Polacy narodem wybranym. Co zrobią syjonistyczni Żydzi?

Sensacyjny artykuł Gawrońskiego ukazał się w "Warszawskiej Gazecie"

Choć staram się unikać tematów religijnych, to dzisiaj postanowiłem uczynić wyjątek – z uwagi na rangę poniższych informacji. Dziennikarz Rafał Gawroński przez ponad rok badał sprawę objawień Maryjnych księdza Giulio Mancinellego z 1610 roku. Jeśli opublikowane informacje są prawdziwe, to historia świata może być zupełnie inna niż to się nam przedstawia. Nie da się ukryć, że sprawa Polaków jako narodu wybranego, będzie problemem dla syjonistycznych Żydów, którzy uzurpują sobie prawo nie tylko do Izraela, ale i do całego świata, jako darowanego im przez Boga.
Autor pisze: „I tak z pomocą Najświętszej Maryi Panny, naszej Królowej ocaliliśmy Europę już kilka razy: przed muzułmanami w bitwie pod Wiedniem w roku 1683 oraz przed barbarzyńcami cywilizacyjnymi w 1920 roku”.
Nie wiem czy nie posunę się za daleko twierdząc, że kolejnym skutkiem przypisanej roli naszego narodu jako wybranemu, było to, że w 2009 roku Polska uratowała świat przed pandemią ptasiej grypy, która miała być spowodowana skażonymi szczepionkami na świńską grypę, a więc uratowała miliony ludzi przed śmiercią! Być może w naszych wspólnych działaniach, byliśmy kierowani Siłę Wyższą?

Polacy Narodem Wybranym

Rafał Gawroński

My, Polacy będziemy się za takich barbarzyńców cywilizacyjnych modlić w miejscach objawień Maryjnych, Krakowie, Gietrzwałdzie i innych miejscach. W kontekście naszego czynnego zaangażowania się w walkę ze złem znajdują właściwy sens inne słowa kard. Hlonda: « Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą i wielką miłością bliźniego i Różańcem; Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów;

„Polacy Narodem wybranym”
Tego określenia mnie nie uczono w szkole i na lekcjach religii również. Jednak pamiętam moją nauczycielkę od historii która kazała mi wyjść za drzwi gdy przerabialiśmy temat: „Napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę”. Podniosłem rękę i nauczycielka powiedziała: „Proszę Gawroński” udzielając mnie głosu. Ja wstałem i oznajmiłem, że w temacie brakuje słowo Rosja, a temat powinien brzmieć prawidłowo „Napaść hitlerowskich Niemiec i Rosji na Polskę”.

Spokojnie zapytała skąd ja to wiem: „Odpowiedziałem od Ojca”. W klasie zaczął się mały szum, ale nic nie normalnego tylko kilka dyskretnych słów między kolegami i koleżankami. Szybka reakcja nauczycielki od historii, która skwitowała: „Gawroński jeżeli tak dobrze znasz historię to wyjdź za drzwi”. Lekcje przesiedziałem za drzwiami. Na następnej lekcji historii dalej wałkowaliśmy ten temat II wojny światowej. Tym razem inaczej się odbyło. Na wstępie przed odczytaniem listy obecności z dziennika nauczycielka zapytała czy dalej podtrzymuje moje twierdzenie z poprzedniej lekcji w kwestii kto na kogo napadł w czasie II wojny światowej. Rozradowany wstałem i z uśmiechem oznajmiłem, że tak podtrzymuję iż Rosja z Niemcami napadli na Polskę. Nic nie mówiąc palcem wskazała drzwi. Wyszedłem.

Przez jakiś czas byłem klasowym bohaterem i nie zdawałem sobie z powagi sytuacji zwłaszcza, że dyrektorem szkoły był nauczyciel fizyki zagorzały komunista. Zdziwiło mnie również, że na wywiadówce nie było słowem o tym incydencie. Było to na przełomie lat 60 i 70-tych. Dzisiaj mile wspominam tę nauczycielkę w końcu mogłem wylądować u debila komunisty, a tak się nie stało i cała sprawa pozostała tylko w kręgu klasy i rodziny.

Opisałem ten epizod z mego szkolnego żywota aby Szanownym czytelnikom przybliżyć element dezinformacji władzy stosowany od czasu pojawienia się reżimów totalitarnych w Europie.

Dlaczego władzy zależy na ukrywaniu prawdy ? Odpowiedź może być tylko jedna: Ich władza nie jest władzą prawdy tylko władzą oszustów innymi słowy kryminalna.

Tutaj dochodzimy do sedna dzisiejszego tematu czyli Narodu Wybranego.

My Polacy mamy świadectwo i tytuł Narodu Wybranego bezpośrednio od samej Matki Jezusa, którego żydzi przyzwolili ukrzyżować. Jezuita ks. Giulio Mancinelli 14 sierpnia 1608 roku jest świadkiem objawienia w dniu szczególnym dla kościoła w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny matki Jezusa. W dalekim Neapolu w klasztorze Gesu Nuovo Matka Boga wypowiedziała te słowa do księdza pytając:

„Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski ?

Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku mnie pałają jego synowie.”

O objawieniu powiedział swym przełożonym, że wspaniały i dziwny obłok, wychodzący jakoby z morza, który zbliżał się ku niemu zobaczył i jak z obłoku powstała piękna postać Dziewicy Niepokalanej z Dzieciątkiem Jezus na ręku, okryta w królewską purpurę, a u kolan Jej klęczał młody jezuita, aureolą okolony: – Wniebowzięta Królowa! – opowiedział jezuita ks. Juliusz Mancinelli i osunął się na kolana. Bogarodzica, nasza Królowa spojrzała na klęczącego u Jej kolan, św. Stanisława Kostkę, a potem na ks. Mancinellego i rzekła:

– Jemu tę łaskę dzisiejszą zawdzięczasz, Juliuszu mój! Wskazując na św. Stanisława Kostkę.

A pytającym go braciom zakonnym opowiadał, modląc się zarazem:

– Królowo Polski… módl się za nami. Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza.

Zdziwił się Neapol, Rzym i świat chrześcijański wraz z Papieżem ponieważ rzecz była niesłychana gdyż żadnemu narodowi w całym świecie łaska taka nie była ani przedtem ani do tej pory przez Matkę Boża okazana i udzielona.

Przybył zatem ks. Mancinelli do Krakowa z błogosławieństwem Papieża aby Królowi i Polakom swe objawienia osobiście oznajmić, że Królowa Polski Matka Boga pragnie szczęścia dla Polaków.

W dniu 8 maja 1610 roku modląc się przed trumną św. Stanisława patrona Polski dziękując Bogu tymi słowy: Dziękuję Bogu, że ona jest taką urodzajną rodzicielką Świętych, skarbiąc sobie ten przywilej i chwałę, że Kościół cały ją nazywa: „ Polską, Bożą Winnicą i Królestwem Bożym” i woła do niej z uznaniem i miłością: „Ciesz się Matko, Polsko, żyzna w obfite błogosławionych potomstwo” – Gaude Mater Polonia, prole foccunda nobillis !

Powtarza jezuita z dalekiego Neapolu. Gdy tak modlił się w czasie Mszy Świętej na Wawelu za pomyślność

Królestwa Polskiego ujrzał w wielkiej postaci Maryję w królewskim majestacie, jakiej nigdy dotąd nie widział, po czym Bogurodzica tymi słowy zwróciła się do niego:

„Jam jest Królowa Polski, Jestem Matką tego Narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja ci zawsze będę, jakom jest teraz, Miłościwą.”

Objawienia w Neapolu i Krakowie zostały potwierdzone przez Papieża Aleksandra VII. Papież tymi słowy zwrócił się do Króla Polski Jana Kazimierza:

„Maryja was wyratuje, toć to Polski Pani. Jej się poświęćcie, jej oficjalnie ofiarujcie, Ją Królową ogłoście, przecież sama tego chciała.”

Na wieczną pamiątkę objawień Wawelskich jezuity ks. Juliusza Mancinellego koronę na iglicy Kościoła Mariackiego w Krakowie założono w dziesiątą rocznicę wzięcia go do nieba przez samą Maryję dnia 14 sierpnia 1618 roku. A było to tego samego dnia i tak samo wieczorem gdy równo 50 lat wcześniej Maryja zabierała św. Stanisława Kostkę.

Obecna korona na iglicy Kościoła to druga ufundowana w 1666 z okazji 10-lecia ślubów Króla Polski Jana Kazimierza złożonych we Lwowie.

Wiele jest świadectw łask Bożych dla nas Narodu Wybranego. Jedną z nich jest fakt, że niezwłocznie po objawieniach na Wawelu nastąpiła wygrana bitwa pod Kłuszynem, która miała miejsce 4 lipca 1610 w niespełna dwa miesiące od objawień w Krakowie. W wyniku poniesionej klęski bojarzy zdetronizowali cara Wasyla Szujskiego i obwołali carem królewicza polskiego Władysława, syna Zygmunta III Wazy, a Żółkiewski wkroczył do Moskwy

W tym roku przypadła 400 setna rocznica tamtych wydarzeń ukrywanych przez popleczników carskich i komunistycznych. 29 października 1611 r. wielki wódz i mąż stanu hetman Stanisław Żółkiewski, zdobywca Moskwy, przywiódł do Warszawy wziętych do niewoli cara Rosji Wasyla IV, jego żonę carycę Katarzynę, dowódcę armii rosyjskiej – wielkiego kniazia Dymitra oraz następcę moskiewskiego tronu wielkiego księcia Iwana. Przemawiający w imieniu króla, podkanclerz Feliks Kryski przypomniał, że to Rosjanie napadli na Polskę pierwsi po czym nastąpił Hołd Ruski.

I tak z pomocą Najświętszej Maryi Panny, naszej Królowej ocaliliśmy Europę już kilka razy: przed muzułmanami w bitwie pod Wiedniem w roku 1683 oraz przed barbarzyńcami cywilizacyjnymi w 1920 roku.

Wywyższyła nas Polaków Królowa Nieba wejrzawszy na pokorę naszą, na męczeństwo przodków naszych, na świętość naszych świętych i nasze szczere chęci zupełnie oddane sprawie Bożej.

Ponownie jednak zagrażają Polsce i Polakom zbrodniarze stosujący wyrafinowane techniki medialne oraz wykorzystując zmęczenie Narodu doznanymi represjami i terrorem totalitarnym.

Pójdźmy wszyscy Polacy do Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej na Wawel w miejsce objawienia, które miało miejsce 8 maja 1610 roku i prośmy o uwolnienie naszej ukochanej Ojczyzny od zbrodniarzy cywilizacyjnych sprawujących władzę w Polsce. Uznajmy Jej syna Jezusa za Króla Polski i Polaków.

Już Prymas August Hlond ostrzegał i deklarował : „Kiedy Niemcy pozbędą się wreszcie swych zaborczych zamiarów, kiedy wyleczą się z Drang nach Osten, kiedy naprawią szkody, jakie zadali narodowi polskiemu i dadzą pełną gwarancję bezpieczeństwa, kiedy zdecydują się całkiem szczerze na życie w zgodzie i braterstwie ze swymi sąsiadami wschodnimi, wtedy postawa Polski wobec Niemiec będzie zgodna z jej tradycją pokojową i nacechowana duchem współpracy nad pokojem w świecie.

Kard. August Hlond pozostawił nam Polakom również testament o zwycięstwie odniesionym przez Maryję: « Nil desperandum! Nihil desperandum! Sed victoria, si erit – erit victoria Beatae Mariae Virginis. In hoc certamine, quod certatur inter satanicos conventus et Christum, aliquis eorum, qui se credebant vocatos esse, revocatur in altum et erit sicut Deus ipse disponet ».

Tłumacząc jego słowa: « Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów a Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, Bóg wezwie na głębię i będzie tak, jak chce sam Bóg ».

Prymas dodał także: « Walczcie z ufnością. Pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie… Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa ». Odwoływali się do tych słów Prymas Wyszyński, często cytował je również Jan Paweł II; wzmiankę o nich znajdziemy w jego testamencie. Pontyfikat i cudowne ocalenie Jana Pawła II jest zawarte w dwóch słowach:« Totus Tuus » z łac. « Cały Twój » i jako dewiza papieża Jana Pawła II, kilkakrotnie została powtórzona w jego testamencie. Jest ona cytatem z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673-1716). Modlitwa ta brzmi:

Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.

A po polsku brzmi:  Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.

My Polacy jesteśmy Narodem Wybranym i każdy kto w to wątpi niech czym prędzej zmieni swą przynależność Narodową Polską np. na przynależność Społeczną Kolorową lub inną. O tym, że jesteśmy Narodem Wybranym wiemy od samej Matki Jezusa, a wiedza o przeznaczeniu Polaków do tej pory jest ukrywana lub manipulowana. Wzbudza to uzasadnione podejrzenia graniczące z pewnością, iż mordowanie Polaków jest niczym innym jak realizowaniem doktryny religijnej i niezależnej od tego kto sprawuje władzę w Rosji czy obecne środowiska które poprzez celowe i nadmierne zadłużanie Polski i Polaków pragną nas Naród Wybrany zniewolić na wiele pokoleń pałając żywą nienawiścią do naszego Narodu i naszego Zbawiciela.

Niech pomyśli jeden z drugim przez chwilę o gniewie jaki na siebie i swych potomków ściąga napadając na nas Polaków wraz z uzbrojonymi policjantami, ponieważ czynna napaść na oblubieńców Matki Jezusa nigdy nie pozostała bezkarna.

My, Polacy będziemy się za takich barbarzyńców cywilizacyjnych modlić w miejscach objawień Maryjnych, Krakowie, Gietrzwałdzie i innych miejscach. W kontekście naszego czynnego zaangażowania się w walkę ze złem znajdują właściwy sens inne słowa kard. Hlonda:

« Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą i wielką miłością bliźniego i Różańcem; Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów;

Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie;

Trzeba ufać i modlić się;

Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo – to Różaniec;

Ona tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga;

Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej; Maryja obroni świat od zagłady zupełnej; Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba;

Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem;

Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę ».

Kończąc pragnę zapytać: czy ktoś z Szanownych czytelników zna powód abym ja, Polak oraz wszyscy Polacy nie wierzyli Papieżom, Prymasom Polski, że jesteśmy z Królewskiego szczepu Narodu Wybranego?

Ostatnie badania genetyczne przeprowadzone przez grupę międzynarodowych naukowców z Uniwersytetu Stanford w USA potwierdziły tylko, że naród Polski od jednego ojca wywodzi się, a historia nasza sięga 10 700 lat. Nauka jednak wspiera wiarę i opublikowane w Journal of Genetic Genealogy, 5(2):137-159, 2009 najnowsze odkrycie przez genetyków polskiej haplogrupy R1a1a7 męskiego chromosomu Y- DNA, potwierdziło tylko głoszone od pokoleń z ojca na syna, prawdę o naszym wspólnym pochodzeniem z resztą Słowian. Okazało się bowiem, że Polacy zamieszkują swoją ziemię, ukochaną Ojczyznę od zawsze, od przeszło 10 tys. lat.

Chcę być Polakiem w Polsce i nikt tego nawet siłą nie zmieni abym uznawał kryminalnych polityków którzy publicznie oświadczają, że cyt:”Polskość to nienormalność – takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu: historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnej ochoty dźwigać, a zrzucić nie potrafię (nie chcę mimo wszystko?), wypaliły znamię i każą je z dumą obnosić. Więc staję się nienormalny, wypełniony do granic polskością…”

Dla nas kryminalizacja władzy czyli mordowanie Prezydentów RP, okradanie rolników z zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków, okradanie z dopłat unijnych to nienormalność!!! Nawet gdy zgodnie z obowiązującym prawem rolnicy upominają się na forum Parlamentu Europejskiego w formie Petycji zamyka się ich do więzienia (zob. Petycja 1248/2007 do PE).

To jest nienormalność połączona z szaleństwem i barbarzyństwem cywilizacyjnym !!!

Królowo Polski módl się za nami.

Rafał Gawroński, http://poloniae.wordpress.com/
Autor jest prezesem Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Powyższy tekst pojawił się także na stronie ks. dr Piotra Natanka: http://www.piotrnatanek.pl/polacy-narodem-wybranym oraz w Gazecie Warszawskiej.

Reklamy

357 responses to “Polacy narodem wybranym. Co zrobią syjonistyczni Żydzi?

 1. pola 28 listopada 2011 o 11:47 am

  „Żądamy ratyfikacji Europejskiej Zrewidowanej Karty Społecznej Dlaczego żądamy ratyfikacji?

  Ratyfikacja Europejskiej Zrewidowanej Karty Społecznej zmusi władze Polski do przestrzegania praw zagwarantowanych tą kartą, zaniechania eksmisji na bruk, zaprzestania handlu lokatorami, a Polskie Sądy do pełnego i rzetelnego badania spraw lokatorów, którzy kiedyś otrzymali decyzje administracyjne w sprawie przydziału lokali.

  Karta pozwoli lokatorom z decyzjami administracyjnymi najmu na skorzystanie z uchwały Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, który stwierdził, że sprzedaż mieszkań za 5 – 10 % wartości tylko części obywateli, a odmowa takiej sprzedaży drugiej części – jest rażącą niesprawiedliwością, gdyż wszyscy mieli takie same decyzje administracyjne najmu i nie mogli wiedzieć, czy kiedyś domy w których mieszkają zostaną zreprywatyzowane.

  http://www.stachurska.eu/?p=5670

  http://petycje.lokatorzy.info.pl/wyslij-protest-do-rzadu/emailpage/

  Polubienie

  • Brus_Zły_Lis 28 listopada 2011 o 7:22 pm

   a tutaj coś o znanym sędzinie marku safjanie
   http://czerwonykiel.blogspot.com/2011/11/czerwone-dynastie-marek-safjan-cz24.html

   Polubienie

   • ciociababcia 29 listopada 2011 o 7:27 pm

    Witam, kto i jak rządzi i sądzi. Właśnie tutaj jest przykład

    Proszę o podpisywanie petycji

    Szanowny Pan Minister dr Jarosław Gowin
    Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie
    11 00-950 Warszawa
    skargi@ms.gov.pl

    Gratulujemy Panu mianowania na stanowisko Ministra Sprawiedliwości i oczekujemy, że sposób sprawowania tej zaszczytnej funkcji będzie zgodny z dotychczas prezentowanym przez Pana systemem wyznawanych wartości. Mamy w związku z tym nadzieję iż skieruje Pan również swoją uwagę na sprawy nierozwiązane przez Pana poprzedników. Jedną z nich jest sprawa będąca od wielu lat bolączką polskiego więziennictwa, a mianowicie instytucja zwana aresztem śledczym, który często stosowany jest jako areszt wydobywczy.
    Do tej pory najdłużej taka opresja zastosowana względem osadzonego trwała ponad sześć lat. Ten rodzaj aresztu był już kilkukrotnie przedmiotem protestów składanych przez Polaków do stosownych ciał Unii Europejskiej.
    Klasycznym przykładem opresyjności naszego prawa jest areszt wymierzony Piotrowi Staruchowiczowi. Pomimo zakończenia przesłuchania stron Piotr Staruchowicz nadal przebywa w Białołęce. Ostatnio zastosowano wobec niego przedłużenie aresztu o dalsze trzy miesiące.
    Apelujemy o zwolnienie Piotra Staruchowicza z aresztu śledczego, ponieważ w chwili obecnej nie zachodzi ani obawa mataczenia, ani wpływu podejrzanego na świadków. Piotr Staruchowicz w toczącym się aktualnie postępowaniu może swobodnie odpowiadać z wolnej stopy. Mamy nadzieję, że będzie mógł Pan Minister ofiarować Piotrowi Staruchowiczowi i jego rodzinie prezent na Boże Narodzenie w postaci zwolnienia go z aresztu śledczego i umożliwienia spędzenia świąt w rodzinnym gronie.
    Za przychylenie się do naszej prośby z góry dziękują niżej podpisani.

    Tadeusz Mańko Gliwice, Polska mantad@o2.pl

    http://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_zwolnienia_piotra_staruchowicza_z_a_biaoka

    Polubienie

   • Brus_Zły_Lis 29 listopada 2011 o 7:38 pm

    a tutaj coś jeszcze o kulczyku
    http://czerwonykiel.blogspot.com/2011/11/eine-kleine-familie-kulczyk.html

    Polubienie

  • ARTUR 28 listopada 2011 o 10:31 pm

   Jeżeli na dokumencie o przydziale lokalu jest okrągła pieczęć w imieniu RP,przybita kiedykolwiek to nikt nie ma prawa podważać takiego dokumentu czy też cofać decyzji potwierdzonej w ten sposób ,może to zrobić sąd od którego można się odwołać do trybunału europejskiego który potwierdzi ważność i nietykalność prawną .

   Polubienie

 2. Czas_jest_bliski 28 listopada 2011 o 11:50 am

  Bardzo zimnej nocy , 10 minut przed północą rozpocznie się wielki wstrząs, który potrząśnie Ziemią przez 8 godzin. To będzie trzeci sygnał, że Bóg Jest tym, który rządzi Ziemią. Zgodnie z 3 Tajemnicą Fatimską. Według kalendarza Azteków 24 grudnia 2011 roku nastąpi kres epoki Nahui Olin (Słońce Trzęsień Ziemi), życie na Ziemi zostanie zniszczone, by się odrodzić. Kalendarz Majów również kończy się 24 grudnia 2011, 21.12.12 jest prawdopodobnie dezinformacją w latach 70 – 80 pisało się o dacie 24 grudzień 2011 nawet w programach o Majach mówiono o tej dacie zobaczcie urywki z dokumentalnych filmów http://www.youtube.com/watch?v=ybeRvDakIik&feature=related . Na forach amerykańskich znalazłem taki oto wpis odnośnie filmu 2012. Ukrytą informację na domu 11245. Użytkownik ten uważa że jest to data 11/24-5. Czyli rok 2011 24 lub 25 dzień jakiegoś miesiąca w zależności gdzie się jest na kuli ziemskiej. Uważa że jak połączymy to z nazwą filmu 11/24-5/2012 co można zapisać 11/24-5/12 czytając od końca w zapisie amerykańskim 12/24-5/11 czyli grudzień 24-25 2011. Jednak to nie pasuje do biblijnego opisu wielkiego trzęsienia któremu ma towarzyszyć czerwony księżyc a słońce się zaćmi na 3 dni. 24 grudnia księżyc będzie w nowiu czyli nie będzie widoczny. Krwisty księżyc będzie 10 grudnia 2011 kiedy będzie pełnia.

  Polubienie

  • 44 28 listopada 2011 o 3:14 pm

   I jest kolejna data do generowania strachu – i o to chodzi.

   Polubienie

  • ... 28 listopada 2011 o 4:47 pm

   Objawienia maryjne to oszustwo , jedyne prawdziwe i niezawodne proroctwa to proroctwa biblijne , fałszywy prorok bedzie czynil wielkie cuda – OBJAWIENIE JANA 13:13-14 , OBJAWIENIE JANA 19:20 , demony równiez maja moc czynienia cudów – OBJAWIENIE JANA 16:14 – ” a są to czyniące cuda duchy demonów ‚

   , PAN JEZUS wymieniajac znaki ktore maja wystapic przed jego powrotem wymienil fałszywych prorokow czyniacych wielkie cuda :

   ” Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych ” EWANGELIA MATEUSZA 24:24

   , biblijny antychryst nadejdzie wsrod fałszywych cudów ktore bedzie czynil m.in fałszywy prorok ktory prawdopodobnie bedzie sie podawal za Eliasza – ” A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.” 2 TESALONICZAN 2:9-10

   , fałszywi prorocy zawsze nawołuja do lamania przykazan , albo całkowicie chca odciagnac od PANA JEZUSA , ich nauki przewaznie sa w jednej linii z doktrynami roznych organizacji religijnych ale nigdy nich nauka nie jest zgodna z Biblia

   , materiały ktore moga pomoc odroznic przyszle wielkie cuda i fałszywego biblijnego proroka ktory bedzie pomagal antychrystowi :

   http://tnij.org/oevc

   , http://tnij.org/oevd

   , http://zbawieni.com/showthread.php?tid=18

   Polubienie

   • monitorpolski 28 listopada 2011 o 6:05 pm

    Czyli wszystkie wspaniałe rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości,jak powstrzymanie sowietów, są dziełem szatana?… A Bóg nie może się przejawiać w postaci Matki Boskiej? Bo co, nie jest wszechmocny?

    Polubienie

    • BirD2 28 listopada 2011 o 7:25 pm

     a co ma Bóg wspólnego z powstrzymanie sowietów?.

     Chodzi ci o cud nad wisłą?.

     Polubienie

    • podpis 28 listopada 2011 o 7:42 pm

     a ty monitorze,nie objawiasz się czasem w postaci kobiecej ;)?Po co Bóg miałby objawiać sie w postaci Marii ?Bóg jest sobą i nie potrzebuje zamienników!Jest napisane ( o Jezusie) :”Kto widział Syna widział i Ojca” .

     Polubienie

     • Megi 28 listopada 2011 o 8:05 pm

      Bóg nie objawia się w postaci kobiecej. To Maryja się objawia.

      Jezus dał nam Ją za Matkę umierając na krzyżu. Odtąd troszczy się o nas jako najczulsza z matek.

      «Oto Matka twoja» (J 19, 27)
      Orędzie Ojca Świętego na XVIII Światowy Dzień Młodzieży 2003 r.

      „(…)Na krzyżu Syn może przelać swoje cierpienie w Serce Matki. Każdy cierpiący syn odczuwa taką potrzebę. Także wy, moi drodzy, spotykacie się z cierpieniem: samotność, niepowodzenia i rozczarowania w życiu osobistym; trudności, jakich doświadczacie wchodząc w świat dorosłych i w życie zawodowe; rozstania i nieszczęścia w waszych rodzinach; wojny niosące przemoc i śmierć niewinnych. Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, jakich nie brak w życiu każdego człowieka, nie jesteście sami: tak jak Janowi u stóp krzyża, także wam Jezus daje swoją Matkę, aby swoją dobrocią dodała wam otuchy.

      3. Ewangelia mówi dalej, że «od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie» (J 19, 27). To określenie, bardzo szeroko komentowane już w pierwszych wiekach Kościoła, nie oznacza jedynie miejsca zamieszkania Jana. Zwraca uwagę nie tyle na wymiar materialny, ile raczej na aspekt duchowy «przyjęcia» Maryi przez Jana, na nową więź, jaka się między nimi wytwarza.

      Wy, drodzy młodzi przyjaciele, jesteście w tym samym mniej więcej wieku co Jan i tak jak on pragniecie przebywać z Jezusem. Dzisiaj do was kieruje Chrystus prośbę, byście wzięli Maryję «do swojego domu», byście przyjęli Ją «u siebie», ażeby uczyć się od Tej, która «zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Łk 2, 19), wewnętrznej gotowości do słuchania oraz postawy pokory i ofiarności, wyróżniającej Ją jako pierwszą współpracownicę Boga w dziele zbawienia. To właśnie Ona, pełniąc swoje macierzyńskie posłannictwo, wychowuje was i formuje, dopóki Chrystus nie zostanie w was w pełni ukształtowany (por. Rosarium Virginis Mariae, 15).(…)”

      http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/sdm2003_08032003.html

      Polubienie

      • hjk 28 listopada 2011 o 9:11 pm

       Negacja godnosci i Chwały Matki Bozej jest objawem czy tez dowodem sekciarstwa i złosci diabelskiej , gdyz sekciarze pseudobiblijni powołujący sie na Biblię zapominają o proroctwie z ks. Genesis, ze będzie Niewiasta, której Potomstwo (Jezus) zmiażdży głowę węża – (diabła). Pierwsi chrześcijanie byli świadomi te wyjątkowej roli Matki Jezusa, „kiedy znajdowali się na modlitwie razem z Maryja” i oczekiwali zesłania Ducha św. na Kościół. A były to czasy,ze kobieta była za „mało co”, szczegolnie w tamtych kulturach wschodnio – południowych.Jej obecność z mężczyznami to rewolucja,od tego czasu datuje się zmiana stosunku do kobiety charakterystyczna dla kultury chrześcijańskiej. Jakże wielka musi być złość i nienawiść diabelska do Maryi, a jednoczesnie potęgowana przez całkowitą bezsilność! Ludzie, którzy jej zawierzyli dokonali dzieł niezwykłych,dość wspomnieć Maxymiliana Kolbe, który w samym niemalże piekle i centrum „absolutnego zła” (jak mawiają tzw. „starsi bracia”) zwycieżył miłością nad diabelską nienawiścią.

       Charakterystyczny dla tej iście diabelskiej złości czy złośliwości jest całkowity brak przyjmowania najoczywistszych argumentów racjonalnych, nie wspominająco teologicznych,gdyż i diabeł jako sprzeniewierzony swej najgłębszej istocie z własnej woli stał sie najbardziej rozpaczliwym stworzeniem i najbardziej sprzecznym, a jedynie co oferuje, to oślepienie, złudzenie, kłamstwo maskujące niewyobrażalną nienawiść do siebie i do innych stworzeń…

       Polubienie

       • monitorpolski 28 listopada 2011 o 9:29 pm

        Dzięki hjk za rzeczowy komentarz. Nie jestem ekspertem od tych spraw, choć rozumiem je chyba dość dobrze.

        Polubienie

        • K 28 listopada 2011 o 9:46 pm

         rzeczowy komentarz, to taki który odpowiada Twoim przekonaniom?
         Nie lepiej poznać Biblię i to tę księge postawić jako grunt do rozważań?

         To z genesis, odnosi sie do Ewy, a nie do Marii. Bóg od początku swiata, przez wszytskich proroków objawiał, z jakiej linii rodowej wyjdzie Mesjasz, Syn Boży. I to On nas wyzwala z grzechu, nie maria. Maria była niewiastą powołaną do określonego zadania, i Nic ponad to. Zmarła. Nie wstąpiła do niebios. Oddawanie jej czci jest bałchowalstwem i niczym sie nie różni od kultu Ashtarte czy też „królowej niebios” z ksiegi Jeremiasza., A wiesz gdzie skończą bałchowalcy.
         niose.prawde@gmail.com pisz jakby coś

         Polubienie

        • Megi 28 listopada 2011 o 10:32 pm

         @K Maryja została wzięta do nieba.

         Polubienie

        • Peryskop 28 listopada 2011 o 10:43 pm

         NIE KARMIĆ TROLLA o pseudonimie „k”

         Polubienie

        • hjk 29 listopada 2011 o 3:31 am

         @K
         nie, rzeczowy to taki, który odpowiada twoim 🙂

         Polubienie

        • Peryskop 29 listopada 2011 o 12:15 pm

         Ciekawa jest Santa Maria de Guadalupe z Meksyku, i jej dzieła.

         Polubienie

     • Peryskop 28 listopada 2011 o 10:41 pm

      NIE KARM TROLLA o ksywie „podpis”

      Skończył się sezon podstępnego wmawiania konieczności nadstawiania drugich policzków

      Polubienie

      • felicyta 29 listopada 2011 o 1:43 am

       Ci, co nie przeczytali Bibli nie powinni jednak sie popisywac jej „znajomoscia”, zeby sie nie osmieszac. Nie odnosi sie to do „K”.

       Polubienie

       • Peryskop 29 listopada 2011 o 3:09 am

        @Fel’a – Czy chciałaś przez to powiedzieć, że „k” ma twoją dyspensę i może nas „katechizować” bez przeczytania Biblii?

        Polubienie

        • hjk 29 listopada 2011 o 3:38 am

         Chrzescijaństwo nie jest „religia ksiegi”, to judaizm był kultem piecioksięgu.

         Chrześcijanstwo to kult syna Bożego, Chrystusa, jak mówi sama nazwa…
         naturalnym jest, ze przenosi sie na Jego Matke, która była i jest kimś wyjatkowym, a dlaczego była, bo Chrystus jest wyjatkowy, więc ktoś wyjątkowy nie może narodzić się z niewyjatkowego…
         Sam Anioł mówi, ze „błogosławiona jesteś miedzy niewiastami”…
         Argumenty mozna mnożyc,ale jw.

         Polubienie

  • 777 28 listopada 2011 o 5:32 pm

   Przed północą w jakiej strefie czasowej?

   Polubienie

   • luxjacek 28 listopada 2011 o 9:33 pm

    A czytałeś/aś dokładnie cyt.” Użytkownik ten uważa że jest to data 11/24-5. Czyli rok 2011 24 lub 25 dzień jakiegoś miesiąca w zależności gdzie się jest na kuli ziemskiej. „

    Polubienie

   • Pandora 28 listopada 2011 o 9:42 pm

    Dla zafascynowanych datą końca kalendarza Majów powiem tak:21.12.2012 skończy się (nareszcie) fanatycznie od jakiegoś czasu manifestowany kalendarz Majów a z dniem 22.12.2012 rozpocznie się kalendarz Czerwców. I to by było na tyle co miałbym do powiedzenia pół żartem, pół serio.
    A bardziej serio przytoczę słowa piosenki „Żyj swoim życiem a będziesz wolnym”.

    Polubienie

  • Meu 29 listopada 2011 o 1:25 pm

   mamy 29 listopad i co??? co dalej ?? kolejne strachliwe gówno???? a wolna wola czlowieka?? nie liczy sie ????

   Polubienie

 3. Megi 28 listopada 2011 o 12:06 pm

  Panie Marku, dziękuję za ten wpis.

  Jeśli ktoś poczuł, że chce modlić się za Ojczyznę i wspomóc do dzieło odrodzenia
  przypominam stronę Krucjaty Różańcowej

  http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/krucjata-rozancowa-za-ojczyzne/

  Polubienie

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 6:06 pm

   Podziękujmy Rafałowi Gawrońskiemu. Teraz cały atak pójdzie na niego.

   Polubienie

   • hjk 28 listopada 2011 o 9:12 pm

    tym bardziej i za niego trzeba się modlić!

    Polubienie

 4. pan_prezydent 28 listopada 2011 o 12:10 pm

  Jeżeli Polska ma być krajem który ma sie skutecznie przeciwstawić syjonistycznej besti to musi zostać spełniony jeden warunek, mianowicie należy wymienić prawie całą klase polityczną, a wiadomo że sami władzy nie oddadzą, w wyborach też raczej nie ma szans sie ich pozbyć, tym bardziej że kolejne za 4 lata a przez ten czas wydarzenia na swiecie nie rysują sie zbyt kolorowo i Polske pewnie też dotkną konsekwencje realizacji planów satanistów. Więc ja widze tylko jedną okoliczność do spełnienia tego proroctwa, po prostu Polacy muszą wyjść na ulice.

  Polubienie

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 1:09 pm

   Najpierw muszą zmądrzeć i nie dawać się wodzić za nos agenturze. Powinna powstać zupełnie nowa opozycja.

   Polubienie

   • Peryskop 28 listopada 2011 o 1:43 pm

    monitorpolski: „Najpierw muszą zmądrzeć i dawać się wodzić za nos agenturze. Powinna powstać zupełnie nowa opozycja.”

    – dawać się wodzić za nos,
    czy NIE dawać się wodzić za nos ?

    Polubienie

    • monitorpolski 28 listopada 2011 o 6:27 pm

     Peryskop, wypłynąłeś i swoją lunetą od razu znalazłeś kichę. Poprawiłem, dzięki.

     Polubienie

   • waryjat 28 listopada 2011 o 2:33 pm

    Chociaż to złudne nadzieje, ale może taka opozycja gdzieś tam w policji, wojsku, dobrych ludziach ze służb powstaje. Niestety trzeba się zgodzić z red.Michalkiewiczem że to oni mają siłę (wojsko,policję) i szybciej oni nas zabiją niż my ich. Mam nadzieje, że organy powołane do tego zaczną działać, bo sam premier przynajmniej z dwóch paragrafów powinien być zatrzymany a przynajmniej wezwany na przesłuchania.

