Afera smrodu GMO w zarządzie pszczelarzy

Z ostatniej chwili: afera smrodu pro GMO w zarządzie pszczelarzy…
Niepokojące informacje o wymieraniu pszczół
>>wideo
w Warszawie o godzinie 12 spod Kolumny Zygmunta rusza MARSZ W OBRONIE PSZCZÓŁ. 

Z ostatniej chwili: afera smrodu pro GMO w zarządzie pszczelarzy…

Jest to dostosowany do publikacji fragment maila jaki wczoraj otrzymałem.

Wczoraj w Sejmie w sali 101 została zapowiedziana na stronie MRiRW konferencja ministra Sawickiego z prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeuszem Sabatem na temat sytuacji polskiego pszczelarstwa. Dla uczestników dzisiejszego Marszu stało się jasne, że minister Sawicki wysyłając do uczestników marszu niejakiego Nalewajka, grał (razem z prezydentem PZP) swoją grę, na zmarginalizowanie i  zakwestionowanie słusznych postulatów środowiska pszczelarskiego i na zlekceważenie inicjatywy marszu w obronie pszczół. Organizatorzy marszu byli przeciwni uczestniczeniu w jakichś fasadowych rozmowach w Ministerstwie. Oczekuje się, że wiadomości pójdą w świat, Gazeta Wyborcza i TVN opowie jak to wspaniale jest w polskim pszczelarstwie i że „GMO to nie samo zło” – cytat z artykułu dziennikarki Naszkowskiej z GW, i dalej będą razem z Sawickim i Sabatem robić ludziom wodę z mózgu.
Organizatorzy Marszu wnoszą ponownie o zaniechanie rozmów na terenie MRiRW. Jest petycja, są postulaty! Uważa się, że należy także przedłożyć uczestnikom marszu petycję odmawiającą Tadeuszowi Sabatowi i obecnemu zarządowi PZP naszego zaufania i apel do związków i organizacji pszczelarskich do delegatów na zjazd PZP o jak najszybszą odnowę struktur centralnych PZP – zwłaszcza w obliczu wszystkich afer: cukrowej, Domu Pszczelarza, słoikowej, etc!

„Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną już tylko 4 lata” – Albert Einstein.

Prezes Warszawskiego Klubu Pszczelarskiego Marek Kowalski podaje niepokojące informacje o wymieraniu pszczół. Przekaż wszystkim znajomym  link do wywiadu z Markiem Kowalskim nt. dzisiejszego marszu.  >>http://www.youtube.com/watch?v=vdILlujYIYM

Pamiętaj: Jeśli my nie pomożemy pszczołom, to nic im nie pomoże!

>>CZYTAJ CAŁOŚĆ 15 marca w Warszawie o godzinie 12 spod Kolumny Zygmunta rusza MARSZ W OBRONIE PSZCZÓŁ. (…) Ideą „MARSZU W OBRONIE PSZCZÓŁ” jest zwrócenie uwagi polskim decydentom, politykom oraz społeczeństwu na zagrożenie, jakie stanowi dla pszczelarstwa, a w konsekwencji dla całego polskiego rolnictwa, nadmierna chemizacja, wprowadzenie do ochrony upraw wysoce toksycznych dla owadów środków ochrony roślin tzw. nowej generacji, szczególnie z grupy neonikotynoidów oraz na wpływ upraw roślin GMO na drastyczny spadek populacji pszczoły miodnej.

Po marszu planowane jest spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Ochrony Środowiska, podczas którego przedstawione zostaną postulaty środowisk pszczelarskich związane z ideą tego przedsięwzięcia oraz przypomniane – po raz kolejny – nasze główne bolączki, oczekiwania i postulaty związane z podniesieniem efektywności i opłacalności polskiej gospodarki pasiecznej.

ArtAtak – komunikat ICPPC (Jadwiga Łopata, Sir Julian Rose)

ZAPRASZAMY na happening grupy ArtAtak który jest częścią MARSZU W OBRONIE PSZCZÓŁ. Znani artyści pokażą jak symboliczna łąka  pełna ziół, kwiatów i pszczół zostanie zniszczona przez ”czarne siły”. Siły te symbolicznie ukazują interesy ponadnarodowych  korporacji  i  wspierającą je  politykę  prowadzoną przez rząd  RP, a zwłaszcza ministerstwa:  rolnictwa i środowiska.  Ich działania niszczą tradycyjne rolnictwo i pszczelarstwo.

Koalicja POLSKA WOLNA od GMO, która włącza się do MARSZU z hasłami: GINĄ PSZCZOŁY! ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO!  NATYCHMIASTOWY ZAKAZ DLA MON 810 I AMFLORA! OCALIĆ TRADYCYJNE NASIONA! pomaszeruje też pod flagami z hasłem Zbigniewa Libery.
..Brak woli politycznej Rządu RP  co do wprowadzenia zakazu upraw GMO,  maskowany  twierdzeniem  o niemożliwości  jego wykonania,  jest zwykłą manipulacją  i wprowadzaniem w błąd polskiego społeczeństwa.  To nieprawda, że nie ma możliwości  zakazania  upraw GMO. Już 9 krajów w UE wprowadziło takie zakazy! Tak samo nie jest konieczne  stosowanie niebezpiecznej agrochemii… – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka i działaczka Koalicji POLSKA WOLNA od GMO.
..Hasła ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO! – mamy nadzieję –  obudzą  świadomość polityków i przypomną  im, że zostali wybrani, aby reprezentować interesy polskiego społeczeństwa, a nie ponadnarodowych korporacji… dodaje Lena Huppert w imieniu  konsumentów.

UWAGA!  Happening odbędzie się 15 MARCA POD MINISTERSTWEM ROLNICTWA W CZASIE GDY PROTESTUJĄCY BĘDĄ DOCHODZIĆ (!) DO GMACHU Ministerstwa Rolnictwa. MARSZ W OBRONIE PSZCZÓŁ organizowany jest przez polskich pszczelarzy.
TRASA marszu: wymarsz o godz. 12.00 – start: Kolumna Zygmunta, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Ministerstwo Rolnictwa.

KONTAKT:
Edyta Jaroszewska  – Nowak, tel: 609645386, e-mail: edytaj66@tlen.pl
Jadwiga Łopata, tel.: 33 8797 114, e-mail: jadwiga@icppc.pl
Lena Huppert , tel.: 502085840, e-mail: lenahuppert@wp.pl
Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO reprezentuje tysiące obywateli, http://www.polska-wolna-od-gmo.org

PROGRAM MARSZU I KONTAKT DO ORGANIZATORÓW MARSZU:
http://chronmy.pszczoly.pl/marsz-w-obronie-pszczol/
http://chronmy.pszczoly.pl/kontakt/
WIĘCEJ INFORMACJI O ZAGROŻENIACH DLA PSZCZÓŁ
http://festiwalstopgmo.pl/index.php/321-marsz-pszczelarzy

DODATKOWE INFORMACJE:

Hasło Zbigniewa Libery: …Uprawy GMO niszczą bioróżnorodność, zabijają pszczoły i prowadzą do trwałego uzależnienia rolników od amerykańskiego koncernu. Dzisiaj Natura należy do Boga czy chcesz by jutro była własnością Monsanto?…

W postulatach pszczelarzy zawartych w P E T Y C JI do NAJWYŻSZYCH WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ pisze mi. ”Wnosimy o wprowadzenie całkowitego zakazu upraw organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) na terenie Polski z powodu trudnych do przewidzenia i nieodwracalnych konsekwencji dla rolnictwa i środowiska naturalnego.”

Przedstawicielka Departamentu Prawa UE Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiając ostatnio, na debacie u Prezydenta, prawne uwarunkowania wprowadzenia zakazu upraw GMO w Polsce w zgodzie z przepisami UE również stwierdziła, że do tej pory ani Ministerstwo Rolnictwa, ani Ministerstwo Środowiska nie było zainteresowane skorzystaniem z tych możliwości.

Domagamy się także prawa do nieograniczonego obrotu nasionami tradycyjnymi, lokalnymi, które są dorobkiem pokoleń rolników i pszczelarzy. Są naszym wspólnym dobrem. Takie ograniczenia są w projekcie ustawy o nasiennictwie (druk nr 176) która jest obecnie w Sejmie. Tradycyjni rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i oczekiwanych cech. To nie może zostać zaprzepaszczone. Tymczasem projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera m.in. takie zapisy: ”…Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%…”

Prowadzący badania nad pszczołami profesor Dr. Hans-Hinrich Kaatz z Uniwersytetu Halle-Wittenberg w Niemczech należy do tych, którzy odkryli fenomen masowego wymierania pszczół, znanego jako syndrom masowego ginięcia pszczół (colony collapse disorder). W 2009 roku przeprowadził sześciotygodniowy eksperyment nad pszczołami, które już wtedy cierpiały z powodu pasożyta jelita cienkiego Nosema apis. W eksperymencie tym jedna grupa pszczół była odżywiana zwykłym pyłkiem kukurydzianym, a druga pyłkiem genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt. Grupa odżywiana pyłkiem kukurydzianym GM wymarła w ciągu 3 tygodni, a grupa, odżywiana normalnym pyłkiem kukurydzianym, żyła znacznie dłużej. W USA podobne obserwacje zostały poczynione przez pszczelarzy mających swoje ule na tych samych terenach co komercyjne uprawy kukurydzy Bt.
W ostatnim czasie rośnie również zaniepokojenie w związku z odkryciem, że pszczoły mogą być ofiarą „horyzontalnego” przeniesienia genów: transfer genów, które pochodzą z pyłku roślin do pszczoły miodnej. Uprawy GM wytwarzają nowe rodzaje białek i toksyn w ich nektarze, to wyraźnie zagraża bezpieczeństwu miodu produkowanego w obszarach, gdzie uprawiane są genetycznie zmodyfikowane rośliny. Na podstawie tych wyników, Walter Haefeker, dyrektor Niemieckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy, ostrzegł, że zagrożona jest egzystencja pszczelarstwa.

Pamiętajmy, że 84 % gatunków roślin i 76% produkcji żywności w Europie zależy od zapylania przez pszczoły.  Szacuje się, że pszczoły przynoszą unijnej gospodarce ponad 15 mld euro. Bez nich nie będzie miodu,  jabłek, ogórków, pomidorów, oleju rzepakowego, kaszy gryczanej, nie będzie naturalnego jedzenia.

Prezes Warszawskiego Klubu Pszczelarskiego Marek Kowalski podaje niepokojące informacje o wymieraniu pszczół

Reklamy

316 responses to “Afera smrodu GMO w zarządzie pszczelarzy

 1. mocniejszy 14 marca 2012 o 11:26 am

  Popieram marsz w obronie pszczół i popieram pszczoły!

  🙂

  Precz z chemizacją i GMO!

  • zenobiusz 14 marca 2012 o 11:44 am

   Powtarzam apel,moim zdaniem ważny.

   Czytelników,zatroskanych o losy Ojczyzny,proszę o wklejanie

   tej informacji,na wszystkie możliwe strony,facebooka,twittera

   Nk,i gdzie tylko się da.Im nas będzie więcej,tym wyraźniejsze

   uzyskamy efekty.

   Króluj nam Chryste.

   Piątek 16 marca – egzorcyzm nad Polską! Przekaż tę wiadomość dalej!

   Opublikowano 13 Marzec 2012
   http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/03/13/piatek-16-marca-egzorcyzm-nad-polska-przekaz-te-wiadomosc-dalej/
   Ks. Adam Skwarczyński otrzymał, przez osobę uprzywilejowaną, prośbę Matki Bożej, by w najbliższy piątekudzielił błogosławieństwa z tą samą intencją, co w 3 ostatnich dniach (niedziela-wtorek): ograniczenia mocy szatana nad naszą ojczyzną Polską. Matka Boża, stojąca pod Krzyżem, obiecuje, że będzie wspomagać tę modlitwę. Jak z tego wynika, dzień ten jest szczególnie ważny w oczach mieszkańców Nieba.
   W związku z tym:

   – Ksiądz prosi wszystkich o duchową łączność w piątek przy Apelu Jasnogórskim;

   – prosi Księży, do których dotrze ta wiadmość, by apelowe błogosławieństwo w piątek połączyli z egzorcyzmem nad Polską. Intencja: o ograniczenie mocy szatana nad Polską.

   • krist 14 marca 2012 o 12:16 pm

    to postawienie wielgalchnego Jezusa w swiebodzinie nic nie dało? Pomnik stoi w pełnej krasie, interes okoliczny kwitnie, były zapewnienia iz pomnik nas obroni przed najgorszym a tu okazuje się iz potrzeba ogolnonarodowych egzorcyzmów!!!!??
    Piątek 16 marca – egzorcyzm nad Polską!– czyli mam rozumiec iz wszyscy bez wyjatku jestesmy opetani…??
    ludzie, bez przesady tu nie trzeba egzorcyzmow tylko stanowczych krokow aby ten antypolski nierząd wywalic na zbity pysk i to najlepiej ich bronią zgodnie z prawem, po przez przyspieszone wybory….

    • zenobiusz 14 marca 2012 o 12:28 pm

     Piszesz ,jak duchowy analfabeta,a przecież takim nie jesteś.
     Coś zaniepokoiło ?????

     • STAŁY CZYTELNIK 14 marca 2012 o 2:12 pm

      Zenobiusz ale ty jesteś nawiedzony.!!!!!!!

      niedobrze mi się robi jak czytam Twoje komentarze.

      wypad na swój zacofany blog. Tam się udzielaj a nie brudzisz blog Marka.

      co za koleś, ktoś musi nieźle tobą potrząsnąć.

      • zenobiusz 14 marca 2012 o 2:17 pm

       Jak widzę ten tłok,”postępowych”,
       rozmaitej proweniencji,
       to faktycznie zastanawiam się,
       czy słusznie robię pisując tu.
       Powiedziano wszak ,przodkom naszym:

       Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. (Mt 7:6,12-14)

       • Cramer 14 marca 2012 o 2:55 pm

        Zenobiusz, a ja Cię popieram bo postepactwo powoduje u mnie odruch wymiotny.
        Postepak – osobnik, który dał się ściemnić łże-miediom i „racjonalistycznej” (de facto masońskiej) propagandzie.

        Jednakże mam pytanie o tego księdza Adama Skwarczyńskiego – czy kos go zna? Czy jest to osoba prawdziwa (tzn. nie-wirtualna). A jesli tak – czy jego apel jest autentyczny (tzn. czy ktoś nie wpuscił tego podszywając się pod księdza?)

        • zenobiusz 14 marca 2012 o 3:14 pm

         Zna go wiele osób od kilkunastu lat.Wejdź na stronę ,
         http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/03/13/piatek-16-marca-egzorcyzm-nad-polska-przekaz-te-wiadomosc-dalej/#comment-1225
         Tam możesz uzyskać bezpośredni z Nim kontakt.
         Poszukaj też w googlu,jest bardzo dużo informacji,łącznie z adresem parafii i nr,telefonu.

        • hjk 15 marca 2012 o 8:19 am

         strony już nie ma

        • andzia 15 marca 2012 o 8:28 pm

         http://adam-czlowiek.blogspot.com/

      • zenobiusz 14 marca 2012 o 2:29 pm

       http://mateusz.pl/czytania/wj/289.asp

       Bardzo ciekawie interpretuje słowa dzisiejszej Ewangelii święty Jan Chryzostom mówiąc tak, że: psy to są ci, którzy zwalczają prawdę, natomiast wieprze to są ci, którzy pogardzają prawdą. Jezus ostrzega nas: nie rzucajcie swych pereł przed wieprze, nie rzucajcie swych pereł przed wieprze; nie dawajcie psom tego, co święte. Te słowa brzmią bardzo ostro, ponieważ tak bylibyśmy skłonni myśleć, że Jezus jakichś ludzi oskarża o to, że są psami czy wieprzami. Syn Boży zbyt wielką miłością i szacunkiem darzy każdego człowieka, żeby pewne konkretne grupy ludzi czy konkretne osoby tak charakteryzować. Natomiast w każdym z nas, w każdym z nas i w spotykanych ludziach potrafi zadomowić się właśnie taki pies, który kąsa, który nie chce słuchać prawdy, który nie chce słuchać – dlatego ją zwalcza. Nie chce słuchać prawdy o sobie, nie chce słuchać innego opisu rzeczywistości, sytuacji niż jego własna, ponieważ to jest mu niewygodne. I w każdym z nas mieszka wieprzek, który pogardza prawdą, który daje jej ochłapy swojego czasu. Pewną formą pogardy na przykład, pogardy wobec prawdy objawionej jest poczucie, że: ja już wszystko wiem, ja już nie potrzebuję z pokorą przychodzić i uczyć się na nowo Ewangelii, uczyć się tego wszystkiego, co Bóg ma do powiedzenia – o mnie, o świecie, o Nim samym. To ostrzeżenie próbujmy potraktować nie jako ostrzeżenie przed innymi osobami, ale w sobie sprawdzajmy, czy nie pojawia się pies kąsający wszystkich, którzy próbują mówić mi prawdę i czy we mnie nie pojawia się wieprzek, który gardzi prawdą, który nie chce jej szukać, który nie widzi jej piękna i wartości i woli niekiedy być przywiązany do swojego małego korytka, do swojego małego światka, swoich mniemań i nie pragnie już być wyprowadzony na światło – na światło prawdy, która wciąż się objawia.

       • kmina 14 marca 2012 o 3:39 pm

        Zenobiuszu wiesz co to byl sobór nicejski ?? Powinienes wiedziec ,ciagle cytujesz ewangelie. Wiekszosc wiedzy zostala zatracona dawno temu. Na tym soborze zakazano wiekszosci ksiag ( 41 jak dobrze pamietam) które opisywaly dziedzictwo i powiazanie ludzi z kosmosem.Pózniej bylo chyba jeszcze z 9 soborów . Chodzi mi o to ,ze wiekszosc starozytnych ksiag albo zwojów zostalo spalonych , a to co przetrfalo zostalo ukryte w watykanie.
        Dzis mamy okrojona biblie i ludzkosc która wierzy tylko w to co widzi . Kazdy powtarza tylko slogany i nikt nie stara sie dojsc do prawdy . Polecam ksiazke znanego fizyka kwantowego Gregga Bradena EFEKT IZAJASZA , albo ksiazki PODRÓZNICY – Ashayany Deane – to juz jest wiedza z wyzszej pólki…
        pozdrawiam i sorki za brak pl. liter

        • hjk 14 marca 2012 o 4:06 pm

         Powiązania ludzi z kosmosem to była prawdopodobnie starożytna mitologia, co najwyżej dzis odkrywamy realne powiązania za pomocą nauk. A elementy tej wiedzy sa pewnie w astrologii, a o ile mi wiadomo to dzieła z jej zakresu sa dostępne, więc moze komuś zechce się je postudiowac i oddzielić naukę od pseudonauki, ale obawiam się, ze za bardzo wieje od nich ezoteryzmem…

         To moze choć napiszesz, co to za „wiedza z wyższej półki”?

        • zenobiusz 14 marca 2012 o 4:16 pm

         Jest takie słowo kminić.
         Wybacz, ale dałeś tego popis.
         Łykasz jak gęś kluski,podsuwane,
         „wybranym” totalne dyrdymały.
         Szykuj się więc na powitanie ,
         „kosmicznych braci,”bo będzie ci to dane.
         Nie płacz jednak,jak się niemile zdziwisz.

        • JA-JESTEM 14 marca 2012 o 4:57 pm

         Zenobiusz@ jak chcesz kogoś nawracac to zacznij od nich

         „W watykańskich wytycznych napisano, że „nadużycie seksualne osób niepełnoletnich nie jest tylko przestępstwem kanonicznym, lecz także przestępstwem ściganym przez prawodawstwo cywilne”

         „GENIUSZE” odkryli że ich też obwiązuje prawo – WOW

         a nasi uradzili że jak „nauczyciel” bzyka dzieci to trzeba to zglosić gdzie trzeba – WOW

         ale narazie „nauczyciele” mogą spać spokojnie, bo to zacznie obowiązywać dopiero jak zatwierdzi to watykan

         jestem w szoku , 2012 lat po narodzinach Jezusa i już tak odkrywcze prawdy

         czekam na wiecej, zastanawiam sie kiedy kościół odkryje że pedalstwo to też łamanie celibatu, pewnie nie dożyje 🙂

         wiecej tu
         http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kosciol-zdecydowal-nie-beda-tego-tolerowac,wid,14332488,wiadomosc.html?ticaid=1e171

        • Kamil 14 marca 2012 o 9:30 pm

         Czy Wy sobie zdajecie że świadomość manifestuje się na MILIARDY sposobów i że jak sobie ją wyobraźimy tak zacznie funkcjonować.
         Egipcjanie mapowali kosmos na podstawie swojej mentalnej gry świadomości.
         2 odwieczne prawa natury: PRZYCIĄGANIE i WIBRACJA.
         Jeśli znowu ktoś będzie chciał zbeszcześcić DUSZĘ to osobiście sam sprawi że za to zapłaci.
         Ok nadstawie jeden policzek nadstawię drugi ale jak za trzecim ktoś obrazi mnie lub kogoś innego w ten czy jakikolwiek inny sposób w grę będzie wchodzić czyjeś życie.
         Bójcie się Boga bo on tylko trzyma waszą roztrzęsioną nie doświadczoną świadomość w ryzach.
         Kiedy będzie chciał odpocząć to SAMI zaczniecie się gubić w swoim świecie tak więc nie zapominaj człowieku że w drugim ciele jest ta sama dusza co w Tobie lecz funkcjonuje na innych zasadach.
         PO HOLERE TYLE ZAMIESZANIA?
         nie wystarczy zdać sobie sprawy że cała wiedza wywodzi sie z jednego pktu gdzie zawiazuje sie wspolny temat dla kazdego innego tematu?
         troche akceptacji ludzie….medrkujemy sie a tak naprawde gowno wie jedna osoba.
         To My Razem wiemy wszystko!,, wystarczy tylko intuicyjnie chodzic tam gdzie jest NASZA prawda a droga do oswiecenia od razu stanie sie prostsza

         pzdr

       • kmina 14 marca 2012 o 4:52 pm

        zenobiuszu piszac „powiazanie ludzi z kosmosem” nie mówie o projekcie blue beam .
        PZDR

        • zenobiusz 14 marca 2012 o 5:47 pm

         🙂

       • Jakob 14 marca 2012 o 7:19 pm

        http://www.jezus-wegetarianin.eko.org.pl/ew_jezusa.htm

        • Jas 14 marca 2012 o 8:23 pm

         @Jakob 14 Marzec 2012 o 7:19 pm

         -piekna ta ewangelia. Dzieki.

