

   • Wizzgaa 28 listopada 2011 o 12:53 pm

    Wyobraź sobie Monitor ,że wprowadzą karę śmierci i zaczną ją zgrabnie stosować wobec przeciwników politycznych / i nie tylko / . Przy naszym „obsadzeniu” stołków w wymiarze sprawiedliwości nie jest problemem uwikłanie człowieka w rzekomą zbrodnię i wysłanie go na stryczek . To by się porobiło . Skonstruowanie fałszywych dowodów zbrodni – wrobienie w to niewygodnego przeciwnika to nic trudnego . Pewnie byłoby mniej zamachów bo wybranych przeciwników skazywałoby się – co i raz , na śmierć jako zbrodniarzy . Potem jeszcze udoskonaliłoby się prawo > żeby karać śmiercią również inne „niewybaczalne” zbrodnie . Od rzemyczka do koniczka . Malutkie ludobójstewko . To jeszcze jeden argument przeciwko karze śmierci – przynajmniej u nas . To byłaby niebezpieczna furtka…..

    • monitorpolski 28 listopada 2011 o 1:01 pm

     Jestem przeciwko. Sądzę, że za próba wprowadzenia kary śmieci stoją jednak przyczyny polityczne. Chyba już wiadomo kto wymordował Prezydenta i towarzyszące im osoby. Słyszeliście o przyczynie śmierci ś.p. Wassermana? Strzał w głowę?

     • AQQ 28 listopada 2011 o 1:47 pm

      OOOOOOOOOOO a jednak…

      • Peryskop 28 listopada 2011 o 8:29 pm

       A kiedy pozostałe ekshumacje?

 5. PokójWam 27 listopada 2011 o 2:26 pm

  http://www.tvn24.pl/-1,1725827,0,1,zmierzch-powoduje-drgawki-i-utrate-przytomnosci,wiadomosc.html

  To samo jest także w tym klipie

  • hjk 28 listopada 2011 o 1:58 am

   chodzi o film „zmierzch” („Twilight”)

  • maran 28 listopada 2011 o 2:41 am

   Zwykla glupia Kurewka Rihanna i jej cwany zigolak, Kanye West.
   Zgrana parka lucyferianow ,macaca w glowach zaczadzonej, mlodziezy i robiaca na tym kupe kasy.
   A swiat tego slucha, to kupuje , za to placi.

   • hjk 28 listopada 2011 o 12:18 pm

    co media robią z mózgami, a ludzie w wiekszości nieświadomie zezwalają, wyjaśnia już poniższy wpis:
    https://monitorpolski.wordpress.com/2011/11/27/fukushima-sytuacja-27-listopada-2011r/#comment-55493

 6. mocniejszy 27 listopada 2011 o 2:59 pm

  Nie możemy godzić się na zmowę milczenia w sprawie katastrofy fukushimskiej. A zmowa jest silna w Polsce. O Czarnobyskiej katastrofie, której skutki były mniejsze, mówiono przez dziesięciolecia, a o gorszej – fukushimskiej próbuje się zamilknąć przed upływem roku od jej początku. Pamiętamy i nie zapomnimy o żadnej z nich:

  http://mocniejszy.wordpress.com/2011/04/26/25-rocznica-katastrofy-elektrowni-atomowej-w-czarnobylu/

  http://mocniejszy.wordpress.com/2011/11/24/atomowe-klamstwo-fukushimskie/

  Więcej:

  http://mocniejszy.wordpress.com/category/energetyka/

 7. Kinga 27 listopada 2011 o 3:01 pm

  http://antymaterialny.nowyekran.pl/post/41848,dlaczego-popieram-jaroslawa-kaczynskiego

  • hjk 27 listopada 2011 o 3:11 pm

   „William Cooper również ostrzegał. Uważam ten plan za bardziej realny niż jeszcze kilkanaście lat temu, ze względu na rozwój technologii oraz zanik szarych komórek u sporej liczby ludzi. Na takich płaskich mózgach UFO może już spokojnie, wygodnie wylądować.” 🙂

   • Sully 27 listopada 2011 o 6:37 pm

    Dlaczego od razu zanik komorek, to że ktoś ogląda film o wampirach ( 1 część nudna jak flaki z olejem) to nei znaczy że w nei wierzy. Ja przeczytałam całą sagę, fajna lekka książka i to wszystko;-) Pozdrawiam

  • isar 27 listopada 2011 o 9:56 pm

   czy tylko mnie „znikły” posty antymaterialnego z NE?

   • AQQ 27 listopada 2011 o 10:01 pm

    Error 404

   • sebecx 28 listopada 2011 o 12:14 am

    .no niema !!! .może po ostatnich wpisach…
    może @FAKIR coś wie?..

    • hjk 28 listopada 2011 o 1:09 am

     ktoś pisał, ze w google cache coś tam się da znaleźć, ale nie wiem, jak to zrobić – ktoś umie?

     • hjk 28 listopada 2011 o 1:11 am

      aaa, tu jest, prostsze niż się wydawało:
      http://www.google.pl/search?q=NowyEkran.pl+ANTYMATERIALNY+szukaj&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a

      • hjk 28 listopada 2011 o 1:14 am

       aha, trzeba klikać na „kopia” pod linkiem, bo linki tez oczywiście puste

       • hjk 28 listopada 2011 o 1:17 am

        ale niektórych kopii tez nie ma…

        • rabarbarek 28 listopada 2011 o 1:28 am

         unable to connect

        • sebecx 28 listopada 2011 o 1:32 am

         nic nie ma ..

        • hjk 28 listopada 2011 o 1:42 am

         za to jest tv:

         Nie bądź naiwny media kłamią

        • rabarbarek 28 listopada 2011 o 2:22 am

         W tv g… , w gazetach g… , w programach szkolnych tez , zamiast swiat Bozego Narodzenia mamy jakis Holiday . Organizuje sie jakies czarne piatki [ gdzie tlumy zabijaja sie aby taniej kupic jakies elektroniczne g…] , organizuje sie tez w okresie przedswiatecznym , Marsz Zombich [ w tym roku w Meksyku] , ktory przyciaga z roku na rok coraz wiecej chetnych. Mlodzi ludzie [ na szczescie nie wiekszosc] nafaszerowani telewizyjna papka , nie ogarniajacy wspolczesnych zagrozen, nakierowani przez wspolczesnych ” idolow” , wylegaja na ulice , aby
         wspolnie zademonstrowac swoje zezwierzecenie i pustke wewnetrzna. Smutne to . Tym bardziej jesli dotyczy to krajow katolickich , w ktorych celowo deprawuje sie mlodziez i odciaga od spraw nie tylko wiary ale takze od rodziny i mozliwosci samodzielnego myslenia. Stado golasow, stado zombich. stado pederastow , jak czesto to ostatnio widzimy na ulicach.

         A tu jak wyglada takie bezmyslne stado w Meksyku.

         http://news.yahoo.com/photos/mexico-city-zombies-gather-to-challenge-record-1322358378-slideshow/people-dressed-zombies-react-camera-during-v-edition-photo-010107743.html#crsl=%252Fphotos%252Fmexico-city-zombies-gather-to-challenge-record-1322358378-slideshow%252Fpeople-dressed-zombies-react-camera-during-v-edition-photo-010107743.html

       • hjk 28 listopada 2011 o 1:55 am

        ma ktoś zapisany cz3 wywiad z antymat.?
        możn wrzucić gdzies na wrzuta.pl i podac linka…

        • ekonomiczny hitman 28 listopada 2011 o 3:31 am

         Ja mam wszystko(chyba?) na dysku :). Jakby był brak odezwu to wrzucę. W cache’u google jest.

         Dać trzeba w google:
         site:antymaterialny.nowyekran.pl -tag -archive -comments

         A potem z tego co się pojawi kopiować linki i:
         cache:skopiowany link wkleic tutaj i wcisnąć ENTER

         Chyba, że jest dostępna opcja „kopia” to nie trzeba się bawic w kopiowanie linków bo czasem /…/ trzeba zamienic w linku na /post/ lub dopisać końcówkę adresu bo skraca.

         A t masz ostatni wywiad:

         http://webcache.googleusercontent.com/search?client=opera&rls=pl&q=cache:antymaterialny.nowyekran.pl/post/41848,dlaczego-popieram-jaroslawa-kaczynskiego&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest

        • hjk 28 listopada 2011 o 1:00 pm

         dzieki!

  • hmm 27 listopada 2011 o 10:23 pm

   ….kto skasował z wpisem „antymaterialnego” ???
   http://antymaterialny.nowyekran.pl/post/41848,dlaczego-popieram-jaroslawa-kaczynskiego

 8. jakzawsze 27 listopada 2011 o 3:15 pm

  Pytanie ? czy widać tutaj RSS monitora jak się wczytuje na tej stronie jako widget http://london7th.republika.pl/ ???

 9. hjk 27 listopada 2011 o 3:27 pm

  Drugi z wczorajszych wątków to kwestia „wrodzonego ateizmu” – musze przyznać, ze Marek chyba dobrze zrobił ze nie zbanował jakiegoś buka z puszczy, bo chyba się tu ucywilizował i zaczyna prawić dorzecznie, podtrzymując ten wątek.

  Po czesci jest tak, jak mówi, ze rodzimy sie tj. z natury jakby ateistami i faktycznie zieci nie mają pojęcia o Bogu. Ale również rodzimy sie z natury wyposażeni w rozum i w naturalne pragnienie szczęścia – cała nasza natura dąży do ostatecznego spełnienia w dobru nieskończonym i poznania takiejż prawdy, stąd nasze niesutanne poszukiwania dobra i poszukiwanie odpowiedzi na pojawiające się nieustanne pytania.

  Poczatkowo jestesmy w stanie pewnej niejasnosci i konfuzji i jak ktos słusznie zauważył, potem zaczynamy sobie wszystko porządkować i zastanawiać nad życiem i rzeczywistością i dochodzimy do odkrycia, ze musi istniec zasada stwórcza świata i całej rzeczywistości, jak również jakaś siła wyższa, która jest w stanie zaspokoić ostatecznie nasze pragnienie dosbra ostatecznego i prawdy. Inaczej człowiek bylby bytem absurdalnym i ostatecznie niespełnionym.