    1.Namawianie do przestępstwa niepłacenia abonamentu RTV. Teraz poczta i urząd komunikacji będzie nękać tych ludzi karami, którzy posłuchali premiera.
    2.Kradzież z Funduszu Rezerwy Demograficznej 11 miliardów zł. oczywiście dla niepoznaki nazwana przesunięciami.

    Polubienie

    • buholtz 28 listopada 2011 o 4:14 pm

     Przedewszystkim powinno sie wystosowac apel do wszystkich sluzb mundurowych(Policja,ABW,Armia).Z pytaniem po ktorej stronie stoicie.Jesli po stronie narodu to jestescie
     jeszcze polakami.Jesli sie wachacie to znaczy tylko tyle ze jestescie slugusami syjonistow.I niema co sie tu rozwodzic.Ludzie mowcie prawde mowmy prawde wszedzie wszedzie..A prawda was wyzwoli .Powiedzial JEZUS CHRYSTUS KROL POLSKI.

     Polubienie

     • Ramires 28 listopada 2011 o 6:23 pm

      Po której stronie są mundurowi mogłeś zobaczyć 11 11 w Warszawie , raczej nie dawał bym sobie nadziei że jest inaczej.

      Polubienie

      • Peryskop 28 listopada 2011 o 9:08 pm

       @Ramires, 11.11.11 w Warszawie było „względnie” spokojnie, więc to słaby dowód.

       Gdy dojdzie do przelewu krwi (oby nie musiało!) wtedy zaczną się schody dla najemników.
       Organizatorzy zapewne będą się starali użyć „strażników” z importu, ale to nie jest takie łatwe.

       Polubienie

       • hjk 28 listopada 2011 o 9:18 pm

        Jest jedna nadzieja, oprócz tych niebiańskich oczywiście, w prostym fakcie: ze nas jest więcej, a ich malutko… Tylko trzeba się obudzic, także ludzi wkoło ze snu i uświadomić, co się dzieje wokół…

        Polubienie

 5. pola 28 listopada 2011 o 12:11 pm

  ANNA
  Świadkowie Bożego Miłosierdzia

  Annie (Annie Dąmbskiej) powierzono misję: przygotować polski naród do nadchodzących wydarzeń. Oczywistym jest, że ten typ literatury to ‚obawienie’, a nie jak chce kler ‚objawienie prywatne’. Dodać należy, że jest to ‚objawienie współczesne’ a nie proroctwo, bo nie tyle mówi o tym co się stanie, ile jacy my powinniśmy stać się w nadchodzących czasach. Rozmowy z ludźmi w niebie (kościołem zwycięskim) i w czyśćcu (kościołem cierpiącym) zostały udostępnione ogółowi po to, abyśmy głęboko zrozumieli, że my (kościół walczący) i oni – to JEDEN kościół. Oni widzą co nadchodzi (istnieją poza czasem) i chcą nam pomóc w przygotowaniu się do „wielkiego oczyszczenia”.

  1 maja 1983 roku
  Do Polaków. Za dojrzałych do pełnienia służby miłości i miłosierdzia, do współczucia i przebaczenia uznaję teraz was. Twój naród, Anno, przeszedł ciężką i twardą naukę, bo ćwiczyłem go i hartowałem. Nadchodzi czas, abyście ukazali się światu w swojej samarytańskiej służbie. Dla niej zachowałem was i jeszcze zachowam. Na nią błogosławieństwo Moje wam daję i pomoc Moją szczególną. Moja ojcowska troskliwa opieka rozpina się nad wami i zapewniam was, że nie ma siły, która mogłaby wam zagrozić. Teraz wy jesteście wybraną cząstką Mojego ludu, wam bowiem właśnie powierzam służbę najtrudniejszą i najcięższą – torowania nowych dróg, przewodnictwa na
  drodze ku Mnie już nie poszczególnych ludzi bądź grup, lecz całych narodów. W tym liczę, że naprawicie winę Izraela i okażecie wierność Królowi waszemu, Jezusowi Chrystusowi.

  Tęsknota Moja do bliskiego współżycia z wami powoduje, że postanowiłem znowu żyć z wami tak ściśle, jak niegdyś z Izraelem. Bóg tęskni do miłości człowieka, do wypełniania swoim szczęściem pustki oczekiwania ludzkiego. Wasz trudny i bolesny los sprawia, iż do was wyrywa się Serce Moje i pragnę was nasycić najpierwej. Wybrałem was z powodu waszej ufności, zawierzenia Mi w nieszczęściach, jako też ze względu na wasze cierpienie i słabość. Potrzebujecie Mnie i wzywacie Mnie, wierzycie w miłość Moją do was – to Mi wystarcza”.

  1 maja 1983 roku
  „Wasze powszechne nawrócenie się na Moją drogę nastąpi wtedy, kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej –
  waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje.

  O wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie – bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej – wtedy lęk o życie stłumi wszelkie inne pragnienia. Nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie nastąpi przemiana duchowa. Te kraje, które wierzyły Mi i uznawały Mnie swym Panem, zwrócą się ku Mnie i skupią swoją ufność i wierność wokół Mojego Krzyża. Inne, które praktycznie odrzuciły Mnie, bo od dawna byłem dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostaną w swojej agonii same i nie znajdą oparcia. Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleństwo: jedni przez drugich i przeciw drugim będą dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa.

  Tak stanie się w krajach, którym zazdrościcie Mojej opieki. Zobaczycie też, jak bogactwo i poczucie siły zniszczyły odporność społeczeństw, a podkopując – z dawna i planowo – Moje prawa, rządy zgotowały zgubę własnym ludom. Wtedy zobaczysz i przekonasz się, Anno, czy miałaś rację, wątpiąc w swój naród. Bo Ja wierzę w waszą głęboko ukrytą wierność Moim słowom, która ujawni się, gdy zamrą niskie emocje i pożądania. Dam wam Moją pomoc w osobie Papieża. Mój syn Jan Paweł II ufa Mi i rozumie Mnie. On was przygotuje. Teraz szykuję ziarno na zasiew. Przygotowuję was sobie”.
  http://www.objawienia.pl/anna/spis-anna.html

  Polubienie

 6. centurion 28 listopada 2011 o 12:33 pm

  Jedyne czego nam potrzeba to rozwagi i pokory a nie wydumanych „narodów wybranych”.

  Polubienie

  • rafzen 28 listopada 2011 o 3:32 pm

   Widać po komentarzu, że wiesz lepiej od przytoczonych autorytetów co nam Polakom potrzeba. Ja bym nie odważył się na taki komentarz.

   Polubienie

   • MamOczy 28 listopada 2011 o 7:03 pm

    Za intronizacją Jezusa na króla Polski 🙂

    Polubienie

    • hjk 28 listopada 2011 o 9:23 pm

     To wybranie nalezy właściwie rozumieć, ze „wybrani” są ci,którzy „sami się wybierają” w drogę do tych dzieł, a nie na zasadzie rasowej czy samej tylko przynależności narodowej.

     Polubienie

     • pola 28 listopada 2011 o 11:37 pm

      To wybraństwo nie będzie polegało na zaszczytach i korzyściach tylko na słuzbie drugiemu człowiekowi,na wybaczeniu przewinień swoim prześladowcom na miłosierdziu opartym o miłość do Boga.

      Polubienie

 7. bodo 28 listopada 2011 o 12:45 pm

  ciekawe miesca na ziemi

  Polubienie

  • bodo 28 listopada 2011 o 12:49 pm

   i tu..

   Polubienie

 8. zEe 28 listopada 2011 o 1:01 pm

  Zachęcam do sprawdzania wszystkiego w świetle Słowa Bożego. Jeśli jakieś „objawienie” jest z Nim sprzeczne to co należy odrzucić? Jeśli uważamy się za chrześcijan i odrzucamy poselstwo Biblii i naukę Jezusa Chrystusa to gdzie czym jest nasz fundament?

  „Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże” (Rzym. 11:29).

  Te słowa napisał Apostoł Paweł w odniesieniu do Izraela, wcześniej zaznaczając: „co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców” (w. 28).

  „Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, o słowie, które dał tysiącznym pokoleniom, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, i o przysiędze swej dla Izaaka. Ustanowił je dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako przymierze WIECZNE, mówiąc: tobie dam ziemię Kanaan, w dziedziczne wasze posiadanie.” (Ps. 105:8-11)

  To nie moje słowa – to Biblia którą zapewne posiadasz tak pisze. Czy wyobrażasz sobie aby Wszechmogący Bóg złamał Swoje Słowo? ON ZAWSZE DOTRZYMUJE SŁOWA. A przymierze z Izraelem zawarł NA ZAWSZE:

  „I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze WIECZNE, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich.” Rodz. 17:4-8

  Apostoł Paweł tak ujmuje powagę tej przysięgi, jaką złożył przed Abrahamem sam Bóg:

  „Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego,…” (List do Hebr. 6:13)

  Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do przypieczętowanego tak solidnymi argumentami przymierza twierdząc, że w pewnym momencie zostało ono przez Boga zerwane, to jaką może mieć pewność co do własnego zbawienia?

  W Polsce są ludzie którzy kochają Żydów, i sprzeciwiają się wściekłemu ślepemu atakowaniu Izraela. Przypominam wszystkim wierzącym w Jezusa (głównie katolikom) że nasza Biblia mówi: „Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka” (Zach.2:12). Przypominam że Jezus (Jeszua) – Król Izraela był żydem który był obrzezany i przestrzegał wszystkiego co jest zapisane w Torze (nie Talmudzie!!).

  „ZBAWIENIE POCHODZI OD ŻYDÓW” – to są słowa Jezusa – (Ew.Jana 4:22). Czy my wierzymy w te słowa, czy one już się zdezaktualizowały?
  Przypominam też że to dzięki żydowskim Rabinom misjonarzom (Pawłowi, Piotrowi) my, poganie mamy łaskę poznać Tego który jest Światłością świata.

  Plan Zbawienia Świata, przyjście powtórne Mesjasza Jezusa jest powiązane z Państwem Izrael.

  Polubienie

  • pan_prezydent 28 listopada 2011 o 1:11 pm

   Pisząc to masz na myśli Hebrajczyków, bo teraz mamy ciekawą sytuacje że 90% żydów jest askenazyjczykami czyli pochodzenia chazarskiego a przodków biblijnych żydów to właśnie mordują w Palestynie.

   Polubienie

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 1:12 pm

   Właśnie to nam chcą wmówić. Tu masz tych co wydaje im się, że są bogami. Bomby były przeznaczone na dzieci „brudasów”:

   Polubienie

  • Kuba 28 listopada 2011 o 1:56 pm

   Jak dobrze, że znalazł się chrzescijanin tutaj. Trzeba o tym mówić wprost: Objawienia maryjne są niezgodne z Biblią, więc muszą pochodzić od szatana.
   Nie wierzcie szatanowi, nie dajcie się zwieść. Ratujcie się z Babilonu kłamstw!
   „Królowa niebios” była bożkiem już w czasach proroka Jeremiasza,
   Uciekajcie z kościołów których ściany są wypełnione malowidłami bożków a ludzie patrzą z podziwem na figurki maryjne !!
   Ratujcie swe rodziny !
   Żaden Bałchowalca nie wejdzie do Królestwa niebieskiego!

   Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
   [Obj 21:8]

   Jeżeli oddajecie chwałę bożkowi i Bogu równocześnie, to wcale nie zbliżacie się do Boga,!!

   Oddawali też cześć Panu i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach, i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach.Czcili więc Boga, ale służyli także swoim bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli,i aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według jego ustaw i jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael.
   [2Kr 17:32-34]

   Uciekajcie ze świątyń, w których czujecie sie wygodnie w swoich grzechach, zwróćcie swe serce ku Jezusowi Chrystusowi, któr zmarł i zmartwychwstał i który jest Panem Panów, Królem Królów. I będzie sądził. A łaską jest, że mamy czas glosić ewangelię. Przyjmijcie Pana Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, odwróćcie sie od grzechów. Poznajcie Pana osobiście ! On żyje, i działa!
   niose.prawde@gmail.com

   Polubienie

   • sara10 28 listopada 2011 o 7:41 pm

    Głupoty, jakie wypisujesz, nadają się tylko do kosza. Szkoda je komentować, gdyby nie jeden fakt. Otóż Matkę Boga porównujesz do szatana. Czynisz to zapewne celowo, bo wiesz, że Ona dla nas Polaków jest Kimś bardzo ważnym. Powiem ci tak: spadaj trollu do swoich ziomali!

    Polubienie

    • podpis 28 listopada 2011 o 7:54 pm

     nie ryzykowałbym określania cytatów z Biblii,jako głupoty…..trzeba na coś się zdecydować:albo akceptujesz Boże Słowo i idziesz za nim,albo nie akceptujesz i odrzucasz.Bóg nie ma Matki,nie jest człowiekiem.Jest Odwiecznym Stwórcą

     Polubienie

     • Peryskop 28 listopada 2011 o 9:18 pm

      NIE KARMI Ć SIĘ OD TROLLA !

      „podpis” to KOLEJNY NAWRACACZ-EGZORCYSTA

      Gdy poczyta poplątane legendy w ST to sam straci ochotę do ich lansowania.

      Polubienie

      • hjk 28 listopada 2011 o 9:37 pm

       odpowiedź jest powyżej:
       https://monitorpolski.wordpress.com/2011/11/28/polacy-narodem-wybranym-co-zrobia-syjonistyczni-zydzi/#comment-55800

       Polubienie

      • podpis 28 listopada 2011 o 10:43 pm

       kto to jest „KOLEJNY NAWRACACZ-EGZORCYSTA „?
       szanowny Peryskopie,nie podoba ci się Stary Testament?Ok!Nie musi,masz prawo nie lubić,nie rozumieć,dezawuować!Wiedz jedno,że Jezus Chrystus o pismach ST powiedział „wskazują one na mnie”.Jezus wypełnił wszystkie proroctwa ST wypowiedziane na Jego temat.Nazywanie tego poplątanymi legendami to nadużycie.Czytam i nie tracę ochoty do lansowania!

       Polubienie

       • Peryskop 28 listopada 2011 o 10:49 pm

        Ale ich dzisiaj tu przybyło!
        Artykuł o objawieniach musiał narobić spore poruszenie w trollskich szeregach i mobilizację.

        Lecz skończył się sezon podstępnego wmawiania konieczności nadstawiania drugich policzków

        Polubienie

        • podpis 28 listopada 2011 o 11:28 pm

         to brzmi jak:”Zaplutym karłom reakcji mówimy nie!”
         Peryskop ,niestety nie ten ma rację,kto najgłośniej krzyczy na wiecach!

         Polubienie

        • Totalsky No Problemsky 29 listopada 2011 o 12:51 pm

         gdybym był Bogiem;-))))…. to przekaz dany ludziom uczyniłbym znacznie prostszym a Biblia miałaby, nie wiem – 50 stron – a nie tyle, ile ma; poczytaj Pieśń nad Pieśniami…. dla mnie to czysta erotyka, a nie wyraz miłości do Boga: „jak piekne są twe stopy, księżniczko! linia twych bioder jak kolia, dzieło mistrza; łono twe – czasza okrągła – niechaj nie zabraknie w niej wina korzennego :-)))))))) brzuch twój jak stos pszenicznego ziarna okolony wiankiem lilii; piersi twe jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli; szyja twa jak wieża ze słoniowej kości (…); O jak piekna jesteś, jakże wdzięczna, umiłowana, pełna rozkoszy; postać twoja wysmukła jak palma, a piersi twe jak grona winne; rzekłem: wespnę sie na palmę, pochwyce gałązki jej owocem brzemienne”…itede itepe; która kobieta nie chciałaby usłyszec takich słów od swojego mężczyzny?;-); btw: ilu z Was, tak zażarcie dyskutujących o Bogu, ma w domu egzemplarz Biblii?;-)…. powyzsze cytaty to PnP 7;2-9…. love and peace ludziki….. a jeśli Monitor chce, to moze mnie nazywac trollem, satanistą, czym jak mu tam wygodnie – musze go kochac, bo jest moim bratem w Chrystusie!

         Polubienie

   • Peryskop 28 listopada 2011 o 9:14 pm

    NIE KARMI Ć SIĘ OD TROLLA !

    „Kuba” KOLEJNY NAWRACACZ-EGZORCYSTA !

    Wciska skompromitowane legendy ST, a zapomina o TRADYCJI oraz MAGISTERIUM

    Polubienie

    • jakisbuk 29 listopada 2011 o 2:13 am

     peryskop – widze robisz dziś za wszechwiedzącego nt biblii 🙂 – to objaw nam może prosze co w ST jest legendą i to skorumpowaną, a co nie ?

     PS. a po ile chodzą obecnie szczeble z drabiny która sie przyśniła jakubowi – bo w średniowieczu ciemny lud kupował je jak siwerze buleczki 🙂

     Polubienie

     • jakisbuk 29 listopada 2011 o 2:35 am

      PS . przepraszam miało być skompromitowaną

      Polubienie

  • Peryskop 28 listopada 2011 o 2:37 pm

   NIE DAĆ SIĘ KARMIĆ PRZEZ TROLLA „zEe” UBRANEGO W OWCZĄ SKÓRĘ !

   Polubienie

   • K 28 listopada 2011 o 3:35 pm

    mój komentarz został usunięty lub w ogóle nie dopuszczony..Mówię wam: objawienia maryjne to szatańska fałszywka ,niezgodna z Biblią. Ratujcie swe dusze. Nie chodźcie do świątyń , gdzie są posążki i obrazki. Szukajcie Jezusa, nie człowieka, wyznajcie mu swe grzechy. Jemu osobiscie, nie księdzu., tylko Jezus może je odpuścić. 2 królewska 17 32-34 Polecam przeczytać !

    Polubienie

    • monitorpolski 28 listopada 2011 o 6:31 pm

     Wylądował w moderacji. Problem jest w tym, że od dłuższego czasu niektóre blogi atakowane są setkami spamów dziennie. Trzeba to wszystko przejrzeć, gdyż zdarza się, że dobre komentarze też tam lądują.

     Polubienie

     • Aśka 28 listopada 2011 o 8:41 pm

      Współczuję i podziwiam zarazem, bo doba ma tylko 24 godziny.

      Polubienie

    • Megi 28 listopada 2011 o 7:07 pm

     Według Wikipedii 2 Księga Królewska to Stary Testament Biblia Hebrajska. Jeśli Stary Testament to przed przyjściem Jezusa. Ci, którzy żyli w czasie pobytu Jezusa na Ziemi mogli mu osobiście wyznać grzechy. Teraz to już nieaktualne. Reszty nie komentuję.

     Polubienie

     • K 28 listopada 2011 o 9:50 pm

      Jeśli jesteś katoliczką, to przecież wyznajesz, ze Jezus żyje. Skoro żyje, to możesz go poznać osobiscie, nawiązać relacje, wyznać mu swe grzechy.
      niose.prawde@gmail.com

      Polubienie

      • Megi 28 listopada 2011 o 10:11 pm

       No tak… spowiedź bez sakramentu… to jednak nie po katolicku.

       Polubienie

      • Peryskop 28 listopada 2011 o 10:36 pm

       NIE KARM TROLLA o kryptonimie „k”

       Skończyła się trollom passa podstępnego wmawiania ludziom konieczności nadstawiania drugich policzków.

       Polubienie

       • Megi 28 listopada 2011 o 11:11 pm

        @Peryskop masz rację. Ale jakoś mam na względzie ewentualnych błądzących, którzy to przeczytają i zaczną się zastanawiać nad sensem wypowiedzi TROLLA (czyt. bezsensem)

        Polubienie

        • Peryskop 28 listopada 2011 o 11:39 pm

         OK Megi,
         Jeśli wiesz po co się tu dziś zbiegli, to działaj.
         Aby roztropnie!

         Polubienie

    • andzia 28 listopada 2011 o 8:52 pm

     „poznacie po owocach”. NIe kazde owoce są złe, więc nie neguj @K wszystkiego.
     Mam wrazenie ze jestes troche zaślepiony…

     Polubienie

  • ... 28 listopada 2011 o 4:53 pm

   ludzi zamieszkujacych ten kraj na bliskim wschodzie nie sadze kto inny ich sprawiedliwie osadzi , ale organizacja polityczna nazywana błednie IZRAELEM to oszustwo – niech zmienia nazwę na TALMUDYSTAN , samych obywateli tego panstwa nawet jesli czesc z nich czyni zło nalezy milowac jak bliznich i jesli to mozliwe zwiastowac im Ewangelie

   , obalenie Talmudystanu : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4454

   Polubienie

   • monitorpolski 28 listopada 2011 o 6:32 pm

    Tak mówią zresztą Żydzi opierający się na Torze: http://www.youtube.com/watch?v=vqBJTBIUtM8

    Polubienie

    • czytelnik 28 listopada 2011 o 9:34 pm

     Pytanie nie tyle do wlasciciela portalu,co do autora R.Gawronskiego z cala powaga :

     Dlaczego Matka Boza tak pozno „zaopiekowala sie sie” Polska i uczynila Polakow „narodem wybranym ” ?
     Przeciez biorac pod uwage dlugi okres historyczny dziejow ludow slowianskich to bardzo pozno przystapiono do ich chrztu.
     Czy nie ma to zwiazku z osiedlaniem sie wszelkich odmian Zydow w Polsce przez cale wieki ???

     Teraz kiedy Polska jest juz faktycznie „JUDEOPOLSKA” nagle stalismy sie „wybrancami” !

     Czy aby autentyczni Polacy to „WYBRANCY” Matki Bozej z rodow zydowskich ?????????????

     Prosze o szczere odpowiedzi.

     Polubienie

     • hjk 29 listopada 2011 o 3:44 am

      czy ty czytelniku przeczytałeś główny wpis? Staliśmy się 400 lat temu!!
      a o wybraniu mój wpis gdzies tam poniżej…

      Polubienie

     • Ktoś 29 listopada 2011 o 6:43 pm

      Uzupełniając:
      „Ostatnie badania genetyczne przeprowadzone przez grupę międzynarodowych naukowców z Uniwersytetu Stanford w USA potwierdziły tylko, że naród Polski od jednego ojca wywodzi się, a historia nasza sięga 10 700 lat. Nauka jednak wspiera wiarę i opublikowane w Journal of Genetic Genealogy, 5(2):137-159, 2009 najnowsze odkrycie przez genetyków polskiej haplogrupy R1a1a7 męskiego chromosomu Y- DNA, potwierdziło tylko głoszone od pokoleń z ojca na syna, prawdę o naszym wspólnym pochodzeniem z resztą Słowian. Okazało się bowiem, że Polacy zamieszkują swoją ziemię, ukochaną Ojczyznę od zawsze, od przeszło 10 tys. lat.”

      chciałbym dodać, Iż korzenie Słowian sięgają Mahabharaty. Zgadnijcie której ze stron. ;p

      Polubienie

  • nazwa 28 listopada 2011 o 11:09 pm

   Co najmniej „niezrozumienie” biblii. Obietnice Pana dotyczą IZRAELITÓW, nie Żydów. Sukcesję aż od Abrahama, Mojżesza, poprzez Jezusa Chrystusa mają Chrześcijanie. To oni są dzisiaj potomkami z ducha i ciała Izraelitów. Nie ci Żydzi, o których Pan mówił „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca”.

   Polubienie

  • hmm 29 listopada 2011 o 8:47 am

   zEe – Wszystko by się zgadzało, tyle, że wierni Bogu Jezusowi Żydzi DZISIAJ NAZYWAJĄ SIĘ CHRZEŚCIJANIE.

   Dzisiejsi z nazwy Żydzi do dawne stronnictwo Faryzeuszy.
   A przypomnij sobie, co Biblia mówi na temat Faryzeuszy.

   Polubienie

 9. Bit Bandu 28 listopada 2011 o 1:07 pm

  W mojej opinii , to nie tak szybko z tym narodem wybranym, czyli z nami Polakami. Musimy zrzucić z siebie jako naród, wiele manipulacji, zdemaskować wiele kłamstw w kwestii religii, wiary i wiele negatywnych cech tkwiących w naszych charakterach. Boskie istoty, takie jak Maryja, to boska inteligencja , nieskończona mądrość, szczęście i powodzenie we wszelkich aspektach stworzenia, żeby nieść takie światło przed narodami, trzeba samemu posiadać takie cechy, do rozwoju, których potrzeba albo wielu setek, tysięcy lat, albo naprawdę wstrząsających, gwałtownych przemian, zmieniających ludzi w szybkim czasie i jednoczących ich w boskiej mądrości. Dużo , dużo trzeba się nauczyć i zmienić się dogłębnie, żeby dostąpić takiego zaszczytu, czego sobie i wszystkim Polakom życzę oczywiście. Dlatego nie ma co się szczycić wywyższać , bo to dalekie jest Bogu, pokora i współczucie dla innych raczej .
  Przepowiednie dotyczące pełnienia przez Polskę przewodniej roli w boskich planach, padały też z ust niemieckiej stygmatyczki Teresy Neuman.
  Nie ma co popadać w samozachwyt , bo od ogłoszenia przepowiedni minęło 400 lat ponad, a Polska przeszłą bardzo wiele cierpień przez ten okres.

  Polubienie

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 1:14 pm

   Może zajmiesz się zweryfikowaniem tego co stwierdził Gawroński? To nie jest kwestia gdybania, tylko stwierdzenia faktów.

   Polubienie

   • Bit Bandu 28 listopada 2011 o 1:32 pm

    Czy ja zaprzeczam Gawrońskiemu w jego ogólnych stwierdzeniach ?
    Aby prowadzić narody trzeba mieć boską inteligencję, a to wymaga wielkiej przemiany serc, kotwiczącej w nich boskie cechy i moc ,takie moje rozumowanie na chłopski rozum, co nie zaprzecza też temu , ze można być prowadzonym przez Boga, Maryję do osiągnięcia takiego stanu. Pozostaje tylko pytanie, na jakiej drodze, czy łagodnej, czy mniej łagodnej.

    Polubienie

    • rafzen 28 listopada 2011 o 3:26 pm

     To nie są ogólne stwierdzenia. Proszę nie manipulować. Publikacja jest udokumentowana twardymi dowodami, a nie ogólnymi stwierdzeniami.
     Stosuje Pan podobna formę manipulacji jak urzędnicy którzy twierdzą, że Krzyż jest samowolą budowlaną.
     Proszę nie manipulować opinią i odnieść się merytoryczne do przedstawionych dowodów!

     Polubienie

     • Bit Bandu 28 listopada 2011 o 5:16 pm

      Skoro ma Pan dowody ,przedstawić można je w jakimś sądzie międzynarodowym i żądać , aby od dziś zaprzestano nazywać Żydów narodem wybranym a zaczęto tak nazywać Polaków, może jak będziemy mieli to poświadczone oficjalnymi dokumentami urzędowymi, to sprawy potoczą się szybciej i Polska faktycznie obejmie światowe przywództwo polityczne ze swoimi klasami politycznymi.

      Polubienie

      • rafzen 28 listopada 2011 o 5:29 pm

       Dowody zostały przedstawione w publikacji. A Pan by chciał zaświadczenie od Matki Jezusa z parafką Boga, aby żydzi to uznali. Rozbawił mnie Pan.

       Polubienie

       • Bit Bandu 28 listopada 2011 o 5:46 pm

        Swoje intencje przypisuje Pan mi, oskarżając mnie wcześniej do tego o manipulacje
        to nie ja powołuje się na dowody , jak opętany w dyskusji. Dowody jeśli są, to niech sobie będą i co z tego ?

        Polubienie

     • hjk 28 listopada 2011 o 9:44 pm

      „Krzyż jest samowolą budowlana”- wiekszego idiotyzmu chyba nie mozna było wymyślec – samowolka to przeciez budowanie jakiegoś „budynku” – domu, obory, garażu,warsztatu, hali itd., czyli czegoś, gdzie można siebie lub cos schronić. Jak można w zwykłym krzyżu?!
      No chyba ze ten krzyż to jakiś potężny obiekt pusty w srodku 🙂

      Polubienie

      • rafzen 28 listopada 2011 o 10:09 pm

       hjk media w Polsce:
       autor: Jakub Ostałowski
       Drewniany krzyż w Stalowej Woli na osiedlu Młodynie jest samowolą budowlaną i ma zostać rozebrany – zdecydował Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
       http://www.rp.pl/artykul/758463-Samowola-budowlana–drewniany-krzyz-do-rozbiorki.html

       Polubienie

       • hjk 29 listopada 2011 o 3:49 am

        znaleźli się „teologowie budowlani”- az sam wielki inspektor przemówił – moze na architekturze i w budowlankach zaczną uczyć budowy tej specyficznej :budowy:…
        Ciekawe jakby ludzie się uparli, to czy by było jak w Nowej Hucie w l. 50 tych z tamtym krzyżem- chyba nawet komuna nie wydawała tak idiotycznych zarządzeń……

        Polubienie

 10. zEe 28 listopada 2011 o 1:21 pm

  Pan_prezydent – pisząc to mam na myśli Biblię. Na Niej się opieram i nic ponadto. To słowa BOGA nie moje.

  Polubienie

  • Peryskop 28 listopada 2011 o 2:23 pm

   @zEe – a kto spisywał te „słowa BOGA” ?

   Zapoznaj się także z innymi fragmentami Biblii, a zwątpisz w swoje słowa i stracisz spokój.

   Wpływowy w USA historyk Albert Lindeman uzasadniając „nad-reprezentatywność” Żydów w kluczowych sektorach, jak media, polityka, finansjera, zarządzanie, prawo, medycyna, nauka, edukacja – genezę siły Żydostwa wyprowadził od biblijnego konfliktu dwu braci: Ezawa i Jakuba [Lindemann A. Esau’s Tears: Modern Anti-Semitism and the Rise of the Jews. 1997]. Zapowiedzianą w Biblii przez „Pana” dominację szczepu młodszego brata-bliźniaka nad sprowadzonym do roli sług potomstwem jego starszego brata można by rzeczywiście interpretować na korzyść Jakuba (i zstępnych), który urodził się jako drugi, trzymając za piętę starszego Ezawa [Rdz 25, 19-28].

   Ale wystarczy przeczytać kolejne wersety, ażeby popaść w zwątpienie: wygłodniały Ezaw pod presją młodszego brata zrzekł się pierworództwa na rzecz Jakuba, za co dostał od niego miskę soczewicy oraz kawałek chleba [Rdz 25, 29-34]. Dla młodszego Jakuba status pierworodnego oznaczał doraźne korzyści, ale przecież kupując tenże status za miskę zupy zanegował tym obiecaną Rebece dla potomków Jakuba pozycję panów w stosunku do potomnych Łzawa !

   Potem jeszcze Jakub wyłudził podstępem od Izaaka – ich umierającego ojca – błogosławieństwa dla syna pierworodnego po podszyciu się pod Ezawa w kamuflażu z zastosowaniem koźlęcej skóry [Rdz 27, 1-45]. W tym podstępie czynny udział miała ich matka Rebeka, o której Biblia podaje, że była „bardzo piękna” [Rdz 26, 7] oraz że kochała syna Jakuba, podczas gdy ojciec preferował Ezawa [Rdz 25, 28]. Znamienne, że oba powołane tu kontrowersyjne, bo podstępne postępki Jakuba nie są teraz przez historyków oraz doktrynerów chętnie przywoływane, ani dyskutowane, bowiem nie stawiają w dobrym świetle ani ojca narodów „wybranych” Jakuba, ani jego matki Rebeki. Czy aby wobec owych oszustw przepowiednia nie jest tylko mitem ?

   Nie trzeba mieć intencji dezawuowania ksiąg uznawanych za święte. Wystarczy je czytać i kojarzyć aby postawić pytanie czy zasadne są oficjalne doktryny państwowe oparte na mitologicznych legendach, w których – co znamienne, kluczowe decyzje „Pana” zostały przekazane za pośrednictwem pojedynczych osób, osobiście zainteresowanych przepowiedniami pomyślnymi dla nich i dla ich potomstwa ?

   Genesis nie wyjaśnia, w jaki sposób Rebeka „poszła do Pana”, ażeby uzyskać tę znamienną przepowiednię o dominacji potomków swego młodszego syna. Wiarygodność tego fragmentu Starego Testamentu jest niska z uwagi na jednoosobowość źródła informacji, które jak dalsze postępowanie Rebeki wykazało rzetelnym nie było. Zakładając brak złej woli – czy nie nastąpił aby przypadek tego typu, iż w umyśle pięknej kobiety, będącej w stanie odmiennym, mogło się pojawić pod wpływem emocji zwidzenie, które jednak spowodowało całkiem realną kaskadę wydarzeń dziejowych, będącą wciąż i dziś źródłem niepotrzebnych, a tragicznych konfliktów?

   Czy można było wierzyć Jakubowi, iż bez świadków stoczył zwycięski „pojedynek z Bogiem”, po którym Bóg zmuszony przez Jakuba – pobłogosławił go i nadał mu imię Izrael tj. „walczący z Bogiem” [Rdz 32, 25-33]? Podczas walki „Bóg” uszkodził Jakubowi „staw biodrowy”, i choć dla upamiętnienia tamtego zwycięstwa dziś Izraelici unikają ponoć spożywania ścięgien stawu biodrowego (a czy tak wielu lubi jeść ścięgna?), jednak sformułowanie to można interpretować rozmaicie, bo w Biblii „biodro” oznacza też „układ rozrodczy”. Czy chodzi tu o genetyczną wadę Tay-Sachs-Disease powszechną tylko wśród Żydów aszkenazyjskich ?

   Okoliczności pojedynku Jakuba z „Bogiem” są niejasne, bo i trudno uwierzyć, ażeby Bóg zechciał przystąpić do walki z człowiekiem wręcz bojaźliwym, lękającym się swojego brata-bliźniaka [Rdz 32, 7-8], ażeby następnie z tej walki Bóg nie wyszedł zwycięsko, i aby przyznał o świcie, że nie wie, jak Jakub ma na imię, a wreszcie ażeby ulec presji Jakuba oraz udzielić mu wymuszonego w ten sposób błogosławieństwa. Co to za „Bóg” ? Przecież to nie są przymioty Boga Wszechmogącego. Więc trudno się dziwić, że owa postać występuje w tej przypowieści pod trzema określeniami: jako „ktoś”, jako „anioł”, a nad ranem, gdy osłabł, to jednak już jako „Bóg”. Bóg wszechmocny osłabł nad ranem ? Może raczej gdy nad ranem Jakub przebudził się – prysł jego sen o potędze ?

   Autorzy tej księgi Starego Testamentu mieli zapewne z opisanym epizodem kłopot, jeśli potem „Bóg wszechmocny” ponownie objawił się Jakubowi tet a tet, ażeby ponownie nadać mu imię „Izrael”, również bez świadków i w równie niejasnych, choć jakby w mniej kontrowersyjnych okolicznościach, bo bez walki, i z wiedzą, że Jakub nazywał się Jakub, a więc poprzednia zmiana imienia była jednak nieskuteczna. Tym razem także z kolejną obietnicą, że z Jakuba „powstanie naród i wiele narodów”, a z „biodra” jego wyjdą królowie [Rdz 35, 9-15]. Zatem to nie tylko ten nasz JEDYNY, ale jednak i wiele narodów. Jak to rozumieć? I czy warto starać się o zrozumienie zjaw w umyśle człowieka, który zwykł konfabulować z premedytacją ?

   Być może kluczem do interpretacji biblijnych wersji wydarzeń jest to, że ważne „proroctwa” zachodzą tam zazwyczaj w trakcie snu, w formie marzeń sennych. Będąca częstym motywem w literaturze, a również w sztuce, przypowieść podaje, że Jakub śpiąc z głową na kamieniu „zobaczył” w marzeniach sennych drabinę sięgającą aż do niebios, z aniołami na jej szczeblach. Jakub w ten sam sposób miał również kontakt z Bogiem, który rzekomo przyobiecał mu wtedy jego potomstwu tereny do zasiedlenia i obiecał także przyszłe sukcesy w dziedzinie prokreacji oraz ekspansji [Rdz 28, 10-22]. Ludowe przysłowie ujmuje tego typu zjawiska w taki sposób: „Czego kto pragnie na jawi, to mu sen przed oczy stawi.”