        • zenobiusz 14 marca 2012 o 11:46 pm

         To fałszywka ekstremistów ekologicznych,chcących depopulowac planetę,by zwierzątka miały więcej miejsca. Jas i Jacob,możecie sie zdepopulować ,jako przykład dla innych ,mniej „oświeconych „????????????????????

         Została ponownie ujawniona poprzez objawienie, a fragmenty tekstów w niej zamieszczonych pokrywają się z zachowanymi fragmentami tekstów z czasów prachrześcijaństwa. Z kilku jej rozdziałów wybraliśmy fragmenty na temat miłości Jezusa do zwierząt, które zamieściliśmy poniżej (Ewangelia Życia Doskonałego, Wydawnictwo Humata, Bad Hamburg oraz Ewangelia Jezusa, Wydawnictwo DAS WORT, Rottweil 1986):

       • zenobiusz 15 marca 2012 o 11:37 am

        hjk@
        Strona ma sieę dobrze,i jest wbrew temu co piszesz,mały cytat z dzisiejszego na niej wpisu.
        „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza».”

        • zenobiusz 15 marca 2012 o 11:39 am

         To w odpowiedzi na ten post.

         hjk 15 Marzec 2012 o 8:19 am

         strony już nie ma

        • Peryskop 15 marca 2012 o 12:40 pm

         Zeno, tej strony wg podanego przez Ciebie linka rzeczywiście już nie ma: http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/03/13/piatek-16-marca-egzorcyzm-nad-polska-przekaz-te-wiadomosc-dalej/#comment-1225

         Natomiast jest po zmianie w dacie z „13” na „14”:
         http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/03/14/piatek-16-marca-egzorcyzm-nad-polska-przekaz-te-wiadomosc-dalej

         Takie drobne kiksy niepotrzebnie stają się źródłem nieporozumień i zadrażnień.

        • hjk 15 marca 2012 o 4:12 pm

         link widac zły, bo mi pokazuje, ze nie znaleziono strony,aczkolwiek blog faktycznie istnieje… a wam ten działa, tj pokazuje tresc?

        • hjk 15 marca 2012 o 4:15 pm

         @peryskop
         dzieki nie wpadłęm na pomysł, by zgoglowac z 1 zdanie i link by wyskoczył…

        • Peryskop 15 marca 2012 o 9:35 pm

         @hjk, gdy link nie działa możesz go zredukować i szukać informacji na stronie głównej.

         W tym przypadku:
         http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/

      • sara10 14 marca 2012 o 8:25 pm

       @Stały Czytelnik
       Nawiedzony to nie jest Zenobiusz tylko TY! Rozumiesz pojęcie NAWIEDZONY? I jeszcze jedno – postrzeganie swiata tylko przez zmysły jest nie tylko brakiem rozwagi, ale TOTALNĄ GŁUPOTĄ!

     • Totalsky No Problemsky 14 marca 2012 o 7:13 pm

      @Zenobiusz
      krist pisze z sensem; pamietam jak przed moją maturą, Matula zaserwowała mi taki mniej więcej tekst: „zobacz, ta Asia (czy Krysia – juz nie pamietam) poszła wczoraj do kościoła prosic Boga o pomyslne zdanie egzaminu”; a ja jej odpowiedziałem: „lepiej żeby sie jeszcze pouczyła, bo jak jest głąb, to jej nawet Bóg nie pomoże”; Matula była zbulwersowana – widocznie i Ty i Ona nadajecie na tych samych falach :-); uważasz, ze odpowiadając wtedy, jak odpowiedziałem, tez okazałem sie „duchowym analfabetą”?

      • zenobiusz 14 marca 2012 o 8:08 pm

       Nie napisałeś najważniejszego.Czy Asia zdała egzamin.
       To co powiedziałeś Mamie,to inna sprawa.
       To znaczy że tkwisz duchowo w miejscu,
       zbyt dużo wciąż wokół zabawek widocznie.

       🙂 🙂 🙂

      • sara10 14 marca 2012 o 8:45 pm

       @Totalsky
       Gdyby taki tekst napisał gimnazjalista, uśmiechnęłabym się tylko. Mówisz własnie na takim poziomie rozwoju duchowego (może być psyche, to określenie pewnie wolisz, nie?). Tobie wydaje się, że wszystko sobie zawdzięczasz: zdolności, zdrowie, wykształcenie, itd (hihihi) :-).
       Wiesz, mam znajomą, której mąż ukończył dwa fakultety na politechnice (łebski facet niewyobrażalnie), znał ponadto cztery języki (biegle!). Pewnego dnia miał udar mózgu. Po nim wszystko się zmieniło. Dzisiaj funkcjonuje (rehabilitacja), ale bez pamięci. Wszystkiego musi uczyć się na nowo, nawet trzymania widelca.

       • Totalsky No Problemsky 15 marca 2012 o 10:21 pm

        @sara
        ale ja wierze w Boga! a oprócz tego uważam, że Bóg ci pomoze, jesli ty sam pomożesz sobie! gdzie tu problem?

    • Aśka 14 marca 2012 o 2:47 pm

     @krist: „tu nie trzeba egzorcyzmow tylko stanowczych krokow aby ten antypolski nierząd wywalic na zbity pysk i to najlepiej ich bronią zgodnie z prawem, po przez przyspieszone wybory….”
     __
     gdyby to było takie łatwe, to nie męczylibyśmy się już 23 lata z kolejnymi rządami, zusami, sądami, instytucjami, funduszami, …

     • hjk 14 marca 2012 o 4:07 pm

      Zakończmy to tak, działac trzeba jak najbardziej i zwiekszać wysiłki, ale i egzorcyzm nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, moze pomóc 🙂

      • Peryskop 14 marca 2012 o 11:27 pm

       Czyli pozytywna modyfikacja porzekadła:
       Panu Bogu świeczkę, a w diabła ogarkiem !

       Zapewne dobrych efektów możemy oczekiwać jedynie jeśli spełniamy obydwa polecenia dla rozsądnego działania: Módl się i pracuj.

     • pola 14 marca 2012 o 7:07 pm

      Aśka to zapraszam.http://www.prawoibezprawie.pl/akcja-wyslij-list

    • Brus_Zły_Lis 15 marca 2012 o 6:43 pm

     A TUTAJ COŚ O OSZAŁAMIAJĄCEJ KARIERZE SYNUSIA DUKACZEWSKIEGO
     http://czerwonykiel.blogspot.com/2012/03/tato-marcin-powiedzia-ze-jego-tata.html

   • liza 14 marca 2012 o 5:24 pm

    To jakiś fanatyzm katolicki i robienie z katolików idiotów.Ja uważam, że egzorcyzmy potrzebne są tym duchownym i ich pośrednikom. Oby te egzorcyzmy nie skończyły się uczczeniem szatana.

    • zenobiusz 15 marca 2012 o 7:46 pm

     http://zenobiusz.wordpress.com/2012/03/15/egzorcyzm-za-polske-juz-jutro-a-modlitwe-mozemy-odmawiac-juz-dzis-modlitwa-za-nieprzyjaciol-polski-opracowana-przez-ks-a-s/
     Tu ksiądz Stanisław Małkowski. Przyjmuję Apel księdza Adama Skwarczyńskiego o modlitwę w formie egzorcyzmu w intencji Ojczyzny – ZWŁASZCZA 16 MARCA – PROSTY EGZORCYZM I MODLITWĘ O UWOLNIENIE OD NAPAŚCI DRĘCZEŃ DEMONICZNYCH MOŻE ODMAWIAĆ KAŻDY OCHRZCZONY A ZWŁASZCZA KAPŁAN. Jedynie uroczyste egzorcyzmy wymagają zgody i błogosławieństwa biskupa miejsca i ordynariusza.

     I chcę w tej modlitwie wyrazić pragnienie, aby pokonane były złe duchy w naszej Ojczyźnie, zwłaszcza aby ograniczona była ich moc szkodzenia Polsce!

     Chcę też pobłogosławić stronie internetowej „W obronie wiary i Tradycji” Adminom i tym którzy w tej stronie uczestniczą, współtworzą i innym osobom i tym, którzy z tej strony korzystają.

   • Jakob 14 marca 2012 o 7:17 pm

    Ty chyba sam powinieneś przejść egzorcyzm 🙂

   • Kamil 14 marca 2012 o 9:03 pm

    Zenobiuszu@- Chrystus Naszym Panem!
    Jestem z Tobą i z Innymi .
    Ten świat jest zbyt nie do ogarnięcia żeby być samym dla siebie nauczycielem.
    Jeśli już, to możemy pomogać sobie nawzajem wierzyć w poprawę i rozwój wspólnej świadomości.
    Mimo wszystko byłby to dla mnie zaszczyt spotykając ponownie tego wspaniałego nauczyciela , miejmy nadzieje że kiedyś się Nam ujawni.

    pzdr

    • Kamil 14 marca 2012 o 9:06 pm

     Nic nie wspiera tak mojej psychiki jak wiara w jego autorytet.
     Nie jest dla mnie Bogiem lecz WYROZUMIAŁYM nauczycielem dzięki któremu uświadamiam sobie miłosierdzie w każdej chwili swojego istnienia 🙂
     uspokaja mnie to i mobilizuje

     pzdr

   • wojo 15 marca 2012 o 12:28 pm

    Nie wiedziałem że Matka Boska jest Polką…
    A inne narodowości to są gorsze dla sfery niebiańskiej?

    • zenobiusz 15 marca 2012 o 2:46 pm

     Jest Królową Polski,na własne życzenie,
     niestety w gimnazjach o tym nie uczą ,
     na lekcjach etyki.
     Trzeba chodzić na religię.

    • Totalsky No Problemsky 15 marca 2012 o 3:59 pm

     @wojo
     no przecież z domu była „Kowalska”, czysta aryjka, typ nadwiślanski! nie wiedziałeś?

     • hjk 15 marca 2012 o 4:18 pm

      Zeno daj tym prześmiewcom linka, z jakiego domu była to nieważne, liczy się kim jest teraz i jaki ma status niebiesiech 🙂

      • JA-JESTEM 15 marca 2012 o 7:00 pm

       hjk – jak to kim jest – nikim, tak jak my wszyscy – tu jednak ciekawostka, bo „mondre” glowy typu zenobiusz i jemu podobni (góra piramidy kk), doszli do wniosku, ze poszła jednak do nieba – no ale, głowili sie nad tym do roku zdaje sie 1950 🙂 prawie 2 tys lat
       pytanie zachodzi, co z nami ? bo w tym układzie i tempie – to szanse na niebo mamy takie jak żyd za okupacji 🙂

       • Totalsky No Problemsky 15 marca 2012 o 11:05 pm

        @Ja-Jestem
        to jest siła perswazji…. troche mnie ugotowali, ze Ty z innej parafii; ale jesli miałbym wybierać, z kim wypije browca pod cudownym, mazurskim niebiem, to wybieram Ciebie, zamiast Zeno; najwyżej sie pomyle:-)

        • zenobiusz 16 marca 2012 o 1:14 am

         To uważaj,jak Ci nasika do kufla. 🙂
         Drugi błąd co do ludzi.
         Nie masz widać talentu 🙂

        • Totalsky No Problemsky 16 marca 2012 o 1:38 am

         @Zeno
         z Toba bym sie nie napił nawet najgorszej lury – i jakos tak czuje, ze dobrze czuje!

        • zenobiusz 16 marca 2012 o 1:44 am

         Do głowy mi nie przyszło ,
         pogłębianie Twojego problemu,
         z alkoholem. 🙂

        • JA-JESTEM 16 marca 2012 o 2:20 am

         Totalsky@ ja tam z żadnej parafii 🙂 ale przy piwie i to jeszcze nad wodą na mazurach, to przegadalibyśmy pewnie nie jeden dzień i noc, przyroda i rozmowy o BYCIE, czy może być coś przyjemniejszego ? 🙂

         z ludźmi o otwartych umyslach można gadać godzinami – choć można mieć całkowicie inne zdanie, co wcale nie przeszkadza miło spedzić czas na wymianie poglądów.

         Zeno pewnie zwiałby po pierwszym browarku 🙂

         Mój najlepszy kumpel jest dosć religijny – co pozwala nam sie „kłócić”
         o wiare od ponad 30 lat, ja swoje on swoje , a nasze baby jeszcze swoje 🙂
         żadne argumenty do niego nie docierają i basta, czoło zablokowane zalakowane zapieczetowane, nie do rozkucia, koniec kropka – ale nie ma tu mowy, aby ktory kolwiek z nas sie na drugiego obraził

         ja to toleruje bo gdybym powiedział że szanuje to bym skłamal:)

       • hjk 16 marca 2012 o 1:06 am

        to, ze „poszła do nieba”, to od poczatku blo wiadome, ale bardzo się mylisz, w swoich opiniach, smród sekciarstwa tu czuć, 😦
        natomiast 1950 lat zajęło uświadomienie sobie prawdy o niepokalanym poczeciu i konsekwencji tego – nie było śmierci, tylko ‚wzięcie do nieba” z duszą i ciałem !
        To wszystko i nas by czekało gdyby nie grzech pierworodny, dlatego czeka nas śmierć cielesna, ale dusza przezyje i nastąpi zmartwychwstanie ciał…

        • JA-JESTEM 16 marca 2012 o 1:52 am

         hjk@ nie obrażaj mnie prosze i nie wciskaj mi siekciarstwa – bo do żadnej religi nie należe obecnie, choć interesuje sie naukami zarowno Jezusa jak i innych mistyków w tym obecnych

         Ty, zdaje sie człowiek rligijny, a nie znasz podstaw swiej wiary i poprostu sie mylisz

         doucz sie:
         „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest również przedmiotem dogmatu Kościoła katolickiego, ogłoszonego w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg) w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały”

         w Biblii o MAri matce Jezusa jest kilka zdań – cała reszta to są zmyślone bajki

         a teraz napisz kto miał racje 🙂

     • pola 15 marca 2012 o 6:49 pm

      Jest takie powiedzenie,kto się durniem urodził to i durniem umrze.

   • Ironizator... 15 marca 2012 o 10:41 pm

    …tosmy sie posmiali. a teraz wracamy na ziemie, juz juz bez marudzenia,zorro rowniez…

  • alexirin 14 marca 2012 o 4:55 pm

   dokladnie precz z wszystkim co sztuczne gmo chemtrails sól drogowa szczepienia energia atomowa itp wyjdzmy na ulice Czy Polacy są celowo truci za przyzwoleniem Sanepidu i innych instytucji rządowych, odpowiedzialnych za nasze zdrowie?
   https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/03/10/czy-polacy-sa-celowo-truci-za-przyzwoleniem-sanepidu-i-innych-instytucji-rzadowych-odpowiedzialnych-za-nasze-zdrowie/

   • monitorpolski 14 marca 2012 o 10:41 pm

    Zarząd sanepidu wykonuje tylko rozkazy, podobnie jak SS-mani. Nie byli odpowiedzialni – przynajmniej wg. własnego mniemania. Nie ma żadnej między nimi różnica – współudział w ludobójstwie jest ludobójstwem.

    • hjk 15 marca 2012 o 9:24 am

     trzeba im to uświadomić, zeby nie było niejasnosci…
     Moze by trzeba jakies ulotki porobić dla nich i rozdawać,
     Niektóre sanepidy są nadgorliwe w naganianiu na szczepienia, zupełnie niezgodnie z obowiązująca ustawę i wykorzystują niedbalstwo posłów czy ministerstwa, którym się nie chciało zmodyfikować z nową ustawą powiązanych aktów prawnych, a ponadto dać wyraźne przepisy wykonawcze. To a propos szczepień, ale sa i inne dziedziny ich działania.

     • ALFA 15 marca 2012 o 10:10 am

      15 GRUDNIA PREZYDENT KACZYŃSKI PODPISAŁ USTAWĘ ZNOSZĄCĄ KARY DLA TYCH KTÓRZY NIE DOKONUJĄ SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH
      Lekarze mają informować o obowiązku szczepienia, ale jeśli ktoś się temu nie podda, nikt go do sądu nie poda, nie można go straszyć grzywną.
      USTAWA
      z dnia 5 grudnia 2008 r.
      o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
      http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/324_u/$file/324_u.pdf
      Nowa Ustawa o zwalczaniu chorób zakażnych a przepisy karne dotyczy każdego fachowego pracownika służby zdrowia

      … W nowej ustawie z dnia 5.12. 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) z rozdziału 9 Przepisy karne zniknął punkt dotyczący kar za niepoddaniu się szczepieniom ochronnym , badaniom sanitarnym Itp.( w poprzedniej ustawie był taki podpunkt mówiący o grzywnie). Pozostały tylko praktycznie paragrafy z których karze się tylko personel medyczny. Tylko w art. 36 ust. 1 u.z.z.z mówi ,że wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym….. może być zastosowany

      • hjk 15 marca 2012 o 10:46 am

       tu troszkę wiecej info i link do stopnop.pl
       http://astromaria.wordpress.com/2012/03/09/przymus-rodem-z-prl-u-poznanski-sanepid-nie-odpuszcza/

   • hjk 15 marca 2012 o 10:44 am

    aha, warto się przyjrzeć innym produktom spożywczym masowo uzywanym przez ludzi, tu sugestia z komentarzy pod tamtym art nt. cukru:
    http://niepoprawni.pl/blog/3988/sol-wypadowa-wiadomo-jak-wypadla-moze-tak-sprawdzic-cukier

  • tamara 14 marca 2012 o 10:59 pm

   POPIERAM STRAJK KONSUMENCKI HISZAPANÓW 29.03.2012

   Hiszpański strajk 29 marca ………………………………….
   „Nie kupuj niczego, nie używaj telefonu, nie tankuj, korzystaj z transportu publicznego, elektryczności czy gazu używaj tylko w ilościach niezbędnych, nie załatwiaj nic w banku, niech tego dnia ani jedna moneta nie wpadnie do kieszeni, tych którzy nas wyzyskują. Ten strajk jest przeciwko bankom, korporacjom, spekulantom i rządom, które pokornie im
   służą.”…………..
   napewno się przyłącze…..tak jak w tamtym roku(kwiecien) przyłączyłam się (niepamietam do kogo 😐 )….wyłączyłam TV na jeden dzień i tak już do dziś zostało……POLECAM NIEOGLĄDANIE!!!!! M:-)

  • mocniejszy 15 marca 2012 o 10:50 am

   Uwaga blogerzy! Opolscy policjanci przeszukali mieszkanie i komputer Jacka Walasa, sołtysa Graczy, który nazwał prezydenta Bronisława Komorowskiego złodziejem, a premiera Donalda Tuska kłamcą. A na moim blogu niezany sprawca dokonał aktu wandalizmu:

   Krakerski atak na blog Mocniejszego

   Właśnie zobaczyłem, że ktoś dokonał złośliwego krakerskiego aktu wandalizmu na moim blogu. Część ramek prowadzących do obrazków została przeformatowana na inny rozmiar. Dokonano tego jakimś ukrytym kodem, bowiem wchodząc do edycji tekstów widzę prawidłowe rozmiary ramek od grafiki, a w internecie (sprawdzałem na różnych przeglądarkach) obrazki są widoczne w zmienionych wielkościach.

   To kolejne działanie wymierzone ostatnio w mój blog. O wcześniejszych nie robiłem osobnych wpisów, kierując się zasadą: psy szczekają, karawana jedzie dalej. A było tego sporo, od częściowej cenzury w wyszukiwarce Google po serię prowokacji ze strony komentujących. (Cenzura WordPressa, który nie uwzględnia mojego blogu i tekstów na nim w swoich zestawieniach na głównej stronie – to już stara sprawa).

   Wygląda na to, że poruszane przeze mnie sprawy są komuś nie na rękę…

   Spodziewam się kolejnych działań przeciw blogowi.

   MORAŁ:
   Proszę kopiować moje teksty, póki są jeszcze dostępne.

   http://mocniejszy.wordpress.com/2012/03/15/krakerski-atak-na-blog-mocniejszego/

   • mocniejszy 15 marca 2012 o 11:37 am

    Po dokładniejszym sprawdzeniu stanu bloga okazało się, że zakres ataku był większy:

    Dodatkowo pozmieniano ustawienia pierwszej strony w ten sposób, że ładują się do niej wszystkie teksty z bloga zamiast tylko dziesięciu najnowszych. To oczywiście powoduje znacznie wydłużone ładowanie się głównej strony. Powiększone ramki obrazków też na pewno wydłużają ten czas, w sumie to utrudnia dostęp do bloga. Ponieważ chuligańskich zmian dokonano z poziomu ustawień serwera WordPressa, do których nie mam dostępu, nie mam możliwości ich naprawy. Musiałbym chyba skasować wszystko i wczytywać od początku, ale nie wiem, czy by to pomogło, a na pewno zabrałoby wiele czasu i utracone zostałyby zapisy chronologii tekstów.

   • mocniejszy 15 marca 2012 o 12:08 pm

    Zastanawiam się, czy zaatakowano mój blog za całokształt, czy za któryś z ostatnich tekstów. Mam nadzieję, że nie za „Zniknie Warszawa?”, bo jeśli za ten, to mieszkańcy stolicy mają się czego bać…

    • hjk 15 marca 2012 o 4:20 pm

     sam zrób jakiegoś zbiorczego rar-a i podrzuć na jakąś ‚wrzutę’, to pościągamy…

     • mocniejszy 15 marca 2012 o 4:46 pm

      Raczej zrobię z ważniejszych artykułów ebooka w formacie PDF i DOC, żeby łatwo było dla każdego internauty przeczytać i wydrukować. Ale nie wiem, ile mi to zajmie czasu, a blog zniknąć może w każdej chwili.

  • krzysztof 15 marca 2012 o 12:21 pm

   jak najbardziej popieram ten marsz – przy następnym proteście powinni do sejmu zabrać ule z pszczołami by rozpędzić to towarzystwo co nie żyje rzeczywistością -niech nie wciskają kitu.

  • kosiardeyablos 15 marca 2012 o 2:39 pm

   Odezwa P.R.O.M. – Patriotycznego Ruchu Odbudowy Macierzy
   Pszczoły !!! Szykujcie Swe Żądła !!! Precze z preczami !!!
   Brak lub niedostatek środków finansowo-mentalno-fizycznych dla ochotników na derozpieprzaizacje dupopryszczów ze słomą wystającą z filcaków czyli z”wiejskiej” powoduje brak respektu i lęku przed społeczeństwem w dobie ciurlaizacji bytu społecznego. Ktokolwiek, komukolwiek za cokolwiek w jakikolwiek sposób jest jednym z niewielu sposobów na efektywną normalizacje życia w naszym „w kółko golonym” kraju, doprowadzanym przez skretyniałych fryzjerów, obcinających co chwile wszelkie możliwe włosy, nie tylko łonowe, naszego społeczeństwa, ale i możliwości rozwoju myśli, nie tylko strukturalnej ale też biologicznej, jako substytutu zdrowego narodu. Ratuje nas odruch bezwarunkowy, czyli spontanicznie urządzony wpierdol !!!
   Rodacy !!! To Pora na Sztachety w Dłoń !!! Pokażmy kto tu rządzi !!!
   …bez komentarza.