  Uświadomienie sobie własnej niewystarczalności i ograniczoności, jak równiez odkrycie w drodze naturalnego poznania, ze istnieje Absolut, tj. sprawca i twórca rzeczywistości, owa „siła wyższa”, jest poczatkiem tzw. religii naturalnej i faktycznie jest to doświadczenie powszechne do tego stopnia, że kiedy etnologowie podróżowali o odkrywali w roznych miejscach swiata istnienie różnych ludów, w kazdym mieli do czynienia z jakaś formą religii. Niejasnosć tego rozpoznania i bezsilność cłowieka z powodu transcendencji Boga (pozostawania poza ludzkim zasiegiem) a tylko ujawniania się przez skutki jest powodem różnych religii i obrazów Boga.

  Druga mozliwością dowiedzenia się o Bogu jest Jego objawienie się, kiedy On sam nie pozostawia człowieka i zaczyna się o niego troszczyć. Tu mamy najdoskonalszą z religii – chrześcijaństwo (obecnie w 3 wersjach – katolickiej, prawosławnej i protestanckiej), które mówi, ze Syn Boży – 2ga osoba Trójcy Osób Bożych stał się człowiekiem aby nas zbawić i przywrócić łączność z Bogiem. Religia chrz. jest zapisem prawd uzyskanych w Objawieniu – opisem życia i czynów Syna Bożego, a także danych nam przez Niego wskazań potrzebnych dla nawiązania i rozwijania relacji osobowych z Nim, co umożliwi nam osiągniecie owego ostatecznego spełnienia się w Prawdzie i Dobru, czyli zbawienia wiecznego.

  • deotibigratia 27 listopada 2011 o 7:53 pm

   w doktrynie prawa podstawowe argumenty przeciw karze śmierci to po prostu :

   – możliwość pomyłki (np, podmianka próbki DNA by kogoś wrobić)
   – uniemożliwienie resocjalizacji, nawrócenia się, zrozumienia swojego czynu
   – możliwość wykorzystywania tej kary do celów politycznych – dziś np. oskarżenie o terroryzm,
   – udokumentowany badaniami brak związku między surowością kary a popełnianiem przestępstw – o tym decyduje świadomość nieuchronności wykrycia przestępstwa i nieuchronność osądzenia czyli sprawność aparatu dochodzeniowo – procesowego a nie sankcja,

   **********************

   a z kazania na górze :

   Błażeni miłostiwii, jako tii pomiłowani budut.
   Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

   • hjk 28 listopada 2011 o 1:08 am

    – dlatego mówi się, ze trzeba wyraźnej pewności, dna to zbyt słaby dowód, to tylko sugestia czy poszlaka,
    – zrozumienie czynu ma miejsce w czasie między uwięzieniem, skazaniem i wykonaniem wyroku, aczkolwiek nie resocjalizacja,co najwyżej nawrócenie,,,
    – możliwość nadużycia nie jest argumentem, bo wszystkiego można nadużyć,
    – sankcja też decyduje, a badania – zalezy kto kiedy jak i na czyje zamówienie dokonywał…
    Co do kazania, to innego pewne obowiązki władzy państwowej, a co innego kwestia osobistego przebaczenia…
    Np. rodzina zamordowanej ofiary zawsze moze zwrócić się do odpowiedniej władzy o darowanie życia mordercy i zamiane k.s. na dożywocie, byłoby to spektakularnym aktem miłosierdzia po zasądzeniu k.s. …
    Nie bądźmy miłosierni i nie wybaczajmy czy też nie przepraszajmy „za innych”, ale za siebie…

 10. ... 27 listopada 2011 o 4:40 pm

  Doskonały rząd na odnowionej ziemi : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=140

 11. Ramires 27 listopada 2011 o 4:58 pm

  A ja z przekory pojechałem w piątek na wieś. Przejechałem obok marketu ( i tak nie było gdzie zaparkować ). Zakupiłem prawdziwego kurczaka I trochę innych specjałów. Litr prawdziwego bimberku i zatankowałem furmankę ropą po 4 zł. od Ukraińca. Kurę upiekła żona z leśnymi grzybkami i do tego bimberek. Dziś gdy wstałem (bez efektów specjalnych) włączyłem tv i zobaczyłem co mnie ominęło po 1,99 , 6 ,99 9, 99.Ile mniej wchłonąłem aspartamu i innych specyfików. Jestem taki tym zatroskany że na necie szukam pocieszenia !

 12. Cracovianca 27 listopada 2011 o 5:36 pm

  co prawda nie w temacie, ale to temat ważny, bo ponadczasowy i dotyczy wszystkich Polaków

  Pora na komplety – Józef Darski

  Gdy rząd likwiduje naukę historii w szkołach, dążąc do pozbawienia młodych pokoleń pamięci historycznej, by nie przeszkadzała w polityce wasalnej i nie przypominała pojęcia godności, przychodzi czas na komplety. Historii powinniśmy uczyć młodzież w domu. Ale skąd wziąć pomoce naukowe, skoro podręczniki są równie zakłamane, jak życie w III RP? Na szczęście w tym roku ukazała się „Wielka Księga Historii

  Jest to wydanie encyklopedyczne, opracowane głównie przez historyków krakowskich. Wystarczy wymienić, iż w skład zespołu redakcyjnego wchodzi prof. Andrzej Nowak, który również opatrzył książkę wstępem, a wśród konsultantów był m.in. śp. Janusz Kurtyka.

  Wydawnictwa encyklopedyczne utrwalają wiedzę, dlatego są bardzo często instrumentem manipulacji i skazywania niewygodnych faktów na niebyt. „Wielka Księga” stanowi przeciwieństwo takiego postępowania – odkłamuje historię i utrwala wiedzę niewygodną dla reżimu i reżimowych elit.

  Tylko tu dowiemy się, kiedy prokuratura umorzyła śledztwo ws. palenia akt SB na przełomie lat 1989/1990 czy kiedy Wlk. Brytania odmówiła ekstradycji stalinowskiej zbrodniarki Heleny Wolińskiej-Brus. Na podkreślenie zasługuje uczciwość i odwaga w redagowaniu biogramów, np. w poświęconemu Wałęsie umieszczono informację: zarejestrowany przez SB jako TW „Bolek” w latach 1970–1976. Obok biogramu zamieszczono zapomniane zdjęcie Wałęsy z siekierą podczas kampanii prezydenckiej 1990 r

  Właśnie ilustracje stanowią wielką wartość „Wielkiej Księgi Historii”, gdyż zostały tak dobrane, by odkłamać przekaz oficjalny i zapełnić białe plamy pielęgnowane w III RP. Ma to zwłaszcza znaczenie dla historii XX i XXI w.

  Zobaczymy zdjęcia ze współpracy oficerów niemieckich i sowieckich, więzienie na Zamarstynowie po zbrodni NKWD z czerwca1941 r., stację wyładunkową w Katyniu, fotografie z operacji AK Ostra Brama, dowódcę 1 Armii LWP Siewrgieja Gorochowa, w PRL zwanego Popławskim, i słynne ujęcie Gomułki i Cyrankiewicza na przyjęciu u Stalina.

  A z nowszych czasów słynnego „misia” (dla młodszych: pocałunek w usta połączony z objęciem) Breżniewa i Gierka, radosne spotkanie Kwaśniewskiego z Putinem czy szczęśliwa piątka: Komorowski, Tusk, Jaruzelski, Kwaśniewski i Mazowiecki.

  Zobaczymy dokładnie twarze esbeków strzelających do demonstrantów w Lubinie w maju 1982 r., ale także Czesława Kiszczaka wizytującego w stanie wojennym oddział żołnierzy, wśród których widoczny jest Jerzy Szmajdziński.
  Doskonałe są zdjęcia archiwalne z lat 1914–1920, w tym lżejszego kalibru, jak widok Murmańczyków, czyli żołnierzy polskich, którzy ewakuowali się z frontu murmańskiego, z białym niedźwiadkiem Baśką – maskotką oddziału.

  Nieprzypadkowo tyle piszę o zdjęciach, gdyż one najlepiej ukazują prawdę, często są o wiele wymowniejsze niż sam tekst. Jego autor musi przecież strzec się przed terrorem sądowym Ubekistanu i wyroków skazujących za brak czołobitności wobec kłamstwa.
  Józef Darski

  http://www.bibula.com/?p=47513

 13. Aśka 27 listopada 2011 o 5:45 pm

  Dziś nietypowo …
  Czy jest ratunek dla psa, który ma ciężką niestrawność. Może zjadł trutkę na szczury, albo jakieś inne chemiczne szkaradztwo. Krew i białko w moczu. Srebro koloidalne, chlorellę można mu podać, czy coś innego. U lekarza był, ale nie jest dobrze.

  • ksant 27 listopada 2011 o 6:03 pm

   może najpierw węgiel lekarski w dużej ilości…

   • Aśka 27 listopada 2011 o 6:21 pm

    W dużej, tzn. jakiej na kilogram masy ciała?

    • ksant 27 listopada 2011 o 6:41 pm

     http://www.wegielmedyczny.pl/jak_stosowac_wegiel.php
     oraz wpisz w google: zatrucia – płukanie żoładka

     • ksant 27 listopada 2011 o 6:56 pm

      ciekawa strona o toksykologii (dla wszystkich):
      http://etox.2p.pl/biblino.html?str=10

      • Aśka 27 listopada 2011 o 7:58 pm

       Niestety nie otwiera mi się ten link.

       • ksant 27 listopada 2011 o 8:24 pm

        @Asia
        http://etox.2p.pl/
        zakładka: Z biblioteki toksykologa
        * Wegiel aktywny – tradycyjne i nowe metody wykorzystania w leczeniu ostrych zatruć
        (ostatnia zakł. po prawej)
        Powodzenia

        • Aśka 27 listopada 2011 o 9:02 pm

         A tak, to przeglądnęłam, kiedy nie mogłam wejść na linka podanego przez Ciebie. Z nazwy linka nie można było wywnioskować, o jaką treść chodzi. Dzięki z a pomoc @ksant.

