Tagged: komorowski Toggle Comment Threads | Skróty klawiaturowe

 • monitorpolski 7:31 pm on 13 September 2011 Bezpośredni odnośnik
  Tags: , komorowski, ,   

  Wydarzenia i komentarze, 13 września 2011r. 


  Reklamy
   
  • Warszawiak 12:27 pm on 15 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

  • adam 4:44 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   GP-0050/1394/2011
   ZARZĄDZENIE Nr 1394/2011
   PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
   z dnia 4 sierpnia 2011 r.
   w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) , w związku z Programem szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2011 – 2016 oraz Programem Szkolenia Obronnego w mieście stołecznym Warszawa na lata 20011-2013 i Planem Szkolenia Obronnego w mieście stołecznym Warszawa na 2011 rok, zarządza się co następuje:

   § 1. Przeprowadzić w dniach 15 – 16 września 2011 roku w m.st. Warszawie, w ramach szkolenia obronnego, ćwiczenie obronne pod kryptonimem „STOLICA 2011”.

   § 2. Celem ćwiczenia obronnego jest osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej i realizacja wybranych przedsięwzięć wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym:

   1) sprawdzenie rozwiązań wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, „Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy” oraz rozwiązań funkcjonujących w ramach Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
   2) weryfikacja procedur reagowania kryzysowego stanowiących element składowy „Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy”;
   3) sprawdzenie czasów reakcji podmiotów zaangażowanych w realizację zadań zarządzania kryzysowego;
   4) ewaluacja działań służb oraz wyciągnięcie wniosków będących efektem analizy podejmowanych decyzji i koordynacji realizowanych przedsięwzięć;
   5) sprawdzenie przygotowania kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
   6) sprawdzenie funkcjonowania akcji kurierskiej na obszarze m.st. Warszawy;
   7) sprawdzenie umiejętności do przekazywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa przez obsadę osobową Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) oraz obsady Punktów Kontaktowych (PK) w biurach i urzędach dzielnic;
   8) sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Wojewody Mazowieckiego, Stały Dyżur Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
   9) sprawdzenie gotowości do realizacji zadań obronnych Szpitala Bielańskiego – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

   § 3. W ćwiczeniu wezmą udział dyrektorzy biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy oraz Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

   § 4.1. Kierowanie ćwiczeniem obronnym powierzam Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
   2. Powołuję Zespół Autorski w składzie:
   1) Elżbieta Szypuła – kierownik Zespołu;
   2) Andrzej Kowalski – członek Zespołu;
   3) Sławomir Nowicki – członek Zespołu;
   4) Iwona Porowska – członek Zespołu;
   5) Marcin Kamiński – członek Zespołu;
   6) Anna Podgrudna – członek Zespołu;
   7) Wojciech Poletyłło – członek Zespołu.

   3. Zespół Autorski zobowiązuję do opracowania:
   1) koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
   2) planu przeprowadzenia ćwiczenia;
   3) założenia do ćwiczenia;
   4) planu podgrywki;
   5) sprawozdania z ćwiczenia.

   4. Kierownika Zespołu Autorskiego zobowiązuję do uzgodnienia koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

   § 5. Ćwiczenie obronne należy prowadzić metodą aplikacyjną oraz epizodów praktycznych w oparciu o ustalenia „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz przyjętych w koncepcji założeniach.

   § 6. Uczestników ćwiczenia obronnego zobowiązuję do przekazania opracowanej dokumentacji z przebiegu ćwiczenia do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie do dnia 23 września 2011 roku.
   § 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

   § 8.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
   2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia
   i podsumowania ćwiczenia.

   Prezydent
   Miasta Stołecznego Warszawy
   /-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

   Polubienie

  • iHe 4:39 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   http://demotywatory.pl/308339/Helm-ONZ
   – banksterskie interesy
   Aaa agent wzrostowski zastanawia się nad zieloną kartą w usraelu..
   No nieźle się zdekonspirował przed wyborami:)
   Może ktoś ma już filmik z jego wystąpienia w europarlamencie?

   Polubienie

  • nowy84 3:09 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Germany’s EU commissioner Günther Oettinger said Europe should send blue helmets to take control of Greek tax collection and liquidate state assets. They had better be well armed.

   http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8755881/Germany-and-Greece-flirt-with-mutual-assured-destruction.html

   Polubienie

  • Ado 3:06 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Nigdy nie rozumiałem strajku głodowego xD,on jest głodny nie ja,jak nie chce jesc to niech nie je,mi się nic od tego nie stanie.

   Polubienie

  • pola 2:56 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Minister Finansów Jacek Rostowski skompromitował się w Parlamencie Europejskim podczas debaty. Powiedział tam, że Europa nie przetrwa rozpadu strefy euro. W dodatku zacytował prezesa jednego z polskich banków, który ponoć myśli o emigracji do USA.

   http://fiatowiec.nowyekran.pl/post/26734,rostowski-dal-ciala-jemu-nawet-strach-byloby-dac-skarbonke-do-reki

   Polubienie

   • iHe 4:52 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Oj zacząłem czytać bloga od dołu i zdublowałem temat,a się tak uśmiałem ,że musiałem przerwać czytanie.A tak by the way to benzyna znowu przed wybiórami w górę.
    Menadżerowie z Orlenu rozbijający się avensiskami jak rasowi „gangsta kibole” z Krakowa tak zadecydowali badając obecne trendy.
    Ciekawy wizerunek media kreują..Walka na wizerunki trwa ,a wyborcza płakała ,że Kube skazali ,a kibole śpią na flagach na dworcu.Znaleźli się obrońcy polskości..

    Polubienie

  • Aśka 2:15 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Jadąc z Krakowa do Katowic autostradą, po jej lewej prawej stronie można dostrzec dziwne kopułowate zabudowania. Widziałam je pierwszy raz jakieś 2-3 lata temu. Zastanawiało mnie, co to może być. Nie powiem, trochę ciarki przeleciały mnie po plecach.
   Dzisiaj zobaczyłam ten artykuł
   http://film.onet.pl/wiadomosci/publikacje/artykuly/hollywood-pod-krakowem,1,4829160,wiadomosc.htm
   i takie zdjęcia z wnętrza tych budowli
   http://film.onet.pl/fotoreportaze/ladowisko-obcych-pod-krakowem-zobacz-zdjecia-alver,3847512,0,fotoreportaz-maly.html

   Zobaczcie to proszę, a zwłaszcza zdjęcia 2 i 17. Co Wam przypominają te znaki nad stołem reżyserskim?

   Polubienie

   • Grafik 2:36 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    no ale że co?

    Polubienie

   • Aśka 2:55 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Jadąc z Krakowa do Katowic autostradą, po jej prawej stronie (…)

    Polubienie

    • iHe 5:09 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Mi to przypomina realizacje dziecięcych marzeń projektanta wnętrz zafascynowanego grą alien versus predator ale kto wie;)Może w planach jest powołanie ufotv nie dla idiotów.
     Przylecą pogadają,podzielą się z nami kolorowymi paciorkami i czystymi endorfinami bez efektów ubocznych w płynie.Za jakąś zupełnie drobną opłatą.
     To będą jaja :ufoki gadające jak Tusk ,albo Obama z niewielką domieszką hitleryzmu.
     W końcu zionmendia donoszą o kosmitach z hitlerii;)
     Iron Sky Teaser 2 – The First Footage
     „Fajne” logo ma sneakpeek

     Polubienie

    • Grafik 9:05 am on 15 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     No dobrze stoi budynek przekształcony w studio nagrań i??!!

     Polubienie

   • BirdDwa 2:57 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    mi ten znak na środku na zdjęciu 17 wygląda jak nasionko z którego wyrasta roślinka w skali 1/10

    Polubienie

   • Aśka 10:44 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Co Wam przypominają te znaki nad stołem reżyserskim? – zapytałam myśląc, że odezwą się te osoby, które opisywały niedawno (ale niestety nie mogę znaleźć, ani tutaj na blogu, ani na you tube) dziwne i niespotykane zjawisko na niebie, które się przemieszczało i miało właśnie taki kształt. Jak ktoś wie, o czym piszę, to niech wrzuci linka.

    Polubienie

  • Aga 1:59 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Prezydent Obama na wyjezdzie 25, 26, 27 wrzesnia z docelowym pobytem w Denver, Colorado.
   http://www.denverpost.com/politics/ci_18801037
   A ciekawe gdzie w tym czasie bedzie Krolowa Brytyjska? Moze ktos wie?

   Polubienie

   • BirdDwa 2:04 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Bodajże w tamtym roku świat obiegła nowinka że rodzina Rockeffelerów pilnie wyjechała do Indii „w interesach”. Zaczęto straszyć końcem, więc poszedłem do sklepu, naprułem sie i następnego dnia gdy się obudziłem nic się nie zmieniło, no tylko tyle że wytrzeźwiałem.

    Gdzie będzie królowa?. Jak zwykle będzie pić krew z Reptylianinami, gadać z ufo przez skype i zajadać sie truflami.

    Na poważnie to nic sie nie stanie.

    Polubienie

   • Konarski 2:22 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Ciekawsze jest to, że do Denver ściągają 10tys. specjalistycznego personelu NASA z rodzinami…

    Polubienie

    • Konarski 2:28 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Sprzęt też ciągną.
     Do tego budują na powierzchni jakieś logistyczne, techniczne i medyczne centra … a osoby, które tam będą pracować są specjalnie „wyselekcjonowane”.
     Ponoć cały kompleks podziemny Denver pomieści do ok. 2 milionów prominentów.

     Polubienie

     • BirdDwa 3:21 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      no to, to jeżeli jest prawda to jest to ciekawe i istotne.
      Przekonamy się 27’dmego bądź dodajmy jeszcze z 7dni tak na wszelki wypadek.

      Choć ja mówie że Nic się nie Stanie!

      Polubienie

      • Konarski 5:41 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       Jeśli się cokolwiek stanie to gdzieś około 3 – 9 listopad gdy Ziemia wejdzie w ogon gruzu i skał ciągniętych przez kometę.

       Polubienie

   • ALFA 6:14 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    AUSTRALIA ale ma być w pażdzierniku ciekawe ciekawe

    Polubienie

  • mlotnanwo 1:31 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Wiem że to nie na temat ale proszę spójrzcie na to:
   http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,10283324,Warszawa_przygotowuje_sie_do_wojny__Na_wszelki_wypadek.html

   Robi się gorąco.Obym się mylił.

   Polubienie

  • sebecx 12:44 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   http://www.tvn24.pl/12692,1717319,0,1,rostowski-straszy-wojna-w-europie,wiadomosc.html
   ..a że ludzie nie będą chcieli wojny to się zgodzą na podwyżkę – pewnie vatu.. a wojna będzie i tak tylko później jak już się wyciśnie ludzi do cna….
   ….Albert Pike coś o tym ogólnie wspominał…

   Polubienie

   • BirdDwa 12:59 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    może to nie ostrzeżenie a zapowiedź. Euro i tak padnie a on mówi „co się stanie, gdy!..”
    Może nie dosłownie wojna (bynajmniej w takim sensie jakim my to interpretujemy) ale zamieszki, burdy, bieda, głód.

    Albo po prostu chodziło o zadyme polityczną.

    Polubienie

   • Konarski 1:31 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Fragment (najpierw o rekwiracji pojazdów – pomijam a potem o rolli stołecznych HOTELI)

    „podobnie jak obsługa hoteli wyznaczonych na kwatery dla broniącego miasta wojska.
    Jakie to hotele?
    – Tajemnica. Podobnie jak trzeci blok ćwiczeń, czyli masowy wypadek komunikacyjny. Mogę zdradzić, że będzie miał związek z pociągiem. Chodzi nam o element zaskoczenia dla służb biorących udział w akcji.”

    No to każdy dowódca z zewnątrz (choćby półgłówek) od stopnia starszego szeregowca wzwyż wie, że w c wystarczy precyzyjnie zbombardować warszawskie hotele by wybić część sił zbrojnych będących w mieście.
    Bravo!

    Polubienie

    • iHe 5:35 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Jak zwykle cały ciężar walk,choć na razie jeszcze nie wiemy z kim i po co opieramy o Warszawę.
     Przynajmniej za bardzo nie rozciągną linii frontu jak to drzewiej bywało.
     Niestety nie mamy pociągów pancernych.
     Hmm chyba w ogóle jest z nimi krucho.
     A może dlatego tam stoją i się niszczą taka nasza tajna broń..
     Szkoda tylko ,że (absolutnie zgadzam się z przedmówcą)nawet 1 patriota nie mają do zabezpieczenia stolecy.A nawet jak mają to pewnie 2 zdezelowane lub zabawkowe albo nie potrafią go obsługiwać.
     Biorąc pod uwagę,że plan obrony RP w 39r nie był majstersztykiem tak jak i całościowo polityka zagraniczna,to teraz możemy się spodziewać befsztyku jak nic.
     Przynajmniej Warszawiacy nie będą się męczyć z korkami.

     A tak na poważnie to kto mógłby nas napaść:
     a)błękitne hełmy za długi i brak reform i opór przed GMO
     b)Chińczycy za wspieranie USA i Izraela
     c)Rosja -chyba na wszelki wypadek w celu ochrony ludności przed wojskami ONZ
     d)Białoruś i Ukraina
     e)wojna domowa?
     f)hitlerowcy
     g)kosmici
     h)głodni zachodni europejczycy
     i)Rosja jako sojusznik Chin wpadnie tu pogonić szpaki i zmotoryzowaną emigracjedoUSAz rządu
     j)Niemcy odbiorą nam zabór pruski za długi
     Ciekawe, ciekawe, sen wariata o zielonej karcie.
     Wydaje się ,że pajac stosuje jakiś kamuflaż dla jakiejś grubszej akcji NWO,obawiam się ,że z Denver w tle.PO za tym fartuszki rozumieją tą nowomowe symboli gestów i idiotyzmów.


     kazik – mars napada.mp4

     Polubienie

     • iHe 5:57 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Po zastanowieniu może okazać się ,że tak na prawdę szykują się do ewakuacji miasta, a nie obrony,z wojskiem utrzymującym stan wojenny ,a katastrofa komunikacyjna to po prostu paniczna ucieczka ludności.
      Może nawet rozpoczną typowo jako walkę z epidemią lub krachem bankowo/internetowym.
      W końcu nawet Buffet zaczął inwestować w kolei a zakładam ,że kolei to będzie najbezpieczniejsza możliwość ewakuacji.Zabezpieczona wojskiem i bez korków.
      No ,ale ta analiza może człowieka wpędzić w markotny nastój.Trzeba zrobić zapasy endorfin.
      Interesujące,że tak od razu nie chcą zapaść się pod ziemie.Normalnie jak 2012r.
      Ktoś zostanie,żeby pomagać nam do końca..Ciekawe losowali czy dostali zniżkę na rodzinę.
      Jest jeszcze opcja,że pod tym całym super syfem czają się jakieś resztki człowieczeństwa.

      To taka analiza stanu wyjątkowego ukrytego pod histerią wojenną.

      Polubienie

  • luna 12:40 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Niebezpieczna gruźlica odporna na działanie leków rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie w Europie ( sześciokrotny wzrost zachorowań i mówi się już o pandemii ) – podało WHO
   Lekooporne formy gruźlicy to : MDR-TB (oporność wielolekowa) i XDR-TB (całkowicie lekooporna)
   Na Europę przypada co roku ok. 80 000 nowych zachorowań, z czego najwyższy wskaźnik zachorowań jest w Londynie, gdzie rocznie zgłaszane jest ok. 3500 nowych przypadków choroby. Śmiertelność chorych na gruźlicę wynosi 7%, a w przypadku formy lekoopornej 50 %.
   http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=pl&twu=1&u=http://www.reuters.com/article/2011/09/13/tuberculosis-europe-idUSL5E7KC2BR20110913&usg=ALkJrhjCoBt6BwqfuDBcEZZiw09ZrtGyew

   Mój brat wrócił w czerwcu z Anglii……. chory na gruźlicę węzłów chłonnych, na szczęście leki działają……

   Polubienie

   • sebecx 1:06 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    ..dlaczego organizm choruje na gruźlicę? ..czy nie przyczynia się do tego przypadkiem bezwartościowa żywność?

    Polubienie

    • zenobiusz 4:00 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    • monitorpolski 5:47 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Natychmiast zapisz się do dr Ratha, matka mojego znajomego wyszła z poważnej choroby bardzo szybko, mimo że lekarze nie dawali jej szans.

     Polubienie

    • ALFA 10:04 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     No i znowu wracamy do witaminy C i aminokwasów brak w organiżmie powoduje choroby niska odporność.Teraz trzeba się przyjrzeć jaką mamy żywność sama chemia .A szczególnie przy chorobach trzeba uważać na cukier to pożywka dla bakterii i wirusów.Takie żarcie i choroby się rozmnażają .Ludzie się nic nie interesują ,a tyle jest informacji w internecie.
     Mleko sery krowie czy kozie może być znakomitym lekiem na wszelkie choroby płuc, nie wyłączając gruźlicy. … aminokwasy (leucyna, izoleucyna, lizyna, treonina, metionina, fenyloalanina, …A jakie mamy wyroby mleczne sama chemia .białka i aminokwasy (metionina, lizyna, walina, fenyloanilina) … -zapobiega gruźlicy… Poza tym miód działa na laseczki wąglika, prątki gruźlicy dużo by wymiewniać.

     Polubienie

     • luna 10:39 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      @ALFA, wiadomo, że lepiej zapobiegać ale…..
      Jak już się złapie prątki, to sprawa nie jest taka prosta. Prątki mogą przeżyć w naszym organizmie aż 10 lat, kiedy jesteśmy w pełni zdrowia otorbiają się i spokojnie czekają na sprzyjający moment, czyli poważny spadek naszej odporności. Można też być nosicielem tej choroby, samemu nie chorować, ale za to zarażać wszystkich dookoła. No i w końcu można chorować bezobjawowo ( zaraża się innych nie mając świadomości choroby ), wyleczenie następuje wtedy zazwyczaj samoistnie, a o przebytej chorobie świadczą blizny na płucach w obrazie rtg.
      Należy jeszcze wspomnieć, że gruźlica ma wiele postaci i choć dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna) to również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę.

      Polubienie

   • sebecx 1:44 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    przed chwilą czyli 13:43 dowiedziałem się, że u mojego ojca lekarz podejrzewa gruźlicę na 99% …jutro idzie na badania do szpitala….
    ..

    Polubienie

    • Annah. 2:13 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Nie wiem czy to dla Ciebie jakieś pocieszenie, ale jak ma prątki to nie zachoruje na raka

     Polubienie

    • zenobiusz 2:27 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Zanim da z siebie zrobić dożywotniego pacjenta,niech spróbuje srebra koloidalnego,z lakcidem na osłonę dobrej fauny w przewodzie pokarmowym,a dietę niech uzupełni o sok pomidorowy i surówki z rzeżuchy.

     Polubienie

     • sebecx 3:05 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      …dzięki, jutro może będę wiedział coś więcej..

      Polubienie

      • pola 3:25 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       hmm,idę w poniedziałek do specjalisty od płuc,dusi mnie w nocy a napady kaszlu są nie do zniesienia,nie wiem co jest wszyscy dookoła kaszlą,lekarze zlecają robienie zdjęć rentgenowskich,ale mam stracha.

       Polubienie

       • sebecx 7:53 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        ..a czy masz czasem – zaznaczam po tyk kaszlu taki metaliczny jakby posmak?….

        Polubienie

        • luna 10:15 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

         Metaliczny posmak w ustach może być objawem np. refluxu albo drożdżycy (okropne paskudztwo ).

         @pola, nocne duszności i kaszel też miałam kiedyś, okazało się, że jestem uczulona na psią obrożę owadobójczą, po jej wyrzuceniu wszystko minęło jak ręką odjął. Może i Ty jesteś na coś uczulona i jeszcze tego nie wiesz…..

         Polubienie

     • mm123 7:27 am on 15 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      zenobiusz wlasnie mialam pisac o srebrze koloidalnym ktore ma naprawde niesamowite lecznicze..

      Polubienie

  • pola 12:36 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Sąd Najwyższy też gubi się w wyborach
   Komitet Wyborczy Wyborców Romana Sklepowicza dostaje liścik od Przewodniczącego Wydziału III Sądu Najwyższego. Widać problem jest poważny bo procedury przestały mieć znaczenie.

   http://lazacylazarz.nowyekran.pl/post/26710,sad-najwyzszy-tez-gubi-sie-w-wyborach

   Polubienie

  • theaspartam 12:00 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

  • theaspartam 11:58 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

  • FAKIR 11:56 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Rostkowski straszy Europę WOJNĄ!

