Afera smrodu GMO w zarządzie pszczelarzy

Z ostatniej chwili: afera smrodu pro GMO w zarządzie pszczelarzy…
Niepokojące informacje o wymieraniu pszczół
>>wideo
w Warszawie o godzinie 12 spod Kolumny Zygmunta rusza MARSZ W OBRONIE PSZCZÓŁ. 

Z ostatniej chwili: afera smrodu pro GMO w zarządzie pszczelarzy…

Jest to dostosowany do publikacji fragment maila jaki wczoraj otrzymałem.

Wczoraj w Sejmie w sali 101 została zapowiedziana na stronie MRiRW konferencja ministra Sawickiego z prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeuszem Sabatem na temat sytuacji polskiego pszczelarstwa. Dla uczestników dzisiejszego Marszu stało się jasne, że minister Sawicki wysyłając do uczestników marszu niejakiego Nalewajka, grał (razem z prezydentem PZP) swoją grę, na zmarginalizowanie i  zakwestionowanie słusznych postulatów środowiska pszczelarskiego i na zlekceważenie inicjatywy marszu w obronie pszczół. Organizatorzy marszu byli przeciwni uczestniczeniu w jakichś fasadowych rozmowach w Ministerstwie. Oczekuje się, że wiadomości pójdą w świat, Gazeta Wyborcza i TVN opowie jak to wspaniale jest w polskim pszczelarstwie i że „GMO to nie samo zło” – cytat z artykułu dziennikarki Naszkowskiej z GW, i dalej będą razem z Sawickim i Sabatem robić ludziom wodę z mózgu.
Organizatorzy Marszu wnoszą ponownie o zaniechanie rozmów na terenie MRiRW. Jest petycja, są postulaty! Uważa się, że należy także przedłożyć uczestnikom marszu petycję odmawiającą Tadeuszowi Sabatowi i obecnemu zarządowi PZP naszego zaufania i apel do związków i organizacji pszczelarskich do delegatów na zjazd PZP o jak najszybszą odnowę struktur centralnych PZP – zwłaszcza w obliczu wszystkich afer: cukrowej, Domu Pszczelarza, słoikowej, etc!

„Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną już tylko 4 lata” – Albert Einstein.

Prezes Warszawskiego Klubu Pszczelarskiego Marek Kowalski podaje niepokojące informacje o wymieraniu pszczół. Przekaż wszystkim znajomym  link do wywiadu z Markiem Kowalskim nt. dzisiejszego marszu.  >>http://www.youtube.com/watch?v=vdILlujYIYM

Pamiętaj: Jeśli my nie pomożemy pszczołom, to nic im nie pomoże!

>>CZYTAJ CAŁOŚĆ 15 marca w Warszawie o godzinie 12 spod Kolumny Zygmunta rusza MARSZ W OBRONIE PSZCZÓŁ. (…) Ideą „MARSZU W OBRONIE PSZCZÓŁ” jest zwrócenie uwagi polskim decydentom, politykom oraz społeczeństwu na zagrożenie, jakie stanowi dla pszczelarstwa, a w konsekwencji dla całego polskiego rolnictwa, nadmierna chemizacja, wprowadzenie do ochrony upraw wysoce toksycznych dla owadów środków ochrony roślin tzw. nowej generacji, szczególnie z grupy neonikotynoidów oraz na wpływ upraw roślin GMO na drastyczny spadek populacji pszczoły miodnej.

Po marszu planowane jest spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Ochrony Środowiska, podczas którego przedstawione zostaną postulaty środowisk pszczelarskich związane z ideą tego przedsięwzięcia oraz przypomniane – po raz kolejny – nasze główne bolączki, oczekiwania i postulaty związane z podniesieniem efektywności i opłacalności polskiej gospodarki pasiecznej.

ArtAtak – komunikat ICPPC (Jadwiga Łopata, Sir Julian Rose)

ZAPRASZAMY na happening grupy ArtAtak który jest częścią MARSZU W OBRONIE PSZCZÓŁ. Znani artyści pokażą jak symboliczna łąka  pełna ziół, kwiatów i pszczół zostanie zniszczona przez ”czarne siły”. Siły te symbolicznie ukazują interesy ponadnarodowych  korporacji  i  wspierającą je  politykę  prowadzoną przez rząd  RP, a zwłaszcza ministerstwa:  rolnictwa i środowiska.  Ich działania niszczą tradycyjne rolnictwo i pszczelarstwo.

Koalicja POLSKA WOLNA od GMO, która włącza się do MARSZU z hasłami: GINĄ PSZCZOŁY! ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO!  NATYCHMIASTOWY ZAKAZ DLA MON 810 I AMFLORA! OCALIĆ TRADYCYJNE NASIONA! pomaszeruje też pod flagami z hasłem Zbigniewa Libery.
..Brak woli politycznej Rządu RP  co do wprowadzenia zakazu upraw GMO,  maskowany  twierdzeniem  o niemożliwości  jego wykonania,  jest zwykłą manipulacją  i wprowadzaniem w błąd polskiego społeczeństwa.  To nieprawda, że nie ma możliwości  zakazania  upraw GMO. Już 9 krajów w UE wprowadziło takie zakazy! Tak samo nie jest konieczne  stosowanie niebezpiecznej agrochemii… – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka i działaczka Koalicji POLSKA WOLNA od GMO.
..Hasła ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO! – mamy nadzieję –  obudzą  świadomość polityków i przypomną  im, że zostali wybrani, aby reprezentować interesy polskiego społeczeństwa, a nie ponadnarodowych korporacji… dodaje Lena Huppert w imieniu  konsumentów.