  • Roma 27 listopada 2011 o 7:06 pm

   @ Aśka

   moim zdaniem – jeśli zjadł jakąs truciznę – to płukanie żołądka powinien lekarz zrobić
   albo możesz jakoś spowodować wymioty, żeby wyrzucił to świństwo z żołądka
   u ludzi jest słynna i skuteczna „metoda dwa palce do buzi” żeby spowodować wymioty
   ale u psa nie wiem czy się da
   na temat srebra kolidalnego jest sporo tutaj
   http://niemownikomu.wordpress.com/2009/08/30/srebro-koloidalne/
   wynika z tego, że nie powinno zaszkodzić, bo wzmacnia organizm do walki z chorobami
   nawet posocznica, rak, AIDS i bakteryjne historie
   czyli nie zaszkodzi, bo nie ma reakcji z innymi lekami np z ew. węglem,
   ale moim zdaniem to najpierw to płukanie żołądka powinno się spróbować
   bo najlepiej truciznę wyrzucić zanim organizm wchłonie z żołądka
   no, ale jeśli już za późno, to chyba ten węgiel

   • Aśka 27 listopada 2011 o 7:49 pm

    Właśnie czytałam o płukaniu żołądka i doszłam do takiego samego wniosku – lekarz może ją przeprowadzić. Poza tym wskazane jest szybkie przeprowadzenie płukania od momentu zatrucia. Pies (nie mój) zatrucie ma to już od 2 dni (dopiero po południu się o tym dowiedziałam), wszystko co mu się poda doustnie zwraca. Dzisiaj dostał kroplówkę.
    Był u weterynarza i nic o płukaniu nie wspomniał.
    Da się też sprowokować wymioty u psa również.
    Dzięki za wszystkie rady 🙂 bo pies się strasznie męczy.

    • Roma 27 listopada 2011 o 8:28 pm

     jeśli się da spowodowac wymioty u psa,
     to zróbcie to jak najszybciej !!!!
     bo cokolwiek ma w żołądku jeszcze to wyrzuceenie tego może TYLKO i wyłącznie
     pomóc, na 100 % nie zaszkodzi
     jakby nie miał czym wymiotować, to niech cos wypije, nawet trochę wody
     nie wiem jak z tym mlekiem surowym, ale faktycznie może podrażnić zołądek i spowduje wymioty,
     bo z tego co wiem, to przy problemach żołądkowych (trawiennych)
     mleka pić NIE WOLNO
     bo mleko dodatkowe problemy stwarza, ale może właśnie dlatego powoduje wymioty ?
     miałabym wątpliwości co do surowego mleka a po pierwsze ” nie szkodzić”
     ja bym nie ryzykowała niczego co może dodatkowo obciążyć układ trawienny
     czyli nr 1 to wymioty i to jak najszybciej, choć moim zdaniem 2 dni to trochę późno
     chyba, ze zjadl coć jak kawałek drewna, to wtedy lezy w brzuchu i się „trawi” jeszcze
     woda nie zaszkodzi, bo woda rozwodni to coś, więc zmniejszy moc trucizny
     a będzie miał płyn do wyrzucenia
     woda może jednak lepiej przegotowana a nie z kranu ?
     temperatura wody pokojowa bo szok termiczny nie wskazany
     do jedzenia lepiej nic, bo obciąża układ trawienny niepotrzebnie
     woda, plus srebro koloidalne na wzmocnienie

   • felicyta 27 listopada 2011 o 7:52 pm

    Na zatrucie mleko zwykle surowe, duze ilosci wypic a potem zwymiotowac, ale jak psa zmusic do wypicia to nie wiem. Babcie kiedys to mleko uratowalo, jak wypila miksture do samrowania stawow.

    • Aśka 27 listopada 2011 o 8:01 pm

     No właśnie, bo piesek ani nie chce jeść, ani pić. A jak mu podano pół łyżeczki srebra koloidalnego, to wszystko wylądowało z powrotem.

     • ALFA 27 listopada 2011 o 8:22 pm

      W przypadku zatrucia trutką na szczury podaje się witaminę K w dawce 5-10mg/kg 2 x dz , później 1-2 mg/kg .
      http://www.vetopedia.pl/odpowiedz1344-1-Zatrucie_trutka_na_szczury_psiaka.html

      • ALFA 27 listopada 2011 o 8:25 pm

       Najczęściej używanymi truciznami są strychnina i kumaryna.
       Strychnina działa silnie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Każdy bodziec (podnieta) wywołuje u zatrutego zwierzęcia kurcze i drgawki. Gałka oczna jest wówczas nieruchoma, a źrenice rozszerzone.
       Kumaryna zapobiega krzepnięciu krwi. Zatrute zwierzęta mają krwotoki wewnętrzne. Typowymi objawami są wówczas blada do porcelanowobiałej barwa widocznych błon śluzowych (u kota najlepiej widoczna na dziąsłach), krwawa biegunka i osłabienie. Śmierć następuje w ciągu 2-3 dni (w zależności od pobranej ilości trucizny).
       Antidotum: witamina K pod nadzorem lekarza do czasu powrotu krzepliwości krwi do normy.

     • Roma 27 listopada 2011 o 8:39 pm

      @ Aśka,
      mam, od córki książkę fachową pt PIES
      żey wywołac wymioty u psa w przypadku zatrucia to trzeba:
      podanie psu wody ultenionej, łyżkę wody ultenionej na 5 kg wagi psa
      trzeba mu wlac samemeu do pyska bo raczej nie wypije sam
      jęsli nie zadziała, to na stępna taką same dawkę po 15 – 20 minutach
      gdy brak wody utlenionej , to wymieszaj filiżankę zimnej wody z łyżka kwaśnego węglanu sodu
      (sody oczyszczonej do kupienia w spożywczym)
      ale wywoływanie wymiotów może tez zaszkodzić, zalezy co zjadł
      najlepiej żeby to robił lekarz
      pisze, że gdy nie wiadomo co pies zjadł, to lepiej nie wyowływac wymiotów bo mozna zaszkodzić
      podobnie nie wolno prowokować wymiotów,
      gdy pies ma kłopoty z oddychaniem, ma konwulsje, zwolniona akcje serca,

      • Roma 27 listopada 2011 o 8:41 pm

       jako antidotum zaleca się coś co rozcieńczy truciznę
       może to być moleko lub woda

      • Aśka 27 listopada 2011 o 9:53 pm

       U niego nie ma problemów z wymiotami. Zwraca wszystko, co mu się poda do pyska. Nawet pół łyżeczki srebra nie przyjął.

  • AQQ 27 listopada 2011 o 9:48 pm

   No i BSM. Mój wymiotował i załatwiał się krwią-był okres świąt więc nie było weta, trzymałam dłoń na głowie pieska w pozycji od ucha do ucha, po dobie piesek zaczął pic. Dawałam strzykawką doustnie piołun z dziurawcem.

  • BG 27 listopada 2011 o 11:42 pm

   jeżeli pies zjadł trutkę na szczury odtrutką jest witamina K 1

  • Aśka 28 listopada 2011 o 1:09 am

   Dziękuję wszystkim za pomoc. Dobrze, że jest takie miejsce, gdzie człowiek nie zostanie pozostawionym sam sobie. Dobrze, że jesteście 😀
   Pies ok. 21 dostał środek przeciwko wymiotom, napił się trochę wody, połknął wreszcie to srebro i póki co nie zwrócił. Trzeba czekać do jutra.

  • asdf 28 listopada 2011 o 4:13 pm

   idz do veta

   • Aśka 28 listopada 2011 o 11:48 pm

    Jest pod kontrolą weterynarza od kilku dni. Dzisiaj miał robione badanie krwi i USG. Wygląda faktycznie na zatrucie jakimiś chemikaliami, ale żołądek jest już pusty, wszystko przedostało się niestety do krwiobiegu. Zaatakowane są nerki.

 14. OlO 27 listopada 2011 o 6:07 pm

  Chyba próbują Iran zaatakować naturą
  http://hisz.rsoe.hu/alertmap/read/index.php?pageid=tstorm_read&trid=650

  http://sat24.com/world.aspx

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 11:41 am

   Osłabić. Zauważcie, że w Polsce od dłuższego czasu jest susza. Czy jest to celowe?

   • hjk 28 listopada 2011 o 1:03 pm

    Na wsi rolnicy mogą miec kłopot z wykopaniem warzyw, jak tego jeszcze nie zrobili, a w górach potoki w róznych miejscach powysychały i dowozi się wodę do picia beczkowozami – tyle słyszałem od taksówkarza

   • Aśka 28 listopada 2011 o 1:07 pm

    Na południu nie padało już chyba ok. 4 miesięcy. Powoli zapominam, jak to jest, jak pada deszcz. W połowie września 1-2 dni były tylko przelotne mżawki.

 15. jakzawsze 27 listopada 2011 o 6:13 pm

  Kawa skuteczna w walce z rakiem-KD / Medical News Today

  Miłośniczki małej czarnej z całego świata uraduje fakt, że ich ulubiony napój okazuje się wyjątkowo zdrowy. Wskazują na to najnowsze badania opublikowane w Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, periodyku Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (American Association for Cancer Research). Badania te dowodzą, że kobiety pijące więcej niż cztery filiżanki kawy dziennie, są w grupie o 25 proc. mniej zagrożonej zachorowaniem na raka trzonu macicy niż ich koleżanki, które piją jej mniej. Prawdopodobnie odpowiedzialne są za to zdolności antyoksydacyjne tego popularnego napoju.

  • jakzawsze 27 listopada 2011 o 6:19 pm

   Wynika z tego, że pijąc 16 filiżanek dziennie kobieta uzyska 100%
   odporności! 🙂 Ludzie, którzy przez różne nałogi mają zachwianą równowagę poziomu.

   ….piję kawę od młodości,na jedno pomaga, na inne szkodzi, jak wszystko na tym swiecie

   • Annah. 27 listopada 2011 o 9:38 pm

    Trolla najlepiej czytać wspak. I tak po pierwsze kawa zakwasza co jest zmorą współczesnych społeczeństw i czyni sprzyjającą sytuację dla namnażania rozmaitych drobnoustrojów a także raka, wyjaławia przy tym z resztek magnezu którego WSZYSCY mamy gruby niedobór, po drugie jest moczopędna czyli odwadnia – nie sikamy woda destylowaną, czyli ucieka wiele cennych pierwiastków i tworzy się deficyt płynów, im więcej jej pijemy tym się skuteczniej zasuszamy. I coś o czym w ogóle się nie mówi – większość kaw zawiera toksyczny kadm.
    Jestem za, ale z umiarem. Z wszystkich używek osobiście wybieram ten z bombilli.