   Oczywiście une wiedzą co robią

   Jedyne co im zostało to ciągłe zastraszanie obywateli

   http://biznes.interia.pl/raport/kryzys_w_usa/news/rostowski-w-pe-europa-jest-w-niebezpieczenstwie,1694700,5429

   Polubienie

  • Mariusz 11:41 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Sąd w Szamotułach (woj. wielkopolskie) umorzył postępowanie w sprawie sterylizacji Wioletty Szwak z Błot Wielkich uznając, że był to zabieg ratujący życie. Adwokat kobiety Małgorzata Heller-Kaczmarska powiedziała, że decyzja sądu jest szokująca i złoży na nią zażalenie.

   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Szokujacy-wyrok-w-sprawie-sterylizacji-po-porodzie,wid,13784368,wiadomosc.html
   Depopulacja!

   Polubienie

   • abrams 5:21 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    weź człowieku się ogarnij … widziałem bo mieszkam niedaleko jak ci ludzie „mieszkają”. Bo to można nazwać gniazdowaniem w gnojowce. Pełno dzieciaków które jak bydło tarzają się w gnojowce.

    Depopulacja …

    I żeby było jasne bo zaraz zaczniesz tu rzucać jakieś bzdury ze maja prawdo do rozmnarzania. Tak maja prawo do płodzenia dzieci racja. Ale ja to napisałem odnośnie depopulacji … brak slow.

    Polubienie

  • Annah. 11:34 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Nie sugerujcie się tytułem, w wywiadzie porusza się kilka tematów. Posłuchajcie na jakie tory próbuje sprowadzić tematy eurodeputowany i szef sztabu Donalda . Tym razem Olejnik pokazała jeśli nie klasę to na pewno dużo pokory. Oj, coś wisi w powietrzu…
   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1347,title,Dziewczyny-w-mini-na-plakaty—PiS-zmienia-wizerunek,wid,13784325,wiadomosc_video.html#czytajdalej

   Polubienie

   • Wizzgaa 1:49 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Jaka tam klasa Moniki . Pokora to też za mocne słowo . Ona po prostu : wie więcej niż inni , ma nosa i wierzy , że jakby nos ją tym razem zawiódł > to – jak zawsze , sprawdzą się starzy „przyjaciele”.

    Polubienie

  • Ania 11:34 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   A tu coś bardzo, ale to bardzo ciekawego. Zwłaszcza w kontekście nadchodzących wydarzeń.
   http://wolnemedia.net/ezoteryka/serce-i-koherencja/

   Polubienie

  • foobar 11:27 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Może byś napisał o tym:

   http://energetyka.wnp.pl/szef-maea-reaktory-w-fukushimie-sa-zasadniczo-stabilne,150234_1_0_0.html

   Ale rozumiem, taki news nie sieje paniki tylko spokój a to jest tobie nie na rękę.

   Polubienie

  • theaspartam 11:26 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Potencjalna tragedia i ostatnia nadzieja: Technologiczna Osobliwość. http://www.globalnaswiadomosc.com/tragediainadzieja.htm

   Polubienie

  • foobar 11:25 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Czemu znowu siejesz panikę świadomie zmieniając treść?

   „służył do topienia odpadków o stopniu radioaktywności od „niskiego do bardzo wysokich””

   A tak naprawdę to:

   „nastąpiła eksplozja pieca spalającego metaliczne odpady o niskim i bardzo niskim promieniowaniu”

   Widać czym jest ten blog, tak formułujesz i dobierasz informację by siać jak największą panikę a tym samym oglądalność a to kasa z reklam…

   Polubienie

   • monitorpolski 1:10 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Linki podane w artykule – tłumaczenie dokładne sformułowania “The furnace that exploded is used to melt waste with levels of radioactivity ranging from low to very high.” Jak będziesz ludzi wprowadzał w błąd to cię zablokuję kryminalny dezinformatorze. To jest działalność kryminalna co robisz i wiedz, że w końcu wasza dominacja się skończy.

    Polubienie

    • foobar 3:34 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Ochłoń. Jestem normalnym człowiekiem i ani nie jestem z takimi jak ty ani przeciwko. Po prostu razi mnie robienie sensacji z niczego i wzbudzanie paniki w ludziach.

     Polubienie

     • jerkey 3:56 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Bez względu na to, czy jesteś normalny, czy też nie – nie w sposób nie zauważyć, że ostatnio mamy dziwny wzrost wszelkiego rodzaju awarii w elektrowniach atomowych. Czy to jest normalne? Można to olać i powiedzieć „no cóż”, można też doszukiwać się przyczyn takiego stanu rzeczy.

      Polubienie

      • peryskop 5:46 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       @foobar masz dobrą nauczkę!

       Przed ostrą reprymendą, jaką zrobiłeś Monitorowi – trzeba było sprawdzić źródło.

       Nie zaszkodzi znać angielski w czasach kiedy i tłumaczenia bywają bezczelnie fałszowane.

       Po wpadce wypada przeprosić i podziękować za korektę, zamiast foo-barować pod nosem.

       Polubienie

  • Vodkas 10:29 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   ktos
   Za tą wypowiedź masz u mnie litra polskiego bimbru!

   Polubienie

  • ktos 10:10 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Polski paradoks

   Polak rano wstaje, włącza japońskie radio, zakłada amerykańskie spodnie, wietnamski podkoszulek i chińskie tenisówki, po czym z holenderskiej lodówki wyciąga niemiecki piwo. Siada przed koreańskim komputerem i w amerykańskim banku zleca internetowe zakupy w Anglii, po czym wsiada do czeskiego samochodu i jedzie do francuskiego hipermarketu na zakupy. Po uzupełnieniu lodówki o hiszpańskie owoce, belgijski ser i greckie wino wraca do domu i gotuje na rosyjskim gazie. Na koniec siada na włoskiej kanapie i… w polskiej gazecie szuka pracy, a tam ofert pracy BRAK.

   Polubienie

  • pio9a 10:08 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Polubienie

  • Aga 9:59 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   A propos superkomputera, jest jeszcze inna osoba, Cliff High, ktory zajmuje sie tzw. linguistics. Na ich podstawie prognozuje sytuacje polityczno-ekonomiczna na swiecie.
   http://www.halfpasthuman.com/
   Polecam!

   Polubienie

   • sebecx 10:35 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    …oczywistym też jest, że taki „super-kompoter” jeśli ma zadane zmanipulować internautów to to robi… w zależności od nastrojów i tego co łykają …hehehe… tak nimi miącha, aby uzyskać zadany efekt… hehehe… i na dokładkę taki komp potrafi to udowodnić „racjonalnie” i przy pomocy dowodów, bo doskonale „wy-analizuje” co INTER-NAUTA łyknie… a i tak prawie nikogo nie stać, aby zweryfikować to co nam podają własnymi badaniami ..choćby organoleptycznymi…. hehehe…

    Polubienie

    • pola 11:31 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Komputer to tylko maszyna,która ma możliwości zweryfikowania podanych informacji,za wszystkim i tak stoją ludzie która odpowiadają za jej działanie,natomiast sam w sobie nie jest grozny to tylko jeszcze jedno narzędzie.

     Polubienie

     • sebecx 12:37 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      ..masz na myśli desktop rozumiem… bo co do super komputerów to nie był bym pewien… przecież elity dlatego chcą wybić ludzi, bo ich nie potrzebują ponieważ mają roboty.. a one potrzebują tylko zasilania i oprogramowania… ludzie w większości nie są w stanie konkurować z maszynami.. zasadniczo w sposób jednoznaczny i niepodważalny odróżniają nas od nich emocje…. które to emocje są na bezwzględnym celowniku lucyferian od zawsze…

      Polubienie

      • pola 2:26 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       Gdyby to było takie proste to pewnie nie byłoby ciebie ani mnie,komputer nie ma duszy nie ma woli,nie może się opowiedzieć po której stanie stronie,nie wiem czy ktoś zauważył ale wszystko rozbija sie o to po której stronie się opowiesz,masz wolną wolę nikt ciebie nie może do niczego przymusić,pomyśl czy pokochasz osobę do której nie żywisz żadnych uczuć,która nie zafascynuje ciebie,tak też jest z tym czego doświadczamy ,masz opowiedzieć się czy idziesz w stronę światła czy ciemności i oto jest kaman.Ci którzy jeszcze tego nie zrozumieli ,błądzą w końcu kiedyś dojdą do tego i dlatego ludzi nie zastąpią żadne maszyny czy hybrydy tylko zmiana w naszych genach może spowodować to że gdzieś zaprzepaścimy swoją wolną wolę.Może to zmienić żywnośc genetycznie modyfikowana lub jakieś inne wynalazki,trudno powiedzieć.

       Polubienie

       • sebecx 3:14 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        „Może to zmienić żywność genetycznie modyfikowana lub jakieś inne wynalazki,trudno powiedzieć.”
        ..to już się dzieje… przypomina mi się ..”uważajcie na fałszywe podarki”…dobrze piszesz, ale weź pod uwagę również to, ze konflikt woli powodują właśnie emocje…
        ..jak się sprzedaje produkty w reklamach ..programowanie NLP…

        Polubienie

  • Mariusz 9:31 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   W piątkowe popołudnie, w Łochowie pod Bydgoszczą (woj. kujawsko-pomorskie) z kranów przestała płynąć woda. Z megafonów aut pogotowia wodociągowego jeżdżących po miejscowości ludzie dowiedzieli się, żeby nie używali jej zapasów, bo sanepid znalazł w niej trichloroeten – groźną dla zdrowia i życia, rakotwórczą truciznę. Na miasteczko padł blady strach.

   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1347,title,Trucizna-w-wodzie-na-ludzi-padl-blady-strach,wid,13783933,wiadomosc_prasa.html
   Dziwne te ostatnie przypadki..

   Polubienie

   • galluss 3:00 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Mariusz ja jestem z Bydgoszczy i rzeczywiście było parę incydentów na przestrzeni ostatniego roku z wodą. Generalnie woda z kranu w niektóre dni strasznie śmierdzi a potem znowu nic nie czuć

    Polubienie

  • pola 9:00 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Nasz świat wkrótce pogrąży się w wojnie i chaosie. Tak przynajmniej prognozuje komputer

   Sprawdził się w przypadku Egiptu, Tunezji, Libii, a także na Bałkanach. Specjalny program uruchomiony na superkomputerze potrafi analizować informacje dochodzące z całego świata i na tej podstawie ostrzegać przed wybuchem rewolty lub ogólnonarodowych buntów. Jedyne, czego potrzebuje do pracy, to miliony artykułów prasowych, z których odczytuje ogólny nastrój społeczeństwa i nastawienie międzynarodowe.

   Jest tak dobry, że odczytał przypuszczalne miejsce pobytu Osamy bin Ladena. Z dokładnością 200 kilometrów.

   http://www.rp.pl/artykul/716229.html

   Polubienie

   • sebecx 10:04 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    …hehehe.. niezła manipulacja.. oddajmy nasze życie w ręce komputerów… one pokierują nas do szczęścia i dobrobytu i ŚWIATŁA…. to jest właśnie to co nam implementują…
    autoboty przybywajcie!!! ..rasa ludzka potrzebuje nadzoru maszyn….

    Polubienie

  • zenobiusz 8:23 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   http://zenobiusz.wordpress.com/2011/09/14/czeski-serwer-odnotowal-wstrzas-45-w-libii/
   Niedawno mieliśmy już do czynienia,z wstrząsem w Libii,do którego natury i zaistnienia,nikt się nie przyznał.

   Polubienie

  • trebor 7:48 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Planeta X Nibiru Anunnaki PL

   Polubienie

  • trebor 7:47 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Orgonite Peaceful Weapons PART1 PL

   Polubienie

  • Stanisław 7:44 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Martwi mnie ta kolejna głodówka, oraz miejsce, ponieważ pamiętam to co działo się gdy broniono krzyża – mimo dużej liczby ludzi, znajdowali się przeciwnicy chcący zbezcześcić symbol wiary i „nasza dzielna” policja jakoś tego nie widziała.
   Jeżeli znajdą się ludzie dobrej woli, powinni na zmianę pilnować by protestującemu nić się nie stało, wspierać go przez podawanie płynów by nie odwodnił organizmu.

   Polubienie

  • nowy84 6:50 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Lotnisko w Denver chyba każdy zna, czy kojarzy… Tak więc chyba 28 bm. Obama ma być w Denver, tak samo jak duża liczba pracowników NASA, gdzieś niedawno czytałem o przenosinach centrali CIA do Denver…a bodaj 26 września Elenin ma być najbliżej Ziemi…za dużo zbiegów okoliczności jak na jedno miasto :/

   Polubienie

   • Jano 8:39 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    I co ze Elenin ma byc najblizej jesli teraz to kupa kamieni. Straszenie elenin od jakiegos roku na portalach typu YT to naprawde bylo zalosne patrzac teraz z perspektywy czasu (3 dni ciemnosci no to bylo najlepsze:))

    Polubienie

    • sebecx 9:57 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     cytuję z wczoraj:
     wyjęte z http://moje-riese.blogspot.com/ „W 1986 r. podczas jednego z naszych ostatnich spotkań Jarecki bardzo dużo wspominał , można by powiedzieć że mówił o tym ciągle, a mianowicie o Zakonie Baphometa. Bał się powrotu rycerzy zakonu – „Pamiętaj to co powiem, Oni tu wrócą, a mówiąc Oni mam na myśli rycerzy spod znaku Thule. Wspominałem Ci wiele razy o czarnej armii.Naziści to tylko ich forma przejściowa.Te ich prace są tylko początkiem. Wielki mistyk (mówił o Himmlerze) mówił o odrodzeniu i powstaniu Nowej Rzeszy w 80`dziesiąt lat po jej upadku. Zapamiętaj to co ci powiem , ów zakon jest tu w twoim otoczeniu, nawet może jesteś już ich członkiem ( spotkanie Argentyńczyka było początkiem mojej aktywności). Lecz to co się teraz dzieje nie jest groźne. Zakon odrodzi się i będzie w pełni sił po Wielkim Misterium ( 15.10.2011- we wszystkich zamkach należących do Thule),Wtedy nastąpi czas odrodzenia i zjednoczenia.” Nie rozumiałem tych słów absolutnie, dopiero teraz po wieloletniej analizie znam sens jego słów.”
     ..moim zdaniem data intrygująca 15.10.2011…przypomnę tylko, że kometa Elenin która się oficjalnie rozpadła jak podali faszyści z NASA najbliżej ziemi będzie 16.10.2011, a odległość jej po przeliczeniu na nasze kilometry miała by wynosić coś około 69069.XXXX ..te xxx to nie pamiętam…. no i do tego ostatnie wystąpienie Obamy……

     …to że się medialnie rozpadła to nie znaczy, że nic nie leci (o ile w ogóle istniała) ..fali radiowej np nie widać….

     ..

     Polubienie

   • Grafik 9:17 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    dobra ale gdzie ten elenin… codzień patrze w niebo w poszukiwaniu i jakoś nie widzę.

    Polubienie

  • Michał Archanioł 5:52 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

  • vortex 12:56 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Jeszcze troche o 9/11. A wlasciwie o tym ze wiekszosc afganczykow nigdy o tym nie slyszala.
   Tak jak ktos powiedzial w filmie „oni nie maja nawet osiolkow to jak mogli zaatakowac kogokolwiek” (sic)

   Polubienie

  • Aśka 12:32 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Świetny (moim zdaniem) sposób na rozmowę z osobami, które uwierzyły tefałenowi i wybiórczej, że w Polsce jest dobrze, a PO działała przez cztery lata znakomicie.

   Zasłyszane, a właściwie sczytane 🙂 z komentarzy w onecie
   „Znam człowieka, pracuje ze mną, który bierze prawie 2tys,\. zl na rękę,M_3 na długoletni kredyt,ledwie wiąże koniec z końcem, ale głosuje na PO, bo ONI budują tyle autostrad i stadionów! Zapytałem go: „Ale co Ty z tego masz, skoro nie stać Cię nawet na paliwo?” Nie potrafił odpowiedzieć…”

   ____
   Nie tłumaczyć, że autostrad nie ma i długo nie będzie … że zarobki nie wzrosły … że … itd …itd , (bo oni wierzą, że są skoro tefałeny i inne takie mówią, to jest prawdziwe), tylko „uznać”, że mówi rozmówca prawdę i pytać jaką korzyść z tego on osobiście ma … a tych korzyści niewiele, oj niewiele

   Polubienie

   • BirdDwa 1:08 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Dałeś/aś sobie nic Aśka a tu taki błąd..
    – „Zapytałem go”.. Czyżby zaburzenia osobowości?

    X

    Polubienie

    • Aśka 9:53 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Oj BirdDwa, może Tobie zdarza się występować w dwóch postaciach. Skoro jest BirdDwa, to może jest i BirdJeden?
     Wyraźnie napisałam, że treść spisałam z komentarzy w onecie. Dodatkowo dałam cudzysłów. No, ale cóż wymagać od …
     Radzę ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Pozdrawiam

     Polubienie

  • BirdDwa 11:32 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Nie ma nic wspólnego z tematem ani jakimś wydarzeniem.Humor..

   Coś innego.. Dziś na mój skromny kanał na YT zawitał gość.. Wrzucam to dla humoru..

   Zaczął pluć jadem, wyzywać i moim zdaniem jego celem było nie tyle sprowokowanie ale bym dał sobie spokój. Choć ja tylko zapisuje filmy nie udostępniam.

   – Another gay clown to get fame
   Want a loser in life
   No one cares you dip shit close your gay channel and get some real friends or girls you clown

   – You are retarded
   You really belief 9/11 was an inside job. I was in new york and saw each plane hit the towers and desperate people jumping of to there deaths form the towers. Al Qeada did this and they admit it as a global offense of jihad and they targeted the towers because they symbolize Americas economic success.
   You suck in life
   No one cares in the real world about your crazy mind
   Your intelligence is equal to that of people that don’t believe the nazis invade poland or holocaust ever happened.

   – Gay chimpanzee

   Nie dajcie się prowokować im chodzi o to by pochylić głowe i odejść!

   Polubienie

  • galluss 11:27 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Dariusz Kwiecień opowiada, że Hitler był Żydem i jego sekret władzy kryje się w tajnych Żydowskich organizacjach!!!! a UFO to tajny niemiecki eksperyment i pojęcie nadludzi wymyślili Syjoniśći Żydowscy
   YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=IgnOGQlIj1U http://www.youtube.com/watch?v=hjmxD1O4rfc
   proszę o udostępnianie na waszych stronach aby jak najwięcej ludzi mogło obejrzeć!!!

   Polubienie

   • BirdDwa 12:21 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Co do UFO
    http://www.youtube.com/watch?v=hZY7wZiD9UM&feature=channel_video_title

    Co zaś tyczy sie Adolfa.

    Kiedyś czytałem że kazał zaorać jakiś cmentarz żydowski i na jego miejscu zrobili poligon by zatrzeć ślady. Nie pamiętam o jakie miejsce/region Niemiec chodziło ale celem było zatarcie jego korzeni?
    itd.. itd..

    Tak czy siak można sobie wymyślać do woli nt. Drugiej Wojny..
    Super tajna broń, ufo, Afolfik z jakimś ufoludem

    Polubienie

    • galluss 12:53 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     nie bądź śmieszny i zadaj sobie trud aby poznać historię powstania nazizmu! przecież UFO to wynalazek Hitlera i nazistów i NASA została również założona przez nazistów.nIE MASZ POJĘCIA O TYM, ŻE naziści nawet stworzyli hybrydę człowieka ze zwierzętami aby te hybrydy obsługiwały statki latające, bo człowiek przez swoją fizjonomię nie wytrzymywał przeciążeń.

     szaraki i inne to eugenika i stwory stworzone przez ludzi, 99,99% z tych stworów mieści się w tajnych podziemnych laboratoriach a część żyje na wolności w dzikich lasach, nawet w Polsce. Jedz człowieku na dolny śląsk i wejdz do byłych tunelów nazistowskich, lub bunkrów, lub po prostu zamieszkach w lesie przez tydzień a spotkasz taką hybrydę. i to nie jest żadne ufo, czy szaraki tylko i zmodyfikowani ludzie, ale to jest temat rzeka i ksiazke mozna na ten temat napisac

     Polubienie

   • Joanna 8:30 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Na chomiku jest książka „nazistowskie korzenie ue”, gdzie autorzy nie roszczą sobie pretensji do praw, przeciwnie-zalecają ją czytać i powielać. Są tam skany dokumentów potwierdzających postawione tezy. Niezwykle zajmujące opracowanie. Polecam.

