Rząd USA przygotowuje się do wojny. Tylko z kim?

Rząd USA przygotowuje się do wojny. Z kim?  Podręcznik (…) jak internować i przesiedlać…  Zbliżający się kataklizm   Wojna syjonistów z Watykanem oficjalnie potwierdzona!
(…) Dekret o „przygotowaniu narodowych środków obronnych”, tzw. Executive Order NATIONAL DEFENSE RESOURCES PREPAREDNESS, który został podpisany przez prezydenta Obamę w piątek 16 marca 2012 jest de facto ustanowieniem w USA niewolnictwa jako oficjalnego systemu (…)
 

Rząd USA przygotowuje się do wojny. Z kim?

Wielu niezależnych dziennikarzy i ekspertów ostrzegało przed tym od lat. Nikt nie chciał wierzyć, że do tego może dojść. A jednak – jednym dekretem Prezydenta, system w USA został przekształcony w totalitarną dyktaturę. Trudno ocenić czy i jak długo ten dekret będzie wprowadzany w życie, ale jak to określił edytor Wide Awake News, Charlie McGrath, wprowadzenie dekretu musi mieć swój cel.

Dekret o „przygotowaniu narodowych środków obronnych”, tzw. Executive Order NATIONAL DEFENSE RESOURCES PREPAREDNESS, który został podpisany przez prezydenta Obamę w piątek 16 marca 2012 jest de facto ustanowieniem w USA niewolnictwa jako oficjalnego systemu. Wcześniejsze ustawy podpisane przez Kongres, jak NDAA, czy inne zarządzenia prezydenckie, wpisują się doskonale w długo opracowywany plan przejęcia kontroli nad krajem, który dzięki Założycielom USA i ich Konstytucji, nie mógł być zdobyty od wewnątrz inaczej niż przez oszustwo i zdradę. Wszystkie „ustawy” i „zarządzenia”, które po kolei odbierały konstytucyjne prawa są nielegalne, nie są bowiem zgodne z Konstytucją USA i uprawnieniami Prezydenta i Kongresu.
To, że takie rzeczy się dzieją są dowodem na konspirację, która realizuje się na naszych oczach.

Nie da się już ukryć ani sił, ani motywów którymi się te siły kierują – są nimi międzynarodowi bankierzy, a celem – powołanie światowej tyranii o nazwie Rząd Światowy. Stany Zjednoczone muszą być najpierw zniszczone, jako kraj, w którym obywatele są na tyle silni by móc przeciwstawić się agresji z zewnątrz, bądź też obalić wewnętrzną dyktaturę.

Zanim pojawi się dokładna analiza zarządzenia z 16 marca, minie jeszcze trochę czasu, jednak już można postawić pewne wnioski:

  • Zarządzenie niekoniecznie dotyczy sytuacji zagrożenia zewnętrznego, bowiem jest to tylko „przygotowanie”. Obowiązuje więc z chwilą podpisania przez Prezydenta.
  • Jest ono de facto schematem do wprowadzenia stanu wojennego – daje Prezydentowi uprawnienia do przejęcia kontroli nad jakąkolwiek instytucją, obiektem czy  też grupą ludzi w razie potrzeby.
    Może być do tego użyta armia amerykańska. Jest to dosłowne zezwolenie na tworzenie obozów koncentracyjnych i niewolniczą siłę roboczą, pod nadzorem wojska.
  • Sekretarze rządu USA (odpowiednicy ministrów) Rolnictwa, Energii, Opieki Zdrowotnej, Transportu, Obrony i Handlu mają uprawnienia do zabrania komukolwiek żywności, żywego inwentarza, nawozów, sprzętu rolniczego, wszystkich rodzajów generatorów energii, zasobów wodnych, środków transportu cywilnego (samochody, łodzie samoloty itp) oraz wszelkich innych materiałów z budowlanymi włącznie.Należy tu wyjaśnić, że całe USA są przeskanowane za pomocą GPS, tak więc rząd doskonale wie co gdzie się znajduje.
  • Rząd może wydać zakaz przemieszczania się z chodzeniem pieszo włącznie.
  • Rząd ma uprawnienia do przeznaczania materiałów, usług oraz obiektów na dowolny wybrany przez siebie cel. To może również służyć przejęciu przez prywatne korporacje państwowych majątków i sprzętu. Oznacza to, że wszystko co jest w sklepach, w pewnym momencie może stać się niedostępne lub racjonowane za pomocą kartek czy czipów.
  • Wszystko co jest produkowane w kraju jest odtąd do dyspozycji rządu. Wszystkie zasoby są własnością rządu, np. w pewnym momencie może zakazać używania wody nawet z prywatnych studzien. Zasoby USA mogą być przeznaczone na dowolny cel, mogą być też wywożone z USA.
  • Kongres USA nie ma żadnego znaczenia. Może być jedynie informowany o tym co się dzieje w razie potrzeby. Zastępują go odpowiednie rządowe „rady” jak np. Rada Bezpieczeństwa Narodowego czy Ekonomii Narodowej.
  • Wszelkie pożyczki finansowe wraz z gwarancjami mogą być od tej pory oferowane przez Sekretarzy, Rad – mogą oni też finansować dowolne inwestycje bez dokonywania przetargów. Raj dla wybranych firm prywatnych.