   Ów epizod cudownego „ukazania się Boga” jest powtórnie wspomniany siedem rozdziałów dalej [Rdz 35, 6-7], ale co z.n.a.m.i.e.n.n.e już bez zaznaczenia, że był to przecież tylko sen! Czyż nie jest to manipulacja, aby czytelnik tego fragmentu Biblii odniósł mylne przekonanie jakoby opisane objawienie odbyło się naprawdę, a nie jedynie w sennym i utrapionym umyśle patriarchy Jakuba? Utrapionym – o takim właśnie stanie Stary Testament mówi wielokrotnie – niepokojami i przerażeniem wobec perspektywy ponownego spotkania się ze starszym bratem-bliźniakiem, prawdopodobnie wskutek wyrzutów sumienia Jakuba wobec Ezawa oraz ich ojca.

   Skoro w Starym Testamencie przyjęto wykazany powyżej sposób relacjonowania zdarzeń, to uprawnione jest chyba także założenie, że wspomniane wcześniej Rebeki „pójście do Pana” po wyrocznię, który z jej synów będzie panem, a który jego sługą – i to wraz z ich potomnymi [Rdz 25, 23-26] – mogło się odbyć w ten sam sposób, tzn. że Rebeka poszła nie tyle „do Pana” ale… spać, a doznane marzenia senne mogła po przebudzeniu potraktować jako objawienie oraz konsekwentnie przyjąć wyśnione sobie słowa jako obowiązującą wyrocznię, pochodzącą od samego Boga. W wydarzeniach, które nastąpiły potem psycholog mógłby dopatrzyć się u Rebeki, oraz u jej potomnych, klasycznego przykładu tzw. „samospełniającego się proroctwa” – zjawiska psychologicznego w następstwie imperatywu stymulowanego nasyconymi emocjami stosunkami międzyludzkimi [Aronson E. i in. Psychologia społeczna, Serce i umysł. 1994].

   Izaak modlił się do Boga przez 19 lat za Rebekę o wydanie potomstwa i to jest bardziej realne, niż pójście Rebeki „do Pana” [Rdz 25, 20-26]. Co znamienne, Izaak otrzymał „od Pana” przyrzeczenia „oddania wszystkich tych ziem” … „tobie i twemu potomstwu”… „rozmnożę potomstwo twe” oraz „wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia {jakie jest udziałem} twego potomstwa” [Rdz 26, 1-4], bez jakiejkolwiek dyskryminacji potomków Ezawa. Powtórne objawienie i ponowione przez „Pana” przyrzecznie Izaakowi „rozmnażania twojego potomstwa” [Rdz 26, 24-22] również nie zawiera jakiejkolwiek uwagi, jakoby jego potomstwo po Ezawie miało służyć jego potomstwu po Jakubie. A więc brakuje tu potwierdzenia komplementarnej części obietnic „Pana”, odebranych ponoć przez Rebekę i lansowanych teraz w tej wersji przez historyka Lindemana i jego kolegów.

   W kontekście słowa „Pan”, i wynikłych napięć damsko-męskich – nasuwa się też poboczne pytanie: po co właściwie Bogu płeć, jeżeli celem zróżnicowania płciowego jest rozród ?

   Kluczem zapasowym dla rozumienia starotestamentowych wydarzeń może być szczególne nazewnictwo. Mianowicie podczas ucieczki patriarchy Jakuba przed swoim bratem oszukanym przez niego dwukrotnie, „Pan” miał podobno ukazać się Jakubowi dosłownie na luzie, bowiem okolicę tę nazywano Luz aż do czasu, gdy Jakub nadał jej nową nazwę El-Bethel [Rdz 35, 6-7]. Ta interpretacja to żart nazewniczo-sytuacyjny ale problem jest bardzo poważny. Bo czy wobec cytowanych przykładów można wykluczyć kreatywność „zainteresowanych” przy spisywaniu post factum Biblii? Czyż nie zastanawia fakt, że już w czasach biblijnych „reporter przy tym był” – jak bywa zazwyczaj i dzisiaj – tj. po „naszej” stronie? Opisano dzieje, wizje, sny Rebeki, Jakuba oraz ich potomków, a wzmianki o jego starszym bracie-bliźniaku Ezawie pojawiły się w kontekście spotkania z Jakubem, gdy Jakub okazywał przerażenie i uniżoność, najwidoczniej wobec krzywd, jakie bratu uczynił? Czy losy oraz sny Ezawa – bardziej od Jakuba uczciwego i męskiego, owłosionego myśliwego – były mniej ciekawe, nie warte spisania dla potomnych ?

   Bez samodzielnego zapoznania się z Biblią trudno zrozumieć wiele zjawisk współczesnych. W rewanżu za wyzysk Jakub okradał swojego teścia Labana (z wykorzystaniem starożytnej inżynierii genetycznej z użyciem odpowiednio obrzezanych patyczków [Rdz 30, 25-43]). Dziewięciu synów Jakuba – działając wspólnie i w porozumieniu – sprzedało najmłodszego brata do egipskiej niewoli, i aby zrobić wrażenie jakoby Józefa rozszarpał drapieżnik – pokazali ojcu szaty jego ukochanego syna pomazane koźlą krwią [Rdz 37, 1-36]. Czy takie poczynania założycieli narodu „wybranego” nie były zachętą dla wyznawców Genesis do kupczenia czym- i kim-kolwiek dla bogacenia się, oszukując brata, ojca, męża, syna, teścia ?

   Dlaczego „Pan” dyktując na górze Synaj Mojżeszowi drugą wersję Dekalogu pominął przykazanie „Nie kłam” [Wj 34, 14-26]? Czy może Mojżesz zapomniał je tylko, kiedy schodził z góry w samotności, gdy zdał sobie sprawę, że ono może przeszkadzać w gescheftach ?

   Polubienie

   • zEe 28 listopada 2011 o 3:42 pm

    @Peryskop – Biblię uważam za nieomylną, jest drogowskazem mojego życia, Jezus mnie zbawił i On jest moim autorytetem. Ty masz inny system wartości, inaczej weryfikujesz i dobro i zło, jeśli mamy różne punkty odniesienia to nie dogadamy się.

    Błogosławię Cię w Imieniu mojego Adonai Jeszua (Pana Jezusa).

    Polubienie

    • Peryskop 28 listopada 2011 o 6:10 pm

     NIE DAJMY SIĘ KARMIĆ PRZEZ TROLLA „zEe” PRZEBRANEGO W OWCZĄ SKÓRĘ,
     KTÓRY CHCE NAS „EWANGELIZOWAĆ” Z POMINIĘCIEM TRADYCJI I MAGISTERIUM !

     Skończył się sezon podstępnego wmawiania konieczności nadstawiania drugich policzków.

     „Można oszukiwać niektórych ludzi przez cały czas, oraz wszystkich ludzi przez pewien czas, ale nie można oszukiwać wszystkich ludzi cały czas” – Abraham Lincoln (1809-65)

     Polubienie

     • Annah. 28 listopada 2011 o 6:25 pm

      Skończył się sezon podstępnego wmawiania konieczności nadstawiania drugich policzków.

      Zauważam te trendy od niedawna, mianowicie mamy coraz bardziej widoczną przewagę ilościową i jakościową.
      Namacalnie, krok po kroku Prawda wyzwala !
      Alleluja i …radujmy się!

      Polubienie

      • rafzen 28 listopada 2011 o 8:59 pm

       Tylko prawda wyzwala .

       Polubienie

       • hjk 28 listopada 2011 o 10:04 pm

        @peryskop
        jest przecież coś w rodzaju „nie kłam” – „8. Nie mów fałszywego świadectwa naprzeciw bliźniemu swemu”- oczywiście tu chodziło o różne sprawy sądowe zapewne, sądząc po sformułowaniu. ALe jakoś to się odnosi do świadczenia o rzeczywistości, czyli informowania bliźnich o prawdzie… Czy ew. jej braku…

        Polubienie

        • AQQ 28 listopada 2011 o 10:19 pm

         hjk. Każdy człowiek ma swoją prawdę….

         Polubienie

        • Peryskop 28 listopada 2011 o 11:00 pm

         @Hjk
         „Nie kłam” byłoby bardziej jednoznaczne i zgodne z zasadą TAK TAK, NIE NIE
         niż 8 przykazanie: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”

         Bo to oznacza zazwyczaj OCZERNIANIE ! Poza tym jak wcześniej zauważyłeś odnośnie kradzieży Żydzi mogli interpretować także to przykazanie z zawężeniem do swoich bliźnich, a więc z wyłączeniem gojów, którzy według Talmudu są bydłem, a nie ludźmi.

         A ogólnie rzecz biorąc repertuar możliwych kłamstw jest przebogaty.

         Polecam książkę „Filozofia kłamstwa” autor prof. Wojciech Chudy, Oficyna Wydawnicza Volumen 2003, ss 564, monografia finansowana przez Komitet Badań Naukowych.

         Polubienie

        • Megi 28 listopada 2011 o 11:02 pm

         Ósme przykazanie każe nam zrozumieć, że wszystko, co opiera się na fałszu i obłudzie, jest tymczasowe – nigdy nie stworzy trwałych wartości. A kłamstwo – potrafi przekreślić wolność i godność człowieka.

         http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/zarys_wiary/boze_nakazy_dziesiec_przykazan.html

         Polubienie

        • hjk 29 listopada 2011 o 3:55 am

         @AQQ,
         ma swoją, ale ma też nieswoje wciśniete np. przez TV czy inne media.
         a chodziłoby o tę płynącą z poznania tzw, obiektywnej rzeczywistosci…
         czasem to trudne, czasem może ktos niezdolny, ale przeważnie się udaje, przynajmniej w prostych sprawach…
         dzieki temu jeszcze żyjemy na tej ziemi 🙂
         I nawet nam sie udaje polepszyć nasz los…

         Polubienie

   • Joanna 28 listopada 2011 o 4:35 pm

    Bardzo dobre objaśnienie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na Księgę Wyjścia, kiedy to Bóg poradził Mojżeszowi „Każda kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od pani domu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie Egipcjan(Wyj.3;22)(…) Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów i pożyczyli im. W ten sposób złupili Egipcjan”(Wyj.12;36)
    Bóg, który dał przykazanie Nie kradnij, radzi Izraelitom złupienie Egipcjan.

    Polubienie

    • ... 28 listopada 2011 o 5:01 pm

     odebrali to co im sie nalezalo – wiele lat cirzko pracowali , zreszta PAN JEZUS stworzyl zloto , srebro itd i moze robic z nimi co mu sie podoba , – jesli myslisz ze przypisujac PANU BOGU zło , sama sie wybielisz ze swoich grzechów to jestes w wielkim błedzie

     , a moze wierzysz ze jestes małpa waskonosa z gatunku homo sapiens sapiens i ze grzech nie istnieje ? , tak czy inaczej nie przekrecaj Słowa , pozdrawiam

     http://zbawieni.com/forumdisplay.php?fid=8

     , http://zbawieni.com/forumdisplay.php?fid=7

     Polubienie

    • Manian 28 listopada 2011 o 5:44 pm

     No zastanów się trochę Bóg nakazał im to uczynić czyli odebrać złoto Egipcjanom gdyż należało im się zapłata za tą naprawdę ciężką prace jaką faraon nałożył na Izraelczyków więc to było sprawiedliwe by odebrali Izraelczycy swą zapłatę za tą nieludzką prace dla Egipcjan w postaci złota.

     Polubienie

     • Joanna 28 listopada 2011 o 6:59 pm

      To nie było tytułem zapłaty, ale zwykłe złodziejstwo. Faraon płacił im za pracę, ale oni nie nawykli pracować- wyrabianie cegieł i praca na roli – dla nich to było za ciężkie zajęcie. Woleli poganiać trzodę, handlować i napadać podstępnie na plemiona po drodze.Zresztą w Talmudzie stoi, że praca na roli jest najgorszym zajęciem. Poczytaj Księgę Wyjścia. Egipcjanie uważali ich za leni. Żle ich tam nie traktowano, skoro „pożyczono” srebro i złoto na wieczne oddanie.

      Polubienie

      • Manian 28 listopada 2011 o 8:49 pm

       Właśnie było to tytułem zapłaty i odszkodowania. Faraon bojąc się rozrastającego narodu Izraelskiego ustanowił nad nimi przełożonych robót publicznych i zabijał wszystkich chłopców z tego ludu więc Bóg słysząc ich modlitwy wysłuchał ich i nakazał pobrać opłatę która za to wszystkie krzywdy była niewątpliwie sprawiedliwa.

       Polubienie

       • hjk 28 listopada 2011 o 10:14 pm

        Trzeba pamiętać,ze żydzi odnosili i nadal odnoszą różne przykazania i prawo tylko do siebie, natomiast „pogan” czy „gojów’ traktują jak podludzi,którym żadneprawa się nie należą. Stad też „nie kradnij” odnosiło się do ziomków, natomiast obcych mozna bylo swobodnie okradać. To samo było potem z lichwą. Dopiero Jezus pokazał wprzypowieści o miłosiernym samarytaninie, ze wszyscy ludzie są dziećmi Boga i nalezy prawo,a szczególnie miłość stosować do każdego. To było to rewolucyjne „nowe przykazanie” i „nowe prawo” – Nowy testament.

        Często naiwnie myślimy, ze wszyscy stosują dekalog czy ogólnie etykę chrześcijańską tak jak my. Otóż często nie stosują i nie nalezy mieć w tym zakresie złudzeń,a szczególnie tzw.”obcy”. Stąd uzasadniona jest xenofobia, od xenos – obcy, fobos – lęk strach. Obcych nalezy się lekać i obawiać (ale nie zaraz nienawidzieć), trzymać dystans, a dopiero po zbadaniu mozna wchodzić w coś w rodzaju znajomości czy zażyłości.
        Miłość,przyjaźń czy życzliwość a nawet gościnność nie moze być ślepa czy naiwna i głupia…

        Polubienie

       • Joanna 28 listopada 2011 o 10:20 pm

        To twoja interpretacja nie oparta na ST, lepiej poczytaj sam a nie słuchaj nawiedzonych. Nawiasem mówiąc żydzi byli przepędzani przez wieki, gdziekolwiek się pojawili w większym skupisku. Ciekawe dlaczego?
        Wybitny filozof śp.prof.A.M.Krąpiec wartość ST widział tylko w proroctwach o nadejściu Mesjasza. Mnie się jeszcze podobają Księgi mądrościowe i psalmy (zwłaszcza gdy jestem na kogoś bardzo zła, to z czystym sumieniem sobie odpowiednim psalmem mu pozłorzeczę z czystym sumieniem-:))

        Polubienie

        • Manian 29 listopada 2011 o 11:31 am

         Mogę i słuchać nawet tych którzy są nawiedzeni według ciebie jeśli ich interpretacja będzie się zgadzała i pasowała do sytuacji ukazanej w słowie Bożym i odszkodowanie w postaci złota dla Izraelitów za prace i morderstwa na ich synach uważam za sprawiedliwe choć ból za utratę synów nie można w tak naprawdę zrekompensować pozdrawiam.

         Polubienie

       • Ktoś 29 listopada 2011 o 7:19 pm

        Złodziejstwo to złodziejstwo. Jeden się do tego otwarcie przyzna, że jest złodziejem drugi będzie cudował że mu tak wiara, bóg czy białe myszki kazały. Egipcjanie przygarnęli żydów by nie wymarli jak robaki na pustyni za co ci w podzięce za ratunek obrabowali ich uciekając do Jerozolimy przedtem zaś mordując na „szczęście w podróży” egipskie niemowlaki. Taka jest prawda a nie bajkopisarstwo.

        Polubienie

   • Manian 28 listopada 2011 o 6:33 pm

    Jako że Ezaw sprzedał swoje pierworodztwo spełniła się ta obietnica właśnie tym że Ezaw dokonując wyboru sprzedał swoje pierworodztwo. Bóg jest ponad czasem i o tym wszystkim wiedział zanim się cokolwiek spełniło. Dlatego Jakub miał dominacje i spełniła się ta przepowiednia dana Rebece. Bracia Józefa z kolei w gniewie sprzedali Józefa gdy usłyszeli o jego śnie co stało się także przyczyną wypełnienia snu Józefa i dało przetrwanie całej rodzinie jego a bracia jego mieli wyrzuty skoro powiedział do nich Józef „ Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów , żeście mnie tu sprzedali” więc tego raczej żałowali skoro tak do nich Józef powiedział. Warto ufać słowu Bożemu bo on prowadzi nas do życia gdyż Bóg nas kocha dając za nas swego jedynego syna dał dowód swej wielkiej miłości do nas ludzi.

    Polubienie

    • Peryskop 28 listopada 2011 o 9:40 pm

     @manian – albo jesteś naiwny albo ZWYCZAJNY TROLL.

     Pierworództwa nie można sprzedać.
     Bo FAKTU nie da się przehandlować.

     Można próbować je wyłudzić jak to zrobił pazerny Jakub, z pomocą wyrodnej Sary.
     Każde prawo stanowi, że przewłaszczenie drogą wymuszenia i/lub oszustwa jest NIEWAŻNE.

     Polubienie

     • hjk 28 listopada 2011 o 10:51 pm

      Ale on chyba nie sprzedawał pierworództwa, bo jak piszesz tego się nie da 🙂
      A tylko prawa z niego wynikające, a to już jak sie zdaje moze być przedmiotem handelku 🙂

      Polubienie

      • Peryskop 28 listopada 2011 o 11:13 pm

       @Hjk – dziś można sprzedać niemal wszystko, jak nie w lizingu to franczyzą 🙂

       Ale mówimy o dawnych czasach, gdysztywno obowiązywały ustalone reguły.

       Jeśliby Jakub skutecznie nabył od Ezawa pełnię praw do przywilejów z tytułu pierworództwa, to by w przebraniu z koźlęcej skóry starego, niedowidzącego ojca już nie oszukiwał, prawda?

       Polubienie

       • hjk 29 listopada 2011 o 4:02 am

        a to i racja, no ale jesli ci się jednak miedzy sobą zgodzili na sprzedaż, to może ojciec by tego nie dopuścił, jako strażnik ustalonego porzadku i obyczaju, więc trzeba się było przebrać, by dobić targu…
        czyli kolejna chutzpa była…
        ciekawe jaki byłby tu sens teologiczny – trzeba by jakiś koment doczytać…

        Polubienie

     • Peryskop 28 listopada 2011 o 11:43 pm

      autopoprawka:
      zamiast Sara powinno być Rebeka.
      Sarę przepraszam.

      Polubienie

   • sara10 28 listopada 2011 o 7:50 pm

    @Peryskop
    Przykazanie ósme: „Nie mów fafszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” co oznacza według Ciebie?
    A wystarczyłoby zwyczajnie, nauczyć się 10 przykazań.

    Polubienie

    • Peryskop 28 listopada 2011 o 9:33 pm

     @sara10 – czy te „10” to od przykazań?

     „Przykazanie ósme: „Nie mów fafszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” co oznacza według Ciebie?”

     To oznacza OCZERNIANIE – tylko i wyłącznie ! A repertuar możliwych kłamstw jest przebogaty.

     Polecam książkę „Filozofia kłamstwa” autor prof. Wojciech Chudy, Oficyna Wydawnicza Volumen 2003, ss 564, monografia finansowana przez Komitet Badań Naukowych.

     Nie wystarczy zwyczajnie, nauczyć się 10 przykazań.
     Jeszcze trzeba je zrozumieć.

     Pozdrawiam, bo wiem, że chcesz poznawać prawdę, a nie szerzyć zło.

     Polubienie

     • hjk 28 listopada 2011 o 10:55 pm

      No i jakoś godziwie interpretować w duchu nauk Jezusowych, a do tego własnie służy cała tradycja i magisterium, gdzie pokolenia tęgich głów się nad tym głowiły…
      Kard. Hozjusz trochę w duchi swej epoki, ale też po czesci zasadnie twierdził, ze Pismo św. bez tradycji i magisterium jest wręcz szkodliwe i powinno być zakazane do czytania,,,

      Polubienie

     • ARTUR 28 listopada 2011 o 10:58 pm

      Najgorsze w naszym narodzie jest wywyższanie się nad innych i traktowanie słabszych fizycznie czy też intelektualnie jak śmieci .Nie mówmy że jesteśmy wybrani ,uczynni ,mądrzy bo narazimy się na śmieszność ,niech inni to nam powiedzą sądząc po uczynkach naszych a będziemy wtedy mogli przewodzić gdyż inni ustąpią nam miejsca z szacunku .

      Polubienie

      • Józef Bizoń 28 listopada 2011 o 11:27 pm

       @ARTUR
       A o którym to narodzie mowa z tych ‚obojga narodów’?

       Polubienie

   • Megi 28 listopada 2011 o 11:25 pm

    @Peryskop jeśli interesuje Cię temat walki Jakuba z Bogiem to można o tym posłuchać w audio http://www.beczka.krakow.dominikanie.pl/index.php?section=audio

    tytuł „Ewangelia dla nienormalnych” czyli rekolekcje wielkopostne `10
    o. Adam Szustak

    niestety nie wiem w której części ponieważ znam ten temat z książki pod tym samym tytułem

    Polubienie

    • Peryskop 28 listopada 2011 o 11:47 pm

     Megi – dzięki. Na temat walki Jakuba z Bogiem poczytałem u źródła.
     Trochę podejrzany jest ten tytuł „Ewangelia dla nienormalnych”.
     Czy sprawdzałaś o jaką nienormalność tam chodzi ?

     Polubienie

     • Megi 29 listopada 2011 o 12:35 am

      Tak, zapewniam Cię, że są to bardzo wartościowe rekolekcje. Przytoczę Ci cytat z książki:

      „Jeśli nie masz pojęcia dokąd iść i po co żyć, jeśli nie stoi obok ciebie nikt, kto cię kocha, tak jak tego potrzebujesz, to w samym środku tego tkwi Bóg i mówi ci: „Jestem” ”

      Ojciec Adam opisuje suche badyle, które są życiem Mojżesza i to jest życie nienormalne bo Bóg nie stworzył nas do nieszczęścia i bezsensu. Suchy krzew to nienormalny krzew.

      „Jeśli jesteś nienormalny, w samym środku twojej nienormalności stoi Bóg i mówi: Jestem tu”

      „To książka dla nienormalnych. Przeczytaj ją. A później daj ją każdemu, kto tego NIE chce. Daj ją każdemu, kto nie chodzi do kościoła, kto myśli, że się nie nadaje do wiary w Boga i nie widzi w tym żadnego sensu. Pragnę pokazać ci Boga, który siedzi w samym środku bezsensu, beznadziei, krzywdy, nienawiści, braku miłości i stamtąd mówi do ciebie: „Jestem. Jestem w twoim życiu i to się nie zmienia. Jestem i płonę w tobie”. Jeśli uda ci się to dostrzec, zacznie się dla ciebie nowe niezwykłe życie, opromienione niewiarygodną obecnością Boga. Piszę tę książkę po to, żebyś uwierzył, że istnieje inny świat, w którym ty zwyciężasz swoje zło, swój grzech, swoją słabość. Istnieje świat, w którym ty chodzisz po wodzie – pisze Autor. Osnową książki są konkretne spotkania i więzi ludzi biblijnych – Mojżesza, Gedeona, Tobiasza, Piotra Apostoła – z Bogiem. „

      Polubienie

 11. OkisNotOk 28 listopada 2011 o 1:27 pm

  David Duke aresztowany w Niemczech pewnie za antysemityzm.
  http://poznajprawde.net/aktualnosci/201-dr-david-duke-aresztowany-w-niemczech.html

  Polubienie

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 9:23 pm

   „Znany ze swych antysyjonistycznych poglądów dr. David Duke” – to już antysyjonizm jest karalny? dzieje się dokładnie to, o czym mówił Ted Pike. Każda krytyka państwa Izrael ma być karana więzieniem. Takim postępowaniem ponownie narażają Żydów. Niemal identyczna sytuacja była w Niemczech przed dojściem Hitlera – syjoniści podając się za Żydów spowodowali swoją arogancją nienawiść do wyznawców judaizmu, podczas gdy jedno z drugim ma niewiele wspólnego. Sądzę, że Duke wie co robi, to nie jest prowokator, wystarczy posłuchać jego wyważonych antyrasistowskich audycji, np. to:

   Polubienie

 12. Joanna 28 listopada 2011 o 2:12 pm

  Kard.August Hlond został właściwie zamordowany w szpitalu, do którego trafił na operację wyrostka robaczkowego w 1948r.,. Podczas operacji zgasło światło (wyłączono prąd), agregat prądotwórczy również dziwnym zbiegiem okoliczności przestał działać (ks.Natanek).

  Polubienie

 13. grey 28 listopada 2011 o 2:18 pm

  przecież w Biblii wyraźnie jest napisane, że Bóg zawarł przymierze na 12 pokoleń ale te pokolenia muszą przestrzegać zasad Bożych natomiast oni złamali przymierze ucząc się np.kabały i wielbili szatana i dlatego spotkała ich słuszna kara Boska równoznaczna z unieważnieniem przymierza.
  Dokładnie opisane jest to tutaj:
  http://www.zbawienie.com/izrael.htm

  Polubienie

 14. rafzen 28 listopada 2011 o 3:20 pm

  Szanowni Państwo,
  Głoszenie prawdy wymaga odwagi. Pragnę podziekować tym wszystkim, którzy publikują prawdę o Narodzie Wybranym czyli nas Polakach.
  Najwieksze oszustwo o Narodzie Wybranym na przestrzeni wieków, tutaj w Polsce przez Polaka zostało zdemaskowane. Wszyscy Ci, którzy głoszą tę prawdę niech zostaną przyjęci do Królestwa Bożego.
  Jest to początek serii publikacji, które jednoznacznie zdemaskowało największe oszustwo świata !!!

  Polubienie

  • K 28 listopada 2011 o 3:31 pm

   monitorpolski: takie komentarze powinieneś usuwać, są niezgodne z tym co mówi Biblia.

   Polubienie

   • Annah. 28 listopada 2011 o 6:43 pm

    @k to dezinfo, że powtórzę bo mi się bardzo spodobało 🙂 Skończył się sezon podstępnego wmawiania konieczności nadstawiania drugich policzków.

    Polubienie

    • monitorpolski 28 listopada 2011 o 9:17 pm

     :-):-):-):-):-):-)

     Polubienie

     • hjk 29 listopada 2011 o 1:34 am

      do K
      Moze niezgodne z tym:
      rozdział 2 list do Rzymian:
      „17 Jeżeli jednak ty dumnie nazywasz siebie Żydem, całkowicie zdajesz się na Prawo, chlubisz się Bogiem, 18 pouczony Prawem znasz Jego wolę i umiesz rozpoznać co lepsze, 19 a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności, 20 wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków, mającym w Prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy… 21 Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz. 22 Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynie? 23 Ty, który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga. 24 Z waszej to bowiem przyczyny – zgodnie z tym, jest napisane – poganie bluźnią imieniu Boga.
      Względna wartość obrzezania
      25 Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz Prawo. Jeżeli jednak przekraczasz Prawo będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak nieobrzezany. 26 Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy Prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem? 27 I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia Prawo, będzie sądził ciebie, który, mimo że masz księgę Prawa i obrzezanie, przestępujesz Prawo. 28 Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, 29 ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.”
      i dalej tu:
      rozdział 3:
      „Wszyscy – Żydzi i poganie – popadli w grzechy
      9 Cóż więc? Czy mamy przewagę? żadną miarą! Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, 10 jak jest napisane:
      Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, 11 nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. 12 Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. 13 Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami, 14 ich usta pełne są przekleństwa i goryczy; 15 ich nogi szybkie do rozlewu krwi, 16 zagłada i nędza są na ich drogach, 17 droga pokoju jest im nie znana, 18 bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami.
      19 A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, 20 jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu.

      WIARA JEST ŹRÓDŁEM USPRAWIEDLIWIENIA
      Usprawiedliwienie dla każdego dzięki Chrystusowi
      21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. 22 Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. 25 Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawidliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się 26 w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.
      27 Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. 28 Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. 29 Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. 30 Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego – przez wiarę.
      31 Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.”

      Tak więc daj się i Ty ustawić Pismu św.

      Polubienie

 15. OlO 28 listopada 2011 o 3:30 pm

  Szokujące słowa Barroso: Unia musi zmierzać w kierunku superpaństwa
  http://newworldorder.com.pl/artykul,3214,Szokujace-slowa-Barroso-Unia-musi-zmierzac-w-kierunku-superpanstwa
  http://www.piotrskarga.pl/ps,8408,2,0,1,I,informacje.html
  Powołanie ogromnego superpaństwa europejskiego jest jedynym rozwiązaniem kryzysu gospodarczego, ogarniającego kontynent – twierdzi szef Komisji Europejskiej Jose Barroso. Przywódcy UE nie słuchają porad ekonomistów, którzy uważają, że w dziś lepiej byłoby dopuścić do bankructwa Grecji, niż sztucznie próbować ją ratować, odsuwając tylko katastrofę w czasie. Wykorzystują kłopoty gospodarcze w celu pogłębiania integracji i tworzenia superpaństwa, mającego pełną kontrolę nad krajami członkowskimi.

  Jose Manuel Barroso stwierdził, że losy euro i Unii Europejskiej, są ze sobą ściśle związane i że jedyną odpowiedzią na rosnące zagrożenie upadku wspólnoty jest stworzenie ogromnego superpaństwa. Szef KE już wcześniej na forum Parlamentu Europejskiego przekonywał, że stworzenie takiego superpaństwa jest obecnie najpoważniejszym wyzwaniem dla Europejczyków. Wspominał o potrzebie dalszej integracji, która jego zdaniem może zatrzymać negatywne skutki gospodarcze i wzmocnić euro. Argumentował, że potrzeba dalszej integracji wynika z konieczności zapewnienia pracy i dobrobytu mieszkańcom Europy.

  To jest walka o gospodarczą i polityczną przyszłość Europy. To jest walka o to, co Europa reprezentuje w świecie. To jest walka o integrację europejską – przekonywał szef KE na forum Parlamentu Europejskiego.

  Barroso twierdzi, że obecne problemy w strefie euro biorą się stąd, że nie zostały w pełni wdrożone w życie przepisy regulujące funkcjonowanie strefy euro. Barroso przekonuje, że „unia gospodarcza i walutowa nie może prawidłowo funkcjonować tylko na podstawie decyzji podjętych jednogłośnie”. Wyjaśniał, że w celu usprawnienia struktur unijnych i przywrócenia wiarygodności jej instytucjom, konieczne jest skrupulatne wprowadzanie wszelkich wcześniej przyjętych postanowień i ścisła kontrola nad ich wdrażaniem. Dodał, że jeśli UE ma być wiarygodna, musi się bardziej zintegrować, tworząc superpaństwo.

  Polubienie

  • AQQ 28 listopada 2011 o 4:10 pm

   Nigdy jeszcze tak niewielu nie oszukało tak wielu..

   Polubienie

 16. Józef Bizoń 28 listopada 2011 o 3:44 pm

  A tutaj
  http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/

  są dostępne materiały zebrane przez Księdza Ksawerego Wilczyńskiego zbierającego materiały i badającego od bardzo wielu lat sprawę objawień ks. Mancinelliego – i gorącego orędownika tych objawień. Cóż tu przez rok badać mając to wszystko przygotowane i upowszechniane przez ks. Ksawerego Wilczyńskieg?

  Niewątpliwie sprawę tych objawień trzeba upowszechniać gdzie się da bez przypisywania sobie odkryć.

  Polubienie

  • rafzen 28 listopada 2011 o 5:36 pm

   Pan zauważa, że coż tam badać jeżeli wszystko zostało już ujawnione. Nie przeczytał Pan uważnie publikacji ze zrozumieniem. Polecam również Deklarację Stowarzyszenia Ziemiańskiego z okazji Święta Najświetszej Maryi Panny. Dowie się Pan o pewnym zasadniczym szczególe.
   Jeżeli Pan już wszystko wie i jest to takie proste, to niech Pan zrezygnuje z pisania komentarzy na początek i skończy na nie czytaniu publikacji.

   Polubienie

   • Józef Bizoń 28 listopada 2011 o 8:18 pm

    Na
    http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/
    trzeba sięgnąć po materiał w pdf klikając na obrazy lub link pod Więcej TU

    Polubienie

    • rafzen 28 listopada 2011 o 9:04 pm

     Panie Bizoń.
     Temat jest ujawnienie najwiekszego oszustwa w dziejach ludzkości i wzkazanie prawowitych właścicieli określenia Narodu Wybranego.
     To dobrze że ma Pan stronę internetową.

     Polubienie

     • Józef Bizoń 28 listopada 2011 o 10:23 pm

      Spokojnie – radzę uważnie przeczytać materiały [te w pdf – po ich ściągnięciu na własny dysk] przygotowane przez ks. Ksawerego Wilczyńskiego i zamieszczone na podanej przeze mnie stronie. Wyciągnąć właściwe wnioski – chyba, że ktoś te materiały chce uwalić wyskakując z tezą „oszustwa w dziejach ludzkości”.
      I chyba właśnie o to chodzi.

      Polubienie

      • rafzen 28 listopada 2011 o 10:32 pm

       Panie Bizoń,
       Jest Pan sympatyczny ale niech Pan nie sugeruje agentury bo od niej już robi się odruch wymiotny.
       Prawda jest tylko jedna: badania genetyczne potwierdziły tezy głoszone dzięki objawieniom 400 lat temu.
       Czy to takie trudne zrozumieć ?!

       Polubienie

 17. Kinga 28 listopada 2011 o 3:56 pm

  Czu ktos moze przekazac strone internetowa Gazety Warszawskiej Dziekuje

  Polubienie

 18. jerkey 28 listopada 2011 o 4:01 pm

  Kłótnia o naród wybrany – świetnie. Zważcie wszelako:
  1. @eZe – jak już cytujesz Biblię to nie pomijaj istotnych kwestii: Rzymian 2:28-29 – „28. Albowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani obrzezaniem nie jest to, które jest na zewnątrz, na ciele. 29 Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś przez spisany kodeks. Taki ma pochwałę nie od ludzi, lecz od Boga”.
  Żydzi utracili status narodu wybranego przez Boga na rzecz „duchowych Żydów”. Pochodzenie nie ma już żadnego znaczenia. Obietnice Boże pozostają więc w mocy w odniesieniu do narodu wybranego. Zmieniała się jednak tożsamość tego narodu z „fizycznego” na „duchowy”. Dla każdego czytającego Biblię jest oczywiste, że tak właśnie musiało się stać w momencie, gdy fizyczny naród Żydowski zabił Mesjasza.

  Zresztą to, że „fizyczny” naród Żydowski został odrzucony także tłumaczył sam Paweł, na którego się powołujesz. Galatów 4:22-26: „22 Na przykład jest napisane, że Abraham miał dwóch synów: jednego ze służącej i jednego z wolnej; 23 ale ten ze służącej urodził się istotnie według ciała, ten drugi zaś, z wolnej — na podstawie obietnicy. 24 Stanowi to symboliczny dramat, gdyż owe niewiasty oznaczają dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi dzieci na niewolę i którym jest Hagar. 25 A ta Hagar oznacza Synaj, górę w Arabii, i odpowiada dzisiejszej Jerozolimie, bo ona jest ze swymi dziećmi w niewoli. 26 Ale Jerozolima górna jest wolna i ona jest naszą matką”.
  Podział na Jerozolimę „dolną” – odpowiednik „dzisiejszej Jerozolimy” oraz „górną”, czyli miasto w sensie duchowym. Jedno przymierze – czyli umowa z Bogiem – (tutaj: zawarte z Żydami przy górze Synaj) zostało zastąpione innym przymierzem.

  itd. itp. etc. @eZe. Wybiórczość i niezrozumienie cytatów wysoce niewskazana. Może jarmułka ci w tym przeszkadza?