    Polubienie

  • ARTUR 11:27 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Ciągłe narzekania że inne narody potrafią więcej nie ma sensu bo z wyjątkiem drobnych różnic jesteśmy tacy sami .Aby czegoś dokonać nie należy udawać że się pracuje / np.polityk / ale walczyć z przeciwnościami na bieżąco .Dawno temu wybitny polarnik Roald Amundsen napisał że należy wszystko przewidzieć ,o niczym nie zapomnieć i wtedy musi się udać .Niestety nie da się z bieguna wyskoczyć po nici bo rozpruł się anorak lub złamała płoza sań ,o żywności nie wspomnę .Polecam do przeczytania biografię tego człowieka napisaną przez Centkiewiczów .Czasem aby zastosować jego życie do swoich warunków należy przeanalizować ją powtórnie .Stosowanie jego zasad życia prowadzi do innego spojrzenia na problemy które właściwie są błahostkami niewartymi zajmowania lub zapamiętania gdyż życie jest zbyt krótkie .

   Polubienie

  • finito 10:49 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   chiny wszedzie sie wcisna, a swa potege wybudowaly na wykowrzystywaniu ludzi do pracy za miske ryżu, we wszystkim chca byc naj…

   Polubienie

   • peryskop 12:12 am on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    @finito, nie dawaj się łapać na propagandę anty-chińską.

    Byłeś tam?
    Poczytaj historię Chin.
    To nie głupi naród i bardzo ceniący swój dorobek, z którego i my korzystamy.

    I tam mają miejsce rozmaite wypaczenia, ale gdzie ich dziś nie ma?

    Ale to też ludzie, którzy potrafią ciężko pracować, gdy białemu przestało się już chcieć.

    Polubienie

  • iHe 10:45 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   W art.Chomsky m.in broni antropologicznego globalnego ocieplenia ,ale wiadomo ,że obecnie większość ekspertów wymaga wybiórczości.
   Dosyć z niego czerwony ekspert ,co można mu wybaczyć z uwagi na solidny anty korporacjonizm.

   „Tak długo, jak generalna populacja będzie pasywna, apatyczna, zajęta konsumpcjonizmem lub nienawiścią wobec bezbronnych – ludzie wpływowi zrobią, co zechcą, a ci, którzy zdołają przetrwać pozostaną, aby kontemplować rezultat. „

   Polubienie

  • iHe 10:13 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Kostki domina powoli sie wywracają:
   http://forsal.pl/artykuly/547039,niewyplacalnosc_grecji_to_juz_nie_tabu_niemcy_przygotowuja_sie_na_bankructwo_hellady.html
   http://biznes.onet.pl/grecja-raczej-nie-zrealizuje-pierwszego-celu-prywa,18493,4848069,3219970,199,1,news-detal

   „Inspektorzy z Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego, czyli tak zwanej “trojki” mówią, że ich zdaniem Ateny nie zrealizują założonego celu. Dodają, że frustruje ich systematyczne nierealizowanie przez Grecję celów budżetowych.”

   Wybaczcie,że tak wyklejam bloga ,ale to bardzo ciekawe co się dzieje:

   „Ameryka i Europa są zjednoczone w karaniu Iranu za to, że zagraża stabilizacji, lecz pożytecznie jest przypomnieć, jak bardzo są w tym odosobnione. Kraje niesprzymierzone energicznie popierały prawo tego kraju do wzbogacania uranu. Arabska opinia publiczna w regionie mocno sprzyja irańskiej broni nuklearnej. Znacząca regionalna potęga, Turcja, głosowała w Radzie Bezpieczeństwa przeciwko ostatniemu, zainspirowanemu przez USA wnioskowi o zastosowanie sankcji, czyniąc to wspólnie z Brazylią, najbardziej podziwianym krajem Południa. Ich nieposłuszeństwo doprowadziło do ostrej reprymendy, zresztą nie po raz pierwszy: Turcja została ostro potępiona w 2003 roku, kiedy rząd poddał się woli 95% populacji i odmówił udziału w inwazji na Irak, demonstrując tym samym słabe zrozumienie demokracji w stylu zachodnim.

   Po swoim zeszłorocznym występku w Radzie Bezpieczeństwa, Turcja została ostrzeżona przez najbardziej biegłego w sprawach europejskich dyplomatę Obamy, Philipa Gordona, że musi „zademonstrować swoje zaangażowanie w partnerstwo z Zachodem.” Uczony z Rady Stosunków Zagranicznych zapytał, „Jak utrzymamy Turków na właściwym torze?” – aby wypełniali rozkazy, jak na dobrych demokratów przystało. Prezydent Brazylii Lula został skarcony w nagłówku The New York Times, że podjęty przezeń wspólnie z Turcją wysiłek znalezienia rozwiązania kwestii wzbogacenia uranu poza ramami wpływów USA jest „plamą na dziedzictwie brazylijskiego przywódcy.” W skrócie, rób, co ci każemy, bo w przeciwnym razie…

   Interesującą dygresją, skutecznie zatuszowaną, jest to, że porozumienie Iran-Turcja-Brazylia zostało z góry zaaprobowane przez Obamę, przypuszczalnie przy założeniu, że zawiedzie, dostarczając ideologiczną broń przeciwko Iranowi. Kiedy powiodła się, aprobata zmieniła się w naganę i Waszyngton przeforsował rezolucję Rady Bezpieczeństwa tak słabą, że ochoczo podpisały ją Chiny – i teraz są upominane za podporządkowanie się postanowieniom rezolucji, a nie jednostronnym dyrektywom Waszyngtonu; przykładowo w aktualnym numerze Foreign Affairs.”

   Okazuje się,że WW#3 tym razem może dotrzeć nawet do Brazylii.:(
   Swoją drogą dla mnie to bardzo dobra wiadomość,że Brazylia popiera Iran i Turcję.
   A tych Chiny.Ogólnie polecam cały art. jako uzupełniający do szachownicy Brzezińskiego.
   Nie chce zamulać Monitorowi.
   http://exignorant.wordpress.com/2011/09/10/n-chomsky-czy-swiat-jest-zbyt-wielki-aby-upasc-kontury-globalnego-porzadku-cz-ii/

   Polubienie

  • vortex 9:57 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Popieram pana Kękusia i ludzi mu podobnych. To jest wolny człowiek.

   Polubienie

   • peryskop 10:03 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    A ja gratuluję dr Kękusiowi wytrwałości oraz Monitorowi dzielnego wspierania uciemiężonych.

    Ludzie!
    Słowo „uciemiężony” niespodziewanie powróciło z lamusa do powszechnego użytkowania!

    Polubienie

  • Aśka 9:51 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Wikileaks ujawnia

   Szokujące informacje w związku z GMO dostarczył portal WikiLeaks już dwukrotnie – depesze dotyczące Polski ujawniono w końcu sierpnia 2011 r. Z kolei opublikowana na początku 2011 r. depesza z ambasady Stanów Zjednoczonych w Paryżu zaleca sporządzenie wykazu państw europejskich, które sprzeciwiają się inżynierii genetycznej, który posłużyłby w celach dokonania „retorsji wobec tych krajów.

   Ambasada USA w Paryżu zaleciła Waszyngtonowi, aby rozpocząć wojnę handlową w stylu wojskowym przeciwko każdemu państwu Unii Europejskiej, które sprzeciwia się wprowadzaniu roślin genetycznie modyfikowanych. W odpowiedzi na decyzję Francji na rzecz wprowadzenia zakazu dla kukurydzy modyfikowanej genetycznie (produkt amerykańskiej korporacji Monsanto) pod koniec 2007 roku, ambasador Craig Stapleton, przyjaciel i partner biznesowy byłego prezydenta George’a Busha, poprosił Waszyngton o nałożenie sankcji na Unię, a zwłaszcza na te państwa, które nie wspierają wprowadzania roślin GM.

   Czytaj więcej: http://www.naturalnegeny.pl/aktualnosci/wikileaks-ujawnia/

   Polubienie

  • OlO 8:45 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Szanowny Panie Marku i użytkownicy czy to możliwe jak Grecja (kraj filozofów) upadnie, to zacznie kruszyć się cały system finansowy na świecie także i w Polsce? Tak mi się zdaje że żadne reformy dla tego systemu nie pomogą ani wpompowywanie nieistniejących pieniędzy, on musi upaść aby powstało całkiem coś nowego na normalnych zasadach.

   Polubienie

   • monitorpolski 9:08 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Chyba nie… Zdaje się, że LaRouche ma rację – Europa nie ma szans wyjścia z tego bagna. Nadzieja tylko w USA, że usuną tego „buma” i ogłoszą Glass Seagall.

    Polubienie

    • peryskop 9:24 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     … i ogłoszą Glass Seagall.

     albo dojdzie do puczu jak w tej odezwie sprzed 3 dni:

     09/10/2011 J.B. Campbell The Military Solution

     …America must inevitably experience a military coup to rescue itself from Jewish Rule, which has saturated our political, social and legal systems. Jewish Rule is why America is so sick and degenerate and overrun by aliens.

     This is not far-fetched, as we can plainly see with the sudden and unexpected fall of the House of Murdoch. This Jewish propaganda machine is self-destructing. The rest of the Hollywood /New York axis must also be dismantled. Jews must not be allowed in any positions of power or influence, ever again…

     http://www.jbcampbellextremismonline.com/

     Polubienie

    • ALFA 9:31 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Rozniosą polskie miasto? Jadą tu związkowcy z całej Europy
     Swój przyjazd do stolicy Dolnego Śląska zapowiedzieli też związkowcy z Europy. Organizują tam manifestację, w której udział ma wziąć 40 tys.osób –
     http://www.sfora.biz/Rozniosa-polskie-miasto-Jada-tu-zwiazkowcy-z-calej-Europy-a35852

     Polubienie

  • peryskop 8:37 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Nie tylko obligacje poszybowały.

   Nie tylko produkcja i ekonomia świata przenosi się do Chin.

   Oto na naszych oczach „centrum” chrześcijaństwa przeniosło siię do Azji.

   W Chinach w niedzielnych mszach uczestniczy więcej tamtejszych Chrześcijan niż w całej Europie!

   http://www.bbc.co.uk/news/magazine-14838749
   11 September 2011
   Christians in China: Is the country in spiritual crisis?

   Polubienie

   • monitorpolski 9:09 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Syn sąsiadki mieszka w Pekinie od 20 lat i chodzi potajemnie na Msze Święte do prywatnego tajnego kościoła. Nie wiem więc skąd te nagłe zmiany? Info idzie z BBC, co mi nie daje spokoju.

    Polubienie

   • Ramires 9:13 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Byłem 2 mc. temu w Białowieży. Pamiątka to żubr , made in china. Ciupaga z Zakopanego , made in china. Fermowy kurczaczek na Krupówkach taki sam w markecie za 10 zł. tam prawie za 100 pln. Pytam gdzie jedzenie regionalne? Unia ściga ! A i turyści wolą pizzę i kebaba niż baraninę. No koment……!

    Polubienie

   • Święty 11:36 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Chiny to jakies 1.3 miliarda ludzi, w tym oficjalnie 2% to chrzescijanie.Daje to ok 26milionow chrezscijan wg. oficjalnych danych, Nieoficjalnie moze byc o wiele wiecej, o tym sie nie mowi

    Polubienie

   • Święty 11:38 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Chiny to jakies 1.3 miliarda ludzi, w tym oficjalnie 2% to chrzescijanie.Daje to ok 26milionow chrzescijan wg. oficjalnych danych, Nieoficjalnie moze byc o wiele wiecej,ale o tym sie nie mowi

    Polubienie

  • z4truty 7:47 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   A to ciekawe:
   [monitorpolski: jak Papieża skażą to będziemy pisać, na razie nie powielajmy mediów kryminalnych]
   i to też:
   http://moto.wp.pl/kat,23681,title,Pol-miliarda-na-kierowanie-ruchem,wid,13777193,wiadomosc.html

   Polubienie

  • dialog 7:43 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   A moze by tak Chiny kupily nasz pseudo rzad,
   O Boze jakim trzeba byc debilem zeby zrobic tyle
   zla w swojym wlasnym kraju…To jest dopiero edukacja..
   Oni wszyscy jak wiemy sa postudiach,,Wiec maja glowy tengie
   No chyba ze do geszeftu,,Ale co tu pisac,,Ludzie zidiocieli,,

   Polubienie

   • Konarski 7:51 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Ci, którzy rządzą w tym kraju od 1945r. nie są Polakami.
    Oni reprezentują inne interesy jednak by to wydatnie czynić muszą udawać Polaków podszywając się pod polskobrzmiące nazwiska.

    Czy to tak trudno pojąć?

    Polubienie

    • FAKIR 8:16 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Nie są Polakami. Są z matplanety!

     a co to mało Polaków bandziorów?? Mało polski mafiozów?? Mało pijaków?? Mało złodziei??
     Oczywiście, że na samej górze tej piramidy są sternicy, którzy mają inne pochodzenie etniczne jak większość Polaków. Oni to wysługują się Polakami, którzy zdradzają swoich rodaków. Jak sięgnąć pamięcią bywało tak wiele razy i przed 1945 rokiem.
     Mamy do czynienia ze zjawiskiem ogólnoświatowym.
     Narodowość nie ma tutaj nic do rzeczy

     Polubienie

     • OlO 8:51 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      A czy był jakikolwiek okres w ponad 1000-letniej historii gdy wszystkim żyło się dobrze? Jedno jest pewno, w tym kraju jest albo za dobrze albo do dupy.

      Polubienie

    • Święty 11:26 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     polecam ciekawy art. ze strony https://piotrbein.wordpress.com/2011/09/07/powolac-miedzynarodowy-trybunal-dla-osadzenia-zydowskich-zbrodni-dokonywanych-nie-tylko-w-polsce/ oto jego fragment”Jak zachowywali się Żydzi w powojennej Polsce stalinowskiej świadczy choćby taki przykład przytaczany przez Jerzego Waldorffa, którego trudno byłoby posądzić o antysemityzm, który pisze: „ za armiami wkraczającymi od wschodu albo i w samym ich składzie, przyszli ocaleni z niemieckiego pogromu Żydzi, jakże mało skłonni do wszystkie serca obejmującego pojednania! Pamiętam … w jednym z teatrów zebrano przedstawicieli sztuki, na estradę weszła Judyta w mundurze, z naganem u pasa aby nas oświecać , że wojna … wcale nie jest skończona! Teraz dopiero musi polać się krew byłych obszarników, kapitalistów , fabrykantów aby dało się zbudować państwo dyktatury proletariatu. Niebawem też zaczęły porażać wiadomości z przesłuchań w śledztwach politycznych, gdzie najokrutniejszych badań podejmowali się Żydzi (…) Za jedno przy tym z większych przestępstw uznano jakąkolwiek próbę potępienia jakichkolwiek żydowskich postępków… Była to uboczna pokuta , jaką za zbrodnie hitleryzmu wziąć musieli na siebie Polacy.”(Jerzy Waldorf, Fildrek, W-wa 1989, s. 96-99

     Była to więc czarna niewdzięczność Żydów za ratowania im Życia.

     Polubienie

   • sebecx 8:16 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    ..tęgie chyba to łby do chlania…
    ..dziś patrzę w telewizor, a tam se brylują podstarzałe alkoholiki ..jeden na filipinkę i skurcz goleni chory, a drugi ten co to się go poznaje jak kończy, a nie zaczyna… i mają czelność mordy w tivi pokazać ..i publicznie pochwalić się, że na wódeczkę się spotykali….
    ..@dialog, tak w ogóle to trzeba by się zastanowić, czy to ich kraj… bo za to co robią to chyba nie, albo już nie…

    Polubienie

    • Ramires 8:35 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Ulica mówi tak : głosujemy na PO bo nie chcemy państwa policyjnego i rozpamiętywania Smoleńska. Chyle tu czoło przed specami od soc technik. Super robota. Najwyższe gratulacje!

     Polubienie

   • galluss 9:35 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    tłumaczę, że w Polską i całym światem rządzi grupa talmudycznych spiskowców spod znaku gwiazdy dawidowej lub heksagramu jak kto woli. Ich machinę władzy genialnie reprezentuje masońsko-lucyferiańska piramida, która możemy znależć w niektórych lożach masońskich. U mnie w moim mieście również można takie symbole znaleźć na drzwiach niektórych budynków lub murów. Niech przykładem dla was będzie to, że na ulicy Gdańskiej jest bardzo drogi „hotel pod orłem” i w murze jest wyryta pieczęń stowarzyszenia Rotary, które jest żłobkiem masonerii.

    Zagarnęli dla siebie najdroższy hotel w mieście i spotykają się tam raz na tydzień o godzinie 18:30. Masoneria je kolacyjkę w swoim gronie spiskowców a na zewnątrz ich drogich samochodów pilnują ochroniarze z nieoznakowanej agencji ochrony.

    chcecie porozmawiać z masonami i powiedzieć im prosto w oczy co o nich myślicie? to zapraszam do Bydgoszczy w każdą środę o godzinie 18:30 w hotelu pod orłem

    Polubienie

    • monitorpolski 11:53 pm on 13 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     gallus, może być tak jeszcze, że nimi ktoś steruje. Nie sądzę bowiem, żeby mogli oni się tak wystawić – sami udostępnili internet i co widzimy – cała prawda wychodzi na jaw? To przecież pierwsze co robią, zamykają internet i to już 10 lat temu!
     Od dawna mają komputery, które potrafią symulować rzeczywistość, wiedzą że w końcu „prawda wyjdzie na jaw” i co – nie reagują? Lepszym tłumaczeniem jest to, że ktoś chce żebyśmy się obudzili – może chodzi o konflikt, w którym się wybijemy? Ja nie mam wiedzy żeby to rozstrzygnąć, ale na miejscu Żydów i masonów, zastanowiłbym się nad tym, gdyż może się dla nich to też źle skończyć.

     Polubienie

     • Wizzgaa 12:10 pm on 14 września 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Monitor – oni nie zamknęli / póki co / internetu , bo przyznasz , że internet jest dopełnieniem medialnych technik dezinformacji i manipulacji . A jeśli wiedzą ,że prawda wyjdzie na jaw to znaczy , że WIERZĄ W SWÓJ PRZETESTOWANY /?/ SPOSÓB PRZETRWANIA każdej zadymy i uniknięcia kary . Tylko ich wiara zakłada nieistnienie Boga Sprawiedliwego. A hotel , o którym mówi Gallus -jest faktem , jest norą osobników , którzy śmieją się z nas przy dobrej wyżerce . Że ktoś nimi steruje ?? To jasne ,ale co z tego ! Każda banda ma przecież szefa czy szefów.Tylko nie wiem , jaką metodą Gallus chciałby wedrzeć się na tę kolacyjkę Pod Orłem ???

      Polubienie

 • monitorpolski 9:55 am on 25 August 2011 Bezpośredni odnośnik
  Tags: , komorowski   

  Prezydent RP zawetował ustawę o ludobójstwie 


  Mądra decyzja Panie Prezydencie!