   • kosiardeyablos 15 marca 2012 o 2:41 pm

    odnośnie tematu bloga…..ręce opadają, a nóż w kieszeni się sam otwiera !!!

 2. wacpan 14 marca 2012 o 11:28 am

  Bilon…

 3. lucas003 14 marca 2012 o 11:30 am

  Monitor bez jaj miałeś rację potrzeba nam Partii Zdrowia i to PiInie !!!!!!!!!
  Ciekawe czy ci działacze przeciw GMO wiedzą cokolwiek o chemtrails ?

  • mocniejszy 14 marca 2012 o 11:39 am

   Partia Zdrowia jest dobrym pomysłem. Trzeba zjednoczyć ludzi, którzy działają przeciw pojedynczym zagrożeniom.

   Takie jednoczenie powinno być też na poziomie działań takich jak marsze. Protestując przeciw chemizacji rolnictwa, GMO, trzeba jednocześnie nagłaśniać zagrożenie dla wód pochodzące z odwiertów gazu łupkowego i zagrożenie biosfery pochodzące z energetyki atomowej.

   • sebecx 14 marca 2012 o 9:26 pm

    to jakoś zorganizujmy tę partię.. nie wiem za bardzo jak to zrobić ale się piszę.. 🙂
    ..z tego co pamiętam z zamierzchłych czasów szkolnych z WOSu to chyba 1000 podpisów wystarczy .. no i program oczywiście trzeba napisać… no i do Sądu…
    piszmy zatem program..

  • Aśka 14 marca 2012 o 11:41 am

   Ostatnio z jednym pszczelarzem rozmawiałam. Wiedzą 🙂

  • monitorpolski 14 marca 2012 o 10:43 pm

   Ja to przemyślałem – idea Partii Zdrowia została rzucona podczas „pandemii” w 2009. Spotkała się od razu ze strasznym atakiem agentury na tworzących blog grypa666. Można się było domyśleć, że musiano dojść do wniosku, że byłoby to realne zagrożenie dla elit. Myśmy nie planowali założenia jakiejkolwiek partii, to nie był nasz cel, ale patriotom, którzy mają siłę i chęć walki o Ojczyznę, ale i o siebie i swoje rodziny, gorąco polecam temat – uprzedźcie agenturę!

   • Peryskop 15 marca 2012 o 12:40 am

    Można by poprosić o pomoc Gromosława Cz. ?
    Generał ma sprawdzoną rękę. Nogę chyba też 😀

    A mówiąc całkiem serio – idea „Partii Zdrowia” ma szanse na wielki sukces – także poza Polską !

    • kosiardeyablos 15 marca 2012 o 2:59 pm

     Ma szanse…. Nadmieniłeś o Gromciu Cz. Gdzieś czytał ja takowe proroctwo o jenerale co naród poruszy i o duchownym z miasta Kraków co pozamiata, świeconą miotłom jak trzeba. Czyżby czasy one nadchodziły ku nam wielkimi krokami ? Miarka sie przebrała, a oliwa do ognia jeszcze nie dolana.Proroctwo też rzecze że Dwóch Świętych narodami ruszy , Jezus i Mahomet przeciw niebezpieczeństwu się zjedno-oczy w jedną siłę przeciw wiadomo ko…tfu!!!…czemu !
     Znam takich co gdyby dać im 24h i mnóstwo amunicji do jednego tylko kałacha, z radością życie by oddali w imię wolności – nie słomiany zapał ale ogień trzewia palący ze złości bo lepiej umrzeć wolnym jest w walce niż żyć bez wolności !!!

     • Tex 15 marca 2012 o 3:31 pm

      Święte słowa Kosiar, ty wiesz co w trzewiach i sercu gra !!!

      • kosiardeyablos 15 marca 2012 o 3:45 pm

       ….hehehehe!!!! Dokłdanie, aż wyje czasem jak łysy jest w pełni !!!

     • Tex 16 marca 2012 o 3:34 pm

      Tu masz Kosiar swoje proroctwo 🙂
      http://www.insomnia.pl/Kiedy_wybuchnie_III_wojna_%C5%9Bwiatowa_-t625007.html

      pozdrawiam

    • Tex 16 marca 2012 o 3:31 pm

     Raczej stawiałbym na Petelickiego

     • Peryskop 17 marca 2012 o 2:12 am

      @Tex: „Raczej stawiałbym na Petelickiego”
      I słusznie.

      Do G.Cz. nawiązałem tylko z uwagi na jego rzekomo nie-zerową rolę w POkształtowaniu.
      A jaka w istocie była ? – to tylko Cyganka wie, ale tak łatwo nie powie.

      • Tex 17 marca 2012 o 9:23 am

       Masz rację, cyganka wie ale nie powie 🙂 w każdym bądź razie albo mocno umoczony albo ktoś chce żeby umoczony był.

       pozdrawiam

 4. mocniejszy 14 marca 2012 o 11:33 am

  O ratowaniu pszczół:

  Kiedyś w ciepłej porze roku po chłodnej nocy znalazłem w domu zabłąkaną pszczołę tak przemarzniętą, że ledwo się poruszała. Delikatnie przeniosłem ją na nasłoneczniony balkon i dałem odrobinę miodu. Pożywiła się, ogrzała, wysuszyła skrzydła (szybko poruszając nimi). Niedługo potem odleciała. Byłem dumny z siebie, że uratowałem jedną pszczołę.

  Można ratować pszczoły w ten sposób 😉

  Ale można zrobić dla nich znacznie więcej, dla nich i dla nas – walcząc przeciw niszczeniu świata ożywionego chemizacją.

 5. dziadek 14 marca 2012 o 11:40 am

  Nie wygina ani pszczoly ani tym bardziej ludzie !
  Zgina MORDERCY !!!

  Warunek:
  KAZDY POWSTANIE WE WLASNEJ OBRONIE.

  Pszczoly juz to czynia,ludzie jeszcze nie .

  Ludzie demonstruja ale na tej drodze nie bylo i nie bedzie zwyciestw .
  Zwyciestwa odnosi sie w walce !

  Co ciekawe demonstracje organizuja nam „obcy”.
  Przygladnijcie sie nim,kim oni sa.

  • hjk 15 marca 2012 o 10:37 am

   Racja, ale niech organizują, byle ludzie się wzajemnie poznawali i sami potem organizowali różne grupy czy akcje. I nie dali się wciągnąć w prowokacje, bójki, itd.

 6. ced 14 marca 2012 o 12:17 pm

  właśnie pojawiła się informacja o możliwym tsunami w Japoni

  • Mariusz 14 marca 2012 o 12:28 pm

   ktoś niedawno pisał o trzęsieniu ziemi 14 marca
   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,W-Japonii-wydano-ostrzezenie-przed-tsunami,wid,14330602,wiadomosc.html

  • Jony 14 marca 2012 o 7:14 pm

   O to dziwne bo właśnie 13 marca miało być ogłoszenie (groźba) wysłana do iluminatów od bractwa białego smoka w sprawie ostatniego tsunami w Japonii które rzekomo wywołali a tu dzień po czyli dzisiaj mamy tak jakby groźbę od iluminatów czyli trzęsienie ziemi. jeśli Benjamin Fulford mówi prawdę to 20 marca spodziewajcie się tsunami w Japonii i wiążącym się z tym odwetem od białego smoka. Czas pokaże czy to wszystko bajka czy prawda. Choć te trzęsienie ziemi dzisiaj nadaje tej sprawie coraz bardziej wiarygodny ton.

   więcej tutaj: http://krystal28.wordpress.com/2012/03/13/benjamin-fulford-raport-13-marca-2012/

 7. Ada 14 marca 2012 o 12:21 pm

  Kupowalam miod u pszczelarza z Lochowa pod Warszawa, powiedzial ze jest starszym panem ale wybiera sie na marsz w obronie pszczol bo pszczoly to jego zycie 🙂

 8. Apsik 14 marca 2012 o 12:28 pm

  STOP GMO !!!! Stop agrochemii !!!

  W tej kolejności lepiej wygląda i lepiej brzmi . Falą nośną powinien być bunt , protest przeciw GMO. Niebezpieczeństwo wprowadzenia GMO powinno mieć najwyższy priorytet, mimo ,że agrochemia to również poważny problem i tak powinno się to komunikować społeczeństwo a nie agrochemia z agrochemią ludzie się już oswoili od lat i mogą mieć mniejszą wrażliwość, najpierw trzeba mówić o broni masowego rażenia jaką jest GMO.
  Może się czepiam ale jakoś razi mnie ta przestawiona kolejność priorytetów. Eliminuje się najpierw największe zagrożenie.

 9. lucas003 14 marca 2012 o 12:29 pm

  Ja­mie Di­mon, le­gen­dar­ny pre­zes JP Mor­gan i jed­na z naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób na glo­bal­nym ryn­ku fi­nan­so­wym, przy­jeż­dża dziś do Pol­ski

  Oka­zją jest m.in. ofi­cjal­ne otwar­cie od­dzia­łu ban­ku in­we­sty­cyj­ne­go w War­sza­wie. Di­mon, któ­ry stoi na cze­le JP Mor­gan od 2006 r. i któ­ry był jed­nym z in­ży­nie­rów po­ro­zu­mie­nia, po któ­rym Fed uru­cho­mił pro­gram ra­tun­ko­wy dla ame­ry­kań­skich in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych po upad­ku Leh­man Bro­thers w 2008 r., spo­tka się m.in. z klien­ta­mi ban­ku oraz z pre­mie­rem Do­nal­dem Tu­skiem.

  OHO I BĘDĄ SYCZELI JAK WĘŻE JAK ZEPCHAĆ POLSKĘ W PRZEPAŚĆ .- A JESTEŚMY NA KRAWĘDZI ;(

  • sebecx 14 marca 2012 o 10:51 pm

   dla równowagi o Goldman Sachs
   „Greg Smith, jeden z dyrektorów w amerykańskim banku Goldman Sachs wybrał nietypowy sposób na odejście z firmy. Swoją rezygnację ogłosił dziś w artykule opublikowanym na łamach „New York Timesa”. Przy okazji opisał kulisy pracy w firmie i oskarżył, że największy bank inwestycyjny na świecie stał się maszynką do wyciskania pieniędzy z klientów, których potocznie nazywa się „muppetami”.”
   http://www.tvn24.pl/-1,1738122,0,1,szczera-spowiedz-bankiera–wyciskamy-kase-z-muppetow,wiadomosc.html

 10. wacpan 14 marca 2012 o 12:53 pm

  rocznica

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/japonia-silne-trzesienie-ziemi-z-ostrzezeniem-prze,1,5057708,wiadomosc.html

  • hjk 14 marca 2012 o 4:12 pm

   za wcześnie, do nowiu chyba tydzien, pospieszyli sie, już chyba przesadzili z numerologią – suma cyfr z daty 13, jak sie nie pomyliłem…

 11. ALFA 14 marca 2012 o 1:16 pm

  Ciemna hołoto mająca się za Polaków !!

  Zachciało się wam własnych rządów tym kraju – rządziliście już

  dwa lata, ale na tym koniec! Pamiętaj ciemna hołoto, że to my Żydzi
  jesteśmy panami tego świata, a Polska jest naszą ziemią obiecaną. Ten kraj jest wykupiony przez łzy, krew i poniewierkę naszego narodu – dlatego jesteśmy prawowitymi właścicielami tego kraju i mamy prawo zwać się Polakami.
  – Ciemna hołoto słowiańska nie masz tu już nic do szukania bo tym krajem mogą rządzić tylko Semici za pozwoleniem Światowego Związku Żydów. Wszystkie urzędy, parlament i rząd musi być nasz. Czy wam brudne świnie podoba się, czy nie – jest Nam obojętne, bo to my ustanawiamy kto obejmie rządy w tym kraju.

  Wy goje jesteście ciemną masą przeznaczoną do pracy u Nas Żydów jako parobki i służące. Przypominamy wam bydlaki zwący się polakami, że za krzywdy holokaustu wyrządzone naszemu Narodowi Światowy Związek Żydów ściągnie z was odpowiednie odszkodowanie. Przypominamy wam zbrodniarze, że wraz z niemieckimi, ukraińskimi, litewskimi, rosyjskimi wściekłymi psami nie ujdziecie Naszej kary. Oby was, wasze dzieci i wszystkie następne pokolenia toczyły jak najcięższe choroby i oby wasze brudne baby nie rodziły więcej plugawego potomstwa. Nie możecie mieć bez Naszego przyzwolenia żadnych środków masowego przekazu, które mącą wam w głupich łbach i mówią wam o waszych parszywych narodowych tradycjach. Zniszczymy to wasze wstrętne radio maryja, telewizję trwam i nasz dziennik. Dla tego plugastwa w Naszej Polsce nie może być miejsca. My Żydzi jesteśmy dobrymi panami i jako że mamy dobre serca w każdym woreczku z ulotką znajdziecie 2 złote na bułki żebyście z głodu nie zgrzytali zębami na nas Żydów, a waszych panów. Przypominamy, że lepiej będzie dla was, byście w ślad za tymi którzy już wyjechali, zaczęli i wy opuszczać nasz kraj.

  Bojownicy Sjonu
  http://gazetawarszawska.com/2012/03/13/bojownicy-sjonu/

  • zenobiusz 14 marca 2012 o 1:54 pm

   To prowokacja,mająca pokazać Polaków jako antysemitów,nie pierwsza zresztą.
   Komuś koniecznie zależy na wywołaniu jakiegoś małego „pogromu”,
   i wtedy ,nuże pacyfikować opozycję..Gratuluję kolportowania,
   coraz smaczniejszych kąsków ALFA@
   Najlepszy jest ten wąż na gwieździe syjonu
   u dołu fałszywki.
   .Białe Orły zjadają takie na śniadanie.

   • hjk 14 marca 2012 o 4:17 pm

    Tak też i ja pomyślałem, po co takie bzdury publikowac, lepiej swoje po cichu robić, co zresztą sie dzieje…ostatnio jest dużo takich działań prowokatorów, ktos jak to sie mówi „aż przebiera nogami” do jakiejś ruchawki…
    Albo chce napuścic jednych na drugich…

    • ALFA 14 marca 2012 o 5:02 pm

     Ktoś wam plunie w twarz i powiecie ,że deszcz pada.Czy damy się opluwać im wszędzie.A kto stoi za tym ,że wszędzie jest nagonka na Polaków.Są sprawy ważniejsze .Boga mamy w sercu .Cenię ludzi dobrych uczciwych nie fałszywych.Mam sąsiadów latają do kościoła ,a diabła mają za skórą.I nie odwracajcie uwagi modłami i nikt nikomu nie broni się modlić tu zaglądają ludzie różnej wiary i uszanujmy ich wszystkich.Dla mnie nie liczy się wiara ,ale człowiek.

     • Kamil 14 marca 2012 o 9:15 pm

      Widzisz….bo pluje ten komuś w twarz kto nierosumie.!
      pzdr

     • sebecx 14 marca 2012 o 11:13 pm

      ehh.. Dwa: http://www.youtube.com/watch?v=lfbfCXUQipw

   • ALFA 14 marca 2012 o 6:00 pm

    @zenobiusz ty szukasz u każdego prowokację ,a ty tu blogowiczów odciągasz od ważnych spraw związanych z krajem.Ty jesteś prowokatorem.I nie szukaj u innych ,że są prowokatorami .
    Paciorek zmów w domu nikt ci tego nie broni.Uszanuj innych.Zostaw religię w spokoju na tym blogu.Wiesz ,że Jezus chodził pieszo ,a nie jak teraz księża jeżdżą brykami i głoszą słowa jego dojąc nas.

    • Jas 14 marca 2012 o 8:12 pm

     @Alfa
     – popieram
     http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/ewang_zycia_doskonalego_r90.htm
     „12. Wielu będzie do Mnie mówić: Panie, Panie, byliśmy pilni w Twojej prawdzie. Ja jednak odpowiem im: Nie, tylko aby inni ją widzieli, tak jak wy ją widzicie i żadną inną prawdę. Wiara bez miłosierdzia jest martwa. Miłość jest spełnieniem prawa.”

    • sara10 14 marca 2012 o 8:54 pm

     Jezu, głupszego wpisu na tym forum nie czytałam! Czy ty wiesz Alfa, że w czasach kiedy żył Jezus, luksusem była jazda na osiołku? To tak, jak bys dzisiaj przejechał się super bryką. To po pierwsze, po drugie – księża ciebie nie doją, bo do kościoła nie chodzisz, paciorka nie odmawiasz i żyjesz jak mój kot – papu i spanko, no może czasami cos i konkretniejszego wpadnie.

     Ludzie, skąd u was tyle prymitywizmu – nauka życia zakończona na przedszkolu!

     • ALFA 14 marca 2012 o 9:17 pm

      sara10 @ się odezwała ,co klapki na oczach ma i bawi się w adwokata.

    • zenobiusz 14 marca 2012 o 8:55 pm

     ALFA@,
     wiem że chciałbyś widzieć ludzi na ulicach,nie umyka to w gąszczu linków które wklejasz.
     A widzę że instrukcja,poszerzona ,na bicie w Kapłanów ,jak tylko jest okazja,też ci miła.

     • ALFA 14 marca 2012 o 9:12 pm

      Zenobiusz@ a ja wiem ,że chciałbyś widzieć ludzi na kolanach.Nie będę z tobą dyskutować.
      Instrukcji nie ma ,ale co oczy widzą i uszy słyszą to piszę.I powiem PAN JEZUS chodził pieszo ,a teraz jeżdżą brykami ,a jeżeli już nie mają jak się poruszać to rowerek na zdrowie im i tobie wyjdzie:D

      • zenobiusz 14 marca 2012 o 10:00 pm

       Pozdrów kolegów z Himawanti,czy koleżanki.Wszak,wklejasz ich linki.
       http://www.psychomanipulacja.pl/art/pogrozki-bractwa-himawanti.htm
       Bractwo przedstawia siebie jako ponadwyznaniową duchową organizację o charakterze ekumenicznym, powołaną do głoszenia duchowego orędzia Laja Jogi w Polsce. Przywódca tej sekty Ryszard M. (vel: Lalit Mohan) z Jaworzna w 1996 roku wysyłał anonimowe pisma do przeora Paulinów, w których znieważał Kościół katolicki i straszył, iż w czasie szczytu pielgrzymkowego wysadzi w powietrze klasztor na Jasnej Górze.

       • hjk 15 marca 2012 o 12:48 pm

        „rowerek na zdrowie im i tobie wyjdzie:D”

        Ty też jezdzisz rowerkiem?
        Ile km dziennie, ile masz lat i czy w 20 stopniowe mrozy…
        Widzę, ze ‚chwyt” z „Ojca Mateusza” zadziałał 🙂

    • Sully 15 marca 2012 o 9:03 am

     ALFA, brawo, a już myslałam , że tylko ja na tym blogu mam takie zdanie o Zeno kóry węszy prowokację jak tylko coś nei jest po jego myśli 😉 Niestety takich ludzi nei zreformujesz, oni są zamknięci na wszystko co nie mieści się w ich światopoglądzie, szkoda strzępić języka . Pozdrawiam

     • zenobiusz 15 marca 2012 o 11:47 am

      Sully@
      ,to wybierz sobie jakiegoś żyda do pobicia,a potem przygotuj się na pałowanie.
      Skoro nie rozumiesz tego co ja pisze,to właśnie Cię spotka,chyba że jesteś jedną z inspiratorek prowokacji,to co innego,będziesz zacierać ręce,
      patrząc jak wykrwawiają się goje.

      • hjk 15 marca 2012 o 12:50 pm

       Dokładnie, zamiast tu nawoływac do ruchawek opracujcie jakiś sensowny program i plan działania, choćby dla „partii zdrowia”…

       • Sully 15 marca 2012 o 1:14 pm

        Hej mądralo hjk, czy ja nawołuję do „ruchawek” . Skup się zanim coś napiszesz.

        • hjk 15 marca 2012 o 2:01 pm

         hehe, ale popierasz alfe, który je popiera 😉

        • zenobiusz 15 marca 2012 o 2:50 pm

         Chodzi o uliczne ,
         walki,jednych z drugimi,
         nie o ruchanka.

        • Sully 15 marca 2012 o 3:34 pm

         hjk, wyraziłam swoją aprobatę dla tego co powiedział ALFA, o Zenku, bo akurat w tej kwesti wg. mnei miał rację i to tyle. Ludzie, opanujcie się. To, że lubię mleko nie oznacza że będę kupowała krowę.

        • hjk 15 marca 2012 o 4:26 pm

         @lubię mleko nie oznacza że będę kupowała krowę.

         jeśli juz sie czepiamy to owszem, ale chłopa będziesz finansowała i jego krowę pośrednio 🙂

       • ALFA 15 marca 2012 o 6:55 pm

        @hjk a kto nawołuje do ruchawek to najgłupsze co można byłoby zrobić.Teraz wy młodzi macie być albo nie być to wasz problem .Jak sobie pościelicie tak się wyśpicie.

      • Sully 15 marca 2012 o 1:13 pm

       Czy Ty Zeno jesteś normalny ? Zastanów się co piszesz, ja w przeciwieństwie do Ciebie mogę egzystować i żyć w otoczeniu Zydów jak ich nazywasz i nikogo pałować nie muszę, ale Ty widze masz jakies skłonnosci skoro tak piszesz.
       Już raz tutaj ktoś tłumaczył, że nie o Żydów chodzi ale o „tych wyżej” więc się zdecyduj o kogo bo widze, że nienawiścią, a w zasadzie nie nienawiścią tylko takich poprostu wstrętnym podejściem, pałasz do wszystkich którzy inaczej myślą.

       • hjk 15 marca 2012 o 2:03 pm

        @”mogę egzystować i żyć w otoczeniu Zydów jak ich nazywasz ”

        ciekawe wyznanie 🙂

        • Sully 15 marca 2012 o 3:31 pm

         hjl, a czy to źle ? Mnie w sąsiedztwie nie przeszkadza, murzyn, żółty, chińczyk, japończyk, rom , katolik, prawosławny, buddysta czy świadek jehowy. Jeśli jest fajnym człowiekiem i dobrym sąsiadem to może sobie być kim chce i wyznawać co chce. Czy to dziwne zachowanie>? nie , nie dziwne, szkoda że coraz rzadziej spotykane.

