Wezwanie Dr. Ratha. „Thrive” (Wzrost) – film, który zmieni świat.

Wezwanie Dr. Ratha do mieszkańców Niemiec, Europy i całego świata  (>link)
„THRIVE” – film, który może zmienić świat  (>link)
Linki do ciekawych materiałów filmowych  

Wezwanie Dr. Ratha do mieszkańców Niemiec, Europy i całego świata

Transkrypt przemówienia dr Ratha (dziękuję „Aśka”!):

Dr Matthias Rath

Z naszego spotkania w Berlinie wzywam mieszkańców Niemiec do przejęcia odpowiedzialności.
Dwukrotnie w historii nasz naród dał się zaprząc do wozu ciągnącego interesy gospodarcze, które miały na celu podbój Europy i świata za pomocą siły. Dwukrotnie w historii Niemcy, podburzani przez nienasyconą zachłanność przemysłu chemiczno-farmaceutycznego i żądzę władzy jego stronników politycznych, ściągnęli na Europę i świat milionkrotne cierpienie.
Mój dziadek walczył we Włoszech w czasie I wojny światowej – pierwszej próby militarnego podboju świata przez kartel chemiczno-farmaceutyczny. Takie gospodarcze „plany podboju świata” tego kartelu były zręcznie skrywane za lojalnością wobec cesarza fałszywie pojmowanym patriotyzmem i wszechobecnym hasłem o „miejscu w słońcu”.
W czasie II wojny światowej mój ojciec walczył we Francji, w Rosji i Afryce Północnej. Cesarza zastąpił w międzyczasie Adolf Hitler – jako nowa polityczna marionetka kartelu. Ojciec i dziadek nie chcieli rozmawiać z nami, dziećmi, o wojnie, gdyż obaj przez długie lata odczuwali na własnej skórze jej koszmar.
Dla mnie jednak najstraszniejszy jest fakt, że żaden z nich do końca swojego życia nie miał szansy zrozumieć, jak był wykorzystywany – dla tych samych interesów gospodarczych, mających na celu militarny podbój świata.

Także z tego powodu stoję dzisiaj w tym miejscu i mówię do Państwa dobitnie. My, ludzie w Niemczech, mamy dzisiaj wyjątkową szansę pokazania ludziom w Europie i na świecie, że historia czegoś nas nauczyła. Już nigdy więcej nie damy się zmanipulować w imię interesów, których celem jest gospodarczy i polityczny podbój całych narodów i które dla osiągnięcia swego celu poświęcają miliony istnień ludzkich.
Z tego miejsca wzywam panią Merkel i cały jej gabinet. Minął już czas, kiedy to za pomocą sloganów typu: „Jeśli euro poniesie klęskę, to poniesie ją także cała Europa” mogliście wyprowadzać w pole ludzi w Niemczech i Europie!
Pani Merkel, Panie Sarkozy i wszyscy inni, którzy jesteście politycznymi marionetkami kartelu, my mówimy, że ta Europa, którą chcecie nam wcisnąć jako Europę nowoczesną, ta Europa ma zgniły posmak. Śmierdzi jak szuflady z czasów cesarza i nazistów, z których pochodziły lekceważące godność człowieka plany podboju Europy przez kartel chemiczno-farmaceutyczny. Widzimy także, że droga modelu Europy, po której pani zmierza, pani Merkel, jest wybrukowana zwłokami prawie stu milionów ofiar dwóch wojen światowych unicestwionych w trakcie wcześniejszych prób – razem z pani poprzednikami, pełniącymi urząd kanclerza Niemiec – objęcia panowania nad Europą i światem.

W imieniu milionów ludzi z całej Europy mówimy pani dzisiaj, tutaj – z odległości kilkuset metrów od pani pawilonu kanclerskiego: Europy oznaczającej ujarzmienie na dziesięciolecia obywateli krajów europejskich w interesie koncernów gospodarczych – takiej Europy nie będzie! Nigdy!
Wzywamy mieszkańców Europy do budowania razem z nami demokratycznej Europy – dla ludzi i przez ludzi. Pani Merkel i wszystkim innym politycznym marionetkom kartelu mówimy jasno i dobitnie: Nie potrzebujemy waszego euro! Ta waluta spełnia tylko jedną funkcję: To jest łańcuch, którym miliony ludzi w Europie są przykuwane jak niewolnicy do waszej dyktatury gospodarczej. Mieszkańcy Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i wszystkich tych krajów szantażowanych przez komisarzy z brukselskiego kartelu przy pomocy argumentów takich jak ten: Jeśli nie podporządkujecie waszego kraju naszym warunkom, to grozi wam niewypłacalność. Apelujemy do was wszystkich : Nie pozwólcie się tłamsić. Politycy, którzy teraz wywierają na was presję są marionetkami, wartego miliardy, farmaceutycznego „oszukaństwa na zdrowiu”, które przez dziesięciolecia wyzyskiwało wasz kraj i doprowadziło do obecnego kryzysu gospodarczego.

Wołamy do was: rozerwijcie w waszym kraju ten zniewalający łańcuch euro. Wprowadźcie znów wasze waluty narodowe. Do mieszkańców krajów, które jeszcze nie wprowadziły euro, apelujemy: Trzymajcie się waszej waluty narodowej. Ponieważ jeśli tego nie zrobicie, to zniewolicie swój kraj na dziesięciolecia. Naprawienie szkód gospodarczych i socjalnych, spowodowanych prze kartel chemiczno-farmaceutyczny i jego brukselskie biuro polityczne, w waszym kraju nie będzie możliwe od ręki. Ale zachowując swoją walutę narodową, macie przynajmniej szansę zachować niezależność waszego kraju i godność waszych obywateli. Każdego dnia, kiedy nadal pozwalacie się szantażować brukselskim komisarzom politycznym kartelu, zamykacie sobie drogę do niezależności, wzrostu gospodarczego i pokoju socjalnego dla waszego kraju i dla waszych dzieci.

Mieszkańcy Berlina, Niemiec, Europy obudzili się i zdają sobie sprawę, że brukselska UE nie jest niczym innym jak trzecią próbą kartelu chemiczno-farmaceutycznego, polegającą na ujarzmieniu całej Europy i przekształceniu jej w dyktaturę gospodarczą.
Do wszystkich partii reprezentowanych w parlamencie UE w Brukseli – z Niemiec są to CDU, SPD, FDP, Zieloni i partia lewicowa – do was wołam: Ten kto nadal wspiera rozbudowę dyktatury w Brukseli, tek, kto opowiada się w Bundestagu za przeniesieniem kluczowych obszarów autonomii fiskalnej i innych praw krajowych na komisarzy politycznych kartelu z Brukseli, kto popiera te decyzje, prawa, krajowe prawa przekazywać komisarzom, którzy nie są wybieralni, ani też nikt nie może ich odwołać – nikt, kto tak postępuje, nie ma szansy na polityczne przeżycie.

Ludzie w Europie nie godzą się na szykowany przez panią, pani Merkel i przez innych stronników politycznych kartelu, zamach na wywalczone przez stulecia demokratyczne prawa!
Nawołuję mieszkańców Berlina: Dwukrotnie w historii z tego miasta na Europę i świat rozprzestrzeniło się niewyobrażalne cierpienie. Dziś wieczór mówimy do decydentów politycznych z berlińskiego urzędu kanclerza i z Reichstagu: To się nie powtórzy! Nie z nami!

Wołamy do mieszkańców Europy: Nie wierzcie żadnemu politykowi, który obiecuje wam, że akceptując warunki brukselskiej komisji UE, moglibyście się wyswobodzić spod presji ekonomicznej, zachować godność mieszkańców waszego kraju i wdrożyć postęp gospodarczy. Jest dokładnie na odwrót.
Kiedy stronnicy polityczni kartelu w Brukseli i w waszych okolicach mówią o większej demokracji, to mają na myśli wzmocnienie swojej dyktatury.
Kiedy mówią o większym dobrobycie, to nie myślą o dobrobycie ludzi, tylko o profitach dla kartelu chemicznego, farmaceutycznego, naftowego i banków. A gdy mówią o zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie, to są już w trakcie podejmowania działań militarnych na wielu kontynentach, mających na celu realizację dążeń kartelu związanych z panowaniem nad światem.

Teraz, kiedy nikt nie ma problemu z rozpoznaniem schematu oszustw kartelu farmaceutycznego, jest tylko kwestią czasu, by ludzie na ziemi pociągnęli do odpowiedzialności decydentów kartelu chemiczno-farmaceutycznego i ich stronników. Wiedzą o tym także reprezentanci status quo – czyli danej rządzącej grupy interesów gospodarczych i politycznych – i odczuwają strach. A strach ten sprawia, że stają się oni nieobliczalni, a nawet niebezpieczni. Dlatego też musimy omówić także jeszcze jeden ważny aspekt. Historia o przejściu średniowiecza w erę nowożytną nauczyła nas, że status quo nie cofa się i pociąga za sobą w przepaść całe kontynenty, kiedy coś zagraża jego panowaniu. Przed 400 laty zatroskani królowie i książęta, obawiając się o swoje przywileje feudalne, pogrążyli całą Europę w wojnie, co było z ich strony rozpaczliwą próbą zachowania średniowiecznej formy rządów i związanych z nią feudalnych beneficjów. Daremnie. Ludzkość zdecydowała się zostawić za sobą niegodne człowieka relacje rodem ze średniowiecza i rozpocząć erę nowożytną. Podobnie dzisiaj okaże się, że kręgi inwestorów z branży chemicznej i farmaceutycznej oraz ich stronnicy polityczni, mylą się sądząc, że mogą odsunąć w czasie swoją własną zagładę przez wzniecenie gdzieś na ziemi pożaru, np. wojny atomowej. zwracamy się do Sarkozy’ego i innych polityków, którzy publicznie grożą wykonaniem pierwszego uderzenia atomowego: Plan zakładający kontynuowanie panowania kartelu nad naszą planetą na prawach trzeciej wojny światowej od dzisiaj nie jest już żadną opcją. Wasze motywy i wasze plany stały się dla wszystkich czytelne i zrozumiałe – również przez dzisiejszy wieczór, a co za tym idzie nie da się ich już przeforsować.
Obywateli Francji nawołujemy: Kto w czasie najbliższych wyborów we Francji wybierze Sarkozy’ego, wybierze polityka, który z bronią w ręku forsował interesy kartelu chemiczno-farmaceutycznego i nie cofnie się nawet przed użyciem broni atomowej. Kto wybiera Sarkozy’ego – wybiera śmierć! A kto prowadzi kampanię wyborczą dla Sarkozy’ego – jak np. niemiecka kanclerz Angela Merkel – ten jest współodpowiedzialny za taką wojnę. I dlatego w obliczu mających się odbyć w przyszłym roku wyborów do Bundestagu wzywam obywateli, by nie wybierali wspólników takich podżegaczy wojennych.

W tych dniach świat z obawą spogląda także na Bliski Wschód. Wielu polityków wskazuje na program atomowy Iranu jako wyzwalacz tego kryzysu. Mało kto jednak mówi o Benjaminie Netanjahu. Jest on nie tylko izraelskim premierem, ale i jednocześnie ministrem zdrowia tego kraju, a co za tym idzie odpowiada za cały krajowy budżet farmaceutyczny – ze ścisłymi powiązaniami z obracającym miliardami przemysłem farmaceutycznym. Także w tym przypadku w rękach jednego jedynego polityka, skupia się walcząca o przeżycie gałąź przemysłu farmaceutycznego oraz władza nad bronią atomową. Nie chodzi o to, by opowiedzieć się po jednej stronie. Mówię teraz o tym, ponieważ także i w tym przypadku spotkanie dzisiejsze przyczyni się do znacznego utrudnienia pierwszego uderzenia atomowego bądź też całkowitego uniemożliwienia.

Musimy otwarcie poruszać te sprawy, gdyż jeśli tego nie robimy, to siły te bez wątpienia spróbują wszelkimi środkami storpedować teraz już możliwe uwolnienie ludzkości od raka i innych chorób endemicznych. Stojące przed nami zadania, polegające na uwolnieniu od tych chorób endemicznych, wymagają całego naszego zaangażowania. Nie możemy pozwolić, by rozpraszały nas te siły, które nadal chcą ujarzmiać ludzkie ciało jako wart ciężkie miliardy rynek. Niech to będzie dla nas jasne: Siły te już choćby z tego względu nie mają szansy na przeżycie, że są pozbawione jakichkolwiek moralności, etyki i wiarygodności. Nam chodzi teraz o to, by położyć kres epidemiom chorób endemicznych. Chodzi o rozwój całego systemu opieki zdrowotnej, skupionego na zapobieganiu i leczeniu chorób – na całym świecie.

Z tego miejsca, tego wieczoru w Berlinie, wzywam ludzi z Niemiec, z Europy i z całego świata: Pomóżcie zrealizować to historyczne zadanie! Nasze cele są jasno zdefiniowane: Jesteśmy zdecydowani uratować miliony istnień ludzkich od raka i innych chorób, których w dużej mierze da się uniknąć. Jesteśmy zdecydowani zakończyć ten wielomiliardowy oszukańczy biznes farmaceutyczny, który funkcjonuje dzięki temu, że podtrzymuje i rozwija choroby jako rynki zbytu dla opatentowanych preparatów farmaceutycznych. Jesteśmy zdecydowani wykorzystać uwolnione w ten sposób środki – dziesiątki miliardów euro tylko w najbliższych latach – do tego by zająć się najpilniejszymi problemami ludzkości. Zalicza się do nich głód, epidemie chorób, analfabetyzm, bezrobocie, ochrona środowiska i inne globalne wyzwania. Jesteśmy zdecydowanie stanąć przed naszymi dziećmi i wnukami, i powiedzieć im: Gdy zdaliśmy sobie sprawę z całego wymiaru farmaceutycznego oszukaństwa na zdrowiu, zaangażowaliśmy się. Nie mogliśmy pozostać obojętni. Zaangażowaliśmy się, by móc przekazać wam, następnym pokoleniom – zdrowy, zgodny, sprawiedliwy świat.

Jako naukowiec, który mógł wnieść decydujący wkład w możliwe teraz zakończenie epidemii raka, mówię wam także: Likwidacja epidemii raka to tylko początek. Te już obecnie dostępne wyniki badań nad mającymi naukowe uzasadnienie terapiami naturalnymi pokazują, że zastosowanie medyczne tych faktów zredukowałoby liczne choroby endemiczne do ułamka ich obecnego poziomu. Do chorób tych należą między innymi: zwapnienie arterii, arterioskleroza z jej szeroko rozpowszechnionymi komplikacjami – zawałem serca i udarem, nadciśnienie, choroby serca, cukrzycowe zaburzenia ukrwienia, osteoporoza, astma, alergie, artretyzm, choroby wynikające z osłabienia systemu odpornościowego, jak i takie choroby endemiczne jak: Alzheimer, Parkinson oraz demencja. Dzięki zastosowaniu posiadanej wiedzy w przypadku wszystkich tych chorób można osiągnąć jeszcze w bieżącym dziesięcioleciu znaczący postęp medyczny, który przyniesie milionom ludzi zdrowie i życie oraz pomoże zaoszczędzić miliardy na kosztach tych chorób. Ale tego zapierającego dech w piersiach świata bez chorób nie dostaniemy w prezencie – ponieważ każda z tych chorób jest miliardowym rynkiem.

Jeśli pragniemy stworzyć taki świat dla nas i dla naszych dzieci, to musimy się zaangażować. Teraz. Zapraszam do skorzystania z informacji o znaczących postępach w zakresie mających naukowe uzasadnienie terapii naturalnych w walce z rakiem i innymi chorobami endemicznymi. Warto także zasięgnąć informacji o powiązaniach politycznych, o których można było usłyszeć tutaj dziś wieczorem. Ta widza jest źródłem siły, także do przezwyciężenia spodziewanego oporu ze strony otoczenia. Istnieje możliwość zaangażowania się w już istniejącą inicjatywę lub założeniu w miejscu zamieszkania własnej grupy zaangażowanych ludzi, którym przyświeca cel przekształcenia ich miejscowości w strefę wolną od raka.
Pozwólcie, że wspólnie podejmiemy się tego historycznego zadania. Tylko w taki sposób możemy zostawić naszym dzieciom świat, w którym będą mogły godnie żyć.
Zróbmy to. Zróbmy to teraz. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie.

„THRIVE” – film, który może zmienić świat

Wzrost (Thrive) – obowiązkowa lektura filmowa. Tytuł „Thrive” trudno przetłumaczyć jednym słowem na język polski, bardziej odpowiednim niż „Wzrost” byłoby tłumaczenie „Rozkwit” czy też „Ciągły rozwój”.
Twórca filmu Foster Gamble omawia szeroką gamę tematów od UFO i tzw. kręgów zbożowych, przez tzw. darmową energię, Nowy Porządek świata (NWO), kreację pieniądza przez mafię Rotszyldów, Illuminatów aż do planów światowych elit polegających na eksterminacji większości ludności świata. Jak zaznacza twórca filmu, wszystkie informacje w nim podane są w pełni udokumentowane.

Na zrealizowanie filmu Gamble poświęcił kilka milionów dolarów, jako jeden ze spadkobierców fortuny współzałożyciela firmy Procter & Gamble, mógł sobie na to pozwolić. Była to jednak znakomita inwestycja, choć nie służąca zwielokrotnieniu własnego majątku, a pomocy ludzkości w uwolnieniu się spod tyranii bankierów.

Bodźcem do realizacji filmu były własne obserwacje Gamble’a, który w przeciwieństwie do innych przedstawicieli „elit” widział całe zło, które emanuje z cywilizacji rządzonej przez psychopatyczną grupę despotów. Opierając się na ukrywanych przed społeczeństwem odkryciach, przekazach starożytnych oraz własnych obserwacjach, Gamble znalazł strategię wyjścia z tej tragicznej dla ludzkości sytuacji.
Punktem wyjścia była odnalezienie powtarzającego się w naturze wzoru, kodu, który może być kluczem do stworzenia źródeł czystej i darmowej energii. Wzorem tym jest kształt torusa i przepływająca przezeń energia. Torus, jako układ otwarty pozwala na połączenie najmniejszych składników materii takich jak cząstki elementarne z największymi – galaktykami i całym Wszechświatem. Przepływ energii torusa widoczny jest także w organizmach z ludzkim włącznie.

Dla większości widzów film będzie szokiem, nie tylko z uwagi na ilość przedstawionych faktów, ale przede wszystkim ze względu na treść, którą do tej pory klasyfikowano pod tzw. „teorie konspiracji”.
Trudno jednak dyskutować z przedstawionymi faktami, i jakością informacji – film był realizowany przez 8 lat, zawiera szereg wywiadów ze światowej sławy specjalistami z różnych dziedzin. Dla osób zorientowanych w światowych konspiracjach, przedstawione fakty nie będą zaskoczeniem, ale też nie będą mieli obiekcji do do ich wartości i doboru. Faktycznie, film jest tak zrealizowany, że otworzy oczy największym ignorantom.
Jest jednak jeden fragment, który należy potraktować z rezerwą – na temat UFO i tzw. kręgów zbożowych. Te ostatnie pojawiły się bowiem całkiem niedawno, w dziwny sposób jest to zbieżne z nowymi satelitami okrążającymi Ziemię, prawdopodobnie zaopatrzonymi już w nowe rodzaje broni, takie jak masery i lasery. Kręgi zbożowe są bez wątpienia „wypalane” z obiektu znajdującego się w pewnej odległości od Ziemi.
Twórca filmu być może przez poruszenie tego tematu ściągnąć młodych ludzi znajdujących się już pod wpływem tzw. New Age, by zainteresowali się też innymi, bardziej przyziemnymi tematami, takimi jak kreacja pieniądza przez kryminalne elity, czy alternatywne metody leczenia.

Co jest najważniejsze, Foster Gamble podaje receptę na zwycięstwo – stworzenie wielkiego ruchu społecznego, który swoją siłą przeforsuje nowe rozwiązania dla ludzkości, głównie generatory darmowej energii, przez co pozbawi globalistów podstaw ich siły.  Mimo, że hasło „Thrive” nie jest promowane przez wyszukiwarki internetowe, film oglądnęły już miliony ludzi, a ruch „Thrive Movement” prężnie się rozwija.
Aby oprzeć się globalistom, Foster Gamble założył specjalny fundusz, który będzie służył nie tylko wprowadzeniu nowych technologii produkcji energii, ale przede wszystkim obronie prawnej przeciw frywolnym sprawom sądowym, które bez wątpienia zostaną założone przez ludzi broniących skostniałego systemu.
W swoim niedawnym wystąpieniu na YouTube, Foster Gamble oświadczył, że fundusz się na tyle wzbogacił, że film zostanie udostępniony za darmo w internecie. Niestety, wersja HD z polskimi napisami zniknęła z YouTube, z powodów rzekomego naruszenia praw autorskich – choć Gamble wprost namawia wszystkich do jego upowszechnienia.

Linki do ciekawych materiałów filmowych

Monitorpolski – najnowsze materiały wideo na YouTube

Reklamy

363 responses to “Wezwanie Dr. Ratha. „Thrive” (Wzrost) – film, który zmieni świat.

 1. Jano 14 kwietnia 2012 o 8:47 pm

  Ten film niczego nie zmieni. Wznosłe idee trącą mi tandetnym i fałszywym zbawicielem. ten sam PR prezentowany prze wszystkich oszutow. Przemyslcie to.

  Polubienie

  • ... 14 kwietnia 2012 o 9:27 pm

   te filmy to budowanie fundamentu pod kontrolowana rewolucje , po przyszłych wielkich wojnach nadejdzie krotkotrwały ale zwodniczy dobrobyt , a kosmici itd beda pewnie wykorzystani aby w nowym otoczeniu zabic duchowo jak najwiecej ludzi , wiec tak jak jest na stronach np new age – po NWO nadejdzie złota era tylko ze to bedzie fałszywa era 😉 , prawdziwa złota era nadejdzie pozniej – maksymalnie po 1335 dniach 😉 – Księga Daniela 12:12

   Polubienie

   • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 9:38 pm

    Kompletnie źle rozumujesz. Jeśli ludzkość uzyska darmową energię, to żadne NWO nad tym nie zapanuje. Znów dyskredytujesz konkretne rozwiązanie problemu – czyli wg. ciebie nie ma w ogóle wyjścia z sytuacji i ponad 6 miliardów ludzi ma zginąć?!!!

    Polubienie

    • ... 14 kwietnia 2012 o 9:46 pm

     NWO to sztuczny wróg , kazdy kto go obali bedzie uznany przez wielu z was za bohatera , geniusza , boga ale taki włąsnie jest plan – czy nie genialny ? 😉 , sam kiedys dałem sie nabrac na teorie NWO po wychodzac ze stanu nieswiadomosci i patrac na ujawniane „prawdy” mozna dac sie zwiesc ale z upływem czasu i z wytrwałoscia z badaniu Biblii , dane mi było zrozumiec ze NWO to marna półrpawda , coraz wiecej ludzi widzi ze teoria NWO to manipulacja i półprawda , jest wyjscie : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=140

     Polubienie

     • ... 14 kwietnia 2012 o 10:00 pm

      w dodatku jesli przez wielu z was bedzie on uznany za dobrodzieja , zbawiciela , geniusza itp mimoze sie interesujecie tym co sie dzieje na swiecie 😉 to co dopiero powiedziec o masach ktore niczym sie nie interesuja i nie wiedza o niczym , tak jak napisane jest :

      , „I cała ziemia szła w podziwie … oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity ” OBJAWIENIE JANA 13:3 , 13:8

      Polubienie

      • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 11:07 pm

       Jeszcze ani razu nie podałeś KTO jest naszym sprzymierzeńcem. Jeśli wszyscy ich tylko udają, a są wrogami, to dlaczego jeszcze ten świat się kręci?
       To nie jest tak, jest mnóstwo osób o dobrych intencjach, także w znienawidzonych CIA, FBI czy w Illuminatach, którzy rozbijają zło od środka, różnymi metodami. Prawda nie zawsze jest wyraźna, może być zakamuflowana – takie czarno-białe podejście jest groźne, bowiem nieświadomie możemy atakować naszego sprzymierzeńca. Mieliśmy niedawno przykład z atakiem na mnie – robiono (i robi się nadal) ze mnie agenta SB, WSI, nawet mordercę. Do dzisiaj zdarza się, że do moich znajomych podchodzą obcy ludzie plując na mnie i ostrzegając ich, żeby „uważali”. Serio.

       Polubienie

       • ... 15 kwietnia 2012 o 7:39 am

        wszyscy ? a nie doczytales ze oprócz tych ktorzy sa zapisani w Księdze życia Baranka 😉 , jesli tak czytasz pozostałe sprawy to nic dziwnego ze bładzisz , sprzymierzencem ludzkosci jest jej twóreca – JEZUS CHRYSTUS

        Polubienie

        • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 12:20 am

         trzykropek@ to jakaś nowa religia ? Jezus twórcą ludzkości ? – czy Ty przypadkiem sam nie bładzisz a próbujesz nauczać innych ?

         Jakie jest twoje imie ? przedstaw sie – Bóg wie dokładnie kim jesteś

         Polubienie

         • hjk 16 kwietnia 2012 o 2:07 am

          Tak, bo „W Nim zostało wszystko stworzone, byty widzialne i niewidzialne”…

          Polubienie

         • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 2:26 am

          hjk@ kto to jest według Ciebie ten „NIM” ? zakładam że piszesz o Jezusie – możliwe że nie jestem wybitnym znawcą pism – ale starałem sie zapoznać z nimi uważnie – i jakoś nigdy na to nie wpadlem ze coś zostało stworzone w Jezusie – czy sie mylę ?

          napisano że Jezus pojawił sie na tym świecie około 2000 lat temu, wydaje mi sie że świat istniał również wcześniej , czy sie mylę ? nie mamy jeszcze „machiny czasu” ale przecież wkońcu ją mieć bedzemy 🙂 no to łatwo to sprawdzimy – prawda ? 🙂 Oj bedzie sie działo, oj będzie 🙂

          Polubienie

         • hjk 16 kwietnia 2012 o 12:15 pm

          No to musisz trochę poczytać :-).
          Jezus Chrystus owszem, pojawił sie ok 2 tys lat temu na ziemi przybierając czy przyjmująć naturę ludzką i zbawiając nas (przez swą śmierć i zmartwychwstanie, co jest faktem historycznym), ale istnieje odwiecznie jako Syn Bozy – 2ga Osoba Trójcy św.

          Polubienie

         • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 2:49 am

          Hjk@ jeszcze uzupełnię – w pewnym sensie posiadamy już machinę czasu – choć nie jest ona jeszcze w pełni sprawna – a w zasadzie to jestbardzo mało sprawna 🙂 i nie potrafi nas przenieść fizycznie w inny czas, aby zobaczyć coś na własne oczy, wzasadniczo machina czasu powstała od kiedy ludzie nauczyli sie mówić, co dało możliwość zapamiętania i przekazania historii następnym ludziom.
          Następnie było pismo, obrazy, fotografia, film i najnowsze metody utrwalania zdarzeń, oczywiście machina doskonała jeszcze nie jest ale widać wyraźny postęp 🙂 zasadniczo działa ona tylko wstecz, jednak w książkach i filmach w pewnym stopniu zapisuje również przyszłość, a przynajmniej wyobrażenie jej sobie przez ludzi, celność dość znikoma – ale od czegoś trzeba zacząć 🙂
          przyznać jednak trzeba że w „podróżach” w przeszłość jesteśmy już dość dobrzy i postęp jest wykładniczy co oznacza że za jakiś czas to co sie dzieje TERAZ – bedzie można odtworzyć i zbadaćna wszelkie możliwe sposoby, jesteśmy już blisko tego punktu, ponieważ już dziś trudno coś ukryć 🙂

          a napisano w starych księgach
          „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli – Jana 8:32”
          a dzieki czemu poznajemy dziś prawdę ? dzięki Internetowi, któż więc mógł być inspiratorem jego powstania ? odpowiedź jest chyba oczywista 🙂

          Pozdrawiam WAS wszystkich 🙂

          Polubienie

         • ... 16 kwietnia 2012 o 7:33 am

          nie znasz Biblii wiec takie zeczy wydaja ci sie rewolucyjne ale takie nie sa , PAN JEZUS 2016 czy 2019 lat temu objawil sie w ciele ludzkim ale istniał od zawsze , to on m.in wyprowadzil starozytny Izrael z Egiptu , to On istniał przed Abrahamem :

          ” zabiliście Sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy ” DZIEJE APOSTOLSKIE 3:15

          , ” wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus ” 1 KORYNTIAN 10:2-4

          , „Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli ” judy 1:5

          ‚Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest ” JANA 8:58

          , przykłady mozna mnozyc ale najlepiej samemu sprawdzic wtedy to wszystko ma wieksza wartosc

          Polubienie

         • ... 16 kwietnia 2012 o 7:35 am

          rzeczy nie zeczy

          , ” Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli ” Ewangelia Jana 1:11-12

          Polubienie

       • kpina 15 kwietnia 2012 o 10:39 am

        oni wala za glupoty ” obali NWO” hahaha no jasne kto obali jezus? nei sadze co sie dizalo przez 2 tyciaslecia lat? ;o

        Polubienie

        • O Rzesz 16 kwietnia 2012 o 12:07 am

         Automat czy obcy?. To jakaś kpina?. 😉

         Polubienie

         • zenobiusz 16 kwietnia 2012 o 12:22 am

          O Rzesz @
          Nei wiesz ,kto to ???,
          Nei.???

          🙂 🙂 🙂

          Polubienie

       • Jakob 15 kwietnia 2012 o 12:41 pm

        A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?” (Mt 24.1-3).
        „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie
        przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.” (Mt 24.37)

        „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.” (Łk 17.26).

        Tu jest wskazówka . Za dni życia Noego zmaterializowali się upadłe anioły. Łączyły się z curkami i tworzyli różnych gigantów. Tak tez teraz różne media mówią nam o 2012 i UFO , przygotowują nas na spotkanie . Mówiąc o eneriach zielonych , pełnych portfelach i dobrobycie.Może właśnie to będzie te kolejne przyjście upadłych,żeby nas zwodzić. Ale przecież mamy to jak na talerzu w Biblii . Że to się stanie , że będzie fałszywy mesjasz i ,że ogłosi się bogiem ,że będą fałszywe cuda itd. Może dlatego tak nas trują, zniewalają (bo nie trudźcie się, NWO już jest) , żeby później pokazać ,że mają moc nas uzdrowić. Biblia mówi ,że tym zwiodą wielu i jeśli to możliwe nawet wybrańców.
        Warto się nad tym zastanowić

        Polubienie

        • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 12:44 pm

         To też jest demon? http://badarchaeology.files.wordpress.com/2010/01/starchild_reconstruction.jpg
         Ta osoba żyła na Ziemi 900 lat temu, ma tylko częściowo ludzkie DNA.

         Polubienie

         • Ania 15 kwietnia 2012 o 1:48 pm

          Skąd wiesz?

          Polubienie

         • Jakob 15 kwietnia 2012 o 2:35 pm

          to jest tylko jakieś zdjęcie odtworzone na podstawie prawdopodobnie czaszki , o której pisałeś.. Ja osobiście nie potrafię odróżnić demona. Prawdopodobnie one dopiero nadejdą, a jeśli są , to dziękuję Bogu ,że nie miałem możliwości spotkania 🙂

          Polubienie

        • ... 15 kwietnia 2012 o 4:45 pm

         jesli chodzi o ten konkretny wers to chyba taka interpretacja jest troche za daleka bo cały kontekst mamy podany : JEDLI , PILI , ŻENILI SIĘ …. co nie znaczy ze upadłe anioły nie beda przybierac postaci wykreowanej np przez Hollywood – nic w fimach czy serialach nie jest przypadkiem – upadłe aniołe i ludzie im podlegli wiedza co ludziom tłoczyc do głów – dlatego coraz wiecej filmów np o inwazji

         „gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. ” OBJAWIENIE JANA 12:13-14

         , conajmniej przez 3.5 roku szatan i reszta jego bandy beda przebywała stale na ziemi , bo zostana wywaleni z nieba – po zrzuceniu na ziemi szatan bedzie nadzorował przesladowania uczniów PANA JEZUSA – z których jakas czesc zostanie ochroniona przed tym i szatanem przez okolo 3.5 roku a wiec conajmniej tyle szatan bedzie przebywał na ziemi – okres ten zbiega sie z 3.5 rocznym panowaniem antychrysta

         , demony moga przybieraz rózniez postac anioła swiatłosci i wyglad zmarłych a wiec w tym okresie ludzie moga widywac demony przybierajace postac – ich bliskich którzy umarli lub zobacza jakiej sławne osobistosci – np mowa ze Elvis żyje 😉 , naprawde moze byc uznana przez masy za prawde – ale to nie bedzie Elvis 😉

         , ogólnie ze tak powiem – dobrze kombinujesz , oszustwa beda naprawde potezne , dlatego tylko w PANU JEZUSIE nadzieja , tylko On moze nam ukazac prawde i objawic proroctwa – tak ze nie bedziemy wsród zwiedzionych mas

         Polubienie

         • Jakob 15 kwietnia 2012 o 5:52 pm


          tu jest więcej.
          Mi chodziło , że za czasów Noego, one już były , a Noe żył gługo.Za czasów Jareda w sumie. się zjawiły. Opisuje to księga Henocha .
          Ale ja to na razie raczkuję w tych tematach i w miarę możliwości stusiuje dalej.. Jest dużo rzeczy i trzeba zachować zimną krew 🙂

          Polubienie

         • hjk 15 kwietnia 2012 o 7:52 pm

          Liczymy na Ciebie i czekamy na wyniki studiów 🙂
          Niewykluczone, ze jest to jakis trop…

          Polubienie

         • ... 15 kwietnia 2012 o 7:57 pm

          wszystko ok , tylko uwazaj na tzw apokryfy bo nie sa one nieomylne i nie sa Słowem Bozym

          Polubienie

         • hjk 16 kwietnia 2012 o 2:16 am

          Jakob – obejrzalem w koncu calosc tego filmu który podałes.
          ciekawe …
          gościu jakby sugeruje (ale to moj wniosek, on tego nie mowi), ze blue beam bedzie połączeniem techniki i okultyzmu, dzialania demonicznego – sekty podpierają sie biblią i apokaliptyzmem, ale ten autor mowi, ze faktycznie to będzie apokalipsa, ale polegajaca na probie zawładniecia ludzkosci przez demony w widzialnej postaci.