   • sebecx 27 listopada 2011 o 10:48 pm

    ..hehe.. no i palenie tytoniu jest zdrowe ..ach szczęściarze ci palacze… niebawem pewnie się okaże, że codzienne picie alkoholu, to samo zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne…

    • hjk 28 listopada 2011 o 2:39 am

     ale to już piszą o tym czerwonym winie w lampce 🙂
     tak samo podobno poranne cygaro ma miec benefity, tylko prawdziwe, a nie jakiś papieros wyładowany uzalezniaczami, podniecaczami, konserwantami, itd.
     Pogoda dla bogaczy jednym słowem 🙂

    • navajo88 28 listopada 2011 o 4:05 am

     sebex ja palę już od 55 lat !!!!! mój pierwszy papieros to jest zapalony w jak miałem 6 lat !!! i nadal palę ,a teraz jestem po udaże pnia mózgu i też nadal palę i wcale nie mam zamiaru rezygnować z palenia ,,,bo po jaką cholerę mam rezygnować z czegoś co mi daje trochę przyjemności ,bo tam gdie odejdziemy wszyscy to zapewniam cię że już nikt i nic nie zapali sobie hahahahahahahahahaahaha
     J.M.H

     • hjk 28 listopada 2011 o 1:05 pm

      Nie bądź taki pewny 🙂
      „Bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało …”
      Zasadniczo jest jak piszesz, tj nie będzie takiej potrzeby, ale dla chcących, kto wie?

     • sebecx 28 listopada 2011 o 11:29 pm

      ..no.. no … @navajo …dlatego sprawia ci przyjemność ponieważ został „skojarzony” z tą sytuacją… ot taka żydowska reklama …

 16. Konarski 27 listopada 2011 o 6:19 pm

  Za kilka dni w USA będzie tak samo jak w stalinowskim ZSRR czy hitlerowskiej III Rzeszy.
  Za kilka dni w Kongresie USA ma przejść ustawa rozszerzająca Patriot Act. Według niej wojsko, siły militarne i służby mają prawo do zatrzymania każdego na czas NIEOKREŚLONY i osadzenia (nawet dożywotnio) bez przedstawiania ZARZUTÓW i procesu sądowego, wyłączona jest możliwość prawnika…

  ZGROZA. Jak za Jeżowa i Berii w ZSRR – NKWD brało kogo chciało i wysyłało do kaźni.
  Wystarczy, że nie spodoba się oficerowi czyjaś gęba albo będzie można zrobić geszeft na czyimś majątku (np. apetyczna nieruchomość) – przejąć go w ramach konfiskaty w takich przypadkach i w ramach przetargu opchnięcia go za bezcen dla znajomków.
  Wejście w życie tej ustawy to początek ekstra zamordyzmu w USA. Nie na darmo nabudowali tyle obozów FEMA z krematoriami.

 17. Konarski 27 listopada 2011 o 6:28 pm

  Projekt ustawy został przygotowany w tajemnicy przez Sens Carl Levin (przedstawiciel Demokratów z Michigan) i John McCain (Republikanie -Arizona) i przeszedł za zamkniętymi drzwiami posiedzenia komisji, nawet bez jednego przesłuchania.

  Zaczną tępić wedle swej woli i uznania wszystkich „wrogów” serwowanego przez nich systemu.
  Jak za Stalina, choć nawet w ZSRR od czasu do czasu przeprowadzano pokazowe procesy – by pokazać światu „uczciwość” radzieckiego wymiaru sprawiedliwości.

  Ciekaw jestem jakie mają odczucia Polacy mieszkający w USA? O ile wiedzą jaki garnitur im szykują (chrześcijanie, a w szczególności katolicy to wedle instrukcji i przepisów związanych z Patriot Act potencjalni „terroryści”).

 18. jakzawsze 27 listopada 2011 o 6:31 pm

  A tu jeszcze kolejny kwiatek.

  Europejscy biurokraci wydali dyrektywę zakazującą rozlewniom wody mineralnej i źródlanej umieszczania na swoich etykietach informacji o tym, że picie wody zapobiega odwodnieniu. Eurokraci z Brukseli, by dojść do takiego wniosku zatrudnili armię naukowców, którzy prowadzili badania przez trzy lata. Za złamanie zakazu grożą dwa lata więzienia.

  • jakzawsze 27 listopada 2011 o 6:33 pm

   i zapomniałem dodać ________ stado lemingów po przeczytaniu tego tu, odkryje wreszcie czym jest to NWO i co zamierza …

 19. belinda 27 listopada 2011 o 6:33 pm

  a ja z innej beczki,, dlaczego wałęsa nie zabil wszystkich komunistow po dojsciu do wladzy??.po co zostawil taki smród po sobie . tyle ludzi poszlo za min , cala prawie polska i co ??,,,mamy co mamy gdyby skasowal moze byloby lepiej,

  • Ania 27 listopada 2011 o 7:21 pm

   Wiesz co belinda ? Ty wejdź do tej beczki i wciągnij za sobą dekiel.

   • belinda 27 listopada 2011 o 10:49 pm

    wiesz co Ania , gdybys miala raka ,,, i to wszystko na glowie inaczej bys mysla,kobieta tak ja po 50 nie ma nic jest nie potrzebna .Czytam was od dluzszego czasu. nie umiem sie poslugiwac tak wy linkami i tak dalej…ale was czytam..i to wszystko wydaje mi sie do dupy …u progu mojego zycia…

    • Lakme 27 listopada 2011 o 11:09 pm

     @ belinda „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą…” trzymaj się !

    • AQQ 27 listopada 2011 o 11:28 pm

     Zrób sobie kapsaicyne 1l oleju z 1-go tłoczenia dodaj 1kg papryczki chili(posiekanej z nasionami) 10dni w ciemnym miejscu i pij łyzke przed każdym posiłkiem zagryzaj to kęsem chleba z masłem. http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_kapsaicyna_leczy_raka.html

    • krist 27 listopada 2011 o 11:28 pm

     masz racje, tow. bolek miał zrobic tak samo ja zrobili w czechach z tą czerwoną zarazą ale niestety, tow Bolek był podstawiony aby komuna upadła na… cztery łapy! jesli władzę ma przejąc skur…yn to niech to będzie nasz skur….yn! takim mottem posługuja sie rządzący…

     • rabarbarek 28 listopada 2011 o 7:59 am

      Belinda , pieknie sie przejezyczylas. Napisalas ” i to wszystko wydaje mi sie do dupy .. u progu mojego zycia….” Bo po 50ce zycie sie nie konczy , a czesto zaczyna. Wiec to przejezyczenie to jakby dobry poczatek , aby inaczej spojrzec na swoje zycie, na dokonania , na jutrzejszy dzien .
      Dotkniecie cierpieniem nie eliminuje Cie ze spoleczenstwa , tylko musisz wyjsc do ludzi. Wydaje nam sie czasami , ze brak wrazliwosci , gotowosci pomocy i dzialania ze strony innych jest wszechobecne. Tak nie jest , zapewniam Cie. Bog nas ciagle zaskakuje [ jak kiedys powiedzial Papiez] i nigdy nie wiadomo kogo postawi na naszej drodze. Tylko nie wolno sie poddawac i zamykac ze swoim cierpieniem. Pierwszy krok juz zrobilas , tu na stronie , teraz zrob kolejny….

      Maria Konopnicka napisala tak,

      I wiem, ze wiecznie wsrod istnien gromady

      Z okiem utkwionym w dalekim blekicie

      Stac bedzie czlowiek samotny i blady,

      Pytajac ” CO TO JEST ZYCIE ?

      Jesli nie znasz odpowiedzi na to pytanie , obejrzyj video, Ty i wszyscy , ktorym dzisiaj jest zle , smutno , samotnie. Warto uwierzyc w siebie , Boska pomoc i innych ludzi.
      Trzymaj sie i przeczytaj na stronach o MMS.

    • alexirin 28 listopada 2011 o 8:18 am

     belinda spróbuj pic sode oczyszczoną wielu ludzi dzięki temu się pozbyło raka

     • ALFA 28 listopada 2011 o 10:10 am

      Tak soda pomoże ,ale z syropem klonowym .Bo komórka rakowa lubi cukier i razem z sodą atakuje komórki chore.
      http://www.leczenie-raka.pl/najprostszy_sposob_na_raka/

     • alexirin 28 listopada 2011 o 3:53 pm

      belinda nie wiem czy tobie to pomoże ale soda oczyszczona na 100% zabija komórki rakowe

      • ALFA 28 listopada 2011 o 4:27 pm

       @alexirin najważniejsze likwidować wolne rodniki
       Choroby ustępujące pod wpływem bioflawonoidów:

       * alergia
       * cukrzyca
       * miażdzyca
       * nadciśnienie
       * rak
       * stany zapalne
       * udar mózgu
       * wynaczynienia podskórne
       * wysoki poziom cholesterolu we krwi
       * zakażenia wirusowe
       * zapalenie stawów
       * żylaki
       Przeciwutleniacze w walce z wolnymi rodnikami
       Wolne rodniki przyczyniają się do powstawania takich chorób jak:

       * Alergia
       * Rak
       * Choroby układu sercowo-naczyniowego
       * Cukrzyca

       • alexirin 28 listopada 2011 o 6:26 pm

        aha znalazłem jeszcze cos takiego

        Lek na raka

        http://hardbass2011.republika.pl/leknaraka.html

        myślę że trzeba pić sode oczyszczoną na przemian z czosnkiem i papryką

    • ALFA 28 listopada 2011 o 10:04 am

     @belinda wszyscy piszą RAK a czy ludzie chorzy wiedzą co to jest jak powstaje .Zamiast się zainteresować tyle jest informacji w internecie .Ale idą do trucicieli ,którzy leczą lekami syntetycznymi co za przeproszeniem g…no pomoże ,operacje jak i chemia .Dlatego są choroby dalsze i tak te konowały leczą ,aż do śmierci i biznes się kręci.Komórki rakowe to twoje normalne, poprzednio zdrowe komórki, które zostały zdegenerowane (podrażnione) i uszkodzone przez toksyny.A biorąc leki i chemię dostarczasz więcej toksyn.
     Przypomnę najcenniejszą maksymę Hipokratesa.
     „Nie powinieneś chorować za wyjątkiem epidemii i wypadków „, czyli wiedza i zapobieganie.
     A jedzenie ma znaczenie .Czytaj i nie poddawaj się bo bardzo ważna jest psychika.

     • ALFA 28 listopada 2011 o 10:15 am

      @belinda polecam to przeczytać i głowa do góry i nie podawać się .
      http://www.miischa.user.icpnet.pl/zdrowieiuroda/Nowakowski%20S%B3awomir%20-%20Uroda%20i%20Zdrowie.pdf

 20. przybysz 27 listopada 2011 o 6:58 pm

  Unia CHCE ZABRAĆ oszczędności Polaków

  Ekonomiści biją na alarm! Komisja Europejska chce ratować zagrożone kryzysem zagraniczne banki kosztem… oszczędności Polaków. Proponowane przepisy umożliwią bowiem obcym bankierom wykorzystanie pieniędzy z należących do nich polskich banków na uzupełnienie strat poniesionych w krajach macierzystych.
  http://www.sekretyameryki.com/?p=6680

 21. Ramires 27 listopada 2011 o 7:40 pm

  http://biznes.onet.pl/forum.html?discId=11764373&threadId=94328250&AppID=324#forum:MSwzMjQsOCw5NDMyODI1MCwyMzM3NzcxMTEsMTE3NjQzNzMsMCxmb3J1bTAwMS5qcw==

  Koment o Islandii. Myślę że ok. U nas tusk ogłosił że to naród ma zapłacić za kryzys tam zrobiono to inaczej.