  2. W świetle tego co wyżej tworzenie nowego narodu wybranego przez Boga w postaci jakiejś nacji jest bez sensu. Zresztą mylicie Państwo pojęcia. Cały artykuł jest o tym, że Polska jest narodem wybranym przez Matkę Boską, a nie przez Boga.

  PS. Wiem, że każdy chciałby się czuć wyjątkowo jako wybrany przez Boga, ale nie popadajcie w paranoję.
  PSS. @Peryskop – nie wiem, czy to ty jesteś autorem tego co napisałeś, w każdym bądź razie tekst jest bez sensu i ma silną, a zarazem prymitywną podbudowę anty Żydowską.

  Polubienie

  • K 28 listopada 2011 o 4:07 pm

   co nie zmienia faktu, że objawiania maryjne są niezgodne z Biblią i są oszustwem szatan…

   Polubienie

   • Annah. 28 listopada 2011 o 6:53 pm

    …powiedział k-toś z kamiennego kopca 🙂

    Polubienie

    • Peryskop 28 listopada 2011 o 10:01 pm

     NIE KARMIĆ TROLLA o kryptonimie „k”

     Polubienie

  • masakalambura 28 listopada 2011 o 8:12 pm

   Ten sam Paweł mówi również w Rzymian 11,17

   „Jeżeleli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem z innymi gałęziami z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, pamiętaj że nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie…. … Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. Przyjrzyj się dobroci i surowości Bożej. Surowość okazuje się wobec tych co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w kręgu tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. A oni , jeśli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wsczepić ich ponownie”

   Oraz Rzymian 11,25 „Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania- że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan [również Polacy]. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawda – gdy chodzi o Ewangelię- są oni nieprzyjaciółmi ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni- ze względu na przodków – przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.”

   Zatem z tym wybraniem Polski. Więcej pokory, pokuty, modlitwy i wiary do Boga Jedynego, Ojca Jeszua, do Jahwe.

   Polubienie

   • monitorpolski 28 listopada 2011 o 9:13 pm

    Problem jest w tym, że to nikt z nas tego nie wymyślił. Przeczytaj dobrze artykuł. To nie jest kwestia naszej pokory czy pokuty, to jest kwestia cudownego objawienia. Jeśli sądzisz, że nie jest to prawda to podaj na to argumenty.

    Polubienie

    • hjk 29 listopada 2011 o 1:59 am

     No i jak ktos słusznie zwrócił uwagę, Polska (czy raczej pobożni Polacy) jest wybrana przez Maryje, ale oczywiście nie bez zgody samego P.Boga. Bo nikt nigdzie nie powiedział, ze nie moze On sobie wybrać jakiego chce narodu do jakiegokolwiek Bożego dzięła. Takie wybranie jest łaską, co znaczy, ze nie działa automatycznie i trzeba to podejmować,i jak zostalo powiedziane już u św.Pawła, prawdziwym wybranym jest ten,kto wierzy i podejmuje to wybranie.
     Kiedyś naród żydowski miał swoje 5 minut, dlaczego i inne też mają nie mieć?
     Ich wybranie polegało na tym,ze mieli „dać światu” Mesjasza, zamiast tego zabili Go w dodatku rękami okupantów rzymskich. Alecały czasprzeciez mają szansę – uwierzyć, nawrócić się i ochrzcić, a potem nieść jak chrześcijanie Ewangelię do pogan, których wciąż duzo jeszcze jest na świecie…

     Polubienie

  • podpis 28 listopada 2011 o 8:13 pm

   brawo!nareszcie jakiś w miarę rozsądny komentarz!
   Z tym ,że apostoł pisze w liście do Rzymian 11r”
   :Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina.”
   i wers 16 :”Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeżeli zaś niektóre zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, (18) to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie. (19) Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony (20) Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni. (21) Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. (22) Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. (23) A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. (24) Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury. (25) Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. (26) I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. (27) I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. (28) Co prawdą – gdy chodzi o Ewangelię – są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni – ze względu na praojców – przedmiotem miłości. (29) Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.

   Polubienie

   • masakalambura 28 listopada 2011 o 8:31 pm

    niezła synchronizacja
    🙂

    Polubienie

    • podpis 28 listopada 2011 o 9:08 pm

     zadziwiające jest to,że ludzie czytając Biblię widzą tak różne rzeczy!dlatego synchro jest pocieszajace!

     Polubienie

    • Peryskop 28 listopada 2011 o 10:00 pm

     NIE KARMIĆ TROLLA o ksywie „masakalambura”

     Polubienie

     • Extazed 29 listopada 2011 o 9:00 am

      Wykopać gnoma o nicku peryskop! Straszny śmietnik robi!

      Polubienie

   • Peryskop 28 listopada 2011 o 10:00 pm

    NIE KARMIĆ TROLLA o ksywie „podpis”

    Polubienie

    • podpis 28 listopada 2011 o 11:37 pm

     Peryskop
     Jak Waćpan w „realu” przysłuchujesz się czyjejś rozmowie to też ni z tego ni z owego wtrącasz swoje „NIE KARMIĆ TROLLA” ?np. w autobusie ,gdy rozmawiają dwie obce osoby a Ty się nie zgadzasz z ich opiniami,to czy wtedy też artykułujesz tę niezbyt wyszukaną formułkę?
     Ciekawa byłaby reakcja tych osób……

     Polubienie

     • Peryskop 28 listopada 2011 o 11:52 pm

      NIE KARMIĆ PODPISA
      bo na tym blogu już przedyskutowaliśmy jak etykietować trolli, które tu zaglądają żeby siać zamęt, wciągać do dyskusji i wciskać czytelnikom bzdury jako rarytas i cymes intelektualny.

      Polubienie

      • podpis 29 listopada 2011 o 1:22 am

       przecież forum służy do dyskusji,chyba,ze jest to grupa zamknieta…czyli towarzystwo wzajemnej adoracji.Skoro wszystko z góry wiadomo i to co piszą inni o odmiennych od Twoich poglądach,uważasz za bzdury,to po co to forum?Uprawiasz tu masturbację intelektualną?Wydaje Ci się,że masz monopol na prawdę?”Moja jest racja i to świeta racja,bo moja racja jest mojsza niż twojsza i właśnie moja racja jest najmojsza”,że zacytuje wybitny film polski!Pomijam fakt,że niemerytoryczne wtrącanie się do cudzych wątków jest po prostu niegrzeczne.Wystawiasz o sobie świadectwo,człowieku…..

       Polubienie

       • hjk 29 listopada 2011 o 2:04 am

        nie o to chodzi, by sobie tu podyskutowac, tylko że pewne sprawy juz zostały rozwiązane i powiedziane, więc nie ma potrzeby ich od nowa odkopywać i ponownie dyskutować, zwodząc wątpliwymi hipotezami i interpretacjami,

        Trzeba iść do przodu, a nie „dwa kroki w tył i jeden wprzód” 🙂

        Polubienie

  • Peryskop 28 listopada 2011 o 10:22 pm

   @Jerkey – witaj w klubie!
   Bingo! Nareszcie wysypały ci się ząbki czosnku na klawiaturę!

   Wskaż proszę gdzie przytoczony wyżej „tekst jest bez sensu i ma silną, a zarazem prymitywną podbudowę anty Żydowską.”

   Czy to przykładowo cię smuci, że bracia sprzedali najmłodszego Józefa pozorując jego smierć?
   I dlatego starasz się robić szum, że wszystko nie ma sensu, a tylko prymitywną podbudowę?

   Moi przyjaciele z żydowskim pochodzeniem z zażenowaniem mówią o tych wzorcach.

   Albo, że Jakub „walczył z Bogiem” śniąc z głową na kamieniu?
   To nie ja te klechdy wymyślałem, ani nie używam ich dla zamulania ludziom mózgów.

   Czy ciebie też przeraziło aż pięć nieudanych zamachów w listopadzie 2011 tylko w Polsce, gdy skończył się sezon podstępnego wmawiania konieczności nadstawiania drugich policzków?

   Polubienie

   • jerkey 28 listopada 2011 o 11:07 pm

    @Peryskop
    Po pierwsze powstrzymaj się łaskawie od prostych manipulacji i nie włączaj mnie do jakiegoś wyimaginowanego „klubu”. Ogranicz też swą ekspresywność, bo przesłania twój rozsądek, który do tej pory ceniłem.

    Szczerze mówiąc to nie wiem o co ci chodzi z tymi zamachami i nadstawianiu policzków. Chyba za bardzo się zagalopowałeś. A może po prostu nerwy cię poniosły?

    W moim tekście odniosłem się poniekąd do podjętej przez ciebie kwestii Ezawa i Jakuba. Były to słowa ap. Pawła mówiący o Izaaku i Ismaelu. Zauważ, że tutaj mieliśmy podobny „układ” zdarzeń. Dlaczego więc nie cofniemy się o jedno pokolenie wstecz z udowadnianiem czegoś tam byłym Żydom? Kwestia Józefa była planem samego Boga – przynajmniej tak wynika z Biblii. Cały twój wywód ma na celu ośmieszenie relacji zawartej w hebrajskiej części Biblii. Świadczy o tym język, sposób argumentowania, czepianie się słówek i złośliwości, które mają wydawać się zabawne lub wręcz błyskotliwe. Jest to zwykły wywód z założoną odgórnie tezą. Podobną dyskusję miałem „przyjemność” prowadzić z niejakim @Ktos odnośnie właśnie Abrahama i Izaaka. On za wszelką cenę chciał udowodnić, że Abraham to był zwykły rządny władzy tyran i dziad.

    Dla mnie Żydzi nie są już narodem wybranym. Jednak nie odbieram im czegoś co Biblia mówi, że posiadali. W końcu Mesjasz urodził się Żydem, a nie Polanem, Niemcem, czy Frankiem. To logiczne, że Mesjasz powinien pojawić się właśnie w narodzie wybranym, prawda?? Sam Jezus mówił, że nie został posłany do pogan, lecz do Żydów, gdy pewna fenicjanka prosiła go o pomoc. Odrzekł wtedy: „On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom».” I to jest fakt. Wywody Pawła – na których opiera się chrześcijańska teologia – wyraźnie wskazują na rolę jaką ten naród odegrał. Koniec, kropka. Twoje złośliwości im tego nie odbiorą. A to, że potem przestali być tym narodem wybranym – to osobna kwestia.

    Polubienie

    • Peryskop 29 listopada 2011 o 12:13 am

     @Jerkey – a wyglądałeś na bystrego faceta.

     Tymczasem dziś doszedł jeszcze jeden listopadowy nieudany !

     zamach na Lo10 767 1.11.11 – fiasko
     zamach na Marsz Niepodległości 11.11.11 – fiasko (brak podpalaczy tvn i filmu z helikoptera!)
     zamach Dawida W. na przerobienie Marszu Niepodległości 11.11,12 w manifestację – fiasko
     zamach Prezydenta Bronisława K. na poprowadzenie Marszu Niepodległości 11.11.12 – fiasko
     zamach na „Orła Białego” na koszulkach futbolowej polskiej reprezentacji – fiasko
     zamach trolli na opublikowane na Monitorze objawienia dot. Polski i Polaków – fiasko (w toku)

     0 : 6

     Polubienie

     • hjk 29 listopada 2011 o 2:13 am

      @Jerkey
      czy Mesjasz urodził się żydem, to nie jest takie pewne 🙂
      ze specjalną dedykacją dla miłośników domniemanego żydostwa Jezusa:
      http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_55.html

      Co do wybraństwa to Kościół święty im nawet tego nie odmawia, wszakże dopiero pod pewnymi warunkami. I nawet nasze wybraństwo nie musi być sprzeczne z ich w takiej interpretacji, na ale pozostaje pytanie, jak w temacie dziś na blogu…
      link dopowyższej wypowiedzi:
      https://monitorpolski.wordpress.com/2011/11/28/polacy-narodem-wybranym-co-zrobia-syjonistyczni-zydzi/#comment-55946

      Polubienie

      • jerkey 29 listopada 2011 o 12:55 pm

       @hjk
       Zgodnie z pismami hebrajskimi oraz potem chrześcijańskimi Mesjasz miał wywodzić się z królewskiego rodu Dawida. I to nie jest jakaś fanaberia, czy przypadek, lecz wynika to ściśle z planu, który realizuje Bóg w stosunku do rodzaju ludzkiego – nie tylko Żydów oczywiście. Gdyby Jezus nie był Żydem wywodzącym się od Dawida to: po pierwsze proroctwa mesjańskie nie dotyczyły jego, po drugie nie byłby Mesjaszem. Jeśli odrzucasz rodowód Jezusa, to odrzucasz tak naprawdę całą Biblię i samego Mesjasza. Weź pod uwagę, że właśnie rodowód przytaczany przez ewangelistów Mateusza i Łukasza był jednym z dowodów bożego posłannictwa Chrystusa. Więc co – mylili się? Zostali podstawieni przez Szatana, ichnich Illuminatów? A gdzie w tym wszystkim Bóg i Jego opatrzność?
       Więc jeśli piszesz: „czy Mesjasz urodził się żydem, to nie jest takie pewne” to czy ty w ogóle jesteś świadomy co poddajesz w wątpliwość??? Te wszystkie informacje pochodzą z Biblii i tylko i wyłącznie z Biblii – TAK SAMO JAK INFORMACJE o JEZUSIE, NIE ZNAJDZIESZ ICH NIGDZIE INDZIEJ. Więc jeśli uznajesz Jezusa za Mesjasza (a ja za takowego go uznaję) to musisz uznać także to, że musiał być Żydem. Nie wiem jak prościej to wytłumaczyć.

       A może podobnie jak @Peryskop chcesz odrzucić świadectwo Biblii i w tym względzie. Wtedy – jako katolikowi (jak sądzę) – pozostaną ci nauczanie ojców kościoła i tradycja. Ale one też w większym lub mniejszym stopniu opierają się na Biblii, wywodzą się z niej. Chcesz więc usunąć źródło waszej wiary???

       A tak w ogóle to „wybraństwo” już się skończyło. Nie ma go. Jest nieważne. Dyskutujemy o czymś co było 2000 lat temu. Już od 2000 lat jest tak jak piszesz – teraz Żydzi muszą porzucić bezużyteczne już wierzenia.

       W linku, który podałeś piszesz: „No i jak ktos słusznie zwrócił uwagę, Polska (czy raczej pobożni Polacy) jest wybrana przez Maryje, ale oczywiście nie bez zgody samego P.Boga.” Moje pytanie brzmi: skąd o tym wiesz? To jest tylko twoje założenie. Możesz w to wierzyć, ale nie masz żadnych sensownych dowodów na poparcie tej tezy.
       Powód dla którego żaden inny konkretny naród nie zostanie wybrany do jakiegoś wzniosłego celu wynika z tego o czym pisałem: Jezus przed śmiercią ustanowił już takie przymierze. Odrzucił naród Żydowski (w zasadzie zrobił to Bóg, bo Jezus nie miał takich prerogatyw), a wybrał nowy „naród” (za pozwoleniem Boga, o czym sam mówi) – ale ze swoimi naśladowcami, którzy nie tworzyli już konkretnego narodu i państwa. Dowód na to akurat znajduje się w Biblii. Bóg cały czas realizuje swoje zamierzenie, które wyjawił w Biblii, a tam nie ma ani jednego słowa o tym, że zamierza wybrać jakiś jeszcze ekstra naród, a tym bardziej nie podaje powodów dlaczego chciałby tak zrobić.

       @Hjk – dla mnie to Biblia stanowi miernik prawdy, a nie późniejsze objawienia. OK – żeby jeszcze nie podważały tego co Biblia już mówi, ale w moim mniemaniu podważają i mam konkretne biblijne dowody na to. Dlatego w to nie wierzę, ponieważ moja wiara musi mieć solidne podstawy.

       Polubienie

   • jerkey 28 listopada 2011 o 11:29 pm

    Aha @Peryskop – żeby było jasne: Dzisiejsze państwo Izrael uważam, że ma tyle wspólnego z byłym Izraelem i Żydami, co piernik z wiatrakiem. Osobiście uważam, że państwo to powstało po to, aby naigrawać się z Boga. Coś co pierwotnie stworzono, aby było wybawieniem przerodziło się za sprawą Złego w narzędzie zbrodni, odstępstwa od Boga i ostatecznie śmiercią. Ale obraz ten nie powinien przesłaniać obrazu sprawy.

    Polubienie

    • monitorpolski 28 listopada 2011 o 11:46 pm

     Ja bym dodał, że jest to azyl dla kryminalistów i ludobójców, którzy ukrywają się tam pod płaszczykiem bycia „Żydami”. Stworzone przez Rotszyldów po to by mieć bazę do zaprowadzenia rządu światowego i testowania broni masowej zagłady. Zauważcie, że Izrael nie ma podpisanych żadnych umów w tym temacie.

     Polubienie

     • Peryskop 28 listopada 2011 o 11:55 pm

      A ja dodałbym jeszcze to, o czym nie każdy wie,
      że to państwo nie posiada konstytucji ani formalnie zatwierdzonych granic.

      Polubienie

      • hjk 29 listopada 2011 o 2:17 am

       „…. że to państwo nie posiada konstytucji ani formalnie zatwierdzonych granic.”
       I to jest symptomatyczne…
       „Za komuny” był taki kawał: „wymień 2 rzeczy,które nie mają granic?”
       (Dla młodszych podpowiedź – piosenka i armia radziecka…)

       Polubienie

     • jerkey 29 listopada 2011 o 12:03 am

      Zgadzam się w pełni @Monitor. Podobny motyw odwracania bożych spraw na swą szatańską modłę można było przeczytać u Antymaterialnego w tekście o pogromie czcicieli Baala na górze Karmel. Nome omen – właśnie to jakie niegodziwe to państwo jest obecnie świadczy, że kiedyś rzeczywiście byli „narodem wybranym” Boga.

      Polubienie

      • Peryskop 29 listopada 2011 o 2:34 am

       @Jerkey: „W moim tekście odniosłem się poniekąd do podjętej przez ciebie kwestii Ezawa i Jakuba. Były to słowa ap. Pawła mówiący o Izaaku i Ismaelu. Zauważ, że tutaj mieliśmy podobny „układ” zdarzeń. Dlaczego więc nie cofniemy się o jedno pokolenie wstecz Zauważ, z udowadnianiem czegoś tam byłym Żydom? Kwestia Józefa była planem samego Boga – przynajmniej tak wynika z Biblii.”

       Celowo zmiękczasz słowem „poniekąd”, bo sam dobrze wiesz że nie masz racji, ale brniesz.

       Ja wcale nie cytowałem słów Pawła, zwanego apostołem, o Izaaku i Ismaelu. Ty też nie. Więc po co tu teraz wyjeżdżasz z dobrym na każdą okazję Szawłem, którego rola jest coraz wyraźniejsza?

       “Zauważ…” I zauważyłem, że próbujesz mi wciskać jakiś podobny „układ” zdarzeń” – ale bez konkretu.

       Pytasz: “dlaczego nie cofniemy się o jedno pokolenie wstecz?” No więc jeśli chcesz, to “cofaj się i udowadniaj coś tam byłym Żydom.” Dlaczego cofnąć się proponujesz, ale nic nie udowadniasz ?

       Jeśli „kwestia Józefa” była planem samego Boga – co przekomo wynika z Biblii, to podaj werset, proszę.

       “W końcu Mesjasz urodził się Żydem”. To może w twoim końcu. Bo ja słyszałem, że był Aramejczykiem z Galilei, a nie z Judei. Czyż w ówczesnej Palestynie nie było rozmaitych semickich plemion nie-hebrajskich? Zresztą jak pogooglujesz, to się dowiesz, że znaczenie słowa habiri/hibiri to m.in. “włóczęga” i “złodziej”.

       “To logiczne, że Mesjasz powinien pojawić się właśnie w narodzie wybranym, prawda??”

       Nieprawda. Co to za “naród wybrany”, który nie przyjmuje Mesjasza, tylko go uśmierca na krzyżu? Za co? Za głoszenie prawdy i dobrej nowiny, za uzdrawianie chorych, za robienie porządków w świątyni? Czy tak postępuje “naród wybrany”, czy raczej plemię habiri? To nie są zarzuty do współczesnych uczciwych Żydów, ale do tamtego motłochu pogrążonego w „wybraństwie”, który wołał: ”- ukrzyżuj go, ukrzyżuj !”

       “Sam Jezus mówił, że nie został posłany do pogan, lecz do Żydów, gdy pewna fenicjanka prosiła go o pomoc… „On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom».” I to jest fakt.”

       Wyjąłeś to dość przypadkowo z szerszego kontekstu z pominięceim “owiec, które poginęły z domu Izraela”. Mt 15: “21 Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. 22 A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. 23 Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami!” 24 Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. 25 A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi!” 26 On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom”. 27 A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów”. 28 Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!” Od tej chwili jej córka była zdrowa.”

       Czy z tego akapitu ma wynikać, że sam Jezus mówił, że nie został posłany do pogan, lecz tylko do Żydów? Przecież uzdrowił córkę kobiety kananejskiej, a to znaczy, że został posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela, zatem i do pogan. Zaprawdę przewrotne są twe próby zagarnięcia Jezusa wyłącznie dla Żydów ! No ale zachłanność to silna tradycja.

       “Wywody Pawła – na których opiera się chrześcijańska teologia – wyraźnie wskazują na rolę jaką ten naród odegrał. Koniec, kropka.”

       Wcale nie koniec. Jak wspomniałem rola “nawróconego” Szawła jest postrzegana coraz bardziej krytycznie na tle realizacji frankistowsko-masońskich planów wypaczania i przejmowania religii chrześcijańskiej.

       Kananejczycy, którzy zamieszkali w Palestynie (nadając jej nazwę Kanaan) zostali częściowo podbici przez Izraelitów pod wodzą Jozuego w wieku XIII wieku p.n.e. Resztę ich siedzib podbił król Izraela i Judy – Dawid, w X wieku p.n.e. Ich ziemie stopniowo przejęli Fenicjanie. Czy chodzi ci o tę właśnie rolę jaką ten naród odegrał przed zabiciem Mesjasza przysłanego przez Boga? Czy o jakąś inną enigmatyczną rolę?

       “Twoje złośliwości im tego nie odbiorą. A to, że potem przestali być tym narodem wybranym – to osobna kwestia.” Wcale nie osobna, bo czyż owo “wybraństwo” nie było oparte na snach i uzurpacjach? A po drugie – jesli było, to jego utrata wynikałaby z niedotrzymania warunków przymierza. Czy to niewygodne następstwo skutku po żałosnej przyczynie chcesz zamieść pod dywan ucinając sprawę: “to osobna kwestia” ?

       Mówisz, że przestali być narodem wybranym. W którym momencie się to stało? A czy wiesz, że Japończycy też się wciąż uważają za “naród wybrany”? I jak tak dobrze sprawdzisz, że wiele innych narodów ma podobnie? Ba, bodaj wiekszość? To dlaczego nagle dziś taki wielki rwetes, że Polacy też?

       Jerkey, żeby sprawnie mataczyć, trzeba mieć coś więcej niż chęci. Wcale się nie zdziwię, jeśli teraz schowasz zdrowotny czosnek z powrotem na lepszą okazję, bo dziś chutzpa ci się nie udała.

       Jacyś bardzo nerwowi się ostatnio robicie. Może to ma związek z zakończonym sezonem podstępnego wmawiania ludziom konieczności nadstawiania drugich policzków? Nie wiesz o co chodzi? Nie szkodzi.

       Ale na zakończenie chciałbym ci bardzo podziękować, za dzisiejsze komentarze, bo czytelnicy Monitora mają dzięki tobie lekcję poglądową na czym polegają próby wciskania demagogicznych frazesów, zawstydzania brakiem sensu i wytykania, że “jest to zwykły wywód z założoną odgórnie tezą” (tak jakby ktokolwiek rozumny pisywał coś bez założenia tezy pracy! 🙂 ), a także – dla kompletu – dostrzegania rzekomo “silnej, a zarazem prymitywnej podbudowy anty Żydowskiej”, której nie było.

       Aha, “rządny władzy tyran” pisze się jeszcze przez małe “ż”.

       Polubienie

       • jerkey 29 listopada 2011 o 8:44 am

        @Peryskop.
        Poza tym postem nie będę dalej wdawać się z tobą w polemikę. Tak jak napisałem twoim celem jest udowodnienie, że hebrajska część Biblii jest bzdurą lub przynajmniej nieistotnym jej elementem. Mało tego podobnie zaczynasz traktować cześć grecką. A ap. Pawle wyrażasz się z niejaką pogardą traktując go jako „wtręt” do chrześcijańskich idei. Wiem z czego to wynika, ponieważ z takimi poglądami spotkałem się wcześniej wielokrotnie. Niestety wypowiadają je osoby, które uprawiają „wyższą krytykę Biblii” i chcą udowodnić, że Jezus był kimś innym niż był w rzeczywistości – próbują przemycić idee New Agowe, że chrześcijaństwo przywłaszczyło go sobie. Stosują właśnie argumenty o „podłej” roli Pawła w tym względzie. Ty @Peryskop nawet tego nie rozumiesz i nie widzisz.

        Twoja odpowiedź świadczy też o tym, że po prostu brakuje ci wiedzy Biblijnej, aczkolwiek przypisujesz sobie prawo do stawiania jej w złym świetle i tłumaczenia.
        1. Po pierwsze Józef. Wystarczy zajrzeć do Rodzaju 45:5-10: „Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. (6) Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. (7) Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. (8) Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. (9) Idźcie przeto spiesznie do mego ojca i powiedzcie mu: Józef, syn twój, mówi: Uczynił mnie Bóg panem całego Egiptu. Przybywaj bezzwłocznie. (10) Osiądziesz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie, ty sam wraz z twymi synami, wnukami, trzodami i całym twym dobytkiem.”
        2. Po drugie Ismael i Izaak. Oczywiście, że przytoczyłem wersety o nich z Galatów 4:22-26 w pierwszym moim poście. Tyle, że po prostu tego nie dostrzegłeś, ponieważ brakuje ci wiedzy z Biblii.
        3. Słowa Jezusa do Fenicjanki. To jest chyba tylko jeden, jedyny przykład, gdzie Jezus robi coś dla osoby spoza narodu Żydowskiego. Można powiedzieć, że wyjątek potwierdzający regułę. Sam Jezus mówi, że nie jest właściwe dawać chleb dzieci „szczeniętom”, czyli psom. Jezus użył tego określenia z dwóch powodów. Po pierwsze dla Żydów pies był zwierzęciem nieczystym, chciał więc jej powiedzieć, że w zasadzie nie powinno jego tam być. Po drugie sprawdzał na ile silna jest pokora i wiara tej kobiety. Potem Jezus ją uzdrowił i to były wszystkie osoby spoza narodu żydowskiego. Czy ty tego nie dostrzegasz @Peryskop? Kto tutaj próbuje udowadniać coś na siłę?

        Nie chce mi się dalej dyskutować w tej kwestii. Jeśli dla ciebie pisma mówiące o – teoretycznie twoim Panie i Królu, Jezusie – są zmienione i zamataczone to w kogo ty w zasadzie wierzysz? W prawdziwego Jezusa, czy w wytwór twojej wyobraźni? Chcesz bardziej ufać „coraz bardziej krytycznym” opiniom na temat Biblii to Twoja sprawa. Zastanów się jednak pod czym ty w zasadzie kopiesz dołki.

        @Peryskop:
        „Ale na zakończenie chciałbym ci bardzo podziękować, za dzisiejsze komentarze, bo czytelnicy Monitora mają dzięki tobie lekcję poglądową na czym polegają próby wciskania demagogicznych frazesów, zawstydzania brakiem sensu i wytykani…”
        Niech czytelnicy Monitora sami sobie wyrobią opinię. Nie musisz tego robić za nich. Niektórzy będą cię bronić nie dlatego, ze masz rację, ale dlatego, że identyfikują się z tobą. Niektórzy jednak z mojego postu dostrzegą, że niebezpieczne współczesne trendy mające na celu uwalenie Biblii są wyraźnie widoczne. Nie twierdzę @Peryskop, że robisz to celowo, ale bajki o nieprawdziwości Biblii rozpowszechniają zwolennicy nowych idei duchowych. Wystarczy, że wejdziesz na nieformalne forum projektu Cheops.

        Uwaga o moim błędzie ortograficznym tak niby rzucona od niechcenia jest chyba najlepszym obrazem twoich prawdziwych emocji w tej całej niemiłej dyskusji.

        Polubienie

        • Extazed 29 listopada 2011 o 9:14 am

         Popieram. Bardzo dobry i trafny komentarz

         Polubienie

       • Joanna 29 listopada 2011 o 2:04 pm

        Nic dodać, nic ująć-:))

        Polubienie

        • Joanna 29 listopada 2011 o 2:05 pm

         Do komentarza Peryskopa oczywiście.

         Polubienie

 19. anna 28 listopada 2011 o 4:16 pm

  re zEe
  Uderz w stół…
  Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio przypomina,ze żródłem Objawienia Bożego jest nie tylko Pismo Św. lecz także Tradycja i Magisterium Kościoła A więc trzy żródła i jedno bez drugiegio i trzeciego nie jest wystarczające.
  To Kościoł św. jest Nowym Izraelem ponieważ żydzi utracili swoje wybranstwo odrzucając Chrystusa .Św. Piotr i Paweł nie byli żadnymi rabinami, lecz apostołami,nie reprezentowali synagogi lecz Kościoł Św. ktory założył Jezus Chrystus.

  Polubienie

  • jerkey 28 listopada 2011 o 4:37 pm

   @anna
   Obj 22:18-19: Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. (19) A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym – które są opisane w tej księdze.”

   Przypomnij sobie także, że Jezus napiętnował Żydów właśnie za to, że przez swoją tradycję unieważnili słowo Boże (marka 7:13) …. ale oczywiście każdy wierzy w to co chce.

   Polubienie

   • ... 28 listopada 2011 o 5:08 pm

    racja , do tego mozna dodac ze tzw tradycja jest całkowicie sprzeczna z nauczaniem biblijnym , – Wiecie dlaczego Watykan musial wydawac swoje dogmaty ??? bo w Biblii nic o nich nie ma , Biblia obala dogmaty watykanskie i nic w Biblii o nich nie ma , zbudowane zostaly na wyrwanych z kontekstu wersetach ale ze wiekszosc gardzi Biblia i jej nie czyta i nie modli sie o jej zrozumienie to jest jak jest – kazda nauke mozna wmówic masom – nawet tak chorą rzecz jak SWIATOWY BANK CENTRALNY lub PUBLICZNA WŁADZA SWIATOWA

    , o dogmatach : http://zbawieni.com/forumdisplay.php?fid=7

    Polubienie

    • hjk 29 listopada 2011 o 2:24 am

     o tej rzekomej sprzeczności juz pisałem powyżej…
     Nic to, ze całe wieki setki teologów, wierzących duchownych, swieckich łamały sobie głowę, jak odczytać i zinterpretowac Pismo, zbierały się sobory, kongresy i synody, gdzie dyskutowano poważniejsze problemy, dyskutowano i zapisano w traktatach efekty dyskusji, równe warianty i stadia pośrednie… Nadto był bezpośredni przekaz od apostołów i uczniów wykładających i przekazujących kolejnym pokoleniom, jak rozumiec te słowa…

     Dziś przychodzi pan sekciarz i jednym ruchem to wszystko skreśla w imięposiadanej przez siebie jedynie słusznej wykładni i jego mamy słuchać, bo wszystko dotychczas było sprzeczne i on nam dopieroobjawi prawdę…
     Co to jest jak nie diabelska pycha?!
     Wszystkich dotychczas zwodził diabeł, swiętych i nieświętych, a teraz pan sekciarz przyjdzie i nas tu oświeci światłem prawdziwym…

     Polubienie

    • Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 2:38 am

     Jasne – czytać biblię i ją bezpośrednio stosować – tak jak jest tam napisane – a szczególnie czytać Księgę Jozuego z udokumentowanym tam biblijnie bezkarnym ludobójstwem chwalonym przez Boga.
     Niżej na ten temat jest lektura [w postaci fragmentów z tej księgi].

     Polubienie

  • felicyta 29 listopada 2011 o 2:10 am

   A ten fim znacie (o JPII znaleziony sieci)

   Ojciec tak ale nie święty !

   Polubienie

   • Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 2:20 am

    A gdzie autor [imię nazwisko] tego badziewia?

    Polubienie

    • Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 2:28 am

     No i zapraszani niżej do lektury z wybranych fragmentów
     Pięcioksiąg – Księga Jozuego
     z udokumentowanym biblijnie ludobójstwem.

     Polubienie

    • hjk 29 listopada 2011 o 2:30 am

     To nakręcił pan Fałszywka SB-cka 🙂
     Mieszkał na ulicy VI czy tam inny Departament…

     A nawet gdyby to wszystko była prawda, to wielu było świętych, którzy zaczynali swe życie nieświęcie (choćby omawiany tu św. Paweł czy św. Augustyn), a zostali wielkimi świętymi – „bo nie przyszedłem powołac sprawiedliwych, ale grzeszników” i „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci co się źle mają”…

     Polubienie

     • Peryskop 29 listopada 2011 o 2:45 am

      @Felicyta – a czy ciebie nie zafrapowało, że rzekoma „partnerka” została pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Warszawie?

      Czy już doprawdy choćby po tym nie poczułaś mistyfikacji, jeśli „corpis delicti” spoczywa na cmentarzu którego nie ma?

      Czy nie za dużo kabaretów, od których bardziej ubywa niż przybywa?

      Polubienie

   • czytelnik 29 listopada 2011 o 9:28 am

    Co o tym powyzszym filmie „dokumentalnym” moze powiedziec, dajmy na to wierny ksiadz Piotr Natanek wychowany i dobrze wyksztalcony „na krakowskim podworku koscielnym”, majacy przelozonego kardynala Dziwisza,ktoremu sie sprzeciwil i dalej czyni „posluge” ???

    Wyglada mi na to,ze wzieto sie za sklocanie Chrzescijan w Polsce (nie tylko) liczac ,ze moze sami sie POWYBIJAJA (choc na inny wzor niz muzulmanski) i dopiero wtedy powstanie jedna religia swiatowa !

    Tylko czyj bedzie BOG,jak z KULTEM Matki Bozej i co stanie sie z Watykanem ?

    Jak zwykle prosze o szczere i kulturalne odpowiedzi bez cytatow ze „swietych ksiag zydowskich” oraz urojen nawiedzomych katolikow czy ich przeciwnikow.

    Czas aby szczerze o tym dyskutowac i nie dac sie do konca zwariowac.

    Przypominam,ze Karol Wojtyla juz nie zyje i rozliczyl go Najwyzszy Sedzia BOG JEDYNY WSZYSTKICH LUDZI (bez upodoban i wyboru narodow).

    My POLACY jeszcze zyjemy i POLSKA NAZYWA SIE POLSKA.

    Mam nadzieje,ze i ten post sie ukaze,za co DZIEKUJE adminowi i moderatorom !

    Polubienie

    • Peryskop 29 listopada 2011 o 1:03 pm

     @czytelnik – dziękuje za twój wyważony głos nawołujący to rozsądku.

     Oczywiście najbardziej wartościowe mogłyby być „kulturalne odpowiedzi bez cytatow ze „swietych ksiag zydowskich” oraz urojen”.

     Ale jak wiemy te księgi zostały podniesione do roli „prawdy absolutnej” i odpryski tego zjawiska są obecne niemal wszędzie. A że ich treści są często niespójne lub wręcz sprzeczne – to i spory iraz urojenia się pojawiają.

     Unikanie kłótni między chrześcijanami jest cnotą, o którą warto zabiegać i doskonalić się w sztuce negocjacji i kompromisu. Do tego potrzebna jest obustronna wyrozumiałość i kultura. Ale to pęka, jeśli któraś ze stron czuje się oszukiwana, wyśmiewana, czy wręcz wykorzystywana. A to są przecież sytuacje realne.

     Przeszkadza nam w tym pokojowym i pogodnym konsensie np. ambiwalentna ocena dokonań JP2, bo dla jednych chrześcijan jest wzorem dobroci, mądrości i świętości, a dla innych chrześcijan jest zdrajcą, który poddał KK nienasyconemu ekumenizmowi wg planów masonerii.