          Myślę, ze powinniśmy łączyć te wątki, a przynajmniej nie wykluczac jednego z mozliwego tandemu.

          Moze przesadza z tą widzialną postacią, choc on sugeruje, ze na to jest przygotowywana cała ludzkosc, ze objawia sie „przyjażni kosmici” i „rozwiąza” nasze problemy, co sugeruje 3-4 kropek na blogu i to będzie zapowiadane zwiedzenie.

          To moze tak byc, choc ja bym powiedział, ze ci protestanccy prorocy i analitycy proroctw popełniaja jeden bład mówiac, ze cos kiedys nastąpi, podczas gdy to się dzieje cały czas – np. Apokalipse mamy od WNiebowstąpienia i trwa juz ok 2000 lat.

          Taka samo to nawiedzanie czy molestowanie demoniczne to codziennosć dla egzorcystów, „zrzucenie ich na ziemie” to wydarzenie biblijne, bo odrzucone przez Boga mogą się juz tylko czepiać ludzi i samych siebie.

          Drugi błąd to próby zbytniego konkretyzowania rożnych szczegółow ex ante, choć tekst biblijny ma taką własciwość, ze dla znających go staje sie natychmiast czytelny i zrozumiały, jak dana rzeczywistosć nadejdzie. Tak było z Chrystusem, który spełniał wszystkie proroctwa i dla znawców Pism musiało byc oczywiste, ze „to On”.

          Być moze jest przygotowywany jakiś taki „atak” czy „ukazanie się” w celu ostatecznego zawładniecia i zwiedzenia ludzi, pod pozorem przyjscia Chrystusa jak opisano w art.o projekcie blue beam, tylko ze wszyscy opisywacze nie biora pod uwagę aspektu ezoterycznego-okultystycznego i skupiają się na technice.

          Ciekawa myśl o ogłupieniu przez media (i zaciemnienie i rozmywanie teologii – ale to juz nie z filmu), aby ludzie żyjac mitami nie połapali się w oszustwie.

          W sumie coś nam się klaruje dzieki pracom komentatorow…

          Polubienie

    • O Rzesz 14 kwietnia 2012 o 10:18 pm

     NWO zapanuje, bo NWO ma te technologie od dawien dawna.
     Nie pamiętam gdzie ale był gdzieś pewien tekst w którym wypowiada się jakiś iluminat mówiąc że „w odpowiednim czasie udostępnią wszystkim darmową energię”.
     Darmową w sensie wytwarzaniam i sprawności elektrycznej/ mechanicznej ale sposób udostępnienia będzie zinstytucjonaliuzowany by nadal móc „panować nad masami”.
     Pamiętaj Monitor że te plany są stworzone i realizowane już od dawna i nie ludzie je zaprojektowali a jedynie je wykonują.
     Oczywiście są możliwe przypadki osób, jak wspominany przez ciebie facet w którego domu, po jego śmierci, znaleziono generator zeropunktowy czy coś podobnego ale to są i będą wypadki jednostkowe.
     Trudno uwierzyć że ta sfera pozostanie bez kontroli. I to ścisłej.

     Polubienie

     • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 10:21 pm

      Dzisiaj dostałem materiał na ten temat – Illuminati nie są tymi, za którymi ich bierzemy. Nazwa NWO została przejęta przez Old World Order – tych makabrycznych arystokratów i syjonistycznych psycholi. Jak to zamieszczę to będzie pole do dyskusji. Wolnej energii nie można kontrolować – JP Morgan zdał sobie z tego sprawę już na początku XX wieku, dlatego zniszczył laboratorium Tesli.

      Polubienie

      • O Rzesz 16 kwietnia 2012 o 12:04 am

       Przejęli?. Chyba „stworzyli” (cudzysłów bo autorstwo należy się ich szefowi z rogami).
       Nie demonizuję ich ponad miarę.
       Jeśli prawdą jest inspiracja szatańska i realizacja tych zamierzeń przez stulecia to sądzisz że czegoś takiego nie uwzględnili w swoich planach?.
       Wiedza jaką posiada ludzkość oficjalnie jest zaledwie ułamkiem tego co wie piękniś zepsuty do szpiku kości i wygnany z nieba.
       Bez odwołania się do pomocy drugiej, lepszej strony mamy przechlapane.
       Tak to już jest poukładane.
       Czy nam się podoba czy nie.
       Oprócz modlitw należy jeszcze logicznie i pozytywnie myśleć.
       To bardzo ułatwia działanie inspiracji boskiej i czyni ją bardzo skuteczną wobec każdego kto jej potrzebuje!.

       Polubienie

       • hjk 16 kwietnia 2012 o 12:41 pm

        @”sądzisz że czegoś takiego nie uwzględnili w swoich planach?.”

        masz rację – tego nie mogą uwzglednić i to jest źródłem ich rozpaczy i złości, ze w świecie działa jeszcze Bóg przez ludzi i aniołów, którzy są mu wierni. A tego nie mogą znać i przewidzieć.

        Chciałem tu zwrócić na jeden szczegół dość często się powtarzający: Niesłusznie (i być moze bluźnierczo) przypisuje się diabłu władzę nad światem, podczas gdy Pismo sw. mówi że został on pokonany, mamy święto Chrystusa Króla WSZECHSWIATA, a więc tym samym świata i ze wszystko zostało i zostanie kiedyś ostatecznie mu poddane. „Władca tego świata” oznacza tylko tyle, ze z powodu wolnej woli ludzie wybierajacy zło mniej czy bardziej swiadomie mogą być pod wiekszym czy miejszym jego wpływem. Jeśli ludzie ci mają jakaś władzę czy wpływy, to tylko o tyle sięga władza diabelska i mamy złe ustawy, antyludzkie działania rządów, złe systemy ekonomiczne czy inne. Aletemu wszystkiemu można się przeciwstawić przez właściwą organizację i ujawnianiu prawdy, bo „władza” diabelska opiera się na oszustwie, ukrywaniu w ciemności, stwarzaniu pozorów, kuszeniu, itd. czyli przewracaniu wszystkiego co Boże, dobre i prawe. Już starożytni nie mając jeszcze wiekszego pojecia o tych sprawach uznawali, ze dobre jest to co zgodne z natura a złe to, co sie jej sprzeciwia i uważali naturę za twór czy objawienie się Boga.

        Polubienie

        • Jakob 16 kwietnia 2012 o 8:29 pm

         A może starożytni wiedzieli więcej niż my teraz 😉 NIe dostawali takiej chemi do organizmu , to niemieli takich blokad umysłowych 🙂

         Polubienie

         • Peryskop 16 kwietnia 2012 o 9:09 pm

          Jokob, też tak podejrzewam.
          Również dlatego bo mieli sprawniej działający instynkt. A wiedza go upośledza.
          Ponadto nie było tak wiele odwracaczy uwagi, których teraz mamy zatrzęsienie.

          Bóg jest sprawiedliwy – jednym daje nadmiar bogactwa, a innym jego niedobór.
          Oba te stany dają coś człowiekowi, ale jednocześnie czegoś innego pozbawiają.

          Polubienie

     • 55555 14 kwietnia 2012 o 10:24 pm

      Jan van Helsing – „Rece precz od tej ksiazki” (2005)

      Polubienie

      • O Rzesz 14 kwietnia 2012 o 10:48 pm

       No właśnie. Dzięki.

       Polubienie

      • ... 14 kwietnia 2012 o 10:48 pm

       marne nauki ten pan preferuje : „Jego teorie to połączenie fantastyki naukowej, ufologii, ezoteryzmu, nazistowskiego okultyzmu i teorii spiskowych zakładających kontrolowanie światowej polityki przez Fed, rodzinę Rotschildów i niewielką liczbę innych żydowskich rodzin bankierskich. W książce Ręce precz od tej książki zawarł m.in. teorię, jakoby w jaskiniach Himalajów ludzie pozostający w stanie samadhi żyli ponad sto tysięcy lat, oraz stwierdzenie, że Hrabia de Saint-Germain żył co najmniej 200 lat. W tej samej książce przedstawił jako prawdziwą „instrukcję” Alberta Pike’a dla masonów, zakładającą rzekomo wprowadzenie kultu Lucyfera, co w rzeczywistości jest mistyfikacją Leo Taxila, i uznał za pewnik posiadanie przez Uri Gellera paranormalnych zdolności. Jest zwolennikiem teorii o stworzeniu życia na Ziemi przez wyższą cywilizację pozaziemską. Poszczególne fragmenty Księgi Wyjścia, Księgi Ezechiela i Księgi Powtórzonego Prawa ze Starego Testamentu interpretuje jako świadectwa lądowania UFO na Ziemi.

       Polubienie

       • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 10:56 pm

        trzykropek, wszsytko ok, jeśli założyć, że to co potrafił Uri Geller było normalne.

        Takich ludzi są setki, o ile nie tysiące. Co do innych interpretacji, moje zdanie jest płynne po tym co odkryłem odnośnie czaszki Starchild.

        Polubienie

        • ... 15 kwietnia 2012 o 7:47 am

         Uri Geller demaskowany 😉 : http://www.google.pl/search?q=uri+geller+exposed&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a

         , bładzisz i pograzasz sie w coraz gorsze i coraz bardziej zwodnicze nauki , jesli marne sztuczki robia na tobie wrazenie to tym bardziej zrobia przyszłe o wiele potezniejsze :

         „I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda ” OBJAWIENIE JANA 13:13-14

         Polubienie

         • Ania 15 kwietnia 2012 o 1:54 pm

          Wiesz, tak mi przyszło do głowy, że w tym ogólnym natłoku cytatów starych ksiąg i nowych informacji, to tak naprawdę dopiero sie okaże, kto, kogo i kiedy zwodził lub będzie zwodził.
          Zakładasz, że Stare Księgi zawierają czystą prawdę. A jeśli nie ? A jeśli zawierają także kłamstwa przygotowane dla zmylenia nas już tysiące lat temu ?

          Polubienie

         • ... 15 kwietnia 2012 o 4:28 pm

          uwazasz ze Stwórca nie mial mocy ochronienia swojego słowa przed swoim stworzeniem , kto zna Biblie osobiscie ten wie ze w niej jest prawda – nauka , archeologia , historia , proroctwa – m.in te rzeczy potwiwerdzaja ja

          Polubienie

         • hjk 15 kwietnia 2012 o 8:43 pm

          @”Darmową w sensie wytwarzaniam i sprawności elektrycznej/ mechanicznej ale sposób udostępnienia będzie zinstytucjonaliuzowany by nadal móc “panować nad masami”.”

          hehe, to nie jest wielki problem, wystarczy nie pobierać opłat za energię i już będzie free 🙂
          Albo nie robić tego dla zysku, tylko udostępniać po kosztach. przecietny koszt kwh to 15 gr, w szczycie skacze chyba do 20 gr, w nocy spada niemal do 0, a już szczególnie w nocy powinna energia być darmowa (zima – ogrzewanie!) bo przemysł nie odbiera, ludzie śpią i nie swiecą, a elektrowni nie da się ot tak puścić na pół gwizdaka z godziny na godzinę a potem znowu na maxa…
          http://energetyka.wnp.pl/notowania/tge/

          Polubienie

         • O Rzesz 16 kwietnia 2012 o 11:39 am

          To jest do hjk (brak już możliwości bezpośredniej odpowiedzi)…”wystarczy nie pobierać opłat za energię i już będzie free”.
          Owszem ale uważasz że oficjalni złodzieje pozwolą ci na to byś nie płacił z korzystania z ich przestrzeni (energia punktu zerowego)?. Już nakładają na ciebie obowiązek płacenia za emisję CO2 który emitujesz osobiście.
          Narazie pośrednio ale niedługo?. Kto wie?.
          Podatek płucny może się to np. nazywać!.
          W nocy prąd zurzywają miasta bo przemysłu już niemal nie mamy.
          Sądzisz że normy oświetlenia są po to by obywatele mieli wygodę?.
          Że czas letni jest dla naszego dobra?.
          Nie.
          Z tego płynie ogromna kasa tak jak ze szczepionek, GMO i innych śmieci. Pozory dobra a u podstaw zło.
          Trzeba to usunąć z naszego życia. Albo oni usuną to życie.

          Polubienie

         • Jakob 16 kwietnia 2012 o 8:33 pm

          do @…
          Właśnie nie pokoi mnie jedna rzecz. Biblia jest prawdziwą historią opisanych wydarzeń na ziemi.Objawieniem Boga… Ale zastanawia mnie dlaczego za pomocą słowa Bożego można tak manipulować. Taki przykład dam : Biblia Nowego Świata .. Jest tam wiele miejsc w Bibli , gdzie „przecinki” zostały zmienione. A krzyż stał się palem itd . Więc jednak coś tam zmienić można jak się chce ?

          Polubienie

    • Peryskop 14 kwietnia 2012 o 11:18 pm

     Marku, to czy 6 miliardów ludzi ma zginąć czy nie, to nie zależy od Fostera G.

     Moja ocena filmu też była z początku pozytywna, ale po analizie poszczególnych fragmentów doszedłem do smutnego wniosku, że to jest kolejny bardzo wyrafinowany hoax tj. podstęp.

     Wyrafinowany, bo kuszący – tak jak zwłaszcza Szatan potrafi to przyrządzić.
     Estetyka jest bez zarzutu, podobnie realizacja pod względem warsztatu filmowego. Występuje grupa znanych osób, które mówią to, co ludzie chcą usłyszeć: jest nienajlepiej ale może być bardzo dobrze ! A w tym stylu przemawiają wszyscy cwani politykierzy i robią to dla kupienia czasu. Forest G też.

     Zwróciłeś uwagę na UFO i kręgi zbożowe. Mnie zniesmaczył udział jako autorytetu „astronauty” który brał udział w mistyfikacji „łądowań na Księżycu”. Ponadto coraz bardziej krytycznie oceniam Nassima Harameina – faceta o wielkich zdolnościach medialnych i pewnym oblataniu w sprawach fizyki, kosmologii, historii, religioznawstwa itp. Ale to co on z tego wszystkiego skleja kupy sie nie trzyma, a powołany przez niego „Instytut” na Hawajach okazał się mistyfikacją !

     W dodatku ostatnio kilkuosobowa grupa gości występujących w Thrive oświadczyła na piśmie, że po zaznajomieniu się z całością dzieła – odcinają się od niego i wycofuja swoje wypowiedzi wsadzone w kontekst bez uzgodnienia i wbrew pierwotnym zapewnieniom Foresta G.

     Osobnym smutnym wątkiem jest pokazane urządzenie „free energy”, którego twórcy przestali się przyjaźnić – pewnie dlatego, bo urządzenie nie zaczęło naprawdę funkcjonować.

     Co do tłumaczenia tytułu „Thrive”, to może też być: „prosperować”, „kwitnąć”, „dobrze się rozwijać” lub „mieć korzyść z czegoś”. Ja bym stawiał na to ostatnie i zapytał brutalnie:

     QUI BONO ? – Kto na tym skorzystał ?

     Kto korzysta na usypianiu ludzi w błogiej iluzji, że oto ktoś się za nich martwi, ktoś za nich myśli, ktoś nakręcił miły filmik z zapewnieniami, że będzie bardzo dobrze, że „free energy” jest za frico tuż tuż za rogiem, bo urządzenie skonstruowali łebscy kumple miliardera Foresta Gumpa… tfu, ciągle mi się myli, Fostera Gamble’a, a natchnienie zaczerpnęli ze schematu przekazanego nam Ziemianom przez zaprzyjaźnionych Obcych za pośrednictwem kręgów zbożowych.

     Problem w tym, że jak sam już zauważyłeś te kręgi są wypalane z satelitów NASA/USAirForce.

     Więc do pełni szczęścia w filmie brakuje tylko Królewny Śnieżki, jelonka Lambi, Ali Baby z Czarodziejską Lampą Alladyna. No i oczywiście Dwóch takich co ukradli Księżyc…

     Nie możemy się dać zwieść, że ktoś za nas – i za Ciebie – obroni nas przed lucyferianami.

     Tola na poprzedniej stronie słusznie przypomniała wielkie zalety polskiego społeczeństwa.
     Ale głównymi wadami jest nasz narodowy kompleks peryferyjności oraz naiwna łatwowierność.

     Czy zgodzimy się, że zalety musimy wykorzystywać, a wady redukować ? 😀

     Polubienie

    • kmina 15 kwietnia 2012 o 11:59 am

     Jest nas juz ponad 7 miliardów…

     Polubienie

     • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 12:38 pm

      Wielkość populacji wzrasta tylko w niektórych regionach. W krajach rozwiniętych spada. Podwyższenie poziomu życia powoduje redukcję populacji, wystarczy to zacząć realizować w krajach rozwijających się i po problemie. Poza tym Fukushima i inne awarie spowodują bardzo wyraźny spadek płodności (w Europie i Rosji główną przyczyną może być właśnie katastrofa w Czernobylu). Nie obawiajmy się przeludnienia, bójmy się sztucznie wywoływanych chorób.

      Polubienie

      • Jakob 15 kwietnia 2012 o 3:01 pm

       ja nie wierze ,że możemy się przeludnić. Ziemia jest za ogromna po prostu . Ile jeszcze jest dziewiczych regionów , ile miejsca na życie. Brak pracy ? Dlaczego istnieje ? Bo jest chamowany wzrost,przepisy , podatki itd . Gdyby zredukować podadki od pracy lub zlikwidować, ułatwić pracodawcom przepisy dotyczące zatrudniania to i pracy dla każdego by było. I popyt na różne dobra by wzrósł.

       Polubienie

       • hjk 15 kwietnia 2012 o 8:47 pm

        tak, system ekonomiczny trzeba na pewno gruntownie zmienić…

        Polubienie

   • ... 14 kwietnia 2012 o 9:40 pm

    CYTUJE : „Co jest najważniejsze, Foster Gamble podaje receptę na zwycięstwo – stworzenie wielkiego ruchu społecznego, który swoją siłą przeforsuje nowe rozwiązania dla ludzkości ” 😉

    , tak jak nie raz ostzregałem – całą teoria NWO to sztuczny wróg ktory wykorzystany zostanie w manipulacji : PROBLEM – REAKCJA – ROZWIĄZANIE 😉 , nie raz pisałem ze biblijny antychryst uzdrowi ekonomie i zreformuje swiat ale nie dlatego ze bedzie dobry ale dlatego aby wpakowac ludzi w jeszcze wiekszy grzech i bunt dlatego m.in nazwany jest CZŁOWIEKIEM GRZECHU = 2 Tesaloniczan 2:3 ,

    , ale ludzie nie uznajacy praw Bożych nie widza nic złego w łamaniu tych praw czyli w grzeszeniu , a wiec i nic złęgo nie zobacza w człowieku grzechu – wrecz przeciwnie kiedy zobacza jak reformuje swiat , zaprowadza dobrobyt i pokoj pojda za nim w podziwie i beda go wielbily jak boga , dodajac potezna duchowosc zbudowana na fałszywych cudach nic dziwnego ze kochajacy grzeszenia i swiat pojda za nim ale ostatecznie na smierc

    WIELKI RUCH SPOŁECZNY odnoszacy zwieciestwo 😉 jest zapowiedziany w Biblii , tylko ze bedzie to pozorny i fałszywe zwyciestwo – kiedy zabijani beda m.in uczniowie PANA JEZUSA – ludzie nie zapisani w Ksiedze życia beda mówic o antychryscie : KTO MOŻE ZNIM WALCZYC ? – OBJAWIENIE JANA 13:3 , szykujcie sie po przyszłych wojnach i czasach chaosu na czas kontrolowanej rewolucji 😉 i radze wam jej nie popierac i nie brac w niej zadnego udziału

    Polubienie

    • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 11:09 pm

     Ten WIELKI RUCH SPOŁECZNY to Occupy Wall Street. Ruch Gamble’a to raczej konsolidacja profesjonalistów.

     Polubienie

     • ... 15 kwietnia 2012 o 7:52 am

      jedna czy druga :inicjatywa” sa kontrolowane , ludzkosc na całym swiecie jest urabiana na przyszła kontrolowana rewolucje

      Polubienie

  • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 9:40 pm

   Przynajmniej podaje konkretne rozwiązania. A to co się wokól tego dzieje jest bardzo optymistyczne – zaangażowały się już dziesiątki tysięcy ludzi, mimo blokady ze strony tzw. mediów. Jeśli znasz angielski, to śledź to co się dzieje na stronie Gamble’a.

   Polubienie

   • ... 14 kwietnia 2012 o 9:53 pm

    przyszły wielki dobrobyt tez dla wielu bedzie optymistyczny ale czy dobry i prawdziwy ? 😉

    WSZYTKIE TE TOWARY BEDA DOSTEPNE DLA TYCH KTÓRZY POD WPŁYWE CUDÓW –

    Objawienie Jana 19:20 , PRZYJMA ZNAMIE : ” towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i marmuru, (13) i cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego ” OBJAWIENIE JANA 18:12-14

    , ale jak wiemy wszystko to zostanie zniszczone kiedy powróci BÓG OBJAWIONY JEZUS bo wszydtkie dzieła ludzkie spłona : ” dzieła ludzkie na niej spłoną ” 2 LIST PIOTRA 3:10

    , ale to nie bedzie hollywodzka apokalipsa 😉 , bo sprawiedliwi beda zyc po tym wydarzeniu wiecznie na odnowionej ziemi 😉 – „my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. (14) Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju ” 2 PIOTRA 3:13-14

    Polubienie

  • hjk 15 kwietnia 2012 o 2:16 am

   Czy ten film zmieni ludzi opisanych tu z wyjatkową trafnościa (jak się zdaje) przez Kefira?
   http://kefir2010.wordpress.com/2012/04/13/ludzkosc-zrozumie-przeslanie-filmu-matrix-dopiero-za-20-lat/#comment-5739

   Polubienie

   • Tola 15 kwietnia 2012 o 2:08 pm

    @hjk-to zdanie „ludzkosc zrozumie przeslanie filmu matrix dopiero za 20 lat”
    Pamietam dobrze ta mysl wypowiedziana juz pare,dobrych lat temu.
    Sama wtedy myslalam jeszcze,ze to chyba nie moze byc mozliwe.
    Ostatnio ogladalam sobie ten film jeszcze raz.
    Ostatnio tez ukazal sie film „In time” z wizja jeszcze blizsza temu co jest teraz.
    Poziom filmu jest taki sobie,ale tresc calkiem prawdopodobna.

    Polubienie

    • rabarbarek 16 kwietnia 2012 o 6:30 am

     Mysle , ze ci , ktorzy film ogladali zrozumieli przeslanie , bo bylo dosc wyraziste , a ci ktorzy nie ogladali nie zrozumieja i za 50 lat jesli dozyja.

     A tu cos z rodzimego podworka . Jak potraktowano kilka lat temu M. Wiernikowska , ktora dotarla do zbyt wielu afer w Polsce. Po prostu ‚ wariatka” , tak o niej mowiono w ” kregach” . Od tego czasu wiele sie zmienilo , A. Lepper nie zyje , Gasinski po 10 latach opozniania procesow , wyszedl spod oka Temidy i z powodu przedawnienia sprawy puszczony wolno.

     A kto moze sprawdzic , niech sprawdzi w ksiazce M. Wiernikowskiej ” Zwariowalam” strony 162-163 , wydanie z 2005 roku. Wtedy to tez wydawalo sie niemozliwe.Osmiornica!!!

     http://www.prawica.net/node/3743

     Polubienie

     • Tola 16 kwietnia 2012 o 9:53 am

      @rabarbarek – ogladalam film „Zwariowalam” – tu sie tak bardzo nie dziwilam.
      Niestety ksiazki nie czytalam.Mam bardzo slaby dostep do ksiazek.

      Polubienie

      • Tola 16 kwietnia 2012 o 9:55 am

       @rabarbarek -a musze ci cos jeszcze napisac.Ostatnio probowalam zakupic cos jako e-books.Wybor -pare tysiecy z czego 90% to kryminaly.Z ciekawosci zaczelam tez ogladac normalna oferte i powiem ci,ze trudno cos ciekawego znalezc.Jeszcze pare lat temu w dostepie bylo duzo wiecej lepszych pozycji.Troszke mnie to zszokowalo.

       Polubienie

       • hjk 16 kwietnia 2012 o 12:46 pm

        sex i przemoc – czyli pożądanie i strach – to najbardziej przeszkadza rozumowi i odciąga wole od dobra – dlatego tym chca wszystkich zawalić…
        przeciwko mamy cnotę mestwa i umiarkowanie – w tym się trzeba cwiczyć

        Polubienie

        • Tola 16 kwietnia 2012 o 1:08 pm

         @hjk-przy okazji dzieki za linka.
         Jak masz cos dobrego to sie dziel!

         Polubienie

 2. ... 14 kwietnia 2012 o 9:04 pm

  Maskarada z UFO : http://www.youtube.com/watch?v=NnaK3bJWr8w

  , kosmiic to demony : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=131

  były przypadki ze osoby „porywane” przez tzw kosmitów , wzywały imienia PANA JEZUSA i wtedy „kosmici” znaikali 😉

  Polubienie

  • Jakob 15 kwietnia 2012 o 3:16 pm

   właśnie o to tu chodzi . UFO to demony . Demony , które przyjdą ,żeby jeszcze raz sie ukazać ziemii, i będą zwodzić ludzi swoimi sztuczkami, dając im dobrobyt i fałszywy pokój i spokój.. TAk wnioskuję na podstawie Biblii a w tych czasach wydaje się ona najwiarygodniejsza. Takie mam odczucia , to tez w człowieku się liczy. Człowiek to potężna istota , opuściła Boga , ale do niego powróci i osiągnie to co miała na początku.

   Polubienie

   • ... 15 kwietnia 2012 o 4:35 pm

    demony własnie zostana wywalone z nieba kiedy antychryst sie objawi – OBJAWIENIE JANA rozdział 12 – sam szatan i jego banda beda conajmniej 3.5 roku na ziemi bez mozliwosci ponownego wstapienia do nieba – ” gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.” OBJAWIENIE JANA 12:13-14 – czas , czasy i pół czasu to 3.5 roku

    , demony moga przybierac rozna postac m.in zmarłych a wiec wtedy ludzie moga widziec i zmarłych – swoich bliskich lub jakies sławne osoby które beda głosic diabelskie nauki

    Polubienie

    • hjk 15 kwietnia 2012 o 9:49 pm

     a jak się komuś śnią zmarli?

     Polubienie

     • ... 16 kwietnia 2012 o 10:14 am

      jest taka diabelska nauka ktora nieswiadomie ludzie powtarzaja mianowicie ze jesli sni sie zmarły to trzeba sie za niego modlic – oczywiscie jest to bzdura i błedna nauka , bo zmarli juz nie nie wiedza az do momentu zmartwyhcwstania , PAN JEZUS SPRAWIEDLIWIE wiec nie ma potrzeba modlic sie za zmarłych bo to wypacza Bożą sprawiedliwosc – to tak jakbysmy nie ufa
      li i nie wierzuyli Bogu ze jest miłosierny ale i sprawiedliwi – Bóg złego w swoich oczach nie usprawiedliwi , sprawiedliwego w swoich iczach nie skaze ,

      Polubienie

      • hjk 16 kwietnia 2012 o 12:48 pm

       W KK mamy prawdę czy nawet dogmat o świętych obcowaniu – jesli ktoś jest w czyśću, to mu nasze modlitwy pomagają,a jesli już jest zbawiony lub potępiony, to pomagają innym potrzebującym, no i samemu modlącemu 🙂
       tak wiec nie siej zamieszania …

       Polubienie

 3. deotibigratia 14 kwietnia 2012 o 9:31 pm

  Christos woskresie!
  Woistinu woskresie!

  Pascha Kiryłu, Pascha !

  Polubienie

  • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 9:35 pm

   Wesołego Alleluja dla wszystkich prawosławnych!

   Polubienie

   • rabarbarek 14 kwietnia 2012 o 9:53 pm

    deotibigratia , pogodnych , zdrowych Swiat Wielkanocnych !!!

    Polubienie

    • deotibigratia 14 kwietnia 2012 o 10:01 pm

     dziękuję kochani ! właśnie się ubieram i wychodzę na jutrznię paschalną 🙂

     woskriesienia dień:

     Polubienie

    • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 10:06 pm

     rabarbarek, PokójWam rzucił bardzo niepokojący link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A24cFPV5JtA
     Może się coś szykować i to bardzo szybko. W głosie Alexa Jonesa czuje od kilku dni panikę, twierdzi, że jego dom jest otoczony przez FEDerastów.

     Polubienie

     • Peryskop 14 kwietnia 2012 o 10:15 pm

      Marku, spoko.
      To może być autentyczny wstęp do większej aranżacji BlueBeam.

      Przecież lojalnie nas uprzedzali 😀

      Polubienie

     • rabarbarek 14 kwietnia 2012 o 10:21 pm

      monitor , znam to video . Nagrane jest kilka lat temu , co nie znaczy , ze nie jest wazne. Wazne , ale kiedy cos wykombinuja , nie wiadomo . Zobacz video, ktore wrzucilam pod kosiarkiem , moze zaczac sie w Australii, choc wcale nie musi….Na razie chodzi o wywolanie
      paniki. Podejrzewam , ze atmosfera bedzie podsycana powoli i z uporem .

      Polubienie

     • Dorka 14 kwietnia 2012 o 10:35 pm

      podobno szykuja sie na porzadne zamieszki wywolane „oficjalnym” upadkiem dolara i hiperinflacja.Osobiscie nie wyobrazam sobie tego, ale Grecja to pikus, jak wiadomo ludzie tu maja bron w domach, a czy kazdy policjant i zolnierz bedzie sluchal rozkazow to sie okaze!Jesli sa na blogu jacys Polacy co mieszkaja w USA to radze zaopatrzyc sie w podstawowe produkty, zwlaszcza zywnosciowe, higieniczne. Alkohol i tyton moze sie tez sprzydac na wymiane. Wiem ze to brzmi smiesznie, ale lepiej miec zapasy!! Ja jescze pamietam z dziecinstwa kolejki w PRL’u za papierem toaletowym, chlebem, cukrem i miesem!! Dla Amerykanow to bylby kosmos!!Ale sa i tacy ktorzy sa przygotowani. Ewentualne zapasy mozna zawsze uzyc.

      Polubienie

      • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 10:57 pm

       ZAPASY I TO NA KILKA MIESIĘCY. Najlepiej chronić się poza miastami, w dużych grupach, które będą mogły się obronić przed atakami głodnych ludzi. To nie są żarty, to jest Mad Max do dziesiątej potęgi!

       Polubienie

       • iHe 15 kwietnia 2012 o 10:26 pm

        Ja się ostatnio nie odzywam bo musiałem wziąść się ostro do roboty i troche nie daje rady czasowo ,żeby tu aktywnie coś dopisać.
        Też skłaniam się do tezy,że trzeba „troche” lepiej zabezpieczyć na ewentualną 2 eventową
        częśc roku.Niestety jako wytrwały czytelnik bloga zaliczam się do pesymistycznego betonu 😉

        Myśle ,że nie nasz uwielbiany przywódcea PO głebokim wyznaniu ,że wolałby się nie urodzić..(POtem to już tylko antypis PR) też coś wciaga na jasnowidzenie bo POzwala sobie na takie POdświadome lapsusy PRowskie..

        http://www.tvn24.pl/-1,1741359,0,1,wolalbym-sie-nie-urodzic–niz-na-grobach-budowac-kariere,wiadomosc.html

        Napawa nadzieją myśł ,że nic nie chce budowac na grobach.
        Sól,GMO,promocja homosi i długu,aktywny udział w clover leafie,jak wiadomo na tym kariery się nie robi tylko ją dyskontuje.

        Polubienie

        • Aśka 15 kwietnia 2012 o 11:26 pm

         A właśnie ze 2-3 dni temu pomyślałam sobie, co się z Tobą stało. Dobrze, że jesteś 🙂

         Polubienie

         • Tola 16 kwietnia 2012 o 2:27 am

          iHe-witaj!

          Polubienie

         • Peryskop 16 kwietnia 2012 o 9:48 am

          iHe wracaj – w miarę wolnych chwil…

          Polubienie

     • Jano 15 kwietnia 2012 o 8:45 am

      Ameryka jest zapleczem dla Illuminati i bankierow napewno nie upadnie i napewno nie w taki sposob – gwałtownej rewolucji czy wojny domowej. ‚Oni’ nie moga sobie pozwolic na destabilizacje w swoim raju. Sczerze mowiac nie wyobrazam sobie newsow w TV o takich scenach z USA jak np bombardowanie swoich wlasnych obszarów zarzewi jakis buntow. nie wyobrazam sobie tego

      Polubienie

      • hjk 15 kwietnia 2012 o 9:55 pm

       To poszerz swa wyobraźnie lepiej…

       Polubienie

       • Tola 16 kwietnia 2012 o 2:29 am

        @hjk – moze powinienes zmienic nicka na „z zimna krwia”? :)))

        Polubienie

        • hjk 16 kwietnia 2012 o 12:50 pm

         jakoś trochę nie bardzo lubie krew (i kaszankę 🙂 ) i dlatego nie wybrałem powołania medycznego 😉

         Polubienie

  • Peryskop 14 kwietnia 2012 o 10:12 pm

   DTB – zajrzyj tu proszę:
   https://monitorpolski.wordpress.com/2012/04/13/oficjalne-obama-jest-oszustem/#comment-89702

   Polubienie

   • Peryskop 14 kwietnia 2012 o 10:16 pm

    oczywiście DTG
    pardon

    Polubienie

    • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 5:08 am

     Peryskop@ czy twoja inicjatywa ma na celu udwowdnienie że sie nie urodził ? a może nie lubisz murzynów ? a możesz chcesz wykopać go z prezydentury ? a co zrobisz z tym co już uczynił ? ja osobiście odnosze wrażenie że on jadnak istniał i istnieje 🙂 może sie mylę bo na własne oczy go nie widziałem 🙂 a do USA sie nie wybieram aby ten fakt potwierdzić 🙂 dobrze robie ? w zasadzie to czytajać ten blog mógłby założyć ze USA to też ściema – bo wiadomo media kłamią 🙂 a osobiście nigdy tam nie byłem, zasadniczo to mój świat ma nie wiecej niż 1500 km, bo to największa odległosć na jaką oddaliłem sie w moim obecnym życiu tu na ziemi, resztę „znam” tylko z opowiadań innych ludzi, ale czy można im wierzyć ? mam duże wątpliwości 🙂 „strach ” 🙂 wyjść z domu – bo jak nie przywali mi Zenobiusz z działa orgonowego , to pewnie w proch sie obrócę za pomocą peryskopowego HARPA – a nawet jak oni bedą na urlopie to sie z chałupy wole nie wychylać bo wiadomo „licho nie śpi” i tylko wypatruje z satelitów kiedy się wychylę z chałupy – bo jak sie wychylę to już startują chemistrale zatankowane do pełna nie wiadomo czy (chyba tylko Bóg wie czym, bo jak na razie nie znalazlem ludzkiego info na ten temat) – tak więc gólnie rzecz biorąc, nie wychylam sie i to dosłownie, przemykam kilka metrów z chalupy do samochodu raz w tygodniu jadąc na zakupy 🙂 potem kilkanaście metrów z samochodu do marketu i odwrotnie waracając, ograniczyłem przebywanie na „powierzchni” potencjalnego ataku do minimum 🙂
     Kolejna metoda obrony przed „truciem” – bo wiadomo nawet pod dachem bezpieczny nie jestem bo „TO” fruwa w powietrzu a mało tego jest również w jedzeniu, jak na razie oddychać musze i jeść również 🙂 ale mam swoje sposoby aby sie „nie dać” – co prawda wcale nie musze wam tego „patentu” ujawniać – ale co mi tam, nie mam zamiaru zostać na tej ziemi sam 😀 bo na nogach to pewnie bym jej po równiku nie obszedł przez całe to życie, dlatego sie z wam dzielę:) i wiedzą i ziemią.

