Wydarzenia i komentarze 16 kwietnia 2012r

Europejskie prawo zagraża zasadom wolnego wyboru zdrowej żywności, petycja: http://www.sup.nl/petition/po.php
Akcja przeciwko GMO pod Ministerstwem Rolnictwa
„Betar” w TVP2 – dzisiaj w nocy o 0:45 

Europejskie prawo zagraża zasadom wolnego wyboru zdrowej żywności.

Zaprotestuj przeciwko nowemu prawu!

Nowe europejskie prawo wymaga, by wszystkie oświadczenia dotyczące korzyści zdrowotnych i żywieniowych, wynikających ze spożywania żywności były poddane ocenie.
Z tego też powodu, informacje znajdujące się na produktach spożywczych lub suplementach diety, jak również zalecenia typu „wapń jest dobry dla kości” umieszczone na mleku lub „dobre dla serca” znajdujące się na opakowaniu produktów zawierających kwasy Omega-3 — będą musiały uzyskać pozwolenie.

Należy się cieszyć, że istnieją reguły chroniące nas przed produktami wprowadzającymi w błąd, jakkolwiek, nowe prawo europejskie w swoich sztywnych założeniach, doprowadzi do usunięcia większości zaleceń zdrowotnych z żywności. Prawo to zakłada, że zalecenia zdrowotne umieszczane na produktach spożywczych muszą uzyskać taką samą akceptację jak te na lekach.
Założenia te nie są odpowiednie dla produktów spożywczych i suplementów diety, które mają wspomagać zdrowie i zapewnić nam dobrą kondycję, a nie leczyć. Rezultatem wejścia w życie nowego prawa europejskiego na temat oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, będzie zakaz umieszczania na żywności i suplementach diety wszelkich informacji na temat ich korzyści zdrowotnych. W efekcie tego, opakowania nie będą zawierały żadnych wskazań zdrowotnych dotyczących danego produktu. Czy będziemy wtedy w stanie dokonać wyboru i podjąć właściwą decyzję o zakupie produktów spożywczych i suplementów korzystnych dla naszego zdrowia?

21 kwietnia Parlament Europejski będzie debatował i głosował za lub przeciw nowemu prawu europejskiemu. Petycją tą zwracamy się do Członków Parlamentu Europejskiego o ponowne rozważenie konsekwencji wejścia w życie nowego prawa na temat oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

Złóż swój podpis pod petycją pod adresem:
http://www.sup.nl/petition/po.php
Nie zastanawiaj się czy to podpisać czy nie, jeśli zależy Ci na wolności wyboru i prawdzie.

komentarz monitorpolski:
Tego typu „praw” należy się spodziewać więcej, bowiem pod płaszczykiem ochrony naszego zdrowia, wrogowie ludzkości – bankierska mafia zwana czasem kartelem farmaceutyczno – przemysłowo – wojskowym ma jeden cel: wymordować większość ludności świata. Zanim jednak przystąpi do użycia tzw. hard kill weapons – broni zabijającej od razu, na miejscu (strzał w tył głowy, lub śmiertelny elektrowstrząs), a także  broni twardej masowego rażenia, w postaci broni biologicznej (wąglik, ebola, ptasia grypa i inne „odkrycia” laboratoriów Rockefellera), chemicznej czy serii maszynowych i bomb ze zdalnie sterowanych samolotów (drony), musi społeczeństwo najpierw osłabić.

Silne i zorientowane w zagrożeniu społeczeństwo jest praktycznie nie do zniszczenia – tylko ludzie podatni na sugestie medialne, z osłabionym zdrowiem psychicznym i fizycznym, mogą byś manipulowani i sterowani by bez słowa poddać się eutanazji za pomocą szczepionek i morderczych leków.
Zuważmy, że eskalacja kartelu przyspiesza z każdej strony – w Anglii debatuje się już nad oficjalnym mordowaniem dzieci do lat 3 (jako aborcja „niechcianych), pod hasłem równości gejowskiej zaczyna się promować pedofilię – by ją w końcu zalegalizować, najbardziej atakowana jest młodzież, której jako normę wpaja się dewiacyjne zachowania, uczy szpiclowania i donoszenia, uodparnia na grozę śmierci grami komputerowymi, by potem mieć ją do dyspozycji jako armię zimnokrwistych morderców.
Cywilizacja Śmierci, przed którą tak mocno ostrzegał Papież Jan Paweł II pod koniec swojego życia, zaczyna przejmować każdy aspekt naszego życia.

Nie łudźmy się, pozbawienie nas zdrowej żywności, przez wprowadzenie zabójczego GMO czy blokada naturalnych sposobów leczenia oraz zapobiegania chorobom są elementami LUDOBÓJSTWA. Niczym się to nie różni od nazistowskich komór śmierci, jest tylko bardziej wyrafinowane i tak stworzone by ci nieludzcy gangsterzy nie zostali przyłapani na gorącym uczynku. Zmieniane jest też prawo – w USA np. nie można już pozwać do sądu firmy farmaceutycznej za uszczerbek na zdrowiu spowodowanym szczepionką!
A rodzice są przecież zmuszani do szczepienia swoich dzieci preparatami, które w większości zamiast pomagać, niszczą trwale ich zdrowie.
Czy wiesz, że co 50-te dziecko płci męskiej w USA jest chore na autyzm! Kiedyś w ogóle nie znano tego typu schorzenia. czy wiesz, że zachorowanie dzieci na niektóre rodzaje raka wzrosło w stosu00-krotnie? Podobnie jest z rakiem piersi, który dziesiątkuje kobiety.