     Jak połączyć te pozornie wykluczające się nawzajem oceny?

     A może przez akceptację, że biel i czerń zazwyczaj przenikają się ?

     Polubienie

 20. Józef Bizoń 28 listopada 2011 o 4:20 pm

  Dla zEe
  Dla douczenia się polecam omówienie 4-ch Ewangelii przez ks. prof. Waldemara Chrostowskiego

  Wg Mateusza

  ===============
  Wg Marka

  ============= =
  Wg Łukasza

  =========== ========
  Wg Jana

  Po Chrystusie [chrześcijaństwo] drogi się rozeszły [judamizm rabiniczny]- warto to zapamiętać.

  Polubienie

 21. Jan Tarwid 28 listopada 2011 o 4:39 pm

  Moja odpowiedzia jest MOJA I TYLKO MOJA inicjatywa.
  =========================
  Szanowny obywatelu i obywatelko Polski i Izraela
  Czy mozesz pomoc popierac “Inicjatywe Obywatelska 2010”, szczerze a nie malostkowo.Tak szczerze ze jestes gotowy narazic swoje zycie, by nie dopuscic wiecej do doswiadczen okresu drugiej wojny swiatowej.
  Jezeli tak to dolacz do nas http://www.krasulapakt.com
  http://www.krasulapakt.com To jest zarejestrowana przeze mnie nazwa strony gdzie obywatele Polski i Izraela beda sie mogli dolaczyc do mojej inicjatywy,
  pod nazwa “Inicjatywa Obywatelska 2010”
  Celem inicjatywy jest zbieranie podpisow do utworzenia sojuszu militarnego pomiedzy Polska i Izraelem.
  Podstawa do mojej inicjatywy jest historyczny fakt ze narod polski i narod zydowski w chwilach
  militarnego zagrozenia jest osamotniony.
  P.S. Zapraszam chetnych do pomocy
  ————–
  Tlumaczenie nazwy “Krasulapakt”
  1) Tlumaczenie cywilne.
  Laczy nas wszystkich poczciwa “krasula”co swoim mlekiem ratowala i ratuje nam zycie niezaleznie od wyznania podczas wszystkich konfliktow wojennych.
  2) Tlumaczenie wojskowe.
  “Krasula” to potocza nazwa Startowego Stanowiska Dowodzenia. Stanowisko S.S.D. spelnia zadania wiezy kontroli lotow w warunkach polowych, gdyby z jakis przyczyn “wieza” nie mogla by sprawowac kontroli nad lotami.
  =================================
  Dear citizen of Poland or Israel,
  Can you support the “Citizen’s Initiative 2010”, sincerely and without any reservations?.
  So openly that you are ready to jeopardize your life in order not to allow the experiences of World War II to repeat themselves?
  If so, join us at http://www.krasulapakt.com
  I am inviting people to help http://www.krasulapakt.com This domain name is registered by me and is the name of the website on which Polish and Israeli citizens could join my initiative. “Citizen’s Initiative 2010”
  The primary aim of the initiative is the gathering of signatures for a military alliance between Poland and Israel.
  The foundation of my initiative is the historical fact of the Polish nation and the Jewish nation being deserted in moments of a military threat.
  P.S. I am inviting all whom are willing to help.
  ————-
  Translation in civil life:
  We are all linked by friendly “Krasula”. Who, with her milk, has been saving our lives regardless of our religious denominations during all the wartime conflicts.
  Translation in the military field:
  “Krasula” is the popular name for starting position of Command in the Polish Air Force (Initials: S.S.D.). It completes the task of the control tower concerning flights in field conditions when the tower is unable to exercise the control of flights.
  Translator’s note: “Krasula” in the vernacular comes from old Slavic “Krasa” which means “beauty”. The name was often given to favorite cows.

  Polubienie

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 9:10 pm

   Zanim podpiszemy jakieś pakty, to warto by spojrzeć na to kto był inicjatorem i sponsorem powstania państwa Izrael. To byli ci sami ludzie, którzy sponsorowali i kierowali (na początku) Hitlerem i bolszewikami w Rosji sowieckiej. Nie sądzę by pomysł tworzenia tego typu paktów był dobry. Poza tym pakt militarny Polski z Izraelem już istnieje, choć się o nim nie mówi.

   Polubienie

   • czytelnik 29 listopada 2011 o 9:35 am

    Moze scislej :
    Pakt polskich Zydow z Izraelem faktycznie istnial i istnieje .
    Co nie znaczy,ze Polakow z Zydami.

    Prosze pamietac,ze w Polsce zamieszkuje juz tylko polowa ludzi z POLSKA CZYSTA KRWIA SLOWIANSKA !

    Prosze wniknac i przesledzic wlasne drzewa rodowe ,kto i kiedy „wzenil sie ” w wasze rodziny,co nie znaczy ,ze ci wzenieni sa wszyscy zli,z wielu mozna brac dobry przyklad..

    Polubienie

 22. Jan Tarwid 28 listopada 2011 o 4:41 pm

  * Krasula to zwykle miejsce gdzie siedzi kierownik lotów, nawigator, planszecista, dowódca łączności, finiszer – obserwator lotniska, 2 samochody z radiostacjami. Radary stoją w innych częściach lotniska i są to obiekty stacjonarne. SSD to… stanowisko mobilne, do rozkładania w miejscu podejścia do lądowania, gdy nie można prowadzić lotów z wieży (przeciwny kierunek wiatru do lądowania). Radiotechnicy nie maja uprawnień do obserwacji samolotów. Od tego jest finiszer, który obserwuje statki powietrze, startujące i podchodzące do lądowania, określając prawidłowość położenia podwozia i klap oraz obserwując inne ewentualne anomalie. Finiszer oprócz świetnej jakości lunety wojskowej ma na wyposażeniu urządzenie bezpośredniej łączności z kierownikiem lotów, rakietnicę i flagi sygnalizacyjne*.

  Polubienie

 23. masakalambura 28 listopada 2011 o 4:42 pm

  Naród Wybrany powinien miłować Tego który go wybrał poprzez spełnianie nauki jaką przekazał.

  O Prawie Boga Jahwe przekazanym poprzez Mojżesza Jeszua mówił: „święte i dobre”. Na pewno każdy pamięta, jak bogaty młodzieniec pytał się Jeszua
  Mar.10,17
  „Nauczycielu dobry, co ma czynić aby osiągnąć życie wieczne?” Jeszua mu rzekł: „Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę…

  Każdy chyba wie, że Jeszua oprócz nauczania Dobrej Nowiny przyszedł wypełnić Prawo, znaczy przeżyć całe życie zgodnie z nim. A nam zalecił abyśmy, jeśli chcemy być Jego uczniami, wziąć swój krzyż i Go naśladować. To chyba znaczy wziąwszy miłość Jezusową wypełnić nią swe życie i w ten sposób żyć wypełniając Prawo.

  Zatem jeśli Polska miałaby by stać narodem wybranym, to musiałaby najpierw pozbyć się zwyczaju łamania tego Prawa.
  A zatem :
  Z przykazania nr 1
  Zaprzestać czczenia i adorowania kogoś innego niż Boga Jahwe, Boga Zastępów, Boga Jestem Który Jestem, Boga Abrahama, Jakuba, Izaaka, Józefa, Dawida, Jeszua a także Muhammada. Boga Jedynego, Przedwiecznego Miłosiernego i Litościwego.
  Z przykazania nr 2
  Zaprzestać oddawania boskiej czci posągom Jeszua, Maryi, Świętych, Krzyżom, Szczątkom, Flagom, Godłom, dawnym bohaterom, Pieniądzom, Samochodom itd….
  Z przykazania nr 3
  Zaprzestać przysięgania na święte imię Pana Boga (to akurat rzadkość, bo Imienia Tego nie usłyszysz nawet na mszy świętej, ani nawet na chrzcie wbrew zaleceniom Jeszua który uczył, aby chrzcić w Imię Jahwe, Jeszua w Duchu Świętym gdzie Jeszua oznacza Jahwe Zbawia).
  Z przykazania nr 4
  Przywrócić sobotę jako dzień siódmy, dzień odpoczynku, jako dzień święty Bogu Jedynemu a niedzielę uczynić co najwyżej świętem dodatkowym na pamiątkę zmartwychwstania Jeszua.
  To jest przecież opis 1 przykazania miłości: Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem swoim, całą duszą swoją, całą mocą swoją i ze wszystkich sił swoich. Najważniejszego Przykazania w całej Torze.

  Z przykazania 5, 6, 7, 8, 9 opisanego w cytacie plus z przykazania 10: nie pożądaj niczego i nikogo co należy do bliźniego swego komentarzy nie potrzeba.
  To jest przecież opis 2 przykazania miłości : A bliźniego swego jak siebie samego. I tego akurat Kościół Katolicki naucza.

  Bycie wybranym narodem jest bardzo wymagającym zadaniem. Wymaga poważnej pracy nad sobą i pomocy reszcie, bo chęć przyjęcia Boga jako chodzącego pośród narodu, to również chęć przemiany narodu w czysty w oczach Boga. To bardzo ryzykowne, bo Bóg jest straszny w karaniu, a my jak na razie jesteśmy narodem świniojadów, walczących o krzyże w nienawistnych zmaganiach przeciw własnym braciom, i modlących się do wszystkich i czasem do Boga w jedynej prawdziwej i skutecznej modlitwie:

  Ojcze nasz, Któryś Jest w niebie święć się Imię Twoje, Święć się Imię Jahwe, Święć się Imię Miłosierny i Litościwy, Przyjdź Królestwo Twoje w którym będziesz Bogiem, wyznaczysz nam Króla któremu Bogiem również jesteś Ty, i będzie wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego dasz nam zawsze, przebaczysz nam nasze winy, jak i my przebaczamy i poprowadzisz nas drogą prostą ku życiu wiecznemu. Nas, Twój naród wybrany…

  Polubienie

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 9:07 pm

   Czyli Jasna Góra, Watykan, święci itd, to jeden wielki bull…?

   Polubienie

   • hjk 29 listopada 2011 o 2:36 am

    Tu masz monitorze o interpretacjach sekciarskich:
    https://monitorpolski.wordpress.com/2011/11/28/polacy-narodem-wybranym-co-zrobia-syjonistyczni-zydzi/#comment-55959

    Polubienie

   • deotibigratia 29 listopada 2011 o 10:45 am

    dlatego najbardziej prawidłowe sławienie Jesusa jest w PRAWO -SŁAWIU, czyli prawidłowym sławieniu,
    tu nie ma dylematów watykańskich, bo funkcja papieża nie wynika z prawa bozego,

    tradycja apostolska przechodzi tu na cerkiew jako całość –

    nie ma ścisłego powiązania hierarchicznego cerkwi, za to jest dużo cerkwi autokefalicznych (niezależne cerkwie lokalne)

    bo nie o strukturę administracyjną instytucji kościoła tu chodzi ale o najbliższe ewangelii sławienie i poczucie miłości bożej w sobie

    Polubienie

   • masakalambura 29 listopada 2011 o 6:55 pm

    Nie mi to oceniać.

    Na Jasnej Górze byłem do Boga się tam modliłem. I wielu ze mną też.

    Ale równie wielu modliło się do Maryi w obrazie tam czczonym. To chyba przypomina troszkę czasy pogan. Czczenie posągu Artemidy, czy Ateny. Atena była córką boga, a Maryja stała się Matką Boga.

    Nie wydaje mi się jednak, żeby pobożna żydówka, kochająca całe życie żydowskiego i otwarcie zazdrosnego o boską cześć Boga po swojej śmierci nakazywała modlić się do siebie i wbrew temu co sama całe życie robiła. Mam wielki szacunek do tej kobiety, często modlę się za nią, ale modlić się do niej o coś zamiast do Boga … oj, to jest dziwne. To jest bałwochwalstwo. To jest wbrew naukom Jeszua. To może mieć coś wspólnego z tymi fałszywymi prorokami i znakami, przed którymi ostrzegał Jezus.

    Ale to osądzi a nawet już osądził Bóg. I Watykan i Jasną Górę.
    Pokój

    Polubienie

  • felicyta 29 listopada 2011 o 2:23 am

   @masakalambura 28 Listopad 2011 o 4:42 pm”, Święć się Imię Jahwe,”

   JHWH (Jehowa, Jahwe, Jah) nie jest imieniem bozym… hebrajskiej literze Y-Yod odpowiada wartosc numeryczna 10, H-He-5, W-Vav-6 (http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_hebrajskie)…znany fizyk Nassim Haramein w filmie Przekroczyć Horyzont Zdarzeń IV 5/7 [PL] http://www.youtube.com/watch?v=3Q9q8tAN1Ms (koncowka) oraz w 6 cz., tlumaczy, ze tetragram (JHWH) w tradycji kabalistycznej jest opisywany lub oznaczany jako trojkatna struktura z literami boga w srodku. Sposob w jaki litery boga sa w nim rozmieszczone wyglada jak izotropowa matryca wektorowa. Sa w niej 4 wartstwy i po podstawieniu wartrosci matematycznych w miejsce liter JHWH otrzymuje sie wynik: 10, 5-10, 6-5-10, 5-6-5-10. Daje to liczbe 72 ( w tekstach biblijnych mozna odnalezc, ze liczba boga jest 72). Jest to kod w spolaryzowanej formie pozostawiony planecie, do odszyfrowania gdy nadejdzie na to czas ( z grubsza chodzi o budowe wszechswiata z podstawowa figura geometryczna jaka jest czworoscian).
   Czas juz nadszedl, szkoda tylko, ze tak malo ludzi to interesuje.
   To jest, ogolnie, wiedza z tej czesci filmu. Oczywiscie, Nassim tlumaczy to bardziej naukowo i baardzo przystepnie do zrozumienia nawet przez dzieci.

   Polubienie

   • masakalambura 29 listopada 2011 o 6:36 pm

    O autentyczności Imienia YHWH też słyszałem wiele teorii. Nie jest moim celem wdawanie się w szczegóły. W Torze tetragram występuje wielokrotnie, w Psalmach również. Ważniejsze jest ustawienie swej modlitwy do Jedynego Prawdziwego Boga.

    W Księdze Wyjścia Mojżeszowi Bóg nakazał powiedzieć zborowi Izraela o Sobie jako Będę który Będę, lub Jestem Który Jestem, Bóg Abrahama, Bóg Jakuba, Bóg Izaaka.

    I to jest Imię oraz wspomnienie o Bogu na wieki.

    Zatem Chrześcijanom wypada dodać Bóg Mojżesza, Bóg Jeszua.
    A Muzułmanom Bóg Mojżesza, Bóg Jeszua, Bóg Muhammada.

    Bóg Jedyny.

    Polubienie

 24. anna 28 listopada 2011 o 4:49 pm

  re jerkey
  Nie mówię o tradycji żydowskiej lecz Kościoła Katolickiego,pisanej z dużej litery.
  Ja wierzę w Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół,podobnie jak zdecydowana większość Polaków.

  Polubienie

  • jerkey 28 listopada 2011 o 4:59 pm

   Fakt, źle napisałem. Powinien napisać: „Każdy wierzy w to co uznaje za słuszne i prawdziwe”.

   Polubienie

 25. rojepana 28 listopada 2011 o 5:26 pm

  Polacy narodem wybranym ? Oj , obawiam się że,narodem wybranym ale do totalnego ograbienia ,przez unych 🙂

  Polubienie

  • hjk 29 listopada 2011 o 2:40 am

   jak ma nas to uświęcić i utwierdzić w wybranstwie, to:
   „niech się dzieje wola Nieba, z nią się zawsze zgadzac trzeba”

   Polubienie

 26. adrian 28 listopada 2011 o 5:41 pm

  przynajmniej mogę się tym już pocieszać, myślę tylko o pracy aby mieć i nie stracić, o pieniążkach i rachunkach, ciągle rosnącej biurokracje, nie miłych sąsiadów, wszech zazdrość, niskie i żałosne pensje, a wymagania kosmiczne,ile papierów, pozwoleń, języków……

  Slowa wygloszone przed śmiercią kard. August Hlonda:

  „Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego posłannictwa, dlatego oczyści go Bóg przez cierpienie.
  Bóg ześle Polsce pomoc swoją z tej strony, z której się nikt nie spodziewał.
  Przyjdzie dla Polski dzień, w którym przyjaciele odstąpią od niej i zostanie sama, aby się wypełniła wola Boża – a wtedy miłosierdzie okryje ją całą – Polska przejdzie jeszcze swoje ostateczne oczyszczenie, ale potem wiara i miłość zatryumfują w pełni. Jeszcze jakiś czas potrzebny jest do pokuty, a potem Chrystus zmieni całkowicie oblicze tej ziemi. Niech nikt nie upada na duchu, gdy szatan będzie brał górę, bo zostanie pokonany mocą Bożą.

  Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy. Z różańcem w ręku módlcie się więc o zwycięstwo Matki Najświętszej!
  Polska jest bowiem narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny.
  Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem.
  Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Trzeba ufać i modlić się.
  Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo, to Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwszą, która dozna opieki Matki Bożej.
  Maryja obroni świat od zupełnej zagłady, a Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.

  Polska urośnie do znaczenia potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce duchów pozostanie niezachwianie po stronie Boga. Jako promieniujący ośrodek chrześcijański Polska będzie powagą i może odegrać rolę wzoru oraz pośredniczki oczekiwanego braterstwa narodów, którego samą li grą dyplomatyczną zbudować niepodobna. Na rozstaju dziejowym Polska nie powinna się przeto zawahać, nie powinna zbaczać ze swej drogi, lecz iść za swym powołaniem. Pogłębioną świadomością chrześcijańską powinna odgrodzić się duchowo od zmurszałego i zakłamanego świata, który przepada, a przodować w nowym życiu, które się wyłania.”

  Polubienie

 27. anna 28 listopada 2011 o 5:42 pm

  re jerkey

  : to przede wszystkim miejcie na uwadze, ze żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśnienia (2 Pt 1,20).
  Klucz do interpretacji Pisma Św. jest w Kościele Rzymskokatolickim
  w którym zawarta jest pelnia Prawdy Objawionej.

  Polubienie

  • PokójWam 28 listopada 2011 o 9:40 pm

   Kłamstwo! Gdzie jest w Biblii napisane, że kluczem do interpretacji jest Kościół Rzymskokatolicki?? Tej nazwy Kościoła nie ma wręcz ani razu wymieniona w Słowie Bożym.

   Kluczem do zrozumienia Pisma Św. jest osobista modlitwa do Jezusa Chrystusa o oświecenie Ducha Św. który pomoże nam lepiej pojąć co nasz Zbawiciel chce nam powiedzieć

   A ten artykuł co opublikowałeś Monitor to same bluźnierstwa i herezje. Prawdziwy Chrześcijanin nie da się zwieść, nie polega na fałszywych prorokach a tylko wyłącznie na BIBLII

   A tu werset dt. JP II i wielu wielu innych:

   23 Mt :
   1 Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
   2 «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
   3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.
   4 Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
   5 Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów.
   6 Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach.
   7 Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi
   8 Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
   9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
   10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
   11 Największy z was niech będzie waszym sługą.
   12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

   Polubienie

   • hjk 29 listopada 2011 o 2:41 am

    a do siebie je odnosisz chociaż?

    Polubienie

    • Peryskop 29 listopada 2011 o 2:49 am

     „Kłamstwo!
     Gdzie jest w Biblii napisane, że kluczem do interpretacji jest Kościół Rzymskokatolicki??”

     PokójWamie, to i tobie dzisiaj puściło z przepięcia?

     Polubienie

     • hjk 29 listopada 2011 o 4:16 am

      To sa już jawne skandale sekciarzy – trolli – az się smiać chce z ich głupoty… 😉
      A jaki inny klucz ma być, jak Pismo św. NT powstało w kręgu ludzi nazywanych z czasem Kościołem rzymsko – katolickim???
      Prawosławny, powstały 1000 lat potem czy moze protestancki 1500 lat ?
      A może sekciarski, z jakichś współczesnych guru???
      Stary testament pewnie by najlepiej wyjaśniali jacyś judaistyczni rabini, no ale chrześcijanie traktują go jako przygotowanie do i zapowiedź przyjścia Chrystusa i w tym duchu starają sie go interpretować…

      Polubienie

      • jakisbuk 29 listopada 2011 o 5:50 am

       powstanie i ugruntowanie roli KRK – to była polityczna zagrywka cesarza konstantyna (Edykt mediolański z 313, w którym cesarz Konstantyn I Wielki podarował chrześcijanom swobodę wyznawania ich religi)- i gdyby nie to – nie wiadomo czy dziś by ta religia w ogóle istniała – to są fakty – tak jak w rosji krk nie ma nic do powiedzenia bo tak chce władza – tak krk został wypromowany przez konstantyna – polityka i nic wiecej – a kto nie chce tego zrozumieć oszukuje sam siebie – pomijając wiarygodność bibli (wątpliwa) wiekszosć wierzy w jeszcze wieksze głupoty niż biblijne – bo przez wieki krk jak i inne religie nawymyślało ich na pęczki – poczytajcie historii religii – można niezły kabaret lub horror z tego zrobić, i nie pisze tego aby obalać czyjąś wiare – takie są historyczne fakty, Bzdury które religie serwowały ciemnemu ludowi przez wieki wołają o pomstę do nieba – i nie ja je wymyślałem ale nieomylne głowy kościoła – nie bede ich tu przytaczał ale wiele z nich jest na poziomie wiejskiego głupka – patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy – najlepszy przykład to jak przez wieki kościól traktował kobiety – czasami gorzej jak zwierzęta 🙂 lub zakaz czytania biblii . To też ciekawostka – czy wszechwiedzący i wszechmogący którego podobno jesteśmy wytworem – z góry traktuje nas jak głupków – dlatego że nikt nie potrafi zrozumieć jego biblii i potrzebni są do tego jacyś tłumacze i interpretatorzy ? Dlaczego każda religia robi z nas głupków i musi nam tłumaczyć „co poeta miał na myśli ” – to kto tu kogo robi w konia ? bóg czy religie ? czy w bibli jest gdzieś napisane że mamy jej nie czytać tylko czekać na interpretacje ? o czym jest cała ta dzisiejsza dyskusja ? o narodzie wybranym którym jest polska ? a gdzie jest jakieś słowo o tym w biblii ? czy ktokolwiek z piszacych biblijne ksiegi wiedzieł że istnieje wogóle jakiś naród polan albo nawet słowian ? nie nie miał o tym zielonego pojecia ,tak samo jak o tym że ziemia kreci sie wokół słońca. Kult maryjny to kolejna ściema dla ciemnego ludu, bo nie ma nic wspólnego z biblijnymi przekazami, w bibli nie ma ani słowa na temat czczenie matki jezusa (polecam http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/sicinski/pom.htm )- jest to kolejna adaptacja wcześniejszych wierzeń nie mająca nic wsplnego z tym co głosił jezus i opisne jest w biblii – wierzcie sobie w co chcecie, ale ludzie troche zdrowego rozsądku, poczytajcie troche niezależnych źródeł – a nie kólek różańcowych, od wieków jesteście okłamywani przez wlasnych „pasterzy” i wierzycie ślepo w ich prawdomówność – a to niestety nie prawda

       pozdrawiam
       PS . wierzysz w boga – OK – a zastanawiałeś sie kiedyś za czego wynika ta wiara ? sprawdziłeś źródła ? masz pewność ze ktoś cie nie nabrał ? wierzysz w dziewictwo mari ? na jakiej podstawie ? błogosławiona ? a przez kogo ? panna ? jakim cudem skoro wyszła za juzefa – a może panna z dzieckiem ? zastanówcie sie troche w jakie głupoty wierzycie – a najważniejsze dzieki komu w nie wierzycie – może to da wam trochę do myślenia

       pewnie monitor tego nie puści – bo dojdzie do wniosku że najeżdżam na religie itp – ale to jest prawda – a skoro prawda ma kogoś wyzwolić to …….. ? to jak ma ich wyzwolić skoro wiekszosć tego nie wie ? obserwowałem dzisiejszą dyskusje i nic nie pisałem -bo chciałem poznać opinie innych – jak widać – dać im pistolety i sami sie wystrzelają w imie tego samego boga 🙂 – to moja konkluzja po przeczytaniu prawie wszystkich wpisów na tym blogu w dzisejszym temacie – nie potrzeba żadnych zydów,nwo, iluminatów itp – sami sie zdepopulujewcie w prawdziwym świecie- wystrczyło by wam daćtaką możliwość – w wirtualu na tym blogu rzucacie granatami każdy na każdego – w parwdziwym swiecie jutro nie miał by tu już kto pisać – peryskop wybił by troli – torole wybiły by peryskona itp – świadkowie jehowy wybili by innych a katolicy reszte – 🙂 to wynika z dzisiejszej dyskusji – dyskusji narodu wybranego 🙂 życze powodzenia
       jeżeli wszyscy ludzie są dziećmi boga – to bóg jest idiotą i pewnie zrobi klejny potop – bo już raz przyznał sie do pomyłki – prawda ?

       Polubienie

       • Totalsky No Problemsky 29 listopada 2011 o 1:40 pm

        zajebiste! wraca człowiekowi wiara w zdrowy rozsądek, po przeczytaniu twojego wpisu, „jakisbuk”!

        Polubienie

       • felicyta 29 listopada 2011 o 1:57 pm

        @jakisbuk 29 Listopad 2011 o 5:50 am

        -dobrze napisales. A co do potopu i innych biblijnych cudow, to bardzo wysokozaawansowana technika kosmitow jak i sam biblijny bog.

        Polubienie

       • czytelnik 29 listopada 2011 o 8:59 pm

        Wierzyc to przeciez nie oznacza szukac dowodow – chyba to rozumiesz „bukujakis” ?
        Nie obawiaj sie ,ze ludzie pozabijaja sie na tle wiary lub o wiare ,niech sobie wierza w co chca ale ty im w tym nie przeszkadzaj i nie pouczaj na swoj sposob.

        Zyc mozna bez wiary ale co to za zycie gdy chocby bajblizszym nie wierzysz,dajmy na to wspolmalzonkowi czy przyjacielowi ?

        ZYJ i DAJ ZYC INNYM !
        KOCHAJ CZLOWIEKA i POKOJ !!!
        BADZ UCZCIWY .

        Polubienie

 28. rabarbarek 28 listopada 2011 o 5:47 pm

  Na zamowienie Instytutu Zdrowia W USA , w laboratoriach Holandii i Japonii , wyprodukowano extremalnie zlosliwa odmiane virusa ptasiej grypy.
  Raport dotyczacy tego wynalazku prawdopodobnie nie zostanie nigdy opublikowany ze wzgledow bezpieczenstwa.
  Holendrzy na stronach internetowych w bardzo ostrych slowach daja wyraz swojej dezaprobaty dla tego typu naukowych badan. Jeszcze bardziej rozwcieczyl ich fakt , ze badania te prowadzone byly w ich kraju na zamowienie Amerykanow.
  Czyli wiemy , ze wyprodukowano wirusa , na ktorego nie pomoga zadne leki ani szczepienia. Warto o tym pamietac , gdyby nagle okazalo sie , ze pojawila sie wyjatkowo zlosliwa mutacja H5N1, ktora zbierac bedzie smiertelne zniwo jak nigdy dotad.

  http://www.dutchnews.nl/news/archives/2011/11/expert_unease_over_deadly_flu.php

  Polubienie

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 8:57 pm

   „Nie pomogą żadne leki”. To chyba nie jest prawda. MMS niszczy każdego wirusa i nie jest zależny od odmiany. Podobnie jest ponoć z preparatem Nose (przedtem Flusimine), który blokuje replikację wirusa.

   Polubienie

   • hjk 29 listopada 2011 o 2:52 am

    to wszystko sa bzdury z tymi zlośliwymi odmianami, a już w ogóle extremalnie złośliwymi…
    Działanie systemu odpornościowego i samych wirusów do konca tak naprawdę nie jest znane i pewnie nigdy nie bedzie,
    wirus ptasiej jest przystosowany do infekowania ptactwa i zmutowanie go jest swoistym gwałtem na nim, a taki zmasakrowany wirus ani ptaków ani ludzi chetnie nie będzie zarażał. No chyba, ze wszczepią w szczepionce…

    Już raz jakies 5 lat temu siali panikę z ptasia grypa i okazało się, że wirus ten moze namnażac się w nozdrzach ptaków, ktorę mają tam zazwyczaj ok 40 st C. W niższych jak np u ludzi po prostu ginął i trzeba było wyjątkowej okoliczności by mieć juz 40 stopni, a jeszcze dostać go od jakiegoś ptaka, zazwyczaj z ferm, gdzie różne zarazy się plenia z racji nadmiernego skupiska, braku ruchu, swiatła, tlenu i sztucznej paszy, skutkującej w słabości zwierząt…

    Polubienie

  • Ewa 28 listopada 2011 o 9:58 pm

   OBUDZCIE SIE !!!! TYLKO W BIBLI JEST PRAWDA SWIETA PRAWDA KTORA BOG OBJAWIL !!!! CZYTAJCIE BIBLIE !!!!!!! Moze zaczne od Przykazan Bozych .
   1.Jam jest Pan Bog Twoj,ktory cie wywiodl z ziemi egipskiej , z domu niewoli.
   2. Nie bedziesz mial innych bogow obok mnie.
   4. Nie czyn sobie podobizny rzezbionej czegokolwiek, co jest na niebie w gorze , i na ziemi w
   dole ,i tego,co jest w wodzie pod ziemia .
   5. Nie bedziesz sie im klanial i nie bedziesz im sluzyl, gdyz Ja , Pan, Bog twoj, jestem Bogiem
   zazdrosnym ,ktory karze wine ojcow na swych synach do trzeciego i czwartego pokolenia
   tych ,ktorzy mnie nienawidza.
   6. A okazuje laske do tysiecznego pokolenia tym, ktorzy mnie miluja i przestrzegaja moich
   przykazan.
   7. Nie naduzywaj imienia Pana, Boga twojego , gdyz Pan nie zostawi bez kary tego, ktory
   naduzywa imienia jego.
   8. Pamietaj o dniu sabatu , aby go swiecic.
   9.Szesc dni bedziesz pracowal i wykonywal wszelka swoja prace.
   10. Ale siodmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie bedziesz wykonywal zadnej pracy
   ani ty,ani twoj syn, ani twoja corka, ani twoj sluga, ani twoja sluzebnica,, ani twoje bydlo
   ani obcy przybysz, ktory mieszka w twoich bramach.
   11. Gdyz w szesciu dniach uczynil Pan niebo i ziemie,morze i wszystko co w nich jest, a
   siodmego dnia odpoczal. Dlatego Pan poblogoslawil dzien sabatu i poswiecil go.
   12.Czcij ojca swego i matke swoja, aby dlugo trwaly twoje dni w ziemi, ktora Pan, Bog twoj
   , da tobie.
   13. Nie zabijaj.
   14. Nie cudzoloz.
   15. Nie kradnij.
   16. Niemow falszywego swiadectwa przeciw blizniemu swemu.
   17. Nie pozadaj domu blizniego swego, nie pozadaj zony blizniego swego, ani jego slugi,
   ani jego sluzebnicy, ani jego wolu,ani jego osla, ani zadnej rzeczy,ktora nalezy do
   blizniego twego.
   Druga Ksiega Mojzeszowa, 19, 20, wg Bibli Warszawskiej.
   Natomiast w Bibli Nowej Gdanskiej ,ktora mozna czytac na stronach internetu – Slaskie
   Towarzystwo Biblijne- odnosnie 4-go punktu Prawa pisze ,, Nie uczyn sobie posagu ,ani zadnego obrazu ,co jest wysoko na niebie , co jest nisko na ziemi i co jest w wodzie , ponizej ziemi.
   Ksiega Jeremiasza 7, werset 17 ,, Czy sam nie widzisz,co oni robia w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu ? 18. Dzieci zbieraja drwa , a ojcowie rozniecaja ogien, kobiety ugniataja ciasto , aby wypiekac placki dla >krolowej niebios< ,cudzym bogom wylewa sie ofiary z plynow , aby mnie obrazac . 19. Czy mnie obrazaja -mowi Pan – czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu wlasnemu ?

   Izajasz 43,44 – 9. Wytworcy balwanow sa wogole niczym,a ich ulubione wytwory sa bez wartosci,ich czciciele sa slepi, a oczywista ich niewiedza naraza ich na hanbe. 10. Ktoz
   wytwarza bostwo i odlewa balwana ,ktory na nic sie nie zda ? 12. Kowal wytwarza je pracujac przy zarze wegla,nadaje im ksztalt uderzeniami mlota i robi go za pomoca swojego ramienia : gdy jest glodny , traci sile, gdy nie pije wody ,omdlewa. 13.Snycerz rozciaga sznur,kresli zarysy olowkiem, wycina go dlutem ,wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobienstwo czlowieka ,jako piekna postac ludzka , ktora ma byc ustawiona w domu. 15.Te sluza czlowiekowi na opal, bierze je aby sie ogrzac , roznieca takze ogien , aby napiec chleba. Nadto , czyni sobie boga i oddaje mu poklon, czyni zniego balwana i pada przed nim na kolana. . 18. Nie maja poznania ani rozumu ,bo zaslepione sa ich oczy , takze nie widza , a serca zatwardziale , takze nie rozumieja . 19. A nikt tego nierozwaza i nikt nie ma tyle poznania i rozumu aby rzec : Jedna jego polowe spalilem w ogniu i na jego weglach napieklem chleba , upieklem tez mieso i najadlem sie .az reszty zrobie ohyde i bede klekal przed drewnianym klocem?20. Kto sie zadaje z popiolem, tego zwodzi omamione serce , tak ze nie uratuje swojej duszy ani tez nie powie. Czy to nie zluda , czego sie trzymam??
   Ewangelia Sw. Mateusza 13,14 werset 54. A przyszedly w swoje ojczyste strony ,nauczal w synagodze ich , tak iz sie bardzo zdumieli i mowili : Skad ma te madrosc i te cudowne moce ? Czyz nie jest to syn ciesli ? Czyz matce jego nie jest na imie Maria , a braciom jego Jakub, Jozef, Szymon i Juda? A siostry jego ,czyz nie sa wszystkie u nas ? Skad ma tedy to wszystko?
   Ewangelia Sw. Marka 3,4 werset 31. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojac przed domem, poslali po niego i kazali go zawolac. 32. A wokol niego siedzial lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi,i siostry twoje sa przed domem i poszukuja Cie . 33. I odpowiadajac , rzekl im: Ktorz jest matka moja i bracmi ? 34. I powiodl oczyma po tych,ktorzy wokol niego siedzieli,i rzekl : OTO MATKA MOJA I BRACIA MOI. .35. KTOKOLWIEK CZYNI WOLE BOZA , TEN JEST BRATEM I SIOSTRA I MATKA.
   Ewangelia Sw. Lukasza 1, werset 45. Blogoslawiona,ktora uwierzyla , ze nastapi wypelnienie slow , ktore Pan do niej wypowiedzial . 46. I rzekla Maria : Wielbi dusza moja Pana. 47.I rozradowal sie duch moj —– w BOGU ZBAWICIELU moim.—- 48. Bo wejrzal na unizonosc sluzebnicy swojej . Oto bowiem odtad szczesliwa zwac mnie beda wszystkie pokolenia..
   Ewangelia Sw. Jana 19. werset 26. A gdy Jezus ujrzal matke i ucznia , ktorego milowal , stojacego przy niej, rzekl do matki : Niewiasto , oto syn twoj! 27. Potem rzekl do ucznia : Oto matka twoja ! I od owej godziny wzial ow uczen do siebie . ( tu sie koncza losy Mari,nic zadnej wzmianki na jakakolwiek swietosc Mari) . OBUDZCIE SIE NIE MA INNEJ DROGI !!!
   Tylko i wylacznie !!!!! Powtarzam niema innej drogi jak Tylko przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Sw. Jana 13, 14. – Droga do Ojca . 14 Niechaj sie nie trwozy serce wasze: wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! 2.W domu Ojca mego wiele jest mieszkan : gdyby bylo inaczej, bylbym wam powiedzial . Ide przygotowac wam miejsce. 3. A jesli pojde i przygotuje wam miejsce,przyjde znowu i wezme was do siebie , abyscie , gdzie ja jestem i wy byli.4. I dokad Ja ide , wiecie i droge znacie . 5. Rzekl do niego Tomasz : Panie nie wiemy, dokad idziesz,jakze mozemy znac droge ? 6. Odpowiedzial mu JEZUS : JA JESTEM DROGA I PRAWDA I ZYWOT ,NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA , TYLKO PRZEZE MNIE.
   List Sw. Pawla do Rzymian 3,4. werset 21 Ale teraz niezaleznie od zakonu objawiona zostala sprawiedliwosc Boza ,o ktorej swiadcza zakon i prorocy. 22. I to sprawiedliwosc Boza przez wiare w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzacych.Nie ma bowiem roznicy. 23. Gdyz wszyscy zgrzeszyli i brak im chwaly Bozej. 24. I SA USPRAWIEDLIWIENI DARMO – PRZEZ ODKUPIENIE W CHRYSTUSIE JEZUSIE . 25. KTOREGO BOG USTANOWIL JAKO OFIARE PRZEBLAGALNA PRZEZ JEGO SKUTECZNA WIARE , DLA OKAZANIA SPRAWIEDLIWOSCI BOZEJ POBLAZLIWIE ODNIOSL SIE DO PRZEDTEM POPELNIONYCH GRZECHOW.
   Ja osobiscie nie wierze w zadne objawienia maryjne poniewaz szatan potrafi przybrac postac aniola jasnosci i rozne jego odmiany.
   Z Panem Bogiem a laska Pana Jezusa niech bedzie z Wami.
   (We wszystko wierzylam, dopoki nie zaczelam czytac Bibli, tylko Tu w Bibli jest cala prawda)

   Polubienie

 29. lusa 28 listopada 2011 o 6:58 pm

  haha! brawo!! mam nadzieję, że czyta to jakiś jehowy i pojdzie po rozum do głowy, zamiast – poki co, chodzić do domów i zawracac ludziom głowę tym, czego wyuczył się na pamięć !!!