  Należy oddać ukłony w stronę Bronisława Komorowskiego, że nie podpisał się pod ludobójstwem, które PO i PSL chciały zalegalizować w Polsce. Kwestionujących termin „ludobójstwo” jeśli chodzi o żywność genetycznie modyfikowaną odsyłam do definicji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo:
  „Zbrodnia przeciwko ludzkości, obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i kontrolę urodzin, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie (…)” .   (More …)

   
  • kolekcjonersurowcow 12:13 pm on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Jesteście w błędzie. WETO USTAWY NIC NIE ZMIENIA, ponieważ NIE MA W POLSCE
   ROZPORZĄDZEŃ, które pozwalają skutecznie wprowadzać przepisy ustawy o GMO w zakresie wydawanych zezwoleń i oznakowania. Żywność GMO nadal jest i będzie w sklepach więc szukajcie jej na własnych talerzach.

   http://kolekcjonersurowcow.wordpress.com/

   Polubienie

  • zenobiusz 7:01 am on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

  • Annah. 3:46 am on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Rozmowa z Ivanem z Medjugorie
   „Wielu pielgrzymów, nawet kapłanów, nie rozumie dlaczego Matka Boża przychodzi codziennie, co mogłaby mi mówić każdego dnia i co ja mógłbym mówić Jej. Muszę wam powiedzieć, że dużo rozmawiamy! Pewnego dnia, gdy rzeczy zostaną ujawnione zrozumiecie, otworzą się wam oczy. Gdy zobaczycie fizyczne zmiany, które wydarzą się na świecie, zrozumiecie dlaczego przychodziła codziennie. Czas przed nami jest czasem ogromnej odpowiedzialności. Każdy jest odpowiedzialny. Każda rodzina jest odpowiedzialna. Musimy prowadzić nasze rodziny duchowo i oprzeć nasze życie na Ewangelii. Musimy wprowadzać w życie to czego naucza Ewangelia. To jest orędzie tych 30 lat. To nic nowego, znamy to z Kościoła, ale tym nie żyjemy. Matka Boża zaprasza nas do bycia odpowiedzialnym”.
   http://dzieckonmp.wordpress.com/2011/08/25/wywiad-z-ivanem-z-okazji-30-rocznicy/

   Wczorajsze orędzie Matki Najświętszej
   „Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale większa liczba jest tych, którzy nie chcą ani usłyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście TAK bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
   http://dzieckonmp.wordpress.com/2011/08/25/oredzie-matki-bozej-z-25-sierpnia-2011-r/

   Polubienie

  • Aśka 11:20 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Trochę relaksu i nam się przyda

   Polubienie

  • 999AQQ 9:00 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

  • Legia 8:57 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Leeeeegiaaa
   „pozytywnie, nie wyłączaj mi tego”

   Polubienie

  • dyskutant 7:44 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Teroz kiedy to juz tyle ludzi zabralo u „pocziwego monitora” glos i jo sie naczytol to wom cos powim:
   Jest duch narodowy w Polakach i bedzie dobrze.
   Ino cza nam sie razem wszyckie spotkac chocby te co tu pisza i ustalic co dalej z tym ickami i moskami zrobic ?
   Bo to wicie dalej nie do sie tak zyc aby obcy po katach nos rozstawiol i nami rzadzil.
   Mom wiec propozycje aby sie tak na Matke Boska Siewna gdzies kolo Czestochowy spotkac albo i w Krakowie i ustalic co cza.
   Co wy na to ?

   Polubienie

   • navajo88 8:33 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    dyskutant !!!! ale z ciebie konspirator hahahahahahahaha ,a tak swoją drogą nie na mawiaj ludzi bo wszystkich zamkną i Monitor straci rację bytu hahahahahaha,,, ale się ubawiłem
    J.M.H

    Polubienie

    • FAKIR 9:37 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     haaaaa heeeee hiiiiiii ….

     Co to za dyskusja? Niestety zauważyłem, że jest tego coraz więcej.
     Gdzie tylko nie zajrzę to widzę te hihoty, mamroty, przekleństwa, wyzwiska itd

     Pokażcie wreszcie klasę. Niech każdy coś napisze konkretnego zamiast puszczać jakieś krótkie bąki. Przypomina mi to przekomarzanie się dzieci w piaskownicy.
     Warto przynajmniej napisać kilka zdań.
     Ktoś się napracuje i napisze artykuł, a pod spodem zamiast wartościowej polemiki rzeczowa dyskusja przeplatana łajnem

     Polubienie

     • brytania 9:41 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Ja właśnie dlatego nie uczestniczę w tych Waszych dyskusjach. Idzie załamać ręce. Wielkie uszanowanie dla admina, że potrafi jeszcze nad tym zapanować. Coraz więcej dzieci tutaj zagląda. Widać po sposobie pisania.
      Dla Ciebie też uszanowanie FAKIRZE

      Polubienie

     • Rodriguez7 7:55 am on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      To nie łajno Fakir tylko język 88/89 i okolic wtedy rodzonego pokolenia. Jestem z tego czasu i chociaż wiem że masz rację bo tu akurat nie ma co dyskutować to jednak wstrzymaj się bo czas trudny a każdy kto rozumie, bez względu na język jest wartością samą w sobie. Ty wiesz ocb,

      Polubienie

    • szaman 9:57 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     nawahoejtiejt kolega wyzej dobrze planuje bo co jak nam internet zamkna za polityczna dzialalnosc, co wtedy zrobimy ? nic ogolnie narodeowego tylko lokalnie zbierzerz ludzi o ile umiesz szybko „biegac”. jednya bitwa ktora teraz wygrywamy jest to ze coraz wiecej ludzi sie budzi ale czy wojna nie weszla juz w decydujaca faze?

     Polubienie

  • dyskutant 7:40 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Pawlak,znaczy sie ten general od strazy pozarnej na wsi jest niezastapiony w sytuacjach krytycznych i podbramkowych.
   Pamietacie jak to Jasia Olszewskiego zdejmowali z drabiny rzadowej a Pawlak uczyl sie roli teatralnej ?

   Polubienie

  • hjk 6:36 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   T.urbaś o Korwinie:
   „Na pierwszych latach studiów wstąpiłem do Unii Polityki Realnej. Zrobiłem to z przekonania, albowiem wolnościowe idee UPR były mi aksjologicznie najbliższe. Zadałem sobie pytanie, czy radykalny program gospodarczy partii jest możliwy do praktycznej implementacji z punktu widzenia finansowego. Zainteresowałem się makroekonomią, finansami publicznymi, budżetowaniem i prognozowaniem. Owocem był sporządzony program gospodarczy oparty o model finansów publicznych. Jego wynik pokazywał, że idee Janusza Korwina-Mikke były niemożliwe do natychmiastowego zrealizowania, co najwyżej mogły określać cel w perspektywie co najmniej kilkunastu lat. Opracowanie na ten temat zrobiło się głośne we władzach UPR, zostałem mianowany członkiem sygnatariuszem UPR. Ale jednocześnie odkryłem, że lider partii głosił poglądy nie znajdujące oparcia w realiach finansowych. Zaczął rodzić sceptycyzm, co do jego celów. Sceptycyzm uległ pogłębieniu po obserwacji przebiegu posiedzeń najwyższych organów UPR. Uznałem, że celem Janusza Korwina-Mikke jest skanalizowanie impetu pragnącej zmian młodzieży oraz środowisk wolnościowych, tak aby idee te pozostawały wyłącznie przedmiotem rozważań teoretycznych. Na przełomie wieków wycofałem się z aktywnej działalności w UPR, sygnalizując kolegom, że kiedyś do polityki wrócę.”
   http://urbas.blog.onet.pl/Korzenie,2,ID393074870,DA2009-10-19,n

   Polubienie

   • FAKIR 8:29 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Moja obserwacja poczynań JKM jest identyczna jak napisał Urbaś
    Odniosłem takie samo wrażenie.
    Przysłuchiwałem się nie tak dawno wypowiedziom JKM i załamałem ręce.
    UPR zrzesza wielu wspaniałych ludzi i mam nadzieję, że w porę się zorientowali z kim mają do czynienia

    Polubienie

  • felicyta 6:29 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   BIAŁY ORZEŁ BEZ KORONY Z SZYMBORSKĄ W TLE
   http://blogmedia24.pl/node/51282

   Polubienie

  • felicyta 6:24 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Rosyjska TV odrzuca niezależne relacje filmowe z Trypolisu
   25 Sierpień 2011

   „Argumenty.ru” – Alieksandr Grigorjew

   źródło : http://www.3rm.info/14378-rossijskoe-tv-otkazyvaetsya-ot-videokartinki-iz.html

   Data publikacji : 25.08.2011 godz.03:22 czasu moskiewskiego

   Tłum. z jęz. ros. RX

   „Posługujemy się filmem z Libii, który pokazują zachodnie agencje teleinformacyjne. Rosyjskich operatorów filmowych nie ma w Libii. Zabroniono nam nawet emitowania filmów, które możemy otrzymać od lokalnych korespondentów i reporterów.”- wypowiedziały się „argumenty.ru” w programie „Miasta” jednego z większych federalnych kanałów TV. Według słów redaktora prowadzącego tego kanału: „dosłownie niedawno temu nasz przyjaciel od którego zawsze wcześniej braliśmy wideofilmy z krótkimi komentarzami towarzyszącymi, zadzwonił do nas i zaproponował przesłanie przez system satelitarny swojej relacji filmowej. Wyjaśnił, że w centrum Trypolisu panuje spokój i wszystko wygląda normalnie, na Zielonym Placu nie ma żadnych opozycjonistów a jedynie miejscowi mieszkańcy i to bez broni. Kiedy zgłosiłem ten fakt kierownictwu TV to oświadczono nam, że „kategorycznie bierzemy tylko zachodnie wideofilmy.

   To jest polityka.” Musiałem zrezygnować”- mówi redaktor. Na innym ogólnorosyjskim kanale „argumenty.ru” także potwierdziły, że „my kupujemy tylko wideorelacje pokazujące zwycięstwo opozycji. Korzystanie z innych filmów jest zabronione, nawet z bezpłatnych. Zabronione jest także akceptowanie relacji filmowych ukazujących zabitych i rannych na skutek natowskich nalotów bombowych na Trypolis.”

   Redaktor zauważył, że z podobną cenzurą nie zetknął się od czasu drugiej wojny czeczeńskiej.
   http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/08/25/rosyjska-tv-odrzuca-niezalezne-relacje-filmowe-z-trypolisu/

   Polubienie

  • OlO 6:18 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Komorowski wprowadzi stan wojenny?
   Jeśli prezydencki projekt zmiany ustawy o stanie wojennym zostanie przyjęty, zagrożenia w cyberprzestrzeni staną się przesłanką umożliwiającą podjęcie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. – Być może za projektem ustawy stoi jeden z doradców Bronisława Komorowskiego, generał Wojciech Jaruzelski, zapraszany na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego – komentuje poseł Stanisław Pięta (PiS).
   Dziś po południu Komisje Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych będą rozpatrywać sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie „ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw”.
   Zmiany proponowane przez Prezydenta dotyczą przede wszystkim odniesienia ustaw o stanie wojennym, stanie wyjątkowym i stanie klęski żywiołowej także do cyberprzestrzeni. Wprowadzenie tego pojęcia do porządku prawnego ma jakoby na celu uregulowanie kwestii bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzeni w sytuacjach wymagających wprowadzenia jednego ze stanów wyjątkowych. Oczywiście wprowadzenie stanu wojennego bądź wyjątkowego ma mieć miejsce jedynie w przypadku zagrożeń masowych, nie zaś pojedynczych ataków, niemniej jednak o tym, czy przesłanka jest wystarczająca, będzie decydować prezydent, a w projekcie brakuje jasnych kryteriów, według których miałby on podejmować decyzję.
   Już po pierwszym czytaniu wśród posłów PiS i SLD pojawiły się wątpliwości dotyczące traktowania na równi ataków w cyberprzestrzeni i realnych działań terrorystycznych. Padły także pytania dotyczące tego, czy internetowy atak służb specjalnych innego państwa jest wystarczającym powodem do wprowadzenia stanu wojennego oraz czy zmiana ustawy nie zaowocuje nadmiernym umocnieniem pozycji służb specjalnych.
   Część członków komisji zwróciła także uwagę na to, że proponowane uzupełnienia sprawiają wrażenie próby interpretacji konstytucji na drodze ustawowej, a poseł Pięta zaznaczył, że przedłożenie projektu ustawy zbiegło się w czasie z pojawieniem się strony internetowej krytykującej prezydenta. – Zastanawiające, dlaczego prezydent zgłasza tego rodzaju projekt właśnie teraz; odnoszę wrażenie, że przyczyny można by szukać w nasilającej się krytyce wypowiedzi, innowacji ortograficznych i stylu zachowania, która ma miejsce w Internecie. Być może chodzi o powstanie satyrycznej strony antykomor.pl i o oburzenie, jakie wywołała wizyta funkcjonariuszy ABW w domu jej twórcy. Zapytałem o to prezentującego projekt generała Kozieja, lecz nie uzyskałem odpowiedzi – relacjonuje dziennikarzom niezalezna.pl poseł PiS
   http://niezalezna.pl/14725-komorowski-wprowadzi-stan-wojenny

   Ja bym się tak nie cieszył z dobrej woli prezydenta, jak wetuje ustawę o GMO to nie znaczy że będzie dobrze w Polsce.

   Polubienie

  • ALFA 6:14 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   PSL Pawlak tańczy rapa prędzej dreptanie czy PSL się do sejmu dostanie .
   Takie reklamy obnażają ich chore bańki*
   Widać już nie mają co mam obiecywać.

   Polubienie

  • felicyta 6:02 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   http://www.tvn24.pl/12691,1715120,0,1,kaddafi-przemowil-musimy-walczyc-i-zniszczyc-rebeliantow,wiadomosc.html
   (…)17:44 Telewizja Al-Orouba transmituje przemówienie Muammara Kaddafiego. Wezwał on w nim swoich zwolenników do marszu na Trypolis, „oczyszczenia stolicy z rebeliantów” i „wyrzucenia z kraju obcych agentów”. – Libijczycy muszą walczyć i zniszczyć rebeliantów – powiedział. I dodał: „Libia jest dla Libijczyków a nie dla obcych agentów, nie dla imperializmu, nie dla Francji, nie dla Sarkozy’ego, nie dla Włoch”. „Trypolis jest dla Ciebie, a nie dla tych, którzy polegają na NATO” – zwrócił się do widzów.

   Dyktator oświadczył, że jego zwolennicy w dalszym ciągu stanowią „przygniatającą większość”, a powstańcy nie znajdą w kraju schronienia. Kaddafi potępił także powstańców nazywając ich „szczurami i krzyżowcami”.(…)

   Polubienie

  • ALFA 5:52 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   FILMY O LIBII SĄ KRĘCONE W KATARZE
   Źródło w ambasadzie libijskiej twierdzi, że pracownicy zachodnich telewizji, rozpowszechniający informacje o świętowaniu przez rebeliantów zwycięstwa w stolicy, kręcą materiały medialne w specjalnym pawilonie, który w ostatnim miesiącu był budowany niedaleko stolicy Kataru ad-Dauhy. „Pawilon zbudowany istotnie według planu zbliżonego do tego na jakim stoi Trypolis, ale nie uwzględniono na nim wszystkich zniszczeń dokonanych podczas ostatnich bombardowań miasta. I to widać.” – Twierdzi pracownik libijskiej ambasady.
   http://wolnemedia.net/wiadomosci-ze-swiata/inna-wersja-wydarzen-w-trypolisie/

   Polubienie

   • dyskutant 7:38 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    W takim razie z ludzi na swiecie robia sobie jaja !
    To nawet tego w „swietym drzewie” nie wymyslili ,znaczy sie w Hollywoodzie.
    I jak takim teraz wierzyc czy zaufac ,to jeszcze troche a dzieci gojowskie ich wykpia.

    Polubienie

  • ALFA 5:45 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   PO-SLD są nielegalne
   więc nie możesz na nie głosować, to organizacje terrorystyczne,organizacje skrajnie anty Polskie.
   Uchwała Sejmu fałszuje historię Polskiego Harcerstwa
   http://blogspot.com.nowyekran.pl/post/24710,po-sld-sa-nielegalne

   Polubienie

  • felicyta 5:15 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Kwaczkow i Kadafi

   0:05 Globalna paszcza żre nas jak piranii rój
   jak zmora krąży talmud.
   0:17 Pułkownik Kwaczkow i pułkownik Kaddafi
   ogniem walą w syjon
   0:30 W żydowskim Nato wrze narkobiznes
   tam czek rotszyldowski na czeku
   0:43 ale rosyjski Kwaczkow i libijski Kaddafi
   w jednym walczą pułku,
   1:00 szwajcarskie banki strzelają jak tanki,
   bankierzy wojują trzosami
   1:13 , najemnych żołnierzy zmieniając w padlinę.
   Wojna to geszeft żydowski
   1:24 , wojna im droższa i korzystniejsza od życia
   a nasze zwycięstwa burzą ich zyski
   1:38 dopóki na dolarze wampirzy ryj
   parchatym uśmiechem jaśnieje
   1:57 Belgradzka krew z trypoliską się zlała
   „kałach” krzepko tkwi w ręce
   2:09 Libijski pułkownik i rosyjski pułkownik
   , dwie prawdy w jednej pięści
   2:20 A prawda jest taka, że mafii judejskich
   nie minie pogrom światowy
   2:33 A nas przyzywają Kwaczkow i Kadafi
   by skończyć z żydem globalnym.
   http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/08/24/kwaczkow-i-kaddafi/
   Lieonid Korniłow prezentuje pieśń pt. „Kwaczkow i Kaddafi”
   Przekład z j. ros. R.X.
   Download – Prosimy rozpowszechniać

   Polubienie

  • wacpan 5:08 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

  • BirdDwa 5:05 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Mam pytanie. Ktoś ostanio tutaj wrzucił film na temat kościoła, znamienia bestii itp. Składającego się z 3’ech częsci.

   W formie pisanej. Może ktoś ma jeszcze do niego dostęp?

   Polubienie

  • Aśka 4:52 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   http://nowyobywatel.pl/2011/08/25/pytaja-wiec-odpowiadamy/
   Pytają, więc odpowiadamy
   25-08-2011 | Aktualności

   Dziś o godzinie 19 w audycji Radia Łódź „Pytam, więc jestem” odbędzie się debata o GMO, w której głos zabierze redaktor „Nowego Obywatela”, Szymon Surmacz.

   Tematyka GMO wróciła na pierwsze strony mediów po wczorajszym zawetowaniu przez Prezydenta ustawy o nasiennictwie. W dyskusji o stosowaniu
   modyfikowanych organizmów w rolnictwie pojawia się wiele argumentów za
   i przeciw. Nasze negatywne zdanie prezentowaliśmy wielokrotnie w wywiadach i artykułach Michała Sobczyka, Piotra Stankiewicza.

   W dzisiejszej radiowej debacie reprezentantem „Nowego Obywatela” będzie
   Szymon Surmacz, redaktor i współzałożyciel pisma, w latach 2009-2010 koordynator merytoryczny kampanii Naturalne Geny i członek polskiej delegacji na kongresie Food and
   Democracy w 2009 r.

   Serdecznie zapraszamy!
   Radia Łódź można słuchać również online. http://radiolodz.pl/serwis/index.php?id=894
   _____
   Czy ktoś wie coś o tej stronce? Jestem na niej dzisiaj pierwszy raz.

   Polubienie

   • dyskutant 7:29 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    To chyba na tej debacie „zagraja surmy zbrojne ” ?
    Ale Lodz ?
    Przeciez to miasto nie jest juz polskie od dawna >

    Polubienie

  • Aldona Bledowski Sullivan 4:52 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Chce dodac tylko jedno slowo na temat Putina, ze nie reprezentuje on zadnych iluminati. Jest ewidentnym wrecz przeciwnikiem wprowadzania demokracji. Co chyba widac po jego zachowaniu. Rosja jak iinne kraje suwerenne obawia sie zachodniej polityki wprowadzania demokracji. Widac to ewidentnie jak sie zblizaja do Rosji i probuja ja osaczyc,

   Polubienie

   • wojox 5:48 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Bo demokracja to najgorsza forma rządzenia jaka została wprowadzona. Dzięki demokracji mamy „legalne” wojny, uciszanie opozycji itd….Zwłaszcza jak się podzieli scena na HALF….(pół)….

    Polubienie

    • Wojtek 5:54 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     A jaki masz lepszy pomysł niż demokracja?

     Polubienie

    • FAKIR 5:59 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Prawdziwej demokracji jeszcze nie było w Europie.
     Prawdziwa demokracja była przykładowo w Afganistanie, dopóki nie wjechały tam czołgi ZSRR

     Polubienie

    • dyskutant 7:25 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Nie nazywaj tego demokracja tylko OKUPACJA !

     Polubienie

     • FAKIR 9:30 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Nie wiem czy się dobrze rozumiemy
      Zanim NWO rękami Rosjan nie rozwaliły Afganistanu, była tam najlepsza demokracja jaką można było sobie wymarzyć.
      Starszyzna plemienna reprezentująca poszczególne grupy / rodziny zbierała się na naradach przed każdym ważnym dla państwa wyborem.
      Dyskutowali do tego czasu aż wypracowali kompromis, który zadowoli wszystkich.
      Była to tzw demokracja bezpośrednia.
      Demokracja zaś , którą wdrażają na świecie lichwiarze za pomocą machiny finansowo-militarnej polega wyłącznie na dobieraniu sobie idiotów, którzy za srebrniki będą odgrywać przed swoimi obywatelami wielkie show. Stwarzają oni pozory, że przeciętny człowiek ma jakikolwiek wpływ na tzw demokrację.

      „Ręka która daje jest zawsze ponad ręką która bierze”
      Napoleon

      Polubienie

   • vol10 6:49 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Nie? Niemozliwe.
    Jego aszkenazyjskie pochodzenie przeczy temu co mowiesz. Putin po kazda decyzje dzwoni do Washingtonu.
    Rany Julek ale niewiedza albo dezinfo.