     „patent”:
     na zatrute powietrze-palenie papierosów lub innych roślin, ja osobiście, papieroski 🙂 – są zdrowe bo z roślin, skutki uboczne – możliwy kaszel – ale kaszel nie jest od piersów, kaszel to końcowy efekt jakiegoś zatrucia organizmu, końcowy efekt „choroby” , pozbywanie sie „niepotrzebych, nieżywych” elementów z naszego ciała
     nie palacy również mają kaszel – od czego ?
     2. zatruta żywnośc – temat rzeka – jak narazie fortosynteze mamy mało opanowaną wiec cość jeść trzeba, człowiek w zasadzie może jeść wszystko, (jak wiadomo co, na litere „ś”) choć tego nie robimy w sposów bezpośredni 🙂 jednak po zastanowieniu – czym tak naprawdę jest tak lubiany schabowy ? ano tym co świnia zjadła tylko w innej fomie 🙂 a co jedzą nasze kochanie świnki – w zasadzie wszystko, od zdechlej kury po własne „przetwory” a nawet własne dzieci.
     to był poziom tzw. „zdrowego żwienia” no bo czym się różni świnka od ekologicznego pomidora – niczym – bo ten ekologiczny pomidor oddycha tym samym powietrzem, czerpie składniki z tej samej zatrutej ziemi, albo jeszcze lepiej dostaje czystą chemie nie z góry tylko z dołu – chemistrial nie z nieba tylko z podlewania kropelkoego 🙂
     jakby nie patrzeć- jemy to co jest wokoło nas, i nie ma znaczenia czy to jest czocnek czy ekologiczny pomidor czy zwykła brudna świnia 🙂 – mamy tablice mendelejewa i nic innego zieść nie mozemy (przynajmniej tak sie ludziom wydaje)

     oczywiście tu musze zwrócić uwagę na proporcje, jka ktoś mądry powiedział „wódka jest dla ludzi” – i miał racje – nie podal ilości bo dla każdego ilość jest inna, powąchanie wódki nikogo nie zabije, ale są substancje które juz w tej ilości wyślą nas do Boga 🙂 ale wypicie 2 litrów wódki w ciągu godziny to nie to sami co wypicie 2 litrów pepsi 🙂
     można chyba również zaaplikować sobie łyżke domestosa lub „kreta”- to bedzie mniej wiecej to samo co tak zwane leczenie raka w szpitalu chemią, nie mam w tym doświaczenia co do ilości, bo nie testowałem na sobie i wam teżodradzam, ale zasada jest ta sama.
     „co cię nie zabije to cię wzmocni” tak to prawda, pod warunkiem że przeżyjesz- tak dokładnie można określic leczenie raka tak zwaną „chemią” – nie bedęwchodził w szczególy – bo prawda jest zawsze prosta 🙂 jak ktoś sie chce wgłębić w temat – niech drąży – odpowiedź i tak bedzie w kilku słowach, a w zasadnie w jednym – trucizna

     antidotum – skoro nie możemy sie nie truć, bo jeść musimy – to co możemy zrobić ?
     prościzna:) – musimy pozmywać naczynia, bo inaczje to zapleśnieją nam w zlewie, a czym jest człowiek jak nie zlewem pełnym prawie nie zjedzonych naczyć.
     Pakujemy w siebie „tony” jedzenia, w zasadzie niepotrzebnie, z przyzwyczajenia, z nerwów, z zachcianek i Bóg wie jeszcze dlaczego ? a ile jedli wieźniowie obozów koncentracyjnych ? 20 dkg chleba dzienie i trochę wody ? jakim cudem przeżyli ?
     bo tak naprawdęnasze ciało potrzebuje tego jedzenia niewiele wiecej 🙂 – niewyobrażalne prawda ? wyobrażalne – bo tak ludzie żyli, więc, żadnego cudu tu nie ma.
     ponieważjest jak jest – a wiećobżeramy sie truciznami na potęgę – jedynym wyjściem jest zywanie – a inaczej płukanie, mozna stosować radykanle metody typu lewatywy itp . ja jestem praktyczny wiec łacze miłe z pożytecznym – piwo 🙂 – i tu tez polecam umiar i czas, bo czym innym jest wypicie jednego piwa rano i potem ewentualnie jakaśkontynuacja „leczenia” 3 strzeliłem (w pracy) – a co za tym idzie zła praca itp – a czym innym jest wypicie np 2-3-4-5 piw po pracy, każdy ma swoją miarę, ktoś może mnie posądzić że preferuje piwo bo je lubie, ok – twój problem 🙂 ale czyż piwo niebyło kiedyś uważane za lekarstwo ? czyż nie nzazywa się tego napoju napojem bogów ? zdaje sie że wtedy niebyło jeszcze agencji reklamowych 🙂 nie ja to wymyśliłem – tak mówi historia, jak by nie patrzeć piwo to też roślina w innej formie 🙂 też pewnie po cześci zatruta, dająca jednak wpewnej ilości zadwolenie, a od kogo możepochodzić zadowolenie człowieka ? odpowiedź chyba znacie 🙂

     poruszyłem ty wiele wątków 🙂 a zainspirował mnie Peryskop za co mu dziękuje 🙂
     i mam nadzieję, że docenicie za to Peryskona (albo chociaż Marylkę Rodowicz) nie mnie – bo gdyby nie on/ona – bym tego nie napisał 🙂

     za ewentualne błedy przepraszam, ale włąśnie sie odtruwma i ide lulu – a niech chmiel podczas snu robi swoje, pojazd zwany człowiekiem, w którym obecnie przebywam i go doświadczam, przy odpowiednim zasilaniu z dostępnej na tym świecie tablicy mendelejewa stosowanej w odpowiednich proporcjach może sprawić wiele radości 🙂 choć napisałem ze w zasadzie to można mu do baku wlać wszystkio i jakoś pojedzie, ale sztuką jest, wlać mu mało ale tego czego potrzebuje 🙂 i to jeszcze w odpowiednim czasie, nie znam diety cud 🙂 bo takich diet na tym świecie jest tyle ilu mieszka tu obecnie ludzi 🙂 jak ci sie zapali kontrolka „mało oleju” to go dolej a jak „mam ochotę na kiszonego ogórka” to go zjedz 🙂 ale nie lej paliwa do pełnego baku 🙂 bo gdzieś sie ten nadmiar pokaże 🙂 a mało tego, trzeba go potem z sobą nosić lub wozić, a ponieważ nie wiadomo jaki cudem powstał, nie wiadomo równiez jak sie go pozbyć 🙂 tankuj tylko wtedy jak ci się zapali lampka że masz mało paliwa 🙂 jak na razie stacje paliw dla człowieka są co kila metrów 🙂 a w ostateczności to nozimy ze sobą 2 zapasowe zbiorniki paliwa 🙂 jeden z przodu drugi z tyłu 🙂 które można w ostateczności wykorzystać, choć smaczne to pewnie nie są (nie próbowałem) , ale pisano że niektórzy ludzie w ekstremalnych sytuacjach tych rezerw użyli 🙂

     podsumowując – maszynaria (człowiek) dzieki której możemy poznawać ziemię i jej uroki jest prawie doskonała 🙂 kto to zaprojektował i uruchomił – wiadomo 🙂
     chyba nikt mi nie powie że samochody albo F-16 czy co my tam ludki stworzyiśmy , też mają coś takiego jak ORGAZM 🙂

     jakieś pytania ? 😀

     pozdrawiam 🙂 WSZYSTKICH

     Polubienie

     • Tola 16 kwietnia 2012 o 10:06 am

      @j-j – a to ci wena dzisiaj dopisala!.Nie ukrywam,ze fajnie mi sie to czytalo i pare razy sie usmialam.
      Moze to bylo takie od siebie ,a nie przeciw jakzawsze:)

      Polubienie

      • hjk 16 kwietnia 2012 o 12:54 pm

       @”20 dkg chleba dzienie i trochę wody ? jakim cudem przeżyli ?”
       Ci to raczej długo nie pożyli, a jaksię komuś udało to dzięki „zapasom”, jakie zgromadził przez aresztowaniem i tzw. „organizowaniu” – poczytaj „literaturę obozową”.

       Ale ogólnie uwaga słuszna, szczególnie dla starszych, jak zwalnia metabolizm – „jedz połowę”…
       (byle nie drugą, jak ktoś ma 🙂 )

       Polubienie

     • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 5:07 pm

      No kurna !!! Tekścior jest w pyte i z jajem ! Ująłeś to w niebanalnie prosty sposób bez rzadnych wyszukanycvh dupereli odwłoławczo-wymownych !!! Dokładnie, JA-JESTEM, masz w zupełności racje, a ja podzialam twój system wartości energetycznych…hahaha !!! Bo robię doładnie to samo !!! …hahahahaha !!! Tak trzymać brahu !!! Hehehehe…..
      “co cię nie zabije to cię wzmocni” tak to prawda, pod warunkiem że przeżyjesz”..to mnie rozwaliło, jak gnój po polu, toś coś napisał to głeboka to prawda, głebsza niż rów mariański, hahaha … …hahaha….dokładnie i w rzeczy samej !!!
      W najprostszy sposób ująłeś sens życia każdego czlowieka i chwała ci za to !!! NIc dodać i nic ująć !!! Pozdro 🙂

      Polubienie

      • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 7:17 pm

       hehe, ktoś walnął lapke wdół….jakbym miał sie tym przejąć, many ma racje…hehehe…nie rzebym tu uskuteczniał jakąś wazeline ale( widocznie komuś nie pasi punkt widzenia) !!! – tu mnie „urzekła jego historia”…..haha!!! papierosik i browarek to cymesy boskie, ABSTYNENCI !!!

       Polubienie

 4. monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 9:35 pm

  ZA MOMENT BĘDZIE 5 MILIONÓW ODSŁON NA TYM BLOGU!!!

  Polubienie

  • szuwaxpl 14 kwietnia 2012 o 9:39 pm

   Wow !

   Polubienie

   • szuwaxpl 14 kwietnia 2012 o 9:42 pm

    Powiem Wam – wczoraj jak prawie co każdy wieczór wszedłem zobaczyć co się dzieje w świecie i zobaczyłem wątek wykładu dra Ratha z Berlina i szybko wrzucilem na FB z podpisem – nie lubię j.niemieckiego, ale jak on teraz pięknie brzmi !!!

    Polubienie

    • Aśka 14 kwietnia 2012 o 11:14 pm

     To samo sobie pomyślałam spisując jego słowa 🙂 Pięknie brzmi …

     Polubienie

  • 55555 14 kwietnia 2012 o 10:07 pm

   GRATULACJE !!!

   Polubienie

   • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 5:34 am

    555555@ możliwe że 5 mln odsłon to jakis sukces – ale czy aby na pewno ? czyj to sukces ? Marka ? chyba nie, no bo przecież on tu tyle razy nie „wszedł”
    czy 1,2 mln żołnierzy w komunistycznej korei – to sukces czy porażka ?
    czy 1 miliard chrześcijan i ponad 1 miliard wyznawców Allacha to sukces czy porażka ?
    czy biliony dolarów wydawane na zbrojenia – dające pracę milionom ludzi to sukces ?
    co można nazwać w ogóle sukcesem ? piękną zonę ? drogi samochód, duży dom ? a może firmę przynoszacą ogronme dochody ? 50 milionów w lotto ? zpozoru tak sie wydaje – prawda ? a jekie to bedzie mialo znaczenie jak twój lekarz Ci powie że masz nieuleczalnego raka ? gdybyś byl nawet posiadaczem calego zlota na ziemi, komu je dasz żebyś nie umarł ? możesz sie pochować w złotej piramidzie w złotej trumnie ozdoboionej diamentami, ale czy to pozwoli ci napić sie wody , usłyszeć śpiew ptaka , poczyć ciepło lub zimno, Spojrećna piekną kobietę, mieć syna, powąchać kwiat, lub wlasnego „bąka” ? NIE 🙂 żadne „skarby” tego świata nie dadzą Ci takiej możliwości, nie sztuka w ilości, sztuka w jakości 🙂 czy chciałbyś mieś 500 żon ? i co za tym idzie 500 teściowych 🙂 Nie – każdy chciałby mieć jedną 🙂 ale tą najwspanialszą z możliwych – prawda ? chciałbys mieć 500 Bogów do wyboru ? a co za tym idzie 500 diabłów ? NIE

    czego wiec szukasz ? 501 żony ? 🙂 – pomyśl wiec o teściowej 🙂

    Polubienie

    • Tola 16 kwietnia 2012 o 3:19 pm

     @j-j -chyba wytrzezwiales albo ciagle o jedno piwo za malo!

     Polubienie

 5. monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 9:49 pm

  ALARM?


  Uwaga: Strona http://www.disclose.tv została zablokowana przez tajemniczą agencje międzynarodowe o nazwach United States Department of Internet Security Terrorism Task Force i European Allied Command Operations – przynajmniej tak to wygląda na pojawiającej się grafice, na którą jest przekierowanie z disclose.tv. Na raize nie wiadomo czy jest to faktycznie blokada agencji rządowych lub pozarządowych, atak hakerski, czy też zwykły kawał. Tekst na powyższej grafice jest wprost idiotyczny: postępowanie cywilne i karne może być podjęte wobec tego kto w sposób świadomy lub nieświadomy przyczynił się do działań wywrotowych, siania paniki terroru i zdrady, włączając w to podawanie linków do innych stron, które są uznane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Do tego nazwa i wpólne działanie agencji amerykańskiej i europejskiej nie budzi szereg podejrzeń.
  W zwykłych okolicznościach można by to uznać za kawał, ale w świetle niemal oficjalnego działania tzw. „rządu światowego” i totalitarnych dekretów podpisywanych przez Obamę, wszystko jest możliwe. Jeśli jest to atak agencji międzynarodowych, to możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie może dojść do całkowitego zablokowania wszystkich stron mediów alternatywnych z YouTube włącznie.
  Z wpisów na dyskusjach na forach Davida Icke i Godlikeproductions wynika, że ostatnim wpisem na disclose.tv było wideo zawierające informacje o nagłych zmianach na Ziemi.

  Polubienie

  • 55555 14 kwietnia 2012 o 10:05 pm

   To nie jest przekierowanie tylko grafika jest na zamknietej stronie disclose.tv http://www.disclose.tv/seised.jpg

   Polubienie

   • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 11:10 pm

    Właściciel (ponoć) twierdzi na godlikeproductions, że nie ma dostępu do strony. Widać, że to hackerzy.

    Polubienie

  • Peryskop 14 kwietnia 2012 o 10:18 pm

   Repeta:
   Marku, spoko.
   To może być autentyczny wstęp do większej aranżacji BlueBeam.
   Przecież lojalnie nas uprzedzali.

   Polubienie

   • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 10:23 pm

    Jestem na 100% pewien, że nie. Czuję gościa, że jest szczery, zobacz najnowsze jego wypowiedzi na ThriveMovement na YouTube. Przemawia też za tym zwykła logika – nie ma żadnych argumentów by twierdzić, że to jest ściema. Po co? Poza tym blokada tematu mnie przekonuje – jeśli byłby to element gry syjonistów to film już dawno pojawiłby się w jakimś Fox czy NBC. Większość ludzi jeszcze reaguje na media mainstreamowe, a liczy się ilość.
    Oczywiście, że teraz będą Gamble’a dyskredytować, że jego goście będą się od niego separować – jest to kolejny DOWÓD na to, że film przeszkadza syjonazistom. No bo jeśli by nie przeszkadzał, to nikt z osób w nim występujących by się nie dystansował, bo i poco. Oni wszyscy dostali kasę za udział. Film kosztował ponad 8 mln dolarów. Nikt nie poświęca 8 lat po to by nagle się okazywało, że to ściema.

    Polubienie

    • rabarbarek 14 kwietnia 2012 o 10:35 pm

     Monitor , na temat filmu juz sie wypowiadalam . Nie che sie powtarzac , zdania nie zmienilam , do ruchu sie nie wlacze , datkow dawac nie bede. Informacji na Int, skolko ugodno…

     Obejrzyj , przeczytaj , pomysl . To stona : tego goscia” . Gdzies tam nawet informacje o grzybkach halucynogennych mozna znalezc i link , gdzie mozna je zamowic. Ja dziekuje .

     Polubienie

     • rabarbarek 14 kwietnia 2012 o 10:35 pm

      http://www.realitysandwich.com/blog/foster_gamble

      Polubienie

      • rabarbarek 14 kwietnia 2012 o 10:58 pm

       Aha i Foster prosi o podpisywanie petycji przeciwko homofobicznej Rosji , w ktorej homoseksualisci sa ciemiezeni i poddawani szykanom. A strone na ten temat mozna ogladac lub czytac przy dzwiekach uroczej muzyki , ktora zmieni ” Twoje obyczaje” . No mam jednak nadzieje , ze nie zmieni. Ale wielu mlodych caly ten ruch sprowadzi na manowce.

       http://www.realitysandwich.com/music_against_homophobia

       Polubienie

       • zenobiusz 14 kwietnia 2012 o 11:25 pm

        Apokalipsa św. Jana:

        Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi,
        i plugawy niech się jeszcze splugawi,
        a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość,
        a święty niechaj się jeszcze uświęci!
        Oto przyjdę niebawem,
        a moja zapłata jest ze mną,
        by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
        Jam Alfa i Omega,
        Pierwszy i Ostatni,
        Początek i Koniec.
        Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała
        i aby bramami wchodzili do Miasta.
        Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy
        i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.

        Polubienie

       • Tola 15 kwietnia 2012 o 1:06 pm

        @rabarbarek-twoje linki mi sie nie otwieraja,moglabys sprawdzic u siebie?
        Bo moze to tylko u mnie.
        A propos „Trive” – pierwszy raz wytrzymalam tylko 15 minut.Odrzucila mnie sztucznosc i jakis bajkowy klimat (po co taki?)
        Po ponownym apelu Marka postanowilam,ze jednak go obejrze jeszcze raz.
        Niestety tez mnie nie przekonal.
        Cos jest nie tak w tym filmie.

        Polubienie

        • hjk 15 kwietnia 2012 o 10:31 pm

         moze jakies podprogowe techniki manipulacji>?

         Polubienie

         • Tola 16 kwietnia 2012 o 2:31 am

          @hjk – cos sie dzialo u mnie w kompie wczoraj-moze jakis wirus.Ale zawsze mam tak,ze jak czytam monitora to mam komunikat :”high memory usage”.
          Masz moze jakis pomysl co to?

          Polubienie

         • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 2:58 am

          Tola@ Google ma taki pomysł „high memory usage” = „wysokie użycie pamięci” – a kto to mówi ? twoja przeglądarka – nie wiemy jaka

          pozdrawiam 🙂

          Polubienie

         • hjk 16 kwietnia 2012 o 12:58 pm

          czasami cos takiego jest, ale też działa tu dużo skryptów na stronie, łapki, statystyki, itd. wiec to tez zawala pamięc…
          No i jak jest dużo wpisów, to się zatyka. Ja mam w „ognistym liscie” taki dodatek „script block” i wszystko śmiga jak trzeba…

          Polubienie

         • Peryskop 16 kwietnia 2012 o 4:39 pm

          hjk: w “ognistym liscie”

          Chyba w „ognistym lisie”, a to różnica !

          Polubienie

         • hjk 16 kwietnia 2012 o 7:11 pm

          tak, wdała się litrówka 🙂

          Polubienie

         • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 5:17 pm

          „podprogowe” ….hm? To ma to coś wspólnego z cieślarką ?……byuhahaha !!!

          Polubienie

      • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 10:59 pm

       http://www.youtube.com/user/ThriveMovement/videos

       Polubienie

     • monitorpolski 14 kwietnia 2012 o 11:00 pm

      Nie wiem czy nawet już Gamble pomoże, to wszystko idzie bardzo szybko w stronę totalnej tyranii na skalę ZSRR. Po co rządowi naboje DUM-DUM? 600 milionów?!

      Polubienie

      • Peryskop 14 kwietnia 2012 o 11:30 pm

       450 „only”

       Polubienie

       • rabarbarek 14 kwietnia 2012 o 11:50 pm

        A niech mi reka odpadnie jak bede chciala jeszcze slowo na temat tego filmu napisac .

        Ostatni wpis.

        Nawet kolega Gambla napisal , ze nie bardzo wie komu on sluzy.
        Niedawno pisalam na temat braci Koch , kim sa i jakie wielkie imperium finansowe posiadaja. To oni sa sponsorami i zalozycielami John Birch Society. A kto w filmie jest czlonkiem tej organizacji?

        Jak wynika z wpisu pod tekstem , FG zalozyl niegdys CASS , ktora miala walczyc z truciem nas z powietrza . Zamiast tego walczyl z najbardziej oddanymi czlonkami organizacji , ktorzy poswiecili sie idei i chcieli uczynic cos naprawde dobrego dla spoleczenstwa. Nie dane im bylo..

        http://www.santacruz.com/news/2012/04/10/author_john_robbins_other_progressives_denounce_thrive

        Polubienie

       • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 2:56 am

        http://whatreallyhappened.com/content/dhs-wont-explain-its-order-450-million-hollow-point-bullets

        Polubienie

      • Irol 15 kwietnia 2012 o 7:57 am

       Czytam i czytam i widzę, że ze zwyczajnych pocisków ekspandujących zrobiono Dum-dum-y :).

       Postaram się to wyjaśnić. Pociski [b]Dum-Dum[/b] są zrobione w taki sposób aby zapalnik umieszczony na czubku pocisku powodował odpalenie ładunku umieszczonego w środku powodując rozerwanie pocisku w środku celu powodując niejako jego mikro-eksplozję i „malownicze” rozerwanie narządów wewnętrznych.

       Pociski [b]ekspandujące[/b] są zrobione w taki sposób aby po uderzeniu nawet w miękki cel pocisk grzybkował i oddawał 100% energii w celu co zapobiega przestrzeleniu celu na wylot oraz groźnym rykoszetom. Na świecie 100% służb cywilno-policyjnych używa takich pocisków ( nawet w Polsce) bo zwyczajnie żadnej policji na świecie nie stać na płacenie odszkodowań za zabicie osób postronnych.

       Pociski ekspandujące są natomiast nieużywane przez Wojsko bo praktycznie nie nadają się do ataku na nawet lekko opancerzone ( np. kamizelkami kuloodpornymi) cele.
       Zaznaczę dodatkowo, że nie są stosowane z powodu ich nieskuteczności, a nie z powodu zakazania przez jakieś traktaty. Dodam jeszcze, że mimo nieużywania przez wojsko pocisków ekspansywnych zaprojektowano już w latach 70 pociski które potrafią po trafieniu w cel wywołać podobne skutki co pociski grzybkujące, jednocześnie zachowując umiejętność przebicia lekkich osłon balistycznych.
       (Pocisk po przestrzeleniu twardej osłony i wejściu w miękki cel już w środku zmienia kierunek i rozrywa się na kilka mniejszych części powodując znacznie większe szkody niż pociski grzybkujące.)

       ( oczywiście Dum-dumy są zakazane – ale ostatnie dum-dumy powstały około roku 1880 i były używane przez anglików do niszczenia zapasów prochu przeciwnika przy użyciu karabinów snajperskich ).

       Czyli reasumując, lepiej być trafionym pociskiem ekspandującym który po zgrzybkowaniu zostaje w całości niż z nowoczesnego pocisku typu wojskowego który rozrywa się na kilka mniejszych części powodując znacznie więcej krwotoków wewnętrznych.

       Polubienie

       • hjk 15 kwietnia 2012 o 10:36 pm

        dla bolda i italika musisz uzywac tu nawiasów 3 kątnych

        Polubienie

      • Ania 15 kwietnia 2012 o 2:06 pm

       Przyszło mi tak do głowy… może całkiem niedorzecznie, ale z kimś do walki się jednak gotujemy. Za duże trumny w obozach FEMA ( tak, pamietam juz mi to tłumaczyłeś, że dla całej rodziny , bo samospalające i taniej ), teraz pociski co bezwzględnie zabijają.
       A może ten przeciwnik jest dużo większy od człowieka i bardziej żywotny ?
       Ale co to by był za przeciwnik. Następne skojarzenie to filmy Phila Schneidera……

       Polubienie

       • Irol 15 kwietnia 2012 o 2:34 pm

        Aniu, te pociski właśnie nie zabijają bezwzględnie. Zdaje się, że w USA tylko około 6% postrzeleń kończy się śmiercią. 94% sprawców przeżywa i to po trafieniu właśnie takim pociskiem. Jeżeli ktoś chce wiedzieć to znacznie niebezpieczniejsze jest trafienie z bliska ( do 50m) grubym śrutem z broni gładkolufowej. Poszkodowany ma wtedy taką liczbę krwotoków, że uratowanie go jest tylko i wyłącznie kwestią fuksa lekarzy. Faktycznie zastanawiający jest taki zakup właśnie w ostatnim czasie. Ale w końcu znacząca większość amerykanów ma po domach słynne AR15 ( będące pierwowzorem przyjętego na uzbrojenie USArmy M16) które właśnie strzelają pociskami defragmentującymi których działanie opisałem powyżej.

        Polubienie

        • Ania 15 kwietnia 2012 o 5:49 pm

         No postrzeleń, jak postrzelony otrzyma szybką pomoc medyczną. A jak nie, to z porozrywanymi trzewiami więcej jak godzinę-dwie nie pożyje. I jest całkowicie obezwładniony od momentu postrzału.

         Polubienie

         • Irol 15 kwietnia 2012 o 6:04 pm

          Chyba, że w kamizelce kuloodpornej :). Wtedy mogą sobie tymi .40S&W strzelać aż do skutku. Dodam, że Amerykanin z pozwoleniem na posiadanie broni może też posiadać kamizelki kuloodporne z wkładami ceramicznymi które zabezpieczają przed penetracją miejsc wrażliwych pociskami używanymi na współczesnym polu walki. Wyjątkiem jest chyba tutaj tylko Kalifornia.

          Polubienie

         • Peryskop 16 kwietnia 2012 o 11:43 pm

          Kamizelka chroni tylko korpus, a i to nie każda – w Iraku żołnierze amerykańscy musieli sobie dokupować sami, bo na wyposażeniu wydano im model „depopulo”.

          A głowa niby mała ale udaje się też czasem hełm przestrzelić.

          Polubienie

        • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 5:42 pm

         U nas też można je kupić – AR-15, lecz niestety, ze względuna przepisy o broni palnej odnośnie broni automatycznej, posiadają jeden rodzaj ognia- pojednynczy jakby ktoś niewiedział, co zresztą dla wprawionego strzelca jest betką. Kosztują około 6 tys. zika. w kalibrze .223 Rem. 5,56x45mm :
         http://www.4shooter.com/oa-15-black-label-20-lufa-20-karabin-samopowtarzalny-kaliber-223-rem.html

         Polubienie

     • zenobiusz 14 kwietnia 2012 o 11:52 pm

      http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/14/kanada-wstrzasy-ktorych-nie-bylo/
      Silne wstrząsy w północnej Kanadzie ,nie są wykazywane przez USGS,i inne źródła ,jedynie przez stronę ,której zrzut zamieszczam.Co tam się dzieje ??

      Polubienie

      • hjk 15 kwietnia 2012 o 10:42 pm

       cenzura, nie łudźmy się ze sejsmografy czy satelity nie sa pod kontrola i w razie czego nic nie pokażą… to nie jest tylko wynalazek komuny

       Polubienie

  • Dorka 14 kwietnia 2012 o 10:45 pm

   Fema czekaja!!! oficjalnie wiadomo ze kazdy kto jest przeciw rzadowi jest uznawany za „terroryste nizszego szczebla” -nie jestes z nami jestes przeciwko nam , tyle.

   Polubienie

   • kpina 15 kwietnia 2012 o 10:45 am

    ktos da minusika jest za fema ;o

    Polubienie

  • Kamil 16 kwietnia 2012 o 7:51 am

   Niema co peniać, nikt z świadomych tutaj nie pozwoli sobie zrobić krzywdy i nieda się zastraszyć.
   Za późno na poniewierke.
   Bóg kocha polaków wiem o tym.
   Bądźmy świadomi jego wiedzy – jest nieskończona jeśli wspólnie ją odkrywamy wspólnymi siłami.
   pzdr

   Polubienie

   • Kamil 16 kwietnia 2012 o 7:54 am

    bóg nie istnieje bez Nas a my bez Niego.
    Jest sumą Nas wszystkich.Pomóżmy mu udowodnić i sobie samym że postęp to kwintesencja ewolucji.
    Każdy z Nas jest ważny, każdy z nas jest częścią jego duszy a on jednym Nas wszystkich.

    pozdr

    Polubienie

    • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:01 pm

     Kamil, nie głoś herezji o Bogu, jesli juz, to ogranicz się do „świadomości”.
     No chyba, ze myślisz o jakimś swoim „bogu”….

     Polubienie

 6. tamara 14 kwietnia 2012 o 10:21 pm

  wkejam jeszcze raz

  Dr. med. Matthias Rath oprócz tego,że jest wybitnym lekarzem, jest również aktywny(bardzo

  aktywny) w szukaniu i głoszeniu prawdy.Oto strony na których można dowiedzieć się o wspieranych i inicjowanych przez niego akcjach ,o listach otwartych publikowanych w NEW YORK TIMES……,pisanych przez niego książkach….

  oficjalna strona jego fundacji
  http://www4ger.dr-rath-foundation.org/

  Listy Otwarte
  http://www4ger.dr-rath-foundation.org/open_letters/index.htm

  dlaczego potrzebna jest druga Norymberga?
  http://www.nuremberg-tribunal.org/about/thiswebsite.html

  nazi korzenie w brukseli
  http://www.nazi-roots-of-brussels-eu.org/openletter.html

  polska strona Fundacji Humanitarnej Dr.Ratha
  http://www.dr-rath-humanities-foundation.org/pl/about/about_us.html

  polecam obejrzeć ten film (w całości )

  pozdrawiam

  Polubienie

  • hjk 16 kwietnia 2012 o 12:06 am

   No nareszcie coś pożytecznego Tamaro, tak trzymać 🙂

   Polubienie

   • tamara 16 kwietnia 2012 o 8:15 am

    hjk ;u mnie nic się niezmieniło;propaguję tych ,którzy głoszą prawde….szkoda,że dr.Rath-owi poświęcono tak mało uwagi…to wspaniała postać.najwybitniejsza jaka była do tej pory na MP prezentowana…..

    Polubienie

    • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:11 pm

     tyle że realnych, a nie tajnych…\
     a to już postęp 🙂

     Polubienie

     • Peryskop 17 kwietnia 2012 o 12:01 am

      Tamara, prawda że trochę szkoda że dr Rath nie należy do zakonu Illu-Goodies ?

      Polubienie

      • hjk 17 kwietnia 2012 o 1:33 am

       moze centrala da info, ze jednak należy???

       Polubienie

       • tamara 17 kwietnia 2012 o 2:43 pm

        hjk; Peryskop; Jesteście złośliwymi chłopcami ….zaczne w końcu wierzyć,że mieszkam w centrali… :)…..może jest jakiś szcegółowy opis …tak dla porównania?
        A co do dr Ratha; niezdziwiłabym się gdyby był jednym z nich….bo tylko i wyłącznie ludzie pokroju dr Ratha mają szanse być wśród nich.

        Polubienie

 7. navajo88 14 kwietnia 2012 o 10:45 pm

  ho ho ho widzę że temperatura rośnie !!!!! , a tak to witam wszystkich spiskowców ,,, dzieje się coś ciekawego na świecie czy raczej wieje nudą ????????? hahahahahahahahahaha
  J.M.H

  Polubienie

  • O Rzesz 14 kwietnia 2012 o 10:54 pm

   Narazie jak zwykjle. „Trzęsienie ziemi a potem napięcie rośnie”. 😀
   Śpij dalej.
   Obudzimy cię jak coś się zacznie dziać 😉

   Polubienie

  • Tola 15 kwietnia 2012 o 1:21 pm

   @navajo – na pewno od twojego hahahahahania wieje nuda!

   Polubienie

   • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 5:52 pm

    a mozę sie chłpoaczynasię jąka, no – miało być haha a jest hhhhhahahahahahaha….hm?