  Polubienie

 30. vodkas 28 listopada 2011 o 7:09 pm

  …..”28 Days Later”

  Polubienie

 31. alexirin 28 listopada 2011 o 7:15 pm

  DLUGI DO SPLACENIA DLA POLSKI I POLAKOW

  http://www.infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:dlugi-do-splacenia-dla-polski-i-polakow&catid=34:zrdowie&Itemid=56

  Polubienie

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 8:54 pm

   Sądzę, że może to być większa suma. Z Raportu Kopcia wynika, że jest to min. 1 bilion dolarów. Obliczenia były robione 5 lat temu.

   Polubienie

   • Annah. 28 listopada 2011 o 9:05 pm

    Warto posłuchać. Nasze położenie jest poważne, profesor Nowak wzywa do debaty na temat polskiej gospodarki na antenie RM wybitnych specjalistów.
    Poprawne media serwują nam ciągle bal na Titaniku, a my się pogrążamy i o tym wiedzą już nawet poza Polską…
    http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=28342

    Polubienie

    • Józef Bizoń 28 listopada 2011 o 11:07 pm

     No i też trzeba koniecznie do tego dodać [bo obraz będzie niepełny], że prof. J.R.Nowak od samego początku popiera PiS dwojąc się i trojąc aby poszerzyć na dole bazę PiS, dziwnie przy tym przymykając oczy na „dorobek” PiS, który to dorobek wraz z dorobkiem PO i reszty zaskutkował tym co obecnie mamy w Polsce – i w ten sposób nie zauważając, że sam się bawi w ten bal na Titaniku.
     A dorobek tej całej ferajny jest ukazany na witrynie
     http://jozefbizon.wordpress.com

     Polubienie

     • Annah. 28 listopada 2011 o 11:37 pm

      „No i też trzeba koniecznie do tego dodać [bo obraz będzie niepełny], że prof. J.R.Nowak od samego początku popiera PiS”
      Ależ oczywiście wszyscy tutaj wiemy że popiera PiS – to jedyna poważna alternatywa na dziś dla Polski. Kogóż innego miałby popierać- Pana?

      Polubienie

      • Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 3:38 pm

       Oczywiście w świetle tego niżej to jedynie alterantywa – pytanie tylko z czyjego punktu widzenia [znaczy się którego narodu] jest to jedyna alternatywa.

       „I mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, to polityka wobec Izraela się nie zmieni”
       – Prezydent RP Lech Kaczyński, Izrael – 11.09.2006 r.

       „Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość”
       – Premier Izraela Beniamin Natanyahu, Jerozolima 23 luty 2011 r. –
       na powitanie premiera RP Donalda Tuska wraz z jego rządem.

       Więcej – bardzo obszernie i solidnie udokumentowane na witrynie http://jozefbizon.wordpress.com

       No więc jaka to jest ta polityka względem Izraela, która nie ma się prawa zmienić, a którą to politykę gwarantuje PiS? No i dla której mowy nawet być nie możwe o alternatywie – więc i prof. J.R.N. nic nie mówi.

       Polubienie

 32. maran 28 listopada 2011 o 7:39 pm

  bardzo ciekawy wywiad z leaderem grupu Neturei Karta, ortodoksyjnych Zydow, przeciwnych Syjonistom i Syjonizmowi. Warty przetlumaczenia.

  „Would you compare the State of Israel to the Jewish people’s sin of worshipping the Golden Calf?

  It is much worse than worshipping idols, because while you are worshipping the Golden Calf, you are a Jew who worships wrongly, who worships other Gods. But Zionism comes in order to fundamentally remove the roots of Judaism, it aims to destroy the Jewish people.

  A: Zionism claims the Jews need a nationalistic state, they need a land and a language like all other countries. Jews are not based on a land and a language, they are based on following God’s commandments, whether they live in Russia or England or anywhere.”
  http://mondoweiss.net/2011/11/guardians-of-the-city-an-interview-with-neturei-kartas-rabbi-meir-hirsh.html#comments

  Polubienie

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 8:48 pm

   No właśnie! Ale stanowisko Neturei Karta i innych antysyjonistycznych grup żydowskich jest starannie ukrywane, a jak już wyjdzie, to mówi się o nich „self hating Jews” (samonienawidzący się Żydzi). A może takich właśnie prawdziwych Żydów pozbyto się w Holocauście?

   Polubienie

   • rafzen 28 listopada 2011 o 9:11 pm

    To pytanie jest tak samo zasadne jak inne np: dlaczego ocalono żydów w Rosji mordując Polaków w czasie II wojny światowej ? Większość z ukradzionymi nieboszczykom dokumentami wysłano do Polski, aby stanowili władzę ludową.

    Polubienie

    • rafzen 28 listopada 2011 o 9:27 pm

     Mam jeszcze jedno pytanie i może ktoś odpowie merytorycznie:
     czy działania wojenne podjęte 22 czerwca 1941 r. o godz. 3.15 były elementem wojny z pomiędzy żydami z użyciem słowian i niemców ?
     W uzasadnieniu zadanego pytania odniosę się do obecnej unii gdzie już na dużo wiekszą skalę przeprowadzane są podobne manewry zniewolenia Narodów Europy.

     Polubienie

   • maran 28 listopada 2011 o 9:22 pm

    Rabbi jest bardzo konkretny w swoich wypowiedziach. Mowi wprost ze Syjonisci przyszyli aby zgubic/zniszczyc Zydow. Oni tak naprawde nie maja NIC wspolnego z Bibilia czy Judaizmem. Uzywaja cyattow, imion z Bibli ale tak naprawde robia to co Biblia wyraznie Zydom zakazuje.
    Ciekawe jest bardzo mocne poparcie Syjonistow przez rzesze protestantow (glownie ewangelikow , mormonow) a takze sporej czesci katolikow (widoczne wsrod czesci redakcji Frondy). “Zionism comes in order to fundamentally REMOVE the roots of Judaism, it aims to destroy the Jewish people.”
    “Because Zionism is coming to DESTROY the Jewish people, they have no right to do this. Attempting to come and use a Biblical ideal to justify their actions is blasphemous, it is like mixing light and dark.”
    “This is brainwashing propaganda by the Israeli Zionist media machine. It has nothing to do with Torah. Zionists ARE actually Amalek! The Chofetz Chaim said that he who goes against Judaism is from the seed of Amalek! And so therefore Zionists are from the seed of Amalek.”

    Polubienie

    • AQQ 28 listopada 2011 o 9:29 pm

     http://marucha.wordpress.com/2011/11/28/ukraina-powinnismy-sie-pozbyc-galicji/

     Może tym już sobie szykują większy obszar.

     Polubienie

     • rafzen 28 listopada 2011 o 9:44 pm

      Prawdziwy Aryjczyk, blondyn jak Hitler, wysoki jak Goebbels, smukły jak Goering.
      O taką rasę bili się między sobą ?
      http://demotywatory.pl/955347/Prawdziwy-Aryjczyk

      Polubienie

  • Aśka 28 listopada 2011 o 9:22 pm

   Wiele artykułów już na tym blogu polecano do przetłumaczenia, tylko jakoś chętnych nie ma 😦

   Polubienie

 33. jakub 28 listopada 2011 o 8:11 pm

  Naród wybrany i …. mamy czekać?
  Rozwój duchowy, odnowa moralna, zmiana, poszerzanie świadomości samo przyjdzie?

  Polubienie

  • Peryskop 28 listopada 2011 o 9:58 pm

   NIE KARMIĆ TROLLA o ksywie „jakub”

   Polubienie

   • podpis 28 listopada 2011 o 10:46 pm

    Peryskop ma chyba obsesję TROLLA.Boi się rzeczowej dyskusji.Pewnie wynika to z braku argumentów?

    Polubienie

    • ARTUR 28 listopada 2011 o 11:16 pm

     @podpis.Każdy katolik nawet taki co tylko uczęszczał na religię w szkole ma pewien zasób wiedzy religijnej którą może przekazać innym gdyż to jest przesłanie Jezusa ” idżcie i nauczajcie ” .Brak możliwości przekazu innym swojej wiedzy i obalenia argumentów niewierzących świadczy tylko o wyznawaniu innej wiary niż katolicka .

     Polubienie

    • Peryskop 28 listopada 2011 o 11:22 pm

     TYLKO TOLLE KARMIĄ TROLLE

     Ale się zrobił dziś tłum – jak na TROLLOWISKU !

     Polubienie

     • ARTUR 29 listopada 2011 o 12:00 am

      Nawet na trollowisku można znaleść ateistę którego zatwardziałe serce może stopić tylko ogień piekielny.

      Polubienie

     • Extazed 29 listopada 2011 o 8:48 am

      Od kilku tematów zauważyłem, że najczęstszym komentarzem twoim jest: nie karmić trolla.
      Masz gadkę jak pracownicy zoo o niekarmieniu zwierząt hehe.
      Dlaczego uważasz się, za jedynego prawowitego właściciela prawdy objawionej i nietykalnej.
      Boisz się dyskutować, jeżeli tylko z czymś się nie zgadzasz. Siejesz zamęt na blogu, obrażasz wszystkich w koło, jesteś egoistą, egocentrykiem, cyniczny, obłudny. Po co w ogóle tutaj zaglądasz? Żeby rozładować swoje frustracje? To nie jest blog tylko dla Ciebie i każdy może napisać co myśli o tym bajzlu. Ludzie czytający mają chyba an tyle rozumu, że sobie poradzą z oddzieleniem ziarna od plew – nikt nie prosił Cię o pomoc, więc daruj sobie tą agresję, bo co raz więcej osób zauważą, że więcej siejesz fermentu niż pożytku. Pójdź po rozum do głowy i zacznij prezentować sobą dobrą postawę, a nie jak do tej pory – proszę Cię o to!

      Polubienie

 34. BirD2 28 listopada 2011 o 8:47 pm

  A tu o EMP

  Polubienie

  • rudens 28 listopada 2011 o 10:27 pm

   Jak tylko wyłączą prąd następnego dnia cywilizacja jaką znamy przestaje istnieć. Gdy dojdzie do wielkiej wojny, to prąd zostanie wyłączony razem z siecią Internet, aby uchronić walczące strony od wojny cybernetycznej. Będą wielkie braki w komunikacji i ludzie nie będą mogli przekazywać sobie PRAWDY na skalę globalną. Będą tylko globalni wichrzyciele z megafonami. Gdy Antychrystek obejmie władzę, wówczas wszystko wróci do normy. To nie potrwa już długo. Wojna będzie krótka, max 1 rok. To wystarczy, aby zmusić narody do pokoju i ustanowienia nowych praw. Tak naprawdę, to wiele się nie wydarzy aż do sfinalizowania nwo. Kierujcie się słowami Rockeffelera, że potrzebny jest tylko większy kryzys. To prawda w 100 %, gdyż ten człowiek ma rzeczywiste kontakty z diabłem.

   Polubienie

   • Peryskop 28 listopada 2011 o 11:25 pm

    @Rudens, nie siej tu czarnej paniki, proszę.

    Polubienie

    • hjk 29 listopada 2011 o 3:03 am

     i omnipotencji diabła i totszylda – taka literówka mi się zrobiła…

     Tylko Bóg panuje nad wszechświatem, a nie Rotszyld&diabeł co,

     Polubienie

 35. Gracjusz 28 listopada 2011 o 9:02 pm

  ale tu żydłaczenia !!!
  Gospodarzu, miotła i wymieść ten geszeft starotestanebtowych.
  Ok 300 lat przed Chrystusem żydowski kłamca flawiusz zebrał wierzenia, zwyczaje, prawo i normy moralne wszystkich narodów tamtego świata i przypisał je żydom. W księdze tej – napisanej dla starożytnych Greków po grecku -napisał iż jest tylko dwóch Żydów znających bajki napisane w Starym testamencie.
  Żalił się też jak to najlepszy naród na świecie, był okrutnie traktowany przez kilkanaście znanych wówczas cywilizacji, ilu to ich wymordowano, zniewalano, holokaustowano, antysemitowano i kupę innych oskarżeń obowiązujących do dzisiaj.

  Oczywiście Grecy wygwizdali Flawiusza, przedstawiając mu sporo dowodów na niegodziwość, oszustwa i podstępność żydowską.

  Ten dał odpór Grekom kolejną książką, napisaną w stylu gówno prawdy, obrażając, wyzywając od durni itp.

  Niestety Grecy padli ofiarą żydowskiej retoryki i … utracili cały dorobek demokracji greckiej – której to formy – zostały wymazane z historii na zawsze.

  „Sukces” żydostwa w Grecji został powielony w starożytnym Rzymie, a dzisiaj na całym świecie.

  Wystarczyła do tego celu jedna bajka… starotestamentowa.

  Czytając to co pozostawili Antyczni Grecy, ma się wrażenie , że Jezus z Nazaretu był uczniem szkoły filozofów antyku, znał zasady demokracji greckiej czystość obyczajów i norm,

  Polubienie

  • podpis 29 listopada 2011 o 5:12 pm

   niewiedza rujnuje!!!!!Flawiusz urodził się w 37 roku n.e..

   Polubienie

   • AQQ 29 listopada 2011 o 6:31 pm

    Historia lubi się powtarzać..nie tylko w stosunku do Greków.
    „Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porównując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez naszego przywódcę za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.” – Menachem Begin, premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla

    Polubienie

 36. asia 28 listopada 2011 o 9:05 pm

  Polska jest narodem wybranym?… Ale chyba przez Zydow!!!

  Polubienie

 37. mlotnanwo 28 listopada 2011 o 9:10 pm

  Witam
  Czy można w Polsce kupić tego MMSa??Sprawdzonego oczywiście.Będę wdzięczny za podpowiedzi:)

  Polubienie

  • hjk 29 listopada 2011 o 3:06 am

   przejrzyj wpisy chyba z 25 11

   Polubienie

 38. Gracjusz 28 listopada 2011 o 9:11 pm

  cd.

  na których oparło się Chrześcijaństwo.

  Koło historii znowu masakruje Grecję, tym razem nam współczesną i wściekle walczy z Kościołem Chrystusowym.

  Nie dajmy się ukrzyżować….

  ps.
  kto chce, podam nazwy i autorów książek, na których oparłem baaardzo wąsko i prost swój potok.
  Naprawdę warto poczytać, chociaż jedną. Grecy to mistrzowie mowy i logiki. Prawdziwa uczta.

  Polubienie

  • hjk 29 listopada 2011 o 3:08 am

   słusznie postrzegasz ‚reality”
   …I zabierają się za kolejną kolebkę kultury i chrzęścijaństwa – Rzym i Italię

   Polubienie

 39. maran 28 listopada 2011 o 9:14 pm

  super artykul Michalkiewicza o karze smierci ( z grudnia 2009).
  „……………………Jednym z takich płomiennych bojowników jest pan Wojciech Makowski z polskiej sekcji Amnesty International, a poza tym – „trener praw człowieka”, tresujący tubylców do politycznej poprawności. Kto mu za to płaci i dlaczego – tego nie wiem, ale to nieważne, bo ciekawsza jest opinia, jaką pan Makowski wygłosił z okazji stracenia w Chinach brytyjskiego poddanego. „Kara śmierci jest okrutna, nieludzka i poniżająca. Jako taka nigdy nie może być uznana za sprawiedliwą” – powiedział. Jak widzimy – co słowo, to nieprawda. Kara śmierci jest z pewnością surowa, ale przecież wcale nie musi być okrutna. Polega ona bowiem wyłącznie na pozbawieniu skazańca życia. Może się to łączyć z d o d a t k o w y m udręczeniem, czyli zadawaniem skazańcowi zupełnie niepotrzebnych cierpień, a więc – okrucieństwem – ale przecież nie musi. Podobnie nieprawdą jest, jakoby kara śmierci była „nieludzka”. Przeciwnie – skazując kogoś na karę śmierci traktujemy skazańca jako istotę odpowiedzialną za własne czyny, a taką istotą jest przecież tylko człowiek. Nikt bowiem nie urządzi procesu koniowi, który kopnięciem zabił furmana i nie nakaże jego egzekucji. Człowiek – to co innego. Dlatego też kara śmierci jest „ludzka” i to nawet bardziej, niż kara pozbawienia wolności.

  Czy kara śmierci jest „poniżająca”? Tego rodzaju opinia urąga wszystkim, którzy zostali straceni, między innymi – świętym męczennikom Kościoła katolickiego. Np. wykwintna rzymska elegantka, św. Perpetua nie dopuściła do tego, by na arenie „poniżyła” ją nawet wściekła krowa, którą na nią wypuszczono. Pan Makowski pewnie o tym nie słyszał, bo i skąd? Ale opinia pana Makowskiego jest niemądra również z innego powodu. Oto skazańcowi podczas egzekucji towarzyszy nie tylko kat, ale i duchowny. Kat personifikuje sprawiedliwość, a więc – „niezłomną i stałą wolę oddawania każdemu tego, co mu się należy”, podczas gdy obecność duchownego podkreśla, że skazańcowi współczujemy, że mimo jego fatalnego położenia nadal go szanujemy. I ta równowaga jest bardzo dobra, bo sprawiedliwość bez współczucia mogłaby popaść w okrucieństwo, ale współczucie bez sprawiedliwości rychło okazałoby się pobłażliwością. To bardzo smutne, że takie rzeczy trzeba tłumaczyć „trenerom praw człowieka”, ale cóż począć – takie czasy.

  Stanisław Michalkiewicz
  http://michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=1074

  Polubienie

 40. AQQ 28 listopada 2011 o 10:00 pm

  Uwaga!
  Szefowie dyplomacji Polski, Niemiec i Grecji wezmą także udział w konferencji zatytułowanej „Władza i odpowiedzialność.
  Rola Niemiec i Europy a N o w y Porządek Świata” (‚Power and Responsibility. The Role of Germany and Europe in a New World Order’), zorganizowanej przez Fundację Koerbera.

  http://finanse.wp.pl/kat,7070,title,MSZ-wizyta-ministra-R-Sikorskiego-w-Berlinie-komunikat,wid,14026917,wiadomosc.html?ticaid=1d76e&_ticrsn=3

  Polubienie

  • AQQ 28 listopada 2011 o 10:14 pm

   Tytuł w linku !

   http://wiadomosci.wp.pl/title,Rosja-graniczy-z-Niemcami-Polska-to-tylko-ciesnina,wid,14029849,wiadomosc.html

   Polubienie

  • AQQ 28 listopada 2011 o 10:43 pm

   „Prawo i Sprawiedliwość wzywa premiera Donalda Tuska do przedstawienia polskiego stanowiska na temat przyszłości Unii Europejskiej na forum Sejmu, podczas nadzwyczajnego posiedzenia zwołanego przed grudniowym szczytem UE, który odbędzie się w dniach 8 i 9 grudnia” – napisał lider PiS.

   http://www.tvn24.pl/-1,1726020,0,1,tezy-sikorskiego-ograniczajace-suwerennosc-polski,wiadomosc.html

   Polubienie

  • ALFA 28 listopada 2011 o 10:52 pm

   Jak widać coś się spieszą pełną parą .Tak módlcie się bo może jeszcze skrawek ziemi Polskiej został.Tak jesteśmy narodem wybranym tylko do czego pomyślcie.

   Polubienie

  • iHe 28 listopada 2011 o 11:06 pm

   Świeżutki news ,dopiero 2 minusy..
   Zion realizuje swoje plany za pomocą swoich laleczek..
   Czy ktoś jeszcze pamięta teGo jeGo mościa?
   http://wiadomosci.onet.pl/swiat/niall-ferguson-rozpadnie-sie-unia-europejska,1,4911703,wiadomosc.html

   Może będą obgadywać rozpad unii tak,żeby Chazarzy nie znaleźli się za burtą.
   Co im raczej nie grozi dopóki okręt nie zatonął do reszty.

   „Do strefy euro – kontynuuje Ferguson – przystąpią nowe kraje, m.in. Polska „pod dynamicznym przywództwem byłego ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego”. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia staną się „wzorcowymi krajami nowej Europy, przyciągając niemieckie inwestycje dzięki swym podatkom liniowym i stosunkowo niskim płacom”.

   Co prawda do € niby mamy nie wchodzić,ale dalej mamy dynamicznego Radka.
   Pewnie Ue też się rozpadnie tylko na niby w myśl prywatyzowania zysków i upaństwowienia strat,przenosząc tFu rczo tą szczytną idee na beneficjentów eurokołchozu i ich żywicieli.
   (Nie zapomnijmy,że meedia wmówią nam ,że to my jesteśmy największym bebneficjentem 😉

   „Zdaniem ministra finansów aktualnie przekonanie Polaków do przyjęcia wspólnej waluty jest „prawie niemożliwe”. „Dlatego mówimy, że chcemy euro, ale należy je najpierw doprowadzić do porządku. I dlatego popieramy zmiany instytucjonalne” – dodał. ”
   http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/567972,rostowski_znowu_ostrzega_europe_albo_interwencja_ebc_albo_katastrofa.html

   i dalej Niall nawija:

   „Z przemianowanej Unii Europejskiej wystąpi Wielka Brytania, zgodnie z wynikami przeprowadzonego w tej sprawie referendum. Do Zjednoczonego Królestwa wejdzie Irlandia, aby uniknąć(sic:) kłopotów związanych z członkostwem w UE. Od Unii odłączą się także: Dania, Szwecja i Finlandia, tworząc wraz z Norwegią i Islandią „Ligę Skandynawską”.

   Nowe Zjednoczone Stany Europy będą liczyć 29 państw, gdyż miejsce tych, które opuściły UE, zajmie sześć małych krajów dawnej Jugosławii oraz Walonia i Flamandia powstałe po rozpadzie Belgii.

   Stolica nowej federacji przeniesiona zostanie z Brukseli do Wiednia, dla podkreślenia dominacji niemieckiej.” (Fundacja jakby idealna do tej przepowiedni)
   http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_von_Koerber

   Trąbi się na prawo i lewo o super państwie UE ,zobaczymy jak z tym pójdzie w ziońskiej praktyce.

   Polubienie

   • iHe 28 listopada 2011 o 11:09 pm

    To do newsa AQQ:
    http://finanse.wp.pl/kat,7070,title,MSZ-wizyta-ministra-R-Sikorskiego-w-Berlinie-komunikat,wid,14026917,wiadomosc.html?ticaid=1d76e&_ticrsn=3

    Widze,że worldpress sam ,albo z pomocą często nawala w strukturze komentarzy.
    Zabawne..Prawdziwi forumowicze i tak to mają w gdzieś i do ładu dojdą.

    Polubienie

    • iHe 28 listopada 2011 o 11:12 pm

     Oj ,źle spojrzałem coś się zrobiłem roztargniony od nadmiaru dobrych wiadomości..
     Wszystko ok .

     Polubienie

     • AQQ 28 listopada 2011 o 11:32 pm

      iHe. Noo niestety dziś są ważne inne* parytety dla ……polskich patriotów (:

      Polubienie

 41. felicyta 28 listopada 2011 o 10:11 pm

  NOWA ZELANDIA POZBAWIA PRAWA DO UPRAWY ŻYWNOŚCI

  http://investmentwatchblog.com/new-food-bill-in-new-zealand-takes-away-human-right-to-grow-food/

  TŁUMACZENIE : http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.greenpasture.org/fermented-cod-liver-oil-butter-oil-vitamin-d-vitamin-a/new-food-bill-in-new-zealand-takes-away-human-right-to-grow-food/&ei=d6PTTqafEIe6-AaRrbHDDg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dw-food-bill-in-new-zealand-takes-away-human-right-to-grow-food/%26hl%3Dpl%26client%3Dopera%26hs%3DNAj%26rls%3Dpl%26channel%3Dsuggest%26prmd%3Dimvns

  Polubienie

  • hjk 29 listopada 2011 o 3:16 am

   chore…malo pocieszające, ale jest albo głupszy albo bardziej skompromitowany i skorumpowany parlament i rzad jak nasz…

   Polubienie

 42. rafzen 28 listopada 2011 o 10:43 pm

  Do niezwykłego zdarzenia doszło na Ukrainie, tuż obok Zaporoża. Prosty rybak wędką wyłowił z Dniepru starożytny bogato zdobiony miecz. Historycy od razu ogłosili, że drogocenne znalezisko jest typowym orężem używanym przez staro-ruskie drużyny.

  Profesor Andrej Awdiejenko nie ma wątpliwości, że miecz był własnością Wielkiego księcia Swiatosława, syna świętej Równej Apostołom Wielkiej księżnej Olgi i ojca św. Równego Apostołom Wielkiego księcia Włodzimierza.

  Swiatosław zginał w walce z Pieczyngami w tym samym miejscu, gdzie doszło do znaleziska. Najprawdopodobniej ten drogocenny oręż został zagubiony w boju, lub też umyślnie wyrzucony, aby nie dostał się w ręce wrogów.
  Mimo to, znamiennym jest przy tym fakt, że to właśnie książę Swiatosław pokonał Chazarski Kaganat!

  Za terytorium Chazarii powszechnie uznaje się cały północny rejon nad morzem Czarnym, większość Krymu, przybrzeże morza Azowskiego, północny Kaukaz, Powołoże i Zawołże, jak również leśne stepy przyszłej Rusi Kijowskiej. Tak więc od wyników walki Swiatosława z chazarią zależał los dużej części Europy i Azji. Charakterystyczną cechą chazarii było to, że od połowy VIII wieku jeden z jej władców przyjął judaizm, przez co cały ten kraj stał się siedliskiem silnego szerzenia nienawiści względem chrześcijan, jak również wynikającymi z tego wyznania przywarami: dominacja, zagarnięcie handlowego rynku i lichwa.

  Faktycznie państwo to prowadziło byt pasożytniczy. Lecz 3 lipca 964 roku Chazarski Kaganat został pokonany przez księcia Swiatosława, i większa część wschodnio słowiańskich plemion zaczęła się jednoczyć w jedną Ruś Kijowską.

  Co ciekawe przepowiednia Swiatosława mówi o jego powrocie w przyszłości dla dokończenia tego co zaczął…

  Polubienie

  • maran 29 listopada 2011 o 1:21 am

   eeee, a ja myslalam ze „prosty rybak” wylowil zlota rybke co to spelnia trzy zyczenia.
   Chociaz mysle, ze pewnie by je zmarnowal na „fure, skore i komre”.

   Polubienie

 43. rafzen 28 listopada 2011 o 10:45 pm

  http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/2011/11/27/proroctwo-zwyciezcy-nad-chazaria-moze-sie-wypelnic-znaleziono-miecz-wielkiego-ksiecia-swiatoslawa/

  Polubienie

 44. Bob2012 28 listopada 2011 o 11:12 pm

  „W starożytności Królową Niebios czczono pod różnymi imionami (Asztarte, Artemida, Izyda, Isztar, Diana Efeska). Kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową, poganie zaczęli masowo wchodzić do Kościoła wnosząc ze sobą wiele niebiblijnych wierzeń. Wśród nich kult Królowej Niebios, który ci nie w pełni nawróceni ludzie, przenieśli na Marię, matkę Pana Jezusa.

  Stary Testament oraz liczne wykopaliska z terenu Bliskiego Wschodu dowodzą ponad wszelką wątpliwość, że kult Królowej Niebios istniał na wiele wieków przed narodzinami Marii. Już w czasach proroka Jeremiasza, a więc w VI wieku przed Chrystusem, Bóg przestrzegał swoich wyznawców przed oddawaniem czci istocie, która przyjmuje postać Królowej Niebios:

  „Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham. Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla „Królowej Nieba”, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać. Czy Mnie obrażają – wyrocznia Pana – czy raczej siebie samych, na własną hańbę?” (Jer.7:16-20).

  Adorując „Królową Niebios” ludzie poddają siebie i swój kraj pod władzę zwierzchności, która nosi to imię od czasów starożytnych. Królowa Niebios nie jest Marią, matką Pana Jezusa. Maria była bogobojną niewiastą. Znała dobrze Pismo Święte. Czy prawdziwa Maria pozwoliłaby się nazywać imieniem demonicznej istoty, której kult Bóg potępił ustami swego proroka?!

  Komu kłaniają się chrześcijanie oddający cześć Królowej Niebios? Kłaniając się jakiemukolwiek stworzeniu oddajemy hołd Szatanowi, zamiast Stwórcy. Lucyfer już w niebie pragnął czci należnej Bogu. Nie inaczej jest na ziemi, dlatego demoniczne zwierzchności przybierają kształt postaci otaczanych czcią przez ludzi. (…)
  Miasta i narody, które poświęcają się czy poddają innym istotom niż Pan Jezus, pogrążają się w duchowej ciemności, ponieważ cześć oddawana każdej innej istocie poza Bogiem jest pokłonem wobec Szatana. Rezultatem jest ruina, często nie tylko duchowa, ale i ekonomiczna. Polska wydaje się niefortunną ofiarą tej strategii. W XVI pod względem militarnym, ekonomicznym i kulturowym nasz kraj należał do największych potęg Europy. Polska słynęła z tolerancji. Ludzie prześladowani w innych częściach Europy w naszym kraju mogli żyć i czcić Boga zgodnie z własnym sumieniem. W zamian wnosili swe talenty i etos pracy.

  Trzecia część sejmu była wówczas w Polsce protestancka, nie dlatego, żeby procent protestantów był aż tak wysoki, ale dlatego, że katolicka większość nie kierowała się w wyborach bigoterią, lecz kompetencjami kandydatów. W efekcie, XVI stulecie przeszło do historii jako okres największej świetności Polsk. Do dziś nazywamy je „złotym wiekiem” polskiej kultury. Poważny wkład mieli w tym protestanci, jak na przykład Mikołaj Rej czy Andrzej Frycz Modrzewski.

  Sytuacja zmieniła się w XVII wieku. Za sprawą prowadzonej przez jezuitów Kontrreformacji zaczęto z Polski wypędzać innowierców. Tradycja zajęła miejsce Pisma Świętego; kult Królowej Niebios pozycję Zbawiciela; prześladowania zastąpiły tolerancję. Palono polskie Biblie, chrześcijańską literaturę, protestanckie kościoły. Wpływ Słowa Bożego malał, a naród pogrążał się w pijaństwie, korupcji i bigoterii. Kres wolności słowa, myśli i wyznania zaowocował w kolejnym wieku rozbiorami Polski.

  Jedną z przyczyn upadku polskiej tolerancji było sprowadzenie do naszego kraju jezuitów w 1564 roku. Zakon ten, powołany do zwalczania Reformacji, kierował się maksymą: „Cel uświęca środki”. Zakonnicy przebrani w góralskie guńki podjudzali prosty lud w Krakowie, aby znieważać i burzyć niekatolickie kościoły chrześcijańskie i palić Biblie. Wysyłali swe „bojówki” do innych polskich miast, aby tam dokonywać podobnego rozboju.

  Jezuici rozwinęli w Polsce swoje szkolnictwo. Początkowo stało ono na niezwykle wysokim poziomie. Z czasem jednak, gdy zabrakło konkurencji ze strony szkół protestanckich, ich szkoły stały się ostoją zacofania. W dużej mierze z nich pochodziła zaściankowa szlachta, która swoim liberum veto blokowała niemal każdą korzystną dla naszej ojczyzny reformę.

  Wychowanek jezuitów, kontreformacyjnie nastawiony król Zygmunt III Waza, przeniósł w 1596 roku stolicę, a w 1611 dwór z „zarażonej” protestantyzmem Małopolski do Warszawy. Zanikowi tolerancji religijnej towarzyszył stopniowy upadek gospodarczo-militarny kraju. W 1612 roku skapitulowała polska załoga na Kremlu, w 1618 straciliśmy Smoleńsk, w 1621 Rygę i Inflanty, w 1648 Zaporoże, w 1667 lewobrzeżną Ukrainę, a w 1657 roku zwierzchność nad Prusami Książęcymi.

  Zastanawia fakt, że największa dekadencja przypada na czas, gdy król polski Jan II Kazimierz (1648-68) ogłosił Królowę Niebios „Królową Polski”. Historyk katolicki Malachi Martin napisał, że zawarty z nią pakt „nigdy nie został odwołany, ani odrzucony przez naród polski, rząd polski, katolicki czy komunistyczny, od 1655 roku.” Odtąd, na Polskę spadły trzy rozbiory, przetoczyły się przez nią dwie światowe wojny, dotknęły ją nazistowskie zbrodnie, stalinowskie czystki i inne plagi.

  Czy chcę powiedzieć, że kult Królowej Niebios narzucony polskiemu społeczeństwu jest jedyną przyczyną nieszczęść, jakie spadły na nasz kraj? Bynajmniej. Zastanawia jednak, że kraje, które mu hołdują (Polska, Hiszpania, Portugalia, Ameryka Łacińska) przez wiele wieków klepały biedę, która ominęła kraje, które odrzuciły kult Królowej Niebios (np. Wielka Brytania, Niemcy, Skandynawia, Szwajcaria, USA). Przy czym nie chodzi tylko o biedę w sensie ekonomicznym, lecz przede wszystkim w duchowym, gdy idzie o znajomość Boga i Jego Słowa.

  Prorok Jeremiasz powiedział ludziom, którzy czcili Królową Niebios, utrzymując przy tym, że nie przeszkadza im to wciąż wierzyć w prawdziwego Boga:

  „Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełniliście. Dlatego kraj wasz został obrócony w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy.” (Jer. 44:22-23).

  Przestępowanie przykazań, w tym II przykazania biblijnego Dekalogu, które zakazuje oddawania czci stworzeniu (Wj. 20:4-5) otwiera przed królestwem ciemności dodatkowe możliwości ściągania nieszczęść i zaślepiania ludzi na Ewangelię.