    Polubienie

  • bia 4:43 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Już poprostu nawet ci co promują GMO wiedzą że ludziska się zwiedzieli co to za paskudztwo a wiekszośc nie nalezy się narażać GMO to takie in vitro hitlerowska metota likwidowania ludzkości to też cos takiego jak marycha z pod lampy taka nigdy nie dorówna hodowanej pod słońcem a wiem to z doświadczenia jakie zdobyłem w tej dziedzinie zakazanej na pewnych szerokościach i długościach geograficznych Jak palić to hindukusz tulony nadnerzańskim mgłami

   Polubienie

  • a1649895 4:00 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Korwin Mikke już od kilku lat nie jest w UPR. Obecnie UPR wepchało się do łóżka Prawicy Marka Jurka, a pan z muszką startuje spod szyldu swojej nowej partii: Kongres Nowej Prawicy JKM. Tak więc skoro minusuje się Korwina za brak wiedzy nt. GMO, to identyczny minus należy się autorowi bloga, że też pewnych danych nie zweryfikował, tylko tak samo powtarza je za ogółem. Krótko mówiąc: przyganiał kocioł garnkowi. ;]

   Polubienie

   • FAKIR 4:18 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Przecież wiadomo, że ciężko się połapać kto w jakiej partii w danym momencie pierdzi w stołek.
    Brak wiedzy na temat GMO nie można porównywać z brakiem wiedzy kto w jakiej jest partii.

    Polubienie

    • dyskutant 7:27 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Kazda partia diabla warta !

     Polubienie

     • brytania 9:59 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Nie każda
      Ja głosuję na PIS, gdyż w znacznej części zawiera program, który mi odpowiada.
      Ze względu na skomplikowany międzynarodowy układ mafijny trudno będzie im wprowadzić w życie niektóre pomysły. Trzeba jednak mieć nadzieję, że przynajmniej kilka kluczowych zrealizują jak całkowity zakaz GMO na terenie Polski

      Polubienie

  • peryskop 3:49 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Ania i Fakir – dziękuję za wspólną powiastkę o muchach. Samo sedno!

   A ponadto, drugi w tym miesiącu rosyjski satelita właśnie się zwalił zanim wszedł na orbitę, w Libii dystrakcyjnie podkręcono ofensywę rebeliantów, co to sobie już utworzyli Bank Centralny (!), z użyciem dekoracji by Al Jazeera i reportażu w BBC z manifestacji w Indiach a jakoby z Tripoli, natomiast Dutchsinse wykazał dwa silne epicentra w Colorado i w Virginii http://directive21.com/blog/?p=703

   Więc co się właściwie tu i tam wyrabia?

   Sorcha Faal – dość podejrzane źródło (dez?)informacji – podało wczoraj, że ostatnie (ale na pewne będą następne) wstrząsy w USA to efekt dwóch podziemnych eksplozji nuklearnych w tunelach.

   Sabotaż zewnetrzny? Inside Job? Rozgrywki CIA z US Army?

   http://www.whatdoesitmean.com/index1514.htm
   Russia Reports Nuclear Explosions Hit Vast US Military Tunnel Network
   August 24, 2011

   …the vast intercontinental military tunnel complex constructed by the US Air force over the past nearly 45 years was hit with two powerful nuclear explosions at its main terminus’s in Colorado and Virginia used nearly exclusively by the CIA. this report continues, a nuclear device was detonated at its western terminus located near Trinidad Colorado with the second blast occurring nearly 12 hours later at the eastern terminus near Culpeper Virginia, both causing powerful earthquakes felt by tens of millions of Americans….

   Czy Monitor nam coś wyjaśni? Albo Fulford?

   Polubienie

   • FAKIR 4:13 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    W zakresie dużej ilości zdarzeń możemy niestety tylko gdybać.
    Wszyscy widzimy, że atmosfera się zagęszcza w każdej dziedzinie naszego życia.
    Ewidentnie mamy do czynienia z przeciąganiem do czegoś wielkiego
    Możemy się tylko domyślać do czego.
    Z pewnością będą podgrzewać konflikty etniczne.
    Budowa królestwa antychrysta jest już zaawansowana

    Polubienie

  • wacpan 2:53 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   • felicyta 7:15 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Na granicy Łotwy z Rosją zatrzymano kibiców jadących do Moskwy na mecz Legia Warszawa-Spartak Moskwa.

    Na jednym z transparentów znajdowało się hasło „Smoleńsk Pamiętamy”, na drugim natomiast było hasło „Zabierzcie Donalda, oddajcie czarne skrzynki”. Koszt przygotowanej przez kibiców oprawy meczu wynosi 8 tys. zł.

    – Na granicy spędziliśmy ponad 12 godzin, od 2.15. Wszyscy byli poddani kontroli osobistej. Pojazdy z transparentami o Smoleńsku były sprawdzane przy użyciu psów. Paranoja. – opowiada Krzysztof Siuciak, reporter portalu Niezależna.pl i „Gazety Polskiej”.

    W międzyczasie na granicy celnicy zdążyli odprawić setki TIR-ów.
    – Nie wolno nam było filmować ani robić zdjęć, nawet zrobienie zdjęcia telefonem komórkowym skutkowało jego odebraniem – relacjonuje reporter Niezależnej.pl

    Polskim kibicom utrudniano też załatwianie potrzeb fizjologicznych.
    – Kiedy zaczynaliśmy szukać krzaków, straszono nas mandatami, a na argumenty, że nie mamy dostępu do toalety odpowiadano, że to nasz problem – opowiada Krzysztof Siuciak.

    Polskie pojazdy zaczęły być odprawiane dopiero rano. Kibice dostali formularze do wypełnienia. Po czym je unieważniono i dano im kolejne. Oficjalnie rosyjskich celników zaniepokoiły stanowiące część oprawy… race świetlne, powszechnie dostępne w sklepach zarówno w Rosji, jak i w Polsce.
    – Próbowaliśmy rozmawiać z celnikami – mówi Niezależnej.pl kibic Legii „Eryk”, odpowiedzialny za grupę, w której byli nasi reporterzy. – Mówili, że nie znają angielskiego ani niemieckiego, natomiast po rosyjsku słyszeliśmy tylko „mamy czas”. Nie mam wątpliwości, że chodzi tylko o to, żebyśmy nie mogli być na meczu.

    Ostatecznie do Rosji wpuszczono jeden autokar i bus, ale stało się to za późno, by kibice mieli jakiekolwiek szanse, by pokonać 600 kilometrów i dojechać na mecz. Kolejne busy, w tym ten z ekipą Niezależnej.pl i „Gazety Polskiej” zdecydowały się w tej sytuacji wracać.
    Przepadły opłacone wcześniej przez kibiców i dziennikarzy vouchery, które mieli wymienić na bilety na mecz.
    http://niezalezna.pl/15136-rosja-zatrzymala-kibicow-za-smolensk

    Polubienie

  • wacpan 2:49 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   nie dajmy sie nabrac na ta ich POlska dobroc!!!!!,….badzmy czujni bo to byla tylko bitwa..wojna przed nami,zobaczymy co sie stanie PO wyborach…..

   Polubienie

   • navajo88 6:18 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    no cóż panie wacpan ,wygląda na to że beńdziesz musiał pan po wyborach złapać za karabin i strzelać i to ostro i co najważniejsze celnie !!!!!! hahahahahaha
    J.M.H

    Polubienie

  • oj, ludzie... 1:34 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Ludziska, cieszcie się z Komoruska, że zawetował ustawę, a on zrobił to tylko po to, by „wyjaśnić obywatelom, czym jest GMO”. Jest całkiem duży sprzeciw ludności, a oni to widzą i tacy głupi nie są. Będzie debata w sejmie na temat tej ustawy, trochę propagandy będzie, i po debacie na nowo będzie głosowanie. Nie ma się co łudzić, że wynik będzie inny, niż poprzednio…

   Polubienie

   • monitorpolski 2:21 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Tu właśnie jest zadanie dla nas – zrobić tę sprawę tak głośną, żeby ci którzy mają zamiar na nią głosować zrozumieli, że żarty się skończyły i że ich rozliczymy za planowe ludobójstwo.

    Polubienie

   • FAKIR 2:34 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Wynik będzie inny gdy wygra PIS i będzie rządzić samodzielnie.
    Najbardziej niepokoi mnie do czego się wtedy mafia dręcząca Polskę posunie?
    Nie zawahają się pewnie przed kolejnymi morderstwami.
    Oni już coś knują z pewnością i mają różne strategie.

    Polubienie

    • monitorpolski 3:01 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Wymyśl najgorszy scenariusz z możliwych. Do tego się posunie. Oni idą na całość, zobacz co się dzieje w Libii – syjonazizm jest czymś znacznie gorszym od hitleryzmu czy stalinizmu. To anihilacja niechcianej części ludzkości. Chyba nie masz wątpliwości, którą to częścią są Polacy?

     Polubienie

     • FAKIR 3:58 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Wiem od 1999 roku, że istnieje plan aby resztki Polaków prześladować aż do wyniszczenia i jest to związane głównie z głęboko zakorzenioną wiarą chrześcijańską. Podobna sprawa jest z Meksykiem
      Tylko, że satanistom się to nie uda. Nie ma takiej możliwości żeby im się udało
      Kiedyś w firmie w której pracowałem poznałem odpowiednich klientów, którzy nakierowali mnie na dobrą drogę, a był to czas w którym wchodziłem za darmo na prawie wszystkie dyskoteki w Warszawie i obracałem się w towarzystwie jak to mówią „z pierwszych stron gazet”.
      Nie było takiego miejsca w stolicy, w którym by mnie ochroniarze nie znali.

      Wtedy jeszcze nie rozumiałem o co może chodzić tym jak mi się zdawało zakręconym typom, którzy przyjeżdżali chyba tylko po to po usługi, że się nudzą w domu, jak wtedy sądziłem.
      Po co oni mi dają jakieś książki, których i tak pewnie nigdy nie przeczytam.
      Nikomu innemu nie dawali, tylko mi,.
      Nawet kumple mieli czasami ubaw, bo wołali : „Do Ciebie! Twoi miłośnicy itd” oczywiście wiadomo z jakim podtekstem 🙂
      Jednak książki przeczytałem
      Byłem za młody i za głupi.
      Teraz wszystko rozumiem
      Wszystko odbywa się na różnych poziomach.
      Większość uczestniczy i dostrzega tylko najniższe poziomy.

      Polubienie

      • FAKIR 4:00 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       Jeden kiedyś mi powiedział słowa, które teraz dopiero rozumiem.
       Gdy sobie przypomnę jego oczy i wzrok to sam nie wiem co o tym myśleć

       „Pan się nam przyda”

       Polubienie

       • navajo88 6:22 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        a ciebie fakir na te słowa nagle strach obleciał ????? Oj niedobrze fakir !!!!! .
        Pamiętaj fakir ze prawdziwy rewolucjonista nigdy nie boi się klenski i przegranej ,ani nawet śmierci ,,walczy do samego konca !!!!! hahahahahahahaha
        J.M.H

        Polubienie

       • peryskop 6:49 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        FAKIR:
        „Pan się nam przyda”

        Czy dasz radę przydać się po przeciwnej stronie?

        Polubienie

      • vol10 6:44 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       Chlopie, poczytaj Biblie.
       Objawienia s. Jana

       Polubienie

       • FAKIR 8:00 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        Pisałem na temat Apokalipsy wiele artykułów

        Można to podsumować
        „O głupi i gnuśnego serca aby uwierzyć we wszystko co powiedzieli prorocy”
        Jezus Chrystus

        Polubienie

     • sebecx 6:04 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      ..na początek Biała Księga do prokuratury.. http://www.tvn24.pl/-1,1715191,0,1,biala-ksiega-pod-lupa-prokuratury,wiadomosc.html ..na tym jednym przykładzie widać co się dzieje…
      „To bardzo charakterystyczne dla naszych czasów, że śledztwa będą dotyczyły nie winnych tej katastrofy, ale tych, którzy coś o niej piszą – tak Jarosław Kaczyński skomentował decyzję prokuratury o wszczęciu postępowania sprawdzającego w sprawie „Białej księgi” zespołu Antoniego Macierewicza”….

      Polubienie

    • vol10 6:42 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Jaka jest roznica pomiedzy PO a PIS czy jakakolwiek inna partia? Zadna bo o niczym nie decyduja . Wszystkie decyzje zapadaja na gronie chociazby:
     Bilderberg
     Komisja Trojstronna
     CFR
     itd.

     Polubienie

     • FAKIR 8:02 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Właśnie o to chodzi, żeby im tą władzę sukcesywnie odbierać.
      Węgry i Islandia pokazały że można

      Polubienie

      • vol10 8:50 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       Jednostkowo i krotkoterminowo tak ale procesu swiatowej demonkracji nikt nie jest w stanie zatrzymac i przypuszczam ze w przyszlym roku bedzie juz oficjalnie tzw. Nowy Swiata Porzadek.

       Polubienie

    • dyskutant 7:16 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     A co PiS nie rzadzil ?
     Przecie rzadzil i co ?
     Giertycha utracil ,ze chlop musiol sie za swoja robote wziasc ,a Lepper sie obwiesil !

     Polubienie

  • ostatni rozsądny? 1:07 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Bronek zawetowal…? widać miał powód i to na pewno nie dobro rodaków nim powodowalo. a może… Nie ważne zreszta, poczekajcie pare mcy, gdy Polska/świat bedą patrzyli w stronę kolejnego katastrozamachu, ustawa o gmo po cichutku, w formie zmienionej na dwa razy gorsza niż obecna, przejdzie przez sejm bez najmniejszej wzmianki w mediach i i tak koniec koncow będziemy to gowno zrec.

   A tak idąc w maly off-top…
   „Rebelianci wyznaczyli milion dolarów nagrody dla każdego kto schwyta cadaffigo zywego lub martwego” skąd te biedne, walczącej o lepsze życie dla siebie i swoich rodzin, rebelianty wzięły ta banke? zrzute zrobili po wioskach czy co? jakie to społeczeństwo jest zdebilone do reszty, jak można tak się w trabe dać robić? jak długo można się oszukiwać ze jeśli coś chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka i wyglada jak kaczka to… jest to koń, bo tak w tv przecież powiedzieli…
   Się nie dziwie tym iluminatom wcale, sam bym polowe tego prostacko/plepsiasto/niedopchnietego towazystwa utopil.

   Polubienie

  • PUBLIC-DISORDER 12:58 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   • 999AQQ 3:57 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    I wszystko jasne, to była umówiona zagrywka.
    Nie ma się kim ekscytować. Ludzie zapamiętajmy – rząd ma być nam wdzięczny bo to My dajemy mu utrzymanie! To my ich finansujemy i powinni wykonywać pracę dla naszego dobra!

    Polubienie

    • dyskutant 7:13 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Gdzie one ta co robia dla naszygo dobra clowieku.
     One ino o siebie dbaja ,tak bylo i jest ale juz tak nie bedzie jak sie narod zbuntuje.

     Polubienie

  • Kuba 12:48 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Chcialbym zaznaczyc, ze JKM nie ma Nic wspolnego z UPR , tj na pewno nie jest szefem 🙂
   Btw, wysle JKM maila ze „zjebka” profilaktycznie 🙂

   Polubienie

  • FAKIR 12:08 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Chyba się myliłem w sprawie taśmy którą posiada Rutkowski.
   Sądziłem, że jest to kolejna gierka żeby szkalować Kaczyńskiego.
   Jeśli powiedział, że całość jest niewygodna dla rządu, to może być z tego kolejny niezły POlski pasztet

   Polubienie

   • FAKIR 12:15 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    chociaż może kolejny raz mój nos mnie nie zawiedzie…..
    trzeba cytować dosłownie. powyżej ktoś tego nie uczynił

    Rutkowski podaje:
    ….dla członków obecnego i poprzedniego rządu!

    idzie więc gierka służb specjalnych jak nic.

    Polubienie

    • dyskutant 7:11 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     A niech se ta graja i tak nic nie ugraja ,bo ludzie na wsi na wybory nie pojda .
     Te z miasta jak pojda glosowac ,to niech se potem du.e kolkiem zabija !

     Polubienie

  • Aśka 12:04 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Monitorpolski:
   odsyłam do definicji ludobójstwa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo:
   „Zbrodnia przeciwko ludzkości, obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i kontrolę urodzin, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie (…)”.
   _______
   Czyż nie ludobójstwem poprzez stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie nie jest ustalenie min. płacy na poziomie 1386 zł brutto (netto 1032.34)? Człowiek pracujący zwykle ma na utrzymaniu 1 dziecko, więc na osobę wychodzi 516,17 zł. [1032 zł – opłaty za mieszkanie ok. 400 zł – opłaty za prąd ok. 90 zł – gaz ok. 60 zł. Zostaje 482 zł na 2 osoby na tzw. życie, tj. żywność, leczenie, komunikacja, środki czystości, odzież; o nauce, kulturze i wypoczynku nie wspomnę. To jest właśnie wyniszczanie. Ok. 30-40 % (nie wiem, czy te dane nie są zaniżone) polskiego społeczeństwa dostaje minimalną płacę, albo niewiele większą. Jak żyć za takie pieniądze.

   A jak żyć za zasiłek dla bezrobotnych ok. 500 -700 zł?

   Jak żyć, kiedy nie ma pracy, a zasiłek się już nie należy?

   Polubienie

   • Aśka 12:19 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Jeszcze dodam, że jak ktoś jest choroby, to dostaje 80% płacy, czyli 825 zł, a przecież w tym czasie ma dodatkowe koszty związane z leczeniem i lepszym odżywianiem. Jednym słowem ludobójstwo.

    Polubienie

   • Ania 12:49 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    A myślisz, że ktoś się tym przejmuje ?
    Wczoraj widziałam nakaz eksmisji wydany przez niezawisły przecież (?) Sąd, dla kobiety co straciła prace rok temu i ma zaległości czynszowe w ADM. Jest matka 2 córek: starsza 17 letnia jest po porażeniu mózgowym. Dzieki wieloletniej, kosztownej rehabilitacji ” Łazi” po domu, bo trudno nazwać to chodzeniem. Druga córka ma 2 latka, ojciec nie płaci alimentów, a z funduszu dostają 460 zł. plus ok 90 zł dodatku rodzinnego. I to są ich całe dochody.
    I sędziemu reka nie zadrżała….. eksmisję orzekł.
    Może dlategio, że to malutkie ( 36m ) mieszkanko jest w samym centrum Starówki, więc ktoś ma na tę kamienicę apetyt. Reszta lokatorów to emeryci, też połowa zalega z czynszem.
    Oto dokąd doszlismy !!!!!

    Polubienie

    • Aśka 1:37 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Nie, nie myślę, że się ktoś przejmuje, czy przejmie, tylko, że działają z premedytacją.

     Polubienie

     • Ania 2:19 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Oczywiście. Mamy do czynienia z naszą rodzimą mafią rządowo-urzędniczą, pożerającą cały kraj, pozbawiającą wszystkiego zwykłych Polaków. Nie ma pracy ( zakłady pracy rozwalone albo sprzedane) droga żywność, potwornie drogie źródła energii ( prąd, gaz, paliwo). Ludzie pracują na czarno, bez umowy jakiejkolwiek gdzie się da, aby zarobić na jedzenie. Po urzedach ze stałą pensją na umowę o pracę siedzą kuzyni i kuzynki notabli, nieważne, czy maja kwalifikacje. Reszta jest drenowana do ostatniej złotówki. A dla najbiedniejszych…. atrakcyjna, 50-100% podwyżka czynszów ! W sytuacji, gdy już i tak nie mieli co jeść, bo cały dochód pożerają opłaty za mieszkanie i media. Więc zabierze się im jeszcze ostatni element poczucia bezpieczeńtwa ! Mieszkanie! I hajda, do kontenerów !

      Polubienie

    • TZ 2:01 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Nie rozumiem… Ludzie mieszkają W NIESWOICH mieszkaniach, nie płacą za nie czynszu – i tobie to odpowiada? Kup mieszkanie i wynajmij komuś za darmo. Wtedy pogadamy.