    Polubienie

 8. wacpan 15 kwietnia 2012 o 12:32 am

  swoj swojego ciagnie….

  http://politykier.pl/kat,1025817,wid,14409856,wiadomosc.html?ticaid=5e461

  Polubienie

 9. zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 1:15 am

  Peryskop 14 Kwiecień 2012 o 10:29 pm
  Przeklejam,by nie umknęło uwagi,w tłoku 🙂
  Świętoszkowe trollle Zenobiust@77 – tu sobie poczytajcie jak ks. Tadeusz Kiersztyn i in. dekonspirują niejaką p. Mieczysławę z Chicagowa, która działając niby w zbożnym celu tak naprawdę jest z waszej paki i rozsyła ojbawienia i rozmaite apele oraz świętobliwe interpretacje Biblii strasząc maluczkich jak i czym się da.

  Przypominam radę praktyczną: po opakowaniach owoców też ich poznacie
  Was już poznaliśmy !

  OSTRZEŻENIE: Strona internetowa “Echo Chrystusa Króla”

  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=6101&Itemid=46

  Odpowiedz
  monitorpolski 14 Kwiecień 2012 o 11:02 pm
  0 0 Oceń wpis
  Rzadko reaguję na objawienia czy przepowiednie, o. Klimuszko mi wystarczy. Takie “przepowiednie” mogą być doskonałą bronią psy-op na naiwnych wierzących. Broń szatana, a nie głos Boga. O. Kiersztyn jest w 100% pewny. Mam potwierdzenie z najlepszych źródeł.

  zenobiusz 15 Kwiecień 2012 o 1:01 am
  0 0 Oceń wpis
  Pery@skop.
  wszyscy,nawet pobieżni ,czytelnicy mojego bloga,wiedzą ,że od lat,ujawniam ,i zwalczam fałszywe objawienia,Mieczysławy Kordas,z Chicago,o której piszesz,a nadto Żywego Płomienia ,Marii Irlandki,a i Johna Leary i innych fałszywych proroków.
  Ponieważ nie jesteś pobieżnym czytelnikiem,poziom hipokryzji który osiągnąłeś tą wypowiedzią ,jest porażający.Ciekawe ,ale jeden z obrońców satanicznego fałszywego objawienia,też lubi
  wyrażenie dystrakcja uwagi ,ale to chyba przypadek,bo pisze pod nickiem wyczekujący@ a nie zanurzony@
  Tu specjalnie dla Ciebie jedno z ostatnich ,”objawionek”
  http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/11/matka-boza-o-przygotowaniu-na-koniec-czasow/

  Polubienie

  • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 9:24 am

   Marku, ja również wiem, że ks. Tadeusz Kiersztyn zasługuje na zaufanie.
   A „ojbawienia” stały się popularnym środkiem masowego rażenia przez „świętoszków”.

   Polubienie

 10. Peryskop 15 kwietnia 2012 o 2:23 am

  Coraz częściej pojawiają się przypuszczenia o rychłym zejściu z areny.
  Kolejne seryjne samobójstwo ?

  Pojawia się kilka ciekawych kwestii
  13 kwietnia, 2012

  Kwestia pierwsza.
  Przedterminowe wybory.
  Rzecz, której jak sądzę Tusk i PO się boją. Natomiast system panujący czyli służby + media mogą dążyć do tego aby Tusk odszedł. Bo Tusk stał się balastem. Jest wprawdzie zwornikiem, który utrzymuje spójność PO, ale stał się równocześnie balastem.
  Dla systemu panującego każdy następny dzień Tuska na stanowisku premiera, każde TAKIE wystąpienie w sejmie stwarza potencjalne niebezpieczeństwo przebudzania się kolejnych ludzi. Bo rzeczywistości nie da się zakrzyczeć.
  Sytuacja przypomina klincz.
  Bo z jednaj strony najchętniej spławiono by chętnie Tuska, z mściwą satysfakcją Schetyny, a z drugie nie bardzo można to zrobić.
  Istnieje realne zagrożenie, że Tusk może dostać taką kawę jak poseł Gruszka, a być może nawet lepszą (bardziej skuteczną).

  Kwestia druga.
  Potencjalny następca Tuska.
  Tu zmiana jest możliwa na Schetynę, czyli zmiana premiera bez nowych wyborów. Co jest bardzo pociągające zarówno dla samego Schetyny jak i dla systemu panującego, ale stwarza pewien problem. Otóż Schetyna nie jest aż tak medialny jak Tusk. Ma kłopoty z artykulacją. może Gowin, ale Gowin jak się zdaje jest zbyt słabo zmoczony ażeby był sterowalny. W przypadku rozwiązania siłowego czyli po prostu śmierci Tuska – co wydaje się w chwili obecnej najsensowniejszym rozwiązaniem, kwestia schedy będzie bardzo prosta. Można domniemywać, że w chwili obecnej trwają intensywne prace nad nowym przyszłym premierem.

  Kwestia trzecia.
  Liczebność elektoratu PO.
  Podobno w Polsce jest 500 tysięcy etatów w szeroko rozumianej administracji. Okazuje się jednak, że ludzi uzależnionych od strumyczka pieniędzy kierowanego przez rząd może być nawet dwa razy więcej. Bo poza tymi, którzy są na etatach (te 500 tysięcy), drugie tyle jest zatrudnionych na „umowach śmieciowych”, które już takie śmieciowe nie są, gdy uposażenie przekracza pewne wartości. Tych ludzi razem z rodzinami jest od trzech do pięciu milionów.

  I trzeba sobie jasno powiedzieć, że ci ludzie nie zagłosują nigdy na PiS, ani na żadną inną partię, która będzie miała na sztandarach kwestię rozliczeń. Bo po pierwsze i ostatnie ci ludzie doskonale sobie zdają sprawę z tego, że najzwyczajniej w świecie okradają swoich współobywateli. Boją się więc potencjalnej odpowiedzialności, a ponadto nigdy by sobie nie poradzili w warunkach wolnej konkurencji – to jest właśnie klientelizm i etatyzm (o który to etatyzm tak chętnie oskarża się Kaczyńskiego). Ci ludzie mogą co najwyżej nie pójść na wybory, ale jeśli media po raz kolejny podniosą wrzask, że grozi nam powrót Kaczyzmu – Macierewizmu, to oni na wybory pójdą. Pójdą i zagłosują na ta partię, która aktualnie będzie wskazana przez system panujący.

  Kwestia czwarta.
  Liczebność niedowiarków.
  Wartość ta wzrasta, kto ciekaw ten niech sięgnie do publikowanych danych statystycznych z zeszłego roku, gdzie liczba osób wierzących w brednie raportu MAK i komisji Millera była blisko dwukrotnie większa niż obecnie. To dlatego zmieniono lekko przekaz medialny. Już nie chamskie zakrzykiwanie w mediach, ale delikatne zwrócenie się w kierunku tej grupy z wyraźną intencją żeby tych ludzi jakoś zagospodarować. Tu słowem kluczem jest RACJONALNOŚĆ.
  Obecnie raport MAK w praktyce nie istnieje w przekazie medialnym, czyli ci, którzy tym przekazem zawiadują zdają sobie doskonale sprawę z tego, że tam są powypisywane brednie.
  To dlatego też wyciągnięto na zwierzenia Aleksandra Smolara, który mówił o „tłumie”, „groźnym tłumie”. Fraza o „antysemickim tłumie” jeszcze nie pada, ale wszystko przed nami. Tak ten tłum dla Smolara oraz jego krewnych i znajomych jest groźny, bo najchętniej by ich pogonił od żłoba, na co jak wiadomo nikt nie ma ochoty.

  P.S.
  Ten wpis jest w pewnym zakresie kontynuacją tego tekstu: poprzedni tekst na ten temat

  Venenosi bufones pellem non mutant
  Andrzej.A

  http://www.niepoprawni.pl/blog/64/pojawia-sie-kilka-ciekawych-kwestii

  Polubienie

  • hjk 16 kwietnia 2012 o 12:50 am

   Ale czemu by miało słuzyć zejscie z areny – tylko przejęciu władzy przez naszego lokalnego zapaterystę Palikota, ew, znowu krótka odwilz 1-2letnia PiSowska, zeby ochłodzić zbyt podgrzane nastroje społeczne i mieć na kogo zwalić grożący niedaleki krach ekonomiczny. Ale PiS zająłby się smoleńskiem, więc tego by nie chcieli, no chyba ze awanturowałby sie Rosją, co moze byc zmaierzone, jeśli NWo chciałoby ja wciągnąć w jakiś konflikt, to preteskt byłby odpowiedni.
   A wymiana Tuska na Schetynę to chyba w celu przetasowania się i dojenia kraju przez inną frakcję, bo inaczej bez wiekszego sensu. No i Tuska nie trza uśmiercać, miał objąć jakaś synekurę w bruxeli… Acha, przeciez chyba jakoś niedługo maja byc €wybory? …

   Polubienie

 11. felicyta 15 kwietnia 2012 o 6:06 am

  Dotyczy GMO w Polsce.

  Na stronie ekoarka umieszczono art. propagujacy nasiona GMO-http://ekoarka.com.pl/2012/04/02/podlaskie-sprzedaz-bezposrednia-dla-klientow-w-miescie/. Na moja uwage:

  felicyta
  11 kwietnia 2012 o 12:44
  Jakaz to ekologia, jak sa hodowane wyrzywa z hybryd GMO- F 1!
  Marchew :Perfekcja, Broker F-1( bardzo dobrze plonuje), Bolero F-1 – odmiana francuska
  Pomidor: Słonka F-1
  Dopiero niedawno byl art. na temat
  http://ekoarka.com.pl/2012/03/27/samodzielne-pozyskiwanie-nasion-praktyczny-poradnik/
  potwierdzacy, ze hybrydy F 1 slabo rosna i sa zbyt wrazliwe, nie mowic juz, ze z nich nie mozna pozyskac nasion do ponownego zasiewu.
  Gratulacje dla rozszerzania dzialan morderczej firmy GMO MONSANTO!!!

  Po 3 dniach, dopiero po wyslaniu majla, dostalam odp.

  kp
  14 kwietnia 2012 o 17:32
  pani ocena jest niesprawiedliwa nas . choć nie jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do f1 to nasiona te dopuszczalne sa w rolnictwie EKO i prezentując oceny rolników nie zamierzamy dopasowywać ich do własnych przekonań. Zarzut dotyczący monsanto to chyba lekkie nieporozumienie. Pozdrawiamy redakcja

  Teraz moj kolejny komentarz znow oczekuje na moderacje.

  felicyta
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  14 kwietnia 2012 o 20:41
  Moja ocena jest niesprawiedliwa? Przeciez nasiona GMO to ludobojstwo! Prosze poczytac o szkodliwosci GMO w sieci. Badania na myszach i szczurach dowiodly, ze po spozyciu GMO nastepuja deformacje narzadow wewnetrzynch, spada plodnosc a rodzace sie potomstwo choruje i umiera. W trzecim pokoleniu w ogole juz nie ma potomstwa. To chca zafudowac przedstawiciele NWO, m.in. Monsanto ludzkosci. Wiele prawych ludzi poswieca swoj czas i pieniadze ratujac ludzkosc przed GMO a Panstwo z lekkim sercem je propaguja.
  Polecam film:
  Świat Według M-o-n-s-a-n-t-o 01/11

  Prosze rowniez tu poczytac:
  https://monitorpolski.wordpress.com/2012/03/03/ludobojcze-posiedzenia-w-sejmie-beda-kontynuowane/

  Jesli w Polin na blogu ekologicznym propaguje sie GMO, to nie ma raczej szans na jakakolwiek prawdziwa zmiane w celu wycofania czy zapobiezenia dalszego wprowadzania ludobojczego GMO.

  Polubienie

  • hjk 16 kwietnia 2012 o 12:52 am

   zgodnie z protokołami, że wszystką opozycję trzeba przejąć, a jak nie ma, to stworzyć, by była w pełni sterowalna i kontrolowana…

   Polubienie

  • O Rzesz 16 kwietnia 2012 o 11:25 am

   Coś w tym jest. Z ostatnich nasion kopru i pietruszki nic nie chce wyrosnąć. Mimo standardowych warunków i miejsca w którym siejemy co roku.
   Jesteśmy osaczani i naporawdę można to przegapić.

   Polubienie

 12. felicyta 15 kwietnia 2012 o 6:16 am

  Marta Kaczyńska w obszernym wywiadzie udzielonym „Naszemu Dziennikowi” w ostrych słowach krytykuje Bronisława Komorowskiego, oskarżając go m.in. o podpisywanie się pod jak sama się wyraziła kłamliwym rosyjskim raportem w sprawie katastrofy samolotu prezydenckiego i próbę zafałszowania prawdy o tym wydarzeniu.

  – Pan prezydent podpisuje się pod kłamliwym raportem MAK, choć już wszyscy dobrze wiemy, że ten raport jest kłamliwy, że znajdują się w nim wyssane z palca informacje mające na celu oczernić nasz kraj i wprowadzić polską i zagraniczną opinię publiczną w błąd – mówi Marta Kaczyńska. – Jak w takiej sytuacji ktoś, kto reprezentuje nasze państwo, może mówić, że należy zakończyć ten temat, bo sprawa jest już wyjaśniona?! To jest niebywały skandal! Jak prezydent może mówić, że sprawa jest już wyjaśniona, skoro zarówno postępowanie w polskiej prokuraturze, jak i w rosyjskiej nie zostało do tej pory zakończone? Prezydent, wypowiadając takie słowa, mija się z prawdą, bo nasze śledztwo wciąż się toczy. A co do tego „rozgrzebywania”, to w tej sprawie jest tyle nieprawidłowości, że rodziny muszą starać się walczyć o prawdę. To jest nasze święte prawo. I nie działamy tylko w interesie swoim, ale w interesie wszystkich Polaków – dodaje.(…)
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Marta-Kaczynska-zaatakowala-Bronislawa-Komorowskiego,wid,14411387,wiadomosc.html

  Polubienie

  • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 10:06 am

   http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/15/zuzanna-kurtyka-ujawnia-nieznany-film-z-odlotu-tupolewa/
   Jak pisze materiały te zostały ocenione prze ekspertów w Polsce i USA, a ich autentyczność nie budzi zastrzeżeń. Dodaje, że chciałaby rozprawić się “raz na zawsze z głupimi spekulacjami, że ten samolot z Warszawy nie odleciał”.

   Polubienie

   • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 10:58 am

    Te materiały ,są dziwnie przemilczane,natomiast lansuje się absurdalną tezę o dwóch samolotach,i o zamordowaniu,ofiar gdzie indziej ,i w innych okolicznościach.Może warto

    Marku zrobić wpis główny na ten temat,i pomóc Zuzannie Kurtyce,która walczy,o ujawnienie prawdy.????

    „Bardzo duże powiększenie pozwala zobaczyć jak do samolotu wchodzi Prezydent z żoną i chyba gen. Błasik. To z pewnością ich ostatnie zdjęcia przed tym co stało się nad Smoleńskiem.
    „Zuzanna Kurtyka.
    Zdjęcia i film, które znajdują się poniżej dostałam od osoby, która je wykonała. 10-go kwietnia. Sobie, na pamiątkę. Wtedy nie przyszło pewnie jej do głowy, że wszelka dokumentacja i nagarnia z polskiego! lotniska wojskowego dotycząca wylotu polskiego! prezydenta zniknie jak za najlepszych czasów PRL-u. Materiały te zostały ocenione prze ekspertów w Polsce i Stanach. Ich autentyczność nie budzi zastrzeżeń.

    Zamieszczam je tutaj, żeby rozprawić się, raz na zawsze, z głupimi spekulacjami, że ten samolot z Warszawy nie odleciał. Jak również, by polecić ocenie Polaków stwierdzenie komisji Millera, która w swoim raporcie dowodzi, że na prezydenta Kaczyńskiego czekały tylko 2 osoby: gen. Błasik i mjr. Protasiuk, podczas gdy na zdjęciach widać osób 5. Nie chciało im się policzyć czy też zalecono nie policzyć ?”
    http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/15/zuzanna-kurtyka-ujawnia-nieznany-film-z-odlotu-tupolewa/

    Polubienie

    • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 11:27 am

     Tak, ten film obala w części te teorie – właśnie wysłałem go do Jane Burgermeister, która też podejrzewała, że samolot mógł w ogóle nie wystartować lub zostać porwany. Porwanie samolotu jest całkiem możliwe, możliwe jest też to, że na pokładzie od samego początku byli agenci. Nadal nie mamy jednak dowodu na to, że ten samolot co się rozbił w Smoleńsku jest dokładnie tym samym co wystartował.
     Co do pomocy Zuzannie, to pomagajmy jej promując ich stronę i udzielając się w dyskusjach na tym i innych blogach. Ja nie chcę wchodzić w temat, gdyż musiałbym już się mu całkowicie poświęcić, a sądzę, że są inne równe ważne, o ile nie ważniejsze. Tym ludziom nikt nie przywróci życia, a przecież można ocalić życie milionów innych.
     Jest jeszcze jedna rzecz – wykorzystywanie tematu katastrofy / zamachu do autopromocji. Nie chcę by mi to zarzucano, bo nie mam też zamiaru rezygnowania z innych niepopularnych tematów.

     Polubienie

     • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 11:41 am


      To był ten samolot,ale ofensywa dezinformacyjna ,próbuje zawrócić ,bieg zdarzeń.
      Przypomniałem film z odlotu,bo był w sieci już ,i jakoś 2011-11-10 zniknął,najlepszy dowód że dopiero dziś wysyłasz go do Jane .

      Polubienie

      • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 12:40 pm

       Nie mam z nią stałego kontaktu. Jeszcze raz zaznaczę – zamach smoleński jest tylko małym elementem światowej wojny z ludzkością. Dla Polaków ważnym, ale nie krytycznym. Krytyczne teraz jest wywołanie w Polsce ruchu oporu społecznego takiego jak na Węgrzech, bowiem grozi nam inwazja z zewnątrz i kompletne wyniszczenie narodu. Ruch „prawdy smoleńskiej” został niestety przejęty przez obcą agenturę i trudno nam byłoby to odbić bez środków jakie oni mają. Nie mówię ani o Zuzannie Kurtyce ani o M. Wasserman, ani o p. Melaku – oni mają dobre intencje, ale nie zdają sobie sprawy jaka jest stawka.

       Polubienie

     • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 11:52 am

      Niestety, ten film niczego nie wyjaśnia.

      Polubienie

      • hjk 15 kwietnia 2012 o 7:43 pm

       Oczywiście, bo juz od dawna zapisy audio czy wideo w dobie mozliwości przeróbek komputerowych nie są zadnym dowodem, a co najwyżej sugestią.

       @”Te materiały ,są dziwnie przemilczane,natomiast lansuje się absurdalną tezę o dwóch samolotach,i o zamordowaniu,ofiar gdzie indziej ,i w innych okolicznościach.”

       No to kto i dlacego ‚dziwnie” je „przemilczywał”?
       A wychodzi na to, ze najbardziej absurdalne są teorie o tym „rozbiciu” czy „zestrzeleniu’, „wybuchach”, „brzozie”, „fałszywych radiolatarniach”, gdzie nic do niczego nie pasuje, a do dziś nie ma żadnych wiarygodnych dokumentów, dowodów, np. nie wiadomo, co jest w trumnach, a sprawę otacza siec kłamstw, przemilczeń, dziwnych śmierci i innych podejrzanych wydarzeń…
       A czynniki oficjalne powołane do zbadania i wyjasnienia sprawy wykazuja dziwną „bezradność” i opieszałosć, by nie powiedziec, że „grają na czas”, zaś sprawę musi „popychać” >zespół parlamentarny złożony< z wolontariuszy "niby-opozycji" pozbawiony środków i prerogatyw i zmuszony "prosić" o wszystko…

       To wszystko to są szczyty amatorszczyzny i pośmiewisko dla całego swiata…
       Co bolesne, to są kpiny z ofiar, już nie tylko z nas żyjących…

       Polubienie

    • Aśka 15 kwietnia 2012 o 12:07 pm

     Jestem chyba bardzo niekumata. Na tym filmiku widzę tylko kołujący samolot.

     Polubienie

     • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 12:47 pm

      http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/15/zuzanna-kurtyka-ujawnia-nieznany-film-z-odlotu-tupolewa/comment-page-1/#comment-44291
      Zobacz więc zdjęcia.Samolot odleciał,prezydent,z żoną wsiadł ostatni,jak wiadomo się

      spóźnił.W sieci są liczne teorie bazujące na tym,że nie ma żadnych zdjęć i filmów z odlotu,a tu klops Choć ,niektórym popularyzatorom,najnowszych dezinfo….
      ” .Niestety, ten film niczego nie wyjaśnia.”
      Trochę dobrej woli,maluczko maluczko,a ujrzycie.

      Polubienie

      • Aśka 15 kwietnia 2012 o 12:51 pm

       #zenobiusz: „Samolot odleciał,prezydent,z żoną wsiadł ostatni,jak wiadomo się spóźnił”

       Z czego to wynika?

       Polubienie

       • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 1:01 pm

        1. Dlaczego Tu-154 wystartował z opóźnieniem?
        Dwa lata temu to napisano,a do Ciebie nie dotarło,Hm…I komentujesz sobie.
        Zapis śmierci
        http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/
        Asia, Asia. W tle słychać było trzaski, a właściwie to głos mojego męża był w tle. Słychać było głos tłumu, krzyk ludzi. Nagranie trwało 2-3 sekundy. Trzaski były krótkie, ostre dźwięki. Tak jakby łamał się wafel lub plastik. Oto wybrane informacje z 57 tomów akt śledztwa smoleńskiego, do których dotarła redakcja „Wprost“.

        Dlatego, że spóźnił się prezydent Kaczyński. Początkowo wylot był planowany na godzinę 6.30, ale przed 10 kwietnia Kancelaria Prezydenta poprosiła o opóźnienie startu o pół godziny. Paweł Janeczek, szef ochrony Lecha Kaczyńskiego, zarezerwował na dojazd na Okęcie piętnaście minut. Limuzyna z głową państwa miała ruszyć z Krakowskiego Przedmieścia o 6.45.

        Lech Kaczyński nie wyszedł jednak na czas. Z zeznań głównego kierowcy Macieja K. wynika, że prezydenckie bmw wyjechało z Pałacu dopiero kilka minut po siódmej. „Pod samolot podjechaliśmy między godz. 7.15 a 7.20″ – zeznał K. Silniki tupolewa już pracowały. Przed maszyną na prezydencką parę czekał szef Sił Powietrznych gen. Andrzej Błasik, który zgłosił Kaczyńskiemu gotowość do startu. Prezydent odebrał meldunek i wszedł na pokład. Samolot odleciał o 7.27.

        Polubienie

        • Aśka 15 kwietnia 2012 o 1:10 pm

         Na temat spóźnienia L. Kaczyńskiego też są różne wersje. Na jakiej podstawie trzymasz się akurat tej, że się spóźnił. Jak dla mnie, to nadal nie ma podstaw sądzić, że się spóźnił, ani też że faktycznie wsiedli do tego samolotu.

         Polubienie

         • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 1:23 pm

          Dla spokoju,przyjmijmy,że nigdy nie istniał.
          Tak będzie najlepiej.

          Polubienie

         • Aśka 15 kwietnia 2012 o 1:26 pm

          Chciałbyś tego.

          Polubienie

         • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 1:25 pm

          „Na temat spóźnienia L. Kaczyńskiego też są różne wersje.”
          Jak się kolportuje takie wersje ,to proszę o linka,ze wskazaniem,z czyich zeznań to wynika.

          Polubienie

         • Aśka 15 kwietnia 2012 o 3:33 pm

          A Tym Zeno skąd wiesz, że się spóźnił? Arabski powiedział, czy Anodina?

          Polubienie

         • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 3:59 pm

          Mamy więc do czynienia z dwoma automatami,reagującymi na słow klucze,i ich operatorem,ciekawe jak on z tego wybrnie ???

          „Z zeznań głównego kierowcy Macieja K. wynika, że prezydenckie bmw wyjechało z Pałacu dopiero kilka minut po siódmej. „Pod samolot podjechaliśmy między godz. 7.15 a 7.20″ – zeznał”

          A Tym Zeno skąd wiesz, że się spóźnił? Arabski powiedział, czy Anodina?

          Polubienie

         • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 4:34 pm

          “Na temat spóźnienia L. Kaczyńskiego też są różne wersje.”
          Jak się kolportuje takie wersje ,to proszę o linka,ze wskazaniem,z czyich zeznań to wynika.
          Ponawiam apel.

          Polubienie

         • Aśka 15 kwietnia 2012 o 5:11 pm

          zenobiusz 15 Kwiecień 2012 o 10:06 am

          http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/15/zuzanna-kurtyka-ujawnia-nieznany-film-z-odlotu-tupolewa/
          Jak pisze materiały te zostały ocenione prze ekspertów w Polsce i USA, a ich autentyczność nie budzi zastrzeżeń. Dodaje, że chciałaby rozprawić się “raz na zawsze z głupimi spekulacjami, że ten samolot z Warszawy nie odleciał”.
          *

          Aśka 15 Kwiecień 2012 o 12:07 pm

          Jestem chyba bardzo niekumata. Na tym filmiku widzę tylko kołujący samolot.

          *
          zenobiusz 15 Kwiecień 2012 o 12:47 pm

          http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/15/zuzanna-kurtyka-ujawnia-nieznany-film-z-odlotu-tupolewa/comment-page-1/#comment-44291
          Zobacz więc zdjęcia.Samolot odleciał,prezydent,z żoną wsiadł ostatni,jak wiadomo się
          spóźnił.W sieci są liczne teorie bazujące na tym,że nie ma żadnych zdjęć i filmów z odlotu,a tu klops Choć ,niektórym popularyzatorom,najnowszych dezinfo….
          ” .Niestety, ten film niczego nie wyjaśnia.”
          Trochę dobrej woli,maluczko maluczko,a ujrzycie.

          _____
          Wkleiłam, te nasze wypowiedzi, bo wszystko się od tego zaczęło. Podałeś jakiś filmik i kilka zdjęć, wmawiając nam, że jest to koronny dowód na to, że samolot wraz ze wszystkimi osobami mającymi tam lecieć, odleciał.

          Zauważyłam, że te materiały niczego do sprawy nie wnoszą i nie są świadectwem na to, że ekipa odleciała. No co Ty, wyciągasz następne króliczki z rękawa (żeby rozmyć temat) i piszesz, że samolot odleciał (chociaż tego nigdzie na Twoich materiałach nie widać) i dodatkowo podajesz następne informacje (które również z tych podanych przez Ciebie materiałów nie wynikają) mianowicie to, że prezydent wsiadł ostatni i że się spóźnił. Po co? Domyślam się jednak w jakim celu. Aby zamieszać w kotle i żeby dyskusja się rozmyła, zakręciła kota ogonem i żeby już niewielu wiedziało o co w niej chodzi. Nie chce mi się teraz w necie szukać źródeł nt. spóźnienia, podaję jednak link do wypowiedzi członka Kancelarii Prezydenta (chociaż pamiętam, były i inne wypowiedzi nt. przyjazdu Prezydenta na lotnisko.
          http://www.wprost.pl/ar/222714/Czlonek-kancelarii-Lecha-Kaczynskiego-prezydent-nie-spoznil-sie-na-Okecie-10-kwietnia/ , który mówi: „Odlot samolotu był zaplanowany na godzinę 7. Pan prezydent z tego, co pamiętam, stawił się około 7.08, 7.09”

          Ponadto, jakie znaczenie w kwestii śledztwa nad tym tragicznym zdarzeniem ma spóźnienie 10-20 minut, gdy lot TU-102 na trasie Warszawa-Smoleńsk trwa:
          – wg planu lotu z 10.04.2010 1:30
          – wg planu lotu z 07.04.2012 1:10
          Uroczystości miały się rozpocząć o godz. 10:00

          Przypominam również, że po „wypadku” pojawiły się także informacje, że o godz. 6.50 wyleciał samolot z prezydentem na pokładzie.

          Proszę więc, nie wyciągaj już nowych faktów, tylko przyjmij do wiadomości, że uważam te dowody podane przez Ciebie, jako nieprzekonujące, nieupoważniające do tak daleko idąco wyciąganych wniosków, jak Ty to robisz i z tej przyczyny sądzę, że masz jakiś niezwykły dar widzenia czegoś, czego nie widać.

          Polubienie

        • hjk 15 kwietnia 2012 o 7:47 pm

         A czy ktoś moze potwierdzić zeznania kierowcy i czy nie sa wymyslone.
         I czy sa inni swiadkowie opuszczenia domu/mieszkania przez śp. Małżonków Kaczyńskich tudziez innych poległych i o której godzinie?

         Polubienie

       • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 3:35 pm

        Aśka: „# zenobiusz: “Samolot odleciał,prezydent,z żoną wsiadł ostatni,jak wiadomo się spóźnił”
        Z czego to wynika?”

        Jak to z czego ? Z zapewnienień Zenobiusta!
        I jeszcze bezczelnie nam próbuje wmawiać, że trzeba „… żeby rozprawić się, raz na zawsze, z głupimi spekulacjami, że ten samolot z Warszawy nie odleciał.” Wyjątkowa perfidia !!!

        „Jak również, by polecić ocenie Polaków stwierdzenie komisji Millera, która w swoim raporcie dowodzi, że na prezydenta Kaczyńskiego czekały tylko 2 osoby: gen. Błasik i mjr. Protasiuk, podczas gdy na zdjęciach widać osób 5. Nie chciało im się policzyć czy też zalecono nie policzyć ?” Czy ktoś rozpoznał na ujawnionych zdjęciach mjr. Protasiuka lub gen. Błasika ?

        Nie karmić trollla usiłującego sprzedawać dowody na odlot jak maść na szczury !

        Polubienie

        • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 4:01 pm

         „I jeszcze bezczelnie nam próbuje wmawiać, że trzeba “… żeby rozprawić się, raz na zawsze, z głupimi spekulacjami, że ten samolot z Warszawy nie odleciał.” Wyjątkowa perfidia !!!”
         To cytat,z wypowiedzi Zuzanny Kurtyki,mi przypisany.Czy on też nie czyta ,a reaguje na słowa klucze,czy siadły mu nerwy do tego stopnia ???

         Polubienie

         • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 6:31 pm

          Wdowie może się mylić, może mieć wszystkiego dość/
          Albo ktoś inny może „obsługiwać” jej blog.

          Ale ty jesteś przecież podobno bystry facet, więc zapewne dostrzegłeś, że zdjęcia nie pokazują śp. L. Kaczyńskiego, a kołowanie rządowego TU154 o niczym nie świadczy poza kołowaniem.

          Kołuj tak dalej. Ale nie dziw się, że nie masz na takie kołowania amatorów prócz trollla libro77 🙂

          Polubienie

         • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 6:46 pm

          Nie sądzę by ktoś obsługiwał jej blog. Rodziny smoleńskie z kręgu p. Melaka, M. Wasserman i Zuzanny Kurtyki po prostu już wiedzą co się stało. Antoni Macierewicz im pomaga: http://www.youtube.com/watch?v=5XCA2xZyTq4&feature=related

          Polubienie

         • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 7:14 pm

          Tak się chwilami zastanawiam,czy ktoś nie przejął nicka,bo prymitywizm wypowiedzi,i argumenty ,są coraz dziwniejsze,czyżby kilka osób pisało pod tym samym nickiem.??
          Podobnie było z antymaterialnym@ vel fakir@,był że by to, jeden zespół alisów ,
          który walczył sam z sobą ????

          Polubienie

         • hjk 15 kwietnia 2012 o 7:27 pm

          Słusznie powiedziałeś, ze im „pomaga”, a jak wiedzą i nie mówią, to tym gorzej dla nas i dla nich.
          Prawda jest straszna, straszniejsza niż przewidywałem w artykule post – 10-kwietniowym jeszcze na „grypie…”:
          http://grypa666.wordpress.com/2010/04/15/lyndon-johnson/#comment-52937
          A jest najprawdopodobniej mieszanką 2 najgorszych możliwości – kto się nie boi – czytać tu:
          zamach.eu

          Polubienie

    • Aśka 15 kwietnia 2012 o 6:52 pm

     zenobiusz 15 Kwiecień 2012 o 10:58 am
     Te materiały ,są dziwnie przemilczane,natomiast lansuje się absurdalną tezę o dwóch samolotach,i o zamordowaniu,ofiar gdzie indziej ,i w innych okolicznościach.
     _____
     http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1

     fragment wydanej przez wydawnictwo Rafael pod patronatem Niepoprawnych książki „Wdowy smoleńskie”. Z rozmowy z Beatą Gosiewską.

     „- Czy Pani ma jakiś swój scenariusz tych wydarzeń? Co stało się z samolotem? Dlaczego rozpadł się na tyle części?
     – Dla mnie wersja oficjalna, która pojawiła się bezpośrednio po katastrofie w mediach, jest całkowitą dezinformacją. (…) Było też dużo przedziwnych wydarzeń po tej tragedii. Jeden z ekspertów twierdził, że to, co jest tam porozrzucane, to nie są szczątki tego TU 154. Fotele są z innego samolotu. Człowiek ten już, niestety, nie żyje. Mówię o panu Wróblu, wybitnym ekspercie. Zadawane przez niego pytania pozostały do tej pory bez odpowiedzi. (…)
     _____
     A może jednak gdzie indziej? Bo to nie jedyny ślad.

     Polubienie

     • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 6:55 pm

      VOILA!

      Polubienie

     • ALFA 15 kwietnia 2012 o 8:29 pm

      Lot, którego nie było?
      Zacznijmy od początku drogi Delegatów udających się rankiem 10 kwietnia 2010r. do Katynia, czyli od Okęcia.

      10 kwietnia 2010r. sobota, dzień w którym Prezydent Polski wraz z małżonką, przdstawicielami parlamentu, polskimi i natowskimi oficerami, przedstawicielami rodzin katyńskich miał się udać na uroczystości 70 rocznicy zbrodni na polskich oficerach dokonanej przez Rosjan.

      Celowo napisałam, że miał się udać, ponieważ do dnia dzisiejszego nie ma żadnej dokumentacji wizualnej
      z Okęcia. Nie ma również stenogramów z wieży kontroli lotów na Okęciu, nie ma dokumentów z Centrum Operacji Powietrznych z tego dnia dotyczących wylotu delegacji.

      Żeby uprawdopodobnić wylot delegacji pojawiła się tzw. „wrzutka”o tym, że gen. Błasik miał lecieć do Rosji Jakiem-40 z pozostałymi generałami na jakieś tajne spotkanie z oficerami armii rosyjskiej.

