Category Archives: Jak się bronić

Zobaczcie dlaczego planują na Polaków obce wojska


Na Ukrainę nie mogli wezwać wojsk europejskich, bo Ukraina nie jest jeszcze w Unii. I raczej nie zdąży być. Poniższe nagranie jest dowodem na to, że ze Słowianami w krytycznych momentach łatwo swołoczy nie pójdzie. Zawód oszustwem tzw. Majdanu, a także wzrost świadomości społeczeństwa, że w tej grze chodzi o całkowitą zmianę struktury społeczeństwa powoduje, że szczególnie u młodych ludzi, przestaje rolę odgrywać instynkt samozachowawczy, a zaczyna przeważać chęć siłowego wyjścia z impasu, a nawet wręcz odwetu. W Polsce swołoczy pójdzie jeszcze trudniej, dlatego już teraz przygotowują legislacje pozwalające na użycie obcych wojsk i służb. Bo polskie z pewnością nie dadzą się zmanipulować na mordowanie obywateli. Tego nagrania nie puściła żadna telavizja.

Czytaj więcej

Reklamy

Atak na domenę monitor-polski.pl


Z ostatniej chwili: Monitor-polski.pl już działa, ale to nie była banalna sprawa.

Tym razem zaatakowana została domena, nie wiemy jeszcze czy jest blokowana w Polsce czy też zaatakowano łączność serwera z domenami. Oto komunikaty jakie otrzymałem od obsługi technicznej: Czytaj więcej

Ulotki i plakaty


Jak obiecałem, otwieram nową, osobną zakładkę w menu dla ulotek i plakatów, które otrzymuję e-mailami z prośbą o udostępnienie czytelnikom tego bloga.  Czytaj więcej

Wezwanie Dr. Ratha. „Thrive” (Wzrost) – film, który zmieni świat.

Obudzić młodych!

Julian Rose – List do rolników i konsumentów


Koniecznie prześlij ten link wszystkim znajomym, kopiowanie i dystrybucja w dowolnej ilości są dozwolone: >> http://www.youtube.com/watch?v=gXxuSx7K9h0    Czytaj więcej

Zimna synteza Rossiego – atak dezinformacyjny

„Nowy Ogień” szansą odnowy dla ludzkości

Zagrożenie radioaktywne, uaktualnienie 18 października 2011r.

Dennis Kucinich: kreacja pieniądza przez rząd uratuje Amerykę i świat.

USA: Zmiana reżimu już blisko

Zastraszanie Andrzeja Szuberta

Ogólnopolska akcja informacyjna nt. zagrożenia radioaktywnością


Kopiuję komunikat z Globalnej Świadomości, gdyż sądzę, że nie mamy innego wyjścia jak próbować obudzić Polaków na to co się dzieje. Proszę o pomoc w przygotowaniu komunikatu, który będziemy powielać w formie ulotek oraz o napisanie krótkiego artykułu na temat zagrożenia radiacją, tak żeby każdy mógł go przeczytać dzwoniąc do radia lub telewizji. Swoje propozycje wpisujcie w komunikatach, później wybierzemy najlepszą.

Czytaj więcej

Bojkot w związku z podwyżkami cen paliwa

Czy są kolejni chętni by pójść na stos?


Giordano Bruno

Zastanawiam się czy jest w ogóle sens prowadzić blog o takim charakterze – domowego rewolucjonisty, który chce zmienić świat opierając się na skromnych środkach i dostępowi do informacji, który gwarantuje obecnie internet. Staram się obserwować reakcję jakie wywołują publikacje takie jak moje, Piotra Beina, Bronka, Zenobiusza, Maruchy, Mizi i innych spadkobierców heretyka Giordano Bruno, który jak wiemy z historii został spalony na stosie. Czytaj więcej

Emitery infradźwięków – tajna broń masonów


promienie śmierci w naszych domach?
Od kilku lat toczy się wojna. Na całym świecie, podstępna, tajna wojna. Głównym celem są Stany Zjednoczone – największa oaza wolności w spacyfikowanym świecie.
Tylko te kraje są wolne, w których ludność ma prawo do posiadana broni i samoobrony. Wszystkie pozostale są już spacyfikowane. zauważmy, że główny otwarty atak sił globalistycznych idzie na państwa, w których obywatele mogą posiadać broń. Czytaj więcej

Grupy niesubordynacji społecznej


Globalizm jest zagrożeniem, z którym do tej pory nie tylko Polska, ale i cała ludzkość nie miała do czynienia. Faszyzm i komunizm, choć z pozoru na przeciwnych biegunach, były wynikiem tej samej ideologii, której obecnie uosobieniem jest syjonizm. Globalizm to zakamuflowany syjonizm z wyraźnymi powiązaniami z faszyzmem (korporatyzm) oraz komunizmem (dyktatura jednej klasy – w tym przypadku grupy oligarchów). Globalizm ma jeden cel główny – zmianę struktury narodowościowej, a właściwie rasowej ludzkości. Jawnie dąży do depopulacji, tj. eksterminacji 90% ludzkości w imię „ochrony Ziemi i przyrody”. Spójrzmy dzisiaj na to co się dzieje w Zatoce Meksykańskiej – jest to zaprzeczenie tej idei, zatem „ekologia” globalizmu jest kolejną fałszywka mającą na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd.

Globaliści wiedzą, że największym zagrożeniem dla nich są państwa i skonsolidowane grupy społeczne. Stąd atak ekonomiczny na największe państwo, którego funkcjonowanie oparte jest na konstytucji – USA. USA jest główną przeszkodą we wprowadzeniu zasad NWO – Nowego Porządku Świata.