 22. Lutek 27 listopada 2011 o 7:52 pm

  Ciekawostka.

  Wg tabelki na tej stronie:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywno%C5%9B%C4%87_promieniotw%C3%B3rcza

  Ciało człowieka na przykład ma 7000 berkeli.
  Zapewne dlatego, że razem ze zwykłymi pierwiastkami,
  które w głównym stopniu budują ciało, gromadzą się izotopy tych pierwiastków.

  Jest tam też wyjaśnione czym dokładnie jest jednostka berkel.

 23. Lutek 27 listopada 2011 o 7:59 pm

  Czy ktoś ma ochotę na wykonanie niezależnego badania promieniotwórczości?
  Przypadkiem wpadłem na to:

  http://www.forumbudowlane.pl/vt/28874/0/badanie-aktywnosci-promieniotworczej-materialow-budowlanych.
  (w konsekwencji na to: http://alara.pelczar.com.pl/ )

  Jak na kiepską chyba dostępność tego typu usług, ceny nie są jakieś zaporowe.
  Ale może lepiej byłoby kupić sobie jakiś miernik.

  • Ada 27 listopada 2011 o 9:25 pm

   My mamy w domu licznik geigera 🙂
   Sprawdzamy co jakis czas siebie, art spozywcze i filtr powietrza w aucie 😉

  • hjk 28 listopada 2011 o 2:55 am

   porządny miernik to ok 6 tys PLN i jeszcze mówili o sprowadzaniu na zamówienie…

 24. zenobiusz 27 listopada 2011 o 8:50 pm

  Informuję że sowo El Hierro Tsunami podlega dziwnej blokadzie.Nie mogę ma blogu zamieścić materiału na ten temat .Pokazuje się dziwny komunikat”od-tego-odwraca-sie”.

 25. zenobiusz 27 listopada 2011 o 8:53 pm

  outube=http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=hDyZJ5mDdZQ]

  • zenobiusz 27 listopada 2011 o 8:54 pm

   Chciałem zamieścić to.

 26. zenobiusz 27 listopada 2011 o 8:57 pm

 27. zenobiusz 27 listopada 2011 o 8:57 pm

  I to.

 28. zenobiusz 27 listopada 2011 o 9:01 pm

  Miliony zginą.

 29. zenobiusz 27 listopada 2011 o 9:14 pm

  „Od tego odwraca się uwagę,”ta fraza ,powoduje, nie wpisanie wpisu na moim blogu.

  • hjk 28 listopada 2011 o 3:04 am

   Zenobiusz, moze zginą, a moze nie zgina, nikt tego nie jest w stanie przewidzieć, jak zachowa sie woda w przypadku takiego wydarzenia, jak to prognozowane z tej prostej racji, ze nic podobnego nie zdarzyło sie w czasie, kiedy można to było zbadac, zarejestrować, opisac…

   Jak faktycznie chcą to zrobić i zdepopulować ludzi, to nikt nie będzie wiedział, bo nie podadzą, jedynie jakies telefony komórkowe od ew. świadków do rodzin coś tu mogą zdziałać. Ale ludzie musza być przygotowani. Moze dobrze ze ostrzegasz, choc z 2giej strony właśnie watpliwości pozostają,,,

 30. britisz 27 listopada 2011 o 9:30 pm

  Witam, na filmiku są dwa parheliony i „kolorowe” chmury które sie są częścia słońca pobocznego, czy wie ktoś dlaczego taki kolor przybrały te chmury?

  • OlO 28 listopada 2011 o 10:27 am

   latają nie oznakowanymi samolotami i pryskają niebo chemią, m.in. jest to tzw lustro Tellera

  • Aśka 28 listopada 2011 o 12:40 pm

   Moim zdaniem, to związki chemiczne po chemtrailach.

 31. Lutek 27 listopada 2011 o 9:33 pm

  Na japońskiej Wikipedi jest podany przepływ tej rzeki, i wynosi on 67,3 metrów sześciennych (m3) wody na sekundę.
  Przemnóżmy to przez 24 godziny i jeszcze przez 3600 sekund i mamy dobowy przepływ w wysokości blisko 6 000 000 m3/dobę. A teraz podzielmy skażenie 50 000 000 000 berkeli przez 6 000 000 m3 a otrzymamy około 8500 berkeli na m3, czyli w jednym metrze sześciennym wody następuje 8500 rozpadów na sekundę. Może to być dużo, ale ekspertem nie jestem. W porównaniu z człowiekiem jest to niewiele, bo człowiek ma 7000 berkeli ale waży zaledwie 50-100 kg, podczas gdy 1 metr sześcienny wody – 1000 kg. Tylko że człowiek ma tendencję do kumulowania w sobie izotopów promieniotwórczych czy jest skażenie czy go nie ma i poziom kilka tysięcy jest czymś naturalnym, a w wodzie rzecznej jest to oznaka skażenia i prawdopodobnie kontakt z taką wodą spowoduje duże powiększenie się aktywności promieniotwórczej człowieka, bo n codzień przebywamy przecież w znacznie mniej aktywnym środowisku. Nie wiem po co to piszę ale ciekawość do tego mnie zaprowadziła.

  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%AD%A6%E9%9A%88%E5%B7%9D

  http://translate.google.pl/translate?sl=ja&tl=en&js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fja.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E9%2598%25BF%25E6%25AD%25A6%25E9%259A%2588%25E5%25B7%259D

  • hjk 28 listopada 2011 o 1:17 pm

   jeszcze zalezy co się rozpada i jakie sa produkty tego rozpadu, ale faktycznie przyda się taki trzeźwy głos poparty obliczeniami. Do rzeki woda trafia z opadów, którę łapią skażenie z powietrza i z ziemi. Na ziemi musi być nieciekawie (kumulacja w roślinach i trawie zjadanej przez zwierzaki), ale trzeba by podać radioaktywność powietrza i porównac – np. w Niemczech, w Bawarii mają przeciętnie w powietrzu ostatnio 100 Bq i waha się to w górę i w dół między 0 a 250 max jakie widziałem sprawdzajac od czasu do czasu ten link
   http://inters.bayern.de/kfue/station2.htm

 32. zenobiusz 27 listopada 2011 o 9:39 pm

  britisz@
  Jak El Hierro pieprznie,a zrobi to niebawem,nie mów tonąc że nie wiedziałeś.

 33. AQQ 27 listopada 2011 o 9:53 pm

  Sciągnijcie ten film prosze i przetłumaczcie do tych co to umieją.

  • AQQ 27 listopada 2011 o 9:55 pm

   U W A G A ! http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/11/27/dr-david-duke-aresztowany-w-niemczech/#comment-10614

   • Konarski 27 listopada 2011 o 10:15 pm

    jak antysyjonista jest niewygodny.

  • hjk 28 listopada 2011 o 3:06 am

   to wymagałoby pracy zespołu ludzi…

 34. Aśka 27 listopada 2011 o 9:56 pm

  Kto nie lubi Hugo Chavez’a, że napuszcza na niego Wenezuelczyków?

  http://biznes.onet.pl/wenezuelczycy-panicznie-wykupuja-kawe-i-papier-toa,18543,4934867,1,news-detal
  […]
  Wenezuelczycy panicznie wykupują kawę i papier toaletowy z powodu blokady cen
  19:38 Bloomberg News 27.11.2011

  Przepisy obowiązujące od 22 listopada pozwalają władzom ustalać cenę 15 tys. produktów. Ma to posłużyć walce z inflacją, która w październiku wyniosła 26,9% i była najwyższa na zachodniej półkuli. Chavez natychmiast polecił zamrozić do stycznia ceny 18 produktów higieny osobistej takich jak pasta do zębów i dezodorant, aby, jak określił, monopole nie złupiły ludzi.

  Jak podał w raporcie z 23 listopada analityk z banku Sanford C. Bernstein & Co. Ali Dibadj, zamrożenie cen dotyczy bezpośrednio firm takich jak Colgate-Palmolive, Procter & Gamble and Johnson & Johnson. Według jego danych w Wenezueli odbywa się odpowiednio 5,2%, 4,1% i 2,1% sprzedaży firm Colgate, Avon i Clorox.
  […]

  • Aśka 27 listopada 2011 o 10:13 pm

   http://iskry.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12505&Itemid=1
   Jankesi na drzewo! Prezydent Ekwadoru, Rafael Correa opuścił salę obrad szczytu iberoamerykańskiego, który miała otworzyć przemówieniem przedstawicielka Banku Światowego Pamela Cox.

   Correa tłumaczył swe wyjście na czas trwania wystąpienia Cox tym, że gdy po objęciu urzędu prezydenta udał się do Waszyngtonu, aby negocjować udzielenie kredytu, którego wszystkie warunki były już spełnione, ta sama funkcjonariuszka Banku Światowego odmówiła, argumentując to tym, że po zwycięstwie lewicy Ekwador zmienił swą politykę gospodarczą. Po tym incydencie rząd Ekwadoru wydalił ze swego kraju misję Banku Światowego i zerwał stosunki z tą instytucją, która szantażem próbowała wymusić zmianę polityki. Jeden z uczestników szczytu, który odbywał się 29 października w stolicy Paragwaju Asuncion, prezydent Boliwii, Evo Morales poparł gest prezydenta Ekwadoru. Obaj utrzymywali, że jest czymś niestosownym, aby przedstawicielka instytucji, która narzucała całemu regionowi neoliberalną politykę nędzy i neokolonialnego podporządkowania, jako pierwsza zabierała głos na spotkaniu prezydentów krajów Ameryki Łacińskiej. Jest to kolejny incydent na szczycie Iberoamerykańskim, po tym, jak na jednym z poprzednich król Hiszpanii Juan Carlos zapytał prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza: „Dlaczego się nie zamkniesz”.
   […]
   całość pod wskazanym linkiem

  • Annah. 27 listopada 2011 o 10:36 pm

   Aśka przeczytałam o psie. Skoro nic nie przyjmuje mogłabyś spróbować przyłożyć mu opaskę z magnesem w okolicy np żołądka (dobrze że jest pusty) – powinien odczuć ulgę – w tym przypadku biegunem północnym N -oznaczanym często na niebiesko do ciała. Na zwierzętach właśnie testowano działanie stałego pola magnetycznego zanim przeniesiono terapię na ludzi. Wiem że to nie jest możliwe dzisiaj ale są miejsca w których uzyskasz informację i szybką przesyłkę, znajdziesz sporo w internecie. Przy okazji dziękuję Alfie za przypomnienie tego tematu przed paroma dniami, jest niezwykły.