      Nie ma do dnia dzisiejszego zdjęć satelitarnych. Nie ma. No skoro nie było lotu, to i zdjęć nie ma!

      Myśląc logicznie, skoro nie ma takiej dokumentacji, to powód może być tylko jeden:NIE BYŁO LOTU SAMOLOTU!

      Myśląc logicznie: SKORO NIE BYŁO LOTU DO ROSJI, NIE MOGŁA WYDARZYĆ SIĘ KATASTROFA!

      Tutaj należy postawić pytanie:CO WIĘC STAŁO SIĘ Z CZŁONKAMI DELEGACJI?

      O tym, że nie było lotu TU154M świadczy błędny plan lotu, pokazany przez ś.p. Dariusza Szpinetę, który pokazał ten plan w telewizji, twierdząc, że samolot wg. tego planu nie mógł polecieć do Rosji.

      O tym, że samolot nie mógł polecieć do Rosji może też świadczyć brak zgody na wlot do Rosji oraz lądowanie na jakimkolwiek lotnisku w tym kraju.

      Wreszcie o tym, że takiego lotu nie było może świadczyć raport NIKu, w którym jest napisane, że samolot nie miał prawa lecieć do Smoleńska, bo tego lotniska nie ma w wykazie lotnisk, lotnisko to jest nieczynne.

      Myśląc logicznie dochodzimy do wniesku, że skoro lot się nie odbył, bo nie ma na to żadnych dowodów, żadnej dokumentacji, a tych, którzy mieli uczestniczyć w obchodach rocznicy w Katyniu nie ma już od dwóch lat, to musieli zginąć/zaginąć w Polsce!

      Wiemy, że jeszcze w nocy podjeżdżały samochody po członków delegacji. Dokąd ich one wiozły?
      Czy te samochody podwoziły delegatów na Okęcie? Czy tam w celach „bezpieczeństwa” pojawiała się „ochrona” i w celach „bezpieczeńsktwa” odprowadzani byli delegaci do hangaru, w którym miał czekać na nich samolot, ukryty w hangarze w celach „bezpieczeństwa”., bo jeden z samolotów UE był zagrożony porwaniem? Czy w tym hangarze p. Szczegielniak rozdawał „materiały” i rozetki oraz identyfikatory uczestnikom?Czy ktoś jest w stanie udowodnić, że rankiem 10 kwietnia 2010r. samoloty z delegacją wyleciały z Okęcia
      i opuściły granicę Polski?

      Czy jest ktoś w stanie przedstawić Polakom wiarygodne dokumenty na potwierdzenie, tego że te loty miały miejsce?
      http://liberta.salon24.pl/399881,lot-ktorego-nie-bylo

      Polubienie

      • felicyta 15 kwietnia 2012 o 8:40 pm

       Easy Rider
       Tak, uważam, że całe śledztwo powinno się zacząć od Warszawy i Okęcia, a nawet kilka dni wcześniej.
       Przecież to wszystko jest na miejscu, w Polsce.
       10 kwietnia prokuratura, żandarmeria, policja powinny być zaraz po ogłoszeniu „katastrofy”na Okęciu, w Pałacu Prezydenckim, Kancelarii Premiera, MSZ, BOR, MON, itd. i zabezpieczyć właściwe dokumenty.
       Powinni być wszędzie tam, gdzie były osoby, które organizowały ten wylot.
       Tymczasem wszyscy skupili się na Rosji i na Siewiernym, nie wierzę, że będąc tam nie zauważyli, że tam nie wydarzyła się żadna katastrofa.

       Tutaj wcale nie trzeba nikogo o nic prosić, nie trzeba prosić o żadne dokumenty, ani żadne kopie, tutaj wszystko jest do ustalenia, wystarczy zapytać świadków, rodziny.
       Te wszystkie pytania, które Pan tutaj zadał jest komu zadać, wystarczy tylko chcieć je zadać.
       Gdyby prokuratura była polska, to nie widzę żadnych przeszkód, aby takie pytania zadać pracownikom odpowiednich instytucji, które brały udział w przygotowaniach i rodzinom.
       Od tego należałoby zacząć śledztwo.
       Wtedy wiele spraw wyszłoby na jaw i nie trzeba by prosić o żadne kopie, nie trzeba by przez dwa lata zajmować się szukaniem lotnisk zapasowych dla samolotów, które w ogóle nie wyleciały.
       Chociaż może jakiś poleciał i pasażerowie rzeczywiście zginęli w Rosji. To byli ci, których ciała zostały zidentyfikowane w Moskwie przez rodziny i rodziny te nie mają wątpliwości, że rozpoznały swoich bliskich.
       To byli ci, których rzeczy znalazły się w MSZ i jak pamiętamy jakiś pracownik chciał je spalić, bo mu śmierdziały.
       Natomiast wszyscy ci, których rzeczy trafiły do żandarmerii wojskowej i które potajemnie miały być spalone, zginęli w Polsce.
       Większość zginęła w Polsce.
       Następnie jeszcze worki z ciałami były dostarczane do Moskwy, tych którzy zginęli w Polsce, ale rodziny chciały ich identyfikować w Moskwie.
       Wystarczy poczytać wspomnie nia p. Stanzaga z pobytau w Moskwie, kiedy pojechał tam identyfikować swoją kuzynkę Ewę Bąkowską.
       On opowiadał, że z początku nie było wszystkich ciał, że były w workach dowożone, że mu mówili, że jeżeli mu się nie uda zidentyfikować kuzynki, to jest jeszcze szansa na to w dniu następnym, bo jeszcze będą dowiezione jakieś ciała.
       Dlatego tak w niektórych, właściwie w większości przypadków udało się namówić rodziny, aby rezygnowały z lotu do Moskwy.

       Myślę też, że dużą rolę w całym zamach odegrało MSZ, to przecież nikt inny jak R.S. wysyłał smsy do wszystkich i to on dzwonił do J.K. z informacją o „katastrofie”, to w MSZ znalazły się rzeczy zabitych, wreszcie to z MSZ Paszkowski potwierdzał, że to był Jak40. Od pierwszych chwil to MSZ odgrywał główną rolę dezinformacji.

       Gdyby całe śledztwo zaczęto od początku, tak jak należy, to okazałoby się, że wcale nie trzeba ruskich o nic prosić, bo cała tragedia rozegrała się tutaj i wracanie w kółko ze śledztwem do Rosji i na Siewiernyj nie ma już sensu, to strata czasu.
       Trzeba drążyć, szukać w Polsce.
       Serdecznie pozdrawiam.
       http://liberta.salon24.pl/399881,lot-ktorego-nie-bylo

       Polubienie

       • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 6:16 pm

        A sie wtrynie : samolotów było dwa, lub nie dwa – jeden. Syćcy wysiedli w locie a na pokład wsadzono miecho z bliżej nie określonej rzeźni. ALbo tak, jeden poleciał z mięchem na pokładzie nad „cel” a drugi wylądował i cała rzesza pasażerów spędza wolne juz chwile na MAJORCE, dobrze zaaranżoany zamach…….ale macie problemy z ustraleniem faktów. Dobra ! W Pentagon ponoć wbił sie samolot, ale……….nie był on niestety pasażerski jak i ten co sie rozbij gdzieś tam. Prawdopodobnie nigdy go tam niebyło ! PSY-OP SMOLEŃSK 10/11 – równie dobrze można powiedzieć że to dobrze rozegrana ściema !!! I co wy na to ?

        Polubienie

        • Peryskop 17 kwietnia 2012 o 1:02 am

         Kosiar@, ściema tak, ale czy dobrze rozegrana ?
         Spartolona do kwadratu. Już niedługo wysypie się więcej…

         Polubienie

      • ALFA 15 kwietnia 2012 o 9:05 pm

       ILE RAZY PREZYDENT KACZYŃSKI BYŁ W KATYNIU ????????????
       „LISTA OBECNOŚCI Ś.P. LECHA KACZYŃSKIEGO W KATYNIU
       10 kwietnia 2006 r. – nieobecny
       17 września 2006 r.- nieobecny
       10 kwietnia 2007 r. – nieobecny
       17 września 2007 r. – obecny (wybory do sejmu)
       10 kwietnia 2008 r. – nieobecny
       17 września 2008 r. – nieobecny
       10 kwietnia 2009 r. – nieobecny
       10 września 2009 r. – nieobecny
       2010 – ………………………….. ……(wybory prezydenckie i samorządowe)

       wobec śp. Lecha Kaczyńskiego postanowiłem sprawdzić jak to jest z obchodami rocznic i wydarzeń związanych z tymi dniami u naszych przywódców.

       Czy pamiętacie co robili w tym czasie?

       http://stanzag.salon24.pl/274689,szukajac-odpowiedzi-na-liste-obecnosci-s-p-lecha-kaczynskiego-w

       Polubienie

      • Aśka 15 kwietnia 2012 o 9:10 pm

       No i ten hangar na Okęciu, który był najpierw remontowany, a wkrótce potem zburzony.

       http://clouds.salon24.pl/399036,byl-sobie-hangar-tajemnicze-okecie-2010

       Jeszcze stał w 2009 roku, w październiku 2010 był w trakcie rozbiórki, a już w kwietniu 2011 roku nie zostało po nim nic.
       zdjęcia

       Polubienie

       • Aśka 15 kwietnia 2012 o 9:13 pm

        A, i jeszcze zakaz wydany pracownikom lotniska oraz pilotom udzielania wywiadów i pisania w internecie nt. tego zdarzenia.

        Polubienie

   • Tola 15 kwietnia 2012 o 1:25 pm

    @Zeno -mnie sie ten film nie otwiera wiec nie moge wyrazic swojej opinii na ten temat.
    Natomiast zastanawia mnie dlaczego wlasnie teraz sie ukazal?
    Dlaczego ktos go tak dlugo ukrywal/przetrzymywal?
    Ten ktos,skoro go nakrecil to na pewno sledzil cala ta historie i wiedzial,ze taki dokument bylby bardzo przydatny.

    Polubienie

    • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 1:27 pm

     Wejdź w link do mojej strony,tam się otwiera,Pytanie brzmi,czemu od sześciu miesięcy cicho o tym filmie.A pojawił się w odpowiedzi na karkołomne tezy jakie zaczęto lansować,w oparciu stwierdzenie,że nie ma filmów i zdjęć.

     Polubienie

     • Tola 15 kwietnia 2012 o 2:22 pm

      @Zeno-dla mnie to nie tak.Jak sie robi sledztwo to dowody okazuje sie od poczatku ,a nie ze ktos nagle pomyslal,ze mogloby sie to przydac.Tym bardziej,ze od poczatku sprawa wylotu byla jedna z niewiadomych.
      Oni caly czas tak robia „odpowoadaja na spekulacje”.i od razu pojawial sie jakis nowy dowod lub swiadek.
      Jak mowie,filmu nie widzialam ,ale sposob dzialania podczas calego sledztwa jest identyczny.

      Polubienie

      • Tola 15 kwietnia 2012 o 2:24 pm

       Dodam jeszcze,ze w podobnych sytuacjach zwiazanym z jakimis wiekszymi wydarzeniami ,zawsze byl jakas relacja z odlotu czy wyjazdu.
       Tu taka wazna sprawa i nikt prezydenta nie widzial,ani w Polsce ani w Smolensku (film Wisniewskiego).Potem nagle znalazlo sie cialo , a teraz film z odlotu.
       Nawet gdyby film byl prawdziwy to moze to byc jakikolwiek inny odlot prezydenta.

       Polubienie

       • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 3:25 pm

        Nie ma żadnego odlotu !
        Jak zauważyła jak zwykle nadzwyczaj kumata Aśka na podrzuconym pani Zuzannie Kurtyce filmiku pokazano tylko 40-sekundowe kołowanie Tu154M, JAKa (lub 2) w tle oraz dwa schodki samojezdne przemieszczajace się na bliższym planie. Na filmiku nikt nie wsiada, żaden samolot nie odlatuje ! Nawet nie można dostrzec czy to 101 czy 102!

        Ponadto jest kilka zdjęć z kilkoma osobami stojącymi koło schodków i z kilkoma limuzynami przed stojącym TU 154M/101. Tu też nie widać żeby ktoś wsiadał – zwłaszcza Lech Kaczyński !

        Cały komentarz to jeden wielki wcisk kitu naiwnym lemingom, a Zeno@biust tu nawija jak trolll !

        Trzeba mieć w głowie dużo fluoru, żeby dać się nabrać na tę kolejną hucpę „służb specjalnych”.

        Polubienie

        • Aśka 15 kwietnia 2012 o 6:16 pm

         Już dawno nie poświęciłam tyle czasu na rozdrapywanie Smoleńska. Stało się to za sprawą Zena (może taki był jego cel). Znalazłam taki wpis:
         http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-sasina-cz-2#
         W to akurat nie wierzę. Nie ma żadnych, najmniejszych przesłanek, że Prezydent tego ranka dokądkolwiek wyleciał.Odwrotnie, nieudolne próby ze strony osób związanych z kręgiem PiS podrzucenia opinii publicznej zmanipulowanych zdjęć rzekomego wylotu Prezydenta z Okęcia nakazują najwyższą ostrożność wobec tego „faktu”.
         JOANNA MIESZKO-WIÓRKIEWICZ 2853086 | 15.04.2012 18:13

         Polubienie

         • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 6:51 pm

          Zeno i każdy Polak ma prawo rozdrapywać ten temat, ale każdy na prawo mieć własną opinie, do momentu gdy będą 100% dowody na to, że np. zrobiły to służby rosyjskie na zlecenie rządu rosyjskiego. Dlaczego to zaznaczam? Ponieważ mogły to zrobić służby rosyjskie na zlecenie rządu światowego, czyli banksterskiego. Ja się przychylam do tej drugiej wersji, nie wierzę, żeby Putin chciał zestrzelić nad swoim terenem polskiego ustępującego Prezydenta. To przecież byłby samobój.
          Jeszcze raz przypomnę – po śmierci ś.p. L. Kaczyńskiego i S. Skrzypka Belka od razu zaciągnął pożyczkę dla Polski na 20 mld dolarów. A kim jest Belka – wiadomo.
          Dla Rosjan Polska z syjonistycznym rządem nie jest wygodna, PiS jaki jest taki jest, ale nie chce się podporządkowywać dyrektywom ani ze wschodu, ani z zachodu. PO i PSL to sługusy obu stron – wystarczy spojrzeć na ich postawę w stosunku do GMO.
          Ale jeszcze raz zaznaczę – nie chcę by ten blog stał się kolejną stroną poświęconą Zamachowi Smoleńskiemu. Temat można i należy poruszać w dyskusjach, ale lada moment będziemy mieć śmiertelnie poważne problemy na głowie – rozruchy, możliwa wojna atomowa, głód i skażenie środowiska.

          Polubienie

         • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 7:30 pm

          Ja tylko,wkleiłem post informujący,o filmie i zdjęciach,z linkiem do mojego bloga,
          a wyszedł z tego ciekawy test
          aktywności,dziwnych ludzi,
          nie mających odwagi ,
          lub mających zakaz pisania na moim blogu.
          Test ,niezamierzony,dał,nadspodziewany efekt.
          Niemniej zaśmiecił temat wpisu,
          i o to też chodziło,pokazać jaki ze mnie pieniacz.
          Dochodzę do wniosku,że zainteresowani,moimi poglądami,
          sami znajdą mój blog,i wklejanie linków nie ma sensu,
          a daje preteksty,do coraz to nowych sabbathów.
          tym bardziej,że nie więcej jak 150 osób zwykle wchodzi z linków,
          Kto szuka znajdzie,kto nie szuka ,zostanie znaleziony…

          Czas przyspieszył….

          Polubienie

         • Aśka 15 kwietnia 2012 o 8:06 pm

          Nie Zeno, Ty nie tylko wkleiłeś post informujący o filmie i zdjęciach z linkiem do Twojego bloga, ale starałeś się nam narzucić, jak mamy na te zdjęcia patrzeć i co mamy na nich dojrzeć … a to duża różnica

          Polubienie

         • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 9:02 pm

          Ponadto Zeno apelował do Marka, żeby nagłośnił, że są wreszcie „dowody” na odlot rządowego TU154/101 z Okęcia rankiem 10.04.2010. I swoimi metodami – sugerując naszą ułomność -starał się wmówić nam – a także innym stałym i przygodnym czytelnikom Monitora – że nareszcie pojawiły się niezbite dowody obalające wariant „2M” zamachu.

          A tak przeprowadzona akcja potwierdza trzy mizerie:
          – fiasko wmawiania Polakom że rządowy TU154 odleciał z Okęcia z 96 ofiarami na pokładzie;
          – niską popularność i poczytalność Zenobiusz’s bloga;
          – pokrętne pobudki kierujące jego właścicielem.

          Polubienie

         • hjk 16 kwietnia 2012 o 12:58 am

          jeszce jedno pytanie – ile było takich odlotów polskiej delegacji i z której to był filmik?

          Polubienie

      • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 2:35 pm

       Tola@
       ,jaka trudność wejść na moją stronę ,i zobaczyć film i zdjęcia z odlotu.Czy ty w ogóle czytasz to co ja napisałem,czy jesteś bytem elektronicznym ,który reaguje na słowa klucze ,i wkleja gotowe teksty. ???

       🙂 🙂 🙂 🙂

       Polubienie

       • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 3:51 pm

        Tola, spróbuj odpalić bezpośrednio z linku film z próby „kołowania” nam w głowach.

        Polubienie

       • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 4:06 pm

        Zdumiewający przebieg ma ta wymiana zdań.Ja tylko wkleiłem ,jako troll,wzmiankę i linka,informujące,że na moim blogu poruszam ten temat.I posypaoboewa lawina ,choć zorro,poniżej ,w kontynuacji,to zapewne nasz Perry@Skop,równie błyskotliwe nicki,i gotowiec pod ręką.
        Będą spisane słowa i uczynki……

        Polubienie

        • Tola 15 kwietnia 2012 o 4:45 pm

         @no i Zeno normalnie gadamy o tym.
         Zobaczylam i film i zdjecia i jest to warte – NIC.
         Pisalam ci,ze zastanawialam sie nad okolicznosciami tego pojawienia sie filmu i tylko to analizowalam,sposob prowadzenia tego sledztwa od poczatku itp.
         W koncu udalo mi sie zobaczyc zdjecia i film i nie zmienilo to mojego zdania.
         A jesli juz to tylko na potwierdzenie tego co myslalam wczesniej,ze nikt prezydenta nie widzial.
         Zastanawiam sie dlaczego zaczynasz mnie obrazac?
         Dlatego,ze nie obejrzalam filmow i zdjec?
         No prosze, odpowiedz mi jaki jest tego powod?
         Co do wklejania to raczej twoja specjalnosc-jak mozna przeczytac wyzej ,moje komenty sa krotkie i logiczne w calej dyskusji wiec nie ma mowy o wklejkach!
         Czekam na odpowiedz jaki jest powod ,ze mnie obrazasz?

         Polubienie

        • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 4:45 pm

         http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/15/ks-stanislaw-malkowski-komentuje-scisly-zwiazek-klamstwa-ze-smiercia-widac-w-zamachu-smolenskim-ktorego-druga-rocznice-wlasnie-obchodzimy/
         “Maryja wskaże wam drogę i z Jej pomocą pokonacie waszych wrogów. Im więcej dusz włączy się w to powstające dzieło, im więcej kapłanów podejmie wraz z ludem Bożym tę krucjatę modlitwy, tym szybciej odniesiecie zwycięstwo i odczujecie macierzyńskie wstawiennictwo Maryi. Ona okryje was płaszczem swojej miłości. To dzieło jest owocem działania Ducha Świętego dla utrzymania i wiary i nadziei w waszym narodzie.

         Polubienie

         • rabarbarek 16 kwietnia 2012 o 3:30 am

          Zastanawiajacy jest tez watek ubran . Pamietam , ze przy okazji sledztwa , czlonkowie rodzin ofiar zamachu , zbulwersowani byli faktem , ze ubrania ich bliskich zostaly spalone , a jako przyczyne podano , ze ze wzgledow zdrowotnych, [ brud , bakterie , itd] Czesc rzeczy oddanych jak obrazki, breloczki, guziki byly w dobrym stanie.

          Stosunkowo niedawno , delegacja z Warszawy udala sie do Smolenska , aby podpisac jakies umowy z tamtejszym samorzadem i jeden z mieszkancow Smolenska postanowil wykorzystac okazje do oddania Polakom sladow tragedii , ktore odkupil i przechowywal w swoim garazu. Czlonkowie delegacji udali sie do owego garazu , zrobili zdjecia i zadenuncjowali faceta u sluzb specjalnych.
          Wiadomo [ tylko czy to naprawde wiadome?] , ze sluzby facetowi zabrali szczatki samolotu i ubrania ofiar[ ? ] zarekwirowali , zatrzymano go i zmuszano do wydania nazwiska pasera.
          Jesli wiadomosc jest prawdziwa to pewnie czlowiek zginie lub zniknie , bo byl w posiadaniu czegos czego nie pokazano nawet rodzinom [ ubrania] Skad sie wziely ubrania w jego garazu i czy byly to ubrania ofiar i w jakim stanie tez pozostanie tajemnica.
          Polskiej delegacji materialy zdjeciowe zabrano , jak to ladnie nazwano , na potrzeby sledztwa.

          Wniosek ? Zaciera sie wszystkie mozliwe slady. Pamietacie ofiary raz byly , raz ich nie bylo, siedzenia byly lub ich nie bylo, pozar byl lub nie , wybuchy raz byly a innym razem zalegala cisza, raz Gen Blasik poganial pilota , innym razem robil to ktos inny, raz pilot wolal O Jezu innym razem O , K… , i dlatego mysle , ze nalezy rozpatrzyc sprawe , czy samolot byl czy go nie bylo. i czy polska delegacja rzeczywiscie wyleciala samolotem , ktory nam sie pokazuje.

          Pamietajmy jeszcze o tym , ze czas Ila 76 , ktory jakoby mial ladowac na Siewiernyj , ale zrezygnowal , tez podawany jest roznie . Raz byl przed naszym Tu 154 15 minut a innym razem 30 minut przed nim. To tez ciekawy watek , biorac pod uwage , ze polski samolot byl powaznie spozniony …

          przepraszam za linka do G..a Wyborczego , ale taki dostalam jakis czas temu …

          http://wyborcza.pl/1,91446,11506190,Komitet_Sledczy_bada_fragmenty_wraku_Tu_154M_zabezpieczone.html

          Polubienie

 13. Stanisław 15 kwietnia 2012 o 6:49 am

  Dziękuję Monitor za ten materiał jaki zamieściłeś na stronie.

  Polubienie

  • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 9:48 am

   http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/15/bog-zna-wasze-czyny-i-zamiary-oraz-mysli-kazdego-ujawni-je-w-swoim-czasie-nie-ustawajcie-w-waszej-narodowej-modlitwie-o-odnowienie-ducha-narodu/

   Dzisiaj nie chcą Go uznać Królem, ale nigdy i nigdzie nie zdołają uciec przed Jego Królewskim Majestatem.

   Módlcie się za waszych biskupów, gdyż jeszcze nie wszyscy wyszli z cienia przypodobania się elitom. Chociaż w sprawach etycznych i moralnych dotyczących Kościoła mówią jednym głosem, to w kwestii prawa Narodu, zakorzenionego w Kościele, do decydowania o swej przyszłości dla większej Chwały Jezusa, już zgodni nie są.

   Polacy! Złóżcie wszystko w ręce Maryi, zawierzcie Jej losy teraźniejsze i przyszłe! Rozważcie, że ci, którzy odrzucili Chrystusa jako Króla, nawet w czasie Jego agonii na krzyżu w swojej pysze i arogancji potrafili szydzić z Niego, lecz gdy wszystko się dokonało, kiedy zasłona przybytku rozerwała się i ogarnęło ich przerażenie, zawołali: „Ten prawdziwie był Synem Bożym”. Tak i w waszym narodzie musi się wszystko dokonać, aby światło Ducha Świętego mogło rozjaśnić umysły i przemienić je. W ten sposób Duch Święty będzie mógł odnowić oblicze tej ziemi.

   Polacy, zostaliście powołani do współcierpienia z Chrystusem ukrzyżowanym. Jako naród powinniście świadomie łączyć się w swoim cierpieniu, prześladowaniu i upokorzeniu z cierpieniami Męki Chrystusa. Pod krzyżem stała Matka, i Ona wytrwała do końca, aż po grób Syna; była też świadkiem zmartwychwstania. Jeśli w pełni zrozumiecie to „uczestnictwo Narodu” w cierpieniach Chrystusa, to ukaże się przed wami chwalebny blask zmartwychwstania. I chociaż dzisiaj zostaliście wciągnięci w ideologię bezbożnictwa i nową formę Manifestu*, którego cele nie zmieniły się, to pamiętajcie, że jedynie Chrystus, Król Miłosierdzia może uratować was od idei fałszywego „zbawienia”**.

   Polubienie

   • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:00 am

    Kto jeszcze nie poszedł spać, to trwa niedziela Miłosierdzia:
    http://dzieckonmp.wordpress.com/2012/04/15/jezu-ufam-tobie/

    Polubienie

    • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 1:22 am

     hjk@ czy Ty jak chcesz z kimś porozmawiać to zwracasz się jego dziecka ?

     Gdyby do Ciebie ktoś przysłał swojego syna w jakiejś ważnej sprawie – to jakbyś to ocenił ?

     Polubienie

     • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:51 am

      Zwracam się jak dziecko jest dorosłe 🙂
      pozytywnie, znaczy że Ojciec chce ze mną rozmawiac 🙂

      Polubienie

      • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 1:59 am

       hjk@i co dalej ?

       Pozdrawiam 🙂

       Polubienie

       • hjk 16 kwietnia 2012 o 2:04 am

        end of discussion 🙂

        Polubienie

        • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 2:14 am

         hjk@ niech sie stanie 🙂

         a jutro jak zaszczycisz Swoją obecnością ten świat, zobaczysz jaki jest piekny, choć to dopiero początek 🙂 ale obserwuj uważnie, choć niektóre wydarzenia bedą sie wydawać złe, zauważysz również cuda 🙂 – a od kogo mogą one pochodzić bedziesz już wiedział, zresztą co Ci bede tłumaczył – sam sie przekonasz 🙂

         Polubienie

         • hjk 16 kwietnia 2012 o 2:21 am

          niech się stanie, ale nie kończysz 🙂
          Obejrxył fimy typu „ojciec chrzestny” to zrozumiesz, ze co się da załatwić z Synem, to załatwia się z synem, bo Ojcec ma ważniejsze sprawy na głowie 🙂
          A niektórzy np. preferują rozmowy z matką …

          Polubienie

 14. felicyta 15 kwietnia 2012 o 7:01 am

  Tajemniczy sponsorzy finansują reklamy krytykujące Obamę
  wczoraj, 15:33
  http://biznes.onet.pl/tajemniczy-sponsorzy-finansuja-reklamy-krytykujace,18491,5098650,1,prasa-detal
  od koniec zeszłego roku anonimowy darczyńca przekazał 10 mln dolarów na emisję reklam, które atakowały politykę prezydenta Baracka Obamy i partii Demokratycznej. Wyniosło to na nowy poziom finansowy wyścig, który jest jednym z głównych elementów tegorocznej kampanii prezydenckiej. A w nowym, nieskrępowanym niczym świecie politycznego finansowania z niezależnych źródeł, tożsamość hojnego darczyńcy, podobnie jak wielu innych, prawdopodobnie na zawsze pozostanie tajemnicą.

  Darowizna trafiła na konto Crossroads GPS, konserwatywnej organizacji non profit, którą pomagał założyć polityczny strateg Karl Rove. Z przekazanych zeznań podatkowych, które po raz pierwszy dają szczegółowy wgląd w finanse organizacji, wynika, że inny sponsor przekazał 10 mln dolarów w 2010 r. podczas wyborów parlamentarnych.(…)

  Polubienie

 15. Pingback: Wezwanie Dr. Ratha do mieszkańców Niemiec, Europy i całego świata « Dziennik gajowego Maruchy

 16. hjk 15 kwietnia 2012 o 10:05 am

  symbolika iluminatich już nie tylko w szoł byznesie:
  http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/galeria/382739,1,zyta-gilowska-miala-byc-kandydatka-pis-na-premiera-galeria-zdjec.html

  Polubienie

  • Ado 15 kwietnia 2012 o 10:42 am

   A może tak tylko ułożyła ręce,nie popadaj w paranoje,mi pewnie też jak i innym zdarzyło się ułożyć ”dziwnie” ręce.

   Polubienie

   • Tola 15 kwietnia 2012 o 1:28 pm

    @Ado, hjk – no na tym zdjeciu to nie wyglada na przypadek.
    Gdyby to nie bylo zamierzone to profesjonalny fotograf pewnie by sie nie zgodzil na taki rodzaj portretu.

    Polubienie

 17. Ado 15 kwietnia 2012 o 10:21 am

  Czy kręgi od razu muszą być dziełem wypalania przez jakieś obiekty z powietrza?,są też ”domowe” sposoby na kręgi i również są skomplikowanymi wzorami i branymi za prawdziwe.

  Polubienie

  • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 10:26 am

   Nie mam tego pod ręką, ale badano nachylenie powalonego zboża – udowodniono, że może to być zrobione tylko z jednego odległego punktu. Trudno przypuścić, żeby Obcy robili to z odległego układu planetarnego – nawet jeśli mają super technologię, to musieliby wysyłać wiązki lata wstecz. Owszem, mogli by to robić z UFO na ziemskiej orbicie, ale dlaczego zaraz zakładać, że to robią obcy?
   Dlaczego tych kręgów nie było w latach 70-tych? A, bo nie było jeszcze satelitów z maserami na orbicie.
   Podam jeszcze jeden przykład oszustwa, jak masowe mordowanie bydła. Sprawa ucichła gdy odkryto, że robią to agencje rządowe, które wysyłają nocą ciche czarne helikoptery z rzeźnikami na pokładzie. W planie było zastraszenie ludzi krwiożerczymi „ufokami”, oczywiście preludium do wprowadzenia rządu światowego na wypadek inwazji tych krwiożerczych „obcych”.
   Uważam, że Gamble nie rozeznał dobrze tematu, dał się wmanipulować.

   Polubienie

   • Ado 15 kwietnia 2012 o 10:49 am

    ”Domowy” sposób:

    Wystarczy wbić kołek w miejscu, gdzie ma być środek piktogramu (pamiętając, aby idąc przez pole nie zostawić śladów w postaci połamanych kłosów). Najlepiej wybrać miejsce w środku pola, dobrze widoczne z drogi. Następnie do kołka przywiązujemy sznurek i używamy go jak cyrkla- należy ugnieść zboże tam, dokąd sięga. Należy to robić z głową – centymetr po centymetrze. Nie można po prostu połamać łodyg. Najlepiej działać nocą, na kolanach – tak, aby nikt nas nie zauważył. Do bardziej skomplikowanych wzorów należy użyć deski przywiązanej do sznurka.

    Po skończeniu dzieła wystarczy powiadomić media i czekać na przyjazd turystów i badaczy.

    Są również bardziej skomplikowane metody dające realistyczniejsze efekty.Zresztą biorąc na logikę po co kosmici malowaliby sobie pola informując nas w ten sposób o swoim istnieniu,nie lepiej jak się osobiscie pokażą ?,dla mnie to mistyfikacja.

    Polubienie

    • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 11:00 am

     Ja właśnie nie twierdzę, że robią to kosmici. Jednak efekt ugniatanie zboża byłby inne niż obserwowany w kręgach – tam nie ma złamanych roślin! Badano kąt nachylenia – jest identyczny dla wszystkich. Jak to może być zrobione? Być może pole silne elektrostatyczne, może odpowiednie nagrzewanie mikrofalami (maser). Trudno powiedzieć, na pewno żadne deptanie czy ugniatanie. Poza tym jest tyle tych kręgów, że musiałby być całe brygady ugniatające to nocami.

     Polubienie

     • Ado 15 kwietnia 2012 o 11:05 am

      No oprócz domowych są bardziej skomplikowane metody jak wspomniałem,być może pole silne elektrostatyczne, może odpowiednie nagrzewanie mikrofalami (maser) lub jeszcze co innego :).

      Polubienie

     • sebecx 15 kwietnia 2012 o 12:27 pm

      na dzień dzisiejszy przez customerów i nie tylko są używane do produkcji np. felg motocyklowych cyfrowe obrabiarki laserowe… wkładasz do „pudełka” walec metalu, a wyjmujesz wypolerowany gotowy element często wyglądający niesamowicie… 100 lat temu też mysleli by, że to obcy…

      Polubienie

 18. wacpan 15 kwietnia 2012 o 10:30 am

  jude ONZ nt.pszczol

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/onz-potwierdza-wymieranie-pszczol-wielka-skale

  Polubienie

 19. wacpan 15 kwietnia 2012 o 10:31 am

  co sadzicie nt tych dziwnych dzwiekow??????

  http://zmianynaziemi.pl/wideo/dziwne-dzwieki-w-holandii-wielkiej-brytanii

  Polubienie

  • Ado 15 kwietnia 2012 o 10:52 am

   Jest kilka opcji:
   – dźwięki z kuli ziemskiej
   – dźwieki związane z oddziaływaniem słońca
   – przygotowywanie ludzi pod inwazje z kosmosu(Blue Bleam)
   -przygotowywanie ludzi do przyjscia z kosmosu twórców ”bogów”(demony)
   xD.

   Polubienie

   • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 11:05 am

    Ado, to są dźwięki generowane przy pomocy aparatury opracowanej dla pentagonu.

    Polubienie

   • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 6:27 pm

    albo buddyści uprawiają TANTRYZM

    Polubienie

  • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 11:04 am

   Tim Rifat twierdzi, że to jest efekt działania HAARP na jonosferę, modulowany sygnał częstotliwością akustyczną miałby taki efekt. Sądzę, że jest to bardzo możliwe. Zmodulowana jonosfera naciska na poniższe warstwy z częstotliwością akustyczną i mamy straszny dźwięk, którego nie można zlokalizować, bowiem dochodzi z wszystkich stron.

   Polubienie

  • O Rzesz 15 kwietnia 2012 o 12:40 pm

   Próba naziemna silnika odrzutowego z doplaczem brzmi podobnie.
   Ciekawe czy w pobliżu jest lotnisko wojskowe.