        • hjk 15 marca 2012 o 4:31 pm

         nie mówię, ze źle, tylko ciekawe… 🙂
         podobnie jak Ty argumentowali leberałowie: niewazne komu sprzedamy majątek, ważne, zeby dobrze zarządzal…
         Albo po co mi własne mieszkanie jak mogę wynająć, byle tylko własciciel był OK.
         Ale jakoś dziwnym trafem prawie wszyscy dążą do tego, by miec jednak lokal na własność, w miarę możliwości 🙂

       • zenobiusz 15 marca 2012 o 2:59 pm

        Sully@
        Napiszę ci wprost.Jesteś osobowością skonstruowaną na użytek,działania na blogach.Twoi scenarzyści jednak przedobrzyli.Zjawisko słodka idiotka nie istnieje,w realnym świecie,to tylko figura ,z męskich dowcipów.Najbardziej podejrzewane o przynależność do tej mitycznej kategorii dziewczyny,mawiają często ciekawe rzeczy.Tobie się to nie zdarzyło.Lecisz zgodnie z zadaniowanym programem.Pora zmienić chyba wcielenie.

        • Sully 15 marca 2012 o 3:30 pm

         Lecisz to chyba Ty….tylko nei wiadomo gdzie 😉 Cóż ześ sie uczepił słodkich idiotek, czy w moich wypowiedziach czuć „słodką idiotkę” nie sądzę męski szowinisto 😉 A to, że ktoś się z Tobą nie zgadza i jest wg. Ciebie agentem- przyzwyczaiłam się 😉 KAŻDY MIERZY WG. SWOJEJ MIARY. I OCENIA LUDZI PRZEZ PRYZMAT SWOICH DOŚWIADCZEŃ…. cóz nie skomentuję, bo chyba nei trzeba, wszyscy wiemy tutaj na blogu kto wszędzie węszy agentów , pomyśl o tym 😉 Apropos „zmiany wcieleń” jak to ładnie ująłeś, ja nei zmienim nicków, ale widać że Ty masz już w tym wprawę 🙂 Miłego dnia
         P.S Jakich „blogach”, bo zdarzyło mi się pisać na , niech policze …całych dwóch 😉 Jesteś moim niedoscignionym wzorem w pisaniu byle jak , byle gdzie , byle by było 😉 Zenobiusza jak najwięcej .

        • Totalsky No Problemsky 15 marca 2012 o 3:52 pm

         Sully, schatje, on juz po prostu nie moze, i dlatego zrobił sie z niego taki zgryźliwy tetryk; poza tym to neofita i jakis trep z czasów późnego Gierka: próbuje odpokutowac grzechy młodości i dlatego jest teraz bardziej papieski od papieża; oczywiście, ze nie mam dowodów, ze tak jest, ale on też nie ma dowodów, że ja czy Ty to agenci, i steruje nami centrala; jeśli ktoś naprawde rozwala tego bloga, to właśnie tow. Zenobiusz; wybacz mu Boże, bo nie wie, co czyni….

        • zenobiusz 15 marca 2012 o 4:10 pm

         Zabawny dwugłos ,
         wg instrukcji.
         ja zmieniam nicka,
         pisze byle gdzie i byle jak popadnie,
         rozbijam bloga,
         odpokutowuje,
         „wszyscy wiemy tutaj na blogu kto wszędzie węszy agentów ‚
         no i podręcznikowe odwołanie się do opinii publicznej.
         Rozumiem,że nie ma agentów na blogach,
         działających w parach lub większych zespołach.
         No udało się wam wypełnić lukę.
         Przyroda,nie znosi pustki.

         🙂 🙂 🙂
         Totalski,flirtujesz z facetem po czterdziestce,
         uważaj w realu,go poderwiesz Grodzką.

        • Totalsky No Problemsky 15 marca 2012 o 4:17 pm

         @Zenobiusz
         nie poderwę Grodzkiej…. bo ta ja jestem Grodzka, buahahahaha!! i zaraz tu pejczyk podrychtuję, tudziez kajdanki, co by ci nieco oleum do łepetyny wpompować!

        • zenobiusz 15 marca 2012 o 4:33 pm

         A ja myślałem ,że tylko Kopernik ,
         był kobieta,a tu patrzcie.

        • Sully 15 marca 2012 o 5:18 pm

         Zeno, powiem Ci w zaufaniu, że daleko mi do 40 😉 ulżyło Ci 😉 I weź się już nie baw w rozkładanie i analizowanie tego co pisze ja albo Totalski, bo …kurcze czas marnujesz, a przecież mógłbyc zrobić wiele innych ciekawych rzeczy 😉
         UPS. Totalski, a może Zeno uważa, że Ty z nim flirtujesz 😉 uważaj Total uważaj 😉 tylko, że musiałby napisać po 60 -tce hihihihihi

  • sebecx 14 marca 2012 o 11:12 pm

   ehh… Raz: http://www.youtube.com/watch?v=lfbfCXUQipw

 12. maniek 14 marca 2012 o 2:41 pm

  zablokowali stronkę grecjawogniu.info a szkoda…

 13. komi 14 marca 2012 o 2:43 pm

  pisanie o jakims marszu pszczol a nie wspomnienie ani slowem o dzisiejszym marszu przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego w wawie pokazuja jaka naprawde role pelni ten blog, odwracanie uwagi od rzeczy istotnych.

  • Cramer 14 marca 2012 o 3:04 pm

   Prawicowy rząd w którym zasiadają ludzie sumienia może by się demonstracjami przejął.
   Ale lewcko-zdradziecki rząd jak ten tutaj albo demonstrację zignoruje albo, jesli się przestraszy, potraktuje z armatek wodnych. A to z tego wzgledu, że zasiadają w nim ludzie bez sumień.
   Demonstracje może nie załatwią spraw, ale przynajmniej zapewnią wyższy poziom stresu tym szmatom.

   • Aśka 14 marca 2012 o 3:38 pm

    Cramer: „Demonstracje może nie załatwią spraw, ale przynajmniej zapewnią wyższy poziom stresu tym szmatom.”

    Są jeszcze inne plusy demonstracji. One również otwierają oczy, tym którzy mają je szeroko zamknięte, a także pobudzają do działania tych, którzy co prawda widzą co się dzieje, ale myślą, że tak musi być, bo nic się zrobić nie da, a tym którzy nie wiedzą jak się zabrać do zmian podpowiadają jak to robić oraz umożliwiają nawiązanie kontaktu.

    • hjk 14 marca 2012 o 4:18 pm

     No i dodatkowy +, ze ludzie się mobilizują, organizują i coś chcą robić, nawiązują znajomości itd.

    • Tex 14 marca 2012 o 10:39 pm

     Bardzo celne uwagi.
     Przykład islandzki ukazał najlepiej, że można zmienić zaistniały stan rzeczy a szmat można się pozbyć a nawet postawić przed sądem.

     pozdrawiam

     • iHe 14 marca 2012 o 11:01 pm

      Dostali po 2 lata ,ale zawsze coś,jak zawsze..
      Niesamowita jest ta sztama i szantaż zwana praktyką w takich sprawach.

      W Chinach gości by rozstrzelali ,ale po co ,lepiej patologie hodować do następnej okazji,a nuż się przydadzą,jeszcze inni złodzieje by się wystraszyli dla nas pracować..

      Z taką sprawiedliwością tak czy siak daleko nie zajedziemy.
      Jest to zawsze jakiś precedens w procederze ręka rękę myje,a czasem nawet umywa.
      Ręki nie odrąbali ,ale ukradła nie wszystko tym co chciała..

      Typowa ugoda z banksterami jak im bezkarne okradanie za dobrze nie poszło.
      I tak zapłacą ci państwo w jeszcze bardziej potulnych i niedoinformowanych społeczeństwach.

      http://demotywatory.pl/2093945/Gang-Donaldsena

     • kosiardeyablos 15 marca 2012 o 3:23 pm

      Nie omieszkam stwierdzić że gdyby doszło do samosądów w naszej krainie, to lamp chyba by nie zabrakło ? Stawianie przed sądem na wizji i foni, tak że by widać szabasgejów było ! Szczerze mówiąc wieszanie to zbyt łatwe wyjście dla nich bo by sie ulatniali. Fakt że jet układ między niebem a piekłem o nowe dusze do poskormienia ale z tego co wiem to miejsca w piekle już brak i tu jest problem. Sądzić i nie zabijać fizycznie – zabójstwem psychologicznym byłoby pozbawienie ich praw, nie zamykać bo niestety społeczeństwo musiałoby ponieść koszta utrzymywania darmozjada. Pozbawić ich praw wystarczy, resztę doprawi natura, ta też chce pomsty !!!

      • Tex 15 marca 2012 o 3:36 pm

       Oczywiście, żadnych samosądów, żadnych egzekucji, pod sąd, a póżniej dluga i urocza praca do 67 lat w kamieniołomach.

       • kosiardeyablos 15 marca 2012 o 3:55 pm

        …i darmowa zupa z trupa a w niej kluski z trupiej bluzki !!!
        O!!! To jest pomysł – NA obiadek sałata GMO w sosie sojowym GMO. Sniadanie i kolacja po kukurydzy też GMO. A chlebek z pszenicy GMO. Do picia PEPSI z noworodków, snikersy i guma do rzucia z aspartamem , wszelkie wściekłe krowy do tamtejszej ubojni, łaćżnie z zapryszczonymi świniami, kury też tam wysłać można by było szczególnie te zakatażóne, ewidentna grypa mile widziana, a wszystko to gotowane w garach z aluminium, najlepiej na „starej kozie na węgiel” – tudzież organiczno tralala odpad z gazu łupkowego. Ze starych zgnilych ziemniorów GMO soczek (czyli zgniłe co nieco ) na rozgrzewke, no szkoda by sie zmarnowalo !!!………. i tak do zajebania……hahahahaha….jaka karma, taka pasza !!!

        • kosiardeyablos 15 marca 2012 o 4:15 pm

         o! poszło w dół kciuk……czyżby zawitał jaki tu POseł ?…hahaha………hhuhuhuhu…..

        • Totalsky No Problemsky 15 marca 2012 o 4:22 pm

         @kosiar
         dobry stuff masz, ziom; podzielisz sie 🙂 ? też bym tak chciał ponawijać 🙂

  • lucas003 14 marca 2012 o 3:16 pm

   komi obie rzeczy są ważne więc nie bardzo wiem o co ci chodzi , ja wiek emertyalny osiągnę za 41 lat ,lecz za 5-6 bede zdychał z głodu albo z powodu chorób „dzięki GMO”
   Proszę tak trochę dogłębniej przeanalizuj sobie te 2 kwestie.

   • komi 14 marca 2012 o 3:45 pm

    jak nie wiesz o co chodzi to przeczytaj sobie jeszcze raz. o marszu przeciwko gnebieniu i robieniu z Polakow niewolnikow do smierci ani slowa na markowym blogu a o pszczolkach polowa wpisu. dalej nie wiesz o co mi chodzi? a z glodu to zdechniesz szybciej niz przez pszczolki jak sie POkomuszej choloty nie pozbedziemy ale widac co poniektorym pis strasznie przeszkadza i lepiej szukac tematow zastepczych o motylkach pszczolkach itp.

    • hjk 14 marca 2012 o 4:21 pm

     No ale przeciez zawsze można zamieścić taką informację w komentach. Wbrew pozorom GMO i pszczoły sa ważniejsze, bo sprawy moga zajść tak daleko, że będzie to nieodwracalne. Natomiast wiek emerytalny to jedna ustawa i sprawę się łatwo odwróci – potrzeba tylko prawicowego rządu…

     • ALFA 14 marca 2012 o 7:41 pm

      Już mnie nie chodzi o wiek emerytalny ,ale gdzie są nasze składki rentowe ,które też są nam strącane .Przechodzimy na emeryturę i te składki po winne być połączone .A nie emerytura liczona od składek emerytalnych .Tak właśnie nas okradają,tak wyprowadzono składki 2010 r.

      • ALFA 14 marca 2012 o 8:39 pm

       Przejęcie przez władze 2 bln zł z naszych kont w ZUS-ie
       Zmiana systemu oznacza także że sytuację paradoksalnie absurdalną kiedy to najbiedniejsi będą płacili wyższe podatki od najbogatszych, którzy są zwonieni ze składek po przekroczeniu 2,5 krotności

       Donald Tusk zaproponował, aby osoby starsze, które utracą pracę, a zgromadziły kapitał na minimalną emeryturę, mogły skorzystać z „częściowej emerytury” zanim osiągną wiek 67 lat. Bezrobotny biorący takie świadczenia nie mógłby jednak podejmować pracy, a przyznane świadczenie byłoby w wysokości minimalnej emerytury, niezależnie od tego w jakiej skali kapitał już zgromadził. Przedstawiając takie propozycje Premier na siłę dąży do pozbawienia nas świadczeń emerytalnych i to za cenę utraty własnej reputacji, przyznając, że kompletnie nie orientuje się w funkcjonowaniu systemu emerytalnego. Bo jak inaczej zrozumieć propozycję dla osób, które już zaoszczędziły na emeryturę wyższą od minimalnej, że nie mogą jej uzyskać w wysokości im przysługującej. I dlaczego nie mogą dodatkowo pracować, jeśli mogą – emeryturę już sobie przecież uczciwie wypracowali. W tym działaniu wyraźnie widać usilne ohydne dążenie do skorzystania na ich śmierci, w celu przejęcia ich spadku – kapitałów emerytalnych.
       http://mech.nowyekran.pl/post/55915,przejecie-przez-wladze-2-bln-zl-z-naszych-kont-w-zus-ie

    • pola 14 marca 2012 o 7:31 pm

     Komi ,podniosłes mi nerwa jak nic a czy panowie którzy organizują dziś marsz ,za którym jestem jak najbardziej,jak do nich się zgłaszają ludzie aby im pomogli w walce z lichwą,to rozkładają ręce że oni nic nie mogą ,mają nas w doopie tak im wygodniej nie mają czasu na zwykłych ludzi,zajęci swoimi sprawami ,wypoczynkiem ,wyjazdami i tak odkładają spotkania na następny raz a ludziom świat się wali ,nie mają pracy komornicy,lichwiarze,bankierzy rządzą a panowie posłowie czekają aż inni sami rozprawią się ze wszystkim i wtedy ewentualnie się przyłączą,mało człowieku wiesz.Chwała za to pszczelarzom że walczą o swoje.A ty o co walczysz kiedy będziesz manifestował?

  • Tex 14 marca 2012 o 4:03 pm

   Witam,
   100% poparcia dla Komi.
   Już wcześniej zauważyłem ze ten „blog” często nakierowuje na rzeczy „dziwnej” rangi, zastanawia mnie tylko czy jest to celowe działanie czy tez świadczy o całkowitym nie zrozumieniu tego co się dzieje w naszym kraju i w jakich realiach żyjemy.
   Coraz częściej przekonuje się że ta storna jest jak wiele innych, są tylko na rękę tym z wiejskiej.
   Można tutaj sobie pogdybać, troszkę pokrzyczeć a wieczorem z „czystym sumieniem dobrze spełnionego obowiązku obywatelskiego” zjeść kolacje, obejrzeć wiadomości i iść spać.
   To swoisty wentyl bezpieczeństwa dla tych co powinni się obawiać naszego „dnia gniewu”.
   „Ludki sobie pogadaj to im ulży, a rano znowu jak grzeczne barany podażą do swojej pracy.”

   pozdrawiam

   • hjk 14 marca 2012 o 4:27 pm

    Można napisac do autora, by umieszczał odpowidednie wpisy, a najlepiej samemu podesłac materiał, myśle, ze Marek byłby wdzięczny 🙂
    A ponadto można chyba napisac w komentarzu, ze tu i tu jest taka i taka akcja?
    Na blogu od chyba 2 lat trąbimy, ze trzeba się organizowac do działań politycznych…
    tak więc z jednej strony troche cię nie rozumiem, ale z 2giej jakies racje też masz…

   • Totalsky No Problemsky 14 marca 2012 o 7:34 pm

    @Tex
    no to, żeby rozszerzyc spektrum poruszanych tu tematów, swieza wiadomośc z jedynego obiektywnego serwisu;-) – tefałenowskich „faktów”: pożar słowackiego skarbu narodowej kultury, zamku w Krasnej Horce, wywołali dwaj nastolatkowie narodowości romskiej, palący pod zamkiem swoje pierwsze w życiu papierosy; od papierosów zajęła sie trawa na zboczu, a potem drewniany dach; wiadomośc ta wzbudziła szczególne kontrowersje na południowym wschodzie Słowacji, gdzie „wystepuja problemy z mniejszościa romską”; gwoli ścisłości, TVN doniósł tez uprzejmie o proteście PiS-u w sprawie emerytur, ale raczej w konwencji na poły żartobliwej, eksponując co bardziej smakowite wypowiedzi Bliżniaka; pana premiera o wypowiedź w tej kwestii nie zapytano – moze znowu jeździ na nartach i jest „momentalnie neprzytomi”, czyli po czesku/słowacku – chwilowo nieobecny…;

    • JA-JESTEM 14 marca 2012 o 8:00 pm

     najciekawsze że na tym marszu to w wiekszości byli emeryci 🙂 których to już nie dotyczy, do tego solidarność która najpierw komune obaliła a teraz chce chba żeby wróciła , ot taki polski folklor

     • sara10 14 marca 2012 o 8:57 pm

      Ja-Jestem
      A skąd wiesz? Tefałeny pokazały, czy już strony Wybiórczej przewertowałeś?:-)

      • JA-JESTEM 14 marca 2012 o 9:57 pm

       sara10@ jasnowidzu za dyche, wacpan podał link do transmisi online, jest wyżej – a fotki sa na różnych portalach

       i dla twojej wiadomości – nie oglądam TV wogóle, wybiórczej nie czytam

    • Tex 14 marca 2012 o 10:29 pm

     @Totalsky No Problemsky

     Widzę, iż kroczysz „dobrą” drogą, oby tak dalej, mam prośbę nie schodź z niej, krocz tym traktem dalej.

     pozdrawiam

   • grypa666 15 marca 2012 o 7:04 am

    Co za bzdura!
    Kazdy wlasciciel bloga redaguje pod swoje zainteresowania i dostepne jemu/jej info.
    Anty-GMO jest od paru tygodni na fajerce grona osob ktore znaja temat. Jak agenturalnie Anonymous zaganial do anty-GMO to zauwazyles zmylke? ;
    Albo jak pare lat temu wiekszosc z was rzucila sie bic nauke o ocipieniu klimatu bo hakiery spod ciemnej gwiazdy (ilo-ramiennej?) znalezli bzdety, to tyz?
    http://piotrbein.wordpress.com/2012/03/15/aktywista-od-klimatu-michael-mann/
    Demonstracji nie organizuje Monitor tylko Pszczelarze, a grupa ICPCC sie dolaczyla jako najstarsza, najwytrwalsza w Polsce przeciw GMO.
    Nikt powyzej nie podal zadnego linka do protestu nt. wieku emerytalnego. Jesli wiesz co winno byc priorytetem, Tex, to redaguj swoj blog i organizuj imprezy…

    • grypa666 15 marca 2012 o 7:06 am

     Poprawka: Anonymous zaganial do anty-ACTA

     • zenobiusz 15 marca 2012 o 11:53 am

      A może sza.Bein słowo komentarza,do jego ostatniego występu???
      http://zenobiusz.wordpress.com/piotr-bein-bojownik/

      Zastanawiałem sie co też ,spowodowało,zainteresowanie Szan. Beina moim blogiem.Oto cytat dający ping backa.Zaprawdę nie wiem,czym zasłużyłem na ten zaszczyt.
      —————————————————————————————————–

      Szereg śledztw wykazało bezpodstawność zarzutów uczciwym naukowcom jak Michael Mann. Tymczasem więcej badań z różnych podejść potwierdza hipotezę o OCIEPLENIU.

      PB: Znów, przemondra blogosfera w kraju i poza dała się nabrać hasbarze! Mam was wszystkich w wielkim poważaniu, tak jak i naciski żeby porzucić temat 10 IV! Znów mnie nos nie
      zawiódł… dzięki Ci za to, Boże! Wstyd, Królowa Pokoju i towarzycho na forum, Zenobiusz i odmóżdżone przyzwoitki blogowe od poprawności hasbarskiej, bezmyślnie mielące mantrę o spisku banksterskim na nasze oddychanie… Zobaczymy czy żydo-mendia (i ww. blogosfera szczeropolsko-religiozna) zrobią z tego równie ważny nagłówek. O przepraszam nawet nie marzę — słowo uszło z judaizacją polskiej kultury. Idźcie więc na wiece Anonymousa, wszelkie owcze pędy podpinane i chajcowane na necie… broń Boże na ŻĄDŁEM w RZĄD! — przecie nie było w telawiwowni!

      • grypa666 15 marca 2012 o 5:25 pm

       Tadek, kliknij na „Zenobiusz” w: „…Królowa Pokoju i towarzycho na forum, Zenobiusz i odmóżdżone przyzwoitki blogowe…”
       http://grypa666.wordpress.com/2012/03/12/zadlem-w-zont/

       • zenobiusz 15 marca 2012 o 5:40 pm

        Trudni ,nie zauważyć ,gdzie mi przyszły ping backi,aleć ma się to nijak,do kolejnych objawów frustracji.
        „odmóżdżone przyzwoitki blogowe od poprawności hasbarskiej, bezmyślnie mielące mantrę o spisku banksterskim na nasze oddychanie… „

    • kosiardeyablos 15 marca 2012 o 4:10 pm

     grypa666 (PiBi), nie każdy ma możliwość obcyndalania się z rzeczywistością tak jak ty. Mam do ciebie szacun, ale wyluzuj. Średnia wieku tutaj to lat 40-sci a mozę i nie i odrobina bolesnej dupy skopanej przez żywot w tej brei w jakiej znalazł się nasz kraj. Tak że nie fisiuj, ten blog ma przyciągać ludzi anie ich odpychać ! M.O.żna organizować, można i pisać blogi ale powiem tobie że trza mieć na to qrwa czas !!! NIe każdy siedzi tu bo nie ma nic do roboty. Kupe ludzi zapierd….la na chleb !!! No i wolną od tyrki chwile spędza na czytaniu, doimformowaniu się i tak kurna dalej !!!!!!!!!! Rozumisz??????

     • grypa666 15 marca 2012 o 5:29 pm

      masz gdzie slowniczek? bo nie do konca kapuje o co ci biega
      zabolalo o Anonymous?
      dyzurny?

