Ludobójcze posiedzenia w Sejmie będą kontynuowane

Sejm nie odrzucił po pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie
Polscy posłowie debatują nad wymordowaniem Polaków
Prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie do dalszych prac w komisjach
Czy Komorowski chce nas zatruć GMO?
   Sejm nie odrzucił po pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie.

Projekt został skierowany do dalszych prac w komisjach rolnictwa i rozwoju wsi oraz ochrony środowiska.

W dzisiejszym głosowaniu o przyjęcie wniosku o odrzucenie prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie wzięło udział 448 posłów. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 205 posłów, przeciw – 239, natomiast 4 wstrzymało się od głosu. Tym samym Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu i skierował go do dalszych prac w komisji rolnictwa i rozwoju wsi.

http://www.farmer.pl/fakty/polska/projekt-ustawy-o-nasiennictwie-do-dalszych-prac,34837.html

UWAGA: W TYM ARTYKULE: http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/zdrowie-i-higiena-zwierzat/aktualnosci/czujni-na-schmallenberga,34850.html  SĄ ZDJĘCIA ZDEFORMOWANYCH ZWIERZĄT Z POWODU TEJ OSTATNIEJ CHOROBY – Objawy wirusa Schmallenberg…CZY KTOŚ MA ZDJĘCIA ZDEFORMOWANYCH DZIECI Z OKOLIC UPRAW GMO?

====================================================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

Polscy posłowie debatują nad wymordowaniem Polaków

Ustawa, która nie wyklucza zabójczego GMO była obiektem dzisiejszej debaty sejmowej. Debatowanie nad ustawą, która jest kryminalna, bowiem nie wyklucza substancji ludobójczych, jaką są niektóre organizmy genetycznie modyfikowane, jest nielegalne i nieetyczne z każdego możliwego względu. Sejm nie ma prawa debatować nad wymordowaniem narodu polskiego, a jeśli coś takiego ma miejsce, to nie jest to już polski Sejm, ale hordy Hunów.
Mamy sytuację bardzo podobną do tej, która była w nazistowskich Niemczech, gdzie „legalnie” wybrane władze wprowadzały „prawo” do mordowania niechcianych grup społecznych. Można powiedzieć, że sytuacja jest jeszcze gorsza, bowiem projekt prezydencki daje możliwość wymordowania całej populacji ludności Polski, gdyż nie delegalizuje zabójczego GMO. Dowody na szkodliwe czy wręcz zabójcze działanie pewnych odmian GMO, w tym kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora, zostały dostarczone posłom we wtorek 28 lutego, podczas pikiety Koalicji Polska Wolna od GMO. Wcześniej te ważne informacje wysyłane były do wszystkich posłów pocztą internetową – nie mogą więc mówić, że nic nie wiedzieli. Nie można więc też wykluczyć konspiracji skierowanej przeciwko Polakom.

Gdy polskie pola zaczną już raz być obsiewane nasionami GMO, nie będzie odwrotu. Wiatr rozpyli pyłki na wszystkie pola – polska ziemia zostanie nieodwracalnie skażona. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że nie można po prostu odgrodzić pola, by uniknąć skażenia pyłkiem roślin GMO, takich jak rzepak.
GMO to broń masowej zagłady, która odpowiednio zastosowana, może spowodować ludobójstwo – i to w apokaliptycznym zakresie.
Oczywiście, że krytycy, którzy używają tych ostrych słów, będą nazywani oszołomami, ze strony sprzedajnych ścierwomediów będzie następować atak ad hominem, gdyż tylko takie taktyki działają w konfrontacji z niewygodną prawdą. Jednak trudno będzie wrzucić wszystkich do jednego wora. Zagrożenia ze strony GMO bardzo dobrze podsumował Prof. dr hab. Jan Narkiewicz – Jodko , którego trudno uznać za oszołoma (zob: >>GMO to śmierć).

Jeffrey Smith

23 lutego Alex Jones gościł w swoim programie znakomitego dziennikarza śledczego i pisarza specjalizującego się w zakresie GMO, Jeffrey Smitha. Smith podał m.in. nowe fakty dotyczące stosowania kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie jako pasza dla zwierząt. Otóż, np. świnie ciężko chorują, zachowują się bardzo dziwnie, w sposób przypominający autyzm lub chorobę Alzheimera u ludzi. Niektóre stają się agresywne – atakują i gryzą inne osobniki. W niektórych przypadkach następuje zgon. Po zmianie paszy na tradycyjną, te zaburzenia ustają. Podobne są wyniki badań na szczurach i myszach.
Jeszcze tragiczniejsze były próby żywienia owiec, kóz i bizonów w Indiach roślinami bawełny GMO. Tysiące zwierząt zdechło z głodu, czy też zostało rozsadzonych niestrawionymi roślinami, gdyż nawet minimalne ilości herbicydu roundup, którym traktowana jest bawełna GMO nie pozwoliły na rozwój bakterii, rozkładającej celulozę. Zatem, zwierzęta nie mogły strawić tej paszy.
Podobna sytuacja, w nieco mniej ekstremalny sposób widoczna jest u krów żywionych kukurydzą GMO. Krowy bardzo ciężko ją trawią, chorują. Miniaturowe krowy zdychają, podobnie jak zwierzęta żywione bawełną GMO.
Jak wiadomo, kukurydza GMO została zmodyfikowana w taki sposób, by sama wytwarzała pestycyd (toksyna BT), który po prostu zabija owady przez całkowite zniszczenie ich układu trawiennego. Ta toksyna jest i przez nas wchłaniana, co może tłumaczyć olbrzymią ilość alergii, a nawet epidemię autyzmu. Dodatkowo DNA roślin GMO jest w stanie wnikać w nasze komórki, co może spowodować potworne mutacje genetyczne.
I to mamy uznać za wartościową paszę, a nawet jedzenie dla Polaków?

Jeffrey Smith wspomniał też o nowym szokującym odkryciu związanym z aborcjami u zwierząt karmionych roślinami GMO na które stosuje się herbicyd roundup. Okazuje się, że w substancji, która się wydziela podczas aborcji znaleziono nowy, nieznany nauce organizm, widoczny tylko pod mikroskopem elektronowym (nazwany wirusem Schmallenberga). Organizm ten zbadano na płodzie kury – został zabity w 24-48 godzin. Odkrycie jest szokujące, bowiem ten organizm jest wielkości wirusa, jednak ma charakterystykę grzyba. Jest niemal wszędzie, jednak największą koncentrację zaobserwowano na chorych plantacjach, na których stosuje się roundup oraz u zwierząt, które mają częste spontaniczne aborcje.
Jest to bardzo poważna sprawa, która może się skończyć anihilacją zwierząt i człowieka. Informacja o tym organizmie nie była przeznaczona dla społeczeństwa, jednak ktoś zdołał ją przesłać internetem.

Alex Jones podkreślił, że działania firm takich jak Monsanto, są efektem konspiracji szczególnej grupy ludzi, którzy kontrolują większość wielkich instytucji i tak układają politykę większości państw świata oraz organizacji pozarządowych, by realizować tajny plan prywatnego rządu światowego i eksterminacji niemal całej ludności globu. Ludzie ci to właściciele największych korporacji (np. tacy jak Goldman Sachs JP Morgan Wells Fargo), bankierzy i arystokraci (np.  Rockefellerowie, Bill i Melinda Gates, Warren Buffet, Ted Turner, Królowa Anglii).
GMO to tyko jeden z elementów planu, jesteśmy truci z powietrza i z wody, chemikaliami i żywnością – i trwa to już od dłuższego czasu. Jak sądzicie, dlaczego młodzi ludzie tak często chorują, skąd te alergie, dlaczego rak zbiera takie żniwa?

Nie są to żadne przypuszczenia – na temat planów depopulacyjnych są dostępne tysiące dokumentów rządowych i organizacji międzynarodowych – takich jak np. Memorandum 200, czy Agenda 21 ONZ-u. Oczywiście wszystko pod płaszczykiem dobra ludzkości. Goebbelsowska propaganda przeżywa najlepsze chwile, stosują ją niemal wszystkie media.

Dlatego też należy jak najszybciej budzić społeczeństwo na to co się dzieje. Nie mamy wiele czasu – w kolejce do wprowadzenia są setki nowych organizmów GMO, jak to nastąpi, to nie będzie możliwości odwrotu. Elity w swoich planach, gdy tylko depopulacja się zakończy, zniszczą wszystkie organizmy GMO by ponownie Ziemię zasiać zdrowymi roślinami – po to są m.in. wielkie zbiorniki z tysiącami ton ziarna różnych roślin uprawnych.
Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z ekstremalnymi psychopatami i szaleńcami. Uczestnictwo polskich posłów i innych urzędników państwowych w tym wielkim ludobójstwie powinno być potraktowane tak jak inne ludobójstwa w historii – sądem w odpowiednim trybunale międzynarodowym.

Prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie do dalszych prac w komisjach

PAP

Posłowie opowiedzieli się w piątek za skierowaniem prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie do dalszych prac w komisjach rolnictwa i ochrony środowiska. Projekt m.in. utrzymuje zakaz wpisu do rejestru odmian roślin genetycznie modyfikowanych.

Za skierowaniem prezydenckiego projektu do dalszych prac w komisjach głosowało 438 posłów, przeciw było 10, a jeden wstrzymał się od głosu.

Celem projektu jest nowoczesne i zgodne z prawem Unii Europejskiej uregulowanie kwestii związanej z wytwarzaniem, rejestracją, oceną, kontrolą i obrotem materiałem siewnym. Projekt ten wdraża też do polskiego prawa 30 dyrektyw unijnych i 7 decyzji oraz postanowień KE.

Projekt ma zastąpić obecnie obowiązująca ustawę z 2003 r. Nadal mają jednak obowiązywać przepisy: o zakazie wpisu odmian genetycznie modyfikowanych do krajowego rejestru, obowiązek dołączenia do wniosku o wpis do krajowego rejestru oświadczenia, że odmiana nie jest GMO oraz zakaz dopuszczenia do obrotu na terytorium Polski materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych.

Projekt dopuszcza do obrotu 21 rodzajów materiału siewnego, w tym odmiany wpisane do krajowego rejestru lub wpisane do rejestrów innych krajów członkowskich. Zawiera też upoważnienie dla ministra rolnictwa do wprowadzenia w drodze rozporządzenia zakazu stosowania materiału siewnego z powodu np. nieprzydatności w polskich warunkach klimatycznych lub dla uniknięcia zagrożenia np. dla zdrowia ludzi.

Złożenie własnego projektu „w kształcie pozbawionym kontrowersyjnych modyfikacji, dokonanych na etapie prac parlamentarnych” prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział w sierpniu ubiegłego roku, wetując ustawę o nasiennictwie. Według niego w parlamencie w ostatnim momencie do ustawy o nasiennictwie „wrzucono kontrowersyjne zapisy” dotyczące GMO. Przeciwnicy GMO zarzucali ustawie, że wprowadzono je „tylnymi drzwiami”.

Uzasadniając weto prezydent argumentował, że problematyka organizmów genetycznie modyfikowanych powinna zostać uregulowana w całościowej ustawie o GMO, nie zaś wycinkowo, np. w ustawie o nasiennictwie.

Czy Komorowski chce nas zatruć GMO?

Jadwiga Łopata, Sir Julian Rose – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

Znowu, jakie to POwskie…wprowadzanie tylnymi drzwiami niebezpiecznych dla obywateli ustaw, tym razem były koleżka PO-wców Komorowski wysłał do sejmu taki kwiatek odnoście genetycznie modyfikowanej żywności (GMO) cofający nas wstecz o kilka lat:

Szanowna Pani Poseł,
Szanowny Panie Pośle,

Wyborcy mówią NIE dla GMO!
Tymczasem na 9. Posiedzeniu SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (początek obrad w dniu 28 lutego 2012 r.) odbędzie się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176).

TEN PROJEKT TO KOLEJNA PRÓBA OTWARCIA POLSKI NA UPRAWY GMO (Genetycznie Zmodyfikowane Organizmy) mimo, że Polacy nie chcą GMO i od dawna domagają się, by polskie władze, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, wprowadziły w Polsce zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.

Projekt ustawy o nasiennictwie w wersji przedłożonej przez Pana Prezydenta przywraca przepisy o zakazie wprowadzania do obrotu nasion roślin GMO na terytorium RP, jednak brak wymaganych zmian definicji „obrotu” umożliwia omijanie tego zakazu i sprowadzanie nasion GMO na tzw. „własny użytek” przez plantatorów transgenicznej kukurydzy powiązanych z koncernami biotechnologicznymi. W tej sytuacji jest obciążony istotną wadą, która uniemożliwi egzekwowanie zakazu upraw roślin GMO na terytorium RP.

Postulat skutecznego wprowadzenia zakazu upraw roślin GMO jest głęboko uzasadniony i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ZDECYDOWANEJ większości Polaków, którzy sprzeciwiają się stosowaniu niedoskonałych odmian obecnej generacji roślin transgenicznych w otwartych uprawach polowych oraz żywieniu ludzi i zwierząt. Rosnąca liczba naukowych doniesień wskazuje na poważne zagrożenia dla zdrowia i nieodwracalne zniszczenia środowiska jakie może spowodować stosowanie GMO w systemach otwartych. Takie argumenty w połączeniu z fiaskiem koncepcji tzw. koegzystencji/współistnienia upraw roślin GMO w sąsiedztwie tradycyjnych stanęły u podstaw decyzji 9-ciu krajów europejskich, które zakazały zasiewów GMO chroniąc w ten sposób swoje zasoby naturalne i zwracając się ponownie w stronę rozwoju rolnictwa konwencjonalnego, tradycyjnego oraz ekologicznych metod produkcji żywności.

Uprawy GMO poprzez skażenie biologiczne spowodują degradację gruntów rolników polskich naruszając ich konstytucyjne prawa do ochrony własności rolnej.

Z uwagi na specyfikę polskiego systemu ochrony zasobów rolnych uregulowanie zakazów upraw GMO na poziomie ustawowy o nasiennictwie wydaje się być niezbędne.

Szanowna Pani Poseł,
Szanowny Panie Pośle,

APELUJEMY DO PAŃSTWA O UZUPEŁNIENIE TEKSTU PROPONOWANEJ USTAWY O PRZEPISY ZAKAZUJĄCE SPROWADZANIA NASION i ROŚLIN GMO na tzw. „własny użytek”

Domagamy się ponadto:

1. Szerokich konsultacji społecznych, w tym wysłuchania publicznego nowej propozycji ustawy o nasiennictwie.

2. Prawa do nieograniczonego obrotu nasionami tradycyjnymi, lokalnymi, które są dorobkiem pokoleń rolników i są ich wspólnym dobrem bowiem projekt ustawy o nasiennictwie (druk nr 176) spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. Tradycyjni rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i oczekiwanych cech. To nie może zostać zaprzepaszczone. Tymczasem projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera m.in. takie zapisy:
”…Ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%…”
Limitowanie dostępu do nasion regionalnych to celowe niszczenie walorów polskiego rolnictwa, hamowanie rozwoju gospodarczego Polski. Polska wieś to w dzisiejszym wymiarze jakości oraz popytu na tradycyjną i ekologiczną zdrową żywność, wielka szansa dla naszego kraju i dla Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

3. Natychmiastowych regulacji prawnych chroniących nasze rodzime nasiona i weryfikacji pod tym względem planów prywatyzacji polskich central nasiennych oraz umów sprzedaży, które winny gwarantować rolnikom dostęp do rynku dla nasion rodzimych.

Z poważaniem
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi
Sir Julian Rose, prezes

Reklamy

236 responses to “Ludobójcze posiedzenia w Sejmie będą kontynuowane

 1. Onufry 3 marca 2012 o 12:30 am

  Właśnie oglądałem kazanie ks. Natanka z 1 03 o Żołnierzch wyklętych. Tutaj pytanie ? Czy my Polacy obecnie nimi nie jesteśmy ? Niszczeni przez organy tzw. władzy. Gdzie zusy i uesy odbierają w majestacie prawa czyjąś własność ? Majątek wypracowany przez pokolenia ? Bo powstał dług….. ! Pytam u kogo ten dług ? Dlaczego z taką premedytacją niszczy się Polskiego obywatela ? Gdzie i kiedy finał ?

  • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 2:24 am

   Onufry@ z tym polskim majątkiem to bym nie przesadzal – bo co za majatek nam został po komunie ? pgr-y, ruskie zakłady z powojenną technologią ? ursus z traktorami o przedwojennej technice ? pabieda, warszawa,syrenka czy fiat który gnił op 2 latach ? stocznie z 45 zwiazkami zawodowymi i mentalnościa załogi i dyrekcji z PRL w których statek buduje sie 3 lata a w Korei taki sam taniej w 6 miesiecy – czegoś nie wiem ? wiec o jakim ty majątku piszesz ?

   • Peryskop 3 marca 2012 o 5:24 am

    Podobnie już wcześniej tu argumentowałeś przed reinkarnacją jako jakis@buk.
    Swoje bajki możesz dzieciom w przedszkolach opowiadać.

    Jeśli nie było żadnego polskiego majątku, to dlaczego po 1989 został on sukcesywnie przejęty ?

    I dlaczego daje nowym właścicielom zyski – często umykające przed fiskusem, i transferowane za granicę – albo został zlikwidowany ? Czy nie po to ażeby zniszczyć infrastrukturę przemyslową, rozgonić kadrę i rozbić konkurencję dla obcych koncernów oraz uzależnić nas od importu ?

    Nawet kopalnie węgla polikwidowane przez rząd Buzka z wypłatą kosztownych odpraw dla setek zwalnianych górników nagle znów stały się rentowne gdy już znalazły się w „lepszych” rękach.
    Tych przykładów można by mnożyć – cementownie, cukrownie, przemysł lotniczy, szklarski …

    • rabarbarek 3 marca 2012 o 5:53 am

     Prawda krzyczy , a pociag jedzie dalej. Mija Grecje , Hiszpanie i Portugalie… Maszynista pijany , czy dowiezie pasazerow do celu czy z hukiem wykolei sie z torow? Oto jest pytanie!!!

    • madam 3 marca 2012 o 8:15 am

     Bardzo dobrze że majątek został sprzedany. W prywatnych rękach działa sprawniej i przynosi zyski, a państwo nie potrafi zarządzać. Trzeba wszystko sprywatyzować. Szkoły i szpitale i PKP też.