  Odżegnajmy się od kultu istoty, która nie ma nic wspólnego z błogosławioną matką naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Oddawanie czci Królowej Niebios jest kultem stworzenia a nie Stwórcy. Zdaje nas i nasz kraj na łaskę istot, które nie są przyjazne nam, ani Bogu, choć deklarują wiarę w Niego. ”
  http://www.eliasz.dekalog.pl/goscie/palla/krolowa.htm

  Polubienie

 45. Aśka 28 listopada 2011 o 11:12 pm

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosyjski-dziennikarz-rosja-graniczy-z-niemcami-pol,1,4935997,wiadomosc.html
  Rosyjski dziennikarz: Rosja graniczy z Niemcami, Polska to tylko „cieśnina” między tymi krajami
  19:07 ŻG / belsat.eu 28.11.2011 28.11.2011

  Polubienie

 46. BirD2 28 listopada 2011 o 11:21 pm

  Na ZnZ o statkach ufo się debatuje że niby jutro gdzieś tu przylecą czy coś. A pamiętam tutaj też się o tym pisało kiedyś. A teraz cisza..

  Polubienie

  • hjk 29 listopada 2011 o 3:22 am

   wczoraj pisałem na blogu o tym w wywiadzie antymaterialnego

   Polubienie

 47. Annah. 28 listopada 2011 o 11:26 pm

  Czy ktoś potrafi to wyjaśnić?
  http://dzieckonmp.wordpress.com/2011/11/28/natura-zlozyla-hold-swojemu-zbawcy/

  Polubienie

  • BirD2 28 listopada 2011 o 11:53 pm

   to ja dodam coś od siebie :>

   „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko (…) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym”

   Drugie Przykazanie.

   Polubienie

   • hjk 29 listopada 2011 o 3:26 am

    człoweku kto dziś czci rzezby i obrazy?
    To było do pastuchów o prymitywnej mentalności,
    czy i Ty nie rozumiesz, ze dzis rzeźby, obrazy świętych czy Jezusa i Marii to znaki odnoszące do osób?

    Polubienie

    • jakisbuk 29 listopada 2011 o 4:22 am

     hjk > jeżeli obwożenie „świetego” obrazu marii po wsiach i miasteczkach nie jest kultem obrazu – to czym jest ? a odsłanianie obrazu w czestochowie – czy jest tam coś ważniejszego ? bronisz czego czego obronić sie nie da – kosciół wykasował to przykazanie (2) dla kasy i wie to każdy kto ma nawet mizerne pojecie o historii religi katolickiej. Równie dobrze możesz napisać ze kościół żyje w biedzie i ubóstwie 🙂 a ksieza w celibacie – choć każdy wie ze opływa w złoto a wiekszość księży ma babe na boku 🙂

     Polubienie

    • Extazed 29 listopada 2011 o 8:36 am

     Czyż kontemplacja przed obrazem/posągiem tudzież innym symbolem, kierowanie modlitw do nich, nie nazywa się oddawaniem czci? KK założenia ma na pierwszy rzut oka słuszne, ale jest to jedna z najbardziej wiejących hipokryzją instytucjach i albo ślepi albo ignoranci tego nie dostrzegają.

     Polubienie

 48. Ewa 28 listopada 2011 o 11:35 pm

  Dziwi mnie fakt, ze moj komentarz oczekuje na moderacje, w ktorym udawadniam na podstawie Bibli , co sadze o krolowej niebios i jej objawieniach . .wszystkie wersety sa do sprawdzenia w Biblii poniewaz wszystko opieram wypisujac wszystkie ksiegi, listy , ewangelie wszelkie odnosniki, ktore sa do sprawdzenia. Myslalam, ze tutejszego Pana prawda nie boli, tym bardziej, ze jest oparta na Slowie Bozym. Napisalam tylko dlatego, gdyz lubilam tu wchodzic i czytywac ten blog i ludzi ktorzy maja rozne zdania. Ale widze, ze jezeli ktos opiera sie na Bibli nazywany jest TROLEM. Bog nie na prozno przepowiedzial, maja oczy a nie widza ,maja uszy a nie slysza, gdyz zatwardziale jest ich serce. Nie walczcie z Biblija w ktorej Bog Was chce prowadzic , i uratowac, to przeciez dla Waszego dobra. Jeszcze raz powtarzam niema innej drogi, Nasza Droga do ZBAWIENIA JEST TYLKO I WYLACZNIE PAN JEZUS CHRYSTUS.

  Polubienie

  • monitorpolski 28 listopada 2011 o 11:44 pm

   Moderację wprowadziłem na słowa kluczowe dotyczące Kościoła Katolickiego, bowiem w wielu wpisach nie dotyczących tego tematu był atak na Kościół, Papieża, Watykan – ewidentnie sponsorowany ruch zniesławienia podstaw naszej cywilizacji.

   Polubienie

   • Extazed 29 listopada 2011 o 8:32 am

    I do czego doprowadziły te podstawy? Cóż dobrego z tego wynikło? Podstawą powinna być miłość i szacunek, a nie wymysły ludzi.

    Polubienie

  • ARTUR 29 listopada 2011 o 12:09 am

   @Ewa.Wyobraż sobie że podobnej treści komentarze i słowa oburzenia kierują do innych talibowie w obronie Islamu ,na dodatek uznają Jezusa jako proroka i Marię jako świętą .My nie mamy się oburzać czy też w inny sposób ubliżać ateistom czy też innym wiarom ale mamy pokazywać swoimi uczynkami jak JPII że jesteśmy chrześcijanami i przynależność do naszej wiary jest wyróżnieniem .

   Polubienie

  • czytelnik 29 listopada 2011 o 9:12 pm

   Pani Ewo !
   Bladzenie jest rzecza ludzka i ludzie bladza od czasu pierwszej Ewy .

   To dobrze,ze wskazujesz droge do Boga ale pamietaj ,ze i ci co nie znaja Pisma Swietego zbawieni zostana gdy uczciwie zyja i w prawdzie nie czyniac zadnego zla ani krzywd innemu czlowiekowi..

   NASZA DROGA DO BOGA JEST PRAWDA I UCZCIWOSC,zas ZBAWIENIE ZOSTAWMY BOGU JEDYNEMU,STWORCY TEGO WSZECHSWIATA !

   Polubienie

 49. Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 12:57 am

  Pięcioksiąg – Księga Jozuego, a z niej:

  „16 Gdy kapłani za siódmym razem zagrali na trąbach, Jozue zawołał do ludu: Wznieście okrzyk wojenny, albowiem Pan daje miasto w moc waszą!

  17 Miasto będzie obłożone klątwą dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierządnica Rachab zostanie przy życiu – ona sama i wszyscy, którzy są wraz z nią w domu, albowiem ukryła wywiadowców, których wysłaliśmy.

  18 Ale wy strzeżcie się rzeczy obłożonych klątwą, aby was chęć nie ogarnęła wziąć coś z dobra obłożonego klątwą, bo wtedy uczynilibyście przeklętym sam obóz izraelski i sprowadzilibyście na niego nieszczęście.

  19 Całe zaś srebro i złoto, sprzęty z brązu i z żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca Pańskiego.

  20 Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto.

  21 I na mocy klątwy przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.

  22 Jozue powiedział dwu wywiadowcom, którzy wybadali kraj: Wejdźcie do domu owej nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę wraz ze wszystkimi, którzy do niej należą, jak jej przysięgliście.

  23 Weszli więc młodzi ludzie, wywiadowcy, i wyprowadzili Rachab, jej ojca i matkę, jej braci i tych wszystkich, którzy do niej należeli. Również wszystkich jej krewnych wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim.

  24 Następnie miasto i wszystko, co w nim było, spalili, tylko srebro i złoto, jak i sprzęty z brązu i żelaza oddali do skarbca domu Pańskiego.

  25 Nierządnicę Rachab, dom jej ojca i wszystkich, którzy do niej należeli, pozostawił Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela aż po dzień dzisiejszy ponieważ ukryła wywiadowców, których wysłał Jozue, by wybadali Jerycho.

  26 W owym czasie Jozue wypowiedział do ludu przysięgę: Niech będzie przeklęty przed obliczem Pana człowiek, który podjąłby się odbudować miasto Jerycho: Za cenę życia swego pierworodnego syna założy fundamenty, za cenę życia najmłodszego syna postawi bramy.

  27 Pan był z Jozuem, którego sława rozeszła się po całym kraju.”

  Całość Księgi Jozuego do pobrania tu
  http://chomikuj.pl/achaja87/Dokumenty/Biblia/Tekst+Biblii/Stary+Testament/Ksi*c4*99ga+Jozuego,74414635.DOC

  Czy nie widać tutaj analogii na obecne czasy?
  Czy to jest Bóg chrześcijan?

  Polubienie

 50. Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 1:17 am

  Księga Jozuego – a z nierządnicą było tak:

  *02
  01 Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z Szittim dwu wywiadowców, dając im polecenie: Idźcie i obejrzyjcie okolicę Jerycha. Poszli więc i przybyli do domu nierządnicy imieniem Rachab i udali się tam na spoczynek.

  02 Doniesiono o tym królowi Jerycha w tych słowach: Oto mężowie z Izraelitów przybyli tu tej nocy, by wybadać kraj.

  03 Posłał więc król Jerycha do Rachab rozkaz: Wydaj tych ludzi, którzy przyszli do ciebie i weszli do domu twego, bo przybyli oni w celu obejrzenia całego kraju.

  04 Lecz kobieta wzięła tych dwu mężczyzn i ukryła ich. Rzeczywiście, odrzekła, przybyli do mnie ci ludzie, ale nie wiedziałam, skąd byli.

  05 Gdy jednak miano zamknąć bramy miasta o zmierzchu, oni wyszli i nie wiem, dokąd się udali. Pospieszcie za nimi jak najrychlej, a dościgniecie ich.

  06 Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tu rozłożyła.

  07 Ludzie królewscy natomiast ścigali ich w kierunku Jordanu aż ku brodom, a bramę miasta zamknięto po wyjściu ścigających.

  08 Wywiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnęli, gdy Rachab weszła do nich na dach

  09 i tak do nich powiedziała: Wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż postrach wasz padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami.

  10 Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą.

  11 Na wieść o tym zatrwożyło się serce nasze i zabrakło nam odwagi wobec was, ponieważ Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi.

  12 Dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam życzliwość, tak i wy okażecie życzliwość domowi mego ojca; dacie mi znak jako rękojmię,

  13 że zostawicie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry, że zachowacie wszystko, co do nich należy, i uchronicie od śmierci.

  14 Odpowiedzieli jej wywiadowcy: Życiem naszym ręczymy za was, jeśli tylko nie wydacie tej naszej sprawy. A gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy ci życzliwość i wierność.

  15 Po czym spuściła ich po powrozie z okna, gdyż dom jej przylegał do muru miejskiego i jakby w murze mieszkała.

  16 Udajcie się w góry – rzekła do nich – aby was nie spotkali ścigający i ukryjcie się tam przez trzy dni, aż do ich powrotu, po czym pójdziecie w swoją drogę.

  17 Wywiadowcy powiedzieli: Tak wywiążemy się z tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć:

  18 gdy wejdziemy do kraju, uwiążesz powróz z nici purpurowych u okna, przez które nas spuściłaś, i zgromadzisz u siebie w tym domu: ojca twego, matkę twoją, braci twoich i całą rodzinę.

  19 Jeżeli ktokolwiek wyjdzie z drzwi twego domu, krew jego spadnie na jego głowę, a my będziemy niewinni. Kto jednak w domu z tobą pozostanie, krew jego spadnie na naszą głowę, jeżeli czyjaś ręka się go dotknie.

  20 Gdybyś jednak sprawę naszą zdradziła, będziemy wolni od przysięgi, którąś od nas przyjęła.

  21 Na to odpowiedziała: Niech tak będzie, jak mówicie i zakończyła rozmowę, a oni się oddalili. Wtedy ona uwiązała powróz purpurowy u okna.

  22 Wywiadowcy poszli, przybyli w góry i pozostali tam przez trzy dni, aż powrócili ludzie wysłani na ich poszukiwanie. Ci zaś szukali po całej drodze, ale nikogo nie znaleźli.

  23 Wtedy powrócili również i dwaj wywiadowcy. Zeszli z góry, przeprawili się przez rzekę, a gdy przybyli do Jozuego, syna Nuna, opowiedzieli mu wszystko, co ich spotkało.

  24 I rzekli do Jozuego: Pan oddał cały ten kraj w nasze ręce i już wszyscy mieszkańcy struchleli przed nami.
  ====================
  Czy to wszystko na obecny czas wam nic nie mówi?

  Polubienie

 51. Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 1:46 am

  Mamy tutaj w tym wszystkim

  – menta społecznego w postaci kłamcy i nierządnicy, która została wykorzystana i dokonała zdrady ludzi pośród których żyła [a powinni ją wygnać z miasta ci ludzie za nierząd],

  – mamy nagrodę dla zdrajcy [i jej rodziny] w postaci pozostawienia ich przy życiu,

  – mamy agresję, napad i biblijne udokumentowane bezkarne ludobójstwo
  „21 I na mocy klątwy przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.”

  – mamy łupy dla władzy,
  – mamy zrównanie wszystkiego z ziemią
  – mamy i mstę
  „26 W owym czasie Jozue wypowiedział do ludu przysięgę: Niech będzie przeklęty przed obliczem Pana człowiek, który podjąłby się odbudować miasto Jerycho: Za cenę życia swego pierworodnego syna założy fundamenty, za cenę życia najmłodszego syna postawi bramy.”
  ==============================
  Czy to jest nasza chrześcijan wiara?
  Tego nauczał Jezus Chrystus?

  Polubienie

 52. Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 2:09 am

  W Nowym Testamencie też pojawia się nierządnica – Maria Magdalena – którą Żydzi chcieli ukamienować, ale jakżeż inna. Ostatecznie zmieniła swe życie i całym sercem i swą duszą przylgnęła do Jezusa Chrystusa.

  Wreszcie nierządnica pojawia się w Apokalipsie św. Jana

  KARA NA „WIELKI BABILON”
  Wielka Nierządnica
  „17
  1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: «Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę*, która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu». 3 I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej*, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. 4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. 5 A na jej czole wypisane imię – tajemnica: „Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”. 6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa*, a widząc ją bardzo się zdumiałem. 7 I rzekł do mnie anioł: «Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. 8 Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć*. 9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór* tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. 10 I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać*. 11 A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę*. 12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów*, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. 13 Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. 14 Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni». 15 I rzecze do mnie: «Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. 16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia – ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem*, 17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali – i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią*. 18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi». „

  Polubienie

  • Totalsky No Problemsky 29 listopada 2011 o 1:20 pm

   do Józefa Bizonia: a moze MM przylgnęła do Jezusa w zupelnie naturalny sposób, nie tylko „całym sercem i swą duszą”? kim był Jeszua dla Izraelitów? no… był rabbim, autorytetem; wyobrażasz sobie, w ówczesnych „okolicznościach przyrody”: historycznych, społecznych – rabbiego, który w wieku około 30-tki wciąż jest kawalerem i nie ma kobiety? wiesz jaka byłaby konsekwencja? – posądzenie o dewiację, którą współcześnie określamy mianem homoseksualizmu! a za to była wtedy tylko jedna kara – ukamienowanie! no i oczywiście – zero autorytetu! znam sie troche na historii…..; moze i my, Polacy, jesteśmy narodem wybranym – ale jako dzieci specjalnej troski, wciąz wierzące w bajeczki o Jasiu i Małgosi, i pokornie zapierdzielające w pocie czoła na dobrobyt innych narodów, niekoniecznie „wybranych”, ale bardziej cwanych; love and peace brotha!

   Polubienie

   • Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 5:36 pm

    A jasne. Do tego Jezus miał pałac pełen brylantów ufundowanych przez żydów za to co czynił i nieprawdą jest, że został on ukrzyżowany pomiędzy dwoma łotrami. Czy może tak być Totalsky No Problemsky?
    A co z Księgą Jozuego?
    Czy ma ona nadal w obecnej dobie praktyczne zastosowanie?

    Polubienie

 53. maran 29 listopada 2011 o 3:20 am

  Video ukazujaca rozpacz palestynskiego chlopca bedacego swiadkiem smierci matki.

  Polubienie

 54. maran 29 listopada 2011 o 3:32 am

  Inne, bardzo smutne video dziewczynki ktora stracila cala, najblizsza rodzine.

  Polubienie

 55. maran 29 listopada 2011 o 3:50 am

  tu jak sama nazwa wskazuje niekorzy chrzescijanie ( zwlaszcze ewangelicy, mormoni) zaczeli utozsamiac Jezusa z Izraelem.
  „Syjonisci chrzescijanscy kochaja Izrael ,nie Jezusa.”

  Polubienie

 56. navajo88 29 listopada 2011 o 6:13 am

  Witam widzę że dyskusja rozgorzała na całego portal jest rozgrzany do białości ,albo jeszcze lepiej hahahahaha, ale tak na poważnie czy wy nie widzicie że ta cała religija to nic innego jak walka z drógim człowiekiem ???? czy wy nie widzicie bezsens tej całej religij kturą wyznajecie i to dzięki waszym rodzicom i przeszłym pokoleniom ???? otwórzcie oczy szeroko ,gdzie jest treligiai wiara to tam występują wojny i zabijanie w imię boga .Nasz świat ,świat ludzi kturzy posiadają swój umysł i swoją wiarę jest światem ułomnym !!!! zabijamy się w imę jakiś legend i bajek kture są niczym nie poparte , bo jak do tej pory to jeszcze nikt i nic nam ludziom nie udowodnił że bóg istnieje ,,,wręcz przeciwnie wątpliwości nadal przybywa i to na potęgę . Ostatnie wydażenia na świecie pokazują że być może ludzkość już zaczeła wkraczać na drogę swojej samozagłady , czyli na zagładę swego gatunku . Poapież i jak księża to są tylko zwykli ludzie i nie zawierają w sobie nic boskiego ,co chcieli by inni widzieć w tych osobnikach , wręcz przeciwnie są nazwyklejszymi ludżmi jak ja i inni i także i wy szanowni blogowicze !!!!! ,wiem piszę herezje w czystej postaci i zapewnie w odczuciu wielu z was powinienem zostać odrazu spalony na stosie ,albo żeby było nowocześniej wsadzony do pieca i usmażony na żywca . Ale jak każda religia jest oparta tylko i włącznie na niczym nie potwierdzonymi faktami i legendami i to wszystko jakie jest to należy traktować z przymrużeniem oka i śmiać się z tego tylko żeby to jeszcze nie mało tak tragicznych następstw dla całego świata .
  Kończę te swoje dywagacje i pozdrawiam forufowiczy u monitora ,,a swoją drogą ,panie Monitor masz pan talent jak cholera i gdzybym był ministrem od spraw propagandy i wojny ,ro wierz mi pan podrazu bym pana zatrudnił u siebie w ministerstwie hahahahahahahahahaha

  jako że jest już po godz 6 więc życzę wszystkim pogodnego i wspaniałego dzionka pełnego wrażeń i kto wie może niedłógo spotkamy się wszyscy w okopach !!!!! hahahahahahahahahaha
  J.M.H

  Polubienie

  • felicyta 29 listopada 2011 o 8:39 am

   @navajo88 29 Listopad 2011 o 6:13 am

   -madry wpis. Pozdro.

   Polubienie

   • navajo88 29 listopada 2011 o 10:36 am

    dzięki felicyta !
    J.M.H

    Polubienie

  • Extazed 29 listopada 2011 o 9:10 am

   Za te według mnie trafne spostrzeżenie możesz zostać niesłusznie okrzyknięty trolem przez peryskopa i jego sługusów, którzy to zawsze takie wpisy kwitują słowami agresji.
   Też uważam, że religia jest sztucznym tworem, wytworzonym w celu kontroli. Oparta na dogmatach, których nikt nie udowodnił i których nie można podważyć, okraszone dużą dawką pozytywnego przekazu w celu zamydlenia oczu. Kluczem do sukcesu jest umiejętność współżycia ze sobą, darzenie się miłością i szacunkiem. Istnieje tyle różnych religii, które ponoć prowadza do dobra, Boga i miłości, a w gruncie rzeczy wypadkową tego wszystkiego jest obecna sytuacja. Religia jest jedną z form kontroli, zaplanowaną do perfekcji. Religie wytworzyły tyle podziałów, iż NWO’wcy z łatwością mogą to wykorzystać. Taka moja hipoteza, że plan jak my to nazywamy NWO jest od czasów starożytnych sprytnie wdrażany, i stworzenie tylu religii było jednym z celów. O ile mnie pamięć nie myli, było kilka artykułów nie koniecznie tutaj które poruszały tę kwestię.
   Co o tym sądzicie?

   Polubienie

   • Ricopolo 29 listopada 2011 o 10:14 am

    moim skromnym zdaniem nalezy być poprostu dobrym czlowiekiem szanowac innych ich dziwactwa i pomagac sobie w miare mozliwosci…a co do religii smutne jest to ze zamiast sie ogarnac ruszyc dupska i ocalic siebie planete i innych czekamy na cud ze ktos pewnego dnia przyleci na chmurce i caly ten bajzel za nas posprzata pokaze kto zly kto dobry…jak dla mnie nie o to chodzi by czekac na wybawicieli bo tylko pokazujemy jakimi jestesmy sierotami wiecznie za raczke…

    Polubienie

    • Extazed 29 listopada 2011 o 10:19 am

     Dokładnie, miarą człowieka jest on sam a nie religia jaką ‚wyznaje’. Wielu czeka na cud i może się przeczekać.
     Widocznie potrzebujemy zaznać na tyle zła, aby w końcu zrozumieć, że nie tak powinno być.
     Obyśmy nie ocknęli się za późno.
     Pozdrawiam

     Polubienie

     • AQQ 29 listopada 2011 o 10:40 am

      Mądre słowa! nie ma nic gorszego jak ślepy fanatyzm.

      Polubienie

      • Extazed 29 listopada 2011 o 10:50 am

       Dzięki AQQ, życzę Ci miłego wtorku : )

       Polubienie

    • KrisT 29 listopada 2011 o 12:54 pm

     najlepszym sposobem na utrzymaniu dotychczasowego stanu jest wmawianie ludziom aby zamiast czynow poddali się pokojowym modlitwom i wmawianu iz boska osoba zrobi porządek w tym kraju!
     I wtedy będzie się nam zyło jak w niebie…. a jak narazie coraz wiecej dzieci w tym kraju nie ma co jesć, różańcem jeszcze nikt ich nie naramił… A ci na górze dalej sobie kradną, wysprzedaja dobra narodowe i prowadzą politykę antyrodzinną i antypolską a nawet antyreligijną choć tego nie moznaby powiedziec bo KK w tym kraju jest dosyc dobrze dofinansowany z budzetu państwa….Ciekawe dlaczego prawda? Skoro taka bida w kasie, i na renty czy leki nie ma….
     Wybawicielami będziemy my sami a nie ktoś z „chmurki” nikt nie przyleci i nikt nie zrobi porządku w tym raju z Bosiej rodziny…Maryja królową polski, Jezus królem polski tylko dlaczego w tych krajach co nie ma tej „królewskiej rodziny” ludziom zyje się znacznie lepiej a niżeli nam wybrancom??
     No to teraz się zacznie na mnie atak… tylko nie piszcie pierdół o cierpieniu aby doswiadczyc łaski, bo.. łaska panska na pstrym koniu jezdzi. Po smierci zostanę rozliczony a jak narazie wazniejsze jest zycie doczesne, i to co mam do gara włozyc!

     Polubienie

     • KrisT 29 listopada 2011 o 12:56 pm

      sorki ale mam uszkodzony klawisz „k” i czasem ni z cholery nie chce wejsc…

      Polubienie

     • Totalsky No Problemsky 29 listopada 2011 o 1:02 pm

      KrisT…. dobrze gadasz! idziemy na piwo?:-)

      Polubienie

     • AQQ 29 listopada 2011 o 1:03 pm

      Tu odpowiedz :
      http://wiadomosci.onet.pl/forum.html?discId=11750705&threadId=94017521&AppID=15#forum:MSwxNSwxMSw5NDAxNzUyMSwyMzMxNTEwNjQsMTE3NTA3MDUsMCxmb3J1bTAwMS5qcw==

      Polubienie

     • Joanna 29 listopada 2011 o 2:35 pm

      Finansowany jest nie tylko Kościół Katolicki, ale wszystkie formalnie działające na terenie RP tj. których status został określony w ustawach pod nazwami: „Stosunek państwa do…” i to na równych zasadach. Są to następujące (prócz KK, którego status jest regulowany Konkordatem): Adwentyści Dnia Siódmego, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Chrześcjan Baptystów w RP, K.Ewangelicko-Augsburski, K.Ewangelicko-Metodystyczny, K.Ewangelicko-Reformowany, K.Katolicki Mariawitów, K.Polskokatolicki, K.Starokatolicki Mariawitów, Wschodni Koścół Staroobrzędowy, K.Zielonoświątkowy, Karaimski Związek Religijny, Muzułmański Związek Religijny, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

      Co ciekawe po odebraniu przez państwo Kościołowi Katolickiemu dóbr kościelnych, utworzono Fundusz Kościelny, z którego finansowano ubezpieczenia duchownych wszystkich wyznań. Ale o tym cicho sza.

      Polubienie

      • Ania 29 listopada 2011 o 6:07 pm

       Jasne, nie tylko . Wszyscy po równo. Jednemu jeden kurczak, drugiemu jeden koń.
       A nie lepiej nie dawać żadnemu społecznych pieniędzy ?

       Polubienie

   • navajo88 29 listopada 2011 o 2:46 pm

    Extazed wiesz mi to zwisa jak mie nazwą ,a to co napisałem to są moje poglądy na temat religij i tyle w temacie ja miałem to szczęście że w wieku ośmiu lat przejrzałem na tak zwane oczy po tej wielkiej bujce na przystanku tramwajowym n dawnym Placu Lenina w Szczecinie kiedy to lałem się z 8 simioma chlopakami kturzy chcieli mie siła zaciognąć na religię ,bo zwiałem z lekcji religi po tym jak zadałem kilka podchwytliwych pytań ko księdza katechety hahahahaha i ten cymbał zamiast mi to jakos wytłómaczyć to wolał złapać za liniał i skoczyl do mnie do bicia ,a to że mial bebech jak bemben to już nie moja wina i przez to nie mógł mie złapać pomiędzy ławkami w kościele hahahahaha i wtedy dałem nogę z religi ,a te głópie łebki na jego rozkaz gonili za mną jak głopie aż na przystanek tramwajowy to jest okolo 3 kilometrów hahahaha i tam nasompił final w postaci bijatyki i ja miałem nos rozbity i onie też mieli porozbijane nosy ,czyli byliśmy kwita i od tamtej pory to moja noga już więcej nie staneła w kościele i nawet wyobraż to sobie wuciekłem z domu na 2 dni tylko po to żeby nie iść do komuni!!!!! tak to kiedyś bylo ze mną hahahahahahahahahahaha
    J.M.H
    Ps: ale że ktoś w coś wieży to mie to ani grzeje ani ziębi po prostu to mnie nie obchodzi każdy z nas ma swój rozum i na swój sposób z niego kożysta !!!!!! AVE ! hahahahahahahaha

    Polubienie

  • Totalsky No Problemsky 29 listopada 2011 o 1:05 pm

   navajo… – masz yaya!!!!!! hihihihi

   Polubienie

 57. Dominik73 29 listopada 2011 o 7:57 am

  Jesteśmy podzieleni przez fanatyzm …..
  Każdego rodzaju… czytuję tego bloga i to dla mnie wartościowe źródło informacji… Szanuję i doceniam pracę Pana Marka, ponieważ robi bardzo wiele dobrego… Niestety, to, co się tutaj dzieje wymaga zwrócenia uwagi; zauważyłem, że każdy, kto wypowiada się w negatywnym tonie o akceptowanych tutaj poglądach (które w większości popieram), od razu jest kwalifikowany jako troll lub agentura (jednak ze wskazaniem na tego pierwszego)… Uważacie się za katolików, przeciwników NWO i … dzielicie się na frakcje obrzucając się określeniami „troll”…
  Moje poglądy są, zauważyłem, nieakceptowalne dla większości czytelników tego bloga, ale przecież ja też jestem przeciwnikiem NWO! Dlatego staram się tylko spokojnie czytać.
  Nauczyłem się w życiu jednego: uroda przemija, poglądy ulegają zmianom (tak, to prawda), najważniejsza jest jednak inteligencja, dociekliwość, upór i chęć poznania prawdy, tej jedynej – obiektywnej. Bez względu na to, dokąd ona oprowadzi. Niezależnie od niej warto (ba, trzeba) być człowiekiem dobrym dla innych. O powyższym mówi wielu mądrych ludzi, również Zydów (specjalnie to napisałem) – nawet Kabała mówi wprost – niezależnie od tego, kim jest Bóg (o co tutaj często się spieracie) trzeba być dobrym człowiekiem (!) – tak, to piszą ci „demoniczni” Żydzi od kabały….
  Piszę to po to, aby zwrócić uwagę na to, że nikt nie zna prawdy obiektywnej (!) ale ważna jest chęć jej odkrycia. I tej cechy mi tutaj już zabrakło. Każdy z nas ma wizję świata i stara się przekonać do niej innych… I tutaj jest pies pogrzebany: ona wcale nie musi być prawdziwa – powtórzę ponownie, poglądy ulegają zmianom, łączy nas wspólny cel – nie dopuścić do NWO jednak różnią zupełnie te wizje świata… Więc nie wyzywajcie się od trolli jeśli spotkacie inaczej myślącego człowieka… Nie kwalifikujcie jego opowieści do „bajek”. Każdego warto słuchać, każdy może wnieść jakąś jakość do naszego życia, ma on też jakieś własne przemyślenia. Cel jest właściwy jednak świat – wbrew temu w co większość z nas wierzy – wcale nie musi wyglądać tak, jak to opisuje Autor tego bloga i dyktuje nam to nasza wiara bądź rozum. Każdy z nas może się mylić, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi.
  Wierzę, że warto słuchać i rozumieć innych ludzi, również tych, którzy naszych poglądów nie podzielają. Nie będę więcej przynudzał, ten post to nie jest atak na blog – rozumiem i w większości zgadzam się z Panem Markiem. Gdyby było inaczej to nie byłoby mnie tutaj.

  Pozdrawiam

  Polubienie

 58. Mariusz 29 listopada 2011 o 8:20 am

  niedawno pojawił się film o śmiertelnej epidemii grypy, w trailerze było napisane „this year”…

  http://odkrywcy.pl/kat,111406,title,Naukowcy-stworzyli-smiercionosny-wirus,wid,14029762,wiadomosc.html?smg4sticaid=6d779
  – Nie przychodzi mi do głowy żaden inny patogenny organizm, bardziej niebezpieczny niż ten. W porównaniu z nim, nawet wąglik jest niewinny – powiedział Daily Mail Paul Keim z U.S National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB), agencji doradczej, zajmującej się m.in. zagrożeniem bioterrorystycznym.

  Polubienie

 59. cyfrak 29 listopada 2011 o 8:21 am

  29.11.2011 -> 29.11.11 -> 11 11 11

  … ostatni taki układ w najbliższym czasie …

  Polubienie

  • waryjat 29 listopada 2011 o 11:02 am

   Nie mogę pojąć co się stało z 2011 że nagle jest 11? Dodaje 2+0+1+1, dzielę, mnożę i nie chce mi wyjść 11.

   Później też jest jakoś kiepsko 2+9 to 11 rozumiem, ale jest przecież 1+1 to jest 2 a nie 11!

   Polubienie

   • 44 29 listopada 2011 o 12:19 pm

    @waryjat – nie znasz się! Zwróć uwagę na datę i godzinę postu cyfraka: 29 (czyli 11) listopada (czyli 11), godzina 8:21 (czyli 11) – i mamy 11 11 11!!!

    Polubienie

 60. jakzawsze 29 listopada 2011 o 9:15 am

  ….Kiedyś
  CHRZEŚCIJANIN- … słowo wymyślone przez sanhedryńskich oprawców (satanistów) , po zabujstwie Jezusa.

  WIKi:
  „Zgodnie z Dziejami Apostolskimi (11,26) „W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami” (gr. Χριστιανός). Określenie to pochodziło prawdopodobnie z kręgów pogańskich i miało początkowo negatywny wydźwięk.”

  …dzisiaj:
  Dziwi mnie ta nazwa i że tak bardzo lubią używać ludzie, ale podłoże fundament tej nazwy pochodzi z ust sanhedryńskich lucyferian NWO.

  Podstawowym przykazaniem etycznym chrześcijan oprócz przykazań Dekalogu jest przykazanie miłości Boga oraz bliźniego-NA DZIEŃ DZISIEJSZY TO NIE FUNKCJONUJE. Każdy patrzy jak tu kogo wyruchać na pieniądze,okraść,wyzyskać.

  Kto winien ?

  Propagandowa TV (programowanie umysłu,wzorców zachowań jak moda-muzyka-brutalne filmy-„szoping”-promowanie prostytucji.)

  Odpowidzialni są prawie wszyscy w zasadzie bo każdy ma sumienie, coż bieda też skłania do kryminogennych zachowań, co prowadzi do ektremalnych decyzji.

  Moja rada taka:

  Wypisać się ze wszelkich organizacji (ergregorów) od religijnych do politycznych. Ludzie są manipulowani od tysięcy lat przez religie+polityke+chciwy handel=trójkąt bermudzki ZEITGEIST. Organizacje o fundamentach wyrzej wymienionych przlepiają ludziom różnorakie nalepki na czoło już od kołyski, wiecie rozumiecie i pozamiatane. Małe dziecko i chrzest w kościele jest przykładem szufladkowania człowieka bez jego wiedzy. Człowiek powinien dorosnąć tak do 30 lub więcej i wtedy sobie wybrać co jest OKY a co nie, bo ma rozeznanie. Ja osobiście wypisałem sie z KK, co nie znaczy że w Boga nie wierze, a ktoś mie może wyzywać ateista (kolejna nalepka/szufladkowanie na czoło). Cały system kontroli ludzi polega na dzieleniu/skłócaniu poprzez indoktrynacje religijną-polityczną. Zobaczcie co się stało 11.11.11 … , co sie stało z tymi ludzmi. Niby polacy wszyscy razem , ale wewnętrznie podzieleni na jakieś pierdolniete ideologie narodowe I OTO WŁAŚNIE CHODZI międzynarodowym kontrolerom (…bilderberg) , żebyśmy się nie dogadali. Ktoś to wszystko, sponsoruje i koś bierze za to pieniądze. To jest jak gra komputerowa i ktoś ją zaprogramował i ma niezły polew że miliony ludzie daje się wciągać w ICH GRY UMYSŁOWE.

  ==============================
  Tu na tym blogu jest dziwne zjawisko i dziwni też ludzie bo każdy kto inaczej myśli i ma inne opinie jak JA dostaje etykietke ____UWAGATROL.

  Ciekawe kim są ci ludzie którzy dają etykietki trol ? Może to są jacyś dywersanci – filtranci. …. , którzy blokują informacje. Przydał by sie tutaj czatROM tak aby sobie każdy mógł podyskutować w „realu”. Tutaj to forum jest delikatnie okrojoną formą komunikacji, przyponinającą labirynt. Kto jest kim i kogo udaje, a komu się wydaje że wie wszystko jako ostateczną prawde. To jest dziwne i samo w sobie że każdy człek jest inny i ma swoje zdanie ale są tutaj na tym blogu jest kilka kapłanów którzy nie uwzględniją (szanują) zdania innych i etykietują ludzi TROL niedając nic do powiedzenia (…kapłani wszechwiedzący-wiadomo kto).A powiem wam kilka wad:

  -jesteście monokulturowi
  -monoreligijni
  -monorasowi
  -„efekt życia” w jednej społeczności przez całe życie

  … z tąd wynika szufladkowanie rasistowkie jako program kontroli umysłu+codzienne samorowanie mózgu olejem z propagandowych SSmendiów

  ===============================
  Wiem że „my Polacy” jesteśmy tempieni jako rasa słowiańska za granica jak i „inside”, ale obserwując młode pokolenie co wyjechało w efekcie fali emigracyjnej za chlebem (dziewczyny do sprzątania (młode prostytutki z poski wsi na zadupiach)-kolesie w dresach-budowlańcy-ludzie z fakultetami szkół illuminati) to wstyd było mi się przyznawać w niektórych sytuacjach do „korzeni” że ja Polak, bo mi było wstyd za bydło nienażarte wypuszczone z chlewika POKOMUNISTYCZNEGO ) BEZ OBRAZY. Na dzień dzisiejszy to co kiedyś było święte dla KK , dzisiaj jest to profanowane, a ni mówiąc już o dyskryminacji.
  ===========================
  Bardzo dobrze że ziemia ma być zaorana razem z nami po przez wyrok boga na niegodziwcach, bo naprawy systemu za pomocą przeprogramowanych mózgów ludzi nie widze możliwości.