     Polubienie

     • Ania 2:32 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Ci co wynajmują od osób prywatnych i nie płacą, to margines problemu. I można tak zmienić prawo, aby było możliwe uzyskanie eksmisji na drodze sądowej z powództwa cywilnego.
      Tu o co innego idzie !
      W centrach dużych miast, w atrakcyjnych lokalizacjach mieszkają ludzie ( zwykle starzy, po 70 roku życia) albo tylko nieco młodsi w zabytkowych kamienicach które gminy mogą drogo ” opchnąć” od ręki ! Ale przeszkodą są te dziadki-lokatorzy ! Co zrobić ? Podnieść czynsze, ąż nie będą mieli czym płacić, a potem wyrzucić !
      A potem jeszcze wyremontować na koszt gminy i sprzedać !
      Na tym polega to draństwo !

      Polubienie

      • Ania 2:41 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       A jeszcze: TZ pewnie w życiu przyjdzie Ci zrozumieć. Życie jakoś tak sie układa, że doświadczymy wszystkiego, czego ” nie rozumiemy”, albo nie chcemy zrozumieć.

       Polubienie

     • Aśka 5:56 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      TZ, a Ty uważasz, że wszystko jest w porządku, że systemy na przestrzeni lat doprowadziły do tego, że jeden ma dziesięć mieszkań, a drugi nie ma ani jednego. Wiem. Tego nie da się odwrócić, ale Ludźmi jeszcze mamy szansę być i tak pokierować polityką społeczną, aby każdy miał lokum, w którym może godnie (jak przystało na człowieka) żyć i po zapłaceniu rachunków mieć co do garnka włożyć.

      Polubienie

   • dyskutant 7:09 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Czyli kicha pusta !
    Jo ci dom na to rade – idz w pole i ukop se zimniokow ,tak jak to za PGR-ow bywalo.

    Polubienie

  • orbit 11:56 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   _Naiwna informacja i naiwni jesteście wy.
   Tak jak się obawiałam, mamy weto do ustawy o nasiennictwie, ale z całkiem innych przyczyn, niżbyśmy chcieli i z całkiem innymi konsekwencjami. Prezydent mówi tak: „Jeśli parlament przyjmie moje weto, to w trybie natychmiastowym skieruję projekt ustawy o nasiennictwie bez kontrowersyjnych elementów o GMO”. Podkreślił, że przy pracy nad ustawą nie podjęto próby debaty publicznej, a duża część społeczeństwa ma zastrzeżenia do GMO. „Ja ich nie podzielam, ale one są” mówił dodając, że nowy parlament musi przepisy poprawić i „rozwiać te lęki”. To znaczy, że będą próby przepchnięcia ustawy bez zakazu obrotu materiałem nasiennym GMO, czyli jeszcze gorzej! Zamiast furtki prawnej – będzie otwarta brama. Zamiast wprowadzić zakaz upraw MON810 i Amflory, nasi rządzący będą „rozwiewać lęki” w społeczeństwie!_

   **dr hab. Katarzyna Lisowska**

   Polubienie

   • monitorpolski 12:57 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Pożyjemy, zobaczymy. Weto dało więcej czasu na rozwiewanie wątpliwości. Czas na mobilizację społeczną, protesty i postawienie posłów przed odpowiedzialnością za ludobójstwo. Sądzę, że należy iść ostro w tę stronę – GMO to ludobójstwo i uczestnictwo w akceptacji ludobójstwa powinna rozstrzygnąć Norymberga 2.

    Polubienie

    • Ramires 9:04 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     GMO to tylko etap. Kto ma kręcić lody i fajnie żyć ? Rządzący , klasa średnia czy pospólstwo ? Ktoś widzi o co chodzi ? Fajnie jak by tak było !

     Polubienie

   • dyskutant 7:07 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Faktycznie sprytne to – jak nie drzwiami to oknem i juz jest pod pierzyna u Maryski !
    Gdzie ta takich upilnujesz.

    Polubienie

  • greg 11:56 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Ktos wyzej juz slusznie wspomnial o NANOTECHNOLOGII: wezmy np azbest – po latach okazalo sie, ze jest silnie szkodliwy. Nanotechnologia to malutkie czasteczki i problem, ze nie wiemy jak bardzo one wnikaja do organizmu.
   Chociazby takie modne „nano wycieraczki” do szyb samochodowych – powoduja, ze deszcz ladniej splywa ale przeciez te czasteczki moga sie czasem odlepic od tej szyby i przez wentylacje dostac sie do pluc i tam przykleic.
   W kosmetykach tak samo nanoczasteczki sa popularne tylko tez nie do konca przebadano czy poprzez lepsze dotarcie do organizmu malej czasteczki nie przekracza sie bezpiecznych dawek specyfiku. Ogolnie temat rzeka ale moze byc tak, ze krem za 5zl jest lepszy od tego za 100zl bo nie uzywa drogiej technologii nie do konca bezpiecznej.

   Polubienie

   • peryskop 7:26 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    @greg, bardzo słuszne uwagi o nanocząsteczkach.

    Szczytem glupoty jest przebój rynkowy pt. nieśmierdzące skarpetki.

    Bo nano zabija bakterie! Ale czy tylko bakterie?
    A co się dzieje z naszymi komórkami na stopach?
    Przecież tam też nano wnika do komórej i je zabija.

    Zatem skarpetki trzeba prać i suszyć.

    A czy zauważyliście, że przycichła euforia na nano-silver? Bo to też była chytra sztuczka dla wierzących w cuda.

    Polubienie

    • Annah. 4:36 am on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     A czy zauważyliście, że przycichła euforia na nano-silver? Bo to też była chytra sztuczka dla wierzących w cuda.
     Nano złoto, srebro i jeszcze kilka metali o wysokim stopniu rozdrobnienia zastąpić może niemal wszystkie leki, Czy wiesz ilu ludzi mogłoby stracić pracę i DOCHODY? Z tego właśnie powodu wietrzę sztuczkę po drugiej stronie, która polega na potępieniu całej nanotechnologii nawet wydłużającej nasze życie i to w optymalnej sprawności fizycznej i psychicznej…sadzę że dlatego euforia przycichła.

     Polubienie

     • Wizzgaa 1:55 pm on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Euforia przycichła a nano-srebro też cichcem wyparowało z aptek . Pisałam o tym ponad miesiąc temu .

      Polubienie

     • peryskop 3:23 pm on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Annah – piszesz wierzę, sądzę…

      W ten emocjonallny sposób reaguje dziś większość ludzi, chodż każdy rozsądny człowiek powie to co już stwierdzili filozofowie w starożytności – kierowanie się emocjami jest oznaką głupoty, bo po to mamy rozum, żeby jego używać.

      Ale jesteśmy sprytnie w tym kierunku formowani przez media i reklamy aby słuchać emocji.

      Ja zadałem sobie trud przejrzenia kilkudziesięciu artykułów w tej dziedzinie i mam opinię, że jakkolwiek nanotechnologie niosą ze sobą spore nadzieje, to póki co sa one niespełnione.

      Zwróć proszę uwagę, że nanotechnologie zostały stworzone przez ludzi. Przyroda też funkcjonuje na poziomie nano, ale te procesy w Naturze są odpowiednio dostosowane do warunków. A my tych uwarunkowań nie znamy, alebo chcemy jes zmienić, bo dorwaliśmy się do tego jak „mały Dyzio”.

      Oczywiście, jest wielkie parcie na nowe technologie, na postęp, na kreatywność i media kreują
      atmosferę: popatrzcie! sensacja! nareszcie dzięki nanotechnologii lekarze mogą to czy tamto!

      A jak przypatrzysz się z bloska, to tylko OBIENICE, i NADZIEJE.
      Kilka lat temu „małe Dyzie” z tytułami profesorskimi wstrzykiowali komórki macierzyste do serca twierdząc, że to zregeneruje mięsień sercowy i obniży ryzyko zawału. I co? Nic. Cisza i wstyd.

      Pomyśl proszę o tym. I najpierw starannie sprawdź – nie byle jak – zanim coś powiesz.

      Polubienie

  • on 11:27 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   ZA CO DZIEKUJECIE BRONKOWI PRZECIE ON POWIEDZIAL ZE DLA NIEGO GMO JEST OK TYLKO USTAWA ZAWIERAŁA W SOBIE BUBLE LEGISLACYJNE A CO DO KORWINA TO JEST TO ZWYKLY POPULISTA A DO TEGO W TV CHWALIŁ SIE ZNAJOMOŚCIAMI W FRANCUSKIEJ MASONERII…..

   Polubienie

   • monitorpolski 11:44 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Komorowski mógł nas olać i nie wetować. Bądźmy sprawiedliwi.

    Polubienie

    • FAKIR 11:54 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     a wyszło tak, że nas olał i zawetował.
     Zwykłe bicie piany przed wyborami i tyle,
     Upraw GMO jest w tej chwili w Polsce tyle co w Meksyku bo i u nas i tam nie ma żadnego prawa które to normuje. Nie było i nie ma zakazu więc uprawy są od dawna.
     Nie raz przekonywałem różnych rolników, że GMO to pułapka.
     Nasiona GMO funkcjonują w Polsce od dawna.
     Kaktus mi wyrośnie jeśli PO zakaże GMO.
     Jest silne lobby w PIS, które będzie dążyło do zakazu GMO i w to bardzo wierzę, że się uda.

     Polubienie

     • monitorpolski 12:58 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Oczywiście, że należy walczyć o całkowity ZAKAZ GMO!

      Polubienie

      • po_prostu 4:37 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       I tak źle i tak niedobrze, zastanówcie się nad sobą!! Chciał gmo-źle. Nie chce? Jeszcze gorzej, co za zakłamana me*da, liżąca *** wyborcom!!
       Przyjrzyjcie się własnym wpisom, ile w nich chorej nienawiści i zaślepienia.

       Polubienie

    • vol10 11:58 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Jego ruch jest bez znaczenia. Wszyscy wiemy ze GMO to trucizna ale w tej chwili dyskusja o tym to tylko odciaganie uwagi. Dziwnym trafem ten temat jest tu bardzo mocno forowany i czynione sa usilne starania by coraz wiecej ludzi sie tym zajmowalo.

     Polubienie

     • dyskutant 7:02 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      A co masz cos przeciwko temu ?
      Niech ludzie dyskutuja.
      Monitor fajny chlop daje sie kazdemu wypowiedziec ,niech ludzie czytaja ,a ci nie umieja pisac niech geby rozdziawiaja jak sie czegosc nowego dowiedza .
      Piszczie ludzie piszcie ,ja tez sie przy was szkole i takiej checi nabralem pisania,ze nie moge odejsc od tej maszyny,znaczy sie kompiutera i baba na mnie wrzeszczy .

      Polubienie

    • Ania 12:03 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Nie mógł, za blisko wybory !

     Polubienie

    • Wizzgaa 12:27 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Bądźmy realistami . Może Komo „wpadł na koncept ” ,że ma wszak sporo dzieci , z których wezmą się liczne wnuki i.t.d . > więc takim zastępom ludzi własnej krwi miałby szkodzić ? To się chociaż przedtem musiał namyślić , odwlec , może coś się w mię-dzy-cza-sie samo załatwi albo w ogóle stanie się cud…..To raczej sporadyczna sytuacja ,że człowiek olewa całe tłumy swoich zstępnych , nas może skreśliłby bez wahania.

     Polubienie

     • dyskutant 7:04 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Cos ty !
      Komorowskiemu zarcie przywoza z chinskiej jadlodalni,gdzie by on zachodnie scierwo jadl.
      Co to nie widzisz jaka ma postawna kobite ?
      Takiej nie podskoczysz .

      Polubienie

  • FAKIR 11:22 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   JKM odłożyłem na „dalsze półki”
   Byłem obecny na spotkaniu o „długu publicznym”
   JKM albo udawał, że nie wie o co chodzi, albo nie wiedział o co chodzi. Jedno i drugie jest dla mnie zastanawiające.
   Stwierdził wszem i wobec, z rozbrajającą szczerością, że długu nie da się spłacić w obecnym systemie. Co jest prawdą i nie jest wielkim odkryciem w dobie internetu. Nie usłyszałem nic więcej konkretnego.
   Tomasz Urbaś zgasił wszystkich obecnych na sali mówiąc w jaki sposób Polska może wykaraskać się ze swojej niedoli. Pomysł był bardzo ciekawy.
   Uczestnicy otworzyli bardzo szeroko buzie i wtedy zorientowałem się, że na całej sali znajduje się bardzo mało osób, które mają predyspozycje i są zdolne zrobić coś naprawdę konkretnego, a już na pewno nie było takiej osoby wśród wykładowców
   Sądziłem, że rozgorzeje na ten temat dyskusja. Niestety wszystko potoczyło się według jak mi się wydaje zamierzonego planu spotkania

   Nie zabierałem wtedy głosu.

   Kiedyś lubiłem słuchać JKM

   Teraz widzę, że nic nie trzyma się kupy, albo niestety wyłącznie kupy się trzyma.

   Polubienie

   • FAKIR 11:29 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    To samo było na spotkaniu na KUL, gdzie obecna była m.in. Zyta Gilowska.
    Słuchałem uważnie i wprost nie mogłem się nadziwić jak małą wiedzę o świecie posiadają ludzie, którzy chcą zarządzać prawie 40 milionowym narodem.
    Znowu jedyną osobą która mówiła cokolwiek konkretnego był Tomasz Urbaś.
    Niestety gdy tylko podejmował konkrety, wtedy natychmiast był „zagłuszany”.
    W pewnym momencie wydało mi się wszystko bardzo śmieszne.
    Tego typu konferencje przypominają mi brzęczenie much siedzących na gównie.
    Gdy tylko ktoś z pomysłem zabiera głos, że chce to gówno wreszcie sprzątnąć, wtedy muchy zaczynają bzyczeć, że nie można w ogóle dojść do głosu.

    Polubienie

   • Ania 12:02 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Fakir: Już kiedyś pisałam, że tego człowieka powinien już dawno jakiś specjalista przeleczyć, tak z litości. A i dlatego, ze jego demagogiczne wystąpienia bardzo lasują mózgi co słabszym intelektualnie młodym ludziom.
    Poczytaj sobie jego felietony w Angorze za ostatnie kilka lat, to zobaczysz o co mi chodzi. Takiego zalewu demagogii to nigdzie indziej sie nie spotka ! A najdziwniejsze, że on sam wydaje się wierzyć w te wytwory jego chorego umysłu.

    Polubienie

   • 999AQQ 3:35 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    @ Fakir!
    No Prawie Prawda!…dziwnym zbiegiem obserwowałam wzloty i upadki* bloga T.F.U. i to nie wyzwiska były przyczyną, a m.in. niewyjaśnione okoliczności dojścia* T.U. do kasy, układy z salą na odczyty, notoryczne odsyłanie na pejs-buk, lekceważenie-olewanie forumowiczów!
    Co do dalszych wypowiedzi w/s ministrów finansów już uni wszyscy mają jedno nadanie wprost z bliskiego wschodu* i żaden z nich nie działał w interesie polskiego-słowiańskiego narodu.
    Coś motasz, półprawdy serwujesz!!!

    Polubienie

   • dyskutant 6:57 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Ten Jasnie Ksiaze Mosci to ciekawy czlowiek i zawsze pod mucha ,znaczy sie trzezwy ale mowi jakby cos chlapnal.
    On taki zawsze „swojski” przed wyborami,co to ani nie zaszkodzi ani nie pomoze .
    Moze to akurat taki musi byc w kazdym kraju przed wyborami ???

    Polubienie

  • varti 10:55 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   „- Wraz z moim wetem składam deklarację:
   jeżeli parlament przyjmie moje weto, to w trybie natychmiastowych skieruję do parlamentu, jako inicjatywę prezydencką ustawę o nasiennictwie bez tych zapisów dotyczących GMO, jako ustawę zupełnie niekontrowersyjną, a pożyteczną i niewątpliwie oczekiwaną – oświadczył Komorowski.”

   http://www.rp.pl/artykul/10,706093-Drugie-weto-prezydenta–GMO-powstrzymane.html

   Polubienie

  • pola 10:48 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

  • vol10 10:32 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Takie sa fakty ze z ustawa taka czy inna lub bez ustawy GMO bylo i jest.
   Bez znaczenia zatem czy ustawa przeszla czy nie przeszla. Zreszta temat GMO to oczywiscie znowu odciagniecie uwagi i wielu sie na to nabiera.

   Polubienie

   • Warszawiak 10:42 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Tak, to kolejny temat zastępczy… Idźcie do sklepu , w prawie każdym przetworzonym kilka razy produkcie jest skrobia modyfikowana czy mąka kukurydziana modyfikowana…

    Polubienie

  • obnie.pl 10:30 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Panie, pana wykończą – ostatni wywiad Leppera przed śmiercią: http://www.youtube.com/watch?v=MgXtE3DOhyU

   Polubienie

   • Jony 11:14 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Nie wiem kto kręci czy rutkowski czy super expres bo pełnego nagrania ani rozmowy niema nadal. A rutkowski mówi „Ujawnienie pełnej wersji może być niewygodne dla rządu” No a co cie rutkowski rząd obchodzi ujawniaj wszystko! No chyba że nie zależy ci na upublicznieniu prawdy albo czekasz na własną śmierć jak Leper. Leper może i by uniknął śmierci gdyby na czas ujawnił wszystko co wie. No ale bał się co ludzie o nim powiedzą, teraz to dopiero mówią i w dodatku nie żyje.
    http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/lepper-ba-sie-ze-go-zabija_201771.html

    Polubienie

    • monitorpolski 11:46 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Alex Jones mówi swoim rozmówcom jak mają jakąś sensację żeby natychmiast mówili publicznie wszystko co wiedzą. Już kilku jego rozmówców zostało zamordowanych, niestety nie ujawniali całej prawdy. Ci co ujawnili nadal żyją.

     Polubienie

  • obnie.pl 10:28 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Panie, pana wykończą – ostatni wywiad Leppera przed śmiercią: http://www.youtube.com/watch?v=MgXtE3DOhyU

   Polubienie

  • peryskop 10:28 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Monitor, dziękuję za uświadomienie czym jest GMO i rozpropagowanie protestu, ale wczorajsze weto to jest zaledwie etap w zmaganiach cywilizacji życia z sataniczną cywilizacją śmierci.

   Być może Prezydentowi należą się słowa uznania, ale niepokoją jego dwie wypowiedzi w tej kwestii: że nie boi się GMO, oraz że zgłosi własny projekt ustawy zgodny z prawem EU.

   A to oznacza, że nowy projekt prezydencki może posłużyć do unieważnienia poprzedniej i obowiązującej dziś regulacji o rejestracji nasion. Wtedy mogłaby powstać pozorna luka prawna – pozorna, bo byłyby rejestrowane, a więc i dopuszczane do stosowania nasiona transgeniczne, tak jak to Unia dopuszcza. Bo co nie uregulowane w prawie krajowym tam decyduje prawo unijne.

   FAKIR wczoraj skomentował: „Gra pod publikę rezydenta. Rezydent nie jest w stanie sprzeciwić się swoim potężnym mocodawcom. Otwórzcie oczy! Złe drzewo nie wyda dobrego owocu. Przypomina mi się sprawa szczepionek i bicie piany przez minister zdrowia”

   Ano właśnie. FAKIR zna świat i ludzi, więc wie co mówi.
   Trzeba czytać nie tylko tytuły i co na pasku, ale analizować co jest „pomiędzy wierszami”.

   A zatem nie dajmy się uśpić, że już wszystko jest dobrze. Trzeba wspierać rządzących, aby działali w interesie obywateli.

   I słuchajmy takich ostrzeżeń, jakie podała dziś @Aśka o technologiach nano.

   Polubienie

   • monitorpolski 10:32 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Nie przesądzajmy jeszcze. Veto jest rzeczą pozytywna, daje nam czas na działanie uświadamiające. Zobacz ile ludzi się obudziło i jak szybko!
    Poza tym wybory mogą dużo zmienić. Jedno jest pewne – NIE GŁOSUJCIE NA LUDOBÓJCÓW!!!!

    Polubienie

    • dyskutant 10:54 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Wiele moze zmiec ale POLSKI CHLOPSKI ROZUM,gdy zacznie uprawiac POLSKA ZDROWA ZYWNOSC i dzielic sie nia/sprzedawac miedzy soba .
     JESC POLSKIE OWOCE i WARZYWA !
     Byc niezaleznym od dostaw zachodniej zywnosci ,ktora gdy sie nam wciska odeslac tam skad przyszla niech sie nia sami nazra !!!

     Polubienie

     • O Rzesz 5:42 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Na razie „zdrowy chłopski rozum” nie funkcjonuje. Pszczelarze donoszą mi że ich roje zaczynają od kilku już lat, tajemniczo znikać. Tak jak to ma miejsce w USA. Znakiem tego GMO jest już u nas liczne. A jeśli nie to sprawę załatwia prawdopodobnie Roundap. Mówiąc po chłopsku, wdepnęliśmy w niezłe gówno!.