Grupy paramilitarne w USA zwane "militia" są uzbrojone po zęby

W USA ludność ma ponad 100 mln sztuk broni, zapotrzebowanie na amunicję przekroczyło ostatnio wszelkie rekordy. Kilkadziesiąt milionów Amerykanów uzbrojonych po zęby to armia nie do zwyciężenia, nawet przez połączone siły ONZ i państw członkowskich. Co więcej, zgodnie z Konstytucją USA społeczeństwo ma prawo do organizowania się w paramilitarne grupy nazywane „militia”. Prowadzą one regularne szkolenia na prywatnych poligonach (nielubiane w Polsce słowo „milicja” ma niewiele wspólnego z amerykańskimi „militias”).

Dlatego atak na USA przybrał inne formy – zniewolenia ekonomicznego, agresji biologiczno- chemicznej (dodatki do jedzenia, chemtrailsy, fluor w wodzie, aspratam w tysiącach produktów), niszczenia wojsk amerykańskich w konfliktach poza granicami (broń ze zubożonym uranem, indoktrynacja).
Mimo, że pro-globalistyczny rząd wprowadza coraz to nowe totalitarne przepisy (ostatnio zatwierdza się elektroniczną inwigilację w domach za pomocą kamer i mikrofonów!) to nic to nie daje globalistom. Przepis, którego nie można wprowadzić nie ma znaczenia. Oczywiście, wszystkie te ustawy i przepisy nie mają nic wspólnego z Konstytucją USA i przyjdzie moment, że ci którzy je wprowadzali staną przed sądem, jednak na razie mamy do czynienia z sytuacją gdy z dnia na dzień coraz wyraźniejsze się staje z jak potwornym złem mamy do czynienia.

Podobne zło wisi nad naszymi głowami, bowiem Unia Europejska jest tworem globalistów. Tworem, który podobnie do Związku Radzieckiego, ma na celu nasze zniewolenie. ZSRR jednak się rozpadł, III Rzesza okazała się historycznym niewypałem. I już dzisiaj trzeba mysleć o tym by przekształcić globalistyczną Unię Europejską w twór naprawdę demokratyczny i służący człowiekowi, a nie grupie psychopatów.

Tylko w grupach mamy szanse. Twórzmy małe grupy obywatelskie po góra 15 osób, których nie da się zinwigilować, a które będą z sobą współpracować. Nazwijmy je na dzień dzisiejszy grupami niesubordynacji społecznej. Jest to całkowicie legalne i zgodne z Konstytucją RP – przecież nie musimy się zgadzać z wszystkimi działaniami rządu i zwierzchnich organizacji europejskich. Mogą to być parafianie, jeśli ksiądz jest rozsądny i propolski to można go w to też wciągnąć, ale nie wolno poddawać się autorytetowi.
Grupy obywatelskie nie powinny mieć charakteru religijnego, gdyż w ten sposób odsuniemy wielu potencjalnych wartościowych sprzymierzeńców. Grupy religijne to inna rzecz, też powinny działać, ale z samej ich natury będą to działania mające na celu utrzymanie chrześcijaństwa w Polsce.

Jakie działania mogą wykonywać grupy obywatelskie?

Każda z nich może np. co tydzień drukować jedną stronę własnych wiadomości i artykułów – jeśli się połączy 50 takich stron z 50 lokalnych grup w dzielnicy czy mieście to powstanie obszerny biuletyn o unikalnych treściach. Może być powielane przez każdego z członków.
W żadnym przypadku grupy nie powinny opierać się na internecie czy kontaktach telefonicznych. Te formy łączności są całkowicie zinwigilowane przez organizacje globalistyczne o charakterze terrorystycznym – rozmowy i maile analizowane przez superkomputery, a zebrana informacja wykorzystywana do rozbijania grup, a nawet do fizycznego eliminowania groźnych dla imperium osób. Internet można jednak wykorzystywać indywidualnie – wysyłając np. biuletyn.
Grupy powinny same zaopatrywać się w zdrowa żywność i wodę – najlepiej od sprawdzonych chłopów. Lepiej takiemu dać zarobić niż ludobójczym korporacjom z hipermarketów. Woda bez fluoru ze studni lub źródła to poprawa naszej inteligencji.
Grupy mogą się nawzajem wspierać, pomagać biednym, wystawiać kandydatów do wyborów samorządowych.
Wyróżniające się osoby z grup obywatelskich powinny startować w wyborach na ważne pozycje w państwie i UE – na radnych, posłów do Sejmu, posłów do Parlamentu Europejskiego. W przypadku uświadomionych osób mniejsza jest możliwość ich skorumpowania czy ich przemiany ideologicznej.
Grupy obywatelskie nie muszą być jawne, powinny mieć jednak swoich reprezentantów. Jak wiadomo, tajne organizacje mają 10 – krotnie większą skuteczność działania, trudniej je zinwigilować. Jeśli ich działalność ograniczy się do powyższych celów to nie będzie można podciągnąć jej do „terroryzmu” czy „działania na szkodę państwa”. Natomiast w przypadku jawnej agresji ze strony innego państwa czy grupy państw będzie można łatwo je przekształcić w partyzantkę. Będziemy mieli struktury obronne takie jak w USA stanowią „militia”.

Grupy obywatelskie już istnieją w Polsce – w postaci klubów dyskusyjnych, stowarzyszeń, związków hobbystycznych, grup paramilitarnych itd. Jednak nikt nie zdaje sobie w pełni sprawy z możliwości jakie przed nimi stoją – np.z tego, że wspólnie można się tanio i zdrowo zaopatrywać, że można współpracować z innymi grupami, a co najważniejsze – że istnieje realne zagrożenie naszej egzystencji i że należy już dziś podjąć środki prewencyjne. Gdy zdamy sobie z tego w pełni sprawę to dopiero wtedy nasze działania będą skoordynowane i skuteczne.