     • wyksztalciuszek 3 marca 2012 o 8:25 am

      Twoja dusze Madam tez sprywatyzuja.Bedzie Pani numerem(666).Bedzie Pani miala wypracowane lata pracy.Jakis przyglup po okultystycznym uniwersytecie nacisnie guziczek.
      I po Pani Madam.I nikt niebedzie mugl kupowac Zatrutego jedzenia GMO i sprzedawac jesli
      niebedzie mial znamienia bestii..Piekna demokracja Haaa haaaaaa haaaaaa haaaa..Koszerni to waz tez to czeka nie badzcie tacy hej do przodu…

      • falszywyprorok 3 marca 2012 o 3:11 pm

       Wykształciuszek wykształciuszek, socjalista, komuszek… ale się rymuje co?
       WSZYSTKO POWINNO BYĆ SPRYWATYZOWANE. Ale nie bandyctwem prywatyzacyjnym, ale za realną wartość, majątek powinien trafić z rąd RZĄDU kukieł, marionetek Illuminati, do rąk Polaków, prawdziwych Polaków – nie zagranicznych spółek.
       Państwo powinno jedynie posiadać armię, którą zarządzałby mały parlament złożony z 40 posłów. Jeden poseł na milion Polaków. Jeżeli wszystko byłoby prywatne, to nie byłoby podatków – byłoby każdego stać na wybór czego chce i jak chce. Nie byłoby nakazów odgórnych – typu GMO, pralnia mózgu aka szkoła. Gdybyś nie płacił co miesiąc 1200 zusu, USu i innych, to nie byoby 600 tyś urzędników, nie byłoby tylu przepisów.
       Jeżeli jeden szpital, zabijałby ludzi, to ludzie poszliby do innego – bo mieliby wolny wybór – nadaną przez BOGA wolną wolę. Skupianie i centralizowanie wszystkiego to KOMUNIZM.

       A poglądy jakie tu głosicie to RECYDYWA KOMUNY.

       A wynika to z tego, że przeprowadzona u nas bandycka prywatyzacja wywarła na was piętno. Prywatyzacja jest konieczna, tyle, że powinna być przeprowadzona przez Polaków a nie bandytów. Czyli sprzedaż w Polskie ręce, unikanie tworzenia monopolistów – czyli np. zakaz sprzedaży wszystkich spółek węglowych jednemu konsorcjum czy korporacji. Dywersyfikacja. Wtedy powstałby rynek, wolny rynek – na wszystko. Na naukę, na lecznictwo na energetykę.

       A jeżeli uważacie, że ludności jest lepiej, gdy PAŃSTWO ustala stawki, zasady, a nie wolny rynek – to właśnie wspieracie NWO. Bo o to chodzi w NWO – centralizacja wszystkiego i zniewalanie ludzi.

       Obawiam się, że aby to wszystko odkręcić należałoby przeprowadzić rewolucję, powyrzucać obce kapitały a następnie ogłosić bankructwo kraju by obcy kapitał nie mógł za pomocą zagranicznych sądów uznać sobie praw, odszkodowań za utracone majątki podczas rewolucji. I tak tyle ile oni zapłacili za te majątki w tej bandyckiej prywatyzacji to im się już zwróciło z nawiązką.

       Problem jednak jest taki, że nasz rząd wcisnął nas do NATO, a wedle NATO, kraje członkowskie mają obowiązek nas najechać i chronić militarnie (humanitarnie) rząd gdy będziemy obalać „demokratycznie” wybrane władze – które od 20 lat nie wyprzedają – ROZDAJA nasz majątek narodowy.

       Pamiętajcie, że wolny rynek dyktuje ceny. A nie państwo. Jeżeli jeden prywatny ubezpieczyciel zdrowotny będzie dawał stawkę 5000 pln za ubezpieczenie, to po pierwsze nikogo nie będzie stać – więc on zbankrutuje. A po drugie drugi ubezpieczyciel wykorzysta to i zejdzie z ceny na 4500 pln, wtedy pojawi się trzeci, bo jeżeli państwo może ubezpieczać za 1200, to prywatny za 600 sobie porawdzi i jeszcze zarobi. Tylko żeby wolny rynek miał miejsce, trzeba odsunąć od koryta mafię, zakorzenioną u nas tak głęboko, że bez amputacji którejś kończyny się to nie uda. Zanim będzie lepiej, będzie gorzej.

       Tyle w temacie.

       • wykszatlciuszek 3 marca 2012 o 5:08 pm

        Panie falszywy prorok ja niemam zamiaru wchodzic w zadne dysputy gdyz to robi tylko ferment
        i zlosc.Kazdego zostawiam przy swoim zdaniu.Ale system ktory nam wykreowali kloci sie z
        zdrowym rozsadkiem(czlowieczenstwem).Nic co jest zbudowane na krzywdzie ludzkiej sie nie
        ostoi.Ci co robili rewolucje i wojny i kryzysy teraz zrobili nam cos jeszcze lepszego.Aby to pojac
        zwykli szaracy musza byc wypatroszeni i ogoloceni z wszystkiego co posiadaja.I w koncowce
        zachipowani ot tak dla bezpieczenstwa wladzy..Komunizm byl bo mial zazadanie oglupic wypatroszyc Goia z wszelkich wartosci,wyglodzic .A potem omanic pseudo bogactwem..I bedzie robic za miske zupy….NIEUDA SIE TO TEZ ..TO wiem jak 2+2=4.A jesli chodzi oto
        o pewnie jakis dawny komunista.Wrecz przeciwnie..Nigdy nim nie bylem .I niejestem ani liberalem ani demokratom ani prawicowcem.No moz moze konserwa..Prywatyzowa to mozna oczywiscie fabryke papieru toaletowego z tym sie zgadzam..Ale zachlanosc narodu wybranego jest ogromna.Ale jak to sie mowi chytry 2-razy traci.Tym razem radzilbym troche pofolgowac
        bo to co nad ludzkoscia wisi jest 1000-razy gorsze niz obie swiatowe wojny ktore byly.No chyba ze lubimy i chcemy powturke z rozrywki..Takze ludzie zastanowmy sie co robimy..

        • falszywyprorok 3 marca 2012 o 6:58 pm

         Twój post pokazuje że
         a) jesteś antysemitą
         b) o mentalności komunisty (wzmianka o papierze toaletowym)

         A tak naprawdę twoje poglądy są zbieżne w 100% z ideą NWO, tylko o tym nie wiesz. Tacy jak ty też są potrzebni do budowy nowego systemu, niby antysemita, niby przeciwko, ale jednak w 100% za. Tak tak koleszko. Chcesz by Państwo, twój PAN i WŁADCA, miał MAJĄTEK i nim zarządzał poprzez armię urzędników – którzy żyją z DOBROWOLNIE przez ciebie płaconego podatku.

         I teraz tak, antysemici to gówna intelektualne, ścierwa i zasługuja na to by żydom zazdrościć i być zawistnymi kurewkami psioczącymi na ten naród. Żyd to też człowiek, ma smykałkę do interesów i jak pokazuje historia ich narodu, jest dumny i silny. A przede wszystkim skonsolidowany, solidarny.

         Nienawidzić to se możesz syjonizm polityczny, a nie żydów. Od żydów to ty się możesz uczyć.

         A i jeszcze jedno – KOMUNIZM nadal jest w Polsce! To że masz setki kolorowych produktów o tej samej zawartości chemicznej, to że masz setki kolorowych magazynów, o tej samej treści, to że masz setki kolorowych kanałów w TV, o tej samej treści, to nic nie znaczy. Nadal jest Partia która rządzi i robi co chce. Ile miałeś referendum? Naród się nie wypowiada, wybory są fałszowane. Teraz jest pozorna demokracja, pozorny kapitalizm – a tak naprawdę KOMUNIZM. Socjalizm został wyparty, owszem są ogromne obciążenia obywateli – ale państwo nie daje opieki socjalnej na minimalnym poziomie. To są śmieciowe renty, śmieciowe emerytury, śmieciowe zasiłki, oprócz oczywiście partyjnych uposażeń i sb’eckich emerytur.
         Ty chcesz trwać w tym systemie, obawiająć się o rozlew krwii. Tacy jak ty właśnie pójdą do komory gazowej, mając nadzieję, że po drodze dogadają się ze strażnikiem. A tak w ogóle to może to nie jest komora gazowa, a sauna?

         Bez rozbicia jajek nie zrobisz omleta. Bez rewolucji i smierci może nawet miliona mieszkańców tej ziemi nie poprawi się tutaj nigdy. Niestety, tak to jest. A co będzie po rewolucji, to zależy czy wygra zdeterminowany patriotyzm, czy też oportunizm tak jak prawie w każdej dotychczas rewolucji. Najlepszym przykładem będzie solidarność, zamiast wykończyć gada komunistycznego, oportuniści jak wałęsą i spółka, podpisali pakt, przedłużyli PRL zmieniając nazwę na III RP, po to by dożywotnio żyć w luksusach i być autorytetami, a nawet licząc na to, że w zakłamanej historii Polski – zostaną zapisani jako bohaterzy narodowi.

     • monitorpolski 3 marca 2012 o 9:22 am

      Za1% wartości lub mniej? To dobrze? Każdy Polak powinien być milionerem gdyby sprzedano to za właściwą wartość. Prywatyzacja była nielegalna, więc przyjdzie czas gdy to odbierzemy.

      • sebecx 3 marca 2012 o 9:43 am

       super @monitor że dałeś ten film o strogmenie – wegetarianinie, a właściwie dziś już weganinie… na pohybel manipulacjom i kłamstwom..

      • Stanisław 3 marca 2012 o 7:14 pm

       To że prywatyzacja była nielegalna to jasne jak słońce – jakim prawem prywatyzuje się ośrodki zdrowia wybudowane po wojnie przez tych co przeżyli zagładę, dlaczego taki palant jak Pan W mówił że sprzedać byle za złotówkę ? Dobrze wiecie szanowni Państwo że tego co nie można było z początku sprzedać , doprowadzano do upadłości i za psie grosze puszczano podstawionym pinkom ! Takie działania to zdrada , za którą jest tylko jedna kara – ołowica pospolita ! Daj Bóg doczekać czasów , gdy tych wszarzy pociągnie się do odpowiedzialności !

       • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 7:50 pm

        Panie Stanisławie prosze zauważyć że z powojennych ośrodków zdrowia to zostały jedynie mury, a mury nikogo nie wyleczą bez nowoczesnego sprzetu i wykształconych lekarzy, jak działa dzisiejsza niesprywatyzowania służba zdrowia każdy wie, wiec nad czym wylewać krokodyle łzy? nad systemem który prawie nie działa ? najciekawsze jest to, że obecny system państwowo prywatny jest lekarzom na reke, bo idziesz sie zbadać „za darmo” ale dostajesz termin specialistycznych badań za pól roku wiec pan doktor ci „doradza” że u niego w gabinecie prywatnie to nawet jutro – gdyby wszystko było prywatne taki cyrk byłby niemożliwy i takie przekrety bedą zawsze, im dłuzsze kolejki w „państwowych przychodniach” tym lepiej dla prywatnych i machina sama sie napędza, im gorzej tym lepiej – tylko dla kogo ? napewno nie dla pacjenta, albo wolny rynek albo głupi rynek jaki mamy obecnie

        • monitorpolski 3 marca 2012 o 8:00 pm

         Podczas strajku lekarzy w szpitalach umieralność pacjentów spadła o 30%. Co to mówi? Że ten cały „sprzęt” jest gówno wart, gdyż lekarze są nastawieni na zabijanie pacjentów (często nieświadomie) poprzez używanie niewłaściwego sprzętu i zapisywanie niewłaściwych leków. Mój znajomy Polak w Teksasie, który był chirurgiem z Polski, jeszcze jako technik, był proszony przez amerykańskich chirurgów o wykonywanie operacji na żylakach, ponieważ oni tego nie potrafili. Nie używał tego super-sprzętu tylko prostych narzędzi. Operacje były 100% pomyślne. Jakby co, to podam konkret, bo nie ma się czego wstydzić – chirurg ten nazywa się Jerzy Janik i jest bratem byłego Ministra Spraw Wewnętrznych.
         Prywatyzacja służby zdrowia służy głównie jednemu – eutanazji. Ci co nie mają pieniędzy, a więc starzy i schorowani muszą czekać na najprostsze zabiegi, a to się często kończy skróceniem życia, o ile w ogóle doczekają. Tam gdzie jest dobrze działająca publiczna służba zdrowia, średnia życia jest o wiele wyższa. USA są może wyjątkiem, ale średnia dochodów była wysoka i każdego można było stać na prywatnych lekarzy. Od pewnego czasu zupełnie inaczej to wygląda – 40-50 mln ludzi nie ma w ogóle ubezpieczenia i są zdani na siebie. Nie pieprzmy więc, że prywatyzacja to coś dobrego. A dlaczego ci prywaciarze nie pobudowali sobie swoich szpitali, tylko przejęli nasze?

        • AQQ 3 marca 2012 o 8:11 pm

         J-j.
         Zdrowie jest bezcennym skarbem i nigdy nie należy go polecać obcej wrogo tzn biznesowo nastawionej osobie…
         Teraz leczenie* to jest handel szczepionkami, organami i lekami.
         Mamy widełki i słupki a jak trochę odstajesz od normy to masz przewlekłą chorobę i to jest cel priorytetowy dla lekarzy…cholesterol, nad i nie-dociśnienie, astmy, cukrzyce, nowotwory, sm, itp.

        • Stanisław 3 marca 2012 o 9:17 pm

         Pisząc o ośrodku zdrowia , miałem na myśli konkretne przypadki , nie ruiny – jak działa służba zdrowia to wiem dość dobrze bo 13 lat w niej przepracowałem i poznałem układy jakie tam panują – proszę mi powiedzieć dlaczego w tym resorcie dodaje się drugie zero rachunku ? Dlaczego taka sama rzecz jaka w cywilu kosztuje powiedzmy 50 zł dla służby jest wyceniana na 500 ? Kolejna sprawa to rozdzielenie praktyk prywatnych od państwowych ! Jakim prawem idąc na wizytę do przychodni – przypadek kobiety w ciąży – jest jej mówione że lepiej byłoby gdyby przyszła prywatnie ? Nasza służba zdrowia jest toczona przez raka mamony.

        • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 9:54 pm

         Stanisław@ dobrze to podsumowałeś, a dlaczego 500 zł a nie 50 zl – ano dlatego że nie płaci ze swoich tylko z państwowych – do tego jeszcze weźmie pod stolem w łape, gdyby to było prywatne nic takiego by nie miało miejsca

      • AQQ 3 marca 2012 o 9:42 pm

       @ Za1% wartości lub mniej? To dobrze? Każdy Polak powinien być milionerem gdyby sprzedano to za właściwą wartość. Prywatyzacja była nielegalna, więc przyjdzie czas gdy to odbierzemy.

       Dziękuję MP.
       Jak czytam takie pozytywny serce rośnie.

     • sebecx 3 marca 2012 o 9:25 am

      bzdura…. wystarczy za niegospodarność przywiązywać na placu miejskim do pala na 7 dni … za defraudację choćby długopisu firmowego kasacja majątku… za łapówki lub działanie na niekorzyść firmy (czyli społeczeństwa) czapa lub bardziej humanitarnie tatuaż na czole…
      za sprawne zarządzanie i wyniki system nagród motywacyjnych nie tylko finansowych…
      PKP, kopalnie, szkoły, przedszkola, szpitale, drogi – zostały wybudowane ze wspólnych pieniędzy i nie ma powodu aby ktokolwiek miał to kupić… i to po niżej realnej wartości.. (doskonale znamy mechanizmy prywatyzacji w Polsce) …chcesz mieć prywatne, to sobie wybuduj po realnych kosztach… drogi tylko i wyłącznie państwowe…
      zarządzający tylko ludzie o dużej świadomości społecznej + konsultanci specjaliści z branży oraz konsultanci społeczni + pasjonaci…
      dostęp do wyżej wymienionego transportu oraz oświaty za grosze… cała medycyna do reorganizacji – vide medycyna komórkowa, GNM..
      itd… itd…
      prywatne: poglądy, ubranie, dom lub mieszkanie i samochód …nic po za tym….

      • falszywyprorok 3 marca 2012 o 7:16 pm

       O proszę 100% zwolennik NWO. Człowiek może mieć tylko poglądy, ubranie, dom, samochód i nic poza tym. RESZTA W RĘKACH WŁADCY PAŃSTWOWEGO, najczęściej ponad prawem.

       Toś się SEBECX wkopał po całości, przynajmniej dla inteligentnego czytelnika.
       Twoja propaganda komunistyczna jest ubrana w ładne szaty, ale jak widzisz już jedna osoba jej nie kupiła a i ja drugi ci zara dam ptaszka w dół. 12 naiwnych kupiło – hańba, wstyd.

       • Peryskop 3 marca 2012 o 7:45 pm

        bardziej fałszywy niż prorok

        Jak takiś elokwentny, to postaw postulat radykalny: SKASOWAĆ PAŃSTWO !
        Przecież to relikt z czasów gdy ludzie się organizowali dla obrony wspólnych interesów.

        Zostawić tylko oddziały para-policyjne do pacyfikowania tłumów niezadowolonych.

        Teraz widać, że Centralllla rzuciła już ostatnie rezerwy do walki z rozsądkiem społecznym.

        • falszywyprorok 3 marca 2012 o 7:54 pm

         centrala rzuciła buahahha paranoja to choroba – leczy się a nie robi z niej zaletę 😀
         Dopowiadasz sam sobie to co ci pasuje, gdybyś tak umiał czytać ze zrozumieniem ahhh.

         Ale masz lemingu odrobinkę racji – skasować państwo – tak.
         Wiesz co to państwo a co to naród – wiesz jaka jest różnica? Czy brak ci elokwencji?
         pfff

        • falszywyprorok 3 marca 2012 o 8:01 pm

         Człowiek może posiadać tylko dobra prywatne do własnego użytku – dom samochód poglądy. Natomist reszta ma być w rękach WŁADCY.

         Z tego wynika, że wy nie tylko wspieracie NWO, ale idziecie jeszcze krok dalej. Chcecie stworzyć państwo totalitarne, gdzie człowiek ma całkowity brak praw. Może tylko posiadać dobra konsumencie i nigdy nie może być decydentem.

         Niech zgadnę peryskop, ty ze swoją paranoją, pewnie w tym nowym systemie byłbyś władcą co? Albo gdzieś tam w urzędzie decydentem, na pewno byś decydował dobrze nie? Żeby jeden z drugim polaczek miał dobrze 🙂

         Otwierają nam się czytelnicy tego bloga, mamy coming out. Nie tylko nie chcą odwoływać od czynnej walki z NWO, ale chcą NWO jeszcze udoskonalić.

         Peryskop z twojej pisnaniny tutaj nic nie wynika, poza przemycaniem idei NWO. Jeżeli ktoś kogoś nasłał to właśnie Ciebie.

         Bo ja nawołuję do walki, a ty do zwiększania władzy systemu.

         To jest tak proste, że aż żałosne, gdy widzę reakcję czytelników tego bloga.

        • sebecx 3 marca 2012 o 10:06 pm

         masz rację fałszywy proroku wszystko sprywatyzować – powietrze też.. chętnie kupię – cena dla Ciebie 100PLN/ m3 … ile zużywasz na tydzień… coś jeszcze chcesz sprywatyzować z dobra wspólnego? ..kupię chętnie wszystkie ujęcia wody … cena dla Ciebie 120PLN/m3 … idiota!