   Polubienie

   • O Rzesz 15 kwietnia 2012 o 1:46 pm

    Sprawdziłem w Google Earth.
    Najbliższe lotnisko wojskowe jest dziewiętnaście km w linii lotu, w Geilenkirchen, w stosunku do wskazanej pod filmem lokalizacji (Netherlands, Limburg in Montfort).
    Są jeszcze trzy cywilne ale najbliższe w odległości ok. 27 km.
    Również sposób zakończenia słyszalności tego dźwięku następuje w sposób podobny do końca próby silnika odrzutowego.

    Jeśli ktoś, kiedyś słyszał dźwięk startujących MiG’ów 21 z przyspieszaczami rakietowymi to ma pojęcie jakie natężenie dźwięku mogło być w odległości np.10 km. od pasa startowego i jak silny dźwięk może się daleko „nieść”.

    Może też tak być że bliżej tej miejscowości znajduje się firma lub jednostka która przegląda i naprawia takie silniki. Czas próby wydaje się dość dziwny ale nie niemożliwy.
    To oczywiście może być moja pomyłka ale rodzaj dźwięku automatycznie nasuwa mi nieuniknione skojarzenia.
    Z dużą dozą prawdopodobieństwa stawiam na próbę silnika odrzutowego.

    Polubienie

    • jolka 15 kwietnia 2012 o 5:18 pm

     Gdyby to był silnik odrzutowy to dlaczego do tej pory nie słyszano podobnych dźwięków ?

     Polubienie

     • O Rzesz 15 kwietnia 2012 o 5:44 pm

      Nie wiem.
      Może ten człowiek był tam przejazdem.
      Może nie wykonywano takich prób wcześniej (na nieutajnionej części zdjęcia lotniska wojskowego w Geilenkirchen z 2005 roku widać samoloty typu AWACS.
      One dopalaczy w silknikach nie mają).
      Wersja odtajniona, z 2009 roku pokazuje już tylko puste pasy i samoloty wyglądające na cywilne.
      Oczywiście nie wiem co to za dzwięk.
      Potrzebna była by opinia „starych” mieszkańców.
      Charakterystyka dzwięku odpowiada temu co znam.
      Każdy pilot i miłośnik lotnictwa pozna ten dzwięk „z daleka”.
      Wy też możecie wątpić w to czy widziałem UFO choć w istocie widziałem i nie była to żadna aerodyna jaką znam (coś co lata z wykorzystaniem różnicy ciśnienia zapewnianej dzięki kątowi natarcia i prędkości. W odróżnieniu od aerostatów, np. balonów).
      Ostatecznie może to rzeczywiście „HAARP” lub „uskok tektoniczny” ale wolał bym żeby jednak tak nie było.
      Dzwięk sugeruje że to coś bardziej zwykłego.

      Polubienie

      • O Rzesz 16 kwietnia 2012 o 11:16 am

       Jest jeszcze jedna opcja … lampa lutownicza!. Daje podobny „odrzutowy” dzwięk. To chyba nawet bardziej prawdopodobne. 😉

       Polubienie

       • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 6:30 pm

        …lub tudzież ktoś zostawił właczony odkurzacz…..hahaha

        Polubienie

 20. lucas003 15 kwietnia 2012 o 11:25 am

  http://polska.newsweek.pl/premier-donald-tusk-dostal-wiktora-w-kat–polityk-roku,90722,1,1.html
  Premie-r Donald Tusk otrzymał Wiktora 2011 – nagrodę dla wybitnych osobowości medialnych. Akademia Wiktorów nagrodziła szefa rządu w kategorii polityk roku
  Obama też dostał swoją nagrodę i w dodatku „Pokojową ” -propaganda złoczyńców poprzez massmedia trwa !!!!!!!

  Polubienie

 21. wacpan 15 kwietnia 2012 o 11:30 am

  fjuczer!!!!:)

  http://di.com.pl/news/44720,1,0,IT_Fiction_Internet_przedmiotow_i_glebsze_potrzeby.html

  Polubienie

  • sebecx 15 kwietnia 2012 o 12:08 pm

   świetny art..

   Polubienie

   • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:13 am

    ale niedawno przeczytałem txt, ze to będzie kolejna rewolucja i kazdy np, dystrybutor napojów będzie zarazem punktem wifi ipowstanie prawdziwa globalna siec wifi, pewnie z jejpomoca będa wszyscy lokalizowani i identyfikowani oraz kontrolowani w swej aktywnosci, a potem dla każdego pewnie chip…

    Polubienie

    • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 1:36 am

     hjk@ czy na tej zasadzie „wszędzie” nie działa telefonia komórkowa ? w czym masz wiec problem ? zakładam że komórke masz zawsze przy sobie, laptopa też targasz wszedzie ? bo ja nie – ale nieraz wifi by sie przydało gdzieś poza domem prawda ?

     Polubienie

     • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 6:41 pm

      Od kiedy isniteje telefonia komórkowa – istnieje system monitorujący telefonjie komórkową……..zaczęło sie to w Brukseli, dawno dawno temu !
      Prosta zasada dla uzytkowników komórek – Jesli niechcesz by wiedzieli cokolwiek o tobie, gdzie jesteś i czy w tym momencie nie marszczysz sobie freda przy pornolu ? – po prosty należy go wyłączyć, choć w obecnych modelach i to nie wystarcza. Słuchawka ? Mikrofon ? Kamera ? huehehe…a na cholere to jest ? Zostawienie kamerki inernetowej włączonej lub nawet tylko wpiętej – to jest problem, twój urzytkowniku sieci – problem !!! Podobnie każdy komp został wyposażony tak samo w identyczny procesor, tylko sprytnie przychamowany. Czy płyta głowna kompa ma jakieś zadanie oprucz tego czym włąsciwie jest ? Ot zagwostka ! Rozczarowani ? Sorry memory, wymazujemy jedyneczke z przodu……..hahaha

      Polubienie

 22. bgraczak 15 kwietnia 2012 o 11:53 am

  Coś czuję, że poświęce dwie godziny i obejrzę ten film! 😉

  Polubienie

 23. bgraczak 15 kwietnia 2012 o 11:54 am

  Coś czuję, że poświęce 2 godziny i obejrzę ten film 😉 Zapowiada się ciekawie.

  Polubienie

 24. felicyta 15 kwietnia 2012 o 12:06 pm

  Poseł PiS o premierze: Kolaborant Moskwy. Zdrajcą jest Tusk
  2012-04-15
  http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/387258,posel-pis-zbigniew-girzynski-o-premierze-jest-kolaborantem-moskwy-zdrajca-jest-donald-tusk.html
  Burza w programie TVN24 „Kawa na ławę”. Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał Zbigniewa Girzyńskiego czy czuje się zdrajcą i kolaborantem Moskwy. Chodziło o słowa Donalda Tuska, który w piątek z trybuny sejmowej zarzucił PiS działania noszące znamiona zdrady narodowej. Chodziło o uchwałę w sprawie zwrotu wraku tupolewa.

  Kolaborantem Moskwy i zdrajcą jest Donald Tusk – odpowiedział Girzyński. Poseł PiS dodał, że premier odwrócił znaczenie słów.

  To on jest zdrajcą – dodał Girzyński.(…)

  Polubienie

  • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 12:35 pm

   Ci ciągle z tą Moskwą… Wojna atomowa może lada moment wybuchnąć i wszyscy będziemy jej ofiarami, i to nie z winy „Moskwy”. Dlaczego ludzie nie widzą naprawdę realnego zagrożenia dla naszego życia?

   Polubienie

   • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:14 am

    oni już tak maja to taka opcja polityczna pn. „hajda na Moskala”

    Polubienie

    • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:16 am

     Rosja swieta nie jest nie ma sie co oszukiwać, to imperium i kazde imperium ma swą polityke imperialna czy imperialistyczną, ale nie należy przesadzać i winic za wszystko najblizej położone imperium…

     Polubienie

     • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 6:44 pm

      Bo czasem najciemniej pod latarnią jest……..

      Polubienie

 25. zorek 15 kwietnia 2012 o 12:13 pm

  Na temat niby zdjeć z Okęcia wrzuconych przez Zenobiusza. Temat stary, zdjęcia nic nie wyjasniające.
  Zezowaty zorro pisał o tym :

  Dziwne zdjecia pani Kurtyki
  Autor: zezowaty Zorro o 11:11 Etykiety: Katyń
  Swego czasu, na blogu FYM {www.freeyourmind.salon24.pl} dwukrotnie w roku 2011 przetoczyła się dyskusja na temat licznych niespójności zdjęć, zamieszczonych na witrynie stowarzyszenia pomniksmolensk.pl, a mających rzekomo przedstawiać ostatnie znane ujęcia Tupolewa,
  przy porannym abordażu przed ostatnim lotem 10.04.2010. Z oczywistych względów zdjęcia te mocno zainteresowały internautów, a uzasadnione podejrzenie ich fałszerstwa wyraziło dość spore grono dyskutantów, wyraźnie znających się na cyfrowej obróbce zdjęć.

  Niedługo po pierwszej odsłonie burzliwej dyskusji na blogu FYMa na witrynie pomniksmolensk.pl {http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=861} pojawiła się jednoznaczna notatka, potwierdzająca autentyczność i wiarygodność zdjęć, zrazu anonimowo, a później – po drugiej fali dyskusji (a więc najwyraźniej w reakcji na nią) – przeredagowana tak, że od maja 2011 jest sygnowana pełnym nazwiskiem Zuzanny Kurtyki.

  Jednocześnie na blogu FYMa pojawiło się inspirowane stado troli, zarzucające dyskutantom złą wolę, szarganie pamięci zmarłych i inne niestworzone pomysły, jednym słowem wylano rzeki pomyj na internautów powątpiewających w integralność zamieszczonych zdjęć, które wyglądają na fałszywki nawet dla niewprawnego oka. Okazuje się, że wyrażanie wątpliwości co do skandalicznie marnej i podejrzanej jakości obrazków w internecie jest niedozwolone.

  Aby rozwiać wątpliwości {http://zezorro.blogspot.com/2011/12/zuzanna-kurtyka-wezwanie-publiczne.html} wezwałem publicznie 20 grudnia 2011 publikatora zdjęć – panią Kurtykę – do ujawnienia źródła (cyfrowego oryginału) z aparatu, którym wykonano te zdjęcia. Jest oczywiste, że autor ma je w swoim aparacie, a ich skopiowanie w dowolnej ilości, jest dziecinnie łatwe. Skoro zdjęcia zostały już upublicznione w internecie, nie chroni ich już żadna ochrona prawna (tajemnica, prawa autorskie itp.), bowiem rzeczone wizerunki już rozeszły się w przestrzeni publicznej i są powszechnie znane. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby upublicznić także ich cyfrowy oryginał, który – jak zaznaczono wyżej – był i jest w posiadaniu twórcy. Co więcej uczynienie zadość żądaniu jest technicznie bardzo łatwe – boć zdjęcia obrobione już opublikowano – a rozstrzygnęłoby wszystkie wątpliwości co do wiarygodności zdjęć, a może nawet ujawniłoby nowe nieznane dotąd fakty.

  Pani Kurtyka nie zareagowała na wezwanie, a przez internet przetoczyła się kolejna kampania nienawiści, odbierająca cześć i honor osobom ważącym się żądać od pani Kurtyki jakiś wyjaśnień. Sama zainteresowana milczała jak zaklęta. Wobec powyższego 13 stycznia 2012 opublikowano ponowne wezwanie {www.docstoc.com/docs/110835377/kurtyka2} do ujawnienia źródła zdjęć oraz wysłano to żądanie pocztą elektroniczną na wskazany adres na pomniksmolensk.pl. Administrator listele otrzymał i ich otrzymanie potwierdził, z adnotacją, że przekazał pani Kurtyce.

  Mimo upływu znaczącego okresu czasu wciąż czekamy na jakąkolwiek rzeczową odpowiedź i wszystko wskazuje na to, że z jakichś tajemniczych względów autor zdjęć nie może pokazać ich oryginałów, zatem przypuszczenie sformułowane w wezwaniu zamienia się nieuchronnie w praktyczną pewność. Zdjęcia z rzekomego odlotu tupolewa są najwyraźniej ordynarną fałszywką, a jej autorzy milczą w nadziei, że problem odejdzie. Nie odejdzie, drodzy ulubieńcy mediów, skoro już coś opublikowaliście, będzie to was prześladować bez końca. Zaklęcia o wiarygodności i świętości nic nie pomogą. Fakty są sprawdzalne, a bajki niestety nie. Pani Kurtyka, skoro ma dość siły na publikację zdjęcia z komentarzem, ma też dość siły na jego republikację w oryginale, bez żadnych ozdobników, chyba że siły tej nie ma – na przykład z przypuszczalnego powodu, iż stworzenie dobrego oryginału byłoby zbyt pracochłonne.

  Nic to do rzeczy nie ma szacunek do zmarłych i tym podobne rzewne historie. Szanowna wdowa z własnej nieprzymuszonej woli opublikowała artykuł z przedmiotowymi obrazami i wywołała wokół nich kontrowersje. Ma zatem moralny i techniczny obowiązek wyjaśnienia i przecięcia domysłów, spekulacji i pomówień. Cóż prostszego, niż pokazać prawdziwe zdjęcia? Jeśli mamy do czynienia z fałszywką – a tak należy dziś wnioskować z przebiegu wypadków – pojawią się nowe, nieoczekiwane tropy w środowisku pokrzywdzonych, jeśli wątpliwości okażą się błędne – atmosfera cię w końcu oczyści. Tak, czy owak przyniosłoby to pozytywny skutek.

  Jak zaznaczałem wcześniej w wezwaniu, oczekuję iż nie zobaczymy oryginałów, bowiem stworzenie dobrej fałszywki zdjęcia jest nad wyraz skomplikowane, a i tak fachowiec je rozpozna. Genialne fałszywki rozpozna tylko mistrz, ale przecież i te nie są całkowicie bezpieczne. Bezpieczna jest tylko prawda, bo ta – w odróżnieniu od kłamstwa – sprawdza się za każdym razem. Mamy tu do czynienia z klasycznym testem prawdy – czy podda się próbie? Kłamstwo unika testu za wszelką cenę, jak diabeł święconej wody i nieuczciwy kramarz cechowej wagi. Tak – przypuszczam iż zdjęcia są sfałszowane. I drugie tak – jestem praktycznie pewien, że oryginały nie istnieją. Udowodnijcie, że się mylę, pokażcie je. CISZA.

  Polubienie

  • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 12:33 pm

   Przykładem dobrze sfałszowanych zdjęć są zdjęcia „z Księżyca”, które zostały zdemaskowane jako fałszywki. W momencie gdy je robiono, nie zdawano sobie sprawy jak daleko pójdzie technika komputerowa do analizy zdjęć. Podobnie i tu – jeśli zostały sfałszowane, to na pewno da się to udowodnić. Jak w przypadku rzekomego certyfikatu Obamy. Oczywiście, jeśli oryginał jest prawdziwy to nie pomogą żadne techniki identyfikacji fałszu. Być może Zuzanna Kurtyka czeka na właściwy moment, bowiem podejrzenia, o których mowa wyżej mogą być prowokacjami.

   Polubienie

   • Tola 15 kwietnia 2012 o 1:46 pm

    Pani Zuzanna Kurtyka stracila meza i przez to moze jest latwiejszym celem dla zrobienia jakiegos oszustwa.Mysle,ze opublikowala to w dobrej wierze i nawet do glowy nie przyszlo jej zwracanie uwagi na oryginaly.
    Ktos wykorzystal ja jako wiarygodny srodek przekazu dla kolejnej falszywki.
    Co prawda nie widzialam filmu,ale okolice tego zdarzenia sa conajmniej dziwne.
    Dla mnie niewiarygodne.

    Polubienie

    • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 3:48 pm

     „Co prawda nie widzialam filmu”
     Tala@,
     Czemu tak uparcie nie oglądasz tego filmu,czy automaty reagują tylko na ,słowa klucze,a analiza filmu to już co innego,gotowce nie przewidują ??

     Polubienie

     • Tola 15 kwietnia 2012 o 4:53 pm

      Uparcie nie ogladalam tego filmu poniewaz nie otwieral mi sie z twojej strony.
      Zobaczylam go z linka podanego przez Peryskopa?
      Rozumie,ze jest to dowod na to,ze jestem elektronicznym bytem i automatem.
      Taki jest twoj wniosek.
      Wspolczuje ci ,ze na takie blyskotliwe wnioski tylko cie stac!

      Polubienie

      • rabarbarek 15 kwietnia 2012 o 5:02 pm

       Kochani nie mam czasu w tej chwili na komentowanie , ale wrzuce serie zdjec z kilku dni w kwietniu 2010 roku. Sa tam zdjecia z odlotu Tuskodelegacji.
       Jakze inne od wylotu delagacji z 10 kwietnia. Takze przylot do Smolenska Tuska i Putina odbyl sie przy fleszu aparatow. To co widzimy na zdjeciach z niby odlotu sp. Lecha Kaczynskiego spokojnie moglo byc falszywka zaczerpnieta z 7 kwietnia. Na nich po prostu nic nie widac.

       I de w tej chwili na uroczystosc odsloniecia tablicy pamiatkowej ku czci poleglych w katastrofie. Beda tam tez rodziny zamordowanych 10 kwietnia 2010 roku. Odgruzowano lotnisko w Smolensku , czas na odgruzowanie prawdy!!!!
       cdn

       http://clouds.web-album.org/album/11846,7-kwietnia-smolensk

       Polubienie

       • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 5:49 pm

        7 kwietnia – Smoleńsk (zdjęć: 131, 2010-10-18)
        Tylko to jest w Twoim linku,Trudno pomylić Smoleńsk z Okęciem.
        Może masz link i z Okęcia.???

        Polubienie

        • rabarbarek 16 kwietnia 2012 o 12:07 am

         Zenobiuszu , Zdjecia wrzucilam , zeby kazdy mogl zobaczyc , jak duzo jest zdjec z odlotu Tuska , natomiast zdjec z odlotu Prezydenta wciaz brakowalo. I brakuje. Polski samolot z numerem bocznym 101 fotografowany byl na sto mozliwych sposobow.[ Przed wypadkiem, m.in. lot do Pragi] Migawka 20 sekundowa z odlotu wcale nie oznacza [ 37 sekund minus napisy] , ze siedzial w srodku Prezydent i cala delegacja. Jesli ktos nakrecil 20 sekundowa migawke , to dlaczego nie pstryknal choc jednego zdjecia czlonkow delagacji wchodzacych na poklad? Podobno w postaciach kolo schodow [ zdjecie] widac sp. L. Kaczynskiego , ja przez niezla lupe nie zauwazylam. Za duzo pytan bez odpowiedzi. Dlatego warto zbadac kazda nowa teorie , kazdy nowy slad.

         Sprawa Smolenska powinna nas laczyc a nie dzielic.

         Na dzisiejszych uroczystosciach odsloniecia pomnika – tablicy upamietniajacej ofiary zamachu , obecna byla pani Merta. Wyrazila slowa wdziecznosci wszystkim , ktorzy szukaja prawdy, ktorzy pomagaja aby o tej tragedii swiat nie zapomnial.

         Nie tylko rodziny zamordowanych powinny walczyc o to , aby znalezli sie winni tego morderstwa z zimna krwia , ale wszyscy Polacy , bo winni to jestesmy Ofiarom.

         Czas nie tylko leczy rany , ale takze zaciera slady. Wlasnie udostepniono dziennikarzom mozliwosc sfotografowania wypucowanego Tutka na lotnisku Siewiernyj. Najpierw pol roku szczatki samolotu lezaly w deszczu , bez zabezpieczenia , teraz ktos go wyczyscil i to wyczyscil z dowodow zbrodni. Ktory kraj na swiecie pozwolilby na to , aby dowod zbrodni lezal przez dwa lata na obcym lotnisku?

         Szkoda slow na dywagacje. Kazdy slad , trop , chocby trudny do uwierzenia powinien byc zbadany. Wieze w Nowym Jorku tez zawalily sie dopiero po oficjalnym msm -owym odtrabieniu ich zawalenia sie. Materialy te znikaja z Internetu. Tuszowanie prawdy to mordercow specjalnosc. Tajemnicze zgony , samobojstwa, podstawianie falszywych swiadkow , produkowanie faktow pasujacych do oficjalnej wersji wydarzen , podawanie falszywych danych … Tak bylo i jest nie tylko w przypadku zamachu na nasza Elite polityczna …

         Polubienie

         • zenobiusz 16 kwietnia 2012 o 12:15 am

          I na prawdę ,nobliwie ,nie widzisz co tu się dzieje ?

          Polubienie

         • rabarbarek 16 kwietnia 2012 o 12:19 am

          No i jeszcze fragment wypowiedzi Pani Merta ,

          Fakt bezczeszenia zwlok , pastwienia sie nad nimi jest dowodem nienawisci , podlosci , czegos nieludzkiego , co przysparza nam najwiekszego cierpienia”

          Jak teraz juz wiemy , nad zwlokami ktos sie znecal [ rytual???] , ich obrazenia nie byly wynikiem upadku samolotu . To fakt. Zona Tomasza Merty dostala po sledztwie obrazek z Jezusem wg wizji Sw. Faustyny , Jezu Ufam Tobie , ktory mial przy sobie Jej maz. Byl niezniszczony….

          Polubienie

         • rabarbarek 16 kwietnia 2012 o 12:38 am

          Zeno, nobliwa to ja nigdy nie bylam i juz chyba nie bede. Uwazam , ze wojny na blogach sa niepotrzebne. Roznice zdan to normalna rzecz tam gdzie spotyka sie duzo osob.

          Tempus fugit , szkoda go na wojny. Nie dosc , ze sa juz tacy , ktorzy nas rozszarpuja , to mamy to robic tez miedzy soba ? Szukajmy co nas laczy , a nie dzieli…

          Polubienie

         • zenobiusz 16 kwietnia 2012 o 9:01 am

          ” Szukajmy co nas laczy , a nie dzieli…”

          Szli krzycząc:”Polska!Polska!”

          Szli krzycząc :”Polska!Polska!”-wtem jednego razu

          Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;

          Pewni jednak,że Pan Bóg do synów się przyzna,

          Szli dalej krzycząc:”Boże!ojczyzna!ojczyzna”.

          Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,

          Spojrzał na te krzyczące i zapytał:”Jaka?”

          Polubienie

   • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 4:27 pm

    Może ,najprościej ,było by,gdybyś zadzwonił,do niej i spytał ???

    Polubienie

    • monitorpolski 15 kwietnia 2012 o 6:45 pm

     Odpisała krótko pytaniem: „but where did it land and who was on it?”. Czyli: „ale gdzie wylądował i kto był na pokładzie?”.

     Polubienie

    • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 8:56 pm

     „Może ,najprościej ,było by,gdybyś zadzwonił,do niej i spytał ???”
     Ja ,mówię o Pani Zuzannie Kurtyce,poglądy pani Burgermeister,nie interesują mnie w tej sprawie.Ona wie jacy eksperci w Polsce i USA,badali wiarygodność filmu i zdjęć,
     no chyba że zaczyna być ,obowiązująca ekspertyza,eksperta, Perry@Skopa.

     Polubienie

     • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 9:13 pm

      Tu nie trzeba eksperta, bo każdy widzi, że podsunięto nam prymitywną ściemę.

      Przyłapani na kradzieży krzyczą: łapaj złodzieja.
      Przyłapani na kłamstwie usiłują rżnąć głupa i robić zamęt.

      I po tych zachowaniach także ich poznacie !

      Polubienie

      • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 9:34 pm

       <strongPeryskop@
       Słuchaj bydlaku,zniesławiasz publicznie wdowę po poległym wybitnym Polaku,na blogu jego,podobno przyjeciela.Skoro on to przegapił to ja Ci napiszę.Skoro Zuzanna

       Kurtyka ,stwierdza,że eksperci polscy i amerykańscy,potwierdzili autentyczność,filmu i zdjęć.
       to znaczy że tak było,to chyba ostatnia moja wizyta na tym blogu,są pewne granice..

       Polubienie

       • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 10:19 pm

        Spoko, Zeno, już Ci wyjaśniłem, że wdowa ma prawo się mylić.

        Tobie zarzuciłem nieudane próby matactwa i ściemniania, podając na czym polegały
        – w uzupełnieniu do Aśki i Toli. A teraz robisz kolejne insynuacje w swoim sprawdzonym stylu.

        Nie z nami te numery! Z braniem pod wiarę, straszeniem ogniem piekielnym z ojbawień, ogłupianiem cytatami z Biblii z własnymi dokrętkami, a teraz z uszczypliwościami do Toli i Aśki i wyzwiskami do mnie.

        Także negowanie istnienia głównych sił lucyferiańskich pokazało kim jesteś i co tu robisz.

        Kołuj dalej i wmawiaj, że to start 😀 😀

        Polubienie

        • zenobiusz 16 kwietnia 2012 o 10:40 am

         Dla tego,tak obsesyjnie zwalczasz Św.Pawła.

         List św. Pawła do Efezjan 6:10-18 mówi: „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże”. Tekst ten naucza nas kilku ważnych prawd: (1) Jedynie w Bożej mocy możemy być silni. (2) To Boża zbroja nas chroni. (3) Toczymy naszą walkę przeciwko siłom duchowym świata zła.

         Polubienie

         • zenobiusz 16 kwietnia 2012 o 10:44 am

          http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/16/doskonale-opetanie-temat-najtrudniejszyi-sedno-problemow-swiataczyli-jak-sie-pozbyc-goaulda/

          Wszyscy z pewnością znają filmy, Gwiezdne Wrota.i Goa-uldów.Tak to wygląda,z tym,że wróg,opanowujący ludzkie ciało nie jest widzialnym węże,Autorzy serialu,próbują nam coś powiedzieć.Prawda jest koszmarem,Przeciw nam ,nie jakaś żałosna sekta,jak podsuwany Chabad Lubavich,czy starsza pani Elżbieta II konsumująca niemowlęta.Nie dajmy się zwieść.Stoimy,jako pokolenie ,przed wrogiem ostatecznym.Kto tego nie zrozumie już przegrał.

          Polubienie

         • Aśka 16 kwietnia 2012 o 10:46 am

          Zenobiusz, mógłbyś powiedzieć, dlaczego sądzisz, że ten filmik i zdjęcia są przełomem w sprawie śledztwa nad tutkiem?

          Polubienie

         • zenobiusz 16 kwietnia 2012 o 11:24 am

          No ciekawe pytanie,w kontekście moich wpisów,powyżej,zwłaszcza.Ale odpowiem.
          „Zenobiusz, mógłbyś powiedzieć, dlaczego sądzisz, że ten filmik i zdjęcia są przełomem w sprawie śledztwa nad tutkiem?

          Nigdzie tego nie twierdzę.Wskazuje tylko,że pojawił się film ,i zdjęcia,pół roku temu,a powszechnie woła się, że nie ma żadnych.Tu widzę,że robi się wszystko,by ten fakt obśmiać.Fachowiec,a Pani Kurtyka twierdzi ,że nie jeden i nie tylko polski może na podstawie takiego materiału ustalić nie tylko dzień ale i godzinę nakręcenia filmu,,m.in.na podstawie pąta padania światła,.Nie ulega wątpliwości ,że jest to Okęcie i samolot prezydencji.Fakt ,że nie widać jak się wznosi,w powitrze ,jest absurdem.To następuje,daleko,od płyty lotniska,i człowiek,robiący sobie filmik ,na pamiątkę ,nie ma żadnych na to szans.Podnoszenie więc argumentu,że przecież tylko kołuje,że nie widać Prezydenta,jest wyłącznie ,przejawiem nagłej nerwowości,wywołanej,powróceniem do tej sprawy.Pytasz ,kim jestem,więc podam istotną informację,Jestem byłym prokuratorem wojskowym,który prowadził i śledztwa w sprawie katastro lotniczych.W sytuacji,gdy wszystkie niemal dowody się niszczy,gdy giną ludzie mający coś istotnego do powiedzenia,wściekłe domaganie się ujawnienia ,autora zdjęć ,i oryginałów,jest kuriozalne.
          Ja rzadko piszę Smoleńsku,Ta wiadomość wudała mi się ciekawa,z uwagi na Przyjaźń Marka ,z Ś.P. Januszem Kurtyką.Sądziłęm ,że mój wpis ,skończy się krótką notką odsyłającą do strony smoleńskiej,którą ja przywołuję.To co zaczęło się tu dziać ,jest zdumiewające,ze wszech miar.

          Polubienie

         • monitorpolski 16 kwietnia 2012 o 11:43 am

          Popieram Zenobiusza w staraniach dotarcia do prawdy. Proszę, nie wyśmiewajmy się z być może ważnych dowodów. Zenobiusz już wiele razy dowiódł, że „ma nosa”, choć nieraz wyraża to zbyt dobitnie dla przeciętnego czytelnika. Jeśli data na filmiku jest z 10 kwietnia 2010 roku (choć i to można podrobić) to już można przypuścić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że samolot był tego dnia na lotnisku warszawskim. A znaczy to, że teorie, że samolot nie odleciał stają się mniej prawdopodobne. Jednak nie jest to dowód, że samolot doleciał, ani że na pokładzie był ś.p. Lech Kaczyński z grupą wojskowych. Ja osobiście podejrzewam, że wojskowi nie wsiedli by i nie zgodzili się na lot w takim składzie. Wypadek (a moim zdaniem zamach) na samolot Casa był już dla wojskowych ostrzeżeniem. Nie ma więc możliwości, że pchali by się w pułapkę, tym bardziej, że mieli lecieć osobnym samolotem. Tak więc teorie, że mordu dokonano gdzieś indziej są nadal bardzo prawdopodobne.

          Polubienie

       • Aśka 15 kwietnia 2012 o 11:32 pm

        Nie wiem, kim jesteś Zeno, ale metody okręcania kota ogonem, wmawiania na siłę komuś, że czarne jest białe, a jeżeli ktoś się temu nie podporządkuje, to ośmieszanie go, a w następnym etapie obrażanie, to cechy, którymi przeszła do historii pewna nacja.

        Polubienie

        • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 12:09 am

         Zagadka 🙂 na imie ma jak pewien ojciec z Torunia który tak naprawdę nie ma dzieci, a na nazwisko ma : co to jest ? kolorowe, półprzeźroczyste, słodkie,
         woda +
         mąka ziemniaczana +
         dodatki smakowe

         Polubienie

        • zenobiusz 16 kwietnia 2012 o 12:10 am

         Odwracac,lub wykręcać kota ogonem,mawia od dziecka ,każdy Polak .Okręcanie zaś kota ogonem,to faktycznie ,przywara waszej nacji,i daliście tego ,zespołowy popis.

         Polubienie

         • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 12:39 am

          Zenobiusz@ co sie zasieje to sie zbiera, nigdy nie słyszałem żeby np z ostu wyrósł słonecznik – a Ty słyszałeś ?

          Polubienie

         • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:24 am

          jak amerykanscy experci tak twierdża,to nasladujac Michalkiewicza mozna powiedziec, zę nie ma powodów, by im nie wierzyć 😉
          tylko co on pokazuje – oto jest pytanie, tj. który odlot, z jaka datą i jakiej delegacji, dokąd??
          Czy mieliśmy transmisję na żywo? Tyle mamy stacyj nadających 24 godz. na dobę rożne bzdety, a tu w sumie ważne wydarzenie, bo wylatuje Prezydent ze switą na 70 rocznice Katynia i nic…

          Polubienie

         • zenobiusz 16 kwietnia 2012 o 11:36 am

          Kąt padania światła, pozwala ustalić nie tylko datę, ale godzinę zdarzenia,nie ulega wątpliwości,że to Okęcie,więc nie ma żadnego problemu.Nawet ,harcerz ,dawnego typu,by to stwierdził,widzę że los ci nie dał ,być harcerzem dawnego typu wyszkolenia.Masz do wyboru jeszcze żołnierzy, i geodetów.

          Polubienie

         • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 6:49 pm

          hahahaha….dobre !!!!!

          Polubienie

         • hjk 16 kwietnia 2012 o 7:15 pm

          Zenobiusz, raczysz sobie zartowac z tym kątem padania, a minutę i sekundę też ustalisz?
          Szczególnie o 6 rano w kwietniu, jak nie ma słońca, w pochmurny, zamglony dzień, harcerzu od powyłamywanego stołu bez nóg 🙂

          Polubienie

         • zenobiusz 17 kwietnia 2012 o 12:00 am


          Ty zdaje się zawsze komentujesz ,bez zapoznania się z materiałem.Wiesz co to jest eksperyment śledczy,i materiał porównawczy.To zobacz to zdjęcie i pomyśł ,jak byś zweryfikował. dzień i godzinę.. 🙂

          Polubienie

         • zenobiusz 17 kwietnia 2012 o 12:12 am

          Jak klikniesz w zdjęcie uzyskasz powiększenie.Na schodkach widać Marię

          Kaczyńską ,a za nią Prezydenta,we wszystkich ,niemal,okienkach twarze ludzi obserwujących przyjazd spóźnionej Pary.Liczyłem na wspólną życzliwą analizę tych materiałów,boć są tu i spece od photo shopów,aktywni,przy różnych” ufobzdetach”,a tu jedynie agresja.
          Postawa,zaś amatora pionowego startu,przeszła wszystko.
          Za długo był widać w zanurzeniu.

          Polubienie

         • hjk 17 kwietnia 2012 o 1:28 am

          ale sam widzisz,ze jest pochmurno, więc co tu analizowac i jakiemasz dowody swiadczące ze to zdjęcie z 10.04?
          Nic na nim szczegółowo nie widac…
          rozdzileczosc 1600 na 1200 to jakas chyba stara komorka, nic się nie da z tym zrobić… ale expertem od foto nie jestem

          Polubienie

         • Peryskop 17 kwietnia 2012 o 3:44 am

          Zeno: „…Okręcanie zaś kota ogonem,to faktycznie ,przywara waszej nacji,i daliście tego ,zespołowy popis.”

          Bardzo oryginalna hipoteza.
          A jaka jest WASZA NACJA i jakie są WASZE PRZYWARY ?

