Julian Rose – List do rolników i konsumentów

Koniecznie prześlij ten link wszystkim znajomym, kopiowanie i dystrybucja w dowolnej ilości są dozwolone: >> http://www.youtube.com/watch?v=gXxuSx7K9h0   

Ważny materiał w sprawie koordynacji walki przeciwko żywności zmodyfikowanej genetycznie.
List do rolników i konsumentów brytyjskiego arystokraty, który jest także polskim patriotą.
Sir Julian Rose – rolnik, ekolog i pisarz – prezes ICPPC International Coalition to Protect the Polish Countryside – Międzynarodowej Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (http://www.icppc.pl/)
Polska, mimo nacisków Unii Europejskiej, nadal pozostaje krajem, w którym rolnictwo indywidualne odgrywa ważną rolę w zaopatrzeniu w żywność. Upraw genetycznie zmodyfikowanych jest jeszcze niewiele, choć ich ilość szybko rośnie – z uwagi na podstępną działalność wielkich korporacji i wpółpracę skorumpowanego rządu, który jest agenturą międzynarodowych bankierów i globalnego biznesu. Nie muszę tego udowadniać – dywersyjne działania tego „rządu” są najlepszym dowodem na jego wrogą narodowi polskiemu działalność.
Sir Julian Rose nawołuje rolników i konsumentów do nawiązania skoordynowanej walki z inwazją nieludzkiego systemu globalnej dyktatury – poprzez stworzenie systemu bezpośredniego zaopatrywania w żywność od rolników indywidualnych przez konsumentów.

Nie mamy innego wyjścia niż walczyć z eksterminacyjną polityką wielkich korporacji i rządu. Jeśli wszyscy powiemy „NIE” to, żaden „rząd” i żadne „przepisy” nie będą w stanie wymusić decyzji podejmowanych w gabinetach socjopatów w Unii Europejskiej, ONZ, Sejmie czy wszelkich ministerstw.


Reklamy