       • monitorpolski 3 marca 2012 o 8:19 pm

        falszywyprorok, okej – minimalne państwo, dobra. Ale zero podatków! Niech płacą korporacje, w tym prywatni lekarze. I niech będzie autentyczna konkurencja, nie kontrolowana przez mafię. Obywatel powinien mieć prawo do robienia prowokacji np. wręczaniem łapówek – jakby się takiego delikwenta lekarza czy urzędnika państwowego skazało raz, drugi na 2 lata darmowych robót publicznych, to by się ich szybko wyleczyło. Państwo powinno jeszcze płacić za takie prowokacje.
        Konkurencja jest najzdrowszym narzędziem, ale w Polsce w ogóle nie funkcjonuje, gdyż mafia wymusza stawki. Koszt produkcji lekarstw to promile ich cen! Gdyby weszła apteka, która by sprzedawała z np. 15% zyskiem, to od razu wszystkie leki by staniały o kilkaset procent!
        Ale taka apteka nie wejdzie, bo by ich wszystkich zabito albo w jakikolwiek inny sposób załatwiono. Dlatego służba zdrowia powinna być publiczna, do czasu gdy to państwo stanie się (może kiedyś) normalne.

        • Peryskop 3 marca 2012 o 9:16 pm

         Monitor – dotknąłeś perspektyw zaznaczanych tu na blogu już wcześniej, m.in. przez ALFĘ i AQQ. Wraz ze spadkiem zasobności społeczeństwa ludzie BĘDĄ ZMUSZENI do rezygnacji z wykupowania recept i wciskania się do kolejek na zabiegi i operacje. Jednostkom to może zaszkodzić, ale w skali narodu przyniesie poprawę zdrowia ! I to nie będzie paradoks tylko efekt redukcji szkodliwych czynników. A ponieważ „oni” o tym wiedzą, to będą nam oferować rozmaite tańsze „leczenia” aby tylko zachować kontrolę nad naszymi organizmami.

         Gdy p. Kopacz-Metr-w-Głąb jeszcze jako „ministra” zapędziła się kiedyś w przechwałkach o swojej „reformie zdrowia”, wypaplała sedno całej operacji – chcemy doprowadzić do tego żeby KAŻDY miał kartę pacjenta. A więc KAŻDY obywatel – zdrowy też – musi mieć status chorego !

         Postulat – aby państwo było suwerenne i spełniało rzetelnie swoje ustawowe, demokratycznie ustanowione obowiązki – został przez agencinę f@p nazwany wspieraniem NWO.

         A to jest demagogia!

         Bo NWO przecież dąży do likwidacji suwerennych państw z pozostawieniem ich kadłubków-atrap na wzór baraków w obozach koncentracyjnych. No i oczywiście z zachowaniem funkcji kapo.

         Wielu aż się tu pali do takiej fuchy: pejcz, opaska na ramieniu, ciepła micha, kawa, cigarety…

        • falszywyprorok 3 marca 2012 o 9:46 pm

         Monitor – „okej – minimalne państwo, dobra. Ale zero podatków! Niech płacą korporacje, w tym prywatni lekarze”

         Tak napisałem, ale jeżeli zero podatków to i prywatni lekarze nie powinni ich płacić. Czyli co jeżeli ktoś jest zdolny to ma płacić podatek, a jeżeli ktoś jest urzędnikiem to już nie? Prywatny lekarz? A w czym on gorszy od prywaciarza sprzedającego bółki?
         Zaprzeczyłeś sam sobie, widocznie myślenie kolektywem zakłóca twoje procesy myślowe. Przemyśl sobie jeszcze raz to co napisałeś.

         „Konkurencja jest najzdrowszym narzędziem, ale w Polsce w ogóle nie funkcjonuje, gdyż mafia wymusza stawki”

         To samo napisałem wyżej. Problem taki, że dużo masz na blogu opłacanych komentujących. Państwo to mafia. PROSTE.
         Ale jak widać wielu tutaj komentujących uznaje, że mafia to mafia, a państwo jest święte i musi posiadać nieskończoność praw – to wtedy wszyscy będziemy silni i mocni itd. – Przecież to prawie jakby słuchać Lenina.

         Może być tak, że oni są tak bezdennie głupi. Dlatego np. jest ta agresja na prywaciarzy. Bo zapewne większość tu siedząca nie radzi sobie w życiu, a taki prywatny lekarz fajne auto i żonkę.

         Tak samo jak żeście pojechali po JKM, że on uznaje GMO za normalny produkt. Bo tak jest! Wy tego nie rozumiecie, bo jesteście komunistami.
         To wykracza poza wasze progi myślowe, przekracza wasze horyzonty o setki lat – nigdy nie będziecie w stanie tego zrozumieć.

         Jeżeli jest wolność, jeżeli jest Boska wolna wola, to czemu ktoś ma komuś zabraniać produkcji GMO? Niech sobie robi GMO i niech sprzedaje to jako GMO (teraz przez komunizm, GMO jest sprzedawane ale ukradkiem). Kto chce to kupi, a jak ludzie będą mądrzy i będą chcieli jeść naturalną żywność – to nikt od niego GMO nie kupi i cały pomysł GMO upadnie. Tak by było naturalnie. Ale przez takich ludzi jak wy, kolektyw, państwo, nakazy, zakazy – GMO ma się dobrze i będzie miało się lepiej. Bo na tym korzysta mafia, a wy wspieracie mafię/państwo.

        • falszywyprorok 3 marca 2012 o 9:54 pm

         PERYSKOP
         Zajrzyj sobie do wikipedii i znajdź hasła : PAŃSTWO, KRAJ, NARÓD.
         Zobacz różnice, ignorancie. Jeżeli ja jestem agenciną za to że posługuję się językiem którego nie jesteś w stanie zrozumieć, bo wykracza to poza twoje horyzonty, to po prostu oznacza że jesteś kretynem. I to wszystko.

         Nigdzie w moich komentarzach nie napisałem by zlikwidować państwo Polskie, napisałem, że należy ograniczyć obecność PAŃSTWA do minimum. Państwo powinno tylko posiadać ARMIĘ (napisałem wyżej) oraz przedstawicielstwo zagraniczne, dyplomatów (piszę teraz – jednak jedno wynika z drugiego).

         Manipulujesz więc moimi wypowiedziami, a tak właśnie zachowują się agenciory i paranoicy, wybierz sobie którym jesteś.

         „Postulat – aby państwo było suwerenne i spełniało rzetelnie swoje ustawowe obowiązki”

         Gdzie ty postawiłeś taki postulat? Napisałeś, że nic nie może być prywatne poza domem, samochodem i poglądami A to jest coś wręcz odwrotnego od danego postulatu.. Znowu manipulujesz. Nie rozumiesz podstaw koncepcji państwa. Państwo nie może być suwerenne, to naród może być suwerenny z podległym mu państwem. Ty chcesz kasty władczej, jak Hitler, jak Stalin, jak Tusk, jak Merkel, jak NWO – jak każdy POLITYK, a ja chcę wolnego narodu, który sam o sobie decyduje poprzez ograniczone do zupełnego minimum państwo. Państwo, którego celem jest jedynie zagwarantowanie fizycznego bezpieczeństwa swoich obywateli. Ponieważ wolny naród, z nadaną Boską wolną wolą, nie potrzebuje opieki państwa, nie potrzebuje państwowych ośrodków pracy i urzędów. Wolni ludzie sami się zoorganizują i nie potrzebują kontroli. A teraz możesz wypierdalać, chyba że chcesz coś jeszcze dodać to zmiażdzę cię tu jak karalucha I nie pomogą ci kuzyni, czy kto tam, klikający ptaszki na minus. Jesteś zbyt tępy.

        • maniek 3 marca 2012 o 10:07 pm

         Napiszmy Konstytucję!!! Nowe Prawa!!! I będzie tylko czekać na rewolucję!!! Jak wszystko będzie dopięte tj przepisy prawo karne konstytucja i wiele innych to będziemy tylko czekac na przewrót i pogonić molochów przed Trybunał stanu wtedy coś się zmieni!!!

       • libro77 3 marca 2012 o 9:30 pm

        falszywyprorok – też podejrzewałem Peryskopa, ale chyba się myliłem.
        Podejrzewałem po odcieniach, tonacjach, niuansach jego wypowiedzi.
        Zdarzało się, że znikał, nie był aktywny przy ważnych dyskusjach. Ale może to był przypadek.
        Wydawał mi się zbyt idealny, zbyt perfekcyjny.
        Faktem jest, że bez jego obecności na tym forum dużo tracimy.

        • falszywyprorok 3 marca 2012 o 10:05 pm

         Nic nie tracisz. Wbrew temu co myślisz jedynie 10% komentarzy i informacji na tym blogu jest rzetelne. Reszta to bzdury paranoików lub specjalnie dezinformacje. Ile już było ogłaszanych tu wojen i kataklizmów? Czemu to służy, zastanów się (bierz pod uwagę socjotechniki)

         • monitorpolski 3 marca 2012 o 10:46 pm

          fałszywyprorok, prowadzisz dywersję, masz bana od tej pory. Na tym blogu pisze wiele uczciwych i rzetelnych osób – obrażasz nas wszystkich. Mało gdzie można znaleźć taki zestaw dobrych informacji jak tutaj.

        • Peryskop 3 marca 2012 o 10:45 pm

         zgniataj sobie swoje karaluchy ubijając pianę

     • pola 3 marca 2012 o 9:48 am

      I co z tego że ten majątek został sprzedany,tylko po to aby zniszczyć naszą gospodarkę a nas samych wypędzić z ojczyzny za chlebem,tylko slepiec tego nie widzi.Jęsli ktoś mysli że jak kapitał prywatny przejmie szpitale,szkoły to na co będzie nastawiony ,na zysk i czy będzie co niektórych stać na edukację dzieci,zastanówcie się,nie mówiąc już o leczeniu które już jest dla ludzi z kasą.

     • Ania 3 marca 2012 o 10:42 am

      Przynosi. Tylko komu? Ludzie coraz mniej mają, coraz mniej zarabiają, a za wszystko płacą podwójnie. ZUS i podatki idą przecież z naszej pracy. Ale za szkołę, leczenie, musimy juz płacić oddzielnie z tych groszy, które nam po opodatkowaniach zostają.Mniej więcej zostaje nam 30%. Czyli 70% wypracowanych przez nas srodków przepada. Ciekawe na co idą ?

      • sebecx 3 marca 2012 o 10:53 am

       na podwójne podgarla, tłuste dupy i tablety…

     • ciociababcia 3 marca 2012 o 5:52 pm

      madam 3 Marzec 2012 o 8:15 am
      nic mi nie przychodzi na myśł, tylko inwektywy. Ale Monitor dałby mi bana. :))) (to do Monitora).
      Gdyby głupota miała skrzydła to latałaby jak gołębica. Ty latasz.

     • Roma 3 marca 2012 o 8:46 pm

      @ madam
      to gdzie są te rzekome ……….. zyski ?
      skoro w każdej dziedzinie są cięcia ?
      skoro Skarbu Państwa nie stać na żadną pomoc społeczną, skoro polityka prorodzinna
      nie istnieje a nawet becikowe (czasy PIS + LPR) jest obcinane,
      a które powinno priorytetem ? skoro jestem problem demograficzny, to należy go rozwiązać
      poprzez politykę PROrodzinną a tu rząd robi odwrotnie !!! Bo niby nie ma pieniędzy.
      To gdzie są te pieniądze z prywatyzacji majątku narodowego ?
      Gdzie te korzyści z pożyczek z MFW ? Gdzie te zyski ze wzrostu 2,5 % PKB ?

      • Orka 4 marca 2012 o 3:04 pm

       Ania ?! Roma ?! Tu na tym blogu zadajecie takie pytania ?!
       A utrzymanie wojsk na „misjach pokojowych” a roszczenia ok. 65mld dla Żydów ?!
       no i tak na marginesie ( znowu nie taki margines ! ) tworzenie nowych „starych rodzin” …
       Drogie Panie , biegiem marsz do garów …
       A ja mogę dostać bana ?! Monitor , jest w tobie tyle pogardy do ludzi , którzy ośmielają się mieć swoje zdanie a nie daj Boże jak ci ktoś osobiście nadepnie na odcisk , to nawet jesteś w stanie zwracać się do kobiety jak do mężczyzny w czym wtóruje ci niezrównany zenobiusz , wielki obrońca wiary , biedny chory człowiek !
       Dołączyli też inni , wielka szkoda . Zapamiętajcie , takie blogi jak ten mają za zadanie nas wszystkich połączyć w takich sprawach jak NWO , GMO , katastrofy , szczepionki itd , itp ( bo to dotyczy wszystkich nacji bez wyjątku ! ) by potem gdy przyjdzie czas objęcia władzy przez „zasłużonych bojowników” wszyscy „pożyteczni idioci ” poznają swoje miejsce we właściwym szeregu . Już zaznaczają swoje zasługi …! Ale rozwiązań żadnych ! Poprzednio na którymś wpisie próbowałam zachęcić do dyskusji skąd rząd może wziąć pieniądze by jak najmniej wyszlamować nasze kieszenie , to odezwały się tylko dwie osoby z konkretnymi pomysłami… i na tym koniec .Tylko pyskówka ! lub takie hity w wykonaniu zenobiusza „…No,nie będzie premii , tak bywa,jak się pije,
       w pracy co widać po wpisach. …” Litości ! zmień płytę …
       Historia lubi się powtarzać , zmieniają się tylko metody . Jeszcze raz polecam gorąco , obejrzyjcie film Grzegorza B. ” Towarzysz Generał…” Zobaczycie kto i jak załatwił pierwszą solidarność . Nie odpowiadajcie , bo ja nie zamierzam więcej tutaj dyskutować.

       • monitorpolski 4 marca 2012 o 3:46 pm

        „Nic nie tracisz. Wbrew temu co myślisz jedynie 10% komentarzy i informacji na tym blogu jest rzetelne. Reszta to bzdury paranoików lub specjalnie dezinformacje. Ile już było ogłaszanych tu wojen i kataklizmów? Czemu to służy, zastanów się (bierz pod uwagę socjotechniki)” – to cytat jednego z tych, co do których uważasz, że nie mam tolerancji. Orka, gdzie byłaś podczas prawdziwej tragedii, jaką nam szykowano – mówię o masowych szczepieniach na H1N1, które były zamachem na ludzkość? Staracie się jak możecie zniszczyć naszą wiarygodność – szkoda waszego czasu.

        • Orka 4 marca 2012 o 6:39 pm

         Byłam w tej tzw . grupie anonimowych „pożytecznych idiotów” , którzy na lewo i prawo rozgłaszali sprawę szczepionek ( oczywiście , że nigdy nie będę tego żałować !), kierując na stronę grypa 666 po wiadomości na ten temat , co zaowocowało ogromną popularnością owej strony a tobie się wydaje , tak jak Wałęsie , że sam uratowałeś nas od tych szczepień ?! Ja dobrze pamiętam komu tak naprawdę zawdzięczamy , że nie zostaliśmy zaszczepieni . Jane Burgmeister , Piotr Bein , prof. Majewska , czeski laborant i inni . To dzięki takim anonimowym jak ja rozniosło się to po całej Polsce i w porę ustrzegło i uniemożliwiło przymus szczepienia. Byłam i jestem cały czas w Polsce , obserwuję , czytam o wszystkim co się tu dzieje , działałam także społecznie , co jeszcze bardziej pomagało mi dotrzeć z info na ten temat . Co ty sobie wyobrażasz , że rozmawiasz z jakąś gówniarą , która nie wie na jakim żyje świecie ?! Jak już was tak zacznie pycha roznosić , to może wspomnijcie czasem , że gdyby nie ci świadomi anonimowi internauci to wasz wysiłek mógł by pójść na marne ! a nie posądzać o agenciarstwo i dezinformację ludzi którzy z wami czasem się nie zgadzają bo mają różne i więcej doświadczeń ! Potrafisz monitor bronić jakiejś tam pani , której nawet zdjęcia nie można znaleźć pomimo jakichś jej tam zasług dla Polski , a mnie zarzucasz jakieś pierdy o jakichś z kimś znajomościach i na dodatek zwracasz się do mnie jak do faceta ?! a zza pleców w tym tonie ujada zenobiusz „…Wpisz w Googla Irmina Samulska i poczytaj,taki jakiś niezaradny
         jesteś,nagle???…” Co ty , myślisz , że nie szukałam ?! To tobie się nie chciało !!!
         O prawdę i o rację walczę , zawsze , ale nie takimi metodami !
         „…Staracie się jak możecie zniszczyć naszą wiarygodność – szkoda waszego
         czasu…” To już nie jest śmieszne , to obsesja ! Dawaj tego bana , bo będzie coraz śmieszniej …

       • zenobiusz 4 marca 2012 o 7:06 pm

        .Orka@
        Tylko pyskówka ! lub takie hity w wykonaniu zenobiusza “…No,nie będzie premii , tak bywa,jak się pije,
        w pracy co widać po wpisach. …
        Nie wpadłem na To ,że Wesołych Świąt@ to ty w przebraniu,i zareagowałem tylko na jego rzucanie k…wami,i bełkot.ale widzę że miałem dubleta.
        Jesteście zespołem.

        • Orka 4 marca 2012 o 8:20 pm

         Może chodzi ci o zespół downa ?! hahahahahahahahahahahahaha!!!
         Zenobiuszku , jak ty do tego dochodzisz , że Orka to Wesołych Świąt albo na odwrót ?! Sto pociech z ciebie !!! Kilkakrotnie twoje nazwisko i miejscowość w której mieszkasz na tym forum już padło , celowo nie piszę konkretnie , żeby mnie ktoś czasem nie uprzedził albo taki np jak Totalsky , nie przyczepił się do mnie żebyśmy do ciebie razem pojechali ! Niestety ty nie jesteś anonimowy bo byłeś nieostrożny i zaprzyjaźniałeś się nie z tymi co powinieneś i te skunksy cię paskudnie zdradziły a ja tego nie popieram i tego nie zrobię , bo nawet cię lubię , bo taki trochę Don Kichot jesteś ! A więc wybieram się w tamtym kierunku , bo chcę osobiście poznać tak wytrawnego tropiciela agentów , dezinformatorów , zespołów itp.i osobiście złożyć życzenia Wesołych Świąt ! Do zobaczenia superdetektywie KT !

        • Peryskop 4 marca 2012 o 10:36 pm

         Orka, czy nie poniosły Cię emocje zbyt ostro ?
         Wydaje mi się, że masz sporo racji, ale chyba też tłumione pretensje do Marka.

         Nikt nie działa w próżni i nawet wybitni soliści brzmią słabiej bez akompaniamentu.
         Ale bez nich sama orkiestra też nie ma czym zabrzmieć. Blokada swińskiej to zespołowy sukces.

         I akurat bez Marka o wiele mniej udałoby się pozostałym. A wciąż nie braknie ataków agentury.
         Jeśli ktoś daje kontrowersyjne albo wieloznaczne wpisy, to ryzykuje błędne odczytanie intencji.
         Tylko Ty wiesz NA PEWNO kim jesteś…..

         Czytałaś bilans CZEGO NIE WIEMY vs CO WIEMY w sprawie p. Irminy S. i p. Leszka z Gdyni ?

     • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 8:54 pm

      @madam
      daj spokój! Balcerowicz juz sie wszystkim przejadł, nawet platformersom; nie lubie dyskutowac za pomoca epitetów, ale w przpadku komentowania twojej wypowiedzi – naprawdę trudno sie przed tym powstrzymać; goje jeszcze tak nie zgłupieli do szczętu, żeby reagowali na takie argumenty: przynajmniej na tym blogu…..; jeśli wszystko prywatyzować, to wszystko: panią Madam też, jesli posiada jeszcze wartośc rynkową 😛

     • kosiardeyablos 3 marca 2012 o 11:23 pm

      a ciebie nikt nie sprywatyzował jeszcze ? No bo ja cie moge sprywatyzować ! Ile jesteś warta ? Jeden, dwa czy pięć złotych. Za ile moge cie kupić. Pamiętaj że moge cię późńiej sprzedać, z zyskiem tak jak szczecińskie chemikaliowce, po trzech latach ich wartość przekraczała kilka krotnie wartość budowy i ceny kupna przez armatora – ot fenomen rynkowy, dosłownie jak wino, czym starsze tym droższe, te nasze z polskiej stoczni szczecin statki były. No to dasz sie kupić czy nie, pamietaj czas płynie a wartość spada, musze wiedzieć bo chce na tobie zarobić, no biznes to przecie , co nie ? Nie wazne co bedziesz robić ale zgodnie z naturą ….hm…..no potrzebuje czarnucha. Zęby zdrowe masz ? Nie chorujesz ? Masz zeza czy nie…..bo załatwiam transfer, handel to handel, dbam o detale, mądralo ze wsi Bździny !!!

    • pola 3 marca 2012 o 9:34 am

     W zupełności się z tobą zgadzam Peryskop,jeśli ktoś twierdzi że nie został wypracowany majątek przez naszych dziadków i rodziców to sieje dezinformację,ponieważ wystarczy przyjrzeć się najbogatszej czołówce ludzi w Polsce i zadać sobie pytanie z czego powstały ich majątki? czy otrzymali je po swoich przodkach wypracowane przez pokolenia?

     • sebecx 3 marca 2012 o 9:45 am

      z zakamuflowanego spekulacyjnego złodziejstwa … to taka „sztuka królewska” …zwłaszcza angielska….

      • Peryskop 3 marca 2012 o 2:54 pm

       Tu konieczna jest uwaga, że oprócz przekrętowiczów, jak FOZZ, czołówka zarządza także kapitałem użyczonym do przeprania z zewnątrz – http://monsieurb.nowyekran.pl
       w tym telavizje, olejo-energetyka, developerka, farmacja, hodowla, skup, wódki itd…

   • Polak Potrafi 3 marca 2012 o 2:10 pm

    Takie myślenie prowadzi do paranoi oddajmy wszystko starszym Braciom w wierze.
    Nasze ulice ich kamienice,tak ma być…….będzie ok…….

    • monitorpolski 3 marca 2012 o 8:21 pm

     Cała prywatyzacja jest nielegalna. Są na to dowody. Przyjdzie czas, że odbierzemy to i ukarzemy zbrodniarzy.

     • kosiardeyablos 3 marca 2012 o 11:33 pm

      Oj Monitor, z całą przyjemnością karać będziem. Z Bratem Texem przygotowujemy już łopaty do stróżowania przy wyjśćiach z podziemi, bedziem trzepać (pacać !) każdego ży…..hm…robala i przepędzać spowrotem. Dziurę później zalejemy betonką, pojazd już mamy nagrany, kierowca aż sie pali do roboty i tylko czeka na misje, tak jak my…..

      • monitorpolski 3 marca 2012 o 11:38 pm

       Nie pisz tak, tu trzeba sądów i wyroków. Inaczej będziemy tacy sami jak oni.

       • kosiardeyablos 4 marca 2012 o 12:22 am

        no i tu masz racje – nie zniżajmy się do ich POziomu !!!

        • kosiardeyablos 4 marca 2012 o 1:01 am

         …ale jednak ktoś będzie musiał, może nie w drodze wyjątku ale……

      • Tex 5 marca 2012 o 6:45 pm

       Dobrze gada wodki mu dać…
       a lopatka jak sie patrzy, nowka sztuka, nie smigana gojowka-gnojowka…
       az rece juz swedza…

       pozdrawiam
       Tex

   • Onufry 3 marca 2012 o 3:12 pm

    Ty nie jesteś. Nie wiem czy wiesz iż przed tzw. reformą balcerowicza Polak zarabiał ok. 20 usd na mc., tak dokładnie. Tyle co w Chinach.(w tamtym czasie) To dlaczego zniszczono nasz przemysł a miejsca pracy i kasę wpompowano w komunistyczne Chiny ? Wtedy byli na podobnym poziomie jak my. Opowiada się pierdoły jaki to Polak nie wydajny w pracy. Nawet chyba ty mistrzuniu w to nie wierzysz. Pojeżdzij po Europie zobacz kto tam pracuje….? A gdzie miejsca pracy w PL ? W bolszewickich urzędach i hurtowniach rozprowadzających chińszczyznę ? Tfu !

    • Polak Potrafi 3 marca 2012 o 5:04 pm

     POLSKA DLA POLAKÓW WARA OD NASZYCH MAJĄTKÓW

     t

 2. Peryskop 3 marca 2012 o 1:10 am

  AQQ na poprzedniej stronie wpisała słuszną uwagę o prawdopodobnym nagłośnienu afery z solą
  ażeby odwrócić uwagę publiczności od obecnych manipulacji sejmowych wokół GMO.

  AQQ: „No i doigraliśmy się z solą, teraz już musimy zamknąć rodzime przetwórstwo i jeśc GMO bo okaże sie zdrowiutkie”.

  http://wiadomosci.onet.pl/raporty/afera-solna/panika-u-sasiada-polski-szukaja-skazonej-soli,1,5045874,wiadomosc.html

  • rabarbarek 3 marca 2012 o 5:21 am

   ” Trujecie nas bez ostrzezenia , niszczycie nasze zdrowie , nie myslicie o nas , tylko o swoich zyskach, dlatego narazie tylko was ostrzegamy …. ” Anonimowi ponownie zaatakowali Monsanto. Chyba w zeszlym roku , opublikowali dane pracownikow Monsanto , teraz na znak protestu przeciwko monsantowskiej akcji przeciwko farmerom produkujacym naturalna zywnosc , zhakowali badania Monsanto. Zapowiedzieli , ze to dopiero poczatek , jesli nie odstapia od sadzenia farmerow. I trucia…

   Dwa dni temu aresztowano 25 Anonimowych . Jak podano na ich stronie aresztowano tych , ktorzy zostawili zbyt wyrazne slady swojej dzialalnosci na Internecie. Interpol i FBI sa na tropie ich dzialalnosci. Sprawa o tyle ciekawa , ze prawdopodobnie pod szyld Anonimowych weszly grupy , ktore nie maja z nimi nic wspolnego . Stad to zamieszanie . Trzeba uwazac . 31 marca maja przeprowadzic akcje ” zamykajaca” dostep do Internetu na calym swiecie.

   Ciekawy artykul o akcji przeciwko Monsanto.

   http://news.cnet.com/8301-1009_3-57389119-83/antisec-dumps-monsanto-data-on-the-web/?google_editors_picks=true

 3. kielbasa 3 marca 2012 o 1:11 am

  Przypomne tu slowa rzekomego Ministra spraw zagranicznych Sikorskiego.Dorzniemy watache,
  Ta watacha jest wlasnie spoleczenstwo Polskie.I pytanie co trzeba zrobic?????Mysle ze sa tu ludzie rozsadni i wiedza co nalezy zrobic.

  • kosiardeyablos 3 marca 2012 o 11:47 pm

   już to proponowałem – zebrać do kupy ludzisków, czyli po kolei – górników, rolników, stoczniowców, sklepikarzy, fanów Haliny Frąckowiak, pielegniarki i moherowe berety które zastąpią wojsko i policje bo chyba ta niestety już nie jest nasza i przystąpią łącznie z zdesperowanymi renicistoemerytami oraz poławiaczami puszek PO piwie szturm na siedzibe Narządu Powszechnego Dymacza w celu uskutecznienia dymisji rach ciach od zaraz. Zamiast koktajli mołotowa zdecydowanie proponuje mniej gorący ładunek a mianowicie sloik z poranną kupką tudzież worki ze szczynami, na to nie ma bata. Obrzucamy ich gównem czyli oddamy im to co są sami warci – tak racjonalnie przetworzoną żywność z domieszką GMO którą nas raczą od dawna , czyli Bomby Zapachowe. Jęsli znajdzie sie dawca owsików to bardzo chętnie użyczę słoiki, które schowałem w piwnicy. mam też zakrętki. No mucha nie siada !

   • kosiardeyablos 4 marca 2012 o 12:06 am

    soooorki poprawka !!! W żadnym wypadku słoiki, szkło może wyrządzić szkody a odłamki chlasty i takie tam……..jakby co, radze zastosować bezpieczne woreczki foliowe (nie te ze Stonki czy Getto) i nie z zzipem bo sie otworzyć mogą łatwo i zawartość się rozleci. Woreczki foliowe !!! bo wtedy efekt będzie, z plaśnięciem…..”czysta poezja”…..łał !!!

 4. filmyprawdy 3 marca 2012 o 1:12 am

  NOWA PUBLIKACJA NA STRONIE FILMY PRAWDY.

  ZACHĘCAMY DO ROZSYŁANIA DO INNYCH TEGO ARTYKUŁU PÓKI MAMY WOLNY INTERNET, NIECH WIE O TYM JAK NAJWIĘCEJ OSÓB.

  DZIAŁAJMY PÓKI JEST NA TO CZAS.

  PUBLIKACJA:

  NAZISTOWSKI PROGRAM REDUKCJI POPULACJI NA ŚWIECIE

  https://filmyprawdy.wordpress.com/2012/03/02/nazistowski-program-redukcji-populacji-na-swiecie/

  POZDRAWIAMY
  REDAKCJA FILMY PRAWDY

 5. mi461 3 marca 2012 o 1:34 am

  W Polsce od lat sprowadzana jest z Argentyny sruta sojowa, karma dla bydla, trzody chlewnej
  i drobiu.
  …”Zdaniem ekspertów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, którzy stwierdzili, że wyeliminowanie z żywienia zwierząt śruty sojowej spowoduje wzrost kosztów produkcji mięsa. Zastąpienie jej innymi komponentami pasz jest trudne i mało opłacalne.

  Ostatecznie zmiana pokarmu spowodowałaby znaczny wzrost cen polskiego mięsa.

  GMO jest już obecne na naszych stołach i bardzo ciężko będzie z niego zrezygnować ponieważ w Polsce nie obowiązuje znakowanie żywności. ”

  Nikt nie wie co wlasciwie spozywamy, powinno sie domagac oznakowania jaka pasza byla uzywana do hodowli danego gatunku miesa.
  link http://orwellsky.blogspot.com/2012/02/wielki-skandal-z-gmo.html

  • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 1:58 am

   mi461@ – jak napisałem o tym kilka dni temu to mi doklejono łatkę że popieram GMO – co jest kompletmną nieprawdą, mniejsza o to, moim zdaniem tylko zakaz imprtu takich nasion czy pasz może coś dobrego spowodować , trzeba likwidować żródło, bo jak już to do polski wiedzie to gdzieś sie miejsce znajdzie żeby to zagospodarować.

   • Peryskop 3 marca 2012 o 2:07 am

    Można sprawdzić, że dezinformator pysznie się nazywający na wzór samego Boga usiłował nas tu przekonywać, że i tak rozpowszechnienie GMO jest faktem i nic się już nie da z tym zrobić.

    Jest to typowa agenturalna wrzuta, mająca na celu zaprogramowanie nam uległości i porzucenie jakichkolwiek protestów. A pomrukiwania, że on też nie lubi GMO, służyły uwiarygodnieniu się.

    • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 2:32 am

     Peryskop@ da sie – tylko, że oprócz szumnych hasłe jaki to żont niedobry bo chce wprowadzić gmo – należało by sie zastanowić ile tego świństwa już tu jest i z tym zacząć walkę – a ja jakoś tego nigdzie nie widze

     i dzieki za przyklejenie kolejnej łatki – zmienie niedługo nicka na oblepiony albo załatkowany, obłatkowany – ogólnie obes…..

     „choć masz w lodówce właczone światło nie masz pojęcia co w niej masz”

     • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 4:22 am

      Ps. i taka naszła mnie jeszcze refleksja – czy paw to mądre zwierze ? cóż ma oprócz pieknego ogona ? którym sie chwali wszem i wobec ?

      • Onufry 3 marca 2012 o 3:27 pm

       U koryta masz rudego pawia. Puszy się nie miłosiernie. Tak wiem (to przecież mniejsze zło) i tak elokwentnie wygląda w tvn ! Aż miło po nim zobaczyć blok reklamowy , jest tak samo prawdziwy jak jego pierdoły co opowiada iż zaraz lecę do marketu na zakupy !

       • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 4:12 pm

        Onufry@ ja go nie wybrałem, wiec miej żal do tych co go uznali za mądrzejszego niż reszta pawi, a skoro ograł reszte widocznie byli od niego głupsi, ja sie tym głowy nie zaprzątam, jest jak jest, dziś jest taki paw jutro bedzie inny i nie mam zamiaru sie tym denerwować

        • Onufry 3 marca 2012 o 5:56 pm

         Widzisz jakie to dziwne. Nikt na niego nie glosował…. Wybrał się sam ? Ja wiem i Ty też, że to tylko medialny słup i nic więcej ! Prawdziwe rozdawanie kart to inna bajka.
         A skoro bzdety wprowadzane przez tego słupa cię nie ruszają i nie dotyczą to sam się zdemaskowałeś kim jesteś. Miłej niedzieli…..?!

        • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 6:07 pm

         Onufry@ żeby sobie nie zaprzątać głowy kto rządzi jak i po co, można sie oprzeć na tym i bedziesz miał świety spokój

         „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie (Rz 13, 1-5) – pisał św. Paweł do chrześcijan w Rzymie.”

        • Onufry 3 marca 2012 o 6:23 pm

         Waszmość „Jestem” nie w ciemię bity ! To co o jegomosciu myślę powyżej opisał. A raczej się nie omylił . Radę z cytowanej przypowisci pod rozwgę wziąść raczę, niemniej przestroga to jakowa czy napomnienie ?

        • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 6:51 pm

         Onufry@ ani przestroga ani napomnienie, po prostu mądra rada Pawła, Jezus nauczał aby nie być z tego świata – wiec po co z nim walczyć ?
         inni mistycy nauczają podobnie, nie płyń pod prąd tylko z prądem, a wiec akceptuj świat taki jaki jest,
         ja tak robie od jakiegoś czasu i żyje mi sie znacznie lepiej, łatwiej i przyjemniej
         czego i wam wszystkim życze !!!

        • Onufry 3 marca 2012 o 7:44 pm

         Więc co robisz na blogu który ” płynie pod prąd ‚, nie szkoda czsu ? Ciesz się szcześciem o jakim piszesz. A niech ta grupka buja w obłokach ! Ja własnie idę do kumpla na piwko. Będziemy gadać jak nam fajnie i popijać. U ciepie robota do 22 giej ? Z czegoś trzeba zyć…..

        • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 7:59 pm

         Onufry@ nie przyklejaj mi łatek agenta, bo już mnie to nudzi, przywykłem, założę sie natomiast, że z kumlpem pogadasz nie jak ci fajnie tylko jak ci nie fajnie i bedziecie szukać na dnie butelki winnego waszej niedoli, możliwe że w którejś znajdziecie, podejrzewam jednak że bedą to wasze własne odbicia

      • Inna 3 marca 2012 o 10:44 pm

       „Ja jestem” Tusk z kolesiami to dar od…Boga ? Rentę dostaniesz jak nic. Można na pierdołach zarobić , ty chłopie myślisz ! Nie jesteś taki głupi zapisz to !

       • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 10:59 pm

        Inna@ czytaj ze zrozumieniem, wiem że to trudne ale probuj

     • monitorpolski 3 marca 2012 o 8:24 pm

      ZACZNIJMY OD ZAKAZU! A ZAKAZU NIE MA. Czy jest zakaz stosowania broni chemicznej i biologicznej w Polsce? Jest. To dlaczego nie goni się tych, którzy sprowadzają i używają nasion GMO, skoro jest to broń biologiczna?! Rozmowom w Sejmie powinna się przyglądać prokuratura, policja i oddziały antyterrorystyczne!

      • kosiardeyablos 4 marca 2012 o 12:13 am

       MrMonitor – nam tutaj po prostu brakuje czegos na wzór ETA !!! Co by nie było że nawołuje, ale to fakt !!!Takie trzepadło na „Brudne Dywany” !

    • libro77 3 marca 2012 o 7:17 am

     Peryskop – jakis_buk nazwał się tylko jakimś bogiem, co nikogo szczególnie nie ziębi ani grzeje. Jego nowe wcielenie przejęło imię Boga trzech największych religii świata.

    • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 8:59 pm

     @Peryskop
     ten z boskim nickiem to cienki bolek-dezinformator; amatorszczyzna! juz nawet nie udaje, że ma własne poglądy: Urban przy nim, to były szczyty intelektu!

     • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 9:01 pm

      a jeszcze bardziej brakuje mu finezji; produkt współczesnego systemu oświatowego?

 6. zenobiusz 3 marca 2012 o 1:50 am

  http://zenobiusz.wordpress.com/2012/03/02/modlmy-sie-za-nich-to-dopiero-poczatek-sezonu-tornad-town-marysville-indiana-completely-gone-apocalyptic-destruction-east-central-usa-feb-22012/
  Proszę o modlitwa ,za tych którzy zginęli,zostali ranni,stracili wszystko ,dziś w tornadach ,w USA.
  Boże zmiłuj się nad Ameryką.

  • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 2:05 am

   Zenobiusz@ zamiast utrzymywać tysiace żołnierzy w bazach na calym swiecie i wojować gdzie sie da, niech tą kase przeznaczą na ochronę własnych obywateli – wtedy żadne modły nie bedą im potrzebne, albo niech właczą HARP-a i zrobią porzadek z pogodą (wyczytałem tu że to działa)

   • zenobiusz 3 marca 2012 o 11:25 am

    To są naturalne procesy,a raczej procesy z woli
    ,nie śmiesznego Harpika,
    a kogoś znacznie potężniejszego.
    Ty módl się za siebie,
    bo takie tornada,będą i w Polsce.

    • monitorpolski 3 marca 2012 o 8:29 pm

     zenobiusz, są dowody, że HAARPEM można wywoływać wielkie ulewy i tornada. Nie twierdzę, że akurat to. Ale dowody są i nic na to nie poradzisz. Moskiewskie lotnisko stosuje małą wersję, sprzedaje też system, który działa do kilkuset km.
     “Technology will make available to the leaders of major nations, techniques for conducting secret warfare, of which only a bare minimum of the security forces need be appraised…..techniques of weather modification could be employed to produce prolonged periods of drought or storm.”
     To brzeziński w 1970 r. Już wtedy mieli takie możliwości, teraz o wiele większe.
     A tu masz o trzęsieniach ziemi, szef CIA Cohen, 1997:
     “Others are engaging even in an eco-type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves.”