     • Tex 16 marca 2012 o 3:11 pm

      Nie przyjmuj się Kosiar, sadząc po odpowiedziach jakie udziela PB, to mało, bardzo mało kapuje. Po za tym widać, że jak by nastały normalne czasy to nie miałby nic do powiedzenia, a tak można ujadać na wszystkich dookoła.

      pozdrawiam

    • Tex 15 marca 2012 o 4:47 pm

     Mówisz bzdura!
     A ja mówię, że niechcący dotknąłeś sedna i istoty sprawy.
     Każdy sobie rzepkę skrobie, a przecież nie o to właśnie chodzi, tu chyba się ze mną zgodzisz i nie powiesz „bzdura”.
     Nie wystarczy Tobie, że system zrobił istne „cuda” na polu rozbicia państwa, społeczności lokalnych a co najważniejsze samych rodzin.

     Tam gdzie jest rozbicie tam nie ma jedności, gdzie nie ma jedności tam nie ma SIŁY. -Proste ?!

     Naprawdę uważasz, że założenie kolejnego bloga, coś załatwi.
     Jest ich tyle, każdy z nich swoje „pierdoły pieprzy” (to przenośnia więc bez obrazy).
     Nie potrzeba kolejnych blogów, które będą rozmywać się w już dość dużym szumie informacyjnym.
     W tych istniejących blogach a co najważniejsze w forumowiczach (TAK W WAS SAMYCH) tkwi wielki, powtarzam WIELKI Potencjał, Siła i Duch.
     Nie twierdze, że podawanie informacji jest niepotrzebne, ale twierdze, iż zebranie tego wielkiego potencjału w jedną całość jest rzeczą nadrzędna !!!
     Tam gdzie jest SIŁA tam jest jedność, gdzie jest jedność tam jest „złoty wiek”.
     pozdrawiam

     • grypa666 15 marca 2012 o 5:44 pm

      Moj koment byl na Tex https://monitorpolski.wordpress.com/2012/03/14/wydarzenia-i-komentarze-14-marca-2012r/#comment-82496
      Tak, bzdura jest oczekiwac od jakiegos blogowicza zeby znal i ciagnal wszystkie tematy. Chyba jasno napisalem?
      Ruch organizuje sie i dziala na innych zasadach – na pewno nie Anonymousy niewiadomo skad, wybiurcze w programach spedow ulicznych pod publiczke.
      Nawet tysiac blogow nie pomoze jak ludziska nie rusza dupa i sami sie nie zprganizuja, zapobiegajac przechwyceniu przez unych. Z forum na Grypa666 i tutaj widze ze glownym motywem jest konsumpcja info (nieprowadzaca u wiekszosci do czynu) a dla niektorych takze okazja popyskowania i potrollowania. Byla dzis grupa was z MonitorPolski na Zadlem w Rzad?

      • zenobiusz 15 marca 2012 o 6:16 pm

       http://www.nytimes.com/2011/06/16/sports/vancouver-fans-take-to-the-streets-after-loss.html
       Jak w Vancouver ???
       My raczej poczekamy. 🙂

       • grypa666 16 marca 2012 o 9:22 am

        oczywiscie, przecie jasno rozkazalem na obu blogach myh

   • kosiardeyablos 15 marca 2012 o 3:39 pm

    takie było moje pierwsze wrazenie ! Z jednej strony jest tak jak piszesz a z jednej nie. Skoro mamy choć mieć odrobine satysfakcji z uczestnictwa warto się angażować w ferowanie osądów i opini czy jak tam takie blablabla, no i przekłądać to na rzeczywistość, poza klawiorkową. Czaisz Tex !!! nam trza bohaterów na dzień dzisiejszy !!! Takich szaleńców z rodowodem, by zaczeli się te wsiury ze WSI bać, bo rozmowa to zamało. To jak z dzieckiem wychowywanym bestresowo, przestaje trybić i robi się z niego szalejący gniot mózgowy, niedojeb saski miekkim ch…m robiony – tu potrzebny jest czasem chlast pasem po dupie, najlepiej gołej bo lepiej ciągnie…..hahahaha…. (nie kudlaczyć !!! ) to wtedy sie nie, że obudzi, ale zajarzy, zatrybi, a nie zamózżdzy. W Naszej ojczyźnie zabraklo Ojca, takiego z pasem stojącego czasem i po dupie bijącego tych co chcą „władać piaskownicą”. Zauważ żę obecny rząd to banda rozwydrzonych bahorów nie obrażając bahorów. Dosłownie piaskownica, no cały sejm to piaskownica, jeden z kubełkiem drugi z szufelkom i kłucą sie o ziarka. NO nie ma ojca co im nie przypie…li pasem w dupe za kare, bo oni nie mieli ojca – to sieroty systemu !!!

    • zenobiusz 15 marca 2012 o 7:43 pm

     http://zenobiusz.wordpress.com/2012/03/15/egzorcyzm-za-polske-juz-jutro-a-modlitwe-mozemy-odmawiac-juz-dzis-modlitwa-za-nieprzyjaciol-polski-opracowana-przez-ks-a-s/

     2. Obraz: moje dłonie wypełnia białe pole – są to kontury Polski (można to widzieć z oczyma otwartymi lub
     zamkniętymi, jak kto woli). Po tym polu poruszają się czarne ludziki z ostrymi narzędziami w ręku, roi się
     od nich. Gryzą, szarpią, ciągną białą materię we wszystkie strony. Jest w nich coś odpychającego,
     odrażającego: są żarłoczne, wstrętnie cuchną.

 14. Noni 14 marca 2012 o 2:59 pm

  http://newworldorder.com.pl/post,2251,0#27755

  poprawne mięsożerstwo

  • hjk 14 marca 2012 o 4:40 pm

   Fragment z pow. linku:
   „Zacznijmy od prostej kwestii zwierzęta mają duszę, w większości przypadków nie jest to indywidualna dusza lecz Egregor taki byt zbiorowy powiedzmy. Także konkretny gatunek na planecie ma Swój własny Egregor czyli jakby pojedyńczą duszę zbiorową.”

   Ciekawa sugestia z tą zbiorową duszą, ale trąci jakimś new age’m czy gnozą – dusza jest zasada indywidualną. Nie ma żadnych „bytów zbiorowych”, co najwyzej możemy tak nazwać różne relacyjne typu społeczeństwo, firma, grupa, itd. Ale dalsza treść ma sens pomijając tę wstawkę ideologiczną…

   • Bromba 14 marca 2012 o 8:09 pm

    „Naukowcy sądzą, że gdyby ludzie posiadający pełnię indywidualności byli w stanie odzyskać świadomość grupową, posiedli by oni nieomal boskie potęgi aby tworzyć, zmieniać i kształtować rzeczy na Ziemi! ”
    http://wolnemedia.net/ezoteryka/rosyjskie-odkrycia-na-temat-dna-wyjasniaja-paranormalne-wydarzenia/

   • sebecx 14 marca 2012 o 9:42 pm

    @hjk .. u Trehlebowa jest trochę o tym..

    • hjk 15 marca 2012 o 1:13 pm

     a co to jakaś wyrocznia czy nowy guru?

     JAkaś podejrzana mieszanina niu ejdźu, mistycyzmu, mitologii, ezoteryzmu, jakiejś gnozy, a może elementów prawdy dla zmyłki…
     niektóre elementy ciekawe, ale całość to ogólnie pomieszanie

 15. tasak 14 marca 2012 o 3:27 pm

  Wygląda na to, że moim przeznaczeniem jest śmierć
  Moje teksty są ukrytym powodem aresztowania mnie
  Żyję pod presją !

  Nie mam czasu na odpoczynek, jestem już tym zmęczony
  Mam łzy w oczach z powodu tych wszystkich, pochowanych na cmentarzu braci.

  Co, poza otwarciem ognia możemy zrobić, gdy nas aresztują?
  Życie w więzieniu to nie dla mnie, już wolę umrzeć
  Nie płacz jednak w tej rozpaczliwej sytuacji
  Zastanawiam się czy Pan przejmuje się Polakami takimi jak my – żyjącymi na zasiłku

  Kogo obchodzi to czy przeżyjemy?
  Oni zauważają nas tylko wtedy, gdy trzymamy w ręce czterdziestkę piątkę
  Moja okolica nie jest już taka jak dawniej
  Bo wszystkie małe dzieci wariują albo cierpią z powodu tej gry
  Wierz mi, tu jest jak w pułapce !!!

 16. tasak 14 marca 2012 o 3:34 pm

  czterdziestka piątka ( broń)

  • hjk 14 marca 2012 o 4:43 pm

   To akurat wiem, ale tekst za bardzo enigmatyczny i za bardzo nie wiadomo, o co chodzi?

 17. wacpan 14 marca 2012 o 3:35 pm

  „nie ma bardziej zniewolonych ludzi, niz ci, ktorzy blednie wierza iz sa wolni.” Johann Von Goethe.

 18. maran 14 marca 2012 o 4:22 pm

  tu bardzo wazna, ciekawa info. Rozsylajce ja gdzie sie da!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Setki ,a moze nawet tysiace Polakow jada na Wegry w wyrazie solidarnosci i poparcia ich lidera Victora Orbana oraz kierunku ,jaki obraly Wegry a ktory wzbudza wyrazna niechec Junii jewropejskiej.
  Brawa dla naszych dzielnych rodakow oraz dzielnego narodu wegierskiego.
  Nastaje czas proby i walki i kazdy z nas powinien sie jasno zadeklarowac po ktorej stronie staje. Siedzenie okrakiem na barykadzie, czyli inaczej bycie letnim , takim nijakim, nic dobrego nie wrozy i nie przyniesie. Ludzie Dobrej Woli musza sie laczyc, wspierac , informowac i przestac sie bac. Tu toczy sie juz potezna walka o nasze i przyszlych pokolen Byc albo nie Byc. Zyjemy w czasach Wielkieg Obledu i nalezy sie zorientowac kto stoi po stronie Prawdy i zycia , a kto po przeciwnej.
  http://wpolityce.pl/artykuly/24761-chcemy-by-bylo-to-spotkanie-narodow-z-warszawy-do-budapesztu-wyrusza-pociag-specjalny-pociag-solidarnosci

  • hjk 14 marca 2012 o 4:44 pm

   szkoda, ze dzis a nie w weekend, moze więcej ludzi by się zabrało?
   Ale w ogóle fajny gest…

  • grypa666 15 marca 2012 o 7:12 am

   Na Ukraine do rjewoljucji pomaranczowej tez podstawili pociagi…
   Nie jest tak cacy z Orbanem, patrz np. „Węgry” we wpisie
   http://grypa666.wordpress.com/2012/01/18/atak-atomowy-na-iran-izrael-dorowna-usa/

   • iHe 15 marca 2012 o 12:29 pm

    Niestety tego się tu obawiamy na blogu,stąd nawet pozytywne apele o poparcie słusznych protestów z ptk. widzenia Polaków spotykają się z takim a nie innym echem.
    Słabe kraje dają się osłabiać coraz bardziej szukając szansy na przetrwanie w okupacji.
    Po Orbanie widać,że NWO zostawia minimalny margines na samodzielność miejscowych.

    Wszędzie rządzi maksyma :”Nie chcem ,ale muszem”
    Ciekawe ,który ruch nie da sobie uwalić lidera syjonistami i NWOstami.
    (nie każdy syjonista jest świadomy swojego działania dla NWO)

    Ja już kiedyś pisałem,że ruchy liderskie na modłę solidarności to udane wersje rewolucji arabskiej.Im jest mniejszy wpływ na lidera tym większa szansa,że grupy zainteresowane kontrolą nad tym terytorium zastosują E.hitmana.

    Węgry raczej zastraszyli skutecznie.Teraz już tylko udają przed swoimi ,że dalej walczą co jest dobre dla straszących i wykonujących zalecenia.Coś ugrali.Opór zawsze utrudnia banksterom najlepsze warunki wyzysku.

    Dla banksterów obecnie idealnym stanem duszy społeczeństwa jest błogi sen lub pełne rozluźnienie po udanym stosunku.

    Jak nie stworzymy ruchów ,mechanizmów instytucjonalnych odpornych na wachlarz działań ekonomik hitmana to tak czy siak nic z tego nie będzie.

    (Jak wiemy stosuje się już nawet zbrojną interwencje jak naród jest wyjątkowo oporny na koczowników czy działających w cieniu koczowników)

    Nie wiem jak np.chce p.Kaczyński czy p.Urbaś wybrnąć z tej pułapki stosowanej od lat na całym świecie,a teraz brutalnie oczywistej dla niektórych.
    Generalnie są to wyzwania na miare zatrzymania Bolszewików w Bitwie Warszawskiej.Chyba,że uda się to zamienić w Grunwald.
    W każdym razie można się spodziewać podobnych problemów.

    „drang nach Sűden” i kulturkampf
    http://www.iddd.de/ecohitmaninPL.pdf
    Bardzo mocny tekst o okupacji Polski,chociaż nie pada słowo okupacja..

    ps.Obecny system jest w całości bardzo wrażliwy na te akty terroru międzynarodowej mafii.
    Tu trzeba bardzo radykalnych i postępowych zmian zupełnie nie w duchu globalizmu.

    Przydałby się jakiś ustrojowy powiew świeżości ,bo inaczej jesteśmy prowadzeni tam gdzie nas bootnet poprowadzi.

    Bootnet tylko sprawia wrażenie chaosu a jednak ktoś go wymyślił do własnych celów.
    Jak ktoś w Polsce nie zacznie mówić kompleksowo o prawdziwych przyczynach problemów w Polsce to nie widzę szans na poprawę reloveucją.
    Nadzieje na poprawę w Polsce niesie totalny upadek UE,ale jak wiemy nikt nie lubi tzw.buli porodowych.

    • hjk 15 marca 2012 o 1:18 pm

     Urbaś trochę tam mówi o przyczynachi proponuje pewne rozwiązania.
     pewnie by cos tam trzeba dopowiedzieć i dopracować…

     • AQQ 15 marca 2012 o 1:26 pm

      Nie-pewny* ten Urbaś….powtarza POpierdoły meRdialne, np.brak dzietności przyczyną załamania zusu, spotkania robi w fundacji Adenauera, pracuje dla kamieniczników itp,itd.

      • hjk 15 marca 2012 o 2:04 pm

       ano niepewny, ale czasem dobrze gada…

       • iHe 15 marca 2012 o 3:41 pm

        No właśnie,i tak to wygląda.
        Czemu nikt nie może z sensem mówić cały czas,tylko jakzawsze resztę sensu się spycha do innej opcji, najczęściej wrogiej lub zupełnie do internetu.
        Znam zarzuty AQQ dość dobrze.

        Jesteśmy permanentnie pofragmentowani,jak niewydolny dyskusb.
        Obywatelski (a nie np.republikański) thinktank,który wykazywałby ,kto w którym miejscu kłamie, które idee są na prawde dobre i dlaczego,
        które obliczone na poklask, które są dobre dla wąskiej grupy etc.
        ,a które niewykonalne i dlaczego .
        Komleksowo niewybiórczo i edukacyjnie.
        Wykaz trendów,decyzji i przyjętych strategi i pod czyim naciskiem.

        Wiadomo,że na njusłiki,politiki czy na fprosty nie ma co liczyć,to tereny łowiecki lisowczyków i innych koczowników korporacyjnych.

        Jak wiemy na meRdia obywatele nie możemy liczyć.
        Na thinktanki z za granicy też nie(odzawsze zresztą) .
        „Polskie” think tanki w najlepszym razie nie są Polskie tylko unijne lub wiadomo jakie.(oficjalne)
        I tu się pojawia mizeria Polaka zmuszanego do POsłusznego ciągu na globalizm .

        (Tak sobie myślę ,że taki nieoficjalny thinktank dość radykalny jest na grypa666,to bardzo dobry pomysł,NE gdyby nie problemy z ojcami założycielami ze WSI to pomysł sam w sobie genialny.)

        Judeochrześcijanie to też kierunek wręcz beznadziejny.
        Podobni są bardzo do nas co czyni z nich dla nas czasem bardzo niewygodną opcje .
        Panuje między nami czasem pełna mimikra.
        Niby są bardzo często po naszej stronie i często uważam rze prawią bardzo mądrze.
        Co z tego jak wystarczy łyżka dziegciu ,albo ekonomik hitman i czar od razu pryska.
        A tu nie chodzi o opcje,podziały tylko o prawde i solidarne trzymanie się tego kierunku.
        Widać,że trochę się poprawiło dzięki zupełnie bandyckiej postawie judeochrześcijan z ZIONu ,ale do ideału wciąż sporo brakuje.

        ps.Nie podobają mi się bardzo próby podrabiania Monitora,w dodatku ktoś jest na tyle „uczciwy”,że to obsrywanie od razu wykazuje w wypowiedzi.

        • grypa666 15 marca 2012 o 6:49 pm

         iHe, tez uwazam ze w obecnym stadium potrzeba edukacji a poprzez nia — jednoczenia z rozbicia. Nasze think-tanki sa na forach jak ten, tylko ze trolle i pyskacze przeszkadzaja. Na grypa666 przyjalem 2 lata temu inny sposob wobec nieefektywnosci forum:
         – wybor tematow zblizonych do polskiej racji stanu;
         – koment od siebie na podst. wlasnego doswiadczenia;
         – komenty i artykuly osob ktore dobrze znam: nie zatrolluja i znaja temat;
         – e-skrzynka otwarta na udzial w dyskusjach i dobor tekstow przez zainteresowanych blogowiczow.
         W ten sposb lacze ukierunkowanie tematu z wolnoscia myslenia, przy eliminacji szajsu. Gdyby kazdy z Wykluczonych blogow zrobil mniej wiecej to samo, mielibysmy wiecej think-tankow niz uny :<0

        • Peryskop 15 marca 2012 o 7:12 pm

         W oczekiwaniu na rzetelną debatę z udziałem polityków pozostaje nam analiza wiarygodnych źródeł informacji oraz wzajemna inspiracja w poszukiwaniu rozwiązań.
         Przeklejam z poprzedniego wątku:

         Peryskop 14 Marzec 2012 o 11:01 pm

         Tamara, iHe, Zeno, Monitor – a czy nie jest tak, że wszyscy mamy po części rację ?

         Bo globalizacja jako w przeważającej mierze swobodny przepływ towarów, usług, kapitału, informacji oraz osób jest na dobrą sprawę rozpowszechniona pomiędzy większością krajów.

         Są liczne ograniczenia – głównie w strefach konfliktów – ale i tam ma miejsce infiltracja i szmugiel, a nade wszystko ścierają się tam różne interesy, tworząc sploty powiązań, biznesów, dążeń itp.

         Być może Zeno słusznie szacuje “zgniłe elity globalistyczne” na 3% społeczeństwa, bo to wystarcza, żeby ze wsparciem od światowej “centrali” sprawować pseudo-demokratyczne rządy. A więc trzymać na smyczy pozostałe 97%.

         Czy jest to smycz wirtualna, wklepana ludziom do głów ? W znacznej mierze tak, ale żeby się taka dysproporcjonalna fikcja utrzymywała, to trzeba założyć, że druga estymacja Zenobiusza jest błędna, bo dla trzymania się kupy takiego wątłego układu potrzeba znacznie więcej niż 3% ludzi, u których nastąpił “ferment gnilny poglądów i postaw”. Moim zdaniem to musi być na poziomie ok. 30-40% społeczeństwa, tworzące tę NWO-kategorię z tzw “żelaznych elektoratów” tj. osobników odpornych na argumenty i zasady etyczne, byle by była micha, skóra, fura i komóra.

         Przykłady agend NWO, które przejęły operacje niezależnie od państw-członków, podał już iHe. Oprócz NATO i INTERPOLu, mamy też autonomię ONZ i jego agend, z WHO na czele.

         Wyrwane spod wszelkiej demokratycznej kontroli są także International Monetary Fund, World Bank i Bank of International Settlements, oraz większość banków tzw centralnych z FED i Bank of England, które wbrew adresom siedzib i nazwom nie ograniczają się do operacji o zasięgu krajowym.

         Jeśli uwzględnimy malejący wpływ opinii publicznej i demokratycznie wybranych przedstawicieli na działania legislacyjne i decyzyjne Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, oraz Kongresu i Senatu USA – to mamy zarys rozległości władzy NWO.

         Czy jest to władza wirtualna ? W pewnym stopniu tak, bo jest oparta w znacznej mierze na wyłudzonych uprawnieniach, wykuglowanych immunitetach, de-regulacyjnych aktach sabotażu, bezczelnej uzurpacji, demagogii medialnej oraz działań osłonowych dla odwrócenia uwagi od spraw istotnych i wytrącenia ludzi z równowagi poprzez: nałożenie przymusu lichwiarskiego bez szans na spłaty korupcyjnie “udzielanych” kredytów, rozwarstwienie społeczeństw poprzez fiskalizację, protekcję i nepotyzm, relatywizowanie uniwersalnego systemu wartości, poniewieranie uczuć religijnych, propagowanie skandalistów, degradacja kultury i sztuki, lansowanie dewiacji seksualnych, rozwiązłości i przemocy, atomizowanie rodziny, masowe rujnowanie zdrowia i zabijanie – od poczęcia do nienaturalnej śmierci.

         Ale właśnie tak zorientowane, skutecznie osłaniane i ulokowane na rozmaitych szczeblach “władze” wydają rozporządzenia, których większość sukcesywnie przechodzi do fazy egzekwowania. Przepisy są celowo pogmatwane, a elity i podległy im aparat administracyjny korzystają z uprawnień do ich dość dowolnych interpretacji. Jeśli do tego dodamy fasady “niezawisłych” prokuratur, sądów i trybunałów – to zakres oplecenia wielu krajów pajęczyną NWO okaże się dość pokaźny.

         I jak na razie – pomimo skandali, pęknięć i widma bankructwa – ten układ jakoś funkcjonuje !

         Czyli wirtual przechodzi w real, bo iluzjonistyczne prawa generują rzeczywiste skutki !

         A przecież jest to CHUCPA w celu zagrabienia majątku społeczeństw przez zbójeckie “elity”.

         Oczywiście te “elity” i podległa im “sfera obsługi” muszą sobie zdawać sprawę, że pędzą złotym dyliżansem, którego tak naprawdę nie ma. I w każdej chwili może nastąpić krytyczny moment, gdy nasz globalny real oparty na wirtualu nagle z hukiem runie ! Może wystarczyć jeden spektakularny akt odwagi kogoś z członków układu. Albo chwilowy brak zasilania, gdy obraz złotego dyliżansu zniknie ze światowych ekranów i po raz kolejny okaże się, że nasi “królowie” są nadzy. Pomimo licznych zabezpieczeń ta chucpa runie, jak zawala się każda, nawet najbardziej finezyjna struktura, posadowiona na słabym fundamencie.