          Polubienie

         • Wizja 17 kwietnia 2012 o 12:23 pm

          Nasze przywary , Peryskopie ? Chyba UFNOŚĆ ,że szydercy-relatywiści tak się tylko przekomarzają a w pewnym momencie pokażą całkiem uczciwą twarz. Przyznaję,że w zakłamanym świecie taka ufność to przywara. Pozdrawiam, wizzgaa. Acha, określenie „szydercy-relatywiści ” to taki zastępczy eufemizm żeby unikać brutalizmów.

          Polubienie

         • wizzgaa 17 kwietnia 2012 o 1:51 pm

          Nasze przywary ,Peryskopie ? Chyba UFNOŚĆ, że szydercy -relatywiści tak się tylko przekomarzają a w pewnym momencie pokażą całkiem uczciwą twarz .Przyznaję,że w zakłamanym świecie taka ufność to przywara. Pozdrawiam .
          Acha , określenie „szydercy-relatywiści” to taki zastępczy eufemizm żeby unikać brutalizmów.

          Polubienie

  • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 3:45 pm

   Bardzo ktoś chce ,ustalić i autora zdjęć.Toż to niemal sugestie ,że Zuzanna Kurtyka ,kolportuje świadomie fałszywki.Za mało samobójców „wpadających pod ciężarówki” ,w tej sprawię ???

   Polubienie

   • Tola 15 kwietnia 2012 o 4:55 pm

    @Zeno -To raczej wyglada tak,ze ktos wykorzystal jej osobista tragedie ,zeby na niej wprowadzic kolejna scieme.

    Polubienie

    • Peryskop 15 kwietnia 2012 o 6:50 pm

     Tola, też tak sądzę, że to ściema z wykorzystaniem Z.K.
     Ale zdumiewa wielka desperacja tej próby. Widocznie tracą grunt pod nogami.
     A przy okazji doklarowała się rola Zeno jako trola.

     Polubienie

     • O Rzesz 15 kwietnia 2012 o 11:10 pm

      Pitu, pitu.
      Ze mnie też robiłeś na początku agenta itp. bo miałem swoje zdanie.
      Było tu już o paranoi parę miesięcy temu.
      Jak zwykle polecam olej z lnu na kiszki.
      Dostarcza witamin, kwasów Łamaga 3 i oczyszcza okrężnicę co łagodzi humor i obyczaje.
      Nie uważam Zenka za agenta a jeśli by tak było (co możliwym jest potencjalnie w przypadku każdego blogującego tu i gdziekolwiek) to Pan Bóg mu to policzy.
      Jednak w to nie wierzę.
      To moja opinia. Nie narzucona przez centralę której nie mam.
      Łuny zacierają rączki kiedy widzą stado wilków gryzące się nawzajem (a może baranów walących się rogami … niewłaściwe skreślić).
      Przekombinowane analizy zaczynają być już nudne.

      Polubienie

      • Tola 16 kwietnia 2012 o 3:22 am

       Tak,zeby podsumowac temat pozwalam sobie wkleic bardzo dobra analize hjk ,bo warta sie z nia zapoznac.

       24.
       hjk powiedział/a
       15/04/2010 @ 14:47
       Moi drodzy, czas na podsumowanie tego co się stało i różnych wiadomości, które do nas dochodzą i dochodzić będą (tak, tych co dochodzić też, bo one chyba zasadniczo nic nie zmienią, już mniej więcej wiadomo, o co chodzi).

       O tych sprawach pisałem wybiórczo w komentarzach i tak siadłem wczoraj i pomyslałem nad tym, a także i nad tym, co piszą inni. A czas juz myśleć spokojnie, bo ileż można żyć żałobą i tragedią?, Gdy zwykły śmiertelnik umierał, 3 dni się płakało i modliło przy nieboszczyku, potem pogrzeb, stypa i… trzeba żyć dalej…)))
       Ale jak tu żyć? – ktoś zapyta. To dobre pytanie. Trzeba sobie jakoś poradzić, z tym, co się stało. Człowiek jako istota rozumna radzi sobie ze wszystkim w 2 etapach: stara się coś zrozumieć i na miarę tego potem działać. Zajmijmy sie 1szym etapem – zrozumienie.

       W wielu komentarzach podawano liczne trudności, sprzeczności, uwarunkowania informacji, szczątkowość, sprzeczność, fragmentaryczność. Chcemy znać prawdę. Trudność polega na tym, ze nie mamy do niej dostępu, a nawet gdyby nam ktoś powiedział, nie moglibyśmy zweryfikować, ze to “prawdziwa” prawda…Bo przecięz coś nie będzie prawdą tylko dlatego, że zostanie podane w tv czy gazetach, albo ze tę ‘prawdę” ogłosi premier Putin czy choćby Barack Obama. Albo i nawet zespół ekspertów. Sprawa jest tak doniosła i skomplikowana, ze nie ma sobie co robić złudzeń. A jakiekolwiek oczekiwanie wyjaśnień ze strony czynników oficjalnych byłoby naiwnością, graniczącą wręcz z głupota.
       Jak sobie z tym poradzić? Musimy zwrócić uwagę na fakty, czyli to, co jest powszechnie znane i wiadome oraz postawić pewne hipotezy, które opierajac się na faktach będą uwzgledniały wiadomości nt zdarzenia i proponowały wyjaśnienia.

       Ja widzę tu dwa obszary rozumienia: symboliczny i sytuacyjny, który rozpada się na 2 możliwości: wypadek i zamach. Mamy więc 3 płaszczyzny rozumienia.
       I. Obszar symboliczny. Greckie słowo “symbolon” oznacza przełamany pierścień (potem zbanalizowało się to do przedartego banknotu). Strony umowy przełamywały pierścień, który był gwarantem pełnomocnictwa i identyfikacji strony, bo czesto były to umowy wieloletnie. aby ona się kiedyś ostatecznie sfinalizowała, strony musiały mieć połówki piescienia i jeśli to pasowało, wtedy “to były te osoby” i umowa była zamknięta przez wypłacenie pieniędzy, wręczenie towaru, opis wykonania zadania, etc. W naszym przypadku “symbolem” są dokonane wydarzenia, które “pokazują na” czy pasują do rzeczywistości duchowej czy “niewidocznej” dla zwykłego człowieka, do ktorej wprost nie mamy dostępu. Ale posługując się historią i wiarą mozemy wierzyć, ze że odczytamy sens znaków czy symboli.
       Kontekst wydarzeń ma bowiem poteżne znaczenie symboliczne, tylko ślepy moze tego nie widzieć. Takze pewne interpretacje są niemalze oczywiste. Jest to sprawa wciaż otwarta, uzależniona od naszej spostrzegawczości, pamięci, zdolności kojarzenia, wiary, doświadczenia, itp. Dotyczy kwestii fundamentalnych jak los narodu, jego przyszłość, czy nawet świata…Każdy może coś dopisać.
       Co jest pewne czy prawie pewne i oczywiste?
       1. W religii katastrofa jest zawsze ostrzeżeniem czy zapowiedzią czegos większego: Mówił Chrystus – “jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. Ale jest takze wyraźnym znakiem tego, co jest, a czego jeszcze nie widać i co nie objawiło się w pełni.
       W naszej sytuacji ginie 2 (!!!) prezydentów. Prezydent reprezentuje państwo, naród – przy czym “aktualny” to, które jest, zaś “historyczny” uosabiał czy reprezentował sferę najważniejszych idei: mit wolności, niepodległości, odrodzenia,nadzieję na lepszą przyszłosć, powrót do normalności, zwycięstwo, świetlaną przeszłosć.
       W tym kontekście “Smoleńsk” jest porażający: Giniemy nie tylko jako ludzie, naród tu i teraz, ale ginie nasza historia, tradycja, wspaniała przeszłosć wymarzona przyszłosć, nadzieja. Znak niewątpliwie tragiczny. Zagrożona jest nasza przeszłosć, przysłość, sfera ducha, nie tylko aktualna egzystencja. W takiej sytuacji tylko Bóg może nas uratować.
       2.Zbiezność dat i miejsca – znak tego, ze sytuacja jest podobna.
       3.Okoliczności – w Katyniu, to co sie stało było, wbrew wszelkim konwencjom i oczekiwaniom. katastrofy też się nikt nie spodziewał. Katyń miał kontynuację (wiadomo jaką!), a Smoleńsk… Pozostawmy tylko te 3 kropki.
       4. Katyń to czas wojny. Smoleńsk pokazuje, ze toczy się wojna przeciw nam.
       5. Katyń to jeńcy. Smoleńsk – uwięzieni w samolocie. Jesteśmy w niewoli.
       6. K. to inteligencja. S. – Giną przedstawiciele elity. Trwa walka (wojna) duchowa, ideowa.
       7. K. to kierownictwo, urzednicy, przywódcy. S. – prezyd. dowódcy, urzednicy. Trwa walka polityczna z narodem i panstwem.
       8. Katyń to poczatek “nowej” Polski. Wiadomo jakiej. S. – aż strach myśleć…
       9. K. – ujawnienie się prawdy w niespodziewanych okolicznościach (wojna m. dotychczasowymi sojusznikami), a potem jej ukrywanie i walka o odkrywanie. S.- ?
       10. Katyń to katastrofa i upadek starych i w sumie naiwych wierzen w honor, konwencje, itd., konfrontacją z nową “bestią”, obowiązywanie prawa siły, pięsci, wyzucie z jakichkolwiek zasad. S. – NWO? – całkowicie nowe pseudo-”zasady”?
       11. K. to skutek szalejacego od lat bezbożnictwa, ateizmu nienawiści, pogardy praw Boskich i ludzkich. S. – zagraża atak ateizmu i bezbożnictwa, nienawiści do porządku, kult chaosu?
       12. Katyń w zasadzie umożliwił zmiany na mapie Europy: gdyby jakimś cudem tysiace z Katynia wróciły na swe miejsca w czasie i po wojnie, Polska dziś wyglądałaby zupełnie inaczej. Jaki wpływ na Europe będzie miał Smoleńsk i post-Smoleńsk?
       13. Co (u)ratowało Polskę po K.? Religia, wiara i Kościół. Obecnie nie widać nic innego. Ale moze coś jeszcze?
       tego typu analogie można by moze jeszcze mnożyć…

       II. Sytuacja wypadku:
       Jest ona na tyle wygodna (i dlatego tak usilnie forsowana), że w zasadzie, jakkolwiek to zabrzmi dziwnie, niewłaściwie i niepoprawnie, można powiedzieć, że (z góry przepraszam, ale to tylko analiza i hipoteza) “w zasadzie nic się nie stało” (!!!). (Pseudo-)Uzasadnienia:
       1. Katastrofy lotnicze się zdarzają, raz ginie ten raz ów, tu akurat leciała delegacja rządowa, nie pierwsza i nie ostatnia, która lata samolotem, to samo z politykami, urzednikami, wojskowymi (zob. “case CASA”).
       2. Wszyscy kiedyś musimy umrzeć, a religia mówi, ze “nie znamy dnia i godziny”, więc “czuwajmy i módlmy się w każdym czasie”…
       3.Nie ma ludzi niezastąpionych, szczególnie na urzędach państwowych, kończa się kadencje, upływają terminy, o wszystkim decyduje tak w zasadzie przypadek związany z głosowaniem,
       4.A jeśli tak, to jest nawet nadmiar kandydatów, także “tych dobrych”, którzy z chęcią obejmą dane stanowiska.
       5. Na takie okoliczności jak choroba, śmierć, wypadek, przewidziani są zastępcy na wszystkich wazniejszych stanowiskach.
       6.Polityka jest taką samą działalnoscią jak kazda inna, która zasadniczo polega na dobrym spełnianiu swych funkcji, wiec smierc polityków nie jest tu niczym wyjątkowym.
       7. Politycy siłą rzeczy reprezentują jakieś partie, a te zwiazane są z częścia elektoratu. Utrata danego polityka nie jest tragedią państwową, tylko partyjna, a w związku z tym moze być nawet widziana jako sprzyjajaca okoliczność dla innej partii.
       8. Oczywiście śmierć niewinnych ludzi i niezawiniona jest zawsze tragedią, tym większą, ze nieoczekiwaną, a jeśli dotyczy ważnych osób w państwie jest tragedią państwową, jeśli ważnych osób w narodzie, jest narodową. Dlatego nalezy przeżywać zal, łączyc się w bólu, pomagać nawzajem, zapomnieć spory i kłótnie, przebaczyć winy i dążyć do zgody i pojednania ze wszystkim możliwymi przeciwnikami.
       9. Ból i cierpienie należy ukoić w masowych uroczystościach religijnych, natomiast patriotyzmowi dać wyraz poprzez masowe uczestnictwo w pogrzebie, przemarszach, palenie świec, czuwanie przed pałacem prezydenckim, wywieszenie flagi z kirem, wpis do księgi kondolencyjnej.
       10. Nalezy współczuć rodzinom i w miarę mozliwości im pomagać, otaczać troską i opieką, dawać wyraz ubolewaniu i dziękować, ze samemu nie jest się w takiej sytuacji…
       11. W końcu (…) należy wrócić do normalnego życia, bo życie toczy się dalej, a zyć z czegoś i jakoś trzeba…

       Wiekszość przytoczonych pseudoargumentów i manipulacji bez większych trudności mozna tu wydzielić i obalić, zawierają one pewne słuszne stwierdzennia, mające je uprawdopodobnić. Należy zwrócić jednak uwagę, ze często już same szczegolne okoliczności zajścia je obalają.
       Giną politycy w wiekszości jednej opcji czy przypisywani do niej. Polityka to nie jest obsługa koparki czy sprzedawanie w sklepie, dodatkowo wymaga pewnych kwalifikacji moralnych, a cześć z poległych ludzi okazała się najwyższej próby i na pewno jest to wielka strata. Skutkiem katastrofy przerwaniu ulegną pewne procesy bardzo niewygodne dla niektórych, ale konieczne do własciwego funcjonowania życia publicznego. To w zasadzie przynajmniej chwilowy koniec pewnego kierunku w polityce, tym bardziej, ze cala władza znalazła się po raz pierwszy od czasów “obalenia komuny” w jednej Partii, mamy dokładnie i literalnie PRL-bis – jedna rzesza, jeden lud (media naganiają do jedności, zgody bycia razem), jeden wódz jedynie słuszny, bo “zły przeciwnik” już nie przeszkadza i nareszcie wszystko moze być “normalnie”.

       Jednakże nawet jeśli to wypadek, to nic nie dzieje się przypadkowo, tylko ma swoje powody: tu można przytoczyć wszystkie pytania dotyczące bezpieczeństwa, planowania, zabezpieczania, stylu prowadzenia polityki (podział uroczystości), rozdwojenia i walki,chorej ambicji, głupoty, małostkowości, prywaty i całej degrengolady życia społecznego i politycznego, a wstydliwe szczegóły wychodzą i mogą wychodzić na jaw. niech wystarczająco kompromitujące będzie tylko stwierdzenie, ze podobny tego typu wypadek zdarzył się bodajże w Sudanie, gdzie prawie cały rząd podrózujący samolotem został zestrzelony rakietą wystrzeloną przez “rebelianta”. Co za upodlenie i wstyd; europejski kraj miał wypadek jak 4-ro światowa bananowa republika!!. I to jeszcze w sytuacji uprzedniego nawoływania przez prasę, ze zakup nowoczesnego samolotu (czy samochodów) jest marnowaniem publicznych pieniędzy. Coz za głupota albo po prostu dywersja!
       A już szczytem była odpowiedź Ministra obrony Narodowej na pytanie dziennikarza, czy nie złamano procedur bezpieczeństwa, na co ten niefrasobliwie odparł, ze nie, bo takich procedur…po prostu nie ma!!! A mówi to człowiek odpowiedzialny za obronność bezpieczeństwo państwa…
       Dlatego wiele osób po dowiedzeniu się o katastrofie i zapoznaniu pobieżnie z okolicznościami poczuło zamiast żalu smutku i szoku zwyczajną … złość(!). “Polak przed i po szkodzie głupi”… Po katastrofie wojskowej CASY z wierchuszką wojskowych na pokładzie nie wyciągnięto ŻADNYCH wniosków, mało tego, głupota poszła dalej…
       Chcemy czy nie chcemy musimy dojść do konkluzji podobnej, jak ta zawarta w części symbolicznej. Ten (nawet jeśli) wypadek ukazał tylko w sposób tragiczny i katastroficzny całą degrengoladę, upadek, niedbalstwo trawiące życie społeczne i polityczne i dużo by tu można pisać. Dla kogoś funkcjonującego w życiu społeczno – politycznym nie ulega to najmniejszej wątpliwości, ze sytuacja jest w najwyższym stopniu kryzysowa. I jest to ostrzeżenie do ocknięcia się – dla pozostałych polityków, ale również dla wszystkich ludzi, bo politycy są tacy, na jakich zezwala naród. Dopóki coś z tym nie zrobimy, “wszyscy podobnie zginiemy”. Może nie w jednej chwili i nie tak spektakularnie, ale “upadek” moze być “równie wielki”…

       III.Sytuacja zamachu:
       Usilnie media i oficjalnie dopuszczani do nich politycy czy experci forsują na różne strony i w różnych wariantach sytuację wypadku, jakkolwiek jest ona kompromitująca w najwyższym stopniu. Nawet nie dopuszczają myśli, ze mógł to być zamach. I nawet GDYBY TO BYŁ ZAMACH, to nadal będą do końca, do ostatniego słowa forsować wersję wypadku. Dlaczego?

       Gdyz zamach pokazałby calkowita bezsilność i infiltrację służb i urzędów przez “wrogie siły”. Ich zbędność, bezsilność, a w tych wypadkach i szkodliwość, ba stwarzają złudne poczucie bezpieczeństwa, a w rzeczywistości są niebezpieczne.Zagonić taką ilość ważnych osób do “latającej trumny” (nie chodzi tu juz nawet o stan techniczny), to majstersztyk hipnozy, manipulacji, podstępu, korupcji, szantażu, terroru czy czego tam jeszcze. Wykonać w sposób przypominający katastrofę to szczyt finezji. Tuszować wypływające niewyjaśnione sprawy i szczegóły, to pokaz potęgi i wpływów. Pokazałby bezsilność militarną i polityczną lokalnych struktur. Ukazałby ostateczną kompromitację.

       Załóżmy teoretycznie, ze nawet gdy to jest niemalże całkowicie bez sensu, to na zasadzie “podwójnej negacji” zrobiła to Rosja. Załozenie to może być tym bardziej bezsensowne, ze obawiać się należy, czy jest coś takiego, jak “Rosja” i np. “Polska” w tym sensie, ze mamy do czynienia z jednolita organizacją. JaK widać na przykładzie Polski, była ona rozdwojona (co najmniej) na obóz prezydencki i “premierowski”, na partię rządzącą i opozycyjną. Dodać do tego należy różne ukryte zakulisowe siły jak różnorodne słuzby specjalne, agentury innych państw, lobby finansowe i przemysłowe, różnych agentów wpływu społecznego z ich ekspozyturami. Władza “publiczna” często nad nimi nie jest w stanie zapanować, a istnieja poważne obawy co do tego, ze to właśnie one panują nad władzą i dyktuja, co ma robić. Z punktu widzenia państwowego są to mafie i gangi usiłujące przejać kontrole nad państwem i życiem społecznym, politycznym, a przez to i indywidualnym obywateli.

       Czym zatem jest tak naprawdę “Polska” w płaszczyźnie państwowej? I gdzie ta “Polska” jest?Te same pytania mozna postawić w stosunku do “Rosji” i musiałby się tu wypowiedzieć jakiś sowietolog. Ale załóżmy teoretycznie, ze “Rosja” jako w miarę jednolity organizm państwowy istnieje, a ścislej mówiąc stanowi jednolity system władzy, obok którego czy z którym albo przeciw któremu żyje naród. Od razu przecież widać, ze naród nie ma ani środków ani motywu, by dokonać zamachu, no chyba, ze ktos posiadałby jakąś rakietę “z demobilu” i szczególnie osobiście nienawidził naszego Prezydenta, ale nadal to nie byłaby wina “Rosji”. Być moze władza “Rosji” by miała jakiś interes w nagłym pozbawianiu życia tylu polityków, ale ewidentnie widać, ze jest to bez sensu, jako że dzięki sieci starych (i nowych?) agentów wpływu i innych zakulisowych działań osiąga, co chce i jak chce, zgodnie ze swym narodowym przysłowiem “cicho jedziesz, dalej dojedziesz”. Nie widać powodów, aby chciała coś robić nagle i w tak spektakularny sposób w emocjonalnym i historycznym klimacie oczywistych pierwszych podejrzeń kierowanych na nią.

       Powie ktoś “własnie, że ponieważ wszyscy będą myślęc, ze to jest bez sensu, to właśnie to zrobili, gdyż wszyscy będą myśleć, itd.” i na zasadzie podwojnej negacji logika wskazuje na nich. Załóżmy jednak hipotetycznie, ze “to oni”. I tu następuje dramatyczne pytanie: I CO DALEJ, I CO Z TEGO? Czy wydamy wojnę “Rosji” (choć mogła to zrobić jedna z mafii na jej terenie, jedna ze służb, a choćby i inny wywiad, itd.)? Czym i jak będziemy walczyć, kiedy własnie armia i przemysł zbroj.) są likwidowane pod pretekstem unowoczesnienia, uzawodowienia i dostosowania do NATO? Czy “poskarżymy się” UE, a oni ochoczo umierać bedą “za Smoleńsk”? Juz raz pokazali, jak “umierają za Gdańsk”…Poskarżymy się NATO i Ameryce? No ale właśnie podpisali kolejny traktat rozbrojeniowy…A moze Chiny nas “pomszczą”?. Pewnie gdyby mieli jakiś swój w tym interes, zapewne by to zrobili…Przestaniemy “za karę” kupować rosyjski gaz czy ropę? Pusty śmiech…

       Wszelkie tego typu dywagacje mozemy sobie darować jako groteskowe i śmieszne. Nietrudno dojść do wniosku, ze to samo byłoby w przypadku ew. sprawstwa Niemiec, Ameryki, Ukrainy, Mossadu, Anglii, Francji., itd. Zaś jakieś realne działania odwetowe byłyby możliwe w przypadku Czech, Litwy, Słowacji, Węgier… Tylko czy “UE by nam pozwoliła”, pomijajac pytanie, po co każdy z tych krajów miałby to robić??? Zakładamy, ze zlecenie ze strony kogoś innego zakłada sprawstwo tego innego.
       A co z “arabskimi terrorystami”? Przecież “zemsta za udział w okupacji Iraku czy Afganistanu” to bardzo realny powód. Były zamachy na WTC, LONDYN, Madryt, to czas na … Warszawę. Ale i tu nic nie można zrobić, i byłoby to jeszcze bardziej żałosne i groteskowe: Ameryka (!) wielki i potężny kraj wraz z całą plejadą pomniejszych walczy od prawie 10 lat z terrorem muzułmańskim, potężna Rosja podobnie, a tu nagle terroryści “gwizdają” sobie na to wszystko i robią co chcą i kiedy chcą…Totalna kompromitacja by była…I wyszloby na to, ze swiatem rządzą blizej nieokreśleni terroryści, a wielkie uzbrojone po zęby armie wielu krajów nie mogą ich pokonać…A wiec tym bardziej nic nie mozemy zrobić, no chyba, ze zaatakować Iran, no ale tam chodzi o ew. bomby atomowe, a póki co na razie o wzbogacanie uranu, a nie o terroryzm, jako że nie ma do niego powodów, bo ani Iraku my nie okupujemy, ani nikt inny…

       Pozostaje ostatnia możliwość, co jest sugerowane przez różnych “teoretyków spiskowych”, jak się ich nazywa, że zamach jest wynikiem aktywności NWO, czyli “sił globalnych”, jako kara m. in. (bo kto poza sprawcami i zainteresowanymi, ktorzy w wiekszości nie żyją, może wiedziec, o co chodzi?)za (jak możemy przypuszczać, znając dążenia NWO):
       1. Odrzucenie “szczepionek h1n1″ – Polska to jedyny kraj oficjalnie odrzucajacy ich zakup, co musiało “zdemoralizować” inne kraje i dać “straty” w tym sensie, ze nie było zysków, ani nie zrealizowały się inne domniemane plany związane ze szczepionkami. Każde nieposłuszeństwo wobec NWO MUSI być ukarane, gdyż z kolei zdemoralizowałoby innych, którzy też chcieliby się wyłamac i tym sposobem NWO stałby się NLO – New Local Order…
       2. Sugeruje się “nieposłuszeństwo” S.Skrzypka elitom finansowym, dążącym do globalizowania walut (odsunął euro w Polsce do 2015) i osłabienie złotego – wbrew spekulantom.
       3.NWO jest wrogi wszelkiej religii poza własną, na pokładzie oprócz duchownych wszyscy w wiekszosci byli opcji katolicko – narodowej, nawiązujący do wiary i sprzyjający Kościołowi, zaś obóz prezydencki i on sam wygrał władzę dzieki poważnemu wsparciu katolickiego Radia…
       4. NWO jest z definicji wrogi idei narodowej, więc jw.
       5.IPN z samej tylko nazwy sprzeciwia się NWO, a już jego obsada i działania były ewidentnym jego zaprzeczeniem.
       6. Można podawać i inne powody, być moze one wyjdą jeszcze i nie sposób tego wszystkiego tu ująć.

       Ale jeśli to faktycznie sprawcami są “siły NWO”, to po pierwsze należy się pożegnać ze wszelkimi dowodami czy wyjaśnieniami, a po drugie ludziom one nie są potrzebne, gdyż po pierwsze nie są oni w przewazającej większości w stanie tego pojąć i zrozumieć,a po drugie bo jest to bezprzykładny akt terroru w skali światowej, ale adresowany do wszystkich przywódców i rządzących, jako nauczka dla nich, co ich czeka, gdy nie będą posłuszni. A im nie są potrzebne dowody. Dla nich to już stało się jasne w momencie zaistnienia faktu. Pogrzeb ofiar to byłaby swoista “parada zwycięzców” i uniżony hołd poddanych. Gdyby to faktycznie miało miejsce, byłoby to dla nas ze wszech miar tragiczne, o wiele tragiczniejsze niż “opcja wypadku”, bo pokazywałoby, ze najważniejsi obrońcy przeciw NWO już nas nie obronią (chyba ze z zaświatów i przy Boskiej juz tylko pomocy), a ci co pozostali, bedą sparaliżowani strachem.

       Konkluzja:

       Rozważenie wszystkich trzech opcji czy możliwosci zrozumienia niedawnych wydarzeń pokazuje, ze to jednak nasza sytuacja i stan Państwa są tragiczne, bardziej niż sama katastrofa, jakkolwiek wielka, bolesna i niespodziewana, o nieobliczalnych wręcz skutkach by była dla zabitych i dla rodzin. Jesli już nie jest “pięć po 12tej”, to z pewnością albo za pięć 12ta, albo właśnie dwunastkę bije dzwon. W duchu religijnym nalezy sobie powiedzieć, ze wygląda na to, ze mamy podobną sytuację jak w 1920 roku, jak w potopie, jak przed zaborami i tylko jakaś szczególna interwencja Boża może nas uratować. A wtedy uratowaliśmy się dzieki fantastycznej mobilizacji religijnej, ale również społecznej, politycznej i patriotycznej. Niestety oficjalna wersja “katastrofy smoleńskiej” jest “wypadkowa” ze wszystkimi towarzyszącymi elementami usypiania, hipnotyzowania, emocjonalizowania, w końcu rozmydlania i rozprowadzania “po kościach”.

       Czy do koniecznej pracy, walki, czy zmian “o lepsze jutro” zmobilizuje się wystarczajaca ilość ludzi, by pokonać czy to fatalny los i nasze wewnętrzne wady (“wypadek”), czy ew. zewnętrzne niesprzyjające okoliczności (“zamach”)? Tylko Bóg to wie i pozostaje się modlić i działać. Każdy jakoś musi dopisać do tego co tu powiedziane własne rozumienie i napisać scenariusz wyjścia w postaci określonych działań. Inaczej, wygląda na to, ze takie “wypadki” czy “zamachy” będą nas trapić coraz częściej. Obyśmy nie pozwolili, obyśmy się z Bożą pomocą obronili…

       Polubienie

     • jerkey 16 kwietnia 2012 o 9:16 am

      @Zeno ma swoją wizję wydarzeń i w taki, anie inny sposób interpretuje dostępne fakty. Każdy z nas tak robi – włącznie z tobą @peryskop. Ja wielokrotnie nie zgadzałem się z @Zeno – w zasadzie to nie wiem z czym się zgadzam 🙂 – może znalazłaby się jedna ważna sprawa. Ale @Zeno jest autentyczny. Nie podoba mi się twój sposób niszczenia ludzi – każdy uważny czytelnik tego bloga wie, że jak się do kogoś przyczepisz to nie dajesz spokoju dopóki twoje nie wypłynie na wierzch.
      Jeszcze jedno: jakie są poglądy @Zeno to doskonale wiem. Natomiast jakie są twoje to ja nie wiem mimo, że przeczytałem setki twoich postów.

      Polubienie

      • Peryskop 17 kwietnia 2012 o 3:19 am

       Jerkey, a mi się nie podoba Twój zarzut jakobym zniszczył jakiegoś człowieka.
       Nie myl, prosze, niszczenia ludzi ze zniechęcaniem trolli do harcowania tutaj.

       Nie przypominam sobie, abym nie dał Ci spokoju po wymianie naszych argumentów – początkowo dot. problemu „wolnej woli” człowieka, a niedawno nt. trudnych relacji Kaina i Jakuba z Bogiem. W obu przypadkach zaprzestałeś dyskusji bez deklaracji że zgadzasz się z moim zdaniem, chociaż odczułem że wyczerpały Ci się argumenty – ale w tej ocenie mogę się mylić. Oczywiście masz prawo do zachowania swych poglądów i nie zrobisz ze mnie despoty.

       Jeśli interesuje i Ciebie, jak wcześniej Zenobiusta i libro77, to odmawiam pacierze i różańce oraz po parę godzin dziennie studiuję Pismo i objawienia…

       Czy tą deklaracją przebiłem tamtych self-declared świętoszków ?

       Tylko naiwni mogą budować swoje opinie o prawdziwym światopoglądzie na deklaracjach anonimowych „autentyczniaków”.

       Ale Ty nie jesteś naiwny, i z satysfakcją śledziłem Twoją polemikę z Tamarą.

       Czy teraz mnie atakujesz, bo uraziłem Twoją wiarę w oficjalną wersję „katastrofy smoleńskiej” ?

       Czy Ty też dostrzegłeś na zdjęciach podrzuconych anonimowo p. Zuzannie Kurtyce Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wsiadającego do TU154M/101 rankiem 10.04.2010 oraz film z ODLOTU TEGO KONKRETNEGO SAMOLOTU w tym samym dniu ?

       Nie dostrzegłeś ale wolałeś się nie wychylać ?

       Czy po dyskusji o Chabadzie nie poczułeś jeszcze czosnku spod pancernego gorZetu?
       Czy nie poczułeś cebuli teraz w stylu postępowania co trafnie podsumowała Aśka ?

       Daje sporo do myślenia jeśli Zeno jest dla Ciebie autentyczny bo cytuje wątpliwe objawienia oraz Biblię z własnymi dokrętkami, co się udało obnażyć dopiero po bliższym zbadaniu sprawy.

       I zauważ Jerkey, ja nie niszczę człowieka, tylko dekonspiruję manipulanta udającego świętoszka.

       Polubienie

       • Tola 17 kwietnia 2012 o 4:30 am

        Wow!!! Peryskop!

        Polubienie

        • Peryskop 17 kwietnia 2012 o 5:20 am

         Wow Tola !!!

         Czy Ty też wciąż czekasz, aż Zeno wskaże nam KONKRETNE ZDJĘCIE PREZYDENTA L. KACZYŃSKIEGO WCHODZĄCEGO DO SAMOLOTU TU154M/101 w DNIU 10.04.2010 ?
         (zamiast roboty w stylu: mata patrzajta, nie widzita, tośwa ślepoki albo niemoty niegramoty)

         Oraz na szczegół na filmiku z kołowania, który NIEZBICIE WYKAŻE, ŻE TO JEST TU154M/101 RANKIEM 10.04.2010 ? No bo napisy na czołówce nawet i ja potrafię dorobić.

         Wbraw ajwajom Zenobiusta NIKT TU NIE DOMAGAŁ SIĘ UJAWNIENIA AUTORÓW ZDJĘĆ i FILMIKU, a ajwaj wprowadzony umyślnie dla przekierowania uwagi w bok od meritum sprawy.

         Classique !

         Polubienie

         • Tola 17 kwietnia 2012 o 6:55 am

          @Peryskop -podoba mi sie twoj wpis.
          Na pytanie czy czekam na konkretne zdjecia L.Kaczynskiego itd -odpowiem-nie czekam-jestem tylko elektronicznym bytem:(

          Polubienie

         • Peryskop 17 kwietnia 2012 o 1:11 pm

          Jako drugi byt elektroniczny też straciłem już nadzieję na zobaczenie takiego zdjęcia.

          Bo publikacja takich zdjęć i filmów z Okęcia z 10.04.2010 byłaby naturalna – jeszcze w dniu „katastrofy”. A jeśli się nie pojawiły, to można tylko liczyć na fejki z tupeciarską narzutką.

          Niestety, ta okoliczność silnie wskazuje, że na Okęciu NIE BYŁO RUTYNOWEGO ODLOTU !
          Dlatego powinniśmy być wdzięczni Zenobiuszowi że pomógł nagłośnić tu ten problem 😀

          Polubienie

         • zenobiusz 17 kwietnia 2012 o 1:35 pm

          Oni na prawdę ,uważają Polaków,za nieinteligentnych,a slang “narodowy” wychodzi z nich aż miło:

          “fejki z tupeciarską narzutką.”piękne jeszcze chucpah brakuje.

          “Bo publikacja takich zdjęć i filmów z Okęcia z 10.04.2010 byłaby naturalna – jeszcze w dniu “katastrofy”.”
          Jest oczywiste,że jakiś pracownik Okęcia zrobił sobie na pamiątką filmik i zdjęcia,i nie doczekawszy się innych tego typu materiałów ,
          po roku,przesłał do Zuzanny Kurtyki.
          “na Okęciu NIE BYŁO RUTYNOWEGO ODLOTU !”
          Oczywiście że nie było,był odlot ,Prezydenta,i najważniejszych osób w państwie,wojskowym samolotem,
          no chyba że nie wiem co to rutynowy odlot.
          Spisane będą czyny i rozmowy ……….