 35. Konarski 27 listopada 2011 o 10:13 pm

  Na stronie http://www.illuminati.org/
  Jakaś „odliczanka”. Strona nie musi otworzyć się do końca – wcisnąć Ctrl+A
  Pozostało – 9 dni, 14 godzin, 46 minut – od chwili obecnej.
  To wypada na 7 grudnia.

  • Konarski 27 listopada 2011 o 10:16 pm

   przepraszam 15 godzin (nie 14)

   • Konarski 27 listopada 2011 o 10:19 pm

    Środa – 7 grudnia 2011, ok. godz. 14 czasu polskiego.

    • Tomasz 27 listopada 2011 o 10:31 pm

     Moze byc jak moja corka nie dostanie nic na Mikolaja 6. O to moze sie dopiero dziac haha:)

     • BirD2 27 listopada 2011 o 11:09 pm

      z pewnością ktoś sobie jaja robi albo to znów jakiś prorok. Ale nie wolno bagatelizować.

      tutaj filmik na którym jest 341dni
      http://www.youtube.com/watch?v=BE6BkrBRMlE

      • BirD2 27 listopada 2011 o 11:17 pm

       Zapomniałem. Tu jeszcze taka strona. Raczej powiązane bo mówią o tym samym
       http://7december.org/

       ctrl+a

       • hjk 28 listopada 2011 o 1:31 pm

        wczoraj widziałem filmik, w którym gosciu „wyznaczył czas” na 2.12.2011 i przekonywał, ze to teraz, a nie 2012. Opierał się na zjawiskach astronomicznych (superksięzyc z 19.03) i analizie fraktalnej czasu.
        Ale linka nie zapisałem

  • zenobiusz 27 listopada 2011 o 10:27 pm

   El Hierro,nie wojna.

   • Konarski 27 listopada 2011 o 10:29 pm

    Skąd wiesz, że chodzi o ten wulkan przy tej dacie?

    • zenobiusz 27 listopada 2011 o 10:42 pm

     Wyczuwam,i śledzę sejsmografy

   • Konarski 27 listopada 2011 o 10:31 pm

    Może ta data to czyjś żart.
    W każdym razie źle dobrany w czasie – sytuacja na Bliskim Wschodzie gęstnieje i śmierdzi wojną, która może przerodzić się w konflikt globalny.

    • sebecx 28 listopada 2011 o 9:49 am

     ..zobaczcie sobie jeszcze to: http://www.illuminatiorder.info/krad/itanimulli/balibu-e.html …oczywiście też trzeba wcisnąć ctrl + A..
     ..hmm..

  • Hieronim 28 listopada 2011 o 12:36 am

   Też juz 2 razy tutaj to podawalem. A co do El Hierro to mysle ze walnie na przelomie 2012/13 Jesli chodzi o atak na Iran to moim zdaniem nastąpi to w drugiej polowie 2012 miedzy lipcem a listopadem i bardzo mozliwe ze niestety 3ws rowniez…

  • ekonomiczny hitman 28 listopada 2011 o 1:57 pm

   Prawy dolny róg strony, zobaczcie do czego linkuje, link jest ukryty na pierwszy rzut oka pod obrazkiem liczby”Pi”(?), dopiero po najechaniu na dolny róg widać: http://www.wasawargamesclub.fi/

   War Games Club!

   • choice 28 listopada 2011 o 3:23 pm

    o co z tym War Games Club chodzi? jak się kliknie w te pi wyskakuje pusta strona http://www.illuminati.org/ przy ctr+a podaje tylko dziwny czas który liczy w dół?

 36. Tomasz 27 listopada 2011 o 10:17 pm

  No to sie zaczyna,ta stronka zazwyczaj jest dobrze poinformowana,wiadomo czyja

  http://www.debka.com/article/21519/

 37. zenobiusz 27 listopada 2011 o 10:19 pm

  Dzięki.Wszyscy przy brzegach ,wypieprzać w głąb lądu .

  • zenobiusz 27 listopada 2011 o 10:21 pm

   Tomasz ty też.Londyn nie jest bezpieczny,tamy są za niskie

   • zenobiusz 27 listopada 2011 o 10:25 pm

    Tomasz to jest ściema,nie będzie żadnej wojny,będzie El Hierro

    • Tomasz 27 listopada 2011 o 10:29 pm

     Zenobiusz mial byc wulkan na La Palmas jak dobrze pamietam a nie El Hierro.Widzisz wszedzie maca i nie mieszkam w Londynie haha:)

     • zenobiusz 27 listopada 2011 o 10:31 pm

      Zobacz film który zamieściłem to nie żart.

      • zenobiusz 27 listopada 2011 o 11:08 pm

       20 km. to prawie Londyn.

       • Tomasz 27 listopada 2011 o 11:12 pm

        pudlo juz pisalem ,ze te mapki sa bardzo niedokladne

        • zenobiusz 27 listopada 2011 o 11:24 pm

         No to u mnie na blogu skłamałeś.Oj nieładnie.
         A może to jakiś inny Tomasz.?

        • Tomasz 27 listopada 2011 o 11:35 pm

         W ktorym miejscu? Pisalem ze roznia sie conajmniej 10 mil. ta ktora jest u monitora pokazuje mnie np w Londynskim City,gdzie tez notabene mam z 6 mil od swojej pracy. A teraz pisze z miasteczka ktore lezy ponad 30 mil od Londynu ha ? Kurcze a juz nawet Ciebie polubilem. Ja jestem zawsze zalogowany ,wiec to ten sam Tomasz:)

        • sebecx 28 listopada 2011 o 12:18 am

         ..ciekawe czy Zeno „wyczuwa” kto go lubi…

        • zenobiusz 28 listopada 2011 o 12:24 am

         O K.Czy nie widzisz że się po prostu martwię??
         Niewielu znam ludzi w Anglii,na terenach zagrożonych.
         Może jednak ,wyjechał byś z przyjaciółmi odo Szkocji ??

         Na krótki urlop??

  • jakisbuk 27 listopada 2011 o 10:23 pm

   ja mam niezatapialną łodkę, to sie nie boje 🙂 a do morza mam 400 km 🙂

   • hjk 28 listopada 2011 o 3:22 pm

    Tytanik też był podobno niezatapialny 😦
    już lepsze te 400 km 🙂

 38. zenobiusz 27 listopada 2011 o 10:32 pm

  Przewiń stronę do góry.

 39. zenobiusz 27 listopada 2011 o 10:37 pm

  Będą dwie fale Wybuch na El Hierro uruchomi La Palma.Ja po prostu to wiem.Internet nie jest moją zabawą .Ja jestem sensitive Spytaj Marka.!!!!!!!!!!!.

  • Extazed 27 listopada 2011 o 10:42 pm

   Czy ludzie zamieszkujący Polskę będą bezpieczni?

   • Annah. 27 listopada 2011 o 10:56 pm

    Któraś może popuścić jak przyjdzie wielka fala…
    http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mfj/zal03/sobolewski/praca1.htm

    • hjk 28 listopada 2011 o 3:24 pm

     „Prawdopodobieństwo powstania określonych produktów rozszczepiania jąder U-235 [23]
     Nie można przewidzieć, na jakie konkretne produkty rozpadnie się dane jądro uranu. Takich możliwości jest ok. 170 [5]”

     masakra… to jakieś pandemonium 😦
     A moze powstac jeszcze coś nieznanego, tj. nieznane izotopy znanych pierwiastków…

 40. zenobiusz 27 listopada 2011 o 10:46 pm

  Tak z, wyjątkiem Świnoujscia.Tam dojdzie fala.Możliwa jest „cofka” Wisły i Odry,ale nie wyczuwam jak daleko.

  • Extazed 27 listopada 2011 o 10:50 pm

   Możliwe, że dla tej części regionu zaplanowano coś innego. Szykuje się mocne wejście.

   • zenobiusz 27 listopada 2011 o 10:54 pm

    Coś przeczuwasz?

    • BirD2 27 listopada 2011 o 11:04 pm

     Nie w tym wątku ale kiedy mogę panu napisać.
     ” i gdzie ten wybuch El Hierro który zapowiadałeś” za miesiąc czy dwa

    • Extazed 27 listopada 2011 o 11:06 pm

     Bo ja wiem, już od dawna mam przeczucie, że coś się stanie, ale nie chcę mówić konkretnie, gdyż nie mam ani dowodów ani pomysłu na to co może się stać. Ale uważam, że wygodnym dla unych rozwiązaniem byłoby zsynchronizować pewne wydarzenia. Więc jeśli nastąpi El Hierro, mozna się spodziewać rozruchu maszyny eNWuO na całym globie. Coś wisi w powietrzu. Zbieg okolicznośći? – niepokoje na bliskim wschodzie, El Hierro, Fukuszima wciąż śmiertelna + wiele innych symptomów. Czyżby sztucznie chcieli sprowokować ‚apokalipsę’ ?

     • zenobiusz 27 listopada 2011 o 11:26 pm

      Obyś nie miał racji.

      • MamOczy 27 listopada 2011 o 11:51 pm

       Zeno kiedy ma być ta fala ?

       Wybieram się w najbliższym czasie na Islandię na samo wybrzeże.

       • zenobiusz 28 listopada 2011 o 12:27 am

        To zobacz jak wiać w góry profilaktycznie.

        • MamOczy 28 listopada 2011 o 12:35 am

         To zobaczę na miejscu dokładnie okolicę , a kiedy to ma tak mniej więcej być?

        • zenobiusz 28 listopada 2011 o 1:09 am


         Śledź stronę.
         Powodzenia.

