Wydarzenia i komentarze, 27 lutego 2012r.

(…) Wcześniejsze weto Prezydenta okazało się oszustwem, bowiem w nowej ustawie zezwala się na wprowadzenie upraw GMO, które są de facto bronią biologiczną. Ministerstwo rolnictwo wycofało się z debaty społecznej na temat tej ustawy, którą samo wcześniej zaproponowało. Kto stoi za decyzjami podejmowanymi w polskich ministerstwach? Czyżby Polską nie rządził już polski Rząd, a międzynarodowe korporacje?  

Głosowanie nad akceptacją ludobójstwa w Sejmie

Uwaga: Przewidziane na dzisiaj (wtorek) czytanie ustawy o nasiennictwie zostało przełożone na jutro 9 rano . Niewykluczone, że decydenci muszą najpierw podebatować na temat publikacji takich jak te, których pojawiło się wiele w internecie. Na miejscu było nawet radio Zet, miejmy nadzieję, że włączy się do walki z ludobójcami.
Przed Sejmem zebrała się kilkunastoosobowa grupa z koalicji ICCPC Jadwigi Łopaty i Sir  Juliana Rose. Wyszło do nich 5 posłów PiS i przyjęło grubą teczkę dokumentów przeznaczonych do dystrybucji wśród posłów wszystkich ugrupowań. Jak oświadczyli posłowie PiS, ich partia jest zdecydowanie przeciwna GMO i jest za całkowitym zakazem takiej roślinności i żywności w Polsce.

Dr Piotr Bein – badacz ludobójstwa XXI wieku pisze nt. planowanego przez Prezydenta RP, Sejm RP i Rząd RP ludobójstwa na rdzennej ludności polskiej: 

Artykuły II c) i d) oraz III b) do e) stosują sie do działań lobbingu firm GMO i poparcia przez naukowców, posłów i rząd.

Artykuł II.
W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.

Artykuł III.
Następujące czyny podlegają karze:
a) ludobójstwo,
b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,
c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa,
e) współudział w ludobójstwie.

28 lutego, we wtorek o godzinie 12 w Sejmie rozpocznie się sesja, podczas której m.in. omawiana będzie propozycja nowej ustawy o nasiennictwie. Wcześniejsze weto Prezydenta okazało się oszustwem, bowiem w nowej ustawie zezwala się na wprowadzenie upraw GMO, które są de facto bronią biologiczną. Ministerstwo rolnictwo wycofało się z debaty społecznej na temat tej ustawy, którą samo wcześniej zaproponowało. Kto stoi za decyzjami podejmowanymi w polskich ministerstwach? Czyżby Polską nie rządził już polski Rząd, a międzynarodowe korporacje?
Głosowanie nad ustawą, w której zawarte jest ludobójstwo na narodzie polskim jest nielegalne – Sejm ani żaden organ rządowy nie ma prawa głosować i wprowadzać trucizn do środowiska – w tym przypadku jako żywności. W większości krajów Zachodniej Europy jest już całkowity zakaz upraw i sprzedaży żywności GMO, właśnie z uwagi na jej destrukcyjny dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego charakter. Z GMO należy walczyć jak na Węgrzech, gdzie te szkodliwe rośliny pleni się – mimo, że jest to bardzo kosztowne.
Szkodliwość GMO potwierdzają wszystkie niezależne badania oraz obserwacje. Gryzonie tracą płodność, tworzą się defekty genetyczne, zmniejszają swoją masę ciała. W trzecim pokoleniu są już sterylne. To samo obserwowane jest u trzody chlewnej – świnie żywione GMO stają się apatyczne bądź agresywne, gdy mają do wyboru naturalną żywność i GMO, wybierają tę pierwszą. GMO zabija pszczoły. GMO będzie zabijać ludzi, jak w USA, gdzie miliony Amerykanów przypominają już chodzące beczki tłuszczu. Wielu jest bezpłodnych.
Najnowsze badania wskazują, że to właśnie GMO może być przyczyną epidemii autyzmu. Dlatego też nacisk społeczny w USA spowoduje, że żywność GMO będzie specjalnie oznaczana, a to spowoduje bankructwo firm takich jak Monsanto. W Polsce idzie się jednak w odwrotnym kierunku – to działanie można uznać za terroryzm państwowy, bowiem nieakceptowalne jest by organizacje państwowe zajmowały się wprowadzeniem na rynek broni biologicznej! Czas powiedzieć stop tym bezprawnym działaniom.
Oto materiał filmowy Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) Jadwigi Łopaty i Sir  Juliana Rose.

Prosimy o rozesłanie tego linku gdzie się da. Mamy mało czasu!
Oto lista e-maili posłów: http://icppc.pl/stanowiska/category/e-maile-poslow/
Wysyłanie grupowe do tak dużej ilości odbiorców nie zawsze działa – proszę więc próbować dzielić listę na mniejsze grupy.

Zob. też:

Rekordowa śmiertelność w Portugalii

Już trzeci tydzień z rzędu w Portugalii zanotowano rekordową śmiertelność. Pomiędzy 13 a 19 lutego było ponad trzy tysiące zgonów, w większości przypadków u osób powyżej 65 lat. Przyczyną są prawdopodobnie epidemia grypy i niskie temperatury, ale minister zdrowia zapewnił, że sprawa zostanie dokładnie zbadana.

Jest to liczba dwukrotnie większa niż średnia w lutym. Dane zostały ujawnione przez Ricardo Jorge z Instituto Nacional. Spośród 3 tysięcy zmarłych pomiędzy 13 i 19 lutego, z czego 90 procent to ludzie w wieku powyżej 65 lat. Duże ilości przypadków zapalenia płuc, hipotermii oraz powikłań sercowych spowodowały opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów do szpitali z powodu braku miejsc.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, przyczyną zachorowań mogły być niskie temperatury – 44 procent osób w podeszłym wieku nie stać na opłacenie ogrzewania.

Dług rządowy USA per capita, większy niż Grecji

Z poniższego wykresu wysłanego przez biuro senatora Jeffa Sessions członkom senackiej komisji ds. budżetu, wynika, że dług rządowy per capita Grecji jest niższy niż we Włoch, Irlandii i USA, które mają największy dług 44,125 dolarów na osobę. Kto więc „pomoże” Stanom Zjednoczonym, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Grecji?

Warto by poznać prawdziwy dług per capita Polski. Mogłoby się okazać, że plasujemy się gdzieś pośrodku tej strasznej siódemki…

Reklamy