Zmodyfikowany H5N1 może spowodować śmiertelną pandemię 


Naukowcom udało się zwiększyć zdolność zarażania przez wirus ptasiej grypy. Krytycy twierdzą, że jest to broń biologiczna i będzie utrzymywana w tajemnicy. Wystarczyło pięć zmian by uczynić wirus H5N1 bardziej zaraźliwym. Grypa wywołana takim wirusem może spowodować pandemię. Naukowcy są podzieleni co do tego czy ich odkrycie należy ujawnić czy też nie.  (More …)
Reklamy