 7. wirujcie 3 marca 2012 o 2:50 am

  zmniejszenie de kopulacji jest adekwatne pojęciowo

  • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 9:04 pm

   @wirujcie
   można kopulowac, depopulować i nie grzeszyc zbytnio – np. coitus interraptus:-)… mało przyjemne, ale zapewne skuteczne (pomijając przypadki, które – jak wiadomo – chodzą po ludziach…);

 8. cinomorecam 3 marca 2012 o 3:29 am

  JA-JESTEM 3 _ Co To Za Nick? ciekawe? Lecz dla ciebie… Kto blokuje i sprzedaje (wieczną żarówkę,?,kto blokuje technologię przetwórstwa reklamówek z marketów na ropę?,kto ma wyłączność na światłowody,kto blokuje i dodaje nowe podatki? To My Polacy ? NIE – To Biedacy @ Żerujący na Bogobojnych i naiwnych ! Nie możemy ,dać satysfakcji na zdradę w naszym Kraju i sprzedaż…To co Polskie 😉 linkihttp://www.google.co.uk/#q=sprzeda%C5%BC+maj%C4%85tku+narodowego&hl=pl&prmd=imvns&ei=zYBRT_qEJJTb8QOOn8zyBQ&sqi=2&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=decbbed88d277dd2&biw=1024&bih=603 na grab… Pozdrawiam …Kumatych i Dobrych Ludzi 😉

  • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 3:35 am

   cinomorecam@ co to za nick ? chcesz mi przykleićkoleją etykietkę ?
   a reszty twojej wypowiedzi , choć sie staram usilnie pojąć nie moge

   • libro77 3 marca 2012 o 6:57 am

    TY-JESTEŚ – cinomorecam nie uważa się za Boga, ani tego nie sugeruje

    • sebecx 3 marca 2012 o 11:08 am

     spokojnie wcale nie nazwał się Bogiem .. obejrzyj sobie to: http://www.youtube.com/watch?v=OZAa4aGyDyg&feature=related

     • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 1:29 pm

      sebex@ dokładnie o to chodzi, moje uznanie, szkoda że tak mało ludzi zdaje sobie z tego sprawe, żyjąc we śnie własnych emocji i umyslu, nie zdzjąć sobie sprawy z tego że są czym wiecej, ale jak mówi mooji do tedo trzeba dorosnąć

     • Peryskop 3 marca 2012 o 3:13 pm

      „JA i tylko JA” – namawia egoistów agent ps. Mooji do prostackiej „medytacji”.
      Trudno się dziwić, że z tak przepranymi móżdżkami lemingi myślą tylko o sobie.

      Don’t care. It is good for you. Feel free. Enjoy yourself. Forget everything else. Sleeeep.

      A my już zajmiemy się twoim otoczeniem, rodziną, sprywatyzujemy co tam jeszcze macie…

      W otwieraniu oczu na tego typu „uzdrowicieli skołatanych dusz” jestem z s. Michaelą Pawlik !

      • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 3:56 pm

       Peryskop@ jak sam przyznaleś na tym forum kiedyś wierzyłeś w UFO i inne wynalazki , jak widać z czesci jeszcze nie wyrosłeś, wszystko przed tobą

       kogo masz na myśli pisząc „my sie zajmiemy …” ? WY to znaczy kto ?

       wolałbym żeby moją rozdziną, otoczeniem itp. żedne WY sie nie zajmowali, potrafie o to zadbać sam i nie potrzebuje żadnej łaski i porad o WY, pokażcie że coś potraficie zrobić lepiej to zwroce sie do was o porade, narazie to WY potraficie tylko narzekać i przykleiać innym łatki typu agent

       • monitorpolski 3 marca 2012 o 6:07 pm

        Buku, byłem świadkiem jak prądy atmosferyczne mieniły bieg nad całą Polską na skutek akcji Zeno – uratowało nas to od strasznego skażenia promieniotwórczego. Nie bajeruje, choć pewnie i tak nie uwierzysz. Śledziłem ruchy chmur w Warszawie – dokadnie jak Zeno przewidział prądy zmieniły kierunek i ciężkie chmury się rozpierzchły. To było bodajże w maju ub. r. Nad tym pracowała cała grupa orgonowców, kierował nimi Zeno swoim blogiem. mam nadzieję, że za dużo nie zdradzam? To było wszystko oficjalnie. Drugi przypadek to wywołanie deszczu w Krakowie po długiej suszy. Napisał mi sms-a „będziesz miał duży deszcz w ciągu godziny” i tak się stało! Nie było nic takiego w prognozie. Deszcz obejmował TYLKO teren centrum Krakowa. Stąd taki atak na Zeno, m.in. ze strony Fuckira.

      • sebecx 3 marca 2012 o 4:32 pm

       Pray, pray fervently to the Lord …Work hard …and pray … do not sin .. Bring us your money… Sleep.

       A my już zajmiemy się twoim otoczeniem, rodziną, sprywatyzujemy co tam jeszcze macie…

       • Peryskop 3 marca 2012 o 8:37 pm

        Kiedyś popularną piosenką była „Czy czuje pani czaczę ?”
        A teraz na czasie jest Czy czujesz mooji bluesa, Sebecx ?

        Wyczuwasz podobne nuty u innych wirtuozów globalnego zamulania ?
        Czy miałeś już swoje przebudzenie w Globalnej Świadomości ?

        Czy inni też te nuty coraz wyraźniej czują ?

        A może słuchałeś dziś (3.03.2012) w katechezie w RM kolejnego odcinka judeizacji owieczek ?

        Z cyklu „Kościół w Trzecim Tysiącleciu” było o przestrzeganiu szabasu, o świętym dniu bożym (to znaczy o sobocie żeby było jasne !), z wykorzystaniem słów-programatorów, jak liturgia, Bóg, świadomość itp.

        Po odegraniu udramatyzowanej farsy RM na pewno dostanie pozwoleństwo na multiplexa, bo bardzo sprytnie spełnia powierzoną misję – przerabiać mentalność katolików na judajską.

        Celebrował: Stanisław Stefanek (ur. 7 maja 1936) – polski biskup rzymskokatolicki, chrystusowiec, doktor teologii, biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński w latach 1980–1996, biskup diecezjalny łomżyński w latach 1996–2011. Dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną, członek Rady Papieskiej ds. Rodziny, przewodniczy Komisji Episkopatu ds. Rodzin. Biskup Stanisław Stefanek jest wielkim przyjacielem i zwolennikiem Radia Maryja, o którym niejednokrotnie wypowiadał się bardzo ciepło. Często uczestniczy w spotkaniach Rodziny Radia Maryja organizowanych w wielu parafiach na terenie całej Polski i poza jej granicami. Na antenie radia wygłasza katechezy. Postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2 października 2009 za „wybitne zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej” został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (wiki)

        Wydaje sie, że tego typu czacze i bluesy nieźle wyczuwa ks. Piotr Natanek.

        • zenobiusz 4 marca 2012 o 7:18 pm

         Peryskop@
         pierwsza sobota miesiąca,zmiłuj się.
         Słyszałeś może o Fatimie
         .Coś ty na to RM szukasz haka ,
         .nie kijem ,to pałką.

         „Tryumf Niepokalanego Serca, zapowiedziany przez Maryję w Fatimie, zależy nie tylko od poświęcenia Jej Sercu Rosji i świata, lecz także od wypełnienia innych Jej żądań: wdrożenia przez Kościół nabożeństwa Pierwszych Sobót miesiąca, rozpowszechnienia Różańca (przecież Fatima to objawienia Królowej Różańca Świętego), przejęcia się wszystkich duchem pokuty
         (wezwanie do niej ze strony Anioła z mieczem ognistym), ofiarowania się za nawrócenie grzeszników na wzór trojga pastuszków. Czy Kościół jako taki poważnie potraktował te żądania? W jakże wielu parafiach nie obchodzi się Pierwszych Sobót, gdyż – jak tłumaczą się księża – nie było takiego nakazu ze strony biskupów. Podobnie odpowiadają oni tym, którzy domagają się obchodzenia Święta Miłosierdzia, poprzedzonego uroczystą Nowenną do Miłosierdzia Bożego. Jeśli tak jest w Polsce, coż dopiero mówić o innych krajach? Choć zdarza się, że te inne – np. Filipiny, Węgry – zawstydzają nas.”
         http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/ks-adam-skwarczynski/iskra-z-polski-ks-dr-adam-skwarczynski/

 9. cinomorecam 3 marca 2012 o 3:29 am

  http://www.google.co.uk/#q=sprzeda%C5%BC+maj%C4%85tku+narodowego&hl=pl&prmd=imvns&ei=zYBRT_qEJJTb8QOOn8zyBQ&sqi=2&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=decbbed88d277dd2&biw=1024&bih=603

  • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 3:51 am

   cinomorecam@ wiem co to google – ale ja oprócz gogle to mam też nizłe doświadczenie życiowe i pamietam te czasy, wychowałem sie w komunie, przeżyłem balcerowicza i innych cudotwórców – i znam naszą rzeczywistość nie z gogle, tylko z własnego doświadczenia i obserwacji świata w którym zyje, możliwe że moje oceny są błedne ale nie wynikają z tego co mówi gogle tylko z tego, co sam na wlasne oczy widzialem i przezylem

   • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 4:07 am

    PS. o to ci chodziło ? 3 link

    http://forum.interia.pl/majatek-i-dlug-narodowy-tematy,dId,1199294

    niezła ocena – ale nie moja

 10. cinomorecam 3 marca 2012 o 3:48 am

  Tak,proste Pytanie? Kto blokuje Polskie Technollogie? Że nie mogą dostać Patentów na swoje wynalazki ? Odpowiedz…..! Pozdro…wienia od obserwatora… co się stało po 89 roku?

  • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 3:56 am

   cinomorecam@ skoro twierdzisz że ktoś coć blokuje -to podaj kto
   dlaczego mnie o to pytasz ? wypadało by podać źródla
   nie jestem jasnowidzem

   • cinomorecam 3 marca 2012 o 4:38 am

    Masz rację 😉 Przepraszam, 😉 Mam taką nadzieje? Że nie Tylko jesteśmy sami! Jako że Nasi dziadkowie na próżno by przelali i stracili krew !!! Pozdrawiam….

 11. rabarbarek 3 marca 2012 o 5:33 am

  Huff Post donosi , ze 1 na 10 bankierow Wall Street to psychopaci. Patrzac na to co robia , wydaje mi sie , ze jest odwrotnie . 1 na 10 nie jest psychopata. Reszta potrzebuje natychmiastowej pomocy , tylko nie wiem czy w wiezieniu czy w szpitalu …?

  http://www.huffingtonpost.com/2012/02/28/wall-street-psychopaths_n_1307168.html

  • Peryskop 3 marca 2012 o 3:27 pm

   Rabarbarek, masz rację odwracając te proporcje HP.
   To są psychole nad-kreatywności: pasywa nazywają aktywami i grają nimi dalej.

   A żeby się zgadzało „jak w banku” dodam korektę: wśród 10 bankierów jest 11 kleptomanów.
   Jak to możliwe ?
   Bo oni są baaardzo baaardzo przezorni i zawsze mają coś/kogoś w zapasie.

   A mówiąc serio – banksterzy realizują tylko plany illuminatów wyciskając z ludzi co się jeszcze da, żeby następnie przeprowadzać eksterminację humanitarnie – bo biednemu mniej żal umierać !

  • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 9:11 pm

   @rabarbarek
   a tam – szpitale, a tam – więzienie – szkoda kasy!: pałą milicyjną na gołą dupę kilka razy, a potem – do pielenia grządek albo zrywania czereśni, i tak do pierwszych odcisków na paluchach; a nastepnego dnia – powtórka; stawiam diamenty p-ko orzechom, że taka kuracja dałaby oszałamiająco szybkie i spektakularne sukcesy;

 12. libro77 3 marca 2012 o 6:55 am

  Putin –

  „Ośmiokrotny wzrost średniego dochodu na mieszkańca. Realne płace co roku idą do góry o 10 procent. Spadek liczby morderstw o połowę. Przywrócenie godności, dumy i znaczenia na świecie i bezwzględne pozbycie się znienawidzonych oligarchów. Po takiej dekadzie Władimir Putin nie będzie potrzebował fałszowania wyborów, by wygrać. ”
  http://wiadomosci.onet.pl/raporty/wybory-prezydenckie-w-rosji/najwieksza-tajemnica-wladimira-putina,1,5038292,wiadomosc.html
  A jak działają „nasze” władze?

  • monitorpolski 3 marca 2012 o 8:34 pm

   Ja naprawdę nie mam omamów pisząc artykuły pozytywne dla Putina. To jest twardy gość, ma na sumieniu życie wielu ludzi, gdyż tak wymagał interes Rosji – na to nic nie poradzimy. Ale przy „Hamerykanach” i Izraelitach jest to świętoszek. A przecież i „nasi” nie są aniołkami, widać po tym co się dzieje w PL. Rosja pozbyła się najgorszego bydła eksportując je do USA i Izraela w latach 80-tych – teraz oni tam robią bydło. Czas działa na korzyść Słowian, dlatego diabeł panikuje.

 13. Stanisław 3 marca 2012 o 7:23 am

  Widząc z wpisu autora blogu, „wybrańcy narodu” nie powiedzieli skutecznego NIE dla GMO i będą sprawę ciągnąć dalej , a w międzyczasie dla odwrócenia uwagi wybuchnie kilka pomniejszych afer i ludobójczy projekt wejdzie w strefę realizacji. Pora poważnie się zastanowić czy spokojna perswazja nadal będzie skuteczna. Ten rząd i jego sługusy widać nie rozumieją po dobroci i tylko „lufa przystawiona do głowy” zmusza ich do refleksji i zmiany polityki.

  • kulikow 3 marca 2012 o 7:46 am

   Brawo panie stanislawie..Tak trzymac czas najwyzszy przystawic 9 i nacisnac spust i po bulu.

   • Stanisław 3 marca 2012 o 2:02 pm

    Nie mówię żeby od razu to ścierwo zabijać , po co truchłem zatruwać naszą Polską ziemię ? Jest o wiele prostszy sposób – zrobić dokładnie z nimi to co oni robią nam. Komory, Dojczlandowcy i wszelakiej maści swołocz śmiąca uważać się za Polaków. Odebrać przywileje, dać rentę socjalną w wysokości 500 zł i niech swołocz pokarze jak można za tę kwotę żyć i rozbijać się przez cały miesiąc.
    Można też zapakować w pociąg i wysłać do rodowitych krajów ich przodków, niech tam pokazują co można robić

    • AQQ 3 marca 2012 o 8:01 pm

     Uni renty socjalne mają zlikwidować, wszelkie osłony też nawet ubezpieczenie bezrobotnych!

     • Stanisław 3 marca 2012 o 9:20 pm

      Pisząc o UNYCH miałem na myśli tych w Rosji , renta socjalna to jawna kpina w żywe oczy !

    • maniek 3 marca 2012 o 10:19 pm

     i jeszcze krawężniki zamiatać, psie kupy zbierać z trawników segregować śmieci i wiele innych 🙂 I koszulki dać z napisem: „Dla Ojczyzny Zrobię wszystko!!! ” hahaha 🙂

 14. sebecx 3 marca 2012 o 8:48 am

  Bardzo dobry materiał @Monitor – jak zawsze zresztą… trzeba powiedzieć, że się zawzięli na to GMO.. może mają czipy z których sączy się do pustki w czaszce: gmoooo… gmoooo… gmoooo. gmoooo… gmoooo… tu my z 5 rzadkości…. gmooooo…. gmoooo…. gmoooo…. 🙂 .. to, że te gnojki są aroganckie to mnie w zasadzie zbytnio nie dziwi, bo mają przyzwolenie na to … zastanawiam się natomiast nad zmianami w psychice współobywateli – zachowują się tak jakby miało ich to ominąć, uważają to za niemożliwą fikcję?, uważają się za mądrzejszych?, uważają że ich to nie dotyczy?, uważają że schronią się przed tym za i w swoich zabawkach – to tylko wnioski z obserwacji… a może porostu WIERZĄ TELEWIZJI…(trafne prognozy pogody i procentowe chwalenie się sprawdzalnością ma dodatkowo ugruntować wiarygodność… łeh łeh łeh) .. nasuwa się pytanie, kogo chcą zostawić eugenicy przy życiu? ..czy aby na pewno nieświadomych, których interesuje gromadzenie zabawek i kolejny szczeble drabiny? po co im tacy debile – skoro mają roboty, które nie srają? ..czy może garstkę świadomych? – też chyba nie, bo i oni srają i CO2 wydalają… hehehe… jedno trzeba Illuminati przyznać, że oprócz realizacji swojego planu w dość sprawny sposób oddzielają ziarno od plew… a może to nie oprócz …tylko to może ten właściwy plan zorganizowany na wzór przypowieści o Hiobie? cóż… jeśli Bóg stworzył człowieka, to nie dziwi, iż rości sobie prawo do rozgrywania nim z Szatanem … to chyba jedyny sposób aby sprawdzić, czy człowiek spełnia pokładane w nim nadzieje..?
  =================
  sorry znowu o religii 🙂

  • monitorpolski 3 marca 2012 o 10:41 am

   Niestety, w grę wchodzi pseudo religia – satanizm. Oni chcą wykonać rytuał uboju narodu polskiego. Poderżnięcie gardła, żeby cała krew się wylała, you know what I mean…

   • sebecx 3 marca 2012 o 4:03 pm

    • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 4:22 pm

     ja lubie kaszanke i co mi zrobicie ?

     • mi461 3 marca 2012 o 5:43 pm

      czy ty przechodzisz jakies „klimaterium” czy cos 😀 ze sie tak musisz wyklocac ze wszystkimi?
      A moze jestes jakis samotny zagilel i nudzi ci sie?
      bo to troche jest upierdliwe co robisz

      • monitorpolski 3 marca 2012 o 5:56 pm

       To były jakis_buk, widać, że ma misję „odkręcania” nas. Ale to powyżej było żartem…

      • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 5:57 pm

       mi461@ jesteś przewrażliwiony

       • mi461 3 marca 2012 o 6:14 pm

        hormony ci buzuja i taki jestes zgrzedny ? niewiesz co z soba zrobic ?
        ja ci pisac nie bede domysl sie 😀
        a ja jestem „ona” nie on…
        koniec dyskusji „nie karmic trola” jak mowi nasz peryskop 🙂

        • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 6:36 pm

         mi461@ – masz takie objawy jak moja żona kilka dni przed – wiesz czym 🙂
         wszystko jej przeszkadza i ją drażni, nawte rzeczy których normalnie nie zauważa, wszystkie tak macie ? ja stosuje metode przeczekać i nie drażnić lwa

         jak zmienić dyskusje z kaszanki na hormony i klimakterium – to chyba może zrobić tylko umysł kobiety , facet by na to nie wpadł

        • mi461 3 marca 2012 o 8:10 pm

         ha ha ha a jednak mam racje odstawiony jestes i czekasz ….. to znamienne dla buzujacego testesteronu 😀 …itd 😀 wysypal sie koszyk z jajkami a do swiat daleko
         sorki nie zasmiecam wiecej bloga 😉

        • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 9:06 pm

         mi461@ nie te lata już, żeby buzowanie kierowało moim życiem, teraz ćwicze sztuke cierpliwości 🙂

        • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 9:40 pm

         @mi461
         hej dziewczyny – w górę kiecki, nadciąga z odcieczą ułan jazłowiecki!!…. sorki za dosadność, ale w dobrej wierze – kobietom się nie przysrywa w ten sposób, jak to zrobił przedmówca, więc żeby zmienic temat, i – mam nadzieję – zbić „tego co jest, bo jest” z pantałyku, i skoro 8 Marca coraz bliżej (dla mnie to po prostu Dzień Kobiet, a nie żaden armageddon – zobacz…. i wszystkie siostry…w czymś tam:-) – zobaczcie, co znalazłem wczoraj na sieci; wszystkim Wam życzę takich życzeń (plus minus); ale koniecznie obejrzyjcie ostatnią scenę, bo to jest prawdziwy climax:… 🙂

        • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 10:04 pm

         Totalski@ ty widać myslisz, tylko nie tą głowa 🙂

        • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 10:40 pm

         @Ja Jestem
         pedał? noż kurde….. mogłeś mi odpowiedzieć w każdy inny sposób, ale nie tak (a gdzie tzw. solidarność plemników?)! a moze ty jestes metroseksualny, albo co gorzej (w tym przypadku) – kobieta? w dodatku nieszczęśliwa? wiesz, jak to jest z kobietami, kiedy piją? tylko z trzech powodów: kłamstwa mężczyzny, zdrady mężczyzny, braku mężczyzny…;

     • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 9:15 pm

      @Ja-Jestem
      kupiłbym ci pare kilo tego rarytasu, ale prosto z „Bierdronki”…. tania i zmodyfikowana; i jedz, i pij, i lulki pal!

      • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 9:36 pm

       Totalsky No Problemski@ może ty jesteś znawcą towarów z biedronki, ja nie

       ale kup i rozdaj biednym, ja jałmużny nie potrzebuje

       • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 9:47 pm

        @Ja-Jestem
        chłe chle chłe… i ha ha ha…. aleś ty ponury, jak noc listopadowa…

    • monitorpolski 3 marca 2012 o 8:41 pm

     sebecx Sataniści piją krew. Al Gore jeździ z pojemnikiem świeżej krwi. To nie są bzdury. Schudrich widać nie jest satanistą.

     • mi461 3 marca 2012 o 10:17 pm

      prawde mowisz Monitor ja juz tez czytalam na ten temat ze A Gore pije krew, co za sq…wo

      • Peryskop 3 marca 2012 o 11:00 pm

       Gore pije ?
       Ależ do tego trzeba podejść z duchem czasu i w oparciu o wiedzę naukową!

       Picie krwi to żadne zabobony ale odmładzające suplementy w postaci łatwo przyswajalnej hemoglobinki, z domieszką erytrocytków, trombocytków i innych cennych komponentów immuno-aktywnych. A nawet komóreczki macierzyste się tam znajdą.

       Co ciekawe, to w średniowieczu na rynkach miast gdzie kat miał wykonać toporem wiadomą usułgę dla ludności, to ustawiała się kolejka spragnionych z własnymi naczynkami w garści !

       • monitorpolski 3 marca 2012 o 11:18 pm

        Tylko, że jest to krew … ludzka!

       • mi461 3 marca 2012 o 11:28 pm

        daj spokoj Peryskop :/ juz mi niedobrze 😦
        jak mozna pic krew z 2 czlowieka, to forma kanibalizmu lub jeszcze gorzej.

        • Peryskop 4 marca 2012 o 12:52 am

         To miał być wisielczy żart okolicznościowy, bo „lubię” i „cenię” Alfonsa G !

         Ale o popijaniu jeszcze ciepłą krwią skazańców po odcięciu głów czytałem.
         Czy tak było w rzeczywistości ? Głowy bym sobie uciąć nie dał… 😉
         Ale wykluczyć nie można, że pili.
         Ludzie robią różne rzeczy.

        • mi461 4 marca 2012 o 1:09 am

         Czytalam ze rowniez krolowa matka i E II to robily, ale wg mnie to nie sa ludzie, ale hieny.

     • mi461 3 marca 2012 o 10:25 pm

      WYPADEK NA SLASKU ( wlasciwie to w Zaglebiu)
      zderzyly sie 2 pociagi osobowe !!!
      TRWA AKCJA RATUNKOWA
      , strazacy nie moga podjechac bezposrednio bo jest jakis row, chlopaki nosza sprzet na miejsce w rekach !!!!
      wlasnie syn mi pisze na ten temat.
      Nie piszcie bzdur, lepiej modlmy sie o pasazerow
      http://www.tvn24.pl/12690,1736984,0,1,katastrofa-pociagu-na-slasku-50-osob-rannych,wiadomosc.html

      • mi461 3 marca 2012 o 10:27 pm

       wiecej http://www.tvn24.pl/

      • monitorpolski 3 marca 2012 o 10:44 pm

       Jeden z pociągów to ten, którym zazwyczaj wracam z Warszawy…
       Jutro w Krakowie ma być wielka demonstracja, wiele ludzi nie dotrze. Coś mi tu śmierdzi.

 15. tuptus 3 marca 2012 o 9:17 am

  . Ty tez bedziesz zachipowany tak jak ta Pani Madam.W szatanskiej demokracji niema litosci
  .Spijcie nadal wyksztalciuszki Pozniej jak szczury bedziecie uciekac tylko gdzie.
  Dzis juz niema gdzie uciekac co do Usraela.Gorace miejsce..UUU tylko nie tam.Co tam polemizowac czuc tu intelekt Syjonistyczno Okultystyczny..Poprawnosc polityczna odwrucona do gory nogami ….To jest demokracja My to ludzie Oni zwierzaki.Nie mysle odwrotnie…..HI PO.

 16. Aśka 3 marca 2012 o 10:25 am

  Ten artykuł Monitora nadaje się w całości do pokazania go posłom. Może wówczas otworzą oczy. Jeżeli on tego nie spowoduje, to już nic ich nie przekona. Marku, czy możemy posłać go w linku posłom i senatorom?

  • monitorpolski 3 marca 2012 o 10:39 am

   Jadwiga Łopata przygotowała całe pakiety dla posłów – zostały one wręczone. Ten artykuł to tylko omówienie – dowody są szczegółowo dostępne. Oni wszyscy doskonale wiedzą za czym głosują. Tam powinna wejść prokuratura, o ile nie wojsko. Głosowanie nad wymordowaniem narodu polskiego?

   • Stanisław 3 marca 2012 o 1:49 pm

    Wojsko powinno wkroczyć do gmachu Sejmu i wszystkich odpowiednio potraktować, jednak jest mały problem – Kadra Polska została zniszczona w zamachach – CASA i SMOLEŃSK ! Wątpię by ci co jeszcze się uchwali mieli na tyle „jaj” by ruszyć na stolicę i posprzątać to ścierwo.

    • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 9:30 pm

     @Stanisław
     „wojsko powinno….”…tia… wojsko…polskie…: kijk…znaczy spójrz, posłuchaj, pomyśl: oto kondycja obecnego wojska (byłeś w wojsku?…nawet jeśli, to pewnie wieki temu….. a dzis „to wszystko sie tak zmienia, i płyną punkty odniesienia”…. – swoją drogą : świetny kawałek!

   • peperoncino 3 marca 2012 o 3:25 pm

    Witam pisze po raz trzeci i moze Monitor podejmie ten temat. Co sadzisz o takim poglądzie? Chcecie zrobić coś co system odczuje i to boleśnie? Spróbujmy rozwalić piramidę władzy od góry TO ZNACZY w dzień gniewu 21 marca 2012 wycofajmy wszystkie pieniądze jakie mamy na kontach bankowych. W ten sposób damy znać mafii finansowej, że przestało się to nam podobać.

    • monitorpolski 3 marca 2012 o 8:50 pm

     Pomysł bardzo dobry, ale czy możliwy do realizacji? Bloga czyta może kilkanaście tysięcy ludzi i to nie naraz. Jak dotrzesz do wszystkich? Ja i tak nie trzymam pieniędzy, zawsze wybieram jeśli coś wpłynie. Zlikwidować konta – to jest coś. Nie każdy jednak może. Przenieść do jednego banku? Wybierzcie go – będziemy promować.

     • maniek 3 marca 2012 o 10:23 pm

      SKOK-i??? nic innego nie ma oprócz własnej skarpetki lub kruszce

   • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 9:19 pm

    @monitor
    przeciez te posły-osły po pierwsze – nie czytają; a nawet jeśli czytają – to nie rozumieją; a nawet jeśli chociaz trochę zrozumieją – to zapominają; WSZYSCY WON!

  • Onufry 3 marca 2012 o 6:10 pm

   Posłów przekonuje koperta pod stołem. A dla opornych np. „dokładnie spisany życiorys całej rodziny ze szczegółami” . Trudno odmówić gdy tak proszą ?!

 17. wacpan 3 marca 2012 o 10:27 am

  UFO LONDYN

 18. zenobiusz 3 marca 2012 o 11:16 am

  Umiłowany niektórym Putler ,pokazał swoją twarz.Jak wielokrotnie przestrzegałem ,ten as w rękawie globalistów,zadradził ,ugrał dla siebie,rosyjski kawałek tortu,stłamsi opozycje,a w zasięgu wzroku,ma znienawidzoną Polskę.Gratuluję wyczucia politycznego wszystkim Putinolubom.
  http://blog.alexanderhiggins.com/2012/03/02/war-russia-greenlights-invasion-abandons-iran-syria-89452/
  Rosja odwraca się od Iranu i Syrii, dając zielone światło dla inwazji natomiast zamrożenie kont ambasady Iranu.

  Rosja cofnął jest nieugięte stanowisko stoi za Iranu i Syrii przeciwko zachodniej inwazji wojskowej, po tygodniach ostrzeżeń do poszanowania suwerenności tych państw.

  TV Iranu stan donosi, że rosyjski jest zamrożone irańskich kont bankowych w tym samym czasie rosyjscy urzędnicy zmienić swoje stanowisko w Syrii, z powrotem do ONZ i mówiąc, że nie będą interweniować przeciwko inwazji.

  Naciśnij przycisk TV cytaty Rosja rzecznik MSZ mówi zamrożenie rachunków mogą być spowodowane Rosja kłaniając się sankcji UE wobec Iranu, ale więcej niż prawdopodobne, zachodnie siły wynegocjowały umowę z Rosją za kulisami, aby uzyskać ich zgodę na worek Syrii i Rosji.

  Nie tylko Rosja brała o twarz z ich bezkompromisowe postawy mówi USA i ich sojusznicy, aby utrzymać swoich sił poza Iranem, są one teraz otwarcie dając zielone światło dla wojskowych inwazji na Syrię wzywającej rząd „Assad Titanica” odnosząc go jako martwego człowieka, który wkrótce będzie w trumnie.

  Z Rosja teraz porzucenie Iranu i Syrii, USA mogą pracować na przesłankach inwazji na Iran – zaciąganie Syrii.

  Oto up runda wiadomości.

  • zenobiusz 3 marca 2012 o 11:54 am

   Nie chciałem zakłócać,akademii ku czci, Putina,.ale o żydowskich korzeniach Putina,jego polityce eksterminacji Rosjan,na moim blogu,przytaczałem materiały od ponad pół roku
   http://zenobiusz.wordpress.com/2011/10/16/kim-jest-putin-kto-smie-tak-klamacw-zywe-oczy/
   Dwugłowy orzeł w godle Cesarstwa Bizantyjskiego (Cesarstwo Rzymskie) na czerwonej tarczy jest dzisiaj godłem państwa rosyjskiego. Tak jak u Rothschildów.

   Dwugłowy orzeł wywodzi się z potężnego miasta sumeryjskiego Lagasz. Jest to najstarszy w świecie herb. Był to symbol władzy już ponad dwa tysiące lat przed budową Świątyni Salomona.

   Władimir Putin ma długą historię jako mason Rytu Royal Arch (Ryt Dawnych i Uznanych Wolnomularzy Królewskiego Sklepienia- tłum.).

   Matką Putina była żydówka, która zmieniła wyznanie na prawosławie. W 2006 roku gwiazda
   muzyki pop Madonna zjadła z Putinem obiad i dała koncert podczas którego szydziła z Ukrzyżowania. Rosyjska Cerkiew Prawosławna ostro zaprotestowała i stwierdziła, że koncert był „satanistyczną orgią”. Żadne państwo nie jest prawdziwą demokracją o ile nie jest otwarte na Madonnę, gejów i żydów oraz nie odrzuca multikulturalizmu, a co wszystko nadchodzi.

   2010 rok: Putin tłumi protesty antyimigracyjne. Kibice i rosyjscy narodowcy są stałym celem antyekstremistycznych sił specjalnych Putina.

   • Stanisław 3 marca 2012 o 1:55 pm

    Kiedyś rozmawiałem z Polakiem, którego ojca i dziadka wywieziono w 1939 roku na „leczenie klimatyczne” , a on sam do Polski wrócił dopiero z 7 lat temu. Powiedział bardzo ciekawą rzecz – jak sprawdzić kto jest UNY a kto rodowity ? Bardzo prosto – jeżeli pojawia się klepsydra , to na niej jest PRAWDZIWE nazwisko rodowe. 99 % zmarłych aparatczyków ma korzenie UNYCH !

  • zenobiusz 3 marca 2012 o 12:28 pm

   Co jest,putinoluby,żadnych komentarzy ,od ponad godziny ??
   zatkało,czy nie ma instrukcji ????

   • wacpan 3 marca 2012 o 12:50 pm

    hiehiehie hie brawo ŻeniO;)

   • zenobiusz 3 marca 2012 o 1:58 pm

    Milczącym zawzięcie dedykuję więc:

    • zenobiusz 3 marca 2012 o 2:20 pm

     http://zenobiusz.wordpress.com/2012/03/03/rosja-odwraca-sie-od-iranu-i-syrii-dajac-zielone-swiatlo-dla-inwazji/comment-page-1/#comment-41149
     W międzyczasie zablokowano konta ambasady Iranu w Moskwie.

     • zenobiusz 3 marca 2012 o 4:07 pm

      A jeszcze tak niedawno:12 lutego 2012
      http://global.christianpost.com/news/vladimir-putin-vows-to-defend-christianity-worldwide-69002/

      Prześladowania chrześcijan twarz w wielu krajach; z rozbiórki kościoła w Afganistanie i bombardowania kościołów w Iraku , do przemocy wobec chrześcijan zachodzących w zbuntowanych miast w Syrii.

      Po dostarczeniu faktów, metropolita Hilarion poprosił Putina do ochrony i obrony chrześcijaństwa na całym świecie znaczna część jego polityki
      zagranicznej.

      I, jak donosi Interfax, Putin odpowiedział: “Nie musisz mieć żadnych wątpliwości, że tak właśnie będzie” zapewnienie Hilarion, że rosyjska polityka zagraniczna będzie bronić chrześcijan przed prześladowaniami za granicą.

      Ostatnie działania Putina zdają się potwierdzać jego słowa. W ubiegłym tygodniu Putin zawetował ruch ONZ wzywającą do syryjskiego przywódcy Baszar al-Assad do ustąpienia. Syryjscy chrześcijanie otrzymał to jako dobrą nowinę. Assad jest z Alawite sekty islamu . Alawites i chrześcijanie są zarówno mniejszości religijne w Syrii. Syryjscy chrześcijanie uważają, że dzielenie tego statusu mniejszości oznacza Assad zapewni im ochronę. Syryjski chrześcijanin kobieta nawet powiedział The Global Post “Dziękuję Bogu za Rosją. Bez Rosji jesteśmy skazani.”

      • Hix 3 marca 2012 o 6:17 pm

       zbiłeś wszystkich z tropu,
       coś czułem że masz rację Zeno bo Twoje argumenty były naprawdę rzeczowe , jednocześnie łudziłem się, że putin się tak nie daje jak ‚nasi’
       jakiś czas temu czytałem komentarz „a co jeśli i Rosja w tej samej klice?”
       własnie zrobiło się bardzo ponuro…

       • zenobiusz 3 marca 2012 o 6:23 pm

        Widzisz,wielu jest politycznymi idealistami.
        Trzeba zawsze brać pod uwagę opcję najgorszą,
        jeśli wskazują na nią przesłanki.
        AleNie tak hop.Chiny i Pakistan,są dalej
        .Ja pisałem że Putin w decydującym momencie się wycofa.
        Tyko on przegra.
        Reszta jest w grze.
        Wcale nie musi dojść do wojny.
        Poczekamy zobaczymy.
        Syria to nie Libia,
        nie tak łatwo będzie ją schrupać.

        • iHe 3 marca 2012 o 11:27 pm

         Jeszcze jest opcja,że Putin wie ,że go tak samo wydymają jak Kaddafiego,w końcu on też miał świetne stosunki z wieloma syjonistami europejskimi i nie tylko..
         W cerkwi w Rosji też dochodzi do wielu dziwnych rzeczy o czym donosi czasem :
         http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=4878

         W tej lidze w której gra Putin grają już najgorsze s..syny bo inni nie dostaliby awansu..
         Dzięki temu jest w tym pewna nadzieja ,że w braterstwie wilków nie ma braterstwa i nigdy nie będzie..
         Zaufanie to coś co nie istnieje na tym szczeblu.Zaufanie to słabość,którąstarają się pokryć chłodną kalkulacją i cechą dzięki której się tam znaleźli..
         A kalkulacja zwykle prowadzi do walki o utrzymanie własnej pozycji.
         Utrata pozycji oznacza utrate władzy w tym hierarchicznym stadzie.

         Ja bym się nie martwił o Putina,bardziej bym się martwił o nas.
         Rosja już raz miała backdoora i nie sądze ,że sobie będzie chciała pozwolić
         na to jeszcze raz.
         Ci co trzymają z Putinem kolokwialnie wydymali tych z którymi trzyma zachód więc nie ma się co martwić o ich kurs kolizyjny.
         Nawet Smoleńsk mu nie zaszkodził..Szczególnie ze strony np.takiej demokratki Clinton.

         • monitorpolski 3 marca 2012 o 11:37 pm

          Myślmy globalnie. Miejmy nadzieję, że Putin to opozycja dla NWO – jeśli tak nie jest to mamy przerąbane i praktycznie jest po nas. Dlaczego więc mamy rezygnować z łapania się tej ostatniej deski ratunku?

        • zenobiusz 4 marca 2012 o 12:33 am

         Jeżeli się zakłada ,że to ostatnia deska ratunku,to masz rację.
         Ja jednak tak nie zakładam.Putin wyjdzie osłabiony z wyborów.
         Tak u siebie jak na forum międzynarodowym.
         Konflikt przesunął się w kierunku na Azję .
         Jesteśmy bezpieczniejsi,niż przed zdradą Putina ,
         w stosunku do Iranu.W końcu,kiedyś,
         Nikt,nie podbijał Danii,czy Luksemburga. 🙂
         jeśli wiecie o co mi chodzi.
         Zeszliśmy ,z lini ognia.

         • monitorpolski 4 marca 2012 o 12:53 am

          Nie zeszliśmy, oj nie. Wszystkie kraje są na linii ognia. Zmiany, które w Polsce będą następować przyczynią się do śmierci milionów ludzi. Już to widać gołym okiem. I nie zależy to od naszego rządu – jest on tylko wykonawcą. Szantaż, korupcja i zdrada – to nasz rząd.

        • zenobiusz 4 marca 2012 o 12:54 am

         Z ostatniej chwili.Weterani KGB,odmawiają poparcia Putinowi.
         http://zenobiusz.wordpress.com/2012/03/03/putin-traci-poparcie-weteranow-kgb/

         Co na prawdę dzieje się w Rosji.??
         “Coraz częściej w naszym kraju są ludzie z wymazaną pamięcią. Wszyscy nie pamiętają nic o sobie, żaden z nich nie ma żadnych śladów na ciele od urazu lub urazów. I żadnych dokumentów. Ale dlaczego oni nic nie pamiętają?