          Polubienie

 26. ricopolo 15 kwietnia 2012 o 1:12 pm

  rozesłałem filmy po znajomych jutro bede wysłuchiwał jaki jestem nawiedzony i je…….iety i że wierze w pierdoły….taki swiat….

  Polubienie

  • Aśka 15 kwietnia 2012 o 1:24 pm

   Tak tym ludziom-żołnierzom nakazali sądzić, więc niewiele myśląc, tak sądzą.

   Polubienie

 27. ~gabriel 15 kwietnia 2012 o 2:03 pm

  Zaczynam się ze smutkiem przyglądać temu, jak z komentarza na komentarz spada poziom dyskusji na temat tego filmu. Dziesiątki argumentów za i dziesiątki przeciw. Jeden próbuje wpłynąć na drugiego. Nie dzielicie się spostrzeżeniami a próbujecie narzucić własny osąd na temat tego materiału. Ktoś się źle poczuł przy próbie oglądania filmu i stwierdził, że coś jest nie tak. Czy aby jedynym wnioskiem jest to, że w takim przypadku film zawiera fragmenty podprogowych przekazów manipulacyjnych? A może źle wpływa na człowieka o negatywnym odbiorze prawdy, nowej wiedzy, czegoś z poza „szkoły” nie dających pola do popisu logice?
  Kontrola, nwo, wojny, kosmici, Jezus, biblia itp. To tematy, na które nie powinna wybuchać przyziemna dyskusja w ramach konfliktu poglądów a refleksji i dzielenia się własnymi wnioskami. Inaczej dzieje się to, czym nwo jest zainteresowanie czyli sprowadzanie dyskusji na podobne tematy, do poziomu idioty z kretynem. A czy przylecą kosmici? A Jezus i biblia mówi że…., a nwo uśmierci miliony ludzi…, a illuminati wydali ten film w celu dezinformacji…, a to…a tamto… Wszystko tylko nie ja sam, prawda? Kim jesteś??? W jaki sposób się realizujesz? W jaki sposób realizujesz swoją tożsamość? Co jest celem twego życia? Czym dla ciebie jest duchowość poza religią? Takie macie łamigłówki po tym filmie, że płakać się chce. Nawet jeden wpis nie mówi o tym, jak należy się uwolnić od tych upadłych tematów tabu, strachu i lęku. Mnoży się ilość tego, co na zewnątrz a wewnątrz umieracie. Nie potraficie oglądnąć tego filmu z nutką refleksji??? Jaki Bóg was uratuje? Jaki Jezus? Sądzicie, że za ignorancję, egocentryzm, egoizm, chciwość, oszustwa, zaniedbania Jezus powróci aby wasze dupska ratować? Od kiedy On jest odpowiedzialny za to co robicie? Dlaczego Bóg nie dał by wam zmądrzeć i miał was ratować przed konsekwencjami ignorancji wiedzy jaką posiadacie w sobie? Żałosne. Z góry na dół krytyka filmu jako wytwór manipulacji. Miliardy układów w galaktyce i kilka razy więcej planet w układach a galaktyk kolejne miliardy w różnych wszechświatach których ciągle przybywa w procesach stwarzania, a wy tylko o ty, że obcy to albo źli i są zagrożeniem, albo mistyfikacja i trik z pomocą holografii albo Jezus przyjdzie i hura. A czemu pomijacie obcych promieniujących miłością i mądrością? Może nie istnieją? Może jesteśmy na szczycie, żyjemy w centrum wszechświata, jesteśmy jego pępkiem i jedyną inteligentną istotą? Te i inne poważne tematy do refleksji są wręcz gnojone w komentarzach poprzez ignorancję. A ignorancja to brak wiedzy. Brak wiedzy jest pierwszym krokiem w kierunku stania się ofiarą kontroli umysłu. Więcej optymizmu, wiary w siebie, swe możliwości, uznania swej boskości i niezależności a wszystko będzie dobrze. Zainteresujcie się samopoznaniem, swą świadomością, możliwościami umysłu w połączeniu z tym, o czym zapomnieliście. Wyobraźnie jest waszą tarczą i narzędziem tworzenia własnej wyobraźni. Nie wspomagajcie procesów samozagłady poprzez strach i brak wiary we własne możliwości. Bądźcie wolni, obserwujcie, uczcie się i rozwijajcie swą duchowość poprzez modlitwy, medytacje, kontemplacje i kontakty poza. Potraficie to. Bądźcie w kontakcie z Bogiem unikając kościoła i religii.

  Polubienie

  • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 3:18 pm

   No tak .Gabriel z ogonem,cóż innego może lansować.
   „Bądźcie w kontakcie z Bogiem unikając kościoła i religii.”
   ” Jaki Bóg was uratuje? Jaki Jezus?”

   „obcych promieniujących miłością i mądrością”

   Polubienie

   • Ania 15 kwietnia 2012 o 4:04 pm

    http://innemedium.pl/wiadomosc/polnocnokoreanska-rakieta-mogla-zostac-przez-cos-zestrzelona
    No i widzisz, Zenobiusz, ktoś tam jednak trochę się o nas martwi. Ale czy on za czy przeciw NWO to nie wiem. W końcu jakbym była właścicielem świniarni, to też broniłabym swoich świnek, jako źródła dochodu choćby.

    Polubienie

    • zenobiusz 15 kwietnia 2012 o 4:25 pm

     Tak Aniu
     To z pewnością dobrzy kosmici,nie zaś nieudolność,
     Płd. Koreańczyków,i zwykła fuszerka. 🙂

     Polubienie

     • JA-JESTEM 15 kwietnia 2012 o 5:29 pm

      Gabriel@ doskonały tekst 🙂 a Zenobiusz widać wiele jeszcze musi zrozumieć zanim go pojmie

      Polubienie

   • Jakob 15 kwietnia 2012 o 8:41 pm

    Kościół Boga to nie kamień i mury … Ale serca ludzkie i to jacy jesteśmy dla samego Boga (czyli tu chodzi o to w jaki sposób żyjemy i w zgodzie z jakim prawem) oraz o to jacy jesteśmy dla innych współbraci , czyli ludzi.
    Szalenie istotnym jest zrozumieć odwieczne prawa : „Nie osądzaj, abyś i sam nie został osądzony, bo jaką miarą mierzysz , taką i Ci odmierzą”
    Człowiek, kiedy osądza, jest skłonny do potępiania. Nie nam jest osądzać. Trzeba się tego nauczyć i nie jest to łatwa droga , ale jest możliwa do osiągnięcia. To jest tak jak z odchudzaniem , nie jest łatwe ale jest możliwe.
    Można się oduczyć negatywnych przyzwyczajeń…
    Tak to rozumiem …
    Pozdrawiam

    Polubienie

    • JA-JESTEM 15 kwietnia 2012 o 9:06 pm

     Jakub@ brawo – bardzo dobrze to rozumiesz 🙂

     Pozdrawiam WSZYSTKICH 🙂

     Polubienie

     • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:30 am

      Ale czy ty rozumiesz?
      „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota
      Kościół żywy prawdziwy to jest serc wspólnota”

      Zdanie „Bądźcie w kontakcie z Bogiem unikając kościoła i religii.” jest absurdalne, bo religia jest właśnie relacją z Bogiem, a Kościół to wspólnota takich ludzi. Napisał je człowiek, który troche pewnych rzeczy jakby nie rozumie.

      Polubienie

      • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 1:44 am

       hjk@ jak bedziesz mi chciał teraz odpisać- to nie rób tego tutaj bezpośrednio – tylko idź do kościoła i tam zrób to a pomocą modlitwy – a ja bedze czekał aż ona pojawi sie tu na blogu – powodzenia

       Pozdrawiam 🙂

       Polubienie

       • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:53 am

        zostawcie Bogu co boskie, a blogowi co blogerskie 🙂

        Polubienie

        • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 2:06 am

         hjk@ bardzo mnie cieszy że zacząlęś sie uśmiechać 🙂 bo śmiech moze pochodzić tylko od NIEGO – mam nadzieję że coś zrozumiałeś 🙂

         Pozdrawiam Cię serdecznie 🙂

         PS> nie bój sie niczego – polecam Psalm 23 🙂 jego zrozumienie zapewni Ci nieskończoną radość

         Polubienie

  • jerkey 16 kwietnia 2012 o 10:09 am

   ~gabriel – kolejny uduchowiony ewangelista New Age.
   No ale tak miało być. Wkrótce większość ludzi będzie pod wpływem tej ideologii. No i oczywiście będą przekonani, że „klasyczny” Bóg to mit, a prawda tkwi w człowieku i wystarczy po nią sięgnąć pomiędzy jednym jointem a drugim.
   Niedługo będę w zdecydowanej mniejszości jako „nieprzystosowany i otumaniony” biblijnymi bzdurami. Ciekawe kiedy oświeceni zaczną osadzać w obozach. Na razie są tylko słowne połajanki.

   Polubienie

 28. JA-JESTEM 15 kwietnia 2012 o 5:17 pm

  warto poczytać i brać przykład 🙂
  http://biznes.onet.pl/ci-polacy-wywolaja-rewolucje,18493,5098760,5079375,352,1,news-detal

  Polubienie

 29. adrian 15 kwietnia 2012 o 6:03 pm

  Nadchodzą poważne zmiany, szykujmy się na czterowymiarową rzeczywistość

  Drunvalo Melchizedek jest osobą znaną, jako specjalista od sekretnej geometrii. Jest, zatem osobą posiadającą kwalifikacje do analizy kręgów w zbożu i odcyfrowywania rozmaitych wiadomości zaszyfrowanych w języku wyrafinowanej matematyki. Twierdzi on, jak wielu innych, że to, czego jesteśmy świadkami to najnormalniejszy cykl w przyrodzie.

  Melchizedek zauważa, że ludzie raczej nie chcą słuchać o nadchodzących zmianach a to przecież część natury, część cyklu mającego 25600 lat. To, co nadejdzie w 2012 to idealne ustawienie Słońca, Ziemi i centrum naszej Galaktyki. Będziemy przechodzić a właściwie już przechodzimy przez galaktyczny równik. Ludzkość tego jeszcze nie przetrwała a być może wręcz przeciwnie przetrwała, ale było to zdarzenie tak traumatyczne, że wymazało wszystkie cywilizacje a wiedza uległa fragmentacji i potem cywilizacje kwitły w kilku miejscach funkcjonując odrębnie, ale wyraźnie bazując na wspólnym dorobku sprzed wielu tysiącleci.

  Według Drunvalo Melchizedeka to, co następuje to cos dobrego, ale konieczne jest obudzenie ludzkości, bo wtedy zmiany będą mniej bolesne. Dodaje, że to, co nas spotka to coś bardzo pozytywnego i pięknego i gdybyśmy wiedzieli, co to będzie to czekalibyśmy na to z radością.

  Temat rozmowy sięga też kręgów w zbożu. Melchizedek twierdzi, ze Rosjanie stworzyli specjalny tajny zespół, który zajmował się analizowaniem odkrywanych na świecie kręgów. Zadawano sobie pytanie o to, jaki język reprezentują te symbole. Nawet, jeśli około 20% kręgów uznamy za prawdziwe to jest to i tak duży materiał do analiz i co roku jest ich więcej i są coraz bardziej niesamowite, jeśli chodzi o złożoność.

  Rosjanom podobno udało się złamać kod i jak to wyraził Melchizedek „czytają je jak gazetę”. Są to wiadomości od innych cywilizacji i wszystkie niosą jedną bardzo jasną wiadomość. Na Ziemi dojdzie do katastrof, konkretnie do siedmiu katastrof. Pierwsza z katastrof, jaka się wydarzy to wielki rozbłysk słoneczny. NASA o tym wie i zapobiegawczo wystosowała już ostrzeżenia przed nadchodzącym maksimum słonecznym.

  Rosjanie potwierdzają, że do tego dojdzie i od tego momentu możemy zapomnieć o elektronice, satelitach systemach bankowych. To będzie wielkie wyzerowanie i przeniesienie ludzkości na całkiem inny poziom, praktycznie zdegradowanie jej operując dzisiejszymi kategoriami do poziomu preindustrialnego. To oczywiście będzie oznaczało kłopoty, których większość nawet sobie nie potrafi wyobrazić. Ludzie, którzy pamiętają czas sprzed Internetu mają jakieś pojęcie tego, co nas czeka.

  Jedną z sekwencji katastrof ma być przebiegunowanie, które spowoduje śmierć dużej części ludzkości. Melchizedek twierdzi, że nie da się przetrwać tego, co czeka Ziemię i niektórzy będą w stanie dokonać przejścia do wyższej formy świadomości i jest to jedyną sensowną drogą, bo to, co ma nadejść jest według niego nie do zatrzymania i trzeba się z tym pogodzić oraz pracować nad sobą i nad swoją świadomością.

  Nazywa on tą transformację przejściem ze świata trzywymiarowego do czterowymiarowego. Opisuje ten świat, jako ten, w którym nie ma chorób nie ma śmierci, wszystko trwa i jest wspaniałe. Nasza egzystencja wzniesie się na nowy poziom. Melchizedek próbuje też tłumaczyć, że to wszystko, co nas otacza, co wydaje się być tak bardzo realne nie jest tym wcale i ulegamy tej iluzji, bo jest tak doskonała, ale Bóg tak naprawdę jest w każdym z nas i jest każdym z nas. Jesteśmy według niego ostatecznie połączeni ze źródłem naszego stworzenia.

  Trzywymiarowa rzeczywistość wkrótce nie będzie istnieć i czterowymiarowa rzeczywistość stanie się wkrótce faktem. Podkreślił, że sami tworzymy rzeczywistość, w której żyjemy podczas interakcji z nią. Według niego nie ma potrzeby, aby się obawiać nowych możliwości, bo to zmiana pozytywna.

  Źródło:
  http://www.drunvalo.net/
  http://innemedium.pl/wiadomosc/nadchodza-powazne-zmiany-szykujmy-sie-czterowymiarowa-rzeczywistosc

  Polubienie

 30. Kamil 15 kwietnia 2012 o 7:54 pm

  Świadomość jest najważniejsza, bo się samoorganizuje, za nią jest tylko nieskończoność.
  Wystarczy tylko dobrze zacząć

  pzdr

  Polubienie

 31. Pu236 15 kwietnia 2012 o 8:39 pm


  Bardzo proszę o zrobienie tego filmu z literkami Polskimi…

  Polubienie

 32. Konrad 15 kwietnia 2012 o 8:50 pm

  Tajemniczze pociagi podziemne od roku 1970 – z Nowego Jorku do Los Angelese w 30 minut

  http://theintelhub.com/2012/04/12/l-a-to-n-y-in-half-an-hour-10000-plus-m-p-h-tunnel-train-developed/

  Polubienie

 33. pilot6pilot6 15 kwietnia 2012 o 9:02 pm

  Obejrzałem ten film i muszę stwierdzić,że to jeden z najlepszych filmów dotyczących tematyki NWO,jak i nie tylko.Jednak mam pewne zastrzeżenia.
  Pierwszym jest domniemane UFO.Już 3 Rzesza pracowała nad napędem antygtrawitacyjnym i myślę,że Iluminaci posiadają taką technologię,ukrywają to,aby w pewnym dniu pokazać to światu,aby ludzie przyjęli ich warunki.
  Drugim jest końcówka tego filmu,mówiąca jak należy walczyć z iluminatami.Chciałbym w to uwierzyć,że to możliwe,ale już jest chyba za późno.Zostaliśmy wciągnięci w grę,w którtej wszyscy słono zapłacimy.Foster Gamble,wydaje się być dobrym człowiekiem,który wierzy,że wszystko można zmienić,ale chyba o czymś zapomniał.Popatrzmy na historię ludzkości,czy kiedyś było w miarę dobrze?Zawsze były wojny,nieszczęścia,cierpienia,więc to nie zniknie,póki szatan istnieje.
  Iluminaci są bardzo powiązani z okultyzmem,to zło,które nie cofnie się przed niczym i jedyną naszą nadzieją jest Jezus Chrystus,nasza religia,o której w tym filmie nie było mowy.Jeżeli chce się budować coś dobrego,to należy to budować na trwałym fundamencie,na najwyższych wartościach.Nawet,jeżeli udało by się pokonać iluminatów ludzkimi rękoma(w co nie za bardzo wierzę,bo wogóle ilu ludzi jest świadomych tego co się tutaj dzieje?),to szatan będzie istniał i zło bardzo szybko powróci.
  Wiem ,że niedługo wybuchnie 3 wojna światowa,że mnósto ludzi będzie cierpiało,także za to,że byliśmy głupcami podążającymi za fałszywymi przyjemnościami,bo to nie tylko wina iluminatów,ale także nas.
  Będziemy świadkami strasznych wydarzeń,jakich nigdy nie było.

  Co to tego Torusa to bardzo prawdopodobne,tyle że wszędzie liczy się ten cholerny pieniądz.

  Foster Gamble zrobił świetny film,mimo zastrzeżeń jakie mam.
  Powtarzam,wydaję się to być naprawdę dobry człowiek i jestem pełen szacunku i uznania dla niego.

  Polubienie

  • JA-JESTEM 15 kwietnia 2012 o 9:25 pm

   pilot6pilot6@ skoro zdaje sie twoja religia opiera sie na pieniądzu – to jakim cudem moze pochodzić od Boga ? jakim cudem to co piszesz może pochodzić od Boga – skoro siejesz strach ? pamiętaj że co zasiejesz to zbierzesz – myśl póki nie jest za późno
   Nie bój sie !!!

   Pozdrawiam

   Polubienie

   • kosiardeyablos 16 kwietnia 2012 o 6:56 pm

    Nie boi się śmierci ten……….co nie żyje !

    Polubienie

 34. Pingback: Wezwanie Dr. Ratha do mieszkańców Niemiec, Europy i całego świata – Berlin 13.03.2012 « forumemjot

 35. wacpan 15 kwietnia 2012 o 9:10 pm

  loza kopernik

  http://marucha.wordpress.com/2012/04/15/loza-%E2%80%9Ekopernik-rzadzi-na-polskiej-prawicy/

  Polubienie

 36. alexirin 15 kwietnia 2012 o 9:39 pm

  15.04.2012 (IAR) – Rosyjscy inspektorzy wykonają loty obserwacyjne nad terytoriami Polski i Litwy- informuje służba prasowa rosyjskiego ministerstwa obrony. Nie podano, jaki cel będą miały loty. http://stooq.pl/n/?f=594532&c=0&p=0

  Nie podano, jaki cel będą miały loty.
  Według komunikatu, w okresie do 15 do 21 kwietnia w ramach realizacji międzynarodowego porozumienia o otwartym niebie, grupa inspektorów zrealizuje loty kontrolne na pokładzie samolotu An-30B. Maszyny będą startowały z litewskiego portu lotniczego Szaulaj i z Warszawy.

  Nie podano, jaki cel będą miały loty.

  Nie podano, jaki cel będą miały loty.

  Według komunikatu, w okresie do 15 do 21 kwietnia w ramach realizacji międzynarodowego porozumienia o otwartym niebie, grupa inspektorów zrealizuje loty kontrolne na pokładzie samolotu An-30B. Maszyny będą startowały z litewskiego portu lotniczego Szaulaj i z Warszawy.

  Nie podano, jaki cel będą miały loty.

  Polubienie

 37. Pingback: Kto się boi Zuzanny Kurtyki. ???? « Zenobiusz's Blog

 38. wacpan 15 kwietnia 2012 o 9:58 pm

  masonski wordpress

  http://aszera.wordpress.com/

  Polubienie

 39. isar 15 kwietnia 2012 o 10:05 pm

  Znalazłem ciekawy materiał na który nigdy wcześniej nie natrafiłem, mówi on tragedii Titanica 14kwietnia 1912r, jest napisane że katastrofa była planowana a jej celem było pozbawienia życia najbogatszych ludzi na świecie ówczesnych czasów m.in. Benjamin Guggenheim, Isa Strauss i John Jacob Astor za to że byli przeciw utworzeniu prywatnego banku centralnego (FED) w USA. Po roku i 8 miesiącach koalicja złożona głównie z JP Morgan, Rosthildów, Rockfelelerów zdołała przeforsować utworzenie FEDu w grudniu 1913. Rok później nastąpił wybuch I WŚ…..
  —–Dużo więcej informacji w linku poniżej. Od utworzenia tematu 2009 do tej pory, jest on aktualizowany o nowe artykuły.przez autora.
  http://www.godlikeproductions.com/forum1/message707930/pg1

  Polubienie

  • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:37 am

   tak właśnei musiało być plus kilka innych celów pewnie zrealizowali

   Polubienie

 40. ricopolo 15 kwietnia 2012 o 11:08 pm

  a tak sie traktuje myslace jednostki http://www.sadistic.pl/bojka-na-spotkaniu-z-palikotem-vt112635.htm

  Polubienie

  • O Rzesz 15 kwietnia 2012 o 11:30 pm

   Tak działa stado. Gdyby paligłupkowi zależało na opinii słuchaczy powstrzymał by sforę i dał by mu dojść do mgłosu.
   Ale przecież nie na tym to polega.
   Głupich nie śieją. Sami wstępują do różnych partii i dają sobą manipulować ickom.

   Polubienie

   • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 12:00 am

    O Rzesz@ Ciekawe jak Ty byś sie czuł gdybyś wynajął sale wyszedł na scene z mikrofonem, bo masz coś do powiedzenia – ale to sala udzeliła by ci wykładu – no jak ? oświeć mnie 🙂

    Polubienie

    • O Rzesz 16 kwietnia 2012 o 12:23 am

     W tym wypadku nie obchodzi mnie jego odczucie ponieważ wiem że on sam nie ma do powiedzenia nic!.
     To co głosi nadaje mu centrala w City czy gdzie indziej. To ich tuba.
     Zwykły, choć niegłupi, oszołom a przez to niebezpieczny.
     Kanalarz który kanalizuje i potencjalnie przechwytuje elektorat by przyszły upadek PO nie spowodował strat w systemie stworzonym przez masońskie/ specsłużbowe itp. menażerie (ma już min. błogosławieństwo Urbana).

     Polubienie

     • Smoke 16 kwietnia 2012 o 12:39 am

      O Rzesz ma racje..

      Te prosie które skłania się ku centralizacji władzy w UE zasługuje na to na co zasłużył Mussolini i im podobni

      gdyby był prawym politykiem ludzie by go szanowali a nie ciskali pomidorami

      Polubienie

     • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 12:45 am

      O Rzesz@ ja pytałem Ciebie „jak Ty byś sie czuL ….” czy ja pytałem co Ty sądzisz o Palikocie ? – wiec przeczytaj jeszcze raz łaskawie moje pytanie odpowiedz

      Pozdrawiam 🙂

      Polubienie

      • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:41 am

       A co cie obchodzi, jak by się czuł? On nie jest politykiem przemawiajacym na wiecu, jak go wywyją 🙂 kiedyś, to może odpowie 🙂
       Polityka to nie są sentymentalne zabawy. Jak został wygwizdany to sprawa jasna, Schodzi ze sceny i co kogo obchodza tu jakies uczucia?
       Co to za jakieś bezsensowne pytania?

       Polubienie

       • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 1:54 am

        hjk@ czy „O Rzesz” to też twój nick ?

        Ciekwa jestem jakbyś zareagował gdybym to na przykład ja podszedł do ksiedza w czasie mszy i powiedział mu co ja yślę o jego „naukach”

        podaj mi adres twojego kościła to sie wybiorę razem z tobą – chcesz tego ?

        Polubienie

        • hjk 16 kwietnia 2012 o 2:02 am

         to byś został wyrzucony, bo jak Ci się nie podoba, to mozesz wyjśc, Kościół to miejsce specjalne dla wyznawców religii lub chetnych chcacych ja poznac, a nie komentować. To mozesz po wyjsciu z koscioła, tam bowiązuje kultura i reguły zachowania, podobnie ja w teatrze, filharmonii, w szkole, galerii, itd.
         A polityk działa w miejscu publicznym, więc każdy tam moze przyjść i powiedzieć co myśli o polityce polityka. Ksiądz nie sprawuje rządów, nie dzieli zrabowanej kasy obywatelom, nie pokazuje swej facjaty co 4 lata na kazdym drzewie i lampie w miescie, a polityk i owszem, Wiec inne zachowania czy sposoby komunikacji są stosowne wobec polityka, inne wobec księdza, inne nauczyciela, profesora, itd. Rozumiemy się, ?

         Polubienie

      • O Rzesz 16 kwietnia 2012 o 11:09 am

       Wyraziłem się już jasno ale skoro nie rozumiesz … zanim pozwolił bym sobie na uczucia najpierw dał bym się tej osobie wypowiedzieć. Potem bym zdecydował czy pozwolić go zakrzyczeć czy potraktować jak człowieka.
       Taka jest rola lidera.
       Jeśli facet nie panuje nad tak małą grupą jak ma rządzić krajem, do czego jest szykowany przez swoich mistrzów z fartuszkami.
       Czuł bym się normalnie.
       Jeśli chcesz pływać w bagnie polityki i stajesz naprzeciw ludzi musisz, jeśli zajdzie potrzeba, stawiać im czoła.

       Polubienie

       • Peryskop 17 kwietnia 2012 o 2:35 am

        Czy z karmienia trolllla powstały jakieś korzyści ?

        OSTRZEŻENIE

        STRONA PODANA PRZEZ TROLLA “JA-JESTEM jakis_buk” JEST TREFNA !!!

        „…zobaczcie co potrafią zbudować ludzie – niesamowite …”

        Polubienie

 41. JA-JESTEM 15 kwietnia 2012 o 11:16 pm

  zobaczcie co potrafią zbudować ludzie – niesamowite 🙂

  http://luxclub.pl/gid,14405544,img,14405577,kat,1016269,galeria.html?T%5Bpage%5D=1

  Polubienie

  • JA-JESTEM 15 kwietnia 2012 o 11:57 pm

   a tak bedzie wyglądał nowy świat 🙂 – mam nadzieję ze zrozumiecie o co mi chodzi – narazie mamy świt 🙂

   Polubienie

   • O Rzesz 16 kwietnia 2012 o 12:29 am

    Oczywiście … symbolika bardzo czytelna.
    Niedawno gościł w Polsce kabalistyczny doradca duchowy gwiazdeczek z Hollywood.
    Wiadć że sataniści robią swoją robotę konsekwentnie również „Kraju nad Wisłą”.

    Polubienie

    • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 12:54 am

     O Rzesz@ – miałem nadzieję i nadal ją mam – licze na Ciebie 🙂

     napisano w pewnym piśmie „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”
     pozwole sobie napisać „Ojcze, przebacz im, bo nie widzą, na co patrzą, daj im łaskę aby zobaczyli”

     Pozdrawiam 🙂

     Polubienie

  • O Rzesz 16 kwietnia 2012 o 12:32 am

   To się nazywa „Trimaran”. Technologia zaiste niezwykła (laminat węglowy i szklany oraz elementy z tytanu, stali nierdzewnej i metali kolorowych). Jednak nie jest to nic więcej niż zaspokajanie pustej zachcianki snoba.
   Miłe oku ale puste.
   Sztuka dla sztuki.

   Polubienie

   • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 1:00 am

    O Rzesz@ sztuka dla sztuki powiadasz ? a byłeś kiedyś w kościele ?
    bo ja byłem wczoraj na weselu, no powiem Ci że byłem w szoku, chcesz fotki ?

    Polubienie

    • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:44 am

     dawaj te fotki 🙂

     Polubienie

     • JA-JESTEM 16 kwietnia 2012 o 1:48 am

      hjk@ wybacz ale nie Tobie je proponowałem, po co Ci moje prywatne fotki ? widziałeś obraz „Smoleńsk” to w zasadzie coś podobnego wczoraj widziałem w pewnym kościele

      Pozdrawiam 🙂

      Polubienie

      • hjk 16 kwietnia 2012 o 1:56 am

       nie widziałem,..
       ale jak piszesz na publicznym i otwartym blogu, ze możesz udostępnić foty, to wklejaj czy daj linki – „słowo się rzekło kobyłka u płota” 😉
       Po co? Moze np. byśmy Cie lepiej poznali 🙂 Albo okolice, w jakich bywasz – to coś mówi o osobie…

       Polubienie

    • O Rzesz 16 kwietnia 2012 o 11:14 am

     Nie precyzujesz dokładnie o co ci chodzi.
     Co chcesz tym udowodnić?. Że sztuka użytkowa i sakralna to przejaw tego samego?.
     A może państwo młodzi przyjechali do kościoła jachtem na „wypasionej” lawecie?.
     Opisz co widziałeś. To wystarczy.

     Polubienie

 42. rabarbarek 16 kwietnia 2012 o 1:19 am

  Assange , tworca WikiLeaks , od wtorku zaprasza do Russia Tv. Kto ma niech obejrzy. Podobno pierwszy gosc bedzie bardzo kontrowersyjny. Ciekawe , w jaki sposob odbedzie sie nagranie programu , bo jak wiadomo , konta WikiLeaks sa zamrozone a sam Assange siedzi w Londynie i nalozono na niego areszt domowy.

  http://www.cnn.com/2012/04/14/world/europe/russia-wikileaks/index.html

  Polubienie

 43. Dorka 16 kwietnia 2012 o 3:30 am

  a w USA znowu jesli przejdzie projekt ustawy 1813 to za niezaplacone podatki nie bedzie mozna opuscic kraju lub tez paszport nie zostanie wydany….coraz lepiej…..cos takiego bylo w PRL’u tak?? tylko nie chodzilo o podatki…ale kazdy pretekst jest dobry….podalo Infowars.

  Polubienie

  • rabarbarek 16 kwietnia 2012 o 3:40 am

   Dorka , tylko ok. 15-20 % Amerykanow posiada paszporty. Ci bardziej mobilni . Reszcie to niepotrzebne . Moga jezdzic ” od lola do lola ” Ameryki [ from wall to wall] i to im wystarcza. A tym , ktorym chce sie uciekac np. do Kanady przed wojskiem , juz zafundowano ustawy o podwojnym opodatkowaniu. Wiec niejako zmuszono ich do porzucenia obywatelstwa amerykanskiego , jesli chca mieszkac i pracowac w Kanadzie. Takie podle czasy…

   Polubienie

   • Dorka 16 kwietnia 2012 o 5:53 am

    uciekac przed wojskiem?przeciez sluzba nie jest obowiazkowa?czy zle zrozumialam cos??

    Polubienie

    • rabarbarek 16 kwietnia 2012 o 6:03 am

     Dobrze zrozumialas , ale uciekaja ci , ktorzy dostaja kolejna ture wymarszu do Afganistanu lub Afryki. Oni musza wypelniac swoje powinnosci , do ktorych sie zobowiazali .Nie musieli , ale ze wzgledu na bezrobocie lub za obietnice oplacenia szkoly przez panstwo , podpisali cyrograf . Dla zupelnej jasnosci dodam , ze w tej chwili na jednego zabitego zolnierza USA przypada okolo 30 samobojstw. Ci mlodzi ludzie inaczej wyobrazali sobie wojne , tak raczej komputerowo i filmowo , rzeczywistosc okazala sie inna i zamienila sie w koszmar. Wieja na polnoc . Ale Kanada tez nie bardzo wie co z nimi robic.

     Polubienie

 44. Dorka 16 kwietnia 2012 o 5:51 am

  ok. poprostu dokrecanie sruby..co nastepne???

  Polubienie

 45. waryjat 16 kwietnia 2012 o 8:38 am

  Nie wiadomo czy ci notoryczni kłamcy mówią prawdę w sprawie INDECT, ale może idzie lepsze

  „Minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki po rozmowie z komendantem głównym policji Markiem Działoszyńskim zadecydował o wstrzymaniu współpracy nad projektem INDECT, czyli inteligentnym systemem informacyjnym wspierającym obserwację, detekcję i wyszukiwanie na potrzeby bezpieczeństwa obywateli w środowiskach miejskich, który od momentu startu w 2009 roku budzi poważne obawy obrońców prywatności.”
  http://di.com.pl/news/44743,0,MSW_wycofuje_sie_z_projektu_INDECT.html

  Polubienie

 46. felicyta 16 kwietnia 2012 o 9:34 am

  Źródło zamachu mogło być w Polsce
  (foto. GPC)
  Musimy bez żadnych wątpliwości ustalić, czy doszło do zamachu. Jeśli to się potwierdzi, to będzie oznaczało, że mamy do czynienia z aktem terroru porównywalnym do ataku z 11 września. Nie chodzi o liczbę osób, ale o skalę. W cywilizowanym świecie nie było takiego wydarzenia, jak likwidacja całego przywództwa jakiegoś państwa – z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiają Katarzyna Gójska-Hejke i Tomasz Sakiewicz

  Czy dopuszcza Pan hipotezę, że źródło lub pomysłodawca ewentualnego zamachu są z Polski?
  Uczciwe śledztwo powinno uwzględniać również taką wersję zdarzeń, bo tak też mogło być. Jednak do zbadania tego konieczne jest uchwalenie odrębnej ustawy.(…)
  http://niezalezna.pl/26869-zrodlo-zamachu-moglo-byc-w-polsce

  Polubienie

 47. diono10@o2.pl 16 kwietnia 2012 o 11:34 am

  http://www.youtube.com/watch?v=A7SoPVDOllk 2pac zyje ! obczajcie to !!

  Polubienie

  • maniek 16 kwietnia 2012 o 1:26 pm

   hologram 🙂 niedługo zobaczymy prezydenta Kaczyńskiego i będą ludzie skandować że żyje… He’s alive!!!! haha 🙂

   Polubienie

   • Tola 16 kwietnia 2012 o 3:47 pm

    @maniek -dzieki za linka z MMS!

    Polubienie

    • maniek 16 kwietnia 2012 o 11:42 pm

     You Welcome 🙂

     Polubienie

 48. Pingback: Zdjęcia Zuzanny Kurtyki,wywołały paniczną kontrakcję rosyjskich agentur ???? « Zenobiusz's Blog

 49. Pingback: Zdjęcie które pozbawia złudzeń, a niektórych wzroku. !!!! « Zenobiusz's Blog