      Polubienie

    • rabbit 3:48 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Nie głosujcie w ogóle. To jedyne wyjście dla mądrych i odpowiedzialnych ludzi. Znudziłem się wielkim bratem zwanym rząd, prezydent, sejm… który wyłącznie okrada i stara ograniczać się moją osobistą wolność.
     Może czujecie się na tyle słabo i przestraszeni, że potrzebujecie tą niańkę, ze mną od jakiegoś czasu jest inaczej… Świadomość się budzi. Ten świat to jedna wielka iluzja i nieskończone możliwości, hamowane wyłącznie implantem zwanym „umysł” wytwarzającym te Wasze uwielbione strachy na lachy i podniety.
     Wyłączcie się, a obudzicie się jak Neo, ale w o wiele piękniejszym świecie.

     Polubienie

     • O Rzesz 5:36 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Też tak myślałem parę lat temu. Tak myśli większość ludzi i dlatego najczęściej ponad 50% z nich nie głosuje.
      Jak widać nie daje to dobrych rozwiązań.
      W ten sposób ludzie udowadniają tylko że są tępymi baranami zdolnymi do myślenia jedynie o tym co będą przeżuwać za kilka godzin.
      Ich bierność i brak zdania powoduje że w tym kraju udaje się nawet największa durnota!.

      Polubienie

      • rabbit 8:06 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       Taaa… wybierz zło albo mniejsze zło… Podają Ci tacę różnego rodzaju trucizn a Ty je wybierasz, ale ja nie chcę nic z tej tacy!!! O Rzesz Ty potrzebujesz wielkiego brata aby Ci mówił co możesz a co nie, dla mojego ja jest to już nie potrzebne. Ale Ty tego nie zrozumiesz, co mogę poradzić dla Twojego ja to, to byś rozwijał swoją świadomość.

       Polubienie

       • O Rzesz 9:55 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        Odwracasz kotka ogonkiem mój przyjacielu.
        Gdybyś zadał sobie trud, jak moja skromna osoba, wertowania wypowiedzi kilka dni wstecz może zauważył byś że ja również jestem świadom konieczności wyboru mniejszego zła.
        Dyskutujemy jednak o zastanym układzie i o tym jak go uformować najkorzystniej dla całego społeczeństwa!.
        W przeciwieństwie do ciebie z Księżyca nie spadłem i nie rozdmuchuję swojego ego do niebotycznych rozmiarów.
        Nie ma nikogo kto zastąpił by obecny układ. Pozostawienie go samemu sobie sprowadzi na nas piekło.
        Wiem że muszę wybrać to co potencjalnie da mi szansę względnie normalnie żyć. Względnie!
        Bezczynność będzie zabójcza.

        Polubienie

       • O Rzesz 10:07 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        Odwracasz kotka ogonkiem mój króliczku.
        Gdybyś zadał sobie trud, jak moja skromna osoba, wertowania wypowiedzi kilka dni wstecz może zauważył byś że ja również jestem świadom konieczności wyboru mniejszego zła.
        Dyskutujemy jednak o zastanym układzie i o tym jak go uformować najkorzystniej dla całego społeczeństwa!.
        W przeciwieństwie do ciebie z Księżyca nie spadłem i nie rozdmuchuję swojego ego do niebotycznych rozmiarów.
        Nie ma nikogo kto zastąpił by obecny układ. Pozostawienie go samemu sobie sprowadzi na nas piekło.
        Wiem że muszę wybrać to co potencjalnie da mi szansę względnie normalnie żyć. Względnie!
        Bezczynność będzie zabójcza.
        dyskutant
        To co piszesz „to jest sabotaż i wroga propaganda określonych sił”. 🙂
        Będzie zapewne jak zwykle czyli po twojemu ale to jest to na co tygryski liczą najbardziej. Bierność stada baranów. Zarżną was, z czasem, a wy nawet tego nie zauważycie.

        Polubienie

        • rabbit 4:16 pm on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

         Nie biorę w tym udziału, ja chcę demokrację bezpośrednią a stojącą za realizacją tego ludzi wybranych ze społeczeństwa a nie z podanej agenturalnej tacki.
         Finito

         Polubienie

     • dyskutant 6:50 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Ty to masz glowe nie od parady,dobrze radzisz .
      Tylko kto z tej rady skorzysta ,jak to same cieple kluchy ?

      Polubienie

  • OlO 10:26 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   „Polacy będą umierać na raka. Przez GMO”
   Aż 70 proc. żywności w sklepach jest genetycznie modyfikowana
   Brak ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach sprawia, że nikt nie kontroluje, co trafia na nasze stoły. Nie tylko ubieramy się w ubrania z genetycznie modyfikowanej bawełny, ale i jemy mięso zwierząt, które karmione było zmodyfikowaną paszą – alarmuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
   Zgodnie z prawem obowiązek informowania o GMO obowiązuje dopiero wtedy, gdy jego udział w składzie produktu przekracza 0,9 proc.
   Szacuje się więc, że nawet 70 proc. dostępnych produktów zawiera genetycznie zmodyfikowane dodatki, jak białka sojowe czy mąka kukurydziana. Obecnie tylko jeden produkt dostępny w marketach jest oznaczony jako genetycznie zmodyfikowany. Jest nim olej sojowy – mówi „GP” Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Polskiej Federacji Biotechnologii.
   Skąd biorą się na naszych stołach takie produkty? W Polsce nie można handlować nasionami GMO. Ustawodawca nie zabronił jednak ich sprowadzania z zagranicy, ani uprawiania z nich roślin. Nikt też nie rejestruje takich upraw.
   W dużych ilościach sprowadza się także śrutę sojową produkowaną z nasion GMO, którą podaje się zwierzętom jako paszę.
   Rocznie importuje się jej do naszego kraju 2 mln ton – mówi gazecie Tomasz Twardowski.
   Przeciwnicy genetycznie modyfikowanej żywności alarmują: jedzenie żywności z GMO powoduje nowotwory i uszkadza płody. Ale zwolennicy twierdzą, że nie ma badań, które by to potwierdzały.
   http://www.sfora.pl/Polacy-beda-umierac-na-raka-Przez-GMO-a35303

   może prawda przebije się masy społecznej…

   Polubienie

   • dr.joint 10:39 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    akurat Twardowski pracuje dla monsanto, przekonywał Komorowskiego za odrzuceniem weta.
    A to że od dawna jemy gmo jest straszne, staram sie unikać jak tylko moge produktów z soją.
    pozdrawiam

    Polubienie

   • dyskutant 10:51 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Ale co czlowieku na to poradzisz ,jak chlopi wygineli na wsi polskiej ?
    Komu sie dzisiaj chce na gospodarce robic ?
    Chlop na wsi idzie po zywnosc podstawowa (chleb,mleko,nabial) do supermarketu lub wiejskiego sklepiku,ktory bierze towar z wielkich hurtowni,a te sprowadzaja zywnosc z Zachodu !
    Czy wy dzisiaj jecie inna zywniosc niz ta sztucznie przetworzona,modyfikowana z konserwantami ?
    Ubija dzisiaj na wsi chlop swojego swiniaka,ma swoja kure ,mleko maslo,ser ?
    Ma zwierzeta domowe i swoja pasze dla nich ???
    Po to Polske wcisnieto do JEWROKOLCHOZU aby was karmic kochozowa zywnoscia !!!

    Polubienie

  • MANIUŚ 10:24 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   A skąd pewność że nie wróci w deczko innej formie po wyborach. To może być tylko zagrywka przed wyborami.

   Polubienie

  • Jony 10:22 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Nie cieszcie się tak szybko pan cudowny komorowski jeszcze was zaskoczy, pewnie już szykuje nową ustawę gmo która znając życie będzie jeszcze gorsza od tej co nie podpisał.

   Polubienie

   • monitorpolski 10:32 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Jeśli PO nie będzie miało większości to nawet Prezydent nic nie zrobi.

    Polubienie

    • Jony 11:04 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Ale PO będzie miało większość, przecież nie mogą oddać władzy bo jarek by ich pozamykał za smoleńsk. Dlatego sfałszowane wybory są prawie pewne. Wystarczy spojrzeć na nagminnie fałszowane sondaże.

     Polubienie

     • monitorpolski 11:46 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Nawet fałszowane wybory nie są w stanie zniwelować 20% przewagi PiS.

      Polubienie

      • TZ 11:50 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       Przepraszam najmocniej… Dwudziestoprocentowej przewagi PiS… nad kim?! Chyba nad Palikotem, kurde. Skąd wytrzasnąłeś te 20% „przewagi PiS”?

       @Jony
       „Ale PO będzie miało większość, przecież nie mogą oddać władzy bo jarek by ich pozamykał za smoleńsk. Dlatego sfałszowane wybory są prawie pewne.”
       Zmartwię cię, ale PO wygra wybory bez ich fałszowania. Możemy się założyć.

       Polubienie

       • monitorpolski 12:59 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        • mi461 1:07 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

         Jezeli to sie okaze prawda „upije sie za szczescia” choc nie pije. 😉
         Jednak nie wierze ze to przejdzie. juz ONI cos wymysla zeby nie utracili wladzy, juz sie nie cofna przed niczym.

         Polubienie

        • TZ 1:58 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

         Przecież o tym „sondażu” było bardzo głośno. Niereprezentatywna próbka, możliwość „głosowania” po kilka razy… Naprawdę w to uwierzyłeś? W takim razie tym chętniej przyjmę jakiś zakład – nie tylko ze względu na bzdurną tutaj przewagę PiS nad resztą stawki, ale także dlatego, że z tego „sondażu” wynika, że SLD nie wejdzie do Sejmu. Jedno i drugie to mrzonka.

         Polubienie

         • monitorpolski 2:18 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

          O tym sondażu było głośno bo nie pasował do manipulatorskich sondaży na małej próbce wybranych. Jeśli nawet był „manipulowany” to tych manipulujących na korzyść dla PiS była większość, nie sądzisz?

          Polubienie

       • felicyta 2:38 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        @monitorpolski,
        -po kiego trzymasz tu tego pejsatego trola TZ, przeciez masz wystarczajaco duzo wejsc, nie musisz prowokowac glupiej dyskusji z oplacanym …

        Polubienie

        • monitorpolski 2:53 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

         To uświadamia nowym czytelnikom jakie ą formy dezinformacji. Niech zaczną sami myśleć i odsiewać ziarno od plew.

         Polubienie

        • Wojtek 5:32 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

         Jesteś DUPEK. To że ktoś ma inne zdanie niż ty wcale nie oznacza że należy go wywalić. Gość nikogo nie obraża tylko prezentuje swoje poglądy i ma do tego prawo takie samo jak ty. Na tym polega demokracja.

         @monitor, bardzo rozsadąny wpis, i chociaż zbierasz joby to masz szacunek mój i myślę wszystkich „nie fanatyków”.

         Polubienie

         • felicyta 12:40 pm on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

          @Wojtek 25 Sierpień 2011 o 5:32 pm, Na tym polega demokracja.

          -demokracja to rzady wladcow niewolnikow. W demokracji maja prawo glosu rowniez psychicznie chorzy, narkomani, alkoholicy, przestepcy, zlodzieje, bandyci…czy nam potrzebne jest ich zdanie?
          Trehlebov-demokracja.

          co do DUPKA nie odniose sie, jest takie szkolne powiedzenie, „kto sie przezywa, ten sam sie tak nazywa”.

          Polubienie

         • Lutek 9:24 pm on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

          Nie „demokracja” tylko wolność słowa. Wolność w wyrażaniu opinii. Nie myl pojęć i nie wytykaj innym ubliżania podczas gdy sam to robisz, bo głupio to wygląda.

          Polubienie

        • Shemo 3:25 pm on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

         schizofrenia ? idź się leczyć ! Nie każdy musi mieć takie zdanie jak Ty !
         zaczyna mnie to już irytować , bo widzę , że każdemu co chce coś od siebie napisać a nie po myśli „prowadzących” to już jest agentem , ubekiem , albo opętanym satanistą ! Przecież to jest chore , najlepiej nic nie pisać i tępo czytać każdy wpis , nie myśleć , niech inni myślą za Ciebie ..To mi wygląda na system rządowy !

         Polubienie

         • felicyta 4:57 pm on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

          @Shemo 26 Sierpień 2011 o 3:25 pm, schizofrenia ? idź się leczyć !

          -ci co wysylaja innych do lekarza, wg psychologow, sami pilnie potrzebuja tej wizyty i natychmiastowego leczenia

          Polubienie

         • Shemo 8:47 am on 27 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

          felicyta
          psychologia ? fasynujący temat :)Kto jest Twoim guru ? Czyli jak Tobie psycholog powie , że masz schizofrenie i wyśle Cię to lekarza (psychologa) czyli do siebie na 15 letni cykl badań 🙂 to znaczy ,wg Ciebie ,że tak naprawdę to nie Ty miałeś schizofrenie , tylko ten psycholog 🙂
          Zdrowe podejście nie ma co 🙂 Ale mnie nie przekonałeś 🙂

          Polubienie

         • Shemo 10:14 am on 27 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

          I ten film Trehlebova też trochę nagina ponieważ on twierdzi , że niewolnictwo przyszło wraz z chrześcijaństwem co jest albo kompletną bzdurą , albo ja czegoś nie zrozumiałem… Egipcjanie byli pare tysięcy lat temu i mieli niewolników…W dekalogu jest napisane o zachowaniu Sabatu i tam tez jest wspomniane o niewolnikach , że w ten dzień nie mają pracować..Wtedy nie było chrześcijaństwa !

          Polubienie

      • dyskutant 6:43 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       Gdzie i w czym ta przewaga w sondach,na wybranej grupie i za pieniadze ?

       Polubienie

  • TZ 10:19 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   O, pojawiły się wczorajsze komentarze; przed chwilą ich nie było. falszywyprorok i Ramires to jednak wyjątkowe tłuki: cokolwiek zrobiłby Komorowski – byłoby wg nich źle. Niech może wprost napiszą, że chcą DOWALIĆ Komorowskiemu, a nie dyskutować o GMO.

   Polubienie

   • monitorpolski 10:22 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Tu się z tobą zgadzam. Oddajmy honory Prezydentowi za przemyślaną decyzję.

    Polubienie

    • Lutek 10:40 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     To tak, jakby oddawać honor lisowi za pojedyncze sprytne posunięcie, bo GMO jest przecież OK dla prezydenta.

     Nie chce się specjalnie czepiać, ale trochę nie podchodzi mi też Twoje stwierdzenie „”Poprzez weto Prezydenta, posłowie PO i PSL dostali więc szansę na zmianę swojego stanowiska wobec GMO, na uniknięcie odpowiedzialności karnej, którą niewątpliwie ponieśliby w przypadku wprowadzenia ustawy.”

     Oni już to zrobili i nie ma tłumaczenia, że nie wiedziałem, że musiałem, że nie chciałem. Oni są na stanowiskach i decydują o życiu milionów ludzi. Glosowali za zdradziecką ustawą. Groziło nam wejście w życie tego. Weto prezydenta nie zdejmuje nich winy,

     Polubienie

    • dyskutant 10:43 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Ludzie !
     Przeciez prezydent sam nie mysli,po to ma doradcow i zaplecznikow.
     To nawet Obama wodz takiego mocarstwa mysli tak jak Zydzi mu podpowiedza ,to co dopiero usluzny Bronek.

     Polubienie

    • mi461 1:03 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     czy naprawde „przemyslana” ? czy ukartowana z gory Marku? czas okaze.

     Polubienie

     • sebecx 2:00 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      ..Monitor chce spojrzeć na podpisanie weta z dystansem i tak to wygląda, że decyzja jest dobra dla nas.. ale tylko tak wygląda… złe drzewo nie wydaje dobrych owoców….

      Polubienie

      • sebecx 2:01 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       …ach był bym zapomniał… cyt. „będą wybory albo prezydent będzie gdzieś leciał i wszystko się zmieni” i „jaka wizyta taki zamach”… cóż ja mam sądzić o panu Bronku?

       Polubienie

       • TZ 2:04 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        „będą wybory albo prezydent będzie gdzieś leciał i wszystko się zmieni”

        Powtórzę: doczytaj, w jakiej sytuacji to powiedział i o jaką „zmianę” chodziło. Wtedy będziesz miał podstawy, by „sądzić o panu Bronku”. Na razie się błaźnisz.

        Polubienie

        • monitorpolski 2:17 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

         To żaden dowód. Każdy mógł sobie tak powiedzieć. Nie twierdzę, że nie wiedział, ale w świetle prawa to nie jest dowód.

         Polubienie

         • sebecx 3:26 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

          ..pewnie, że żaden dowód.. każdy mógł tak powiedzieć, ale powiedział Komorowski…… i to jest fakt …. @Monitor ja nie jestem ani za PO ani za PIS ani za PSL ani żadną inną partią ustawionych interesów…. @Ania dobrze podsumowała to na przykładzie gówna i much….

          Polubienie

         • sebecx 3:29 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

          ..aj zapomniałem o LSD… pamiętam jakie nastroje towarzyszyły w kraju gdy Miller pokazywał jak kończy mężczyzna… a tu proszę owce zapomniały to się pchają ze zgnilizną…

          Polubienie

         • rabbit 3:43 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

          Oj świętoszek i wręcz bóstwo z tego naszego Komora, tyle dobrego robi dla polactffa…
          Nie wiem jak można być takim ignorantem jak Ty monitor żeby nie rozumieć ich gry.
          A może jesteś po prostu agentem i wiele rzeczy sprzedajesz zapakowane w odpowiednie dla chołoty papierki?

          Polubienie

    • dyskutant 6:41 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     No tak,na Wawel trzeba sobie zasluzyc !
     Tylko jak oni tam beda w zgodzie obok siebie lezec ?

     Polubienie

  • dyskutant 10:18 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Nie chwal dnia przed zachodem slonca !

   Bronek nie mial wyboru ,tak mu kazano,wiec pokazal wladze .
   Teraz trzeba bedzie obserwowac ale nie tylko to co sie bedzie dziac wsrod agentow MONSANTO,oni zawsze sie kreca tam gdzie ich wyslano ale patrzec na rece Donalda, a ten jest zawsze posluszny i drylu niemieckiego (rozkaz jest rozkazem !) .
   Sa i tacy w palacu prezydenckim gdzie spozywaja zywnosc KOSHER,ktorzy doradza w odpowiednim momencie co prezydent ma uczynic !
   Jezeli teraz Bronka ukierunkuja tam skad wiatr wieje (Bronek staje zawsze twarza na wschod),to mozna byc pewnym,ze Bronek nie zawaha sie palnac swoja mowe prezydencka w tonacji Karola Wojtyly .

   Jest wiec zagadka :
   Co zrabi rzad ,
   gdy wypali moskiewska armatka ?

   Polubienie

   • Ania 11:56 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Wiesz co ? Jak nie ma innego wyjścia, to przyzwoitemu człowiekowi zawsze pozostają jeszcze drzwi ! Nie ma czegoś takiego, że nie miał wyboru.

    Polubienie

  • PokójWam 10:18 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Człowieku zwariowałeś?? Jakie pokłony?? On tylko odwalił szopkę pod publikę, po wyborach podpisze ustawę GMO w jeszcze gorszym stanie!!! Komoruski jest tylko pionkiem, on wiedział co się wydarzy w Smoleńsku i jest współodpowiedzialny!!!! Wszystko jest w internecie

   http://www.sekretyameryki.com/?p=6530

   Przy okazji nowy spot MTV…

   Polubienie

   • Świt Lepszego Jutra 10:48 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Też uważam że to veto to tylko zagranie przed wyborami, nie wierzę w to żeby w tym zażydzonym parlamencie Komorowski miał cokolwiek do gadania. Jest tylko pionkiem, to nie była jego decyzja. Zobaczyli że ludzie protestują, to zrobią z GMO zagrywkę do wyborów, a po wyborach temat wróci na nowo. Tak się przecież zawsze działo, nie zorientowaliście się jeszcze? Cieszę się z tego veta, ale na pewno podziękowania nie należą się Komorowskiemu, ale protestującym ludziom. Niestety jestem pewien że temat GMO powróci po wyborach jak bumerang.
    A ten nowy spot MTV to już jest przegięcie z ich strony……

    Polubienie

   • monitorpolski 12:08 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    A jakby podpisał to co byś napisał? Że spodziewałeś się tego!
    I tak źle i tak niedobrze. Po co więc brał prof. Lisowską na konsultanta? Przecież ona jest totalnie przeciw GMO. Po co bierze takich ekspertów jak Kuźniar, który ma dużo oleju w głowie? Może nie jest aż tak źle jak sądziliśmy?