To jest tylko mały fragment możliwości rozwijającej się tyranii. Nie zapomnijmy, że podpisana 31 grudnia 2011 r. ustawa NDAA pozwala na porwanie, uwięzienie czy nawet zamordowanie przez urzędników państwowych kogokolwiek bez konieczności tłumaczenia się. USA mają się stać jednym wielkim obozem koncentracyjnym z niewolniczą siłą roboczą. Nazistowskie Niemcy były potworną tragedią, jednak to co się dzieje w USA wskazuje na to, że czeka nas coś o wiele gorszego. Oczywiście, za nazizmem i za obecnym syjo-nazizmem stoją ci sami ludzie – globalni bankierzy i podległe im organizacje takie jak ONZ, kraje oraz skrajni rasiści i fanatycy religijni.

Materiały:

Podręcznik dla armii amerykańskiej – jak internować i przesiedlać duże grupy ludzi

Poniżej publikuję oficjalny podręcznik dla tzw. „policji militarnej” (MP) dotyczący procedur jakie mają obowiązywać w sytuacji zagrożenia – wliczone są w to aresztowania, internowania i przesiedlenia ludności. To, że ten podręcznik istnieje, nie świadczy, że musi być wykorzystany. Jednak w sytuacji gdy tworzone są totalitarne prawa, warto wiedzieć w jaki sposób mogą być egzekwowane. Podręcznik otrzymałem mailem z USA, nigdzie nie zauważyłem zaznaczenia, że jest tajny.
Oto link do całego dokumentu (uwaga, pozostawię go tylko przez 2 dni, potem usunę):
http://dl.dropbox.com/u/2346872/USArmy-Internment.pdf

Zbliżający się kataklizm, przyczyną uprawomocnienia specjalnych uprawnień dla rządu?

Tajemnicza, przepowiednia anonimowej grupy „badaczy” z Florydy, przewiduje na jutro, czwartek 22 marca, wielkie trzęsienie ziemi. Grupa odnalazła prawidłowość, dzięki której można przewidzieć wielkie trzęsienia. Prawidłowość ta sprawdza się wstecz aż do roku 1965 i obejmuje wszystkie wielkie trzęsienia, łącznie z 8,8 w Chile 27 lutego 2010r., 7,1 w Christchurch w Australii 4 września 2010r., 7,3 na Fiji 15 września 2011r., czy nawet najstraszliwsze – 9,0 11 marca 2011 r. w Japonii.
Zgodnie z tym algorytmem, następne wypada na jutro – 22 marca o godzinie 4:58 czasu UCT (w Polsce o godzinę później). Przyczyną trzęsienia ma być przejście Ziemi przez linię łączącą Słońce z nieznanym  „ciężkim obiektem” wykrytym w Konstelacji Lwa. W wyniku trzęsienia, oś ziemska ma się przesunąć o 5-6 cali. Jeśli trzęsienie nastąpi na terenie USA, to rząd amerykański będzie mógł wprowadzić de facto stan wyjątkowy – pozamykać opozycję, zablokować internet, zamknąć granice USA. Lepiej by się to nie stało…

Zamieszczam to ostrzeżenie, gdyż jutro się okaże na ile wiarygodne są tego typu obliczenia.

Dutchsinse również ostrzega przed możliwym wielkim trzęsieniem Ziemi. Opiera to na swoich obserwacjach i sprawdzaniu się teorii 188 dniowego cyklu. Niemal równocześnie z podwójnym trzęsieniem ziemi w Meksyku 7,6 i 7,8, zaobserwowano 6,2 w Papua oraz mocne ruchy tektoniczne w Kalifornii.
Wg. Dutchsinse zagrożone są punkty na tzw. „okręgu ognia”: strefa sejsmiczna New Madrid, Puerto Rico, Płd. Kalifornia, Centralna California, wybrzeże Oregon, aż do Vancouver Island w Kanadzie.
Zaleca obserwacje wskazań magnetometru HAARP na Alasce, zaprojektowanego i skonstruowanego przez Uniwersytet w Tokio.

Trudno się w tym wszystkim wyznać – pamiętajmy, że wszelkiego typu służby tak mieszają, byśmy już nie ufali żadnym źródłom. Dlatego najlepiej ufać własnej intuicji i szukać takich źródeł, które się sprawdzają.

Wojna syjonistów z Watykanem oficjalnie potwierdzona!

Znakomita informacja dla katolików – włoski oddział banku JP Morgan Chase zamknął konto banku Watykanu! Oczywiście satanistyczne media tłumaczą to niewystarczającą przejrzystością watykańskiego banku noszącego formalną nazwę Institute for Works of Religion (IOR). Zarzuty dotyczą też niewystarczającej ilości informacji dostarczonej przez IOR odnośnie pochodzenia pieniędzy. Jak widać JP Morgan rości sobie już prawa do wglądu w wewnętrzne rozliczenia suwerennych krajów!
Rozkręcana afera z kontem IOR nosi znamiona ataku satanistów na Stolicę Apostolską. Sytuacja może się więc ciekawie rozkręcać. Jedno jest pewne – wszelkie próby powiązań Papieża i w ogóle Watykanu z NWO są podstępnym atakiem na ostoję chrześcijaństwa, którą jest Kościół Katolicki.
Miejmy nadzieję, że niedługo Watykanowi uda się wydostać spod jarzma rotszyldowskich instytucji.
http://www.huffingtonpost.com/2012/03/19/vatican-bank-image-hurt-closed_n_1363432.html

Reklamy