Życzenia Noworoczne!

Ja się dołączam do życzeń, które wysłał Alex, a które zawierają się w (nareszcie)  mądrych słowach Premiera:
http://www.youtube.com/watch?v=iFldSI4K2hE
No i oby Majowie nie mieli racji co do 2012…

No i jeszcze kilka nowych linków:

Ważny artykuł z Naszego dziennika: Orbán przejmuje węgierski bank centralny! 

====================================================================

Ważna informacja (przesłał hjk):

Nasz Dziennik, 2011-12-31

http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=1141130

Węgierski parlament głosował wczoraj nad ustawami, które budziły sprzeciw w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Najważniejsza z nich dotyczy nowych przepisów regulujących ustrój banku centralnego.

Według niektórych polityków europejskich oraz administracji Baracka Obamy, działania rządu Viktora Orbána zagrażają demokracji na Węgrzech. Największe kontrowersje budzą zmiany związane z ustrojem węgierskiego banku centralnego MNB. Z ich powodu Budapeszt opuściła niedawno misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która miała przygotować plan pomocy dla osłabionych kryzysem finansowym Węgier.

Projekt ustawy o banku narodowym przewiduje, że zastępców szefa MNB miałby wybierać premier, a w Radzie Monetarnej banku – odpowiednika polskiej Rady Polityki Pieniężnej – wzrosłaby liczba członków mianowanych przez parlament. Partia premiera Orbána, Fidesz, dysponuje w parlamencie kwalifikowaną większością ponad dwóch trzecich głosów.

Pod głosowanie został również poddany projekt nowej ustawy o religii, zgodnie z którym liczba wspólnot wyznaniowych korzystających z państwowych dotacji zmniejszy się z 300 do 14. Posłom przedłożono także nowe regulacje procesu legislacyjnego. Mają one przyspieszyć uchwalanie ustaw, ale zarzuca się im, że znacznie ograniczona zostanie swoboda debaty w parlamencie.

Europejski Bank Centralny kilkakrotnie ostrzegał Węgry przed ingerencją w niezależność Rady Monetarnej. Według prezesa MNB Andrasa Simora, jego nowi zastępcy, podobnie jak nowi członkowie Rady Monetarnej, byliby „politycznymi komisarzami” rządu w banku narodowym. Europejski Bank Centralny w opinii niektórych ekspertów może nawet zdecydować się na skierowanie przeciwko Węgrom pozwu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Premier Orbán przed głosowaniem powiedział w publicznym radiu, że jego zdaniem zarzuty ze strony EBC są niesprawiedliwe. – Europejski Bank Centralny miał 15 uwag do ustawy i parlamentarna komisja wprowadziła 13 z nich jako swoje poprawki z pełną zgodą wszystkich członków. W dwóch obszarach nasze stanowiska pozostają rozbieżne, ale jesteśmy gotowi bronić się na drodze prawnej – oświadczył węgierski premier. Według niego, „stan uświęconej niezależności” to „europejska moda”. Skrytykował też prezesa banku centralnego za nielojalność wobec państwa. – Każda wskazówka ze strony rządu działa jak pobudzenie końcówek nerwowych i wysyła sygnał do Brukseli – stwierdził Orbán.

Reklamy