UWAGA!  Happening odbędzie się 15 MARCA POD MINISTERSTWEM ROLNICTWA W CZASIE GDY PROTESTUJĄCY BĘDĄ DOCHODZIĆ (!) DO GMACHU Ministerstwa Rolnictwa. MARSZ W OBRONIE PSZCZÓŁ organizowany jest przez polskich pszczelarzy.
TRASA marszu: wymarsz o godz. 12.00 – start: Kolumna Zygmunta, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Ministerstwo Rolnictwa.

KONTAKT:
Edyta Jaroszewska  – Nowak, tel: 609645386, e-mail: edytaj66@tlen.pl
Jadwiga Łopata, tel.: 33 8797 114, e-mail: jadwiga@icppc.pl
Lena Huppert , tel.: 502085840, e-mail: lenahuppert@wp.pl
Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO reprezentuje tysiące obywateli, http://www.polska-wolna-od-gmo.org

PROGRAM MARSZU I KONTAKT DO ORGANIZATORÓW MARSZU:
http://chronmy.pszczoly.pl/marsz-w-obronie-pszczol/
http://chronmy.pszczoly.pl/kontakt/
WIĘCEJ INFORMACJI O ZAGROŻENIACH DLA PSZCZÓŁ
http://festiwalstopgmo.pl/index.php/321-marsz-pszczelarzy

DODATKOWE INFORMACJE:

Hasło Zbigniewa Libery: …Uprawy GMO niszczą bioróżnorodność, zabijają pszczoły i prowadzą do trwałego uzależnienia rolników od amerykańskiego koncernu. Dzisiaj Natura należy do Boga czy chcesz by jutro była własnością Monsanto?…

W postulatach pszczelarzy zawartych w P E T Y C JI do NAJWYŻSZYCH WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ pisze mi. ”Wnosimy o wprowadzenie całkowitego zakazu upraw organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) na terenie Polski z powodu trudnych do przewidzenia i nieodwracalnych konsekwencji dla rolnictwa i środowiska naturalnego.”

Przedstawicielka Departamentu Prawa UE Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiając ostatnio, na debacie u Prezydenta, prawne uwarunkowania wprowadzenia zakazu upraw GMO w Polsce w zgodzie z przepisami UE również stwierdziła, że do tej pory ani Ministerstwo Rolnictwa, ani Ministerstwo Środowiska nie było zainteresowane skorzystaniem z tych możliwości.

Domagamy się także prawa do nieograniczonego obrotu nasionami tradycyjnymi, lokalnymi, które są dorobkiem pokoleń rolników i pszczelarzy. Są naszym wspólnym dobrem. Takie ograniczenia są w projekcie ustawy o nasiennictwie (druk nr 176) która jest obecnie w Sejmie. Tradycyjni rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i oczekiwanych cech. To nie może zostać zaprzepaszczone. Tymczasem projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera m.in. takie zapisy: ”…Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%…”

Prowadzący badania nad pszczołami profesor Dr. Hans-Hinrich Kaatz z Uniwersytetu Halle-Wittenberg w Niemczech należy do tych, którzy odkryli fenomen masowego wymierania pszczół, znanego jako syndrom masowego ginięcia pszczół (colony collapse disorder). W 2009 roku przeprowadził sześciotygodniowy eksperyment nad pszczołami, które już wtedy cierpiały z powodu pasożyta jelita cienkiego Nosema apis. W eksperymencie tym jedna grupa pszczół była odżywiana zwykłym pyłkiem kukurydzianym, a druga pyłkiem genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt. Grupa odżywiana pyłkiem kukurydzianym GM wymarła w ciągu 3 tygodni, a grupa, odżywiana normalnym pyłkiem kukurydzianym, żyła znacznie dłużej. W USA podobne obserwacje zostały poczynione przez pszczelarzy mających swoje ule na tych samych terenach co komercyjne uprawy kukurydzy Bt.
W ostatnim czasie rośnie również zaniepokojenie w związku z odkryciem, że pszczoły mogą być ofiarą „horyzontalnego” przeniesienia genów: transfer genów, które pochodzą z pyłku roślin do pszczoły miodnej. Uprawy GM wytwarzają nowe rodzaje białek i toksyn w ich nektarze, to wyraźnie zagraża bezpieczeństwu miodu produkowanego w obszarach, gdzie uprawiane są genetycznie zmodyfikowane rośliny. Na podstawie tych wyników, Walter Haefeker, dyrektor Niemieckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy, ostrzegł, że zagrożona jest egzystencja pszczelarstwa.

Pamiętajmy, że 84 % gatunków roślin i 76% produkcji żywności w Europie zależy od zapylania przez pszczoły.  Szacuje się, że pszczoły przynoszą unijnej gospodarce ponad 15 mld euro. Bez nich nie będzie miodu,  jabłek, ogórków, pomidorów, oleju rzepakowego, kaszy gryczanej, nie będzie naturalnego jedzenia.

Prezes Warszawskiego Klubu Pszczelarskiego Marek Kowalski podaje niepokojące informacje o wymieraniu pszczół

Reklamy