        • zenobiusz 4 marca 2012 o 1:06 am

         „Nie zeszliśmy, oj nie. Wszystkie kraje są na linii ognia”
         Ja nie piszę o tym,co będzie miało skutki,za 40 lat.Zresztą…
         Skoro Rosja nie będzie walczyć z NATO,to o jakiej linii ognia kraczesz.
         Osłabiony Putin,to inny duch w naszym Sejmie.
         GMO,nie przejdzie,wiele się zmieni w najbliższych trzech miesiącach.
         Bardziej martwiłbym się wstrząsem 4,5 we Francji,
         który może być prekursorem czegoś gorszego.
         To jednak też dotknie „starą Europę” nie nas.
         W ciągu dwóch tygodni,zobaczymy…….

        • Peryskop 4 marca 2012 o 1:13 am

         Katastrofa kolejowa przysłoniła widnokrąg.
         Miejmy nadzieję, że plotka o Jarkaczu to plotka.

         A co do Putina – swiat nie jest taki jak się wydaje , a polityka w szczególności.

         Gratuluję, Zeno, realizacji Twoich scenariuszy. Serio.
         Ale jeszcze nie mówmy hop!

         Czasem trzeba poświęcić nawet królową… Czy Ela II już o tej brutalnej zasadzie wie ?

         „Nasz” Zbig użył szachownicy jako motto żeby jeszcze lepiej sprzedać swój bestseller,
         ale szachy wynaleźli starożytni Persowie, a najlepszymi graczami okazali się… Rosjanie.

         Jest coś takiego jak gambit. No i figury skośnookie też są w grze, i mają wiele asów w rękawach.

         A Paki są niedoceniane. Z moich profesjonalnych doświadczeń – nie masz lepszego krętacza!

   • libro77 3 marca 2012 o 4:05 pm

    Zeno, nie wiem kim jest Putin i Ty nie wiesz.
    Żyda robi się ze znienawidzonych ludzi.
    Nie ulega wątpliwościi, że to polityk dużego formatu, prawdopodobnie największy mąż stanu na świecie.

    • zenobiusz 3 marca 2012 o 4:10 pm

     Przykro mi.Rosyjska cerkiew nie ma takich złudzeń.
     Czytaj ich źródła,cerkwi w Moskwie.
     Chyba że wolisz chować głowę w piasek.
     Ja wiem kim jest Putin,
     a ty dopiero musisz się dowiedzieć.

     Oby nie na własnej skórze.

     • libro77 3 marca 2012 o 4:43 pm

      PUTIN NAJWIĘKSZYM MĘŻEM STANU na świecie.
      Co byłoby, gdyby teraz Putin przegrał wybory? Strach pomyśleć.
      Duże litery nie tylko z przekory Zeno. 🙂

      • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 9:53 pm

       @libro77
       Putin to Putin… być może semantyczne skojarzenia ze słowami „putana”, „przeputać” są zasadne; takich mamy sąsiadów, na jakich zasłuzylismy…. – nie ma co narzekać, trzeba z nimi zyć (najlepiej: w zgodzie), zwłaszcza jeśli ta banda z zagranicy jest liczniejsza i silniejsza, niż banda z naszego podwórka…;

    • AQQ 3 marca 2012 o 4:34 pm

     KTOŚ tych żydów po coś wymyślił, tylko KTO?

     • AQQ 3 marca 2012 o 4:35 pm

      Niemiec, Francuz i Żyd mieli za zadanie uprasować koszulę, zjeść
      bochenek chleba i wydymać kobitkę. Wszystko w 7 minut. Pierwszy wyszedł Niemiec. Zaczął prasować koszulę. Uprasował, ale czasu wystarczyło mu zaledwie na kilka kęsów chleba. Francuz zdążył wydymać kobitkę i zjeść połowę bochenka. Żyd kazał kobicie prasować koszulę, a dymając ją od tyłu, zjadł
      spokojnie chlebek. 7 minut wystarczyło i wygrał! Na konferencji prasowej Niemiec powiedział:
      – U nas na pierwszym miejscu liczy się praca, później jedzenie.Jak
      zostanie
      trochę czasu, to się zabawiamy.
      – Dla nas ważna jest zabawa – oświadczył Francuz. Potem należy
      pojeść frykasów a na końcu popracować.
      Żyd zaś wyznał:
      – U nas jest takie powiedzenie: jeśli nie wydymasz tego, co na ciebie pracuje, to jeść nie będziesz…

      • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 10:05 pm

       @AQQ
       zaprawdę powiadam ci, dobrze prawisz! (jeden z lepszych dowcipów, (doustów?), jakie ostatnio słuszałem;

       • Peryskop 4 marca 2012 o 6:14 am

        Szloma spacerując po ulicach Odessy spostrzega, że jego znajomy, Abram, jedzie na damskim rowerze.
        – Abram, skąd u ciebie ta damka?
        – To dłuższa historia, ale jak chcesz, to posłuchaj! Wiesz, byłem wczoraj u Salci. Zjedliśmy razem kolację, a po kolacji, jak wiadomo, herbata, wódka i wino. Potem deser, wódka i wino. Około północy Salci skarży się:
        – Abram, tak mi gorąco!
        – To zdejmij bluzkę!
        Po upływie kwadransa:
        – Abram, tak mi gorąco!
        – To zdejmij kieckę!
        Znów upłynęło dziesięć minut.
        – Abram, tak mi gorąco!
        – To zdejmij bieliznę!
        A gdy stanęła przede mną naga, wyciągając ramiona zawołała:
        – Teraz Abram, bierz to, czego tak bardzo pragniesz!
        To ja wziąłem rower.

        • monitorpolski 4 marca 2012 o 10:22 am

         peryskop, ty chyba na moment wynurzyłeś się w barze?

        • Peryskop 4 marca 2012 o 11:03 pm

         To jeszcze nie wiesz ? Bar wzięty!

    • monitorpolski 3 marca 2012 o 6:03 pm

     Sądzę, że trzeba będzie zrobić badania na podstawie zdjęć. Mam znajomego, który mówi wszystko o człowieku na podstawie zdjęcia – sprawdziłem go na członkach mojej rodziny. Powiedział o wszystkich chorobach jakie przeszli, a nawet to o jednej osobie, że się topiła w wieku 8 lat. Cieszę się, że miał dobrą opinię o Piotrze Beinie i mnie, choć powiedział mi pewną rzecz, która wydawało mi się, była moją słodką tajemnicą…

     • zenobiusz 3 marca 2012 o 8:50 pm

      Przydało by się.Także Ahmadineżada ,który właśnie miażdżąco przegrywa wybory i Łukaszenki,grabarza niepodległości Białorusi.
      http://zenobiusz.wordpress.com/2012/03/03/cosza-cos-bialorus-oddamy-dusze-diablu/

 19. Pingback: Rosja odwraca się od Iranu i Syrii, dając zielone światło dla inwazji . « Zenobiusz's Blog

 20. Ricopolo 3 marca 2012 o 11:37 am

  Ku pokrzepieniu serc Wielka Husaria http://www.sadistic.pl/wielka-husaria-vt106446.htm polecam zerknac ciekawe fakty historyczne

  • Ricopolo 3 marca 2012 o 11:53 am

   ech i jeszcze to….”W Benghazi, Libia, Cmentarz Wojenny Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej został zniszczony przez oszalałych islamistów, wyniesionych do władzy przez USA i NATO.
   Nagrobki poświęcone Brytyjskim i Alianckim żołnierzom, poległym podczas II WŚ, zostały zniszczone.” http://www.sadistic.pl/idioci-niszcza-groby-vt106362.htm

 21. filmyprawdy 3 marca 2012 o 12:12 pm

  NOWA PUBLIKACJA NA STRONIE FILMY PRAWDY.

  ———————————–

  ZACHĘCAMY DO ROZSYŁANIA DO INNYCH TEGO ARTYKUŁU PÓKI MAMY WOLNY INTERNET, NIECH WIE O TYM JAK NAJWIĘCEJ OSÓB.

  ———————-

  DZIAŁAJMY PÓKI JEST NA TO CZAS.

  —————————————————

  PUBLIKACJA:

  NAZISTOWSKI PROGRAM REDUKCJI POPULACJI NA ŚWIECIE

  https://filmyprawdy.wordpress.com/2012/03/02/nazistowski-program-redukcji-populacji-na-swiecie/

  —————————————————————–

  POZDRAWIAMY
  REDAKCJA FILMY PRAWDY

 22. Pingback: Wszystkie oczy na Rosję.!!!Sytuacja w rosyjskiej armii,dla chcących wiedzieć,ze źródeł Cerkwii moskiewskiej. « Zenobiusz's Blog

 23. Pingback: Wstanie,Święta Ruś,w potokach krwi…..niebawem. « Zenobiusz's Blog

 24. ALFA 3 marca 2012 o 3:01 pm

  Flaga UE na koszulkach, czyli unijny wymiar sportu http://www.youtube.com/watch?v=izXcPzRk3Uc&feature=player_embedded#!

 25. wacpan 3 marca 2012 o 3:48 pm

  Zyczenia dla generala

 26. maran 3 marca 2012 o 4:11 pm

  UWAGA , UWAGA na Gajowego maruche. PROMUJE ON idee neo-poganstwa. Odkrylam kto naisal artykul kotry on zapodal na glowenj stronie i za to mnie cenzuruje.
  Tu „ocenzurowany „wpis
  „tak jak przypuszczalam tu jest stronka jedengo z autrow zamieszsczonego przez Maruche powyzszego artykul. odrobina research na tej stronie http://www.bogowiepolscy.net/
  tu o autorach http://www.bogowiepolscy.net/o-tej-stronie.html
  czego sie dokopalismy??
  pan Jacek Dobrowoski i jego demoniczna stronka
  http://www.taraka.pl/?id=dziady.htm
  Panie Marucha , strzezcie sie czegokolwiek co ma chociaz pozory Zla.
  To nawet nie ma pozorow. Na co sie pan daje znowu nabierac??
  Promuje pan tu neo-poganstwo. gratulacje, watpliwe.”

  To oryginalny artykul u maruchy i dyskusja.
  Ciekawe czemuz to marucha taki niby katolik cenzuruje WLASNIE te wypowiedzi a wszelkie cieknace chanstwem, klasmtwami i oszczerstwami przepuszcza.
  http://marucha.wordpress.com/2012/03/02/nasze-slowianskie-korzenie/#comment-148545

  • maran 3 marca 2012 o 4:22 pm

   Prosze sobie wejsc na strone owego Jacka Dobrowlskiego. Tragedia.
   I Marucha , niby „strasny katulik”, obronca katolicyzmu i Polskosci przytacza i promuje TAKIE teksty. A tych co mu to wypomna banuje??????????
   Kolejny wilk w oczej skorze??
   Czy moze raczej skolowany w Wielkim Obledzie jak @MJ powiedzial.
   Czyli inaczej ,ten co nie potrafi rozroznic prawdy od falszu, bo tak naprawde, on w te Prawde nie wierzy do konca , on ja po swjemu „interperetuje”.
   Podawalam link do kapitalnych wypowiedzie @Mj.
   Jak ktos chce, to znowu zapodam. Ma on bardzo duzo racji w tym co pisze.

   • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 5:00 pm

    maran@ a co ty chcesz historie polski zmienić ? zydowskie bajki mamy w polsce dopiero od 1000 lat

    • ALFA 3 marca 2012 o 5:09 pm

     @maran nie zażydzaj ok

    • AQQ 3 marca 2012 o 5:32 pm

     @J-j
     Te bajki weszły w krew i mamy chordy fanatyków gotowych znow krzyżować….

     • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 5:45 pm

      AQQ- zmieńmy temat bo zaraz tu stosy zpłoną, co nie zmienia faktu, że niektórzy chcieli by wymazać historie polski sprzed 966

      a komu na tym zależy ? chyba wiadomo

      • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 10:13 pm

       @Ja-Jestem
       czesć histeryku (historyku); co tu jest do wymazywania: do 966 Lechici wierzyli w Światowida, i jeszcze całe stulecia później – także (przynajmniej znaczna częśc populacji); bunt na Pomorzu (bodaj w XII wieku) miał podłoże religijne…. lud chciał wielbic tego, co miał 4 twarze, a oficjalna władza kazała wielbić tego, który jest w 3 postaciach; i była rzeź… ale wtedy internetu nie było, więc nikt nie protestował (a historię piszą zwycięzcy, a wiadomo, kto wygrał); AQQ jest z tobą? ja mam niejakie wątpliwości… – ale jeśli tak jest, to faktycznie: zabierajacie zabawki, i jazda z tej piaskownicy: wracajcie do swojej!

       • JA-JESTEM 3 marca 2012 o 10:37 pm

        Totalsky No Problemsky@ celibat ci nie służy czy piwa brakło ?

        • Totalsky No Problemsky 4 marca 2012 o 2:23 am

         @Ja_Jestem
         jestem trzeźwy w 3 dupy, i – pewnie dlatego – piszę konkretnie: gdybym był Piłsudskim (dziękuj Bogu – jesli w niego wierzysz, że nie jestem), to miałbyś w tej Berezie zafundowaną, na koszt Państwa, prawdziwą „jesień Średniowiecza”!);

   • zenobiusz 3 marca 2012 o 5:26 pm

    To po prostu nowy kurs dla Polaków,słowiańskie korzenie,
    Nie przypadkowo pisze o tym ,
    atakujący Kościół Ppolczyk a także Shizia@ i Lefirek.@
    Po owocach ich poznacie.Na tum blogu też,
    Uderzyłaś w stół a nożyce się odezwały.

  • monitorpolski 3 marca 2012 o 6:01 pm

   Marucha tyle dobrego zrobił i robi, że bym mu wybaczył drobną wpadkę. Przecież nie musimy w 100% się wszyscy zgadzać?

   • maran 3 marca 2012 o 6:23 pm

    Ja sie w sumie ciesze, bo niechacy zwrocil moja uwage na promocja rodzimego neo-pogastwa, rodzimej wersji New Age, ukrytej pod nazwa „powrot do tradycji pra-slowianskich, neo-poganskich. Ta wersja ma przyciagnac mlodziez, ktora chce powrotu do slowianskich Tradycji, bo sie ludza, ze slowanskie bozki czy bognie to , nie wiem, takie mniej demoniczne sa , bardzej przyjazne???
    Mamy jako narod sie trzymac mocno reki Boga, zyc w zgodzie z NIM i chowac sie pod plaszcz Maryji. Wszellkie gadanie o reaktywacji , dumie ze slowianskiego neo-poganstwa nalezy odrzucic bo nasza mowa ma znaczyc TAK i Tak. Nie to nie.
    Wszelkie laczenie ognia z woda sie nie sprawdza.
    Mozna to potraktowac jako ciekawostke ,informacje, ale nie nalezy sie w tym zaczac babrac,za bardzo tym podniecac.

   • sebecx 3 marca 2012 o 6:34 pm

    Marucha powiedział/a
    2012-03-03 (sobota) @ 16:48:47

    Dyskusja na temat pogańskich bogów w dawnej Polsce zaczyna coraz bardziej przypominać “dyskusję” na temat kotów i ich roli w zapędzaniu człowieka do piekła… czyli brednia na bredni jedzie i brednią pogania.

    Re 56:
    Pani Ago, to jakie poglądy ma taki czy inny autor artykułu, jest w tym przypadku zupełnie nieistotne. Artykuł nie propaguje jakiegoś “powrotu do pogaństwa”, tylko rzeczowo i ciekawie opisuje pogańskie bóstwa. A jeśli Pani uważa, że Marucha publikuje takie teksty bez przymrużenia oka, a śmiertelnie na serio, w ukryciu propagując pogaństwo i nienawiść do chrześcijaństwa – to doprawdy, nie pozostaje mi nic innego, jak przypomnieć, iż na pewno na sieci istnieje wiele stron, dla których historia Polski zaczyna się od 966 roku.

    Re 58, 59:
    Brednie Pani Maran o “uleganie podszeptom” nie są po prostu warte odpowiedzi. Mamy taką przeszłość, jaką mamy, sięga ona prawdopodobnie 2-3 tysiące lat wstecz – i jak się komuś nie podoba, to niech się wypisze z polskiego narodu. Pani sympatie czy antypatie do pogaństwa są bez znaczenia dla obiektywnej prawdy historycznej.

    Re 62:
    Ja jestem dumny z polskiej pogańskiej przeszłości. Mieliśmy wysoką kulturę, a nasze bożyszcza były bliższe prawdziwego Boga, niż bogowie greccy czy rzymscy. Nasi przodkowie – jak każdy inny naród czy plemię! – zanim poznali Objawienie, wierzyli w różne rzeczy. Wyciąganie stąd wniosków, że należy o tych czasach zapomnieć i wymazać je z kart historii, jest paranoją.
    Pani Maran nie przeszkadza, że w szkołach uczymy się o Zeusie, Afrodycie czy Hefajstosie – przeszkadza jej nasza własna mitologia.
    Niech każdy wyciągnie stąd wnioski. Ja nie muszę.

    Re 65:
    Tak, Słowianie byli ludami spokojnymi, nie agresywnymi. Wyciąganie stąd wniosków, iż byli mniej warci od Germanów oznacza kult siły i pochwałę draństwa.
    Słowianie zawsze umieli się bronić – Polska praktycznie nie przegrywała żadnych znaczących wojen i nieustannie rosła w siłę. I tak aż do chwili, kiedy zostali zażydzeni.

    Wiele innych kretyńskich wpisów pomijam milczeniem.

    • maran 3 marca 2012 o 6:59 pm

     a to pan Marucha stal sie wyrocznia w Delfach co dla niektorych??
     Alfa i Omega, co to zna pocztek i koniec, i slowo jego swiete jest??
     Od kiedy to??
     Ludzie zacznijcie w koncu myslec. Samodzielnie.
     Idzcie za Prawda, a nie za czlowiekiem, objetnie czy to Marucha czy jakis inny „autorytet”.
     Nie robcie bostwa z czlowieka, bo czlowiek sie myli.
     Czlowiek popelnia bledy, chcacy czy niechcacy. Pan Marucha wilee spraw widzi dobrze ,ale tez bladzi jak kazdy z nas.
     I nalezy mu to wypomniec i uzasadnic ,a nie utwierdac go w jego bledach. Nie ma ludzi idelalnych, tych co zawsze maja racje.
     Ja tez nie mam zawsze racji:)

     • Annah. 3 marca 2012 o 7:30 pm

      Pan Marucha błądzi bo nie ma korzenia 🙂 no dobra ma ale nie taki

 27. maran 3 marca 2012 o 4:59 pm

  tu link do dyskusji, w ktorej niejaki @MJ sie wypowiada.
  http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/dzieci_kaina_19165/strona/9
  Kapitalne. Warto jego WSZYSTKIE wypowiedzi przeczytac, bo wali on Prawde prosto w twarz, i to boli, ale tez zmusza do myslenia.