  Polubienie

  • Extazed 29 listopada 2011 o 9:29 am

   Wyjąłeś mi to z ust! Ich przylepianie etykietek typu ‚uwaga troll’ to nie tylko próba ośmieszenia, ale przejaw ograniczoności. Takie gnomy zamknięte w sześcianie. Pisałem o tym nie raz. Piszą o zwalczaniu NWO a póki co zwalczają samych siebie. Smutne.

   Polubienie

  • pola 29 listopada 2011 o 1:01 pm

   Pewnego razu pokłóciłam się z kimś takim o twoich poglądach,tylko dla tego że mówił zle o nas Polakach,jeśli jest tobie tak zle z tą Polskością to przecież ta Polskość nie jest przymusowa można nie przyznawać się do tego Narodu można przestać nawet mysleć w tym języku.Jeśli nie szanujesz Narodu z którego się wywodzisz to jak masz innych uszanować.

   Polubienie

  • Peryskop 29 listopada 2011 o 2:36 pm

   Dzięki @jakzawsze za patriotyczne akcenty i krytyczny ogląd naszych narodowych zawirowań.

   Ale czy nie mylisz się z szufladkowaniem rasistowskim z monokulturowości, monoreligijności?

   Może obracasz się w takim środowisku. A ja widzę więcej zróżnicowania wokoło.

   Zaskoczę ciebie i @Extazeda, i nie pierwszy już raz tu przyznam, że dzisiaj podany nam pogląd przez @Navajo w znacznej części podzielam. On też przeszedł kawałek piekła na ziemi, ja też się sporo napatrzyłem mieszkając i na Dalekim i na Bliskim Wschodzie oraz na „Dzikich Zachodach” aż do Los Angeles. Jest żałosne, że ludzie od zawsze prowadzą wojny na podłożu religijno-światopoglądowym. Hipokryzji nigdzie nie brakuje – bo nawet Buddyści (których najbardziej cenię!) dotykają jej w swoich dążeniach do empatii. Ale oby tego typu pozytywnej „hipokryzji” było jak najwięcej wokół nas!

   Religie same w sobie nie są złe, bo wyznawanie kultu jakiegoś Absolutu jest ludziom potrzebne. Problem pojawia się wtedy, gdy religie służą do ujarzmiania jednych przez drugich.

   A wiele zła tkwi w doktrynerach i hierarchach, którzy polaryzują jak się tylko da i kogo się da, bo dzieląc – rządzą. Najbardziej niebezpieczni są ci ukryci, którzy mówią jedno, a myślą i czynią drugie. Dlatego etykietuję głównie te głosy, które w mojej ocenie reprezentują demagogię albo skrajne nawiedzenie – bo to też pachnie fundamentalizmem. Pozory mylą, więc się mało dziwię zaliczaniem mnie do konserwy i do przeciwnej strony – do New Age!

   Czy monoreligijność narodu jest wadą czy zaletą?

   Każdy sobie odpowie, a moim zdaniem problem nie tkwi w tych zróżnicowaniach, ale w implikacjach, tzn jak społeczeństwo funkcjonuje. A z tym jest teraz duży kłopot, bo bywalcy Monitora wiedzą ile się wprowadza umyślnie dezintegrujących mechanizmów – także w sferze religijnej. Więc należałoby dostrzec, że praktycznie wszsyscy w jakims stopniu jesteśmy ofiarami manipulacji i to z bardzo wielu źródeł – łącznie ze spontanicznie podejmowanymi w samoobronie. Ciekawe jak możnaby pociągnąć tę dyskusję?

   Czytając fragment Michałkiewicza o karze śmierci skojarzyłem z twierdzeniami @Jerkey’a, że Józef znalazł się w Egipcie dzięki Bogu. Dla osoby wierzącej wszystko co ją spotyka, dzieje się dzięki interwencji Boskiego „palca” niestety łącznie ze złymi uczynkami – jak choćby sprzedanie w niewolę najmłodszego przez bandę pozostałych braci – synów Jakuba. Więc czy to Bóg nimi kierował w czynieniu zła, czy raczej Szatan?

   A zatem czy człowiek ma wolną wolę, czy jest sterowany Boskim przeznaczeniem? No bo jeśli jest sterowany, to z tej przyczyny kara śmierci jest bezzasadna. Ale jeśli wierzymy, że kierując się własną wolą morderca popełnił przestępstwo, to zasługuje na najwyższą karę, bo tak wybrał.

   Wniosek – nasze stanowisko w tej trudnej kwestii może zależeć od wyznawanej religii.

   Lecz tu pojawia się niespodzianka, bo z deklaracji wynika, że to osoby o skłonnościach liberalno-lewicowych – a więc częściej niewierzący – nie godzą się na karę śmierci. Czyli jest tu jakaś niezgodność.

   A może wynika ona z dość powszechnej hipokryzji – gdy myślimy w głębi duszy TAK, ale do innych mówimy NIE ?

   W stereotypowym przekonaniu takie rozdwojenie jaźni częściej spotyka się u kobiet niż u mężczyzn, ale te relacje jakby zmieniały polaryzacje w czasach gdy faceci kobiecieją i na odwrót.

   Niełatwe sa do zrozumienia zaułki naszej psychiki, ale pozastanawiać się nad tym nie zaszkodzi.

   Polubienie

  • czytelnik 29 listopada 2011 o 9:32 pm

   Bladzisz czlowieku !
   Nie widzisz,ze i sam nie jestes bez winy w dodatku nadmuchany pycha ?

   Ziemia nie bedzie zaorana ,bo na szczescie zawsze bylo wiecej madrych ludzi niz glupich i pyszalkowatych !!!

   Daj odpoczac swojemu „komputerowi mozgowemu”,wyjdz przed swa „bude” i popatrz na resztke zieleni tej jesieni (jezeli zyjesz w Polsce).
   Pozniej dokoncz swa „prace magisterska”.

   Wiedz,ze nic nie wiesz i do konca zycia wiedzial nie bedziesz kto z ludzi ma racje !

   RACJE MA STWORCA WSZYSTKICH i WSZYSTKIEGO !
   Mozesz ale nie musisz nazwac Go Bogiem.

   Polubienie

 61. felicyta 29 listopada 2011 o 9:50 am

  To jest dobre.

  Kabaret Moralnego Niepokoju-Sprzedaż ziemi

  Polubienie

 62. bull 29 listopada 2011 o 10:16 am

  Dobry temat panie Marku,wiecej podobnych.Tak ludzie do boju,BOG potrzebuje waszej laski,i,obrony.Polacy narodem wybranym?-ale jaja jak balony!No i leci kabarecik.Pozdrawiam wsystkich bez wzgledu na wasze opinie.

  Polubienie

 63. jakzawsze 29 listopada 2011 o 10:36 am

  iNFO Z PROPAGANDOWYCH MEDIÓW:
  (linka nie zamieszczam bo nie bedeł robił reklamy)

  – Z wczorajszego wystąpienia Radka Sikorskiego dowiedzieliśmy się, że gwarantem polskiego bezpieczeństwa jest powrót do IV Rzeszy, do hegemonii Berlina i Niemiec – powiedział w RMF FM poseł PiS Joachim Brudziński. To kolejny – po Jarosławie Kaczyńskim – głos ze strony Prawa i Sprawiedliwości ws. poniedziałkowego wystąpienia szefa MSZ na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej w Berlinie.

  Polubienie

  • Sully 29 listopada 2011 o 1:59 pm

   A ja myśle, że to są daleko idącę przemyślenia własne i interpretacje, a powiedziałabym, że nawet nadinterpretacje słów naszego ministra. Słuchałam co powiedział p. Sikorski i nie było mowy o tym o czym mowi zarówno p. kaczyński jak i p. brudziński, a słuch mam dobry;-)

   Polubienie

 64. Starnax 29 listopada 2011 o 11:07 am

  Odnośnie biblii.
  Jak wiadomo na arkę zabrano po parze z każdego gatunku zwierzaka itd. oraz oczywiście rodzinę Noego z czego to potem odtworzone zostało życie na ziemi więc popełnili kazirodztwo.
  Tak więc otwórzcie umysły …

  Polubienie

 65. jakisbuk 29 listopada 2011 o 11:42 am

  „to sie nadaje do prasy” 🙂

  „Niemcy wykupią polską ziemię i nieruchomości – straszyli przed wejściem Polski do Unii Europejskiej eurosceptycy. Czas pokazał, że może być odwrotnie. Teraz to Polacy kupują mieszkania w Niemczech.
  Na domofonie w bloku przy Strasse der Republik same polskie nazwiska. Tak samo w następnym domu. W miasteczku Loecknitz, w powiecie Uecker-Randow w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, coraz częściej słychać polski na ulicy. Władze samorządowe zacierają ręce. Cały land, podobnie jak inne tereny byłej NRD, dotknięty jest od lat masową emigracją na Zachód. A w Loecknitz, dzięki Polakom, liczba mieszkańców rośnie, a nie maleje. W miasteczku zamieszkało około 200 rodzin z Polski. Następnych kilkuset Polaków osiadło w pozostałych miejscowościach powiatu. ”
  wiecej tu >
  http://polonia.wp.pl/kat,1010249,title,Polacy-wykupuja-tam-mieszkania-bo-taniej-niz-u-nas,wid,14028144,wiadomosc.html

  Polubienie

  • Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 4:10 pm

   No i inne władze też zacierają ręce, bo zwalniane są tereny Polski pod osadnictwo innych.

   Polubienie

   • ALFA 29 listopada 2011 o 6:09 pm

    @Józef Bizoń tu się zgadzam z tym .A ciemnota nic nie kuma .Dobrze piszesz.

    Polubienie

 66. pio9a 29 listopada 2011 o 12:33 pm

  Polubienie

 67. ARTUR 29 listopada 2011 o 12:38 pm

  Piłsudski jako osadzony przez Niemców na polskim tronie miał za zadanie popierać ich i zwalczać przeciwników a w przyszłości połączyć się w jeden naród .Większość dzisiejszych polityków wywodzi się z tego nurtu i prowadzi politykę zjednoczeniową pod pretekstem Unijnego Związku / prawie Radzieckiego / ,tak więc jeśli nie zmieni się wszystkich polityków to Polska straci suwerenność na rzecz Niemiec .

  Polubienie

 68. rafzen 29 listopada 2011 o 12:58 pm

  http://rutube.ru/tracks/5038584.html?v=efb63f5a146db301c9e7890634245d02

  Polubienie

 69. felicyta 29 listopada 2011 o 1:44 pm

  Chińczykom serialu reklamami nie przerwą
  PEKIN CHCE WYMUSIĆ WIĘCEJ „KULTURY” NA ANTENIE
  http://www.tvn24.pl/12691,1726043,0,1,chinczykom-serialu-reklamami-nie-przerwa,wiadomosc.html
  Chińskie władze centralne postanowiły zadbać o telewidzów. Agenda zajmująca się regulacją mediów znana skrótowo jako „SARFT”, zakazała emisji reklam podczas seriali. W zamierzeniu władz ma to zmusić telewizje do pokazywanie większej ilości ambitnych programów i filmów w miejsce tasiemcowych oper mydlanych.(…)

  -szkoda, ze w Polsce jest to niemozliwe

  Polubienie

 70. AQQ 29 listopada 2011 o 1:56 pm

  Opowieść o Twoim niewolnictwie cz1. (dobre podsumowanie dyskusji) http://www.youtube.com/watch?v=QrXZBmQp1Kk&feature=player_embedded#!

  Polubienie

 71. felicyta 29 listopada 2011 o 2:22 pm

  Swietne i na czasie.
  Kabaret Moralnego Niepokoju – Odpady

  Polubienie

 72. Tomasz 29 listopada 2011 o 3:54 pm

  No to czas na odwet?
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/8922993/British-embassy-attack-in-Iran-live.html

  Polubienie

  • Tomasz 29 listopada 2011 o 4:12 pm

   Tu kilka linkow do mediow z Iranu. czyzby odliczanie juz sie zaczelo,wiadomosci sa pokazywane inaczej niz probuja pokazywac zachodnie media.

   http://www.presstv.ir/ http://english.farsnews.com/ http://www.mehrnews.com/en/

   Polubienie

 73. Hieronim 29 listopada 2011 o 4:16 pm

  http://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki/wojskowi-poganie-zyskali-miejsce-obrzedow,1,4935663,wiadomosc.html

  Polubienie

 74. Hieronim 29 listopada 2011 o 4:31 pm

  „Chiny nie zawahaja sie chronic Iranu , nawet gdyby doszlo do trzeciej wojny swiatowej” –
  [General Major Zhang Zhaozhong]

  Polubienie

  • rudens 29 listopada 2011 o 7:34 pm

   A nie mówiłem. Trzecia wojna światowa w 2012 – a naiwniaki niech dalej ćwiergają o Marysieńce i jej „opiece” nad narodem polskim. Ludzie, toć ona była zwykłą kobietą! Nie rozumiem katolików, chociaż sam należę do ich kościoła. Moja opinia na temat KRK jest jednoznaczna – to Babilon. Widziałem we śnie, jak papa i biskupi razili mieczami prawdziwych chrześcijan. Cóż to może być? A po tej wojnie oczywiście nowy porządek świata. Proste jak drut. Mam nadzieję, że nie obraziłem swoją opinią klepaczy różańcowych.

   Polubienie

   • Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 7:54 pm

    Znaczy się ‚rudens’ – należysz dla pozoru. No i we śnie siebie samego widziałeś.

    Polubienie

    • rudens 29 listopada 2011 o 8:02 pm

     Pozorem jest katolicka przebierańcza mafia udająca Kościół Boży. Czytaj więcej Biblię zamiast wierzyć klechom. Oni doprowadzą cię do zguby. Dasz palec, odetną całą rękę. Większość diakonów i prezbiterów nie ma pojęcia o tym, co się dzieje i większość z nich to dobrzy ludzie, aczkolwiek nie wszyscy. Ale od biskupów w górę zaczyna się przelewać wino babilońskie. Mam nadzieję, że kiedyś się w nim zatopią. KRK będzie miało na sumieniu porozumienie ONZ-owskie kończące globalną wojnę. KRK to babiloniarze, którzy doprowadzą ludzi do jednej światowej religii. Ufaj dalej w „autorytet” Kościoła, a skończysz ze znamieniem bestii na ręce bądź czole. Papież Benedykt paraduje przed kamerami z wyciągniętymi paluszkami pozdrawiając „il diavolo”.

     Polubienie

     • Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 8:23 pm

      @rudens.
      Czytaj człowieku ze zrozumieniem Nowy Testament – bo na nim oparty jest Kościół Rzymsko-Katolicki. Potem przeczytaj z Biblii Księgę Jozuego w konforntacji z Nowym Testamentem [i prawem naturalnym], a potem i resztę z Starego Testamentu, to wówczas i resztę zrozumiesz – m.in. i to po co wilki ubrały się w owczą skórę.
      Czy odrzucasz matematykę jako głupią, zbędną, fałszywą, do niczeg nie przydatną – dlatego, że nauczyciel matematyki okazał się głąbem z tej dziedziny?

      Polubienie

      • rudens 29 listopada 2011 o 9:28 pm

       Czcisz Matkę Bożą aka Królowę Niebios, czyli demona. Bałwochwalstwo jest grzechem. Nie uczynisz sobie żadnego obrazu istot ziemskich, podziemnych i niebieskich i nie będziesz ich czcił poprzez te obrazki. Tak mówi Biblia. Teraz zadam ci pytanie: po co Bóg miałby ruszać Słońce ze swego miejsca, tak jak opisują to świadkowie z Fatimy? Dla mnie to ewidentnie zjawisko demoniczne. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Ojcem a ludźmi. Dlaczego więc potrzebne jest modlenie się do „Marysieńki”? Klepanie różańców to skrajna głupota – tego Biblia też nie popiera – pogańskiego wielomówstwa. Jedyne zbawienie leży w Chrystusie. Nie będę klepał różańców ani modlił się przed obrazami. Większość ludzi jeździ do Częstochowy tylko dlatego, że ciemnota zalała czarną masę. Posunę się dalej: to katolickiej ciemnocie i kultowi obrazkowemu Matki Boskiej zawdzięczamy wojny 17. i 18. wieku, 3 rozbiory, 123 lata zaborów. Staszic wielokrotnie podkreślał niszczący wpływ katolicyzmu na losy kraju. Ja akurat katolicyzm mógłbym zaakceptować, ale bez Marysieńki, czyśćca, odpustów, papieża czyniącego znaki szatana i nawołującego do utworzenia jednego rządu światowego + błogosławiącego dziejowych morderców jak np. arcybiskupa Chorwacji z czasów wojny Stepinaca (kiedy to za przyzwoleniem a nawet rozkazem papy mordowano setki tysięcy ludzi motykami i innymi wymyślnymi sposobami).

       Polubienie

       • felicyta 30 listopada 2011 o 12:36 am

        @rudens 29 Listopad 2011 o 9:28 pm, „po co Bóg miałby ruszać Słońce ze swego miejsca, tak jak opisują to świadkowie z Fatimy?”

        -Matka obca z Fatimy – cud czy bliskie spotkanie?
        Opublikowano: 28.11.2011 | Kategorie: Ezoteryka i paranauka, Publicystyka, Wierzenia
        „W świadomości katolików wydarzenia z Fatimy funkcjonują jako najbardziej spektakularny i najważniejszy cud XX wieku, powiązany z przekazaniem słynnych tajemnic. Joaquim Fernandes – historyk z Uniwersytetu F. Pessoa w Porto twierdzi jednak, że jeśli wydarzenia te możemy do czegoś porównać, to najbliżej im do bliskich spotkań z UFO i jego pasażerami. W wywiadzie, który przeprowadził z nim Piotr Cielebiaś, uczony wskazuje na szereg świadczących o tym faktów i wymienia te elementy fatimskiego objawienia, które nie są powszechnie znane…(…)
        http://wolnemedia.net/ezoteryka/matka-obca-z-fatimy-cud-czy-bliskie-spotkanie/

        Polubienie

   • ARTUR 29 listopada 2011 o 8:04 pm

    Normalnego człowieka nie da się obrazić ,wysłucha on wszystkiego i wyciągnie właściwe wnioski a rzeczy niepotrzebne lub obrazliwe odrzuci .Obrażać się mogą ludzie którzy nie wyrośli umysłowo z wieku dziecięcego .

    Polubienie

    • Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 8:37 pm

     A jasne – mamy przecież ustanowioną już przez ‚starszych i mądrzejszych’ definicję człowieka normalnego. To takie urobione ciepłe kluchy.
     Nawet jak go publicznie obrażają, poniżają, we wszystkich możliwych sferach, to ma siedzieć cicho.
     Przecież nie dopomyślenia jest to, że zamiast się obrażać trzeba na odlew przyłożyć, aby delikwent na drugi raz wpierw pomyślał zanim coś powie.

     Polubienie

    • kosiardeyablos 29 listopada 2011 o 9:32 pm

     Obrażają się Dzieci, Dorośli zwyczajowo strzelają focha ( tudzież mogą się wqrwić ) !

     Polubienie

 75. Megi 29 listopada 2011 o 5:43 pm

  Boże, przebacz nam ten sąd na Tobą!

  Ta dyskusja jest jak wrzaski tłumów mających zdecydować czy ukrzyżować Jezusa czy Barabasza.

  Polubienie

  • rabarbarek 29 listopada 2011 o 7:08 pm

   Dobrze , ze ktos to wreszcie zauwazyl .

   Dziekuje Megi , ze ten wpis. Podpisuje sie pod nim…

   Polubienie

  • Mixed 29 listopada 2011 o 11:44 pm

   I ja się podpisuję. Ta dyskusja w wykonaniu niektórych zaszła za daleko.

   Polubienie

 76. Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 7:51 pm

  W przytoczonych zapisach Księgi Jozuego mamy:

  „21 I na mocy klątwy przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.”
  Takie zestawienie nie jest przypadkowe. Mamy tutaj zrównanie nie żydów ze zwierzętami, których można zabić wedle własnej woli tak jak zabija się zwierzęta.

  Człowiek z natury jest jednostką społeczną [stadną] i religijną.
  Ateizm też jest religią osadzoną na założeniu nie istnieniu Boga [że Bóg nie istnieje].
  Człowiek z chwilą jego zaistnienia w swej naturze wkodowane ma prawo naturalne – tak jak zakodowane ma inne rzeczy co do jego ciała.
  Dzielą ludzi te religie, które stoją w sprzeczności z prawem naturalnym człowieka [każdego człowieka], a w szczególności te które ustanawiają nadludzi [wybraństwo] czyniąc z reszty ludzi niewolników tych nadludzi.
  Nie dzielą ludzi te religie, które nie stoją w sprzeczności z prawem naturalnym człowieka, które w pełni akceptują to prawo naturalne – gdzie prawo to rozciąga się na wszystkich ludzi bez żadnego wyjątku.
  W takich religiach nie ma miejsca na ustanawianie nadludzi, na wybraństwo – w rozumieniu panowania jednych ludzi nad innymi ludźmi z woli Boga [lub z woli ateistów].

  Czciciele religii z wybraństwem [panowania jednych nad innymi] będą zazdrośnie strzegli swego wybraństwa czyniąc wszystko co możliwe, aby tylko oni byli ‚wybranymi’ poprzez uznanie tegoż przez pozostałych ludzi [dobór środków do ‚uznania’ w zależności od sytuacji].
  Nie może byc przecież tak, aby wyznawcy innej religii też byli ‚wybranymi’, bo wówczas rozsprzestrzeni się to jak zaraza na inne religie – a wówczas koniec z wybraństwem [bo wszyscy są ‚wybranymi’], chyba, że wprowdzi się limity na ‚wybraństwo’ – ale te limity to też niezbyt dobry pomysł, bo mogą doprowadzić nawet do wojny w ramach tego kto się na ten limit załapie.

  W chrześcijaństwie, którego fundament stanowi Nowy Testament, każdy człowiek, wszystkie ludy i narody są ‚wybranymi’ przez Boga. Nie ma w tym względzie lepszych czy gorszych. Nie ma pana, ni niewolnika. To zaś oznacza koniec ‚wybraństwa’ w sensie nadludzi – no i stosowania metod z Księgi Jozuego.
  To zaś siłą rzeczy nie może się podobać przywykłym do ‚wybraństwa’. Toteż nic dziwnego, że zwalczają oni chrześcijaństwo na wszelkie możliwe sposoby [a wzorce do zwalczania sięgają swymi korzeniami tysiącleci].

  Szczególnie niewygodnym na tym polu jest Kościół Rzymsko-Katolicki, gdzie główne kanony wiary oparte są na tym niżej przedstawionym.

  DEKALOG
  I. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
  II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
  III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  V. Nie zabijaj.
  VI. Nie cudzołóż.
  VII. Nie kradnij.
  VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  IX. Nie pożądaj żony bliźniego twego,
  X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

  PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
  „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sil twoich i ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego, jak siebie samego”.
  (Łk 10,27).
  http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/08/dekalog-kosciola-rzymsko-katolickiego/

  SKŁAD APOSTOLSKI
  „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.„
  http://ojceimatki.republika.pl/mono/sekty/sekty_katol_wiara.htm

  Czy nie warto być wybranym do głoszenia ludom i narodom dobrej nowiny ustanowionej przez Jezusa Chrystusa?
  Komu to przeszkadza?

  A konflikt pomiędzy dobrem a złem będzie trwał aż do skończenia Świata.

  Polubienie

 77. Ktoś 29 listopada 2011 o 7:54 pm

  Odpowiedz na tytułowe „Polacy narodem wybranym. Co zrobią syjonistyczni Żydzi?” pytanie jest bardzo prosta – będą negować, kłamać, zapierać się, łżeć, fabrykować nowe dowody byle tylko zakrzyczeć to z czym walczą już od kilku tysięcy lat. Z tym czymś co się nazywa Wola Boża która dla nich jest równoznaczna z wytycznymi naczelnego rabinatu uważającego siebie za ważniejszego od BOGA i nie mającego skrupułów poprawiać GO tam gdzie uważa iż jego SŁOWO jest nie dość rabinicznie poprawne.

  Używane w walce o zakłamanie prawdy biblijne argumentu mają was wprowadzić w zakłopotanie na takiej samej zasadzie jak wiernych ma przyćmić przepych siedzib purpuratów. innymi słowy sprowadzić do właściwej – klęczącej – postawy. Sama Biblia to w 90% żydowskie bajkopisarstwo luźno oparte na faktach i bohaterach pokradzionych z okolicznych cywilizacji i przerobionych na żydowskich przodków bo wiadomo, ażeby móc się dopominać jakichkolwiek praw trza najpierw te „prawa” wywieść z rzeczywistych genealogii co w ST zostało post factum uczynione. Reszte spustoszeń dokonały wojny i premedytacyjne palenie czy niszczenie wszelkich artefaktów w których utrwalona została prawda o tamtych czasach odmienna od uważanego dziś za niepodważalne starotestamentowego bajkopisarstwa.

  Polubienie

 78. kosiardeyablos 29 listopada 2011 o 8:14 pm

  Sorry Mr Monitor za rozwlekły tekst ale to ważne ! Co jak co ale walne przeklejke ze łoneta, a co tam bo tego nikt tu nigdy o tym nie wspomniał i chyba tego nie czytaliście ! Nie zapominajcie o Szczecinie !!! : Wystawa, pokazy filmów, panel dyskusyjny, wykład historyczny to niektóre elementy szczecińskich obchodów 55. rocznicy nocnej rewolty w tym mieście. Kulminacją uroczystości będzie odsłonięcie tablicy upamiętniającej pomoc szczecinian dla Węgrów podczas wydarzeń 1956 r.

  10 grudnia 1956 r. doszło w Szczecinie do zamieszek, które historycy wiążą z wydarzeniami zarówno w poznańskiego czerwca jak i węgierską rewolucją w październiku. Mieszkańcy Szczecina wdarli się do konsulatu radzieckiego w tym mieście i opanowali tę placówkę. Liczbę demonstrantów szacuje się na kilka tysięcy.

  Prezydent Szczecina Piotr Krzystek mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej, że Szczecin był w 1956 r. bardzo aktywny jeśli chodzi o niesienie pomocy Węgrom. Kierował ją do jednej z dzielnic Budapesztu, która była najbardziej zniszczona podczas wydarzeń w tym kraju. Na Węgry wysłano ze Szczecina m.in. żywność, krew, pieniądze.Krzystek dodał, że szczecińskie uroczystości odbędą się we współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury i ambasadą Węgier w Polsce. Przyjadą na nie także goście z tego kraju. Organizatorami wydarzenia są IPN i magistrat.

  Jak mówił dziennikarzom dyrektor szczecińskiego oddziału IPN dr Marcin Stefaniak, pomoc Węgrom niosły szczecińskie zakłady pracy, szkoły, nauczyciel, a nawet milicjanci. Jak dodał, zamieszki 10 grudnia miały dużo wspólnego z sytuacją na Węgrzech. Padały podczas nich hasła poparcia dla narodu węgierskiego w walce z reżimem komunistycznym.

  Wieczorem 10 grudnia 1956 r. na jednej z ulic Szczecina milicjanci usiłowali zatrzymać pijanego mężczyznę, który stawiając opór zwrócił uwagę innych ludzi (krzyczał m.in. „za co mnie zamykacie, jestem Polakiem”). Interwencja przerodziła się w zbiegowisko. Milicjantom, którym przyszły na pomoc posiłki, udało się zatrzymać mężczyznę i umieścić go w samochodzie, który jednak narastający tłum przewrócił.

  Kolejne milicyjne posiłki pozwoliły na doprowadzenie zatrzymanego do aresztu, nie uspokoiły jednakże sytuacji. Doszło do starć. Tłum udał się przed komisariat milicji, demonstranci zaatakowali też prokuraturę wojewódzką i więzienie.

  W mieście utworzyło się kilka grup demonstrantów, z których jedna zaatakowała siedzibę Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, inna zaś (ok. 150–200 osób) ok. godz. 23.00 wdarła się do konsulatu radzieckiego. Skandowano hasła antykomunistyczne i postulaty ekonomiczne. Pojawił się także transparent: „Precz Sowieci od Węgier, precz od Polski”. Wezwane posiłki przejęły konsulat, którego pracownicy byli zabarykadowani w piwnicy.

  Pomocy w tłumieniu zamieszek na ulicach miasta udzielili studenci oraz robotnicy ze Stoczni Szczecińskiej.

  Kilkadziesiąt osób oskarżono po tych wydarzeniach m.in. o czynną i słowną napaść na funkcjonariuszy. Wyroki opiewały na kary od kilku miesięcy do czterech lat więzienia.

  Ze szczecińskich wydarzeń 1956 r. ówczesne władze wyciągnęły wnioski, m.in. polecono w całym kraju prowadzenie dokumentacji fotograficznej tego typu zajść, wyposażenie funkcjonariuszy w cywilu w ukryte radioodbiorniki, zaopatrzenie „aktywu robotniczego lub studenckiego” interweniującego w czasie zamieszek w stosowne opaski w celu uniknięcia pobicia przez milicjantów, co zdarzało się w Szczecinie, oraz utworzenie rezerw milicji w większych miastach, które ostatecznie otrzymały nazwę Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO).

  Rewolucja węgierska 1956 roku rozpoczęła się 23 października od wiecu studentów w Budapeszcie, zorganizowanego na znak solidarności z wydarzeniami Polskiego Października 1956. Demonstracje zamieniły się w próbę uwolnienia się spod sowieckiej dominacji i przełamania monopolu partii komunistycznej. Zryw został krwawo stłumiony przez wojska sowieckie, które wkroczyły do Budapesztu 4 listopada. Podczas walk zginęło ponad 2500 Węgrów, a około 20 tys. zostało rannych. Po zdławieniu rewolucji ponad 200 tys. osób opuściło kraj.Pozdro z Polic i okolic !

  Polubienie

  • kosiardeyablos 29 listopada 2011 o 8:28 pm

   Powyższe brzmi dumnie ale te studenciaki i robole ze stoczni ? No troche mnie to rozluźnieło. Teraz widzicie jak może działać wqrwiony Polak ! Dym ! Dym ! Dym ! Raczej stwierdzam jak nie należy wqrwiać Polaka Szczecinianina hahahaha. Gdyby Pogoniarze lub jak zwał tak zwał My Paprykarze pojechali w kupie do Warszawki, to szwaby dostały by wpierdol, nie mówiąc o łomocie na „psiarni”. Szczecin zawsze trząsł Polską…….hahahaha…..nie chce tu rasizmować ale to fakt. Nie wspomnę na ten przykład o Metal Manii w Katowicach. Szczecin Rządzi,
   problem w tym że stare pokolenie wygasa !!! Brak jest świeżej krwii ?!!!

   Polubienie

   • navajo88 30 listopada 2011 o 6:30 am

    a to się zgadza brak starej krwi , a świeża to chyba nie za bardzo się dzisiaj nadaje do walki .
    Szczecin zawsze był gotowy do walki ,przypominam tu pierwszą rocznicę stanu wojjennego 3 i 4 maja kiedy to całe miasto lało się z zomowcami ,,ale to była jeszcze policja ,a nie to co teraz ,,,,ech łza się kręci w oku !!!!!
    J.M.H

    Polubienie

  • kosiardeyablos 29 listopada 2011 o 11:30 pm

   A i bym zapomniał – powyższe – to taki łyczek historii

   Polubienie

  • kosiardeyablos 30 listopada 2011 o 6:18 am

   Czyli co można ? No jasne że można ! Pokojowo albo zadymnie……nie jak na Ukrainie ale w Szczecinie. Mamy dawać przykład, dlaczego nie należy wqrwiać Polaków ? Zebrać sie do kupy i spuścić manto trollom z wiejskiej, ogłocić rebelie i zamach stanu przez obywateli – ale brakuje chętnych do przewodzenia dymem. Raz a konkretnie ! Przyczyna historycznej zadymy chyba nie dziwi nikogo. Ciekawe jak to by podziałało dzisiaj gdyby psiarnia zwinęla takiego manego, czy z identycznym skutkiem ? Konsulatu ZSRR już nie ma….ale są biura PO i PiS i SLD. i PSL…hahaha……

   Polubienie

 79. redhead 29 listopada 2011 o 8:32 pm

  Wyjątki są niezwykle destrukcyjne Marku. Maryja nie wpisuje się w historię dziejów w żaden sposób. Tematycznie pojawiła się niedawno jako królowa. Ja pozostanę przy nauce Jesusa. Samo zaś brzmienie przesłania, jego siła i zasięg będzie oczywiście wzrastać. Będzie też rodzić treści – kto ma inne zdanie niech pakuje walizki …

  Polubienie

  • Józef Bizoń 29 listopada 2011 o 9:02 pm

   @ redhead
   „Maryja nie wpisuje się w historię dziejów w żaden sposób”
   A to ciekawe nowatorskie „odkrycie”.
   Urodziła pierworodnego Syna i nadano mu imię Jezus.
   [więc się nie wpisuje …]
   Na początek proponuję poczytać NOWY TESTAMENT.

   Polubienie

   • jakisbuk 29 listopada 2011 o 11:09 pm

    „tylko jan pisał,że maryja stała pod krzyżem
    jan pisał swoją ewangelię jako ostatni z apostołów
    wiedzial,że jego trzech poprzedników, wymieniając kobiety będące
    obecne przy ukrzyżowaniu, maryji nie wymienili
    jan był żydem, znał prawo żydowskie, a one mówiło,że za prawdę można
    uznać fakt, tylko wtedy, gdy conajmniej dwóch świadków zgodnie dane
    fakt potwierdzi
    jan pisał dla żydów, wiedział,że każdy żyd znający prawo, w jego
    opisie będzie dopatrywać się symboliki,a nie uzna to za fakt
    jan w swym opisie, w sposób symboliczny przestawił,że śmierć jezusa
    zniosłą jedną z kar nałożonych na człowieka w trakcie wypędzania z
    raju

    kult maryjny uznaje dziewictwo maryji, a to też nie wynika z
    ewangelii
    mamy taki fragment „józef wziął maryje do siebe, i nie żył z nią aż
    porodziła syna”
    wziął do siebie, czyli żył z nią pod jednym dachem
    logiczne więc jest, że w tym fragmencie „żył” odnosi się do
    współżycia seksualnego
    czyli jezus mógł mieć rodzeństwo, o czym ewangelie wspominają, a
    maryja dziewicą wieczną nie pozostała

    jest jeszcze jeden ciekawy fragment ewangelii ukazujący relację
    między jezusem a jego matką
    „matka jego i bracia, przyszli do jezusa, aby zabrać go do domu”
    jezus gdy mu o tym powiedziano, odpowiedział,że ci są jego matką i
    braćmi, którzy słuchają głosu bożego
    wyraźnie widać,że maryja w trakcie nauczania jezusa nie była
    świadoma jego posłannictwa,pozostawała wierna judaizmowi, a
    działalności jezusa nie popierała „

    Polubienie

 80. alexirin 29 listopada 2011 o 10:14 pm

  Niemcy palą szczepionki przeciw świńskiej grypie za 130 mln euro

  http://fakty.interia.pl/swiat/news/niemcy-pala-szczepionki-za-130-milionow-euro,1728154

  Polubienie