        • rabarbarek 28 listopada 2011 o 1:40 am

         Strona z linkami na temat wulkanow. El Hierro na zywo. Inne ciekawe tez. Zeno pewnie je zna, ale warto miec to na stronie. Przyznam szczerze , ze nie mam sily bac sie. Z kazdej strony widac paszcze lwa i nie wiadomo , w ktora wpadniemy. Ja wczoraj swiadomie wlazlam w jedna z nich i do dzisiaj nie doszlam do siebie. Moze jutro opisze.

         http://www.hawaii247.com/2011/11/24/volcano-watch-how-to-watch-world-volcanoes-on-the-web/

      • sasquatchipi 28 listopada 2011 o 12:42 am

       Powiem ci Zenobiuszu że skutki mogą być bardziej katastrofalne. Kilka lat temu widziałem 1.5 metra wody w moich okolicach a w sierpniu ten sen się powtórzył. Jako dziecko miałem silne przeświadczenie że zza wzgórza, niedaleko którego mieszkałem, wypłynie morze. I to nie woda ale dokładnie „morze”. W moich snach także zawsze gdy tonę pojawia się morze. Nigdy nie tonąłem w stawie, jeziorze, rzece czy basenie lecz zawsze w morzu. Co mnie bardziej niepokoi to to że mieszkam daleko od wybrzeża.

     • sebecx 28 listopada 2011 o 1:52 am

      …i pionowe spadki na giełdach….

      • hjk 28 listopada 2011 o 3:29 pm

       a dzis znowu rośnie i tak górka – dołek..
       na tym spekulanci zarabiają, jak wiedza dokąd dojedzie – a wiedzą, bo sami to powodują i wciągają innych, a jak sie nie da, to na quasi rzadowych ‚inwestycjach” typu OFE itd.

 41. Warszawiak 27 listopada 2011 o 11:11 pm

  http://www.wykop.pl/link/958459/inwazja-na-irak-w-2003-roku-byla-zbrodnia/

 42. arcof 28 listopada 2011 o 12:05 am

  watpliwosci budzi to stwierdzenie o braku wiary wsrod dzieci. Na pewno dzieci nie sa religijne w sensie nie znaja zadnej konkretnej religii i nie wyznaja przynaleznego do niej avatara ale to nie znaczy, ze nie maja jakiejs glebszej swiadomosci duchowej. Pamietam, ze jako dziecko cos takiego mialem.

  • zenobiusz 28 listopada 2011 o 12:37 am

   Mało tego.Moje dzieci i wnuki, widziały swoich Aniołów Stróży. Inaczej nie potrafię sobie wytłómaczyć, ich gaworzenia z kimś niewidzialnym.

   • hjk 28 listopada 2011 o 3:35 pm

    Dzieci sa chrzczone i już od wtedy podlegają działaniu szczególnej Łaski Bożej

 43. Hieronim 28 listopada 2011 o 12:23 am

  „Rząd Światowy powstanie bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, czy Rząd Światowy stworzony zostanie na drodze przemocy czy powszechnego przyzwolenia.” [James Paul Warburg]

  „Nad społeczeństwem dominować będzie elita… która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.” [Zbigniew Brzeziński]

  „Jesteśmy wdzięczni wydawcom „Washington Post”, „New York Times”, „Time Magazine” i innym wielkim wydawnictwom, których menedżerowie uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymali swych obietnic zachowania dyskrecji przez blisko 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwością zrealizowanie naszego planu budowy światowego rządu, jeśli bylibyśmy w tym czasie przedmiotem zainteresowania prasy…” [David Rockefeller]

  http://www.rp.pl/artykul/67352,552823-Rabin–goje-zyja-po-to–by-uslugiwac-%20Zydom.html

  • hjk 28 listopada 2011 o 3:37 pm

   prorok jakiś czy co?
   To wyraz pychy – zapomniał powiedzieć jeszcze o 3 możliwości – tajny rząd światowy i marionetkowe ‚narodowe”, co zapewne juz istnieje prawie wszedzie…

 44. MamOczy 28 listopada 2011 o 12:36 am

  http://davidicke.pl/forum/uwaga-nowelizacja-ustawy-o-szczepieniach-t8214.html?sid=c0dca167af173a6d26bdce8dcfa8d7e0#p108548

  Od: Maria Majewska
  Data: 20 września 2011 14:59
  Temat: nowelizacja ustawy o szczepieniach

  Szanowni Państwo, Z przykrością donoszę, ze jednak nasze nadzieje na liberalizacje ustawy o szczepieniach były płonne. Wczoraj dostałam informacje o planowanych poprawkach do tej ustawy. Jeszcze nie przeanalizowałam szczegółów, ale ogólnie wygląda, ze nie zmieniono terminu „obowiązkowe” ; – na; „zalecane” , co sugerował nowy rzecznik GIS. Teraz tylko przybywający do Polski turyści czy politycy (np. Bill Gates, królowa Elżbieta ) nie będą zgarniani na lotniskach i przymusowo szczepieni. Zmieniła się więc tylko kosmetyka i dotyczy ona głownie obywateli zagranicznych, a polskie społeczeństwo nadal będzie traktowane instrumentalnie metodami totalitarnymi (dla zysków koncernów farmaceutycznych i i lobbystów). Nadal będzie pozbawione podstawowych praw człowieka, wiec każdy rodzic w pojedynkę musi walczyć z systemem o życie i zdrowie swego dziecka. Kartele farmaceutyczne i lobbysci wygrali te batalie. Nasz rzad widać uznał, że Polakom nie przysługują takie same prawa, co obywatelom krajów zachodnich.

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/4625

  Pozdrawiam DM

  • hjk 28 listopada 2011 o 3:35 am

   Ten obowiązek co najwyżej moze dotyczyć służby zdrowia, ze ma dla chetnych przygotowac zalecane szczepionki. Obowiązków nie może narzucac państwo, tylko jednostka w wyniku osobistej, a wiec wolnej decyzji zobowiązuje się do pewnych rzeczy. Np. przy zatrudnieniu zobowiązuję sie wykonywac nakazane przez pracodawcę prace…
   Jeśli panstwo do czegos „zobowiązuje”, to jest to zwykły przymus (najczęściej nieuzasadniony i bezpodstawny, maskowany tylko terminologią moralną) i tak to trzeba nazywać…
   Nie nalezy mylić terminów prawnych z moralnymi.

 45. hjk 28 listopada 2011 o 1:56 am

  Przegrane wybory – Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

  trzeba to wysłuchac póki jest…

 46. cinomorecam 28 listopada 2011 o 2:10 am

  Witam Panie i Panowie : ) Mam taki temat do ruszenia w Polsce ? Jak ma się social dla opieki rodziców wychowujących dzieci ? W uk naszej zimnokrwistej Elki ? Polacy na dziędobry jak złożą zawiadomienie o dotacje to mają – parę funtów ! Teraz Polska jest pełną gębą w KOŁCHOZIE ue TO niech Tusk Wytłumaczy – Dlaczego Polki robią statystyki w angli urodzin ? Pozdrawiam Wszystkich W Polsce i na tułaczce za granicami 🙂

  • hjk 28 listopada 2011 o 3:27 am

   bo taki jest plan,jak objasnia komentarz pod tekstem
   http://iskry.pl/index2.php?option=com_content&task=view&id=4598&pop=1&page=0&Itemid=3

  • Wizzgaa 28 listopada 2011 o 1:27 pm

   To Polki nabijają statystyki urodzin w Anglii ? Ci cholerni wyspiarze zawsze umieli na tzw. ” cudzej du….ie do raju jechać „. Były kolonie i ich bogactwa za friko , teraz nasze dzieciaki . Nasze cudne dzieciaki ! Szlag mnie trafia .

 47. felicyta 28 listopada 2011 o 2:49 am

  Dr David Duke aresztowany w Niemczech
  27 Listopad 2011
  Źródło: http://fn-koeln.info

  W piątek, 25 listopada, w ramach „wolności słowa”, został aresztowany dr. David Duke, przebywający w Republice Federalnej Niemiec, gdzie w mieście Kolonia miał przemawiać na konferencji zorganizowanej przez niemieckie środowisko nacjonalistyczne. Znany ze swych antysyjonistycznych poglądów dr. David Duke, został zatrzymany i zakuty w kajdanki nim zdołał wejść do budynku w którym miało odbyć się spotkanie.

  Policja odmawia udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień w tej sprawie.
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/11/27/dr-david-duke-aresztowany-w-niemczech/

 48. hjk 28 listopada 2011 o 3:23 am

  widze, ze i http://www.aferyprawa.com/ zniknąl…
  a moze został gdzies przeniesiony?

  • hjk 28 listopada 2011 o 3:38 pm

   aaa, jest teraz .eu

 49. maran 28 listopada 2011 o 4:55 am

  SUPER video. Mocne i prawdziwe slowa. Warte rozpowszechniania.

 50. maran 28 listopada 2011 o 5:06 am

  Kolejne mocne i prawdziwe slowa.

  • Tom 28 listopada 2011 o 2:12 pm

   na stronie http://pl.pokernews.com jest jeszcze więcej takich wypowiedzi

 51. Ktoś 28 listopada 2011 o 5:24 am

  Odnośnie najnowszych wydarzeń zanotujcie w pamięci nieoczekiwana wizytę sikorskiego na Ukrainie u jakiegoś oligarchy. Ta wizyta wygląda na ustalanie podziału łupów po spodziewanym puczu banderowców przedstawianych w lokalnej prasie jako „niezadowoleni emeryci wojskowi”. Na razie nie chce wypalić „rewolucja” na Białorusi wiec wygląda na chwilową zmianę planów i dziabniecie Rosji od spodu. Joz dawno dawno temu pojawiały się alarmujące sygnały o dziwnych wojskowych samolotach latających w tamtych kierunkach. Czy transportowały one broń dla dzielnych „rezunów” czas pokaże. W każdym razie za naszymi wschodnimi granicami powoli zaczyna się już nie tlić a wyraźnie dymić.

  A co do banków – jeśli któryś obecnie prowadzi ostrą akcje na pozyskiwanie lokat to więcej niż prawdopodobne iż ma on problemy z kapitalizacją. I nie jest wykluczone iż skuszonych szczęśliwców po nowym roku obdaruje bankructwem bo pamiętajmy o miesięcznym przesunięciu miedzy końcem roku rozrachunkowego u anglosasów a u nas. Ten miesiąc może być aktywnym okresem transferowania umoczonych wierzytelności do banków córek zachodnich central z przerzuceniem kosztów upadłości na pozostałe banki uczestniczące w BFG.