         Czy żądza władzy i bogactw, realizowana poprzez blef i zbrodnie, stanowi trwały fundament ?

         Rozgrywany Wielki Blef wymaga nieustannego wywierania szumu medialnego i bombardowania naszych mózgów “hitami”, aby nie miały one spokoju i warunków na rzeczową analizę sytuacji.

         A z tego stanu konieczności wynikają pewne możliwości zaradczego działania 😀

        • zenobiusz 15 marca 2012 o 8:35 pm

         A jak Szan. Bein widzi aktywność swojego ucznia.???
         http://kefir2010.wordpress.com/2012/03/13/ciemnota-katolicka-jako-choroba-psychiczna-opetanie-zenobiusz-blog-i-jego-czytelnicy-wyruszaja-na-krwawa-krucjate/#comments

        • hjk 15 marca 2012 o 9:37 pm

         @peryskop
         To może już sie zaczyna sypac, najlepsza jest ta „pędząca złota kareta której nie ma” 🙂
         I już oficjalnie mamy pewne wypowiedzi, które coraz śmielej i czesciej się pojawiają, jak np. ta:
         http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kuzmiuk-trybunal-stanu-to-gigantyczna-hucpa,1,5059797,wiadomosc.html

         I całkiem słuszna uwaga o tych 30-40 % mniej czy bardziej świadomych „wspieraczy NWO”, idących na różne kompromisy, bo jeść, żyć, mieszkac itd. jakoś trzeba, a najlepiej „jeszcze lepiej” niż bliźni, sąsiad, znajomy…
         Doskonale to pokazują wyniki naszych wyborów i każdy uczciwy socjolog sobie z tego zdaje sprawę…

        • iHe 15 marca 2012 o 10:43 pm

         @grypa666 15 Marzec 2012 o 6:49 pm
         Ja uważam ,że pomysł na takie rozwarstwienie w blogach blisko tematycznych,to było/jest na prawdę dobre i twórcze rozwiązanie.I we właściwym momencie.
         Nie będę tłumaczy na otwartym forum dlaczego,jak będę miał w głowie jakiś ciekawe
         (moim zdaniem:) przemyślenia na ten temat to wyśle na mail.
         Wykluczeni to też była/jest świetna inicjatywa.

         W każdym razie u Monitora wielu z nas tak powolutku dojrzewa,że może „kurde” faktycznie jak się nie ruszymy to wylądujemy albo na onkologi albo w równie nieciekawych miejscach.
         I zadajemy sobie ciągle pytanie jak już ruszymy to z kim i po co..

         Tak samo cieszy mnie,że pomimo częstych różnic jest pole do współpracy i dialogu.
         Cieszy mnie ta inicjatywa z partią zdrowia ,bo to da szerszy manewr ludziom zgrupowanym wokół zbrodniczej działalności NWO i tym co drażni je chciwe krótkowzroczne podłe
         niby państwo.
         Powiem szczerze ,że czekałem na coś takiego z waszej strony.
         Nie ukrywam,że czekam na taki moment,że wykluczeni,niezadowoleni,okradzeni,podtruwani,wyzyskiwani czy wkurzani na całokształt kierunku przemian
         w końcu się zjednoczą pod paroma sztandardami i zacznie się odinstalowywanie NWO i sterowników do NWO.(tzw korzenie)

         Zdaje sobie sprawe jaka trudna droga przed nami wszystkimi.

    • grypa666 15 marca 2012 o 6:36 pm

     iHe, koment na poziomie, zacytowalem na Grypa666, proszę wyjasnij „bootnet”

     • iHe 15 marca 2012 o 8:45 pm

      @grypa666
      Nie wiem czy to się nadaje do publikacji, bo w sumie jest to stara idea z protokołów mędrców Syjonu ubrana w realia XXIw. Starałem się skracać jak mogłem.

      Ten boot net ,to „moja” koncepcja pajęczyny wzajemnych zależności pomiędzy światem polityki,biznesu,mediów i elitami naukowców zrzeszonymi w super struktury UE,ONZ czy różnych agencji miedzynarodowych,think tanków luźno bądź nie powiązanych z rządami narodowymi i instytucjami finansowymi .
      zilustrowana na przykładzie sieci komputerowych.

      Normalnie znamy ją po prostu jako piramida illuminati.

      To ta mityczna mafia ,która niby nie istnieje,a dziwnym trafem panuje ogromna jedność stanowisk i postaw wobec wielu problemów i rozwiązań szczególnie „globalnych” z którymi mamy do czynienia.Panuje też niewiarygodna zgoda co do nie mówienia o pewnych zjawiskach.
      (np.ludobójstwo,realizowana globalnie kontrola pogody,wtc itd..)

      Tworzą oni dla nas swego rodzaju fikcje,pod którą pracuje zupełnie inny program nie wyborczy oczywiście.
      Jest to jakby rozwinięcie struktur masonerii w różnych kierunkach.

      Bot to człowiek wypromowany,wylansowany,i/lub zhackowany.
      Człowiek ,który dostaje pieniądze za działalność dla międzynarodowego „interesu”.
      Człowiek który nawet nie wie kiedy zostanie poproszony o wsparcie superstruktury.
      Człowiek który czasem nie wie za co dostał awans ,ale wie ,że będzie musiał sie odwdzięczyć.
      Człowiek pies, który dobrze wie,że za okruszki z pańskiego stołu
      trzeba wiernie reprezentować pana.

      W większości przypadków botnety są wykorzystywane do[1]:

      wysyłania niechcianej korespondencji –(grupy lobbystów i zwykli szpiedzy/agenci)
      kradzieży poufnych informacji (np. danych osobowych, numerów kart kredytowych)
      przeprowadzania ataków typu DDoS (Distributed Denial of Service może być też w realu)
      sabotażu (np dziennikarze eksperci,bankowcy,prawnicy działający w strukturze)
      oszustw internetowych (w realu oszustw vide Islandia)
      inwigilacji

      Mając organy legalnie działające dla ponadnarodowych mocno zrośnięte z administracją powstaje bardzo przyjazne środowisko do wywierania presji na wszelakich przedstawicieli ludu.
      A ci zawsze mogą powiedzieć ,że nas integrują,reformują lub inwestują.
      Cokolwiek co lud kupi popart badaniami szpicli od PRu.

      A teraz o samych trybach:
      (komputer zombie)np polityk przyłączona do Internetu(np administracji państwowej), w którym bez wiedzy jego posiadacza(społeczeństwo) został zainstalowany program sterowany z zewnątrz przez inną osobę(np.ONZ/CFR/UE).

      Celem takiego działania jest zazwyczaj wykorzystanie komputera do działań sprzecznych z prawem, jak ataki DDoS. Programy typu backdoor infekują zwykle maszyny użytkowników poprzez pocztę elektroniczną (meRdia/sponsorzy)rozsyłaną masowo przez osoby kierujące takimi akcjami – przy braku odpowiednich zabezpieczeń
      (scrackowana demokracja i brak państwa prawa cokolwiek to znaczy)
      posiadaczy komputerów(wyborcy,społeczeństwo jeszcze polskie)

      i nie zdają sobie nawet sprawy, że są bezwolnym elementem szerzej zakrojonego działania.

      Doszedłem (nie tylko ja oczywiście)do smutnego wniosku,że skoro Polska padła ofiarą wrogiego przejęcia w stylu korporacyjnym,to obecnie,żeby podtrzymać tą iluzje mamy tu zainstalowany taki botnet,symulacje państwa ,którego obecnie front”free”manem jest 2sk.
      Iluzje która coraz boleśniej staje się widoczna..

      • iHe 15 marca 2012 o 9:16 pm

       Nieco wyżej Peryskop 15 Marzec 2012 o 7:12 pm
       chyba przystępniej napisał o co mi chodziło z botnetem.
       Dobrze ,że wkleił bo chyba nie czytałem tego komentarza:)

       • grypa666 16 marca 2012 o 9:40 am

        Niezla analogia – jestes informatykiem? Z mego doswiadczenia:
        http://piotrbein.wordpress.com/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/
        Jakis lebski think-tank powinien scalic info o botnet, 30-40% szabas-gojow i uzytecznych idiotow, kompleks jot… i opracowac na tej podstawie, co z tym fantem zrobic.

      • AQQ 15 marca 2012 o 9:20 pm

       iHe-dobre pióro !
       Cóż łopatologicznie wykładając, problem Matrixa jest tak POwszechny, że strach mam w oczach!

       • iHe 15 marca 2012 o 11:19 pm

        Dzięki AQQ wszyscy tu i nie tylko tu na siebie jakoś oddziałujemy,czasami ciężko stwierdzić czyja myśl jest moja, a czyja z naszego zbiorowego myślokształtu ..
        ,że tak po Bławacku powiem 😉
        Jedyne pocieszenie ,że matrix jest iluzją w co niestety ciężko uwierzyć..

 19. maran 14 marca 2012 o 4:35 pm

  tu moj ulubiony wegierski zespol Karpatia.

  • maran 14 marca 2012 o 4:41 pm

   A tutaj piosenka, ktora powinna sie dla nas wszystkich stac hymnem.
   Polskie tlumaczenie.

 20. Logos 14 marca 2012 o 5:07 pm

  trochę na inny temat, ale ważny. Dzisiaj rezygnację złozył kolejny menadzer (12 lat stażu) z Goldman Sachs…tylko nie zrobił tego po cichu, ale opublikował list w New York Times, który rozpowszechniły inne media. Oskarżył swój bank o kompletny upadek moralny, wykorzystywanie klientów „bez mydła”, chciwość i zatracenie jakichkolwiek wartości.
  Oby więcej takich…

  http://www.guardian.co.uk/business/2012/mar/14/goldman-sachs-director-quits-morally-bankrupt?newsfeed=true

 21. wacpan 14 marca 2012 o 5:45 pm

  smiech na sali jak to mawiaja

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/badania-polacy-nie-wiedza-czym-jest-gmo,1,5058329,wiadomosc.html

 22. wacpan 14 marca 2012 o 5:52 pm

  demonstracja zwiazana z emeryturami live!

  http://warszawskipis.pl/entry/o-1800-transmisja-live-z-manifestacji/

  • wacpan 14 marca 2012 o 6:09 pm

   niestety kalkstein na przodzie…..nie badzmy uzytecznymi idiotami!!!!

 23. katerina404 14 marca 2012 o 6:46 pm

  „Szykuj się więc na powitanie ,
  “kosmicznych braci,”bo będzie ci to dane.
  Nie płacz jednak,jak się niemile zdziwisz.”

  Zenobiusz a jak już przylecą Ci „kosmici”, to Ci, którzy ich oczekują będą musieli poprosić Gregga Bradena, specjalistę od „kośmitów”, aby im służył za tłumacza? Przecież Gregg Braden, wielki erudyta wszytko wie, to pewnie i kosmiczny język zna, cha, cha, cha

  • Jakob 14 marca 2012 o 11:15 pm

   w czanelingach sobie dają radę 🙂

 24. ksant 14 marca 2012 o 7:06 pm

  Milczenie Pszczół (!!!) http://youtu.be/B1B2xEtJuTU

 25. katerina404 14 marca 2012 o 7:11 pm

  „To prowokacja,mająca pokazać Polaków jako antysemitów,nie pierwsza zresztą.
  Komuś koniecznie zależy na wywołaniu jakiegoś małego “pogromu”,”

  No właśnie, czy to nie jest jakaś prowokacja, jakich teraz wiele. Ja też przeczytałam o tej ulotce na stronie Cierpisza, bo to do niego ktoś wysłał nawet całą zeskanowaną ulotkę i przyznam, że w pierwszym odruchu mną tąpnęło. Wywołało to we mnie taki gniew, że głowa mała. Myślę sobie, cholera już do takiego oficjalnego działania są zdolni? Ale poźniej naszły mnie wątpliwości, bo stwierdziłam, że to zbyt grubymi nićmi szyte, aby było prawdziwe. To jakaś grupa zorganizowana robi takie akcje w celu wywołania niepokoju i napieć między Polakami. Ktoś chce nas sprowokować do jawnej manifestacji antysemityzmu, aby sie zorientować jaka jest masa krytyczna antysemitów. Przy okazji oczywiście kilku na postraszenie wyłapać, no i po sprawdzeniu procentowego udziału w zamieszckach, podjąć odpowiednie kroki i użyć odpowiednie środki „zaradcze”.

  Bardziej niepokoi mnie pewien telefon do Radia Maryja. Materiał jest na you tube

  Pewien Internauta na onecie znalazł telefon do tego gościa, który dzwonił i chciał dowiedzieć się czegos więcej. Odebrała żona i poinformowała go, że Pan Leszek, bo tak miał na imię dzwoniący, nie żyje od sierpnie zeszłego roku. Tak go to zszokowało, że nie śmiał pytać o więcej.

  • zenobiusz 14 marca 2012 o 11:26 pm

   Ten telefon,był na blogu już dwa razy omawiany,a wklejany,jeszcze więcej.To samo,źródło inspiracji,z tym że przy okazji zniesławienie kobiety,zasłużonej,dla ruchu Żywego Różańca.Ktoś ,przebiera nogami,do dowodów polskiego antysemityzmu.

   • Peryskop 15 marca 2012 o 3:29 am

    Katerina404: „Pewien Internauta na onecie znalazł telefon do tego gościa, który dzwonił i chciał dowiedzieć się czegos więcej. Odebrała żona i poinformowała go, że Pan Leszek, bo tak miał na imię dzwoniący, nie żyje od sierpnie zeszłego roku. Tak go to zszokowało, że nie śmiał pytać o więcej.”

    Katerina404, czy to na prawdę kupiłaś ? Przecież do oneciany dowcip.
    Jak znalazł ? Przeleciał wszystkich Leszków w Gdyni ?
    Stacjonarnych czy komórkowych ?

    • Peryskop 16 marca 2012 o 4:29 am

     I jeszcze jedno: załóżmy, że rzeczywiście ktoś podzwonił po Leszkach w Gdyni, raczej stacjonarnych według spisu. A gdy autentycznie natknął się na autentyczną wdowę po autentycznym Leszku – to czy to był na pewno tamten Leszek, który telefonował do RM ?

     Śledczy taki rezolutny i zaradny, a tu nagle „zaszokowany, że nie śmiał pytać o więcej” ?

 26. Jakob 14 marca 2012 o 7:21 pm

  Prawdy dochodzicie , a prawdy nie znacie … To dedykuję Zenobiuszowi 🙂 Chyba ,że on w swojej pysze już prawdy nie dochodzi, bo On „prawdę” już po prostu zna 🙂
  jak to jest waćpanie ?

  • Totalsky No Problemsky 14 marca 2012 o 7:54 pm

   @Jakob
   może nawet uważa, że sam jest Prawdą (i Drogą, i Życiem….)

  • zenobiusz 14 marca 2012 o 9:05 pm

   Jakob@
   co do ciebie ,
   prawdę rzeczywiście znam.

   • Jakob 14 marca 2012 o 9:41 pm

    hehe, domyślam się 🙂 pewnie jestem agentem Twoim zdaniem 🙂
    Wiesz co , to w jaki sposób mi odpowiedziałeś zdradza Twój autorytet w byciu dobrym chrześcijaninem. Obce są Tobie cnoty takie jak np. szacunek . Napisałeś z małej litery „ciebie” i zapewne chciałeś ,żebym tak to odczytał.

    Jeśli co do mnie prawdę znasz , to wyłóż mnie ją natychmiast , jestem bardzo ciekawym czytelnikiem.
    Pozdrawiam ciepło 🙂

    „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. ”
    — św. Paweł z Tarsu
    Biblia Tysiąclecia, List do Rzymian 12:21

   • Jakob 14 marca 2012 o 9:51 pm

    wiesz,że nic nie wiesz , tyle wiesz 🙂
    każda inna opcja jest niemożliwa 🙂 jedynie co możesz wiedzieć to moje IP 🙂
    niestety nie znam Ciebie osobiście , podobnie jak Ty mnie , panie Zenobiuszu

    • pola 14 marca 2012 o 10:12 pm

     3 I skierowałem umysł swój ku temu,
     by zastanawiać się i badać,
     ile mądrości jest we wszystkim,
     co dzieje się pod niebem.
     To przykre zajęcie dał Bóg
     synom ludzkim, by się nim trudzili.

    • zenobiusz 14 marca 2012 o 10:52 pm

     Jakob@
     Nie wpisałeś nic wartościowego,pojawiłeś się niedawno,
     wniosek,jesteś śmieciarzem z głupawymi uśmieszkami,
     który niedawno dostał bana na tym blogu,i myśli,że ,
     ktoś będzie się zastanawiał ,nad głębią jego motywacji,
     mucha on czy agent.Wyznania Jacob@ ,w końcówce filmu

     • Jakob 14 marca 2012 o 11:17 pm

      ani mnie to grzeje, ani mnie to ziębi.. Te Twoje jady

      • zenobiusz 14 marca 2012 o 11:31 pm

       A teraz,jeszcze wiem,że zapewne już w dzieciństwie,
       przy pomocy ostrego narzędzia,a jakże by inaczej….
       zostałeś w okrutny sposób ,co do dziś się widać,
       pozbawiony,rzeczy niemal bezcennej,
       poczucia humoru.

       • junixy 15 marca 2012 o 11:40 am

        Hmmm, Zenobiusz, nie wiem jak to jest z twoim poczuciem humoru, ale zostaw dzieciństwo tego pana, bo po chrześcijańsku to nie jest tak się odzywać do bliźnich.

        „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”

        • zenobiusz 15 marca 2012 o 11:57 am

         Ha,hahahahahahaha
         🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 27. kaci 14 marca 2012 o 7:49 pm

  Angielski film o Dywizjonie 303 – polskie napisy

  Dla Anglików jest to szok. Film został nakręcony przez brytyjski kanał 4, nie dopuszczono go jednak do emisji na terenie Anglii i Irlandii! Dlaczego, czy jest jakiś logiczny powód? Czy dlatego, że pokazano w nim poświęcenie Polaków, których się przedstawia obecnie jak arabskich terrorystów, gdyż Polska jest celem ludobójstwa światowych gangsterów? Przekaż ten link dalej, nie tylko Polak

  • tamara 15 marca 2012 o 1:06 am

   Warto poznać i tę historię…………
   Bitwa o Arhnem -Operation Market Garden,

   61 lat temu, 21 września 1944 roku Cora Baltussen jako 32-letnia dziewczyna natknęła się na lądujących pod Driel polskich spadochroniarzy z 1. Brygady Spadochronowej generała Sosabowskiego.
   „Ona pierwsza udzieliła nam informacji o Niemcach i poinformowała, że prom, którym miała przeprawić się brygada na północny brzeg Renu, został tego dnia zatopiony oraz którędy najlepiej iść, by dotrzeć do Renu” – czytamy relacje naocznych świadków w książce „W locie szumią spadochrony” Wł. Stasiaka.
   O tym jak zrodziła się jej pasja dla Polaków i narodu polskiego opowiedziała w filmie dokumentalnym wyemitowanym w telewizji holenderskiej we wrześniu 2004 roku, zatytułowanym „Zapomniani bohaterowie z bitwy pod Arnhem”. Tam opowiedziala, że trzymając rękę umierającego, rannego polskiego 45-letniego żołnierza, usłyszała jego
   ostatnie słowa: Bring my love to Poland, bring my love to my country, bring my love to my family please („Proszę pozdrowić ode mnie Polskę, pozdrowić moją Ojczyznę, pozdrowić moją rodzinę”. Ostatnie co dosłyszała to All men are brothers („Wszyscy ludzie są braćmi”).
   Cornelia Wilhelmina Maria (Cora) Baltussen ….Przez całe swoje późniejsze życie była niezłomną orędowniczką przywrócenia dobrego imienia generałowi Sosabowskiemu i pamięci o 1 SBS, oraz ich udziale w operacji „Market Garden”[1]………. Jej wieloletnie starania pozwoliły na upamiętnienie i uhonorowanie wyczynu polskich spadochroniarzy, a także samego gen. Stanisława Sosabowskiego. Stało się to 3 dni po jej śmierci.
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Wilhelmina_Maria_Baltussen

   Fragment wspomnień generała o tej bitwie.

   “…..Polacy zostali oskarżeni przez brytyjskie dowództwo o nieudolność na polu bitwy oraz stwarzanie niepotrzebnych trudności. Obecnie wiadomo, że to generał Browning, odpowiedzialny wraz z marszałkiem Montgomerym za krach źle zaplanowanej i w pośpiechu przygotowanej akcji, postanowił uczynić generała Sosa-bowskiego i jego brygadę kozłem ofiarnym.

   http://docs7.chomikuj.pl/237338710,0,0,Rozdarty-Nar%C3%B3d-Polska-Brygada-spadochronowa-w-bitwie-pod-Arnhem—George-F.-Cholewczynski.doc

   „ O jeden most za dalekoA”( Bridge Too Far )jest epopeją o najbardziej tragicznej pomyłce II wojny światowej

   http://www.youtube.com/watch?v=YG4u1YFGSdo (po niederlandzku, warto poczytac komentarze nietety po angielsku)
   CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

 28. AQQ 14 marca 2012 o 8:33 pm

  Kwestia odszkodowan powojennych.
  http://dziennikarze.nowyekran.pl/post/56038,powojenne-odszkodowania-polski-wobec-zachodu

  • wacpan 14 marca 2012 o 8:38 pm

   http://niezalezna.pl/24072-generalowie-znow-w-akcji

 29. monitorpolski 14 marca 2012 o 9:23 pm

  Demony mnie otaczają mam znowu sraczkę.
  Klękajcie narody, klękajcie Polacy i módlcie się:
  „Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.”
  Kłaniam się Tobie mój Panie, Będę bił pokłony póki mnie demon opuści.

  • Jakob 14 marca 2012 o 9:46 pm

   Może , panie Marku , trzeba po prostu zmienić dietę ?
   Co nie znaczy ,że demony nie istnieją. Istnieją i są przebiegłe. Ale myślę ,że w tym przypadku zawiodła dieta 🙂 I organizm się domaga czegoś 😉
   Pozdrawiam

   • JA-JESTEM 14 marca 2012 o 10:24 pm

    Organizm sie nie domaga tylo wyrzuca z siebie cos co mu nie pasowało – robi to na 2 sposoby górą lub dolem 😀

    • Jakob 14 marca 2012 o 10:36 pm

     domaga się nie jedzenia czegoś 😉

     • hjk 15 marca 2012 o 1:30 pm

      wegiel leczniczy trzeba w aptece kupic za ok. 6 zł, pochłonie toxyny…

  • Aśka 14 marca 2012 o 9:49 pm

   To Ty, Marku?