Jeśli nadal uważasz, że są to bzdury i że przemysł farmaceutyczny ma na celu nasze zdrowie, to poproś doktora o ulotkę dołączaną do szczepionki i zobacz co tam jest napisane. Zrób to jak najszybciej, bo nowe przepisy pozwolą już się nie troszczyć o ostrzeżenia na truciźnie, że zabija. Będą nam sprzedawać arszenik jako przyprawę do zup!

AKCJA PRZECIWKO GMO POD MINISTERSTWEM ROLNICTWA!

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO zaprasza na WSPÓLNE, symboliczne SIANIE ekologicznych i tradycyjnych nasion w ramach międzynarodowej akcji pt. ”WSPÓLNIE SIEJEMY PRZYSZŁOŚĆ DLA ROLNICTWA WOLNEGO OD GMO”. Towarzyszyć nam będzie muzyka i śpiew. Na koniec przekażemy Ministrowi Rolnictwa tradycyjne nasiona, PETYCJĘ z podpisami i statuetkę. Mamy nadzieję, że po tym wspólnym sianiu Minister NATYCHMIAST wprowadzi zakaz upraw GMO nie czekając na zgodę Komisji Europejskiej. Negocjacje z Komisją Europejską, które mogą trwać długie miesiące, należy prowadzić po uprzednim wprowadzeniu w życie zakazu w Polsce. Taką kolejność wydawania decyzji podjęły wszystkie kraje, które już dawno mają wprowadzone zakazy na kukurydzę MON810 i ziemniaka Amflora.

MIEJSCE: WARSZAWA, przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30 TERMIN: 17.04.2012, godz. 13:30
ORGANIZATOR I KONTAKT: Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO Lena Huppert , tel.: 502085840, e-mail: lenahuppert@wp.pl Edyta Jaroszewska-Nowak, tel: 691564993, e-mail: edytaj66@tlen.pl Anna Szmelcer, tel.: 607295055, e-mail: annaszmelcer@wp.pl Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO reprezentuje tysiące obywateli, http://polska-wolna-od-gmo.org/

UWAGA!!!
Happening pod Ministerstwem jest częścią europejskiej akcji ‚WSPÓLNIE SIEJEMY PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI i EUROPY WOLNEJ OD GMO’; w całej Polsce jest 70 wydarzeń; szczegóły http://www.siejemyprzyszlosc.info
INFORMACJE DODATKOWE:
W  dniu  MARSZU W OBRONIE PSZCZÓŁ – 15 marca 2012 r. – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki podpisał projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia ZAKAZU stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych. PROJEKT ten jest długo oczekiwanym aktem prawnym, który NIEZWŁOCZNIE powinien wejść w życie, nim rolnicy rozpoczną sezon wiosennych siewów. Tymczasem Minister Sawicki rozwiewa nasze nadzieje pisząc:  ”Zakaz…będzie wprowadzony po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej…” Negocjacje z KE, które mogą trwać długie miesiące, należy prowadzić po uprzednim wprowadzeniu w życie zakazu w Polsce. Taką kolejność wydawania decyzji podjęły wszystkie kraje (Niemcy, Grecja, Austria, Włochy, Bułgaria, Luksemburg, Francja), które już dawno mają wprowadzone zakazy na kukurydzę MON810 i ziemniaka Amflora.

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO” wręczy Panu Ministrowi Sawickiemu statuetkę ”DOSYĆ GADANIA CZAS NA DZIAŁANIA”, tradycyjne ziarna aby mu przypomnieć, że mamy dobre, dostosowane do naszych warunków glebowych  i pogodowych ziarna oraz PETYCJĘ w sprawie zakazu rejestrowania nasion, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. Petycję podpisało ponad 39 tysięcy organizacji i osób prywatnych. TREŚĆ PETYCJI  http://www.alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/

Rząd RP chce wprowadzić GMO tylnymi drzwiami poprzez ustawę o nasiennictwie. DODATKOWO projekt ustawy o nasiennictwie (druk nr 176) spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. Tradycyjni rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i oczekiwanych cech. To nie może zostać zaprzepaszczone. Tymczasem projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera m.in. takie zapisy: „…Ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana, w drodze decyzji, przez ministra  właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%…”

PRZECIW GMO SĄ: IZBY ROLNICZE, KONWENT MARSZAŁKÓW, SEJMIKI WOJEWÓDZKIE, KOMITET OCHRONY PRZYRODY PAN, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju, ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW. CZYJ INTERES REPREZENTUJĄ ZWOLENNICY GMO?

„Betar” w TVP2 – dzisiaj w nocy o 0:45

Dla jednych bohater, dla innych żydowski zbrodniarz...

W poniedziałek 16 kwietnia 2012 r., po wielu perturbacjach Telewizja Polska wyemituje w programie 2 film dokumentalny w reżyserii Roberta Kaczmarka na podstawie scenariusza Piotra Gontarczyka pt. „Betar”.
Obraz ten opowiada o historii przedwojennej organizacji żydowskich radykałów, którzy po wojnie zostali wymazani z historii Polski. Betarczycy, których w Polsce było ponad 50 tysięcy, swojego przywódcę Włodzimierza Żabotyńskiego nazywali „wodzem” i ubierali się w brązowe koszule.
Tradycyjnie najbliższe kontakty łączyły ich z Włochami Benito Mussoliniego, a przez Wojsko Polskie byli szkoleni do walki o przyszłe żydowskie państwo w Palestynie.
Film jest znakomicie udokumentowany: prezentowane są w nim liczne fotografie, dokumenty organizacyjne oraz prasa żydowskich narodowych radykałów. O swojej działalności w w przedwojennym „Betarze” opowiadają ostatni żyjący świadkowie.

 Niestety, ze względu na specyficzny, powszechnie znany stosunek władz TVP do swojej misji publicznej, film zostanie pokazany o godzinie 0.45. w nocy z poniedziałku na wtorek.

Reklamy