 28. ksant 3 marca 2012 o 6:46 pm

  Monsanto Polska – Producent GMO >http://zbrodniarze.com/
  http://www.naturalnegeny.pl/
  do pobrania __ Raport GMO – z czym to się je?

 29. ciociababcia 3 marca 2012 o 7:56 pm

  Ponieważ mam sporo materiału, skócę do podania ważniejszych linków.
  To będzie międzynarodowy skandal większy niż ACTA.
  http://wiadomosci.wp.pl/title,To-bedzie-miedzynarodowy-skandal-wiekszy-niz-ACTA,wid,14270347,wiadomosc.htmlGMO! —– DRAMATYCZNE OSTATNIE WOŁANIE!
  http://blogmedia24.pl/node/50486

  W Kanadzie superchwasty zagrażają polom z soją GMO
  15.10. Toronto (PAP) – Przyroda sama potrafi szybko poradzić sobie z inżynierią genetyczną: w Kanadzie na polach zmodyfikowanej genetycznie soi upowszechnia się superchwast, który – jak się okazuje – uodpornił się na powszechnie stosowany środek chwastobójczy.

  http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-Kanadzie-superchwasty-zagrazaja-polom-z-soja-GMO-2422429.html

  http://video.google.com/videoplay?docid=-1676896724527593334#

  Ryzyko do przyjęcia – Kalkulator – czyli jak szafuje się życiem
  czyli panowie dwaj, którzy nie bali się mówić prawdy
  http://www.aferyprawa.eu/Codziennosc/Ryzyko-do-przyjecia-Kalkulator-czyli-jak-szafuje-sie-zyciem


  http://blogrysunkowy.nowyekran.pl/post/9697,stop-gmo

  ” GMO” [po Czarnobylu] – to kolejna broń masowej zagłady !
  http://www.niepoprawni.pl/blog/783/gmo-po-czarnobylu-kolejna-bron-masowej-zaglady#comment-269639

  GMO – Skutki Modyfikowania Żywności
  Jak twierdzi Barbara H. Peterson w „Global Research”, z 27 marca 2008 roku istnieją dobrze uzasadnione podejrzenia, że choroba Morgellons jest spowodowana spożywaniem żywności genetycznie zmodyfikowanej, a także tego, że modyfikacji ulegają przypadkowe organizmy w pobliżu plantacji GMO. Bardzo wielu chorych żyje w pobliżu plantacji GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy), także zdecydowana większość spożywała produkty GMO, przynajmniej w USA. Nasilenie występowania choroby Morgellons zbiega się z rządowym priorytetem dla genetycznie modyfikowanej żywności i zwiększeniem jej produkcji w USA. Wielu badaczy, także byli pracownicy koncernu Monsanto zarzucają badaniom nad GMO brak nadzoru oraz brak poważnych badań nad dalszą ewolucją organizmów zmodyfikowanych, co uniemożliwia przewidywanie ich skutków. Mówi się o możliwości modyfikowania owadów oraz drobnych pasożytów, które żerują na plantacjach roślinnych GMO, a wskutek tego ich dalszą nieprzewidywalną acz zmodyfikowaną aktywność na zwierzętach i ludziach, co może się przerodzić w epidemie nieznanych, zupełnie nowych chorób. Fakt, że nawet takie kleszcze od przenoszenia boreliozy czyli choroby z Lyme mogły ulec mutacji, a tym bardziej przenoszone przez nich zarazki i pasożyty, jednak brak jeszcze wystarczająco mocnych potwierdzeń naukowych, chociaż badania są już prowadzone. Faktem bezspornie już jednak dowiedzionym jest, że dzikie rośliny żyjące w pobliżu plantacji GMO ulegają modyfikacjom od pyłków roślin zmodyfikowanych, a to rodzi powazne obawy i spekulacje, bardziej niż sam fakt istnienia roślin zmodyfikowanych poprzez biotechnologie GMO.
  http://www.eioba.pl/a/1t09/morgellonka-morgellons-syndrome-tajemnicza-choroba-brownea#ixzz1R7sO0czZ

  Trybunał UE: miód skażony GMO potrzebuje zezwolenia na sprzedaż

  Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że miód niemieckiego pszczelarza, który został zanieczyszczony pyłkiem z sąsiadujących upraw GMO, nie może być sprzedawany bez zezwolenia. Zieloni wskazują na „skandaliczny” brak ochrony przed zanieczyszczeniami GMO w całej UE.
  http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/545228,trybunal_ue_miod_skazony_gmo_potrzebuje_zezwolenia_na_sprzedaz.html

  Zagrożenia dla rolnictwa związane z GMO
  dr Zbigniew Hałat – epidemiolog (2011-09-09)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=27313

  W Kanadzie superchwasty zagrażają polom z soją GMO
  15.10. Toronto (PAP) – Przyroda sama potrafi szybko poradzić sobie z inżynierią genetyczną: w Kanadzie na polach zmodyfikowanej genetycznie soi upowszechnia się superchwast, który – jak się okazuje – uodpornił się na powszechnie stosowany środek chwastobójczy.
  http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-Kanadzie-superchwasty-zagrazaja-polom-z-soja-GMO-2422429.html

  Giną pszczoły, zające, węgorze…
  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4597&Itemid=55

  GMO czyli GENETYCZNE LUDOBÓJSTWO
  Tekst wystąpienia A. Jonesa dla tych, którzy nie mają Internetu.
  Wg: davidicke.pl
  Wstęp. “Witamy w nowym świecie hodowli farmaceutyków, poprzez bio-hodowlę, łączącą naukowców pracujących nad nowatorskimi badaniami… Ipl Therapeutical pracuje nad rozwiązaniem problemu; planują klonować świnie, których organy mogą być transplantowane ludziom… Klony krów i genetycznie zmodyfikowane krowy, potrafią wyprodukować mleko zawierające te same właściwości co ludzkie. Te świecące w ciemnościach „koty”, pozwolą na znalezienie leków na choroby zwierzęce i ludzkie. – Połączono geny pająka i kozła. Ta transgeniczna ryba ma właściwie to co wydaje się być sześcioma mięśniami brzucha, jakie widać u ludzi”.
  http://www.aferyprawa.eu/Afery/GMO-czyli-GENETYCZNE-LUDOBOJSTWO/#comment
  http://projektasymetria.blogspot.com/2011/07/genetyczne-ludobojstwo.html

  GMO wpływa na zakłócenia organów wewnętrznych.
  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/gmo_wplywa_na,p1530765133
  (przypis prisonplanet.pl
  Warto również zapoznać się z wynikami rosyjskich badań na szczurach, które ewidentnie wskazują na sterylizujące właściwości GMO. Dokumenty PDF z badań rosyjskich.)
  ——————————-
  Korporacja Monsanto wydała 2mln dolarów na lobbing za GMO
  http://www.bibula.com/?p=49945
  http://video.google.com/videoplay?docid=-1676896724527593334#

  GMO! —– DRAMATYCZNE OSTATNIE WOŁANIE!
  Film wyemitowany w TVN – Jedzenie z obcym genem.
  http://blogmedia24.pl/node/50486

  A zdjęcie tylko takie…
  https://monitorpolski.files.wordpress.com/2011/08/agent-orange.jpg?w=224&h=177 W

 30. ciociababcia 3 marca 2012 o 8:15 pm

  Polecam, chociaż znikły grafiki o BAYER – było sporo info o produkcji leków we współpracy z Monsanto

  The Art of
  David Dees
  http://www.sl-webs.com/deesillustration/home.asp
  http://rense.com/1.mpicons/deesA1.htm

 31. szuwaxpl 3 marca 2012 o 8:16 pm

  Moi drodzy – właśnie wróciłem z opserwacji nieba, naprawdę warto wyjść nawet w mieście na spacer i zobaczyć po lewej stronie patrząc w kierunku PN bardzo jasno świecącą Wenus i obok ładnie świecącego Jowisza, po przeciwnej stronie prawej złotopomarańczowego Marsa, a między tym Księżyca. Warto bo – noc bez chmur, fajne powietrze, chłodne ale świetne, parę chwil przed zaśnięciem można pomarzyć o wolności !

 32. rozeznany 3 marca 2012 o 8:20 pm

  MONITORZE MOŻNA DO CIEBIE JAKIŚ SKYPE? TO BARDZO POWAŻNA SPRAWA ! NAJPOWAŻNIEJSZA… TO WSZYSTKO CO TU MAMY TO BŁAHOSTKA PRZY TYM CO CHCĄ ZROBIĆ!!! PROSZĘ O KONTAKT Z TOBĄ BO TYLKO TY JESTEŚ ZAUFANY I MASZ JAKIEŚ KONTAKTY!! TO NIE JEST ŻART.. CHODZI O GRUBĄ SPRAWĘ NA CAŁY ŚWIAT

  • zenobiusz 3 marca 2012 o 9:15 pm

   kontakt
   monitorpolski@yahoo.com
   Na bocznym marginesie,
   Coś z tym rozaznaniem ,no…

   • rozeznany 3 marca 2012 o 9:30 pm

    chodziło o skype a jak nie to później na email napisze o skype 😉 ale tak szybciej

  • dobra rada 3 marca 2012 o 9:40 pm

   @ rozeznany
   napisz na adres mailowy podany na tej stronie
   czyli monitorpolski@yahoo.com

   • hjk 3 marca 2012 o 11:11 pm

    Lepiej dawaj na bloga bo im wczesniej się rozposzechni to jest szansa, ze nie dojdzie do sprawy albo ludzie się obronią, albo posiadacze info nie zostaną zlikwidowani…

 33. ciociababcia 3 marca 2012 o 8:22 pm

  Artur Żukow: Gojanie

  http://wirtualnapolonia.com/2010/11/13/artur-zukow-gojanie-8/

  Wkomentarzach jest wklejony film, który skasowano. Pozostał tylko tytuł o 2 milionach śmiertelnych ofiar GMO w USA

  • monitorpolski 3 marca 2012 o 9:49 pm

   kurcze, ściągajcie jak coś takiego jest. Ja mam ograniczone możliwości. Może ktoś to ściągnął?

 34. AQQ 3 marca 2012 o 9:57 pm

  Wykoleił się pociąg W-wa – Kraków w okolicy Szczekocin. tvp-info

  • ALFA 3 marca 2012 o 10:27 pm

   @AQQ kochanie zderzyły się dwa pociagi

  • AQQ 3 marca 2012 o 10:41 pm

   NOO Tusk się tam wybiera….

  • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 10:54 pm

   @AQQ
   a że to sie zdarzyło 3-3-2012, a 3+3+2+1+2 daje 11, to znaczy, że sataniści za tym stali, bo to kabalistyczna liczba: SPOKO!!!! oby nikt nie zginął!!! i jeśli ktoś wierzy w skuteczność modlitwy, to niech sie w takiej intencji pomodli; oby nikt nie zginął! a najlepiej sie pomodlić „za rządzących”, żeby wreszcie te tory wyprostowali, bo to wstyd, że mamy takie tory, a jesteśmy w tej nieprzyzwoicie bogatej Unii!

   • monitorpolski 3 marca 2012 o 10:59 pm

    Są zabici. Dla mnie 3-3-3 nie jest śmieszne. Dwa pociągi jednym torem – wystarczy przestawić zwrotnicę…

    • Totalsky No Problemsky 3 marca 2012 o 11:17 pm

     @monitor
     … albo zapić (z powodu permanentnej deprechy), zaspać (z powodu nadmiernego zapierdalansu) albo po prostu miec zły dzień i pecha: gdyby Koleje Polskie (Płać Konduktorowi Połowę) były dobrze zarządzane (jedna, najlepiej państwowa, firma, a nie ileś-tam-spółek: od semaforów, torów, dworców, kibli na dworcach, pisuarów w tych kiblach…a każda spólka to rada Nadzorcza z odpowiednimi pensjami i obsadą personalną), to by nie zabrakło na dróżników, SOK-istów, na sensowne narady między PKP a PKS, jak to zrobic, żeby pasażerowie mieli 5 minut miedzy przybyciem pociągu, a odjazdem autobusu (takie narady kiedyś były, wiem to z pierwszej ręki: 1-go dnia pili, 2-go dnia trzeźwieli, 3-go dnia ustalali sensowny rozkład jazdy); swoja droga wciąż nie wiem: kto (to z powodu tej 10-letniej emigracji) rozpierniczył w drobny mak Polskie Koleje Państwowe? nie było mnie wtedy w Polsce; znowu Lewandowski?

     • hjk 4 marca 2012 o 12:42 am

      Jak nie on to pewnie jacyś jego koledzy, bo pewnie „bundesbanie” nie chce się wszystkiego w całosci kupować i kazali rozwalić albo trzeba było dla kolesi stołków i spółek naprodukować, zeby doić panstwowe pieniadze…

   • AQQ 3 marca 2012 o 11:01 pm

    Też mam podobne przypuszczenia, a eliminacje* są prowadzone na wielu frontach…(PMS)

    • zenobiusz 3 marca 2012 o 11:51 pm

     I już widzę te komentarze:
     jarek wywierał naciski na maszynistę!

     • monitorpolski 4 marca 2012 o 12:02 am

      Nie zdziw się – będzie mowa o zaniedbaniach podczas gdy jeszcze rządził PiS.

   • hjk 3 marca 2012 o 11:06 pm

    Też to policzyłem, ktoś tu krakał chyba p-wczoraj, ze będzie atak illu, ale sugerował się datą 3. 2. 2012 i że niby liczby daty tworzą 322…
    No i marzec jak w Hiszpanii…

    Sabotaż czy „nasza polska” głupota i niedbalstwo?

    2sk zamiast najpierw ten nasz (post)komunistyczny skansem ucywilizować, to sie porywa na imprezy o światowym prestiżu bez podstaw i „Kraków w kilka lat” chce zbudować…
    …a to dopiero początek pewnie różnych katastrof z (oby nie) il gradne finale na €2012…

    A moze ktoś chce 2ska „wysadzić”?
    Moze „ktoś” jechał pociągiem? Uny to lubia, że niby „przypadkowa katastrofa” jak kogoś chcą zlikwidować…

    Nie ma że nikt nie zginął, juz podali o kilku ofiarach – w katastrofach kolejowych niewiele osob zazwyczaj ginie, ale kilka – kilkanaście zazwyczaj ginie… To 2 „IC”-ki na siebie wpadły, może maszyniści zaczęli hamować, jak się zobaczyli, ale jednak to za szybko jeżdzi, bo po LHS-ce pewnie…

    • hjk 4 marca 2012 o 12:39 am

     jeśli nie sabotaż to jakiś baran dróżnik sie uchlał i zapomniał ustawić jeden pociąg na mijance…
     albo inny baran elektryk (też pewnie pijany) w trakcie remontów przestawił kable i zwrotnica nie zadziałała…
     albo jakis cfok dzwigowy przytrzasnął kłodą kanał z linkami do zwrotnic… mozliwości było pewnie dużo, w czasie remontów takie rzeczy się zdarzaja…
     …łychą od kopary przeciął kable sterujące i nie zauważył…
     Moze dzis do wieczora remontowali albo cały czas remontują i w ciemności barany coś przecieli ze sterowania, bo to teraz „na szybko” barany wszystko robią by zdążyć, bo się komus zachciało w skansenie impreze swiatowa robic, jak nie ma warunków…
     Rozpadające się autostrady to kolejny „kwiatek”, tylko patrzec jak jakis wiadukt woda z roztopów podmyje i sie zawali…

     • monitorpolski 4 marca 2012 o 12:51 am

      Słucham tvn24 na okrągło – była mowa o najnowocześniejszych urządzeniach sterujących – bez pośrednictwa człowieka. Sterowanie jest z Kozłowa, oddalonego o 20 km, nie ma tam żadnych „dróżników”. Pytanie do fachowców: czy łatwo byłoby przestawić ręcznie zwrotnicę w kluczowym miejscu tak, by nie zauważył tego maszynista?

 35. hjk 3 marca 2012 o 10:56 pm

  http://poznajprawde.net/aktualnosci/352-kto-kontroluje-swiatowe-media.html

 36. kosiardeyablos 5 marca 2012 o 9:20 am

  skoro pizza na telefon jest, łącznie z łapiduchem ( o ironio!!!!) to to jest w pyte, hahahaha :
  Nowa usługa w Holandii, eutanazja z dostawą do domu
  admin, pt., 2012-03-02 09:06
  Skala zjawiska:
  lokalne
  http://www.sxc.hu

  Holenderska klinika, zajmująca się wykonywaniem eutanazji, utworzyła mobilne zespoły, które będą przeprowadzać zabójstwa pacjentów w domu. Klinika świadczy usługi tylko tym pacjentom, którym lekarze odmówili odebrania życia. Jednak wielu ekspertów już zaprotestowało przeciwko tej „innowacji”.

  Tak to właśnie ma działać, że specjalne zespoły będą jeździły do pacjentów i będą ich usypiać tak jak my robimy z naszymi chorymi psami.

  „Od czwartku działają nasze mobilne zespoły, który mogą rejestrować ludzi, którzy czują, że pasują do kryteriów pacjentów, którzy mają prawo do eutanazji” – mówi przedstawicielka społeczności „Prawo do Śmierci” Walburga de Jong.

  Praktyka eutanazji w Holandii została zalegalizowana w 2002 roku. Od tamtej pory, każdego roku ponad trzy tysiące osób korzysta z tego prawa. Każdy obywatel, który cierpi na nieuleczalną chorobę, ma prawo do przeprowadzenia postępowania, jeśli jest zdrowy na umyśle i jest świadomy swojej decyzji.

  Zbiera się specjalny komitet składający się z lekarzy, prawników i ekspertów w zakresie etyki. Decyzja w sprawie wymaga przyjęcia, przez co najmniej dwóch lekarzy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, sprawa powinna być przesłane do prokuratora.

  Komentarz ZnZ:

  Wszyscy, którzy się zastanawiają jak przebiega depopulacja ludności w Europie muszą zrozumieć, że odbywa się ona na wielu płaszczyznach. Są te kulturowe gdzie poprzez gnębienie rodzin wielkimi podatkami wpycha się je w bolesną rezygnację posiadania dziecka ze względów ekonomicznych. Do tego dochodzi promocja postaw niesprzyjających rozrodczości jak staropanieństwo czy starokawalerstwo. Nasza cywilizacja jest teraz jak tonący statek. Z jednej strony bankrutują systemy emerytalne a z drugiej promuje się „małżeństwa” homoseksualne i nikt nie widzi w tym sprzeczności. To tez depopulacja. Holandia pokazuje nam dzisiaj jak będzie wyglądała Polska przyszłości. Lotne brygady zabijające ludzi w ich własnych domach, aby ulżyć dzieciom i upadającemu systemowi emerytalnemu. Zresztą, gdy czyta się takie newsy jak ten

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,11268597,Aborcja_po_urodzeniu___szokujacy_pomysl_naukowcow.html to już chyba nic nie może zdziwić. To jest dopiero depopulacja. Jeszcze 10 lat temu nikt nie odważyłby się pisać takich rzeczy publicznie, zmiany granic dozwolonych w mediach i w nauce są tak drastyczne, że fakt, iż nas to nie oburza tak jak powinno świadczy o tym, że już chyba nastał Nowy Porządek Świata

  Źródło:
  http://www.pravda.ru/news/interesting_news/01-03-2012/1109887-medicin-0/