  • zenobiusz 14 marca 2012 o 9:51 pm

   Ten wpis to fałszywka ,Marka nie ma na blogu,co zapowiadał,więc Jakob- yśmy nie zgadli,który to z blogerów ,mających dostęp do poczty Marka macza w tym swoje paluchy.
   Ano właśnie,on ci to wielnickowy ,stary znajomy,któremu wystarczyło raz zaufać, pisząc na jego blogu.

  • Peryskop 15 marca 2012 o 3:44 am

   Obstawiam że to podróbka jakzawsze.
   I demon może cię rzeczywiście trzymać za gardło.
   Spróbuj zacząć od przeproszenia Marka, bo to powinno osłabić uścisk demona.

 30. lucas003 14 marca 2012 o 9:42 pm

  dajcie spokój zenobiuszowi , jesteśmy krajem katolickim , troche szacunku do innych , bo co po nim tak jechać , ten blog nie jest w istocie traktujący o wierze , ale nie rozumiem po co taki najazd po nim , fajny chłopak jest , wiele ciekawych rzeczy ma na swej stronie , dzięki niemu zbudowałem chembastera ,dzięki zeno , ludzie nie kłóćmy sie , zjędnoczmy się .Ku chwale naszej Polskiej Ziemi .
  p.s Niech Bóg będzie z Nami

 31. Jakob 14 marca 2012 o 9:47 pm

  ale w tym wszystkim nie chodzi o polską czy inną ziemię ! chodzi o zjednoczenie się ludzi przecież . Nie chodzi o rasistowskie propagandy !

  • zenobiusz 14 marca 2012 o 11:36 pm

   Cóż za piękny,podręcznikowy ,rzekł bym niemal ,bełkot,
   w samej końcówce podlany ,nieudolnym żydłaczeniem.
   Przestań się podszywać ,to wymaga,przede wszystkim,
   jednak pewnej dozy inteligencji.,

   • MamOczy 15 marca 2012 o 1:19 pm

    Tak UNIO JEWROPEJSKO przyjmij więcej członków ! Białoruś, Rosję przecież nie chodzi o ziemie tylko o zjednoczenie!!! ZJEDNOCZONA EUROPA PIĘKNY SEN!!!
    Tylko w ten sposób unikniemy złego 🙂

    (oczywiście pisane sarkrastycznie)

    • hjk 15 marca 2012 o 1:32 pm

     co tam €pa, zjednoczona ludzkość to dopiero cel!!

 32. hdfhfg 14 marca 2012 o 10:13 pm

  http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/_do_diabla_z_pepsi___19589

  *Przyłączamy się do bojkotu napojów Pepsi! Nie będziemy spożywać produktów, które zawierają część nienarodzonych dzieci. Do diabła z Pepsi!*

  • hjk 15 marca 2012 o 1:33 pm

   ej tam, wystarczy nie kupować albo do zlewu czy kibelka 🙂

  • tamara 15 marca 2012 o 10:12 pm

   To zdumiewające i przerażające, że tak wielu ludzi w naszym świecie jest zdolnych i skłonnych uwierzyć w całkowity nonsens. W rzeczywistości prawdą jest że aktywnie poszukują bzdur, im bardziej absurdalna, tym lepsza. Hitler zdawał sobie sprawę, że im bardziej niedorzeczne twierdzenie,im większe kłamstwo, tym chętniej ludzie będą zaakceptować to jako Prawdę Absolutną. Dlaczego? Bo ludzie są głupi, ciemni, zabobonni i szukają sensancynego , ale prostgo wyjaśnienia, bo tylko takie wyjaśnienie bedzie pocieszeniem dla ich uczć . Przede wszystkim
   dlatego,że są ofiarami śmiertelnego prania mózgów, wymuszonego przez tych,którzy polują właśnie na taki typ człowieka………….

 33. ufoludek 14 marca 2012 o 10:21 pm

  http://www.nautilus.org.pl/?p=artykul&id=2061

  lol dziura w ziemi a ma ponad 100m glebokosci !!

  • hjk 15 marca 2012 o 1:36 pm

   Wytopiona, dr. Jan Pająk podaje teoretyczne wyjasnienie tego typu zjawisk, ktos moze poczytac obszerne monografie, jesli chce.

 34. lucas003 14 marca 2012 o 10:27 pm

  hdfhfg masz racje ja juz bojkotuje to gówno od 2 lat, ba pójdzmy dalej bojkotujmy inne firmy -korporacje niech spieprzają z Polski , tylko Polskie produkty i bez chemi .

 35. lucas003 14 marca 2012 o 10:33 pm

  a tak dla żartów „moja mojsza jest mojsza niż twojsza ” -nie pamietam z jakiego to filmu

  • luxjacek 15 marca 2012 o 2:03 am

   Dzień świra 🙂

 36. maran 14 marca 2012 o 11:38 pm

  tu artykul o tym jak izraelskie oddzialy specjalnie ,w liczbie ok 200 chlopa ,atakuja wiezniow Palestynskich w poniedzialek rano, kaza im sie rozbierac do naga i ranili ok 11 z nich gumowymi kulami, strzelanymi z bliskiej odleglosci.
  Tego typu ataki na bezbronnych wiezniow sa rutyna w Izraelskich wiezieniach.
  http://mondoweiss.net/2012/03/elite-israeli-sniper-squad-raids-palestinians-in-prison-injure-11.html

 37. luxjacek 15 marca 2012 o 2:01 am

  Monitor-sorry(muszę to napisać)ludzie mają w dupie własne emerytury a co dopiero”jakieś tam pszczoły”

  • monitorpolski 15 marca 2012 o 3:26 am

   W Polsce jest 50,000 pszczelarzy. Oni nie mają pszczół „w dupie”. Wiesz co to jest 50,000 wściekłych mężczyzn, którym zabiera się chleb i zabija ich ukochane pszczoły?

   • Totalsky No Problemsky 15 marca 2012 o 4:08 pm

    @Monitor
    no…. 50 tys. podcurwionych pszczelarzy moze np. wypuścic w okolice Wiejkiej 50 tys. podcurwionych pszczelich rojów; a wtedy to nawet ABW z WSI nie pomoze….

    • grypa666 15 marca 2012 o 11:04 pm

     prosze pod nieobecnosc wlasciciela nie nawolywac na jego blogu do terroryzmu :<]]]]]]]]]]

   • Ania 15 marca 2012 o 5:50 pm

    My też nie powinniśmy. Po pierwsze byłaby to…duża niewygoda a po drugie, bez pszczół to nam kartofle do jedzenia zostaną. Bez niczego. Same.

  • grypa666 15 marca 2012 o 7:30 am

   jacy ludzie taka przyszlosc

   • zenobiusz 15 marca 2012 o 3:06 pm

    Nigdy ,nie wiadomo,co komu posłuży.Zachęcam,grypa666,przejdzie jak ręką odjął.
    http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/03/15/modlitwa-dla-zgorzknialych-wyprobowana-modlitwa-na-uzdrowienie-duszy-dla-ludzi-zalamanych-zgorzknialych-i-niezadowolonych-z-zycia-oprac-ks-adam-skwarczynski/
    Modlitwa dla zgorzkniałych – Wypróbowana modlitwa na uzdrowienie duszy dla ludzi załamanych, zgorzkniałych i niezadowolonych z życia (oprac. ks. Adam Skwarczyński).

    • JA-JESTEM 15 marca 2012 o 4:24 pm

     Zenobiusz @ ostojo moralności, filarze prawd wszelakich, ty który wiesz ktore objawienia sa prawdziwe a które nie, alfo i omego, a może tego lika wyślij najpierw do episkopatu ? bo zdaje sie im najbardziej tego potrzeba, a jak już ich nawrócisz to zejdź niżej do nasz szaraków, dziwisz sie że ludzie są jacy są ? przecież przyklad idzie z góry od „nauczycieli” – prawda ?

     czytaj niżej dla czego

     http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Debski-Kosciol-w-Polsce-nie-chce-placic-odszkodowan-dla-ofiar-ksiezy-pedofilow,wid,14335584,wiadomosc.html?ticaid=1e189

     i nie traktuj tego jako jakiś atak – bo to są po prostu gołe fakty

     oczywiście można wsadzić głowie w piasek i udawać ze nic sie nie dzieje
     ale czy od tego przestanie boleć dupa jakieś dziecko ? a co z jego psychiką ?

     nie wyobrażam sobie co bym zrobił takiemu jednemu czy drugiemu gdyby to spotakło moje dziecko , podejrzewam że zapomnial bym o moralności wszelakiej i sam zrobił bym z tym porządek – bo to są niewyobrażalne zbrodnie przeciwko dzieciom i to robione świadomie i z premedytacją, czesto wielokrotnie.
     Pytam wiec, jaka musi być „moralnosć” hierarchów – którzy o tym wiedzą i nic z tym nie robią, to jest jakiś horror, bo nawet pijaczyna czy inny bandzior na takie coś zareaguje, wiecie jak traktuje sie pedofili w wiezieniach – mozna o tym poczytać, jako najgorsze ścierwa z możliwych i tak samo powiniśmy i my ich traktować, jak widać, jednak ta zasada w kościele nie obowiązuje – OBRZYDLIWSTWO !!!

    • grypa666 16 marca 2012 o 7:41 am

     my mamy lepsze, np. Kol Nidre…
     :<]]]]]]]]]

 38. Pingback: ŻĄDŁEM w żont « Grypa666's Blog

 39. grypa666 15 marca 2012 o 7:32 am

  Wywiad ze Stanisławem Tymińskim: Polska jest w stanie nowoczesnej okupacji:
  http://piotrbein.wordpress.com/2012/03/15/polska-jest-w-stanie-nowoczesnej-okupacji/

 40. grypa666 15 marca 2012 o 7:57 am

  Ewangelizator Europy, Polacy sięgnęli dna, zbrodnicza Kolumbia jest dla nas świadectwem

  • zenobiusz 15 marca 2012 o 12:07 pm

   Zbrodniczy to był reżim,i kartele narkotykowe z ciazapleczem,.Może warto zmienić trochę ,
   akcenty,w wypowiedzi.Widzę że obrzydliwie atakujący Kościół Katolicki „opolczyk”,poliszynela tajemnicą ,kto zacz,jest filarem Beinowych stron.Widzę że Orban też nie odpowiada,obu „panom”.Kiedy ataki na Kościół i Papieża,w wykonaniu autorskim,bo na razie, tak bardziej per procura,widzę????

   • hjk 15 marca 2012 o 1:40 pm

    jeszcze nie sięgnęli, ks. Natanek ze swym rycerstwem będzie ewangelizował Europę chyba w maju, realizując (co za ironia losu) znany slogan śp. abp Życińskiego, ze po to tam wchodzimy.
    Nawet na jednym kazaniu słyszałem, jak nasi emigranci nawrócili jednego Irlandczyka, który chciał się ochrzcić w Polsce na Wielkanoc 2 lata temu…

    • rabarbarek 15 marca 2012 o 9:40 pm

     Kilka zdan na temat ” zbrodniczej Kolumbii” , poniewaz akurat troche znam temat i warto wpuscic troche swiatla do tunelu , bo okreslenie Grypy 666 zupelnie tu nie pasuje. Historie Kolumbii kazdy moze sobie przeczytac sam. Natomiast to co dzialo sie w tym kraju w ostatnich 20 -25 latach XX wieku bylo realizowaniem planow Iluminatow. A dzialo sie to o czym wielokrotnie pisalam [ nawet ostatnio] i bylo czescia planow Agendy 21. To co pokazywano nam na ekranach telewizorni to walki z gangami narkotykowymi . FARC gwalcacy kobiety , palacy wsie , walczacy o wplywy i narkotyki , ktore zalewaly caly swiat. Narkotykowe mafie , miliardy dolarow, za ktore kupowani byli politycy , policja i wyborcy , bo taki na przyklad Pablo Escobar w Medellin , jak Janosik , rozdawal pieniadze biednym i ci wybierali , kazdego kto mu odpowiadal. [ byl najbardziej poszukiwanym narco – przestepca na swiecie] To oczywiscie malenki wycinek tego co sie dzialo w Kolumbii.Jest jednak druga strona Ksiezyca , znacznie ciemniejsza , o ktorej nie chce sie pamietac lub wiedziec.

     Chaos w Kolumbii , produkcja i dystrybucja narkotykow byla na reke pewnym swiatowym silom , ktore po pierwsze czerpaly z tego procederu korzysci , a po drugie i byc moze najwazniejsze , „wojna narkotykowa ” byla czescia depopulacji i oczyszczenia terenu z miejscowej ludnosci, aby przygotowac tereny pod przyszle plany ” wielkich ” [ wielcy to oni moze sa , tylko zapominaja , ze smiertelni takze] Plan Kolumbia wypisany przez Clintona jako wojna z narkotykowymi bandami , byla w rzeczywistosci wojna przeciwko ludnosci cywilnej. Kilka milionow Kolumbijczykow musialo opuscic swoje domy , farmy , tereny , ktore od lat
     zamieszkiwali. Dochodzily wiesci , ze pod terenami na ktorych uprawiano kakao znajduja sie wielkie zasoby ropy. Wiec trzeba bylo znalezc sposob na wyrzucenie mieszkancow. Kiedy przeprowadzano czystki terenow jako pierwszych rozstrzeliwano liderow wsi [ u nas wojtow] . Paramilitarne jednostki terroryzowaly ludnosc i opornych zalatwiano na miejscu. Wszystko to byly znane fakty , ale jakos nikomu nie przychodzilo do glowy , zeby ratowac cywilow . [ jak w Libii czy Syrii] A teraz najciekawsze , w ramach Planu Kolumbia , nad polami i farmami , lataly samoloty , rozpylajac monsantowski Round -up Ultra. Jak myslicie po co ? Czy , zeby terrorysci nie mieli co jesc , czy zeby zniszczyc calkowicie zyzne tereny , dajace ludnosci pozywienie.? I zeby nikt nigdy tam juz nie wrocil. To byla pomoc USA dla bratniego narodu kolumbijskiego. Bull Shit!!! Ultra w Round up , to byl tzw Cosmo flux , ktory powodowal przyklejanie sie trucizny do lisci i ziemi i powodowal , ze ani ziemia , ani rosliny nie nadawaly sie do jedzenia i uprawy.

     To co dzialo sie sie w Kolumbii , dzialo sie na zamowienie wielkich korporacji i elity globalistyczno- kabalistycznej, rezydujacej daleko poza granicami tego kraju. To droga , ktora prowadzila wprost do rekolonizacji panstwa i byc moze kontynentu [ kto wie jakie sa plany dla AM. Poludniowej]

     Prezydent Uribe rzeczywiscie duzo zrobil dla Kolumbii. Zmniejszyl stopien biedy , wprowadzil reformy, dal przyklad swiatu , ze nie trzeba wyrzucac krzyza z miejsca publicznego , i poddawac sie swiatowym silom liberalnym . Poswiecenie Kolumbii Jezusowi to wynik jego wiary i nadziei na ocalenie Kolumbii przed zakusami ” wielkich” . Kto jak nie prezydent wie , co dzieje za kulisami ” teatru” swiatowej polityki.? Nowy prezydent Kolumbii, Santos , zostal prezydentem na bazie obietnic , ze nie zejdzie z drogi obranej przez Uribe. Niestety chyba schodzi. Panowie kloca sie , a wspolpracownicy Uribe ganiani sa po swiecie przez nowe wladze i oskarzane o korupcje. Co bedzie z Kolumbia i innymi krajami rejonu , nie wiadomo. Wiadomo , ze w planach Illuminati , Ameryka Srodkowa i Poludniowa odgrywa istotna role i nie jest to dobra wiadomosc dla ich mieszkancow.

     To co sie dzialo i dzieje w krajach A. Pld. to wynik zbrodniczej dzialalnosci ” moznych tego swiata” . Za miesiac do Kolumbii przywaja wszyscy przywodcy obu Ameryk i Karaibow , na wspolne narady z Wielkim Bratem . Wtedy bedziemy wiedzieli co naprawde przygotowano , dla wspanialych , ale wymeczonych bieda i wojnami narodow Ameryki Poludniowej i Srodkowej. Tylko Kuba , na zadanie USA , nie bedzie uczestniczyla w spotkaniu.

     • Totalsky No Problemsky 15 marca 2012 o 10:48 pm

      @rabarbarek
      dużo wiesz! ale bym sobie teraz z Toba pogadał, przy tequili np.; jestes politologiem/politolożką:-)?…. jakos tak czuję, mietę przez rumianek, ze tak :-); i po to jest ten blog – zeby sie ludzie odnajdywali, ci, którzy nadaja na tych samych falach..;

      • Peryskop 16 marca 2012 o 6:57 am

       @Rabarbarek, dzięki za doświecenie.

       Rzeczywiście mgłą niewiedzy okryto Kolumbię lansując ją jako przodujący narko-land.
       To zrozumiałe, bo wiadomo czyjego interesu pilnują merdia g.ównego nurtu.

       Ale dlaczego „ekspercka” g666 enigmatycznie epatuje „zbrodniczą Kolumbią” ?
       Dlaczego wciąż nie podoba jej się premier Wiktor Orban oraz jego polityka ?
       Po co broni skompromitowanego mitu globalnych ociepleniowców ?

       Jaki ma cel ten nagły lans na Monitorze ?

       • grypa666 16 marca 2012 o 8:36 am

        nu, mondry, nie muwilem?
        zaczyna glowkowac, lepiej splywac…

       • zenobiusz 16 marca 2012 o 9:24 am

        Jaki ma cel ten nagły lans na Monitorze ?
        Hasło dnia ???
        Nie dały wam rady trolle,to sam sobie poswawole.
        Dziś nie czasy ,na aliasy.

        🙂 🙂 🙂 🙂

      • rabarbarek 16 marca 2012 o 9:05 am

       Totalsky, przebic sie nie moglam z odpowiedzia do Ciebie , taki tu tlok , i to nadajacych na skrajnie roznych falach . Ty lepiej uwazaj z zaprosinami pod grusze lub lipe , bo tylko wiory zostana , jak zaczniemy nadawac… To moze lepiej pod moj swierk….Pozdrowienia

       • rabarbarek 16 marca 2012 o 9:18 am

        Peryskop , moglabym dluzej , ale narazie starczy. O ociepleniu tez moge, ale zostawie temat na inna okazje. Cos sie dzisiaj porobilo na blogu. Ale to nie ocieplenie. Chyba cos w powietrzu … W Kanadzie mamy widoczne ocieplenie klimatu , kazdy dzien to nowy rekord temperatury …

        Zarty , zartami , ale to co sie dzisiaj dzieje na blogu nie jest dobrym przykladem dla mlodych , ktorzy , jak wiemy, wchodza tu , zeby poczytac Polakow rozmowy.

        Rozmowy tak , dyskusje tak , ale to ujadanie nie jest nikomu potrzebne.

        Dobrej, spokojnej nocy zycze…

   • grypa666 15 marca 2012 o 11:19 pm

    […], nie tylko Orban mi nie odpowiada, jak widac z obu blogow mych;
    jeden lubi ryz a drugi jak mu sie nogi poca… ty lubiales nagonke hasbary na naukowcow od klimatu…
    a gdybys zadal sobie trudu (co nielatwe, wiem – np. ze przemowe kaczora do bani brith rzekomo nie on napisal) i przesluchal filmik, to bys zuszyl ze to slowa autora filmu a nie moje;
    w atrybucji % moich postow znienawidzonemu przez cie AS, widac obiektywizm tfuj;

    • grypa666 15 marca 2012 o 11:24 pm

     psy: niniejszym gwarantuje, ze jesli […] napisze cos gdzies rozsadnego, to opublikuje – czekam juz pare lat…

     • zenobiusz 15 marca 2012 o 11:44 pm

      Nie pisuję ,i nie wyrażam zgody,na zamieszczanie moich wypowiedzi,na blogach antypolskiej agentury,
      Jest pan ,najobrzydliwszym,niegodnym zaufania człowiekiem, o jakiego otarło mnie życie.Świetnie pan wie dla czego tak uważam.W odróżnieniu od pana nie będę jednak upubliczniał prywatnej korespondencji,choć ,przyznam ,były chwile ,że aż mnie ręka świerzbiła by to zrobić,gdy okazało się ,że pan niejakiemu schizi@ udostępnia swoją korespondencję, ,z osobami które panu zaufały.Nie mówię już o upublicznieniu moich danych osobowych.
      Blogi atakujące ,jedyne przyczółki walki o wolność w Europie ,proponujące w zamian,żebyśmy zaklejali nasze kobity i dzieciaki w domu,w obawie o zagrożeniem wieszczonym przez siebie, co jest identyczne jak teoria ocieplenia klimatu z powodu CO2.
      To jest współudział w zbrodni.
      Cieszę się ,że nie napisałem ,nic,co mogło by zostać przez was wykorzystane.

      • zenobiusz 15 marca 2012 o 11:50 pm

       To wierszyk pańskiego Szuberta wklejony na moim blogu.
       http://zenobiusz.wordpress.com/2012/03/13/aniol-stroz-polski-%E2%80%9Ebog-chce-was-oczyscic-i-obudzic-wasze-sumienia/
       „Tylko pod ich krzyżem
       tylko pod ich znakiem
       Polska – niewolnicą
       A Polak – żebrakiem

       Eh, wy jahwiści…”
       Taki on Polak ,jak pan prawosławny,chyba że chodzi o „prawdziwą wiarę” jak u Ben Lazara w Rosji.To tłumaczyło by wszystko.

       • grypa666 16 marca 2012 o 7:40 am

        Ben Lazar to pikus w porownaniu ze Schneersonem, naszym Rebbe i Mosziachem
        :<]]]]]]]]]]]]]]]]]
        AS taki moj jak i tfuj… ma wolnosc pisac szajs jaki mu sie podoba, tak jak ty… ja mu nie kaze, a miluje go jak ciebie mimo ze nienawidze waszych grzechow jak swoich;
        pare przegladow szczero-chrzescijanskiego i -polskiego milosierdzia katolika (?) […]:
        Do zenobiuszowego szamba
        http://grypa666.wordpress.com/2010/06/29/do-zenobiuszowego-szamba/

        Zbanowany na Wykluczonych kołtun robi przy okazji do swego szamba
        http://grypa666.wordpress.com/2010/09/08/wykluczeni/

    • zenobiusz 16 marca 2012 o 12:13 am

     Polacy,to inteligentny naród,grypa666 za czasów Marka była w pierwszej 100 ,teraz 32,512. a,79%, wieje gdzie pieprz rośnie jak tylko się zorientuje w co wdepnęła.
     To jednoznaczna ocena ,racji politycznych ,które ten blog sączy.
     http://www.alexa.com/siteinfo/grypa666.wordpress.com#
     Statistics Summary for grypa666.wordpress.com
     Grypa666.wordpress.com has a three-month global Alexa traffic rank of 778,360. The site has a bounce rate of roughly 79% (i.e., 79% of visits consist of only one pageview). While we estimate that 55% of the site’s visitors are in France, where it is ranked #50,502, it is also popular in Poland, where it is ranked #32,512. Visitors to Grypa666.wordpress.com spend approximately two minutes per visit to the site and 83 seconds per pageview. The site’s visitors view 1.2 unique pages each day on average. Show Less

     • Peryskop 16 marca 2012 o 6:19 am

      To zapewne dlatego g666 tu się przyszwendała 😀
      Żeby móc sączyć swoje paranoje.
      Wstydu nie ma.
      Ani pomysłu.
      Ani umiaru.