    Polubienie

    • sebecx 1:31 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     …no nie wydaje mnie się…

     Polubienie

    • Ramires 1:33 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Panie Monitor żal do młodych chłopaków u UPR iż nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat GMO czy też NWO jest nie na miejscu. Dla jasności obrazu proponuję te same pytania zadać dla zbieraczy z PO. Może trysną wiedzą , przecież aspirują do miana twórców NWO !

     Polubienie

    • dyskutant 6:33 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Za naszego zycia napewno nie bedzie tak zle ale co po nas,co z dziecmi i wnukami ?
     Pszczoly tez odrazu nie wyginely tylko stopniowo i przez kilka lat.

     Polubienie

   • mi461 1:00 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    MASZ 100% RACJE. bo taka jest prawda.
    komor jest marionetka nie myslaca, tak jak pisze tak mysli, czlowieka ogarnia rozpacz do ..”bulu” ze tacy ludzie rzekomo skonczyli szkole, prace pisal im „tesc” jak BK sam sie przyznal. To swiadczy ze pan B.K NIGDY NIE BYL I NIE JETS SAMODZIELNIE MYSLACY.
    Zawsze KTOS PISZE DLA NIEGO i za niego TO „cos”
    takich ludzi wlasnie potrzebuje donek.

    Polubienie

   • Shemo 3:16 pm on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    MTV cholerni sataniści ! Ten spot to już jawne przegięcie …Najgorsze , że tzw „ciemna masa społeczeństwa” nawet tego nie widzi …

    Polubienie

  • TZ 10:17 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   „Posłowie głosujący za GMO nie zadali sobie nawet trudu poszukania informacji o żywności transgenicznej w internecie”

   Współczesny Internet to śmietnik, a nie źródło informacji. Albo inaczej: w Internecie można dziś znaleźć argumenty na poparcie DOWOLNEJ BZDURY, tudzież argumenty przeciw dowolnej prawdzie. Niech posłowie może darują sobie googlanie na ślepo i poradzą się specjalistów. Tu potrzeba dyskusji z fachowcami – i taką dyskusję prezydent odbył w zeszłym tygodniu. Nie zgadzam się z totalną krytyką GMO, ale sposób podjęcia tej decyzji przez Komorowskiego bardzo mi się podoba.

   Polubienie

   • monitorpolski 10:22 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Chyba nie sądzisz, że prof. Jodko-Narkiewicz, prof. Katarzyna Lisowska, która była zresztą konsultantem Prezydenta w.s. ustawy o GMO i wielu, wielu innych polskich badaczy, to nie są fachowcy?

    Polubienie

    • sebecx 1:36 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     ..Monitor @TZ to jak widać z Jego wypowiedzi jest „dupie” i próbuje tutaj sprzedawać „świeże” z niej powietrze… tylko On nie wie, że My wiemy…

     Polubienie

     • TZ 1:50 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Tak, tak, wy wiecie… :-))) Za takie teksty was kocham.

      Polubienie

      • O Rzesz 4:32 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       Problem nie w tym że my wiemy tylko w tym że rządzący nie słuchają tych którzy tą wiedzę min. dla nas odkryli czyli prawdziwych specjalistów!.
       Nawet żona prezydenta, na którą po cichu liczyłem, nie zwróciła uwagi na osoby protestujące przeciw ustawie. Było o tym w audycji radiowej której link był tu podany parę dni temu.
       Mówiąc kolokwialnie, olała ich. To daje pojęcie z kim mamy do czynienia!.
       Wolą słuchać opłacanych przez koncerny „obiektywnych fachowców” którzy mają za sobą dziesiątki czy setki sterowanych i tendencyjnych badań potwierdzających dobre strony GMO a ukrywających złe.
       Ponadto do jednego worka wrzuca się konwencjonalne prace na temat manipulacji genetycznych i te rodem z Monsanto i koncernów pomniejszych.
       A to nie to samo.
       Cel jest inny, skutki inne.
       Cel jest ukrywany (w połączeniu z adjuwantami ze szczepionek kumulować w organizmie jak największą ilość pestycydów) a skutki przemilczane.
       Stąd wielki krzyk kiedy ktoś bada w sposób niezależny GMO bo wtedy na jaw wychodzą matactwa.
       Zobaczymy czy jakaś debata w ogóle będzie miała miejsce.
       Spodziewam się raczej jakichś działań pozornych i nie uwzględniania głosów naukowców niezależnych.
       Oficjalne ujawnienie całej prawdy jest wielkim zagrożeniem dla idei NWO której służą również nasi POlitycy.

       Polubienie

    • hapi 10:20 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     to nie fachowcy tylko sprżedajczyki ale im podziekują ich wlasne dzieci

     Polubienie

   • dialog 12:42 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Osobiscie nie jestem fachowcem od inzynierii genetycznej.Ale logicznie myslac poco ulepszac nature.
    Ona sama wie co jest dobre. Tyle tysiecy lat czlowiek jadl i je naturalna zywnosc.W imie czego mamy zmieniac ulepszac nature ..My ludzie jestesmy terorystami.No co bedziemy mieli wiecej zywnosci.Wcale nie bedziemy mieli sztuczna zywnosc i co za tym idzie droga.Dac ziemie rolnikom
    niech uprawiaja ziemie a wtedy bedziemy mieli dosc zywnosci ..I jakosciowo bedzie lepsza od tej
    sztucznje na szpikowanej chemia czy jakimis genami meduzy czy genami ryb..to jest poroniony pomysl…Oczywiscie nie dla bogatych.Pytanie ciekawe czy oni tez beda jesc ta zywosc..Ciekaw jestem???? PRECZ Z GMO…

    Polubienie

    • sebecx 1:17 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     … jest jeszcze bardzo dużo zabiegów, aby spowodować podniesienie cen żywności np. biopaliwa… straszy się, że zabraknie jedzenia, a hipermarkety, to czego nie mogą wypchnąć to wyrzucają…
     niektóre restauracje podobnie… czyli skoro się jedzenie wyrzuca i marnuje to jest go brak.. takie myślenie sprzedają… a że gównianej jest jakości to inna sprawa…. okultyści „zareklamowali” nawozy sztuczne jako cud technikę oczywiście nie wspominając, że po latach wyjałowią glebę, a także co kluczowe doprowadzą do chorób jak i też modyfikacji genetycznej gatunku ludzkiego…a wtedy z populacji ludzkiej wyłonią się jednostki które dadzą im technologie !!!! …. kropla po kropli.. a teraz jak już otrzymali (odzyskali) technologię to chcą oczyścić świat ze śmiecia… ot i tyle…

     Polubienie

    • TZ 1:52 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     > Ale logicznie myslac poco ulepszac nature

     Tak w skrócie? Po to samo, po co ulepszamy ją od tysięcy lat: krzyżowanie roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych, lekarstwa, protezy… Nie udawaj, że tego wszystkiego nie ma.

     Polubienie

     • monitorpolski 2:20 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Nie ulepszamy jednak programując DNA na produkcję toksyn czy ograniczanie płodności. Mieszanki to zupełnie co innego – tu mamy do czynienia z projektowaniem roślin by zabijały ludzi.

      Polubienie

     • sebecx 3:12 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      @TZ ..tym wpisem udowadniasz swoją ubogą wiedzę… po raz kolejny zresztą…

      Polubienie

      • O Rzesz 5:13 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       Proszę wybaczyć że się powtórzę i rozpiszę ale sytuacja tego wymaga.
       @TZ … Mieszanie genów w wykonaniu Monsanto i jemu podobnych to tylko identyczna nazwa dla różnych działań.
       Nie ma to nic wspólnego z dotychczasowymi badaniami na tym polu i jeśli nie widzisz różnicy albo nie chcesz jej widzieć to niezbyt dobrze świadczy o twojej zdolności pojmowania.
       Przeanalizuj:
       – nagłaśnia się w mediach i poprzez agendy ONZ problem głodu, generując jednocześnie konflikty w różnych częściach świata co w naturalny sposób powoduje brak żywności w takich miejscach,

       – rozpoczyna się badania nad Roundap’em i roślinami transgenicznymi,

       – tworzy się banki nasion w rejonach trudno dostępnych. Min na Szpicbergenie,

       – nagłaśnia się problem paliw (przemilcza się sprawę samoregenerowania pól naftowych. Tak jest min. w Baku) i ogłasza że rośliny transgeniczne będą rozwiązaniem tego jak i pierwszego z problemów,

       – „po drodze” pojawiają się szczepionki przeciw grypowe.
       Wielu ludzi zaczyna po nich ciężko chorować. Coraz częściej odmawiają ich przyjmowania. Zaczynają więc nagle wybuchać „pandemie” i pojawiają się nieznane dotąd szczepy bakterii i wirusów o których jeszcze kilka lat wcześniej mówiono że nie mogą powstać.
       Tłumaczy się to tym że wcześniej nie było wiedzy która by pozwalała przewidzieć coś takiego,

       – wchodzi w życie Codex Alimentarius. Żywność jest wyjaławiana z witamin i dodatkowo napromieniowywana wyższymi dawkami promieniowania niż dotychczas. Powoduje to powstawanie w mięsie form białek mogących powodować spustoszenie w naszych organizmach.
       Wszystko w imię „dobra ludzkości”,

       – jest coraz więcej doniesień o tym że rośliny transgeniczne nie są ani plenne ani zdrowe. Mimo to z uporem maniaka ich twórcy i tychże poplecznicy (jak ambasada Wielkiego Brata) lansują na całym świecie dobrodziejstwo GMO głosząc że tylko to uratuje wzrastającą populację ludzi przed głodem,

       – jednocześnie wydaje się horrendalne sumy na zbrojenia i kontynuowanie „rozszerzania demokracji” na całym świecie co min.prowadzi do zapaści systemu finansowego USA i reszty świata. Przekłada się to na zdolność finansową rodzin które zaczynają być zmuszone do zaopatrywania się w żywność w sklepach z tanią żywnością wyrastających jak grzyby po deszczu. (Chętnie sprawdził bym czy rzeczywiście wszystkie są rentowne!. Zaczynają dorównywać liczebnością aptekom!.)

       By dopełnić całości zagadnienia mamy samoloty wyposażane w układy spryskiwaczy aerozolowych rozsiewających związki aluminium i innych pierwiastków.
       Tu nie mam pewności.
       Ponieważ jednak wszystkie pozostałe sprawy dały się do tej pory zweryfikować na tak co najmniej w 90 procentach, zakładam że w teorii chemitrails jest coś na rzeczy.
       Czy coś pominąłem?. Czyżbym mówił nieprawdę i same głupoty?.

       Polubienie

       • dyskutant 6:26 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        Zapomniales o truciu spalinami z coraz to wiekszej liczby samochodow ,co nie jest obojetne dla kazdego srodowiska swiata roslin,ludzi i zwierzat..

        Polubienie

        • O Rzesz 7:10 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

         Masz rację dyskutant.
         Samochody stanowią ogromne zagrożenie ekologiczne choć są coraz doskonalsze.
         Na problem ze spalinami wystarczył by samochód na wodę czy elektryczny jakich kilka projektów zostało skrzętnie schowanych do szaf pancernych.
         Jak choćby ten:

         Dzisiejsze „starania” koncernów motoryzacyjnych są farsą. To tylko udawanie że coś robią w tej materii.

         Oprócz spalin jest jeszcze jeden problem.
         Kolosalne ilości startej gumy która zalega wszystkie kontynenty i jest roznoszona po całym świecie jako pył. Jakoś nie widziałem badań na ten temat a przecież pył gumowy działa jak sadza.

         Jeśli coś ma wspomagać podnoszenie się temperatury powietrza na Ziemi, co jest niestety do sprawdzenia za oknem, to nie jest to potrzebny organizmom żywym CO2 tylko samo Słońce i właśnie miliardy ton sproszkowanej gumy z opon!.

         Wszystko to jednak jest tylko częścią podpunktu dotyczącego zużycia ropy naftowej jako takiej.
         Jako całość przekłada się na relacje ludzkość – NWO – GMO.

         Polubienie

        • hjk 2:07 am on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

         trucie nie tylko spalinami, ale i mikro-gumą ze startych opon…

         Polubienie

         • hjk 2:09 am on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

          nie doczytałem – ze wszech miar słuszne uwagi z tą „globalną gumą”…
          moze to przyczyna raka płuc w miastach, a nie palenie???

          Polubienie

   • sebecx 1:30 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    ..to już kultowa wypowiedź Komorowskiego http://www.youtube.com/watch?v=n3TTVhhofoQ ..ze nie wspomnę „Jaka wizyta taki zamach”…

    Polubienie

   • ekonomiczny hitman 4:27 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Przecież oni sprzedali by gówno w papierku gdyby im się zwróciły koszty produkcji. I nie potrzeba do tego wcale internetu wystarczy znajomość człowieka co nie raz już udowodnione zostało. Pieniądz jest ich bogiem.
    Spójrz na to ile wydają na badania swoich tworów (które mogą zresztą opłacić bo ich stać) a ile na marketing i porównaj sobie co jest ważniejsze dla nich, albo jak to miasteczko podtruli żeby podtrzymać produkcję – tyle ich obchodzisz jako człowiek.
    Albo jeżeli oni pryskają tym świństwem by owady i chwasty padły to niby te ich super rośliny są czyste jak łza potem bo to super wytrzymałe – dla człowieka idealne.
    I zakupy co roku nowych nasion bo nie można swoich zebrać.

    Chcesz to możesz im wierzyć że oni dla dobra ludzkości działają bo przecież nie dla pieniędzy.

    Polubienie

  • Aśka 10:16 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   koniecznie przeczytajcie, bo to równie szkodliwe co i GMO, ale mało się o tym mówi
   http://wolnemedia.net/ekologia/nanotechnologia-w-zywnosci/

   Polubienie

   • zeebii 10:11 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    @Aśka.
    Tak, ale jest też nano koloidalne srebro, i nano koloidalne złoto. Nie wszystko co „nano” jest złe.

    ———
    Przy okazji od srebra i złota droga do kryształów jest nie daleka.
    Trafiłen na audycje audio o orgonach http://teoriachaosu.com.pl/?cat=15
    -Jeszcze nie słuchałem.

    Polubienie

   • baba wanda 4:23 am on 26 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    Znam doktor biologii, ktora oficjalnie powiedziala w gronie wielu osob, ze kremy z filtrem przeciwslonecznym robia balagan w dna naszej skory.

    Polubienie

  • vol10 10:11 am on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   ‚Sądzę, że należy podziękować Panu Prezydentowi za odwagę, którą wykazał wetując ustawę o GMO.’
   ‚Należy oddać ukłony w stronę Bronisława Komorowskiego’.

   Bez komentarza.

   Polubienie

   • sebecx 1:37 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    @Monitor chyba nas podpuszcza tym stwierdzeniem…

    Polubienie

    • TZ 1:50 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

     Bo w pale się wam nie mieści, że można pochwalić za jakiś konkretny czyn człowieka, którego przecież należy nienawidzić (jak kazał prezes). Sporo to o was mówi…

     Polubienie

     • rabbit 3:39 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      Przecież to nie jego osobista decyzja tylko wpływ proletariatu który osiągnął to swoimi wszechstronnymi działaniami (informacje, ulotki, wiece, marsze etc.) podobnie jak E.Kopacz nie przez siebie, a dzięki ilości osób świadomych, które zauważa i wdraża aparat represji (WSI i inne agentury) by ukierunkować marionetki w sejmie, powiedziała nie.
      Było coś w mediach nt marszów i pochodów „NIE dla GMO?”, nie tylko lico wspaniałego prezydenta eurkolonii, na terenach dawnej Polski.
      Te pionki tak łatwo nie zmieniają zdania, czeka nas kolejny ruch czarnych i kolejne próby charakteru dla białych.

      Polubienie

      • 999AQQ 4:18 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

       Ewa K. nie miała budzetu, zeby tego świniaka kupić no i jeszcze robiła na złość pis-owi bo Piecha bardzo agitował za….

       Polubienie

       • rabbit 8:08 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

        Budżet zawsze się znajdzie by upupić ludzi, to tylko głupie tłumaczenia, wszystko wyszło bo doły parły, zmiany nigdy nie następują od góry tylko od dołu. Zapamiętajcie to, jako że tak właśnie jest skonstruowana PIRAMIDA na której oparty jest nasz tymczasowy system.

        Polubienie

     • maupa102 8:50 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

      A mnie „się mieści w pale”, „że można pochwalić za jakiś konkretny czyn człowieka”, który robi coś dobrego dla innych, jednak w tym przypadku VETO JEST WYKORZYSTANE DLA WŁASNYCH CELÓW! GMO wprowadzą „tylnymi drzwiami” !!!

      Polubienie

   • hapi 10:16 pm on 25 sierpnia 2011 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

    to tylko kiełubasa wyborcza nic wiecej jestem pewien na 100 procęt

    Polubienie

 • monitorpolski 7:35 pm on 26 July 2010 Bezpośredni odnośnik
  Tags: , Hanna Gronkiewicz Waltz, komorowski   

  Fontanna zamiast łaźni miejskich? 


  Nie można do wszystkiego podchodzić poważnie. Śmiech i rozrywka funkcjonowały nawet w obozach koncentracynych, a przecież nie jest jeszcze tak źle w naszym kraju. Dlatego w naszych reportażach będziemy się starać częściej śmiać, choć mogą to być sytuacje wcale nie komiczne. Bohaterzy ostatniego odcinka 11 Minut są warszawskimi bezdomnymi. Ludźmi, którzy często śpią na trawnikach, gdzie popadnie. (More …)

   
 • monitorpolski 9:10 pm on 18 July 2010 Bezpośredni odnośnik
  Tags: , kaczyński, komorowski, menel,   

  Bezdomni apelują do Prezydenta Komorowskiego 


  Kolejny program „11 Minut” postanowiliśmy zrealizować z wakacyjna rezerwą i humorem. Przynajmniej taki mieliśmy zamiar, ale z farsy zrobiła się tragifarsa. Bezdomni, którzy występują w poniższym programie naprawdę cierpią – alkohol jest dla nich odejściem, ukojeniem. Powinniśmy starać się ich zrozumieć, gdyż każdy z nas może się znaleźć w takiej sytuacji. Jeden błąd w życiu, jedna nieudana sprawa sądowa i … tracisz wszystko, lądujesz na ulicy. Nikt cię wówczas nie zatrudni, nie masz nawet się gdzie umyć (kolejny program będzie o fontannie, w której bezdomni się kąpią). Czy ich nadzieja, że wszystko się poprawi, bo „Bronek będzie Prezydentem” zostanie spełniona?…
  Kolejny wątek programu – to, że Bronisław Komorowski miał pełne poparcie kryminalistów z Rakowieckiej jest może mniej ważny, ale jakże symboliczny. Akurat tu, w miejscu kaźni, obecni lokatorzy wiążą nadzieję z Bronisławem. Niewielki procent uważa, że Jarosław jest lepszym kandydatem. A jak się okazuje, chodzi głównie o prezencję, wygląd i plotki medialne, którymi ludzie są karmieni.

   
  • juta 10:15 pm on 23 lipca 2010 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   dziennikarze sami czesto , gesto wymuszaja odpowiedzi na prostych ludziach . Wspolczuje im. Kandydanci na prezydebnta sa normalnymi ludzmi, ale wypowiedzi prowadzacych wywiad daje duzo do myslenia.,, Byl wysoki ” – SMIESZNE. Dajcie Polsce wreszcie wolna reke , a bedzie ok.

   Polubienie

  • zagrypiona 10:23 am on 19 lipca 2010 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Juz pisalam u Mizi ze swietne wideo, i… idealny dobor osob do wywiadu (chociaz zal tych ludzi). Gdybym to ja stala za kamera, to chyba bym plakala caly czas – z bezradnosci, nad Polska i nad nimi. ‚Troszeczke’ zalamujace w swej wymowie, ale autorom naleza sie wyrazy uznania. 🙂

   Polubienie

  • asterix 10:21 pm on 18 lipca 2010 Bezpośredni odnośnik | Odpowiedz

   Współczuję bezdomnym. Tą panienkę w białej sukience Marek obczaił kamerą ;D W autobusie to jakieś gejki, a ten co na Kaczyńskiego głosował to ok gość 🙂

   Polubienie

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Odpowiedz
e
Edycja
o
Show/Hide comments
t
Idź do góry
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Anuluj