 52. Kinga 28 listopada 2011 o 5:50 am

  http://presscore.ca/2011/?p=5142
  CIA przygotowuje operacje Falszywej Flagi

 53. rabarbarek 28 listopada 2011 o 7:01 am

  Goraco na granicy pakistansko -afganskiej. W sobote USA zbilo 28 zolnierzy pakistanskich , ktorzy pilnowali przejscia granicznego. Jest to przejscie , ktorym przewozone sa dostawy sprzetu i zywnosci dla armii NATOwskiej w Afganistanie. Pakistan nakazal Amerykanom zlikwidowanie bazy lotniczej w Pakistanie i oglosil zamkniecie granicy w ciagu 2 tygodni. Emerytowany dowodca pakistanski powiedzial , ze jesli NATO mysli , ze Pakistan nie jest w stanie odpowiedziec zbrojnie na ataki koalicjantow to jest w bledzie.
  Jesli atak [ nie pierwszy juz ] byl prowokacja to nie jest to dobry znak na nalblizsze tygodnie . Sytuacja w calym regionie jest napieta i kazdy kolejny nierozwazny krok , pogarsza sytuacje.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2066488/Pakistan-gives-US-2-week-ultimatum-abandon-secret-airbase-closes-border.html

 54. jakzawsze 28 listopada 2011 o 8:43 am

  Były Żołnierz PRL – ONI są wśrod nas !? cz.1/3

  • jakzawsze 28 listopada 2011 o 8:56 am

   … 2-ga część w temacie =UFO=

   Każdy ma sowoje zdanie na ten temat …

   • jakzawsze 28 listopada 2011 o 9:08 am

    Sedno „matrixa” ___ facet dobrze gada.

   • alexirin 28 listopada 2011 o 9:11 am

    hehe bajki dla dorosłych

 55. sebecx 28 listopada 2011 o 9:21 am

  następny chory w tym roku… http://www.tvn24.pl/-1,1725839,0,1,george-michael-na-oddziale-intensywnej-terapii,wiadomosc.html …oj dziwne to dziwne… gdyby tak zebrać „gwiazdy”, ich rodziny którzy w tym roku zachorowali bądź postanowili się wycofać z życia publicznego bądź zmarli to się okazać może że rok to kulminacyjny… hmmm… kroi się coś… oj coś się kroi… czytałem gdzieś o tym dawno, że tak to będzie wyglądać…

  • sebecx 28 listopada 2011 o 9:24 am

   ..potem wybrani politycy pewnego dnia się nie pokarzą już…. czy któremuś aroganckiemu politykowi wzorem „albo Prezydent będzie gdzieś leciał” nie wyrwało się „wyginiecie jak dinozaury”????

   • choice 28 listopada 2011 o 9:59 am

    „albo Prezydent będzie gdzieś leciał” zbieżność Złoto Dezerterów film z 1998 roku w reżyserii Janusza Majewskiego jest to fragment czy jakiś montaż pytam bo nie wiem nie oglądałem..

   • sebecx 28 listopada 2011 o 11:56 am

    ale byka walnąłem… pokażą miało być..

  • navajo88 28 listopada 2011 o 12:58 pm

   SEBEX A ZAUWARZYŁEŚ ŻE OD CONAJMNIEJ ROKU NIE WIDAĆ ŻADNYCH BYŁYCH MUZYKÓW ROCKOWYCH I TO TYCH GIGANTÓW JAK JAGGER I INNI ! ,CO ZNIMI POZABIJALI ICH ?????? ,PYTANIE BEZ ODPOWIEDZI !!!
   J.M.H

   • Wizzgaa 28 listopada 2011 o 1:33 pm

    Navajo ! Nie pozabijali tylko ” ukarali” zakazem wstępu na wielkie sceny . Za dużo wolności przyznawali sobie ci liderzy muzyki a to przecież NIEDOPUSZCZALNE w kreowanym nowym świecie.

 56. Czas_jest_bliski 28 listopada 2011 o 11:49 am

  Bardzo zimnej nocy, 10 minut przed północą rozpocznie się wielki wstrząs, który potrząśnie Ziemią przez 8 godzin. To będzie trzeci sygnał, że Bóg Jest tym, który rządzi Ziemią. Zgodnie z 3 Tajemnicą Fatimską. Według kalendarza Azteków 24 grudnia 2011 roku nastąpi kres epoki Nahui Olin (Słońce Trzęsień Ziemi), życie na Ziemi zostanie zniszczone, by się odrodzić. Kalendarz Majów również kończy się 24 grudnia 2011, 21.12.12 jest prawdopodobnie dezinformacją w latach 70 – 80 pisało się o dacie 24 grudzień 2011 nawet w programach o Majach mówiono o tej dacie zobaczcie urywki z dokumentalnych filmów http://www.youtube.com/watch?v=ybeRvDakIik&feature=related . Na forach amerykańskich znalazłem taki oto wpis odnośnie filmu 2012. Ukrytą informację na domu 11245. Użytkownik ten uważa że jest to data 11/24-5. Czyli rok 2011 24 lub 25 dzień jakiegoś miesiąca w zależności gdzie się jest na kuli ziemskiej. Uważa że jak połączymy to z nazwą filmu 11/24-5/2012 co można zapisać 11/24-5/12 czytając od końca w zapisie amerykańskim 12/24-5/11 czyli grudzień 24-25 2011. Jednak to nie pasuje do biblijnego opisu wielkiego trzęsienia któremu ma towarzyszyć czerwony księżyc a słońce się zaćmi na 3 dni. 24 grudnia księżyc będzie w nowiu czyli nie będzie widoczny. Krwisty księżyc będzie 10 grudnia 2011 kiedy będzie pełnia.

 57. jakisbuk 28 listopada 2011 o 12:02 pm

  to ja juz nie wiem – jest ten kryzys czy nie ?

  ” To będzie nasz najlepszy dzień w historii”. Gorączka zakupów-

  Jeśli ktoś z Amerykanów odpuścił sobie stanie w kolejkach w tak zwany Czarny Piątek, teraz może skorzystać z okazji Cybernetycznego Poniedziałku (Cyber Monday). Analitycy spodziewają się, że ogromna ilość okazji w sklepach internetowych zakończy się w tym roku rekordowym poziomem sprzedaży.

  Andrew Lipsman, analityk z branży internetowej w firmie ComScore, która zajmuje się gromadzeniem danych, przewiduje, że sprzedaż tego jednego dnia może sięgać tym razem rekordowej kwoty 1,2 miliarda dolarów.”

  http://biznes.onet.pl/cybernetyczny-poniedzialek-duze-okazje-i-rekordowa,18572,4935231,1,news-detal
  ==============================================================
  monitorpolski: dla ilustracji tego co napisałeś poniżej zamieszczam kilka fotek z naszego szczęśliwego kraju:

 58. Peryskop 28 listopada 2011 o 12:43 pm

  27.11.2011

  Globalne nieporozumienie.

  Zbliża się kolejny szczyt klimatyczny ONZ.

  Nauczeni doświadczeniem sprzed dwóch lat, ONZ organizuje kolejny szczyt klimatyczny w kraju, gdzie atak zimy nie grozi. Po ataku zimy w Kopenhadze przed dwoma laty postanowiono, że sytuacja nie może się powtórzyć. Problem z dotarciem niektórych dygnitarzy, w związku z gwałtownymi śnieżycami i przedwczesnym atakiem zimy sprawił przecież, że szczyt po którym bardzo wiele sobie obiecywano zakończył się kompletnym fiaskiem. Organizatorzy poszli więc po rozum do głowy i kolejne szczyty odbyły się w Meksyku, a tegoroczny odbędzie się w RPA.

  Pomysłodawcy walki ze zmianami klimatu (od jakiegoś czasu określenie – „globalne ocieplenie” znalazło się na cenzurowanym) stoją przed nie lada problemem. Oprócz Europy, która już obciążyła się dobrowolnie opłatami za emisję CO2 cały świat zdaje się mieć kwestię walki z klimatem w „głębokim poważaniu”. Głębokim poważaniu, za którym nie idzie żadna chęć współpracy, a w szczególności płacenia za tę walkę. Nie ma się czemu dziwić. Klimatolodzy z Rosji są przekonani, że to nie globalne ocieplenie nam zagraża tylko kolejna epoka lodowcowa. Amerykanie mają zmiany klimatyczne w nosie, wszak liczy się tylko zysk, a na CO2 może i da się zarobić, ale zyskiem trzeba by się dzielić z niekoniecznie lubiany lobby. Chiny również zachowują spory dystans do kwestii walki z klimatem. Można tylko przypuszczać, że nawet zacierają ręce i trzymają kciuki by klimat ocieplił się jeszcze o parę stopni. Biorąc pod uwagę kryzys demograficzny w Rosji otworzyłoby to całkiem radosne perspektywy masowej kolonizacji Wschodniej Syberii. Już teraz nielegalna emigracja do tych regionów (po cichu wspierana przez rząd chiński) zaczyna przypominać kolejny najazd mongolski.

  Opinie naukowców w kwestii zmian klimatu są bardzo sprzeczne ze sobą. Oczywiście, w powszechnej świadomości dominuje teza o antropogennym pochodzeniu zmian klimatycznych. Naukowcy popierający tę wersję byli wielokrotnie krytykowani, jednak w chwili obecnej przerażający jest konsensus panujacy w tym zakresie w mediach. Nagroda Nobla dla Ala Gore’a, hasła o potwierdzonych wynikach badań, o oczywistości tego faktu znajdują silny odpór w środowiskach naukowych. Niestety, aby prowadzić badania trzeba mieć pieniądze, a pieniądze mają zwolennicy teorii o anropogenicznym pochodzeniu zmian klimatycznych. Nie ma w tym nic dziwnego. Korzyści płynące z obecnego podejścia do tematu dają gigantyczne profity bardzo zamkniętym grupom, mającym bezpośrednie powiązania z światową finansjerą. Wystarczy wspomnieć, że w Polsce opłacało się uruchamiać fabryki mrożonek tylko po to by zamknąć je w zamian za przydzielane pozwolenia CO2. Skala finansowa walki z globalnym ociepleniem przekracza zdolność postrzegania normalnego człowieka. W rzekomo „naukowych” analizach ekonomicznych wskazuje się, że globalne ocieplenie może spowodować spadek światowego PKB o 30%. Równocześnie zwraca się uwagę, że na skuteczną walkę potrzeba tylko 1,5-2% PKB. Oczywiście z roku na rok te koszty rosną, wszak wiadomo, że im później się podejmuje działania tym trudniej jest uzyskać zamierzony efekt. Ostatnio dało się słyszeć głosy, że na skuteczną walkę z globalnym ociepleniem potrzeba łącznie 50 bilionów dolarów…

  więcej:

  http://spodlasu.nowyekran.pl/post/41858,globalne-nieporozumienie