      • grypa666 16 marca 2012 o 8:34 am

       nu tak, mondra glowa z Peryskopem .. takich nawet nam dojczlandia nie podesle; jest peryskop w tych ubotach w telawiwie, ale mondre glowy nasze…
       przyjdzie do nas do synagogi? nie zapalac szweczki tylko dolonczyc do zydowska mondra glowa bez peryszkopa:
       http://piotrbein.wordpress.com/2012/02/22/demaskator-spisku-w-daiiczi-jim-stone-smiertelnie-zagrozony-przez-zydow/

       pssst, nikomu nie mufta – Jim Stone to bein z vancouvera (brytyjska columbia, nie oregon, Tadziu)

     • grypa666 16 marca 2012 o 8:23 am

      oj, aj, dobre czasy to byly (lezka w oku) – rank 87 a nie 100 (tysiecy);
      kto wieje? chyba ci przewialo pusty leb – frekwencja od lat niezmieniona 1500-2000/dobe, plus 500-1000 na PiotrBein.wordpress.com
      do Zenobiusza trzeba wchodzic setki razy zeby cos pozytecznego znalezc i w przecinkach sie polapac, bez wymiotow (stad tyle wizyt i tak dlugi czas na wizyte);
      u mnie szach mach, krotko wezlowato caly tydzien jedna strona… madrej glowie… dlateeeego Zenobiusz tak popularny we W-szawie;
      grypa panie tak dobra ze nawet Siarkozy czyta… tera wita czemu po Libii nie bylo inwazji nato na tamto czyli Polin, po szczeropolskich reformach anty-banksterskich…
      :<]]]]

 41. Mariusz 15 marca 2012 o 9:11 am

  http://wiadomosci.wp.pl/title,Krajobraz-po-szczepionce,wid,14332763,wiadomosc.html?ticaid=1e182

  • AQQ 15 marca 2012 o 1:20 pm

   tzw. E171 w tabletkach !!!
   http://wiadomosci.ekologia.pl/srodowisko/Niebezpieczny-dwutlenek-tytanu,9861.html

 42. AQQ 15 marca 2012 o 10:08 am

  http://niezalezna.pl/25237-woda-zdrozeje-o-400-procent
  Gaz do auta też 400%, praca do śmierci !
  ale jeszcze jest pasza i igrzyska!

 43. Pingback: Klepanko na kolanko,czyli jak się modlimy. « Zenobiusz's Blog

 44. nowy84 15 marca 2012 o 11:46 am

  a nasze słoneczko coraz częściej zaskakuje!!

  a może majowie jednak mieli rację??

  • MamOczy 15 marca 2012 o 1:16 pm

   Nie wierz w takie rzeczy 🙂 Żadni Majowie i cała rasa ludzka razem wzięci nie mają takiej wiedzy .
   Tylko Bóg to wie 🙂

   • hjk 15 marca 2012 o 1:57 pm

    majowie mogli pewne rzeczy przewidywać na podstawie obsewacji naturalnych cykli, np plamy słoneczne w pewnych wwarunkach są widoczne gołym okiem – na spaceweather.com kilka dni temu pokazali takie zdjęcie zrobione w warunkach jakiejś burzy pyłowej.
    2012 to podobno koniec jakiegoś tam cyklu w ich kalendarzu i początek nowego.

 45. Aśka 15 marca 2012 o 12:48 pm

  Na http://www.livestream.com/monitorpolski co prawda nie łapię przekazu z manifestacji pszczelarzy, ale leci za to wspaniały (!) film z prisonplanet o manipulacjach ludźmi. Niestety nie oglądałam od początku. Szkoda, że nie są podawane linki, aby ktoś, kto włączy się w trakcie mógł później wysłuchać całości.

  • Aśka 15 marca 2012 o 1:30 pm

   Znalazłam ten film w necie

   POLECAM GO WSZYSTKIM

   Jest w nim tak dużo istotnych informacji, że przydałoby się je spisać. Film ma pięć części. Spisuję pierwszą. Kto chętny do współpracy?

 46. Kamil 15 marca 2012 o 1:08 pm

  Się kiedyś źle czułem to czułem jakieś dziwny wplyw nieznanego mi pochodzenia który ogłuszał moja świadomość

  Tym samym innych.Komunikujemy sie sercami-podswiadomoscia a oni chca ją zagłuszyc w ten sposob uniemozliwiajac kontrole nad wspolnym podnoszeniem wibracji dla rozwojow poszczegolnych partii wspolnych systemow holograficznych za zgoda demokracji serc uniemozliwiajac w ten sposob nasz rozwoj

  badzmy tegi swiadomi

 47. Kamil 15 marca 2012 o 1:45 pm

 48. komi 15 marca 2012 o 1:46 pm

  o prosze a u wielbiciela putina z ”ostatniej chwili” ani slowa na ten temat no patrzcie czemu mnie to nie dziwi… http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,PiS-sejm-powinien-przyjac-uchwale-ws-GMO,wid,14334828,wiadomosc.html

 49. leniuch 15 marca 2012 o 1:50 pm

  z ”ostatniej chwili” 😉 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,PiS-sejm-powinien-przyjac-uchwale-ws-GMO,wid,14334828,wiadomosc.html

 50. Kamil 15 marca 2012 o 2:15 pm

  11:10

  pzdr

 51. MamOczy 15 marca 2012 o 2:57 pm

  http://krystal28.wordpress.com/2012/03/13/benjamin-fulford-raport-13-marca-2012/

  Nadszedł czas, by szturmować Bastylię, vive la revolution!

  Finansowa wojna, która intensywnie szaleje co najmniej od 2001 roku może ostatecznie się zakończyć. W tym tygodniu trzykrotne wysiłki na rzecz przekonania lucyferycznego kabała bankowego do poddania się są realizowane. W pierwszym, rząd chiński ogłosił, że rozpocznie masową instalację słonecznych i wiatrowych urządzeń energetycznych na dachach na całym świecie w celu uwolnienia ludzkości od kontrolowanej energii przez kabalistyczną sieć. W drugim, kontrolowane banki centralne przez kabała zostaną poproszone o naprawienie niedotrzymanych obietnic przez odkupienie instrumentów finansowych wspieranych przez złoto skradzionego od ofiar Holokaustu podczas II wojny światowej. Trzeci wysiłek jest nadal utrzymywany w tajemnicy, ale w istocie jest to obietnica rozpoczęcia oddolnej rewolucji w kontrolowanych przez kabała krajach takich jak Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i USA, chyba że kraje te zaprzestaną swoją nieustanną politykę straszenia wojną.

  Aresztowanie Billa Gatesa, ogłoszenie we włoskiej gazecie, że papież poda się do dymisji 15 kwietnia i obecność amerykańskiego marszałka towarzyszącego agentom kabała takim, jak Timothy Geithner, to wszystko sygnały, że bardzo mało pozostaje opozycji.

  W zeszłym tygodniu chińska delegacja spotkała się z przedstawicielem Towarzystwa Białego Smoka w Tokio. Na spotkaniu zostało osiągnięte nieformalne porozumienie, w którym strona chińska zobowiązała się do zapewnienia obiektów produkcji i finansowania nowych technologii energetycznych. Rozpoczynając rewolucyjną, dachową kombinację turbiny wiatrowej i słonecznego panelu, będą one rozpowszechniane bez wstępnej przedpłaty dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na całym świecie. Ci gospodarze będą następnie płacić instalatorom równowartość ich obecnego rachunku za energię przez 5 lat, po czym staną się oni niezależni energetycznie. Jest to konkretny i realistyczny sposób, aby dać czas kartelowi energii atomowej i opartej na paliwach kopalnych, znalezienie nowej linii biznesu.

  Inne technologie “darmowej energii”, jeśli okaże się, że istnieją, mogą być zastosowane w zastępstwie tych urządzeń, ale dopiero po ustaleniu bezpieczeństwa. Instalacje tych urządzeń będą również wprowadzane stopniowo tak, aby istniejące korporacje energetyczne miałyby wystarczającą ilość czasu na transformację do nowej linii biznesu. Toyota też już rozpoczęła swój atak na przemysł paliw kopalnych, produkując samochody, już teraz na rynku, które uzyskują ponad 100 kilometrów z litra lub ponad 300 mil z galona.

  W innym, bardziej bezpośrednim posunięciu, kabał bankowy zostanie wezwany do złożenia 15 bilionów dolarów dotacji dla celów zakończenia wojny, ubóstwa, zatrzymywania zniszczeń środowiska naturalnego i uwolnienia ludzkości od harówki, nędzy i choroby. Będzie to wymagało konkretnego rzeczywistego ruchu, o którym w tym czasie nie możemy pisać szczegółowo, ujawniając tylko, że wiąże się to z poproszeniem nazistów Odessy / Busha o spłatę złota ukradzionego ofiarom holokaustu. Jedyną rzeczą, którą można powiedzieć o tym konkretnym manewrze w tej chwili jest powiedzenie Rzymianom, aby mieli się na baczności w tym “bezczynnym miesiącu marcu.”

  Będzie ogłoszenie, wyemitowane na żywo 13 marca w Internecie, przez grupę anonimowych hakerów, gnostycką frakcję Illuminati i Towarzystwo Białego Smoka. Jeśli to ogłoszenie nie będzie wzięte pod uwagę, będzie rewolucja według anonimowych i gnostyków.

  Z innych wiadomości; zachodnie ambasady w Tokio będą wszystkie pozamykanie dnia 20 marca pod pretekstem obchodzenia równonocy wiosennej. Jeśli to zamknięcie ambasady jest pretekstem do ewakuacji personelu w ramach przygotowań do masowego ataku terrorystycznego przeciwko Tokio, będą wtedy głębokie konsekwencje dla zachodnich rządzących oligarchów i ich rozszerzonych rodzin. Ponadto, broń jądrowa została już umieszczona w Jerozolimie i Rzymie przez gnostycznych agentów i te dwa miasta znikną na zawsze, jeśli Tokio zostaje zaatakowane. Wzywamy wszystkich obywateli tych dwóch miast do natychmiastowej ewakuacji, jesli Tokio zostanie sterroryzowane przez Rzymian.

  Ponadto, chińscy i japońscy militaryści zakończyli przygotowania w celu zatopienia skalnej formacji La Palma i spowodowanie 100-metrowego tsunami na wschodnim wybrzeżu USA i południowej Europy w odwecie za planowany atak na Tokio. Świat nie będzie już tolerować rzymskiego terroru. Rzymianie muszą wyrzec się szatana i Watykan musi być oczyszczony z wszystkich satanistów. To nie jest do negocjacji.

  Z innych wiadomości; informator dostarczył temu pisarzowi bardziej szczegółowych informacji na temat jak kabał bankowy manipulował japoński system polityczny. Były premier Yukio Hatoyama, sataniczny wolnomularz został przekupiony przez bankierów z obietnicą, ze jego syn będzie “pierwszym premierem rządu światowego”. Źródłem tej informacji jest znajomy/a żony Hatoyamy.

  Hatoyama i Banri Kaeda wraz z Seiji Maehara są jednymi z czołowych agentów satanistycznych loży masońskiej P2 w obecnej Partii Demokratycznej rządu Japonii. To źródło również potwierdziło, że były premier Naoto Kan jest północnokoreańskim, satanistycznym przedstawicielem loży masońskiej P2. Pośrednik Ichiro Ozawa próbował przejść na drugą stronę i “przyłączyć się do chińczyków”, ale był w rzeczywistości agentem Jay Rockefellera, który próbował zinfiltrować tajne stowarzyszenia azjatyckie.

  Japoński magazyn Kami no Bakudan (papierowa bomba) również zdał raport w najnowszym wydaniu, że obecny premier Japonii, Yoshihiko Noda jest częścią homoseksualnej sieci agentów powiązanych z założycielem Panasonica, Konosuke Matsushita i międzynarodowej homoseksualnej sieci CIA skoncentrowanej na Uniwersytecie Georgetown. Każdy urzędnik rządowy na całym świecie, który został wysłany do Georgetown na studia podyplomowe, może być częścią tej sieci. Jednak o ile możemy powiedzieć, gejowa sieć popiera Towarzystwo Białego Smoka i jego cele do zakończenia ubóstwa, wojen i zatrzymania zniszczenia środowiska naturalnego.

  Chcielibyśmy poprosić tę sieć, aby w pełni uaktywniła się w celu demontażu pozostałych satanistycznych agentów w dalszym ciągu pracujących, aby terroryzować Japonię do poddania ich planom dla światowego rządu faszystowskiego. Znają konkretnych agentów, którzy prowadzą tę zdradziecką pracę i wszyscy muszą zostać poddani prewencyjnemu nadzorowi w tym tygodniu.
  Nadeszła pierwsza rocznica tsunami i nuklearnego ataku terrorystycznego 11 marca 2011 i japońskie korporacyjne media zdały obszerne relacje, jednocześnie starannie unikając prawdy, mówiąc, że to klęska żywiołowa. Jest to wyraźny znak, że magnaci mediów są tu w dalszym ciągu tchórzami, którzy siedzą na płocie i czekają, aby zobaczyć, kto wygra finansową wojnę.Oni muszą zrozumieć, że szatan już opuścił ten wszechświat. Ludzkość zostanie wreszcie uwolniona.

  .

  • grypa666 16 marca 2012 o 2:29 am

   Znów obiecuje… kiedy wreszcie!? Nieco niedorzecznie brzmi to ze złotem zrabowanym ofiarom Szoa – to małe piwo dla banksterów, mają sumy bilionowe „długów” gojów globalnie. Chiny zostaną nowym banksterem? Wg Fullforda planują zasypać rynek domowymi wytwornicami energii …ale za opłatą równowartości rachunków za energie z poprzednich 5 lat. To wolę kupić bez łachy urządzenie włoskie za 500 $+20$/rok eksploatacja.

   • waryjat 16 marca 2012 o 4:27 am

    Można prosić jakieś szczegóły tego urządzenia włoskiego? Najlepiej nazwę lub link z informacją?

    • grypa666 16 marca 2012 o 8:42 am

     Andrea Rossi już produkuje E-Caty na skalę przemysłową – strona po polsku:
     http://www.zimna-fuzja.pl/tag/e-cat/

 52. MamOczy 15 marca 2012 o 2:57 pm

  Jak to prawda to zaczyna sie robić coraz ciekawiej .

 53. Jas 15 marca 2012 o 3:37 pm

  Putinowska Rosja…

  Zakatowany na śmierć
  http://www.tvn24.pl/12691,1738191,0,1,tortury-i-gwalt-w-areszcie-wiezien-zmarl,wiadomosc.html
  52-letni Siergiej Nazarow zmarł w areszcie 10 marca, dzień po tym jak został aresztowany pod zarzutem „drobnego chuligaństwa”. Został zabrany do szpitala z silnymi bólami brzucha i wkrótce potem zmarł na skutek rozległych obrażeń Krewni zmarłego i lekarze, którzy się nim zajęli, mówią, że zdążył powiedzieć, że był bity i torturowany przez policję.
  obrońca praw człowieka Paweł Czikow
  wewnętrznych. Krewni zmarłego i lekarze, którzy się nim zajęli, mówią, że zdążył powiedzieć, że był bity i torturowany przez policję.
  obrońca praw człowieka Paweł Czikow

  Obrońca praw człowieka Paweł Czikow twierdzi, że policjanci torturowali Nazarowa i zgwałcili go butelką, co potwierdzają obrażenia stwierdzone w szpitalu. – Krewni zmarłego i lekarze, którzy się nim zajęli, mówią, że zdążył powiedzieć, że był bity i torturowany przez policję – mówi działacz centrum praw człowieka Agora.

 54. Jas 15 marca 2012 o 3:46 pm

  12:59, 15.03.2012 /PAP
  Rząd: 0,3 proc. podatku na Kościoły i związki wyznaniowe
  FUNDUSZ KOŚCIELNY DO LIKWIDACJI
  http://www.tvn24.pl/12690,1738213,0,1,rzad-0-3-proc-podatku-na-koscioly-i-zwiazki-wyznaniowe,wiadomosc.html

 55. Peryskop 15 marca 2012 o 7:26 pm

  @Megi, dzięki za uzasadnienie i zapraszam na odpowiedź tu:

  https://monitorpolski.wordpress.com/2012/03/12/izraelski-agent-zamach-na-usa-w-ciagu-najblizszych-miesiecy/#comment-82641

  • Megi 15 marca 2012 o 10:38 pm

   Dzięki Peryskop. Na pewno wezmę pod uwagę Twoje zdanie. Pozdrawiam 🙂

 56. kaci 15 marca 2012 o 7:31 pm

  Dziwna trójkątna dziura koronalną na Słońcu

  Ta wiadomość jest całkowicie sprawdzona pod względem naukowym, na Słońcu pojawiła się regularnego kształtu dziura koronalną. NASA zakreśliło ten obiekt, jako wymagający wyjaśnień. Gdy się obserwuje coś takiego przychodzą na myśl różne rzeczy z jakaś formą portalu włącznie.

  To nie żarty, nasze Słońce pokazało formację, którą naukowcy nie umieją skomentować inaczej niż sugestia, że to wielki przypadek. Czy aby na pewno? Ostatnio jest coś dużo podejrzanych przypadków ze Słońcem w roli głównej jak chociażby ostatnie „tankowanie” sferycznego obiektu, niektórzy twierdzą, że obiekt był dużo mniejszy a sfera to jego osłona.

  I po takich atrakcjach nagle na Słońcu pojawił się wielki trójkąt. Jak to zinterpretować? Przypadek oczywiście.

  http://innemedium.pl/wideo/dziwna-trojkatna-dziura-koronalna-sloncu

  • monitorpolski 15 marca 2012 o 9:30 pm

   Jeśli te zdjęcia nie są oszustwem, to należałoby dostosować światopogląd do tych faktów. a nie są to fakty banalne. Obiekt sferyczny, który „tankował” był ogromny, niezależnie od tego czy miał osłonę czy też nie. Wielkość strumieni „paliwa” świadczy o potędze zjawiska, energia, która tam była zaangażowana przekracza nasze wyobrażenia. Trójkąt to kolejna zagadka, której chyba nie rozwikłamy. Na ile mamy pewność, że zdjęcia nie są sfałszowane? To jest pierwsza rzecz – potwierdzić ich autentyczność.
   To może być ważniejsze niż na to wygląda. Niedługo zamieszczę transkrypt pewnego nagrania na YouTube, gdzie jest mowa o niezbyt odległej wielkiej katastrofie – gigantycznym rozbłysku słonecznym, który pozostawi tylko kilka ognisk ludzkich. Polska ma być podobno jednym z miejsc, gdzie ludzie przetrwają…

   • grypa666 16 marca 2012 o 2:33 am

    Marek, odpusc sobie tego „b. agenta CIA” – to zmylka, juz pisalismy sobie w emailach. W Polsce byloby tak samo jak gdzie indziej w przypadku katastrofy kosmicznej – beznadziejnie.

  • Peryskop 16 marca 2012 o 6:28 am

   @kaci, i Ty też dałeś się nabrać pijarowcom z NASA ?

   Jeszcze wierzysz w Apolllllo Moon Landingi ?

   Trzeba popracować i pozbyć się iluzji qq na mooooniu 😉

 57. lucas003 15 marca 2012 o 7:57 pm

  hey ludziska jak wklejacie linki z yt to chociaż krótki opis poprosimy 🙂

  • Aśka 15 marca 2012 o 8:42 pm

   Już o to kiedyś apelowałam. Tematów jest tak dużo, że nie wszyscy pod danego linka muszą wchodzić, bo np. już temat znają. W tym czasie mogą czytać/oglądać coś, czego nie znają lub znają mniej.

 58. CV 15 marca 2012 o 9:44 pm

  Byłem!

 59. greenish. 15 marca 2012 o 9:55 pm

  Muzyka. mnie taka muzyka uodparnia na dzialanie prevention-psi.
  pewnie dla wiekszosci wyda sie zbyt ciezkie ale warto np. umiejscowic to w ostatnim czasie. oczywiscie indywidualnym.

  • JA-JESTEM 15 marca 2012 o 10:13 pm

   grenish@ początek ok – potem diabolicznie 🙂 wole to

  • tamara 16 marca 2012 o 12:09 am

   muzyka, … soundtrack istnienia do którego beat-u nawet sex tańczy
   tak jak tu

   yaeeeeee 🙂

   • Totalsky No Problemsky 16 marca 2012 o 6:44 pm

    @Tamara
    yeahhh… no no, ale tekst, dobrze ze nie wszyscy jarza po angielsku, bo bys pewnie była na cenzurowanym 🙂 — ja tam nic na vis a vis nie mam, ale taki jeden z tu obecnych…. 🙂

 60. JA-JESTEM 16 marca 2012 o 5:17 am

  Monitor@ pomijając wszelkie zaszłości – powiem tak – LUDZIE KOCHAM WAS WSZYSTKICH – możliwe że wszystko co napisalem było bzdurą, bo pisało to moje ego, moje emocje, przyznaje że mogłem sie mylić , robilem to w dobrej wierze aby wam pomóc, jesli kogos uraziłem – to przepraszam

  jestem na etapie przeprograowania, swojego myślenia , i widzę teraz jakie głupoty tu pisałem , jeszcze raz was przepraszam – mam nadzieję że opanuje swoje ego i emocjje i wiecej głupot nie napisze , a jeżeli tak sie stanie to mi wybaczcie 🙂

  jakiż byłem głupi oceniając was za wasze niedoskonałości , wszak nie jestem przcież wcale lepszy , bo zdaje sobie teraz sprawę z wad ktore posiadam , ale walcze z tym, co i wam polecam

  dostrzeglem świat , dostrzeglem jego piekno, pomimo wielu niedoskonałości, ale to nie jest problem , problem to to zobaczyć i zaakceptować

  nikt nie jest doskonały , doskonały jest tylko ON